9.9 L1N1F_JL 19bo. G)&) art9lej11 b&bo 51JY1511JEJ11141N0fM1NW15tIr1

Size: px
Start display at page:

Download "9.9 L1N1F_JL 19bo. G)&) art9lej11 b&bo 51JY1511JEJ11141N0fM1NW15tIr1"

Transcription

1 thunyitmn tn1 zni f1117n.nllfmztri Lrs v wu 4 t t701 f 171/ ti 141 o&oiv,3 if L1N1F_JL 19bo vitioluutul fly11.1.g)onoo b5 et Nn`15fiwnwiymri1 nrikl5fini1nvi Ltol : Aeniln,flvnu 6m,wiutrmntn15Y lmli NrmiAn ternn ilt,v@emniv?inninittlindluvi\rulf) iejl LviBm5R,951ly) 11171S@gert:InLTritn ltilptais,11iy1.117iqvi VI o 01i_o&ADGeG)t9 1)1A i'it,urnin7.1somviv15nfriwinneilflt..rrnytwwiron4,116 bg) l6.abo `WSJogd0G)/gib ( ijumruultutntialtmuloin) : viigiilinutoolfltlitn751ji8ft15a1\v11.1 fin15din umn ravkilmq ttrful@nl inttfunuvilnfl iltli@uvinen miliymnnwl%11.0a41.11,lot9') ,m1v01111,11jeribt U1ni'MY niutii@Lu@ui,m1Kutn55.1n5 nn51 mtvitammeimli fltnitaim1010/18 nwv ,a f1ivvi5 AF1f11411Ern5 115:WI5D1015TAIRIT OinwiLnvnlur,AmiLvntinnlif@uiutAjlnzir,) Ltte5liNrr151NvnuivilNrnwiivilum56IFfii1J LLA1.)eillliggitIntIntnn.ffutillvolinulu no Yu ituloi iinvi'ull.1441 klim,uomwtipro it1 intylthltinwittlltffllii 5 11J611i01,1M1811UNniAll5fInVirk u flrri.inb'uothlnflruislii?ilvarm G)&) rt9lej11 b&bo 51JY1511JEJ11141N0fM1NW15tIr1 Mr1116tioL 9..@t.iTlmfutm'5L1Sni5?ilM1,1 1 kfmin LEnTtitil LL.tetikulni n171limitii9lnquinviro'i'mmufin15' LdSi : Allunvnti mminnimln15*9inirllmlutmyn%mtmrtillehert LLz,lAfAtli?h17nlitimintnnionl dh'17nitv,n1airrinlruunritn15ntilkjfwvil.61friimwl@ld Ifildbiu, 1111,1fm:.,1,15Nn1TIAlnnAlnitlemriiTtiml/mut,w6 ei l T lelr pultils'niii t 11,1A)11:inlruLTnS'n151 1 n liffivrt911rigllynliitin/n.8n15 etnit6'.17v,lvilistnilou9)5*atillaff r t@lloolmnrilu60 r. bo 6. fl@lin5' /1. o idbi0 e000 glob (rites 1V1515 o eo& ( /{v,) (1.4nu55 4em1; faaijvilti) d.; 1:1) tyrt). t) f,d ';A

2 oplogilod6j1i frdzyntlimyijrt4mittinliftwil.n\nr,f12).6 6)ori irtunr.ntw Win fl 6)omoo 499 illrimi ts)&i,x) VIlrlf1111 t.1,rfa 6) : kruqvium 1,.ditnimzilprtorl #.11i11 TithildiTtlintftriBni,Fitur.iiptmi odrogododno 45111A & 111t 1Fili tn4ft)) 1184runi5iNiltingmli Lijl ni164diliti.evtutrwpirviillofrufinil Lvi7i krun,flvnu 4nu 6) ultu onrmili4@iii6j)4111 kilrtitniimtziipitmililiimlnizmwinkruietlfi.mt frriiitifiltutit,v6 ii IL.fittniIirtififzilAitivil (ow sivi'ml tndad) itilvu'llifi5z115`11111wirmil A",wit,Ltrltin,volutftlthiltivitholitivAiluii@tiolvtooolfitinIImBnili i,1@4 10` t1.11Y111;r&Fitifiti 5 1,t4lrilli 6) : A/11,111,TitItIti Nimn LEJ17611 ot(47titnni milfrkaiitwilira niva5lliftil@leiltt5kutlfi nwrilimmaviu nitvnall111 u nirvillgnwitn11 fitillvilitznilidliotmiumut MV) 11.1 mrilllnilvt4 ninajlnitor,firmitoin@uttti6 rsinilo`i'it,iltini5kfitnrtu48,44ndratinimutiuuijotill') frmiltilmr,vtititunivirtilmmtiiifin Lthsiii : krunonno litirilunreoi4lnkni t' ol tmmiutture, moh5a ve)n (ovt.1 tile1.11u.i51) 111i9 :5 0 In 111 5,=:i".)5 o t94nt_i.: n,nriznz4

3 z 17 s Itr Tr re? Q 11 s s ;T. er7 F /p Ultvutifo Loiutitto4Aurmlun8ni51Au i@n15em urn'titl OVli s 1,p D D. i s, G (, D t v,_. ti Ir. E, p k s "9 7),. 0^. (G t ( 0 0F 5_,, v. iro v, G, v.,,.0 G,7 (D r, IF D 1 s,. to ("0 I, n p." 4 r4 s, Ir. rx.7, 4,, r vbr " (.0 1 tr" ( m v "K 1J,, r. v. tr s ir.? LI vo r Ir) 0 %,0_. ) s p,,. 3..,,_ m ' I7 W ' ZO S n(d ' G 4 (u.? 0 IlUltv)Bnivini S s I D D (U. (U. p tr" Iw 44 D Is ow ;?. M p tr, (.,._._ 0. Ir. r. i w 'i D r. m u G r: t )p _. 07 D il p to,7, Ir. IS. IG ( V ir g,. d te, VD 1G k. 0 ts ri k.,... 4F D I _, M Lr Z r7 4 (D ND D. tr. v 0 t1. 9 1M V. _.. v. p r. _. v.., Q tr,. A p tg 4. tr5 I I/D rg II, ii. 1,7 G ir, G m If. ( n s s.. s s (G v, v, tr' (G _ nt _, t r7. X 0.,., D ' v 1E' ; r5_, 4d v. tẹ.".,, F:A 1/0 t, (, (1 ) te 0 p u. " O 0 11 o ;e. ; 1:1 _... _b E.., p,2 3 '3,, 6 7.0, 1,....,... _ V g! V.. 4 D. (0 1 & '' /t s ir Zz7, 3 I. 7? r7 o u V 11,, p?, s, n (3 D., 2, tr G...7 g s & D '. p (G n & d ts 4 4 'O G p 171: ( v, s u, v. ( 1 =. z,. (1.._. ir' L... tig r. u 2 n.. 1 "4 Ir. (G ru tu '// o' 1G 1 4' 4.0.._. 4 D rg. tin /K II 1 ( p tr tr ''' ) tr v., " r 7 0 zip (U.. 5 t 1 t I 1 '7 =2 ts F2D. 0 (u ( e 6 p A, lin s s,_, N. r v0 0 r _71(.,m ItUv. It1: 77 b. ' F, g rg 4 1 tig D V ri s

4 (D 2 : s ;:rt. (G s,,, r4",. g ''' & I :' VD tr=. F.`), T!!. O.. v...., 4, G, v.. v Lr". v,, in, v. v., / F* 1.Q1 D E 4.._ (0 z.., s v,,. ;, Oi, O tz. lir (D G s 1 & r s G t,,,, to : 'G n 07 7: F2 (G r g!2 5 _, D m u O os E lr. v. G G 13 i G n o O E E E g) D p p D 7 1 n. ir. 7,7 ) p ''' g tr p r) G r7 ro " ii V g, D trtb '' ' q D ( p v. I' m o,r7 D "V i. 17 1,. _..., 17 lip tp, z (u tro ;q lorti ts r t,, Ir..._._... p.g _. ;3 Z..'.,,, n 1 iro iry 3 ' 4 r. s? L7. ro. rl q 1 s '' Ft' 10 '. '''!42?:,. r J! E E r E E il 1 _ (1) (? ''' &? in' r" 2 p,w l., quo tr 07 s I G 'f). 1?7 )( r7 'if S...' r irr; Qty 7,, p'' o _ "d ' D l.:1 te." 13 _ Ir /. ( G s p ( ori z s 11(s tu ;.5 4 ( `7 VD 0 o 6) v

5 'thtelm,11llltll,ffn nlvdejlvi SLL finiani Gtlloi'Tt vo.7 ' TT ( V Nr. trb V I V (G..., (0,; (G. if,..3 E.e X O VD R I' tr3 tr w G ek O A4 k L. E rg, 07 4 ''' t..., O I o, :7 z tr Z M 7 r IX, tom 0 M rg 10 %, 0 1 ' / te ;3 L'... " te Ir =ii &.,, J re. 14,.. n oi (...f) X i z o Ff D tr, E ( tg._@ (G (? : Ti O 13 if(g E TX IT te Irv. I tr,... E _. ;3 ux 0 ( D d"' tig, 71 ' ( & tr* (T j k4 9 e?1 g O ( ( E 1 71 R 0 u... 3,.... '. r,r7.. (0 '''. (1 (D n D (G r3 ( X q X (G, vt rr, Ti =2 I ( I' 1.! 3 _,,, 1 tr* 1 '' 7... _, Gr& lu ( ( Ti. k tro, I f ( " E r& ( D )., I 4,.. F, s ; tr3 (G j 3 _. 11 _ ,. VI' ( l tr. i X.,, trtr,,. n Z, x 4r M IND tt? I 1 v. 5 (0 z D M? g 1 U : M ( 1 Z (3 VD EU.. 6 s 12 `,. vie ll_ininrl.i te L2, 0... F 7 n 0 4r (. 4. D LD ts ts v. *z _g t,

6 '' 07 X :. Z ') S D, (U 7'2 g r7 r I: r ( 1 Z. g, z ( ( X o p D 7 Z ( (7 lir. o r Z ip/ \, 1/1,,r7 '" g G & D ire n i,i. t. i' u, qtr 21 )), "t1.( I, n tro,,,) 7, 4 :. _, u7 q 7 ''''' r r? ( 0 7 Z tr' 7 D t'l DX07 dj ( Z D u, )tr, tr Ti VT 1!?tro (,r7 te 1 tr p..: Q ' N m. i (G it ( Ir. b / I...g.. (, ) ti %,.!Iv vp 7 7 vl tre 1 T 5 X _,, 7 ve _g t, *f. "' ',I.,.,, Z r7 7:41 z (,r7,_* 722 tre q G )2 / q X r& _.. & 111=I,., ),_, p v ' IX o IX 3 e?? IX.., or, If 11. ' k. = 6 ox " = & z G,,7 k. D 17 =,r7 V,T3 otrt 6 & (G D E' g lltr'. X,.., (,,,..,_ & ) g (G ' 7 Z (0 g 0 tr7.) (? U tr' ' '. _ 4. &, _,, t4;1 )x _ "' u,... `. uv V' ZG b QT D 4D tr m ' 4 1, ( 1?._, r7. ;.7 &7,....,,,..., _ dp, X ( ZIG tre ( Iv' tre g 'te tr _.,, g,. 6 s.. 7 Ir. t ; ig s (G ) Ir ) ',1 U )) ' z 0 im

7 0 7_2 z A,..; if!, A 0 m.7 r.l p o vr 13A 6 4' x 2 z tre p I A 0 1p A s z )p IF) ZG 0 0 s " A r ''' " pry & ; n X 2 0. & ) U., A p ) vr7 ;? (G &' m U z zp, 71 d 12 G tr p =I z G,/, k. _. S r7 r7 1?,,,r, u,0. ; /p 0 ;, m * A 0 )? ; Gr' tr, r, 1 X (G 0 0 ZU i77 11.; tn, A _g '? 0 2 m x? A Z S,). v. X ;,D 6 A A tr,,7 S., V M 4? x 0 0 x, tr, or, m ( z m _g '? (p, 4 D. A A A A. s ''''''.' 0 f 1 W V" 07 s s i 6.n 2. k,,,, S Ix trb.?, X v &,:". s. Z. r, _, (Ix A zu p 0 ''' ' re,._.. p 0 g 0 _ A,,0,r7 & tr D A A s d (;7 r,. D & 17 & is._0 zu m ( or,._@ A A._._ Tip (1 i p '' y. X i7 li 1 (1. x v7 s. 2 A q X 07 A X 'U.) r. (D G, p, & 0 q &,, tr' o 11 A trb S 0 S 0 it,, r* :. 1' Ir. A A' r, 0 r 0 (5 0 D p, / lir I, A *7 U te,. 'n " A 2. 7 (.,, 2.,..., p 0 p.k? e 6 p 6 `" p D tu,,i m p A ti (G? A try try p., & 1T ;p, 1 1 Ir. A 2Z 0 r7 V 7? s.1? /1 ') W ' 4.)x D.) Z Z D.. z Ivo,g,,)r*..._... g (G I Z, d A A,D 'F',', s tr A Ir. o 9 &10 f) W or* ZG Ir., s ii, Z 0 rp ZU 4r. 0 p M V (.) r7 G ; & p 4 T12 lir' m "' _. tom IX tu tu (1, _A> 1 6I1g1014!

8 7 r7 :( v t! ( ( ')i'. p V, _,7, v. 3 r,,d._, D 17p..1 Ir.._ L 'i s 1 x.., (D _. D (,,. Li v.., A v (.2tv,77 trlb D D i IG D E _,,, i,r7 (3,_`. 11 tz' ( e,, it. tr DD ip Z 1 v. ( & v. 4 `1 E r =" 1 J T1 V?! r 0,. z 1 E. 3 2D D 3? 3';." Z ( r ". O u D II 0 ltr'?i 11 V 4 ifn, _, tr.) tr jb ( F7... I n. Z). (In. v m o om D 0» z Or. vr tr m trq s g..' ''& ) u.> " 0 r.. `' n,.... g v ;:z? E 11.,7 zig?;?,, r (G, A D,_, _ l,, IT / &,. 4 '7 V.,) o,.. r7 _... s v.. 4. *. 77. ( 1 Z f v (G ( 2 D Iti ri IG "11 77, s i 7 =1 ( Ir. :,. zrt/n,., D O V ; (1 r D (? 11 4 L.) 11 I &, ''' (» 4,7 t 4 0 ( 3 & r,? " v?, b t7 1 to v Ir. D (z r r,,..., G D, D & / ir. O. (G _ D )) & ; (,,.),, r., s 1p i!i S,. r_ r_. & o _A...., (3 0, in 11" s z I L' =',. G.. tu,.. (5. "? zi g. & ( tre ( 55 r7 ( X.r..)(G if. 0" ru f x.._, ( V. 9,...v. t. 4 <;.) 11K In (G / Lr ( p z z & w r7? 2 ' tt 'D 7 Z 0 ZU gn,,» k,? z?!., /6,, og v_,, ir.» 1 v. s v..» (G, r,).., 1 7 tr ; 41r. 4). _. v.. G 4' tr 17: 1 0 Er..''? '' <r7 n 'Z r7 11 (, 'ti w DD 7 "',? K ' le 7 s A (G t,. _D v te r7 z on v i z p M.:1 y. ve _g IM vi E on D(..R w 1 ( V Tg V & tr. 71 ir.? *) S., j. p ( G? (, p. ( p... s 0 1,. Ir 1 rg ) ) 11. (, r' G.1'» G. Ev YE' zz. ( Fir: 6.4d, g ir,p 1 t 1. _. r d ' TA v it ir. s i r, v. ' 1

9 Z u, S )tu S 4. n. 1 ),.,9 :q o, g 4 re. G v., 3,., F). 0. "),. G G 1/1 Z r 4,p. ', 1 D D G r D t'g ") 11' r7 F 17 If. 0 D,._ Ir. er7 S?.. D ti. G z, F.._. tip; g ;q " kr. ;, ''' (1 0 n;q 0 t.. G, Ito up o U (D n 1! G 1 _ ),, Q S '7, 3. ts _.,, L er, V Ir'. Ir. lp r 0 I _ D u. D s, lin v,,,, Ir. ;,,,' I Z (U 9 In. n s L) 1._ J k2,_ no o D D 11 efl 1 I 11 " (". D M (j tr,d 12,i.), 'ti... v ''... :,.,, ND Ir. m v. (., g ir. Z z ;q 1! s '74 \' ;p vrg D " VD O p t? ' (0,,, g '' o S,._. r7. S,,7 ' 12 z z 0 r ' 4 tr 6E. E 1/ v. r D red ' z,/, D on S (.) o ' G (I O ' ti1 '. p D 0 tr",1, n t''u, s v3 '.. s 0,,,. t3 O 4;q, v, (0 te.s e M 72 4 Lr' z.17 1.U, Z Ir ' ' 17 G ;q l s Ir. 111 v. p ;Lr. r Ir. t ir. G _ 7 L 1 ' o 'll 7h N., Lik D Ire,. : ir. oti_... G lf. re Z Z 11 r.: r7 G t r7 n ;4 L 1: ''; M,, tig v. OG ; 1g s r., o "'", 0 ri n g z /T I "'!n, m org 6 l v3 )) o In, r7 G 0 12 z ob. :r. 6 S.. II t.. D (3 p.p 4 (G / _ D If. l v. ( (I, V. r E d)...0,. vp Ir. tr D, ',,, " if /10 o n to z n F.' (..., t z''.. v t,g Ir. I er7 n.v D.., p ' M,r7 3 r7 _ 07 ks. V I? F Ir. 1 E p s )) il )) r. Ir. (0 Z 1 re iro t7. 0, ( I o.f. Os D i uv in, Ir.,I.r. 6

10

c. What is the average rate of change of f on the interval [, ]? Answer: d. What is a local minimum value of f? Answer: 5 e. On what interval(s) is f

c. What is the average rate of change of f on the interval [, ]? Answer: d. What is a local minimum value of f? Answer: 5 e. On what interval(s) is f Essential Skills Chapter f ( x + h) f ( x ). Simplifying the difference quotient Section. h f ( x + h) f ( x ) Example: For f ( x) = 4x 4 x, find and simplify completely. h Answer: 4 8x 4 h. Finding the

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l pp n nt n th

46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l pp n nt n th n r t d n 20 0 : T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l

More information

-Z ONGRE::IONAL ACTION ON FY 1987 SUPPLEMENTAL 1/1

-Z ONGRE::IONAL ACTION ON FY 1987 SUPPLEMENTAL 1/1 -Z-433 6 --OGRE::OA ATO O FY 987 SUPPEMETA / APPR)PRATO RfQUEST PAY AD PROGRAM(U) DE ARTMET OF DEES AS O' D 9J8,:A:SF ED DEFS! WA-H ODM U 7 / A 25 MRGOPf RESOUTO TEST HART / / AD-A 83 96 (~Go w - %A uj

More information

4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n, h r th ff r d nd

4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n, h r th ff r d nd n r t d n 20 20 0 : 0 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n,

More information

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th n r t d n 20 2 :24 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet Effective August 09, 2018 Supersedes CWN-218 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

gender mains treaming in Polis h practice

gender mains treaming in Polis h practice gender mains treaming in Polis h practice B E R L IN, 1 9-2 1 T H A P R IL, 2 O O 7 Gender mains treaming at national level Parliament 25 % of women in S ejm (Lower Chamber) 16 % of women in S enat (Upper

More information

Future Self-Guides. E,.?, :0-..-.,0 Q., 5...q ',D5', 4,] 1-}., d-'.4.., _. ZoltAn Dbrnyei Introduction. u u rt 5,4) ,-,4, a. a aci,, u 4.

Future Self-Guides. E,.?, :0-..-.,0 Q., 5...q ',D5', 4,] 1-}., d-'.4.., _. ZoltAn Dbrnyei Introduction. u u rt 5,4) ,-,4, a. a aci,, u 4. te SelfGi ZltAn Dbnyei Intdtin ; ) Q) 4 t? ) t _ 4 73 y S _ E _ p p 4 t t 4) 1_ ::_ J 1 `i () L VI O I4 " " 1 D 4 L e Q) 1 k) QJ 7 j ZS _Le t 1 ej!2 i1 L 77 7 G (4) 4 6 t (1 ;7 bb F) t f; n (i M Q) 7S

More information

PR D NT N n TR T F R 6 pr l 8 Th Pr d nt Th h t H h n t n, D D r r. Pr d nt: n J n r f th r d t r v th tr t d rn z t n pr r f th n t d t t. n

PR D NT N n TR T F R 6 pr l 8 Th Pr d nt Th h t H h n t n, D D r r. Pr d nt: n J n r f th r d t r v th tr t d rn z t n pr r f th n t d t t. n R P RT F TH PR D NT N N TR T F R N V R T F NN T V D 0 0 : R PR P R JT..P.. D 2 PR L 8 8 J PR D NT N n TR T F R 6 pr l 8 Th Pr d nt Th h t H h n t n, D.. 20 00 D r r. Pr d nt: n J n r f th r d t r v th

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

,. *â â > V>V. â ND * 828.

,. *â â > V>V. â ND * 828. BL D,. *â â > V>V Z V L. XX. J N R â J N, 828. LL BL D, D NB R H â ND T. D LL, TR ND, L ND N. * 828. n r t d n 20 2 2 0 : 0 T http: hdl.h ndl.n t 202 dp. 0 02802 68 Th N : l nd r.. N > R, L X. Fn r f,

More information

0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n. R v n n th r

0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n. R v n n th r n r t d n 20 22 0: T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n.

More information

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9 OH BOY! O h Boy!, was or igin a lly cr eat ed in F r en ch an d was a m a jor s u cc ess on t h e Fr en ch st a ge f or young au di enc es. It h a s b een s een by ap pr ox i ma t ely 175,000 sp ect at

More information

D t r l f r th n t d t t pr p r d b th t ff f th l t tt n N tr t n nd H n N d, n t d t t n t. n t d t t. h n t n :.. vt. Pr nt. ff.,. http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112023368936 P bl D n, l d t z d

More information

rhtre PAID U.S. POSTAGE Can't attend? Pass this on to a friend. Cleveland, Ohio Permit No. 799 First Class

rhtre PAID U.S. POSTAGE Can't attend? Pass this on to a friend. Cleveland, Ohio Permit No. 799 First Class rhtr irt Cl.S. POSTAG PAD Cllnd, Ohi Prmit. 799 Cn't ttnd? P thi n t frind. \ ; n l *di: >.8 >,5 G *' >(n n c. if9$9$.jj V G. r.t 0 H: u ) ' r x * H > x > i M

More information

n r t d n :4 T P bl D n, l d t z d th tr t. r pd l

n r t d n :4 T P bl D n, l d t z d   th tr t. r pd l n r t d n 20 20 :4 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 2 0 x pt n f t v t, f f d, b th n nd th P r n h h, th r h v n t b n p d f r nt r. Th t v v d pr n, h v r, p n th pl v t r, d b p t r b R

More information

Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v

Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v ll f x, h v nd d pr v n t fr tf l t th f nt r n r

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

H NT Z N RT L 0 4 n f lt r h v d lt n r n, h p l," "Fl d nd fl d " ( n l d n l tr l t nt r t t n t nt t nt n fr n nl, th t l n r tr t nt. r d n f d rd n t th nd r nt r d t n th t th n r lth h v b n f

More information

e GI 11Fl8J IinatC6tivniut121fl11Tuan55fl IvitriAjtiminrovi5z,ao816nth'i website TallvitriAto

e GI 11Fl8J IinatC6tivniut121fl11Tuan55fl IvitriAjtiminrovi5z,ao816nth'i website TallvitriAto Vt 1661 5. ( 1 256v ri 9. ti 8 4-4?i5 ol9mn.obt2so-\?-19 IviErtmrt_nvntJ 11455111 GI 11Fl8J ntrualign 4111Invts lo&bo 61U1 Tidtginfiln5mimwiiiiturmunnn61"-nmuluitntoritml n (r115inwil59611o1ku) UYI -)d/to&bg)

More information

Beechwood Music Department Staff

Beechwood Music Department Staff Beechwood Music Department Staff MRS SARAH KERSHAW - HEAD OF MUSIC S a ra h K e rs h a w t r a i n e d a t t h e R oy a l We ls h C o l le g e of M u s i c a n d D ra m a w h e re s h e ob t a i n e d

More information

n

n p l p bl t n t t f Fl r d, D p rt nt f N t r l R r, D v n f nt r r R r, B r f l. n.24 80 T ll h, Fl. : Fl r d D p rt nt f N t r l R r, B r f l, 86. http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015007497111 r t v n

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

Th pr nt n f r n th f ft nth nt r b R b rt Pr t r. Pr t r, R b rt, b. 868. xf rd : Pr nt d f r th B bl r ph l t t th xf rd n v r t Pr, 00. http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433006349173 P bl D n n th n

More information

LU N C H IN C LU D E D

LU N C H IN C LU D E D Week 1 M o n d a y J a n u a ry 7 - C o lo u rs o f th e R a in b o w W e w ill b e k ic k in g o ff th e h o lid a y s w ith a d a y fu ll o f c o lo u r! J o in u s fo r a ra n g e o f a rt, s p o rt

More information

A/P Warrants. June 15, To Approve. To Ratify. Authorize the City Manager to approve such expenditures as are legally due and

A/P Warrants. June 15, To Approve. To Ratify. Authorize the City Manager to approve such expenditures as are legally due and T. 7 TY LS ALATS A/P rrnts June 5, 5 Pges: To Approve - 5 89, 54.3 A/P rrnts 6/ 5/ 5 Subtotl $ 89, 54. 3 To Rtify Pges: 6-, 34. 98 Advnce rrnts 5/ 6/ 5-4 3, 659. 94 Advnce rrnts 6/ / 5 4, 7. 69 June Retirees

More information

Ranking accounting, banking and finance journals: A note

Ranking accounting, banking and finance journals: A note MPRA Munich Personal RePEc Archive Ranking accounting, banking and finance ournals: A note George Halkos and Nickolaos Tzeremes University of Thessaly, Department of Economics January 2012 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/36166/

More information

td,gwit91fl 11,1111f1151,U1,16'3 VIM.&d-f1F1.&d ,16

td,gwit91fl 11,1111f1151,U1,16'3 VIM.&d-f1F1.&d ,16 InvnilvivnnifnufrIlon,n41 GLVI1f1111.1.fit1,14V nttlu@fiod..1riglkolll-1515f1.1qt titiueilltn-rtirurtelijirrivueilli 1 ni5ruif1151111-rilens15tuljdiiillioufiguludttlnlniiiurnlonii'l;@fil Lirduill irwriluvriuviovii'vinnn.nlij5tilv1e,

More information

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o u r n a l o f E l e m e n t a r y E.7 d u, c ai ts is ou n e, 1 V3 1o-2 l6, I n t h i s a r t

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o u r n a l o f E l e m e n t a r y E.7 d u, c ai ts is ou n e, 1 V3 1o-2 l6, I n t h i s a r t I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o ue rlne am l e not fa r y E d u c a t i o n, 2 0 1 4, 1 37-2 ( 16 ). H o w R e a d i n g V o l u m e A f f e c t s b o t h R e a d i n g F l u e n c y

More information

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No xhibit 2-9/3/15 Invie Filing Pge 1841 f Pge 366 Dket. 44498 F u v 7? u ' 1 L ffi s xs L. s 91 S'.e q ; t w W yn S. s t = p '1 F? 5! 4 ` p V -', {} f6 3 j v > ; gl. li -. " F LL tfi = g us J 3 y 4 @" V)

More information

22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r n. H v v d n f

22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r n. H v v d n f n r t d n 20 2 : 6 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r

More information

Vr Vr

Vr Vr F rt l Pr nt t r : xt rn l ppl t n : Pr nt rv nd PD RDT V t : t t : p bl ( ll R lt: 00.00 L n : n L t pd t : 0 6 20 8 :06: 6 pt (p bl Vr.2 8.0 20 8.0. 6 TH N PD PPL T N N RL http : h b. x v t h. p V l

More information

828.^ 2 F r, Br n, nd t h. n, v n lth h th n l nd h d n r d t n v l l n th f v r x t p th l ft. n ll n n n f lt ll th t p n nt r f d pp nt nt nd, th t

828.^ 2 F r, Br n, nd t h. n, v n lth h th n l nd h d n r d t n v l l n th f v r x t p th l ft. n ll n n n f lt ll th t p n nt r f d pp nt nt nd, th t 2Â F b. Th h ph rd l nd r. l X. TH H PH RD L ND R. L X. F r, Br n, nd t h. B th ttr h ph rd. n th l f p t r l l nd, t t d t, n n t n, nt r rl r th n th n r l t f th f th th r l, nd d r b t t f nn r r pr

More information

l [ L&U DOK. SENTER Denne rapport tilhører Returneres etter bruk Dokument: Arkiv: Arkivstykke/Ref: ARKAS OO.S Merknad: CP0205V Plassering:

l [ L&U DOK. SENTER Denne rapport tilhører Returneres etter bruk Dokument: Arkiv: Arkivstykke/Ref: ARKAS OO.S Merknad: CP0205V Plassering: I Denne rapport thører L&U DOK. SENTER Returneres etter bruk UTLÅN FRA FJERNARKIVET. UTLÅN ID: 02-0752 MASKINVN 4, FORUS - ADRESSE ST-MA LANETAKER ER ANSVARLIG FOR RETUR AV DETTE DOKUMENTET. VENNLIGST

More information

DETAIL MEASURE EVALUATE

DETAIL MEASURE EVALUATE MEASURE EVALUATE B I M E q u i t y BIM Workflow Guide MEASURE EVALUATE Introduction We o e to ook 2 i t e BIM Workflow Guide i uide wi tr i you i re ti ore det i ed ode d do u e t tio u i r i d riou dd

More information

H STO RY OF TH E SA NT

H STO RY OF TH E SA NT O RY OF E N G L R R VER ritten for the entennial of th e Foundin g of t lair oun t y on ay 8 82 Y EEL N E JEN K RP O N! R ENJ F ] jun E 3 1 92! Ph in t ed b y h e t l a i r R ep u b l i c a n O 4 1922

More information

~,. :'lr. H ~ j. l' ", ...,~l. 0 '" ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,," r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, ."" f'" 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'..

~,. :'lr. H ~ j. l' , ...,~l. 0 ' ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,, r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, . f' 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'.. ,, 'l t (.) :;,/.I I n ri' ' r l ' rt ( n :' (I : d! n t, :?rj I),.. fl.),. f!..,,., til, ID f-i... j I. 't' r' t II!:t () (l r El,, (fl lj J4 ([) f., () :. -,,.,.I :i l:'!, :I J.A.. t,.. p, - ' I I I

More information

I-1. rei. o & A ;l{ o v(l) o t. e 6rf, \o. afl. 6rt {'il l'i. S o S S. l"l. \o a S lrh S \ S s l'l {a ra \o r' tn $ ra S \ S SG{ $ao. \ S l"l. \ (?

I-1. rei. o & A ;l{ o v(l) o t. e 6rf, \o. afl. 6rt {'il l'i. S o S S. ll. \o a S lrh S \ S s l'l {a ra \o r' tn $ ra S \ S SG{ $ao. \ S ll. \ (? >. 1! = * l >'r : ^, : - fr). ;1,!/!i ;(?= f: r*. fl J :!= J; J- >. Vf i - ) CJ ) ṯ,- ( r k : ( l i ( l 9 ) ( ;l fr i) rf,? l i =r, [l CB i.l.!.) -i l.l l.!. * (.1 (..i -.1.! r ).!,l l.r l ( i b i i '9,

More information

SOLUTION SET. Chapter 8 LASER OSCILLATION ABOVE THRESHOLD "LASER FUNDAMENTALS" Second Edition

SOLUTION SET. Chapter 8 LASER OSCILLATION ABOVE THRESHOLD LASER FUNDAMENTALS Second Edition SOLUTION SET Chapter 8 LASER OSCILLATION ABOVE THRESHOLD "LASER FUNDAMENTALS" Second Edition By William T. Silfvast - 1. An argon ion laser (as shown in Figure 10-S(b)) operating at 488.0 nm with a gainregion

More information

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s. C ity o f T a g b ila ran

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s. C ity o f T a g b ila ran R e p u b l f th e P h lp p e D e p rt e t f E d u t R e V, e tr l V y D V N F B H L ty f T b l r Ju ly, D V N M E M R A N D U M N. 0,. L T F E N R H G H H L F F E R N G F R 6 M P L E M E N T A T N T :,

More information

Colby College Catalogue

Colby College Catalogue Colby College Digital Commons @ Colby Colby Catalogues College Archives: Colbiana Collection 1866 Colby College Catalogue 1866-1867 Colby College Follow this and additional works at: http://digitalcommons.colby.edu/catalogs

More information

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW E

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW E THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 BL K THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 B L K THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 THS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 THS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 THS

More information

l f t n nd bj t nd x f r t l n nd rr n n th b nd p phl t f l br r. D, lv l, 8. h r t,., 8 6. http://hdl.handle.net/2027/miun.aey7382.0001.001 P bl D n http://www.hathitrust.org/access_use#pd Th r n th

More information

600 Billy Smith Road, Athens, VT

600 Billy Smith Road, Athens, VT 600 Billy Smith Road, Athens, VT Curtis Trousdale, Owner, Broker, Realtor Cell: 802-233-5589 curtis@preferredpropertiesvt.com 2004 Williston Road, South Burlington VT 05403 www.preferredpropertiesvt.com

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

Table of C on t en t s Global Campus 21 in N umbe r s R e g ional Capac it y D e v e lopme nt in E-L e ar ning Structure a n d C o m p o n en ts R ea

Table of C on t en t s Global Campus 21 in N umbe r s R e g ional Capac it y D e v e lopme nt in E-L e ar ning Structure a n d C o m p o n en ts R ea G Blended L ea r ni ng P r o g r a m R eg i o na l C a p a c i t y D ev elo p m ent i n E -L ea r ni ng H R K C r o s s o r d e r u c a t i o n a n d v e l o p m e n t C o p e r a t i o n 3 0 6 0 7 0 5

More information

Сборник 2 fhxn "HeHo, Dolty!" HAL LEONARD D/X/ELAND COMBO PAK 2 Music and Lyric by JERRY HERMÁN Arranged by PAUL SEVERSON CLARNET jy f t / / 6f /* t ü.. r 3 p i

More information

ENJOY ALL OF YOUR SWEET MOMENTS NATURALLY

ENJOY ALL OF YOUR SWEET MOMENTS NATURALLY ENJOY ALL OF YOUR SWEET MOMENTS NATURALLY I T R Fily S U Wi Av I T R Mkr f Sr I T R L L All-Nrl Sr N Yrk, NY (Mr 202) Crl Pki Cr., kr f Sr I T R Svi I T R v x ll-rl I T R fily f r il Av I T R, 00% ri v

More information

J. Org. Chem., 1997, 62(12), , DOI: /jo961896m

J. Org. Chem., 1997, 62(12), , DOI: /jo961896m J. Org. Chem., 1997, 62(12), 392-399, DO:1.121/jo961896m Terms & Conditions Electronic Supporting nformation files are available without a subscription to ACS Web Editions. The American Chemical Society

More information

by Fdruary,2015 It may. kindly be eosured that a copy of deposit slip is supflied to this for All the Principals/HMs,

by Fdruary,2015 It may. kindly be eosured that a copy of deposit slip is supflied to this for All the Principals/HMs, .DBS(B) (10)/2014 3, /l 2' Oi.e he Depy Direr Hiher din Bilpr Diri Bilpr (). Tele phne /x 01978 2228 emil ddhebilpredinil.m '. Ded Bilpr 174001,rr he,. ' i i, lj by drry,201 All he rinipl/hm, Di Bilp"i)

More information

fyr,nj etaj 16i5i1alni5wmnini5niNeuivq7num-alLmo5 Lar,pinla.1 P EntAi'111G&IfifiniVili0141,143.1 (1ileit5V1.1 a)00)lown5.

fyr,nj etaj 16i5i1alni5wmnini5niNeuivq7num-alLmo5 Lar,pinla.1 P EntAi'111G&IfifiniVili0141,143.1 (1ileit5V1.1 a)00)lown5. elijiavy151131,11 1.115 o ))lown5. t&llietver. tviw 11@1 16i5i1lni5wmnini5niNeuivqnumlLmo5 Lr,inl.1 Lltru othnuvtiotilvil olosanlnj@thi Y1'Tht 1,6116)& ntai'111g&ififinivili141,143.1 (1ileit5V1.1 i'fity111111dintaktid11,31.111q5villwalf115141i1/12,j

More information

Colby College Catalogue

Colby College Catalogue Colby College Digital Commons @ Colby Colby Catalogues College Archives: Colbiana Collection 1870 Colby College Catalogue 1870-1871 Colby College Follow this and additional works at: http://digitalcommonscolbyedu/catalogs

More information

z E z *" I»! HI UJ LU Q t i G < Q UJ > UJ >- C/J o> o C/) X X UJ 5 UJ 0) te : < C/) < 2 H CD O O) </> UJ Ü QC < 4* P? K ll I I <% "fei 'Q f

z E z * I»! HI UJ LU Q t i G < Q UJ > UJ >- C/J o> o C/) X X UJ 5 UJ 0) te : < C/) < 2 H CD O O) </> UJ Ü QC < 4* P? K ll I I <% fei 'Q f I % 4*? ll I - ü z /) I J (5 /) 2 - / J z Q. J X X J 5 G Q J s J J /J z *" J - LL L Q t-i ' '," ; i-'i S": t : i ) Q "fi 'Q f I»! t i TIS NT IS BST QALITY AVAILABL. T Y FRNIS T TI NTAIN A SIGNIFIANT NBR

More information

Definition. special name. 72 spans 5. Last time we proved that if Ju's is. t.vtts.tt turn. This subspace is se important that we give it

Definition. special name. 72 spans 5. Last time we proved that if Ju's is. t.vtts.tt turn. This subspace is se important that we give it 1.7 Spanningsetsilinearndependencey 1.2 in text Last time we proved that if 72 148 Ju's is a set of vectors in R then is a subspace of R t.vtts.tt turn t tz the R This subspace is se important that we

More information

CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A. Ήχος Πα. to os se e e na aș te e e slă ă ă vi i i i i

CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A. Ήχος Πα. to os se e e na aș te e e slă ă ă vi i i i i CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A Ήχος α H ris to os s n ș t slă ă ă vi i i i i ți'l Hris to o os di in c ru u uri, în tâm pi i n ți i'l Hris

More information

Grain Reserves, Volatility and the WTO

Grain Reserves, Volatility and the WTO Grain Reserves, Volatility and the WTO Sophia Murphy Institute for Agriculture and Trade Policy www.iatp.org Is v o la tility a b a d th in g? De pe n d s o n w h e re yo u s it (pro d uc e r, tra d e

More information

Drury&Wliitson. Economical. Planning of Buildings. .(Chilecture B. S. DNJVERSITT' OF. 11,1. 1 ibkahy

Drury&Wliitson. Economical. Planning of Buildings. .(Chilecture B. S. DNJVERSITT' OF. 11,1. 1 ibkahy Drury&Wliitson Economical Planning of Buildings.(Chilecture B. S. 902 DJVERSTT' OF,. ibkahy 4 f ^ ^ J' if 4 ^ A 4. T? 4'tariung iint) 4':>bor. f LBRARY or TMl University of llinois. CLASS. BOOK. VO.UMK.

More information

Knowledge Fusion: An Approach to Time Series Model Selection Followed by Pattern Recognition

Knowledge Fusion: An Approach to Time Series Model Selection Followed by Pattern Recognition LA-3095-MS Knwledge Fusin: An Appch t Tie Seies Mdel Selectin Fllwed by Ptten Recgnitin Ls Als N A T I O N A L L A B O R A T O R Y Ls Als Ntinl Lbty is peted by the Univesity f Clifni f the United Sttes

More information

Class Diagrams. CSC 440/540: Software Engineering Slide #1

Class Diagrams. CSC 440/540: Software Engineering Slide #1 Class Diagrams CSC 440/540: Software Engineering Slide # Topics. Design class diagrams (DCDs) 2. DCD development process 3. Associations and Attributes 4. Dependencies 5. Composition and Constraints 6.

More information

Grilled it ems are prepared over real mesquit e wood CREATE A COMBO STEAKS. Onion Brewski Sirloin * Our signature USDA Choice 12 oz. Sirloin.

Grilled it ems are prepared over real mesquit e wood CREATE A COMBO STEAKS. Onion Brewski Sirloin * Our signature USDA Choice 12 oz. Sirloin. TT & L Gl v l q T l q TK v i f i ' i i T K L G ' T G!? Ti 10 (Pik 3) -F- L P ki - ik T ffl i zzll ik Fi Pikl x i f l $3 (li 2) i f i i i - i f i jlñ i 84 6 - f ki i Fi 6 T i ffl i 10 -i i fi & i i ffl

More information

Colby College Catalogue

Colby College Catalogue Colby College Digital Commons @ Colby Colby Catalogues College Archives: Colbiana Collection 1871 Colby College Catalogue 1871-1872 Colby College Follow this and additional works at: http://digitalcommonscolbyedu/catalogs

More information

JIEJIE MICROELECTRONICS CO., Ltd

JIEJIE MICROELECTRONICS CO., Ltd JIJI MICROLCTRONICS CO., Ltd SMJ Series 400 Transient Voltage Suppressor Rev.2.0 DSCRIPTION: TVS diodes can be used in a wide range of applications which like consumer electronic products, automotive industries,

More information

ANNUAL MONITORING REPORT 2000

ANNUAL MONITORING REPORT 2000 ANNUAL MONITORING REPORT 2000 NUCLEAR MANAGEMENT COMPANY, LLC POINT BEACH NUCLEAR PLANT January 1, 2000, through December 31, 2000 April 2001 TABLE OF CONTENTS Executive Summary 1 Part A: Effluent Monitoring

More information

shhgs@wgqqh.com chinapub 2002 7 Bruc Eckl 1000 7 Bruc Eckl 1000 Th gnsis of th computr rvolution was in a machin. Th gnsis of our programming languags thus tnds to look lik that Bruc machin. 10 7 www.wgqqh.com/shhgs/tij.html

More information

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 p r o t e c t h um a n h e a l t h a n d p r o p e r t y fr om t h e d a n g e rs i n h e r e n t i n m i n i n g o p e r a t i o n s s u c h a s a q u a r r y. J

More information

Beginning and Ending Cash and Investment Balances for the month of January 2016

Beginning and Ending Cash and Investment Balances for the month of January 2016 ADIISTRATIVE STAFF REPRT T yr nd Tn uncil rch 15 216 SBJET Jnury 216 nth End Tresurer s Reprt BAKGRD The lifrni Gvernment de nd the Tn f Dnville s Investment Plicy require tht reprt specifying the investment

More information

M a n a g e m e n t o f H y d ra u lic F ra c tu rin g D a ta

M a n a g e m e n t o f H y d ra u lic F ra c tu rin g D a ta M a n a g e m e n t o f H y d ra u lic F ra c tu rin g D a ta M a rc h 2 0 1 5, A n n a F ilip p o v a a n d J e re m y E a d e 1 W h a t is H y d ra u lic F ra c tu rin g? Im a g e : h ttp ://w w w.h

More information

MOLINA HEALTHCARE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter)

MOLINA HEALTHCARE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K Current Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Date of Report (Date of earliest event

More information

N V R T F L F RN P BL T N B ll t n f th D p rt nt f l V l., N., pp NDR. L N, d t r T N P F F L T RTL FR R N. B. P. H. Th t t d n t r n h r d r

N V R T F L F RN P BL T N B ll t n f th D p rt nt f l V l., N., pp NDR. L N, d t r T N P F F L T RTL FR R N. B. P. H. Th t t d n t r n h r d r n r t d n 20 2 04 2 :0 T http: hdl.h ndl.n t 202 dp. 0 02 000 N V R T F L F RN P BL T N B ll t n f th D p rt nt f l V l., N., pp. 2 24. NDR. L N, d t r T N P F F L T RTL FR R N. B. P. H. Th t t d n t r

More information

THE USE OF A CALCULATOR, CELL PHONE, OR ANY OTHER ELEC- TRONIC DEVICE IS NOT PERMITTED DURING THIS EXAMINATION.

THE USE OF A CALCULATOR, CELL PHONE, OR ANY OTHER ELEC- TRONIC DEVICE IS NOT PERMITTED DURING THIS EXAMINATION. MATH 220 NAME So\,t\\OV\ '. FINAL EXAM 18, 2007\ FORMA STUDENT NUMBER INSTRUCTOR SECTION NUMBER This examination will be machine processed by the University Testing Service. Use only a number 2 pencil

More information

,.*Hffi;;* SONAI, IUERCANTII,N I,IMITDII REGD- 0FFICE: 105/33, VARDHMAN GotD[N PLNLA,R0AD No.44, pitampura, DELHI *ffigfk"

,.*Hffi;;* SONAI, IUERCANTII,N I,IMITDII REGD- 0FFICE: 105/33, VARDHMAN GotD[N PLNLA,R0AD No.44, pitampura, DELHI *ffigfk $ S, URCT,,MTD RGD 0C: 10/, VRDM G[ LL,R0D.44, ptmpur, DL114 C: l22ldll98l,c0224gb, eb:.nlmernte.m T, Dte: 17h tber, 201 BS Lmted hre ]eejeebhy Ter Dll Street Mumb 41 The Mnger (Ltng) Delh Stk xhnge /1,

More information

q-..1 c.. 6' .-t i.] ]J rl trn (dl q-..1 Orr --l o(n ._t lr< +J(n tj o CB OQ ._t --l (-) lre "_1 otr o Ctq c,) ..1 .lj '--1 .IJ C] O.u tr_..

q-..1 c.. 6' .-t i.] ]J rl trn (dl q-..1 Orr --l o(n ._t lr< +J(n tj o CB OQ ._t --l (-) lre _1 otr o Ctq c,) ..1 .lj '--1 .IJ C] O.u tr_.. l_-- 5. r.{ q-{.r{ ul 1 rl l P -r ' v -r1-1.r ( q-r ( @- ql N -.r.p.p 0.) (^5] @ Z l l i Z r,l -; ^ CJ (\, -l ọ..,] q r 1] ( -. r._1 p q-r ) (\. _l (._1 \C ' q-l.. q) i.] r - 0r) >.4.-.rr J p r q-r r 0

More information

Wireless & Hybrid Fire Solutions

Wireless & Hybrid Fire Solutions ic b 8 c b u i N5 b 4o 25 ii p f i b p r p ri u o iv p i o c v p c i b A i r v Hri F N R L L T L RK N R L L rr F F r P o F i c b T F c c A vri r of op oc F r P, u icoc b ric, i fxib r i i ribi c c A K

More information

SPU TTERIN G F R O M A LIQ U ID -PH A SE G A -IN EUTECTIC ALLOY KEVIN M A R K H U B B A R D YALE UNIVER SITY M A Y

SPU TTERIN G F R O M A LIQ U ID -PH A SE G A -IN EUTECTIC ALLOY KEVIN M A R K H U B B A R D YALE UNIVER SITY M A Y SPU TTERIN G F R O M A LIQ U ID -PH A SE G A -IN EUTECTIC ALLOY KEVIN M A R K H U B B A R D YALE UNIVER SITY M A Y 1 9 8 9 ABSTRACT S p u t t e r i n g f r o m a L i q u i d - P h a s e G a - I n E u t

More information

Integrated II: Unit 2 Study Guide 2. Find the value of s. (s - 2) 2 = 200. ~ :-!:[Uost. ~-~::~~n. '!JJori. s: ~ &:Ll()J~

Integrated II: Unit 2 Study Guide 2. Find the value of s. (s - 2) 2 = 200. ~ :-!:[Uost. ~-~::~~n. '!JJori. s: ~ &:Ll()J~ Name: 1. Find the value of r., (r + 4) 2 = 48 4_ {1 1:. r l f 11i),_ == :r (t~ : t %J3 (t:; KL\J5 ~ ~ v~~f3] ntegrated : Unit 2 Study Guide 2. Find the value of s. (s 2) 2 = 200 ~ :!:[Uost ~~::~~n '!JJori

More information

Dangote Flour Mills Plc

Dangote Flour Mills Plc SUMMARY OF OFFER Opening Date 6 th September 27 Closing Date 27 th September 27 Shares on Offer 1.25bn Ord. Shares of 5k each Offer Price Offer Size Market Cap (Post Offer) Minimum Offer N15. per share

More information

Form and content. Iowa Research Online. University of Iowa. Ann A Rahim Khan University of Iowa. Theses and Dissertations

Form and content. Iowa Research Online. University of Iowa. Ann A Rahim Khan University of Iowa. Theses and Dissertations University of Iowa Iowa Research Online Theses and Dissertations 1979 Form and content Ann A Rahim Khan University of Iowa Posted with permission of the author. This thesis is available at Iowa Research

More information

Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Waterbouwkundig Laboratorium Langdurige metingen Deurganckdok: Opvolging en analyse aanslibbing Bestek 16EB/05/04 Colofon Ph o to c o ve r s h

More information

APPH 4200 Physics of Fluids

APPH 4200 Physics of Fluids APPH 42 Physics of Fluids Problem Solving and Vorticity (Ch. 5) 1.!! Quick Review 2.! Vorticity 3.! Kelvin s Theorem 4.! Examples 1 How to solve fluid problems? (Like those in textbook) Ç"Tt=l I $T1P#(

More information

Humanistic, and Particularly Classical, Studies as a Preparation for the Law

Humanistic, and Particularly Classical, Studies as a Preparation for the Law University of Michigan Law School University of Michigan Law School Scholarship Repository Articles Faculty Scholarship 1907 Humanistic, and Particularly Classical, Studies as a Preparation for the Law

More information

~ ~ 1 ~ ~ ;il&h.u iv ~/.iu?

~ ~ 1 ~ ~ ;il&h.u iv ~/.iu? Charlotte-Mecklenburg Schools &-~ fjajy ~ ~ ~iffrv~ 1-0 ~ ~ tn/ Jh~~ t~~ NMJi pit,ma.j ~ '.1~~ iv"j.w ~ V>'(i..;.J( o,,.l-,,,;)e ~ [,,._v,,,,.f HUAA!-t1/z,,.,..

More information

IMPROVEMENT OF AN APPROXIMATE SET OF LATENT ROOTS AND MODAL COLUMNS OF A MATRIX BY METHODS AKIN TO THOSE OF CLASSICAL PERTURBATION THEORY

IMPROVEMENT OF AN APPROXIMATE SET OF LATENT ROOTS AND MODAL COLUMNS OF A MATRIX BY METHODS AKIN TO THOSE OF CLASSICAL PERTURBATION THEORY IMPROVEMENT OF AN APPROXIMATE SET OF LATENT ROOTS AND MODAL COLUMNS OF A MATRIX BY METHODS AKIN TO THOSE OF CLASSICAL PERTURBATION THEORY By H. A. JAHN {University of Birmingham) [Received 7 October 947]

More information

Functional pottery [slide]

Functional pottery [slide] Functional pottery [slide] by Frank Bevis Fabens A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Fine Arts Montana State University Copyright by Frank Bevis Fabens

More information

< < or a. * or c w u. "* \, w * r? ««m * * Z * < -4 * if # * « * W * <r? # *» */>* - 2r 2 * j j. # w O <» x <» V X * M <2 * * * *

< < or a. * or c w u. * \, w * r? ««m * * Z * < -4 * if # * « * W * <r? # *» */>* - 2r 2 * j j. # w O <» x <» V X * M <2 * * * * - W # a a 2T. mj 5 a a s " V l UJ a > M tf U > n &. at M- ~ a f ^ 3 T N - H f Ml fn -> M - M. a w ma a Z a ~ - «2-5 - J «a -J -J Uk. D tm -5. U U # f # -J «vfl \ \ Q f\ \ y; - z «w W ^ z ~ ~ / 5 - - ^

More information

Winsome Winsome W Wins e ins e WUin ser some s Guide

Winsome Winsome W Wins e ins e WUin ser some s Guide Winsome Winsome Wins e Wins e U ser s Guide Winsome font faq HOW TO INSTALL YOUR FONT You will receive your files as a zipped folder. For instructions on how to unzip your folder, visit LauraWorthingtonType.com/faqs/.

More information

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C Form 8-K/A (Amendment No. 2)

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C Form 8-K/A (Amendment No. 2) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 8-K/A (Amendment No. 2) Current Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Date of Report

More information

Ed H. H w H Ed. en 2: Ed. o o o z. o o. Q Ed. Ed Q to. PQ in o c3 o o. Ed P5 H Z. < u z. Ed H H Z O H U Z. > to. <! Ed Q. < Ed > Es.

Ed H. H w H Ed. en 2: Ed. o o o z. o o. Q Ed. Ed Q to. PQ in o c3 o o. Ed P5 H Z. < u z. Ed H H Z O H U Z. > to. <! Ed Q. < Ed > Es. d n 2: d t d t d! d d 52 d t d d P in t d. d P5 d - d d , d P il 0) m d p P p x d d n N r -^ T) n «n - P & J (N 0 ' 4 «"«5 -» % «D *5JD V 9 * * /J -2.2 " ^ 0 n 0) - P - i- 0) G V V - 1(2). i 1 1 & i '

More information

Colby College Catalogue

Colby College Catalogue Colby College Digital Commons @ Colby Colby Catalogues College Archives: Colbiana Collection 1872 Colby College Catalogue 1872-1873 Colby College Follow this and additional works at: http://digitalcommonscolbyedu/catalogs

More information

BENEFITS OF COMPLETING COLLEGE Lesson Plan #3

BENEFITS OF COMPLETING COLLEGE Lesson Plan #3 BENEFITS OF COMPLETING COLLEGE L Pl #3 Til: Bi Cli Cll: Ci, Srr S Sl Pr: ( y l, r i i i r/rril) S ill lr rl vl bi y ill i r bii ry i. Lri O(): ( ill b bl /k by l) S ill r bii ry i bi ir rl l liyl. Ti ill

More information

C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f

C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f C H A P T E R I G E N E S I S A N D GROWTH OF G U IL D S C o r p o r a t e l i f e i n A n c i e n t I n d i a e x p r e s s e d i t s e l f i n a v a r i e t y o f f o r m s - s o c i a l, r e l i g i

More information

RUTH. land_of_israel: the *country *which God gave to his people in the *Old_Testament. [*map # 2]

RUTH. land_of_israel: the *country *which God gave to his people in the *Old_Testament. [*map # 2] RUTH 1 Elimlk g ln M 1-2 I in im n ln Irl i n *king. Tr r lr rul ln. Ty r ug. Tr n r l in Ju u r g min. Elimlk mn y in n Blm in Ju. H i nm Nmi. S n Elimlk 2 *n. Tir nm r Mln n Kilin. Ty r ll rm Er mily.

More information

fnm 'et Annual Meeting

fnm 'et Annual Meeting UUVtK Ht.t, A 0 8 4 S.. Rittin Nub t, n L Y t U N i, n ' A N n, t\ V n b n k pny' ull N) 0 R Z A L A V N U X N S N R N R H A V N U R A P A R K A L A N Y Buin Add. N. Stt ity wn / Pvin) Ali l) lil tal?l

More information

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D Lesson eight What are characteristics of chemical reactions? Science Constructing Explanations, Engaging in Argument and Obtaining, Evaluating, and Communicating Information ENGLISH LANGUAGE ARTS Reading

More information

Software Process Models there are many process model s in th e li t e ra t u re, s om e a r e prescriptions and some are descriptions you need to mode

Software Process Models there are many process model s in th e li t e ra t u re, s om e a r e prescriptions and some are descriptions you need to mode Unit 2 : Software Process O b j ec t i ve This unit introduces software systems engineering through a discussion of software processes and their principal characteristics. In order to achieve the desireable

More information

- 1--, -- I ^ - . \ -; I f :1 1/1 ; f 0.--1,.-b.:, il,;" :.,r; /.., fa,, ii... %, ',,.. : '...,:i 'L.:-.1:7..,/t/1.4/ 174 : -, -:, -4, 4.4.,.

- 1--, -- I ^ - . \ -; I f :1 1/1 ; f 0.--1,.-b.:, il,; :.,r; /.., fa,, ii... %, ',,.. : '...,:i 'L.:-.1:7..,/t/1.4/ 174 : -, -:, -4, 4.4.,. f Inventory Worksheet v FD503 (2877) File No: Serial Date " " I ^ I ^' 3 i / I ' q ':)' \ ; " Re: Description (Type of communication to from) ) / ' le 4 / ; (::! ' /': " f ' 3/ # h / / r Z I : e66 c4::;::

More information

Sm1ther AGENDA 1. CALL TO ORDER 3. ADJOURNMENT. Town of o

Sm1ther AGENDA 1. CALL TO ORDER 3. ADJOURNMENT. Town of o Sm1ther Twn COMMTTEE OF THE WHOLE COUNCL CHAMBERS, 1027 ALDOUS STREET TUESDAY, MARCH 10, 2009, AT 6:15 P.M. AGENDA 1. CALL TO ORDER 2 DELE ONS Bard Ventures Ltd. Mr. Rihard Bek, Gelgist, r Bard Ventures

More information