ΗΜΥ 307 ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Εαρινό Εξάμηνο 2018

Size: px
Start display at page:

Download "ΗΜΥ 307 ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Εαρινό Εξάμηνο 2018"

Transcription

1 ΗΜΥ 307 ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Εαρινό Εξάμηνο 2018 ΔΙΑΛΕΞΗ 11: Dynamic CMOS Circuits ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ (ack: Prof. Mary Jane Irwin and Vijay Narayanan) [Προσαρμογή από Rabaey s Digital Integrated Circuits, 2002, J. Rabaey et al. ]

2 Dynamic CMOS l In static circuits at every point in time (except when switching) the output is connected to either GND or V DD via a low resistance path. fan-in of N requires 2N devices l Dynamic circuits rely on the temporary storage of signal values on the capacitance of high impedance nodes. requires only N + 2 transistors takes a sequence of precharge and conditional evaluation phases to realize logic functions ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.2 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

3 Dynamic Gate M p Out M p off on 1 Out!((A&B) C) In 1 In 2 In 3 PDN C L A B C M e M e off on Two phase operation Precharge ( = 0) Evaluate ( = 1) ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.4 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

4 Conditions on Output l Once the output of a dynamic gate is discharged, it cannot be charged again until the next precharge operation. l Inputs to the gate can make at most one transition during evaluation. l Output can be in the high impedance state during and after evaluation (PDN off), state is stored on C L ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.5 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

5 Properties of Dynamic Gates l Logic function is implemented by the PDN only number of transistors is N + 2 (versus 2N for static complementary CMOS) should be smaller in area than static complementary CMOS l Full swing outputs (V OL = GND and V OH = V DD ) l Nonratioed - sizing of the devices is not important for proper functioning (only for performance) l Faster switching speeds reduced load capacitance due to lower number of transistors per gate (C int ) so a reduced logical effort reduced load capacitance due to smaller fan-out (C ext ) no I sc, so all the current provided by PDN goes into discharging C L Ignoring the influence of precharge time on the switching speed of the gate, t plh = 0 but the presence of the evaluation transistor slows down the t phl ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.6 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

6 Properties of Dynamic Gates, con t l Power dissipation should be better consumes only dynamic power no short circuit power consumption since the pull-up path is not on when evaluating lower C L - both C int (since there are fewer transistors connected to the drain output) and C ext (since there the output load is one per connected gate, not two) by construction can have at most one transition per cycle no glitching l But power dissipation can be significantly higher due to higher transition probabilities extra load on l PDN starts to work as soon as the input signals exceed V Tn, so set V M, V IH and V IL all equal to V Tn low noise margin (NM L ) l Needs a precharge clock ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.7 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

7 Dynamic Behavior Out 2.5 Evaluate In 1 In 2 Voltage 1.5 In 3 In In & Out Time, ns Precharge #Trns V OH V OL V M NM H NM L t phl t plh t p 6 2.5V 0V V Tn 2.5-V Tn V Tn 110ps 0ns 83ps ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.8 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

8 Gate Parameters are Time Independent l The amount by which the output voltage drops is a strong function of the input voltage and the available evaluation time. Noise needed to corrupt the signal has to be larger if the evaluation time is short i.e., the switching threshold is truly time independent. Voltage (V) V out (V G =0.45) V out (V G =0.55) Vout (V G =0.5) V G Time (ns) ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.9 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

9 Power Consumption of Dynamic Gate M p Out In 1 In 2 In 3 PDN M e C L Power only dissipated when previous Out = 0 ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.10 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

10 Dynamic Power Consumption is Data Dependent A B Out Dynamic 2-input NOR Gate Assume signal probabilities P A=1 = 1/2 P B=1 = 1/2 Then transition probability P 0 1 = P out=0 x P out=1 = 3/4 x 1 = 3/4 Switching activity can be higher in dynamic gates! P 0 1 = P out=0 ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.11 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

11 Issues in Dynamic Design 1: Charge Leakage A=0 M p M e C L Out V Out Evaluate Precharge Leakage sources Minimum clock rate of a few khz ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.12 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

12 Impact of Charge Leakage l Output settles to an intermediate voltage determined by a resistive divider of the pull-up and pull-down networks Once the output drops below the switching threshold of the fan-out logic gate, the output is interpreted as a low voltage. 2.5 Voltage (V) Out Time (ms) ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.13 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

13 A Solution to Charge Leakage q Keeper compensates for the charge lost due to the pulldown leakage paths. Keeper M p M kp A B C L!Out M e Same approach as level restorer for pass transistor logic ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.14 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

14 Issues in Dynamic Design 2: Charge Sharing A B=0 M p M e C a C b C L Out Charge stored originally on C L is redistributed (shared) over C L and C A leading to static power consumption by downstream gates and possible circuit malfunction. When DV out = - V DD (C a / (C a + C L )) the drop in V out is large enough to be below the switching threshold of the gate it drives causing a malfunction. ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.15 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

15 Charge Sharing Example What is the worst case voltage drop on y? (Assume all inputs are low during precharge and that all internal nodes are initially at 0V.) y = A Å B Å C Load inverter a A!A C y =50fF C a =15fF B b!b B!B c d C b =15fF C c =15fF!C C C d =10fF DV out = - V DD ((C a + C c )/((C a + C c ) + C y )) = - 2.5V*(30/(30+50)) = -0.94V ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.17 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

16 Solution to Charge Redistribution A M p M kp Out B M e Precharge internal nodes using a clockdriven transistor (at the cost of increased area and power) ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.18 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

17 Issues in Dynamic Design 3: Backgate Coupling q Susceptible to crosstalk due to 1) high impedance of the output node and 2) capacitive coupling Out2 capacitively couples with Out1 through the gate-source and gate-drain capacitances of M4 M p Out1 =1 M 6 M 5 Out2 =0 A=0 M 1 C L1 M 4 C L2 B=0 M 2 M 3 M e In Dynamic NAND Static NAND ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.19 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

18 Backgate Coupling Effect q Capacitive coupling means Out1 drops significantly so Out2 doesn t go all the way to ground 3 Voltage 2 1 Out1 0 In Out Time, ns 4 6 ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.20 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

19 Issues in Dynamic Design 4: Clock Feedthrough q A special case of capacitive coupling between the clock input of the precharge transistor and the dynamic output node A B M p M e C L Out Coupling between Out and input of the precharge device due to the gatedrain capacitance. So voltage of Out can rise above V DD. The fast rising (and falling edges) of the clock couple to Out. ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.21 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

20 Clock Feedthrough In 1 Out 2.5 Clock feedthrough In In 3 In 4 Voltage 0.5 In & Out Time, ns 1 Clock feedthrough ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.22 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

21 Cascading Dynamic Gates V M p Out1 M p Out2 In In M e M e Out1 Out2 V Tn DV t Only a single 0 1 transition allowed at the inputs during the evaluation period! ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.23 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

22 Domino Logic In 1 In 2 M p PDN Out In 4 M p M kp PDN Out2 In 3 In 5 M e M e ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.24 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

23 Why Domino? In 1 In i In j PDN In i PDN In i PDN In i PDN In j In j In j Like falling dominos! ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.25 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

24 Domino Manchester Carry Chain P 0 P 1 P 2 P 3 4 C i,0 5 G C i,4 G 1 3 G 2 2 G !(G 0 + P 0 C i,0 )!(G 1 + P 1 G 0 + P 1 P 0 C i,0 ) ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.27 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

25 Domino Comparator A3 A2 A1 A0 Out B3 B2 B1 B0 ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.29 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

26 Properties of Domino Logic l Only non-inverting logic can be implemented, fixes include can reorganize the logic using Boolean transformations use differential logic (dual rail) use np-cmos (zipper) l Very high speed t phl = 0 static inverter can be optimized to match fan-out (separation of fan-in and fan-out capacitances) ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.30 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

27 Differential (Dual Rail) Domino Out = AB off on M p M kp M kp M p A B!A!B!Out =!(AB) M e Due to its high-performance, differential domino is very popular and is used in several commercial microprocessors! ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.31 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

28 np-cmos (Zipper) In 1 M p Out1! In 4 M e PUN In 2 In 3 PDN M e In 5! M p Out2 (to PDN) to other PDN s to other PUN s Only 0 1 transitions allowed at inputs of PDN Only 1 0 transitions allowed at inputs of PUN ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.32 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

29 np-cmos Adder Circuit!A 1!B 1!B 1!C 1!A!A1!A 1 1!B 1!C 1!B 1 1 x!! 0 x C 2 0 x 1 x Sum 1 C 0 0 x!c 1 A 0 B 0 C 0 A 0 A 0 B 0 C 0 A 0 B 0 1 x 1 x!! B 0 0 x!sum 0 ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.33 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

30 DCVS Logic 1 0 on off off on 0 1 Out!Out In 1!In 1 In 2!In 2 PDN1 off on PDN2 on off PDN1 and PDN2 are mutually exclusive Differential Cascade Voltage Switch Logic ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.35 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

31 DCVSL Example!Out Out B!B B!B A!A ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.36 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

32 How to Choose a Logic Style l Must consider ease of design, robustness (noise immunity), area, speed, power, system clocking requirements, fan-out, functionality, ease of testing Style # Trans Ease Ratioed? Delay Power Comp Static 8 1 no 3 1 CPL* no 4 3 domino no clk DCVSL* 10 3 yes 1 4 * Dual Rail 4-input NAND q Current trend is towards an increased use of complementary static CMOS: design support through DA tools, robust, more amenable to voltage scaling. ΗΜΥ307 Δ11 Dynamic CMOS Circuits.37 Θεοχαρίδης, ΗΜΥ, 2018

COMP 103. Lecture 16. Dynamic Logic

COMP 103. Lecture 16. Dynamic Logic COMP 03 Lecture 6 Dynamic Logic Reading: 6.3, 6.4 [ll lecture notes are adapted from Mary Jane Irwin, Penn State, which were adapted from Rabaey s Digital Integrated Circuits, 2002, J. Rabaey et al.] COMP03

More information

EECS 141 F01 Lecture 17

EECS 141 F01 Lecture 17 EECS 4 F0 Lecture 7 With major inputs/improvements From Mary-Jane Irwin (Penn State) Dynamic CMOS In static circuits at every point in time (except when switching) the output is connected to either GND

More information

EE141Microelettronica. CMOS Logic

EE141Microelettronica. CMOS Logic Microelettronica CMOS Logic CMOS logic Power consumption in CMOS logic gates Where Does Power Go in CMOS? Dynamic Power Consumption Charging and Discharging Capacitors Short Circuit Currents Short Circuit

More information

Digital Integrated Circuits A Design Perspective

Digital Integrated Circuits A Design Perspective Digital Integrated Circuits Design Perspective Designing Combinational Logic Circuits Fuyuzhuo School of Microelectronics,SJTU Introduction Digital IC Dynamic Logic Introduction Digital IC 2 EE141 Dynamic

More information

9/18/2008 GMU, ECE 680 Physical VLSI Design

9/18/2008 GMU, ECE 680 Physical VLSI Design ECE680: Physical VLSI Design Chapter III CMOS Device, Inverter, Combinational circuit Logic and Layout Part 3 Combinational Logic Gates (textbook chapter 6) 9/18/2008 GMU, ECE 680 Physical VLSI Design

More information

Digital Integrated Circuits Designing Combinational Logic Circuits. Fuyuzhuo

Digital Integrated Circuits Designing Combinational Logic Circuits. Fuyuzhuo Digital Integrated Circuits Designing Combinational Logic Circuits Fuyuzhuo Introduction Digital IC Dynamic Logic Introduction Digital IC EE141 2 Dynamic logic outline Dynamic logic principle Dynamic logic

More information

Topics. Dynamic CMOS Sequential Design Memory and Control. John A. Chandy Dept. of Electrical and Computer Engineering University of Connecticut

Topics. Dynamic CMOS Sequential Design Memory and Control. John A. Chandy Dept. of Electrical and Computer Engineering University of Connecticut Topics Dynamic CMOS Sequential Design Memory and Control Dynamic CMOS In static circuits at every point in time (except when switching) the output is connected to either GND or V DD via a low resistance

More information

ΗΜΥ 307 ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Εαρινό Εξάμηνο 2018

ΗΜΥ 307 ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Εαρινό Εξάμηνο 2018 ΗΜΥ 307 ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Εαρινό Εξάμηνο 2018 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 12-13: esigning ynamic and Static CMOS Sequential Circuits ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ (ttheocharides@ucy.ac.cy) (ack: Prof. Mary Jane Irwin and

More information

Dynamic Combinational Circuits. Dynamic Logic

Dynamic Combinational Circuits. Dynamic Logic Dynamic Combinational Circuits Dynamic circuits Charge sharing, charge redistribution Domino logic np-cmos (zipper CMOS) Krish Chakrabarty 1 Dynamic Logic Dynamic gates use a clocked pmos pullup Two modes:

More information

COMBINATIONAL LOGIC. Combinational Logic

COMBINATIONAL LOGIC. Combinational Logic COMINTIONL LOGIC Overview Static CMOS Conventional Static CMOS Logic Ratioed Logic Pass Transistor/Transmission Gate Logic Dynamic CMOS Logic Domino np-cmos Combinational vs. Sequential Logic In Logic

More information

Dynamic Combinational Circuits. Dynamic Logic

Dynamic Combinational Circuits. Dynamic Logic Dynamic Combinational Circuits Dynamic circuits Charge sharing, charge redistribution Domino logic np-cmos (zipper CMOS) Krish Chakrabarty 1 Dynamic Logic Dynamic gates use a clocked pmos pullup Two modes:

More information

Pass-Transistor Logic

Pass-Transistor Logic -all 26 Digital tegrated ircuits nnouncements No new homework this week roject phase one due on Monday Midterm 2 next Thursday Review session on Tuesday Lecture 8 Logic Dynamic Logic EE4 EE4 2 lass Material

More information

Digital Integrated Circuits A Design Perspective

Digital Integrated Circuits A Design Perspective Designing ombinational Logic ircuits dapted from hapter 6 of Digital Integrated ircuits Design Perspective Jan M. Rabaey et al. opyright 2003 Prentice Hall/Pearson 1 ombinational vs. Sequential Logic In

More information

Digital Integrated Circuits A Design Perspective

Digital Integrated Circuits A Design Perspective igital Integrated Circuits esign Perspective esigning Combinational Logic Circuits 1 Combinational vs. Sequential Logic In Combinational Logic Circuit Out In Combinational Logic Circuit Out State Combinational

More information

Properties of CMOS Gates Snapshot

Properties of CMOS Gates Snapshot MOS logic 1 Properties of MOS Gates Snapshot High noise margins: V OH and V OL are at V DD and GND, respectively. No static power consumption: There never exists a direct path between V DD and V SS (GND)

More information

Digital EE141 Integrated Circuits 2nd Combinational Circuits

Digital EE141 Integrated Circuits 2nd Combinational Circuits Digital Integrated Circuits Designing i Combinational Logic Circuits 1 Combinational vs. Sequential Logic 2 Static CMOS Circuit t every point in time (except during the switching transients) each gate

More information

Digital Integrated Circuits A Design Perspective

Digital Integrated Circuits A Design Perspective Digital Integrated Circuits Design Perspective Jan M. Rabaey nantha Chandrakasan orivoje Nikolić Designing Combinational Logic Circuits November 2002. 1 Combinational vs. Sequential Logic In Combinational

More information

Miscellaneous Lecture topics. Mary Jane Irwin [Adapted from Rabaey s Digital Integrated Circuits, 2002, J. Rabaey et al.]

Miscellaneous Lecture topics. Mary Jane Irwin [Adapted from Rabaey s Digital Integrated Circuits, 2002, J. Rabaey et al.] Miscellaneous Lecture topics Mary Jane Irwin [dapted from Rabaey s Digital Integrated Circuits, 2002, J. Rabaey et al.] MOS Switches MOS transistors can be viewed as simple switches. In an N-Switch, the

More information

CMPEN 411 VLSI Digital Circuits Spring 2011 Lecture 07: Pass Transistor Logic

CMPEN 411 VLSI Digital Circuits Spring 2011 Lecture 07: Pass Transistor Logic CMPEN 411 VLSI Digital Circuits Spring 2011 Lecture 07: Pass Transistor Logic [dapted from Rabaey s Digital Integrated Circuits, Second Edition, 2003 J. Rabaey,. Chandrakasan,. Nikolic] Sp11 CMPEN 411

More information

Integrated Circuits & Systems

Integrated Circuits & Systems Federal University of Santa Catarina Center for Technology Computer Science & Electronics Engineering Integrated Circuits & Systems INE 5442 Lecture 16 CMOS Combinational Circuits - 2 guntzel@inf.ufsc.br

More information

CPE/EE 427, CPE 527 VLSI Design I L18: Circuit Families. Outline

CPE/EE 427, CPE 527 VLSI Design I L18: Circuit Families. Outline CPE/EE 47, CPE 57 VLI Design I L8: Circuit Families Department of Electrical and Computer Engineering University of labama in Huntsville leksandar Milenkovic ( www.ece.uah.edu/~milenka ) www.ece.uah.edu/~milenka/cpe57-05f

More information

CHAPTER 15 CMOS DIGITAL LOGIC CIRCUITS

CHAPTER 15 CMOS DIGITAL LOGIC CIRCUITS CHAPTER 5 CMOS DIGITAL LOGIC CIRCUITS Chapter Outline 5. CMOS Logic Gate Circuits 5. Digital Logic Inverters 5.3 The CMOS Inverter 5.4 Dynamic Operation of the CMOS Inverter 5.5 Transistor Sizing 5.6 Power

More information

ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals

ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals Lec 19: March 29, 2018 Memory Overview, Memory Core Cells Today! Charge Leakage/Charge Sharing " Domino Logic Design Considerations! Logic Comparisons!

More information

EEC 118 Lecture #6: CMOS Logic. Rajeevan Amirtharajah University of California, Davis Jeff Parkhurst Intel Corporation

EEC 118 Lecture #6: CMOS Logic. Rajeevan Amirtharajah University of California, Davis Jeff Parkhurst Intel Corporation EEC 118 Lecture #6: CMOS Logic Rajeevan mirtharajah University of California, Davis Jeff Parkhurst Intel Corporation nnouncements Quiz 1 today! Lab 2 reports due this week Lab 3 this week HW 3 due this

More information

! Charge Leakage/Charge Sharing. " Domino Logic Design Considerations. ! Logic Comparisons. ! Memory. " Classification. " ROM Memories.

! Charge Leakage/Charge Sharing.  Domino Logic Design Considerations. ! Logic Comparisons. ! Memory.  Classification.  ROM Memories. ESE 57: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals Lec 9: March 9, 8 Memory Overview, Memory Core Cells Today! Charge Leakage/ " Domino Logic Design Considerations! Logic Comparisons! Memory " Classification

More information

EEC 116 Lecture #5: CMOS Logic. Rajeevan Amirtharajah Bevan Baas University of California, Davis Jeff Parkhurst Intel Corporation

EEC 116 Lecture #5: CMOS Logic. Rajeevan Amirtharajah Bevan Baas University of California, Davis Jeff Parkhurst Intel Corporation EEC 116 Lecture #5: CMOS Logic Rajeevan mirtharajah Bevan Baas University of California, Davis Jeff Parkhurst Intel Corporation nnouncements Quiz 1 today! Lab 2 reports due this week Lab 3 this week HW

More information

THE INVERTER. Inverter

THE INVERTER. Inverter THE INVERTER DIGITAL GATES Fundamental Parameters Functionality Reliability, Robustness Area Performance» Speed (delay)» Power Consumption» Energy Noise in Digital Integrated Circuits v(t) V DD i(t) (a)

More information

MOSFET and CMOS Gate. Copy Right by Wentai Liu

MOSFET and CMOS Gate. Copy Right by Wentai Liu MOSFET and CMOS Gate CMOS Inverter DC Analysis - Voltage Transfer Curve (VTC) Find (1) (2) (3) (4) (5) (6) V OH min, V V OL min, V V IH min, V V IL min, V OHmax OLmax IHmax ILmax NM L = V ILmax V OL max

More information

CPE/EE 427, CPE 527 VLSI Design I Pass Transistor Logic. Review: CMOS Circuit Styles

CPE/EE 427, CPE 527 VLSI Design I Pass Transistor Logic. Review: CMOS Circuit Styles PE/EE 427, PE 527 VLI Design I Pass Transistor Logic Department of Electrical and omputer Engineering University of labama in Huntsville leksandar Milenkovic ( www.ece.uah.edu/~milenka ) Review: MO ircuit

More information

Static CMOS Circuits. Example 1

Static CMOS Circuits. Example 1 Static CMOS Circuits Conventional (ratio-less) static CMOS Covered so far Ratio-ed logic (depletion load, pseudo nmos) Pass transistor logic ECE 261 Krish Chakrabarty 1 Example 1 module mux(input s, d0,

More information

EE213, Spr 2017 HW#3 Due: May 17 th, in class. Figure 1

EE213, Spr 2017 HW#3 Due: May 17 th, in class. Figure 1 RULES: Please try to work on your own. Discussion is permissible, but identical submissions are unacceptable! Please show all intermediate steps: a correct solution without an explanation will get zero

More information

ENGR890 Digital VLSI Design Fall Lecture 4: CMOS Inverter (static view)

ENGR890 Digital VLSI Design Fall Lecture 4: CMOS Inverter (static view) ENGR89 Digital VLSI Design Fall 5 Lecture 4: CMOS Inverter (static view) [Adapted from Chapter 5 of Digital Integrated Circuits, 3, J. Rabaey et al.] [Also borrowed from Vijay Narayanan and Mary Jane Irwin]

More information

Based on slides/material by. Topic 3-4. Combinational Logic. Outline. The CMOS Inverter: A First Glance

Based on slides/material by. Topic 3-4. Combinational Logic. Outline. The CMOS Inverter: A First Glance ased on slides/material by Topic 3 J. Rabaey http://bwrc.eecs.berkeley.edu/lasses/icook/instructors.html Digital Integrated ircuits: Design Perspective, Prentice Hall D. Harris http://www.cmosvlsi.com/coursematerials.html

More information

CPE/EE 427, CPE 527 VLSI Design I Delay Estimation. Department of Electrical and Computer Engineering University of Alabama in Huntsville

CPE/EE 427, CPE 527 VLSI Design I Delay Estimation. Department of Electrical and Computer Engineering University of Alabama in Huntsville CPE/EE 47, CPE 57 VLSI Design I Delay Estimation Department of Electrical and Computer Engineering University of labama in Huntsville leksandar Milenkovic ( www.ece.uah.edu/~milenka ) Review: CMOS Circuit

More information

CMPEN 411 VLSI Digital Circuits. Lecture 04: CMOS Inverter (static view)

CMPEN 411 VLSI Digital Circuits. Lecture 04: CMOS Inverter (static view) CMPEN 411 VLSI Digital Circuits Lecture 04: CMOS Inverter (static view) Kyusun Choi [Adapted from Rabaey s Digital Integrated Circuits, Second Edition, 2003 J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic] CMPEN

More information

ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals

ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals Lec 18: March 27, 2018 Dynamic Logic, Charge Injection Lecture Outline! Sequential MOS Logic " D-Latch " Timing Constraints! Dynamic Logic " Domino

More information

ECE 342 Solid State Devices & Circuits 4. CMOS

ECE 342 Solid State Devices & Circuits 4. CMOS ECE 34 Solid State Devices & Circuits 4. CMOS Jose E. Schutt-Aine Electrical & Computer Engineering University of Illinois jschutt@emlab.uiuc.edu ECE 34 Jose Schutt Aine 1 Digital Circuits V IH : Input

More information

Lecture 14: Circuit Families

Lecture 14: Circuit Families Introduction to CMOS VLSI Design Lecture 4: Circuit Families David Harris, Harvey Mudd College Kartik Mohanram and Steven Levitan University of Pittsburgh Outline q Pseudo-nMOS Logic q Dynamic Logic q

More information

5.0 CMOS Inverter. W.Kucewicz VLSICirciuit Design 1

5.0 CMOS Inverter. W.Kucewicz VLSICirciuit Design 1 5.0 CMOS Inverter W.Kucewicz VLSICirciuit Design 1 Properties Switching Threshold Dynamic Behaviour Capacitance Propagation Delay nmos/pmos Ratio Power Consumption Contents W.Kucewicz VLSICirciuit Design

More information

CMOS Inverter (static view)

CMOS Inverter (static view) Review: Design Abstraction Levels SYSTEM CMOS Inverter (static view) + MODULE GATE [Adapted from Chapter 5. 5.3 CIRCUIT of G DEVICE Rabaey s Digital Integrated Circuits,, J. Rabaey et al.] S D Review:

More information

ECE 546 Lecture 10 MOS Transistors

ECE 546 Lecture 10 MOS Transistors ECE 546 Lecture 10 MOS Transistors Spring 2018 Jose E. Schutt-Aine Electrical & Computer Engineering University of Illinois jesa@illinois.edu NMOS Transistor NMOS Transistor N-Channel MOSFET Built on p-type

More information

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Department of Electrical Engineering and Computer Sciences

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Department of Electrical Engineering and Computer Sciences MSSCHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Department of Electrical Engineering and Computer Sciences nalysis and Design of Digital Integrated Circuits (6.374) - Fall 2003 Quiz #1 Prof. nantha Chandrakasan Student

More information

Power Dissipation. Where Does Power Go in CMOS?

Power Dissipation. Where Does Power Go in CMOS? Power Dissipation [Adapted from Chapter 5 of Digital Integrated Circuits, 2003, J. Rabaey et al.] Where Does Power Go in CMOS? Dynamic Power Consumption Charging and Discharging Capacitors Short Circuit

More information

CPE/EE 427, CPE 527 VLSI Design I L06: CMOS Inverter, CMOS Logic Gates. Course Administration. CMOS Inverter: A First Look

CPE/EE 427, CPE 527 VLSI Design I L06: CMOS Inverter, CMOS Logic Gates. Course Administration. CMOS Inverter: A First Look CPE/EE 47, CPE 57 VLSI esign I L6: CMOS Inverter, CMOS Logic Gates epartment of Electrical and Computer Engineering University of labama in Huntsville leksandar Milenkovic ( www.ece.uah.edu/~milenka )

More information

NTE4501 Integrated Circuit CMOS, Dual 4 Input NAND Gate, 2 Input NOR/OR Gate, 8 Input AND/NAND Gate

NTE4501 Integrated Circuit CMOS, Dual 4 Input NAND Gate, 2 Input NOR/OR Gate, 8 Input AND/NAND Gate NTE4501 Integrated Circuit CMOS, Dual 4 Input NAND Gate, 2 Input NOR/OR Gate, 8 Input AND/NAND Gate Description: The NTE4501 is a triple gate device in a 16 Lead DIP type package constructed with MOS P

More information

ECE 438: Digital Integrated Circuits Assignment #4 Solution The Inverter

ECE 438: Digital Integrated Circuits Assignment #4 Solution The Inverter ECE 438: Digital Integrated Circuits Assignment #4 The Inverter Text: Chapter 5, Digital Integrated Circuits 2 nd Ed, Rabaey 1) Consider the CMOS inverter circuit in Figure P1 with the following parameters.

More information

2007 Fall: Electronic Circuits 2 CHAPTER 10. Deog-Kyoon Jeong School of Electrical Engineering

2007 Fall: Electronic Circuits 2 CHAPTER 10. Deog-Kyoon Jeong School of Electrical Engineering 007 Fall: Electronic Circuits CHAPTER 10 Digital CMOS Logic Circuits Deog-Kyoon Jeong dkjeong@snu.ac.kr k School of Electrical Engineering Seoul lnational luniversity it Introduction In this chapter, we

More information

CMOS Inverter: CPE/EE 427, CPE 527 VLSI Design I L06: CMOS Inverter, CMOS Logic Gates. Course Administration. CMOS Properties.

CMOS Inverter: CPE/EE 427, CPE 527 VLSI Design I L06: CMOS Inverter, CMOS Logic Gates. Course Administration. CMOS Properties. CMOS Inverter: Steady State Response CPE/EE 47, CPE 57 VLSI esign I L6: CMOS Inverter, CMOS Logic Gates R p V OL = V OH = V M = f(r n, R p ) epartment of Electrical and Computer Engineering University

More information

Lecture 14 - Digital Circuits (III) CMOS. April 1, 2003

Lecture 14 - Digital Circuits (III) CMOS. April 1, 2003 6.12 - Microelectronic Devices and Circuits - Spring 23 Lecture 14-1 Lecture 14 - Digital Circuits (III) CMOS April 1, 23 Contents: 1. Complementary MOS (CMOS) inverter: introduction 2. CMOS inverter:

More information

Digital Integrated Circuits A Design Perspective

Digital Integrated Circuits A Design Perspective Digital Integrated Circuits Design Perspective Jan M. Rabaey nantha Chandrakasan orivoje Nikolić Designing Combinational Logic Circuits November 2002. 1 Views / bstractions / Hierarchies ehavioral Structural

More information

Lecture 6: Circuit design part 1

Lecture 6: Circuit design part 1 Lecture 6: Circuit design part 6. Combinational circuit design 6. Sequential circuit design 6.3 Circuit simulation 6.4. Hardware description language Combinational Circuit Design. Combinational circuit

More information

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS FALL 2002

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS FALL 2002 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING 18-322 DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS FALL 2002 Final Examination, Monday Dec. 16, 2002 NAME: SECTION: Time: 180 minutes Closed

More information

ENEE 359a Digital VLSI Design

ENEE 359a Digital VLSI Design SLIDE 1 ENEE 359a Digital VLSI Design Prof. blj@eng.umd.edu Credit where credit is due: Slides contain original artwork ( Jacob 2004) as well as material taken liberally from Irwin & Vijay s CSE477 slides

More information

EEE 421 VLSI Circuits

EEE 421 VLSI Circuits EEE 421 CMOS Properties Full rail-to-rail swing high noise margins» Logic levels not dependent upon the relative device sizes transistors can be minimum size ratioless Always a path to V dd or GND in steady

More information

Features Y Wide supply voltage range 3 0V to 15V. Y High noise immunity 0 45 VDD (typ ) Y Low power TTL fan out of 2 driving 74L

Features Y Wide supply voltage range 3 0V to 15V. Y High noise immunity 0 45 VDD (typ ) Y Low power TTL fan out of 2 driving 74L CD4025 CD4023BM CD4023BC Buffered Triple 3-Input NAND Gate CD4025BM CD4025BC Buffered Triple 3-Input NOR Gate General Description These triple gates are monolithic complementary MOS (CMOS) integrated circuits

More information

EE5311- Digital IC Design

EE5311- Digital IC Design EE5311- Digital IC Design Module 3 - The Inverter Janakiraman V Assistant Professor Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Madras Chennai September 6, 2017 Janakiraman, IITM

More information

EE241 - Spring 2000 Advanced Digital Integrated Circuits. Announcements

EE241 - Spring 2000 Advanced Digital Integrated Circuits. Announcements EE241 - Spring 2 Advanced Digital Integrated Circuits Lecture 11 Low Power-Low Energy Circuit Design Announcements Homework #2 due Friday, 3/3 by 5pm Midterm project reports due in two weeks - 3/7 by 5pm

More information

Chapter 5 CMOS Logic Gate Design

Chapter 5 CMOS Logic Gate Design Chapter 5 CMOS Logic Gate Design Section 5. -To achieve correct operation of integrated logic gates, we need to satisfy 1. Functional specification. Temporal (timing) constraint. (1) In CMOS, incorrect

More information

High-to-Low Propagation Delay t PHL

High-to-Low Propagation Delay t PHL High-to-Low Propagation Delay t PHL V IN switches instantly from low to high. Driver transistor (n-channel) immediately switches from cutoff to saturation; the p-channel pull-up switches from triode to

More information

EE241 - Spring 2001 Advanced Digital Integrated Circuits

EE241 - Spring 2001 Advanced Digital Integrated Circuits EE241 - Spring 21 Advanced Digital Integrated Circuits Lecture 12 Low Power Design Self-Resetting Logic Signals are pulses, not levels 1 Self-Resetting Logic Sense-Amplifying Logic Matsui, JSSC 12/94 2

More information

NTE74HC165 Integrated Circuit TTL High Speed CMOS, 8 Bit Parallel In/Serial Out Shift Register

NTE74HC165 Integrated Circuit TTL High Speed CMOS, 8 Bit Parallel In/Serial Out Shift Register NTE74HC165 Integrated Circuit TTL High Speed CMOS, 8 Bit Parallel In/Serial Out Shift Register Description: The NTE74HC165 is an 8 bit parallel in/serial out shift register in a 16 Lead DIP type package

More information

Digital Microelectronic Circuits ( ) The CMOS Inverter. Lecture 4: Presented by: Adam Teman

Digital Microelectronic Circuits ( ) The CMOS Inverter. Lecture 4: Presented by: Adam Teman Digital Microelectronic Circuits (361-1-301 ) Presented by: Adam Teman Lecture 4: The CMOS Inverter 1 Last Lectures Moore s Law Terminology» Static Properties» Dynamic Properties» Power The MOSFET Transistor»

More information

CMOS Logic Gates. University of Connecticut 172

CMOS Logic Gates. University of Connecticut 172 CMOS Logic Gates University of Connecticut 172 Basic CMOS Inverter Operation V IN P O N O p-channel enhancementtype MOSFET; V T < 0 n-channel enhancementtype MOSFET; V T > 0 If V IN 0, N O is cut off and

More information

Lecture 12 Digital Circuits (II) MOS INVERTER CIRCUITS

Lecture 12 Digital Circuits (II) MOS INVERTER CIRCUITS Lecture 12 Digital Circuits (II) MOS INVERTER CIRCUITS Outline NMOS inverter with resistor pull-up The inverter NMOS inverter with current-source pull-up Complementary MOS (CMOS) inverter Static analysis

More information

EE115C Digital Electronic Circuits Homework #4

EE115C Digital Electronic Circuits Homework #4 EE115 Digital Electronic ircuits Homework #4 Problem 1 Power Dissipation Solution Vdd =1.0V onsider the source follower circuit used to drive a load L =20fF shown above. M1 and M2 are both NMOS transistors

More information

CPE/EE 427, CPE 527 VLSI Design I L07: CMOS Logic Gates, Pass Transistor Logic. Review: CMOS Circuit Styles

CPE/EE 427, CPE 527 VLSI Design I L07: CMOS Logic Gates, Pass Transistor Logic. Review: CMOS Circuit Styles PE/EE 427, PE 527 VLI esign I L07: MO Logic Gates, Pass Transistor Logic epartment of Electrical and omputer Engineering University of labama in Huntsville leksandar Milenkovic ( www.ece.uah.edu/~milenka

More information

ECE 342 Electronic Circuits. Lecture 35 CMOS Delay Model

ECE 342 Electronic Circuits. Lecture 35 CMOS Delay Model ECE 34 Electronic Circuits Lecture 35 CMOS Delay Model Jose E. Schutt-Aine Electrical & Computer Engineering University of Illinois jesa@illinois.edu ECE 34 Jose Schutt Aine 1 Digital Circuits V IH : Input

More information

! Memory. " RAM Memory. ! Cell size accounts for most of memory array size. ! 6T SRAM Cell. " Used in most commercial chips

! Memory.  RAM Memory. ! Cell size accounts for most of memory array size. ! 6T SRAM Cell.  Used in most commercial chips ESE 57: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals Lec : April 3, 8 Memory: Core Cells Today! Memory " RAM Memory " Architecture " Memory core " SRAM " DRAM " Periphery Penn ESE 57 Spring 8 - Khanna

More information

MODULE 5 Chapter 7. Clocked Storage Elements

MODULE 5 Chapter 7. Clocked Storage Elements MODULE 5 Chapter 7 Clocked Storage Elements 3/9/2015 1 Outline Background Clocked Storage Elements Timing, terminology, classification Static CSEs Latches Registers Dynamic CSEs Latches Registers 3/9/2015

More information

Announcements. EE141- Spring 2003 Lecture 8. Power Inverter Chain

Announcements. EE141- Spring 2003 Lecture 8. Power Inverter Chain - Spring 2003 Lecture 8 Power Inverter Chain Announcements Homework 3 due today. Homework 4 will be posted later today. Special office hours from :30-3pm at BWRC (in lieu of Tuesday) Today s lecture Power

More information

Digital Integrated Circuits A Design Perspective

Digital Integrated Circuits A Design Perspective Digital Integrated Circuits A Design Perspective Jan M. Rabaey Anantha Chandrakasan Borivoje Nikolic Designing Sequential Logic Circuits November 2002 Sequential Logic Inputs Current State COMBINATIONAL

More information

EE5311- Digital IC Design

EE5311- Digital IC Design EE5311- Digital IC Design Module 3 - The Inverter Janakiraman V Assistant Professor Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Madras Chennai September 3, 2018 Janakiraman, IITM

More information

Lecture Outline. ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals. Review: 1st Order RC Delay Models. Review: Two-Input NOR Gate (NOR2)

Lecture Outline. ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals. Review: 1st Order RC Delay Models. Review: Two-Input NOR Gate (NOR2) ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals Lec 14: March 1, 2016 Combination Logic: Ratioed and Pass Logic Lecture Outline! CMOS Gates Review " CMOS Worst Case Analysis! Ratioed Logic Gates!

More information

CSE493/593. Designing for Low Power

CSE493/593. Designing for Low Power CSE493/593 Designing for Low Power Mary Jane Irwin [Adapted from Rabaey s Digital Integrated Circuits, 2002, J. Rabaey et al.].1 Why Power Matters Packaging costs Power supply rail design Chip and system

More information

Integrated Circuits & Systems

Integrated Circuits & Systems Federal University of Santa Catarina Center for Technology Computer Science & Electronics Engineering Integrated Circuits & Systems INE 5442 Lecture 14 The CMOS Inverter: dynamic behavior (sizing, inverter

More information

VLSI Design I; A. Milenkovic 1

VLSI Design I; A. Milenkovic 1 PE/EE 47, PE 57 VLI esign I L6: tatic MO Logic epartment of Electrical and omputer Engineering University of labama in Huntsville leksandar Milenkovic ( www. ece.uah.edu/~milenka ) www. ece.uah.edu/~milenka/cpe57-3f

More information

Spiral 2 7. Capacitance, Delay and Sizing. Mark Redekopp

Spiral 2 7. Capacitance, Delay and Sizing. Mark Redekopp 2-7.1 Spiral 2 7 Capacitance, Delay and Sizing Mark Redekopp 2-7.2 Learning Outcomes I understand the sources of capacitance in CMOS circuits I understand how delay scales with resistance, capacitance

More information

CMOS logic gates. João Canas Ferreira. March University of Porto Faculty of Engineering

CMOS logic gates. João Canas Ferreira. March University of Porto Faculty of Engineering CMOS logic gates João Canas Ferreira University of Porto Faculty of Engineering March 2016 Topics 1 General structure 2 General properties 3 Cell layout João Canas Ferreira (FEUP) CMOS logic gates March

More information

L2: Combinational Logic Design (Construction and Boolean Algebra)

L2: Combinational Logic Design (Construction and Boolean Algebra) L2: Combinational Logic Design (Construction and Boolean Algebra) Acknowledgements: Lecture material adapted from Chapter 2 of R. Katz, G. Borriello, Contemporary Logic Design (second edition), Pearson

More information

EECS 427 Lecture 11: Power and Energy Reading: EECS 427 F09 Lecture Reminders

EECS 427 Lecture 11: Power and Energy Reading: EECS 427 F09 Lecture Reminders EECS 47 Lecture 11: Power and Energy Reading: 5.55 [Adapted from Irwin and Narayanan] 1 Reminders CAD5 is due Wednesday 10/8 You can submit it by Thursday 10/9 at noon Lecture on 11/ will be taught by

More information

NTE74HC173 Integrated Circuit TTL High Speed CMOS, 4 Bit D Type Flip Flop with 3 State Outputs

NTE74HC173 Integrated Circuit TTL High Speed CMOS, 4 Bit D Type Flip Flop with 3 State Outputs NTE74HC173 Integrated Circuit TTL High Speed CMOS, 4 Bit D Type Flip Flop with 3 State Outputs Description: The NTE74HC173 is an high speed 3 State Quad D Type Flip Flop in a 16 Lead DIP type package that

More information

The CMOS Inverter: A First Glance

The CMOS Inverter: A First Glance The CMOS Inverter: A First Glance V DD S D V in V out C L D S CMOS Inverter N Well V DD V DD PMOS 2λ PMOS Contacts In Out In Out Metal 1 NMOS Polysilicon NMOS GND CMOS Inverter: Steady State Response V

More information

Lecture 8-1. Low Power Design

Lecture 8-1. Low Power Design Lecture 8 Konstantinos Masselos Department of Electrical & Electronic Engineering Imperial College London URL: http://cas.ee.ic.ac.uk/~kostas E-mail: k.masselos@ic.ac.uk Lecture 8-1 Based on slides/material

More information

ECE 342 Electronic Circuits. Lecture 34 CMOS Logic

ECE 342 Electronic Circuits. Lecture 34 CMOS Logic ECE 34 Electronic Circuits Lecture 34 CMOS Logic Jose E. Schutt-Aine Electrical & Computer Engineering University of Illinois jesa@illinois.edu 1 De Morgan s Law Digital Logic - Generalization ABC... ABC...

More information

Dynamic operation 20

Dynamic operation 20 Dynamic operation 20 A simple model for the propagation delay Symmetric inverter (rise and fall delays are identical) otal capacitance is linear t p Minimum length devices R W C L t = 0.69R C = p W L 0.69

More information

Topics to be Covered. capacitance inductance transmission lines

Topics to be Covered. capacitance inductance transmission lines Topics to be Covered Circuit Elements Switching Characteristics Power Dissipation Conductor Sizes Charge Sharing Design Margins Yield resistance capacitance inductance transmission lines Resistance of

More information

NTE4514B & NTE4515B Integrated Circuit CMOS, 4 Bit Latch/4 to 16 Line Decoder

NTE4514B & NTE4515B Integrated Circuit CMOS, 4 Bit Latch/4 to 16 Line Decoder NTE4514B & NTE4515B Integrated Circuit CMOS, 4 Bit Latch/4 to 16 Line Decoder Description: The NTE4514B (output active high option) and NTE4515B (output active low option) are two output options of a 4

More information

CMOS Digital Integrated Circuits Lec 10 Combinational CMOS Logic Circuits

CMOS Digital Integrated Circuits Lec 10 Combinational CMOS Logic Circuits Lec 10 Combinational CMOS Logic Circuits 1 Combinational vs. Sequential Logic In Combinational Logic circuit Out In Combinational Logic circuit Out State Combinational The output is determined only by

More information

CMOS Digital Integrated Circuits Lec 13 Semiconductor Memories

CMOS Digital Integrated Circuits Lec 13 Semiconductor Memories Lec 13 Semiconductor Memories 1 Semiconductor Memory Types Semiconductor Memories Read/Write (R/W) Memory or Random Access Memory (RAM) Read-Only Memory (ROM) Dynamic RAM (DRAM) Static RAM (SRAM) 1. Mask

More information

ESE570 Spring University of Pennsylvania Department of Electrical and System Engineering Digital Integrated Cicruits AND VLSI Fundamentals

ESE570 Spring University of Pennsylvania Department of Electrical and System Engineering Digital Integrated Cicruits AND VLSI Fundamentals University of Pennsylvania Department of Electrical and System Engineering Digital Integrated Cicruits AND VLSI Fundamentals ESE570, Spring 017 Final Wednesday, May 3 4 Problems with point weightings shown.

More information

VLSI Design I; A. Milenkovic 1

VLSI Design I; A. Milenkovic 1 ourse dministration PE/EE 47, PE 57 VLI esign I L6: tatic MO Logic epartment of Electrical and omputer Engineering University of labama in Huntsville leksandar Milenkovic ( www. ece.uah.edu/~milenka )

More information

EE141- Spring 2004 Digital Integrated Circuits

EE141- Spring 2004 Digital Integrated Circuits EE141- pring 2004 Digital Integrated ircuits Lecture 19 Dynamic Logic - Adders (that is wrap-up) 1 Administrative tuff Hw 6 due on Th No lab this week Midterm 2 next week Project 2 to be launched week

More information

Lecture 12 Circuits numériques (II)

Lecture 12 Circuits numériques (II) Lecture 12 Circuits numériques (II) Circuits inverseurs MOS Outline NMOS inverter with resistor pull-up The inverter NMOS inverter with current-source pull-up Complementary MOS (CMOS) inverter Static analysis

More information

Digital Electronics Part II - Circuits

Digital Electronics Part II - Circuits Digital Electronics Part - Circuits Dr.. J. Wassell Gates from Transistors ntroduction Logic circuits are non-linear, consequently we will introduce a graphical technique for analysing such circuits The

More information

ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals

ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals Lec 15: March 15, 2018 Euler Paths, Energy Basics and Optimization Midterm! Midterm " Mean: 89.7 " Standard Dev: 8.12 2 Lecture Outline! Euler

More information

Midterm. ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals. Lecture Outline. Pass Transistor Logic. Restore Output.

Midterm. ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals. Lecture Outline. Pass Transistor Logic. Restore Output. ESE 570: Digital Integrated Circuits and VLSI Fundamentals Lec 16: March 21, 2017 Transmission Gates, Euler Paths, Energy Basics Review Midterm! Midterm " Mean: 79.5 " Standard Dev: 14.5 2 Lecture Outline!

More information

EEC 118 Lecture #5: CMOS Inverter AC Characteristics. Rajeevan Amirtharajah University of California, Davis Jeff Parkhurst Intel Corporation

EEC 118 Lecture #5: CMOS Inverter AC Characteristics. Rajeevan Amirtharajah University of California, Davis Jeff Parkhurst Intel Corporation EEC 8 Lecture #5: CMOS Inverter AC Characteristics Rajeevan Amirtharajah University of California, Davis Jeff Parkhurst Intel Corporation Acknowledgments Slides due to Rajit Manohar from ECE 547 Advanced

More information

CD4070BM CD4070BC Quad 2-Input EXCLUSIVE-OR Gate CD4077BM CD4077BC Quad 2-Input EXCLUSIVE-NOR Gate

CD4070BM CD4070BC Quad 2-Input EXCLUSIVE-OR Gate CD4077BM CD4077BC Quad 2-Input EXCLUSIVE-NOR Gate CD4070BM CD4070BC Quad 2-Input EXCLUSIVE-OR Gate CD4077BM CD4077BC Quad 2-Input EXCLUSIVE-NOR Gate General Description Employing complementary MOS (CMOS) transistors to achieve wide power supply operating

More information

Lecture 5: DC & Transient Response

Lecture 5: DC & Transient Response Lecture 5: DC & Transient Response Outline q Pass Transistors q DC Response q Logic Levels and Noise Margins q Transient Response q RC Delay Models q Delay Estimation 2 Activity 1) If the width of a transistor

More information

Last Lecture. Power Dissipation CMOS Scaling. EECS 141 S02 Lecture 8

Last Lecture. Power Dissipation CMOS Scaling. EECS 141 S02 Lecture 8 EECS 141 S02 Lecture 8 Power Dissipation CMOS Scaling Last Lecture CMOS Inverter loading Switching Performance Evaluation Design optimization Inverter Sizing 1 Today CMOS Inverter power dissipation» Dynamic»

More information