l [ L&U DOK. SENTER Denne rapport tilhører Returneres etter bruk Dokument: Arkiv: Arkivstykke/Ref: ARKAS OO.S Merknad: CP0205V Plassering:

Size: px
Start display at page:

Download "l [ L&U DOK. SENTER Denne rapport tilhører Returneres etter bruk Dokument: Arkiv: Arkivstykke/Ref: ARKAS OO.S Merknad: CP0205V Plassering:"

Transcription

1 I Denne rapport thører L&U DOK. SENTER Returneres etter bruk UTLÅN FRA FJERNARKIVET. UTLÅN ID: MASKINVN 4, FORUS - ADRESSE ST-MA LANETAKER ER ANSVARLIG FOR RETUR AV DETTE DOKUMENTET. VENNLIGST RETURNER DET STRAKS ETTER AT DET ER FERDIGBEHANDLET. Dokument: Arkv: Arkvstykke/Ref: ARKAS OO.S Merknad: Passerng: P0205V [ Beskrvese: Bestt av: 3/2-3 NR.- an S. Land Anta utånte dokumenter: Utånt t: Navn:. Adresse: '.."' Teefon: Krsten Maretta Nordgård.BE-SAF Fax: E-post: Org: KM@stato.om T-S DVT TID Behandng Status: Lev. frst: Merknad: Utånt Dato: Utånt av: Amaz Shenkoru

2 A/S NORSKE SHELL WELL: 3/2-3 PORO-PERM RESULTS I II I I I I I

3 II II - v. t f Zj B o - _. UJ t*j 7,~ \T ff» w _ f n s 0< -* o w So I O j-r 4 ow * O : 0 -J _ : *M.. *. ;. ;- 2 J "".. *~~* T; O Lu "" U ' : j""; J 5 en >- > < t ~ %» «: - ' : - 2 -J Lu <I LU <I ~ \ s b' H- z -*J - '. t I D u- S =;.* j S «5 3 _> a ; wa 2 z; _j; _ M _I - u. -* U. U. G Q a >- a - H -J 2 S M LL _ 3; - L. O O I.,.* ; ~ 9 4 = 5 S 5 S L_ - ~ J I *-t H-* ** ' LU _ H -I r ( : '?f : U. O -- _) LJ j LJ 2 ra ~ LU E S r; * M t " & -o - o -* t* n 5 = * t 4> M e. o I s, LU x ~ -S 'f*. - "S > J 2 j> 6= r f O-Dk-;-5-S«OO3 S S N = rvsdokssrsxrvo --0 os ra ra ra ra ra ra ra ra r; ra ra ra ra ra? -s"; "35 'r- EZ? M j - "Is a = s S ** ±5 os- -ra LU o o f ra UT o - 3 o -, o ra w *s w ra n o FN =»é ra 55; s» ~ a * -s f ; s» o I o "å., _ > _. S- :x oo o ooo rs o 2j% '- ; n s v - v v *-t ~ s - 2 v ; a ra * * > ; en 2 5 z a a a z LU 2j 2: t S 2 "** " o -5 «o -- «r «D D T x u "*" _ ra ra rx r-* -'f j"5 " \ :J " " ;"3 \f "5 u" u* L '' N r*** rx K r ra <5 f3 >o v s s - ra?«5 r- u~ >- """".

4 w o t LU s: t: m ff O «** ff*? 02 U x J U w "" 2; r;.,.. r-. S 2 ~ >- U _J LL <I W r-.j T B D UU x ** -J < t- 2 S.- JL.»»»» z t- LU S <T 5. _ : _ : u. U - L? T' S "- 2, D J j_u - u. - u en uj S - ' r o j j I J I ( ; a LU LU LJ Lu en er: er; en < - ; 5 - ' o S S J ej - 2: o M n N * o o 02 o ro 0; s x \n -o un LO -o M OD D N N S -3 r-j T-4 t- t- t- t- t- t- t- t- t- t t- t- t- t- t- t- t t- t- t- t- t- t- O f _ er; s S [ J I ( : u. >- a *- -J - LL o t- o u"s u T-* e* th 03 PN 00 0 s * r-, r- ;"s r > ro D** *o t- D 2j o o t- u"3 r- o t-?o D *o ro rx rx, o DD TO r- o u"3 «_ z r-4 r-«: ro ro ro ro ro ro ro r ro ro ro ro ro ro ro ro ro r ro ro t- ro ro _J J J u m " t LU Q _/ T- fys fx - >** r-.j «..... L- rt-tydo OD-O OO-«--OO GOTOroO. r ro D o -. T- o r- o ro ro s < -?- ~. «(.* j -{ ' >o T o '5 x T- T-- tr ro -x o o T - «. : e> - o :."; OD o o * -x x o ro s to ~ Ox L~ N. o ro > o o " ro D > UT D *; u~5 r- ro -<3 > * v-? f* TX P-S rx r. t " v "» rn r\ rv r*>. r > >> rs r*x r*-* r* * r** r*" r > r*x OD s s o D D» ; r\ PN rs. N. r*x r r rx rx rx r*, rx x r-* rx fx r*. r*x x rx rx TN rx r : t-h -* f-? H r. T S T- -: T- -H T T-- T. -S - - : T r. ; v* m- T- T -M T -- u u~ rx OD o- o - r ro n o s > r-j ro «r - > D - o r; M -r _J LU T-I - - ~j ~«: f-«r- r-j t t-j t- t t- ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro T ~. f 5 r _5 U n* 5-5 S * V (V ns t- w. "* 5 o o k* O J J 5 v ** a» f ff s s* ~ J b s f - * s? 2 5 ~ * 5 S I Z E. s 2 H H*7 53 f 5 = = > s 22==» - s 5 -' = ' S e ""= 6 < a 6- fj e J 5 * s - * ju ** t ** S \\\ = = t z? «= w' = M <* k R S 0 "5 * j; S ** 5 3

5 - - UK V ' X : *; D T *_ e>o w <u O «LU e w 60 O _ UU OV] _ f - w *"" E "2 O *» > O 3. IQ ftj 0 rff *** -«a; m u ~ 0 3 S M J U V. O LU 2 yj j I> H- : _;.*"* UL. : 2 V) -«L ** ** J U5 : LU ' G j 5 ; 2 n LU _j _ <I >""<. : U. ' «I :- z d W ' =* 2 sr ;. j r VI. U4 : rr; *~ ;. : = T \- 2 LU < >- s et 3 : T- _j M M 2 Z) _j t'* HH -M :. U. L. t S» ' mm - ' s- I3 2 t- U. f o M Q 5) LU S. IT o au. _j : J V >-H { «a: u : * r t ti * ta. k' j; '. LU '. O Z : : J _J j ; ; W- ~ LU T-5 LU L a: _; LU r-; fe 5 j ro ~ : *;» * N < w T?2 é -5 f v n M I «a * * o 2 å a e. * LU LU Kg D s? M fj?.-.; ; " : t " _ -e 5 - -IS - é o 3 «o 'S _ j >:»? «s s S" 5 S 6 = f O <- IX \ S u"; N3 <; 0- j"2 U"5 T5 IS X 'O vo <S- m 8 INN -XJSD- S2--- sjsjorsvavoo y r-j r-j r-4 r- -4 r- w *< r-; r- r- n r-4 r- r- r- r- r-j r-?; "s? - s- *? g - 5 " *» 5 *o a * & J 's t S É -5 > _t * - 5 S T «r 5 "5 o o ro rs rv *?* r r- \n «rx TH - x > o o *S 3 K >t K A (-» O > O -O O ( K * Mj * <") " ** - J?j 3 J? e? J ST» ]:. u 5~ «o r-4 «-g = OO K OO OOOOOOOO ;. * v % v. s _ t K - * *«. f. -t x; - < o -* o- o o r\ <t o '-o o r-j?o 03 n ro T-; *- ro s N r- s «r N -- IN o ro z a - r<' TH r; r, T- T-S T- r-< - j z Lu 5 s > T u~> rt o o ro s: rs r; - TH?o r- T- s,-; rs æ s s r- ro L- E s = M LT ro «o?o >o o» to >o rg ~."s. o ro -o o ro u"s fs. o f» r - r-. S 5 - r. rv r-. : LU LU r T & «<5 >" < js rs N g g 2 ~ J r & "v - r*» r* r**, o r*v rx rs r\ r> r ** r"*- r» r~ r* r* r\ r**» r s s. PS. \. r 2 o 2-5 > N S T- T -0 xt L- - rx 3 S 0 TS r- ro TT L-5 > 3 * -y * jj"3 _;" jj"; j y"5 y" j."5 * v* '«O **0 "*0 ""O ''O ""O

6 I <-. «o 5: O : * <? 2: : S LL. 2: D -f ff*. uj m * "O z s II T) * 2-5 <3 ': "?* '" W -J* NÅ : : : _ j <T 2T. <E LU _J If > N & O LU UJ S g ; en " UJ _ T > _; < *> n nj u ' o o o uj.. *- tf w H- = 5 D s>< ft* Je< m u- <-> r S: o ; a >o v. ft - 2: t- S D 2 d Z H- ; 2 S? 2 "" s H- -J _ OD Uj ON «33 -J "S * _ >- ZS >- u. L. U. <z >- K j 2T - ; M <D 9 s; ES "- ~ <. M ' : ' t ( - > UJ r - _' r 'N; ;V > ; ;V "~ T" ;Z & r d Uj -2 j., j; Z ~.;? 5 * 3 fx fx r-,' S3 r- NO S/3 ON O K ON ON s3 N x NQ r* x s"* N s/ SD NQ S3 N ONjorxroosorsON NQPS? NQ s3 o *j «rx m & * 5 f*3 f *3 t*5 P M f*3 *5 f - *3 oooooooooo o \D r - o ON OD o o rx o GDONfXTrsDOGSOSOD oonodotrxntonpo (»- -4 "" T-4 r-4 T- O 0 oo Lt r- rx 03 n o rx rx -t OD ITS n o ON o r, --o o T NO o *? NQ ON ro r- ON rt - f- r j r-j r-; *3 r«d r*j n <? «r ON ON ON ON ON O* ON ON 0'> ON ON ON ON L ~ - ON ON ON ON ON N ON > S, ~ = rx rx TN. rx rx rx rx rx rx rx rx rx rx 5 D fx rx rs r» rx rx rx rx rx rx u 2 T-*-»-(*-»--T-<-T-(-: -- ON o --, n «r LI S3 rx OD ON o - NO rx rx rx tx rs rx rx rx rx rx OD OD S ~ S : -< *» d«*. - a t 6=B f U "5 --s S2 v< 3 o u - * «* y Q 5" r., f-.: r-.. "5 * " - "«5 *E 5JS2 5-2' s» ; t, 3 5 S «S ** t. 5 - H -v 6 5? 5 5 * s -5 rf 00 N ff* f*5 5 "? ' t- 2 ~ o 5 s o **{ S- s u» -rt Ss v o o 2- t <V « b «b V s * * rs o o o st - s 0 E e NO f - " UD T- S g f ON (03O?<DS3OO--O ES* <T L~ r- S3 -.D O S3 O B. UJ LJ U~ T- ~ NO SD SD fx X, r x OD " - ± JJ J»-.*-~--»---T«r-, r«- u- -o r. OD ON o - 03 D 02 D OD OD 02 OD ON ON tf

7 ; f;. ; f**t xt LL. 60 t: ' ot u ;'w? m tjj > tt; "S a t < K. tu Jft< 03 u ~ " = ah *" "% O V. ~ 5 "~ ~' S»*»» r_j en 3 * 2 O >. ;, _ T * " U. «O Lu ZI <: *- 2: M 2: s H- 5 a n 2,- m 5 ~ ; 5 s en j- 03 Lu <I O \ «5 3 *< t S HI 2.w _' ; H» _j HI s 0. S. U. 0.»». * M H- _ 2 M k. f W M o s J~"., S «V '? -3H Ss ; LL. _j rj J _ L Hf H LU :> : _ u- : * r N s HI LL - L. 0 = "~ * LL ' W? -5 T?S. M * zf O ( 8 F s" E a r a t LLI en La ys ss? LJ L > - - _ - _ -e».-r. t.-_ r H t - : s -S S t - z Z; S O w L. J f S S? S S a a'. f ~3 -o m sn T n < n sn " r sx M j"5 3 S3 S3 ;"5 S3 r 03 "r e r-4 r- j - r M \ : r-4 r- M M M M M M M M M M M M M M J H f s * J - _ w s? t» P *3 * <at É Ijj t 5 56 J t. 0 u"3 f\ Q f j*'j Jj\ f rrt * r\ f t sq f JT J 5 "5 K * & fxrx V3fxr<5;"5S3 U"5?X3Nx nssjsss-* 6 - t s " j S fs «f.» O e. O «p ** * j ro s S- J ra * o set O *0 SD ' f" O OOOOOOO OOOOTOOOO 03 S=- 0- S3 M n - 0 O 0 S -rt UT IX,-t S3 L"5 03 fx 03 O n ~ «« o n f x -o rj T 03 M o - rx rx M ;n «o rx r r S3 * T- o > o -o T S3 03 rx < «r x T?*5 - r- u> H* --: -; t Z? 2 LU S 2 Lu S tf? -g n 03 "3 - ro T-I ro n - o n ;~ n sn > T- o rx s h o o 3 2 -rxor*r s'4' r ''S3O*3-o»r < ss3nmo(*5«3o'-<''r*»"; S3 R» & >~>-ooooooooooo6oooo 5 S's fnrxxrvrxosssasovossosososooddzxs x o j 2 LL '- LU : «: : j - = (' = = o. s : 2 - =3 - r* T _ r-j r=3 «r n -- r o -s r-< r«5 r n S3.% 03 o O r..«*r ~ -o 5x 5» ON S -- 0 s - O- O O O O O O O O O - ; " - : " -'-----»---»---'r-. -" TH

8 D* Loe L. E/} U -0 s f U _ * tf *» ~ r 5 3 > 0 kv/. J a; o U j. <-> j; t? v.» 0, ff. \s LU ; 2 en : 0 O U T Z O LU :_j Lw LU - J. s z en t; : to : ' u z S "* ' >. t _ : _ - Z u. s (, ~ H- 2 - s o a Z S 5 ' Z T; - s æ LJ <: '<- j ' ; ' _J <J ) (.. * ( '. U. L.»»? s S- M jf - ts t- [ 2; ' u r. x p "* "*" f e j S - - se s LU : - -J N Ltt > LJ - O 2T «J LU LU ; s Lu 4 LU t t ~ -H : X - _ 55 Lu 2 n n M X : LL LU,. -7I _ ' 5 s o u e * f ff S t'j. 6- " " S t f\ 0 "3 N «"5 V 0 O *T O f * rs. 23 O 0 ;"5 X 0 LO O *" r 5 sq xq XJQ % sq vo 0 * O *O *O O *O 3 ''0 --O- -> O t s? s e ~ *} ~ I z e M JI 5 S -j * * TI E S u - J T- = >s s - U s? <TI-I >rnoonssnss-rt r-4 '-oor-4 Ig "- L"5 S - - -H N - vq N ~«-t IM (O»O O rx OD -4 "E B to ro to ro ro ro r-4 ro r - - r-j - r- r- 55; > T ** X S * 4 n ro S s T f - -rt to - -rt.- S 3 S roo: S3 *H = N S3 r-4 < o rroat; ro N s b *" T UT - en ro fo r - E ro s TH r- L~ z -» " -r-t- f Z LL "v J5 --0 "; 0 ~ u"3 L~ *«.»- -s r- O T r- L"5 N. r% ~G -- r St 3 r- 'o u" o r *"5 ro 0 r- UT o ro r"5 r o r* ro * 3 r-x f~\ rx rs 03 o o» -x o> : -; r r r LU LU ro ro ro? ~ J J OSOOjODOOO OOO OOOOO Dy2 r*n. s o o "* r-j?*; "j '- r% G ' s o ~t r * ro * ""O r o,m tr r-j r-j r4 T'- r; r-j r-; r-j re n M f*; n re n ro re re

9 ,J LJ J M r- r-x U rn *-j_ 60 k. D 2 e«w - s: ID LI} *7. J v. r - o O -) > O,/. *> J d; O >» *» 3 0 «u a. ro _ :? ' o ':=. : \ LL «" ; > LL ; j "* -,. -M r~" ' ' : 2 O -» ~ D.O O ' : S \ >- \ LU _ -J <t L. <E 00 r- j <-' Z - 3 D -t ts a :.j, : M 2 ;, : Urf : S """ ; _ O x- LU - : S s O 2 T- -j A _j r- - 2: Z _ : t HS _J * j U. U. LU D ' >- S K _ 2 M U. o tn M Q S O ~J \ r 5 F " "* e J t-* LU - _J A * * - - z: rx : M H Z '.. O }" ' -. «}jj : k,-. U 4 UJ ' ' -J La V N S S 2 - ~- -. ro en S åo b H -5 > * E «t **.5 S g? I 5 : 2a 3? 2-. M s «5 j j-å 6 = ~ f 5 LO u-; ro -v f L--) L-J ro 02 r- ro «r to uo h * LO LO ro ro r% LO <? n n o - " B f- ~- r*..j r*o f' f- r*-< r- r-> r- r-.. j t sj f- **- *' *.' "j *.j.j r* ; *"*' * * f * r* r. "* >* ~ %<--4 *>'t t'4 < 4. *4 «4. <. '4 «t. 4 «. 4 t 4 % 'J» 4 s s 4» 4 4 ; 4 k'«s*4x4 t,«*4%«44«3»rfs s I 2 s S. S 2 S" - "å III s = 5J S S *** a - " S w ts? «"B T- -; r- r- -o s s >o o N T-t r- -o ro -rt o s r?s r- T ro T >- ro -s B o - uo r rx UT tr s rv o -P-I to s O >o rs DX rx UT v3 N o ts PX -«s G3 f = "f r- r- r- r- r- r- r- r- r- r- r r- r- r r- a r- r- r- r r- r- m r r ro r- r- J M ~ n S -5? :-.. K S a «M Z III 0 O O 2 r Q O UO -J rx XQ rs «K o UT r- PX S3 o» [s o ; x r.j - ox xo px ' u ~ uo r- T o 03 <x o o ; "= r? ro ro n r- **. r- -x»- to «s ro «ro T ro r» > o ** n *? ro ro s s -t r- 5 -" - 5 " Z I S 3-5 L"; f *; r*x u j >0 P "*j D O ** D O ""O O?O UT; O 3 * '4 '*O 0*" O "-O 03 S* o rsofoooro-ooro--ov'jorxororor r jo M >o o r-< o -* S' < n «u-5 - NO * rs x G o D s o o o - r; r-* r- w M r; - ; J * o - r- ro -T uo xo PX 02 s o r ro ;-; --o rx D s o. rj ro -- O --o PS D «r <? < - - v LO uo uo,~ "5 n -o L-~ L n -- - sj -- <; ~ - - H - H.

10 ' H X «. 'X I eo D,.. <: ul. V. te ) te J. * - ex,w : u ' r» '«Z u. H- -'~ O ;* Jte < r t "» Ja; m., <-> - O 3 ( "* O k. ««te P,,. -"N ; : b LJ : u O r- '."' ** A* "; _: " >. uj _: -J <Z \ LL. <I f n - _ T 55 D Lu S L J <I H- 2: M U.»"t M-. '»»». 2: - r <: LU r - t G s u., U O ro Lu - fr f* j L \ S -* *~ ' ' ry \ G ; ;_ \ LL, I- \ t_\ j H Lu K \ <Z "~ 2Z ( H D <Z M D a 2: -t 2: jjj 5 f r j rn» Z5 _ -J t. p-) M. UJ >- S _J - U. f5 0) LL. _ <I u -t I *. V- LL z> - _ <I 2 M M Lu LL. Z LL. LJ I-I s s: 33»* - V \ j : ; j D SD r- LJ a 5. \ n D L~ : n r- T D r- - : o o -. D t..* S - ' S z: LJ Lu' d K O *' --o rx D '= ««r; r U : L e D D -t -t G _j D f_j LU -> O _ Lu : VD js _. _. L. ff I v * \ \ OO-NT-SSS-O S3 Jf; - \T; N S3 LO f; fs S3 --0SDSD";SDS3SD SDNO g r r r- r- r- r- r- r- r- r- r r- r- r- r- r- r- r- r r- s S - - j* * -5 f oo o oooo o o o = f*3 s2 O - r L"3 D " r<: -- -< - o D OD r D sn «r *- s r- &. r-?n v \~ - rr; r o S s - -t r- r- --H S3 -; - ES«- D u"d 3 r- r L"5 D D M= N O «r- L~ r<d D O L~; 6 ; r-. - -r sd - M SD 0-- M 3 OrO'-orootn'Orr;? 5 - L~ L"J.D -D r-- T'- N -s D D 0 f - r; r r r r. - - o o o - T-; r- :- ; - ~ r- r r-; r r r, r- n n n -r: ro r n r s? E D ; -j D D «-D D D D D D D -; ~ D -.-j D D ". - ": ~ TH r?o -T n -o s o s o rs r-, rx rx r, x r-. f. G m n -r M * ' -5 «s " M V «% 6 t M J s B. 0 LU t g * P Is * r - " v -5 <L - a a? S s s 5. * M " J. E? f 8 ' ;: «s - SD r- r- o o - o? " 5 S z g S. S 3 s? 2 = 5 v S «Is % S tf 3 5 T* E 5» *2» «- 5 " 2 -»» re-«-sdr-sdfxxn- M H T «5? UT S3 - * 2 s n \n n «r ~ o - r r- r- 02 «ro fj r- o n r- r- r- r - r- r- r- r r- r r-j. «r«\ 5 r- r- r r- FD r- r- r- r- -j - E g r M J" O Ps D ~ O - D D D D -D -D D D 0- - *s ss 55» t "" '? E _ 'S t jr -j n tz. z e j é H 5 s

11 u o 2: 2 U s uu a f -Z - L 2: en w»*»* '_J N H T2? O ; 2 >- LU U _J '=": j T* ~ 2: n 2. > ' -5 t* «s - s-s. t. e t s as s g t» v 3 0 : ;- ' <u S f < J ~ ~ 'So *<y O rh_ s s: LU M : EJ * >- : S «5 S 3 j* 0 -, J T**- o«f 3 = --O -n r «o. T O - ~ L *» D LU <I. o o*, o; o 2 J., <->, : " j S :> 2 S 5 r > L U. U. = < '. - Lj _ * 2 f O 05 M 8 «I O uj r u. r: <Eo. - < &:M -* ~ ~ -J P. E 3: N L - U g -- - : "-h ~ s WM " H./( u LL ~ f:j LL r5 T SP vd 5} <D 0 0? 0 5 U-J 3-0 x3 0 5 : 3 % N :«0-0 sd sd -; r-j rj w w N N r- ; r rj «N ; r; r «r r M w w N n M nt«orrj~.m«rn«o«r<j«*e>< M 33 re r- r-j r j r-j T L- «? r-j «r-j r-< M r *r -- o o OD % o- <; r «"2 r-j r-j r-j r-j r j r j r-j r j r-j -j r-j -j r-j r-j r-j r-j ro n r-j r-j r-j r-j r j r-j N b ooooooo o o - «T-f r-j T-I X - O u. ";-;- - - *~ ~ - " j ~ j..') r:, p; < ~ ;.- ~ _. 4, ~..O 5 2: fr T* 'mlt w -0 - "j ro --3 O- S3 0- ro -O O» r*5 -O 0- f*3 --O r j 03 U..-r» -» ' ~ r» - r ~» ~. -- -r- >-. ( r~ ~ ~ ~ * ~-< ;~o L~ --o r- 03 ~ O T-I "j ro - "; s3 03 o» o T rj o - "3 > v-- 0 s 0* O x O x O* 0-* O O O O O O O O O O t -*-* T T TH T-: T-; T- T-- - T- T-I - r-j r-j r-j r-j r< r-j r-j r j r-j r-j r- r j r. r-< r j r 5 z - a t r f* e* sm?? «s Z.5 I? I = * j: p jj «S j?5-s III "f " S s' t h O " *js S3? t.s E " 5 5 t?.; --' 5 ' M «* * «8 S B 2u 8

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No xhibit 2-9/3/15 Invie Filing Pge 1841 f Pge 366 Dket. 44498 F u v 7? u ' 1 L ffi s xs L. s 91 S'.e q ; t w W yn S. s t = p '1 F? 5! 4 ` p V -', {} f6 3 j v > ; gl. li -. " F LL tfi = g us J 3 y 4 @" V)

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

~---~ ~----~ ~~

~---~ ~----~ ~~ t =n :! ::::t C) 7(...; f J t h r==n : t::r,,.! 7 m 7 m {J) :AT rn rn L. "; j i =t :;;;: t.. :, h ). ")?J.. r;..., X h U,< r Q.!. i: :J; :!"")EYJ },_. c ". " :( (;. ). " t? / t e t!r J t j "! t)! (j) N

More information

< < or a. * or c w u. "* \, w * r? ««m * * Z * < -4 * if # * « * W * <r? # *» */>* - 2r 2 * j j. # w O <» x <» V X * M <2 * * * *

< < or a. * or c w u. * \, w * r? ««m * * Z * < -4 * if # * « * W * <r? # *» */>* - 2r 2 * j j. # w O <» x <» V X * M <2 * * * * - W # a a 2T. mj 5 a a s " V l UJ a > M tf U > n &. at M- ~ a f ^ 3 T N - H f Ml fn -> M - M. a w ma a Z a ~ - «2-5 - J «a -J -J Uk. D tm -5. U U # f # -J «vfl \ \ Q f\ \ y; - z «w W ^ z ~ ~ / 5 - - ^

More information

Beechwood Music Department Staff

Beechwood Music Department Staff Beechwood Music Department Staff MRS SARAH KERSHAW - HEAD OF MUSIC S a ra h K e rs h a w t r a i n e d a t t h e R oy a l We ls h C o l le g e of M u s i c a n d D ra m a w h e re s h e ob t a i n e d

More information

'NOTAS"CRITICAS PARA UNA TEDRIA DE M BUROCRACIA ESTATAL * Oscar Oszlak

'NOTASCRITICAS PARA UNA TEDRIA DE M BUROCRACIA ESTATAL * Oscar Oszlak OVí "^Ox^ OqAÍ"^ Dcument SD-11 \ 'NOTAS"CRTCAS PARA UNA TEDRA DE M BUROCRACA ESTATAL * Oscr Oszlk * El presente dcument que se reprduce pr us exclusv de ls prtcpntes de curss de Prrms de Cpctcón, se h

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

Future Self-Guides. E,.?, :0-..-.,0 Q., 5...q ',D5', 4,] 1-}., d-'.4.., _. ZoltAn Dbrnyei Introduction. u u rt 5,4) ,-,4, a. a aci,, u 4.

Future Self-Guides. E,.?, :0-..-.,0 Q., 5...q ',D5', 4,] 1-}., d-'.4.., _. ZoltAn Dbrnyei Introduction. u u rt 5,4) ,-,4, a. a aci,, u 4. te SelfGi ZltAn Dbnyei Intdtin ; ) Q) 4 t? ) t _ 4 73 y S _ E _ p p 4 t t 4) 1_ ::_ J 1 `i () L VI O I4 " " 1 D 4 L e Q) 1 k) QJ 7 j ZS _Le t 1 ej!2 i1 L 77 7 G (4) 4 6 t (1 ;7 bb F) t f; n (i M Q) 7S

More information

~,. :'lr. H ~ j. l' ", ...,~l. 0 '" ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,," r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, ."" f'" 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'..

~,. :'lr. H ~ j. l' , ...,~l. 0 ' ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,, r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, . f' 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'.. ,, 'l t (.) :;,/.I I n ri' ' r l ' rt ( n :' (I : d! n t, :?rj I),.. fl.),. f!..,,., til, ID f-i... j I. 't' r' t II!:t () (l r El,, (fl lj J4 ([) f., () :. -,,.,.I :i l:'!, :I J.A.. t,.. p, - ' I I I

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

& Ö IN 4> * o»'s S <«

& Ö IN 4> * o»'s S <« & Ö IN 4 0 8 i I *»'S S s H WD 'u H 0 0D fi S «a 922 6020866 Aessin Number: 690 Publiatin Date: Mar 28, 1991 Title: Briefing T mbassy Representatives n The Refused Strategi Defense Initiative Persnal Authr:

More information

trawhmmry ffimmf,f;wnt

trawhmmry ffimmf,f;wnt r nsr rwry fff,f;wn My 26, $51 Swe, k "Te Srwberry Cp f e Vr,, c) [ re ers 6 (, r " * f rn ff e # s S,r,* )er*,3n*,.\ ) x 8 2 n v c e 6 r D r, } e ;s 1 :n..< Z r : 66 3 X f; 1r_ X r { j r Z r 1r 3r B s

More information

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco > p >>>> ft^. 2 Tble f Generl rdnes. t^-t - +«0 -P k*ph? -- i t t i S i-h l -H i-h -d. *- e Stf H2 t s - ^ d - 'Ct? "fi p= + V t r & ^ C d Si d n. M. s - W ^ m» H ft ^.2. S'Sll-pl e Cl h /~v S s, -P s'l

More information

Tausend Und Eine Nacht

Tausend Und Eine Nacht Connecticut College Digital Commons @ Connecticut College Historic Sheet Music Collection Greer Music Library 87 Tausend Und Eine Nacht Johann Strauss Follow this and additional works at: https:digitalcommonsconncolledusheetmusic

More information

-Z ONGRE::IONAL ACTION ON FY 1987 SUPPLEMENTAL 1/1

-Z ONGRE::IONAL ACTION ON FY 1987 SUPPLEMENTAL 1/1 -Z-433 6 --OGRE::OA ATO O FY 987 SUPPEMETA / APPR)PRATO RfQUEST PAY AD PROGRAM(U) DE ARTMET OF DEES AS O' D 9J8,:A:SF ED DEFS! WA-H ODM U 7 / A 25 MRGOPf RESOUTO TEST HART / / AD-A 83 96 (~Go w - %A uj

More information

Using the Rational Root Theorem to Find Real and Imaginary Roots Real roots can be one of two types: ra...-\; 0 or - l (- - ONLl --

Using the Rational Root Theorem to Find Real and Imaginary Roots Real roots can be one of two types: ra...-\; 0 or - l (- - ONLl -- Using the Rational Root Theorem to Find Real and Imaginary Roots Real roots can be one of two types: ra...-\; 0 or - l (- - ONLl -- Consider the function h(x) =IJ\ 4-8x 3-12x 2 + 24x {?\whose graph is

More information

n

n p l p bl t n t t f Fl r d, D p rt nt f N t r l R r, D v n f nt r r R r, B r f l. n.24 80 T ll h, Fl. : Fl r d D p rt nt f N t r l R r, B r f l, 86. http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015007497111 r t v n

More information

F l a s h-b a s e d S S D s i n E n t e r p r i s e F l a s h-b a s e d S S D s ( S o-s ltiad t e D r i v e s ) a r e b e c o m i n g a n a t t r a c

F l a s h-b a s e d S S D s i n E n t e r p r i s e F l a s h-b a s e d S S D s ( S o-s ltiad t e D r i v e s ) a r e b e c o m i n g a n a t t r a c L i f e t i m e M a n a g e m e n t o f F l a-b s ah s e d S S D s U s i n g R e c o v e r-a y w a r e D y n a m i c T h r o t t l i n g S u n g j i n L e, e T a e j i n K i m, K y u n g h o, Kainmd J

More information

46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l pp n nt n th

46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l pp n nt n th n r t d n 20 0 : T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l

More information

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s. C ity o f T a g b ila ran

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s. C ity o f T a g b ila ran R e p u b l f th e P h lp p e D e p rt e t f E d u t R e V, e tr l V y D V N F B H L ty f T b l r Ju ly, D V N M E M R A N D U M N. 0,. L T F E N R H G H H L F F E R N G F R 6 M P L E M E N T A T N T :,

More information

4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n, h r th ff r d nd

4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n, h r th ff r d nd n r t d n 20 20 0 : 0 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n,

More information

,.*Hffi;;* SONAI, IUERCANTII,N I,IMITDII REGD- 0FFICE: 105/33, VARDHMAN GotD[N PLNLA,R0AD No.44, pitampura, DELHI *ffigfk"

,.*Hffi;;* SONAI, IUERCANTII,N I,IMITDII REGD- 0FFICE: 105/33, VARDHMAN GotD[N PLNLA,R0AD No.44, pitampura, DELHI *ffigfk $ S, URCT,,MTD RGD 0C: 10/, VRDM G[ LL,R0D.44, ptmpur, DL114 C: l22ldll98l,c0224gb, eb:.nlmernte.m T, Dte: 17h tber, 201 BS Lmted hre ]eejeebhy Ter Dll Street Mumb 41 The Mnger (Ltng) Delh Stk xhnge /1,

More information

necessita d'interrogare il cielo

necessita d'interrogare il cielo gigi nei necessia d'inegae i cie cic pe sax span s inuie a dispiegaa fma dea uce < affeandi ves i cen dea uce isnane " sienzi dei padi sie veic dei' anima 5 J i f H 5 f AL J) i ) L '3 J J "' U J J ö'

More information

Software Process Models there are many process model s in th e li t e ra t u re, s om e a r e prescriptions and some are descriptions you need to mode

Software Process Models there are many process model s in th e li t e ra t u re, s om e a r e prescriptions and some are descriptions you need to mode Unit 2 : Software Process O b j ec t i ve This unit introduces software systems engineering through a discussion of software processes and their principal characteristics. In order to achieve the desireable

More information

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 p r o t e c t h um a n h e a l t h a n d p r o p e r t y fr om t h e d a n g e rs i n h e r e n t i n m i n i n g o p e r a t i o n s s u c h a s a q u a r r y. J

More information

9.9 L1N1F_JL 19bo. G)&) art9lej11 b&bo 51JY1511JEJ11141N0fM1NW15tIr1

9.9 L1N1F_JL 19bo. G)&) art9lej11 b&bo 51JY1511JEJ11141N0fM1NW15tIr1 thunyitmn tn1 zni f1117n.nllfmztri Lrs v wu 4 t t701 f 171/ ti 141 o&oiv,3 if 042 9.9 L1N1F_JL 19bo vitioluutul fly11.1.g)onoo b5 et Nn`15fiwnwiymri1 nrikl5fini1nvi Ltol : Aeniln,flvnu 6m,wiutrmntn15Y

More information

n r t d n :4 T P bl D n, l d t z d th tr t. r pd l

n r t d n :4 T P bl D n, l d t z d   th tr t. r pd l n r t d n 20 20 :4 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 2 0 x pt n f t v t, f f d, b th n nd th P r n h h, th r h v n t b n p d f r nt r. Th t v v d pr n, h v r, p n th pl v t r, d b p t r b R

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

Ranking accounting, banking and finance journals: A note

Ranking accounting, banking and finance journals: A note MPRA Munich Personal RePEc Archive Ranking accounting, banking and finance ournals: A note George Halkos and Nickolaos Tzeremes University of Thessaly, Department of Economics January 2012 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/36166/

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

828.^ 2 F r, Br n, nd t h. n, v n lth h th n l nd h d n r d t n v l l n th f v r x t p th l ft. n ll n n n f lt ll th t p n nt r f d pp nt nt nd, th t

828.^ 2 F r, Br n, nd t h. n, v n lth h th n l nd h d n r d t n v l l n th f v r x t p th l ft. n ll n n n f lt ll th t p n nt r f d pp nt nt nd, th t 2Â F b. Th h ph rd l nd r. l X. TH H PH RD L ND R. L X. F r, Br n, nd t h. B th ttr h ph rd. n th l f p t r l l nd, t t d t, n n t n, nt r rl r th n th n r l t f th f th th r l, nd d r b t t f nn r r pr

More information

> DC < D CO LU > Z> CJ LU

> DC < D CO LU > Z> CJ LU C C FNS TCNCAL NFRMATN CNTR [itpfttiiknirike?fi-'.;t C'JM.V TC hs determined n \ _\}. L\\ tht this Technicl cment hs the istribtin Sttement checked belw. The crnt distribtin fr this dcment cn be telind

More information

Colby College Catalogue

Colby College Catalogue Colby College Digital Commons @ Colby Colby Catalogues College Archives: Colbiana Collection 1866 Colby College Catalogue 1866-1867 Colby College Follow this and additional works at: http://digitalcommons.colby.edu/catalogs

More information

::::l<r/ L- 1-1>(=-ft\ii--r(~1J~:::: Fo. l. AG -=(0,.2,L}> M - &-c ==- < ) I) ~..-.::.1 ( \ I 0. /:rf!:,-t- f1c =- <I _,, -2...

::::l<r/ L- 1-1>(=-ft\ii--r(~1J~:::: Fo. l. AG -=(0,.2,L}> M - &-c ==- < ) I) ~..-.::.1 ( \ I 0. /:rf!:,-t- f1c =- <I _,, -2... Math 3298 Exam 1 NAME: SCORE: l. Given three points A(I, l, 1), B(l,;2, 3), C(2, - l, 2). (a) Find vectors AD, AC, nc. (b) Find AB+ DC, AB - AC, and 2AD. -->,,. /:rf!:,-t- f1c =-

More information

Сборник 2 fhxn "HeHo, Dolty!" HAL LEONARD D/X/ELAND COMBO PAK 2 Music and Lyric by JERRY HERMÁN Arranged by PAUL SEVERSON CLARNET jy f t / / 6f /* t ü.. r 3 p i

More information

0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n. R v n n th r

0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n. R v n n th r n r t d n 20 22 0: T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n.

More information

CITY OF LOS ANGELES INTER-DEPARTMENTAL CORRESPONDENCE

CITY OF LOS ANGELES INTER-DEPARTMENTAL CORRESPONDENCE FORM G. 16 CITY OF LOS AGLS ITR-DPARTMTAL CORRSPODC 111-31157- Date: August 9, 213 T: Frm: The Cunil Mlgei A. Santana,City AdrninistrativeOffire {ijj- Subjet: SUBSTITUT AD I-LIU POSITIO AUTHORITIS DD I

More information

APPH 4200 Physics of Fluids

APPH 4200 Physics of Fluids APPH 42 Physics of Fluids Problem Solving and Vorticity (Ch. 5) 1.!! Quick Review 2.! Vorticity 3.! Kelvin s Theorem 4.! Examples 1 How to solve fluid problems? (Like those in textbook) Ç"Tt=l I $T1P#(

More information

Supplementary Information

Supplementary Information If f - - x R f z (F ) w () () f F >, f E jj E, V G >, G >, E G,, f ff f FILY f jj ff LO_ N_ j:rer_ N_ Y_ fg LO_; LO_ N_; N_ j:rer_; j:rer_ N_ Y_ f LO_ N_ j:rer_; j:rer_; N_ j:rer_ Y_ fn LO_ N_ - N_ Y_

More information

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th n r t d n 20 2 :24 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n

More information

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34.

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34. .. - 2-2009 [661.87.+661.88]:543.4(075.8) 35.20:34.2373-60..,..,..,..,.. -60 : /... ;. 2-. : -, 2008. 134. ISBN 5-98298-299-7 -., -,,. - «,, -, -», - 550800,, 240600 «-», -. [661.87.+661.88]:543.4(075.8)

More information

i;\-'i frz q > R>? >tr E*+ [S I z> N g> F 'x sa :r> >,9 T F >= = = I Y E H H>tr iir- g-i I * s I!,i --' - = a trx - H tnz rqx o >.F g< s Ire tr () -s

i;\-'i frz q > R>? >tr E*+ [S I z> N g> F 'x sa :r> >,9 T F >= = = I Y E H H>tr iir- g-i I * s I!,i --' - = a trx - H tnz rqx o >.F g< s Ire tr () -s 5 C /? >9 T > ; '. ; J ' ' J. \ ;\' \.> ). L; c\ u ( (J ) \ 1 ) : C ) (... >\ > 9 e!) T C). '1!\ /_ \ '\ ' > 9 C > 9.' \( T Z > 9 > 5 P + 9 9 ) :> : + (. \ z : ) z cf C : u 9 ( :!z! Z c (! $ f 1 :.1 f.

More information

22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r n. H v v d n f

22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r n. H v v d n f n r t d n 20 2 : 6 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r

More information

r(j) -::::.- --X U.;,..;...-h_D_Vl_5_ :;;2.. Name: ~s'~o--=-i Class; Date: ID: A

r(j) -::::.- --X U.;,..;...-h_D_Vl_5_ :;;2.. Name: ~s'~o--=-i Class; Date: ID: A Name: ~s'~o--=-i Class; Date: U.;,..;...-h_D_Vl_5 _ MAC 2233 Chapter 4 Review for the test Multiple Choice Identify the choice that best completes the statement or answers the question. 1. Find the derivative

More information

Winsome Winsome W Wins e ins e WUin ser some s Guide

Winsome Winsome W Wins e ins e WUin ser some s Guide Winsome Winsome Wins e Wins e U ser s Guide Winsome font faq HOW TO INSTALL YOUR FONT You will receive your files as a zipped folder. For instructions on how to unzip your folder, visit LauraWorthingtonType.com/faqs/.

More information

c. What is the average rate of change of f on the interval [, ]? Answer: d. What is a local minimum value of f? Answer: 5 e. On what interval(s) is f

c. What is the average rate of change of f on the interval [, ]? Answer: d. What is a local minimum value of f? Answer: 5 e. On what interval(s) is f Essential Skills Chapter f ( x + h) f ( x ). Simplifying the difference quotient Section. h f ( x + h) f ( x ) Example: For f ( x) = 4x 4 x, find and simplify completely. h Answer: 4 8x 4 h. Finding the

More information

III Illl i 111 III illlllill 111 Illlll

III Illl i 111 III illlllill 111 Illlll t - - - - - QUQMOLY"lJl) 7 M ft Fi t FQRMRT* ;ty- - / OC../^. l_.^... FIGURE: 4 III Illl i 111 III 111 111 illlllill 111 Illlll Areal \\Jct (p~~7 v~v t 42C81NW0009 eel COWIE 200 " - t ipa- - cs-a x s\-8.xjw

More information

,. *â â > V>V. â ND * 828.

,. *â â > V>V. â ND * 828. BL D,. *â â > V>V Z V L. XX. J N R â J N, 828. LL BL D, D NB R H â ND T. D LL, TR ND, L ND N. * 828. n r t d n 20 2 2 0 : 0 T http: hdl.h ndl.n t 202 dp. 0 02802 68 Th N : l nd r.. N > R, L X. Fn r f,

More information

2 tel

2   tel Us. Timeless, sophisticated wall decor that is classic yet modern. Our style has no limitations; from traditional to contemporar y, with global design inspiration. The attention to detail and hand- craf

More information

'5E _ -- -=:... --!... L og...

'5E _ -- -=:... --!... L og... F U T U R E O F E M B E D D I N G A N D F A N - O U T T E C H N O L O G I E S R a o T u m m a l a, P h. D ; V e n k y S u n d a r a m, P h. D ; P u l u g u r t h a M. R a j, P h. D ; V a n e s s a S m

More information

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o u r n a l o f E l e m e n t a r y E.7 d u, c ai ts is ou n e, 1 V3 1o-2 l6, I n t h i s a r t

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o u r n a l o f E l e m e n t a r y E.7 d u, c ai ts is ou n e, 1 V3 1o-2 l6, I n t h i s a r t I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o ue rlne am l e not fa r y E d u c a t i o n, 2 0 1 4, 1 37-2 ( 16 ). H o w R e a d i n g V o l u m e A f f e c t s b o t h R e a d i n g F l u e n c y

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

, k fftw ' et i 7. " W I T H M A. L I O E T O W A R 3 D JSrOKTE X l S T E O H A R I T Y F O R A L L. FIRE AT^ 10N1A, foerohlng * M».

, k fftw ' et i 7.  W I T H M A. L I O E T O W A R 3 D JSrOKTE X l S T E O H A R I T Y F O R A L L. FIRE AT^ 10N1A, foerohlng * M». VOZ O } 0U OY? V O O O O R 3 D SO X S O R Y F O R 59 VO O OUY URY 2 494 O 3 S? SOS OU 0 S z S $500 $450 $350 S U R Y Sz Y 50 300 @ 200 O 200 @ $60 0 G 200 @ $50 S RGS OYS SSS D DRS SOS YU O R D G Y F!

More information

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9 OH BOY! O h Boy!, was or igin a lly cr eat ed in F r en ch an d was a m a jor s u cc ess on t h e Fr en ch st a ge f or young au di enc es. It h a s b een s een by ap pr ox i ma t ely 175,000 sp ect at

More information

fur \ \,,^N/ D7,,)d.s) 7. The champion and Runner up of the previous year shall be allowed to play directly in final Zone.

fur \ \,,^N/ D7,,)d.s) 7. The champion and Runner up of the previous year shall be allowed to play directly in final Zone. OUL O GR SODRY DUTO, ODS,RT,SMTUR,USWR.l ntuctin f cnuct f Kbi ( y/gil)tunent f 2L-Lg t. 2.. 4.. 6. Mtche hll be lye e K ule f ene f tie t tie Dutin f ech tch hll be - +0 (Rece)+ = M The ticint f ech Te

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet Effective August 09, 2018 Supersedes CWN-218 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

Th pr nt n f r n th f ft nth nt r b R b rt Pr t r. Pr t r, R b rt, b. 868. xf rd : Pr nt d f r th B bl r ph l t t th xf rd n v r t Pr, 00. http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433006349173 P bl D n n th n

More information

Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork and res u lts 2

Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork and res u lts 2 Internal Innovation @ C is c o 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 1 Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork

More information

MAC 1147 Final Exam Review

MAC 1147 Final Exam Review MAC 1147 Final Exam Review nstructions: The final exam will consist of 15 questions plu::; a bonus problem. Some questions will have multiple parts and others will not. Some questions will be multiple

More information

UNIQUE FJORDS AND THE ROYAL CAPITALS UNIQUE FJORDS & THE NORTH CAPE & UNIQUE NORTHERN CAPITALS

UNIQUE FJORDS AND THE ROYAL CAPITALS UNIQUE FJORDS & THE NORTH CAPE & UNIQUE NORTHERN CAPITALS Q J j,. Y j, q.. Q J & j,. & x x. Q x q. ø. 2019 :. q - j Q J & 11 Y j,.. j,, q j q. : 10 x. 3 x - 1..,,. 1-10 ( ). / 2-10. : 02-06.19-12.06.19 23.06.19-03.07.19 30.06.19-10.07.19 07.07.19-17.07.19 14.07.19-24.07.19

More information

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid 9 v vx-xvv \ ü - v q v ó - ) q ó v Ó ü " v" > - v x -- ü ) Ü v " ñ v é - - v j? j 7 Á v ü - - v - ü

More information

Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. Egg white hydrolysate inhibits oxidation in mayonnaise and a model system

Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. Egg white hydrolysate inhibits oxidation in mayonnaise and a model system Egg white hydrolysate inhibits oxidation in mayonnaise and a model system Journal: Manuscript ID BBB-00.R Manuscript Type: Regular Paper Date Submitted by the Author: -Jan-0 Complete List of Authors: Kobayashi,

More information

Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v

Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v ll f x, h v nd d pr v n t fr tf l t th f nt r n r

More information

Preliminary Concept 3

Preliminary Concept 3 Pmy op 1 m TAB L Los- 933 W V B V B S Uvsy H Pb So H so S E sowexpy Mo S SALE N FEET Lo- Ws Loop Ao Boy Smo S 913 V B (Rs) UPS So - UPPA H A & Ds Gy Po S Ps Wwy Pov Two Ls o So-o-Ws Rmp Os Pv Lo H ommos

More information

Form and content. Iowa Research Online. University of Iowa. Ann A Rahim Khan University of Iowa. Theses and Dissertations

Form and content. Iowa Research Online. University of Iowa. Ann A Rahim Khan University of Iowa. Theses and Dissertations University of Iowa Iowa Research Online Theses and Dissertations 1979 Form and content Ann A Rahim Khan University of Iowa Posted with permission of the author. This thesis is available at Iowa Research

More information

5 s. 00 S aaaog. 3s a o. gg pq ficfi^pq. So c o. H «o3 g gpq ^fi^ s 03 co -*«10 eo 5^ - 3 d s3.s. as fe«jo. Table of General Ordinances.

5 s. 00 S aaaog. 3s a o. gg pq ficfi^pq. So c o. H «o3 g gpq ^fi^ s 03 co -*«10 eo 5^ - 3 d s3.s. as fe«jo. Table of General Ordinances. 5 s Tble f Generl rinnes. q=! j-j 3 -ri j -s 3s m s3 0,0 0) fife s fert " 7- CN i-l r-l - p D fife s- 3 Ph' h ^q 3 3 (j; fe QtL. S &&X* «««i s PI 0) g #r

More information

r 3 > o m > o > z m Z -< Z il r H O O H H i-» 00 a o x3 X M > I- > 1 n 0) l' 1

r 3 > o m > o > z m Z -< Z il r H O O H H i-» 00 a o x3 X M > I- > 1 n 0) l' 1 7J 73 Z -) r a c -< 0-73 - -0 -< C 73 FLE N. UC08-25454S - c X - a 0 TJ 0 TB - ;w - 70 () < r 3 a r w r r r Ō Z c a Z. < 7 C B D - -< a r Z J < r < < 70 TJ "s w 3 0 D < 70 -) 7) 0 TJ!! -( Z X - r 7) 77

More information

DIAMOND DRILL RECORD

DIAMOND DRILL RECORD iitft'ww!-;" '**!' ^?^S;Ji!JgHj DIAMOND DRILL RECORD Molftflp.'/^ f* -. j * Dtp * ^* * Property '^^^J^ - I/^X/'CA*- Etev, Collar Locatioa..-A^*.-//-^.^ /Z O f* j\. Is!/'. ~O stt^+'r&il, Di turn.....,,,...,.,......

More information

Lesson Ten. What role does energy play in chemical reactions? Grade 8. Science. 90 minutes ENGLISH LANGUAGE ARTS

Lesson Ten. What role does energy play in chemical reactions? Grade 8. Science. 90 minutes ENGLISH LANGUAGE ARTS Lesson Ten What role does energy play in chemical reactions? Science Asking Questions, Developing Models, Investigating, Analyzing Data and Obtaining, Evaluating, and Communicating Information ENGLISH

More information

Ash Wednesday. First Introit thing. * Dómi- nos. di- di- nos, tú- ré- spi- Ps. ne. Dó- mi- Sál- vum. intra-vé-runt. Gló- ri-

Ash Wednesday. First Introit thing. * Dómi- nos. di- di- nos, tú- ré- spi- Ps. ne. Dó- mi- Sál- vum. intra-vé-runt. Gló- ri- sh Wdsdy 7 gn mult- tú- st Frst Intrt thng X-áud m. ns ní- m-sr-cór- Ps. -qu Ptr - m- Sál- vum m * usqu 1 d fc á-rum sp- m-sr-t- ó- num Gló- r- Fí- l- Sp-rí- : quó-n- m ntr-vé-runt á- n-mm c * m- quó-n-

More information

PR D NT N n TR T F R 6 pr l 8 Th Pr d nt Th h t H h n t n, D D r r. Pr d nt: n J n r f th r d t r v th tr t d rn z t n pr r f th n t d t t. n

PR D NT N n TR T F R 6 pr l 8 Th Pr d nt Th h t H h n t n, D D r r. Pr d nt: n J n r f th r d t r v th tr t d rn z t n pr r f th n t d t t. n R P RT F TH PR D NT N N TR T F R N V R T F NN T V D 0 0 : R PR P R JT..P.. D 2 PR L 8 8 J PR D NT N n TR T F R 6 pr l 8 Th Pr d nt Th h t H h n t n, D.. 20 00 D r r. Pr d nt: n J n r f th r d t r v th

More information

ADORO TE DEVOTE (Godhead Here in Hiding) te, stus bat mas, la te. in so non mor Je nunc. la in. tis. ne, su a. tum. tas: tur: tas: or: ni, ne, o:

ADORO TE DEVOTE (Godhead Here in Hiding) te, stus bat mas, la te. in so non mor Je nunc. la in. tis. ne, su a. tum. tas: tur: tas: or: ni, ne, o: R TE EVTE (dhd H Hdg) L / Mld Kbrd gú s v l m sl c m qu gs v nns V n P P rs l mul m d lud 7 súb Fí cón ví f f dó, cru gs,, j l f c r s m l qum t pr qud ct, us: ns,,,, cs, cut r l sns m / m fí hó sn sí

More information

FOR MORE PAPERS LOGON TO

FOR MORE PAPERS LOGON TO IT430 - E-Commerce Quesion No: 1 ( Marks: 1 )- Please choose one MAC sand for M d a A ss Conro a M d a A ss Consor M r of As an Co n on of s Quesion No: 2 ( Marks: 1 )- Please choose one C oos orr HTML

More information

0# E % D 0 D - C AB

0# E % D 0 D - C AB 5-70,- 393 %& 44 03& / / %0& / / 405 4 90//7-90/8/3 ) /7 0% 0 - @AB 5? 07 5 >0< 98 % =< < ; 98 07 &? % B % - G %0A 0@ % F0 % 08 403 08 M3 @ K0 J? F0 4< - G @ I 0 QR 4 @ 8 >5 5 % 08 OF0 80P 0O 0N 0@ 80SP

More information

Oil'll. 't Or) [xdl^i^, CtJiMr^ ~t x. tbu to#*a) rf. 3*^^1IlSr>' r e u <i^-^j O. , y r v u \ r t o < x * ^ v t a ^ c? ] % & y^lcji-*'**'* (» &>~r~

Oil'll. 't Or) [xdl^i^, CtJiMr^ ~t x. tbu to#*a) rf. 3*^^1IlSr>' r e u <i^-^j O. , y r v u \ r t o < x * ^ v t a ^ c? ] % & y^lcji-*'**'* (» &>~r~ Oil'll A l r x a t i i i r a B r a l l t f ( E m m t t t t t w. / P.O. Box 2, B e r g v l e i. D i s t r i c t J o h a n n e s b u r g. Ph o n e 4 5-2 4 6 9. R e f. N o. A I ( * J - i i ^ c J,,, JOHANNESBURG.

More information

o V fc rt* rh '.L i.p -Z :. -* & , -. \, _ * / r s* / / ' J / X - -

o V fc rt* rh '.L i.p -Z :. -* & , -. \, _ * / r s* / / ' J / X - - -. ' ' " / ' * * ' w, ~ n I: ».r< A < ' : l? S p f - f ( r ^ < - i r r. : '. M.s H m **.' * U -i\ i 3 -. y$. S 3. -r^ o V fc rt* rh '.L i.p -Z :. -* & --------- c it a- ; '.(Jy 1/ } / ^ I f! _ * ----*>C\

More information

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3 - - - - ff ff - - - - - - B B BB f f f f f f f 6 96 f f f f f f f 6 f LF LZ f 6 MM f 9 P D RR DD M6 M6 M6 M. M. M. M. M. SL. E 6 6 9 ZB Z EE RC/ RC/ RC/ RC/ RC/ ZM 6 F FP 6 K KK M. M. M. M. M M M M f f

More information

ON THE NUMBER OF POSITIVE SUMS OF INDEPENDENT RANDOM VARIABLES

ON THE NUMBER OF POSITIVE SUMS OF INDEPENDENT RANDOM VARIABLES ON THE NUMBER OF POSITIVE SUMS OF INDEPENDENT RANDOM VARIABLES P. ERDÖS AND M. KAC 1 1. Introduction. In a recent paper 2 the authors have introduced a method for proving certain limit theorems of the

More information

Dangote Flour Mills Plc

Dangote Flour Mills Plc SUMMARY OF OFFER Opening Date 6 th September 27 Closing Date 27 th September 27 Shares on Offer 1.25bn Ord. Shares of 5k each Offer Price Offer Size Market Cap (Post Offer) Minimum Offer N15. per share

More information

l(- oo)-~j [-I <. )( L6\ \ -J ~ ~ ~~~ ~~L{ ,~:::-=r\ or L":: -j) {fevylemr.eor k, ("p J~ -4" e S ' e,~ :; ij or J iv I 0"'& ~~ a. 11 qa.

l(- oo)-~j [-I <. )( L6\ \ -J ~ ~ ~~~ ~~L{ ,~:::-=r\ or L:: -j) {fevylemr.eor k, (p J~ -4 e S ' e,~ :; ij or J iv I 0'& ~~ a. 11 qa. Algebra II Midterm Exam Review Solve: R view of Algebra 1 4. 215x + 31 = 16 /5xt3 1:: & 3 :: 2.1 3" ::. -J5 /,:::-=r\ or L":: -j) 2. II-2xl = 15 / j - ;).'1 -:.115 00( 1-).)(":.-15 - X-: 1"1 by:-t3-8 5

More information

Chapter 1 Fundamentals in Elasticity

Chapter 1 Fundamentals in Elasticity Fs s ν . Po Dfo ν Ps s - Do o - M os - o oos : o o w Uows o: - ss - - Ds W ows s o qos o so s os. w ows o fo s o oos s os of o os. W w o s s ss: - ss - - Ds - Ross o ows s s q s-s os s-sss os .. Do o ..

More information

Grain Reserves, Volatility and the WTO

Grain Reserves, Volatility and the WTO Grain Reserves, Volatility and the WTO Sophia Murphy Institute for Agriculture and Trade Policy www.iatp.org Is v o la tility a b a d th in g? De pe n d s o n w h e re yo u s it (pro d uc e r, tra d e

More information

Colby College Catalogue

Colby College Catalogue Colby College Digital Commons @ Colby Colby Catalogues College Archives: Colbiana Collection 1870 Colby College Catalogue 1870-1871 Colby College Follow this and additional works at: http://digitalcommonscolbyedu/catalogs

More information

Scandinavia SUMMER / GROUPS. & Beyond 2014

Scandinavia SUMMER / GROUPS. & Beyond 2014 / & 2014 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f 807 ø 19 øø ä 2111 1 Z F ø 1328 H f fö F H å fö ö 149 H 1 ö f Hø ø Hf 1191 2089 ä ø å F ä 1907 ä 1599 H 1796 F ø ä Jä J ( ) ø F ø 19 ö ø 15 á Å f 2286 æ f ó ä H

More information

QJ) Zz LI Zz. Dd Jj. Jj Ww J' J Ww. Jj Ww. Jj I\~~ SOUN,DS AND LETTERS

QJ) Zz LI Zz. Dd Jj. Jj Ww J' J Ww. Jj Ww. Jj I\~~ SOUN,DS AND LETTERS SOUN,DS AND LETTERS.--< Say the name of each picture.llsten to the first sound. Then circle the letters with that"sound..-.. Dd QJ) Jj Ww J' J Ww Zz LI Zz Dd Jj Ww Dd Jj Zz Jj LI Ww Jj LI Ww Jj Ww Zz Dd

More information

t t t ér t rs r t ét q s

t t t ér t rs r t ét q s rés té t rs té s é té r t q r r ss r t t t ér t rs r t ét q s s t t t r2 sé t Pr ss r rs té P r s 2 t Pr ss r rs té r t r r ss s Pr ss r rs té P r q r Pr ss r t r t r r t r r Prés t r2 r t 2s Pr ss r rs

More information

Colby College Catalogue

Colby College Catalogue Colby College Digital Commons @ Colby Colby Catalogues College Archives: Colbiana Collection 1872 Colby College Catalogue 1872-1873 Colby College Follow this and additional works at: http://digitalcommonscolbyedu/catalogs

More information

z E z *" I»! HI UJ LU Q t i G < Q UJ > UJ >- C/J o> o C/) X X UJ 5 UJ 0) te : < C/) < 2 H CD O O) </> UJ Ü QC < 4* P? K ll I I <% "fei 'Q f

z E z * I»! HI UJ LU Q t i G < Q UJ > UJ >- C/J o> o C/) X X UJ 5 UJ 0) te : < C/) < 2 H CD O O) </> UJ Ü QC < 4* P? K ll I I <% fei 'Q f I % 4*? ll I - ü z /) I J (5 /) 2 - / J z Q. J X X J 5 G Q J s J J /J z *" J - LL L Q t-i ' '," ; i-'i S": t : i ) Q "fi 'Q f I»! t i TIS NT IS BST QALITY AVAILABL. T Y FRNIS T TI NTAIN A SIGNIFIANT NBR

More information

M a n a g e m e n t o f H y d ra u lic F ra c tu rin g D a ta

M a n a g e m e n t o f H y d ra u lic F ra c tu rin g D a ta M a n a g e m e n t o f H y d ra u lic F ra c tu rin g D a ta M a rc h 2 0 1 5, A n n a F ilip p o v a a n d J e re m y E a d e 1 W h a t is H y d ra u lic F ra c tu rin g? Im a g e : h ttp ://w w w.h

More information

TABLES OF DISTRIBUTIONS OF QUADRATIC FORMS IN CENTRAL NORMAL VARIABLES II. Institute of Statistics Mimeo Series No. 557.

TABLES OF DISTRIBUTIONS OF QUADRATIC FORMS IN CENTRAL NORMAL VARIABLES II. Institute of Statistics Mimeo Series No. 557. TABLES OF DISTRIBUTIONS OF QUADRATIC FORMS IN CENTRAL NORMAL VARIABLES II N. L. Johnson* and Samuel Kotz** University of North Carolina Chapel Hill, N. C. Temple University Philadelphia, Pa. Institute

More information

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW E

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW E THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 BL K THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 B L K THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 THS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 THS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 THS

More information

Integrated II: Unit 2 Study Guide 2. Find the value of s. (s - 2) 2 = 200. ~ :-!:[Uost. ~-~::~~n. '!JJori. s: ~ &:Ll()J~

Integrated II: Unit 2 Study Guide 2. Find the value of s. (s - 2) 2 = 200. ~ :-!:[Uost. ~-~::~~n. '!JJori. s: ~ &:Ll()J~ Name: 1. Find the value of r., (r + 4) 2 = 48 4_ {1 1:. r l f 11i),_ == :r (t~ : t %J3 (t:; KL\J5 ~ ~ v~~f3] ntegrated : Unit 2 Study Guide 2. Find the value of s. (s 2) 2 = 200 ~ :!:[Uost ~~::~~n '!JJori

More information

The Periodic Table of Elements

The Periodic Table of Elements The Periodic Table of Elements 8 Uuo Uus Uuh (9) Uup (88) Uuq (89) Uut (8) Uub (8) Rg () 0 Ds (9) 09 Mt (8) 08 Hs (9) 0 h () 0 Sg () 0 Db () 0 Rf () 0 Lr () 88 Ra () 8 Fr () 8 Rn () 8 At (0) 8 Po (09)

More information

SOME IDENTITIES INVOLVING GENERALIZED GENOCCHI POLYNOMIALS AND GENERALIZED FIBONACCI-LUCAS SEQUENCES

SOME IDENTITIES INVOLVING GENERALIZED GENOCCHI POLYNOMIALS AND GENERALIZED FIBONACCI-LUCAS SEQUENCES SOME IDENTITIES INVOLVING GENERALIZED GENOCCHI POLYNOMIALS AND GENERALIZED FIBONACCI-LUCAS SEQUENCES Zhizheng Zhang and Jingyu Jin Department of mathematics, Luoyang Teachers College, Luoyang, Henan, 471022,

More information

". :'=: "t',.4 :; :::-':7'- --,r. "c:"" --; : I :. \ 1 :;,'I ~,:-._._'.:.:1... ~~ \..,i ... ~.. ~--~ ( L ;...3L-. ' f.':... I. -.1;':'.

. :'=: t',.4 :; :::-':7'- --,r. c: --; : I :. \ 1 :;,'I ~,:-._._'.:.:1... ~~ \..,i ... ~.. ~--~ ( L ;...3L-. ' f.':... I. -.1;':'. = 47 \ \ L 3L f \ / \ L \ \ j \ \ 6! \ j \ / w j / \ \ 4 / N L5 Dm94 O6zq 9 qmn j!!! j 3DLLE N f 3LLE Of ADL!N RALROAD ORAL OR AL AOAON N 5 5 D D 9 94 4 E ROL 2LL RLLAY RL AY 3 ER OLLL 832 876 8 76 L A

More information