urh eo :rtfittrqtunur Tl:u:l$flquan1 riruir#ru{r:lsn15 (qfrfi b) fi.fi- lod&o qfinneqantes rj-:.

Size: px
Start display at page:

Download "urh eo :rtfittrqtunur Tl:u:l$flquan1 riruir#ru{r:lsn15 (qfrfi b) fi.fi- lod&o qfinneqantes rj-:."

Transcription

1 i? \n rnu fufi n urh :rfirunur f'urnu &.&. T:u:$fun1 riruir#ru{r:sn1 (frfi b) fi.fi & finnns rj:. 1#1{ r {ufi funru r'f' s rfuffi uu uirynripiu iy'r*rj rn:vrj:fr uvr:ru nrfiinnfs n:vu::rvj{ nr:1i : f rnr 1r?:J:vnrs'ir '11rfi nufi rf unr: r{rl nr: ufi u rfi run:;:rvnu fi ntjrr uri rrirru {r:rvnr: rfiururs'run,ru1uru.n'. 0) rrigr ::r grrri r: rurnr fi'n:' vr u r r0 uj'rr r n () (b) rn (b) rrrin:v:rvri{frnr:frruunn'n'n'*i'fifiunr:iiru^^uur':i:vnvr rusui:;uri:ruiiru i.f. s w:n:snenrr}j:nrnr { #n:'''utr'nufinrfiu{ 'rifi f.f. b" J$:] 0 i$: rfrr#uhj f,.^.' ' 4rrirrrirrru{r:rrynr: (fiufi b) 1^rrv:snHf nrfi re un'i "iv ' snuaf yy rrft,n.nrf#r.rriu'.rrsiiu fiprrniur: vnrf1u: rsn ru u nu r,rsr n "#unrfrnnrruurursr:r u1.iri:v:rrrn'ufinrrirnir#rrr{i:'ufr i'f' ) unv#1#n:irurirj riyrr r

2 , j ru suy n nrir rrrfi'unu i'urrnrru s *un:1 " {r:rrynr:{rfrir.:#ur^uv'.r'hjrj:s{rrrin'rruusir'rfrfififrvrfr1fu riir'r'hirn'u{rurusu rirr{rriru{r:rrnr:ivirfi.:rirriur''uur:urinrnurifiru fi firnun{nruuf;n:rriinirfiru{r:rsnr:firun:r:rnufr n n'{urifrrfu () nx:rvnr:ufi'fir{nrfru1#iirrr (r) firnmnruur{jun::r:fivrfi'.rsrur'rni{u: ufi{fifiirjrj:vrrirrin':ru'nri n01fi ifi r{'8r:vfiunrri'; nr: u (rr,) iurir'.r1#ruvrx'hjrj:srrrinuuiriusi',fiuu".uriris{nui nruur::nu*u 1#r.rfiuuri{r:rrnr:{frrir.r#rfiuvrrs'rJri:rrrrinrru usirrs$firfufr,rfifif:rrynrrf,,rnni.rfifinu{rf:rrnr:r'rriru {r:rvnr:{1nfu1u 1u'his,:.rfiufifiru ururiigfisr:rrirrrirru {r:rrynr: frrui:r:rry"fn, 1#furirrrrru{r:rvnr:friii?u1'N^urufufirur*rrr'inr: nrrnr run:r'1fi Y u" J11. 1#unrfinrin:rrirnir#ru{r:rvn1fii1unx " rnfu{r:rrynr:vnr?u f {r:rrynr:nuuruurinuru {r:rrynr:rhufsnr {r:rvnr:ng fr:rvnr:nrfi::}r r& {r:rnr::n':'ujnaniru'jrru:vrfiu{r:rvnr:r'ruunr: frrun:r:rnufinrrirnirrru {r:rvnr: i.f. " unv#rtyfin:rrirrririru{1:1sf111{}jur rnfu{.:sfr: nriu {r:rrynr:nnriu"uurivrrfiu {r:rrynr:hufgnr {r:rrynr:nrnr::ru firuu:r:rvnufrn'"nu rrnv{r:rvn:r":n1}jniru'jrru:vrfiuu{r:rrynr:'ruunr: iruf{r:rvnr:n; f:r & 1rfririigfir:rrirrrirfiru{r:rvnYJuC1Jb r n y n n rf : n x nr : fi n u r fr r u v : y : r n n " fr n', fuf u rt fi r : rrir r#r u {1 T s n : fs:r b rifir:rrirrirrru{r:1sfi1?jrurnx b rnfu{r:ryfr:rnvnnrn: nrnr:finur frrn:y:,n"fn',ii 1#fiHnrT*ri{r:rsfr:nsrvunnrnsr1'1nr:finur fi'1;jriurunrrun:v:rvri{frquru riuivrugrurrvsui:vrpirrrnri{r:rnnr:ng.i1:urr1fr1xni:finr' rx.f. r& *r*i{ufi u furrnrru n.f. i'& fir'ru^nm^rrriruirrru nrrifin:rrirrrirrru{r:rsnr:u}j10u " ruf{r:rrynr:uiu {r:rrynr:'nnir Jur.,yrivrufiu {r;rrynr:rhufnn';ir$f't'1 {r:rvnr:nrr::ru rn'iir:.'if.t:.1:

3 rri b nufi E n y#r b :Yn00urunH f'urrnru b r 4. 2 r u y r r 9 g n1rjn0fi0?m?0:s:]sn'nuunr: y0n:;:irynunrnrrrrriru{r:rryn: }r.f. ) un0u?uyt' :u:tnuf nu i r{n.u{nu v; 9, ; ' rv u un:fififin'urirusir.r.r'sr:rrirrirrrunr::rt1fin:rrirrrirrru{r:rrynr:fiururr b fri:1;,r,r:rrnrsneunsunnrn:nrirnr:fnurnrjrrrrrnni"nrrirr ifiru{r:rrynr: }r.f. &) 4^..Zu,^.^s_. 4_; y v 4.y. 1 y v r ry{f Jru9iu nui::snqnru n1fiy0g:msfu n:yn:rruurft irr:rr:rvnr: 4 4 1,_ r 9, g,[r:unr:p,rugn :yn:n: {r:rrynr:nrnfjs:i :u 1Tn:in:u uj?11??1 r Y, { r v, _ 9 r 9, nssrnmnunafi1u?'f?u:viji'[11tnrr^huun: yi'ui:s:rynufrnrrirrryrr]ru {r:rvnr: i.f. b h{fifrvrfifuriurirusir.rx{n:rrr1rufiff.:hiifunju im: ' fi vr fi.r {r: run r: {fi :ur r 'r 1 #r' u vr': 1 i i : v,fi r ri in.r r u 1 u fr' r fi fi 1 ru v^.^^^^i, 4^.1^^^:^..*^=1.^^.^^^^: y.4.s., xr y,, ) y' i:tn]r:{:f?:vimnnu:u:rynr: [nn ir4r:n:.annr:"furirryrfru{r:'rf:.a^y..gi/ h,^^^?^ii..'^^.. < i u u i nsuf{ inii'{ jj:vrun{u unrry0.ryrer.risriuyrnss:rynunnrfrfrr.rn]f r.rn'u in:r 1#igruurE'n1:f :u1:?{n1:n'{;nun:nj?r:y:rvnufi nr {iu u.rns i:u:rs ir nrr J irn :ut ruuy urnigruur

4 E r. E (. C T p E :. 'E ^ i J L { J s, = C E T : r D = ' P r C = P!.!. D '.SE ' S.E r h bb i '. : ='i E i, ' C = isb"= B = ) ( s,'r = r! r r. = Y E.AE E = r C C L,g (i )p!g ( i = J r C r r$ '? C {. rr = ' u p )] r " r E J 1" r!r '! rz = ) \ n E = =' s!!!v D ) \ \ ; = r. i s! 9 '7 b V \ 0 0 r u u i BnB 1: r 1 n pg "$ " n z x = = s { rj n 4Z )) " 0 9 u E r ;.J \!S N N S "S "S i 9 ' J?,E ; rj \ ' ) 0 n n n * "S " u 9 { : ii.g 'nr r r 'r n n "S "* "*. rr,! r ) )! 2 J ' ] p (. )) '.= {n, "? p )) ui = ' r ( i \ R = = i u s! CJ i z = DE ) i \ = ) ).9 z Y =' > g s n! (z N ; ) \ = C r ) E = :: = r = > s 1 (u! )) \:, O u u. Y; p N ' "S A n n r g E 1 9? u : = ri 'r r '[!! " "S = 8*s r ( S ". '9 f ) r \ n E H = r " = i T ' r J? 1 { r y : r D;" O O r 9 u.s ; = \ J rs n n,.s p ) P n 4Z ;) '\ 0 P r i\! "

5 E = )) ) \ g ;.9 1 (!r.= r ). : 1 rz u =.L r \ AJ E:=r,s 2 4 z H 1 ). n.k. z,$ EE = : 7 S ' E [ rs i; = 9 r\ = r E g s r 'S ri ri.g E. r! = g ) ),'{ \ f ; =( r EZ. E E =.E'4E 'A E ' $,. '.= 1. T C r.e " Q g JJ. g 7 "ii \ ō J T, ' L r L ne ' ne,e, ' ne, = i, i 1 rfi ",9 2 Z H E Z H. ) J "8 r. J n, ' j 4 {.E.'$ nq "k.r Z N. E 'n ; { { E J 1 i) r i ; = 1 { 9_ ri J)_ { b. \ 9 ; i : "7 D? r C C * = E,* r =, r rfi ",9 = 2 j L J ) C"s 1 j 1 "k.r 1Z g C C C & "8,4[ n'e E" {A n \": 1,fi,9 ' r z ry u.;r r = \ "CC )J r: JC. u i N 9 '1 N r) _ T

6 i r r '=, :T r ; rs ; re f, f E s g 7 i). n =re E E. r C. r $. J 1Z '$ r$ = E z = ) ) ErE i i E.= ) {.7 ;r s (z u : JJ. ( C E "br4r 'E, := E. ; z 1 fi, ' J.! "E $,2 ' E E = 4 $, i$ ra *.= r :1 g' :E',4_ g ".J 1 "E.'$ & 'J s '$ {>.,

7 ... 1,1J1 rriu b. nifi n :rrfirnrurunhr f'urrnru b ry i S i,,,, i1ni?. ihn un::snf xi::1tnqniiju n0 uf::1rynuanf11u1u1':tn1 i.f. b.rnrfi{unriufi{nrrynnwhirfurirninru rrnfun:fiii;urirfr.r1#uvrr.r'hjfu:rvnr: 9 ;;; J y ii 9 u r. y,v, 1ufr{ffiEriu:rrnr:nfu:nfifi{frfrnn'ur{riu:rrnrui un?:ifui.rvmnr:'kisrirnirriru 9 s v i J " r A Y r r u 4 v y?nn{nin]if{nui001juu]nu.ju :1u{ufi11u0'juYn0{n]fiu9r?4uiiTgr:1f'r'rry]u1u 4 jnry r i gr yu i 9 'nu1trfimf:rnsinn:yn{rn1:f,nuy 9[jnuujn{:yujg?ui n4j {uf] 9:in]Y]J'u ; ) & A r r : un'. 'nn{inruu;: u 0rr0rjun{n:i:v:snunu

q-..1 c.. 6' .-t i.] ]J rl trn (dl q-..1 Orr --l o(n ._t lr< +J(n tj o CB OQ ._t --l (-) lre "_1 otr o Ctq c,) ..1 .lj '--1 .IJ C] O.u tr_..

q-..1 c.. 6' .-t i.] ]J rl trn (dl q-..1 Orr --l o(n ._t lr< +J(n tj o CB OQ ._t --l (-) lre _1 otr o Ctq c,) ..1 .lj '--1 .IJ C] O.u tr_.. l_-- 5. r.{ q-{.r{ ul 1 rl l P -r ' v -r1-1.r ( q-r ( @- ql N -.r.p.p 0.) (^5] @ Z l l i Z r,l -; ^ CJ (\, -l ọ..,] q r 1] ( -. r._1 p q-r ) (\. _l (._1 \C ' q-l.. q) i.] r - 0r) >.4.-.rr J p r q-r r 0

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

trawhmmry ffimmf,f;wnt

trawhmmry ffimmf,f;wnt r nsr rwry fff,f;wn My 26, $51 Swe, k "Te Srwberry Cp f e Vr,, c) [ re ers 6 (, r " * f rn ff e # s S,r,* )er*,3n*,.\ ) x 8 2 n v c e 6 r D r, } e ;s 1 :n..< Z r : 66 3 X f; 1r_ X r { j r Z r 1r 3r B s

More information

RUTH. land_of_israel: the *country *which God gave to his people in the *Old_Testament. [*map # 2]

RUTH. land_of_israel: the *country *which God gave to his people in the *Old_Testament. [*map # 2] RUTH 1 Elimlk g ln M 1-2 I in im n ln Irl i n *king. Tr r lr rul ln. Ty r ug. Tr n r l in Ju u r g min. Elimlk mn y in n Blm in Ju. H i nm Nmi. S n Elimlk 2 *n. Tir nm r Mln n Kilin. Ty r ll rm Er mily.

More information

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No xhibit 2-9/3/15 Invie Filing Pge 1841 f Pge 366 Dket. 44498 F u v 7? u ' 1 L ffi s xs L. s 91 S'.e q ; t w W yn S. s t = p '1 F? 5! 4 ` p V -', {} f6 3 j v > ; gl. li -. " F LL tfi = g us J 3 y 4 @" V)

More information

OTSEGO COUNTY HERALD TIME3

OTSEGO COUNTY HERALD TIME3 V UNY RD 3 875 U 2 7 U { ^ ««««««B NN-KD UR Y; R «5 jj /j // ; N V W ; / B * j R- 5 W 268000 U-27-3 $30000 2 000 U-27 5 W $ 5000 46000 U-27 32 $72000 5000 D V $7674 000 $2225000 $450000 - * j 25 j 934

More information

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3 - - - - ff ff - - - - - - B B BB f f f f f f f 6 96 f f f f f f f 6 f LF LZ f 6 MM f 9 P D RR DD M6 M6 M6 M. M. M. M. M. SL. E 6 6 9 ZB Z EE RC/ RC/ RC/ RC/ RC/ ZM 6 F FP 6 K KK M. M. M. M. M M M M f f

More information

57th ANNUAL. Queen LESLIE KETCHER STRA\{BIRRYFISTIV May 8, 2OO4. Stilwell, Oklahoma

57th ANNUAL. Queen LESLIE KETCHER STRA\{BIRRYFISTIV May 8, 2OO4. Stilwell, Oklahoma 57h U Queen S KTCR STR\{BRRYSTV My 8, 24 Silwell, klhm 5*e r r # f; 9rr i ;.? :? ) i fi ; i e 1 # ; e58 r il i:::';; e :; i? i *if f! {i? c * f; +e : il?* ".: qi { 2. n :i l +r *e:i fr,;;;; ifi \ X b ;855

More information

Erlkönig. t t.! t t. t t t tj "tt. tj t tj ttt!t t. e t Jt e t t t e t Jt

Erlkönig. t t.! t t. t t t tj tt. tj t tj ttt!t t. e t Jt e t t t e t Jt Gsng Po 1 Agio " " lkö (Compl by Rhol Bckr, s Moifi by Mrk S. Zimmr)!! J "! J # " c c " Luwig vn Bhovn WoO 131 (177) I Wr Who!! " J J! 5 ri ris hro' h spä h, I urch J J Nch rk un W Es n wil A J J is f

More information

Trader Horn at Strand This Week

Trader Horn at Strand This Week - -N { 6 7 8 9 3 { 6 7 8 9 3 O OO O N U R Y Y 28 93 OU XXXX UO ONR ON N N Y OOR U RR NO N O 8 R Y R YR O O U- N O N N OR N RR R- 93 q 925 N 93; ( 928 ; 8 N x 5 z 25 x 2 R x q x 5 $ N x x? 7 x x 334 U 2

More information

Brucker Landslide, Wins by 130,000

Brucker Landslide, Wins by 130,000 >- -- G R NR B V G N 8 NRY ( x " " " " - z " " x RNY " " " " N " " V - " "? BRV R NG N - R 5 2-- NR RN N QNN 25 Q " " N " " NN V G N R Y B R 5932 V X X X X RY B RY NG B N B R ) N GN G BNG - N R N N G j

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

ENJOY ALL OF YOUR SWEET MOMENTS NATURALLY

ENJOY ALL OF YOUR SWEET MOMENTS NATURALLY ENJOY ALL OF YOUR SWEET MOMENTS NATURALLY I T R Fily S U Wi Av I T R Mkr f Sr I T R L L All-Nrl Sr N Yrk, NY (Mr 202) Crl Pki Cr., kr f Sr I T R Svi I T R v x ll-rl I T R fily f r il Av I T R, 00% ri v

More information

Undergo Written Tests After Mar. 1

Undergo Written Tests After Mar. 1 U GR R C V * G C RCCR RY x! / z? CK RK R R R x x C 937 x q x RY- YR x Y 3 C q x K ( K C G R C R- x x x x q x x x q q x x Y q x x q q x x q x x 33 q x - q x x x q x CG RURY 938 [ -:! ; ; 7 ( U $7 G V!*3

More information

7. pl. '2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2OL3 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia

7. pl. '2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2OL3 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia KPUTUS RKTR UVRSTS G R 4 2 / U.P/ SK/UKR 20 7 TTG KR KK UVRSTS G TU KK 27 / 20 8 RKTR UVRSTS G, ib i T/Q l\u{rr 'T v T KU. bw r b sr wu ls ii jr i uls/sl i u Uivrsis Gj, rlu Klr i uivrsis Gj Tu i 27 l2l8;

More information

Dec. 3rd Fall 2012 Dec. 31st Dec. 16th UVC International Jan 6th 2013 Dec. 22nd-Jan 6th VDP Cancun News

Dec. 3rd Fall 2012 Dec. 31st Dec. 16th UVC International Jan 6th 2013 Dec. 22nd-Jan 6th VDP Cancun News Fll 2012 C N P D V Lk Exii Aii Or Bifl Rr! Pri Dk W ri k fr r f rr. Ti iq fr ill fr r ri ir. Ii rlxi ill fl f ir rr r - i i ri r l ll! Or k i l rf fr r r i r x, ri ir i ir l. T i r r Cri r i l ill rr i

More information

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco > p >>>> ft^. 2 Tble f Generl rdnes. t^-t - +«0 -P k*ph? -- i t t i S i-h l -H i-h -d. *- e Stf H2 t s - ^ d - 'Ct? "fi p= + V t r & ^ C d Si d n. M. s - W ^ m» H ft ^.2. S'Sll-pl e Cl h /~v S s, -P s'l

More information

The Licking County Health Department 675 Price Rd., Newark, OH (740)

The Licking County Health Department 675 Price Rd., Newark, OH (740) T Liki y Drm 675 Pri R. Nrk O 43055 (740) 349-6535.Liki.r @iki.r A R r # W Ar Pbi Amim i Liki y : U P Sri m LD ff i ri fr fbk iify ri f Br i y fr r mmi P. Imrvm R. J b R.S. M.S. M.B.A. Liki y r mmii m

More information

LOWKLL. MICHIGAN. WKDNKSDAV. JUNK is, IS7I. M ' M r. F. n. v j. 1,(1 W . NATIONAL BANK I I P ' O F L O W E L L.

LOWKLL. MICHIGAN. WKDNKSDAV. JUNK is, IS7I. M ' M r. F. n. v j. 1,(1 W . NATIONAL BANK I I P ' O F L O W E L L. G B L? -- LLL GN N N L \ L BY- B RB & N (» R BRN - 2 R RNG N» _ 8» B - < - B -»q $ 28q \ 2 2 2 8 2 R 2 2 B - B 2 B N q B Y N B (» -» - L ( \ ( \ N N - Q B - - B - / - B - - R B B & LR8 } ( B B G B NR q

More information

I-1. rei. o & A ;l{ o v(l) o t. e 6rf, \o. afl. 6rt {'il l'i. S o S S. l"l. \o a S lrh S \ S s l'l {a ra \o r' tn $ ra S \ S SG{ $ao. \ S l"l. \ (?

I-1. rei. o & A ;l{ o v(l) o t. e 6rf, \o. afl. 6rt {'il l'i. S o S S. ll. \o a S lrh S \ S s l'l {a ra \o r' tn $ ra S \ S SG{ $ao. \ S ll. \ (? >. 1! = * l >'r : ^, : - fr). ;1,!/!i ;(?= f: r*. fl J :!= J; J- >. Vf i - ) CJ ) ṯ,- ( r k : ( l i ( l 9 ) ( ;l fr i) rf,? l i =r, [l CB i.l.!.) -i l.l l.!. * (.1 (..i -.1.! r ).!,l l.r l ( i b i i '9,

More information

Ed H. H w H Ed. en 2: Ed. o o o z. o o. Q Ed. Ed Q to. PQ in o c3 o o. Ed P5 H Z. < u z. Ed H H Z O H U Z. > to. <! Ed Q. < Ed > Es.

Ed H. H w H Ed. en 2: Ed. o o o z. o o. Q Ed. Ed Q to. PQ in o c3 o o. Ed P5 H Z. < u z. Ed H H Z O H U Z. > to. <! Ed Q. < Ed > Es. d n 2: d t d t d! d d 52 d t d d P in t d. d P5 d - d d , d P il 0) m d p P p x d d n N r -^ T) n «n - P & J (N 0 ' 4 «"«5 -» % «D *5JD V 9 * * /J -2.2 " ^ 0 n 0) - P - i- 0) G V V - 1(2). i 1 1 & i '

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

" W I T H M C A L I C E T O " W ^ V H, 3 D N O N E ^ N D O H A - R I T Y F O R A. L L. NOBODY'S 6LAIM, deaths off Wm. itafftkon and Mrs. Kennodyb..

 W I T H M C A L I C E T O  W ^ V H, 3 D N O N E ^ N D O H A - R I T Y F O R A. L L. NOBODY'S 6LAIM, deaths off Wm. itafftkon and Mrs. Kennodyb.. ~ M M U M M «««M URZZ F)R U V Q Y \ $ R YJ UMUM!!!!!! MD M C C V 3 D D R Y F R V CUY MC MRC 2 89 39 C F C D J M R Y F! < «F C V C F :: $6 FC MC VR D UCQ C x M M R q R Y Y J C [ CM F FURUR D UDRR JD J YDR

More information

l [ L&U DOK. SENTER Denne rapport tilhører Returneres etter bruk Dokument: Arkiv: Arkivstykke/Ref: ARKAS OO.S Merknad: CP0205V Plassering:

l [ L&U DOK. SENTER Denne rapport tilhører Returneres etter bruk Dokument: Arkiv: Arkivstykke/Ref: ARKAS OO.S Merknad: CP0205V Plassering: I Denne rapport thører L&U DOK. SENTER Returneres etter bruk UTLÅN FRA FJERNARKIVET. UTLÅN ID: 02-0752 MASKINVN 4, FORUS - ADRESSE ST-MA LANETAKER ER ANSVARLIG FOR RETUR AV DETTE DOKUMENTET. VENNLIGST

More information

SOME IDENTITIES INVOLVING GENERALIZED GENOCCHI POLYNOMIALS AND GENERALIZED FIBONACCI-LUCAS SEQUENCES

SOME IDENTITIES INVOLVING GENERALIZED GENOCCHI POLYNOMIALS AND GENERALIZED FIBONACCI-LUCAS SEQUENCES SOME IDENTITIES INVOLVING GENERALIZED GENOCCHI POLYNOMIALS AND GENERALIZED FIBONACCI-LUCAS SEQUENCES Zhizheng Zhang and Jingyu Jin Department of mathematics, Luoyang Teachers College, Luoyang, Henan, 471022,

More information

SHARP BOUNDS FOR PROBABILITIES WITH GIVEN SHAPE INFORMATION

SHARP BOUNDS FOR PROBABILITIES WITH GIVEN SHAPE INFORMATION R u t c o r Research R e p o r t SHARP BOUNDS FOR PROBABILITIES WITH GIVEN SHAPE INFORMATION Ersoy Subasi a Mine Subasi b András Prékopa c RRR 4-006, MARCH, 006 RUTCOR Rutgers Center for Operations Research

More information

Magic Letterland. Welcome agic. the. Letterland!

Magic Letterland. Welcome agic. the. Letterland! Mi Leernd Weme i Leernd! e 5 Mi Leernd / 2. ire nd wrie e eers. s e z e u m mpuer 3. Jin e ds nd ur e piure. 18 17 19 20 21 22 23 24 16 11 25 26 14 15 13 10 12 6 9 1 8 2 3 30 7 4 29 5 28 27 2. ire nd wrie

More information

Txe Evor-urroN of THE Supneme Belna

Txe Evor-urroN of THE Supneme Belna Tx vrurrn TH Supnm Bln "Th Suprm Bing did n cr [Brrr bu mn rs lirlly crd u f, his vry lif rs drivd frm, h pniliy f h Suprn. Nr ds h vlv mni y is h Suprn hinslf h vry ssnc f vluin. rn h flni sndpin, w cly

More information

Wireless & Hybrid Fire Solutions

Wireless & Hybrid Fire Solutions ic b 8 c b u i N5 b 4o 25 ii p f i b p r p ri u o iv p i o c v p c i b A i r v Hri F N R L L T L RK N R L L rr F F r P o F i c b T F c c A vri r of op oc F r P, u icoc b ric, i fxib r i i ribi c c A K

More information

VIRGINIA PORT AUTHORITY

VIRGINIA PORT AUTHORITY 5 K Y PV Y F RW R R (UR RU) R - VR,, VY P - RV - R 4 - P 5 - P 6-4 R PY P 7-5 YP PV. R V W. P 7/ P V W. V PRJ RR V PRJ W. FU 9 - FU P - FU R K R X PY RFR UR RV R RW PRJ PF RWR P -, R RV - R P -4 R P 4-5

More information

88 N L Lö. r : n, d p t. B, DBB 644 6, RD., D z. 0, DBB 4 8 z h. D z : b n, v tt, b t b n r, p d, t n t. B, BB z. 0, DBB 4 8 z D. t n F hl r ff, nn R,

88 N L Lö. r : n, d p t. B, DBB 644 6, RD., D z. 0, DBB 4 8 z h. D z : b n, v tt, b t b n r, p d, t n t. B, BB z. 0, DBB 4 8 z D. t n F hl r ff, nn R, L x l h z ll n. V n n l Lö.. nn.. L RD h t t 40 für n r ( n r. B r 22, bb b 8 h r t llt. D nd t n rd d r h L länz nd b tät t: r b r ht t, d L x x n ht n r h nd hr ftl h b z t, nd rn h d r h ündl h h ltr

More information

HoKyu Lee Department of Mathematics, Ewha Womans University, Seoul , Korea

HoKyu Lee Department of Mathematics, Ewha Womans University, Seoul , Korea HoKyu Lee Department of Mathematics, Ewha Womans University, Seoul 0-0, Korea SeungKyung Park Department of Mathematics, Yonsei University, Seoul 0-, Korea (Submitted May 00-Final Revision April 00). I

More information

i.ea IE !e e sv?f 'il i+x3p \r= v * 5,?: S i- co i, ==:= SOrq) Xgs'iY # oo .9 9 PE * v E=S s->'d =ar4lq 5,n =.9 '{nl a':1 t F #l *r C\ t-e

i.ea IE !e e sv?f 'il i+x3p \r= v * 5,?: S i- co i, ==:= SOrq) Xgs'iY # oo .9 9 PE * v E=S s->'d =ar4lq 5,n =.9 '{nl a':1 t F #l *r C\ t-e fl ) 2 ;;:i c.l l) ( # =S >' 5 ^'R 1? l.y i.i.9 9 P * v ,>f { e e v? 'il v * 5,?: S 'V i: :i (g Y 1,Y iv cg G J :< >,c Z^ /^ c..l Cl i l 1 3 11 5 (' \ h 9 J :'i g > _ ^ j, \= f{ '{l #l * C\? 0l = 5,

More information

~,. :'lr. H ~ j. l' ", ...,~l. 0 '" ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,," r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, ."" f'" 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'..

~,. :'lr. H ~ j. l' , ...,~l. 0 ' ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,, r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, . f' 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'.. ,, 'l t (.) :;,/.I I n ri' ' r l ' rt ( n :' (I : d! n t, :?rj I),.. fl.),. f!..,,., til, ID f-i... j I. 't' r' t II!:t () (l r El,, (fl lj J4 ([) f., () :. -,,.,.I :i l:'!, :I J.A.. t,.. p, - ' I I I

More information

Sub: Submission of the copy of Investor presentation under regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Reguirements) Regulations

Sub: Submission of the copy of Investor presentation under regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Reguirements) Regulations matrimny.cm vember 1, 218 tinal Stck xchange f India Ltd xchan laza, 5th Flr Plt : C/1, Sand Krla Cmplex, Sa Mmbai - 4 51 Crpte Relatinship Department SS Ltd., Phirze Jeejheebhy Twers Dalal Street, Mmbai

More information

I I. R E L A T E D W O R K

I I. R E L A T E D W O R K A c c e l e r a t i n g L a r g e S c a l e C e n t r o i d - B a s e d C l u s t e r i n g w i t h L o c a l i t y S e n s i t i v e H a s h i n g R y a n M c C o n v i l l e, X i n C a o, W e i r u L

More information

46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l pp n nt n th

46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l pp n nt n th n r t d n 20 0 : T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l

More information

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8 P l a s r a d h i s m a n u a l f i r s. D a r C u s m r, W w u l d l i k y u bb a si n p r hf r m a n cf r m y u r p r d u c h a h a s b n m a n u f a c u r d m d r n f a c i l iu n id s r s r i c q u

More information

Supplementary Information

Supplementary Information If f - - x R f z (F ) w () () f F >, f E jj E, V G >, G >, E G,, f ff f FILY f jj ff LO_ N_ j:rer_ N_ Y_ fg LO_; LO_ N_; N_ j:rer_; j:rer_ N_ Y_ f LO_ N_ j:rer_; j:rer_; N_ j:rer_ Y_ fn LO_ N_ - N_ Y_

More information

2016 Annual Implementation Plan: for Improving Student Outcomes. John Monash Science School Based on Strategic Plan

2016 Annual Implementation Plan: for Improving Student Outcomes. John Monash Science School Based on Strategic Plan 885 J M Scc Sc B Src -9 G fc ffr wr, fr rr b f fr r Vcr r c y. fr rr r: Excc c r rf r c fr r Cy r. Sx c-b c fy ffc, r c-b r w w ccy r r c. r c w fr -w rr, fw wy ( rfr Frwrk fr r S Oc: G fr c): Er rry Er

More information

" W I T H M A L I C E T O W A - P t D N O I S T E A - I S T D O H A n i T Y F O R. A L L. " A TENDERFOOT. an awful storm." At this juncture,

 W I T H M A L I C E T O W A - P t D N O I S T E A - I S T D O H A n i T Y F O R. A L L.  A TENDERFOOT. an awful storm. At this juncture, v «> X k < W L W - P N - Y F R L L / L N LWLL N UNY PR 9 WL N - [N v v NRF N -Nv j k q v v k k v k Rk x - v N W k - WLL PN NG NV k Rk G v Y L v k (?)! V W k ) W k v k P UL W Pj$ V G k v -) v k W j v k

More information

Imputation for Missing Data under PPSWR Sampling

Imputation for Missing Data under PPSWR Sampling July 5, 2010 Beijing Imputation for Missing Data under PPSWR Sampling Guohua Zou Academy of Mathematics and Systems Science Chinese Academy of Sciences 1 23 () Outline () Imputation method under PPSWR

More information

LOWELL WEEKLY JOURN A I.

LOWELL WEEKLY JOURN A I. Y UR G U U V Y U Uq V U U -R $ q - U U Y 9 U - G Y G $ \ U G Q x X U R G - < UU V V - V - - - X - V - { - - - U X -- V URU - 48 UV- \- R & - R - U 8 ])? U - x V - ) U R x - [ - U XU R UR UUY U V \ RX -

More information

4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n, h r th ff r d nd

4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n, h r th ff r d nd n r t d n 20 20 0 : 0 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n,

More information

9.9 L1N1F_JL 19bo. G)&) art9lej11 b&bo 51JY1511JEJ11141N0fM1NW15tIr1

9.9 L1N1F_JL 19bo. G)&) art9lej11 b&bo 51JY1511JEJ11141N0fM1NW15tIr1 thunyitmn tn1 zni f1117n.nllfmztri Lrs v wu 4 t t701 f 171/ ti 141 o&oiv,3 if 042 9.9 L1N1F_JL 19bo vitioluutul fly11.1.g)onoo b5 et Nn`15fiwnwiymri1 nrikl5fini1nvi Ltol : Aeniln,flvnu 6m,wiutrmntn15Y

More information

828.^ 2 F r, Br n, nd t h. n, v n lth h th n l nd h d n r d t n v l l n th f v r x t p th l ft. n ll n n n f lt ll th t p n nt r f d pp nt nt nd, th t

828.^ 2 F r, Br n, nd t h. n, v n lth h th n l nd h d n r d t n v l l n th f v r x t p th l ft. n ll n n n f lt ll th t p n nt r f d pp nt nt nd, th t 2Â F b. Th h ph rd l nd r. l X. TH H PH RD L ND R. L X. F r, Br n, nd t h. B th ttr h ph rd. n th l f p t r l l nd, t t d t, n n t n, nt r rl r th n th n r l t f th f th th r l, nd d r b t t f nn r r pr

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r n. H v v d n f

22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r n. H v v d n f n r t d n 20 2 : 6 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r

More information

ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE MAXIMUM CUMULATIVE SUM OF INDEPENDENT RANDOM VARIABLES

ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE MAXIMUM CUMULATIVE SUM OF INDEPENDENT RANDOM VARIABLES ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE MAXIMUM CUMULATIVE SUM OF INDEPENDENT RANDOM VARIABLES KAI LAI CHUNG The limiting distribution of the maximum cumulative sum 1 of a sequence of independent random variables

More information

'NOTAS"CRITICAS PARA UNA TEDRIA DE M BUROCRACIA ESTATAL * Oscar Oszlak

'NOTASCRITICAS PARA UNA TEDRIA DE M BUROCRACIA ESTATAL * Oscar Oszlak OVí "^Ox^ OqAÍ"^ Dcument SD-11 \ 'NOTAS"CRTCAS PARA UNA TEDRA DE M BUROCRACA ESTATAL * Oscr Oszlk * El presente dcument que se reprduce pr us exclusv de ls prtcpntes de curss de Prrms de Cpctcón, se h

More information

Grid Game Policing Poses Problem

Grid Game Policing Poses Problem W P NW HGN UNVRY V 55 N P H 80' P 0{ 6 96 G G P P P K H H Jzz P k F ' P B R FN N W G K k K 20 j z z 0 j z z K H J z z U U P k P k k x P / J K RNG BWN H N -P F W H H F 2 0-2 6 P 2 5 0 0 0-2 0 0 0 0 j HN

More information

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA DEPARTMENT OF STATISTICS TECHNICAL REPORT #253 RIZVI-SOBEL SUBSET SELECTION WITH UNEQUAL SAMPLE SIZES

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA DEPARTMENT OF STATISTICS TECHNICAL REPORT #253 RIZVI-SOBEL SUBSET SELECTION WITH UNEQUAL SAMPLE SIZES THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA DEPARTMENT OF STATISTICS TECHNICAL REPORT #253 RIZVI-SOBEL SUBSET SELECTION WITH UNEQUAL SAMPLE SIZES BY CONSTANCE VAN EEDEN November 29 SECTION 3 OF THIS TECHNICAL REPORT

More information

,. *â â > V>V. â ND * 828.

,. *â â > V>V. â ND * 828. BL D,. *â â > V>V Z V L. XX. J N R â J N, 828. LL BL D, D NB R H â ND T. D LL, TR ND, L ND N. * 828. n r t d n 20 2 2 0 : 0 T http: hdl.h ndl.n t 202 dp. 0 02802 68 Th N : l nd r.. N > R, L X. Fn r f,

More information

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 p r o t e c t h um a n h e a l t h a n d p r o p e r t y fr om t h e d a n g e rs i n h e r e n t i n m i n i n g o p e r a t i o n s s u c h a s a q u a r r y. J

More information

, k fftw ' et i 7. " W I T H M A. L I O E T O W A R 3 D JSrOKTE X l S T E O H A R I T Y F O R A L L. FIRE AT^ 10N1A, foerohlng * M».

, k fftw ' et i 7.  W I T H M A. L I O E T O W A R 3 D JSrOKTE X l S T E O H A R I T Y F O R A L L. FIRE AT^ 10N1A, foerohlng * M». VOZ O } 0U OY? V O O O O R 3 D SO X S O R Y F O R 59 VO O OUY URY 2 494 O 3 S? SOS OU 0 S z S $500 $450 $350 S U R Y Sz Y 50 300 @ 200 O 200 @ $60 0 G 200 @ $50 S RGS OYS SSS D DRS SOS YU O R D G Y F!

More information

LUXURY RETAIL IN THE HEART OF PARADISE.

LUXURY RETAIL IN THE HEART OF PARADISE. UXURY RI I H HR F RI. ow easing Waikiki eachside Hotel RFI RR RI he newly redeveloped Waikiki eachside Hotel is designed to surround guests with elevated luxury and unobstructed views of iamond Head and

More information

Vr Vr

Vr Vr F rt l Pr nt t r : xt rn l ppl t n : Pr nt rv nd PD RDT V t : t t : p bl ( ll R lt: 00.00 L n : n L t pd t : 0 6 20 8 :06: 6 pt (p bl Vr.2 8.0 20 8.0. 6 TH N PD PPL T N N RL http : h b. x v t h. p V l

More information

1. Discuss consent and/or regular agenda items. 2. Slide presentation by Dwayne Hargesheimer on water construction projects.

1. Discuss consent and/or regular agenda items. 2. Slide presentation by Dwayne Hargesheimer on water construction projects. Pre-ucil Wrk essi f the Mayr ad ity ucil f the ity f Abilee, Texas, be held i the Baseet ferece R f ity Hall Thursday, cber 19, 1989, at 8:3 a.. csider the fllig: 1. Discuss cset ad/r regular ageda ites.

More information

INVERSES AND ZERO-DIVISORS

INVERSES AND ZERO-DIVISORS 630 REINHOLD BAER [August 3. G. Nöbeling, Eine Verschdrfung des n-beinsalzes, Fundamenta Mathematicae, vol. 18 (1932), pp. 23-38. 4. N. E. Rutt, Concerning the cut points of a continuous curve when the

More information

I ' l A MEMPHIS, TENN., SATURDAY, AUGUST 23,1873.

I ' l A MEMPHIS, TENN., SATURDAY, AUGUST 23,1873. - P G& P P G» -» - P D - RP P R G GFFX G - 3 D G» R» G - G > D X >»» P -3 8 7 3-379 ( -» - F X P X X z» FR 0- P x X >»» P»( > ( 3 - - --5 - X- - x 25Z3 - - z - 37 - x -» x V5?» - > 3 x & 2» x z > - -»»

More information

6.854J / J Advanced Algorithms Fall 2008

6.854J / J Advanced Algorithms Fall 2008 MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 6.854J / 18.415J Advanced Algorithms Fall 2008 For information about citing these materials or our Terms of Use, visit: http://ocw.mit.edu/terms. 18.415/6.854 Advanced

More information

LA PRISE DE CALAIS. çoys, çoys, har - dis. çoys, dis. tons, mantz, tons, Gas. c est. à ce. C est à ce. coup, c est à ce

LA PRISE DE CALAIS. çoys, çoys, har - dis. çoys, dis. tons, mantz, tons, Gas. c est. à ce. C est à ce. coup, c est à ce > ƒ? @ Z [ \ _ ' µ `. l 1 2 3 z Æ Ñ 6 = Ð l sl (~131 1606) rn % & +, l r s s, r 7 nr ss r r s s s, r s, r! " # $ s s ( ) r * s, / 0 s, r 4 r r 9;: < 10 r mnz, rz, r ns, 1 s ; j;k ns, q r s { } ~ l r mnz,

More information

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s. C ity o f T a g b ila ran

R e p u b lic o f th e P h ilip p in e s. R e g io n V II, C e n tra l V isa y a s. C ity o f T a g b ila ran R e p u b l f th e P h lp p e D e p rt e t f E d u t R e V, e tr l V y D V N F B H L ty f T b l r Ju ly, D V N M E M R A N D U M N. 0,. L T F E N R H G H H L F F E R N G F R 6 M P L E M E N T A T N T :,

More information

Opening. Monster Guard. Grades 1-3. Teacher s Guide

Opening. Monster Guard. Grades 1-3. Teacher s Guide Tcr Gi 2017 Amric R Cr PLEASE NOTE: S m cml Iiii ci f Mr Gr bfr y bgi i civiy, i rr gi cc Vlc riig mii. Oig Ifrm y r gig lr b vlc y f vlc r. Exli r r vlc ll vr rl, i Ui S, r, iclig Alk Hii, v m civ vlc.

More information

i;\-'i frz q > R>? >tr E*+ [S I z> N g> F 'x sa :r> >,9 T F >= = = I Y E H H>tr iir- g-i I * s I!,i --' - = a trx - H tnz rqx o >.F g< s Ire tr () -s

i;\-'i frz q > R>? >tr E*+ [S I z> N g> F 'x sa :r> >,9 T F >= = = I Y E H H>tr iir- g-i I * s I!,i --' - = a trx - H tnz rqx o >.F g< s Ire tr () -s 5 C /? >9 T > ; '. ; J ' ' J. \ ;\' \.> ). L; c\ u ( (J ) \ 1 ) : C ) (... >\ > 9 e!) T C). '1!\ /_ \ '\ ' > 9 C > 9.' \( T Z > 9 > 5 P + 9 9 ) :> : + (. \ z : ) z cf C : u 9 ( :!z! Z c (! $ f 1 :.1 f.

More information

n r t d n :4 T P bl D n, l d t z d th tr t. r pd l

n r t d n :4 T P bl D n, l d t z d   th tr t. r pd l n r t d n 20 20 :4 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 2 0 x pt n f t v t, f f d, b th n nd th P r n h h, th r h v n t b n p d f r nt r. Th t v v d pr n, h v r, p n th pl v t r, d b p t r b R

More information

Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v

Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v ll f x, h v nd d pr v n t fr tf l t th f nt r n r

More information

o ri fr \ jr~ ^: *^ vlj o^ f?: ** s;: 2 * i i H-: 2 ~ " ^ o ^ * n 9 C"r * ^, ' 1 ^5' , > ^ t g- S T ^ r. L o n * * S* * w 3 ** ~ 4O O.

o ri fr \ jr~ ^: *^ vlj o^ f?: ** s;: 2 * i i H-: 2 ~  ^ o ^ * n 9 Cr * ^, ' 1 ^5' , > ^ t g- S T ^ r. L o n * * S* * w 3 ** ~ 4O O. THE PENALTY FR MAKING A FALSE STATEMENT IN THIS REPRT AND/R CERTIFICATE IS S5. R SIX MNTHS IMPRISNMENT R BTH "D "? y. " cr TJ Xl^ " Q. rt 5' "g s r ^.. C i :? S :.. y ' : s s ^ST (X. I ^^ ^ ^ S : t ^ :

More information

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o u r n a l o f E l e m e n t a r y E.7 d u, c ai ts is ou n e, 1 V3 1o-2 l6, I n t h i s a r t

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o u r n a l o f E l e m e n t a r y E.7 d u, c ai ts is ou n e, 1 V3 1o-2 l6, I n t h i s a r t I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o ue rlne am l e not fa r y E d u c a t i o n, 2 0 1 4, 1 37-2 ( 16 ). H o w R e a d i n g V o l u m e A f f e c t s b o t h R e a d i n g F l u e n c y

More information

,,!1,',t', i- WlLut Fa -- $rct tl ctr n'.i'i, ) o, cy avil trttu';n,t[ jt'r.fu,,, -fnicloir ''., ittiltljuolt,t ol urlort*'i

,,!1,',t', i- WlLut Fa -- $rct tl ctr n'.i'i, ) o, cy avil trttu';n,t[ jt'r.fu,,, -fnicloir ''., ittiltljuolt,t ol urlort*'i Forces and Newton's Laws of Motion 1_. Common Forces List as many contact forces as you can. 2. 3. :-.. : ;' t,, I. t List all of the non-contact forces that you can think of. / :,.1 _. I,,,.,,,r.,ir,t),)'-,,,!1,',t',

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th n r t d n 20 2 :24 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n

More information

Minimal Decompositions of Hypergraphs into Mutually Isomorphic Subhypergraphs

Minimal Decompositions of Hypergraphs into Mutually Isomorphic Subhypergraphs JOURNALOF COMBINATORIAL THEORY, Series A 32,241-251 (1982) Minimal Decompositions of Hypergraphs into Mutually Isomorphic Subhypergraphs F. R. K. CHUNG Bell Laboratories, Murray Hill, New Jersey 07974

More information

L.3922 M.C. L.3922 M.C. L.2996 M.C. L.3909 M.C. L.5632 M.C. L M.C. L.5632 M.C. L M.C. DRIVE STAR NORTH STAR NORTH NORTH DRIVE

L.3922 M.C. L.3922 M.C. L.2996 M.C. L.3909 M.C. L.5632 M.C. L M.C. L.5632 M.C. L M.C. DRIVE STAR NORTH STAR NORTH NORTH DRIVE N URY T NORTON PROV N RRONOUS NORTON NVRTNTY PROV. SPY S NY TY OR UT T TY RY OS NOT URNT T S TT T NORTON PROV S ORRT, NSR S POSS, VRY ORT S N ON N T S T TY RY. TS NORTON S N OP RO RORS RT SU "" YW No.

More information

:,,.. ;,..,.,. 90 :.. :, , «-»,, -. : -,,, -, -., ,, -, -. - «-»:,,, ,.,.

:,,.. ;,..,.,. 90 :.. :, , «-»,, -. : -,,, -, -., ,, -, -. - «-»:,,, ,.,. .,.,. 2015 1 614.8 68.9 90 :,,.. ;,. 90.,.,. :.. :, 2015. 164. - - 280700, «-»,, -. : -,,, -, -.,. -. -. -,, -, -. - «-»:,,, -. 614.8 68.9.,.,., 2015, 2015 2 ... 5... 7 1.... 7 1.1.... 7 1.2.... 9 1.3....

More information

INDEPENDENT IN AM, THINfiS. NEUTRAL IN NOTHIfSfi

INDEPENDENT IN AM, THINfiS. NEUTRAL IN NOTHIfSfi * * NDEPENDEN N N NEURL N N YL N 36 LELL N 2 99 LE N 296 N LL P R $0 DY--K *Y " - R YLN 3 R YLN N R 47 R [47

More information

5.5m ETL. Caldicot Level ETL. 5.8m. Sluice. Sluice ETL. 5.8m. Court House 6.7m. Caldicot Level. Pond. Fir Tree Farm. Manor House.

5.5m ETL. Caldicot Level ETL. 5.8m. Sluice. Sluice ETL. 5.8m. Court House 6.7m. Caldicot Level. Pond. Fir Tree Farm. Manor House. t c fr ti wg u fr g purp. igur ii y t b u. A ii ut b c it by t tctr prir t t cct f y fbricti r buig wr. r ppicb, ii ti r t b r cjucti wit pciit cutt' wg; y iprity w wg i t b brugt t t ttti f Svi crptg

More information

fl W12111 L5N

fl W12111 L5N fl 41@ W1111 471,1516In15 o (1@ ) Imn5o td&& -miet9cqi c, 1119- bdo&-).6)./ 'MI 9 tg&&d L5N li@wymut4lp51:nfrthnnhiict46n-m'imilimlingnywimtpuctvuivi iru o cinuniulviu 1:411.,IJJIMg11.7f1Y91 11?ITri nct

More information

F l a s h-b a s e d S S D s i n E n t e r p r i s e F l a s h-b a s e d S S D s ( S o-s ltiad t e D r i v e s ) a r e b e c o m i n g a n a t t r a c

F l a s h-b a s e d S S D s i n E n t e r p r i s e F l a s h-b a s e d S S D s ( S o-s ltiad t e D r i v e s ) a r e b e c o m i n g a n a t t r a c L i f e t i m e M a n a g e m e n t o f F l a-b s ah s e d S S D s U s i n g R e c o v e r-a y w a r e D y n a m i c T h r o t t l i n g S u n g j i n L e, e T a e j i n K i m, K y u n g h o, Kainmd J

More information

b. e> nsjfitmjs - cne> Nursing Services Center, Faculty of Nursing Chiang Mai University. njauynfaa phuapmiu e'linaula* ftvnflwtivlvm ofooo

b. e> nsjfitmjs - cne> Nursing Services Center, Faculty of Nursing Chiang Mai University. njauynfaa phuapmiu e'linaula* ftvnflwtivlvm ofooo /. > Af Nursing ervices Center, Faculty f Nursing Chiang Mai University. njauynfaa phuapmiu e'linaula* ftvnflwtivlvm f ((&n) sjentpilg:, gtectigf, ctctfaffrfld Ivnem ( cn) babbjqci b. e> nsjfitmjs cne>

More information

«Le double : de l inquiétante étrangeté à l abjection. L Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde de Robert Louis Stevenson»

«Le double : de l inquiétante étrangeté à l abjection. L Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde de Robert Louis Stevenson» «u : nn n à n Én C u u J M H R u Snn» Cn Ch Pu : Ch Cn 200 «u : nn n à n Én C u u J M H R u Snn» Pu D «n ux» n En n (Cnu xx / xx / xxxx D u n : Ch Cn 200 «u : nn n à n Én C u u J M H R u

More information

Chapter 3. Second Order Linear PDEs

Chapter 3. Second Order Linear PDEs Chapter 3. Second Order Linear PDEs 3.1 Introduction The general class of second order linear PDEs are of the form: ax, y)u xx + bx, y)u xy + cx, y)u yy + dx, y)u x + ex, y)u y + f x, y)u = gx, y). 3.1)

More information

::::l<r/ L- 1-1>(=-ft\ii--r(~1J~:::: Fo. l. AG -=(0,.2,L}> M - &-c ==- < ) I) ~..-.::.1 ( \ I 0. /:rf!:,-t- f1c =- <I _,, -2...

::::l<r/ L- 1-1>(=-ft\ii--r(~1J~:::: Fo. l. AG -=(0,.2,L}> M - &-c ==- < ) I) ~..-.::.1 ( \ I 0. /:rf!:,-t- f1c =- <I _,, -2... Math 3298 Exam 1 NAME: SCORE: l. Given three points A(I, l, 1), B(l,;2, 3), C(2, - l, 2). (a) Find vectors AD, AC, nc. (b) Find AB+ DC, AB - AC, and 2AD. -->,,. /:rf!:,-t- f1c =-

More information

v f e - w e ^ C c ^ ^ o e s r v i c e ^ ^.

v f e - w e ^ C c ^ ^ o e s r v i c e ^ ^. * * >>'.* v. K *. V-Vv, : *. v - ' *.. v ;,-:-v -; v r ^ y c - : -, - r r : r * < : ~ : >, -. ^ * "--* * - * -ui.t-l.2,u?.:^_ a..., : w.--j.i: :-.; rr - a i r /-».. i v ' ^ 4. * '... ' J \ - ;/>»-

More information

Attachment H. Housing Opportunity Zones

Attachment H. Housing Opportunity Zones umbodt ounty enea an 2014 ousing ement ttachment ousing ppotunity Zones ttachment - 1 o V I U V V - V cata ipot U se uk e U 0.25 0.5 ies V I V I V II V k F I I V V V V V V F VI I Z V I V JI QUI U I ve

More information

^ 4 4- "4 4 # ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ 1^ ^ 4 ^ 4 ^ ^ -mm- 4 ^ # r^j, ^ f. .^r#- # # ^ ^ 4^ ^ ^ 4 1^4-- ^ f ^. # ^ ^ --^-,4 # f # ^ -^J ^ ^ ^ ^

^ 4 4- 4 4 # ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ 1^ ^ 4 ^ 4 ^ ^ -mm- 4 ^ # r^j, ^ f. .^r#- # # ^ ^ 4^ ^ ^ 4 1^4-- ^ f ^. # ^ ^ --^-,4 # f # ^ -^J ^ ^ ^ ^ # # ' #' 4 w V- f > 4 # V*, JK # 4 # rj, f : f # -J >, 4, ' 4 # 4 4 4 4, f # 4 f # - f. Llr {'W W W 4 * #'-'4. 4, 4. ' # -# 4 f* f f -mm-, # ---,4 # -# f # '-f'-# 4 4--.r#- # # -# ' 4 4- "4 f ' # ' 4 k-

More information

Ma 530. Partial Differential Equations - Separation of Variables in Multi-Dimensions

Ma 530. Partial Differential Equations - Separation of Variables in Multi-Dimensions Ma 530 Partial Differential Equations - Separation of ariables in Multi-Dimensions Temperature in an Infinite Cylinder Consider an infinitely long, solid, circular cylinder of radius c with its axis coinciding

More information

5 s. 00 S aaaog. 3s a o. gg pq ficfi^pq. So c o. H «o3 g gpq ^fi^ s 03 co -*«10 eo 5^ - 3 d s3.s. as fe«jo. Table of General Ordinances.

5 s. 00 S aaaog. 3s a o. gg pq ficfi^pq. So c o. H «o3 g gpq ^fi^ s 03 co -*«10 eo 5^ - 3 d s3.s. as fe«jo. Table of General Ordinances. 5 s Tble f Generl rinnes. q=! j-j 3 -ri j -s 3s m s3 0,0 0) fife s fert " 7- CN i-l r-l - p D fife s- 3 Ph' h ^q 3 3 (j; fe QtL. S &&X* «««i s PI 0) g #r

More information

Grain Reserves, Volatility and the WTO

Grain Reserves, Volatility and the WTO Grain Reserves, Volatility and the WTO Sophia Murphy Institute for Agriculture and Trade Policy www.iatp.org Is v o la tility a b a d th in g? De pe n d s o n w h e re yo u s it (pro d uc e r, tra d e

More information

KIRA 480. KIRA 400 Getriebe I KIRA 4N geared KIRA 4OO

KIRA 480. KIRA 400 Getriebe I KIRA 4N geared KIRA 4OO KRA 4OO KRA 48 1 11 i _(t_. KRA 4 Getriebe KRA 4N ered Mdebu Lindiner GmbH Ate-Pst-Str. 14 A-491 Mn e-mi: ffieindiner.t www.indiner.t "" KRA - xtrem,," KRA-xtremey (RA KR,,4 fra6( ) KR 16 4 G! / _ 2 M

More information

Manufacturing and Supply of Pipe Fittings Seamless & Welded, Forged Flanges & Fittlngs and Machined Components, see annex to certificate.

Manufacturing and Supply of Pipe Fittings Seamless & Welded, Forged Flanges & Fittlngs and Machined Components, see annex to certificate. 'P.P.P ( 6 erli e Ql iyass r ne Sysem r Mnrer Mers " Direive 97 l3lg eriie n. " 01 na!d/q{ 0032 me nd ddress he mnrer. Advned iins Pv. d. Prmr lnds se. Phse, Uni.38, Pelhr Vle, er Vsi Ph, Wesern press

More information

Dedicated to his friend H. A. M-ELLON I. CAP~ (s.s.memphis.). NEW ORLEANS, LOUIS GRUNEWALD. GRUNEWALD HALL.

Dedicated to his friend H. A. M-ELLON I. CAP~ (s.s.memphis.). NEW ORLEANS, LOUIS GRUNEWALD. GRUNEWALD HALL. Dedcaed o hs frend H A MELLON CAP (ssmemphs) == > NEW ORLEANS LOUS GRUNEWALD GRUNEWALD HALL THE MSSSSPP LNE WALTZES NTRODUCTON u + fw rf! } :V c Andane Maesoso 0 #+ q b T ff _ + := q T T T :e ] a! _ r

More information

Excellence in teaching and learning

Excellence in teaching and learning : fr rv S Oc 8 M Ez SC B Src 5-8 Er G v : fr rv S Oc fc ffr wr, fr rr v b f fr r Vcr vr c y. fr rr r: Excc c r rf r v c fr r Cy r. Sx vc-b v c fy ffcv, rv vc-b r w w ccy rv rv c. v r c w fr -w rr, fw wy

More information

Colby College Catalogue

Colby College Catalogue Colby College Digital Commons @ Colby Colby Catalogues College Archives: Colbiana Collection 1866 Colby College Catalogue 1866-1867 Colby College Follow this and additional works at: http://digitalcommons.colby.edu/catalogs

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

OFFICE OFFICE OFFICE VAV-203A 3/4" OFFICE OFFICE OFFICE M43 HS HR 2-1/2" PIPING DOWN TO FIRST FLR. OFFICE OFFICE OFFICE 215 VAV OFFICE

OFFICE OFFICE OFFICE VAV-203A 3/4 OFFICE OFFICE OFFICE M43 HS HR 2-1/2 PIPING DOWN TO FIRST FLR. OFFICE OFFICE OFFICE 215 VAV OFFICE I S P S 0. 0 ity, 0 klahoma / V- - - P-(SI) R RRIR - - - V-00 V 0 S. SUY SP 0 R R R RSR I - W - - " R S W'S 0 V. R R R I PR U-0- RI. R 0 V-0 V-0 'S 0 " R - R S " R R V-0/0 S. SR. -0 / R RRIR PIPS W R II

More information

N V R T F L F RN P BL T N B ll t n f th D p rt nt f l V l., N., pp NDR. L N, d t r T N P F F L T RTL FR R N. B. P. H. Th t t d n t r n h r d r

N V R T F L F RN P BL T N B ll t n f th D p rt nt f l V l., N., pp NDR. L N, d t r T N P F F L T RTL FR R N. B. P. H. Th t t d n t r n h r d r n r t d n 20 2 04 2 :0 T http: hdl.h ndl.n t 202 dp. 0 02 000 N V R T F L F RN P BL T N B ll t n f th D p rt nt f l V l., N., pp. 2 24. NDR. L N, d t r T N P F F L T RTL FR R N. B. P. H. Th t t d n t r

More information

TRASH ENCLOSURE WITH SOLID GATE 4 STORY BUSINESS / RESIDENTIAL BUILDING CONTAINING 2 BUSINESS SPACES AND 6 DWELLING UNITS 6' - 0"

TRASH ENCLOSURE WITH SOLID GATE 4 STORY BUSINESS / RESIDENTIAL BUILDING CONTAINING 2 BUSINESS SPACES AND 6 DWELLING UNITS 6' - 0 NSN N. PUN WY R. P 0. SG S 4 SRY USNSS / RSN UNG NNNG USNSS SPS N 6 WNG UNS RS NSUR W S G.. RSRV PRKNG $50 N SGN RV S (7) UR PRKNG SPS ' - PRPRY N M N, YP PU Y SG RNGS S GNR NS 6" G UR rchitecture nteriors

More information