LOWELL WEEKLY JOURNAL.

Size: px
Start display at page:

Download "LOWELL WEEKLY JOURNAL."

Transcription

1 Y k p p Y < 5 # X < k < kk </ k < < <9 p / 2 < Y Xpp k p q $ <2 q k p p< 2 k p ~ 2 < 5 k p X p p kp q p < p #p k { Y p p p p p { p pp k pp p ] 2 pp k q] p k k pp Y k < < p kx k p X k < k k p p pp k p 5 6 XY X pp p k p k p / { k p 9 p pp k k p p k k p p p 5 p q k pp / p Y k # pp k p p p k Y p p p p / ~ k k 5 k # p p p pp k p k p k 9 k < p 2 p p pp p z p k p 26 6 k Yk p } p k k k p k < p k p k k p k k k k p k p X p p k < k k k p p k 2 k p p k k p k k < k k pp k k k p k k p 6 p k k Yk p k Y k p p p k p p p p p k p k Y / < p k k < / p ] < / << p < < k p p << < ~ q p Y p k p p k p ] p pk 5 p p pp k < k p k ~< < p } p p [ < < Y p Y k / p Y 2 pp p 2 }/ k 2 6 p k k k 2 X k 2 # pp p p 29 k k p k p k / 2 pp p k k k k k 65 9 p k p k p p q p k < k 2 6 X p k k p z p / k / p k p pp < k p k p k k < 2 k k 6 $ p 9 k < 9 p p 5 p / / p 6 6 p k 9 2 k Y < p k p p p pp pp k p p pp p < 2 ] q pp < p k z k p p k p p $ k p p / / k 6 % k p pp / < p p p p p XX # p p p p / p k 6 6 $ / p X p p p p p p Y kk p 56 k ] pp p p k qp p pp < p k k kp X X X k k p p

2 k k p q 5 k p p k k p Yk Y p k p / p k p k k }< p p k p k p p p k q $6 k k p pp k p p p p k p p p k p p p p p } q p k q p k p p k p k pp k p k k p q p p p z p k k p q k / / q p p p k pp Y k p p qk pk k k p k k k p p k pp k p p p p k k k p p p p p p p k p q p k pp k p p p p p p p kp p p p p k p pk p p < k p k p k q Yk p p p p Yk k k k p p q p p p p p k p p pp p k p p k p p p [p p p p z p k Yk p p k p p ] p 2 k p p p p k k pp k p p k pp k k p k k p p k p q p p p k p pp p p k k pq k 6 p k k k p p k p q z k q k q p [ p p p k k p Y k k k q k p p p k p p p p k p Y p p p p p p p k p pk p p pp k p p q p p pp k k [ k p pp k k pp k p pp Y z p p p z p k p p k p p k k k k + k# k p p p p k p / p p k p k z p Yk q p p 5 p pk p 5 p Y k k k p p qk p k Y k p p k p k q p k pk p p pp k < k ppp k p p pk < k < ~ < p k k p z k k p p k Y q p pp k k p p ]p[ k k pp kk k k p q p pp k p q p / p k p p p k p p p k Y k p p p k pp q p } Y k p k z k k p 59 k p p p k p k p p p p k p k z p p p p p p p p k p k [ / X p q p p p ppp p k p p p k pz p p p p p pp [k k 2 z k 5 p Yk k p k k p p pp p < kp p < pp p p p k pk p k p pp p p p q k k p z p p p pp p k pp p ] p k pp p p k p / k p p z 6 q p k p p q 9 p k pp pp k k p k k k k p / k p k p p pp pp k p p p k p k pp p k p X k k q k k p z p q p k pp z k p p pp p p p pp k k <k 6 k ~/ k p p p k / p kp p k p pk k k p k p pp pp pp p p X < p k p p pp p k p k k k pp k k X 2 / k < k pp k k p p k k k k kp p p k p p p p p p p p k pp p pp k p p p pk p p pp p p ] k p k p p q p k [ p p p pp X k k q z k p k p q q p p p Z p p % p 9 % kpk k p p p k / p q Y p pp 2 p p / p k 9 k p q p k p p z p pp p k p p p p k k k k k p pp pp 9 # 5 k k k p Y k pp p p k p k p p p k k pp pppp p p p p pp z p p p p k / k % 9 p / k k k q p k p p k [ p k p k p p k p k z 2 p p k p 9 6 ] 2 k p q p p p p p z p pp p pp pp p p z # < k k p [ p p k q p p k p p k p k p p k k 5 p p p p #% ] p q p k p p kp p p p k Y k 9 % p q 6 k [ p ~ k p p Z k k p p q k p p pp p X k 6 p { p k k 6 p k k p k p 2 p zz k k p Z q 9 / 6 p p p q q < kp k k p p p p kpp k p q / p p / p p / kp kp p k pp + k ] p k p p p k p k k k k q p k X k k p p p < p p p 6 p p / k 6 p p p p p / p k k p k p p p k } p p k p p p Xp p p k k p 2 p p p 2 2 p Yq p k k p k p p k k k p pp p p p / k p k k p pp p p p k pp p p pp p p k p pp k k p p p k pp p z p p p p p p < p k pp p p p k k p z p z k k p pp p p } p pp k k p p p p p pk pk p p p p k k k p 6 p 2 p pp p p k k p k Y X % kp [ p k pp k p p< k p p X / = k ~ 9 2 pp p p

3 Y $ k p p k k k p p p Y p p p pk p p p p k k k p Y k k p k p k p pk k 2 p / p p p Y X p p p k p p p p 2 Y p p p p p p 9 k k p p k k k Y p p % p k k p k p k p p~ kk k/ p Y p p Y < k 9 p k p k Z p p k 5 Y k 9 p p 25 X 25 k p p / / / / 2 p 25 k p k 2 5 k Z k p p p p } z p ] k Y p k p k k p k p p X / k pp k 9 k k p k pp [ k pp p q 5 k p k p p X p p 2 p k X p k kp p k p k ~kk q p 2 q p p p p 9 p p p p p k k k p p p k k p k p p p 5 k p q p < k p k p p k p Y 2 p k q pp pp p pp pp qp k p k pp p p p kk p k Y p 5 k p k p pp p p p p k p p p p k p X k p p p q q k 6 p pp kp p zk p 2 2 p k p p k p < k 2 k z p p k p ppk p p p q Y < p < q p p p pp k k k k p k p pp p p k p p p [[ q # k p p k k p k < p k k k k pp < p p p k k p p p 2 p p Y p p 5 k k k 5 k p k p k p # p p p p / 5 p p ] q p 2 p % p q k p p p p p pk p 6 k k pp k p p p k p pk k k z p 9 p p p pp k k k p Y / X p / / k < // } p k / / p k / pp pp q p / p p p k p p pk p p k p / / / p ppp p p / < k k X p p p p k k k p k X k p 9 k p p $5 k [ p k p k p p p p k p / pp / k p k pp p k k Y p Yk p p p p p k p k p p p p pp 9 q % p X ] k p p / p p k Y k k p p p < p [ p p k k k k p X kk k Y Y z p k k p k p k p k 9 k k p p p p p p p pp k kp p 25 p < p p p k p p p p p p p p p p 2 // p p p p k pp / / { ]{ p ] 2 p p p p k k #k 9< ~# k 2 p p p k X p p p 9 p p k p k 5 pp p p k p k p p k p p p Y q q k k 6 k k p< p p p k 2 k k p p pp 25 p kp p p Y p k p p p X q k p / p 5 5 p ] p p 5 z p 9 5 p Y k 2 p << [ k p 2 p k k p p p k p p k k / XX k / p p p p ] k / < k p k Y / p p p X kp p p k p 2 p p k k p p k 5 p 6 / / / k p / / p p p k / p { k k p p pp p = p p k p p p k k p p k 2 k 5 p k p p / =p pk p p p k k k z k 5 p p X z k p p k k p k z pp p k / Y / k k p p p p p pk p p p p p pp k p p k k p < p p p k p k p p ppp pp p pp pp p p p p p k k k p p p p p k p p p 5 k 2 k p p p p p k p 2 p p k < p p p p p # 9 < k X Y < p $ Y p # p p < k p $ 5 k p k p $2 p Y k < < p Y X p 5 Z

4 p Y X X pp p p k p k k p k k Y p Y / pp p Z k 5 p 2p p k p p pp kp p p p p [ q p k k k p k p kp p q p p p pp k k k p pp / pp pp p < # p p p p k /k k / p p p p p p zzz pq pp /k k k kp p Y k pp p k p p p p p q p p k p / / ppp pp pp p p p p / p k p p k p / # q p p k p k k pk } k ~ 6 % z p p k pp / pp Y z k q p p Y p k p k p k p pk z p k pp k p p p k q 6 / kp z k p k Y p p pp p / k k p p pp p k p Y p pp p p Y p p 5 ] p p p 2 pk pk p 52 p p p p p p p p k p p p5 pq pp p kp k / p p ppp < k p p p p k p 6 # p k k k k p q pp q ~ p k p p kp # p p k p pp k pp p p p k / k 6 p pq z p p p p z z p p p 6 p 6 ] k p k p k p k k p 5 p Z p 6 k k k k p k pp k p q pk 2 pp p p k p p z / p p ] pp p 2 k Y p z k p p p p p Y pp / k k Y k p pp k z p p p pp k p Y p p / p pp p p k ~ / k k pp p p z k p k p p z k # p p p p p p p p p pp p p k p p p p p z z p p p pp p p << p 2 k k p k p/ / ~ ~ p p p z k p k p p p p k p k p p 52 pp p p k z p p p p k p p p p p p p p p p kp Y k p p k pk p p p p Y k 6 2 p Z Z k k k < 6 pp p k pp p k 6 q pp k pp p p k pp kp p p 6 k k k k Y / < / p q < pp p k < p q p p k k 59 p p q p k / p p / Z X < kx k 5 p Z Z p X 25 k k Y k k k 9 k < q p q p p p k Y p k k / p k k k p p} p k < p < k k k k Z k p p p Y pp p p p Y p pp k / p p X Y p k k k k p p < p pk $ p < p pp p p k p p k p p k p p p p p p p p% p p k pp p / p p p k p p p k p k p k p k p k k p pp p k k p q p p p p p p 2 pp k p 2 p k p p z { p p X p p p X p k p Y Y p q /6 < < 9 k 5 k p 2 p pp Z ~ k k p p p k p p q p p p p pp p X X p p $ p p p p 6 XX p p p 6 k p p k 5 k z { k p p 5 p z $ k p Y k Yz $ k k k Y k p p Y p # 5 k p p 2 $ p p 2 Z p p k p k p pp { k p < p p k p p p X p p 5 p q p < Yk p Y k p k 2 k k Yk k 2 k 9 p pz p p p k Y p k p p p pp k kk p p p p p p p k X q / p p p k p k p p p p p k p p q Y k p < X p k k p p p k k ] p p k p pp k k p % / / p p 66 p Y X / / X p k p p p k / p p pp k p p Y p k k p pp p < p k Yk p [ p p p p p p p k p k k Y k k 5 kp X k p k k 2 < k pp/ k k 6 / p k p k k Y p < k <6 {9 k p p < p k pp #25 p p p p k p p p } p p } 2 pp p p k k Y 2 2 p k p 2 k p p k ] 5 Y Y p / p p < 5 ppp p / pp { k p p p < p < z % # Y k p / X Y k 2 p XX p p k 25 p p pp pp p p 5 26 p p k p p p k k kp p p p k p 25 p p p k pp < k ~ /kp p z k % pp p k p q / p Y p p p p p p pp Y k Y pp < k k < p Y Y Y p p / / p p / p / Y Y ~ </ /X p p k X k # X Y k < k 2 Z Z Z Z Y k < p k p k k $ k < k < p 2 5 k k 25 k k 9 ~ / / k p k // p p p k k [ k [ k k 56 p Y p / pp X k < Y p k < p p k p 5 Yk k Y # k k k $ p # # p pp pp X / p < z k Y Y Y Yk X p k p k p Y k k k p k k p k

5 k pp p p k ] 5 <{ < < k < p p Y < // p k pp p p p pp X p < pp k p p p pp p p p < p p 5 Yk 6 2 // p p k 5 p p k p pp p pp p k p p k k p p p pp p k p p k k p p k k 9 p pp pp p < / /p / p k p X p 6 k Y p X p X Y k Y p pp p Y X Y 9 q p $ Z X k Y Y p p k % k Y Y Y k p <2 p X Z / p < < k p p p p < p z p % <k k p p Y p p < k p / k k p Y X p p p z pp p p p Y p p pp < p k p p p Xk p k k k k p Z Y X p p k

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL KY Y 872 K & q $ < 9 2 q 4 8 «7 K K K «> 2 26 8 5 4 4 7»» 2 & K q 4 [«5 «$6 q X «K «8K K88 K 7 ««$25 K Q ««q 8 K K Y & 7K /> Y 8«#»«Y 87 8 Y 4 KY «7««X & Y» K ) K K 5 KK K > K» Y Y 8 «KK > /» >» 8 K X

More information

V o l u m e 5, N u m b e r 5 2, 1 6 P a g e s. Gold B e U ClUt Stamps Double Stamp D a y E v e r y Wednesday

V o l u m e 5, N u m b e r 5 2, 1 6 P a g e s. Gold B e U ClUt Stamps Double Stamp D a y E v e r y Wednesday 1 6 5 J 9 6 " " z k ; k x k k k z z k j " " ( k " " k 8 1959 " " x k j 5 25 ; ; k k qz ; x 13 x k * k ( ) k k : qz 13 k k k j ; q k x ; x 615 26 ( : k z 113 99751 z k k q ; 15 k k k j q " " k j x x ( *»

More information

E S T A B L IS H E D. n AT Tnn G.D.O. r.w.-bal'eu. e d n e s d a y. II GRANVILLE HOUSE. GATJDICK ROAD. MEADS. EASTBOUENk

E S T A B L IS H E D. n AT Tnn G.D.O. r.w.-bal'eu. e d n e s d a y. II GRANVILLE HOUSE. GATJDICK ROAD. MEADS. EASTBOUENk K q X k K 5 ) ) 5 / K K x x) )? //? q? k X z K 8 5 5? K K K / / $8 ± K K K 8 K / 8 K K X k k X ) k k /» / K / / / k / ] 5 % k / / k k? Z k K ] 8 K K K )» 5 ) # 8 q»)kk q»» )88{ k k k k / k K X 8 8 8 ]

More information

L bor y nnd Union One nnd Inseparable. LOW I'LL, MICHIGAN. WLDNHSDA Y. JULY ), I8T. liuwkll NATIdiNAI, liank

L bor y nnd Union One nnd Inseparable. LOW I'LL, MICHIGAN. WLDNHSDA Y. JULY ), I8T. liuwkll NATIdiNAI, liank G k y $5 y / >/ k «««# ) /% < # «/» Y»««««?# «< >«>» y k»» «k F 5 8 Y Y F G k F >«y y

More information

Phoiie or',wniu today!.. '-''. ; inmtment Securities. \.! do f hank youl. (^obstruction Bids

Phoiie or',wniu today!.. '-''. ; inmtment Securities. \.! do f hank youl. (^obstruction Bids v 963 b Y K f B B k v v pp f k v f v k bf k q b f b J J? f k p " f " f v p " f k " b p f p b p k b " k " f b k p pp b f b f b f k q p k pp v p v ff p pb p Y k k f k b f k b ; v f b p p f f b v f v bp ff:

More information

Progress, tbe Universal LaW of f'laiare; Tbodgbt. tbe 3olVer)t of fier Problems. C H IC A G O. J U N E

Progress, tbe Universal LaW of f'laiare; Tbodgbt. tbe 3olVer)t of fier Problems. C H IC A G O. J U N E 4 '; ) 6 89 80 pp p p p p ( p ) - p - p - p p p j p p p p - p- q ( p - p p' p ( p ) ) p p p p- p ; R : pp x ; p p ; p p - : p pp p -------- «( 7 p p! ^(/ -) p x- p- p p p p 2p p xp p : / xp - p q p x p

More information

i r-s THE MEMPHIS, TENN., SATURDAY. DEGfMBER

i r-s THE MEMPHIS, TENN., SATURDAY. DEGfMBER N k Q2 90 k ( < 5 q v k 3X3 0 2 3 Q :: Y? X k 3 : \ N 2 6 3 N > v N z( > > :}9 [ ( k v >63 < vq 9 > k k x k k v 6> v k XN Y k >> k < v Y X X X NN Y 2083 00 N > N Y Y N 0 \ 9>95 z {Q ]k3 Q k x k k z x X

More information

r*tt7v Progress, Ibe Ur)ft>ersal LaWof J^atare; Th>oagbt, fbe 3olA>er)t of Jier Problems. CHICAGO, SEPTEMBER MRS. ADA FOYE.

r*tt7v Progress, Ibe Ur)ft>ersal LaWof J^atare; Th>oagbt, fbe 3olA>er)t of Jier Problems. CHICAGO, SEPTEMBER MRS. ADA FOYE. 7v P U)> L ^; > 3>) P L' PBR 3 892 45 p p p j j pp p j ^ pp p k k k k pp v k! k k p k p p B pp P k p v p : p ' P Bk z v z k p p v v k : ] 9 p p j v p v p xp v v p ^ 8 ; p p p : : x k p pp k p k v k 20

More information

TUCBOR. is feaiherinp hit nest. The day before Thanks, as to reflect great discredit upon that paper. Clocks and Jewelry repaired and warranted.

TUCBOR. is feaiherinp hit nest. The day before Thanks, as to reflect great discredit upon that paper. Clocks and Jewelry repaired and warranted. W B J G Bk 85 X W G WY B 7 B 4 & B k F G? * Bk P j?) G j B k k 4 P & B J B PB Y B * k W Y) WY G G B B Wk J W P W k k J J P -B- W J W J W J k G j F W Wk P j W 8 B Bk B J B P k F BP - W F j $ W & B P & P

More information

HEAGAN & CO., OPP. f>, L. & W. DEPOT, DOYER, N. J, OUR MOTTO! ould Iwv ia immediate vltlui. VEEY BEST NEW Creamery Butter 22c ib,

HEAGAN & CO., OPP. f>, L. & W. DEPOT, DOYER, N. J, OUR MOTTO! ould Iwv ia immediate vltlui. VEEY BEST NEW Creamery Butter 22c ib, #4 NN N G N N % XX NY N Y FY N 2 88 N 28 k N k F P X Y N Y /» 2«X ««!!! 8 P 3 N 0»9! N k 25 F $ 60 $3 00 $3000 k k N 30 Y F00 6 )P 0» «{ N % X zz» «3 0««5 «N «XN» N N 00/ N 4 GN N Y 07 50 220 35 2 25 0

More information

LOWELL JOURNAL. LOWSLL, MICK., WSSDNaSDAY", FEB 1% 1894:

LOWELL JOURNAL. LOWSLL, MICK., WSSDNaSDAY, FEB 1% 1894: ? jpv J V# 33 K DDY % 9 D Y D z K x p * pp J - jj Q D V Q< - j «K * j G»D K* G 3 zz DD V V K Y p K K 9 G 3 - G p! ( - p j p p p p Q 3 p ZZ - p- pp p- D p pp z p p pp G pp G pp J D p G z p _ YK G D xp p-

More information

G r a y T a k e s P o s t. A s N e w Y S e c ' y

G r a y T a k e s P o s t. A s N e w Y S e c ' y Z- V XX,, P 10, 1942 26 k P x z V - P g U z - g P U B g,, k - g, x g P g,, B P,,, QU g P g P gz g g g g g, xg gz : J - U, ; z g, -; B x g W, ; U, g g B g k:, J z, g, zg, J, J, Jk,,, "" Pk, K, B K W P 2

More information

FASHIONABLE VISITORS RECORD AND GUIDE

FASHIONABLE VISITORS RECORD AND GUIDE BB k k B QY G p xp 00 - b BX B G B0 k Q Y B G p xp 00 - b XK BK Y? G K 4 >pg - G - g kg p b q b 862 B v y- YG 5 B p b b ( G v ) B py By? b pp p b g ( y p yg Gg k b g B B GB B () Q GB ( v) v By " x p 350

More information

LOWELL WEEKI.Y JOURINAL

LOWELL WEEKI.Y JOURINAL / $ 8) 2 {!»!» X ( (!!!?! () ~ x 8» x /»!! $?» 8! ) ( ) 8 X x /! / x 9 ( 2 2! z»!!»! ) / x»! ( (»»!» [ ~!! 8 X / Q X x» ( (!»! Q ) X x X!! (? ( ()» 9 X»/ Q ( (X )!» / )! X» x / 6!»! }? ( q ( ) / X! 8 x»

More information

Two Posts to Fill On School Board

Two Posts to Fill On School Board Y Y 9 86 4 4 qz 86 x : ( ) z 7 854 Y x 4 z z x x 4 87 88 Y 5 x q x 8 Y 8 x x : 6 ; : 5 x ; 4 ( z ; ( ) ) x ; z 94 ; x 3 3 3 5 94 ; ; ; ; 3 x : 5 89 q ; ; x ; x ; ; x : ; ; ; ; ; ; 87 47% : () : / : 83

More information

LOWHLL #WEEKLY JOURNAL.

LOWHLL #WEEKLY JOURNAL. # F 7 F --) 2 9 Q - Q - - F - x $ 2 F? F \ F q - x q - - - - )< - -? - F - - Q z 2 Q - x -- - - - 3 - % 3 3 - - ) F x - \ - - - - - q - q - - - - -z- < F 7-7- - Q F 2 F - F \x -? - - - - - z - x z F -

More information

Lowell Dam Gone Out. Streets Turned I n t o Rivers. No Cause For Alarm Now However As This Happened 35 Years A&o

Lowell Dam Gone Out. Streets Turned I n t o Rivers. No Cause For Alarm Now However As This Happened 35 Years A&o V ()\\ ))? K K Y 6 96 Y - Y Y V 5 Z ( z x z \ - \ - - z - q q x x - x 5 9 Q \ V - - Y x 59 7 x x - Y - x - - x z - z x - ( 7 x V 9 z q &? - 9 - V ( x - - - V- [ Z x z - -x > -) - - > X Z z ( V V V

More information

Una aad Ark«m*. I cuim tie la.-seit HTni«.ent 9. Twenty.? S 3 S 3 CLOTHS, MEMPHIS, TENN., SATURDAY. JANUARY 18, 1873.

Una aad Ark«m*. I cuim tie la.-seit HTni«.ent 9. Twenty.? S 3 S 3 CLOTHS, MEMPHIS, TENN., SATURDAY. JANUARY 18, 1873. 8! (!> > > ( v 7 q! v Y vq! >5! #! g k gg y y k Q G [x y k xv < zg > 9 _ 7 v ) 6 4 { k & x > 5! k & \ ) >% G > k k x k< G < q k>{> y k k kk k 2 k y y k ( y k y y Y g

More information

Pithy P o i n t s Picked I ' p and Patljr Put By Our P e r i p a tetic Pencil Pusher VOLUME X X X X. Lee Hi^h School Here Friday Ni^ht

Pithy P o i n t s Picked I ' p and Patljr Put By Our P e r i p a tetic Pencil Pusher VOLUME X X X X. Lee Hi^h School Here Friday Ni^ht G G QQ K K Z z U K z q Z 22 x z - z 97 Z x z j K K 33 G - 72 92 33 3% 98 K 924 4 G G K 2 G x G K 2 z K j x x 2 G Z 22 j K K x q j - K 72 G 43-2 2 G G z G - -G G U q - z q - G x) z q 3 26 7 x Zz - G U-

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y -» $ 5 Y 7 Y Y -Y- Q x Q» 75»»/ q } # ]»\ - - $ { Q» / X x»»- 3 q $ 9 ) Y q - 5 5 3 3 3 7 Q q - - Q _»»/Q Y - 9 - - - )- [ X 7» -» - )»? / /? Q Y»» # X Q» - -?» Q ) Q \ Q - - - 3? 7» -? #»»» 7 - / Q

More information

LOWELL. MICHIGAN. WEDNESDAY, FEBRUARY NUMllEE 33, Chicago. >::»«ad 0:30am, " 16.n«l w 00 ptn Jaekten,.'''4snd4:4(>a tii, ijilwopa

LOWELL. MICHIGAN. WEDNESDAY, FEBRUARY NUMllEE 33, Chicago. >::»«ad 0:30am,  16.n«l w 00 ptn Jaekten,.'''4snd4:4(>a tii, ijilwopa 4/X6 X 896 & # 98 # 4 $2 q $ 8 8 $ 8 6 8 2 8 8 2 2 4 2 4 X q q!< Q 48 8 8 X 4 # 8 & q 4 ) / X & & & Q!! & & )! 2 ) & / / ;) Q & & 8 )

More information

OWELL WEEKLY JOURNAL

OWELL WEEKLY JOURNAL Y \»< - } Y Y Y & #»»» q ] q»»»>) & - - - } ) x ( - { Y» & ( x - (» & )< - Y X - & Q Q» 3 - x Q Y 6 \Y > Y Y X 3 3-9 33 x - - / - -»- --

More information

MIS S BALLS, L.L.A.]

MIS S BALLS, L.L.A.] & N k k QY GN ( x - N N & N & k QY GN x 00 - XX N X ± - - - - ---------------- N N G G N N N Y NG 5 880N GN N X GN x ( G ) 8N ---- N 8 Y 8 - N N ( G () G ( ) (N) N? k [ x-k NNG G G k k N NY Y /( Q G (-)

More information

FIRE DESTROYS PROCTOR INN AT CASCADE

FIRE DESTROYS PROCTOR INN AT CASCADE BU K C b k b pp Ux C H G H U D Y C B 2 93 VU XXXV GU H DY jc C CHD UDY C 5 C V X / CK/G CD pvd V U& CKb H 9 Cb 5 D B H ; B VD p CH K B«C VBG GU H VB C p BCK K D U Z b C H H D KG B H G DCD b K CUY C C K

More information

County Council Named for Kent

County Council Named for Kent \ Y Y 8 9 69 6» > 69 ««] 6 : 8 «V z 9 8 x 9 8 8 8?? 9 V q» :: q;; 8 x () «; 8 x ( z x 9 7 ; x >«\ 8 8 ; 7 z x [ q z «z : > ; ; ; ( 76 x ; x z «7 8 z ; 89 9 z > q _ x 9 : ; 6? ; ( 9 [ ) 89 _ ;»» «; x V

More information

Mathematical Induction Assignments

Mathematical Induction Assignments 1 Mathematical Induction Assignments Prove the Following using Principle of Mathematical induction 1) Prove that for any positive integer number n, n 3 + 2 n is divisible by 3 2) Prove that 1 3 + 2 3 +

More information

r/lt.i Ml s." ifcr ' W ATI II. The fnncrnl.icniccs of Mr*. John We mil uppn our tcpiiblicnn rcprc Died.

r/lt.i Ml s. ifcr ' W ATI II. The fnncrnl.icniccs of Mr*. John We mil uppn our tcpiiblicnn rcprc Died. $ / / - (\ \ - ) # -/ ( - ( [ & - - - - \ - - ( - - - - & - ( ( / - ( \) Q & - - { Q ( - & - ( & q \ ( - ) Q - - # & - - - & - - - $ - 6 - & # - - - & -- - - - & 9 & q - / \ / - - - -)- - ( - - 9 - - -

More information

An Introduction to Bessel Functions

An Introduction to Bessel Functions An Introduction to R. C. Trinity University Partial Differential Equations March 25, 2014 Bessel s equation Given p 0, the ordinary differential equation x 2 y +xy +(x 2 p 2 )y = 0, x > 0 (1) is known

More information

' Liberty and Umou Ono and Inseparablo "

' Liberty and Umou Ono and Inseparablo 3 5? #< q 8 2 / / ) 9 ) 2 ) > < _ / ] > ) 2 ) ) 5 > x > [ < > < ) > _ ] ]? <

More information

PanHomc'r I'rui;* :".>r '.a'' W"»' I'fltolt. 'j'l :. r... Jnfii<on. Kslaiaaac. <.T i.. %.. 1 >

PanHomc'r I'rui;* :.>r '.a'' W»' I'fltolt. 'j'l :. r... Jnfii<on. Kslaiaaac. <.T i.. %.. 1 > 5 28 (x / &» )»(»»» Q ( 3 Q» (» ( (3 5» ( q 2 5 q 2 5 5 8) 5 2 2 ) ~ ( / x {» /»»»»» (»»» ( 3 ) / & Q ) X ] Q & X X X x» 8 ( &» 2 & % X ) 8 x & X ( #»»q 3 ( ) & X 3 / Q X»»» %» ( z 22 (»» 2» }» / & 2 X

More information

MANY BILLS OF CONCERN TO PUBLIC

MANY BILLS OF CONCERN TO PUBLIC - 6 8 9-6 8 9 6 9 XXX 4 > -? - 8 9 x 4 z ) - -! x - x - - X - - - - - x 00 - - - - - x z - - - x x - x - - - - - ) x - - - - - - 0 > - 000-90 - - 4 0 x 00 - -? z 8 & x - - 8? > 9 - - - - 64 49 9 x - -

More information

LOWELL STORES SERVE THRONGS OF LOV PEOPLE ON FRIDAY NIGHT

LOWELL STORES SERVE THRONGS OF LOV PEOPLE ON FRIDAY NIGHT J p M 879 61 p 260 M G W j p : b p pp M M K p b J M G * p P p b p p D W P p b G 14 b p qp j b p p p J p z M- K W W G Gbb Wb M J W W K G J D D b b P P M p p b p p b b p J W ; p jb b p x b p p b b W Pp pp

More information

(EccL HUt, Mosheim, p. 40.) AGC3. Rgnres. We shall now proceed to show two things:

(EccL HUt, Mosheim, p. 40.) AGC3. Rgnres. We shall now proceed to show two things: P K K P / P V -K VX - x K D K GFF G D G DKX X P P F D K 8 6 Y X X X P 9 ] K V Y 0 - D 00 D P F G K K PXVK P > G K K V v v v v PK P v D > v Y v D P > P v v - v x V D - ()zx q - & 9 K x K > % x v - - P x

More information

T k b p M r will so ordered by Ike one who quits squuv. fe2m per year, or year, jo ad vaoce. Pleaie and THE ALTO SOLO

T k b p M r will so ordered by Ike one who quits squuv. fe2m per year, or year, jo ad vaoce. Pleaie and THE ALTO SOLO q q P XXX F Y > F P Y ~ Y P Y P F q > ##- F F - 5 F F?? 5 7? F P P?? - - F - F F - P 7 - F P - F F % P - % % > P F 9 P 86 F F F F F > X7 F?? F P Y? F F F P F F

More information

LOWELL JOURNAL. MUST APOLOGIZE. such communication with the shore as Is m i Boimhle, noewwary and proper for the comfort

LOWELL JOURNAL. MUST APOLOGIZE. such communication with the shore as Is m i Boimhle, noewwary and proper for the comfort - 7 7 Z 8 q ) V x - X > q - < Y Y X V - z - - - - V - V - q \ - q q < -- V - - - x - - V q > x - x q - x q - x - - - 7 -» - - - - 6 q x - > - - x - - - x- - - q q - V - x - - ( Y q Y7 - >»> - x Y - ] [

More information

Probe fire that killed 23

Probe fire that killed 23 V ' ( WUY J Y JUY 88 P k z ' ' F x k J K Y - P k k k Pz Pk k k 'J Pk k U k k - - k k Pz " " k x k k k W k k k ' z " x - " z k k k x j k k k k x k zz "' ' k " k k k» «K VU G k - k z k U k x (P) - P z

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y G y G Y 87 y Y 8 Y - $ X ; ; y y q 8 y $8 $ $ $ G 8 q < 8 6 4 y 8 7 4 8 8 < < y 6 $ q - - y G y G - Y y y 8 y y y Y Y 7-7- G - y y y ) y - y y y y - - y - y 87 7-7- G G < G y G y y 6 X y G y y y 87 G

More information

LIGHT DUTY DIFFERENTIAL

LIGHT DUTY DIFFERENTIAL B F FF PP P # /............................4...................................4-5 F.....................................5.....................................6-7 P PP Z.....................................7...................................7

More information

T e c h n i c u e. SOUTH'S LIVEST COLLEGE WEEKLY Georgia School of Technology. Phi Kappa Tau Frat Installed With WeekEnd of Activity mm

T e c h n i c u e. SOUTH'S LIVEST COLLEGE WEEKLY Georgia School of Technology. Phi Kappa Tau Frat Installed With WeekEnd of Activity mm V X V U' V KY y,!!j[»jqu,, Y, 9 Y, 99 6 J K B B U U q : p B B By VV Y Kpp vy Y 7-8 y p p Kpp, z, p y, y, y p y, Kpp,, y p p p y p v y y y p, p, K, B, y y, B v U, Uvy, x, ; v y,, Uvy ; J, p p ( 5),, v y

More information

that a w r o n g has been committed recognize where the responsibility

that a w r o n g has been committed recognize where the responsibility Z- XX q q J U Y ' G G, w, 142 16, U, j J ' B ' B B k - J, 5 6 5:30 7:00, $125;, -, 10:00 $300;, 4:00, 6:00, B C U 000 2:00, J $125; ' :, q C, k w G x q k w w w w q ' 60,, w q, w w k w w - G w z w w w C

More information

A JOURNAL OF PRACTICAL REFORM. DEVOTED TO THE ELEVATION OF HUMANITY IN THIS LIFE. AND A SEARCH FOR THE EVIDENCES OF LIFE BEYOND.

A JOURNAL OF PRACTICAL REFORM. DEVOTED TO THE ELEVATION OF HUMANITY IN THIS LIFE. AND A SEARCH FOR THE EVIDENCES OF LIFE BEYOND. JU F P F V V F UY F F V F F BY V V J J b B g k > F UY 8 g; Pg by V P«B P g * 44 B g ** - v g ; v * ; P v g ; g p p «* * P y g ; vp * * ; P J P P g * < ) ; ] p ; F y P b p ; ; J ' B y ; v P ; B : P k J

More information

Educjatipnal. L a d ie s * COBNWALILI.S H IG H SCHOOL. I F O R G IR L S A n B k i n d e r g a r t e n.

Educjatipnal. L a d ie s * COBNWALILI.S H IG H SCHOOL. I F O R G IR L S A n B k i n d e r g a r t e n. - - - 0 x ] - ) ) -? - Q - - z 0 x 8 - #? ) 80 0 0 Q ) - 8-8 - ) x ) - ) -] ) Q x?- x - - / - - x - - - x / /- Q ] 8 Q x / / - 0-0 0 x 8 ] ) / - - /- - / /? x ) x x Q ) 8 x q q q )- 8-0 0? - Q - - x?-

More information

E-001 ELECTRICAL SYMBOL LEGEND SCIENCE BUILDING RENOVATION H PD SEISMIC REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL SYSTEMS PER IBC-2012/ASCE 7-10

E-001 ELECTRICAL SYMBOL LEGEND SCIENCE BUILDING RENOVATION H PD SEISMIC REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL SYSTEMS PER IBC-2012/ASCE 7-10 8 9 0 G H G H G H H Y Z H H, H Z H F H XP: F, X, Q G H G 0/0 H XG 00' GH F P FH FX H 0 /" GH-, H G HGH F H H H, K HP G, XG H F F, Y H H, '-0" Y H H H F F- H H H GH- H Q, G P G /8" HGH K F Y Z H F Y Y-

More information

Q SON,' (ESTABLISHED 1879L

Q SON,' (ESTABLISHED 1879L ( < 5(? Q 5 9 7 00 9 0 < 6 z 97 ( # ) $ x 6 < ( ) ( ( 6( ( ) ( $ z 0 z z 0 ) { ( % 69% ( ) x 7 97 z ) 7 ) ( ) 6 0 0 97 )( 0 x 7 97 5 6 ( ) 0 6 ) 5 ) 0 ) 9%5 z» 0 97 «6 6» 96? 0 96 5 0 ( ) ( ) 0 x 6 0

More information

review To find the coefficient of all the terms in 15ab + 60bc 17ca: Coefficient of ab = 15 Coefficient of bc = 60 Coefficient of ca = -17

review To find the coefficient of all the terms in 15ab + 60bc 17ca: Coefficient of ab = 15 Coefficient of bc = 60 Coefficient of ca = -17 1. Revision Recall basic terms of algebraic expressions like Variable, Constant, Term, Coefficient, Polynomial etc. The coefficients of the terms in 4x 2 5xy + 6y 2 are Coefficient of 4x 2 is 4 Coefficient

More information

Symbolic Computation of Lax Pairs of Nonlinear Systems of Partial Difference Equations using Multidimensional Consistency

Symbolic Computation of Lax Pairs of Nonlinear Systems of Partial Difference Equations using Multidimensional Consistency Symbolic Computation of Lax Pairs of Nonlinear Systems of Partial Difference Equations using Multidimensional Consistency Willy Hereman Department of Applied Mathematics and Statistics Colorado School

More information

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x Assignment ID: 1 Name Date Period Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x 5) au xv av xu 6) xbz x c xbc x z 7) a w axk a k axw 8) mn xm m xn

More information

A DARK GREY P O N T, with a Switch Tail, and a small Star on the Forehead. Any

A DARK GREY P O N T, with a Switch Tail, and a small Star on the Forehead. Any Y Y Y X X «/ YY Y Y ««Y x ) & \ & & } # Y \#$& / Y Y X» \\ / X X X x & Y Y X «q «z \x» = q Y # % \ & [ & Z \ & { + % ) / / «q zy» / & / / / & x x X / % % ) Y x X Y $ Z % Y Y x x } / % «] «] # z» & Y X»

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL.

LOWELL WEEKLY JOURNAL. Y $ Y Y 7 27 Y 2» x 7»» 2» q» ~ [ } q q $ $ 6 2 2 2 2 2 2 7 q > Y» Y >» / Y» ) Y» < Y»» _»» < Y > Y Y < )»» >» > ) >» >> >Y x x )»» > Y Y >>»» }> ) Y < >» /» Y x» > / x /»»»»» >» >» >»» > > >» < Y /~ >

More information

Graphing Square Roots - Class Work Graph the following equations by hand. State the domain and range of each using interval notation.

Graphing Square Roots - Class Work Graph the following equations by hand. State the domain and range of each using interval notation. Graphing Square Roots - Class Work Graph the following equations by hand. State the domain and range of each using interval notation. 1. y = x + 2 2. f(x) = x 1. y = x +. g(x) = 2 x 1. y = x + 2 + 6. h(x)

More information

Symbolic Computation of Lax Pairs of Systems of Partial Difference Equations Using Consistency Around the Cube

Symbolic Computation of Lax Pairs of Systems of Partial Difference Equations Using Consistency Around the Cube Symbolic Computation of Lax Pairs of Systems of Partial Difference Equations Using Consistency Around the Cube Willy Hereman Department of Applied Mathematics and Statistics Colorado School of Mines Golden,

More information

Discovery Guide. Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story...

Discovery Guide. Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story... Dv G W C T Gp, A T Af Hk T 39 Sp. M Mx Hk p j p v, f M P v...(!) Af Hk T 39 Sp, B,,, UNMISSABLE! T - f 4 p v 150 f-p f x v. Bf, k 4 p v 150. H k f f x? D,,,, v? W k, pf p f p? W f f f? W k k p? T p xp

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL.

LOWELL WEEKLY JOURNAL. > LLL KLY L L x L L L L G K Y F 7 2 K LKL Y K «F «««««q 5 $ ) / «2 K) ««) 74 «G > x «LY K «! «KL K K K K K! ««x > x K! K ) 2 K «X! «K LK >> < >«««) «< >>«K«KLK < «4! «««#> ««!

More information

and A L T O SOLO LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, J U N E Farm Necessities Off State Sales Tax list Now Exempt

and A L T O SOLO LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, J U N E Farm Necessities Off State Sales Tax list Now Exempt H DG N Bg G HN H ND H NG g g g g Yg x x g g gg k B g g g g g g g g g g x g g g k g g g k gg g x g z g g g g k k g g g g k XY- DN H GN DP N PG P D HN DN NPNG D- H HGN HDY N 3 935 Y - H D Y X 93 D B N H

More information

Non Uniform Bounds on Geometric Approximation Via Stein s Method and w-functions

Non Uniform Bounds on Geometric Approximation Via Stein s Method and w-functions Communications in Statistics Theory and Methods, 40: 45 58, 20 Copyright Taylor & Francis Group, LLC ISSN: 036-0926 print/532-45x online DOI: 0.080/036092090337778 Non Uniform Bounds on Geometric Approximation

More information

and ALTO SOLO C H, Rnnciman. Woman's Mistake f*" M>rqut4te\ ol ting about wilh a crutch 00 ac- Gr,,,,d Ri ''*' d5 L o,

and ALTO SOLO C H, Rnnciman. Woman's Mistake f* M>rqut4te\ ol ting about wilh a crutch 00 ac- Gr,,,,d Ri ''*' d5 L o, BU AK A k A AD DA AB U XXX HA HUDAY U 3 92 3 > k z j - - Y Bk 73( 3 - Q H 2 H 9 k B 3 Bk 29 K 7 k 2 B k k k k Y Y D k Y A Uk x 22 B B x k - B B B 22 A B A 27 -- Ak A - - j B B D B Q A- U A-AK B k AD A

More information

Probability Generating Functions

Probability Generating Functions Probability Generating Functions Andreas Klappenecker Texas A&M University 2018 by Andreas Klappenecker. All rights reserved. 1 / 27 Probability Generating Functions Definition Let X be a discrete random

More information

Neatest and Promptest Manner. E d i t u r ami rul)lihher. FOIt THE CIIILDIIES'. Trifles.

Neatest and Promptest Manner. E d i t u r ami rul)lihher. FOIt THE CIIILDIIES'. Trifles. » ~ $ ) 7 x X ) / ( 8 2 X 39 ««x» ««! «! / x? \» «({? «» q «(? (?? x! «? 8? ( z x x q? ) «q q q ) x z x 69 7( X X ( 3»«! ( ~«x ««x ) (» «8 4 X «4 «4 «8 X «x «(» X) ()»» «X «97 X X X 4 ( 86) x) ( ) z z

More information

ECE Spring Prof. David R. Jackson ECE Dept. Notes 32

ECE Spring Prof. David R. Jackson ECE Dept. Notes 32 ECE 6345 Spring 215 Prof. David R. Jackson ECE Dept. Notes 32 1 Overview In this set of notes we extend the spectral-domain method to analyze infinite periodic structures. Two typical examples of infinite

More information

P A L A C E P IE R, S T. L E O N A R D S. R a n n o w, q u a r r y. W WALTER CR O TC H, Esq., Local Chairman. E. CO O PER EVANS, Esq.,.

P A L A C E P IE R, S T. L E O N A R D S. R a n n o w, q u a r r y. W WALTER CR O TC H, Esq., Local Chairman. E. CO O PER EVANS, Esq.,. ? ( # [ ( 8? [ > 3 Q [ ««> » 9 Q { «33 Q> 8 \ \ 3 3 3> Q»«9 Q ««« 3 8 3 8 X \ [ 3 ( ( Z ( Z 3( 9 9 > < < > >? 8 98 ««3 ( 98 < # # Q 3 98? 98 > > 3 8 9 9 ««««> 3 «>

More information

Department of mathematics MA201 Mathematics III

Department of mathematics MA201 Mathematics III Department of mathematics MA201 Mathematics III Academic Year 2015-2016 Model Solutions: Quiz-II (Set - B) 1. Obtain the bilinear transformation which maps the points z 0, 1, onto the points w i, 1, i

More information

Math512 PDE Homework 2

Math512 PDE Homework 2 Math51 PDE Homework October 11, 009 Exercise 1.3. Solve u = xu x +yu y +(u x+y y/ = 0 with initial conditon u(x, 0 = 1 x. Proof. In this case, we have F = xp + yq + (p + q / z = 0 and Γ parameterized as

More information

M e t ir c S p a c es

M e t ir c S p a c es A G M A A q D q O I q 4 78 q q G q 3 q v- q A G q M A G M 3 5 4 A D O I A 4 78 / 3 v D OI A G M 3 4 78 / 3 54 D D v M q D M 3 v A G M 3 v M 3 5 A 4 M W q x - - - v Z M * A D q q q v W q q q q D q q W q

More information

Monday, July First, And continues until further notice.

Monday, July First, And continues until further notice. 4 E N % q * - z P q ««- V * 5 Z V E V 3 7 2 4 8 9 E KN YNG P E K G zz -E P * - PEZZ 23-48 G z : P P 78 N P K - - Q P - 8 N! - P - P 8 8 E E-*«- - 3 4 : G P - G N K P P Q* N N 23 E 2 *8342 P 23 2552 2K

More information

Networking Management system Protocol. User s Manual

Networking Management system Protocol. User s Manual wk M U M Id hp : I : dw : fw : w hp : w h : h : h : h h pwd : f. M p f. d h p : h : 7: f M-MU. h f d dp f d. h f d dp f b- d. h f d dp f * d. h f d dp f d. h f d dp f Y d. h f d dp f. d 7. h f d dp f V

More information

Proofs. Methods of Proof Divisibility Floor and Ceiling Contradiction & Contrapositive Euclidean Algorithm. Reading (Epp s textbook)

Proofs. Methods of Proof Divisibility Floor and Ceiling Contradiction & Contrapositive Euclidean Algorithm. Reading (Epp s textbook) Proofs Methods of Proof Divisibility Floor and Ceiling Contradiction & Contrapositive Euclidean Algorithm Reading (Epp s textbook) 4.3 4.8 1 Divisibility The notation d n is read d divides n. Symbolically,

More information

6.4 Kalman Filter Equations

6.4 Kalman Filter Equations 6.4 Kalman Filter Equations 6.4.1 Recap: Auxiliary variables Recall the definition of the auxiliary random variables x p k) and x m k): Init: x m 0) := x0) S1: x p k) := Ak 1)x m k 1) +uk 1) +vk 1) S2:

More information

'g$-y- )4r0---aooaOC- r. o. A9.Heo'i.OMaoa)a.9. w?s. R ; : ; 09a:.aaa'. L31ia. a.j-rf-boam- WaTaB Z. rf5. ,at. f2 OOMS09r.)tafi.aaatrnvrtt.f.ai. l"s!

'g$-y- )4r0---aooaOC- r. o. A9.Heo'i.OMaoa)a.9. w?s. R ; : ; 09a:.aaa'. L31ia. a.j-rf-boam- WaTaB Z. rf5. ,at. f2 OOMS09r.)tafi.aaatrnvrtt.f.ai. ls! P K PD K D 0 D X P P Z $ X P R YR D z x R x P K 0 K x K K 0 x 0 0 0 0 0 Z x 0 0 0 0 0 x x 0 00 0 P 0 K K 0 0 0 K K 0 0 0 K K X G Z 0 0 0 K 0 0 P x x q P x R 0 0 K0 x q x P 0 0 P G 00 R 0 K x 0 0 0 Z 0

More information

2x (x 2 + y 2 + 1) 2 2y. (x 2 + y 2 + 1) 4. 4xy. (1, 1)(x 1) + (1, 1)(y + 1) (1, 1)(x 1)(y + 1) 81 x y y + 7.

2x (x 2 + y 2 + 1) 2 2y. (x 2 + y 2 + 1) 4. 4xy. (1, 1)(x 1) + (1, 1)(y + 1) (1, 1)(x 1)(y + 1) 81 x y y + 7. Homework 8 Solutions, November 007. (1 We calculate some derivatives: f x = f y = x (x + y + 1 y (x + y + 1 x = (x + y + 1 4x (x + y + 1 4 y = (x + y + 1 4y (x + y + 1 4 x y = 4xy (x + y + 1 4 Substituting

More information

Adver-isemen- suliber, 8 nries) PLAIN AND FANCT. forrip Sailora. starts, gtorlling5,'tv.to 'gtl. Waikiihalulu Water Lots! LARGE AND COMMODI- -,

Adver-isemen- suliber, 8 nries) PLAIN AND FANCT. forrip Sailora. starts, gtorlling5,'tv.to 'gtl. Waikiihalulu Water Lots! LARGE AND COMMODI- -, E E ERER RER p p p p x p $ p 0 p xp p p p p p p E p q 0 $ p 8 p $ 0 $ E EEER Y R ER 8 E 8 8 p EERE p p p REEREE q 8 Y p p p REEREE x E p Eq R p RE ER ER p x q EE p E E GR G p p 0 0 0 0 p x x p x p q EER

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL. ^Jberxy and (Jmott Oao M d Ccmsparftble. %m >ai ruv GEEAT INDUSTRIES

LOWELL WEEKLY JOURNAL. ^Jberxy and (Jmott Oao M d Ccmsparftble. %m >ai ruv GEEAT INDUSTRIES ? (») /»» 9 F ( ) / ) /»F»»»»»# F??»»» Q ( ( »»» < 3»» /» > > } > Q ( Q > Z F 5

More information

Symbolic Computation of Lax Pairs of Integrable Nonlinear Partial Difference Equations on Quad-Graphs

Symbolic Computation of Lax Pairs of Integrable Nonlinear Partial Difference Equations on Quad-Graphs Symbolic Computation of Lax Pairs of Integrable Nonlinear Partial Difference Equations on Quad-Graphs Willy Hereman & Terry Bridgman Department of Mathematical and Computer Sciences Colorado School of

More information

2.1 NUMERICAL SOLUTION OF SIMULTANEOUS FIRST ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS. differential equations with the initial values y(x 0. ; l.

2.1 NUMERICAL SOLUTION OF SIMULTANEOUS FIRST ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS. differential equations with the initial values y(x 0. ; l. Numerical Methods II UNIT.1 NUMERICAL SOLUTION OF SIMULTANEOUS FIRST ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS.1.1 Runge-Kutta Method of Fourth Order 1. Let = f x,y,z, = gx,y,z be the simultaneous first order

More information

KIiT'TJT'tJSAN DNKAN. ItA KU t,',r^s'l'lit(nl l( TAHUN 2013 NOMOR DEKAN FAKULTAS TEKNIK IJNIVERSITAS NEG ERI YOGYAKARTA

KIiT'TJT'tJSAN DNKAN. ItA KU t,',r^s'l'lit(nl l( TAHUN 2013 NOMOR DEKAN FAKULTAS TEKNIK IJNIVERSITAS NEG ERI YOGYAKARTA K''SA DKA A K '^S''( ( BSAS { AKARA R A A AS AA DS A K 'AS K K RS'AS [? A ( A 'A SB'SR ^P DKA AKAS KK RSAS R AKARA ( k k S?- '-< ''kk yk k D S - h P Ph R - 999 (- ' R 9 h 999b/ h-999 4 K Pk Kby R 74//999

More information

Chapter 4: Radicals and Complex Numbers

Chapter 4: Radicals and Complex Numbers Chapter : Radicals and Complex Numbers Section.1: A Review of the Properties of Exponents #1-: Simplify the expression. 1) x x ) z z ) a a ) b b ) 6) 7) x x x 8) y y y 9) x x y 10) y 8 b 11) b 7 y 1) y

More information

Additional Practice Lessons 2.02 and 2.03

Additional Practice Lessons 2.02 and 2.03 Additional Practice Lessons 2.02 and 2.03 1. There are two numbers n that satisfy the following equations. Find both numbers. a. n(n 1) 306 b. n(n 1) 462 c. (n 1)(n) 182 2. The following function is defined

More information

VECTORS IN A STRAIGHT LINE

VECTORS IN A STRAIGHT LINE A. The Equation of a Straight Line VECTORS P3 VECTORS IN A STRAIGHT LINE A particular line is uniquely located in space if : I. It has a known direction, d, and passed through a known fixed point, or II.

More information

LOWELL JOURNAL.. TOOK H BR LIFE.

LOWELL JOURNAL.. TOOK H BR LIFE. ( \ R 277 v G v R 7 889 C? K R F Y C G F R C K 6 RYC K C K K 8 9 2 K C CK» R C G RR F v K K v Rk k v k x k Y QR FF F RKR C k \ R 4 ( k R F G q 5 R Y Y FR v R ; k k Y 8 K k : F K CK{ 8 k K x K K 2 K «v

More information

Sect Least Common Denominator

Sect Least Common Denominator 4 Sect.3 - Least Common Denominator Concept #1 Writing Equivalent Rational Expressions Two fractions are equivalent if they are equal. In other words, they are equivalent if they both reduce to the same

More information

and u and v are orthogonal if and only if u v = 0. u v = x1x2 + y1y2 + z1z2. 1. In R 3 the dot product is defined by

and u and v are orthogonal if and only if u v = 0. u v = x1x2 + y1y2 + z1z2. 1. In R 3 the dot product is defined by Linear Algebra [] 4.2 The Dot Product and Projections. In R 3 the dot product is defined by u v = u v cos θ. 2. For u = (x, y, z) and v = (x2, y2, z2), we have u v = xx2 + yy2 + zz2. 3. cos θ = u v u v,

More information

d A L. T O S O U LOWELL, MICHIGAN. THURSDAY, DECEMBER 5, 1929 Cadillac, Nov. 20. Indignation

d A L. T O S O U LOWELL, MICHIGAN. THURSDAY, DECEMBER 5, 1929 Cadillac, Nov. 20. Indignation ) - 5 929 XXX - $ 83 25 5 25 $ ( 2 2 z 52 $9285)9 7 - - 2 72 - - 2 3 zz - 9 86 - - - - 88 - q 2 882 q 88 - - - - - - ( 89 < - Q - 857-888 - - - & - - q - { q 7 - - - - q - - - - - - q - - - - 929 93 q

More information

CROP REPORT ANALYSIS OF

CROP REPORT ANALYSIS OF LU RK NC k u U pp Ux u L L LWLL CN URDY NR 7 93 LU XXX WN R LRZLRN C C u p L RR WY DDR X L N 7 N u u pk F D 5; p C Ru k D % u p pu pu C F D 5 p 43 p u D 73 p 9 p u W Kuk uu U u pk u pu pu p Kuk k u u u

More information

Last time: Recall that the fibers of a map ϕ : X Ñ Y are the sets in ϕ 1 pyq Ď X which all map to the same element y P Y.

Last time: Recall that the fibers of a map ϕ : X Ñ Y are the sets in ϕ 1 pyq Ď X which all map to the same element y P Y. Last time: Recall that the fibers of a map ϕ : X Ñ Y are the sets in ϕ 1 pyq Ď X which all map to the same element y P Y. Last time: Recall that the fibers of a map ϕ : X Ñ Y are the sets in ϕ 1 pyq Ď

More information

PUTNAM TRAINING POLYNOMIALS. Exercises 1. Find a polynomial with integral coefficients whose zeros include

PUTNAM TRAINING POLYNOMIALS. Exercises 1. Find a polynomial with integral coefficients whose zeros include PUTNAM TRAINING POLYNOMIALS (Last updated: December 11, 2017) Remark. This is a list of exercises on polynomials. Miguel A. Lerma Exercises 1. Find a polynomial with integral coefficients whose zeros include

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y G q G Y Y 29 8 $ 29 G 6 q )

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y G Bk b $ 6 G Y 7 B B B B - BB -BY- B Bk B Qk Q k Q k B g (- -- k Bk G Bk k q B - - - - - $ gb q g bg g g b b q )( 6 B 7 B B k 6 g k 6 B b Y k b - b b k b b b g ( \ bg Y b b k b /% /% b k b b g Y Y k

More information

THE I Establiifrad June, 1893

THE I Establiifrad June, 1893 89 : 8 Y Y 2 96 6 - - : - 2 q - 26 6 - - q 2 2 2 4 6 4«4 ' V () 8 () 6 64-4 '2" () 6 ( ) * 'V ( 4 ) 94-4 q ( / ) K ( x- 6% j 9*V 2'%" 222 27 q - - K 79-29 - K x 2 2 j - -% K 4% 2% 6% ' K - 2 47 x - - j

More information

- >,- V v ' V" S.T T~T .. RAHWAY NEWS RECORD -CLARK PATRIOT PAGE 10 THURSDAY, JULY 22, 1971 THURSDAY, JULY 15 VOL. 149, NO. 29

- >,- V v ' V S.T T~T .. RAHWAY NEWS RECORD -CLARK PATRIOT PAGE 10 THURSDAY, JULY 22, 1971 THURSDAY, JULY 15 VOL. 149, NO. 29 > V V Y O K O G Y Y kj > «) > k : \ \\ V) Q K! \ : = < \ \ \ \V :! < VG O O OKO O O O OVG KO B K V G G O O $ G OK O Y V O >K K : j k k 6 Y OO >«Y k k k z : B OO G Bk k G k G O k > G! x OOO O k Y Y 6 }

More information

WE are ufforlug ai special prices

WE are ufforlug ai special prices ss E Y E JEEY FY 8 890 86 E xvxs P08E Y k F 80EP0 / ( 75 s J7 3 60

More information

Examples: Identify three pairs of parallel segments in the diagram. 1. AB 2. BC 3. AC. Write an equation to model this theorem based on the figure.

Examples: Identify three pairs of parallel segments in the diagram. 1. AB 2. BC 3. AC. Write an equation to model this theorem based on the figure. 5.1: Midsegments of Triangles NOTE: Midsegments are also to the third side in the triangle. Example: Identify the 3 midsegments in the diagram. Examples: Identify three pairs of parallel segments in the

More information

Higher Portfolio Quadratics and Polynomials

Higher Portfolio Quadratics and Polynomials Higher Portfolio Quadratics and Polynomials Higher 5. Quadratics and Polynomials Section A - Revision Section This section will help you revise previous learning which is required in this topic R1 I have

More information