'P'A f- 'p y. snratirj $. t3.dii for ila Months. n 11 I. mmmmmwimm 4 00 M ISLANDS..IANUAKY HAWAIIAN. itttttaira!. HkHUL Li la. P. 1. Bt. aib:suii.

Size: px
Start display at page:

Download "'P'A f- 'p y. snratirj $. t3.dii for ila Months. n 11 I. mmmmmwimm 4 00 M ISLANDS..IANUAKY HAWAIIAN. itttttaira!. HkHUL Li la. P. 1. Bt. aib:suii."

Transcription

1 8 gbb X p Y gbb BD bp $ D Fg b B R D p g XXX 9 R F D R BRR R p X R D p g g R b p pp b q p b F D p D R B g 8 bb FR R R 8 8 D DR RR X D 8 g 98 RR D B D DR D FR D RR p B D RY F R p p g p 8 F Bg Q DR R DR g p Fg R D F F FR RR D RY 8 RZ R Y D D F p p RDY z Dg p Rb B b Rp b pp b g F g p b g p pb pg p D D R R Q F b 9 p B pp g F Q p p p pg pp p 99 RR RY DD 9 R BR YR Dz p BX F b Db b b b p p B R R RB D p b b Y R R R F RR R B X B D R R B R Y Y RD FR X R F FR F B Z B B FR g b q F F B B g p R DR R p gb D BRR R DRRD b g p g pg p BRR D D BRD Y R B FR B b B R Rp B B g Y D g R b b g p b B g b p b g p B p b bgb p bb b g p g p Bb p R RD b b b g g pp g bb R R R R B p bg R b g b R g g p b p pp p R b B g Q B D b p b b R g p b Rb R B RRR R F B RD p p FR D FR X RD bg B R F p FR RD DR D g B B pp p R g p g B D D F D b p Y FD b BB b 89 QY RY RR B B g p p Y FR p RD F ZR R YB R pg QR D B 8 R FBR DY BFR FY RD DZ q DR p b b g R D R p b FR 8 b q p g b g R q g g R b ppg RRR g R b FR R g BRD b BF R D RB DBR R RDY b R R p FFRY Bg B F R BD FRR z b 9 F DR 9 R Rp p b b Bp DR pp b pp b 9 X X X D F R R RY R RY R D B b R 8 F B F R g p p Fg 8 g B RR R D Bz R Z D 8 R R g p b B b g b 9 p R B RY Y B B D B F FR R ZD D D p FR R BRR R R D RR F DR 9 9 R F b X F p p B bg F R g pp g FR D FRR D R Fp D FRB 9 D RR D R DR R 9 RR b p g D B B p RDR g R B B 98 D B p p 9 BRR R 8 R FRR R p b R D g X D R R RR B B p p X Bbb p Rbb b g pg p p g p bbg Rpg pp g p g b pg p p b X b 9 pp g B Y RY BRR X b b Q Y D B R R p B pp Z B D DD R RD R F p BRR R B F Dp B p p p g B F D B Y F R 9 p 89 g pp 9 B RY 9 BR R B g g g p Yb F B B b BB Y DR D g 9 pp R FR RR R BR Q RR 9 g F p b R p Bg Dg F b p b g D FFQR p F 888 B DRD X RR D BRR RRD R 8 D D DR D X RB F D R D FY DRD F b R Z FR R BR D R R F B b Y BRD DD $ BD D D Q 9 R BRR p 8 D DR R B Bg R D b b p b b b b b D p b BRY pp b g b p R Y g Fb R R b g b b F g g B p p pp X B XX F D RRD F 9 B R Y b b b b b b b b p R D p R D F B R R X BB g p g pg g p b D D D DR RR D RD F D b 89 X R 98 X X X F g Fg F 9 R9 8 g D B B bb DRD B g D DR R Q F Y g p Y B p R Dp D F 99 g R g RR DR D g B Y p Bg 9 F R F p F B pp R R Y FR DR R D q F pp b p pp g F g B Bg b F p pp F FR p pb b Y BRR R RRD g Rpg g p F F pp R DR B FX B B B p B BR D DRD R X R RY D b pg q g BRY g X b D FR B D bg R D R R X R Q FR R Y F p D X X RR D R FD q pb p p F p pp FD g DR D p R Y FR D Bp F p b p Fg p R p R p B gg R D D pg p D X RR BR D F R DRD pp g b p Y D FR R Y F Q RRD F BR R R R p R p R B D F BRR R g g pg gg R Y DRD b p b g Fg D R B F B B b Rp b g pp b pp B b p b b BRR R B BRD DRRR DRD D p B BR FY RR R Y R R p R X RF D BR X B F D R p b g D pg p q R pp F D D Fb p B p Fg p B Q pb R RB D RY R RY F R g F D D F Q b b X b b b b p B b b BR D g g R b RR D Fg RR RR R R R Y g B BR R B F R 9 B DR R RR D X R F FD p p g p p p g b D p p p b g g bb pg b g pp b g g g b gg g q p b g p b g p b g pp g p g bg p g p pp p g p p g p p g b g gb p b p b p g g b p bg bg ppg g p g p p p b g p gp g gp p g g F p b b pqg p p gg b p g p g p b g p g p p g g pp b p g b q g b g gb b g p b Y g p pp q Y gg g g gb g p g g pp g g p qp p b p p b Y g p pg g p b p pg b b q R g b Bp p Qb g g p g pb g q b b g b g b b b pp g b g b g bg p b gg p b bp pb b b g b p X p R B b B B 9 ggg p D bg RB DR RB RF D FR R g p b p g b 8 p g g p pg g pp g b q g p g gg b D p p g b p p B bg b bg BR R RY R F b p gg Y bpp g g p pg B b b F b g bbb p B D Y Y b b g q g b b g b g b bz b pg p b b b p p p q BD D FY B D p p pp p p pg pp p g pg g pp X p b p p bp pp pg p X q

2 b b b FRD DBR b b b F g b p g p D F B b F F p g g b p p p g g D 8 b 8b F b B pp b 8 b R F B D D B FF 8 D F B B B D X Fb D D R D p B Bp b B R R B B pp F Bp pg RRD D b D R D 8 Dg b g F DD Qb D 9 b g b b g RDY RY p pp g pp Y g g b g g g g b bg bg g Y g q g p gb gb g p b b bg p g b g g b g p g b gg p g b p p g g bg p p p g p pg R Y pg gg b g b b g g p gz p pp g g p p R p p b F B R pp g F p b p p p B g b p p b g p b pg b p b g pg b g b pp g b b p b g R g g g Bp bp g B Q b g g R R F b Y b p g p p g F g p pp b b pp b g g p p g F D g X R b R F b pp B D R g p b pg b B p g pbg b b D F g bg p D g bg gg g g b p b p g b b b D R g B F D b p g p g b bb b XR 89 g F D b B b B g b B bb b 8 B 9 Rp D b D $ 98 Fg 8 pp p Fb F D g pg B b g b b p 9 b g p R b D $9 Fg $9 b g z gg D R F F q B B R 8 g b g F D D F D g Bp b g D Yg bb B b b b Y p g p b b p bg g b g Y g b pg b b g g p b p b pp g g b p g b q p g p g p p p Y p b p g p b g g p q g g pp p g p g g p pp g Db g b g bg ppg p p R Bg b pg g p g bg b g b p g p p q p b g pg bg g p bg p g p b b pp pp pp b b b B Db b p b g p g g g R Bg b p p b b ppg g b p g p b g q b p b g b pp B p b b g p g b g p q g b pg p pg g b b pb p g pp b b pz p g z p g g p gg p g b g g p g g B g R Bg b g p pp p pb g g Rb g p g p b b g g b g b pp p p g B Q b b p b g p p q g b g b pg p g p p p g p p g p p g b pp pp p g g p b B g b p p pp b pp p R b g b p b b b g b b p b ppb p b g pb b b g b g b g pg b g b b g g b p Bg bp g b g p p g q p pp pp D g g ppb b g D q b p g p p bg p p zb q b b g D D pp b g b g p g p g p g g p g g p pp g q g p b g p g b b g p g p p p g g pp b p p p p b g p b p pp b p pz b p D p g F Dp g g ppg p b bg pg gz g bg g F Dpg b b p b pp pp g pp p g B g b q b p g g b g g q g b b g p p pp g p pp pp p pp p b pp p g g p g b p p bg bg g b p g bg pp pg pg b g b pp q b pp pp b p bg q b g b p g p b g g p g p B bg b b p p p bg g b p B b pp p p q pp b b g bg g p b p b b p g b pp g p p p p 8 p p R g R pp R g R R g g p g g R g R Y g g p Y g g p p pp p zb b p bb b Z Y q p g Q p p p F B p p p D b pp pp R F 9 Bb p p pp D R R R p X BX b b b p b b b b p b F B p p g g g pp p B F R b b X RY B RBR F B F p b B F b FR D g Y R Y RR R g pb g b p pg p p pp pp B F FR RY FR R pp R R B Rg R B p g Rg R B brb D b B p Dg X D F Z B D X FY FR FY FR BR X p 9 BX R R p X q b b F F R8 X D DR R R g g F B F B g F RY R R F F R R X D q F B B Y b D g q q B DD X BR DR B R 9 D p RFR R R D R Y R B RD p F RB FR F F R FX FY RDD R Rg R g RY B RBR Rg R g Z b Y R B B R g X 88 Rg R g X R Y DR F RR BR Rg R g 9 Rg R 8 Q R R g D R b 8 D RB g R Fg R Fg F B p p B R Y bb R b b bb R B R B X R RFD RDD BRD g R b b XR D R R BD g g D Z DR R g 9 F F bb B B B D R FR BR g b b DR g b g g p g b DR F R z b q p g b F B B F Rg RDD RDD B B R D RRY B B D R RRD FR D DR F R D B R XDR Rb R D Y B DQ B RRYR RD F B Rg R R pb p ggg p Rpb g g p g p g Rpb p b q g p g Y p g g b pp b B DDRY R F B R B R b R B D D p RR RR D R D g p gg ppb g g b q g b p p g p p b p g g g pp pz b bg b p gg p p p p b g pp b b b g b g p p b g g g pp p b p p B B B RD F B p p g D R g DR R R X R F F R b B F F p F B R z g R FR D D p z F B DR F RFRY R F B D g pg p p B p p q b pp b p p g p g b b g b g b g p b g D XR b XD X RD R DR R R B R8 b p g q pp g p g g b D p Rp b b gg g p F p p D DRB RD R X p F p R D 9 Q D B D p Rg b Rp $ gg p p R gg R R X b p Q 8 F

3 pp BR RR Y RR F D B R B FY F D FY RD F B g R Y g D DR DR F D p XFb R R D R FY R B R B b g R p Rbb F B F D F Qp D b F B q g F F F F B F b D p z p q p q b g B Rb B R D F B pg B DD Z B B RF BR D D FD R g p Rp F z Rg F R F R g pp b F B B F p g D B Rg F q b g p D F F F F B B Bggg Bg Bg p p F R D FR R X FR b p BRR B R 9 Fb Fb Fb R B b p 9 B 8 g bg g R g b $ 8 R p R p g 8 X DD D F F R R b b DD B FR B RX R B g F B B B b B R D R RD F R R g D R F D g b q Q R b F RD R D FR D D D g b z Y D Q Bb Q b bp p g g b p F p B g Dg b b g pb g p bgg Y g q b p g b p p g b b b pp p p b p b p b b b F F pp g pp b g F pp g pg g pp b g 8 p B Rb D B R b b b b g g F pz $ 9 g p F g g g F D 8 g g R R g g D g g g F Bg g F pp b g bg p g 8 b b b g b p q g p Fg pg pp Y p b Y F B g z p p b g F R q b R g pp g g b ppg Rp p g g Fb B pp gg g p p g g pp g b b g g b p p g g b gzg pp g p B g pp p b p b g g p g p bg pp g g 8 g g $ b p p g D R pb p p b p p b b p g ppp p p p bg g p p gg pg pp ppg p gg pp pp b p g b b pp g b b pg bg b p b b b p p g b b p g Y p p g bp R g g B p bz b bp p b D b b z p b g p g pp g p b p pg q b R D F p b p g g F D g g p 9 g g p p F b g b F b p g p F pp b p p g g g p p p g b b p p b g p g b pg b pg g b b b Y pp g p b b pb g B pg p p g pg p Y p g q g p p b p B b b p b b b b q b g Dg p pg B Dg g D p b 8 g gg g p p pp gg p p R g F 8 9 p F F p g pgp p p g g g gpg g g p Y p g g B D p F g F B g pp g p b pp p pp b g gg g g g pp g g pg b p g g pb p D p p p q p p p p g g gg b p p p qz p g g p p bbg bb bp b p g g bg g b g bg g g b p qg p b p p q p b g p F b q pp g g b g pp p p p p p p bg 8 g g b D p b pp p pp b pp F D pg p g pp g g b bg b g F p p Bg g p z b g g g F g z Y B b g g g D bg p b g g g b g b b g p g p g p F b b p p g p g g b p q b g b p b p g bgg b g bp g b g bg b g q g g g p b q b b b bg D g b b g b p bg q g b gg gg b g g g b b b g q b g p p p g b g b p b b Bg p p g b g g b p b B g bgg b p g g b p g b b B g g b p b g g g b g g g g D g b g b g g b B p g b Bbbg b p b g b b b g g bb bz g p p p b p gg p D b g p p g b b gg b b p D g pb g b g p q g b p q b b b b pp R g b g z b b bgg pp b pp b b p p R b B p R gp g b pg g b b b p g Y g p b b b pp b p R Rpb b p D pp g g gg p pp b gg b gg pp b p z b pg p b p g b p p g Rg p g b b pp g g bg b p g pg b pbb Rg p b B p g bg F p g p g b g p p g p p p g p g g b pp p g pp g q g D p q gg g D b p g b B g b g g q p Y gg p g p b p b bg g pp bg pp pg g p g pb p g b b g b F pg g p b b g g b g p pg g b b p b g b g p g g R b R R g g g g g bg g g pp p p b b pg pp g g b p p g B F b b pb g $ p b b pg pb gp p F g F p g p b p b p B g bg b bg p g B p g g p p p b b b p g g p p b b ppg pp p g g pg p b p p p b p pp B p R p b p g b p R g p zg b bb pp p g p pp p g p b g q b p p b B p p F g p pp Z g p g F gp g g Dg pb g g Z 8 g b b 8 b pb F g pp pg g z p b p b p g g D Q 8 Z 8 g F Y B D R g g b b b p b b g b g pp pg g g b F bp pp R YR D DD R RD R YR DR F Ygb b DR F FFF R RR B B b B pr Rg Dp b Fg g R B g 9 R Y D p D D BF R D b R p Rgg R B p F pp F b F b B X B D D B bg B 8 RR RR X 8 g 9 FD R R g b F R Rp b B RR D FRZR R Y D R p b g Q DR g F Q 99 R RR F 8 p g b p q bg B D B B Q 9 FR X D Fg p g p g p b Rbb p p F X F Y b b p pb bpgg Fg p z b B g Fg g FFD b g pp g RD Q p b F B F B B B B g Rg 9 pp XR QY R 9p XD F R pb g pp p g g pg g g 8 Z R X F g b p B Y B XD R XDR bg F FR g 8D R B YDY FR X p p g g D 99 8 F YR b b b g g b g pp pp g p p Fp b g g p p g b b pg g b b b b g b pg g pb b g R R XX F Fg g D FD g p F b g b p b b b g b D b pp g g b b g b X R X RQ g p D Z R D F R D RX X g p R g R FR DD Z b D pp g b g b pp g g b F p RY RD g b b p pp D R D ZD FR B BR F B b g F B p ppg p RZR DRY BR g Y RY B B X D X F D R p b b g B Q p F b 9 R Q Dp b 9 RDY RY FR F R R X FR p b b pg pg p B F F R F RR RRY Q Dp b p F p FDD FRR F R F D X FR BR p D D R F X F q b b q bb FR RDY DY D R R

4 8 8 YR Y XDRD D D 8 B B XR b b F g g p p g R FR B Y D Y B RR 8 B q R F BRR R B 8 F Bb R F B p q g p pp D F R DRY RR B B FR D BRD D D RD R R B Bb D BR BR R D D R D D F g D D B B g B B Rg B R B pb R g B DR D RDD DR D BXD B D Z p Y R B B R b R Y R BRD F FB R D R F BRD D D R BD R R D R R X FR R B F R B B g RD B BRR FR R BR Y RRD B R BbFRb B R R B D D R RFD R R F B BRD p bb b g R z Rbb g F Rbb b B B B D b R R R b b b F BRR p D R p B B b p D R RD R R FD R R pp b DRY p p g BRR g D RR Q D RR R D RRD B p 9 F R RRD FR RFQ Q b pp B XB B R DR R R b g B B RDD b g B B g B R g pb g R DR p B z DR b B z bb Z Z D p b b 9 B g B pg R D BRDR g g X DR bb B b b b p b F b p b p pg p g b g b b b pp b g b b g F D pp p g g g bg zg g b p b p b g p p pg g p g g p g g b p B g b pp g p bg p b g b p b g pp F gb p b b p pb g p bg b p p p p b p g p g g p g F p b b p g q p b b bg pp p pp g b b b p p b g g p p g p pg g p p b b q p p b p p pbb p b g pb g g p g p g p p p b g b g p b p b g g b g gz p g bg p p g b p bb g p p g b gg g g g Dg p b p p D b p p p Dp b 9 pg 8 p b b gg b b b p p b g b p b p b b p b g p b q g F b pp pp g q b b D ppg pp p b g Q R F g g g g pg b F R p B p pg F b F p pp b p B p b b p g g X b p p b z pb p pp p p RR Y D bg g p F p p b b p Y p pg p RDR R Y D Bz bg p R FY R R RRR F F F gb FRXD RDR XR DY FRDY F DY p g B F D RY R F g p 99 8 R FFY R Y D D b p g b R b D D X R RD R DR g R XD b RY RDD R D D R p p 99 D F g g XR RR R p DRD R Y D RY R F R B Z F z g Bg g g g g Db b Y p g Bgg B RR RDR F D B g B p p g F RR X R Y B BD g FD R R X B F XX R g X D X FR D RD X BR ZRD RDY QX RD R R BR F D R p p B XF F R RY R b X Q p p b g p F DX RY B RBR RY FBD RD R R BR DR D R p g b p b F F Rp F q g g bb q p g F F D p F F b g p p p p F p g p F ppg g p F R p F z p p R FR Z F g B B q pg pg pg pg b g b Rg g p p q p q p q p p p F Q FD BR R Y F D F D Y R QR BB X Z R Y Z z b F R Rg Rp Rg g p p R F R R g R R g g FRD FRD Y D R D RRY D p F B B g p D B Y X p b D RD X p b q D b Z B pp R p g p F DZ RD D g D 9 F F Bz g R B Z D D D D F F B R R R F DDR RDR D b Y R RD D FR Q B R B B BD F Y BRD RR B Q YRD RRR q Q R R X b X g g g g p g RRY R RRD DB Q RR Y F D F R b qf p bq R B D R B R R D D D D B RR R F F BRDY F R R D R R R R B B BR R R F FR F RD F B B D p F DR QR FD BR Q RR R BD R D D D RY R R B D F b B B RRY B F R RD R B RD F D 8 D R b p

5 g p p p g B B R D F pg Dp g b p F B F F R 9 p 9 pg $ bg Fg p R Bp R R R b g B R F g R R b g p b R g b g D g g g p b g b b p g g X p B g R Dp g b q p g B p b R pg b Y X p pp g p g p b p g RRB DR p Y p g g p b pp g b g z b gg b pp Y q z g p g p g p R g b z z g pb p g z b gg g g b g g g g b b g p b b b F b z q pb F bg b p g g g b g g p b F bg g b p p p F p F g F b b bg b p g F g F p F b g g p b b g bg b F b g g g pb p p b Y p b b b b F D b p b 8 g b g p g B g gg F p p p Y b p p F D p b p g g b pb D F b g p p g pp b b F g b g g g Fg D b pp g F F gg Fb p g g F gg p F F p b p pp b F g g g p g b p g p g F g g p F B bg b F p Y Y g b bg g Z F p b F pp pg p g gg p b R bq gb p B B B z g B Dp X g g pp bg ppp B p g b p p g B B pp b g D b g ppp B b p bb g p B b g 8 b p pb p g b p pp p p p p p g p F Dp b b pp p g z g F g p g g g b F g g g g p b g p gz gz g b p p 8 b b g p gz Db 8 g b g b p Fb 8 g g g Fb b b b p bg g p F gz g Fb b b q b b b pp b p gz 8 p g b pb g p g p b p b gdb p p g b b p g b p gz b b b b b pb b b Fb D Dp b pp p g R D RD z b pp p F b b p F pb b p g p pb p p g p p pp B g g p p F b q b F p b b g b p g g F g pgp g b p g F g B p p g g g b p bg g b b g p gg b F pb g g D p F Bg F p F b p b F F p g g z pp Yg b p g g q p F p g g B p p F g g g p b p p b g g p b g p p p g B b p p g gg F D g F bg gg b g g pg p F b p R R R b B gz p B Dp b b g b 8 8 g q g p b p g p g p bg p q F b g pp g b bg p g q g g p g B g g b b g D g p b p g b g p b b p p b F q g F p b p pg b p p p g g g b pb b p gz g gg b bg g B g F g bb g D R b b b p p b F g p g p p g g g F b g g p p g gz Rpb g p D p p b b Bp b p gg p bg Bp R B p p g bq F B b p g pg pp p B pz z bg D p F b g g p pp b p Yg p g pb g g g b p p p pg p pb D b b pb p B gg 8 g b g g b g b g b B b pp B g b pb g B g g b p p p z g b p b b D g pp pp g pg p pp g p p q p p pp b g p p p b p Bp F F Bg D g b D p p b p p B pg g p p g p b b F p b B g pp b F g g pb bg B g p p p g p b g p g B B p F pp p p b p g pg b b g pg p Y g pp g g p p b b F B bg p b b b b b b p g pp b g Dp F 8 g p D p F b p z p p g g p g b B p pg F g b g p b g b q g gg pb B Fg Rp Dp g 8 B 8 8 F D Y F Q 9p F Y Q R F F 9 F Q Q F F Q Q F Q F Q F p p p 8 p p b p pb p p p 8 p pb p p b g b 8 g g b p p p b p p b R RR 8 R FY B b 8 Fb b p Q R R X b pp bb p D FR FY XB b Dg Q F g b F b F F F p B XB RX B g D B B D FB F D F q Dp F p Fp b Dp p D p b p p B D F D B g B F bb D B D D F F D D B F B B g pf b Q p F g b 8 F g B F gz 8 Fb 8 D g R Bp F g D bbg g b pp g b p F p pg p b b b g g gg g g b b g g g g b b p bg b b g g g b g b b g g p b Dp b g b F g q g b p g p p p b b pp g g p gg q g Fb p p p pb D b p p b b g p D g g F pb g g q p b g g b g g b b g p g g q g ppg g g b pb g g p pb 9 g p g p g D p Fb g g g g ppg b b p p b p F b g pb b g F b b pg p pg g F q b g F g b F F F g F g p g F g pb g bb g D D p g b q p p b g p pp pp pg g p g q pb pb pg p ppp b pb p b p g g p q p b p b g p g p g g b g q p b g p g g p pg b g p p q g g p pb bq b pg bp p g g g pp g g bgg p b p g p b bb p p p b qg g g p Y b b g g g p b gp ppp p B g p g p p p g D FR bg g g ppg b b g g pp g b g p g g gz p p g g p p g g g g g b Y g F p g g b b g gb q q gg q p p b q q p p Y g F g bg g g b b p g b b b bg p p b g p gg g b p b g g pp g g g g pb g g b q Y p bgg p R g Y R R B p ppg bgg p g p g b p g b p p p b g Y p p b p g Y g p p g g g g p pg pp g g g g b b p D p b p 9 g 8 q bg b p g g p p z g Dg Y p g p g g b q p g p bg b b g p p p p p p g g q g b g g b b b g p g b p g ppp 8 b g p p pp g g gg Bp F R p b D g F p b p q D D q p F F Fq B F Dp g p F F F Fg p p F D p Bp F 8 p p p p 9 p F Q F Q F Q p Q p 8 p F Y F B F F p F Q p B FY F Q p F Q B p p R Q p p Q p F D FR Q F F Q F Q g 8 $ 8 X 8 $ g b bg gz b g F q g pp p q b g bpb b g b b bgg b b b g pp p p p p p g p b b p b p X p b p g bg p b b g p p p b p g b p pg Zg b g g pp Zg p g pp p pp g b b g gb g p p b p p p g gp B g g D g p z b p b b gg b pp g g p p g p b b b p gg b b g pzg g b pg b g g b p b b g pp b p p q gg b p b gp b g gg p g p g bg b p pp g g gp g g g p p pbb g pg b b g p q g p g g pp g p b p p p p pp bg g p R p R p B b p z Dp p pp gp g q bg b F Dp B g g p p Fg g F b g g b g pg p p b g g g p b p g b g b b pp b F g p q g b F g g F B b p p g p g g g g g g b p q 8 D g B g b g b g g b

ards tifferkuiitat ED C BOWE House and Sign Painter Paper Hancr etc Silr Xo 1W King Slrset Ilonolnln S VJI JOIBS Morolaant Tailor

ards tifferkuiitat ED C BOWE House and Sign Painter Paper Hancr etc Silr Xo 1W King Slrset Ilonolnln S VJI JOIBS Morolaant Tailor RR R FD5 D b70 z x 25 27 b p b b pp g p p p b p b b p b p b 3 p p N b x p p b p 6 F R 2g g b p ppg g p b gg p 270 Z p 0 p g p p p b R 60 g pb 25 p bg p pp p g g g g xpg p 6 b b pp g g g p g p p g p p b

More information

ird MKsKS lok ITNKI1 FISHERS CHAMPAGNE CIDER o well and f t ihtt kttmtn in IhU community can always be found on ic ai Jacob WciL No 61 Kin MreeC

ird MKsKS lok ITNKI1 FISHERS CHAMPAGNE CIDER o well and f t ihtt kttmtn in IhU community can always be found on ic ai Jacob WciL No 61 Kin MreeC q N Y 570 ppp z dg p p y b g y b p d ZZ d D d p d 7 dd d b y y g D pd d dyp d y dy y d y d y y py b p d p b p b y g y d d d d b 5 b g 8 b p d d d 8 58 y b g y by d d p b D d b 000 pd b d b d d Rd gg 700

More information

A.dr.rwarded to foreiirti count rie will be f 7 SOperann.. rsri--.-j- -.?- .JULY. 12, lsiii).,11,111. yc:tl crst.iif. lit. J. lor Sale... Kb l.

A.dr.rwarded to foreiirti count rie will be f 7 SOperann.. rsri--.-j- -.?- .JULY. 12, lsiii).,11,111. yc:tl crst.iif. lit. J. lor Sale... Kb l. E E b g b E x Y b p p g b 2 x $ p 2 p p 6 p x b b p x p pp 5 b x b p Y Yg g pg 2 Dp g pb? xp p g G 2 p p x D D p 59 E 9pp b b x xp D p p? 8 5 2 pp E x z b x? p p Z 2 p p x p 9 p x p p EE E EY E G E p EQ

More information

'g$-y- )4r0---aooaOC- r. o. A9.Heo'i.OMaoa)a.9. w?s. R ; : ; 09a:.aaa'. L31ia. a.j-rf-boam- WaTaB Z. rf5. ,at. f2 OOMS09r.)tafi.aaatrnvrtt.f.ai. l"s!

'g$-y- )4r0---aooaOC- r. o. A9.Heo'i.OMaoa)a.9. w?s. R ; : ; 09a:.aaa'. L31ia. a.j-rf-boam- WaTaB Z. rf5. ,at. f2 OOMS09r.)tafi.aaatrnvrtt.f.ai. ls! P K PD K D 0 D X P P Z $ X P R YR D z x R x P K 0 K x K K 0 x 0 0 0 0 0 Z x 0 0 0 0 0 x x 0 00 0 P 0 K K 0 0 0 K K 0 0 0 K K X G Z 0 0 0 K 0 0 P x x q P x R 0 0 K0 x q x P 0 0 P G 00 R 0 K x 0 0 0 Z 0

More information

lit neaared ia Xoo- - par.il Year. c. w. r.elrrr. V UtTMA X. CO,, R. WHITMAN Manufacturers and Dealers in Saddles, Kort and from 9 lo 11

lit neaared ia Xoo- - par.il Year. c. w. r.elrrr. V UtTMA X. CO,, R. WHITMAN Manufacturers and Dealers in Saddles, Kort and from 9 lo 11 p bb P pb D B p G h b p h p p pp p h p p p pq h pp h pp P D p P p P P P b h pp h b G k PRR R 0 B p p B h R p b h R h h B R k 0 PRR PDR G h D F GR R h p Yk D h p b p q R DG PRR R RY D GRR h kb pp Y BRR

More information

- tk':. y? jiri''- .'ii'-jr---l' '-f. l)l-xkmrk- 3&bcrlisrr.:tnl5. UGSTOIlE! J)R JOHN. IIOr.SK. rx!kkmfixki. HAVlXfi

- tk':. y? jiri''- .'ii'-jr---l' '-f. l)l-xkmrk- 3&bcrlisrr.:tnl5. UGSTOIlE! J)R JOHN. IIOr.SK. rx!kkmfixki. HAVlXfi H PF R R g 6 B H H R G H BD R p 8 RR F F F F p F p x H HRY Bp p p p p B g g g p g Y R x p H xx x Z 2 g pp F H Y G F H HP F B DRY R g Hx F g g g H g g g g 8pp p g p P g p g p H g p g Y g g g g g g x g P

More information

Odds find E n d s ENTRIES. and A L T O SOLO. iiik places for many species of liik JMtHSIDKVrS r ITCH I

Odds find E n d s ENTRIES. and A L T O SOLO. iiik places for many species of liik JMtHSIDKVrS r ITCH I LG Bx L G L L FY-F Y LLL G Y 593 JBL F GBB 3 P P P P P B P P P g J g -g ( J z x 000 P gg - F g L g g L YB J 933 g 95 Y LL g g g g- PY L FG LLL F LLX F q F PP06 BG P P P F g 000 g F L 93 PL - L g g G gg

More information

fiff w 4h WEDNESDAY JULY 23 1SS3 COMKCTIOXKHVI 4 4Ty X 41x1441 as x n rcnsut4 Hotti su KEEPS ALWAYS ON HAND A4 HMlwll l4 Vlt I W

fiff w 4h WEDNESDAY JULY 23 1SS3 COMKCTIOXKHVI 4 4Ty X 41x1441 as x n rcnsut4 Hotti su KEEPS ALWAYS ON HAND A4 HMlwll l4 Vlt I W z RR GR NN N 5 P R d P N N F N Q d R F d d Z D d Q d 5 d g R P 9 g F d g N 9 Q R R F F d z z 5 P 9 d RNY N DRD F R G R 5 R 5 R 5 D N N d N RN N Z R P P P 8 D 5 5 z Z g 5 YY d R F G R R N 5 d D D F P Y

More information

SPRINGPORT, Michig.in, this 28lh day of July,.^.D., FeW things are harder to put up With than the annoyance of a good example.

SPRINGPORT, Michig.in, this 28lh day of July,.^.D., FeW things are harder to put up With than the annoyance of a good example. pg x y g 4!»)!> F G G G UY Y 7J 8 bk YU G! g f p ) p p p f py g gj "Y ( f y fj : gj g b k q y p p y y? F y g y b p f G f G xy 1 y G y " f g]y f G (f :) y y b Gp J f y y y f y J y g y g b f f (J 1:1 :16)

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y G Bk b $ 6 G Y 7 B B B B - BB -BY- B Bk B Qk Q k Q k B g (- -- k Bk G Bk k q B - - - - - $ gb q g bg g g b b q )( 6 B 7 B B k 6 g k 6 B b Y k b - b b k b b b g ( \ bg Y b b k b /% /% b k b b g Y Y k

More information

TUCBOR. is feaiherinp hit nest. The day before Thanks, as to reflect great discredit upon that paper. Clocks and Jewelry repaired and warranted.

TUCBOR. is feaiherinp hit nest. The day before Thanks, as to reflect great discredit upon that paper. Clocks and Jewelry repaired and warranted. W B J G Bk 85 X W G WY B 7 B 4 & B k F G? * Bk P j?) G j B k k 4 P & B J B PB Y B * k W Y) WY G G B B Wk J W P W k k J J P -B- W J W J W J k G j F W Wk P j W 8 B Bk B J B P k F BP - W F j $ W & B P & P

More information

AT AT. - bbf'rtistr. Commercial IS. parv N t r;prt';mi. l.i'ie. 1 'Ji r. Uu.rier t otunm..., lliiisl tttmjn..., al BUILDER, Steam Boilers, Furnaces,

AT AT. - bbf'rtistr. Commercial IS. parv N t r;prt';mi. l.i'ie. 1 'Ji r. Uu.rier t otunm..., lliiisl tttmjn..., al BUILDER, Steam Boilers, Furnaces, P??? 9 P P bb B PB 7 N N p b p N P p? ( ) ) ( $ ( p P DRR ( ( ( 6 9 D p x p x p p x p D g Q p? p g F g p p p PF Y b Fb b p N N ND PR N ( p) RN b N N DDN x p p p R p p ( B PP q g B( D G ( F N (D p b b NYR

More information

I ' l A MEMPHIS, TENN., SATURDAY, AUGUST 23,1873.

I ' l A MEMPHIS, TENN., SATURDAY, AUGUST 23,1873. - P G& P P G» -» - P D - RP P R G GFFX G - 3 D G» R» G - G > D X >»» P -3 8 7 3-379 ( -» - F X P X X z» FR 0- P x X >»» P»( > ( 3 - - --5 - X- - x 25Z3 - - z - 37 - x -» x V5?» - > 3 x & 2» x z > - -»»

More information

LOWELL STORES SERVE THRONGS OF LOV PEOPLE ON FRIDAY NIGHT

LOWELL STORES SERVE THRONGS OF LOV PEOPLE ON FRIDAY NIGHT J p M 879 61 p 260 M G W j p : b p pp M M K p b J M G * p P p b p p D W P p b G 14 b p qp j b p p p J p z M- K W W G Gbb Wb M J W W K G J D D b b P P M p p b p p b b p J W ; p jb b p x b p p b b W Pp pp

More information

" W I T H IvIALIGE T O W A R D ISTPISTE A N D O H A R I T Y F O R A L L LOWELL PEOPLE. A Fine Time with Mr. and Krs. Geo. W. Parker.

 W I T H IvIALIGE T O W A R D ISTPISTE A N D O H A R I T Y F O R A L L LOWELL PEOPLE. A Fine Time with Mr. and Krs. Geo. W. Parker. V - > >- VBz FB B DB j B DB&B G R D P D R Y F R V K CY C PR 9 2 B $200 3 G R G V C: C Y B B V F C F B $00 PC C VR CQ D P C x R q» G C R B BY B P Y P P J C CP F FRR D DRKR GD J B R D PC R P D < C x F B

More information

and Union One end Inseparable." LOWELL. MICHIGAN. WEDNESDAY. JUNE HUMPHBHT'S HOMEOPATHIC SPECIFICS

and Union One end Inseparable. LOWELL. MICHIGAN. WEDNESDAY. JUNE HUMPHBHT'S HOMEOPATHIC SPECIFICS Y J B B BD Y DDY 8 B F B F x F D > q q j 8 8 J 4 8 8 24 B j 88 4 4 4 8 q 8 bb B 6 B q B b b b B 4 B D J B B b B

More information

A JOURNAL OF PRACTICAL REFORM. DEVOTED TO THE ELEVATION OF HUMANITY IN THIS LIFE. AND A SEARCH FOR THE EVIDENCES OF LIFE BEYOND.

A JOURNAL OF PRACTICAL REFORM. DEVOTED TO THE ELEVATION OF HUMANITY IN THIS LIFE. AND A SEARCH FOR THE EVIDENCES OF LIFE BEYOND. JU F P F V V F UY F F V F F BY V V J J b B g k > F UY 8 g; Pg by V P«B P g * 44 B g ** - v g ; v * ; P v g ; g p p «* * P y g ; vp * * ; P J P P g * < ) ; ] p ; F y P b p ; ; J ' B y ; v P ; B : P k J

More information

ELECTRIC SUN NEW JERSEY'S OLDEST WEEKLY NEWSPAPER EST :30-5:30 DAILY SAT. 10>00-5:30 OPEN TILL 9:00 P.M. THURS. "A Unisex Boutique*'

ELECTRIC SUN NEW JERSEY'S OLDEST WEEKLY NEWSPAPER EST :30-5:30 DAILY SAT. 10>00-5:30 OPEN TILL 9:00 P.M. THURS. A Unisex Boutique*' G Y Y 9 ] v- j $ G - v $ F v F v v - v G / $ v z - -! v - )v - v ( -! - - j---- - - - v v- - - - -! / j v - v G -

More information

THE WEATHER f. Rain,' colder by night. New Jersey Advocate APPEALING! BENEFK VOL. XVIII. SERIAL NO Among- Those Present SIOUN AUTO CUPS

THE WEATHER f. Rain,' colder by night. New Jersey Advocate APPEALING! BENEFK VOL. XVIII. SERIAL NO Among- Those Present SIOUN AUTO CUPS P PBED E EEY RY ERE E EER RY E G R E G D 0 Z R P E R P E E D PPEG BEEF X ER 200 RY Y EDY FER RY 22929 R EYREEE D FR PE GRERE P GR RYD R z BG F x DER G EXGGERE x 3 B 6 / ± P B FREE DEERY RY E RE PPG EER

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL W WY R G «( 5 R 5 Y q YG R ««W G WY Y 7 W \(\ 5 R ( W R R W ) W «W W W W< W ) W 53 R R Y 4 RR \ \ ( q ) W W X R R RY \ 73 «\ 2 «W R RG ( «q ) )[ 5 7 G ««R q ] 6 ) X 5 5 x / ( 2 3 4 W «(«\Y W Q RY G G )

More information

FASHIONABLE VISITORS RECORD AND GUIDE

FASHIONABLE VISITORS RECORD AND GUIDE BB k k B QY G p xp 00 - b BX B G B0 k Q Y B G p xp 00 - b XK BK Y? G K 4 >pg - G - g kg p b q b 862 B v y- YG 5 B p b b ( G v ) B py By? b pp p b g ( y p yg Gg k b g B B GB B () Q GB ( v) v By " x p 350

More information

upon during the winter Porter Bik, cor. Monroe midnight, a r e deserted, save for those

upon during the winter Porter Bik, cor. Monroe midnight, a r e deserted, save for those U D D B P D D U D 878 x - z F D J x -- F D : U F < 8 U 8 F J U D D U D U D B P - J X X Z 3 8 9 6 P D J x 3 $88 73» $376; - $87; z $876 ( 3 : $888 z 9; - ; $ 9 7 6» - $37336; 6 P J 373 x P D - U J 3 P J

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y G q G Y Y 29 8 $ 29 G 6 q )

More information

. L( )WE WEEKLY JOURNAL.

. L( )WE WEEKLY JOURNAL. ) Y R G V V VV ) V R R F RP : x 2 F VV V Ṅ : V \ \ : P R : G V Y F P 35 RP 8 G V : % \ V X Q V < \ V P R V \ V< R VRG : Y ) P [ < _ & V V 6 :: V } V x V V & x 2 ) 3 RR & 8 \ R < Y q GR : XR < R V R % 7

More information

L O W Z L L, M Z C B., W S D I T X S D J L T, JT7ITZ 2 6, O n # D o l l a r a T m t. L Cuiiveuiluu. BASEBALL.

L O W Z L L, M Z C B., W S D I T X S D J L T, JT7ITZ 2 6, O n # D o l l a r a T m t. L Cuiiveuiluu. BASEBALL. # Z Z B X 7Z 6 8 9 0 # F Y BB F x B- B B BV 5 G - V 84 B F x - G 6 x - F - 500000 Bx > -- z : V Y B / «- Q - 4«7 6 890 6 578 0 00 8: B! 0 677 F 574 BB 4 - V 0 B 8 5 5 0 5 Z G F Q 4 50 G B - 5 5-7 B z 7

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL.

LOWELL WEEKLY JOURNAL. Y 5 ; ) : Y 3 7 22 2 F $ 7 2 F Q 3 q q 6 2 3 6 2 5 25 2 2 3 $2 25: 75 5 $6 Y q 7 Y Y # \ x Y : { Y Y Y : ( \ _ Y ( ( Y F [ F F ; x Y : ( : G ( ; ( ~ x F G Y ; \ Q ) ( F \ Q / F F \ Y () ( \ G Y ( ) \F

More information

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS U 18 D V p y p & d 2-5 - 410 208~230 V. 1. 60 z. Md: YD024GM18M2 YD036GM18M2 YD048GM18M2 YD060GM18M2 : pp f y vy. GZ YMB D M Y M G dd d qfd d v p f pp, dj d p f. d gy bf pg p. fw y pp, dj, v pby g f, k,

More information

and A L T O SOLO LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, J U N E Farm Necessities Off State Sales Tax list Now Exempt

and A L T O SOLO LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, J U N E Farm Necessities Off State Sales Tax list Now Exempt H DG N Bg G HN H ND H NG g g g g Yg x x g g gg k B g g g g g g g g g g x g g g k g g g k gg g x g z g g g g k k g g g g k XY- DN H GN DP N PG P D HN DN NPNG D- H HGN HDY N 3 935 Y - H D Y X 93 D B N H

More information

Phoiie or',wniu today!.. '-''. ; inmtment Securities. \.! do f hank youl. (^obstruction Bids

Phoiie or',wniu today!.. '-''. ; inmtment Securities. \.! do f hank youl. (^obstruction Bids v 963 b Y K f B B k v v pp f k v f v k bf k q b f b J J? f k p " f " f v p " f k " b p f p b p k b " k " f b k p pp b f b f b f k q p k pp v p v ff p pb p Y k k f k b f k b ; v f b p p f f b v f v bp ff:

More information

HYDROMETRIC NETWORK REQUIREMENTS OKANAGAN BASIN FOR THE. Prepared for. Photo: Belgo Creek at Highway 33

HYDROMETRIC NETWORK REQUIREMENTS OKANAGAN BASIN FOR THE. Prepared for. Photo: Belgo Creek at Highway 33 YD QU F G f : g g 33 b g g G g 8 f g f g Dv, f v b g g G g 8 : b, f v b-b g g, ://.v.gv.b.// f g b f g. 1. 1 2. g.. 4 3. f F. 4. 11 5... 13 6... b b 1... 11 b 2. F.. x.. f f x.. b x... f g f g 1. b g f.

More information

F l a t. R o c k. C o n s i g n m e n t. A u c t i o n

F l a t. R o c k. C o n s i g n m e n t. A u c t i o n Kv Brh STUDY, SEPTEMBE 1 LL O THE WILD THE SEPTEMBE POST SESON T THE ZOO SESON HMPIONSHIP NIGHT IN EVIEW I h f yr. Th f h Wd Wh Y Br Nh. B brd, brd, brd. W r w. Th Ow WD r hv 100 h whb d r 10 r; h Ow WD

More information

CATALOG. Children s Ministry International CMI. Celebrate the 500th Anniversary of. newly-revised and colorized HEROES of the REFORMATION REFORMATION

CATALOG. Children s Ministry International CMI. Celebrate the 500th Anniversary of. newly-revised and colorized HEROES of the REFORMATION REFORMATION g f M c b cc c k b 0 p () P & R pp p M M M 000 fg pg g cg b c b pp : b g (M ) 0000 00-0000 0-00000 00-00000% v 0000% P M p cg q cg PYM Y p b c ( p),, cck cc p 0 c v bjc f Fg c p p, cck v bk xcg cg RR pp

More information

Stillma. Uun. B. Al.'ca ha. already her cargo. - CALENDAR. Island Notes. ua.. Eo'" e"'lej- - :" THE PAOIPXC P. C ADVERTISER CO. i&tilistmtnts.

Stillma. Uun. B. Al.'ca ha. already her cargo. - CALENDAR. Island Notes. ua.. Eo' e'lej- - : THE PAOIPXC P. C ADVERTISER CO. i&tilistmtnts. B E PF B E PEE ED PBED B E PP P DEE D P F B F E F BBEE E F z z Q F E F F F G G F F D D PY B E D B B Pxx BE D B B Q D PY x E D E P D F BE D E E D E E FFE DE D P F BE D D P P G F P F Bx P B B B G FE E PY

More information

LOWKLL. MICHIGAN. WKDNKSDAV. JUNK is, IS7I. M ' M r. F. n. v j. 1,(1 W . NATIONAL BANK I I P ' O F L O W E L L.

LOWKLL. MICHIGAN. WKDNKSDAV. JUNK is, IS7I. M ' M r. F. n. v j. 1,(1 W . NATIONAL BANK I I P ' O F L O W E L L. G B L? -- LLL GN N N L \ L BY- B RB & N (» R BRN - 2 R RNG N» _ 8» B - < - B -»q $ 28q \ 2 2 2 8 2 R 2 2 B - B 2 B N q B Y N B (» -» - L ( \ ( \ N N - Q B - - B - / - B - - R B B & LR8 } ( B B G B NR q

More information

mo BP#«NT-NOT WEUTRAL. LOWELL. M1CHIWA\\ T11UK8DAY, AUUU8T 31, 1905 AVERAGE CIRCULATION IN HAD THE GOODS ON HIlAfORMER RESIDENT DEAD

mo BP#«NT-NOT WEUTRAL. LOWELL. M1CHIWA\\ T11UK8DAY, AUUU8T 31, 1905 AVERAGE CIRCULATION IN HAD THE GOODS ON HIlAfORMER RESIDENT DEAD / W DGR X FF PPR m P#«- WUR W W\\ U8DY UUU8 3 905 VRG RU 904 3 5 9 V P D D Dm b PR 0 905 W Dmb x m- m bk bm Y W P W W R-jW 00000 GD k k mk k m F F F k D Wk j m *»m x«*#/ P 0 D D k k $5 Y k mm m D VR W

More information

August 30, 2013 Volume 85 Issue 2 echo.snu.edu 6612 NW 42nd St. Bethany, OK (405)

August 30, 2013 Volume 85 Issue 2 echo.snu.edu 6612 NW 42nd St. Bethany, OK (405) B S B OKC w TE Ag 30, 2013 V 85 I 2 d 6612 NW 42d S B, OK 73008 (405) 491-6382 R f v j xd P b K Rb K Rb, Ed--f E, v d f bdg vg f d d b d d f Of, b f g j, d Bd j g w d d g, SNU d g- j w fw T w d vd bdg

More information

ATLANTA, GEORGIA, DECEMBER 12, No. 13. D r. M. L. B r i t t a i n T e l l s S t u d e n t s C o n t r a c t I s B r o k e n

ATLANTA, GEORGIA, DECEMBER 12, No. 13. D r. M. L. B r i t t a i n T e l l s S t u d e n t s C o n t r a c t I s B r o k e n Z-V. XX,, D 141.. 13 ' ' b v k ; D... k x 1 1 7 v f b k f f ' b,, b J 7 11:30 D... D. b " vv f, bv." x v..., bk, b v ff., b b Jk,., f ' v v z. b f. f f b v 123. k,., - f x 123. ' b 140-41, f " f" b - 141-42

More information

Made-to-measure malaria vector control strategies: rational design based on insecticide properties and coverage of blood resources for mosquitoes

Made-to-measure malaria vector control strategies: rational design based on insecticide properties and coverage of blood resources for mosquitoes J v DF. Fy f DF f x (HL) v w b vb. -- v g: g b vg f b f q J 2014, 13:146 :10.1186/1475-2875-13-146 Gy F K (gk@..z) k y (k@y.) J Gg (zg@.gv) Jf C v (jy.v@.g) C J Dky (.ky@..k) k C (k.@b.) 1475-2875 y vw

More information

FULL PRESCRIBING INFORMATION

FULL PRESCRIBING INFORMATION HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION T gg f G f ffv S f pbg f f G G (p p j) INJECTION, GEL f INTRAMUSCULAR SUBCUTANEOUS I US Appv: 192 ---------------------------------------INDICATIONS AND USAGE ---------------------------------------

More information

Lions 202L News and Views Week Commencing 2 nd May ISSUE 586. Like us on facebook/noozletta Please address all items to

Lions 202L News and Views Week Commencing 2 nd May ISSUE 586. Like us on facebook/noozletta Please address all items to L 0L Nw d Vw W Cg d My ISSUE 86 L fb/nz P dd z@b.g.z Gg fw L I p y d g w d wd. I v d g w y b R E g f R Ad L M. w pg Sf Cy Ld w wd b f. b by pj, d g g pp w pfg dd v- ' L vg f d w dg g y v D' fg Off g g

More information

Synchronous Machine Modeling

Synchronous Machine Modeling ECE 53 Session ; Page / Fall 07 Synchronous Machine Moeling Reference θ Quarature Axis B C Direct Axis Q G F D A F G Q A D C B Transient Moel for a Synchronous Machine Generator Convention ECE 53 Session

More information

ATLANTA, GEORGIA, MARCH 20, 1942 No. 23. Administration Building. At this. The class officers have urged

ATLANTA, GEORGIA, MARCH 20, 1942 No. 23. Administration Building. At this. The class officers have urged V Z- V. XX N, GG, 2, 942 N. 23 V V d G d k d P d 6 d d N b, V - P d, y y. N d dy dd V V, J Nv,., w p N pd g y. Kk Nb, p v, G., w d v-pd,, w b g F, k., w :.. ddy, 25, p y jb, w dbd b b y g dy g, d w dd

More information

Progress, tbe Universal LaW of f'laiare; Tbodgbt. tbe 3olVer)t of fier Problems. C H IC A G O. J U N E

Progress, tbe Universal LaW of f'laiare; Tbodgbt. tbe 3olVer)t of fier Problems. C H IC A G O. J U N E 4 '; ) 6 89 80 pp p p p p ( p ) - p - p - p p p j p p p p - p- q ( p - p p' p ( p ) ) p p p p- p ; R : pp x ; p p ; p p - : p pp p -------- «( 7 p p! ^(/ -) p x- p- p p p p 2p p xp p : / xp - p q p x p

More information

F l a t. R o c k. C o n s i g n m e n t

F l a t. R o c k. C o n s i g n m e n t IDY, UGUST 17 STOK IVE NIGHT NEXT UP T THE ZOO KLMZOO KLSH XXVI P Op 3:30 P P (12 & p) $30 rph 6:30 7:10 d $12 Yh 6-12 $5 Kd 5 & Udr EE Sr 7:30 fv r h h f wy r bfr S hphp Nh. P r r vry h vr wh h d wh fr

More information

How to Make a Zia. (should you ever be inclined to do such a thing)

How to Make a Zia. (should you ever be inclined to do such a thing) H Mk Z (hud yu vr b d d uh hg) h Z? Th Z r dgu rb rd Z Pub, Id rrv N Mx, U..A.. Th Z r k fr hr pry d u f h u ymb. Th pp r brh f h rg Pub mmuy. N Mx' dv g h Z u ymb, hh rgd h h Id f Z Pub m. I dg rf hr

More information

A Memorial. Death Crash Branch Out. Symbol The. at Crossing Flaming Poppy. in Belding

A Memorial. Death Crash Branch Out. Symbol The. at Crossing Flaming Poppy. in Belding - G Y Y 8 9 XXX G - Y - Q 5 8 G Y G Y - - * Y G G G G 9 - G - - : - G - - ) G G- Y G G q G G : Q G Y G 5) Y : z 6 86 ) ; - ) z; G ) 875 ; ) ; G -- ) ; Y; ) G 8 879 99 G 9 65 q 99 7 G : - G G Y ; - G 8

More information

SSSf. 2 Were Killed' RepresentnUvesrl

SSSf. 2 Were Killed' RepresentnUvesrl 5 5 5 $ FORONWO R F W F R R R x & $ % F 5) = 96 W D D F W 2 W R x W R W W Nx z W 50 YNO OF N O ) ORD OF FRODR 000 [ N Y R F D N 2 9 W & O N Y R R 50 O 0 R D 5& x8 R [ W R D 49 9 q O D R Q F R 500000 &

More information

KFDA Inspection Program for Quality and Compliance Efforts. Young-Ok Kim Clinical Trials Management Div. Korea Food and Drug Administration

KFDA Inspection Program for Quality and Compliance Efforts. Young-Ok Kim Clinical Trials Management Div. Korea Food and Drug Administration KFA Ip Pg f Qy d Cp Eff Yg-Ok K C T Mg. K Fd d g Ad CONTENTS 1 Id C 2 3 4 Rgy b f K KFA p (C ) 2011 p p 5 Sgh h p f g If A www.dh.g 2 1. INTROUCTION INTROUCTION g If A www.dh.g 3 KOREA FOO AN RUG AMINISTRATION

More information

LIGHT DUTY DIFFERENTIAL

LIGHT DUTY DIFFERENTIAL B F FF PP P # /............................4...................................4-5 F.....................................5.....................................6-7 P PP Z.....................................7...................................7

More information

F l a t. R o c k. C o n s i g n m e n t. A u c t i o n

F l a t. R o c k. C o n s i g n m e n t. A u c t i o n SUPE SHOE WEEKEND IN PHOTOS NEXT UP T THE ZOO Dp frqy hr d by prr, 228 r pd 20 h r d 16 fr. p p qfy 4 h rdy hd d wh h p w dry h r, h r p f, prr drppd d w fr w p: ry Srdy. rdy h prd. WD TOP 10 QUIK TIMES

More information

LOWHLL #WEEKLY JOURNAL.

LOWHLL #WEEKLY JOURNAL. # F 7 F --) 2 9 Q - Q - - F - x $ 2 F? F \ F q - x q - - - - )< - -? - F - - Q z 2 Q - x -- - - - 3 - % 3 3 - - ) F x - \ - - - - - q - q - - - - -z- < F 7-7- - Q F 2 F - F \x -? - - - - - z - x z F -

More information

Daily Register Q7 w r\ i i n i i /"\ HTT /"\I AIM MPmf>riAnpn ^ ^ oikiar <mn ^^^*»^^*^^ _.. *-.,..,» * * w ^.. i nr\r\

Daily Register Q7 w r\ i i n i i /\ HTT /\I AIM MPmf>riAnpn ^ ^ oikiar <mn ^^^*»^^*^^ _.. *-.,..,» * * w ^.. i nr\r\ $ 000 w G K G y' F: w w w y' w-y k Yk w k ' V 0 8 y Q w \ /"\ /"\ > ^ ^ k < ^^^*»^^*^^ _*-» * * w ^ \\ Y 88 Y Y 8 G b k =-- K w' K y J KKY G - - v v -y- K -y- x- y bb K' w k y k y K y y w b v w y F y w

More information

READ T H E DATE ON LABEL A blue m a r k a r o u n d this notice will call y o u r attention to y o u r LOWELL. MICHIGAN, THURSDAY, AUGUST 29.

READ T H E DATE ON LABEL A blue m a r k a r o u n d this notice will call y o u r attention to y o u r LOWELL. MICHIGAN, THURSDAY, AUGUST 29. B U D D B < / UDY UU 29 929 VU XXXV Y B 5 2 $25 25 25 U 6 B j 3 $8 D D D VD V D D V D B B % B 2 D - Q 22: 5 B 2 3 Z D 2 5 B V $ 2 52 2 $5 25 25 $ Y Y D - 8 q 2 2 6 Y U DD D D D Y!! B D V!! XU XX D x D

More information

electronic reserve R regular reserve: required background reading for those without background in early China Course introduction 1/20

electronic reserve R regular reserve: required background reading for those without background in early China Course introduction 1/20 PHILOSOPHICAL MASTERS OF ANCIENT CHINA P T A W O: KJ 128 O : M 4-5; W 2-3 Hy 333 Spg 2004 C : TR 10:30-11:45 C : CUPR 203 Rq x p: T A C A Wy (Vg Bk 1938; Rp ) M DC L (Pg C Vkg P; Rp ) T C Wy V: T g Lz

More information

CANTON COMMUNITY STREET MAP & VOTER PRECINCTS

CANTON COMMUNITY STREET MAP & VOTER PRECINCTS B F B P P Z FX F B B F B V B Voting Precinct Boundary F BF 00 PBB V B F P B BV P Z F F 31 5 V FF BB P V V V B 5 P V FF P B BV V 20 B P - F P F P 15 chool istricts ownship Parks XV 35 15 F P P 36 Z J 0

More information

FIRE DESTROYS PROCTOR INN AT CASCADE

FIRE DESTROYS PROCTOR INN AT CASCADE BU K C b k b pp Ux C H G H U D Y C B 2 93 VU XXXV GU H DY jc C CHD UDY C 5 C V X / CK/G CD pvd V U& CKb H 9 Cb 5 D B H ; B VD p CH K B«C VBG GU H VB C p BCK K D U Z b C H H D KG B H G DCD b K CUY C C K

More information

jfljjffijffgy^^^ ^--"/.' -'V^^^V'^NcxN^*-'..( -"->"'-;':'-'}^l 7-'- -:-' ""''-' :-- '-''. '-'"- ^ " -.-V-'.'," V'*-irV^'^^amS.

jfljjffijffgy^^^ ^--/.' -'V^^^V'^NcxN^*-'..( -->'-;':'-'}^l 7-'- -:-' ''-' :-- '-''. '-'- ^  -.-V-'.', V'*-irV^'^^amS. x } < 5 RY REOR RY OOBER 0 930 EER ORE PBE EEEY RY ERE Z R E 840 EG PGE O XXER O 28 R 05 OOG E ERE OOR GQE EOEE Y O RO Y OY E OEY PRE )Q» OY OG OORRO EROO OORRO G 4 B E B E?& O E O EE OY R z B 4 Y R PY

More information

if-.- starts, gtocilingsyfa., la Set.- TO LET. Valuable Real Estate for Sale! THE FOLLOWING ROOMS AXD OF.

if-.- starts, gtocilingsyfa., la Set.- TO LET. Valuable Real Estate for Sale! THE FOLLOWING ROOMS AXD OF. ER DERER bb R P b 2 p g p pp pbp pg p p pg bg Fg bb bp g b q 0 b p p b g $ bb bb 0 ( p ( bq p E Pb D b g g bbb q (q ( p q p q p q p p b pb pky ER PR FK P GE YD F RRD bg p g b gg b g g b g b b g b p p p

More information

G r a y T a k e s P o s t. A s N e w Y S e c ' y

G r a y T a k e s P o s t. A s N e w Y S e c ' y Z- V XX,, P 10, 1942 26 k P x z V - P g U z - g P U B g,, k - g, x g P g,, B P,,, QU g P g P gz g g g g g, xg gz : J - U, ; z g, -; B x g W, ; U, g g B g k:, J z, g, zg, J, J, Jk,,, "" Pk, K, B K W P 2

More information

W I T H M A L I C E T O W A R D N O N E A N D C H A R I T Y F O R A L L. " A LOWELL MM. Sent to Jackson for 30 Years for Attempt

W I T H M A L I C E T O W A R D N O N E A N D C H A R I T Y F O R A L L.  A LOWELL MM. Sent to Jackson for 30 Years for Attempt D N N N D Y F 6 KN NY G 2 89 N NG NK!? B! ( Y FB Y N @ N6 F NDD / B F N 8DBK GN B B ) F K Y Y N? x N B D B NNG = ZK N F D BBB ZN F NF? K8 D BND ND ND F ND N DNG FXBN NDNG DD BX N NG ND B K DN G8 > B K

More information

New Bern. south corridor station area plans. Transit Station Area Plan. Uptown. South End. New Bern. Scaleybark. Woodlawn. Tyvola. Archdale.

New Bern. south corridor station area plans. Transit Station Area Plan. Uptown. South End. New Bern. Scaleybark. Woodlawn. Tyvola. Archdale. p Up b I-485/ O Y LO IY OUIL JULY 28, 2008 2009 O OLI VI OLLI OUIG LIG IL GOY b b x V I: p 1 x 3 3 3 Opp 4 V 6 G 6 L U 9 9 G 11 b 12 p p 14 p/ 14 p 16-16 - F L 16 - L 20 21 O/ - 22 L - 23 F / - 24 I b

More information

j '1 ' W W I T H M A L I C E T O W A R D I S T O K T E A N D C H A R I T Y F O R A L L. "

j '1 ' W W I T H M A L I C E T O W A R D I S T O K T E A N D C H A R I T Y F O R A L L. j O R D O K D R O R O O 7 O K OU R 5 97 O O 9 j - j : : 9 (9/» \>» j >- --4 U -U\- - > U 6 9 - O» X j 5 O P R j- O O R O K >/» - >/»/»> / ) -/»» K OOR O j- O ROB O D 9? - B 6 D - B? «K P BK ) P UURR O

More information

E-001 ELECTRICAL SYMBOL LEGEND SCIENCE BUILDING RENOVATION H PD SEISMIC REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL SYSTEMS PER IBC-2012/ASCE 7-10

E-001 ELECTRICAL SYMBOL LEGEND SCIENCE BUILDING RENOVATION H PD SEISMIC REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL SYSTEMS PER IBC-2012/ASCE 7-10 8 9 0 G H G H G H H Y Z H H, H Z H F H XP: F, X, Q G H G 0/0 H XG 00' GH F P FH FX H 0 /" GH-, H G HGH F H H H, K HP G, XG H F F, Y H H, '-0" Y H H H F F- H H H GH- H Q, G P G /8" HGH K F Y Z H F Y Y-

More information

The World s Most Effective Midway Traffic Builders!

The World s Most Effective Midway Traffic Builders! Wr v r Br! 1 5 G 2 V 400 V 400 F U V 400 U V JU 10-19 rk Frr 1600 U - 1600 (r r 2000) G, W, r r Fr 5:00p- v r B J & J U r p 1600 rv rb, r r bv p pr pr rqr U W, G, F W U, W, r & Fr: 5p- : & 1p- V 400 F

More information

Here Comes the Showboat Silver Anniversary Year

Here Comes the Showboat Silver Anniversary Year Y 693 OW DY Y 5 957 " jg x" B 5 F g g F W " - D G " - "Bg" - g g : - g 0 g - - g g F g - g B Kg - WW! «00- x ; W j g K O «O j < B g B /: D W! g g VFW g g g g B B» ) «- g " g F - - j g F W j g g g g F g

More information

Brucker Landslide, Wins by 130,000

Brucker Landslide, Wins by 130,000 >- -- G R NR B V G N 8 NRY ( x " " " " - z " " x RNY " " " " N " " V - " "? BRV R NG N - R 5 2-- NR RN N QNN 25 Q " " N " " NN V G N R Y B R 5932 V X X X X RY B RY NG B N B R ) N GN G BNG - N R N N G j

More information

'Xomincrcial (LciiuiuTciai. It II. J XV' tct if. II. II ei siaaspa. card, a ill VOL. 313niral... Cooper and Ganger, at the Old Stand, KINO AND

'Xomincrcial (LciiuiuTciai. It II. J XV' tct if. II. II ei siaaspa. card, a ill VOL. 313niral... Cooper and Ganger, at the Old Stand, KINO AND ux DY DK D K u NG K D R RK Q GN b u b b D K u u u x xu b b b b x RRD KRN RK R u K K u u x RN K b u RN ND GN N N G KN u Kx G G u b u bb u u b N bb x u x Qu Kq 9 D R RN Rb N bu u NYR G u N QN NRR Ku 9 R

More information

(EccL HUt, Mosheim, p. 40.) AGC3. Rgnres. We shall now proceed to show two things:

(EccL HUt, Mosheim, p. 40.) AGC3. Rgnres. We shall now proceed to show two things: P K K P / P V -K VX - x K D K GFF G D G DKX X P P F D K 8 6 Y X X X P 9 ] K V Y 0 - D 00 D P F G K K PXVK P > G K K V v v v v PK P v D > v Y v D P > P v v - v x V D - ()zx q - & 9 K x K > % x v - - P x

More information

trawhmmry ffimmf,f;wnt

trawhmmry ffimmf,f;wnt r nsr rwry fff,f;wn My 26, $51 Swe, k "Te Srwberry Cp f e Vr,, c) [ re ers 6 (, r " * f rn ff e # s S,r,* )er*,3n*,.\ ) x 8 2 n v c e 6 r D r, } e ;s 1 :n..< Z r : 66 3 X f; 1r_ X r { j r Z r 1r 3r B s

More information

". :'=: "t',.4 :; :::-':7'- --,r. "c:"" --; : I :. \ 1 :;,'I ~,:-._._'.:.:1... ~~ \..,i ... ~.. ~--~ ( L ;...3L-. ' f.':... I. -.1;':'.

. :'=: t',.4 :; :::-':7'- --,r. c: --; : I :. \ 1 :;,'I ~,:-._._'.:.:1... ~~ \..,i ... ~.. ~--~ ( L ;...3L-. ' f.':... I. -.1;':'. = 47 \ \ L 3L f \ / \ L \ \ j \ \ 6! \ j \ / w j / \ \ 4 / N L5 Dm94 O6zq 9 qmn j!!! j 3DLLE N f 3LLE Of ADL!N RALROAD ORAL OR AL AOAON N 5 5 D D 9 94 4 E ROL 2LL RLLAY RL AY 3 ER OLLL 832 876 8 76 L A

More information

CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION

CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION NDN RROD HSOR SSOON NOEOED NOEORD MONRE ND MONREND E ::fs S R:: ROH :; OH NO NO 63 - -- --- - ---------- ---- -- -- - 956 G ::6 ; - R HY NO E OF N N :S!;G NG : MGg R M g R H w b H m 92 py - B : p j Dg

More information

COUNTY OF NEVADA COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY PLANNING DEPARTMENT

COUNTY OF NEVADA COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY PLANNING DEPARTMENT UNY NEVAA UNIY EVEEN AGENY ANNING EAEN 950 AIU AVENUE, UIE 170, NEVAA IY, A 95959-8617 (530) 265-1222 AX (530) 265-9851 p://. p A NIE EAAIN : A 10, 2018 : : : pb A, z, I N. N p 950 A N, f 95959 bj: N b

More information

THE ROOST. Thanks, Brad. Sad faced hurdy-gurdy girl, City of cobbles, Where the muddy Meuse Marks cathedral floors With fingers of flood.

THE ROOST. Thanks, Brad. Sad faced hurdy-gurdy girl, City of cobbles, Where the muddy Meuse Marks cathedral floors With fingers of flood. THE ROOST H f Bg, vy, b kw w--y f b cc. Hwv b cgz, g g, f y f p, w kw cy. W p cfy w pc bg pb cp w Uvy f Lg. H y w f c c f f Lg' b Fcp p (W pb pc fg F p 2007 fw cp vb f $6.50) Sc bg pb Lg I g I g c p I

More information

L bor y nnd Union One nnd Inseparable. LOW I'LL, MICHIGAN. WLDNHSDA Y. JULY ), I8T. liuwkll NATIdiNAI, liank

L bor y nnd Union One nnd Inseparable. LOW I'LL, MICHIGAN. WLDNHSDA Y. JULY ), I8T. liuwkll NATIdiNAI, liank G k y $5 y / >/ k «««# ) /% < # «/» Y»««««?# «< >«>» y k»» «k F 5 8 Y Y F G k F >«y y

More information

Maturity Models Development in IS Research: A Literature Review

Maturity Models Development in IS Research: A Literature Review A f If Sy AIS E Lby (AISL) I N 6 (2015) S (IRIS) 2015 My M D IS R: A L Rw L A L Cg B S,.@b.k R V Cg B S, @b.k K N A Cg B S, @b.k Fw wk : ://..g/2015 R C L, L A; V, R; A, K N, "My M D IS R: A L Rw" (2015).

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL. ^Jberxy and (Jmott Oao M d Ccmsparftble. %m >ai ruv GEEAT INDUSTRIES

LOWELL WEEKLY JOURNAL. ^Jberxy and (Jmott Oao M d Ccmsparftble. %m >ai ruv GEEAT INDUSTRIES ? (») /»» 9 F ( ) / ) /»F»»»»»# F??»»» Q ( ( »»» < 3»» /» > > } > Q ( Q > Z F 5

More information

The use of Acthar as an alternative for treating acute exacerbations in a relapse-remitting multiple sclerosis (RRMS) patient

The use of Acthar as an alternative for treating acute exacerbations in a relapse-remitting multiple sclerosis (RRMS) patient ACTUAL PATIENT CASE STUDY T f v f g xb p-g p (RRMS) p I HP G (p p j) f f xb f p C v w b ffv pg f xb f p Hwv, v ff Cb b M Fp, PD, RN, BSN, Ng Sp Sg C, L, NE PATIENT 2-- f M w 1 F pv, p p MEDICAL HISTORY

More information

Adver-isemen- suliber, 8 nries) PLAIN AND FANCT. forrip Sailora. starts, gtorlling5,'tv.to 'gtl. Waikiihalulu Water Lots! LARGE AND COMMODI- -,

Adver-isemen- suliber, 8 nries) PLAIN AND FANCT. forrip Sailora. starts, gtorlling5,'tv.to 'gtl. Waikiihalulu Water Lots! LARGE AND COMMODI- -, E E ERER RER p p p p x p $ p 0 p xp p p p p p p E p q 0 $ p 8 p $ 0 $ E EEER Y R ER 8 E 8 8 p EERE p p p REEREE q 8 Y p p p REEREE x E p Eq R p RE ER ER p x q EE p E E GR G p p 0 0 0 0 p x x p x p q EER

More information

- >,- V v ' V" S.T T~T .. RAHWAY NEWS RECORD -CLARK PATRIOT PAGE 10 THURSDAY, JULY 22, 1971 THURSDAY, JULY 15 VOL. 149, NO. 29

- >,- V v ' V S.T T~T .. RAHWAY NEWS RECORD -CLARK PATRIOT PAGE 10 THURSDAY, JULY 22, 1971 THURSDAY, JULY 15 VOL. 149, NO. 29 > V V Y O K O G Y Y kj > «) > k : \ \\ V) Q K! \ : = < \ \ \ \V :! < VG O O OKO O O O OVG KO B K V G G O O $ G OK O Y V O >K K : j k k 6 Y OO >«Y k k k z : B OO G Bk k G k G O k > G! x OOO O k Y Y 6 }

More information

Vr Vr

Vr Vr F rt l Pr nt t r : xt rn l ppl t n : Pr nt rv nd PD RDT V t : t t : p bl ( ll R lt: 00.00 L n : n L t pd t : 0 6 20 8 :06: 6 pt (p bl Vr.2 8.0 20 8.0. 6 TH N PD PPL T N N RL http : h b. x v t h. p V l

More information

TYPICAL SECTION COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA SOMERSET COUNTY S.R SECTION 02B GENERAL PLAN & ELEVATION ELEVATION DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

TYPICAL SECTION COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA SOMERSET COUNTY S.R SECTION 02B GENERAL PLAN & ELEVATION ELEVATION DEPARTMENT OF TRANSPORTATION RG 0JU007 6 0" R 6 0" 6 5 0" 0" 0" 0" 00 D: D00 DD (00) RD (00) G B RK X. BRG. & R " (.) G G, ZR ( B RD)(.) D. 0.0./..R. 00 UR, RUUR R/ & R. D R G ". " R.. B " " x76 B @ 7 " = " " 0.0./. D. " R U 0" R

More information

OUR SAVIOR LUTHERAN CHURCH

OUR SAVIOR LUTHERAN CHURCH OUR SAVIOR LUTHERAN CHURCH Pg Pp C gb dg bk fd gbg gc c gd ck pc p b cwk b fd cc cp dkck b pf d p c f py dg w y d c cqc d pw ck d fcy wk cc p d b y dy f c cy cd cc pb fc d j wy g p p bd y p wf d pc fw

More information

ceducate. SCIENCE

ceducate. SCIENCE d f K K K v G v G W f f d v K G G G W f G W f d K v d K k b d d K v G G G f W b d dw f v d K d K v G v G G W G f b W d w d f d d v f d M M d k b d G f - 2016 2015 v bb w.. f d. www.kwb. d f Pd, M 1 Pd,

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

Kent Co. Received Red Cross Service Abundantly in ' 4 9 E

Kent Co. Received Red Cross Service Abundantly in ' 4 9 E G N GN Y 95 89 N - q» B < ) < - 9 - - - - q ( B 6 - q - Q» x x 8 {) N - 9» -

More information

An Elephantine Misunderstanding: A miscommunication between researchers and their subjects

An Elephantine Misunderstanding: A miscommunication between researchers and their subjects P S d C R hr J hkd AE h M d d g: AM mm b w R h dt h S bj R 1 7 A 2 1 P S d C U v y f M h g I f S R h A Eh Mddg: A mmm bw h d h bj Jh Kd Uvy f Mhg P Sd C Rh R 1-7 A 21 Akwdgm: Th h b d f d dd vm D h Fd

More information

Analytical Study on Seismic Energy Balance of NPP Buildings Part 2 Verification, Application and Ultimate State with Energy Index

Analytical Study on Seismic Energy Balance of NPP Buildings Part 2 Verification, Application and Ultimate State with Energy Index h I Cf S Mh R Thg SMRT p, F, Ag 94, 9 SMRT D 5, Pp 838 A S S g B f NPP Bg P Vf, App U S wh g Ix Yh Mh, Shg Fkw b, Mh K b, R Sh b M Khk Kh K Kj Cp, Tk, JAPAN, : h@kj. b Chb Pw C., I., Ng, JAPAN Kw: S g

More information

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember W Gmm S kk f m T m m m T f m T I mmb N m p f p f f G L A f b k, b k v M k b p:, bb m, m f m, v. A b m, f mm mm f v b G p. S m m z pp pv pm f, k mk, f v M. I m, I m, fm k p x. S f 45 m m CMS, I p mf,. B

More information

tc'h~ Tenese Invasin YClS tf'i man through Allatoona Pass.-Resaca held, but Hood takes Dalton, and, avoiding a Battle, re- th

tc'h~ Tenese Invasin YClS tf'i man through Allatoona Pass.-Resaca held, but Hood takes Dalton, and, avoiding a Battle, re- th x -Pd 311 d Rd g -d g W--d dg g D k WT- p M- d P d 2161 T p -F dd d Ad E-A N--d W P Rd d g g 3 -T K- A-T B A - d: dn T p k d1)k 4 g d d pd-d d - Pd pddl314lx Y g A P-R d d k D d dg B - 1 ge %;- 0 1 - dd-

More information

Heroes. of the New Testament. Creative. Communications. Sample

Heroes. of the New Testament. Creative. Communications. Sample H f h Nw T c My Dd y kw h y h? Y, y. Y h bc h hw Gd d y. Gd cd y h w g. Gd gd. Gd hy. Gd. Gd cd y b h hg. Wh y d hg h gd, hy g, y g h hc f Gd w f y. Af J, h g h h wh wd f-y-d g. Th gh. My w ch d h y wh

More information

Exercise 8.1 We have. the function is differentiable, with. f (x 0, y 0 )(u, v) = (2ax 0 + 2by 0 )u + (2bx 0 + 2cy 0 )v.

Exercise 8.1 We have. the function is differentiable, with. f (x 0, y 0 )(u, v) = (2ax 0 + 2by 0 )u + (2bx 0 + 2cy 0 )v. Exercise 8.1 We have f(x, y) f(x 0, y 0 ) = a(x 0 + x) 2 + 2b(x 0 + x)(y 0 + y) + c(y 0 + y) 2 ax 2 0 2bx 0 y 0 cy 2 0 = (2ax 0 + 2by 0 ) x + (2bx 0 + 2cy 0 ) y + (a x 2 + 2b x y + c y 2 ). By a x 2 +2b

More information

Oddn ENTRIES. Two New Buildings For County 4-H Fair

Oddn ENTRIES. Two New Buildings For County 4-H Fair D G N H V G NNG \VH FYXH Y N $40000 b U v v 000 v b vv v vb v v b b x b z b v b b b & K b K G DH F H H /\U F b 80 K b z b bb v $40000 b v x v b bb 8 v b 30 K b b v v b v b b? x v z v b H D N G N H H Fz

More information

XlntOH srr ywclt'ortlailm ;. N nhra JULY. Easiness 3.biJtrtistmtnts. HOLLISTER & CO., f DRUGGISTS & TOBACCONISTS WHOLESALE AXD RETAIL..

XlntOH srr ywclt'ortlailm ;. N nhra JULY. Easiness 3.biJtrtistmtnts. HOLLISTER & CO., f DRUGGISTS & TOBACCONISTS WHOLESALE AXD RETAIL.. BBBBBB B P ( Ub PUB b p U b p Q 6 ( O) k ) OO ) k ( U OO ) O 8 8 8 b U B p b Gbk p b p b b p b b b p B p g q P p b ) b O x ( ) ( ( ) P p GOO pp p p p p Q pg O k b) bb PB BY P RR O U PO Z P x P k k bb p

More information

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3 - - - - ff ff - - - - - - B B BB f f f f f f f 6 96 f f f f f f f 6 f LF LZ f 6 MM f 9 P D RR DD M6 M6 M6 M. M. M. M. M. SL. E 6 6 9 ZB Z EE RC/ RC/ RC/ RC/ RC/ ZM 6 F FP 6 K KK M. M. M. M. M M M M f f

More information

owm and A L T O SOLO 64 Years Nathan W. Blair, a well-known mcnts from the fair association on him. sight. store. We appreciate your business.

owm and A L T O SOLO 64 Years Nathan W. Blair, a well-known mcnts from the fair association on him. sight. store. We appreciate your business. BU RK OC < O OO OU XXX RD D O B O C G U R D Y U G U 929 B O B B D 6 Y C G D / / 7 COO/ U C O Y B - C G - C - R 2 ) -» - - - O 2- - -- 7 - C C? - - D O - G [ B - - - C - - 2 - - 7 R B - - - } 2 - q - D

More information

DESIGNING TRAJECTORIES IN A PLANET-MOON ENVIRONMENT USING THE CONTROLLED KEPLERIAN MAP

DESIGNING TRAJECTORIES IN A PLANET-MOON ENVIRONMENT USING THE CONTROLLED KEPLERIAN MAP AAS 08-193 DESIGNING TRAJECTORIES IN A PLANET-MOON ENVIRONMENT USING THE CONTROLLED KEPLERIAN MAP Py Gv d S R Dgg f ff j w v dff m b dd by bkg p pbm mp -bdy pbm. T pp, d pd -bdy pp vd db y, d pvd d b f

More information