Future Self-Guides. E,.?, :0-..-.,0 Q., 5...q ',D5', 4,] 1-}., d-'.4.., _. ZoltAn Dbrnyei Introduction. u u rt 5,4) ,-,4, a. a aci,, u 4.

Size: px
Start display at page:

Download "Future Self-Guides. E,.?, :0-..-.,0 Q., 5...q ',D5', 4,] 1-}., d-'.4.., _. ZoltAn Dbrnyei Introduction. u u rt 5,4) ,-,4, a. a aci,, u 4."

Transcription

1 te SelfGi ZltAn Dbnyei Intdtin ; ) Q) 4 t? ) t _ 4 73 y S _ E _ p p 4 t t 4) 1_ ::_ J 1 `i () L VI O I4 " " 1 D 4 L e Q) 1 k) QJ 7 j ZS _Le t 1 ej!2 i1 L 77 7 G (4) 4 6 t (1 ;7 bb F) t f; n (i M Q) 7S TS 11 s b3 4 6 b : 44 1 bo 3 _D ks OJ : E) t 9 s:e I 7 1 F / LT; " ` e) 73 ) n b E b 1 t I :: 4 tli p I _ Q) "4 73 i ) b3 172 (1) m p : 71 m b ; Ee : " Q) _ 7 _ ) s O) 7:d Q) Q) ei ) I 2 ;:l 9 R I (/ ) 1 4) ) H :=`7) Fte SelfGides " ) P in _ 4 _ ) _ n 6 4 tn"t) t OS Z: 7 &i ` Q _ 3 n ei n Z _ b + ± 4 2 :=1! : i H Ln X i " _ 7) 12 Q) " Qi ) tit ) ) : ` i) "" 7 Q) O Th I) V) I) Q )) 7 ^ 4 i ( 4 E 44 2 _ ) ) ) :1_ _ j l _ ) 4 4 LL1 _ 1 ) O 7 7_ O :2 Qi bib 4 44 D_ 4 ) J O1 N 4) :_ ) O : 1 : 11 4 D :9) : 4 7 y ) : _ 2 7:) : 3 En j 74 si I) Q) 1) 1) I 6; n f s) _ Ti + ) 4 f) `7 7" J D : i ) P n 4 ^ i D_; 1 L) b3 :213 )i Qj < 1:1 7 7 ) b / blp ) i_l " 7 f h JJ t O j _ E? : Q q D 4 ] 1} 46 d 4 _ I 1 i:; b13? 4 11 n 1 D ) 44 tsp p p4 6 e) ) QJ 6 ; (_: 1 _:17 `) 4 V) 73 4) * 1 "44z ) `

2 e SftGides nd Visi tn ) 4 Q) 1 Q 1 p x l) E)" ) ) 4 E? i s D P p p "1 DP ) f _ P1 7 1 _ t ) 13 7 j 6 O (4 4 " 7": _ 6 1 ) vp _I ) vi I 44 1 V 1 " 7 t *1 l t E 73 : : n = l) 1 1! ) ) 3 tpid 4 2 j d Z P (`_ ) M D ) V ill S il b) p P1 2 t ^i1 ) L zs " " ) / O 1 l: ) M d " /7 F 63 1 i ) 1 &6 p 7 Q _ 13 X QS t N _ 7 =14 7) p_ 7 O 7P) ; p 1 H J H Q) () (:) )) "" 1 4 l 1 ( 11 O 13 t) " p " ) 44 1 Di :1 :1 q) )) )) )) Z4 "i "7 : il p 2 PQ P p P 2 :2_ :? 7 L i7 7 ;_ : _ l el 1 H ( 11 " bip LI l? 2 ) I 44 ) J1 l T ( ) t :1 Q; j) ll) 4 VI ( II : 72_1 I) I1 I 11 1 j = ) :1 ) I 77 E t p 4 F/ 3 `7 q :) ) Pi ` ( m fl" ) = / F2 F) 7_ 4 ) 4 7 PL" t7l 74 _ 7 ` P 4 p : b v ) P " ; I " i l ) O / z _ Q : ; E t*/"1 ( O) I) m I) " ) : tii 7E 77 PI 1 () " 1 t 7 1 7( _D P n _ Q = q ) 2 = ( H QS =1 74 H?: l 1") I v T) 71 _ Pi ) )) I ) i = tl1 ` 2: () ;s7i ; " _ 7 ` 3 j 3 _ E; Q 6 : P " 4 p +11 D + Q+) Y 71 I _ 73 _ 4 4_ t ; n P ) l LL t b 47 4: QJ m m y 7 " j ) : e px M 6) 2 kj" 4 f) 1j ) T) _ ) 7:2 7 _ ọ ) p (7 (4 x P 4 4 ) : 7 ii j7 ` ) x _ 3 O t) F _ * : L _ V ` QI 41 I =1 k ) < ) L ( 4 76" ) 17 _ t 4 ) L 4) " H n 1 4 ei i P lll L) LD " n L :) " ; Li!? 73 1) t7 6 tv 3 Q) p i1 FJ p Q) L Q11 ) _ ft? 2 ``) L 1 E 7 2 _ _ ) J _ +JD +` n) 2 Y ) 2)2 i )) m ) )) i) 2 t4 " = Li L 1 ) W Pt 1: Theies Relted t Selfnept 6 tff H : 1 _ ; 1 zn n Q) (PI Q Q) bb I1 2 =1 tif) 7) 4 j I _ : ) _ i 7: M Q O Q) ) 2 :7 i x 6 v_! 1 ) 6 ) _1 1:4 _ ft ) ) <s ) l ) 3 _ " ) PL3 n ; _ 6 b 7 L") l P; `` 1 2 i 77) 73 (l ` )7 P bi z t1 4 In Q) `; 2O _ Q 7 b! ``) 1 i) z 12 S 1 73 ) {=: G3 l ( 4_ & n 4:" (i) 7S _ p ) bi Q) Q_ P _ " P "1 S _ 4 _ :)_ : 6 ) Q) ; p :_) (2 ili I) " P 1 4 V 7P P l; n ) 7 " M i : ) M X : ) Q) QJ " ;D 2 b j i:j) ) H ) QJ L_ ) : Q) _ 6 Th 1 E T 7) t) n e b ^ _ " _ vp 4) ) 2 il 4 l _ V H E _ " F: _i 3 : 7g = ; "(Pi 7 1 j t Q P ) 7 n ) *4 f E 4 ( _ +) ((_ (_ 1 :21 ) 4 7 " ^P 7 4) 1 P n ) _ P 7: l H ` li) 4 1 ) " 1?" 7 :_ Q) ) v) ep) 47 D 774 b x H p _ V 74 1 :" _ (1) ;7:3 i) Li "" 2 L: M P ) `( 11 ^ D ^ O bij 1) t 7E 6) b b Ll V _) 2 := "" " 7 O) ) t + m S?) ty _9 Q) : y : :1 " L _ 1 ) f RI PI1 i : P) L )) ) )) 471 f) f i L t E +1 4 ) ++ %) p :"/ : 7 " _L )1: P ) )) ( Y LT) ^J ) l "1 O " Q) 4 t 13 4) TT) :1 *4 1 z " ) ) P 7P p 31 :_ j ex i: s p E) 71 "" N t VI t" ":" " _ 6_4 4 ` ^ x X Q) X ` x) M 4: : _ p 77 2"i 7) 6 1 f I 1 ) ;I b) V t7 n 3 2 i fz4 : :7 E f : t V) m 22 _ F _: 1; "L 1:1 _I 4 z 1) 4 \ 1 (1) =" p b) _ ) } ) P ) e) " I ) " / (2: t" " t 2 " I 2 NO T V 4 ( : 1 i : f7 H _ / H 4 * li IDO " 171 _} _: ; Q) 2 t E: _ 4_ s ) _ A :_ 3 D z I l _ _ 2

3 Fte SelfGides nd Visin 11 H _ 1) 4_ 71 _ Q1; () 4 Z " 7/ b _ tn szi D L _ di `i ` i `=" E 6 V) 4 V) 1 Q) e _E 1_ ) J 7 E L )) 2 v : n L _ l! T: v D) 1 4 _ n [11 t T) " L v Q) 4 1 4" ` 4_ z O ) ) L) 3 Q " 4 _ L_ " v d m E 4 E z _ L) s 1 " _ I) E ) 7/ E: Es i ` : 9 7 :j 71 : i Li I ql tb n )_ :_"( 7 " _) tdd EL L " _ ) E 4 7; 3 E _ D d _ 7 m _; E _ 4! LD Ts 1) (j ` 6 ^1 ;2 " _ f 4 ) 7 ) _ ) ) I el) ) 7 t i7 1:: E ) 4 : ) )1 )) L D E E E 1= s E_s 2L ) l 6 2 " w ` L _ 7 : O ) _d 9 _ L m A ti ()) / j 7i _2 1 3 ): " = 1pf3 71 L) 1L4 9 / 2 ) M 2 7? `LI 1_ S 1 t_ ) w g 1 i LI L 4 Z t _ 73? E:) t) n 42 ) m z) 3 " 1 " b EL 71 6 _ 1_ ) 7;1 m 4 _ Ḻ1 E 7 _ e) V) M l 1 7 ) 14 (I) : V) )) _ : fl 1 L ) 1 ( dy 4 4) 4 X ) e Q 1 n E V) L11 9 n t/i _) t 3 I _ 1 fl es) "" O 26 : _ 4_ 4 2) S t:i) 41 ) fl_m_l2:;: _j:1 ; :i: 7 : : 7i ) _ e1 1 ;17 ) V3 Vi )" \ y ") X ; E ); ) D Q) " : (1) Ill t TA "=) l L 7 3 p T 2 ` :1 i 4 4_ ) ) f := " _ ) _ TA 42 ) ) l_ n n s s I " E 4 7 n1 1 4 _ :_ 1 1 1%2 ` V _ v) _ )) " 9 7 ` Q) _ Q) _ l L 7 / 7 _ X _ m! 74 Is : J Q) :29 _ ) v : =: 24 i) i 4 _ D 7:3 i l 6 1 f1 V ) ṟ! : ) 7 b y L t 19 D t: f I ) F 1 I b j H i Qi D l 4) X i I " D (:) B ) v 1 t A )3 _ ) Ti 2 :n p 7 "" v " ) ti ` ) b I II (1) d :s 1 Qi ) el) 1 V) 11 dtș :7_ 63 A t) () I fl I _ I J I (A) 4 " Q) L) 7 " O 1) A I) E ` 4 Z ( A /" 11 _1 3 J7 _ 4 ) "E L 41 d 7:1 bo 4 v ::" 1 j 4_ () v m L R} vi v) ii 9 7 "s _ " T)? _ 3 2 "" E 1 ) I6?_1 71 v 7 V 2 ) v _ b Qv J L ) E 14 Q k) 4 v)?1 OJ _ ) 2 4 i) 4 v) 4_ v _ vi " 1 P ;1 6 ; G) I O L 4 n 1 ) 7 i 1) 11 t "" 2 E :: E E ) I w J 7j ( ^" ZS ) " 7) it Ti l:s ) I V 4_ 4 E) P ES v _ / I ` ) ti I " 4 " Li I LI S 4 lt 1 Pt 1: Theies Relted t Selfnept I : b "" I v d + f ) j : V l : TtS: ) : 71 O _! v l d ) I ) _ 1 G) v X )_ ) _ ) Q) :_ ) ti 27I ) V "?!n P S 1 9 :_ z 4_ Z) () S _6 _ v p 1 G 4 i f s G ) v 4 P 4 ) 3 b ` * 11) 3 1: " 73 _ s ` ) 11 TJ 77 _ Q) 73 L!1 Q) i " { 1 4 =3 _ 7 t 1 1 I O I L I Q) 73 t 3 G V) O ) O _ L v `; 4 f) L e1 1 (7) t 4 73 /) M Qj )4 TS ) E 4 4 ) 4? _ 4J 1 16 I z I! )S l Q _ ):" v ) 4 p_ O } ) 7: 7) ) 1 ) _ d l 7 : 9 ` n n J G 77 n TA N L Ll I ) L _D b 1 Q) _ J " ) n 1=4 ) 2 7 Li n 4 " ) 7 ) f ) _ 9 4_ f _ + 11 Q1 t) : : 1_) : V n I " 3 z b li b : 7 :S: t) S n :: : 3 _ ) D O II v Q/ O I V] p P t:j 2 ) 1 4 S I D P) 1 b 6 3 _ Ii 1 (() e _ 11 _ m T) ṛ /3 _ f 6 _ ) ; ) t : 4 ) v ) T3 ) O ( _ 17 4 ( Ḻ n 7) ) 7 " 11 <1 i 71 d G 13 d _ s v _ 4_ 7: s n PI m 1 1 Q) ) _ _ i 7 ; 7 ) 1 v tdi ) F 2 + = `) d 3 Q3 f : 7) G : _ ) ) " n :11 ) _ ) 4 n ) 4 En (An ) 9 4_ ) 4) is 4 O 4_ 4 _) G ) v 6 6; s ti 72 ) 3 1 ; 7) 1 E 7 Qi V) O E S Q) Si) 1Ii S ; P ++ Y Y ) 22 : _ = n 7=3 v " S?:_ ) d X t) : _ ( : " ) _ 1 N v Y2 ) n F) _ : H H t Q) H I) O I 1 1 b 1 E v) ( (il 2 f b d :FA 13 b ) E E_ E(D )::) T

4 d_ ) _ ±_ j `S 4 1 Q " ) 7 (Q1 e ; V) t) Q 13 I ) 4 : 41 9 O d E () I 4 ))1 4 g " d V) " X t (3: D ` ) Q) O Q) Q) i 4 tn Q) ( l 4 44) )t 71 tt " F1 E t I4 I Z VI V) _ vl (1) t E ) I I V) VI R X «t ) en 43 *:3 7_ 44 4 _ 7 _ A 1)) 2 7Q") t t 4 ) ) H nị R 2 9 " 4 jt2 4_ L) J:: JJ71 z j :s f _ " E E 4 _ 1 16 t j E s ii li N 7; ; g 71 El m f O m l _ e) z " " m P P ) s O 4 en " _ ej ) i ) 4_ 1«** 7 _ WD :) Ē 12 N 444 vs 2 4 ip L7 t E 3 e) Qj s \ s " 4 b w `/ " Q) )74* P z :3" H : 1 Qj 4_ It 44 :=1V) k S) A ` s 4 s 1 P L v) 6 mel :: 7:3 z _Q_ z : E) _ I 4 4 t 4 4 e 4 L It ) 44 :z " s 2 L 4 _ t _ E_ E E Q _ 2 E Q )_ z H 1 d _ t p _ g; "; g P m (N 1: ; " ; = _ _ =f3613 il 7 E F : ) t E 2_ b_2 : 2 Q) :73 _ 2 7 " 7 " 2 _7 ) : ) p 2 _H ) ) _ / ( V) / """t VI 6 "* 4 1 IO 1 t ) I ) V) t e 3 P ) z _ )4 ) t VI I ) 1) t 4_ )1 * _ 4 :_ (/) + 2 _ t 2 2 < Q* : p!? QD : 1 <1 2 (1) 7 4 VS Q) Q Q E : ) E 2 _ P v) t 1 :2 tl **:* 3 «/) ED _ 2 :I 4 3:3 QJ :1: Q) 17 n ` 6 Qi ;) :j _ 1 4_ Q) 1: 7 7! :: Q) 7 " 7: Q) ĒE :: :::" S Q)? " : : :: ) ") 2 4_ : " " "L V 4 n ;_ t < E 6 2 _ : } pi_ 1 3 y _ I s"j :: : E ) 4 f" _ t:( TS _ 2 b s I) Q) 3 3_ I: Q j t f:1 e : 4_) Q) T 44 TX p ` _ O P w 1 "3 " 4 Q_ 1 QI 1=1 O e 7 _ L )" p + 44 :2 4 ) P ) 7 l 4 " 7d ; " 73 2 : )E=3 _ t I; j Q) e O 2 s t E_ _) ) : j_ L H ) G ) _; : z t _ : ti = 1:1 e _L QJ 7:3 1 I is 1 tt *" Qt 9 44 V) " n 4 v En fl ) ll _ E E E t 7 M 33 Y _ 7 v) j 3 _ O _ : _ ) i ;) p ) 7 _ " i;:l j Q) i Y 7 P D ;11 1J: Q P 2 N t) t1* n (3 77 p _ Q) t p en 1 _l _ p _n ) 4t Q N tt Q) ; n * " z " :9 2 4 _ ; ) j 2: _ :" " 7 4 N4_ (L) _ e _ / I 4j 1 1 Q) 2 t 2 E x 9 6) D 6 ;:6 1 ) P P " 13 N : n` ` Q) 13_O i P `:1 71z n E 3 i ) t:3 : d l 1 _ :1:? : _ J [* 12 S It) & D!4 _ 1 ) T = P s :_ P 2 4 ID 2 ; i m :6 Q _ ; :: E: : _ 1 2! 6 3 : I ; tt I : ) z `; p`n 3 b) bp 1 1 x i + b 1 i el 2 6 _ bq 4) tp :_ 3 i 4 _72 t : %) L_ Q9 T 7:2 ( )i 4 V) ^ ID 4 tii 6 11 b P "1 I*) 11 t ) :i 7 2 IE ) 1 Z _ E d "3 ) O Xt " P ` ))j 7!) 4) M I t) P 3 =P ) 3 )4 _ J l (3 J ( 4 D li) ; P Q) O j w F3 (I/1 ^I "i b n v7 ;4 b H n Q _ ij O _) P D m l 6 m ) ei t:et e) _ "_ t Y) 7) L3 _ O * 4 ) ;:_ i _ «) «) t * t 1 VI i :"1 * i«) ; 1 VI E;) (X) en " O Q O O 1` I lt 19 ;) i ` n : t) <I) T V I I tt :I H t E; (7: 76 1 ) 2 _ 3 6:1 O : s Ts p 2 4 t_i «) 1 : EI S (1 _! M 4 E O : b 7 X b w en 4 < E 14) ) E: 4:4 ) F i 3: : 2 _ " j Q3 b1:37 "; 1 ) (2 : " 4 TA p 1 I «L il : 4 :71 v) L «11 ) Di * ) t 2 t :4 ) V) " X 411 x A ) 7 t t s 1 ) 4 en 7 _Qi : 17 4 "4 2 ) O O s) 2 ;; 3 ) 3 H 11 % e 7 f:1 14 :_ 4 _ 7 1«*** 11 * : b m 7 O + «VI ) by 44 " _ m 1 ) 2 1) i 13 ; < bi3 tp Q ) P _1 : 4 3 ` Q) 4 L 4 v) " < n v) T " I M b )) 4 t S V) «=I / p P 2 O li V) ` 4 `f 4 t 4 i _)_; S Q) _ Q E 3 3 b) _ 1 j J «] _ t 1 VI 2 2 _ 6 ::: J t I ` m b 4 "` " en 1 tz 2 7 %) Q1 k" ) tl 7 L) p ))) G ) 7 en n v) en 433 b _ * 7 4 w 4 X 37 ) 41 : _: l _1_ Q) t 2 2 _ E m t ` ) ) QQ) 1_ L e 3 *1 O " 4 "4 ()3 414 I 1) v3 v) L _ : f) 7 ))1 P 4 en 3 P tj 3 O )4 22 1) 7 4 t «7 * 1 ) _ «t 1: Qt " b I _ 76 v ) = 7) ) 14 / ; : Q) QJ ) b 1 )n t )):3 )/ ) w _ _ : 3 J t n» m " 13 IJ«_ *** P tz 1 2 Q) 4/ t? M 4 V / 441 m 7 Q) 4) Q4 " 26 ) t f b \ O _ 7 S f3 t 3 en t 72 Qi /) _ ) 1_2e Z 6 O ;211) : 1) v ±" 7 tn : :6 1 : :21 f ":1 " "P (: _ Ej " : ) _ ) 4t 1 j i f 7 _ 3 / 7 : b1 Li 1 7:_ " 7) " (I? v) = E I q b) x x * I«_ 6 tip 7J ** en 441 Q) (") 1 **" 6" 4 4 VS bid Q) t Q) 4 } 2 7 D _b _ J "4 73 " " 7 li:s A IIli ti) _ j D QJ 1 " V w _ L ) I : ""_ W) Ḟ I t E ) : ::) :J E t Q) QQ `!2 "T n 3 P 3 4 t 1 O )) L) 4+ TA ) _ 4 b) 6 QS H _ 7 (2 ) _ n ; _ 1 _1 1 4 e n ) ` ) 4 4+ )i = F1 ` (L) " " 1 " to : d f A il s P = Li Fi ; P _ "7 :3 H " : en L1 4 D 41 ( 444 O p_ nt " L QS ;:) ) b 4 O w _ 2 D 3 ) j : t 3 E _ 3 t )1) 71) = j 6 6 (:) ti E b «VI tttx ) ( tl) P " b m P " = :_ «)) D Q) 74 _ " < " 4 l b LT :_ Li QS S 2 < b p 4I *I W3 t `) p p : It () L il «)«;_I 4 Q) _ P 2 2 " ) "j ) (3 i 4 en 4 V) " «V) F44

5 " ides nd Visin 1 Fte SelfG t 3 : 1 " z ) "H T : " : O 7 z3 m Qt3 P 2) vi k 1L D 7 1 ) : 3 4 _ẕ 1 D n 3 _: _ d : Ll P 4 2 L 1 _9 _ 13 3 = 9 H 1 1 1/ 11 1 : ) [ n _L1 6 ; 71 3 : t z 41 V (1 O ij LI) ) I 11 =1 = T; _ 11 1 E ET) 1 QS *1 4 n t t) = (NI " tj ` 4:" "" _ F; 77 l " =! =1 f <i 77 :3 n t_ z : ; t 4 _` y" 2 Q _ ) H 7 b _ Ḡ ) ^H H 1 ) (3 * 72 3 ) _ ` LDq t R ) O = " t ) I 22 f 1 O X e Q" M n y 77; v 7 Q) 7 ; 4 7 ) 7 " I ; 7 ":" 7 :(3 ` 2 1 t 1 _ / :_ 7 7 i 4 _ H _ n "D 1 " 1 1 J Q G t 12 _ i L7 ) 6 1 i tv H n 13 ; d H b M " 7 9 : 3 j61= t) O ) P P 71 g) Qi E = T) 3 Ti ; 4+ 7; 1 p LI j _ i J QJ vl n " `?) =2 q 11 O ) _ i 4 O ;_ 7: H ) ej Q1 t ^ji 4 l ) s 4 n hi Q) + i Hq ^ ) M n _ n_ 23 2 = * p _ 7i 7 _73 6 :_ 7i 1D H Q_) : : t ) _s LI) z" 41 J _ ( _ ) p : = 9 E) :) Q) 6 _ n 7 : Q) 1J 6 2_ V () _ _ 4 t 7 2 n 2) ) LTJ 3 1 m 3_) 9 Tj "" J H "? T " 3 n _ " i 6 2 =/ 6 4 `) < _ s ;: 7 Q L) _ ) 6 H j; I tn " E j 73 E z ; _ 2 Q) ;; _ t A t= b ` _ 9 = 1 =1 :" E :j: t) P: 16 ): : "v n : : : 9 " 7 2:7 7: Q "Ejj D L :I 4t 1: 7 1) 2_ ::: P1 _ _ 7: ::: : I 1: " ) Q); ":: 11 X : $) V ` O D t ::) _ 4 P :7 G _ l "L El ` L) f L 72 ez) _ v W _ :: : _ 1 ` :6: : M Q d 11 t; :: _ 3 H Qi 1? b t _ : L) 63 :_ 2 E 1 6 D D3 ) :Li 7 :::1 D v ) i ) 1 TD: (" ^ n v ) 1 n * "G 1 Di V _2 1 ; 1 1 OJ L I 4 O n QJ O bld 11 1 ) n 1 " 14 Pt 1: T heies Re lted t Selfnept q) :H L 7 _ : :1 id73 7 E)! 1 i L1 P ; :i : L 1 (1) z 4 ; IO w3 _ v 77 1 ^ _ V) _ 1 1 k ) *? 1 i 11 V) OZ "O Q) 1) 1 1 Q) 1 :() i 3 2 < V) "7 ; f : ` 22 _7 j ; ej V) V J ; I _ O _ j ( Q) 77 7 f4 ) v 9 ; _J D 2 ) _ 4 _: _J :4 `) g Qi " 7 _2 4 x _ :4 _ 6 O ; _ _ n : D : 2 _ L) tf) & el 2 ; 2 H t O 1 V) i :3 _ Ti + z : El _ : m ) ù) %" "i 1 H1 ) ) i ) f i 1 1 7" v 24 il 4 ^ V D 1 n V 4 ; _ ) 77 s1 p 1 RI 7" 7; _ E <J _ d 1 ) 7" 1:2 4 ) z n m l Q) t g) O) : 1 L) X : _ 1) 1( %j b"ma H7) 1 ) HI 4 3 (3) f n i ) z 1" j L _ `3 E 11 L:L W3 H 1) _f) t) Q _ t 9 L3 _D J D3 L ei 7_ 1 f_ 71 bp p D 3 :13 _) Ey 1n _ / n n fl1 :1 ) I l 1_ ( m T_1 tn P g) ) _ L _ 1 " (" n _1 tj 3 _? t 4 (1 I 1) / 1 Of) 11 Q:) O "1i """ ) Ll? I _ v) ) : 4 p ) 71 1) ) QJ " 7e) n m t 4 E _ 11 E 1 /} 11 V) ; + " ) Li1 ; OPO 9D Q) 7_1 () _ ) w ) E : m 7: 1 : "j: : 3: ) % 7: (9 " 7 J i l n t) 13 O1 2?} 1/ bf3 2 3 g 9 p Q) m LL "" [ b D i ± ) " 1:1 _ " M 6 " " ) ) Z " P " "1 s 7:3 "1 :"*) " " 74 n ) 44 ț2_ b t ) Q) :) b ) : " 7 b 7 7" 6 e 7 7 H b I 1 1 _ 7 O _ J = 2 H 1 n 1 7/ 1 1 ^" A ) * " % ( * N Zj 4 m n 7 :; ^ H / 1 b i <p 7 t O _ n I) 77 ; _ 7 ; ; 7 7 i7; t Qi bi 1 77 n j : : L v t _ _ _ Q) _ m () F; 3 1) :J _ _ g) : 7 LEH_ ; ) n f : f) : ( I 73 `E_I / _ EP `O t D 1 ) : p: ) ;!1_2 : 1: " 7 d :( _ : : " ` : : I ; ` 2 ti i71 (1) _ H H 11 /7 `1 1 f 71 1 :i 71 3) qi ) 2 " 1 Q bi) ) :i ` 14 Of) _1 t) Q1 _ b _ 7 i Q ; 11 1 * 11 O) ` 1" n ) / ; / 71 b13 `71 : H n : en Lii v

6 Fte SelfGides nd Visin 17 i i _") t : 773 Ed ` 6 2 Y" t E Tg E "? : 9s p 9 E 7"? ) L : i 3 7 i 7d "? T E ; =) ` I 4 (3 ; 7 E _ 3) " ;_ 4 z E bs t 1 1 E ss" " t) E 72 ) L :s 3 TJ O `? L :i Ei 7) 6z _ l E s_ ` E3 s? 4 _ i 9 :) i _ OD & p L ) 2; < z 7) `l Fi ì L s E 7" " 6 7 x 3 "i) 1 _ 1 : 2 ) " E _ 1 m 3 Lb D ` 6 Es p ) s 3 E 4 Z _ s:s2 s ti E N1 i n _ 2 s L" H: 1 : l 9 j m_ sg s sp _ pi ) ; 1_ i ) J j" 6 m bd _ 7iD = g _ ;" 1 I" 2 2 ::: z _ n _ ; p) 2 sss O_ 4 7 ) b ( 1 P P ) it ::: m :6 IP) s ET Z ` 1 O M tj : L Z 2 3 bo 1 G i 31 1 j : 1 b: m ) S :1 )t LA "Z 1 T Ei1 F2 T:: s : t 2! _ i : f2 "3 2 F sssi3 I T ± t v n L O 2 I N) "_ ; is Li b k)4 _ 2 t :_:1 : se ; 1 7 1; p s i z )_ s s _) 4 3 E E 6 7; s :2; O T _ 3 `4) LP 7 b n ) 1 74 )En ^ Ln Ll ` ;= 3 v t_ t_ t H Ed) O 1) : 6 < 14 G " _ t3 L E _27 b E _L _ H 7: I; _2 4 3 L : M 6 2] 2 Q3; E 2 i t11 4/ n 6 J_ 1? 7j 9 t E E L1 ki?2 7 1 _ n) =i I B 13 P 3 1 6i pe "1 ; O 1 2 " ) 7 1 : _ LL 4 _ ` 7 i) _±) 73 _ 2_ TD q = Lb f E ; L3 s z _ _ )= 2 z) ; ; ) [3 _ I= t 6 "") ) _; L 6 `3i E 3 T 2 4_ m sh 2 s: _7 t z A v _ i3 )7_ 3 _ :3 E 3 77; " 6 ssṡ _ z _ : :_ T L : 7 d " f 3 j Q) N ;43 F_ ;72 13 d 2 L: 4 :) _ P? 2 _ E E E `b z = = 7 `` _ 2 `": 9 \= T3 _ 1 2f : =; s N 3 3_ 2 _ E _ [6 _ `: 3 A Z m i; ) m : J) _: 2 4 " m 4 z6 N 3 <2) b L_ f; 1 `1 " A E L s "E t" &=) 41 f 4 F L 6 g _ s 2 7 ^ 2! L1 Z; n 7 s O I (D E ; 4_ pb p _ 3 E t O L _) t/_ 1 ) OP :i + : 2 T= : L 1 :_ ) ET1 l s77j _=1?_ i1 6 _ E L i _ z Li1 1 g 4 T Ti _: _ 9 P i :1) 12 D 7" 1 " P 73 b: ` _ z :: ` < Ls 2 ; ?Lj s s < ) 41 ): ) 4 E I b_ ~ sj < 2 p d 2 3; :) : f L 3 t "2 _ ) t g E t : 1 `") 1 s _ t 1 si E ;11F4 :; v : : T1 : " 7 3 = L) t T ;1 2 7: :: Z 22tt g _ : i s2 [ 3 2 = E = " t d 3 / 3 3 ) = ^ Li "i Z 3) s = : 4 _ (21 s 6 ) 16; _ = 4 7 O 4 ; _ L) e 6;7 s ` E 2 3 T3 L;E %)?) 2 1 g 2 2 _ F" F ) = 7 ": = 1 ED _ E) )71 `S 2: _ L ) 9 I m " =2 A ) sl=" 1f` 2 3 ") % i H ` H t_3_ 3 3 ) 3 3 ; 3 3 _ :): F2" s f _ sss 3d_= 4 m ) 3 ` 7`) = 4 x x X { s ) 3 ; E " ) Is" " ` 3" 9 ) Z i ; 7 l Pj 7 z) 7_ < = =_ 1 f) " 4 d_ LI F; E `4 G Q3 gs 7; :) j m 727 )?_" ) 2 "_4 :12 ; "4_ 2 _ slsz ; V; Ni 1H i _ 1 E _O _ W l ") tt g"; 2 E E t7 O L $ X X X X X X X 12 / /7 : = Pt 1: Theies Relted t Selfnept 2 1 B 7 i ) ;: _; b) 6 " T " ::_J G =_ p : 71 P LE T 6 ; G? = 3 2 n 1 _4 =; "L" " 7=4: _33 " " 7 L ;)) 3 1" p 2 s_ 4) _3 ; 1 ss 1 G ;=" " g f3 3 ` E Ǹ 4n ; 2 s " i6 " 33 3? S : g Lt \J? i _) g i F _ g ) 3 t 4 2? p 7 b ti: 2 tf) g z: : ; : 6 2 _ " Q `3 q 7 ="\=: `2 B (_) T Sts ` ` b : :71 6 ; = 7 : m s I ) 1? 6 (I) 1 E :;; t; : :; : O ": 6 B : ;2 ; i n & 2 L 6 3 b b t :6 = m s 6 1 g 2 _ ;::) = E: 73 _ x L B ^ i <3 =_ E t N B _ 34 X t = J Z = E ; ) < 3 ^ ; _ 4 2 F :) n = " ` E i 6 s_sls z B z i" 1; t; 2 *:f3 g 1: ` 11 x "=) *i := I _:i "; _ 3 G 6 _ ) ) 7 Ti 2 `:33 7 " P t b E3 )73 T3 9 l b) 6 _2 i ( _ 4) t s : 4) < E ej `t g z _1 = Ll " ) Y:" "? x L ): 1 11 If (3 :" b 7 4 F:) 1 D d H l _ 7 / 3 O in t7 t f ) b) 72 s D 2 1 y G El t ::;; L^2 7_1 7 s ; " : T E 7 : P = O p _ 6 t:73 ( ) 2 G :T: * 2 1 ) 71 _ :4 1:" 9 _ G _" 1 : : 1 k E2 P ) V Q = E] 9 : 3` " yft 7 =6" D 6 fl 7d ii 2 L ; (1 _ 1) _D " =) " _ " i eti 1 _ L) ) 1 ; _ H P t F 3 _ ; () : "E L; 7 " m D 6 t l _ : : " 4? s 6 _ E ) _ 3 ) 7: :; E 2 2 _ T 3 "_ 7 :2 _ 1_ N ta : E <6 _ ; (3 _ 3 _ 1 : P1 ;l 1 _l _ 7 ;= G _ b 1 " F 117 `f D2 4 i 1 bt 2 " 4 `d L _ " < ;3 f) < 6^ 6 [d? ` Tj i 11 (3 ) 7; i A Ē_ : 6 E i ") _L Th x 6 tb 3 7 (3 x ( (2 1 1 E7 2 : = 3 _ P < z_ t 4 "" 1 3 1= :: _E H : : m bp t b n 1 t: S H : n 24 E `H PLT EF; = F _ 24 m 1 _2 =s P 9 : :3 7 ) :_ e ::: ; 71 (3 : : :_ s 3 " ; 4 / 3 _ 6 t 3 p \: 3 7" 1 p T l 1 2 ^Zi 7 : 73!) 3 ` 2 1 : i 2 x 2 " t p l PQ bp 6 1s? _^ s ) _1 _ 7 4 s 1 1 _9 ; d ; X _ 7 _ 4 \ 3 4) q s di () t LI vi I b ; Lb L " bid L :7 f t q 2 = _ ) Ls 2 " Ni 1 N : N : jh g N ED i:" N fi tni g ; 37_ E 3 : i s sif n 7 ss? e _ s s \ t E i 77 23Z"=" s " gg O _szss 9 " 24 _ )3 (6 3m) s) 324 G ; i " i IL) ":E 1 Ī =! 3 X Z VP H ) E p 61 : : : : : 6 : A 44 _ < ( q fl f:::=1 fl l t

7 ted t Selfnt ) :4 ) H

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No xhibit 2-9/3/15 Invie Filing Pge 1841 f Pge 366 Dket. 44498 F u v 7? u ' 1 L ffi s xs L. s 91 S'.e q ; t w W yn S. s t = p '1 F? 5! 4 ` p V -', {} f6 3 j v > ; gl. li -. " F LL tfi = g us J 3 y 4 @" V)

More information

APPH 4200 Physics of Fluids

APPH 4200 Physics of Fluids APPH 42 Physics of Fluids Problem Solving and Vorticity (Ch. 5) 1.!! Quick Review 2.! Vorticity 3.! Kelvin s Theorem 4.! Examples 1 How to solve fluid problems? (Like those in textbook) Ç"Tt=l I $T1P#(

More information

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco > p >>>> ft^. 2 Tble f Generl rdnes. t^-t - +«0 -P k*ph? -- i t t i S i-h l -H i-h -d. *- e Stf H2 t s - ^ d - 'Ct? "fi p= + V t r & ^ C d Si d n. M. s - W ^ m» H ft ^.2. S'Sll-pl e Cl h /~v S s, -P s'l

More information

~,. :'lr. H ~ j. l' ", ...,~l. 0 '" ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,," r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, ."" f'" 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'..

~,. :'lr. H ~ j. l' , ...,~l. 0 ' ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,, r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, . f' 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'.. ,, 'l t (.) :;,/.I I n ri' ' r l ' rt ( n :' (I : d! n t, :?rj I),.. fl.),. f!..,,., til, ID f-i... j I. 't' r' t II!:t () (l r El,, (fl lj J4 ([) f., () :. -,,.,.I :i l:'!, :I J.A.. t,.. p, - ' I I I

More information

'NOTAS"CRITICAS PARA UNA TEDRIA DE M BUROCRACIA ESTATAL * Oscar Oszlak

'NOTASCRITICAS PARA UNA TEDRIA DE M BUROCRACIA ESTATAL * Oscar Oszlak OVí "^Ox^ OqAÍ"^ Dcument SD-11 \ 'NOTAS"CRTCAS PARA UNA TEDRA DE M BUROCRACA ESTATAL * Oscr Oszlk * El presente dcument que se reprduce pr us exclusv de ls prtcpntes de curss de Prrms de Cpctcón, se h

More information

Sub: Submission of the copy of Investor presentation under regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Reguirements) Regulations

Sub: Submission of the copy of Investor presentation under regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Reguirements) Regulations matrimny.cm vember 1, 218 tinal Stck xchange f India Ltd xchan laza, 5th Flr Plt : C/1, Sand Krla Cmplex, Sa Mmbai - 4 51 Crpte Relatinship Department SS Ltd., Phirze Jeejheebhy Twers Dalal Street, Mmbai

More information

^ 4 ^1)<$^ :^t -*^> us: i. ^ v. é-^ f.. ^=2. \ t- "tì. _c^_. !r*^ o r , -UT -B6 T2T. - =s.- ; O- ci. \j-

^ 4 ^1)<$^ :^t -*^> us: i. ^ v. é-^ f.. ^=2. \ t- tì. _c^_. !r*^ o r , -UT -B6 T2T. - =s.- ; O- ci. \j- Q «L j T2T "S = $ W wwwplemlzz cm Lez Pe 4692! "ì c O c 9T UT =2 4 u & S4 4 é B6 j H Fcebk Pl Emlzz egme Yuubegplemlzz Skpe plemlzz 7 424 O S& wwwplemlzz cm Lez Pe 4692 M O ~ x g È «p 2 c & b U L " & K

More information

Grilled it ems are prepared over real mesquit e wood CREATE A COMBO STEAKS. Onion Brewski Sirloin * Our signature USDA Choice 12 oz. Sirloin.

Grilled it ems are prepared over real mesquit e wood CREATE A COMBO STEAKS. Onion Brewski Sirloin * Our signature USDA Choice 12 oz. Sirloin. TT & L Gl v l q T l q TK v i f i ' i i T K L G ' T G!? Ti 10 (Pik 3) -F- L P ki - ik T ffl i zzll ik Fi Pikl x i f l $3 (li 2) i f i i i - i f i jlñ i 84 6 - f ki i Fi 6 T i ffl i 10 -i i fi & i i ffl

More information

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9 OH BOY! O h Boy!, was or igin a lly cr eat ed in F r en ch an d was a m a jor s u cc ess on t h e Fr en ch st a ge f or young au di enc es. It h a s b een s een by ap pr ox i ma t ely 175,000 sp ect at

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

A/P Warrants. June 15, To Approve. To Ratify. Authorize the City Manager to approve such expenditures as are legally due and

A/P Warrants. June 15, To Approve. To Ratify. Authorize the City Manager to approve such expenditures as are legally due and T. 7 TY LS ALATS A/P rrnts June 5, 5 Pges: To Approve - 5 89, 54.3 A/P rrnts 6/ 5/ 5 Subtotl $ 89, 54. 3 To Rtify Pges: 6-, 34. 98 Advnce rrnts 5/ 6/ 5-4 3, 659. 94 Advnce rrnts 6/ / 5 4, 7. 69 June Retirees

More information

Lecture10: Plasma Physics 1. APPH E6101x Columbia University

Lecture10: Plasma Physics 1. APPH E6101x Columbia University Lecture10: Plasma Physics 1 APPH E6101x Columbia University Last Lecture - Conservation principles in magnetized plasma frozen-in and conservation of particles/flux tubes) - Alfvén waves without plasma

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

Nrer/ \f l xeaoe Rx RxyrZH IABXAP.qAATTAJI xvbbqaat KOMnAHT1. rvfiqgrrox 3Axl4 Pn br H esep fiyraap: qa/oq YnaaH6aarap xor

Nrer/ \f l xeaoe Rx RxyrZH IABXAP.qAATTAJI xvbbqaat KOMnAHT1. rvfiqgrrox 3Axl4 Pn br H esep fiyraap: qa/oq YnaaH6aarap xor 4 e/ f l ee R RyZH BXP.J vbb KOMnH1 vfig 3l4 Pn b H vlun @*,/capn/t eep fiyaap: a/ YnaaH6aaap eneaneee 6ana tyail CaHafiu cafigun 2015 Hu 35 nyaap l'p 6ana4caH "Xe4ee a aylzh abap gaan" XKailH gypeu"uzn

More information

tt' 8-5. LI ca.-g --, -F, Ti m 4,.. 1) >" cl M 4.- >. u . vo -ic: u o o 2 w 22 _o ' E ti -0 i -s, ze v o v,2 .4- a., 8 o 0 t -,...

tt' 8-5. LI ca.-g --, -F, Ti m 4,.. 1) > cl M 4.- >. u . vo -ic: u o o 2 w 22 _o ' E ti -0 i -s, ze v o v,2 .4- a., 8 o 0 t -,... H s re 'He ile ) 1 I () l) e 8 by Z : 1 X g H U ;1 rj T: ; P I ' 6 ' n L pe > j r r _ i d i L! Li i ' ' 8 r8 > LI g F Ti m 1) >" l M d p n n g _ 6 1 I ; = > H i: w _ ' i i s e g 6 r >! "ii U _ H _ i: ''

More information

i;\-'i frz q > R>? >tr E*+ [S I z> N g> F 'x sa :r> >,9 T F >= = = I Y E H H>tr iir- g-i I * s I!,i --' - = a trx - H tnz rqx o >.F g< s Ire tr () -s

i;\-'i frz q > R>? >tr E*+ [S I z> N g> F 'x sa :r> >,9 T F >= = = I Y E H H>tr iir- g-i I * s I!,i --' - = a trx - H tnz rqx o >.F g< s Ire tr () -s 5 C /? >9 T > ; '. ; J ' ' J. \ ;\' \.> ). L; c\ u ( (J ) \ 1 ) : C ) (... >\ > 9 e!) T C). '1!\ /_ \ '\ ' > 9 C > 9.' \( T Z > 9 > 5 P + 9 9 ) :> : + (. \ z : ) z cf C : u 9 ( :!z! Z c (! $ f 1 :.1 f.

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

rhtre PAID U.S. POSTAGE Can't attend? Pass this on to a friend. Cleveland, Ohio Permit No. 799 First Class

rhtre PAID U.S. POSTAGE Can't attend? Pass this on to a friend. Cleveland, Ohio Permit No. 799 First Class rhtr irt Cl.S. POSTAG PAD Cllnd, Ohi Prmit. 799 Cn't ttnd? P thi n t frind. \ ; n l *di: >.8 >,5 G *' >(n n c. if9$9$.jj V G. r.t 0 H: u ) ' r x * H > x > i M

More information

z E z *" I»! HI UJ LU Q t i G < Q UJ > UJ >- C/J o> o C/) X X UJ 5 UJ 0) te : < C/) < 2 H CD O O) </> UJ Ü QC < 4* P? K ll I I <% "fei 'Q f

z E z * I»! HI UJ LU Q t i G < Q UJ > UJ >- C/J o> o C/) X X UJ 5 UJ 0) te : < C/) < 2 H CD O O) </> UJ Ü QC < 4* P? K ll I I <% fei 'Q f I % 4*? ll I - ü z /) I J (5 /) 2 - / J z Q. J X X J 5 G Q J s J J /J z *" J - LL L Q t-i ' '," ; i-'i S": t : i ) Q "fi 'Q f I»! t i TIS NT IS BST QALITY AVAILABL. T Y FRNIS T TI NTAIN A SIGNIFIANT NBR

More information

fnm 'et Annual Meeting

fnm 'et Annual Meeting UUVtK Ht.t, A 0 8 4 S.. Rittin Nub t, n L Y t U N i, n ' A N n, t\ V n b n k pny' ull N) 0 R Z A L A V N U X N S N R N R H A V N U R A P A R K A L A N Y Buin Add. N. Stt ity wn / Pvin) Ali l) lil tal?l

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

& Ö IN 4> * o»'s S <«

& Ö IN 4> * o»'s S <« & Ö IN 4 0 8 i I *»'S S s H WD 'u H 0 0D fi S «a 922 6020866 Aessin Number: 690 Publiatin Date: Mar 28, 1991 Title: Briefing T mbassy Representatives n The Refused Strategi Defense Initiative Persnal Authr:

More information

n r t d n :4 T P bl D n, l d t z d th tr t. r pd l

n r t d n :4 T P bl D n, l d t z d   th tr t. r pd l n r t d n 20 20 :4 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 2 0 x pt n f t v t, f f d, b th n nd th P r n h h, th r h v n t b n p d f r nt r. Th t v v d pr n, h v r, p n th pl v t r, d b p t r b R

More information

ilpi4ka3 MuHucrepcrBo o6pasobahufl Huxeropollcnofi o Onacrrl rocyaapctnennofi rrorosofi s2015 ro4y fl? /CI.?G

ilpi4ka3 MuHucrepcrBo o6pasobahufl Huxeropollcnofi o Onacrrl rocyaapctnennofi rrorosofi s2015 ro4y fl? /CI.?G MuucpcB 6psBul uxpllci cl ilpk l? /C.?G ' uxui P' 06 YP [pcjb CCTB qb cypci KMqui KMcc uxpqcci 6cu 015 Y' B cstctb yktm 1 lpxk plbl' 'cypcsuii u "c1 6p:JbbM ppmmll Cp 6[ Sp: ybpx pkm MuucpcTB 6p:ux 1 yk

More information

ETIKA V PROFESII PSYCHOLÓGA

ETIKA V PROFESII PSYCHOLÓGA P r a ž s k á v y s o k á š k o l a p s y c h o s o c i á l n í c h s t u d i í ETIKA V PROFESII PSYCHOLÓGA N a t á l i a S l o b o d n í k o v á v e d ú c i p r á c e : P h D r. M a r t i n S t r o u

More information

Depression & Solving Right Triangles

Depression & Solving Right Triangles Math 10 3.3 Notes Angles of Elevationl Depression & Solving Right Triangles Part 1- Angles of Elevation and Depression Angle of elevation: is the angle between the line of sight and the horizontal line

More information

i.ea IE !e e sv?f 'il i+x3p \r= v * 5,?: S i- co i, ==:= SOrq) Xgs'iY # oo .9 9 PE * v E=S s->'d =ar4lq 5,n =.9 '{nl a':1 t F #l *r C\ t-e

i.ea IE !e e sv?f 'il i+x3p \r= v * 5,?: S i- co i, ==:= SOrq) Xgs'iY # oo .9 9 PE * v E=S s->'d =ar4lq 5,n =.9 '{nl a':1 t F #l *r C\ t-e fl ) 2 ;;:i c.l l) ( # =S >' 5 ^'R 1? l.y i.i.9 9 P * v ,>f { e e v? 'il v * 5,?: S 'V i: :i (g Y 1,Y iv cg G J :< >,c Z^ /^ c..l Cl i l 1 3 11 5 (' \ h 9 J :'i g > _ ^ j, \= f{ '{l #l * C\? 0l = 5,

More information

I if +5sssi$ E sr. Egglg[[l[aggegr glieiffi*gi I I a. gl$[fli$ilg1li3fi[ Ell F rss. F$EArgi. SEgh*rqr. H uf$:xdx. FsfileE

I if +5sssi$ E sr. Egglg[[l[aggegr glieiffi*gi I I a. gl$[fli$ilg1li3fi[ Ell F rss. F$EArgi. SEgh*rqr. H uf$:xdx. FsfileE (tl Sh*q +sss$!! ll ss s ;s$ll s ; B 3 $ Sest -9[*; s$t 1,1 - e^ -" H u$xdx fd $A sfle *9,9* '. s. \^ >X!l P s H 2.ue ^ O - HS 1- -l ( l[[l[e lff* l$[fl$l1l3f[ U, -.1 $tse;es s TD T' ' t B $*l$ \l - 1

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

fur \ \,,^N/ D7,,)d.s) 7. The champion and Runner up of the previous year shall be allowed to play directly in final Zone.

fur \ \,,^N/ D7,,)d.s) 7. The champion and Runner up of the previous year shall be allowed to play directly in final Zone. OUL O GR SODRY DUTO, ODS,RT,SMTUR,USWR.l ntuctin f cnuct f Kbi ( y/gil)tunent f 2L-Lg t. 2.. 4.. 6. Mtche hll be lye e K ule f ene f tie t tie Dutin f ech tch hll be - +0 (Rece)+ = M The ticint f ech Te

More information

Helping Kids Prepare For Life (253)

Helping Kids Prepare For Life   (253) Hlpi Ki Pp F Lif.l.i. (253)-589-7489 Tilli it it L Livit iv f fiv CIS U H. Vip pt fll t Tilli Elt l tpi tff tt f vi t t CIS T Hll f i Cltt N Cli. - L ivi i CIS f Bill Milli CIS pit Dil Cili Ti l iz it

More information

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th n r t d n 20 2 :24 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n

More information

5 s. 00 S aaaog. 3s a o. gg pq ficfi^pq. So c o. H «o3 g gpq ^fi^ s 03 co -*«10 eo 5^ - 3 d s3.s. as fe«jo. Table of General Ordinances.

5 s. 00 S aaaog. 3s a o. gg pq ficfi^pq. So c o. H «o3 g gpq ^fi^ s 03 co -*«10 eo 5^ - 3 d s3.s. as fe«jo. Table of General Ordinances. 5 s Tble f Generl rinnes. q=! j-j 3 -ri j -s 3s m s3 0,0 0) fife s fert " 7- CN i-l r-l - p D fife s- 3 Ph' h ^q 3 3 (j; fe QtL. S &&X* «««i s PI 0) g #r

More information

I-1. rei. o & A ;l{ o v(l) o t. e 6rf, \o. afl. 6rt {'il l'i. S o S S. l"l. \o a S lrh S \ S s l'l {a ra \o r' tn $ ra S \ S SG{ $ao. \ S l"l. \ (?

I-1. rei. o & A ;l{ o v(l) o t. e 6rf, \o. afl. 6rt {'il l'i. S o S S. ll. \o a S lrh S \ S s l'l {a ra \o r' tn $ ra S \ S SG{ $ao. \ S ll. \ (? >. 1! = * l >'r : ^, : - fr). ;1,!/!i ;(?= f: r*. fl J :!= J; J- >. Vf i - ) CJ ) ṯ,- ( r k : ( l i ( l 9 ) ( ;l fr i) rf,? l i =r, [l CB i.l.!.) -i l.l l.!. * (.1 (..i -.1.! r ).!,l l.r l ( i b i i '9,

More information

I;;"" I _ t. . - I...AJ_ ~I 11 \_-., I. LIfI.l..(!;O '{. ~- --~--- _.L...,.._ J 5" i. I! I \ 1/ \. L, :,_. RAmE ABSTRACT

I;; I _ t. . - I...AJ_ ~I 11 \_-., I. LIfI.l..(!;O '{. ~- --~--- _.L...,.._ J 5 i. I! I \ 1/ \. L, :,_. RAmE ABSTRACT 5 ;; _L_ 7 9 8 A Ll(;O '{ L _ OFFCAL RETURNS GENERAL ELECTON RAmE 98 9 w ;; (k4(ap 'A ' lee S'T'lTE 5'C TU AS c ; _ l6l>'

More information

Housing Market Monitor

Housing Market Monitor M O O D Y È S A N A L Y T I C S H o u s i n g M a r k e t M o n i t o r I N C O R P O R A T I N G D A T A A S O F N O V E M B E R İ Ī Ĭ Ĭ E x e c u t i v e S u m m a r y E x e c u t i v e S u m m a r y

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

Mv3" L7-- Art L 31. am rt. ao - M rr. a cn. art O' N. t00. to o( C7 c O. Ort. n ' C ( a ( W 0. z D0) Ln rni 90 O H N rt 0. to0) O mx rt N. W n.

Mv3 L7-- Art L 31. am rt. ao - M rr. a cn. art O' N. t00. to o( C7 c O. Ort. n ' C ( a ( W 0. z D0) Ln rni 90 O H N rt 0. to0) O mx rt N. W n. S = TG _. -. t s e- ' F F J l T L L " m - F+ m G T. G m ( ( F+ v ( _ = ). i i vi vi t g d d --( ( ( t t ( - : m ET 7 ' m : ( 7 c t+ ) c - 7 7de 7( ( d;:', ` m G - L Lm ) 7 ` 7 [ t d `< ( ) ( m ( ) c. (

More information

Citation for published version (APA): Harinck, S. (2001). Conflict issues matter : how conflict issues influence negotiation

Citation for published version (APA): Harinck, S. (2001). Conflict issues matter : how conflict issues influence negotiation UvA-DARE (Digital Academic Repository) Conflict issues matter : how conflict issues influence negotiation Harinck, S. Link to publication Citation for published version (APA): Harinck, S. (2001). Conflict

More information

46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l pp n nt n th

46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l pp n nt n th n r t d n 20 0 : T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l

More information

.I1. OTFlcECOPY. i*l*tt, $tr'ciq.el:?i'1'tg* 1 TH COPALPUR TCA COMPI\NY LIMIT D. B.t+r fuwel \-,

.I1. OTFlcECOPY. i*l*tt, $tr'ciq.el:?i'1'tg* 1 TH COPALPUR TCA COMPI\NY LIMIT D. B.t+r fuwel \-, H PLPUR MP\Y LM D Re. 0tie : Ft. 12, F, 0, hwihee R, Kkt - 700 016 :2229 1684, F : 2226 990 -i : uei., iute,i W : www.ute.i #: L1 12W8191P10028 Gu e tte P. 0. Gb - 721 P.S, Bi Dit. : iuu Wet Be Dte: tt/

More information

Federal Project No.: To be assigned

Federal Project No.: To be assigned TTE ID FO O TNOTTION.Jl D INII EIINY DETEINTION EQET F, ti, illif tfl f f : -- Fl jt N.: T b i t: T i (T) t t : F: Jff i (xitl. il t f T ) T: Xl (xitl. il t f T ) T : F: xitl. il t f t T: T (xitl. il t

More information

Th pr nt n f r n th f ft nth nt r b R b rt Pr t r. Pr t r, R b rt, b. 868. xf rd : Pr nt d f r th B bl r ph l t t th xf rd n v r t Pr, 00. http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433006349173 P bl D n n th n

More information

.Sua. 8f fc"g. II f 8. *1 w. a -a M +» * <N H Q. o * H CO. * o M < a «* n 55 ti 55 «55 «55 Pi. u < < M C C * Ztf fc tf fctf tf tf ISO.

.Sua. 8f fcg. II f 8. *1 w. a -a M +» * <N H Q. o * H CO. * o M < a «* n 55 ti 55 «55 «55 Pi. u < < M C C * Ztf fc tf fctf tf tf ISO. 04 ti tf ti -0 T T5 T) " rt..9..9 *>!. +» 1 +* cc +> 0" +» c >. 0> v > U rt +» P p. e rt i < I' T rt >

More information

{nuy,l^, W%- TEXAS DEPARTMENT OT STATE HEALTH SERVICES

{nuy,l^, W%- TEXAS DEPARTMENT OT STATE HEALTH SERVICES TXAS DARTMT T STAT AT SRVS J RSTDT, M.D. MMSSR.. Bx 149347 Astn, T exs 7 87 4 93 47 18889371 1 TTY: l800732989 www.shs.stte.tx.s R: l nmtn n mps Webstes De Spentenent n Shl Amnsttn, eby 8,201 k 2007, the

More information

Knowledge Fusion: An Approach to Time Series Model Selection Followed by Pattern Recognition

Knowledge Fusion: An Approach to Time Series Model Selection Followed by Pattern Recognition LA-3095-MS Knwledge Fusin: An Appch t Tie Seies Mdel Selectin Fllwed by Ptten Recgnitin Ls Als N A T I O N A L L A B O R A T O R Y Ls Als Ntinl Lbty is peted by the Univesity f Clifni f the United Sttes

More information

`G 12 */" T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S.

`G 12 */ T A5&2/, ]&>b ; A%/=W, 62 S 35&.1?& S + ( A; 2 ]/0 ; 5 ; L) ( >>S. 01(( +,-. ()*) $%&' "#! : : % $& - "#$ :, (!" -&. #0 12 + 34 2567 () *+ '!" #$%& ; 2 "1? + @)&2 A5&2 () 25& 89:2 *2 72, B97I J$K

More information

Vr Vr

Vr Vr F rt l Pr nt t r : xt rn l ppl t n : Pr nt rv nd PD RDT V t : t t : p bl ( ll R lt: 00.00 L n : n L t pd t : 0 6 20 8 :06: 6 pt (p bl Vr.2 8.0 20 8.0. 6 TH N PD PPL T N N RL http : h b. x v t h. p V l

More information

q-..1 c.. 6' .-t i.] ]J rl trn (dl q-..1 Orr --l o(n ._t lr< +J(n tj o CB OQ ._t --l (-) lre "_1 otr o Ctq c,) ..1 .lj '--1 .IJ C] O.u tr_..

q-..1 c.. 6' .-t i.] ]J rl trn (dl q-..1 Orr --l o(n ._t lr< +J(n tj o CB OQ ._t --l (-) lre _1 otr o Ctq c,) ..1 .lj '--1 .IJ C] O.u tr_.. l_-- 5. r.{ q-{.r{ ul 1 rl l P -r ' v -r1-1.r ( q-r ( @- ql N -.r.p.p 0.) (^5] @ Z l l i Z r,l -; ^ CJ (\, -l ọ..,] q r 1] ( -. r._1 p q-r ) (\. _l (._1 \C ' q-l.. q) i.] r - 0r) >.4.-.rr J p r q-r r 0

More information

Сборник 2 fhxn "HeHo, Dolty!" HAL LEONARD D/X/ELAND COMBO PAK 2 Music and Lyric by JERRY HERMÁN Arranged by PAUL SEVERSON CLARNET jy f t / / 6f /* t ü.. r 3 p i

More information

Your Choice! Your Character. ... it s up to you!

Your Choice! Your Character. ... it s up to you! Y 2012 i y! Ti i il y Fl l/ly Iiiiv i R Iiy iizi i Ty Pv Riiliy l Diili Piiv i i y! 2 i l & l ii 3 i 4 D i iv 6 D y y 8 P yi N 9 W i Bllyi? 10 B U 11 I y i 12 P ili D lii Gi O y i i y P li l I y l! iy

More information

9.9 L1N1F_JL 19bo. G)&) art9lej11 b&bo 51JY1511JEJ11141N0fM1NW15tIr1

9.9 L1N1F_JL 19bo. G)&) art9lej11 b&bo 51JY1511JEJ11141N0fM1NW15tIr1 thunyitmn tn1 zni f1117n.nllfmztri Lrs v wu 4 t t701 f 171/ ti 141 o&oiv,3 if 042 9.9 L1N1F_JL 19bo vitioluutul fly11.1.g)onoo b5 et Nn`15fiwnwiymri1 nrikl5fini1nvi Ltol : Aeniln,flvnu 6m,wiutrmntn15Y

More information

----- ~... No. 40 in G minor, K /~ ~--.-,;;;' LW LllJ LllJ LllJ LllJ WJ LilJ L.LL.J LLLJ. Movement'

----- ~... No. 40 in G minor, K /~ ~--.-,;;;' LW LllJ LllJ LllJ LllJ WJ LilJ L.LL.J LLLJ. Movement' Area o Stdy 1 Western c'assica' msic 16001899 Wolgang Symhony Movement' ocd1 track 2 Amades Mozart No 40 in G minor K550 Flte Oboes 12 Clarinets 12 in B lat Bassoons 12 Molto Allegro Horn 1 in B lat alto';

More information

l [ L&U DOK. SENTER Denne rapport tilhører Returneres etter bruk Dokument: Arkiv: Arkivstykke/Ref: ARKAS OO.S Merknad: CP0205V Plassering:

l [ L&U DOK. SENTER Denne rapport tilhører Returneres etter bruk Dokument: Arkiv: Arkivstykke/Ref: ARKAS OO.S Merknad: CP0205V Plassering: I Denne rapport thører L&U DOK. SENTER Returneres etter bruk UTLÅN FRA FJERNARKIVET. UTLÅN ID: 02-0752 MASKINVN 4, FORUS - ADRESSE ST-MA LANETAKER ER ANSVARLIG FOR RETUR AV DETTE DOKUMENTET. VENNLIGST

More information

H NT Z N RT L 0 4 n f lt r h v d lt n r n, h p l," "Fl d nd fl d " ( n l d n l tr l t nt r t t n t nt t nt n fr n nl, th t l n r tr t nt. r d n f d rd n t th nd r nt r d t n th t th n r lth h v b n f

More information

0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n. R v n n th r

0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n. R v n n th r n r t d n 20 22 0: T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n.

More information

» 2016 MEDIA KIT KIT» 2016 MEDIA KIT. 125 Park St., Suite 155 Traverse City, MI mynorth.

» 2016 MEDIA KIT KIT» 2016 MEDIA KIT. 125 Park St., Suite 155 Traverse City, MI mynorth. » 2016 I KI KI» 2016 I KI 125 P S Si 155 v i I 49684 19418174 l@vzi » 2016 I KI Vi! l pblii pi N ii i 375000 ppl f i i bb ll Sl 81415 » 2016 I KI F v N ii zi Vi! v i F v N ii zi Vi! Fif L Il Kil illib

More information

4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n, h r th ff r d nd

4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n, h r th ff r d nd n r t d n 20 20 0 : 0 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n,

More information

Multiple Time Analyticity of a Statistical Satisfying the Boundary Condition

Multiple Time Analyticity of a Statistical Satisfying the Boundary Condition Publ. RIMS, Kyoto Univ. Ser. A Vol. 4 (1968), pp. 361-371 Multiple Time Analyticity of a Statistical Satisfying the Boundary Condition By Huzihiro ARAKI Abstract A multiple time expectation ^(ABjC^)---^^))

More information

0# E % D 0 D - C AB

0# E % D 0 D - C AB 5-70,- 393 %& 44 03& / / %0& / / 405 4 90//7-90/8/3 ) /7 0% 0 - @AB 5? 07 5 >0< 98 % =< < ; 98 07 &? % B % - G %0A 0@ % F0 % 08 403 08 M3 @ K0 J? F0 4< - G @ I 0 QR 4 @ 8 >5 5 % 08 OF0 80P 0O 0N 0@ 80SP

More information

Winsome Winsome W Wins e ins e WUin ser some s Guide

Winsome Winsome W Wins e ins e WUin ser some s Guide Winsome Winsome Wins e Wins e U ser s Guide Winsome font faq HOW TO INSTALL YOUR FONT You will receive your files as a zipped folder. For instructions on how to unzip your folder, visit LauraWorthingtonType.com/faqs/.

More information

Drury&Wliitson. Economical. Planning of Buildings. .(Chilecture B. S. DNJVERSITT' OF. 11,1. 1 ibkahy

Drury&Wliitson. Economical. Planning of Buildings. .(Chilecture B. S. DNJVERSITT' OF. 11,1. 1 ibkahy Drury&Wliitson Economical Planning of Buildings.(Chilecture B. S. 902 DJVERSTT' OF,. ibkahy 4 f ^ ^ J' if 4 ^ A 4. T? 4'tariung iint) 4':>bor. f LBRARY or TMl University of llinois. CLASS. BOOK. VO.UMK.

More information

APPH 4200 Physics of Fluids

APPH 4200 Physics of Fluids APPH 4200 Physics of Fluids Rotating Fluid Flow October 6, 2011 1.!! Hydrostatics of a Rotating Water Bucket (again) 2.! Bath Tub Vortex 3.! Ch. 5: Problem Solving 1 Key Definitions & Concepts Ω U Cylindrical

More information

THE USE OF A CALCULATOR, CELL PHONE, OR ANY OTHER ELEC- TRONIC DEVICE IS NOT PERMITTED DURING THIS EXAMINATION.

THE USE OF A CALCULATOR, CELL PHONE, OR ANY OTHER ELEC- TRONIC DEVICE IS NOT PERMITTED DURING THIS EXAMINATION. MATH 220 NAME So\,t\\OV\ '. FINAL EXAM 18, 2007\ FORMA STUDENT NUMBER INSTRUCTOR SECTION NUMBER This examination will be machine processed by the University Testing Service. Use only a number 2 pencil

More information

Software Process Models there are many process model s in th e li t e ra t u re, s om e a r e prescriptions and some are descriptions you need to mode

Software Process Models there are many process model s in th e li t e ra t u re, s om e a r e prescriptions and some are descriptions you need to mode Unit 2 : Software Process O b j ec t i ve This unit introduces software systems engineering through a discussion of software processes and their principal characteristics. In order to achieve the desireable

More information

< < or a. * or c w u. "* \, w * r? ««m * * Z * < -4 * if # * « * W * <r? # *» */>* - 2r 2 * j j. # w O <» x <» V X * M <2 * * * *

< < or a. * or c w u. * \, w * r? ««m * * Z * < -4 * if # * « * W * <r? # *» */>* - 2r 2 * j j. # w O <» x <» V X * M <2 * * * * - W # a a 2T. mj 5 a a s " V l UJ a > M tf U > n &. at M- ~ a f ^ 3 T N - H f Ml fn -> M - M. a w ma a Z a ~ - «2-5 - J «a -J -J Uk. D tm -5. U U # f # -J «vfl \ \ Q f\ \ y; - z «w W ^ z ~ ~ / 5 - - ^

More information

Oi ir\ o CM CM ! * - CM T. c *" H - VO - a CM - t - T - j. Vv VO r t- CO on *- t- «- - ** <* - CM CM CM b- f - on on. on CM CVJ t - o.

Oi ir\ o CM CM ! * - CM T. c * H - VO - a CM - t - T - j. Vv VO r t- CO on *- t- «- - ** <* - CM CM CM b- f - on on. on CM CVJ t - o. 292 b» CJ «n :T * v j U n n C l * n t l f VL. n n W n V ' n Ln fv C ), C n e. t f *" T V n! * t t T j t Vv V t l / n * t «** n Pk Q * Ph t * b T~! ^ v n f n n N n T n l f P n t. n pn «n =f LPv j t t n

More information

22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r n. H v v d n f

22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r n. H v v d n f n r t d n 20 2 : 6 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r

More information

SOLUTION SET. Chapter 9 REQUIREMENTS FOR OBTAINING POPULATION INVERSIONS "LASER FUNDAMENTALS" Second Edition. By William T.

SOLUTION SET. Chapter 9 REQUIREMENTS FOR OBTAINING POPULATION INVERSIONS LASER FUNDAMENTALS Second Edition. By William T. SOLUTION SET Chapter 9 REQUIREMENTS FOR OBTAINING POPULATION INVERSIONS "LASER FUNDAMENTALS" Second Edition By William T. Silfvast C.11 q 1. Using the equations (9.8), (9.9), and (9.10) that were developed

More information

J. Org. Chem., 1997, 62(12), , DOI: /jo961896m

J. Org. Chem., 1997, 62(12), , DOI: /jo961896m J. Org. Chem., 1997, 62(12), 392-399, DO:1.121/jo961896m Terms & Conditions Electronic Supporting nformation files are available without a subscription to ACS Web Editions. The American Chemical Society

More information

4r, o I. >fi. a IE. v atr. ite. a z. a til. o a. o o. 0..c. E lrl .',,# View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.

4r, o I. >fi. a IE. v atr. ite. a z. a til. o a. o o. 0..c. E lrl .',,# View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs. i View husns Crne Speiiins n reecrnespes.m :: :r R: 8 @ il llj v u L u 4r,? >i C) lrl? n R 0&l r'q1 rlr n rrei i 5 n llvvj lv 8 s S llrvvj Sv TT [ > 1 \ l? l:i rg l n - l l. l8 l l 5 l u r l 9? { q i :{r.

More information

WHEREAS, the City Council has heretofore adopted a fee schedule for services rendered by the Anaheim Fire and Rescue Department; and

WHEREAS, the City Council has heretofore adopted a fee schedule for services rendered by the Anaheim Fire and Rescue Department; and RSTI. 18 - A RSTI F TH ITY I F TH ITY F AAHIM STABISHIG IF SAFTY DIISI FS T B HARGD BY TH FIR AD RS DPARTMT F TH ITY F AAHIM AD RSIDIG RSTI. 1-1. HRAS, the ity il hs heretfre dpted fee shedle fr series

More information

49 A/49-B. 1AS0-I06g8" IASOI0628

49 A/49-B. 1AS0-I06g8 IASOI0628 49 A/49-B Elevrrical liesfanh t'roucrs tnc. c m c u t r S O W N t h u s L I N t S C A T t W W R E C U R R E N T I S C A R f t S D 7 1 SfWNG 3USPCNSON WIT SPWMO NO. AT TAT POINT. {. W I R E S W I T C O

More information

> DC < D CO LU > Z> CJ LU

> DC < D CO LU > Z> CJ LU C C FNS TCNCAL NFRMATN CNTR [itpfttiiknirike?fi-'.;t C'JM.V TC hs determined n \ _\}. L\\ tht this Technicl cment hs the istribtin Sttement checked belw. The crnt distribtin fr this dcment cn be telind

More information

EFFECT OF THE DIAMETER OF THE LONG-PULSE TUBE ON THE PULSATOR CURVE. M.A. v.d. Brandt and W. Rossing

EFFECT OF THE DIAMETER OF THE LONG-PULSE TUBE ON THE PULSATOR CURVE. M.A. v.d. Brandt and W. Rossing EFFECT F TE DIAMETER F TE LNG-PULSE TUBE N TE PULSATR CURVE M.A. v.d. Brandt and W. Rssing INTRDUCTIN Different makes f milking machines use lng-pulse tubes with varius inside diameters. At the request

More information

r cta co z ci.17 Cn O O N co co 0-I -1 3 ri; 2 c o 3 < Z00z z co o Ca (45. to (13' Ft m C- (r) CD CD 73 E3".

r cta co z ci.17 Cn O O N co co 0-I -1 3 ri; 2 c o 3 < Z00z z co o Ca (45. to (13' Ft m C- (r) CD CD 73 E3. (4. t E. E n _ p ) (' Ft 9 ) i. t ) ) t ) I i () I i;, (i) 44 ps Et.. i. f, ;,. Fit. 4., iii (4) E. P. n g F, g P, i i P 4. P. p. P.. It l: vi ( 4 ',.,. '& P. nn. P (I) 4 (,,.,, n nl.) n,.., pn.. vet H

More information

/".#2 Q S:, Q C / Q :!"! hp://

/.#2 Q S:, Q C / Q :!! hp:// 1 2 : *+,! " #"$ % & ' () 7*+ + 8'. &" 24 510 6) - ().&/0 12 3 ) D E.&1 C4D ".) 9: ; ' ? 3 73 5,@+ 3 A -B ( 3 *+ ' I J K G L 5K4 = 5 2@GH. ' 9 0 3 =3 Q 9 12 R4' /.) K8 &"1 O P 2@GH 5 * + 8'. MN, &

More information

Ed H. H w H Ed. en 2: Ed. o o o z. o o. Q Ed. Ed Q to. PQ in o c3 o o. Ed P5 H Z. < u z. Ed H H Z O H U Z. > to. <! Ed Q. < Ed > Es.

Ed H. H w H Ed. en 2: Ed. o o o z. o o. Q Ed. Ed Q to. PQ in o c3 o o. Ed P5 H Z. < u z. Ed H H Z O H U Z. > to. <! Ed Q. < Ed > Es. d n 2: d t d t d! d d 52 d t d d P in t d. d P5 d - d d , d P il 0) m d p P p x d d n N r -^ T) n «n - P & J (N 0 ' 4 «"«5 -» % «D *5JD V 9 * * /J -2.2 " ^ 0 n 0) - P - i- 0) G V V - 1(2). i 1 1 & i '

More information

From thriving city cycle paths to calm and tranquil car-free routes, the UK offers some of the most stunning and varied bike rides around.

From thriving city cycle paths to calm and tranquil car-free routes, the UK offers some of the most stunning and varied bike rides around. Vii i ii 195 0 i Wi T f l W Wi l W ilw li l p l i i v i, F f i qil f. UK ff i bik k i l p v p f li lp j i S, p Bii x l w w lv, w k ff i i v f f i w i l v l pbli l p. l k fi b il v l l w i f i f T f f i.

More information

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 p r o t e c t h um a n h e a l t h a n d p r o p e r t y fr om t h e d a n g e rs i n h e r e n t i n m i n i n g o p e r a t i o n s s u c h a s a q u a r r y. J

More information

TABLES OF DISTRIBUTIONS OF QUADRATIC FORMS IN CENTRAL NORMAL VARIABLES II. Institute of Statistics Mimeo Series No. 557.

TABLES OF DISTRIBUTIONS OF QUADRATIC FORMS IN CENTRAL NORMAL VARIABLES II. Institute of Statistics Mimeo Series No. 557. TABLES OF DISTRIBUTIONS OF QUADRATIC FORMS IN CENTRAL NORMAL VARIABLES II N. L. Johnson* and Samuel Kotz** University of North Carolina Chapel Hill, N. C. Temple University Philadelphia, Pa. Institute

More information

,.*Hffi;;* SONAI, IUERCANTII,N I,IMITDII REGD- 0FFICE: 105/33, VARDHMAN GotD[N PLNLA,R0AD No.44, pitampura, DELHI *ffigfk"

,.*Hffi;;* SONAI, IUERCANTII,N I,IMITDII REGD- 0FFICE: 105/33, VARDHMAN GotD[N PLNLA,R0AD No.44, pitampura, DELHI *ffigfk $ S, URCT,,MTD RGD 0C: 10/, VRDM G[ LL,R0D.44, ptmpur, DL114 C: l22ldll98l,c0224gb, eb:.nlmernte.m T, Dte: 17h tber, 201 BS Lmted hre ]eejeebhy Ter Dll Street Mumb 41 The Mnger (Ltng) Delh Stk xhnge /1,

More information

MEDWAY SPORTS DEVELOPMENT

MEDWAY SPORTS DEVELOPMENT PB 2:L 1 13:36 P 1 MEDWAY SPTS DEVELPMENT.m.v./vlm A i 11 Bfil Sl i P-16 FE C? D v i i? T l i i S Li Pmm? B fi Ti iq l vlm mm ill l vl fi, mivi ill vii flli ii: l Nm S l : W Tm li ii (ili m fi i) j l i?

More information

THE WORLD BANK GROUP ARCHIVES PUBLIC DISCLOSURE AUTHORIZED

THE WORLD BANK GROUP ARCHIVES PUBLIC DISCLOSURE AUTHORIZED THE WORLD BANK GROUP ARCHIVES PUBLIC DISCLOSURE AUTHORIZED Folder Title: Finland-LN-61 - Photographs - Volume 1 Folder ID: 1721443 Fonds: Records of Office of External Affairs (WB IBRD/IDA EXT) Digitized:

More information

Campus # m SS A S. Sundown Elementary. Katy Independent School District

Campus # m SS A S. Sundown Elementary. Katy Independent School District m A mpu #-94 unwn Elementry Kty nepenent l Ditrit nwn Elementry f eptember 6, 2 :59 m enerte y ln4leming.m t w - ' E -. mpu #-94 Miin ttement '. g) " 'E m. 55 (/) x 5 5 - tj.2 -t- fil r E - g ~ -.,2 )

More information

Chair Susan Pilkington called the meeting to order.

Chair Susan Pilkington called the meeting to order. PGE PRK D RECREO DVOR COMMEE REGUR MEEG MUE MOD, JU, Ru M h P P d R d Cmm hd : m Ju,, h Cu Chmb C H P, z Ch u P dd, Mmb B C, Gm Cu D W Bd mmb b: m D, d Md z ud mmb : C M, J C P Cmmu Dm D, Km Jh Pub W M,

More information

Colby College Catalogue

Colby College Catalogue Colby College Digital Commons @ Colby Colby Catalogues College Archives: Colbiana Collection 1866 Colby College Catalogue 1866-1867 Colby College Follow this and additional works at: http://digitalcommons.colby.edu/catalogs

More information

PR D NT N n TR T F R 6 pr l 8 Th Pr d nt Th h t H h n t n, D D r r. Pr d nt: n J n r f th r d t r v th tr t d rn z t n pr r f th n t d t t. n

PR D NT N n TR T F R 6 pr l 8 Th Pr d nt Th h t H h n t n, D D r r. Pr d nt: n J n r f th r d t r v th tr t d rn z t n pr r f th n t d t t. n R P RT F TH PR D NT N N TR T F R N V R T F NN T V D 0 0 : R PR P R JT..P.. D 2 PR L 8 8 J PR D NT N n TR T F R 6 pr l 8 Th Pr d nt Th h t H h n t n, D.. 20 00 D r r. Pr d nt: n J n r f th r d t r v th

More information

~i~, ~';J M.1 "A.X;t7~~

~i~, ~';J M.1 A.X;t7~~ Ci1 ;w -,IL I MX-- AA.R- v-r ';t ""lz"""" f 7ll\1. 13/cd Vt.dJt-l (l{ t f1.)-: ) -;::- r,.o.

More information

Using the Rational Root Theorem to Find Real and Imaginary Roots Real roots can be one of two types: ra...-\; 0 or - l (- - ONLl --

Using the Rational Root Theorem to Find Real and Imaginary Roots Real roots can be one of two types: ra...-\; 0 or - l (- - ONLl -- Using the Rational Root Theorem to Find Real and Imaginary Roots Real roots can be one of two types: ra...-\; 0 or - l (- - ONLl -- Consider the function h(x) =IJ\ 4-8x 3-12x 2 + 24x {?\whose graph is

More information

n

n p l p bl t n t t f Fl r d, D p rt nt f N t r l R r, D v n f nt r r R r, B r f l. n.24 80 T ll h, Fl. : Fl r d D p rt nt f N t r l R r, B r f l, 86. http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015007497111 r t v n

More information

QJ) Zz LI Zz. Dd Jj. Jj Ww J' J Ww. Jj Ww. Jj I\~~ SOUN,DS AND LETTERS

QJ) Zz LI Zz. Dd Jj. Jj Ww J' J Ww. Jj Ww. Jj I\~~ SOUN,DS AND LETTERS SOUN,DS AND LETTERS.--< Say the name of each picture.llsten to the first sound. Then circle the letters with that"sound..-.. Dd QJ) Jj Ww J' J Ww Zz LI Zz Dd Jj Ww Dd Jj Zz Jj LI Ww Jj LI Ww Jj Ww Zz Dd

More information

BULLETIN THE BULLETIN OCTOBER VICTOR VALLEY NEWSLETTER OF MINERAL CLUB GEM AND THE PH. (760) TOR VALLEY GEM & MINERAL

BULLETIN THE BULLETIN OCTOBER VICTOR VALLEY NEWSLETTER OF MINERAL CLUB GEM AND THE PH. (760) TOR VALLEY GEM & MINERAL S il M il S Vi Vll G & Mil Cl 15056-B Sv S Vivill, CA 92395-3811. BULLETIN i i i l l l li VICTOR VALLEY GEM & MINERAL CLUB i i i g. V i x i ī l i i BULLETIN il l VIC- TOR VALLEY GEM & MINERAL CLUB. R i

More information

! -., THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EQ t Fr ra _ ce, _., I B T 1CC33ti3HI QI L '14 D? 0. l d! .; ' D. o.. r l y. - - PR Pi B nt 8, HZ5 0 QL

! -., THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EQ t Fr ra _ ce, _., I B T 1CC33ti3HI QI L '14 D? 0. l d! .; ' D. o.. r l y. - - PR Pi B nt 8, HZ5 0 QL H PAGE DECAFED AW E0 2958 UAF HORCA UD & D m \ Z c PREMNAR D FGHER BOMBER ARC o v N C o m p R C DECEMBER 956 PREPARED B HE UAF HORCA DVO N HRO UGH HE COOPERAON O F HE HORCA DVON HEADQUARER UAREUR DEPARMEN

More information

(b* qoq il,'il;:il1];-:il"i:; l:' 4? generate 3rd order intermod. produet on SI{z at OdB s/n. ) (,*a *ir r 2l^\-) \< 2dB > 55dB >120d8

(b* qoq il,'il;:il1];-:ili:; l:' 4? generate 3rd order intermod. produet on SI{z at OdB s/n. ) (,*a *ir r 2l^\-) \< 2dB > 55dB >120d8 T mi; psmpifi is dug nsf in fdb iui; ping ig din un f xn inmdun pfnn is bs pvids su innpn f 5Hz bndwid sixp1 ys f fj_wing ' i Dug nsf if mpifis f b ssb/w n fn if sips f1w fi nd inf wi xisi"ng iuy T iui

More information

Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v

Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v ll f x, h v nd d pr v n t fr tf l t th f nt r n r

More information