i t 1 v d B & N 1 K 1 P M 1 R & H 1 S o et al., o 1 9 T i w a s b W ( 1 F 9 w s t t p d o c o p T s a s t b ro

Size: px
Start display at page:

Download "i t 1 v d B & N 1 K 1 P M 1 R & H 1 S o et al., o 1 9 T i w a s b W ( 1 F 9 w s t t p d o c o p T s a s t b ro"

Transcription

1 Pgm PII: S (96) VR, V 37, N 6, , E S L Pd G B $ P M L I B L P S M S E C S W A U O S R E R O 1 f 1 A 1 f fm J 1 A bqu g vy bd z gu u vd mvg z d,, -dg d W fu ddd, d u vd v umbguu m g, vd d z I, fu d bquy g (W, 1935) W f w fdg w w dg ff bu d y f dff f gu u (u bu 20 dg fm v) T ff u w vb u u I, ug djum k bv v g dffuy xg u d f fu ( g d ) Id, ym b wd d f dg bvd T m f fu vy mkdy dud v ud w u u ud w vb dw ud vb u T vd d wy ugy g gd f f vb u u T u m bu w fu d dmbgu du g xd g u, v d w fu m m y vd Ag, u ugg -dg ud by vu ym m wy fu w m dmg vd 1997 Ev S Ld A g vd I m F A INTRODUCTION m f ( T m ( w w u f v m d y ( & S 1 N L & S d v T f f 1 v d B & N 1 K 1 P w b M 1 R & H 1 S, S 1 9 f T w b W ( u m m b m 1 F 9 w d d d v b b m T b m d ( M & F m m d w v b U 1 W 9 F 1 m m w v V R ( w I I f b q V H y b w vg w b g d y v f (, 1 C, 1 F * P S L 1 u v L C U L P G 6 S b V V A F u ~ N U K K C d v w F S 5 U w [ ( 8 f w m u 8 E u b

2 C W J F d w v W w ( v ( d ( w V d W ( w f d ( m w v VT ): d w f d ( m I d F 1 f ( 2 3 x g m d w w f ( g dw x d b b V If b b V ( v f m x v b W ( F 2 w d 1 b w f x T f w A ( d w m w d b d j b w 2 d g b d V ( d b d q m V w w w d T F m T f w w ( x < w j b W f f u m w d d m v u d f u d m E T b w m m j m W ( F 2 g 1 f m f f d g d ( b d T f q w u d d m 1 W f v m A f g d bg w y b d w b m bu V V v T f g w W m f g W m b M w S ( A f T m m f d b w f m w d F b d v f w f W ( d ( T 1 b v d d 9 T w I f u ( 1

3 P M L 1 R 1 ( m 9 9 T u ( d b m v ( v f S P w d B m m ( w 1 ( C b 7 2 W d f f ( T f v w 7 H f d ( d d 1 m T v u I b f 0 dg d f f 1 m v d f f b T m T w g b u d - b d b ( R S x V C2 T f f b S w w 8 A ( O b 1 w u 9 ( m T w H 1 U 1 w w w 9 V 9 u b F 1 f wx b d m f w m d w M w d v m w g d w v m T w b m d f g d b V T FIRST SET OF EXPERIMENTS(EXPERIMENTS1-3) w d m I f x w A 4 d m w f b m d T w f b d 5 m 3 u 6 d ( M d T O fb b m b f ( g u v d d w (, 1 w b ( C 1 T f w d w T g 0 d T ( g w b 2 m v w 3 d 0 1 d u ( m 1 d T w v b u A O 1 1 d bw w d w g w 1 w m 9 d u F d w u f d b EXPERIMENT1 v g v ( d T w d W f b f W ( b b 1 b u m w 4 9 d ( y P u d b w w v F 1 4 d w f f f w bt b w v g w w w bm T m S w z ( g ( b v ( I w d w b d w w w d ( u f w w b T g f mw w m T f m (, 1g g q w b u A f ( d d w d m d f ( P A m w u m v f d M b v g v ( w 2 O T b w w b T ( d d ( u y d w x

4 C W Sdg N dg Ag 3bwV-dgd Vg (dg) F R E f m d w ( m F b g v m T v w m b g f w x 1 T ( g v d ( R d d F 2 f 1 b v d w b f P b u m T v v g v ( T d b d b v b b W 1 d F 4 bd b b ( m f m v f B 4 d d M gg ub E d d w P 1 f m I m b w ~ O ( b d q u v m w I ( b O 0 T b v m w v b b b ( v v g g b L ( T w d 1 v C ( T w 1 f y u9 b N S ( 2 A g 1 f x k T x f m b f b W ( v 1 d ( m W b 1 A f d b m b W w m m f m b w m w V w ( EXPERIMENT2 1 f u m E 1 x u w g w 3 m d b w b m d ( m w

5 P M L 709 H d w b N m,qm f I w - \ 0 m w z d \ g F 1 ( m b g m :1 m \ b f :[ f T ( w v d I g b w f v :\ - q d u, 1 f \ m w w \ I u f \ \ d w b I u k f d w A ( m x w ( g dg w w f T m y :~: g f B d d f m u m b u g f f H x w w T w f x F w d f u f m w v S w m b g w b T m v m u d v m m m ( N & 0,52 dq S 1 I b g F Sj 9 u E 2 S d m u m E I w d f f f T w ym w w d d d w d m u m w P T E 1 w ( L, 1 I w w u A m 9 w u b m f f d b g d w b ( d x b b d w 2 E b u f d d w f u m f b \ M O T b R b W u xt f u m E 1 b b x f d F 4 u w m m x w d m T u S T w m f b f w u fx f x b f T w w f d d v F u d d [ 3 T d bm ( F

6 710 C W X 06 : - m % I I I I I I I Au dm (dg) duf F R E ( f f d w m d b u d y d d T uf w v f u D I m w T m xf d w f f b d d I f d T m w w b m v u m w b S d ( fu b u w wb b b E 5 m d m dd T xd w g v b m f x w m f N S E d I k ( 7 A d 1 4 d d d T d T m d w d m v T b x b v w g w w v A 2 T d b d ( g gm f y T f g d b v w gd y f

7 P M L m R d u g T x F 5 f w u x v A f L b m f ( T d b d b g b b F E d U d u f d b w d u w um v F v ( M 1 A ( 0 f I v 9 f y f g f w b d w w v ( ( d L = O b b w O d u d d T w b m d b d v mxd T u vu d f g m b m v w m v d f f b f u u x w f ( b T d f f EXPERIMENT3 g b d I dx w T dg xm f b u x b v b g T w g d y f I w d w d f v d w w I wd f d b g m w d f b d g I b u d g w g v T d f w ( x Sd b 1 W d 9 xw V w b d w b v m d w m T f w f u ( 1 V x & B S x9 1 T w 9 b x w v M SECONDSET OF EXPERIMENTS O F b T d b f xm w d u u x Lbd Pyyqu S (Sbug, S T w F) f f x Id f mug dg dx, x f T d ( d w m x d w T ( w g ( 4 6 b v I ( x 5 T m v g x w m w g w b ( m b d u v f ( S b v d T ug ( 9 B w d k ( w A 1 ( L v g vul b q b d w b v b b g k A m w u b M g u T m w mf u b w ( m d b ( 1 w 0 d q A u d d u b B w b u f m g v d 1 m ( A g d d 2 f ( w v d v I g m bv f 1 m m f b b 0 5 m T b w d f 2 m w d f b m f d 2 m g u w b ( V

8 C W - m ~~ Œ4ñ ˆ Œ ž + dvdud Sdg ~ 06 - U ~ N Sdg OO I ~ A F R E 3 d d O d w m v ( A f ( b f m w T d gw 2 d f d v f w w w w g v m u d f w w E 3 xm f O F bw b v EXPERIMENT4 m Bd qu md g S P w d 2 E b d v f m ( W m F b v f d y bm w w w f u f m u f N w x b m d g I m T w E u 3 b V V d b M f f S ( w m d I N d 1 b V V w ku yw T w x b u d v f b V V w g v f F 6 T M S w 3 d f w g w b ( f d * d ( f

9 P M L L!,1 0 ~ 1 \ Ḷ * V V;UP3 Vg5 I, Vg2 vg4 w 7 V F S u E 4 T ( ( ( B g v v ( v v g m ( ( d f T v d b Vgq V V f q F g v w O b g w v ( 1 d 1 d V d k gb j v T v g m ( w f TV d b V V w g ( d f I x 3 ( w g V wy f d A f v b f f q d ( u4 m O u f T d m w 2 4 m u f f d w v ( v w 1 w f v d A fx w R d f df d m w w F 7 g d f f v b w w A w u f bvb V u V A v z ( d T g w g d v w f T w v m w q q w w u P u v b V E w d u g d u b ( m g w d f V I w w 4v um w b V m P T m V ( F 1 ui d g d w b V d w d g b d b d m T w F d w j b k bk ( g ( k f d b V u ( F 1

10 C W v,g -30 d) ~ MG ] I I I I I I % A ) : %? ~w Ag xbw! dvg Ag bwv dvg I A M du 200 m A 400 m } 200 m 400 m } Vb u Ivbu u ---- Pd f g% d y vd Pd f g vd dd V I I F R E 4 f G d f b (V) g v ( V b S b ( V w m d f S M g b gu f f ( 3 = 7 P > 0 D F, ( d f T b V V A f b b v b T g w T 4 d b b w f d w d w u E 3 ( m x T d ( w V v 4 d W k d b g f E 3 w x w T u v H w m b g d b f d d b M S g m ( F m m b 1 d V b x w 2 d w W v 4 d d f b 5 d ( S m ( f A w g d m f ( d x d w D d f U V V ( f V v 2 d b E 6 g W v 4 d d w mf f b b m w b

11 P M L g ~ 0 6 ~ > \ % - \ \ ~ I I I I I I w 10 g ~ 0 0 0:*!$=- = ),* ) v : - - > \ g -20 \ \ ) \ AD \ FB I I I I I I -30 I I I I [ I Ag bwv dvg Ag bwv d Vg Ivbu u A Vbu u Pdf vddd V Pdf vddd Vg F R E 5 f L d f b (V) g v ( D b m V b T w v m f m v ( A d ww F 7 b m g v m f A F b b b EXPERIMENT5 d w v b V T g wm m x V g w d u g T v E 4 T x w b w E 4 x T f b f b db d d x d T f b v f m u( A ( F g d b I T w x m d d b d v w g d w v v R g w F 8 x d f d g m w w f u f b b V g u V fe b f dx 2 B d 4 m x b w

12 C W AD I - + ~+ O Ag bwv dvg MC -50 I I I 1 I 1 I O I Iw; - J I O ~ A W ud vbgfu 0 N w ud vbfu Pd f gk dmwm]y~vd Pd f vd ddi J-50+f I,, I O Ag bwv dvg F R E 6 f G d f b (I@) g v ( D vgd v bk f 200 d 400 m V b - d ( 3 = 0 P > 0 wg 1 d f T f F x E 4 A v z b xw d x ( d d b d w d V N v m v I w g u d f V g v w v f V ( F 6 T d S ( w b w g d m d x V w w ( d w d F 8g T w d b g m v b v w d v A v x g b m d u ( d V b g v f f D d d m g v EXPERIMENT6 d W b V I

13 P M L v d f u b u w d w b m dm w 2 d T w m d x d b d T d w v b yu b d f ( md f v w d A m b E 4 d u v w d ( f S w [ 3 T d x w M S ( T ( F u m g d b f m w w v b w d f d y T E 4 5 b T mx f m w v u d w b v g u m g m d ( F 9 T m f I f v w v b V V W b m E 4 wx b g m b w F b v d - W b V F f m( 2 d w V v E 4 T m bx b w f V g b m b ( d d V f b w b f S M w b u m ( d E 4 I x A b f f b x b w m f v d W m g w m b m H f d w E 4 w f x g w w I b M b f b wu O F ( b w b E 5 x b E 4 x w d x d ( g S S w d d E 4 f x x x W b u f ( m b V w w g V w u ( d w 5 d g m w ( 1 d E 4 ( x T m b v v d f b H y( d w b w 0 d f u m F 3 T f ( b w b m R w d E 6 m x A v b f w m d f b F 9 v w b w m w b ( w wd m b m E 4 E b xf dx u 2 4 m b v I b u E 4 5 w x m b w EXPERIMENT7 d 4 m ( d = 5ud I vu xm, fu f w v F 4 = 1 P = 0 T b wy g A 1uggd by vw, ud ( b m gud g d m f 2v m b T f m T b d E 4 x g ( T w f g I S B H ( d d T f ( I d M w f b f f E 4 f x ( d w m m

14 C W b f A b f f f g g u T x m w b v y ( m T f f x d T w u w ( 2 3g T E u f d m x y E 4 5 x d g d M V m V ( F 1 O T ( bd b m w g x d A b m v u b d S S m w E 4 g x x m d V 5 f f T ~ m x d w A w u ( E 6 T m x m w d T d ( = 0 d f d f ( b x v f ( w d v u w b m mb m w w m d m d T ( v b g d R b T w d g T g f d x d T m x E 4 5 ( d x f d ( g E T f 4 d u E 7 v d x g v f f d m b w w GENERALDISCUSSI0N f A f m W d 1935 m, w w b ( u f v d dg ff ugu 4 b d T f m du ( 6 ( E d b x g xd g mvg m b fy dmbgud by m g d g m Tm -dg, w m g d by m wm f fu d m v y g m fu W fud u kg f g T g d b w y umbguu g d by fu V V F v ud b dd f dmbgu W f v ( b V V v u fdg d gy w V f F I b d ( m w v m w V d F F 1 ( M E b 4 b m d W d b f ( bg w m w V d x d f d ( d b wv V V w f d w m u T w V d k w d ( d b V ( A g b V ( b ( d T F ~ f f f b d w b V V m v d S M ( 2 d ( 1 m E4 m w x bm b T w ( E 1 d b u xd w F uv b T d m w d w g v m w d d V f v T mb u d g ( w w m w g d b w T V m d w d T q m W m

15 P M L d w b F d w m m f f m ( 5 w E b x m m m d b b C f q d u m u b g f m w g S g m w - f w f b b m b u w d j gw m m T u T f f w b w g d d v df f df w w d b m E 2 w v x b b f M d x y g m F d d u d v g v w m d b m w b f w H m w d f m g d f v T f f b y m W f f v d I d w q u f u f b w w T f b m w mu b d u m f I ( R 1 J y H m F w ( H w f m u d d m w f g T I w m b u d m u m u C b v j ( m b j m u T b b m f v ( d T x m b u f y m ( u b m j C b m m w m y f w d w m m w m M ( y f 1 O g f w d d b d ( w g m m d b v L m b b v A b w A y m f d b g m f w d f m x m m T d f b d b m v b m g w m m W f m W g f y v f b g m x H w V w b m f d w w d m v d w y d f v T x A b w u g f m f y f ( v w b m u b j REFERENCES ( & C 1 P, P 1 I w u B & N ( M 9 9 d E B R 5 d b u C L S & B ( P ( v m d m q b b u V R 1

16 C W H ( m v m C w m J E P P H P P 2 J ( C U R L ( d A & W B K & T ( J ( V H L H ( C & T ( H V V 1 Y W & S P ( 6 B S R & H ( I m K ( L d m d m V b V R 2 R 1 L & S ( S & H ( T m V R 2 L S W & C ( D I O V S 3 2 m u d S & L ( M m V R 1 d f V R 2 M ( P m f S S & N ( O B K & T ( H m V R ( C 1 6 T ( A m Y W & S d d B ( C M & U ( D m ( 2 v P R S L L A F P H L 2 1 U ( v m C M & S ( M b m P v S 2 1 V & B ( O N & S ( m V R 1 v V W ( U v w b R 7 P F 3 N & S ( A m m J 1 A f P & M ( S g j I O ( w g f m g P 4 M A E C S g P & C ( P M w P P 3 P C & S ( P L P S ( w M C C T w E 1

ANIMAL ISSUES BULLETIN MARCH 26, 2012

ANIMAL ISSUES BULLETIN MARCH 26, 2012 T N M F N M F C m g ANMAL SSUES BULLETN MARCH 26, 2012 ** Sky Hg Bd B by Ud A ** W M S F S Y ** W P Nd R P ** Zmbbw vg f Tum Hu ** Fbk Mk Su Puy M ** A L: G C A N Cu ** A W f Wd Tx Bu ** Cd S d Cf S L

More information

Help parents get their kids settled in with this fun, easy-to-supervise coloring activity. A Fun Family Portrait... 3

Help parents get their kids settled in with this fun, easy-to-supervise coloring activity. A Fun Family Portrait... 3 K u R C d C! m m m k m u y g H p u R Cd C g d g b u d yu g p m d fu g f pg m g w Tk yu C g p D Ng kd pg u bk! T y g b fm dy m d md g g p By pvdg ud d ug yu u f D Ng Cg v, yu b pg up g u d g v bf W v pvdd

More information

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS U 18 D V p y p & d 2-5 - 410 208~230 V. 1. 60 z. Md: YD024GM18M2 YD036GM18M2 YD048GM18M2 YD060GM18M2 : pp f y vy. GZ YMB D M Y M G dd d qfd d v p f pp, dj d p f. d gy bf pg p. fw y pp, dj, v pby g f, k,

More information

HYDROMETRIC NETWORK REQUIREMENTS OKANAGAN BASIN FOR THE. Prepared for. Photo: Belgo Creek at Highway 33

HYDROMETRIC NETWORK REQUIREMENTS OKANAGAN BASIN FOR THE. Prepared for. Photo: Belgo Creek at Highway 33 YD QU F G f : g g 33 b g g G g 8 f g f g Dv, f v b g g G g 8 : b, f v b-b g g, ://.v.gv.b.// f g b f g. 1. 1 2. g.. 4 3. f F. 4. 11 5... 13 6... b b 1... 11 b 2. F.. x.. f f x.. b x... f g f g 1. b g f.

More information

August 30, 2013 Volume 85 Issue 2 echo.snu.edu 6612 NW 42nd St. Bethany, OK (405)

August 30, 2013 Volume 85 Issue 2 echo.snu.edu 6612 NW 42nd St. Bethany, OK (405) B S B OKC w TE Ag 30, 2013 V 85 I 2 d 6612 NW 42d S B, OK 73008 (405) 491-6382 R f v j xd P b K Rb K Rb, Ed--f E, v d f bdg vg f d d b d d f Of, b f g j, d Bd j g w d d g, SNU d g- j w fw T w d vd bdg

More information

S J M I PAC T A F CT R O : CR E D EP

S J M I PAC T A F CT R O : CR E D EP u Cu R 5 N 3 07 46-5 Cyg Rg Rv R vw u bu K m z : Ov vw k Ckby D R S, Dm S, U vy Gu Bg,, W Bg, y Rv: 09-0- 07 Rv: 4-0- 07 : 8-0- 07 C g u: k C kby D R S, Dm S, Uvy Gu Bg,, W Bg, b w mv uy ug bu mu bu km

More information

PwC Middle East Spa Benchmarking Survey January - August 2012

PwC Middle East Spa Benchmarking Survey January - August 2012 www.pw.m/m Mdd E Sp Bhmkg Suvy Juy - Augu 2012 W pd p h u f PwhuCp () Sp Bhmk uvy f h p h Mdd E. Th h y bhmk p vg h Dd S, Dh, d Bu p g. Th Sp Bhmk Rp ud -uy b d h d v h pd fm Juy Augu 2012. Th Sp Bhmk

More information

Local EleveD Wins Spectacular Game

Local EleveD Wins Spectacular Game G uu «w w, u b g b bu g B vw, bu v g u,, v, ub bu gu u w gv g u w, k wu u gw u k bu g w u, u v wu w, v u wu g g bu u, u u u w, z u w u u b g wu w k bu u u!, g u w u u w u Bv Vu «J G B 2 938 FY-X Y u u

More information

GNSS-Based Orbit Determination for Highly Elliptical Orbit Satellites

GNSS-Based Orbit Determination for Highly Elliptical Orbit Satellites -Bd D f Hghy p Q,*, ug, Ch Rz d Jy u Cg f u gg, g Uvy f u d u, Ch :6--987, -:.q@ud.uw.du. h f uvyg d p If y, Uvy f w uh W, u : h Hghy p H ufu f y/yhu f h dgd hv w ud pg h d hgh ud pg h f f h f. Du h g

More information

S JF MPACT FACTOR: J u Ju S S A d Hum S z & Ddz V 4 N 2 SSN: Adu g, d y umd m d du, g ud y Juv u u u dy g qud y T, du ud d g y m, d y, ug d vd d

S JF MPACT FACTOR: J u Ju S S A d Hum S z & Ddz V 4 N 2 SSN: Adu g, d y umd m d du, g ud y Juv u u u dy g qud y T, du ud d g y m, d y, ug d vd d S JF MPACT FACTOR: 2 996 J u Ju S S A d Hum S z & Ddz V 4 N 2 SSN: Ju S S A d Hum V 4 N 2 2017 P 38-42 Cyg CRDEEP A Rg Rvd F u Lg R P A C S udy C u J uv D quy d dug E du m u P v mm: Pdgg- Pyg u O dg vu

More information

FA001 WALLACE CREEK AMBULATORY CARE CENTER / DENTAL CLINIC REPLACEMENT N A J E N N NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND FOR OFFICIAL USE ONLY

FA001 WALLACE CREEK AMBULATORY CARE CENTER / DENTAL CLINIC REPLACEMENT N A J E N N NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND FOR OFFICIAL USE ONLY 4 5 :\Users\btb\ocuments\404-G-40-_btb.rvt /9/0 :4:59 M M M YM M :. MU M QUY () G YM UY, U Y Y W M. MU MU W 6". MU U W M QU.. MU UM W Y Y W M. MU MU W 6" MM. MU W UM M QU.. M MU K YM W M W Y Y W M. MU

More information

nd A L T O SOLO LOWELL. MICHIGAN. THURSDAY. APRIL Spring Activities Heads Up and Forward (Editorial By " T h e Committee'')

nd A L T O SOLO LOWELL. MICHIGAN. THURSDAY. APRIL Spring Activities Heads Up and Forward (Editorial By  T h e Committee'') - 6 7 8 9 3-6 7 8 9 3 G UDY 3 93 VU XXXV U XY F K FD D j V K D V FY G F D Y X K X DD Y j \ V F \ VD GD D U Y 78 K U D Y U Y 484?35 V 93 7 4 U x K 77 - D :3 F K > 6 D x F 5 - - x - G 7 43 8 D $35 K F $5

More information

The Hilltopper-40 a compact 40M CW transceiver. Offered by the 4-State QRP Group

The Hilltopper-40 a compact 40M CW transceiver. Offered by the 4-State QRP Group T H-4 m 4M CW v Offd b 4-S QRP Gu N: 2M v w T H-4 Tv KSWL v 8 Ob 28 u: u v: 7 73 MHz Tu: Hz /2 Hz Tm w uu: W m Rv u dw: x 6 ma Sz: 43 x 39 x 7, w 8 z u-d k- w O--f CW d, mb md A/B b, 8-3 wm Adjum: BO m,

More information

Polyurethane Evolution

Polyurethane Evolution Polyurethane volution 1969 M GUP H D V VY YP F PYUH PP - HGY WH P H D DVPM F W MHY D PDU MHDG. DY, M UU P MG H B KW D W PD H MK, H MDU U P F U P W H UM H H QUPM FGU D V F UM PPP H PDU QUM. UU VB F H

More information

LOCAL NEWS. PAVBBS any at this offioe. TAKE NOT IUE. AH accounts due the. firm qf MORRIS A' III HE mutt be paid to

LOCAL NEWS. PAVBBS any at this offioe. TAKE NOT IUE. AH accounts due the. firm qf MORRIS A' III HE mutt be paid to U Q -2 U- VU V G DDY Y 2 (87 U U UD VY D D Y G UY- D * (* ) * * D U D U q F D G** D D * * * G UX UUV ; 5 6 87 V* " * - j ; j $ Q F X * * «* F U 25 ](«* 7» * * 75! j j U8F j» ; F DVG j * * F DY U» *»q*

More information

LOWELL STORES SERVE THRONGS OF LOV PEOPLE ON FRIDAY NIGHT

LOWELL STORES SERVE THRONGS OF LOV PEOPLE ON FRIDAY NIGHT J p M 879 61 p 260 M G W j p : b p pp M M K p b J M G * p P p b p p D W P p b G 14 b p qp j b p p p J p z M- K W W G Gbb Wb M J W W K G J D D b b P P M p p b p p b b p J W ; p jb b p x b p p b b W Pp pp

More information

Networking Management system Protocol. User s Manual

Networking Management system Protocol. User s Manual wk M U M Id hp : I : dw : fw : w hp : w h : h : h : h h pwd : f. M p f. d h p : h : 7: f M-MU. h f d dp f d. h f d dp f b- d. h f d dp f * d. h f d dp f d. h f d dp f Y d. h f d dp f. d 7. h f d dp f V

More information

LOWELL. MICHIGAN. JULY Out For Circus Acts For Lowell Showboat. Charles T. Foo of St. Johns was was T r u m a n P r a t t of Saranac who

LOWELL. MICHIGAN. JULY Out For Circus Acts For Lowell Showboat. Charles T. Foo of St. Johns was was T r u m a n P r a t t of Saranac who G p G UGY G pp w p pp Gy Gyb w w w w w w b v w py G w w by w b y w y vv v W v w p w wp b w w b My w w b v p y y y U y vb y bw W v q y y pp v w p bw p py W p y p w w W w y w bv y w w v v wv w y p vw p Gy

More information

An Elephantine Misunderstanding: A miscommunication between researchers and their subjects

An Elephantine Misunderstanding: A miscommunication between researchers and their subjects P S d C R hr J hkd AE h M d d g: AM mm b w R h dt h S bj R 1 7 A 2 1 P S d C U v y f M h g I f S R h A Eh Mddg: A mmm bw h d h bj Jh Kd Uvy f Mhg P Sd C Rh R 1-7 A 21 Akwdgm: Th h b d f d dd vm D h Fd

More information

INTELLIGENT ROBOT USED IN THE FIELD OF PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK & MACHINE VISION

INTELLIGENT ROBOT USED IN THE FIELD OF PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK & MACHINE VISION T m3 D T g jmpg: www. g.m/ j NTEGENT OBOT UED N THE FED OF CTC CTON OF TFC NEU NETWO & MCHNE VON M. M d* Dpm M Egg..Cg Egg d Tgy C D 64 Tm Nd d E-M dd: pmmpd@gm.m T. V m Dpm M Egg..Cg Egg d Tgy C D 64

More information

M00.01 MECHANICAL COVER SHEET

M00.01 MECHANICAL COVER SHEET M U DUG /G UD QU (GUG) KGD M D U G U G D G U UMD M U MU U D MK DM MK U U U G G U U U U W D UM U D UM DM D QU D UG W W U WM W M DG U DG M () G M DG U D D D D ( G) U DG U U G DD K D DM W D G K W M UDG MGM

More information

ceducate. SCIENCE

ceducate. SCIENCE d f K K K v G v G W f f d v K G G G W f G W f d K v d K k b d d K v G G G f W b d dw f v d K d K v G v G G W G f b W d w d f d d v f d M M d k b d G f - 2016 2015 v bb w.. f d. www.kwb. d f Pd, M 1 Pd,

More information

PACKING LIST MACO V-5000

PACKING LIST MACO V-5000 PACKING LIST MACO V-5000 PART QTY OD SIZE LENGTH DESCRIPTION CHECKLIST T47P 4 5/8 050 36 Aumum Tubg _ T43P 1 7/8 050 48 Aumum Tubg _ T18P 1 3/4 050 48 Aumum Tubg _ T15P 1 5/8 050 48 Aumum Tubg _ T01 5

More information

LOCAL NEWS. TIIH Dclrrit Tribiint linto'-i the votoraoftba 1 id«i n tbe tf\t 1 tuiiibt*. RATES OF ADVeUTISING.

LOCAL NEWS. TIIH Dclrrit Tribiint linto'-i the votoraoftba 1 id«i n tbe tf\t 1 tuiiibt*. RATES OF ADVeUTISING. w U G Bk-2d " U U U 8 " $50 y dv U X W G WY B 587 UB 5 d ( UB Y W Y G W W Ud ( F UB: F y xb d 7 75 B g»d» U B d B «B)( v v B Wkd ««W d «w»y d w»»d w \d d «W - k UB - W» vd Wg d ) «B - Q-" -d»(««( : /W

More information

Report Card. America's Watershed. Moving the report card forward. Information for multiple uses. A vision for. High. Low. High.

Report Card. America's Watershed. Moving the report card forward. Information for multiple uses. A vision for. High. Low. High. Ifm f mu u Mvg h cd fwd cd w u d ky mg fm g mu f fm d ch. Th ky mg m f cmmucg y mgm d dc d cy mk. mg cd f h M v b w y h c f my gu, dvdu, d gc. Fwg h Smb 2012 Summ S. Lu, mc Whd Iv fmd wk gu whch m guy

More information

Please turn in form and check to the office by Monday, December 11 th. Amazon.com. HomeGoods. American Express. Lowe s. American Girl. Macy s.

Please turn in form and check to the office by Monday, December 11 th. Amazon.com. HomeGoods. American Express. Lowe s. American Girl. Macy s. Wh d v p u h w f? B v Sp d m u v h hd, h d ju h wh u m fm b f u PTO! Sp p h M f d. If u d mh h d fm, h u h Bm f vb. Th hudd f h. W w b d hd d du Md, Dmb 11h d v bf h u Fd, Dmb 22d. F d v $100, u p f hm

More information

Original. Public-Private Transportation Act Detailed Proposal ROUTE 28 PHASE III. Linton Hall Road to Pennsylvania Avenue Prince William Count y, VA

Original. Public-Private Transportation Act Detailed Proposal ROUTE 28 PHASE III. Linton Hall Road to Pennsylvania Avenue Prince William Count y, VA ub-v Dd RU 8 H H Rd v vu m u, V ubm d : m u, V ubm d B: h: b b h m :, h d h f h d j M d h d fu f h d j vdd wh h b h d h m, Ru 8 h Dd V RD RJ H # 7+ G 8 # H # & 6 w Gu # V w / 8 6 u R d, R H D D D D D

More information

INVITATION FOR BID Exploratory Geothermal Drilling Services Department of Natural Resources (DNR)

INVITATION FOR BID Exploratory Geothermal Drilling Services Department of Natural Resources (DNR) V F B 21064 xy G v f u u ( B u: y : : u : -B ( u /k Wy y 30 2 1500 ff y W 98501 Bx 41017 y W 98504-1017 W 360-407-9399 w@wv y 18 2012 2:00 1500 ff 2331 y W 98501 ://wwwwv//u-f ://wwwwv/v/-k B U B V BF

More information

The World s Most Effective Midway Traffic Builders!

The World s Most Effective Midway Traffic Builders! Wr v r Br! 1 5 G 2 V 400 V 400 F U V 400 U V JU 10-19 rk Frr 1600 U - 1600 (r r 2000) G, W, r r Fr 5:00p- v r B J & J U r p 1600 rv rb, r r bv p pr pr rqr U W, G, F W U, W, r & Fr: 5p- : & 1p- V 400 F

More information

Here Comes the Showboat Silver Anniversary Year

Here Comes the Showboat Silver Anniversary Year Y 693 OW DY Y 5 957 " jg x" B 5 F g g F W " - D G " - "Bg" - g g : - g 0 g - - g g F g - g B Kg - WW! «00- x ; W j g K O «O j < B g B /: D W! g g VFW g g g g B B» ) «- g " g F - - j g F W j g g g g F g

More information

MECHANICAL LEGEND EQUIPMENT INSIDE DUCT SIZE (FIRST FIGURE IS SIDE SHOWN) FLEXIBLE DUCTWORK MOTORIZED DAMPER BACKDRAFT DAMPER

MECHANICAL LEGEND EQUIPMENT INSIDE DUCT SIZE (FIRST FIGURE IS SIDE SHOWN) FLEXIBLE DUCTWORK MOTORIZED DAMPER BACKDRAFT DAMPER M V M V FF MP P... U U FM W W W W W d P W W F FF F F FP FPM F F G G GPM P W W Z. W.G. KW VG W W MX M M M MU MZ Pa P PF P PV P PG PM W W P MP P YP V F F MP U G K F MP K PW M F U M U U P U U F P MU W U W

More information

DESIGNING TRAJECTORIES IN A PLANET-MOON ENVIRONMENT USING THE CONTROLLED KEPLERIAN MAP

DESIGNING TRAJECTORIES IN A PLANET-MOON ENVIRONMENT USING THE CONTROLLED KEPLERIAN MAP AAS 08-193 DESIGNING TRAJECTORIES IN A PLANET-MOON ENVIRONMENT USING THE CONTROLLED KEPLERIAN MAP Py Gv d S R Dgg f ff j w v dff m b dd by bkg p pbm mp -bdy pbm. T pp, d pd -bdy pp vd db y, d pvd d b f

More information

mo BP#«NT-NOT WEUTRAL. LOWELL. M1CHIWA\\ T11UK8DAY, AUUU8T 31, 1905 AVERAGE CIRCULATION IN HAD THE GOODS ON HIlAfORMER RESIDENT DEAD

mo BP#«NT-NOT WEUTRAL. LOWELL. M1CHIWA\\ T11UK8DAY, AUUU8T 31, 1905 AVERAGE CIRCULATION IN HAD THE GOODS ON HIlAfORMER RESIDENT DEAD / W DGR X FF PPR m P#«- WUR W W\\ U8DY UUU8 3 905 VRG RU 904 3 5 9 V P D D Dm b PR 0 905 W Dmb x m- m bk bm Y W P W W R-jW 00000 GD k k mk k m F F F k D Wk j m *»m x«*#/ P 0 D D k k $5 Y k mm m D VR W

More information

Level of Service Snow and Ice Control operations are intended to provide a reasonably safe traveling surface, not bare or dry pavement.

Level of Service Snow and Ice Control operations are intended to provide a reasonably safe traveling surface, not bare or dry pavement. C f v Sw Ic C P Ju 2017 Iuc I g f C f v v, ffc c-ffcv w c, w v c c ww C f v. T vc v f f bf f C ubc vg w c. T u f Sw Ic C P cb C w v g, g cu v f vc g. u w vb Og w, c / w v qu ff ff ub f c, wc, v w c, w

More information

THE LOWELL LEDGER. INDEPENDENT NOT NEUTRAL. NPRAKER BLOCK SOLI)

THE LOWELL LEDGER. INDEPENDENT NOT NEUTRAL. NPRAKER BLOCK SOLI) D DD U X X 2 U UD U 2 90 x F D D F & U [V U 2 225 00 U D?? - F V D VV U F D «- U 20 -! - - > - U ( >»!( - > ( - - < x V ) - - F 8 F z F < : V - x x F - ) V V ( V x V V x V D 6 0 ( F - V x x z F 5-- - F

More information

AROUND THE WORLD IN 50 WAYS

AROUND THE WORLD IN 50 WAYS G d f p k. S ff f Ld d v wd, T k bck! I gbg dvu, u c w g d w g, f uk uk d d b d b. Yu Exp fu c, pc d, w wdd d d! W f pb u, d ck dd d, u b pc ju! Pp bk cfd g F Swdp Cuc dd. FSC p v pb, c bfc d cc vb g f

More information

Lions 202L News and Views Week Commencing 2 nd May ISSUE 586. Like us on facebook/noozletta Please address all items to

Lions 202L News and Views Week Commencing 2 nd May ISSUE 586. Like us on facebook/noozletta Please address all items to L 0L Nw d Vw W Cg d My ISSUE 86 L fb/nz P dd z@b.g.z Gg fw L I p y d g w d wd. I v d g w y b R E g f R Ad L M. w pg Sf Cy Ld w wd b f. b by pj, d g g pp w pfg dd v- ' L vg f d w dg g y v D' fg Off g g

More information

Crowds of eager worshippers trooping into the venue

Crowds of eager worshippers trooping into the venue LvWld Cv A lld y F uv Fdy m Juy ldg wk Fbuy, ud l gd LvWld Cv A Lg, Ng, l lg mg w P C ggd, Am F Ml Lv. Hly G-dzvu w Ld' y my. Adg P C, dd' ll mg. Ld lly lld m...h d l; w H wd. Cwd g w g vu AN APPNMEN WH

More information

CITY OF ALBANY ALBANY HILL ACCESS IMPROVEMENTS 90% SET SEPTEMBER 7, 2018 ALBANY HILL ACCESS IMPROVEMENTS CITY OF ALBANY, CA TITLE SHEET 90% SET

CITY OF ALBANY ALBANY HILL ACCESS IMPROVEMENTS 90% SET SEPTEMBER 7, 2018 ALBANY HILL ACCESS IMPROVEMENTS CITY OF ALBANY, CA TITLE SHEET 90% SET BUH PJ GD G D J MD PB V V DM HD Y BY BY BY H P BY V H GWY V - W GU D G H M B D P :\PJ\BY H\ UD\WG DWG\\-V.DWG PD : 9//0 J (-GD): P D J Y BDG V W G J VU -X. PVD aft to Jackson rail 0 : H WH ' WDH D, YU

More information

Local Chapter. Mr raised the que stion of what is ad't. deliver the s, nnun. You are cor- c Mr 1 n d. "P**"' iropiie.

Local Chapter. Mr raised the que stion of what is ad't. deliver the s, nnun. You are cor- c Mr 1 n d. P**' iropiie. D D D? M G D Y M 2 99 M «4 \ & M? x q M M GM M \ M! 94 - G? \ M M q > G -? Y - M - - - z - > M Z >? - M» > M M - > G! /? - «\- - < x - M-! z - M M M \- - x 7 x GG q M _ ~ > M > # > > M - -

More information

1500 SAN PABLO AVENUE BERKELEY, CA (PROPOSED PROJECT)

1500 SAN PABLO AVENUE BERKELEY, CA (PROPOSED PROJECT) 500 PB VU BKY, (PP PJ) G PJ M PMY G VW -7-05 ZG PP (V): /0/05 Page of 36 U-Z @ x34, -Z @ x7 50-465-700 -W W BKY MM rea abulation -W (By Use) ot ncl. Parking menities 4487.7 Bikes 43.4 irculation 683.5

More information

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC

RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC RESOURCE, SUPPORT, AND DEVELOPMENT, INC BOARD OF DIRECTORS Pd Pk E. K V-Pd B R S L Bd-Sw Ld Tk Nk Edwd A DB Dv S ADMINISTRATIVE TEAM Pvd v dvd w db B, Hd, Lww, d Rd Ld, M A Pb R.S.D., I Smm 2006 Vm 5 CEO

More information

N e w S t u d e n t. C o u n c i l M e n

N e w S t u d e n t. C o u n c i l M e n ZV. XX L GG L 3 942. 25 J b D b v D G... j z U 6 b Y DY. j b D.. L......&. v b v. z " 6 D". " v b b bv D v.... v z b.. k."... 92... G b 92. b v v b v b D ( 6) z v 27 b b v " z". v b L G. b. v.. v v. D

More information

O W 1 L L LiXWJER. Memorial. W. M. Lawton Shone Bright. Park Planted. Legionaires. Yesterday. Met at Lowell

O W 1 L L LiXWJER. Memorial. W. M. Lawton Shone Bright. Park Planted. Legionaires. Yesterday. Met at Lowell ? BU M N N B W XW ; / W M G N U Y 93 VUM XXXV ] N 6 M W M B M B M N Y M M 27 93 G W B U ( ) $78752 ( 92683;) M /MM 5 B 238 j59m B jj? j x U «B B $73535 B U x M B $25 25 7878 35796 5 858 9886382 $7353665

More information

upon during the winter Porter Bik, cor. Monroe midnight, a r e deserted, save for those

upon during the winter Porter Bik, cor. Monroe midnight, a r e deserted, save for those U D D B P D D U D 878 x - z F D J x -- F D : U F < 8 U 8 F J U D D U D U D B P - J X X Z 3 8 9 6 P D J x 3 $88 73» $376; - $87; z $876 ( 3 : $888 z 9; - ; $ 9 7 6» - $37336; 6 P J 373 x P D - U J 3 P J

More information

Supporting youth mental health & suicide prevention programs. Your schools mental health awareness journey begins here...

Supporting youth mental health & suicide prevention programs. Your schools mental health awareness journey begins here... Sg y m & v gm Y m w jy bg... C... 1. Wm 2. O Pg 3. Pg mb 4. Z2 y 5. A L Sy 6. FAQS 7. M 8. M f 9. M H Sv 10. USB g m v f z2 y 11. Ax M Cmmy S PA Am Cmmy Sk L P fm Pym fm Q C Avy My B Fy & P A f z2 v w

More information

LOWELL JOURNAL NEWS FROM HAWAII.

LOWELL JOURNAL NEWS FROM HAWAII. U # 2 3 Z7 B 2 898 X G V ; U» VU UU U z z 5U G 75 G } 2 B G G G G X G U 8 Y 22 U B B B G G G Y «j / U q 89 G 9 j YB 8 U z U - V - 2 z j _ ( UU 9 -! V G - U GB 8 j - G () V B V Y 6 G B j U U q - U z «B

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

13 Congruent Circles in a Circle

13 Congruent Circles in a Circle B - g zu Agb u G bu B Agb Gy g z u Agb u G Vu B ä bu g zu Agb u Agb G N hyh Gy bu D kg Agb Gy Vu gu Vu N N - F F Fhvz u IV h D kg H hyh Sz D Hugy kg gu Ab kg gu kw qu gu I h F F x gu hw gu Fhvz u Kvz qugh

More information

Data, frameworks, and financial instrument identification

Data, frameworks, and financial instrument identification , fmw, f um f U f h F um Gb f (FG) Rh Rb b57@bmb. ymby uy R, mb L.. F; WW 2017, -RG v f b 17-18, 2017; Wh.. vmb 2-3, 2017; h Gb, -ju, -fu vw Mu f x f f um ff b ; y Ly mb Exhu M ju Fu u (fmb )., m wh Wh

More information

LEVEL 2 ASSESSMENT TASK. WRITING Can write a Personal Response

LEVEL 2 ASSESSMENT TASK. WRITING Can write a Personal Response W f f N Su W S 4 6 Vu A Sybu d f S 4 6 P, Vd d D Im d S 5 6 Vu D Sybu. LEVEL 2 ASSESSMENT TASK ASSESSMENT CONDITIONS Tm d: u 50 mu E d/ Bu d MAY NOT b ud U m f vbuy Gmm d d f m dmb TASK: W k: H D C/A By

More information

A Step by Step Guide Chris Dew: Clinical Indicators Programme Manager Health and Social Care Information Centre

A Step by Step Guide Chris Dew: Clinical Indicators Programme Manager Health and Social Care Information Centre Mug Quy ug C Quy I, M Db A S by S Gu C Dw: C I Pg Mg H S C If C 1 Ev Cx Sy w g: A w y f g, vg, ug f, ub u Nw uu b bw NHS Eg, Pub H Eg, H S C If C (HSCIC), D f H (DH) Gv A gu vu g Nw guy fu f uy b T Quy

More information

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS

IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF JESUS IN HIS PRESENCE UNITE YOUR PRAYERS WITH THE PRAYERS OF ESUS 9 I p m m 10 A I d m Ad m m m 11 H F p m b pw m m m m b w 14 I m wd d wd d m wd m I m wd 15 M p m wd b p m m 16 T wd I m 17 S m b ; wd 18 A m

More information

Grand Bapids Business Directory.

Grand Bapids Business Directory. G 2 by U- b 5 y VU W HG WY UGU 2787 U 8 W UH VY Y G W Y- H W H G F U: yy 7 x V by 75 F VQ ) > q Fy y bb - W? G W W : 8 $8 6 2 8 8 36 5 35 8 5 7 bq U / Yy U qu b b b } GU H 7 W b U 8HUH Q F U y y? 8 x Q

More information

STANLEV M. MOORE SLAIN IN COLORADO

STANLEV M. MOORE SLAIN IN COLORADO MU O O BUDG Y j M O B G 3 O O O j> D M \ ) OD G D OM MY MO- - >j / \ M B «B O D M M (> M B M M B 2 B 2 M M : M M j M - ~ G B M M M M M M - - M B 93 92 G D B ; z M -; M M - - O M // D M B z - D M D - G

More information

THE SUPREME COURT OF MAURITIUS REASONS FOR DECISION OF THE LORDS OF THE JUDICIAL COMMITTEE OF THE PRIVY COUNCIL OF THE

THE SUPREME COURT OF MAURITIUS REASONS FOR DECISION OF THE LORDS OF THE JUDICIAL COMMITTEE OF THE PRIVY COUNCIL OF THE Pvy C App N. 42 f 1999 Smy Dmgm App v. T S Rp FROM THE SUPREME COURT OF MAURITIUS --------------- REASONS FOR DECISION OF THE LORDS OF THE JUDICIAL COMMITTEE OF THE PRIVY COUNCIL OF THE 22 My 2000, Dv

More information

Constable. House. Nash. House. Nash. House. 1to56. Stanliff. Fairlead. 1to18. Keelson. r e. Bowsprit 159 Point m 127. Surgery. 9 to.

Constable. House. Nash. House. Nash. House. 1to56. Stanliff. Fairlead. 1to18. Keelson. r e. Bowsprit 159 Point m 127. Surgery. 9 to. yw w B y w B W B H B ) y Ww H H K H GV HV H G w H G H. Q W G K. Bw. G y H H H H.. H HB H U G U K H W V y K W W. W w.. H B B W / B q G XHU G V XHU q G q G H K w.q G B q G V H K U B W H G W H V W H q BU

More information

Extra Sales Opportunities

Extra Sales Opportunities Ex S Opp 3 G S T Mxm S! Sgh--Bk Jmb 40 NEW Bbc Bd 9cm: Rmy ffc, Thym Ach Gd (x2) NEW G wh G 9cm: Rmy ffc, Thym Sv P (x2) NEW J Og 9cm: Og Vgd, Og H & Spcy, Og m Gd NEW Md Tw 9cm: Sv Pp, Thym Ach Gd, Og

More information

l l s n t f G A p p l i V d s I y r a U t n i a e v o t b c n a p e c o n s

l l s n t f G A p p l i V d s I y r a U t n i a e v o t b c n a p e c o n s G A 2 g R S 2 A R 2 S I g 3 C C 2 S S 5 C S G 6 S 4 C S 5 S y 1 D O A 1 S R d G 1 d 1 E T S & T 2 Vg y F P 4 2? M I 2 J H W 1 W B C L D 1 2 L W 4 M T 5 M S N 2 O I 4 P 7, P S 1 8 R I y y w Y f If f K f

More information

List of Products and Services from A to Z

List of Products and Services from A to Z S B D P C :K F m IT 4 9( ) 6 98 7 5 89 9 I m. m @. T w : x F P S. S C q m q m : w ( 2 3 V) W S P -T m m w b ydnhk -C y w S C D y w w y yw x b M P L b m 2 1 9 L P S m A Z W b w y w mb xb ( / A) ( w b /

More information

2 9. N 7 u F u m v. v m u Fu H&PW g u u u T vv.! u g &PW H Fu E Q P mm mm P g mg Wk m u S N m D D Exuv H&PW v v I O. P P H&PW m um vg : vu g

2 9. N 7 u F u m v. v m u Fu H&PW g u u u T vv.! u g &PW H Fu E Q P mm mm P g mg Wk m u S N m D D Exuv H&PW v v I O. P P H&PW m um vg : vu g T Qu m g I.. vg.g.u P O B x 1361 Bu QLD 4575 mm k g N. 97 N EWSLETTE F EBUY 2016 E S u N N. 96 v u g mm. g T O: J W vg Fu g 2. T N E P Sm. I N mg m mm mg g x vvm m m ug u- mm g 2. mm k g m 1 M 201 6. g

More information

(7) CALAMINTHA NEPETA 'WHITE CLOUD' (15) RUDBECKIA FULGIDA VAR.SULLIVANTII 'GOLDSTURM' (2) SPIRAEA JAPONICA 'ANTHONY WATERER'

(7) CALAMINTHA NEPETA 'WHITE CLOUD' (15) RUDBECKIA FULGIDA VAR.SULLIVANTII 'GOLDSTURM' (2) SPIRAEA JAPONICA 'ANTHONY WATERER' XD DC D D ; () C ' COUD' () UDCK FUGD VUV 'GODU' () JOC 'OY ' () CGO X CUFO 'K FO' C f d Dpm f ub K DVO C-Cu ud, u u K, J vd O x d, - OV DG D VC Gp f CO OJC: F K DVO D UY DCG CUO XG CC COCO QUD O DGD U

More information

ORDINANCE NO. 13,888

ORDINANCE NO. 13,888 ORDINANCE NO. 13,888 AN ORDINANCE d Mc Cd Cy Ds Ms, Iw, 2000, dd by Odc N. 13,827, ssd J 5, 2000, by g Sc 134-276 d cg w Sc 134-276, d by ddg d cg w Dvs 21A, cssg Scs 134-991 g 134-997, c w "C-3R" C Bsss

More information

KEEP PACE WITH. Volume 3, Number.38, 12 Pages. at Michigan State university.

KEEP PACE WITH. Volume 3, Number.38, 12 Pages. at Michigan State university. 2 3, 98! W \G \ q vk \ b v \(, v v ;, ): j:!, ; W, j v ; ;, \ ;, : z W, x,, G, 38 G v W W WW Y G W X Q G 82, v v G b Y v : W G : Y G X W Y 32 WG G G WG G X x x v v k v x b b b b b b 3 (x ) x, b b, W, v

More information

OURNAL OF THE GUILD OF RAILWAY RINGERS

OURNAL OF THE GUILD OF RAILWAY RINGERS HE OURNAL OF THE GUILD OF RAILWAY RINGERS SUMMER 2011 Iudg: AGM DETAILS - THAMESVALLEY - 2d JULY REVIEW OF SPRING TOUR TO THE WIRRAL MORE ON THE IPSWICH BELL A MYSTERY STATION - CANYOU IDENTIFY IT? PAGE

More information

YEARS OF GIVING HOPE TO ALL The first Catholic Charities Appeal raised $2 million helping 70,000 people in the Archdiocese of Philadelphia.

YEARS OF GIVING HOPE TO ALL The first Catholic Charities Appeal raised $2 million helping 70,000 people in the Archdiocese of Philadelphia. D F, T mk 60 v f C C A A f P 60 f gvg. T gf f mu bg. I g gv ugm. Ov 60, gu C, k u, v xm $290,000,000 C u w v b mgz. Yu v f ug, gv m, mf ff. Yu v u x f u, fm g f, bug j v f g. I 1958, w A f P u f C C A,

More information

TABLES AND INFORMATION RETRIEVAL

TABLES AND INFORMATION RETRIEVAL Ch 9 TABLES AND INFORMATION RETRIEVAL 1. Id: Bkg h lg B 2. Rgl Ay 3. Tbl f V Sh 4. Tbl: A Nw Ab D Ty 5. Al: Rdx S 6. Hhg 7. Aly f Hhg 8. Cl: Cm f Mhd 9. Al: Th Lf Gm Rvd Ol D S d Pgm Dg I C++ T. 1, Ch

More information

Napa Valley Intergroup July 8, 2017

Napa Valley Intergroup July 8, 2017 Vy g Jy, g Mm f c & y y w g / w Cm ck: Y Wm mg mg, D G Wh f by by Bhy h Mh: L mh m (Yw Cy) & g h b (Wh Cy) M v h y bjc h g- h *vc Mhy g & Dc Dc- h g hmv gh b fy by h vy cb f h w mmb W hk h ch g h chv h

More information

Drawings full size: Increment #2: v. M2.01, M2.02, M2.03, M2.04, M6.06 vi. E0.04, E0.05, E0.10, E2.01, E2.02, E2.03, E2.04,

Drawings full size: Increment #2: v. M2.01, M2.02, M2.03, M2.04, M6.06 vi. E0.04, E0.05, E0.10, E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, o tio ommuity oll istrit oso tut tr Buili molitio, rmt (molitio) rmt B U tor, oso tut tr Buili molitio, rmt (molitio) rmt G UY G, pp os : V B is um orms prt o t otrt oumts moiis t oriil Bii rwis piitios

More information

Num g 2 5 Hv ul ll hg ly ym ly ju l h ll u mu ll ul y yl hg ly h hllg gu m mu hg, (ly v L Bu 9 Rgul u 2005 [ 2005 Rgul (Egl) Em) ju lm Elly gul] R h l

Num g 2 5 Hv ul ll hg ly ym ly ju l h ll u mu ll ul y yl hg ly h hllg gu m mu hg, (ly v L Bu 9 Rgul u 2005 [ 2005 Rgul (Egl) Em) ju lm Elly gul] R h l Num g 5 D ju Rh gl N ul y k Y N hg ly R00345 Y llg v gu h ll l u N hg ly l ul R 2 N u 203 ugu 8 ONV 890 vhl lg 09:22 203 ugu 2 v l g g h Yk l h g l Rh M ul l um lg h ly Rh M lhugh g lg um lg Bu g hv l

More information

A tale of two architectures (2)

A tale of two architectures (2) Dwg DW 2.0 g m f w (2) W. H. Im Rgzg m w f mm f Km g 1 m m m g gz, Km x gg w y fm m m. fm m g f x g f v f Km, Km g fm m. fm m v g m. f fm m g my m y m m m. E fm m Km g 2 W fm m Km f g. w f g m f g. f g,

More information

JULY /31 CB Summer 7 & 8. 7/16 Beach Party. 8/1 BOG meeting. 7/17 CB Summer 5 & 6. 8/6 CSSA Championship Jr Regatta

JULY /31 CB Summer 7 & 8. 7/16 Beach Party. 8/1 BOG meeting. 7/17 CB Summer 5 & 6. 8/6 CSSA Championship Jr Regatta JULY 2016 7/16 B Py 7/17 CB Summ 5 & 6 7/16-17 W Rg N Slg A. 7/20 Wd g #10 7/24 KB Summ 7 & 8 7/31 CB Summ 7 & 8 8/1 BOG mg 8/6 CSSA Cm J Rg 8/6-7 Cu MC Sw Rg 8/20 B Py 7/27 Wd g #11 Cmmd R July 2016

More information

ATLANTA, GEORGIA, MARCH 20, 1942 No. 23. Administration Building. At this. The class officers have urged

ATLANTA, GEORGIA, MARCH 20, 1942 No. 23. Administration Building. At this. The class officers have urged V Z- V. XX N, GG, 2, 942 N. 23 V V d G d k d P d 6 d d N b, V - P d, y y. N d dy dd V V, J Nv,., w p N pd g y. Kk Nb, p v, G., w d v-pd,, w b g F, k., w :.. ddy, 25, p y jb, w dbd b b y g dy g, d w dd

More information

A TELEGRAPH AVE. BERKELEY, CA GROSS FLOOR AREA UNIT MIX PRELIMINARY DESIGN REVIEW AND ZONING APPLICATION SET: 04/17/2015 PROJECT TEAM

A TELEGRAPH AVE. BERKELEY, CA GROSS FLOOR AREA UNIT MIX PRELIMINARY DESIGN REVIEW AND ZONING APPLICATION SET: 04/17/2015 PROJECT TEAM W 2556 GP V. BKY, PMY G VW ZG PP : 04/7/205 /04/206 U Z @ 22x34, Z @ x7 G U 44,3704,602 M & U 8,975 6,039 G & V 3502,375 53,69550,06 MM V / WK U 760,50 3,440 2,679 MM 4,200 4,89 U MX YP U % VG. Z -BM U

More information

STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION CONTRACT PLANS FINANCIAL PROJECT ID

STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION CONTRACT PLANS FINANCIAL PROJECT ID LD M L HL LLG M L LLH DM L KVLL WL H LK M G GVLL L L D H DLD LD L L D --- W H G - D D (-) D L H ML LKLD D W K M M () K H H M HL L DLD D H H D W LM H M L w Hmmc -- y L D u x p, HL Hu w x DG # G p Mm G um

More information

b y G a r s i d e S i g n s & D i s p l a y s ( E s t a b l i s h e d )

b y G a r s i d e S i g n s & D i s p l a y s ( E s t a b l i s h e d ) b G S g & D l ( E b l 1 9 4 8 ) Fllb DDu TCu kf ug OV wgf JSlPg. Su-z, g lb. bwlfg T: BC El V l ff (NE f P Dugl) 1 ww l l 1950 b R G. (NOTE: Bk, BC El w l ll ul l) B: Sg v b Wlf G. Ml: Ll w lg f R G ug

More information

". :'=: "t',.4 :; :::-':7'- --,r. "c:"" --; : I :. \ 1 :;,'I ~,:-._._'.:.:1... ~~ \..,i ... ~.. ~--~ ( L ;...3L-. ' f.':... I. -.1;':'.

. :'=: t',.4 :; :::-':7'- --,r. c: --; : I :. \ 1 :;,'I ~,:-._._'.:.:1... ~~ \..,i ... ~.. ~--~ ( L ;...3L-. ' f.':... I. -.1;':'. = 47 \ \ L 3L f \ / \ L \ \ j \ \ 6! \ j \ / w j / \ \ 4 / N L5 Dm94 O6zq 9 qmn j!!! j 3DLLE N f 3LLE Of ADL!N RALROAD ORAL OR AL AOAON N 5 5 D D 9 94 4 E ROL 2LL RLLAY RL AY 3 ER OLLL 832 876 8 76 L A

More information

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es.

FICH~:s lciithyo\l~~trio~es. PB FCNyM UNLP T g vg wk b b y y g b y F wk v b m b v gz w my y m g E bv b g y v q y q q ó y P mv gz y b v m q m mó g FCH CTHYOTROES P W P -C b } k < HP- qe q< - - < - m T

More information

READ T H E DATE ON LABEL A blue m a r k a r o u n d this notice will call y o u r attention to y o u r LOWELL. MICHIGAN, THURSDAY, AUGUST 29.

READ T H E DATE ON LABEL A blue m a r k a r o u n d this notice will call y o u r attention to y o u r LOWELL. MICHIGAN, THURSDAY, AUGUST 29. B U D D B < / UDY UU 29 929 VU XXXV Y B 5 2 $25 25 25 U 6 B j 3 $8 D D D VD V D D V D B B % B 2 D - Q 22: 5 B 2 3 Z D 2 5 B V $ 2 52 2 $5 25 25 $ Y Y D - 8 q 2 2 6 Y U DD D D D Y!! B D V!! XU XX D x D

More information

Evaluation of The Necessary of Agriculture Public Expenditure for Poverty Reduction and Food Security in Benin

Evaluation of The Necessary of Agriculture Public Expenditure for Poverty Reduction and Food Security in Benin MPRA Mu P RPE Av Evu N Aguu Pu Exu Pv Ru F Su B A C L Zg Uv E Lw O 010 O ://.u.u-u./447/ MPRA P N. 447, 7. Augu 010 0:17 UC qwugjkzxvqw ugjkzxvqwu gjkzxvqwug [ Evu N jkzxvqwugjkzx vqwugjkzxv qwugjkzxvqw

More information

GalCiv Quick Reference ( )

GalCiv Quick Reference ( ) GCv k Rf (1.22.101) 1. R Tgy Rqd Tgy R T R Aby j y j 1D g I Cmm 200 1170 Wp Df 2D g 1D g 400 1570 Wp Df Hmy G V Ry C N N 3D g 2D g Cd Gvy 1000 3120 Wp Df N N 4D 4D p g 22200 112630 N N N 4D g p Rf 3D g

More information

T o atone for killing L iberate the Living -r eported by VBS staff karma Instead MEMBERS OF THE FOURFOLD ASSEMBLY INTONE MANTRAS OVER SOME BURROS AND

T o atone for killing L iberate the Living -r eported by VBS staff karma Instead MEMBERS OF THE FOURFOLD ASSEMBLY INTONE MANTRAS OVER SOME BURROS AND T kg L Lvg y VBS km I MEMBERS OF THE FOURFOLD ASSEMBLY INTONE MANTRAS OVER SOME BURROS AND GIVE THEM THE THREE REFUGES. LARGE SCALE "LIBERATING THE LIVING" CEREMONIES A RE HELD EVERY M ONTH AT THE C ITY

More information

ADDENDUM NO.1 July 22, The City University of New York Request for Proposals. Student Housing Project Project No. CU

ADDENDUM NO.1 July 22, The City University of New York Request for Proposals. Student Housing Project Project No. CU DDDUM.1 uly 22, 2008 y Uy w Yk u l ud Hug j j. U800008 dddu ud u dg lly llwg du www.uy.du/udug. du : l uly 10, 2008 d l uly 10, 2008. w 10 (Gl d d, ll dd d gd u ly d d d l g. g y ly d y l d d w ud. : Ml

More information

Part Two. Southern Florida s Early Native People

Part Two. Southern Florida s Early Native People 19 www.m.. 2002 F Mm N H, G, F P Tw S F E N P 20 2002 F Mm N H, G, F www.m.. P b P O b gg g c. I c m c Iq Bx Mm. S F E N P T m S F E N P Iq Bx, Mm wb www.m... W w F w? T g m w c w F 500 BCE c C ( m g -cc),

More information

tc'h~ Tenese Invasin YClS tf'i man through Allatoona Pass.-Resaca held, but Hood takes Dalton, and, avoiding a Battle, re- th

tc'h~ Tenese Invasin YClS tf'i man through Allatoona Pass.-Resaca held, but Hood takes Dalton, and, avoiding a Battle, re- th x -Pd 311 d Rd g -d g W--d dg g D k WT- p M- d P d 2161 T p -F dd d Ad E-A N--d W P Rd d g g 3 -T K- A-T B A - d: dn T p k d1)k 4 g d d pd-d d - Pd pddl314lx Y g A P-R d d k D d dg B - 1 ge %;- 0 1 - dd-

More information

GENERAL NOTES. A R C H I T E C T S w w w. t e a m f w a. c o m L o s A n g e l e s F u l l e r t o n CONCRETE MASONRY UNITS 18.

GENERAL NOTES. A R C H I T E C T S w w w. t e a m f w a. c o m L o s A n g e l e s F u l l e r t o n CONCRETE MASONRY UNITS 18. G K. W H w w w. t e a m f w a. c o m o s n g e l e s u l l e r t o n MY U G G (U) G :\emp\ M_UG 00.rvt /0/0 :0:0 M......... 0.......... MY U (MU) H MUM WGH HW G U MG M 0. M WGH GHWGH U MY U V Y H H (UU

More information

S : IF IMPACT FACTOR J P RDEE C s ournal J and Applied Sciences Basic of Journal nternational I, al. andiso et. H ol. V. 7. o N SSN: I -

S : IF IMPACT FACTOR J P RDEE C s ournal J and Applied Sciences Basic of Journal nternational I, al. andiso et. H ol. V. 7. o N SSN: I - : F FR J.4 5 RD u J pp B... V. 7. N 7 7 N: - 9 : v v.pju.g/j 4 V. pp. B 7. N. p 07.. 4-8 Rv. Rg y RD. pyg R g u F p y m F u pp m v L p Z y g Gm * y uug u mu 76 Bx: u Dvpm g u F Uvy p p Bx 74 u gy Dpm guu

More information

M108C 8 ELEMENT 10/11 METER BEAM

M108C 8 ELEMENT 10/11 METER BEAM Amby Iu M108C 8 ELEMENT 10/11 METER BEAM M A - Dv Ch E, LLC 302 S E S M C, IL 61053 815-244-3500 wwwm U HARDWARE M108C PACKING LIST UPARTU UQTYU UODU USIZEU ULENGTHU UDESCRIPTIONU UCHECKLIST T01 14 ½ 050

More information

2 v g vg mm u p qu xg g u u u u - m m g v O u m p m m - qu v Vg p p O gv W mp uu v u u u W k g uu p u mm m O m W m G p v Op u - Qu E p g W Gvm $80 mg

2 v g vg mm u p qu xg g u u u u - m m g v O u m p m m - qu v Vg p p O gv W mp uu v u u u W k g uu p u mm m O m W m G p v Op u - Qu E p g W Gvm $80 mg Qu m Vg P mg P O B x 1361 Bu QD 4575 P : 0424 251 646 pqv@gm m vggu J W P O B x 1361 Bu QD 4575 P : 07 5478 0443 qv@ g m m N 89 N EWEE F u 2014 E & p O u Fu N pg mm uuu v k - mm mm v g: O W m m V) Dm B

More information

and A T. T O S O L O LOWELL. MICHIGAN. THURSDAY. NOVEMBER and Society Seriously Hurt Ann Arbor News Notes Thursday Eve

and A T. T O S O L O LOWELL. MICHIGAN. THURSDAY. NOVEMBER and Society Seriously Hurt Ann Arbor News Notes Thursday Eve M-M- M N > N B W MN UY NVMB 22 928 VUM XXXV --> W M B B U M V N QUY Y Q W M M W Y Y N N M 0 Y W M Y x zz MM W W x M x B W 75 B 75 N W Y B W & N 26 B N N M N W M M M MN M U N : j 2 YU N 9 M 6 -- -

More information

Hôpital Sacré Coeur C R U D E M Issue 8 Spring 2007

Hôpital Sacré Coeur C R U D E M Issue 8 Spring 2007 Hôp Scé C C R U D E M I 8 Spg 2007 N H T cc d ppg wk d. T gcy c w dy ckd w x pp w ppd wd b g p dd bck-p dc cvg w gd. W w x pp? Fê Cd. I d d y y g g pgg. Pp wd c v H wk p Cd. T wk bg c J wk p Cvy M. T d

More information

EXHIBIT LIST. No Exhibit Name Page. 1 P412 Location Map.pdf (P412) 2. 2 P413 Construction.pdf (P413) 3. 3 P414 Operation.

EXHIBIT LIST. No Exhibit Name Page. 1 P412 Location Map.pdf (P412) 2. 2 P413 Construction.pdf (P413) 3. 3 P414 Operation. fc N: / : J c ub b : u -Ju-8 XII I g f N xb N g c ppf () ucpf () ppf () v g ppf () ggpf () - gg pf () 8 v_ppf (8) - 8 9 8pf (9) - // D I J w! Yx c w c f w Vcg f bu f ' K uc w g' K u g v p 8 9 w w V V p

More information

N C GM L P, u u y Du J W P: u,, uy u y j S, P k v, L C k u, u GM L O v L v y, u k y v v QV v u, v- v ju, v, u v u S L v: S u E x y v O, L O C u y y, k

N C GM L P, u u y Du J W P: u,, uy u y j S, P k v, L C k u, u GM L O v L v y, u k y v v QV v u, v- v ju, v, u v u S L v: S u E x y v O, L O C u y y, k Qu V vu P O B x 1361, Bu QLD 4575 C k N 96 N EWSLEE NOV/ DECE MBE 2015 E N u uu L O C 21 Nv, 2 QV v Py Cu Lv Su, 23 2 5 N v, 4 2015 u G M v y y : y quu u C, u k y Bu k v, u u vy v y y C k! u,, uu G M u

More information

CITY OF LAS CRUCES INFRASTRUCTURE/CIP POLICY REVIEW COMMITTEE

CITY OF LAS CRUCES INFRASTRUCTURE/CIP POLICY REVIEW COMMITTEE 1 5 6 7 8 9 11 1 1 1 15 16 17 18 19 0 1 6 7 8 9 0 1 5 6 7 8 9 0 1 ITY OF L U IFTUTU/I OLIY VI OITT T fwg f g f f L - If/I w f b 17, 018 :0.., f L,, bg (f 007-), 700, L, w x. B T: Gg,, G g, / T, 5 J, g,

More information

О РАЗВИТИИ НОВОГО ЭФИОПСКОГО КАДАСТРА И ЗЕМЕЛЬНОГО РЕГИСТРА DEVELOPING A NEW ETHIOPIAN CADASTRE AND LAND REGISTER

О РАЗВИТИИ НОВОГО ЭФИОПСКОГО КАДАСТРА И ЗЕМЕЛЬНОГО РЕГИСТРА DEVELOPING A NEW ETHIOPIAN CADASTRE AND LAND REGISTER УДК 528.44(63) Хаген Греф Главный представитель Союза немецких геодезистов (DVW) Германия О РАЗВИТИИ НОВОГО ЭФИОПСКОГО КАДАСТРА И ЗЕМЕЛЬНОГО РЕГИСТРА D.- Ig. Hg G Ch Rv DVW GmbH Gmy DEVELOPING A NEW ETHIOPIAN

More information

TH THE 997 M EETING OF THE BRODIE CLUB th The 997 meeting of The Brodie Club was held on Nov. 15, R amsay Wright Zoological Laboratories at the Univer

TH THE 997 M EETING OF THE BRODIE CLUB th The 997 meeting of The Brodie Club was held on Nov. 15, R amsay Wright Zoological Laboratories at the Univer H HE 997 M EENG OF HE RODE CLU 997 m d Cu w d Nv 15, R my W Z L U 2005 Rm 432 C m: K Am S y: Ov w 19 mm d v u R my d P Add d M R, u Ed Add J my Hu, u Dvd Hu J Sdm, u J Yu mu 995 m w ppvd w m R Pwy d d

More information

P11SO (96)OO Is prefrontalcortex involvedin cued recall?a neuropsychologicaltest of PET findings

P11SO (96)OO Is prefrontalcortex involvedin cued recall?a neuropsychologicaltest of PET findings !!! Pgm PO ()OO N~yhlg,Vl., N.,., Cygh~ Elv Ld, ll gh vd Pd G B -/$,+, I flx vlvd d ll? yhlgl f PET fdg DINE WICK* d OBET T. KNIGHT Dm fnlgyd C fn,uvyf Clf, Dv d Vdmdl C, z, C, U... (vd h ;d Ob ) bpmmghy(pet)xmhv

More information

M ercy University Hospital D elivering Better Outcomes for the South/South W est H ospital Group April

M ercy University Hospital D elivering Better Outcomes for the South/South W est H ospital Group April v vg B Oum u/u W Gu 04-06 04 B KGON m I - 03, () v 0 0 P g - 04 v g u k : g g g 4 u u gu, v u k/k g g xuv m m mgm 0 0-04 P g v u m Gu u I g 03 um Gvm gu u ug I u/ O, xuv Gu m W u g g u G g gu m m u I g

More information

G r a y T a k e s P o s t. A s N e w Y S e c ' y

G r a y T a k e s P o s t. A s N e w Y S e c ' y Z- V XX,, P 10, 1942 26 k P x z V - P g U z - g P U B g,, k - g, x g P g,, B P,,, QU g P g P gz g g g g g, xg gz : J - U, ; z g, -; B x g W, ; U, g g B g k:, J z, g, zg, J, J, Jk,,, "" Pk, K, B K W P 2

More information