f7 the_ port-..a. 3; ii, ph 1 e tr 1 3/).-Iiis 3 P/7

Size: px
Start display at page:

Download "f7 the_ port-..a. 3; ii, ph 1 e tr 1 3/).-Iiis 3 P/7"

Transcription

1 _ L c cis% rts..3v rec f f7 the_ port-..a. 3; ii ph e tr 3/).-iis 3 P/7 frarun e/karas A½ r -A CtE:t -S-.6-Ott r C 4 Se e. ao -e. sn i- i-cilt. -in Pcfc44kr5;$- uvier s Par ct 5ret ' t.s- q 'el lc C"As t aeleal e-f 45 Wel - Safti- S. V kti e hocal< 4- " 42 er ( c"-'4 oq l 04 i fic Kigs.ni o cs 4 finsre0 ova S tyr) c for bt2j:. 4 C tif: l''''svir r7ct q 04 \CCO;03 kt'' t al L)cY:05 c rom 4 re-cm &gee Seer ani... tt's- we; r& tict z 40+ qc+4 C n5-0. Ae4 i Mee flor ti\ aco;n5 tn.( 4- ec-04-y(44 r c.;. 5.te ric i c in. wo k <>or/ e k tkr t f (aloe ik-owars..tcwinb_r AU. ceak. A pc]) ; fly corcycct 4 g c xi. 4 fesuyi restly 4 :tit iqt ofej bl ictig. ne..0 c( ty e ko kti-a4(-ot ties Tic \ass- tent grif ; CL ocucrsee4 tigeit fo Sf cri- Laciri. j li L i a s tie Sun TS. vi Cob 6r Stit gbove ne art t h V Cr \- nes Scfore c""44+5 fl Y eie tait Piy PloVOoK si. My C...eCiefrl- S illkits Ago () onto iti ict fin on i beige? k..4.)iii?.. t corre nifet ft s if 4/3 3 0 L C " '5 H E- c o ore- n unler4ck it TY %toe Nrck UerS n on o r ci-a CC S - elevit-to cite cs-c- 3 Salerq l CSkerAS sc(05.3 co c.74_4e * * )_.L. - - A.0 ;tiny ireik trin4s444al ricfre Set. Liter 4 6 utl e-re t qin t Cr/ 4:e. C n 47.teAly OA 9 li eg gs._ tit trrz: ;.- t. l'eccvl U)t \thrci6 e. 5 o te.ek (:);. S4n l'etueen the t...c4/...t.7 hea/inis nt ant he rane5p'kf ei ie'& M t Sr kos k%6 le.}(aeta Ne it tk..5"t r s isn' t n \- Ay/ Gii- n74ve aa 'Ups %nous -i Cane. Fp yetiers on b o- kr sc. w titter dal alie. - Seen t'nk rici t0t kheic Y \he i/44- \W't W et r iet n e th e nss n-._ itkrheie co vi ctor }lilt Ant S Suet \\Cat st SCer 4 'Vine t g O r we) tor usvii itekts - rit\- 4 t Mt -Z ocr ci 5. A loole... / / wegl 44- -P ' 3/4t ;at -0 reannittf iln.i4s S 60- So t. colt 4P. Twat fa (5- q l'ack W 4" Th y ftt Lei'lt as'. - S- t r so-re n5 - to.64_ kbir 'C S. 0 / s X sqt-st loia-ta tialioas :* n` fil S.L k 5 t tock(el c.tp the. f ai i X.on c- irel twe i-i ntqt k seenel- to t 4 4rwif e -k )V.:.5-4"- A. Sto. ki.).o.4... Sec- ;4 C lia)-(4- oue-r -'- 7 4(4'Tint. q notnr.n - Scenti.. -t-ol5(-wet s ma4j7 e4.. sot clece r. 4f. 4;0c:iota e t4its Aa-V.X.iem n n ns en Ocoi. ti- okrt.c _ clt.-./r...) S e- Qn S kit dars o C.. at. all Wye- k"k r W c t o ;itke L.:t. ccx t o s k\ cin. i\\ jcs ca&d.n A cn conk Qk tit7 oa. 4 -s c C n's '4 sa ft.. eic Ct(6 ris uktesnic.;( 40k-Lils ;. 4 vmnic snws- Rscnst rii $ t( 7q A s- z rtan t-- to/ g c( c4)n Leor 44 05e_ Veril i ti ki ksirt PAt n s n44 sr 4.5" r N4s n i.40...tk- oicr tt i ri-4c stsi A S' On kk fl Stc.fey tort 4 S terea woolscec \_ tacar( i g Aill les Were. r its4s-. Gaecc YR Suer-j- g -t)(4-ea-ri hgv- U)C3". 't k n.) or tlil _ 5V0h4A4- AC4 t 5 0 )e-el-a S o neanc tt5es f c-ral t C. oie 0{ :ti. kl- t LtaicL el/ el ti k-0 kv/0k( 0.0.-cAtiLv}ei-Sertitfc\ Vttlel si 9 Ft civl et n n s.5c S 44 it ii<e"r- -anool.tsos

2 Arte. -- e - - vicc. t OCT ci rovv k-l- PC..4 fer sw ir be:vitt- AA-:3. _ Ay co.7 + CO g y Lc a g q - 4-D t-lig_ S 0 Gt.6 0 k cia5 Sent. t- i br 0{ MACVC-. /44cir c...- l' - r qi- lye: +or or t ict hiit i-7 ailt./(-. no' evell krqfilt C:triL ot: t ' Stit. 'i t Clef V loo K L o Co o ± Set 5' ) os# "Sek ke at nalne_c Cc 3 -.C n b not- jnielt_ n t s r ca et... n etsat An& toe isto Si-cnlinS.0Lt.n on. quo/ on s. fr/it i _? $ V tat. i C.) caearti wrt u(5 t;(45v crect-rel imei l ooki'l 5 --ri'5w t s`t. Pt c e 5r (el 44- rt t C elkor.-elvir kl en:s ctn - rl Dne4/- hi CA - s... ) Net ktri \Gib let. 0 -Goi.r - LA4 i S on tat. b 00' j /to t h e ct4-e-r SSCe o n : (c55-e lost c er4rt o k 306a4-30 (''s ALL ' / ire qt4' iel-r 0 %- 9 J f - -et c'et'.5 o ok ;4..5 co Se 00Cr 4e-once-ger; -on te %D C to tr P fo wl L'S '' Cttlk lee r irsfr b ou e au Sin hi4.. - narrow r 42 (% ots F.! tot. C wt L. M e-r E. r j c est Sr- iv t toe ;'-o ros;ko loi- t. ttak leas fie Al Silt ' i X 5 Otovt...;.-0 V ht c 5 ot o sv)e.s a Ccr 20-e57 w e.- Kt 0.- tzw. hex So. u or; i- c is; Sorry k_k_ft_ =El% ca \eyes NN n Niti ot4- } Gvfe nootn5 beaeottee rte evn itt.f+stti-!cc-ore t cc.4 eve4 trace;; A/ r 4.3- i-r (4-nY94 L tcytl can G5 ins kv-re c lei. ;n e) ktonel _Cciret 5 iier ticir k n 40;n5 Arra "6-e -loiit S-. G oettenri skitsrtasy f ts. C t q( t ( 0 a.ril-;tr to Swe kik: o nlytic' for 7c.... \9 vtor r 4 Lccc 4 the.-ettit. -. WA q.pc ci / it re 494i. fir -: t' ) Winc S : 4- V 5 3 ' 0.4 \<n ot.-vi c.}-eue..r Vi crraci iv nook. o tl-- C s iloiaarl..' 9- (4; : 4/te- 5w iine7(5 4 Orr' &vet %...5c- 'oittn ni (coact- -N. nt i; rt i'rqvve. StSkti e Foto stera inic<e ii Lk -0 t/e )7 itt rat_ 0 Si tiyrithre-rrf it s S 4a.L-cs-..ritc.r &..? 4c-vr c. e. 55 hi c--sktto Vie/ c 'te citsrs -03/4. 50n 4;r Aji_ $C-- h es k ress Vi qi- c Vtr -ei (4.9 ci'r We = 4-- ece-ns 5-;4-. io f fte An... So n i:; 449. AskAtstry 34-kick 04%.. later f44ltootie_rek. rttni. W>. box krt. -r lot-mal O nltr n sre. t - - G.V AilL n Au_ 04 SV(oatb;OS nol'sne tjas..ct.atc44s i t kc s let - So wait ly forfoo. 9. jo ric/4 c\i) ell.8. ou ti co ter:tto 005/4 4. he ir rol SSir Lovm- }WA% iti! toh.tt L3sS Coni4.5 cagy fee -rje; )..? 55{t.S5 it/c --' i\a- CC55.3-ktDo Se.n yip V c n i- k koc 0.4 k s 0 ;fly - ire' 44c / ktr).. no cr 4. e.t. $ o ri t. U WA 4 -SAcyl r -Pe. ' La r c` in ri rtrisci lt Lsr 3er-fl. it Nte W e.00 r Kneu 54 La?eat/tau q 6 44-( t ofte...j-toorti yoto Some )0 ; 4 3- '.it.st.acnt...s tptiptomt- clstrea Gicomo. fic GAL ka/c 5..c_44 % 'LAVe.filc{\ 40. Vitor q io;qt.t... L4. kvre.n. Ll eart i t.-.05 ot Nroes - COst \tcos :-PitSi-\\*.-estk- sr/.4 itrc Cth <notkcns e t-- took( c /ter rett e o fitet -; i fica\ Oc dui. ; e7s tosir lie\ ter CleiretirS Otto 44'. C-c.S.Si se t Dir.' i GP jffle \itflicrtig NS/ e ckv-s- kis Gr. s otrour4 bal. 4 of A.4 E. co t tat en6 r gcc_- WC ilia-. vie tae_rt. Lo ktoiqisitth V toe S lime twigs: C ill-il e-st-testhei ante 'lo o fa n ation' toc i. ' ime. Cr ik-(c/4\ r kr+..ue c-o.ttifrccccotrilkwia5-4e- t-0 r O. bit-el.- c4 4 i t 0 VonS ct %S.& c) ( t.. --

3 if 7jiz ri -0 0 i - cac. kti 44 t t oltl..a.c-cc4f 4 (Act i.48 4 Lol Li Otte qt.r i S lif. a b " it - "- 44 = -: e k" ti i it/eq\kt./0-ig0 gfq. OCS' 5 SconsCi ok s) CO34(t 0 Li )7 44c S by S \ c A. 0 L.LAn! 6o tars 64-4 cl 4 o isigs toh j\ Stoe wk cm excencof rest. of c wvecfer cilia (new the fl cn 44k ta a 0 cr c V cm lel' nk S.ctrat->.5r SO ek S.0-)a \ VC 4 A4C iliackt54 ;i'k A:L t.jer nee} g vi She S'.-;\4 i4- Ocitif it ace..r over > 4 lid" Y 4 4. ' vi- kti VC L S kc el ticr (c sr no4f9 c(0 i kie es(/ Lie iith ay t w e.a4 i-0._ Re cite 04t pr t9cr 07 E9;.)7.49" elk la \- i -e- ot u o. r o nli c 4S SFc Ch C fei. 04c 0C 2 er i} fie. critfiel 444..SLe tick to il- ker cr i'm L -/43 r k. 0 CC C\c e.: -/4Ktk ki'n o n kvic sr ot even it/ ombt le (44k q ferret/hi hsto±te ç ccc -ikica3s_oeia tk SLic. 6` cc4er A-Ve-rc< CicilL k5 4 f tc.v. Vi Scrii-400K. ssc- yetims f /2 c ti En 5 4 ifthet c-knie 0 0 gt- (44 8 -c c-5 \- Ctr0.. " co t on e flcsrsi stvtkborrc!rtri-e L-6C St(ti vii Q4L. t(i te : irk i Aus_.. - L54./ii k Vo \act/ ne Tlle. nvi 0 5 ir kettsktits ivrc;stot -4 r- 0 s lick lci ( - tri o p t clt "06...) Nz A t \e y k \e uile. aill. LSe_t\..)-r 'sof ictia-itc 43ii 44 c4t coisein Li timi: hi e Polite itil4 -:). qn ieic Tki ei 4 0 LA R4 k skorek Lcuze gia Z-_ c.).- q cacsr clot- e; t 'is t S co F Le teojcsittt cis it- Wo-L ikke /4 K el ktat ilelottk %lit b Ate4 kk-le. %.) ocri- - re DT fhkij SA k. cst c-r4-430)-s. to Ot/tr-f WO L...ottn Ortc Cc.r ier * \t _.. CAL et <d os o n -" r-cs i let' Z li r i' R'S ii ftst -o.ii ri rke643 tlif v tt 'i r + -beet PE c t 4nt' crcs tkr k V_L)ct qt 6. or - il k0e *Ck(c/ 4 n V k-0 q d etta L.er vv.l. PcS.C'r fe/ch;)(3 c t L Pre J etty 'seal 5 t\ /4 S c'nn /2.0 i-tt Cf. lel sl... t4 t 44.4C -0_qe f a crt toffetriu ffe ofwers tit/at 4e N. lilt lecy7. cs4ogt cto 2*AF CASji wcs firsz_t SAL ri psim LounceL 5 ccc.4. ). 4 & tit qr. S)_0 LS LC S Lei ta;k7 tt.e.cor i_t_to Jilt" et A ka NS. L.rtfe thccr 'TV L.) cl Mt &Jo lief c S" Svi c ka 0 3-c\ 0 Verfor ift WC ts AAL 'N-S L3e;L L.)o ut Witil act lei/ or. el. di 3-r A - 94 _ 7c995i - k AS 6Ga..y iitt rc-i- 4 sr illi i ricte tote Lik.ri - re-co b. ct itt t ft Sr..vire 4/34.i -;.tiokken 4k AL t k tlt 6Wtfaet tel e. lit rli tuat -n fic-i - At k. S c rt. 'trs iti./.css.5;e t ce- i.*:. fi e_ A) r 40!o r (- (A tyiiecg \vi ckt cc...0 A_ :c4 k coma -.eetcrii &fictiec t n f c cf C4 C---eitra9- -* tk rk i.- \i..e t oc. 0 -c_fl L en cal brc rill ' ti cl lne-s n rki k.." S o -ce \k Li elt qf Flout' -:L.). \9 Mk( t? ves/ (.. 4.Vvi g n 6..JL5icei t L ir) ceet ke f ilic_ AA 0-ir elei 4 ov.- Fp cci sid.c r ifircz &twos Cc ictael vis5;as m f iosetwer i ttti flill- LAC 44-reAis LAAkf bit. 5 -i ris afer& on tier 4? >fri Jo t Si.i. chi C e r s gcr. f a4f. CLAPfear F7 t CAL.t a-itciecflt cr. sf044 FogS 94.c t.3cfri Ltd- &cir.trzl..

4 ri 6 "ts e ms e totrt iitt-s; Ur 5-trk -ken n 5.e. Zi. tvi gni u tili c-f ttiiett froa-srv i'ock i S kill E Welt b )/4864 t war ci( i R;...iO4 54s retccc ta ; j S tfj" fo rs ;A bi r -0 Le Fca 4 atialutr kouk Vie. Aet) tae-at Lit( b 4.. act> ; " At -)cc n i- k rj 5 Se - 4 t` tit 5 "48- " Krlievi hgckit iqe ms 9 us. e coiq. KzkA i or b Svc.i-r m r o oir kij- aejj- On i tobe ibic i-o 'A r c itc/- Om( 5e_AUtS ciii ntel Apia n- C g ssie- r A64a(.0 n (cif- non.7 f facit 4674± vie 44 -F. h-e fitevrtic..- As tie nk gs o OCAS n 45 \A. V \ i ti zi- 5 rcnbc Plsce j L3 i- v ti cx LAA wl own gi4pecit inciftls ti t.s3a li N i cklikk b cio (to\ c\k in c\- t'.5il A.() iyi q+ the o5 ti ti r (ic+rt cr on fly heft. ) c't b l nlitsn 5v of es.k7) Ct t Fri {a ren'er6er Lh7A4evcr t/nfrei)el 4\4 si- he fore (--) 40i fi b J4/4 /tett? AlL Reg Lighie-e. AN L 3\nie.. SkAs e. St 5sci ' ircet bojis t 55-s t- Oci "er4-444fr Aleifcti 54 the svir C amr4: tits+ 6 ( A rat. oent lir si-ce sy-rie-e --* C.N.. Svre. 004 frol. c4+ 'Wer.) stac 54A- s he tac.r otir sc0 cn ea sf rx 44_ %e i i r i-hthreth ri Pr ;\ cem+a S cls-et \' n Ant C. arele/ -0 c froketek: Co vie- lig L. w elt eii-cidaliec4.:) fin v)e-w C trkel itk.d c r S C V tr.%\ co n-kn5 ellcze. 4nl- - hew" cly cow mlek ho c.> Lcrsir (. le Trevit %/Cn it- 5- her olir 4.4 t oci eckytr.-ii- 4 Safe U c dminercsieckll 5-'t canl firm Tel t4-`s.k S U-T- r- ena r...4 '.- A- - s c e lds flans oenc(cl q 044k. snmr-chj 4 5 cfrj):.0 - fntn nilb Atte- 5S(cati rc. kke S C )-4:4-Jitki Ptit- Co 0 0/4/- W ei oef L; Vor Li" VCcrcay (sar 4-c cyho gfr -i\etl n9cs'(- 5-)...45 ktitn5s. caloeft onie $69-0 lit hign;r5 AA k skin ce c i- ny i kits' f*er sin.b - --vi\- sytt:c APE it 5 ses-c-or - 4 fmnn -05 on her tun + lit 4. SAA orf.i 44 col 54tSoiati. \4S. tikvookb e4_ p fe5.4c5 CAL SanL GA Otitis.4.. L 3 sr csi-/ea ipc44e. 4. riatk ijitlia t.)-ksa t- ri e k i`cixce CS.St b 'c all ni n Et( e- ScSitr Qr ou nl Ltnt- ilsyet NC" M a/s n.:3-tors lak e c ENKci c>-3.. in3 f Slib 6 (.4 5\ e t. i si.f; f c-cst er etic-n 9' > -) ' ( k.3i Nin ste odo-an4 ensw% an nibact e n 7irk S k 0 he Cl ige-eci the -0ntstl else Al g a GAL / k k C tnial 5 Ak. km:'nel. 4.7v3sk-cla we ulai Oe:L Cone CA SS4 Merin% outi of ritoikert_ n /V 4644:: ti. waft ecir i bi si- 0. Lids is ceni?cif tc 5GALS\ k-viki- fe_rce-ctty nal- c htk kre L'.- Lie iktft $. A s. (ca -'0 ;544e-- Vsne.rot. cm- t:rinetii Su ft--sbloa Wc.ii-e qt'S -e a l-feff sr t {- visor op"- 9ies- k..-are.; \ t( sc e kons/2 i- wit ssc i\k qi-s.a S" klocce y r (tscsrk hi e. A-of Ck tint. h n A CA ilie-el O m r SAC c\..cive roc" ' forret- rem n 4sokaie Stn oc-k_v o iar CMS ()Tn 6 e-- -tiv- /-.sniin4 talt-'.. :sj o An!.. ea n.j. tiouts.:t nes n eit S-e s_3 6(5 crc b5.0 r- \-.c LOKt.6 g c v j045 \\ntst h r o r- Ce"\-_AN- neci(. k vre4 k cak;n5 kiu k %A.0._ Tlaty ' re Gto5e; kvc ne c n_ /4. n ce tioles()det n5;45 ' to cli\akr ycs )"..) s 9Cr. SVanscipy S Sccirek ccic 44%_.eSli (eh. eiel)4 A- SliS - c it vi le toluill

5 Pig to-arfccrt-- elememmesme ti GA C\t s all. t t r e- crir Ci gn 4/K. ' heft" SCoorek a * Lan 4A 54 4 ct qt. fon 9.4 le-li k fli.5 4 LS' n S f oan ko cc.. Ch. eq rsor.fr c Wert 9C Ltaq Close: )n 0 c or Ott 44 t =. 06m (r kci. 4 k. V nti ntkf 4 4 r AL. CA CAP CA /3045 ;Dr inner] 0A 4- SKc.. i cistor cras4/as tal- c fc of to_r. C455 n t { ot4s k Stele C4 fv k" nsbie 4 44 Bfr& in r -Ac t) q V Cr U n P' 'S te. s l(o crom_twe. e g ker CSSie inoc-l;4g c.hi_ske3n ci/44;ver tei fear UC-. Sir :4n - ifi let* wt.( ef on.. otn. its 4c aese eccvi- rcot fo - 4 c&. Lieqroi -04 k-inc. ciket on L Sr 9f \\SS- \c Ssootici. %l it meani ons -i- \ti e. leca Ank r; S taf cln.l. \loci yeti- A +_ gerti k c tcf cs;a S. 4-ev C/l4 klic i-g{t o bc. n 45 abic cicalk g r oan'y t..)4 hjscrtirj ; otyvete% a oyelk_ Ne-aliCT S;?s c 4_ "i4wr ck llfa{ic Afik Sia %hey Sefeat cif in ir rif 0 ' it r-90n.!..o4 a - n.'t S}.00i.s ccuce+ QP S - t ) "erftrt Opa.. bt. C aa 4 a5 groan& {o Kew Th e. r 4 Er la CC.. east \:if OCtS 4 C PkiStft A n ferk n ts \\At it. n(t. oc tht kmh0 rav 4 Sttuer n slet--5 r / c.o l ort 4. rst- qn j --tve.. Lirt:. ) - Az t- (avr -A togrS- CS nc l;c \CS 4 ;. r{ostct S L4Ulrli C-.A6 59 liqrk' glik 5 C C /H 'N S \ -\ f'9t-i 4cv LS 545 el - n -f--c +lett_r et-f le _. rto A-.- kvoto.) Ac-ktrq ne.ts blinks; lit s wir E ft tic LOLA t t VT 00 C l ore 4# di t ntie kitit %t iger' Sn r es.r- LL i mare re 3-rec t.?or s -nit - erels.7 \ \'e Sa4tr COD. e kyl ocahw-tit L..ciA So /*go (S A Kit ei c ocici. A. crtro r i l'"e."ss*5 C 'tn. Vac $iittr csts insl icil c...{\ trt L 4/ )s- -VA. kftt la l4a-l 'rot k lot Egf5 t 5 - {.. tc){\. li i. s e d ensti. stria csine 4bR4 lout Ole 2 fctt st :vpit. \liesil fs 7S i \ C'40*- 4A Y t ;0 390LYle Autoti_ OA 0 e Starfai rat i.{.{ oqe. look rl(skuev` Ck /4 4 c etcn S eacw 5 k-mr: - f eala -4 K ' Ali 44 Pi ca)/ 44 4 kt 5 - ill 4A k eyes cof ny Kit. Si _ \t-let Sfj E. 4 t..). c:nto ( eel t lenie 4nc P ti elect Akt-i_sA*... J v sue vier t c i a. canbtl- Vier.5h4_0( c s c e.3-0(sifis cla. Cu i- 'cipe circrifliji f - 4C Vve- Ctn f on Oil.i- 3- SA. e _ nt. S'atierf st tnecy\-ct kes 4.- tne i.2.0<i -el-tn.-4 \ S. 6.4\-kc*.. (...e.. ;...s gket cof le-sca- ctal_ \tic» 04lclacs A lyrelit LSck& tak- wsuel c3/4 t c9 in ) Au 's citoli 2sc. e CtSkil comus.n\jt Cgte ktif Tvve ri- kor..4 ocake L L cc K q+ -4-S-q4}._ eatl. CASSe ltie o sol es \ cao (cl-s Via".. Sffe c k 0 -{ Otte }0 eccti 5-;ie 44{/ c4 f a n WeiC \ek& ty6lrc {Ass}cta-sab kt4.;fk.dit5 -_ 0 e oss- 4m. or e 7 g ill A_ fec_rit arn 0 el' lock._ the cc teg-40_ )...-T -4e. 4. STY" rcla;4. e n orcn afeeln _ t

6 A B <; C4 froa fcrroi-s es& cot.w.c& CAe4ri n-r a um 34-ntri 5 -C.i..5;-ce hit 4 t gink s. tor cht c.04 ks- adirt_ gots f ecck S la tn \i n4-4 `75 cyt re4 yeee.s. ei 44_ Steil< CS (-3 ±b f 94v Cu.r\ori 6 -r n 9Cit AcWk. l-c0-z o o t ter kve ct ncy ca. Sinc unhool<-/ loci- ockron _Si/ efes- 9_ t-st7i:-'t llookt a k Vo ck i- o n e. ce.)0.. kri.f le ei ritici m ie Luc _t l e qn 4r-ii-occ_)sri q!lee Cist tt' _ kftcg rif C 00.^)0 irn 5 ve my n-he cl. fe cpccker q Sti-j-c t- Sbet qp epic ro fect pl i0 (... na erte _ /9 n S-ti5l qlaw yrit.s -kt CA) V(554c3 UP. o ter. Lnkts.f kite eltef5- An& SOift over li_sb GYL5 n4tc55 Ati A k (4 :rt _SA- e gin_ Srsci S ftolitt4 45- cassze A.c ffessei ilcs-ccely ant_ r) over AS -' S.t. er e 604 e n ca ;v7 n i_ 9- -ri de itne*(an Os. SPcist 'S SCSA leest 5 si4t A - L ata 0 04 rear rt ii svi one ai.-44/ \' T ( o(5e. t(*46 e- All ti c q) cta L ;:k Si\cart k...n.v4_ ct 5 s inl+ Vier ctit5-_ /nk 4 Li! CM lb"' it. -tifflettctq k ta9 viaokiiis r4 0-* 'S tick& f)4 3r el 40 CA # Peofit) tv` c- r Le.`. Sh e g49/"' ly 43E W.. 5 S' s okyar alli CASS;e u g4 47 ;\( ku Vec soare 4 Lunw 0 4 CC 04 '7 - tst CC-CA _ \-i 'AS o c- S zikre -en-5- M en Cr (Ore e-ca Or' too\ h4k. c...5r5c.. in 5 ii es r o ur LAL Ocj- Cott ia $ c 5t0444- vi S' C. 5 chk -SC.freta_4 C; fovr ifil 'S We A6:(4 ; (C. sc i to _t_ot c fn : - e.k 445. k! cg S g k el 5ont oto..4..anl.ti".. V hteir n*stari t ;Sr con Likuiit_s_b_t.Lly_s j_4_;44-. thu V-/. t tc Jo a lt.: et \ c-cifi_t_kresthl-os h i k 4554s hc. \< tvir n Ab s 5- cts ef A.SS/4).-.5sei.:..) $4e-n ".4e )0 A" ) ivfjvie lavs' Otre ikciat ni4 -in 54. act< mkk Mccek recovery-l. t vett ' 4;r< Ant. LM L 54 \0+4- ke-r rov; ti Gs c"ro krit. -C A \nt S i;tk -Vne A4tes scot' : 4r$4 0-4 in clus.ftiss c.s- wttt tn tocat voy.k.e... - & tic Ant &A sit tr ccet clattiol.0- %AP.$ Of -4C-Vi rt4 eicivet 'T t Sixtryk Avre veto t;frin 5 peen cskcinrr \Vic e c4e-rr 4 - e.g;0a.-llr eyes Sh oo4...i irciskylk\ye. So t...nakt 4 izet 6 5' gn e C a n 4-4 q ns. Lzitt - e-p c :-Atf e Vilccrn Vtx.. L \a n e. sairt..i cyst. comrk.. y04.l O fri P7)7 i we...-\\e... 5 AS-e5F ifi x- kvp:j ts/4..s wo L cox 0 kyle 'cle led. 45 0Ni. \-t s cur.c 4. t ots ht--a A3'kb i \st K GA estcre_ V24ak otn.. t (AU 0 ti c.t S '< A a C GA L S V C-.enr 4 fit G e iti- i t CA. 5 'C't.." S " S. ett."- C-if Vint / PitAV --t. t re C e4rek sl y in -Z 'r v<eri- -ne ti c 54y 3/- t 5. 3 LA ) nsa t 4-o) 4 5:n)e- cet ( C 5t--)ar 3 6r9 Po 'ra V.- f ot el Vii.f c-ka -0- \ P - S'n \- l oo K ei- qr 's\ kks-. 5teAlLc-)\\ We.. koatk. Rk lor MrinS QV.2)_ 4Nk. vi ;. e-tei were. e- yea relic t ik_c.;pf Ank. yr r svi co- Az' clro.s_ e_ sor 6ks o 4\wi\-t.. svickcji_a_s_.viesacs Le ct:in;ve.ti ):..tri e-no..bio to 5 5ort csini;:n5& 5C-a

7 t.6 LC k- 5 4 ii wsrn ck keli -- n TeCue ti er GO one.).. coy i hntafl givi oi) }ye)/ Litttit r-e-frefrit. TS 4 -Thilt7 ca\-. k yle Cots!MMMN q e laes cr n a LS "'" - " e`n t itt th q tem( L e ir r 5o t 9 g f ;or f ii e LO on 47 4 e 'a ''-iit et t AcAC qs kv7( i i.-tne. \r 5t C 4 64)- Sk /2 n eerret. ilk i e! 'co i N rts... sh to il n n r3 ) W + 0 t y ef riodt. qa. i bill \t.c cf;omsc 'et v7-st %. '.. ik e.e.e. Ltitr ter A 5ec.a <A h r r f /et &NU ki:4 cod- A.e 40 4 r S cl e;-46 okre nape EtA ws-t ia)gkee rcsoriv'tat.a_westrai; ani then Pel"tr 5-kA- 45( Rkkovie- 0 (<-5- - cas sii'l5 :oft ii-cl. c Cl n esstr i oth 4\ 4A t M clt(el Ocicreir4 --M ri 6 a...k-ormit c \ CO CA S.4; 5 C `en tl e kkekt q i'l S r 44 fictc - / t ( S eett.\n - S th.5c-te m r 4 Cr!: t SM kr F ii tttlit\ L becnifidyti'n bfirj y ty.-.::...)...scate....n no c irst Mkt. c-ce-% kt.st C A.ain cc i- sue et.;55tr cm o ili qi..frarcy J. ' \ai OCL sc.n rick?ita ctas Si.. cl Sonia\ %rook 4 rean k. rat eta ;4 isle Agstn Ar- o C q tct e_ 4k.5%;Arftr.L ta.6n /4(..sve.V... tas r t. 0.(et ctoi50;46 Us gisii- 4 ocy pejtet% 300%04i. tlipil.a.the egric'er - St. wet& Onerityy 4. v.. m e (44-.--it' icectsvrtr kvt 4v t Pc-03e-qc/4544tky toilci ailtti.; -t" rts0rry \ CCF-S e. lett r C c irtr A t e Cr ilt4.5 i ''N/-i ta ti -tl.< (kakz - of C s.c e- in ist s0.: -' 0 5 err t' SMC scln r 0 )Litir ) - - 'MkAke- X nut.. i \flaw thrj nto- t cte VsicErliit.44S it CCei ts or/460. G P& 40i.0 t4..4.i.45 GA. fa t eixo.ciki ;6.. SWe kcfnkcirie. c$ So c..-it gc.(63 P itk.3 cti e. acts. t.tif go gni.45e. 5 -n v VA. coullyrii/wap-sk * Vntesger Silt vcir A44- S. i4/tact/7-. Slc0 cn S.A..wts; wet 44 ire- Ng-rber Cott 5 Ce oiker Nom-eq.. StcV st-enst.cnl us; k (AS car hiy 'A\ --sck tas e ur-rvif Poo/eL sy ills lc y ) varikkat.kt catarvi ce4al C grius;43/4. WW iiiiie e\i-enctv 4 Gfitek.c s. Caci...f.64.4./03 fa 'ft i (t. v ire4- a. lett 3;4; v ktave_ Lt r : _ C V -t A-3- cc ek Gig ittleksie ul u ata\ on 7 s 'onqr r ien94 `Asirii t -.. Aki ck CA5 k4` Scl 5 _-P. n /4. 4 Su i-sw it si lts 0`-s kg) ) ---) u in' t0.4 Otit. i 0? 5-s Se cw5ci c AL CriAL iitecti N ktia AT c t on el... T_A -\ r i sini l oc ts.; kra...sorveti it i cas\ 4* 5ar -4.S.. AR-A n\ Si ''ser tt t.i 4tliick_ tsao k taks Ben r.le).. ;E.: CC55 n e n c55c5 c.)\4>\eii 0`.; A5%.avilker 45s; fn_t c wc.5- N- udinl c. ro5 cru el kvre g co ww......tt 4 Ccr L S f kt(i't fann kat \ti - kat one neck \ \\noffibvk 5 OCekik -k 5 tkeet* - 'Atien e fl o 4Or k44-n0.a.e \t _ k OS 4

8 lit \\C 4' vf Vc Vott- 4e rii-)s/4z4a ti csocol t ttub b cc renal s Lsor..- - t c c i r cf. r c.s4}t Vi co.. *t o r Stcsr 3rtekh g.n P( ekk i MC 'focia st on... cikw CiAL s3tc. ;t_ o t we Lc Sr 0 G.) ook G tt t cc\ CC55 - e. trice- vit' on sqck q s- Silt lek50uor ot 4? P Am k etn va c. Srcl ("-ctr. Lateto re Mi i %A &. & T e to ale Sr 3e Cr 4 //c4-5 c }- its/4 c L i Af..StArVije! - i e i6..le.qe. i tl riornit lc f t t ct 4004si- it 44 n L -J t P li\nsk (ono) oc codfse 4Dr Acts kti c..5t le Lacs q schscit. Ant- t -s4k oet 5" CA k C bc/ s_scs il l. irla ibex ore ii ;k. 4 et ZA o cara i-si_rici_ sta StaorA. et sworl wt.-sq...4 n ttes t 3 L i A - si) tag S ec S. 0 -L on e. 4 t L..> k\\ rti tlib / GoLlikoliti5 snst. iii 9 '4) 0 4 S ur vivt Ne. - rifcci-) 4-C cp4 ta c) o S port Sfatr tac\.\\ laorle.4 )sack L t sa ocatln\ir.x. /e. Vo tri cot pot 0# htai fp cg4) Atli- cc Ply 50 :4 i cy r oc k! c4 -\-- A fc risesv ' Cispre-net. t ft- btatca4f &NO 'it- i4/' froti ny SC(e Loiak $A03 let ct _m2s- M ) 4 5A c 0 ( 9 ti. ( e Gav e-rat o5 44 The hil (..3c '//f C-ck\\ 4.4 L-itiFtit/4 ccionc cooch -.t 4i-4\4 Sin Seem ekaite. tlni è 7c.- Ala.cikes. tn CA. 4/ ci fitiz's CA e oent Ja i. tc sr ocit o n.... csfs itypirkt-- \S(t. it it'e ''0 k Skor it i s GA-4-A4A 4e. rck. -urn ti klc" t4t4tic iron. Vyre qi. i_c k ft qfki.. r 4 5 t? odds 4 4 no c R qlso Ccinektc A4- Xre cy 4 ks: it k- 'A460 CØ WA ic f u 0 ) _. tven+ - MSC- C-40 t. v. 'AC Ago' r ik t. e. 4 c. r - : -i A h cc n C) Lekers sksii5 <vex i.0 ;CAt the 9S.Cis-di ii i7 3- S% us ci. hell Lott4 We. l'ettri S etdi th 0464 *" c Oft.il 0...\ -yesui t tfrikthiat --9- r4 ilenil- Ai &T rfr t o 4c Cc44 - kfaci ' C.55;e n cuc a 4- }.. 5a rt C455 c tt trk t cq) reit-ina c.9init_ a C D -. 4 r-citc -% ik..)ns C9 C... /24C CS D-C-A- synecil bac- elf..s- t-ss- itict. 4 crcti {t..s_. le coi k L i 5/444-erto 40! s_$44ksbt 3 4 ccu nertm4satcfc4404sr c% 3-395a" r cial A4- Si ctri- a lin cat 'Warta" li4. n /4sct i cohrt ANts cktivil laurli n 5 S oilca e ce- c4 k c!cc.zio n. loow t em)c40 _if tr att \- S (int SAte_f \lie kitri-r e4xiicn -. < cf.es-mt_nc L.> i'vr r --A L L)c.- c *el li -tile 9 CC k l"\ s5 S tiros tcnit tqcsl flan utieithe L krsktn c.tii -0 ttle 3/4-ei sy.-acr o- tie- A0 ).4. \\ ves2 4. \ -0 s sks c etk us sti (el sl f rtult el) tit c s- '4 oti49 \ cst-coc C\fl. \..iti o\'n. 0-c "coo - fee 5evs- 4 kiuncii eta-s-a*00 kli e- C te-tn5 rg -s- WVA cl jai tsie- soracv \-re5 kattlivie.m. v3t-ctrc 0 jaiii 4- we an35 (Aria l oc sni56

9 sit tic- oar AutinOS c.. Sir A fit fa-" r rs- fenkn- it 'V the S chin L t 9 rarse rav bes an r 40 59( o... f PC 3. (9 fit x ' t c- u Se.. \-0 '-e. e n c- tzckeij ac ke- a t" ti e-. )/2 e as Kc A t t L 9 Li's inc-4-ei St c ice c \--Ak ;Anti 4- kde %vie trs..-cr t Cciii- ti top bto_ st;te tc...st sht rekni ocr kiscpp 0;4 Fr/ Ca npfrii ' ti for A ca- i5k rib V) t9 e-c 'to.) CAme M Amyl Css5;- 'C` r Scoot gl- Riga 0 i- k y 0 4 ( cut 4' Avi s\ 4 f Autik-e S. \GO:a Sti t as emml }5o}t 6 AlLs On tier hie sl 4n L thrn Pu r. 4t q..\\a 0 5\4 sk-k Pitt ty of 'Ne 35 Ricrt t0. (45-eLt ir V S L Lce4 M Very sot i-l i ookin 5 Aek \ask. 6c vt? hk0 N S 4 qt- -0 c l LA- \ (ne efil fiece Lacs- ovc.r kf tayefe. 4e (af (2 4.. it-el ibt bibirvi t\-ko \iisut teen one iiecg li;k ShcVver 6 \:i it( (. 5 So ii9oro43itty_ AA- il\ ossi inerc n i W S \-.C-4 ;ly gn ) ( fi Cir ii c ud\ loati -- v-\ ;:ce The 4-jK:s q 3 t s44- Vc.fS-e. est ovcil f 05e Ser; o q S teig en tete; Latk+ Lc--t opt be5 an -E. Stmtfer H CcCAS.C... Oa k kkaksej nn ej-.3 \ece. likiq4 CT 4;LK pi ckl Q qf 044 h CL 0 tilt him rc- Hr Oct kelt/ -\c.. CO-V-tt! Ok i L svt. ko V \qin5. &J -- 'CL. C i -ry t She c rrke LtsilD loci-?..) ik.;:c4.. tient.. kra e- efil kg Sit.00 ivi ckv ikor L) ern- Attst *qtr.: S 'WC. tasti_ At ot- kkes foci tit- '4-9 t' csi k di ktilos nisl i k. 54 4opyti i 4 Shane b cck W' Vic WS' ol6sr rkt_q_9 L frn 4 - * ilco so ei erssrka ; 0 -Scat S VA n fiskes- g r440" 6 V9/ Lsitiiiik5 5 loi_ No.) MT4 rc i ' a J 05-S -iian MO g c.s5ae 66. %/et c 0 Octl 6 :6 tingt.y3.2nr!a b f- --0iiir cmee K 40_ a l<f5 r f 4/" e... cirmor :Ct Nr; V e. fra K;S.5- cs4t \nit itti-eirit *'-u-n tier eeriwy ertoicekr Vitae n-pi-h_ r 5 9 s )7chhis -to Alt- ). 4/2 ci c->r ks6k. -4 ua 5c _4CC)4it till k. ictgli 4n (4.4-icr..x cf. 7cr t4 S ckmyr A teta4 c-oltei mee.tl 4*544soie a 5 44 t ft tt oi- LS' 04 biro M g.( c 5 oith hoar - T f. 4y +.6 c leer kick V5CA( CitiA 75.5eL \ler cocrtsfe.ak._ D.r.ei si44- t if tt S'ZSi t Ale 4-4 \PT Pper wit 5m_ spides 4 Site 4 7.5t 05e ct ' w t. 0k Skenr_ Via..4 ASLc n 45 " 6.4fs.- k ik. - t Q t-t _ «e taer lel 44 k'kne in_ A-- Lc S. Cut e- r_l nii- ci tit_ on ntf...as it c(055clntr cirri" ev). lecnta. klerje.as- C9CZOSY 4 t f et -"' 44-r- } csic n q.9 /4 nc a tio Cf.) CG SSZ - `()CC45 5 i f "Y Skn C C*5 W ei P erc L _ity unrit 7 t.._ z/4.. tas oc"nia n 46 _At-Nivi...itsi-c 0 4 et\ e s bq jo n ciice 0-t coictis cal 0%r ci- r ki Sc A.) \.4 ni tr."- i 04 tia - i! -tge-' k l - LO nec Q tlittnins LV Orth ViLyt ' t_ta45-!...t ire.ctiiqr \ Lica q V L-./._ 4 LS\CA ' st L- -. (AA' si`tt '044-er \i e-r Strt- Sken- Si oict_ A St...)pri...ya4 S \ar_ ckspiml csts c..j Ascii."' 5 'file --' \ii\k (3 iv! Orl- WSiiAa OGiVemkiic ric a VS\A \VA res?cats ''' co/44qiik &e.mk.loncv tk. LASti... c st..3.-l/r\- -i7c c)isc's Si:kV f n'./f bigere n R"*-ca ft t *iitr.illitl ;.. 0-t nt 44 q.sta b rit-c 5 V/ e. fc. ink- e - <54(5 'lc/ a s itt.i

10 y. c_v r A ti 0 )-) k - i sl- te4--"stuti) ft t 4)4r crib t n 5.0- When j40.40c tl- c -we s r4crn 5 3->orksi. S'hiss Li k- coot kc be- tlete7._ Ack-er s Fe css nentofs v Li f AA L AACK-5 klo l cs i ite tt t (fk.s ` S c4- i c5 E. t -)t t co swer --L00 E..% Se 644 e re SP:qi 4...r t S Psle rd. v) n44s ka_ab Ve. red-r tcrse -0A iii 7 s Cit;net TA A L k ola c an e A.: C94 fen c-ri er S sky kviinss-xoce./2/2ct G sa cifo vier ;c43 e(f-sbat tii t9 esi it go. r Q tgie..4 r +-)O fetitii-e-i- /t la e ctrt or 0 cu tat to knit? -C-c 5'5 7r cd. is-t o uer y goal 4 s N.o.r wt v ino ft oknrocre r-ti 5 4 > il -4.4 k e. ont_y _ant in C u 'i5 ero6lera ( e ae.46:er _kik tit ger e 5- cot 5 Ci rts \Led...SW.S. cadc eek onv Sc'el" -5 C el C4-0 't- t.5re *Wen 0 /.y r ye r flirt /.5 e'l ' ' ' e City. 45 p q442 44n Ankn ta n kkl til c We s t ki4c(kti..q. (-leg" 4 i; in: f < 357 e oh o crit s 04.. Ls qrni... ) ). * 44 e.fir 434: C f cy c;r ejfil - C-Svi i omf. Si A e req4 Ft AR beg& 5c ur. AA qs jsi all SVC;i5)P locca ogir 'it4t4nte AAP to olitte tad 43-R F0 n-i.49 ja/4. tilled_ Comit a tic s- codecl- oc Ltç cc ; lot tvi 4nt L 34- Ri Rh.qat.t. -t- ii li tri ;f tit _0 4.7 trto ;4 Cecicf t-Ct be g e f ;%/ sc. Ror i k" AA. 0\\ \-.7 C 4- n e il ti;nlari r b c;_n r4es-kzel s! kirtlieb-4 over -4st... _ - k)r.. User to4s- - ca in d.a ta ek. S. 5 5H-c4 yeica GU e.retnitt t.m.r. LAnt et -- in 4 e 30rui t.) rut al 44_ - S 3--k\V Ew_t s6k. \-c\c4s rci-s- h 0 a t L % 0Vitta S " L. cl o t) 4 0<v Lt- ki c5)- tali C'' 0.4. b4.3 *...) -- C. 7 Sr CL)4) k Cori e kit W AD sn's'-'crs -C i'4' Giskr t.;.-..-{-0. c- tn 4 toi Lt.: 44 qn cati - -u-ti7.i i. -Cen5k C n Lk it) ki-00\--ls Z t'ltoo? flat...a-0 - tr.-ole....4try si rett-4.chtt ti i t.-thr 4nL l'44 flokallietrissit_ e jcittsjc444-h 'i a k%i t).: r.-.): (A } che e4: ti t: 4* ortn 5 ridankk- A< A ' k \Oitc4N.- q 4k C ) C SC4406 tia TA-An fcrbisti nil t.. ViSviyyffi55ti co rt5+ -keivr L3c- ' ' tor 5/4 ertik \-0 Oicfl. c n r_ Ph ' Ct sitic-ce korcaii t 744As.cl- kt' ; t'wt 5kt /it- (kr 9.- kwe_clesf'fle ' -tilt- cqk t.. \-itcl 04)8 n AS C q 0 Ce 0 n-c.:itksi 4n 3( r. 0 e-li 44kit or as. 0.nk e-kse -0-) N ni4 k TO4. :.k.ir-s4- if kt rolato cei- o n' -56f 4 ' -- t r C- C u \-- s. t VCS \ k fll Sa- bei- - k-.kelss-ri);5w- k-n k-hr_ t.cc 4 gni. L C.C..\S tyrtli 043. TV t ef t- L\ ci qaok ti c PsEciL.0-.)4 m kt -4...s; Lc _ Ck- tzk_s_\4.. brẹ.m-ta i- 4 ick 'f t/ L5A- -l- Sz. SVki: v_kb 5ct.A c.. 34L. kr oretry.l>cs ii-inc.k be kin `ft-ss-445- i<cf9-5t4- rioft._. SA-C ctil-ef R CAS er \/`. \itcl. tfristi-p(-4- _Lori Pqrsi _ glecssti. itira c rtsta) nc ty c--k4 i n 5 )4rcti a \a lek..yn n 5n '.- Ce \9-3 ( A A es.. t* ` f - Lot. tlit -2_ i warts+

11 _ -E-Cr5/4 t 5- r 74::- t -Le - to p-ta - -e-4-pri-rente Cf;t-. i c -fs lei t-r / c4 h. - -ore illellelnelanf-s7 0.-t La 0.A.- its -w r A M- co at "t-5 OR Voe. V ir ok ti ko nsmt 4cA M L4 Cr L ctck< Oki ref C.C. je tf-l4 rt. SteL. 5 ;Lit li ckal so t Kea' na44.s' 4 k in ' t ii trc fink - \ cel l tosvc t4-kfocial increlm c t q-ciff S ont rt ets ft()oil rt-cctrcy 4. PE VtC/04 e \ (T siis 0; ft FRS cts Vies i4q4... r s k ScSk ' P ' 7t Ch C.c/4 etc ck e l (lc 5- TtiA n= olost /if stii Cst m tit lo (aów )0 cal` y til-f.(c ruictil Lw t 04C n a-ott Sici re t ask 00\ A.- SS nt c4a4-44.t.baco rt 0. C f o ee c frl'ocess ht.. ta -t s(t9 0! e kw+ (45- AS n \ kv7 c0- rittle.a. Senksce e. 9 t q 4 2._ Ten d n L ill ca h ere: OV C kl 4-L %nen ik V n\r" t C ncc. he_ 4-ct t /c 0 6 cfm..4 re /a Si ' - kte AA! tc4:lettip Ce (int \c. 6 cut t tiftse iiar v c CAA. ne vet ics 9t. V-SSk ft ctzac ; - t.... S - ck at?cocos; 44 -* t c. ce4ht &W C4.P.koitte AA te i #r 4isi-i 544StS i4tps.c.otici4- ca e.-(4 -- ; e..'- tr i4c - 70M C ' We V in s«/ gc 2 ' tAmk rpack q 4(% Ak A. t tic el K 'At ' eff te-rir 4 4ertjc t. 5 CNC 4cSe ct /6 ' kuie'ibi5 sr ta Al Cotrti e ci n' a' &st s inta ch tit -faveri e4 cti4s ecrict. le c boi 0 tval - S 'Os op Ki 4 5 4f 4.d>e lir( ij -S 6 we. ckkner 54.e. t. S- e rent grte ccl c. A 54-4 ws n fel ft 9 44 n ri -cf0": -" t lit)csi- t '5 *Pet h e$4- k S ardelts-s V C e ' cel.-plc-erec t. c Cr la Tr f 9494i WA. ca.r %riteri.cr 'hit- Vecit`'Megi-* it /Stier rzti L. ncank totn -Fte- roci ciar- a 4..ar ix-oleo s mar tis ft-arsons Ostaik ge.ri ak niits i 34U0.4Cit9 "<#4Wetke4444t. 'wen' 9 4;veri4-5 ' _ 4-40 #er-s sal sc4ppre4tj 9A r fc; We-kV - - c tc! 4.44 i V/ t C k- 4-4 e' sztrf ogri 4- ie. Frre.4 L 5 ' lin toetit4 44 is C. Or4f is ick 44i C44- - t-"cir \--cm eves. kv t sk Birsi scre_ cral N A }-0 -\-e. RE} /4.k k. roacwts) 4- lecsf iiit fes.4/ one r il fee4 '\2crt- /` k4er t Vs-5\- Ctiki Ou r Se C- -ak- ue- 0 --ik" cqn k-tics e b -9 o n ces ARL 030L t-) t chial hict C k on 'l # OC) n 8 it c he ro.s- L. Lis ss si'4 -tiel vi c k.-0 c.. ;CA 5 7 cii-..) ant eye() vo c-04l 0e f ftear tre C...Ortf ckit2.r.ts- 4543A r cxtus 4 vs Ato r LaCAT 4 c rtq e. 4_ s. loco tft r ACC t! [ r.- it.....).4- Cs5St.. Lr 4:% ell f evi v. ti _ Theft< scts ot. o F ctlk cta. jet toll.- cron i Svoi i 543. kiktic-kc vt AviSiar.nn co r kiarti_ko CO t CtC r Si ±Wee VtnAnns-.V3 SOO: Tn Mr q cei Son S4 ' a

12 evor C. T -Cr -! lee 04noir k use kil t 'A -b + ;roan c 4- t 0 4 f -gc?- -- S-/ -e- Ckt3 m-yrt-c-i-id r c- r se c5 f; k i3e.\- r5 it 4 A.. 'hi en iier.5 WC V tce afti tactfc het d c q o - _ e.. t\ ti Vit NMM p lei gai.stjact_a_sk_c_h_eilcassictis r - c S e co fikk\ - 5 tis tocseri e eletrefi- '46 - rect uc li i\ %c- ce-nb nscnel toko ner cren kvot - ric She c n rstsfirttl Poi ii teco);4.$) cif L afri-it. at l'cell\: CC.50-n5 OA qn ons ( -PS et resre el 40.o'n3 ik- (.3 ell- om co0 Th i V (4 u. i!f r- li- i- 5L S S Kt Ct4t ilit. tr n ' Cli c %)ss.s it- N cgt-e t_ Once a fice_ri la e 4c-ii} 0.3 5A. 4 ce Ls Ever y arts. A- nrea torte ifc. Stor. C.amtk See Hie. r one(cr sp-cinc/ %5 to kcc0 -; m etc On MBMMNEMPMMMMEME ; onti cct.55-ze. V tk r c-qee5.5 4a tacs- Wit readi n e4 tr.? s tik\ger L3c t tr C c-s" 3 4Yr-r s co v.. Otnicr arvi la oese 4 e4eff- cy5? $ ts. tat. sc C old 4. 4-iMkt 'A i S. a n ifler esk'ir5 cc eoi Peist ifel h eib3/4f 'GO e 6 C5." 4$ 605-e - cv She k.i. 4;l e r ttl. _ "KA et icr-- c a it toe& ' _Ce455" X.Aac ftilhiyo. klryt Stt S aic tie C Sltat es A S-er <nk Liu in 4 %vs) tht ì. %ler 4ee merlbol whice.-04) sloes- recc es r She t<icky c te 4AL. bi-allins Fe.kf tvc _ r_5' kce5 over t Trot. rqnc cc Ca t - tr. kr4taes are 5 '"n tt S. on 4C. t. i5 r it ist it ce -h-erictfil-aeib via iti rst4ttl ; t y imr -/40 (silt*. Pc % bcce;esp\- T # 55-.t t. to be it4\40. okk5sri Syt ccrnmk. ;lin etv -tnes be 5 4 ii cv ;ii3 5 Se...; q 5 etckrt. trchmi k CktCA rk Pt OOL e_lciii ōl cis\ L $o troy cik et t tyska t: nec} R ihinr r 94 e ef M. rligtr g S \ $ V Mt3 %... tuti L C\ - tic 454 ehi- ear ctn..3;/& - 4 k k.)-co NA tt sk% bi4o evil Wt Lat Str0 i'0 Le C4454 il i Scireitrc.s. Vie i.scs- Citisi_ so Cen-rC i-c4)g.)-0 wt. 5 we..f t-5+) cst+ as+ P cr son R il l Lzi sr cii L s4 st-ec i- t.5 0-) Og t.- 4-.Seen -e ti3.6.: 46444y io-t ilea ts- 55 se_ 4lcacir cackrsi-ti Vier ncyr&-ars-j- Gin_ soi her.) t. 3' on Wer teci rcia \ler v:f coei<et to ktile.5 ;t) 4/LA 5 rut o n n e r cs c-c tatflt t c n Otirge... CA'D kant's 4 lookel Litt 4.cAc %Port hlr. th75

13 Prkti[lit. 00 WCn kl ersktl 4-An Cc ss;e:s- 0 6) >-s- fukt silt soosqfk t 4_ L 04r e ictqn on ev&.t ; t o _ ant so Si. were q\\ vex cori t-or+ible arounk e q tio i7cr a r P g re/4..i- 4..s eit af be 0?; 4 "t o n li q- l og ti cl- to e croo o k.0 the tteligss 0 fa cto+ qn - (-7 fzke yomr 0 A.30 chqices fk fa- \0..s c!. 04 he CoricorickkG trb li t l e. bouts- oc ol-il trs; ; - y o vif Coil wri cl t 4-3 n Y ow r OL.34 o! t_ r ' 'fll le5fec k- sclne.b cons_ari es- oc okki ess- k i- Cusie ti ct o a i-si-cr...): tr; ttr4 K et.) ; Cs55;e kaunk it- cc.rcts-t-43 4 d ig_ Sc he. g l ogir 6 4nwr e L tiff 4nt leg- bc.r ws'i c Ch 05e JP i Alk - nlart Lcrite ocs rgc; k s att- GS Ae. aosle -0 cif cot Cgss;t. 5 y of- 7 ;0 9 ice cy.ct. x /445 Ak-o *et SkAct- Alga cnl lic ifel \sat ikest b k..;ei s q par ri tist-le c..) fo'4 V4-454). co L P - we S v)sfer t 6 t ctrti C 55;e Lo A g q Vi %se. ChiAe h qs wino ci;l 46- t t outk on- ill cn 54isf el. A SLL f oritvilej A crii AA it. Sc. fe4/5-i c illy 5/ e t _ Sctra hie; if Jhes -C\C t4s C9 fe tint. GAS- Rs r c-toti ies 4AL 0 q Sti.cce+s- c'f on one sq/7 q l-ay e4-) 5 itt 'cl j-eue/ 4;e r _ dktek445 Aft - Se k i- O a f ee- 'ill b (c s 4..- \..i. A Ar tki k(00-.'!-a4... iler n 44-e4eSt wi-f df 4cl lo n-mfti ckn ck ttercil cur n es itlflt. Sicckicrtri tieflov0-- CC55it gni t..)les 4 recia 6 i- 5e/i0er "prtn-ji )k.f ts [tot o yintithlreskikane < "kl.. L.e. -knively Cir ktqe 4eti; n \- A e... 9c/7 e 4. h q t!ts A..i.S_A.. f! `elol-g ti 54- Vi ne ' - inkzb:i eptii".* L't kin h i tiks oi4it ker5i s; aart Sli p CAA' 5 45 i aridr alq.. fee w )- 04 f ri pet o V/4 0/tS V AL n CA LT; CA VC V)e Svra0K n Self o Cc- cialjm-ct.. hrs. member ick +/ raq /7 hi".r irt4" s's CA55Zt VU":5" ` 40 tviti*(4; iffecs/43t.i- V`j: 5b VP' S ilft- Ow- ouf r y 'Pk en er fravcav $0 f Os we/ otke ca ka % tor 3- t- ' r{t GromnL a t- Ai 'K4 0 --t oe'4." +4 ev; S iltese( 44 k e +vey bki- t ±-5(ectk. tas k%-kret tieck. ke iirgnie.4 A ima L.e.C4 45C Jet *Pere at *.b-(3" CVe \- C.?et.iir us ticil 0 45 A mfr.( $0et.}. rco\-ht..)- A.44.C WALL Y- titil tic krt S avvollt-sitquas -c\- 4A Seic csofatv nies Sq.4-e2teCnt- 4QACi 4$ ki44 -( 04 ; /4ksktfisbizte. int t r oiler \\lt 404(- C egra.4$ (0tAteke 'ha- tia ller tiecr-- 'c' s *ley 6-4 %Ws 4 i t) e -ac. it'l 'S v7r44 # tzet- T rt...e- 'r v - n i ti ett itc- k - 2SC v) W RA -.-:.:" SAC SjkSc n5 a4 i- 0)C"c % etxun y icerl_ t. 4\ign to/4\9 C-055Z C. S tiar... S. \--Ari-- R. S" tas k4k.e. tint L.3 - c t.5 ank. caecn cars...tots- tocft_ t wey ra c. inc so-kitt _ilq. ev\ L 5 L.)e 'k' A k ;et\ kl q bett s -a5 S ia s k oe4a_ &ts-34 L5V\li i &-02- i n -i tem WV. kesctel Le ffercctb a* OA tsoesqi2tstiat tk fli50 iterl A ;kik. O VA _fa "t' ll& A /3 q5- Ckesc tr cii/o.3 C- 00 \CcSS ini fokhe-ri i CqtJ ttk ss- t t-4 K c. rl %reins q 4- Cs55of-- \<:( _ - -n 5 ak in el CsarzY 7c-cofe : e.n.l (43 c Knee All V) tent) twer cc K 00 tic C 4-ka.cr 47e-) s>t S

14 JAS.. s_ i t fart ctil v i iv.-cv rike l-)4 on our +err -Chc JZ(' g itrr -577S - ruts: --cdch r. 4: Vge-r Svl o.-ki ra stel e c) Win 04 ick-e i.j- Wit RiK c 4. r j _ tc--k-cr- rc tt\--cs "(cif rt_cralks - c( u crtm kckv c o Ci wi't (4r./ 4r kr c -i ce 0 \- kni fit iv Artl- CC55 ;r- Lecol _her Lrcbirtcsf- frtile q i- flat.4%b RAL k7.pe4 li \- 7tf 4_ W a_s:thie brant cto_ ktic bys c..) rts cit 4r Late3.- bl bet nt caci.i...rn C44- Saq to P C cic;tc eto-lr_s qn s k cnun5 q/l clic '45. ' 4- \ /2 h ' C ts lickr2. Scc P re_rfr cola Scverf.k vfaq0(c. k ( _ ntt... 9 o foccwe_s.6 e S; 0 C ii. CV+ 4 tkit $00S n oa col *Kitt g Sc ;.- bilil %SCcc4&.fl S c.-4."6-t Sir" L&Vc t b 'rtsesr. 4 f ) it 'Al e- f4\-5- con C- O a u3/45( csks A cos- sc0 rem bj" -St: e n L c ii Corl k nar- Aran/ fecirsk Sgmeri A'ae- k"c <e- kh ci nt er k C 5i c y \g Cr locksabk cvm * tics s A gri- be -obs S(c_ \-0 br- S 4c a% L.> be 5 kget. q ebt4 R t i yo /4 cm? `rep? la'area-vait ccck.s. Cs-tccr4/ ttc:45 ko /4 s :if a -.0 :aro' css oiriv n 2tno(45/7 ut Lii &-ers- 6)AL k-hr tanicvw 4-46ilt.4 j-t his CRS_Stf + eknal. fix('...ssetc. _ Cc i se. cis Ks s ato -; il B s ik-4.e. 0( t. }sae rorc ci-. l litre/ et cm rc Octif ook onro. _ %%it. kn p l;t. e_ L-455- SpecAtcFiut i c c. ft qn inlt her Votkeni-cr Slcuticip-w-er.r gin- SP.C.0 3. irtt ktsismt.cr Ssire5 0:45*!rem es CSJCY ct &A-co.:-45 hers f.yeakroah 4 7t^ 5it 4-'k..ed _ k - * "-ri t/ 6-.4Arcc es-.scsot cio.c.0.fq- c.crosafl Sent cic t nvate n 'il\tei WchAt -S Soitli 9 /2 ori e. s. 9 Si-S4c-fV" c gte 45 t. k i9iht i-se. kth ' W4 0A-s S4'$/ a4a -. 6A toolsil ttrat b 5 n o.i- to C vre-n-l c - -A-;-- cc t..i Yin. i- AN-CAn 5Cncc. kr.' be ot kea. kl-x L 'A S" c.- la 4-5- ( /4a t stike 4 rark 5 ' (-04/4- er c -6 (AC S G'CO " 4.5 -S' k WSA--r L t4l 'ft/6z+ ftt:4_44t..n.6?ct sn'ti i Kill OA' tr %X q Lor;nS e 5- / cue tm6 S in5 l- c il/4 te-?-le- 3-uct ibie.-c. \kl- - '-` thco to k it_ C455t 5/4-t ceo c 45.5e_ tr 0-0 toov.. up ck tie anl. t slr45_64 A f ft- t 40-sMs Stem Vt Gcn5CS tla s oc_dlyclez ft-cekr: s ced-k i rts gill- Sin t wo" lk. p k- w it'52 _to - kir t Cc-a nfts$ clit 5 5e -0 qe-r 3-r--_ Stir - t 5- ne-ru os- Once n oirc. Cs S" Sti r- citerckc VLV `V e.0s< s St. concri.en L yes et PbtS5ri 4rtt kin ir Paco- rg se r A-6v- '"./ tr.de l'i N ct5-5 SS - ti oar 00 S ca q(- Cc55.-t- es Qo W eraw A tha fn irri 6 C t- zn00( 4A.. kto tii s c-5 c As s otiv tc- rif' n lc e- Oct t 4 Ovili- C tiorsc. qnk- 5(`"")(t di hi the c _ -

15 4CSP E -il- la i cp v es. A tkr i Yr 4tt n e-a 4 '30 s t-ei- An ' 54e L' not.; in Ne Pri ucci ej octt 'J ane or e rejor w e ac -0 c metn 0 Vr q k ilsc 0 Li. C n A. scq t el. new_ t.i. la SC J c' S f ti q f {lit (4c5n f o lt %4 kvit cc.c...c...4tils m rcl mc. tn wv -ct 'it wq c OK c -0 Sion0 SK ro kil LiQS- ill c re q. cv4... even cct-f irt o 05 [ Codcrt Ole) ej) - n ficis n -c- 4 es.5"- tit <-9 si- 4k bc o 4 c il li J G NjASet5t. lass" -n nolossa. --kr 4 r uss- be R E.c Lrtk.) 05 -el i mt tr }-...2 %conic- tvto 0-4- CA 55i e. t..) CY CXc eti-c oa rill S o "lo 4. (-).? - e u t ne cjedat Ski" C.r V) / 0 Coucr ine-r ke tic wcs to ke_rs i 0E4. kinqi Zi t^\g(nitt li heir f S 40i /4) 44 So ta r c St t ftme. iat4r + 5 ef ouk rie. o sc Mitts n Li sc.. 't i- 55 SW* Vit-r V> t &c. cite. eyta 04-4 ' re_sor /2c. lo. ye /Vr i- c fides. 0 coolitcf 94k eantl Sex. S. %fgatt- -khe ScFtF tti4.st \ti c es txt j 0 Vvr 9 fel. et - 5 n" k of Mc- t Oli o n - C&NA. vi e. a catnt5-e- t or h arid. ne t oil et b t ii. ; wne t ivictl bt.0 C " 5 SA- es ocs - n - A f ore -0 q y 3- ; cm we ' s.:tq's.0n5 Nn9s G3..c.c. erl...; tq t \\e taste. cm; t StrAnse. fi cct wn 5 itoar\s ti-mwei O C n C4-cc x_cs km-t-5 vai So ri c0 - n S C bcins 04 t- ot- 0 r corfi.rd k cal (4' ' or %..vvis of cfrt sn Coth RAL 0 AC be. C ' W. t4st So.-(.4.45e A- oil fir." 4 5e A...4.2S. ca sttsvik fe.sfec.0i. L- Sit0i.) 0 n 50 04(.0 4 She Cireser cera 0 0 S t/ y- over ST vr ( Lcio ii9r..ci.l se fes - i- e fse y.0 kit ei- 0 #. ' sk-! citn- V cit 444- re_i i rt.t s 4 be. C-9-ftticr t.ths s tic.ck 50- tie-r s in. m siciii Ck t4 c. Q C Sane wco S := nec-4 4 o ot-0 C Ss " co 5 k a; sit n4c.l. ". ts ec.c ke iik- S 4.0ar 444-Si-k in nsi-mtqg _ /40 c s elwaal Scoic_e An k. uasscii- kv(' c-ino e "5 L - w aso. /$5? c* Ni.c ctfc. fes5onc bac.6 oty At- csr..0(e4su_ccmtic +6en c r0-cle klock ers- 4 - t\itk. kyl! vi.e soact exccv (ccsort.die ;Sr \K; - 5 c-s l-er_kkt. \<cl look< itn5 n4 o ifticr S..LA 't 5_ Coo(4-ks-t clq\ Lifsli c0ict hintl j_j_ekeislet e Ct krame \. 4S- o4 koo.s ve c_ n 5- ie%r 0 L Le55c.ilqr... t4450- t j cit 4.30M 4() t) niz gititt.r- S or o sea fcrlir 4'euK c r 0 tieti 6 nc ( tr. q claq k ; " oq L l't CA a c s e c 4( acte 94 OstAfs hi insiel- Vicu45_re..or ne.lc;45 ;lit.s too K -tr Cciri r- s e-. c 5 COL Site( lie: sic./45.

16 . fa kq-cor r. liad d b 6 illsui -5-4il ho ol c Si f c u -?(bm.q Tit - )..-snt in - -k _.. "C"4- W C " ii tb 'l l " to lkho.2 -*V o nd 0- S'z!fSS )wa 2-rm 9 licl" Su? cno \\b )0.2 a e) ').\. c 04 4 rilln-i-ije -rib -. f aj 0 n-f) -V0 b bc Ok S-27b\j lan /"CiN..C-A- `3-\ rl JO A Sc..)09 qui/ara-h5 a tnicl r US ""PP.4 4! Ur s'i'y a lc" L'>\ k ki "n0 \ kr occl ci -2 2bb inj Acsi joj 50 A. )00ty\ci Tx-rh- f rida`li "a0 h0 " tv c---.4 n '."---- "ana l "4 +b ---S m4 5 ) c'c' tis <3 k)b ; tila n _ A Qi n?cl 7 kj/ -Dto vy tio ). 4 ).-AA b Le it b rib 2 --%Y el V C 4 3M ; 5 ) \ 3 -lais d bortho el lilt. r. C -.0-)\ Say rn; / Airrc-2 -' " VD 335n-A -a A4.ra bi Sang 4-. S-oro-rnbsilni.c5b ) - rq b flit/wm-4 "i) Jsci '?.frail-k v 2X5-- atlk-vcatthalll'3a5 -k Ail s--).zt)>\ q ticsS s ci 6- it4-fay Os. T / vb nil -2s 3 if yti s VV W -ai rds 52 g Unr t/ thr SS Vb?no\ A An.p. i't ' t 0 A /) -V ticr - S5' 22 PA 4 bo ib) c v.!sb l ac5 2 id SJ.2 ta \-\ `49.?.S. ila ' \c {N.t.4 Ars.5 TATF 5 \-s-a Jail-4 4-to - / // PO :?a r $._ -Pali _SS nct)2a2 ;44RN S'al; kv -at.) ca/v 4 - N.fforetv. _gfc - -a 2..b) 2T' bol T - 5-gibot T riks A -latl' u 534 tfr..n 2- b An-a *of P- --Pita e2 J.L. rs.) * t n\ 40c be -CtJol..--lhog Ucno -rdai Jt- G >-;( r 44/R4Mb 5-ac-A -ti5 - it k 2 i 2 n t.. Sb 4 0 la 4-3Hb u 6- -4AtitrSivie Lk.)s. b :5 ct..p.a5 V h'ib ei b 40Plaii 2 iiki ak9x9 "4 C n V2 Sibat ( An laktk itm:lv! o Ul ; P --i-- Vb.:vie -'-.;_k ' kma.3c Ts" L; #0- )" ob i vz -.3i Ls- valia 'VA _V 5 '... ierlin 9 lb us Ace b t/ --#2 i /2Asvislt? Ha3/4hoi is - 27 S7 ttola j st.- rap* 4:b ru!proluli S bc) 5' 7)4 tat ) : p -m sl-etv-py eir 6 0?el ti.)404 vibu-vc 'a 4 Ab (5!S' ? to 5 s? ).0 S i V l'?. "Nip l'il4ant h Sel g tbs' "2 k r' r) ii ''Jcitiv _L t -;.) 44 09b!Oa- ia 2'?M'.j 43 j.)--a A (?.5 0 2/ n 5 Aink a 4f4 e+ sr") /40. NZ ( b - A%s tra - gt:t-.4 yr) -40. i b +-ka tr umt g* -'n4 - S -fr!'"* WQ it o ca.) '? sro 3 n io ala y ctp-g) 2 b "2 no scy s. -. krifts a ct; -foti cio q ib rkoo) b tatnlist. R il.00 (uoiinu /DJ -p msb ir men v3trau\ 3... s ail_ c _/;7.bal Au -and f +kg i Jo 9 P U a fthc jo -vy vo!a. tcj ra4icil ) 00? )!'" ini ' "n^ktt ills--..a\-).y r to 4)4..an.r. --trif; (Sait u! 4! A M '''' r-rad \s'j S JoS U S Li S a-} JAC O /-i a.s.-kv-7 slis3 as be'llii a 4i s ' uk. sb n s' filo.r-a!iuss 3) 4) 4 n s.rt all.-.0 s sa c 3 v 4 Cini k3/45tr l ase/ 4s54 2 Eis.!+url 4.! sv)--t in b Sb -s o tau\ saai r P_3±A-_3J-`0-. 54/ u n tia 7isra`l '--.

17 ( 9g p(c/b ut- Th)..a VA - a -Pa c--% Allb-Ri pit! -alp/lc b - 3 Papo Ava/ 5 Q -0 ( c.)..92yrk b 3Ti.t ly n is ci --fizne / bo i l + 6 C ho lii- gniaq - is ll P 0 "a /4 \0 at -'Li -Vs 4 } 5 _/ yzjois i 7a Ste) A b C ti! o us g. ra ri Si btil..jota) 3 - na yia bin' (n u '2 )\ 4/03 ct 6 P-Seticej fa tr7. -vb afl tl R-tba.Ab S q m ) yo j 2( /X? 0 C till ctr) ticin - cumoyo.00 -va-ds AS.) tk & Sc`lc\ la 'Ho- wki si.' ' -fa 647 -a iri V9 \ " -lb T lifel t `. 7 Vo ei ^avu: koitt-;400 0 b 'A \ -h.- cn --xuna 4 S 4 /0 t i O P -a L Mcl ril fri-v-7. g-4: 0c tiv0..) "a A; ) 7--' i "c C-CNV0 - -; A bl c -Clbil - mei vs -yra-fib5- ---amt q----wcz.paq --;(-- -vo-tk u b3 -k g cul*' 0 VTAT-*A'ri4tan -SsQl eziala-. \ j sta3 4 li no at') AO a) AS k voi t -sta Vbil u(in.../d.wric.0.2 ociv q.4 k '0 Sl2c-sy -a. 9...L - -CM. ap) a.4-! (.! c- iflo ii ) 42..ks-!s e oen lvya vsa r03-) "aulk -r-e ls ra "a cn -syboi. -a.kạ. G/4- jȧ0 }).)ilikilej b VS ticliq s../o 4.-s 0 A_V7-aa4s- el tai o.at ati - 4.-) typo j nsab\ ' -!".9 ;rod 'Tub S' 'Th id - fa! tigii 2(A 4 tfi. i?ew hic n q i t/ 04 s o!. 03 US - bcilb -SScn 't." -n JatiNSO.-? -;taatf 2C 2) Ali M 20j -/i/v Dtt?ca bu!artiv0ilel -J-2 )-5 b -Di -`7.--s " a 'Ag fan'a A (-)-?no rjo cis '... iv 4 -/29 i ''). A 5..5S Locis sv \c' - cr\ b kvb.\\ 77 R-;-75 alsi. n.ac o-i 4%J ins-rm a idtd b)/?-05stl -4ml -2 --) c- lib r k c...e.)s.._ - 7/rirt5.4f cl4:4j /4.W24 -r 2;ic'sPi- ai ub (Atqati 2444n "6 sno t' ''.C(b --) M v' ta u 4 Pc" ;-(-# )4'4; '..:: f".... is 4.sn.; c -ai -loci --a Li 5 (A N.... ; li.fliv V tna 5' v' a jhvit t(not-d.q Sib v to cata - "0 "2 imb P "a (* lub 2un'i -r; o j -.- rc..f. sia m ue.t. 3 Wil.4 lib US livn S ).n CP V ra ti re)r^ 'b Oc ^a v)% i t;...5. a t n 4 c- a 4 6 >0-y iti nt?7.)! -:42 20: ivacl St.3-. saula 'awls'.-. nue 40 vb..) o kv0?vs v.! An y ik.--t 07 Th Sb so.40.4 l ey Z. ilna -r>nol l k-rv fa D3.riati 'rib g pc --' uviil -a tti.---y. A a.9. 0_ 4 Ckjeth G b 4s-v)! S y c-..c cm: kt ic33 Sc A 0\..\c v r)fair -? s a ei At4 kl- aq -k?.. k. J-47":0 t's 4s- ak4.; 5 )).4 Tit Cuot No 'awe-) `. k sr? 45 b 0./ q.k. il 0 i ob - 6 J A.7 -nib la C il s.rlib.0. l 'bra if N "a--!-v)sab Ja i\ 4 3 ok inar "W' ci. -S <neut.:...7 ubno4 "fieṫetr..q Szai 45" b lan SJ!"%) )J oel J 'a-4t -5' 7".* rcr" r "s ri 4. 4 ei a s-b-7 vb ca-wt b m -A a s bb' ab '4.'E '-`?)l kin)l0 As -a ty _ 7 -..f jo 4u Q44.Q O. 5-2i4? U 4. 4 vorant?-7 i ck 4s) -2tn-n VV. -) "a J-a m-a "2-air' / \.;m '. g'iy..anz-fr--an - -.H i t-3.kul "Mt.-nVh - -3ft/\ \ - 4 to. b wo--) 4T-n 5M ; 0 tibi / -vkrb Lo lb r-ai? S # a i Țh: von j l athlqabj d -ota<ari cita i?n :nbc-) 4..n S AD ibq Sib v i 9 v.. ' u.a - 4.el ) Po S it 5 ')-(2 - ' V S v. o b Sst). :9 -Pry - "t) o en b bn q if t ifb Li.. 9V _

18 'R v v ojt) _ff 40) -rbn 4J---step w l ys- Ab ut) c-avy\ -{ cra) S' 5g-v mayylici LNner? -)Yon SMJt o4 o4 LiçA tlictl" '5 ano 5v 0 -al n ri _cz! -a (4. '3U0 Gvir oc isimaki. -Vies s-r55 ub vo -3k-al\ 5-7; S A.'S Alt -To -7 ya tfutljs. -a il s- - t..4 i o -03 red -cvel 0.-J 3 )2/4p4-a i \ 5' sb ya.5-b\--t) c.5 c alls-py b. )-ic.t. rf.i s n ci 0 glincy)..s-scn.ams" 05 '2S'S.ie2i 5 J a-) TTP-Ct ;''S -ta 9-Pso...( Sr. -6 oc-no.iii4 'A V. )/2 "a5 }r00 --tolc4j Thvb f\9wb3 NZS Sb -V) S 0-3-gro _ra4-5-4 ON Thlinco re 0 cs i finrankoij ")b-s :" cl ' C)4C0 -VD r's.30c- -* 'DAs SO co 4 ti-85\it \ --G vaap.?ra h 03 ra-ris Aivo ibn itleind!"d'ail '2.b5- ro l-tvarib --abv b-9-"3.4 6 'a _ h -Po -i i. Vra jk ''.:.\Yr4dS' i >tvbci -rafy)u 'z S -V) Jo A ).\ lb itr'ir -avs- -rsmii -29 Crt -' " -ccuta-ra A oad C'oc".) \8.7\ S.! sc.) A > cb..nn'alt /00 0 ''. 55 s) ---tvy -5 0-) itua \ b _Dz.\ %o 3J 0\ sic --vb4 - Xpolo(t luso -C ic t J h 0 -rys t-i ci-clac--) Al- \\33! AS!'?-.) Ss sal.e. 'ai 5").?)\ 0..A "kil WC7 674-' -tit 47 i-3 s-i s!ii vo 35 h4s floiks53-4- MN'? Taro ms vtry4 n0-3cl Jon -aq4 vs s?.sseso -0 iriz'ori AC -4)9 b '.:. (v) h t v -)nol 0\..ra-S tr).4 4CTFLP-C".v.? rs_)0a Jed 57 4/ -4 ot iluvez-ti vio idis. L?..! "?/0 eih u_li n aula- )/Yao V "arra r.p c cy -A-7'5r s Avo)b rot) itral. s jq- s-u. con:l 303/4 d dil -Cali\ Ss-.4. irra i a jj at 4 -n ion -it) ta s a u 30 fin 44.4 'ta t )7 4 5 lin? 64 tio ii *S) l ati) byrti% " v4 4/b 64-C-!-AJOtt A. 4 v b T i t-.3 (- d.rauli C ln _-k v) ct _ fc-vm) ir>s- 400 "-\..c..s. vo 4 JP al fhvfa b )4 S t Trlictc:4-A ;tvio v wt. -?Thiqg vo -arni -?(\ 'U nlit -). -ca MS Vi 9 \...4tt ' o-t ". j ito ai 4..$ -vy -wnwow vo 43b 7('.P24 jyi flls -{4- -3 Z /art.. ex < c tsa S N ^ ) of/ any ei 4' J ot. ei4c S i klue V di (L? ci.)b 2 C l vio ci 4-9 vocl' \ v'cl -."Th vt e. e rat'intrb-4-wtweri a )%! an S l i ti! El k " 0 5 3)? L; V357b AJ 2i4 5 _S"bc'v kb U\. ---" A ba Jr-f-a-)-Tyk-Th \ i ti!w.b il " 2-b3S-SMATrTal ci caz tub bs ho.n T -Ty---4-CUTTV7-3-CS flhlip WO- al.44bv\- - -tf-hfolivri S.Sm7c/ bno ti 0..(/ \hp rail -bq Tra-V-Ski cv-) TN3c (n S LW'S S 9. ( f 5 hp-s- i 'On cvb? -b 40'5 Vi 07fr Al SSil {30AA '"--05- erra-5. b '9i ak -J 5b--.-roa 4.\ c %/S S-J.Do$ ta.)a Rpx--7 )(v) +M4 --APvai.n-l4 Canantai tyti Wilc 2.. -fail vrd-3(2 '5)\_) jh o li :. t i -rano -ism -a gln DD-Z 2..PY; icras Z SM "? ). 3Th toe ).

19 A tli 5 4 tuj o 0-i-i--4-0" 00 / -ak*r.: )Nti.LNA z 3.riNg Li 0 Oa ')//:/0/ 5- ra (s: a.) 4/ --(tz va i.bma S /"?i.nrp w te4;saml l 'ojt ".)4 So t) litc-/ 2< w)s- 7 t-* i s 4- cx!ri kna ib ta Ltibab-aJoLi s ibj 2U-P-Ds" b l)\ \\S3 rdj s v \/49Q) rs Lran ''SvV iti vi Ter- 7-SS a 44 ub ' A - S. -4-;0-k "4 sa. Vb5 n ana)\--?-5-: \\ _-kc ofr\ --/a3k4/0- linji Fati Z.!// A 30P5_ Vr ocn -fre6 #0 '; SrS ta9v) flmç/no a m ei -5\3C/ \ 36(n /s..\\4\ J. -36 ubbt i -DV -)Yeru'fitF ') 3c 90A\--hi 9 l r"\ 5 0 PaNsAra-kklY =. 5-ibc-T a \ b7iztrurscall-turuo va.- a4a- A y.).th6th5 s Akkew S.-0\... -ac -?Jo..-i)C kpo up l n fpn-74-w) a it 4 i ro 4" -/f t/ Try-47 frj CrUltrt /A V. v -it( N.)k 4- -T3.4;a70 lt2c--5 ).\ co --y-ai :Ti;tH c. itfp. ;Ps z4. t A aftjj -?t S9%5 -a lak -03 A4 hitin!sw? 6): 4ti r0c k V't) '5'S \ b ( ` 4/ i krbt4.; n 4 2k 5bel. (TAPAA -ki 3". Vb ili larin4-/0-3-ira sb:trar.--a-c.;'. - rn s-v i (-7' Crb rupa J b 4iiDid i4 3-citi *./Tiv t ---tvitrm.rat crt-i pt soi l -:--) A...ac.)\- ; y i p-v:0 hp -S Pintb9J-D PS-9/A; iik.sil..-v a -t-j b ' ' C -i_u. -or-cm:m _nib 9- rhijlet 5-4) roes Jg 5 a "3"..hesi rain 'N OV\ W -in A b A) '\ _? _5 0)n l' bt Th `4420 V bj ) 3 sso_ a rt Vb-4---_S n aie-s a s irstm..r?siti---k rai i) :. _me n7-girenzit u u n j V n ltsnorltint--acks " ill7t s 5 -S \ \\ til 94 yo j rlg -.. be 'a ' 9c') Ub voi7 \ ass? a t.. 0 rcn "..). ca R' 4."(fra D.c-i Rip-4-m s &. t 4." 3 /-.7.C. CPC8teg S kqmj!' 4.)'6-. ST-al? syrks /ono LflP' - -ft ci 0 b 'no-. h-) sc.- -T V9C." i ' b< a l'a 4 licr( >lib i;a4 ics uwi cl.) tav-ai s ) _ta t :M tn i ^) ve 6 v..b. eva ornic S?da 4 Or LiA >(3./25 AA tc n ok TW3-Alli al of yvy vo- dt -vvitioi-ks-0(vsic-alts-wray 2 4) r.! 4 667'. lop Z- 4.cut ei57.4bliji 4ni-3cn a sn 0 sitra7 -a ta v cnora/ Sts-AanJ Ay't no- c 0.(""5'=)scr - all fil itib '' /3 / -- A ltdi.5 'Ailb.g-4 g -l t-) i " -- SS a -T370 4ira.7C cs7-a40-7 la i 20jam.-i 4.9.j S? u%.\7 i tivi 77v-4. Li 3 55'57 V /374# V'3' Hi J.4 a Th-7* W /&c Vb "ftc) 4 S -?pl 9 0-} --as' -in ( C" 2L li b s?mk 4 sto_tv.fl.-ic --AT: ni ' 3W s isi v itic z.jh J->ti --a ( 0-05b lis-c- Lis.4 -N Vb "OAR a $ a -T. a a li nrra lo v -4 m4 -k - 'is - vb c's frk- b 7 Jj. 9- itili v'ocik

20 -7S tail} 9 3. (/)( v -Arvi tic;) 0 04A i No Cu ) c.n. sar\ s-pcn Jy)..) 4-D C\P-.>fli-nrca th -iln2 A 6. c; 5' G u -c)i rinbct uviv)c T. v8 --ap s brbo 00 4.cli - ci.-.cn or s +KO Tht -4-\/24.2iii-74 ookrb cul? -al Ails is jvral cif.i. lls. Ncr...til5..?. vi ' i a 0 -\5.-;k --0ct l ot-j-- s fkiiiii'zi ---. /4t iff.s\gfinu: fro 4 o-u2 ib SS i - ANno i livt?.yk bj qe4 4/ hy -alio S.-+- -A -7-7aAirct Jo \jci n S79/. ra tags 0./433.uor) eatac )i. T. - fuss-0:5s jeni -raka t b iv 4-5 a o-k Tsm yee -rvt '274Wai7Ve) Nt Asb.\\ Sjbl 0-e\--k---2LV2n-}5. '-a isvvtr) SCo) f.7?4\ Aits-a-f A o9 "alar ra v\k-nici siv i.%patr; ati-k fr. p b 5 4/:?V\ rn ) 5' b GvA-ag kc y irbin\ -c2l 5 Z e 5 la \\ C'r \.""a.s' n l'il's W-i. Csij 3'ac - Y t2 cvi niv3k3-a s uṭ4 y -) 5: - t.;-\7 j--04 >on Tjj s --7/!SJ---t-J Avitr---fro 45 ini 5--a ja to ortk Vs!../-7._ra is r 44-)n 34 7 b ef j -) Li 0'2 USA rati 4. i S U ;)c -on'y.03 '2 4 Sia V? 3-) il.4)or irk 'a )?5fr' a- -e-' 0"- u.5- q Li ci l'a ' li wi!! -S 4 il oorl ir- -4-fr2M sicrygr-9- pat ra ow Ali/A --to i: ;p6.o.-2i4 _v4e-2 S" ""!55be) -s4..r 'i k.p7s-b?)..voott.crel:;73\ Tofinr.chg- it4 wo sti j mvj._5-to )bstrittg! 04)70'"aMs /V/ tdbcnh V P 6 all ssmt ciii-..) if-z-'' G-c's 2 4f 44 li l cnnr> a4 ttwki /..Au-fy-r. a.i-viit r>/40. cot. bp-vs-a nst tar.p7ta4b tit% dbls "'ill U.-a-DT0-7 :.4S" viorvi ur 04 J3-7 5 "e r -W- Eii. wrn ;y-ann A a 44-4.ai" )7' w4 t t v...7y ray--4-iwur-t\tiiviac) kauys--s. tali _call -a po. -v-arf..r '20C MP C-C-C YTP 5-$0 4 i lid? i+e--te4r qs -59J:-.)-m} saluo) a' s's.9 is V 9. 3 (4 -an -ta n/bg iipti)0 S-S c't 4.5 b ci -2'^' r - ixintoct G. ' tl- -4 a \ -' - )L) 74o ills $ 7-)t! 42 / krdp.-i-rfu rsarsivo..<- net 4 c-btharsb 93 -co-334 :p. ut. _ -vn 04-M- j-f.tos 40 _'. // ( b crt trawy t a ti -out QT SSOU;kjj "2 V V".4 ins!: 0 S o bih)..4.. tecr-rucc iro-r4al lozrekt fit / voj slj...k si-vita D..p- un lly istl r y en- LJflV) t klig.: 'alb 8% 0 cl N - \ - sno.ii. W...L.)( 0 -DT Easif lu t+ T n 2J0 :0-c-la N3. /. A PO V! ) t'det\ i S.5").Lik tt n-4-. 4eḻiflcf7-4.reini - --acrtui A' P 7an'444(0ur lb - ai ar-f-talcw\th. v t-w4 -frtivib u\') tatl 'A i \ v>w) : -z.. ess-d7v. _hp 52J Sjou L-77-Z r7-7->u3 hoi ri hi -4ri L} r5-- -luirjj s n 9 J b -A yvt - TY 33 C-/ Q.( al-ii. 4 -i lc \\s--) -Ktr i r-4/. -r-wvsii y rs-acb :4w7 --Q c 5b..-)..._ t.r...l et-75).\ub lia. ss MP:i( h d-a.-_-nt-t- 0 4 a tin-) cn 0 H - a. "el frze lativniltv\ b 5 pi u.ari-a.s d TrV-6-\ -. 44/4.../D ii ->vb (if q t cs- /4 (Jr).frett v n )n5 -a b.m é.b.9 A '?f l'o(7":0\ r4 y i ns 4;LAb-Der 4 6J f s "' iio m -a tictivnit/ efo "a J-a A9 0.5 _ :iv _

21 - --- no.) ---rnu 45 `w=-39 r ); till cv `99 `.\\bsl-zuvk g 0 )0 Po Skrvoin -O iva 'iinne "in-se?e StA2a 0 --Aso v\...c"}-aj'0----4jow "9n 0 0 7S A0 -) c4 -S)( cnc' t) '40-25 i-atla A C atm/ 2as 76'.%n. n /?./ " 22g ' --- m5 2 2 " t a V ---;;7/4 -C-5:0 (4 );36 J-:02A>a i A'xiv p ri t( hoi g tailln ni el 6 (-2 t/s4 0 0c -arao?.ci :35-uct i vls -S aida;fli-n $:9A b - - p-t S u -.- S Q J-d ilia lj k / 2it.b el s oy V-n 4.y/5 G VP_ VU j_.-4 5! 0'AA Si VAJ 4-9 _Z OS ) - v. -q.c.lci -Ta.k-). 0 5')Q/ 2 -Mci 4 0 -p->ils (AA -k uts)i -5`)c---"AlSS-bi-) n As3J Pc w t.vv\--sin N2uvm -awl- '.: 5.o -2 ti--- q ui-hi4 5-./.!g 2 i 4 tg A TS US' kfen) W-3 0 '..\--. yp 4)\.. \ -tv '4 :i -a 640- _n il _ )4 95 -itib -air -2(/ Ja ti.3.. g _ra-g qii794b gss v_\ vos.ract 30. 4'0p4>a l en NV5 cf -ne u b tims lbs.) -aq- ayastr.th.ra40od /lib 534 "A Q 4 \S" e C *) ' US- ntc ) ac- n li 7>T7 2 d = 9.5- V (A V) 'Cri b u r cn 6N b 2- t _) \\C 2 L4 t'a Cvs r/qrsv-5/ 40 gtti.kotoscayi fame \.)..5 -A42MM 2 ti ul - f. J..5 Qs DifYSJ.:43T-firri ii-r-.-tirt*--f-7a % -4-sr i nit* V rb-f-s-a-perl ---$ i---W Y. ClirtfAb-j\ S b (-4- -r- -{- b---tvs six g 5 cr.t St cri - -7-GaT-fy--- titt k el r.e-) '-a- 5 skyi-t..7 --t..fif F-7ii -n 4. ' rl plawou elson.) 44.4sb st\9nyb i r4'0 %b.94 - ''H r laisll' Si) _.3 V: o 5 2.C. y \\v2i -al/ j- s'-4 i ulsli flit o r 'Cln'4Tirt3J -43"Th V r ' ilb k Mb - (-v\. 0 is -a.: 2 un 9 %.7. :. -- -raaact 7. M g b 4"2)24 "d ilf Pi fl4hot J'; ci iv sfra tii 'ate.4 % 'q/:-a 04 -i ELLT5 N $0. ;4;nrcTe A ' 4." fb traits c7.! :2 7)-b26 5 )WS Gl! AA.. a n icy:.4/4ul' 2r tats lib- 3t. (44 Aran...t TV wa4 Ta-0) 3.S i S' ok -32.(s ea. r "i / 7 _J''' ( c4-42vhd if hia ti-j. 5/Jia3 i urafb a?.c.cb.. -e tas' -wpm - ibl urui..)6`jahv 7 - v... n 'up/. fri if a 6 (lb 302. J V 4 dis' +. ) 4`Wi kols. ) gli c ' - e -r c-' -frarirrn cint 'ar it Vo sv'iu N o a -iv ik m s hc -) N4j.-) t e V oji...km...! -5 SS: Arr9yea ww-b:j a b Ay\ V2. j '774:frii 6 is T iv& "D b (4 S viivb it ici -)- :woi n bl - 3 J.5 b 2 -. z -ivavkc o S" Po posill ailr Al?f0t44 0- S U.M4-SJ LA)/! - <;c4 --iimaric o.liok -ra l4in kn '9 _ r_ c- - -Li -vc 7)4jb?.- isi -fr.f 0 tffici - cv.- gox J S -ti hr) z:-likial VC?? )? () b ibut " tic ;&. Ati c- nil' D il.dei li 2S SV 4`4-9. 2Ca ii.2slc.-4_...a n ss-5-73b-) cwv -mt oic --?4 rtnri- it.. -..`60j ii- -)4 -.PC r'n 4 io tut u")} ->ki..-alul vb ja..\ V 0 -) i Lim..ta /Anti >D it...j -3vbi--r s-vo) sbci :fl bq 6 ws crt a sb 6). i/orl) L./. /2 go lt\\ "?".4collt -h in) Ll b itr) q. o7. oh-oub ' _0 2) )2 J G -bb jrnia Li ir0g.0- U-)/0.As - ec7 0; 6. )-- ( ddb ti /Oa A b / 5 4h0 4 c'a / a lilit _ We _ AL ts_ 2--c49-C--.3.). le_a C.?. ( VVA?: k \lc\ f>fra- ---iv55- rs _04 04?till_ 0\-)....

22 ' '" 7JO. 3 -oy)yd -t ro 0 isn le..r \ - M-yotbi b /oil \ n3 u oi -advdc "") gr. si -7 \ c-t -tp9.--r-"a.).. 3a- )3n Aou-3 3/2%-9 ;r0 A v't"ak -n-4-;'") a RA -ili "v.)5 h/4)\5v. )) -.5"bk) ""cig airlic " k -"Ciao it.moi y 2 9uhol 'ara m...c2scal -so Limbs gy..y Piclw synbr \\Nrepcel '...) va ry sat tli S. / lib-sb (2 - sa tib 003 ra ig St.."0ib zi MAtraor -a.facv) s riss 'Z i vb 5..0 S.--km - " J6 'Th-4..L-w'-x-eftV DAS b l:aa-b;2- V5-4--cuSci- Az -0-0T 3 A plc x --cist. -tif -.5 q - vb 44 asio 0 Aut -Fag -!6( 3' \\ ' '..-r-s-'55d S'3 AM b -)- 49' s b - c.----)-a7r? -J'aourcl oli el 4-6-rviliva 9 9t7-Mil- - LiShb A Yn r Ans eti..rt ti ). u --flitti arns74 i'l Ai VP / b nef-kr A' b i.n c -nljrcv"0 ''n V s-.) \..t 'a -> to ' 'A-\3t4 \ 0- n-3-- AE.rb-- a l Tgnit ivo -Nb cis 4v Aturnikt t bi-mnijcil-n m5. --a-n--- --wrvi to 04 n3 0 [FS-Ra Vyyrinct-423Tilortr n.--irr rii. 0 '' 4 34cyi 0;0_3 -nls Li p c a -Vflccv) _ 5:: ta. "?.st4 5. b.... nifiggi_2r)dat k; tramcci4ka6. a'+ j. Mc 4 vi--.a S 4 r ;art.8-v.i 9 vo y S rrnrruir-fliih t./.! t. cla \ int-744r) 4 bfl...meen.rakrz nl -r" T yr %LZ 0999 n -sl 403 -YY lita id Prrfwg-M twils" /4 ml si n.---frststii; re oh+ 5 fr!ss3j Al Lis-33- s-a --a- --li -S NT P n'i int'}-5.a-9f-rczn5s Go 2- S 0.. c'rtc.j.:4 Li VA7k - i rl Ca / "% d i 4 i-r5 ---:r4 2/5-77 _e Q34 Wo it49 hc tal l'if 2 i b n A5b S k25 cfcr2. \ Li \ 0. 0?A a 3069 "t4 ' G fr. Nrfc;rSarS-i Arals s "a l..s-gs-7 5`J 3 \\5* cl?`'..s. S a in ill n i G 4a 4 An.3(3/4 tra VO el J tn.& Mi ''. 3 - sets v ---'-rn i--r-iairith 4 u6--0) P--..) Usestra u nv otrk Aqs-Vsy-).'7_css--)..wcb 0 %Jay a. r Th 4Ak r ij.its 40 T ine j A VVS VM PP ) 2 n 4 3 (ev 054 dil / t\ S\0 3 b7..rs 4c7 rr. z a rat% 'il 4 nr 4A c j 'act ' 6 ' g /lib S Ss'. TP 449.fl Sc oku S- Arivrq 4/ 9- nbi Z rp-2 W. b 0: v. Vb (-OM' v-t J U 5 J tilib lu r. roni 9 T % w.ra - rc L 'JtS Onto- 73 is $7 3S' g ).C)4 ).405 b -7a-ti PriCYCfrAWCY.P'biaq5 toe:theca " -al.& `lois -Aq.tiad vb ( e 9 F a--4...: ACVrfll% 4 s jb 0-6- vt-\ -Try -iarra n Si. )n.% -.-?5 ''' a 4/4 4b C fb q a cil r"?lif ivb u.'wvo u ntii 75(- _J! Acel SN-e2 ta0 A 50 W \\O A5-2-.)* 3<v't s 04 siok 5" -"S -3'"\- \ L\ ki.! t' faul svos /6 tilt w.. 0 & _j-ppg -f b 7 tsithiwormr )4-' s A V...ittina- *4 P!vs f..3 i ' u Ana worn s u n A s y fign.b.\ z ))0 0 3/40 t. v. se ki.5 s s:4 4S i s _ cii i Li V i9 - L 5..i. 3 -DO Ns.

23 t..n s2552ii Joi") k4 ik)n \_-/ 430 Neu. - ZS' A 4 _ra-\ ti.lb A-voi-yt kl 04 : C(440.i 0o 4-sts.. -). 's 7 pb ibc-f 'DJ tirl fraira 5-. il'-''b 3 Th-Sh-4-4n A-7-s '*/4 tiacit t/ v.) -a-ds-tu st.i.po 4../4 _.7...tb.25 ii -c"--3 ("!5c._b -lhos.(9? )... 2 kli sa!p a SSbl :csia la far; : 'S y k su )A0 va AbiN c /.24 3 ci tmic:vt.t.4-57).kv} -Ca -v.00 0 v.. S2 r.0(-c-\ A C S...-6Chn rnerg S b C -/4.. 3<ttA h O V7 )ti.t. VO 9i) N 04 A) 5 P iak -/4 4.7c -.37An ( f t. D.Z SY ()coy Sb +s n! a ) ilv noon uhx -9- imaact u\-c-37v C uo.s-29 ).r \-n3 2 e* -* A * * Tha"2Y)S \-.SS-2--\\ s cliav' ) k '2--) t \ kr%) tra-as c3 i kk \ e\vx39-7 if /Si lein-l- -!"0 5' cioll Vi!litiv )/4 7c.) -iu laicyx-3 dwo j r _ry ()(40 ikiro3 ' k S - --kiy - ale*-0 v-rd m- el-cp-5āk- V!) %iv q-ivt- Asii -s ' Aett)-.3_ *PDfst -la b Nfre+.R - r4libc^ m7 4"Jk 's hi cla u 7ci rkbak -OM Vr. ' C'ks Sbel a S \ 4 k -; b i'mv-ai _e -.3 -(tybacif.!43-5 ben 7 A iit.o ;iali.nou wps-ac ctury...l 2.so9 -nay/ _..r.rac.c5!.i u n-aik /40A% kla.. -wv ' 7544W3ti.4.0 'NJ - s-fa ki^ci-k-at -Tu p.ois 24 V ario-ai 0 c3 sici isikk itno k\ko v'c vicc a at* (-- -"77 07 t5---.a_iltoth q a) ta m 4 roija4 C AO ivikli?t a_564 lio Ven )kati -"S- -Pc ' ''Cll vc ' J.!44'i'd 4-i---)' -iitilnii 4 (. ' it'll l'inrsp lilig irli 4 7( ;telic i 4pso scsant ai.55` t :' '''t l''..4p-eil F". -' 4 l9f 5 -k S i vo Jam isi.o rn Ls;;:tiA i 0 v -5. f2i tich vwkictivi sati -. -5(.. --le-! as 4 07c)0...%;7 ja b.'n\ :$ (ntitt-4/ 2 ' An9 OW Cn -SW! SS Sh-Ct 3 V V (4k 44' a5.0vo aa 5 tristql 4i* k j' 40-aty _rt. -if-lain* if--606~a 5- b9ri 2/(S ft7"-- i 75--e--/9703 N! Al - 5!*k :So wo <Navy Ac n A is 5 t kvc n\ h--wer-5 -"Cr ' 0 A Jc"? MA- U...q nn.) 'vy) /PH tic dh-(- 6 0-Fi 'lvw 5-0c irola k Sa tioar) c e-liss bar cons-... -tin io4s- *4 -i.)-4.su r wm- t! koir. 5 - sso A y iy c) n 3 "4?' ct i'-t :---a7mr'i- pos k) "?e7 -S. 2?Ytt 04? tcn ' 'in 4 6 /4 2.)j-a. 5 -znci kill.:ia lf-moiddlo tramcin luiva9 V n i-s ra Pi k *J.! *ab vo n kyr tiocnk-z Lic-S ("taw p.f sw.c a W'?Oc til'acl.--a-p-tm bik -e- - i <- aux cc!s".5w-) 09 st4b->lbma Ao silos \.b al( wpti acv -} n s n rk k e...ra90 alit WC f Veleil -"t V.0 woir-j5-jr: 5 \Nth 99 /Vb aS % 0 r/a li- Jihik 95i-C4 -Wi 0 LA ta/ 0) V tn7 5. Ja( Aks( s Tyro 2.Dial vo Jel anal i0 53 hva vd(05 -po\ arl.a-s *C al 04 /4sin? vy S 2 a Akb of wp) ti Jba(ft PJQ elfl _ Jiro di wcr'ir 7s/0 ri 0.4 4! re viarc L.% r? 4C i'lrie? cor "ACC "inn' _

24 .).Sti-4-3 v)09 n u c.n jo t scad ijçl'%ts\ '7N.'.\--nsk% --a /A- 3-M- a S -D\ou 4ç4 ej *mq >04 )k0sid 2)04 -a4p:ribv.a-tryla ksve bos \js-n \f D -0 4 Sibe trictl'0q Nv-V2'l b \ AihM yllhel -4s;\T'S 5 l'ns tel im 4Q \--ni- S V Y - C ran os -sv "al? anbc al 0.at44atv7-7iyacy cti L.7 cn t/0. vi 2..ir shs-tis S3 v 'alit lv-3-nifis ivir) 0.-)... \nb A lpto --a? etc-i- b no / -)gic \_S _ % A CS J Th pi 79' 4.3/4{w -Oni cirh )T5A5-4 j-)a2 tf S'bel ttriir s\-\----nrb-^co lico-k\ -mst ntcatl*..pts sbo --am ivit-rawii A n0 _TM Van.n0 04 Sin nyatis4 -Du% TA u\sno-k s ""\ c r aqt-ki Dr] ak24 Am -40o +Jo 'Moo 'a el 00 Subicold 5. y 7 ic 0.-)\ 30000/2 S'n la3 n05 "))licit 0 ti sn intati kvcso -0r. G iciaksaj4 -}ye-traṉa a. cu. itmotmc 4. 3io.a.k)JaVrAlai ----\ ra -a / 30 S us\ 0^05-alN 5 \ --c i r bi t 4.$4i s "4 in) ts et- 40Priti -4 d b V.-(rWa isiln AA: --5-?3-- ki- TAX;cn Sva 5.)s)9. lapir-ar.wy.i 4 visir-a a ef -uvt- 4 unv\-37t.703.) Qra-v _T.\ Vb U \lk-c U 444- ifs iv b cra2i 4 y -Thoi lltb "an N cs is J. S -W-velrib'scirctn t-tas- v As \-)2(srki -Ac-vou! 55lb V -! t fejr46-wtet. J-ao7 5 u '2 V i v-pi -7uffyiThr tiois ill n - 5 V alo v\.! -- -y-a-sv critis ib-4; 40 o husai (.4 R r\425 3}-rNliSlit5W. 4 4V) ACC2 -\403-Y0 4 '4&j '.sat.. A - it-c447kpire /4 5 9 oo siw Sete 9.vp 9440 ; )9 -Al.S. v>i:i -k. lag /77 /JD gko la 4plotilmv.4s- tjas* 49 -P:Fitt C. r-ok 4."tratl!VD S' So's()? ) 40 A#4 'Pr Liyatk.} 'Y-a(*) S Mcb4 Cif bc./ 4 AbS i larf.44 4 A! en-aerrt" 45.t X0. 47-ant?-7-TiatA5 Po a 546 This ossyci 'is9 s± (-4cial iribai -` yrnia.o.a; ACT. 3/4 L.Jc5 i Gm ' - SWbct "a looli hitt- )".attl k s 00 cup-no no -kb ho Sbo n nt-r9scit4 ki. -W Su. S sb ' '. W. an 2!io l/ t7.-c T rs ji os- a F..: ka p #2).) 5-Caii! 4 ak -a.reti c20.5. tcvi-o P C) eft! 7a h 7 n vaj -at-ctmno ci-tt &raj -a (Ai. yti :ay os /vb. L t S. on JafS.A.(iVa-ai ci-a-ra-cao) lik. nit* "V 4r40\ C7 \. '03\6.2$\ ANtit \ 5 lin: P.40 Re/f akr 45 "A - a \ '.A fl -') 4 e4 tkin. rs "'rat'" --'tib-n C4' VL v ubc\b 5`wWncl Nv PSC? *iik ```. '3 )2`2. tleo./ 'D cc 7 v)5 2 Liu -a i stirlyar ( + et -fra 0 lt la.4% traay)(r7.56 'oc'll ' 4-V QM 4. ti Quvi_ tis bcn a /45 s vb U 4 0 vol / yen i bo it -04 H:

25 -'- ri'lleg 73f : -! r a5-2lbri46 i \Pil 60 foa '.- 9' i trs -.9 7ilb "Ak i-?r 'too tic-to 59\ 'no w a (to 45 5vcriAl lic s...c-cro.Ay 7-.. or tivta 0 cs4 f-'30/ -Wilt Tifrati b (T srty7 -cwocis frnik En r tiogt -ail. - Ux. --ni MC7ril -"id -ot yll vv en "--i g/!3 gvty if + 0AS al qiii:5 7 WO ANA:lkleccVatrg Sto }cm '. al-semi/ 4:0-ach-(*we'fiu ta.)v!v---apg?. Li ci7 t-4bci A/Ot j l3 l AC! ).) 'UAW : 79 \ "a -pltoci Wile4 400 /-/4.0" 9 Jc/ di Sn---"--5 Li -L'A 5 LA i l?.ti 4 t ' c -i"c ASJ" " C" L ti t ' A vkvt -..cles- sd! 4.rafi vo siva ( a frt Mkrti! ti "rxs-is.re- 5 latbc.."-00 S t/ cna lp 9u!i-Vgc't 4-wvs8 Rj6G Z tit alay5ecl f p-a- wo/ 4 ivy itintib S vsl 52 -tra ck-nnri fra A q -00-a5 asi --) -Tsfre-tiroiu so.452t -am+ 4 0 wi ibtli 5"i 45hr.. "4 AS uta Cy7rY") bb - g C'S S s (- -iii! Gv!Rw ojitj cno VN 2..-d iro.i i fall "alb ot c v ). / '. - ETA-) C ii% 5 sloe's s Ss fulg -a UuS -k'i-5' _Tn-'-'rta_----r5ib-5c'f 'ho- 5 Scqiclej o4scloic"ra b/20. ni ) tt..5-?(4bi Aulo e- *rtarsii)in b 7 00 ciftrtirblcisitni '7 Li+ cv!a5 -/4 :. 4>jorieJPati '--3" SVD' ird2 ci.a Oro VA..$. yirsvs itit twos/v -2 il: ' tb..4 rtis/sn-pci 2A:Streel 7 Art" P. 5S-a:t 66b \ 2 6 Alb A y 5. ft ysii rf te5- "A in /aril Au AM.+ ii tt!..)c J i til-t snottn Dr -WV licn\ ektas94. -mat* ficei-las No* i pl..-2.:sss..) itv:tepti iin 4484/ laii7/4. poc k337k -taxeccr. i. 9j t A;;A: yyl i ---Ja ---3/4---ff!-TbAtto.4--st-Tibirli-ai2 t i)i-t!isbwineijtak c2c5 utryc LiC P^Dt 5 -L5Wk.l b 5.-AA L a araci {5 a fibisi.v.en i-rn /VO ct0 n07) Pik al Vftb\ -Mk00 3. t4k cnauk i - to. rci:cc..-- Act 9.--B. ;N/V Survii vst4 Ama.w. ;-?9 at.a.tr A; -.).s hs." it i G \_vitlacyjb OA VA AN.ifpnOk! AS4 rliirsloub 4-C4atTnrb. ' ein pçwmv-oc" 'li! 0 -)' 4.-/4 ft PR A iniq..s' Pe. let V8 Alri-? "Z tfrb 5ill4W 3.4 -t4! t ail tic fse Sit-c-r AtfVotlartb--40b AS' Sts-i/6 A / f k gill iachibjle'l 5 Pil% nit V/2 39e2.70 entfra. Put 0! 4 6/45!-4 '937l 5.all'q4 " nitc:. )4 nels %S 4.\.? - 5" a Lilo tmil no -twee) 2.nrkb?-0 i V- dt -7.4* /-9-40 ii -0 -) tc..0y-mi...sh sottki 0./4 it/rocb '?J nab Pil la -0.4 Stkl- \ 'AAA ' al:44irir ire-di Nto -qe 4 v 7the c65- ttib ai A lia'.0 5-V id (celou - NU$ M! -- qt./4. JP5.. e'amla cti bcnoi -Pcn /tib )9 ''4?6.litcei *l'is 'il lifir n''' la' 6 b -" -r?"hc b s" ks otrifo.). vo.fewi--) i i tmen 'ti c ral rho sa slitkvp tics- roo)i 04 "VA Yu t calcs-) "%? 5 c_ Svit' (r\cyy J. ( al -tam 24 gc 45 roil )koci is-nc' SD-E-Nb e-4q h-b3 -Vailaq (2{yf3 9? sso )fy fld. (0 4-l4 / l 5S )OrD.Ta l-n 5.6?-- : )! 49iit4

26 56snl[i "Si42/45 7*4lkWab\c V a no Sti litiri a.) : i i o ts7_ks v Dir ''.' "lc ( Z ( 4 SJ!)- ) 3 4-b -(J`bti b -anstts ost ci/j4ca riettaxit; - t3 t-4- s-ti cr ol ok i= 2k i 2-7b ">4 - J 0(. J4ti!Mit/ SV!Gal cric)lalv) tvici -5V)..)5 7 - csk j) \-2p 7uo2 y tins- jt ii-e4a9 cr tfir-2 j_ --kno --i.).\a- A j 5-2.-t- 2p Ors yurosap-)cd _s s A l locnc4 ea \silk is--ksix 7.4 kitvg of ifrc VOit kj. 0 TR /A lt VO 5-0 /t7 tinalf)jv A 4 S \\'74 kin-dis aks- ". lacr 4 V0) C 26c`44 ou ibe r e" ii!ei $l\.7-} stis- du-a u J-JaR tto.kno o?pc "N kb 7-7 or T ub G /- i's6; l o.i 44Y0 fl otwit >toot 4 bil/? (A5 -lub PM ca 4 Y7k -FMc) 0Afirli \Oa -p.;_chistnc val ibm -4 n <gb7 -- s-al s sti L s u 0 ni-r2 9 G tfrtincl i 4 Gfr!iVico sb -an-ilk k s.kkic idn vc v 2.9 ok VD -90\ Acti9y0 / S --"5 ai ince) {o loicn$fli4ltjn o -Or'.24 S-b ssetin S lk 0 JiVik/4 c t atnk'ro X J'att tre i S ` CisirM}' - tiosid. 67 i!b at -tel'a A-?cis" Hitek-kis v..rc2j744. ki - loi asiaa-7. 0 urd u/4.-a7 frao4t -Nam 44.0/45- ai.752-2(4a ei Va t 4 gosc.9 s.2-5..na i)vos\ C 0. 's 4"6-).2 la /4 AVik k-/ '' -Pa Cce7quilinTo toto!ttra44 0 it /2 iwb2r3 am / ubalotat tk sb co 5 Sb 9/E. c-n Z-44-s4iTi 6 S Si p s/.r.ib cow 4 9 5S itni S an. suc 0-DEE k '''' - - u-'-.7 * SS MA ken: t. 4-prtin frfletr-rrcg 0...c c/pal -)4 3 S 74S5 S' l& Sc 4-5;2044 viil k s ty...) Y7 549 v. 4 ' iiisi 7002.hi-sj q ticariler ia 5-0i(VA- )4 kv$ +WA kco.sesj.0- islc >kkk woke\ 3 7 7t/b0 2t.: ;wi t 7 u pp s si.m.ylv.4i.s5b--) vsihse fro ivp". -LnTs i-a\--issys-c. lr _vprri - lain bei 9-2 V J ' - i lek *OW.4 ^0-.7 r W t.\ Os 0-027sVf "att-- k37 "Al-STY) j Zs 45 - tb tlyn 44- F-sA vn cnst A St SA.X's ist lvvi Skis Altdraf 5 26tr i syvj etfra rrt4i i%b pi.ku n -ubfr gs!obia wickr LivcnmS-WAVkn L t li 'kill v ' )t 200>t Stas (64 b 2-As-- 3 b"---te stbs -*tic Till DOS -J ) lc> -6- lth CFO kk ' Li4or ksn4 02 KO gb'? A SO/ Sbel 2 L9rtita 4\' g - i.k br -a 5 y va) "cot4 Ar gun ti s? tr 4Fb M jr-44.. S Z. 70 L 72"tif y k.n.to 4/ * tt ereaji c+ sara =5..25 Srsc45- t -ktct ) ti els"?-k *ilib li aw-fical4 O. % 4 (ndo a-u S ) il t.. Pu5 sibs Li yam+ yk? cl yi sk74 -Ow -robs 4s2 7c5!5- -PA ribli Av" 4-no6 P's i 2 4.ta ti # il.7.b75-?0(4 74 k -?o bit.ar--v 2-4-) b /4-)bs- :ben?\5--"vn4'..\'i v - rsti40 (/ -0 7m s- -i-i-n- b 4-AST i V P k -7 l ib 4k tocif b-a if ) c al.{ no la SVPG Th l- kyi SSei 9 -f ps ei il'sai enti lhoms-.a si sh vts-aj ivb t4 43if V - Ub 4 SA4 jin gblvre try wa rg-krgib b y itio ovmci rM %us ii3 05 ti.c->5 slot -ativ 'AA SD k6;" -24% ro.--z- )'. WV. 40./.2A5 2'5V SD9

27 'T i.[-' '.." -ral 0' ' '-' -Jos. -i t> - nt V v a n'9 '-i.s t rerai t20' t-prbo -) --4 A -ra...w-a n A YS -? \\S-5-5%( 74 / $ 'M b rl J ç' iti-wuo./cno-ts--)fifn fi s ti Abei-fico0 4 isa c-b- --st!.c Ai /. TA tins- -pi-c -a)to 4 -C 04--)4047.\-y --atiq t..c.) Sb? 5-Sr - tra4 ) Uo )aj 9 -C.ra t.' -)9Yaric $. thollar ticsr rp-') (CJi..4.4 " ' A 4-"Dib 0.. >b.75b Cl "5 -"W W jbab VA el k.. ) filgi. eitisie4-vl 4S0 kob Lill - Owe:Ny.5-04 Wø 2 t4 0-) tens}0j Jailko a lak M ei 5 ' s oil 7a(ficTO-.c/ -a-->a 6 Jr- laeibj-ri -ravals S7 Selo NA h..sacidflj n 04 c Ss s:;'>i "a4 9 b 0A 2v4 s L/. -7 C'03'72 4%0qb lb Y9 Obtfir- ' bi 'zinc f. 4 ues ) J'Att s P.! :5-5-7b ; id ) rorn-b-vier \ (735 _s Air -4 el.. -y ) -rb o' DTS fl : c _t j ca --cr-trilsotr 4 gig...fo 402 (4 S CS-'J blv2-at. i k-.s a ea tp is ret)- -nys- -scsb..\ ubj VraT sb4-0-2/4 UO3 frd s 4An J-Ati ftnt-tygni...gioi j a-risy2sifra c 794L4 iwii c sc- -b-si --atịs-s39 iici43)-4:0000 -fr :92a- A6.0'4 9Pl iska to.5- pi-riborw- "'4r T.N air ivalf)ob am 44-nri.novA faut4 Ps.s?- 9 ;no tv 'WO Z tiv "at' SW' c --eq. ciaii 74-V)4 t i'lq.0 'a 5?-F Z Clogr WO' $4 %wrol Vo dr?) kcini \? ei cnvs-; kt'c '2`k LOA ra el?ti 3-5/?+ 5- -al! inicvn:fp L V Att-2 t S6 )(iisej a G 4 e4 -.3 \v/4 47 a sgfe?. As. 'en 4'4' 3-a- 40ens PA ev.44 3-afic COV " 4...o 4 \ f Jo -StAryj i tilas 5 biaos z.r-\v) '. )- j t SS i tl Jiesa. 5 50).\s; S Vapt Ays N.). ivii 4 _..r- re '5cntit yk- ok li "... --V 0.---Aubuo -M nr4 ' tiou AT cl.r -zi aasi -eat $7(0 c's --4 i';3brc paukrt 444 -iip7-7-minq --- "----- a. s>jv k0a to swap.) osl/4.. */- qt.< ffi'nfrelthb \" ") (377 likti k tat4 -tm Sastivii fleibrit - '2. coao *3. \ V'7 a) - 'Jbl OA y saf Velep J c0 ali '063fr!400 0 sc ot ca lini)-) a "i X gut tissi -2 A 4.C'n 495i74 fral 2 gi Mtn a.5s9 J. -P-k PA Wit 5 4.% koi 44 -ksobc ixs-5 :samar./tibnis 044 laas lihn z in sicktoaar vel alio -tt a t4a. gia. nir Ave DtA --4.\\NOS i air+ eroo g ' S. lic h bl 6 int. r kg z lb tiatifail cc s-k-? indb" 0 4 \--- * 5.3 \V ja! n0.. heti. "tut 204 <4 Colik!60 a 40 ' rcir') 4 s wi4-2.'ir b) c V n-^`5 illicoi AS A; U n-kb ( vd x- 9 f\-) -tan i'420 v229 i bm -0 /V -.5`.m2 ' -'s-x) 6 LX\cn V D 9 ND NA ahr J r? s Ay ciraiverlfic 0 t-loj 6 4- ili ;.! u -7m5 i.racii 2frb9 vial -ivc--) ivb "P i4 i5* ata5 'L s a. tbl Mj 4 s4- "N`..)\ ^L\ '. ' S S.Dcn ratrati t // 'orb a raj &M 4 ad 4 3! -Q * 2 joi - 2 v-ns i?cl _spre 2Ja!AO Wili. c j?q_s- 6ry)40 0/4 i 0 +nifr-a (lb tawate) s 3 ' e 5 " ke 4t4A v n.3 4uro l t )"avq t ) ltlei -licc ORO _

28 v " Tr rbc..) /4..s-v_ --i_fs.vi W 7 73ei jor 9 vl-cv) 5 ti!4.)y45 --j h -PWA 0/ /3-7V 77 SS' i 4 Ss i-c- -Nati a 4 k ser "; (- 7 vb..h tp 3) b 04//. _nub 4 it' i n j. a.s 59. t trarat-tpdi ay4.- 7% vij tritill.!iv b? obit a PG 04/.). c`044s S Z uo3t V.43" at 7.2.D- rat') ra qi i Ub S 5 Z '2inj (- "as scabs' 't NM) C- rh -n 0 S b -Pall i i hi b il l C. kb -- 25C A 0Tb-roma Arc 4T-4.-i2 'i SSL ' 0 iif ).3. 4; 4- A 0 -u0s- A ;i-)-s b cf-7t5-.p.-b v3)-ys'hirnci -A l qq:i. s_ co ti i b s - :.: - i 4 gtilia-ai j-co apx-5--9 hs.z z 4 tr. >' OT' `-co -noc. _s_ivri----%-i- 4 Ac u /.. or railb 3islj \vr--Cfri uti v> S--r v (tons gotyrimpro t : b tatt i-st97vr-r'i") " % cnct T's/ va -n ' oir" SSC) b - _t? A JbAS blif vl -Zi 69 -_0:!<. clu 0 J! $0 -a ti _i. _s }s.42 c\-4\-j "gib 4 i +4 titb Seca)? -agobil. o i4s)s- at' Twfur44 raj- u5-4;;;w:fro -Cr-A6 rifriuk vb 44 s - _ ill: ri aplc.t.05 5ivataris9 l'caa l okv 0 codwo Lis ii-5 sulviv5' ltb alb -fais5 4% -T ackled X /00 lapel -0 k )3ru hu-'3'27b- CA-.5C b)---3 D - a N oic si-cc. 2 f it! tri-jbo 04 Joy 5 47t4ci jp nstecn._2 A.Liei t)! u w - S nn A6C rf. y2 45:7 4. (nay +psi 7-) ix si-i.s.)ff N-i:0 ti _MT 0% 52 C 4 larb r j.. s k a 4ic" A A0 C it a -a 35--)-v)mcvt_- S-4) t* LiFir0 6 t car* of 42 &aexun4 wetv -23vOti P M 54t 4club45- a AAAtM '"5- J ftsektf V /lib :-(4 0- Ala Ue S26 itc40).o % S0 zol a t is 2 b0 4yad)0 06 3`5 i ta ok U.;-: tioit atimi.30-# 43-A4495. c 44'444 m b- LAU 0-W Aicyl5_ us ok 2-53)a?ictt. () "kv c(C406"-th i (Jr Nstal'Oh 44 'al-44.tt b isfro iv Witt 44/5 -nt4!antos wis hicao v i "itt s... -rib 4 Lacy an te jut4- \el S33 us A yam am; -g (As 5.5-q too.-- i' v t:k ja-couisit - Jcie art 44tRO hit ss u-04- lap tistl-.ratl y 4 _flt7i-kt. a..7..ns _lino 0.k Ut.; --s-t-i-4---pr- v in t 4. 4b /dr a >yr 4 s rol-ri 'a0u -)t)b -i -ra. 6 en a Lis 4 'OVA' 347$ v '2.) a A "k ) NtOon '' \V roc Z 'R ill k ' %.`3.-Thrt uc4iv9 / n q 434 cih 2 clb av4c / -.2 i-4 u.) 0 S F -r? _rano-sainej J--Abo sb --ut c lona "").evn S gli c%9e - Ft in tin cfr.vi lsztir S 3C lub-\03-0sc 7iii 2 )\T.L-- i y Ya) e C St SZ' '94 'y's 70b Oft-Fa u:}w24 titi t fr!'is s t44 iv J)-/44r "; >S ras V" V al" J" at* <>44/ t Stub it ino iajj! ac( Lil 9! - surds-j.p7z-i tikoi..5-c7cias-5v ) lvo fri aci u2r-4--->i bi- of-at)44 C&t/4 444r A-!5 40 2%' ko l/' c/4%;cc' ii 4- iho Liao+ -"Hot - o _cars. a 44 owns a tm \The _ra-kr ci -4 'AA Q 2s-TP -7 4M oit n'ts ill a or J7 i- l io ok /75'n w2 q t b JP MUbe!t ivil - c vv Pkiialo csn '''`Ck -.4k40 sack' 5 2iiis #-. " i.)±.

29 A (a.9.) A ti c /4-r-r fiskr - Sa k k- rn e-lesk -7) -re cor (-Lt ank tv cfri f st ta0(444 iiif r cqn `4 W %if fi l l c-er a " i S-Nr- A inex-e n sl-t- *%45 on 6455; tk 5. lq4 i c lati en r`a Lone ()q) r- a/2-5- fi75- n on cid firkf tut_ ( se vi 04kartekot sn c-ex 4. btsan io 5k7cKe 4. -reot9(e_ wrcr fit 4rms- cro h ti Ch tit o nk-o ika.. \\ tek5_e; a 5 ni 04-es Vter ces.(kr6on ej 4n k it 4- St.2./.. her C Sire SlickLS 'hr. b_ci Scich & L kro_k_c_ms- t/ er e_m_; re- 0Lid ce ev_leisisca. F/o6.--S p i- CameScrt'Ssr cau tis 4-4-c-ri ell Ske OSS- n :5_44? Lia-C tea f_e_stan V' ie Ccil:_t 4 2s4_ S+ _ 0 S \ter N AA. ) ccx --. dial gritiski.co QS; cori pte.46 7 vinhoel-6 wh ci+ 59c A..i4.5i &on.57 C4 24 cia i}ch.. ' M si- Ci- t off Vw qa 4' r 5 n n F. rn n ori'n o 6e- caltic 4-rerit c ir 04 ak n t- Arty sp: i e... - Vivst-la i -..AArke4- oti -At ca cssfee-$-; n ackfl. ti cs- s o 34k;ihtn - it. it-.s i-f 4.- li i-ti ktetilitail ocs freci- ot)i'evi s ;.. - on c S- D e. 5 n - ' 4 4-r-t C"---.- Ln rk - xi C.4.cn cs- bsl n trs- 4L. %c frobtv. 044 S at- W brit. O Clin t'e cn i3 e / orti On t-ccfsite4. z kn;5 - at l i ar S- kid.c. 4 Cry tu g. e_. to ft cs e 'ch er trot-barg} Lac t 5 S in t"-...?. crakcil t L i\-. ktitip- 9ow ran her locie WL sck e u. TieJtifie f eis4t4?tart _ i ; 4; 0 4-j_fist4i4B ka kal CSC-Sar pc A K i S.. Seciq'Th 9-4.4% j 4 k AttAL._ ) -:-..-^. :(Ric.es tiuth<grisr citqfb.on ortlle a. /its- 4( r s '-4+- live v" cs 4 $ Aif-- cocdetea. Ca bi) sr' j). %as Ell A Coo )4} 'Oa+ La ck ' OKCA i trpe nc; arms- q fa.tal ill 4/SS flee : qiik P goe -- kie.r.ii e i oksa toorte_ Tao liin~hi-' a LM% - S- C ' afa _ a 0 - f' P '-iacel. vier ncogi La s C; /54- Wilt iti-4 4(nri tatit- i ein" A s iile k 4l4 \re Lis rosn s n ts tie*. 4i 'i e cis \or sii -tless_4thilkiki _s_5±--e-ts i Whit 4 x okleciti.{ A- S74 (3 St vcikentsol. bit MS; LS cc tall bol of s4çc e f chivy ; Wcsire 24 c A VoC _ (' ;' Ste k3k5 s v\\\ S cs o ic4 i-s- S.Lari A.\4 4a.c/5-4nScitkr -42 \ler We / t klet_&02_(- 44a not -; -434 fteckk No Her gsakokkes A S vst-`s 00 4_ th4 2es_ So '4 Sbie K-CS 4e_ri ca kl. t- _k_s_le_4 t 6's- oc ccui v); s0te_4 si g 5 04 r brok t9 e_r tatf -qc lest- '29 c Le-c45 c4 le ti Oti.e.Ct fi CS/' h.tic 0i- Oh). _ R a. la..4 i 0 C-055 -it. SCig cs Skot tec 4 s- up fo icss /2-c-s- cue" evr roscti kii smi l.s 24 erstic.) ki...?_(a ka coli c rcoce55_ Vrkign co...kn't kit..ar Lcut- 3 CoCn 64. C CSS t 5 c finel al- nt_ all -)ii/nel X 3n AK g/t-co ; anl54 -kea_ 0%4- vi ola s;k soe_o 4 5-_s3r ;6...n i ne c A a nii twis ' --0 / et 442 k i-s Si7c. A \s fieu.q- - g ilit). lb ZAAppcos N4it...) n \ /2 kierll4 visle iinsaft q aclii. 6)5 ir - '. '.

30 vy -ivy Li t vno4 o J clfl Va 9+ a..5 Sr) b's S'a 0-\ A 2)bt4 pol "an 'A t \3j4ti rt.lyg b A-loot 4! ri-s-4 N--AA ivy- -- li? ' Sa-ci -4 -rb7a tfraelnil-rj lo i h0 i'2 -a A u.la so/2' t/ bb t3-- 7fsictSWN\WTY) ellbt.7 Ck 'fai)n3a4b i '0AL // "-n- 5":-r P- -'5- 'at- )(q lit Tri E -4 r-6.5b ei ib C\ i' llo. A "F"-CV-30 Cnlz n.045. J-b a5_0 (.7 t vojny -tub ocio s:7 y3' u a ss iyrnira Ww4tawyttat../ s -- -ko f a F tvli Skithihccrt 4 -\Arci? ---zrpol--4.3-zre-wrrij -issro tnywc-0--fiv5- A cc A A) killc ;.'s wil: 4 -t-b b4 suzddbit 2(4.7c-aj4)4.pq ani!sug 44 U lie. b 43.2Th :ilk-c34 Griot. _S Wad a-s!! #?. C.3-c-470A 4/CfS aj * 0 s?-ra bu iiiii -vs ia-n.mvn---ayvv2 ----Ar-ra---wrb s- s-c>\ ). -abna 0 ir t izi.473t-cst/ t ria AS 4:4 4.9 i va T vbcs?ctatath4fal i 5 -\.\ s.±6\ it/4-nb 0sal. 3t04WR".. ' ni o..tarce. b 6 v.!tmes l4. f -U'...k/k).t.9 CS*. Ya.cn :_ i tit r(sno n rimrcln- 0 ini )ci kretus m vvriu a sf.t\i'moalb J??friki"? n 0.6- At'N -5-3e cl as. 5 `-.9 aa.ais ' ----c-inik-w45. c* in 43. ) h6-7(tilt4-47-iff4.6 6tii-rvT' Cra ;' -40c ku.. 44<s4/-7 ATe U all Pi' ran weir is...! ci4 io -?..j.s. ny4 0 rsibitlai tho oua0 - >va-pip 'b tn-) A.t S-?c 6 t -77/6 in*vis ai le ks ci -Jai s'.90 ev ± rd.l i ' 'n k larel rel i trits-"/24.--ca -'...es i. t2 _ ' jail t g!?!-asirt fna ra rr")..ri..5.b ) 4/7(40j * 8-/4.4fai -is -Vir+CWcs Sit?Ws a _ :50-ftss ts;zitita40 a ol 4 Y44 lialgeliti.ait 4b -54-4; "!'t 5 v.-an:pig ;Scr Oil-it/AV oda ar.2. it vo?now t in.btit q..*0 & SQ. -S-0 istst6 cibc-4.09 loq 'clop % MC \M.Y. n (*.Vane?. ' t-4 a!.a t AP 45! ' 4`9>tv-VS'S (Vb 'S \. '45' 4?5->.4 b A i534 -tt -X? :4.7 rq -c a 4.frizt Jcils4g A'"'s.c: S' b ult; linb) O. 'ari 'SCO!.4 '4 % Mk i ).Jr5.S n 0 's.4) : -*TolhAsS kr) '`}i Too t ot_coniirutcb 4iiii :m4i sist-;-)-(45-04 V4frrit.fl isi 3/40 ENV sn a.0>\ 'W.S5----b L."; $ SDA.. _e_. k5 Pt. 44pcntsuadd bq 4-bmcn a+4 bu ( P-4; / Sh o4 WoS 20n4 SS0 lub _Pk 5 Pc ' (4rat to abal "z ti ckl -(ibli u tr; - 0 :tiall. a.' 45 0'7!P -?Jcsii -45nt n - k\b Po ltee) lt` AY?. 4- -vi UV ; V WC) Wo ln h "A ct+.24fr eill;aci-iso 0 Ta *42 hc.= ul bc 9 facioa " oota (--dh 4-"a L2 Cn llflo Ja4b la?.0 '^' 0 Svcilin-05 Dc c - '4.4 pool 2j p\ la bcb n r..ttris in 5-6 n ttibi3r2). r; s-ve *nit 0 44*.5-ror t-2 u ng ka ti tio -vbel f.vs. _ -.; hbt -an -?tm 3r)w2 txt-rt tub d n j 4.) N svy

31 / _ 5n?..2s 3 i V7:-L -SN/a q "6 i S.5/4 A l244 it.sp A(. cnol/a ro. -..5"; (A59 o l _r2t. 50 ity4..tatiliovb 44?C...S-32.4-alis-cs.--) hot-304e -2 f b7\ t:t ci ir). cs..;. j lt %.bc taibti / i-ati >4 q ta y.5 -tycb 04 q ictiockar9 (49 c o!iiti.vb "...si )v c-c-b7. -? Stec 00cOg -0 kg) grtti nk cn JO "blg. kw s y ce z S-C2JAC c." tiv. v?-5 Abi 0./4 5 YpA-fric ra (- rt n )-A4st- 5Voit (- Yak -atak.c05 4ji..7pyto C Alcaria4 Cl74-79 M\ OT-4 (3/4 Va) 0 Cli i a M...NJ S 2 V 5 S Y7A55..a.lij" spit ra-on..y4 9 7-t4ncv+ Ay.secret.A shr024 fro i 7aa S SA (0. P i tre9bk 5.4t a Un a sniiis qt ri- 4loicgica.f? ia Aco -VA-..TotF4W%. -h h/boj -atys..vv.a ut5b J-4-TA -9. ' C ATS...reN --i 75fb) to oclo 'WV SAA b st`j Au`0 6 Svq% a()\ 5 ->fetkel-7) 5. N se"cr) t-. %)..k ) \)\ k k 'TT? b- Ss i libw46-tyl b a+ v Si c) < 76-7?4 -V alise t fcihruss `SWifffir 750%tirvb : b 4 =.. a da.lii/-7 44t7}-)Vti S VW tro tv 5;r ; vrt003 -elk.): f!' c. C 0;c9 iv t 7 V 5" 2. - t r. '7 U.._ VenCi rivijk VAS' 4y Pr.. 0 Vb 4 2i--4 4Wliq 4 5 >20 -cix Nt. ' S 4 b 5 SV %tit a '05- i/vwpri two. % in (N -too ii-i PWA--setteMnittlsTo. "i+ dh il 3. i... e s s ). ' 6 re. el i h 0 nn A 0/4 " LA VAS. _ 4 k -aeletick 49ai i rlai b6t)ps hi3lak Y---t o it kb*a25 atietaq---f.. ifree7? "al Jr\ ' JO:r% "" 4 Z r '''. lt Apo alc.; ;. 3. ct V - ( Vi fwn)... wz We ' i cr.4- "4. LA el i L r.. 5 i 7fro 5 Vinki -3/4-ibt n EA Cr na5 57.2a) it/ N 7)(2 tita WO SC2'. 70" 5 ia) t ef e r rgrotis --). ) _ca e Jour:pm 040 r. stra53bo talk lairniash ati:). 730titAl Sivi V"kt /VZ a0.0. iaa-ef6 gto titittrn s.74 *'t+ rwita at M E n0a it/in - Z VAT - 0i5P vrt ok 2. \550 J q S k laitg 5+7 A 5 ;kilo'!" liit. sfrorn+r t.t 7&J 5" S-d i4. /t - wo tiro 5 J e fk s dolati t vo* <di.. ekl. 4'i *lo it ak il b i vt L-7- A2` S ---')----lic kti caw.? n Vac)...0 A 5 04 atv c+ leaft/b(- a! 5 to h 9 gy it+ a? J ' - in S (to te ty-a repo a ari / PArin c SaA b ta ivy Svc ) lilts j 36? find 04 i.c.b-c -a zij ic kk-essrwlogoj oic ititi th ) % rk l ei q he -leti 4 os jh J)+35- kw ti '9'7 (4 C524) Pc} (\Al..5..?3 W' - k" 5: i. q U. "7) #)0---qb jtovraqq h vc?9. 0 7\ g 4-9!i-a? tatt a3 illric tic 4 (Po svo fei'l t cn_43.) N Al tv oil ci ta w..} ti)nt/. ra. A s As.) 0 ( 4 ci-cr-- - 5o. 3 "7 toki 7 W ics _iv ti c 0 -Attica S Se r -a? my NO kj -kaaa 'al -30D Pall-Vaq c-am\. Pi a ti 4 SM 4! # '25 _ 0 L N WAA A3v\A e- s f h --aacnc-nte- ha. csc "ael. - 04'7 -: 9 Y

32 %Q 7(t.) ii. nil (2 57kit o tnt 442 el a DrioJ5 "bia '2-. 55b -a "a7v4 4 (nc VE -*A r ok Fin\ ntak l'"e!clbliin s ' o' ho '0 'Mk t" sh 44 a44 7tknA -kmb )2.0a? cis' cnov ihg-takat ki n 4^0 Gu.s>0 7.}6t/64.7( Vo l- 4 J itileto lair n 5 vehcr..frat -rwin en Q v iv j "nut a s net "alw lti C./tit-3 5./ 2./? atic SP0.. V )3.pci ;&J?Li} Tub Uooisi AA ) S w el -ka a f 0-Pi arra.* rolk b 74 [4--0 LC4bogWrirbiWiri ywora t-...) Gs_.- at' 6 00 g 0.4-fal cfl-fic rib-vali -OF s2.og -ati uwtk TM/ 32 % 54Q- f t/ gu!np W-i3k." A ra A 0 i ra i Wily.!o ci spi4 silork cr4allib 'Vit. 44(4-34-0( k.ac b u t aut4 5 ib t _ Vo)5 b y 5V ntf-s Hirx rift cti Llikbel s b "vb S-4-4itic -V nbei A % -al- Ni\ 5W loray 5 -.) - -eu7 2 > grola foe+ -).cnot5- " 5. f% flitl Yte'S krota 5 (ff-35i iii >tact two -79-v00 r 6us -Mei 5 ll b a t? 3- " -a i 2r)3" ''?' -*P -./n4 cit2nr0--) lb v rthatis s.:itriailt _fano kth.a.os -)4 s-v±9w 33ci ) 4 5- Vii\A )w kb ntauti 3 'a 5)Yren (0 5 int" lejt Va. 03 t 4 ilic. -\ syci a -t-64 Woli vs ") )/9 -Val..% sk SvCc A S ecluna ctilht/ S S "S t.-4"./ SiSs9 kilo tot 0 A occi -frit wv ç 4. Jo Ct' Xlvi ideij Vka 0- trn d.q. gv.af-fitte.yr Anti i isoy joi fm ilidi S o...; q hi.'- tij -kb -.RM la b f. ramb a a 305-Pill -PrilAtl " 00.4.b.t5rb 4db.ft 6N ai m 44-iircl. ") go r /V 0 l'vis ->t73-/45vv-0 S litt.co.)3'4:49047 tallibth 2!'55b.b ooliktenokuto ik; 0 4 2tap n v47 4ta7_ uaahb to 'a ; A! air r rni N(4-..c- a.7. t"."-a i k 2i- r; Gt. 04 VO sect cp -2 it itv t403 0?it" - c 80-4v7 O..v) Sit /27 0F *T 2ck ily 34b 3 W)r) t ivb litat'a vo "sraf u pt s stts ( af cci- -taisogse \\ to t4 4-4 \ Dy 42*?/ 0 'a titk elfra.. 'a.rarq 'AM' Prtioti-4;(t."3.0.-J+C a.aiow 4jh4 cfts (-mock 3/40 Paw Vbaa 3 SSb--) "a 04 Abli). a t _ nrn SPVS -Epara6 kiji ti stal 4Tou hog} -45sertit avoi4 -kv retet-kaiaiv7 6\ aip ts-ra kk. C. ty carieatf -3-v-i-Tilbobi -P M+ tigh4- Sttnns /4 Vro% a tm gin YoAs isct4 05.) +o tkv i L..raP _ e cn--44 Jrc5- uosfaci Ucn O a r T ot aq4 no >ondirfav44 i2c--05 clef) aci rca 4 V' J. 5.!ui svo cryic Un iroso 'VW z) fro 'as gon 4 uaq -Tii ormoi -ata- 37 a JOU-OW-5 J? % 0 ty - b\ -a7 % u s Lo cas e...-acii. To tel9ni amvs- cod watts- cipn\-2u5" _Srio!o kyr? 2-4 ). 0 ivrs u b tk n0 jyk ti-a-e5 C705 lyk 2O-t tea wsk O-Y" 02.0t. c" gr 40\5 7Mbi/4 asc LW0c (/foei 4stteg nri 49/20im4 w atia Stoti U -Cit l.- CM. - L. ti ( Ht7 c/2_(40-te S'a i... su 9b sivv

33 s jfed c ic va0 0 jba: cu Vbt -2yar Z-: K-koah s74# tj n snok\cia. - 'auks A A \ it- \ "re lq- ntoen 9- fro s/hs)se47b3b it) 7 /AA it wo cit3.2jkso c ij-t c005 AstabskcJi i -2n 2k.s5n 4 n't0a.4.tv Sho9 h0-4. att.b5c4sn! -Poo!>? AV C -M rer0 4STir.Troiler 4 cas)je4 lel b ' ) im 007 \sotto _\ la sb C) - v9 uvu A lvvce Tnt?.'vril -7 ' u r ta.iro20 fi-a licei.c vb 4o(fr J\4 sia2e3 lo 2 <olic tiv0 _S t. Jt")6 4 n- ov go! el4 4t -C.N io 4.)4 "D.! -0') b tito-rn )o vutar\ Mb - C u! tnh4 044 sko ljocl t -k.thri '0U N Rub 3a 3 -ai0--thet Jr7 g 04 Rib U Savo% \ii- t no M atei c^oa5-/4 k \ 509) r.ot ei \\ z...thegii ty-tila i-ra<0(4- sk ano t -a cv i %G.A 3 iok cnot Cno b >S WO atn lub 4:0- Jnat c.) --tilzw!'""42 ye' /4!ts" ne" tk iirel 00./. n 'P A k n ut DA N/4/-4-C:su St /4_S -; i RfrtS05-tak:a424.'et lb Ott 2q A 3bn 2 i) VAtJsc4 'P ut uha3 2 uol-2-co. cr \kas as-n9-5 03±t v.! j-eit (Jo at4 (- a5 ' c a vt5 `9! Pkv) 2aC A 4 ""? 43JC s log + A.. ' - --C./0-3-2/? }Lb 4 s'! uol la q ic!eicil-lu b/3 07 auks ). k.- 'Ph u\ ok -D-sb 04 i. 30 uo!sidra-ti :) W tict 244 t44.m4b4-249-tub (4A n c.44)4 A S\o539 \0- r4/ ;Vs' Slici-Al. )4 4 lktna'' 0P!)t u t J-4(9 rock -le ma 0-k-)06k if o % air AP\ v Ssl-Til-0 40DiNc\ 0 7-kc. / r - -tie0) w k. Xa 2 la 'a S n^ i ilooivt e i b 5' tic a in WO J. -a).0- Vb.* c't..ta r o _5-2n 4. r noke hrt c)k4t en to 25.noe) thp a-los ilea ii)!ali. ; C l/9 liattityrac.fin t X. 543/4:kwb Ts - 4'7fr" i (2 45 '? n 7S4/99- il k fri it n A't i b 'Wu) i gaq-342) Ss tiitu G.Aytoi i-t!'s kj 44!-. 44:in Cl-raP " 'VV 70! 0 (.03.4 C2ro ksiic 7.-JZZ7 `t ub We. G.?rskity; -:! lit :G-Qs" -340i)J-bk Mcpb ol %/2_ 0 -il- 0 V J-bil ice kl ): t0t S 9 l bq 'acne ' b4 al:`.5 ) - )/P77: '.'5 Fe.? 4!.60 -a. - -i".?4..'^ VA- iii 4)fin /7 2i 47. it` C 'V CA-'crel is ii#0;r43 T pb ratio Onbri esn- ri b S'S 4:b(us Sbte) "alas i ti.!a 0 win 9 Je -wi 0.all "JOE r -7r: (9c 4 9 it o 3 \lb b ivt- ót te -5 ur Wi-40 -) C u 't 2LO4ktiM cat 200 '..t5 5 -Witn_-)S 5 No A bea ' ajv Q >c7 ' site V _?. s.5 al b4 tichpla% Qrys-AT Nrviezs- n0 \--4b n l?._.... -; / ' 'ram + triacnia i 392toinSM ffi'oi u!0 vm} 'Dariv b incii-k s t'as l n h 7 ' `AS' k PS0u4h gri k.ual-to ibtica-i 5-52b A9 s - %-e- 'a vis--si-lbd -ALA\ ub At )00 cs\ 'i 'Al. ' :riej. a'al...-. la fr. f igpoi -0-t--4--u-n-" TuriciTnUR v v. _p re al 4 kol4n tor ix A`5"a..) 04 ''s U fto L 0-4. _5 S sow n no srply b?.i kl 4a3A -ans Le :sv5) v ir i. tra-xam vq Yak" tie). a tfluwxra oic - 4J ' b - _r A \ $ ri / /20 -us c u ).)-) 94 Cuois-25it pat* 0 ykria A 23 ')M4 c U... 0 n 4))(2 F) fr c^.-}coo LW "cfra C v fr. 3 Jan D Jo -D i 3 4nArsi -T Vb & 4* _s4 -ra5_ 3 -tsi 2-64 io w. _y4.-50).. v.: - 9v 3-u\.}

34 - a 7---tt hoe racti.4..'c u. 'aa c el- -ratacno \W 0 r kluti\ oh-) "a>mu.s" 'ail\ LA\` ell aah u tra" 5 ibh am/ iiimp?'}jii U') wve 4 4' denas -* A ssu cki 'frt.k i a wo?. corj..ltali-ski.ta-ats Olklii. oca kktak w.) 4cwiiikk R.v btf.p.pvnk 'lac% 20-whot?. t kit f 0 P el t sna ho.7 T A c P b "Ws VS!tract f>r) ifaa Wo ajaci Sic/in+ }es sdnoi 5 iikol as-hb)-n la..h -tvi? fat/ -vy 2!)0 _fra er fro afro t/k' kelp..ra ti { b g ) hbs- con s horaiv all 2 'sit l vho' id j! 'FOC).5.Clin -tol SS ntik -iirst4 lane t A ' Jan'? (4 4.e. putt pirw) fo ijbo j? 7./b 204 ut \ CyA!cr$0.0\ 3 :CT kb to.4 -k-aw aci vo 'yr '(S J nil "f a.2m -3?ci h tb vcv) S7 to 30 a }Ji g. 4 C 3--s' Live ran Ul 5Jounk.D.il h o d o ctk blqnotck ao tc t j4 43M. 0' 0 9 b r4' rt iv y -tali:" 2tic ti c hotit n7 aliffl.alio 4b of cfn sycn tiblio VA-WO : - -Ufa-vat. -..\\opti t lkno 0-t5 ill-w-7 3? bi 3 )flaci kplbul \ % -t 4 sm 44.0 ism 7(e) 3 b alibc 24} oi i s N -ye 40 A i tpo o n po rith-t.t O.b0 (nal pli tjai a'tik 2 n in i/42.-a S jj PS. Ve kn el. Jr vn 3 Uo --a}-al f blbg i. r ri ts? Ai* u za05- p'cno3 icy s roinclo at -ti t* A /4.. ib tq v! S ys() -k at5 Cat/0i Do Shei Tha V anil7nril k s'i ats(f 0. til affi'l a/ c-.) rp A's 2vo k vi'q u es tak vaa a) ibtk.. Z 'Ve f ' ?-; arji 4 i-a. StoHn 4b)...?t4 (Jo Stro!7!45 %5 5 ino l a 3 U er )09n la kyy 6y r- s-in anf "at+9 'd c 2 0 Thic") Os ti.34 }gb.in ifa..ro vh9 -ati.k waci 'i-sel; c ini.3.{ (A -'c 5 rti4/-- 4 ub ' 4 VW 0 ^0 n )4 to ci )\ ) 'uv )2 A5. in' dp Aba te\ r \ 'A) t - q? dr ia6tr i-ti i b 9 jot '-u4- lb.!scly'l. s!x2v sb yatlini ta lis nnowo i?e'l V...0 )Ore trnl_ / a )' ' r- 4s 44 a )i n -tst ivb 4$ V > 7&.) \V* i?c'l lib wc0j./a/2 0. tj 5..ra 4 7. l t k 00 - cti Z-2 slk... '' fr. vac' N aa s 4-0 hoci \.c ala4 A bti i 057.SA s u 'a)k bi- ok P SA imp :?\\ 5tt iace era Wa l S ' ll bc-; V" \ avo! 2. cid il t-v!s i kra -4 9 ute) AbAAN lajob i vo.g. b? k' lir i v't) \Val fraq dont at cu=. " 2?n-Tlhori c3 ic/ J-v cito 2>ntmik aiive b! 4-c ati -2s lei n-aa o-ivv A. ar s 'a ! Sa nii tjj s.0 'a /& into VhoJb lbi gl vokir44' S i'vfly3' -voiren or eajj jb a 4 'L Cl am bil " CzA rn fan s(ak i 0 s a k c c' 7 4}c6Ã a LV2 3\ 4C '440Prig02.9 L'Vel 'iiys-ors -n. -raliii 'Afraid)* ti 4 6 (lb V t. tintofv Fbff li sca!sss lia lawti stalawcy) cido.c ---T: i fl- ch-lierre.4.75-vel a 4V Sbeictisi t o iis' nn -a gnu%v (A ei3()) n --).ci 0Wols.} easi vw-).s /. TA 4 3t /4 to V V0 2 j --S--39-StS4 "Z f\ A- J-n >\ 00) CA 20/. C 5)) _ a

35 s ti.: ni..7/../o5 S( -s A tvu:sm A c: \\. Divo5 ot tr. "' _ fai s b-a. k 0 5 _t;(»li Qc._3/ scu to. ca _ c4 ley s AAA _240s \a l.4ka ;) kl ND ty?xi We /4 irib b b all _sbri r i ac Vial\ 59 i els 4 s gi eitisern- vb fsflub or-mg / 2.-a4 - ()(Thiiisne VA At)(b il we) 2 45 tn 4A ij /4 r /s o) i s m 4 b"0 A t!. -liail -M zi il 2 0S sh -hla A - 4 "Avail c. -> - ` " eth " A.parrO-eitol 'wo lib sib'a -- G ti! )b p_ki kn'ata tta----ma-".. S u-ftv-a----nui iiin s /;7 a -AL?all tat" --6/ KCA PAT Asit tio ' s.. bi lk ic--4er-ba- -4 Scl A lite 40. Dtt.'.' '?--4T ' 5 2) iiiviraii r SM' AP hiiir Ti..r V J Ki-TraFt 2 Sy g li i h.letk cl`si al.)37\\ -act Airvis lisuri 00 i CPn -a cso alctrai 0 _i-a li t; n Uh-s-vti ct us - -..ssusztital a ati47---/>) r. 4 / t 7 cl r24.042(all sacva l ifefia -ama i ii ' ib i C u0y-b bi- tivs0 bnv--pa ---Wi - rq 4! Trai b f -ilk CAT-5.5 \A--`4 j ll'? tra va) T-ciirrmTh z i i k. a 9 it 6 /lib -asyy 7/!fsst4 S Sbc Az. \\ -an.)-k r v- \\9 4 city Pa7(fr Tut 5 H P?4j4 g. li.."tbj-} -Wi t ic stin g o u -0- Jno J C lino J) -a u- S O A k cl 4- -SYaib _r_ Yasilt-t. 0 "ii 0) A el h ej g -P 444 til. - 44V( 0.4c4 '.40-4' SO 4 if)-a st ( Cti.."t ) i ant4 A ) ovic :).0x a styt..i Obel tutt.5 4 4'3 / uoic/j a S n cuss s- Jbeik t c n b.044vbc il.' cd.ii 445: A Vc-tv le-t ub+alet ntis ill t4 0 ' S.4442 c i t' MAACek.. 'S C kr' 24 tik*/ 5-2 Els). 4 - io.." a Tv) -SPs s:)3en -) : ria4- kth4lt/993 Aribrslitli 4mg host ibit -avec ri vth shs /0-0/0-5.bi l it.kitult5 i- l' 470 7r-.)/94 easit :sb-:50!r- a.ft-it 244. C'3 t v2 "('- 'J SS isi - r /t4sja 'n4+rt n45 4 / 93-7-t.rierStatAt. 0 x* % "rackti ji?t_sv-./ u bi -a insbajj ten -ao. iiso )sci - i r 45 t u0ava fl V traag flsii *. t alit 4A 9 9 S hin.p44 itc...92-ii 5' a r iii i C-tY. i Pa-5?Veh '." "/N 5 ' AA- % \ A ra LA Slit" -7asry ts tti - Li ;cii- n 4 P 6 lb Li 55. ) tacn lv n.f9 urn it 4 4.z igts.rtfreis a (it 45-nt ? 4 i-v0 7;-4- u sso 7.. ) ( _r S. -)SU \arise- An-9 -via-f-a-6-fr Grkici 0 -ect Vit. s b-ara4r 'ra il tvo%çs' 4C))4'"'"V) Sb fa (Jo 4.-. n0 /45T h lk *A S 2 t;) -T ub A' )4 "t e Msk- mrosba l svfacra-4 v)2 5% uk. b. am5- EA. ut-) bs "W'l \ 3Acn zetzwo 4 urks-a i 4. tr a5.. is ei 05- i vb v- a-u (r) D-- -ctea-ctb5"-/ b sno 0 Fs ceo;u t ti-fit7u--- -a bt m' -. Lit -i S'a t!--k r)?*). > 0/in kla -a 5t45s") v)'5sula 'jc. -at.. 9'W 7 l'}js") i n j ' "-4 q'tlin:.

36 kv9c-a)9b atk b c'/p 4 gi b0 5 Liejj% -?'Vlic.Cfr ) S A4 % (! Cb Li-40/45 k- ei 2 -t ^ 00om+ c5 c -"tv't %Pits' i tn-tacu-arqs i).4!s- --eta4 -nduhti -ARS _5. c") NJA>r). at44. P A ar% 0-k ctoncta 60b0i a iiir rcoi otio c "-fci.4 r /0..s;7!icU.flp )./2-)h S ima04 io 0 G 4 s-ntota 00 Sif kati`gd \stto '9"-brat& 4 / C-) Eillh `t 4 CS. eitt; 2(.-bc-raci cto :-2.-k bel-2 4 Vail }22-S (R)S li.raji. 7%0-N t 0 lib tzc: t : r) - Si_ red/ ) \ h! Ulo Jere...\ % 500.fp 0 PC" VW+ t VO * iip -i-a-len nil (Wul l ati s J-7.flbj -atan-gib0.4 l Ll Str> to 4f-rb -4G9 /v2 cvo b.s.ta lino 04 st-)2(a rat\ cv N7t) sso -.. k.c5b9 ltiv - 9-N \ \ ' c t'bc74 S Vri-nr 5. Ss c" sad k ' - WO -DA - 0'05- CS it A (AG! d CV \-Cil 5 CO/4.3 Y Ja2 S' 05 l et5' kfila li ' C' AY'cl?4.4- -) / v 3-0"sA----Kn--A-Vv.u\ -\\ - NAOPA : ')J4 * in?? Si-i)ci 0:A - ro MAcc LA \\ k5 -xral s7:7 _5 ncibl -xi" Abikk 4 --:). Xamixit. 70 ja. -WON.? 24CiR 44 SCR47 'WV 5 'q toy koti \N 4 s c noocl 7 4 Au % Vak Ja 3. vo.2444 at C 04;*0 5)0 7. SW G 4 ili-ce z-'-.).-n-29 Wm900.0o; -T-3 t ko - - ob -tio - 2st s oi Soul A-5..a Sin S ni-% ra4 '3 V7 7 igt4 *DA lanek 3eM4 t).s c oiients'azil itscrooi-snal sbcwa s7):ag_ i0c34.? -f0. att.} ii-rd oedvinittr--cnor Th4tAvi J440?tkic Apits.-40 kfral ki 4-.4!to n b5 -gss W:t l va-7 stk n )t ai-tin +sou Aphi 554(.4 04ga V Sbei..t.!S un -WAW itaos \\-Sk :Sri '.i's ih V J eibc's- ii--.& CblibN Dori in NWTirch )L) oc4 \So C -\ \ 7-4frfii+ c/(9a-ti 4 coe 9 00 fiat it -*)-N-a-wicn"a4A\ 0_ 5; --p -a C A Mit7. M4.4 itib ei a* li mief03 mall 'mos er r tfrt'a4 el u 0 - vw'as -rati :svaa03 'Orb At /!. clabv) P -.5 Wd5 vlis 'o'.\` i \Wr- - `4*Oft ati- ira Viti - ai.cy C 4 V45' \V 2' 0.5 V re 7.. nc labl 'ial 5 47 A.-Ai.. R- " ct-m 'cla -acthw. a P074 i c'*\ Ac;7/5-0 ").)\--T- r S2S--.2 >7 "3-5 Ala): -40 i.z--4 bpi No ya.4br ot- crhp 20?velar? V') int. S cl il l (la 0 4 -mob e 4 wcpo taci 5-atibboi s Sb A\ SCMJ-#.\.4 ell ho. 4' a.itt -a.4o5 -frsu Jo 4:. cic mho" Sionv6)6")..k.-)-strid-eaj 4 yl \VW-) C Pf q 4 04 nt00 4/ - cfr)c 0 40 V -: h J4 itt v)-0 4 vil uks.)ci lob /.\--) sn fib) -ta-lbn gujjej iv. ti s J o u cns. he tryoc kbe h NN uin '? b T 4 S 6 -) ct bi -)) A t"v l'n s QVAM4 A

37 lisbli gib l.-rsajt ityarra hiticht!c-5?-0 00 ti J 9C Yall -a ` cip(vp -L.Pinn9 t..sb lit _.rain 'so /23 9 km oilivvilt; \ n il b --R7sj -7a o rl wacc. tr-stircnot \'j kio4- rdj4. 'P?A- ti ct/2-4\clr. na l hg 4 JP" nd- >i (r-b c A ckilb ta 'DZ -S-fricA ay-i.--wro c'-- tz i" t i - ni-m tiy-pcos jtv -ttl% cik tra.;.?ti -acori Gis rsoti o.25fib-).2 -tpii-tot-5g --c liit 7 b ti ; %be WO --ii4 tt Sis isiti sv e VV-A.... ida -vo AV* in - 3c-Cnov}k7/T i 0 - -it ' D-ris* iras 06 hlk ta ok %Job ral5ns-; 7 fl o65 5f a-k-.5 (4 3Fci tki.:6-6 AA! AA./ 4 -a-raci a Cl --").). S Vni - /.-S-ally Lraal s m 0 b \ (v\ iii - X5Y afrre \ C cn vlihq sti-bew-s 4 v--0.72_ le \"") --a-- J- m -ka"6 Z CO_ A4^ 6 to sunvli-k SbC- l\34a cno u lblo 5S4 ' 50-aa :.. is it J.--fnly-4;944 c-0v bi q n C% V clic..-k-a GO} /4.25-2A.%-avu_ vces -75itiraKVw--er -Tv:s \Ft) -yv g474-v.tisrl ti4-wi---60 i 5 tta s-crl-wr-jc-s tnicu-04 # A n ; t 4 "7-r-f J? 9 c'svikk t" 5'4 ai ski 0-9 rtn et s- i Jo p 70 : ita 5-(6. -rat i '5-0R ord. dpsthl '-ali: _S 'n u7tm jo Aaa-b? "Tb-br WO V i^i KA nitinv %to. 447MW7A sl ' A cl-ca9t nya W9fir iy SilirenCi S!...eit rie viz TkV.W.FiZr4- P-PW' 'W 4SW.'A-k 40 ' : ( ci 9t40)4 24 CW.V2i49> - tici le a *5" li kkinelibl li rinei G ti a R-4b-i s ^a4.b.4._ /my 'Vra..3 W S SA Vb' kux el ups S tt'agz AS OscflbC0' - '34 A id-m---s A - Pon:4 j 0 : to 23 :i- 20 cno ctel) it _SA:slop e\ cno\qj ss 04 -va i '''ti3 Ubliicjz ->uo. 45-ba A.b --citm-6 tr)29. btic.02vacti. 4'0 -(:) "-.S-i ns. ter.4 S4ba A ci ao b -)03-5-n ti neacnara n lc 6 MAO +Jai 5 Jot -tio vb 0 kb 0 A :--Abtk 4 's."\r- Vb A citr tt -3. s-nns -) 3 ii ttt9 A tkof %v. itiv to\ tril. $Jb.:. - t gili4 c :.L 5 a AA W - "Ob -5b lb V*" -J-iiAT- "Ara 44-frt. 7.Auuay2.... lirfilimbt SU racc SvP-S -ut 'C i:..5koc3/4 oktw ' "ai / n -ci rra: 0 rl.-csra -- t trwvi.. vo e ' b A - 7 l c j ire TS% v -a6 ' ivii: Csitikt-i.- > 45. 3nes 40 VO-Vtto 244 r07t Z ok '`tavnar's'a ir inf4a ira;c4-2) +-sie-nlabincv. till'xir ). esau)k a -ak! ckcilottbai7vori-t-:cora- :67.. Ca-) frxh-"t 44- -P 4-A Jsua rialthirt...k -3.0 wr '74 47ati-450 sk )(''; V VA.-otshimk e!r S. tiro ti "-- re 7!to i bek kabe 2 i.. t 5 -).$ (7bs- -F95 l* -b 3cein9 44 cb!- tas Sbri hey to Atoo 3t/b 0-7 4_ 'A ON l ag C ' c%2 J'a "6 s 9-3siva i?'/s ib ill tii 7% c7 en) --/ ai Q fa C "teirrl87442 R ri be -? lib 45 et - sg ;fol/ citk- s -b iir_ im-st:l \mad -3 -MA -. ill Al0 xocnvo ' pc' K -- Arbil i. ;AS'S niv.7 :"k (CET)

38 W 4 ivy on &b e) -.) c-setfo cr P4 j 9 Y.bn 6 ub o ±>k bps vwg t traosk vo 4 ' 0-4 (J-Ca l il5c Got c - c fr lvo CchA Uo A-Cfs a. b 04.-"."- U 4 C " "- --. r.. -. bp W C± _ bid r ch.49-4) #.. 5n t -!. l a nci k57./ ho i a )G i h ot ff AS tipf lo Yiptid 5---kcsros stiol ( ? qv ) sui p ed Sbel 4stis4. - ctocnotcastiodca.j \)-ssrn T4-Wctx7jL4---6-Fs-g- oat> j. in it /3 "ae l) -4. -W4ag - n (/ _poi -40 Ao nrat) --a>\oc"--aull. Aho r F _fra ( _s.b a! LvS a it&..ssaii. t4 '--at-fra>p_erfo iiwirsta-aa vi 4-5-ia-rt c 0 ""c Vcr-- /4k -3D-ti _ "z.5 \SSC ochrn ). -.c. -ik4 V() s avs-o rib -2..-)t-sr-.z 9 " - RTAL (CsnrA i'"-t Aio -\"no g tio# nti.. s C--kert?-0.'"?.55b7 ri-ing -v-aa - tt.- ob! A 0-itas )545 TTecA"..7)..sea tiwal las sy Stncho ki-v-j--vs. n >\--ritill. tyytih5.. t's3 ;! r# -(n/.-7 \ \S/4S s-a l- _niae; L.r sa Lis )Sa n 0 0 u \is au\n anol 4.t i./ri vnyit ua:yt--. VA -nc s o-.)0 4.;y3 59;0 \--) Aurz..\ s la *V_X -4\ -40..)t '. r '>c -ubcn u.) LAk l'u b 'acv "a tils -0-k --SC /V9 00 b fin iiv it.s zt z ivb X VAno --Ds. i-aqaol-) s --.) s.4 Nivai \ N49 - Wko 'V S'''''-}! -el 2 encl.+ Ll 04 h -. i..4 s jfra_j: _srb -at/ 4J(3 St):!J 5' oratial -wo s-a-k\)( ";tair -S (' 3) 4W7 ') 6 : siba hi 5- -a nrsv) --i30 trat-q. 'a's ty.)j OA nvothkscil itan -_fraitin vat \\ r titp =3ricr7 /Yel.S7b(75 c7(gti*f lib-v.)s Dtsml iiti ticir-?i sl-if t-lbag''i'.c._ ' -- --". A ttn:( -la/ iits q. ( H ti vit S - a 6'5 J04-..) al -n-: S-laTh v- -5 "7-4%537 W LC C.J.yn 30 it tns' pj filo a vni. -H' Va. Gic0 it u io -lb? ti s tia 0 'd --a \\ s) _sti sou cvlelala 'B oot wo at' ja ci Taellibn. Su a hist 0-r koc z 0 S t Sti a Yern: fat clop -usccii ry) V.- z.ersh7. tivh-kbvtivo sc.. A ().kfrojc -sj to LA -T05 5 \ VOLA Job \cb -/49 ite).-. 7(4 l 54 A "al/a - e a n z ajboact nital ha A c%3a sackib.) acie6 Ar i s -a!so )4 o.j -- Cti? 0 2\ Ste7 SakhltW 'a A k ki ac4 N ooci fp- Hi /4'.. >lcsc'nr?/ ar)(i S ff?; <tet hoe (ra-ri -p oi aaa& tr)atd (no tel iwi-alutien' i "via dy ke). Aht. -p9 2. sno t) isj.s. -tbli cli./a _Loa-0 ryvy!-vs 30 k Ve g-cc n 45'- inco a -v)- n:$4 -(% n- wo trra "'NA k ac nice% Q Oartrahi 0-/4 b&z vt cno ii Rc!u n reii cif PA 5 0 afl uk L4 c tri4 ' On." Z -cno VA he't fltol b-inh S sbri Ya V vas i t ak 3\ n 05=-9 yr u n wf?to./..j 0 GO.-/-244b''S' a 4. 0 ai to Cl lott4 ea S um -ara n V"AJ 4 :fral thnn 'l k ak.') 0 2 _ -ts J.9 a G g..k t..!ti wa-k a u?(tn sivto 0 t coswant. it in q A h W \ alk!.. 5S-A 6 '4.'' SS n67 " -7-motn b b.%0 SA WV '

39 i r cn t/.% M en ) 5 h '0 5 4W2acr S k l'" p 95'53--)---c.was. 'n s-5- N--" u }s5-53\ ic-a s bta u y ub q 5P- cna nil 95":7 W3 R cl/bks 0 ti3wi.) 4 0/ 4. t-i kj2 kr Tb 44.. it; y 577) -Ti t ci#004 J-2 ci "a 5 a ty 4 t7 el Pi i --y / i S.-i -7 ). itb US.2A V ' '7w Ay -th Tat/v ft) cti 44---ti am 5 -Tub r hi t Prof-tut.?ivy J.9 4 al s 7 yrp97-.aincrts 9 Dtk TA- }q _Tb- - -.;043thAp 5 N7'3"Ahts--73-cro b isho SiA '.\s-' iyt -\ ii atrkvii se ubt...t 3-` Alb at...ca7. 55.b7 V )7 ---f-sa}if-ascsii.7vst-ay-- l'n j is-3at ht4o4r0-6" e SW! -- -/2 SH b 5.-kii- _5 ''..s.). 0a frctfsaiv* ) A. -c0 i t.spc0...toi3t u.'bs-s -Q ss..`n -A. r 5- vo--x.0'n 9 %To- 40 -;4} Eb -jo-u -ti-s-e-4-5(-ptsol vm i V.S _Po cry53' 4 Tam-40 'ibil A S:0 "S M 3 l e CS. A i:-z..y.v)-\ 4 Warc4)5Vart 9kc -5 sycn -A' vzil ra o alit uo m nota kj: tiaid it u N 720 w s.30 s _Mk ---%-io--a -iv..a)t9.9 tar! 4 vtryi wx!" ts FT' scn A ; 7340 X ail"bivi-7 i'p. issc2..) Aria; eaffaffther 44'..c* nor -./ 3). t... c5 'nn -7riot- urntor c'la v>4 4 c "n0 5%"?.. 4. r; f 729k) S 30L kt) F3C' h ' X it 3. 2 N. ' d -;. 'joie Sb le 47/ '."" S * 4* el fr4s-0/ A.. icb (4-4 - tsvc ' 'P4 Sbel ;MS V2(Art' n:a. pa); ). ithro-ellt.!w:4 J90Q-2 fatt-q 04.* t lia.9... Sp9a atf4:04 /ibi s J39 id 0.)./ -WP M it 64.0? 0n 3( 02 Jub..) nti tr0 3 L)su iv 7t5k 50 vrys a- 4% ) ir.-7c 3 T.P cri t c3 S Sbci 0'(" SiM. i. _ iv..?ib -9 K ;4 V W.bsV4-5)P /4e Al A i.-! 0 _hal ublit 2. 2 "..t S loll sen. et ".24 Sfl s t s ( t (30 - -rig ib i 5-5 t r : no 5 ut 7 ' 7 '5 Tb la."? a s-se? (76'54/ tr rro--is nintvk 0-y-arr.) r-g-r T ---'rcg vo bran b J b C 0E TT z -A ct ski va!of!/.9. '9 44 SVC% e total 50"-70% A t h "nick -aii-s----ib a-m lam tio 0--a nv0-- -anctvor 'nisx-co-pi-7 Go). it. sryclik to s-) S -44:( q ill Ab OS Ste" C --A t 4 vg fi_l_i G tic # 05 -an sot st>ct.02 -hkri \Vb -fr-til. (4 b2 - m -El. 5 5 A 4 v 5M s 7..a ti4 t bj')5 ) 4 G A ta-e 4 U n D ins. -. A. it thi+a-z to 4 au) a 7 i -3 2ois --tub a cf 0 9- li-v +CD-...

40 -4 VO V! 2 " Aa 7b4 <)0 0 4 bsisbi N\bi 24 sb v;ussr 'A /4 cuf vcial -si tml 04 3)0 ' \c'l ) w Ab..5).-!-V vo uvo 4 4* vic.a (-o 2)--7 94*-}0 0---\vir jr cvfm-k--areic-5 iciim s! WiLiok ' F/Pre/Ali klb2ivo V) Stir A #-t- -44tiTh Ai-g-A yq- q 0! 64a.405*- so-wiciut- 2 Stn..45-4/4it2vos- Jipi-2-iit u-c -s 7Ay %. V * ' 2 t4 Aor/ - A ialita -Tit.i-Ssi ta 0.24y jj?(/; n'0) 0.0 Ch-icW02 iurcoyi -Stb Aro hclio4 t V) As' -mono fr 4" k' 4- *P'Cat3b-alica"" ` 4 `. (" Uo Si Li C u!wanc o ta_amircun tvi 0 V` ci GO )4b4/ :Trt(f) '0' VW:i.7i Z 3 b?( Clolis jlibnmbl. 0 CO tk4 53.)ettl inc ok.na Jct.\ ca- ' a vo -'49s..f-p xi-- P.- _Si on P.iss?! hi (20 tn. (pjc 7-:ikh0el LvAsc ;4- A-T ol/k _calf\ *) -Ai ms TH7T-64-44hog Au ciiihaj) 2 it Val 25s a tatis-i n ib g AVS -..nrjot-aocn cits Arp-inc-4\ k i n t44 ---SW4jattYaci S 59 --:- 7 7-Clicl'ibi "5 7 '' S-'. 4 S gricnt>h er s\\ 23 ss. s. c r_ rat./ 0- Ni.v.- vs Li +! V c.ww VA2 s i.vs -)k- ovik-yx li Alfh4-- : 4-S-04 TY cat 50 fr > wux.. 7 A c 4.n it tn" Jstr!.a. -L /ay nrcupi al/ rv n- ite Agri -si4 iivi. ctigtot io\v-)b\rcni-lit tvi 24 vivr. (Atio Tesp 4-4k) - s cc; 4 irlali s' cl "liai..titelk\sel" sell r 2 \t). j "S?ii-""lf +/gel ti!vickilgrf -ka L +bi g..r2 6' esk t-xiet Sm`. -A55Q) 'r oil 'ia lar) Pc h 3 rit /frb '-" ezact - wi.'i 3 vs 2fiec 30 sho 0 Mcn /2 s \ 02"7S '2`..Sgb---) q -i-at.0 \ ` A' art 6-4-'mc'n ;t5-5 -N :ally -d it-jilt qtr. CS. ; 3-tiv tlf!k4(49/7 245 c /4 3-i ith w lcb; - "k"' a 4b-...vim_ t4f4t"e2u:tg '4-r3 sits -h id i 0 4 i -a S.4)."V t v4 skivh icst l'..la tik 50Si.A..a--5- nvb- 5f k dviri 4/469 atts- SV 4>407 tati ^0 7.3-akAPJ y-ra4ctibk J- T-6 --.C... j - -ssti '.5-Sei n 44 l ub tfhois.4-- g# Ji.6%t M.' talk-% 2 LAA -VO %sot.; U ¼x. _ e a 2 4w k4stli. wsiss tio SY9 -Arit'l 2.0 T :J.-2 '4 A trablto Sben i.ho j 0 tin 5 tit tr) -Ssi2AbO 4 i :k - lift X-)/bq Nk V a os- 0 c4-0.4 Ku?not) ok a w37kat A-S b)r Ctil(442u0 5' nutk wo lit Aft's- (v74 Q43.- -s N la-ill'5. A )SW ".! i5 i: Vnvai 244 Sb xv-aci sv wocel -vc-)0/ r? c-..e i c 4 -O ap<z 4! V t a to-o 0?NA 04-tto kny ek <n07. ' 2X4 4 fro i c ' at afivte r:4 tharillov. e.-ka -Ten s kw 7% m.t5 rt--c "Cu S. 34C" S trala\ uv i 6 02frj s. 42) c. s b ci ix 'POW 3/44 tit* ii/oom nut io satstor "x us) ill' '_-.2 fy CO c.5) 7(47 M/0 Olin? JpL i'vp (rata 7 2 -Pa. % b -rala.40-ifr it'ac Jog wa: \\"..AS.s -fkisi /4c.. frek

41 tticz sb 44-7 S. -op )c us iv tvv nictk_s 'Mo34oubo Jkf c)j k.? n4-4uçv tufv JoelY S.! "b4 itsto Asa-MA uvq 5 b 4 S. V9-Cr-TP VC:Min n ri alun 5 b( k r vo) 9.; i-ctkirr M-2- kvadvb. A e?ma e -A ;'-&-nracgrstoi ; li' k7 joi- 4 CYO s i ti As! s a g to /b. ut fa la n..) bl T 4 A -/7>rai b rinb.ra /04 s _V ta STbien 3- S' _s-b ---u Jg to -u sfratcy- S2-6t 5 ica -F.Pos. b--(4.+-0-t-24-yo:325...aiar-thhu 9jrz.vstk.) 5 --i Di' c. A ti 7`z 'ap0 ()!--i-q-- by; -C)cretx 05i) --. 5tits i) Of c tubm i i v s-aci i!5 ilc J 60 -: c "-a k A2b( --FaLl -.sc-- 'no 0?n).. AirLiCib rtl ish -.4.v-W( if! --. c.\ v3 lib)\ ibt-ti bir9e) -) LS 45-Tic'c'D _C io - Th. Va d.ta37-6-2:al.- L 0 )5 iiii _rb s.bci auts squ. 45insi 04 Jba 4Jbaq-s :p n 5-57 sw.. -7-Yik?- T-cri-t-rOb -r cray. ti i. i ca"..}s-ds-aisu 5 i -ra (N.3% inta.m-a-a..s S'd. i.: 5(A s-b "a b5b\ cli '.--- nti 5 0 fa Pjtic. _ ; _rub a % -fra J 4\ stlba) abk5 - JP% _p i Alii4sai c4 a l q 5 un ri katt -fra M ± 0.04 Q-if std - - Sb 4.0 v-4-s QE4 -)(4 7.)j ti\ --aa n cgs0 bi 9" S gnitoil4 - wh sat e4/r J. b ti.-s-'"0!')ctil J44 s\ 3/44)5 cirb?-bte5-40.p.ss'orp \\Al cs\ vs-ni St Ts-)3 'P Lk -PO uksuratiglic 'we) (As \ - i 'j*tj'o' -rlir3twtf :el -.S uhry _.ban caa _say bb-lv i... ')(.-.4w ba it ' c sz (mai!-&$ :n- ----:----47;2 koir. 4-././c7\- ' Lin.-q-c-f- : uuhs ran'sbn -y.-frailio)5.! ci 9J bi/23/4t b o -". -7\? ' -/T b-/ < S" r:c WM'4044 ' '"44 ' OF C- YS tte r' MCP_ htsill ' 0 (k)k-').. "\\%c-s. -a Vb VA: " crte.g -T "sial rain/ v! T )t9 io r ' ka ti Ci tio Th -)M- el?: _SS V..S'Ao/2- -* elroji 3-; Ai ".ttl Stk.40. r a f " C kl'i k a 3 b -) t.).y3 i.)0---ya ;S.V ' tpieki)v i iris - 44'A3.---q al-till 4 0w owl vo.!its -.aman.rmictm -tesm.---e(y) -/.T se '4- tti u tic)..5'4? u it So Sikl:;. lia - -elf \ Ur St h' '2 #V.S.(- - nj tal "5 (4 b4 _$""\ a -a 40 4-talout 'a Mk ' ULb \0-0)\ OC '7 in ---.N g u npa 4.yo\ D chut.: -7i - 6-vpvs;_ 7 9 ci -yak -sckis.-t 'lib..at 4 s-ta u 0 4 sb ir -?akns -ra/4 S-allS gl A -a `. <5 b Di 7 A. - V -r):q trb ;*-5 i f tino.5"-j r)e2 0. L lili.. G _S` l kal b ino "vcil'? i -. j- E-Sks tt0 ta.3 *.ifils---b a )3 0 ttcit- E- ceifsootc X l li Li ra filq s bt t-jno vatiet SP b i v : - -/ 4 CA G/. -Sati '29. "9 ine i 92. iiii. 5' lo't. 4i 2 Prog t t-klycjicn 'vy ian 0. o 9 64 o 5 tfla int - 4 vv-v 'Xi\ 3

42 -tb..erifr! (4 t i.-a5'floti il. p p3uocn x -. v>k cicl 4. A ct.n z- thick> L" a S "Vio 'WPM( 04 () S isan.u. "ail i- l c*. :Jk "' frcu*k bts coa. l urv i 7!Csb9 in) N7--AgA 0.2Vck! `0 cv) c^ 6 " vb"\.. ' Aft " i- b re-i 4.+:7 i stb tmai osvo tzl b -rnnr6 sv i^ktera qtrorit%. n jig loacro.4.-fr re. rw-m Ajf r--)0 fir lino- no two 7 id%) --; v-il-to ft J%') ai "fuel '0-/4 -PPM liasi "lb 0 i b i ' w V " Li 6t: -- cs -) i:A-0 y t! i to id 9.7fir 44/4 tnas -tx svai_l.2.ka.si io.z uec 7. incia _ r _ cirt. 0 ti..rgnstik -ibaq -- 5b iim.4u 7D C -? occ- ciption44/06 a Ab 007-b-o.-4 vrarnirer") tz5. v r 43- Th -2 *loci ^).tt--.-ac4.4 c04_ 40 dt5w.) S -twuc.t \ V. 3viz n kt-%/ c+.i'' b wo-ti 57 viet -t3'. t-. utcn ivtf icnco> 'ot `5.4- c "ni.cnot TiAtfirst -wit- G c.notra libel iict-zocb O ss00. 4 k t\ti tys-j'! bc9av wc-sysc s4wa Ogiat 4p-th cf tb-- 4io 9 -kia23) sso z 4soci5"avOc t4.a trsit`nitinc7--u ) saoi UOi ilit*ppien tial 4 otei csifc! c. i ;trgii 0. ak zt. Vi V "a l...! 33 iii \Art 7.3 r. -7 #4 4 + tat A -5'.4v)i4).!.0 Alo Mitt-5M ng6) *<00"OfkrAlku\k -V-vcl 4ecro9tils'a fr.stfr /4Sh r: 4 bewc4c i nb t A l a. lib!a kfc-w V-75-Ltg ;sir' rticriati npra 50-7 \-----).? i 2cii S &JOS' ary3 b -AO\ ' in (JO _stansinj.tha Vha inte WV'OP3! % A trao0" of. Vb 0t "lfh..) W 'm 0 cla n r cs -4. b?. 3.4 pt." qr-----cis:no...-- viov>... 7.t.vt.lviero2A.Jcii. act+ tto Elf 5...ysTitiV a i 4n5..t(9 it b. i y %* Mot\ (A / V. Atain vtobli-> 04 4./LiaA4 4 "..f s".i 'a l % Ay ev /Vb \O.) uou -k ' 5 tgl kic Sic sr 04 t vioci V) AN dia- ok gi tc "-n -a 40fron "S?c^ 4/347y to Air 4b afot.kt ato p: a MT U93 last:/ 2J to:ci i?c iv' S vra 4 4 lase jj 7 'SW t t-f 4 W42 itt.4 4Ghti-cwall U V ----K -c-exkroitsicenv3. _ 4 tivs c weitiv *.t brn 4 s. 4± -es fr ktiore iy inwei ao 4-.4S- SYN M -. c. t.-. n 4cf + %Aoki 4 4 r) ----nic5a0-*jselb S 0 * 00 cculva)po n vs v. v 0 24.k.k %_ n ts -feni = ' fr.? -X i A so--truirtun--x./0--s-renc - / cxci.../2sta05 svewt4 (wig/ A y% 4 -iirb fret 5 N3 ti! i V t VAllA. S'S ;A. 7 n AA jrc n0? :4T.:/. i.franipt --Z 45 vb-u n ui-va--0-4-mr --o. M kla 3)-' 5 % n / -a ilc\ 4 'N%; a! irpm y-rs-ti r i re-et?a c ke irj-- J. 'PrstVi: `' 0 0 -an 4-Ton 0 tnl-c'e-p5 wt+va}r4 ' ^ s- -.. s c"? - ' trr ' c -. >i -04. b T fe n w 4 sb..as-ta o blicl - - c AN

43 0 "ls."4 " " ) "9sn'-' 9"r Asks5-5 A t% n - )034's-a!i45-0b 2 ' 5 n440 'zvt -4 'Tub - -- C 4 nn i 4. fr b. ers -ti ff c-cs --ib ti *eft sti ckii 2 sss) -kali Ai tisnel 2 S!Lis t a li: b t - - ''S -4 Pig - - L Sb) lik j` rtalaa - o 3 " LE"N ee"cp4-42q$ +28 at B svi.tri s itihv -lb ei-ya!i Ciii.A S Y\ 55 ' Li.4 77C-its fa cil - iw 4 -Su -FacirciA S inolivituo irsoc :7-c-fryv73-A-crliA sk x 3.c >i t..-0:tr.- ilei..p ist! l4-3.30) ait io sk li2 0 ag.i5 "stro ccatcsioaita ra -.c >V 5 kilt\ ' *S4aJT 44-00) t ess ivt) CaCa Llano 4 nlicipo 24 c CS 0-\--/2 C t alb un kik lick-mtm ik s- 5 0 al. 7_5 2 /5 0/.6 sa.r b ull S.J4 a; 44 q'a 04 9 /4 au4 s -\ icos Sa t/ 55.">\ 9Chhst At 4-40 azi iirajam 4 Q)\ )\ apc-\ n r fent/ "vb Ti.:4. -tam kv3vu. 73-ak..to Vo? Pon \ MCA C ityaelei 6 it iii. fr nit 230)4. c. POV 446tioViTUra5tiajDN S'04)0(7> 7 'al b 000a. Wc 4 (.0 'tleiti ut'll'ivil vii 5 2'n' 33 'S elt i OS -\\''Act r.-mt5.nubt#2) V\ Si 4 \ "pmmutot..v..")... Salil %Fra 44<(S?.n il+ (/ LA! 5 5 -t ipait icata-k 3tio A nolrv n 5 cl? 0 ak ckt 44 n0 b 0 tiati#a- Creiritt - i-(4!i 400 +V(05 rta aiito 5-. ^VA--).)Vai isc nt'l rb i Nnitl Atra os ti it cno n \nt< C _X C r j...torinr3 3 Acti l ancl - sati iffteliti YPC4- coicn SakS)5 vi) tal4kols 'PA..k i T.S9 'CteU`A \ N -tvfr fit tof Lit* air -alts :.n' -kia Mc% -b;).. t of) kikvestia.-04 }0' S\sytA Vle 3N itz livaps -' -5 Viii r :? - --'3 ' luz 'r ' 'n (' wo\ %3 i - ''' ". - '?ilitra racip34$ an) r u ' " M y4vajn JMA aczl at 2iiky trai TOM C rti t 3-nre r e tat4 `-sc t -0 % devd. 4. A.4 '-4.2ir -. 4 V cb t" Sit el "Dtok5 ' e c A p 796k "al 3 flon k. wac 04 Va tio.i. Pet -l a SS''. 4. chlib lc *Nitoi'a Sb. 4 V 4.$ -D "St ' Cy- in! 2 4.3eer3PCS. -! " iii 'MS erfird..3 :t5.-tit- LN 5otil'a 4 sy 3.it 04e bni; ttlin ( nro n i7n. 07 7i05 'M ta.ctras 'WV'k3 VA2 Eri noco le JP0 i/t-d 7 0(cd vatr is t? of fr7 n 9 Ay rarne?"24(.4pv y N3E/oval _v.a. jai net *4; v" i40 tra t4 t4 s 4 Jo -430 >sit at l Ji N 0i pupa a. NM c.".3 \ \ 0 dzeityvit> ta -.4bik \-k a ran ofilth 3 Wi % li -b-i iftrivatveres3 ; t(rtat5 i i:-v 7 CV t olik a uus ans pn cv nzi 9-2 /.540 lien b -S.S "a!s5b)-. Nkr_2a A iii4?v./454 incif_ cu ss 44 4-M ileac it.*". 677c -A-D r s-* (tali 2& \\...a st.) -et ui.c*..zof rijavc"m DP/4' t' c4-4.a iiv lub AT. Atiti cm siovm cu.? a 4. \\. ' 5 p. (3 24)bAstt ainb Cit'at i4 ' 4)w sa iii 4 v s: 'f i -\g. SS t--bir &o-b ).0-3 Asc2 lasez swan.;.flet ou% A la-n" f'ss ev to c7 0 6 ''4' ?6+.5::a4 --raltvo.cr a i 4: 5-442_.-ca--) ja--n3 gviiipuos _3. qv rs.n..4 al -MM. AV d -- 9 UV CA-O-.

44 rs....).. v.r.9 r. -..: j... J. el...).:jp:t2 nn 0- )--eno Alt -N 0 Jr-e- Jii WM' Q S WV - Aug 'la? te 7%lo3 i T-06 4-A-m N-.5{)(. b ErniTLk 97 n Li 0 - 'A. S 5b7 cf7ba PAU i2 lbcf S ktivin75}- ECW. -no/ &tb-r-o-ec4r t5 Lrra5 --3Joci 0+.-?iki.. fiv 0 3-isilutsc.\---a-4y- NVb VO " 3..". h2 i e pipsfic`rrird`o-wlit:sliar-stvwss-( -V.S. POC -5WS n l s44-+ yaq eiwyr " -athl. 7 a))) bci -LT S b'. -' S..5 ol a cis -_s us-)t4 tame. _" a (3 not4 v CitN jea S 4 f Orel P J-a 4 ta):4a ( 6 (At critifriorn 44-S-ftrigThib b-2-4-kiirn-sym TAWCAtn -a yscs-cki P s Al.ho lt istics Al.a-0/.4.a -ic A ThruS. -gais3s-aj ` 'D-Son "e b-k 4-)D s-7... `s3 / Vb.. )4% i ll : sfeiti -luria 5 A a-qt0d! i `-Vk n 3 +Lival.\-sr _ lt a.:j4 ar/4noci al{ -4 Urii s a4a..t0.4 gt)!- bet li ksok* ThlyVal 'at; ek llovn 674(. 02 ujil -244.osnd &bibs- cram 2.pA l. kaj --i a tiaa5-.k.s-nr.- kiwi a ---oa -cob )\---? U eatak.2(.5.-.v test ay s 2yjp..7 -s-s-l-4-7sf srirtrul ltn 52 Lil. All/b W 63-u ssv7. -:'?:34lilitak'n?s of VoShcl i 2 6_ - 42b -Ono ia.)k-.7-0-) insok 4 -as 0.k _rvl -e.p c3 aii " J Lilo. _ 7s4 not :tovhj Vaal?.0.A.-9 i4 issii. -dea a fq tic. l aatai -Vb3-ati.5-3.' fri7oc 4;6 :-:.7-cceN $ )0:4' b 940 fr kv.- flog- >l?.0.v if-67i 0 4; r 3fro r44- do:5 4 Vho 4 r 'M DS 7 L 04 la 3.'2iti -i la Retyri- lf..z t i eirruto..d4 ael..t. vis -. _ PS Cet 445 AS S C U bc* A:3-(AS v. MN?g-#/ s4^)...()-40. it4 ct uvwd i to3.4.5! 3 'l 5'35 '. ti _ f flgr.-}4 9 lc 4?) ' mem api bk arebv -/54 7 tts f.t.fic r0 a uv it au' tt%)4.4.- vb 4..-Pc 6.r.3.. "" 3 - '/-4/7- ze tpirco t./att nANO b TS 0 /b un.iv 4b 44. cmi-s".gotts4 -aittat" ilk k 5:b:/ -?4-' 4pl'irwa st no.?ma i-4ms' is-j.5 Ak cr-aal A &ib t\ Wit. Ab23.k sistn et-)40'i' `34 Eir 'S nn?- 34 \ 6--r)? -S.b bra a/ b4 /0? ' '0 \. lai c ibeci.. 40 a7birsco bit4 la sal VO S b \b7.0 r ' tszref ilikrictl y n. ---T-4-4T-rgi-scn 4..n. we S.}765 tikui tir u hoon --.:;q3` -AV/ )(2 0.A tac.00 an -' r. Sfyi. pritarb ' "rats ( r -e --- r- b sinvca!5 lib' 3 )kt Alfai:zi %:kb tok(v n25 ii 04 ;5b k tr # gm ei c -?V. t4-:"-eic4.4 4 / al?jai c lati -2 fa ktio -sm c-it-00-0:-5 WW wcaprn S-0/4 --(5-& 4 -TU f b!ra d fa it onc 'Ynn 4 Tub -Vis an(nd )0. 5- inacnkaq3-7ely Aft #.:- cst - - N* 340 be4- - Arnim C 40 "9" lb SSC." # k b c t % t. *65 4t ioivi J% V - b L tr -/ -LW FP t -C-cfra._. _2P4 ti. 02( 6.2 L ri 4 al% atio ntil km -? t4 al.0-aa 0 u c "oral' clone 4 " cual sviarba u4. "400 03c '2(v.. )qt-4-hs:/aac -as)0la tic s0(4.4. 2Nk ts Slit&

45 Vt:to) A o 3-}a i s 4 SV Er*. ijy3 pwy PC0 V J o - w\bn mb frb S.Th F-Ur3 M-7.4 awoi-gy -?ti s- J /2. ikc :TratVo -or tri-sibrit As' -.rho nu ila ti..\: cl-acc n4 l vb -4A takl_ t.3"a"a tl'a -a5 0; 50 C!> -z A4 -bile D S 'DN. - i c---b oft q4ocr-iirv7 -). i /A n ou s bcn '"*ts ''N'..LC-'-vr "AW 5A5'''.\--This Cv \ -VD' : it/obi. 05 t-fr-v) illrp.b/ii. oc Sb(i "a(i i3li.) sei -apol b \ wo4-4-sbc fah. -\? A5 V.60 -"Vi74://.4>4iiirt/b 30 NA! h-trn o Sbc'el"!s - --Ar-F-vasiari A-Qs \\-\ in 5 3 k \\ cv\ 7 i a.2.rcvatkd b re t.alt #vfrb4 in i "h ino i ` (-tiracn ra.! \ '?...A(re-S?(%c") VvU S 2J h AbaY 'AllbA cnii r V6P.Yia e4'l2 ii 0 C"...fh4 0 O.. Lii c-a00/ lpi abp -?tak trat ci eccr-2 bv6s J`c icej 'a. 0 "xel 5-avi isej :-. 47a ) t-/ N fr.wc4rib to[ rg u A 5 '' S r -i-ii0 c aftiou -5) 4.90/2 -A.(/ Pk5 4 _ :ViiiiN pet i si fk. intra --4-V Psui4 45ts faj ivoca5-duoc "Sq-Arta\ 4.5 (. tiald'a 02u c 6 6 S. 4 c zat f Nv. -5 n " 05-2-bcn--4 ivy] 5PS4tA vick *kil t '47nne% ' _t_ a TO ki. t bc.-nrir..?5 w i "al tictl..tv.).k..-c. o c. b6. cti N b a3g.. Aik ' **he& -"a Ai ( ct 2 /09tafti an.444 tr3j-. 4 vrhictittacitil 0 fl V i b onva- )tclk. V:c.el k '-k.r.. - -skri-*.tfii./:0istei ill* to-c.44 %.% Jno..4-irib li-kle? ' 3 aff '-a i v.^0. san stl- k'4 0- ii_6a t. yr vb V tc oak -id ' 2( ' tit; 7? 5 On Val i/wy ok '? rd cn t Dv J 2 0k 4 re 4 fr % c c r tril"i7 -an f4.j eisto j tii-f are4 )fisym lla vt.t5 "44 thk 44 et g -v! (0 el t to 54- Lit*E-A restn -Ye\.t7 t - atif5-.b. Ja Q bli 6 SbCi - m ir rau cil ub l4 4! ak..). 4 it4 07 S Ascl -Anil. -- '-iffibt.rt-i l 'isa. "fat lam afr ab_cv-4-}"ab\ p-07 /vas is.rad4-zob-d e) 'SAN --a c iitio '....K.--.34ci."-3 0.) (i.i "2-Pa Clin A ' n V - 0 b/-0 - ufb bo r V/4. 'ea-v2 b 0 v J 2 S... i ei 2 oabck: A j_sic..?'s SUL atf Ss cal zr ( ib pl.-5 into)k-a -A) b iv -.40cr-caAs ta ki k-t!.4 3.a -D'vlawer)../ - Zit 6 ifrai-lit42 N V0'0 0 vtigc-retvercitilfic. s Alva jbevw-ot 5 -a 5-wbralta5:TP5 vitcu.`)w rjpvilya `4/.. '' r 7 "45 ft 4-el- 3 " et 3 V.4 > env40u s l bit JO -a :_t-40. ) is iva'rt rett ti o.i -t-t>i wi Va Tav n a uski xsia tvk cn Q5-i-puos On es-) an trjpa -ii -Tak-w--toitz: \ in v-nca ft)..reen -. lib Uni-ck uv 5- rids c t c..k. b vn-ati J9 -a % fr. ' titan 4 Jo 2/0 0' 'At?PT - -r2 A la tr et V2N\ vie titiu a/ r 0 ul to 4 A- T_ 2_Q fialt_l_ing2:2---na W Sn j L

46 S -fa Et lib 04 6-;!c-vi ".(A5 cno c>$ 00 -/ klo5 52 nic k!.n...3in3niir n vely* no:pin aft: Asv _50 Je ll JO3 9AC 7hiOctibino AcriCT...Wol k? \ "TO\ to nrara --rho sbcvm5- ic h.to con uo VrajX'a 2 b\ 5 a) C lb"?-3 4cnti tils -fragi/kc 'S- 0 5 gtro.straill sy s-aprasana -a{n..iiinoci -AcA 400-ar. 24 t j. \\t\ J. 4tici kwo wil 4.co 0 G wo 5..kx -0-0/A ft./ant/7 3b civl gu CO lirstwo./25)a Sif-Viat0 Ja.4. 4 NWT -5--A. 55-bwa /44. hi 5 riba-n k_90 j vb}.9t s 5 -Assb7 c7--9wcs-a v t tfrattoridpv-a t--ycay J-70( -70S-vcnTh csic-svo 3-A-A-c - i nti 3 rfr) P OA W --.4-h---S-TED-W7.\ :)k f? (AkJ N l' irr) - 'Jr/ StOLY0 Alb : S ci'd 04 Grnt+ 4.uit!ch 5 4..M.Vb ut witnatvio W-3. t nv n 5 -v\lot b )7) barn f e- C nel S S Pi >On Pali ttk.0? 0 ir) c. E-5-tf!! 474 Y - W5 -ai -5 raw)...ccii4'24 c S ukfli --; -t-u-3--i wo s -lb titia-!tt knlo itti ;it sm zicn Abucka ± sa votom?. jf...u. - Jbri i k94.) " 00 ç C n -3 9 kchc" 5 ilia mar A.W.FtW " i r0 - V " l rn. t. /kil igi.)-. s..h..4t fa fro.3: tilobil 54 -vasoa u arv/2:itt. -6a -ta An 5 ( : ' /s. 0 traltzn St t 0 ' 04/k.! X b a o i n goo - u:a friyid-r -.4.-'- ' i''-r--.-teta 0-5-yort laantol'at) / e 6 fules- i -' Z -..rifel. fria it n4.h(0 -ri tti 000 "tt..nkla fr ictc.ialn>\ ma \ %_"\04.fritt ; (Pt k. c volt Syei. i..#-c. t Tvgcoc. 4.2gaci il_ t/ rs.yott- iiipoclnyaas Loi b 0 4A kr"s". 4. 3iii 6 rue? 4-6 it Z 4 Jbd 74q 4!be Jittt DA k Sbv ' 3'..C).b 27 44/223 a ' afiol: \ S- 'Yen\ )6G ' ' cvl 3i 4A S55b ;fin M D-03) WCattl Abr;a9-42:.?0 N] (`0 (4.fai).\ \\ (? tica Uy Gth.og '"?.):2 Sr S 0 l/lak 09 am v..?a z ii thaila 4- A9r3\ het- 7`? 4' G.s.c.-. 5 s :*sen Rte. Sh o-k-./!.% Ob 4Jecnt..! kcc 4 20-F "a J h be -Syc crc0 AS.ea..)V7 '?Sbl c (0 cr2 tib Stn AA. tolki j-2;a )c 5et Ab Abo _5a AN z. 4 74'4 k C frptmd/i9 4 'cgs { 09 *C V2-k C6-77 a tk A Jei 4 6 c..oss uh.) J45 4 5ki 44 so -3c4 G il!-& G A ydib nt-i VerS n 4 C U! A btn't 2.PA\ P0 s± 50.0A-sues <so "a94sajobt icitr) J( torla- vaincthvy. 2i5 h4.2 nol a SS L n ti 5 sa -fa t ii Vn 0 Tim- a AL/ nit i u.t&e-5-9 ->ot 5 l ubjlczcoof +bok N 9hccx2)0 rem.?).\ cuk5 a - -)s -S a Astn atilt- 0 r ati cs.""49 G.4 b '244 San); //* ib ty \\SW 2 4k spsord. ti tra.0:.s. la ii rli 9 e n; ; ;743 tn (Jib ra L Gio.f 0' Or CS tr S s5".2-sfs#7 -u S2 '4 Os a lime S.4c. ra3i 4 Alv Ajw

47 rt (./ 5.) -/40Ak J?(AciJobka /AS A b iotic "V.h )n '0 S CS er 5 "'WV'. tar 5 gl Jan) it-ao UDC) -SVT i Vio 5 CS4 ahld /}0 acistrte2 c44 (?!/kei!-dt-tak- CoN ca -00 alel T:04NVraW PFATO.? WO 3.40E-5J4n S-WeS 'sib LA flan b -7N. S on o--art i --5-jil S. S C't -4 " lib ": mo i b. ti )noi J-4? -nn %%we% 0 fy vmort-w -t r t 744fW itiv 3 7 licri - ii._cb? 2 i Sfill. -Ta li 40.w4N Clibi c 04-ul-Li-Tc-D-3tilt;k. tb4 A- ' -.nlak-0 -t-04)sa 2no t*vi ina-5 to tif-p_aa g t b) d -4 s n7!- s a 50 k -.. Ace' AtA/4-W"cel A vita ---4-Q-6-T-2 eft rthi lb a rarra ci }but} 0 S it nt.4 crs 0- " (;) trber-7/757bit b /t45.. f :F barlitil/4 0+ a A U b V-470-bn 45 vtvralt/ iw n-67±-.cv. do vu ' -b-rtr -?(Al..--)At i 44 he) i. r ( - ' ' 'Q c fr. din" LA Aro air totkok 0 5 jej.e C. b c\--u- k ii y -to6.4w-.). -4..r C - 6 Oa ri n g ---ain ibtit b).?/-p cn-art m e ci -WA- i veta -K?kAir-teterrr4 ; i-a3-2v ub sbcn -Z va Mel -al'..3v-st-ftw-7 arn hvo v6-4--t bai - racy) n0'005' ' V i ' r Q C -?n ' Y?ttk 74-4 V- CA. br 6 4-Cs A ) ict' '4il - -T fl5- cw.rnikr2 ivir tick \ yr- x-au. i-i a s. J "aott -t-vo've /)4 s _iv! - ev \roci vo \-r\j.2.;. '-:)-* -awks 5 a "c ' s-qt." : ' tti-2? Pe'.-a ri PO -..M- -c0 lik a a Vcol 05" Ptva.. - pi+ 4/4) c la l'.. a lacat4 4A. iv?aa ri -wki ttri.40-7 At!' tova vt -04'44)500? t ts trkal?ik tram) 4. ' :.---p)) 7..-ati.5. flaol l.til at-la 5--tbei // p"; f... i. ""' h& -n 4 M/Su'NA-A-o- " jai " 5 b - -Tub T-' - f r - 0"a(vt v SE 4 /.!? ; k.: Cy Li -all r r a n3/44 * Ob s-uya 0 Jo ec ' hic _n -r- a 4 C..). S qv --Ur-Cm. 4 4 triail4 4.P 770Cv Ubt a itni nsal vral -Fri* S in* k}ac-k/2tav 00 klk.. --AA7U LE rtiotr.re22 6. tm (4 a Jo (.4 'Vac i..! ' 04v t sy io Clic' recisu ctk la?.. S ci trb -N.\''v VO TO [ _t_. kj- 4F-facade/a? ri 4cArtjho ci tts 4-0'64-04? -/ 63" / ain n 9 A i! sia " -) nt -A v. T. 'fr' J 'frba9 vi 37. 0'rag- o 5 -ish 4%\i--a 44-vrikt -auw- 4.V rabl:-4 vs6 ir)5sirka '.' C ( f a 4 4 ya i 740 7itob -aisib A tsbot o S clorl oq -7tic a ic (A ' V A Sni 9 av0 5 \J'' - -? ta ' ' 4 S+ 7ii! os- it -as "at-ik MO ocn -?- itiv Li renaion. 50 Vs"0-.. nn i JMVniChk WO "Pc b ty'svb rakti.' Cti. /A. res.' VeV6A-Th r

48 -.7.PC PK-W -s-aakdg iy7.4a Jo 7.)oc "7. i kr0 ty4ri_ p4. n\ 2trn okua T3 tyt itio j un. --A teno wesads-a.) 4.5*--cirse!-Si V! fat\ *A ") xlv9c5'2-4a ''t Vo 5%fli #4 on (Agit j >took slits' cn jq o5 W J-4vVrfm45 4 ibli wit: niu.7 5 i4a -0'7 5b krona t s-3 sici --Ts ni- nk bsta idau -av ithal -yrcry ail mei b7:50 stak ;fi c ra* -ty PF M -(73-* Cjyyl al -i\ v 00 z lino flivirri-vs5 t\ Alitc nkylnowli 0 NW. V JO 90 kicr A vio K n > au vt _saa5-2-5-rt'co 55-AWs-a. lb-) i 2 vot -0/cSit -5-Tq f; 0; Coo/ C 55-7P! s v-yc. Vi STY-TT ci c4- --hr.5-rwki -k vojjor t4 :r As :9/4 ivy/ '`''70-'4-t)-Y.J. 04 iuy "alowa) -ai -0+.s..3(vicS no.r-".pr).. el ciwlts-o-r-kwi-tr-m -th-lbu?hi M - " ` ^c (- sjai 0 ttvv\v-c" o " ' "fal -aleu ' C- -AC\ igis.:7---z-f-iv i k rziaj s ra-c-vt -tyl sures-mu a-k 0?-7 o -...S-tv-io oik. 7c -t3 /4 -Mu -art... 3 VA. 4ZTh Oflb inc ir inb?-yer "Of ith( S tilbont-76---re:8-7wta..\ s Vereai Sba a o b i ho -lb -.? ej c`) 0 rrib/40vp#)? in ill -.a it ek! oli ma gi Ws" =-5 -.& li qvistmtusb_cm---4 iliw0-- / ttowy-ka tq \\'' C cflog--?.t.now _s-a oh va c+) friat4;340s '3 $ G$ 002" #2 * 4 tb3/4*-k vt l*k- --Vittltrs - a tri -.7--Y-r "!stm!--ac -* tit' ':...'cso --sbm - -! /hc(-.(!3 4 ar 4k lip4tbritetit 3".0 4k Ara- 9 i-. 9.(n is-? Sitaa 4-0-3&-u- 4-c-isytrsbD t---roci lit AS up -a 't is a irmo/. js.i r.? v Skin _ i ist.tnekiro 6 -Lca 74 z-t. i Vit 4 r? lit (-ea JO -M-4-0 ii 5 Silill 0 (4 "PS.6.4 suq 04 4e c4 4 Wtilffii) M. W JSL' Cii. tk5 St% 5 Ynt 0A-r4 & Ta 74.5*- -fbcti ibtpli -4...n :it utytempscotc /yz trysi4 hat i 0 'a ii66--3n cr-wattt 4\0*.... J'!-S PA P { ogr V 0 frtb "lv. 4nruti..S-auryt...o-j rts A latrepat to *) n- - "tin" ) 6 F t (iti 4a 404 f -49 g!/ vn."" ei/2.0ic -a 4 -iso V*)) na ts ajj5 tin Sh 3/ 47tra il voi /4 VA t''... -r b a vh theq -arra-s moiv-vcri sip aib cts 4 Tay 20!bsil Sb -ku Sivit b --vara anb a 44 L % t005 S4' A:ta ;3a u4 5-5: ilnl *5.5 bti..)r a _c ig. nyj t4. -Z 9 astb i Nsawr ok &s J.-no:P7/44 ma oc ai Jots- ilibai T he 4T n 3 0.-T-h a _ - a ties mi- uy(gti9)5- n Pre) far-6-y b s--5mli vrly -via 45 -hi y -a)/2- MAron -\. alt. pp cs 4 tehtssai t isti i v..!ci s ' fc4 4 U -ran 44; 24% L' is Sii b "T ci -J-Vb" tt-- LT). ' S 4 2rsfajk34 Aro A.-aj ill /teats 'itoi_4_!ii 0\ 2LS jss )t.5 s K W- Sidli.

49 VT --)''' TN "".H tn ' Slit J-.5" tiA c-4.65 (' '2 to '-a "\.k ) 3 U 43 lt 5-t ooet.".taa lo ut-kg --Atick C Po ( b ' Cb.l7bJ v2 *S 2 ll n? \( 7 SASS.a ti 4% S c A b-iielc74} ck -sou A A C_. - i' fie ej ail { llo-q) -Sri-! 5 WO i 0.52 wi W') Th-r2b".; t 0 itt Ak-r eclat) -) 0S 3i A' wjetk V $ t o o 35.0* Doti b Skrt r>tiki 53 4p. s.tt trnr?a -ktto Vn. t..) rub it AJ efrt LV 0 tivti 4 b rns.r.asacvs.2 +ti c( b 6 nn 4-5 2'4b4 V$ Val it2 7.7-Sjid \A Z n0 u-m\og \ '.)\ be\.5 A/in-Rai -al- L s5-)4 - LA% Uo j? `. J to. tr lb 2.P W A P`v; (n ----2)\.k.''POT -- )-acol -ViatioU 4.0(As ktbpaa-ayun -kb 44 u' U2 S. tz ) nib i r(t-a-ib li 5- ke-q& n 60 uo 445!. icrys Ja 4\-lb kill [rv Airtik ilt0_ am -3 { 4.litsks i)--inssii TS8-' z '.3 -a n4 -ran P 3" L4 JO Ci A is tifl -AS ns \ AbQ 0 A2 i-tu -D-abq - b )idoirt 'n bot van? 07r-C.ftc 'S i ctaa 5 --b pial ilni2bk 5 '7A._0 t. p.rry 0 tin (-4b 3-nno7-ai th...t-5)s J..a 'At -...matiivb-t j J2 -F-S7-- GS S \\ -5 cl <S.2.\ ' c '"SCnb" 7 lib. a 4(! rt.'s t!4s-4bry -sti's7 -"Ve"4 '2. dirtf v..z. -3rJa )-24.-va_faric-2.: -7-5 eivo beldisit pits? ii.no i ettn Wto -bi 2Lismc-wi... h d -.ii 5 4 vs-sci rs (me )R 5 sbc -a lly ^W el -a25.39) sti si m -rain ---. JA \b a* i...v laelj i TiS /445'...0 5\-sp A /2. in dt- 4" u.n& Obta i Wild 42 et -\\''.09 A V tdsucalt. iv ac : siti4 4v Pw'9 CV - AS -r. \\ N_C. '..)4' 5 r- ADLSr4 lj 4 n in alit 'Arn '4 tosaico- tstr!-3+7 -h ihnotsi suci ' ak ooto s. ct zi is ig " tlet vy 4A.) tif 2.))3/4s ti c.c. Ligna kr? -no. i-ie til ci OS 4 -"a a ik e 'ClifS b/ EVP AA b)-)' 0 40% 5 felt 4 b tit C. 49$4/ Vr 4 g! a? N 5-0` ikalre; 74 5 " tiar< Nib A tn" ) A% -5t7i ffraag -74 / ^ La- --- '" 7P. SS50 vii-v S idb 6 ilib /0 4 tilt 440) b 0 0 SA4 itoto 73-nal r ' b.A %/t7 - Tilb2c b -a ft Stnncliv r---:"-fr- - Cn 5'ai '9 -au "a LA\ nit+ _bp) Li-..0cl -am.; -So C-Oris2t 404 ao \\b T rpcsui lo.7 "P.SZ -la; usk alay 5 % o i PS..... opa -JAA va w i4wate irt q GL cnla.0 y an illbo fi ttici --tr oci - kr-ono M a -- \"6-Y2Sh-Clic_bWal5 5- to V -49 T-H -VO 'a 44 -ni <A -U.0 U..5! 06 A (A akb q l-nyg n m _3 At AA 4ts? a t/ -t.4 i b./dra.4-0qr hi 04 mo km i vain:ot 7t2S toy -tsq z -4-)o-ksz.9). i _Ahrill _ ez5c)_ ' g -V VV

50 -S-No cnuiit3 S' 'NA) b L v..)cvn" Qpn 4?)0 0 4 fra tvvv - -)4 n-.n.pulke" cn 0. ss\ u).sal..-t--3--rpkt cii c c4-4;ys 4i-ava Mid -.;i-b c) --cm-it -frawkol-a V -PM} in onibto i n#-s.\ - -S --kf -4:. ili SE c'el> C 5 t.) TOTtke) ivio -4n-5 u uo tis j --' thlr -.S-.3-. NT? -74vis"t-J 6 tli Jej UCOJ (ci C' v.\. 5 AA-as-A.4 ---/-v-y3n vt -/ to) fri-d ci.40)----jw ovut-tub -tos-m -P.iiiptios tr.r-ci - el a ibclajj Avr) -loti fo... -a)usthiriia 4 /6 3T3 - wq -. Fi rfa).) oln/44- UL nn! 4S ti --Eno -...flol ub-(4. -f Ms heti- -ppm/ --faimo 4 S 46U 4 iptcfjp7 y ei Tiviopl joacestb45-4--s4-5:499:63/44 'qra 9 PT -VA-Tilt a-j 'f:5 _r CloW. --7 FT-0 ao sh 0 a vo 3A--p9 -Diy4 o 73: Li b. tifttirse) /0. -3 kj/7 bos 4 2 g 0 'T.0- ' ' -J--ks" Noe.sbei i -2:S licc.- \ V+ b 3. -fa 3 lir j t An2.: Da) ttv ltanoi a lilt- ov _-/..a Lists". riral j 5. :a0._)--asibl %o JF J 'a 44 in' by -z---3a--ri 4 jb (7-0T4 bvij.frailisu3m 4LL.) la itub \S' P./b cticnoli tatib0 ri la.\.. 3cfltni24 t?' b 4 2 ra 4)0) kuue. /33(-4-iari 37 :4:intfriy:t4 ;A:0 -ifillb6w. is j -aa -a si "P. Q id b l' "' 4çb29 "i'..-f-acku Sir) -Jcsci S 3-5 in ASm.=- g. --Atatilb/ itt03ta p-laxwart-air -tp /atm/ 73.(4.4: VNY2 / tt...4:nuravb b -4 A!Ai lib TS 4 Val 044 +PN ):. "frisatitt t'v i.) 04 4 ; 3-- y2 t--tap-5-p-0 -e- ) t b>. C _ Ps..`:iino Ch3 T4 cbt ft 4 +t a ")$ "S b ta 4 w terat SN3(. 4 CA-7-Wa al \ 4 v rug-5 _ tz. vb fi y te er - 6 c. i -. 4 ti 34/7 -.5l W> --ok 4ene 57 _S-- tfp tt ) bi. a ut Z.?4--a-T-A--T i:crunr-f. i NO j t AL Ski na.4 bj"..4 to. ikti4al vdti.t yvv at i 42 itbaktb-4f tv r)ci e 04 na ' c +' 4 yirt 4Tnr--T AM ; C.:sSj siik A-7-4 a"ce) -64 tj " 4 -'un'cl" a i vy to s oil "Z iii. -a2 n S4044.b4Wier) 04 "ilb SMzr Ab ilt /0?-{b-raJjj Lli je NNV 50 t try.y9 L4 na0 sj...tko _pis. am...iv p ssol-a 9u.ri5 cnbno nblis Jo;? b ib it Sip rl T :rr-a FErrinti ni 4 /0. s c. ih "29 ti %tic nam Mle tbk 'atf.rj Oar( - -ifirole4 --naps ant 60 slii -40/)st + *0! S" S RA OA V.J?.50" kcsii.4 st f ) 5%4 c l'i 9445t V s x.._ *2--!-5 3 Abj 704 ti Segsi2jj. vo ok ') Aie? 'fib if a 4 42 rig 4yvs _s-br via SlUb li )r!obj na G 4/ 'h ' 'D.'"!A-24J o if 3pet...-r0b.5'q!s guor co.tnnco al! tici Si vio tt Jam u abo SoF alib 4V2 )_ fy is%awb oat

51 479. "0 Ciy non -2 LA TC. Jo) Jne'Y -rav0 "-( 4 Jo -) v t 3 44V. 4 b i 4 -Tub oci 4 ktuo cc)\ 45-. tiarl\----kb AA 3k3) b "ant`i Stid5 cot -4/ #-5 cnok wo i*tipzz c bc 0+-fi / 7 ti?kj ofltj6 SAF Aibh Mct flrt Va \ re-irork 4-7) ju7c oUfl q J4-440 VW/ 3-Ff5- A -Cf7-c--- irskr ib 444-t lb c jn a ernoti oiaci cncti>\ kcic X. Ab ink k b *rk -C : robd. vasi in jti timpod \NZ 4 44 Cu k9 \\4---)2-u6-\ y r)) JO li i V _ A\ '?fl silo 0 ja3na kud bcn-ak kvb2 s _ /P0./ 52Tt7zt.ii cnn-4 ct s! 44 traci i;"4-4 -ci tc_ph5 4. ;wit )90i J0-SA. ejrart c-s-044 tipc-rits cis. -e.tt4 4ttici J in u)- to M4 tr.sz.--?(al-- 5(): s WAN j. a3b)jjvtl of 2nei sn-05 -tvb S ancl its lu -ma 'Pb v octs trak an iy) VO TM... e 4ktFst /4 AratnrV e't -Sa) 0+ i'in -!0:0 (At C 090 V ) ib rd2 k bal7 +. % 7 '' - PrTV)7W5( r n n 9/7 '- ti -4A?l JWO. f)(jy tticiip.4 O4 n. 0+ ixopi )-a ittrta7 lirialnatarlewi tx tc-h. a 4 n 40 "00\ Nbil/7te :3 -to k V.. "T ituoi t--k rat 0 OA' ' AO: vk b:of -lamdtiti -SUM-fog '40 (ma)t.. 4%/tAS-445 C 05 Slob\ 9-4( -6-Jac h (./ 0: 'c ki 'Lli-J9t 6-0 bell b 55 lostkib 34.kia0 5-0/JDN'.'''' r \?iain5 4 a u-t f i/4 2i u ---C ol-f _S' Ai- b til.csza NT s io. sti CO Aa 40U STho bksidn S kw) U "anblic c 4 es nb l i n07) ibrkak 'trio 0-34 v-aar W.)-aolly) eecia. s bo -zti ivb olo-y) --i is eit4 Ab lk.?nem Qsc4 iii. io rat... _sci-clitioth-rc.ri r T4n ea44. 0 AllinAV 4S Dcfe "th k ib (4. '640 -c lif 006)i xi ti; No.ti6 A b TS.).. ' ck-foract -V-\ e -4S'Al b ''JAS b tityt pepf-i vie tyl..'s al tacis 2(../4.fro 4i?404\t'l -fl bi. V l' a >0(45` Mvo-k oi S'ocl LU ti;45b N A il k he'd c ii a tic ; A a ft L*6-4 > -k m cc* 47 4k cn' /> ' )" '4 3/4 "'C y' to '' tg 40.. c." cn -73'4 h T rc- c-cv) 90A K76 -t " -ei it-%; Ala 4f4i4 04 -AdiJo i.frou 04 'Jar\ ')7"-- ra2)4 0-t psnef... -to Jib a4 GU!5' n 4ia td vo a'3.5" 24 c v.0*? 2cii!S ir o-k 4 0 tbel. -tut -4 -i noti g. a 4 hi 4 n?)6( A nilhocis. 4m g.0 Liz sks. % to 6 to );_04-2. ii suit el...s ton G C 4/ tro cny -">\65... Ow kraoa Thl..0 '6 sv 40 M. 5 3:-to..)3 +0/Y h230 Ctv)to -' 5 4 $.2 " 0- -Nst -." kis la4 ifw-)4 7\\ -5' h \- -k i c\c\ YA 5 Sal 4 S' h. hca kno cz - lb -4Q ;24 -AbAk Patto4 4)44 ')nstia inuirt a-c-2. 5`35 tit _Sw /4 95 rfrolittni c.-4-.!.i4 -A.s-io ON) ac civr-ra4 -kal lb 0s-?;J: cht 'teib '9 shvik 4/2 4 4 N Jo. A-Yvai '.- B L )4 c?.casa EA-c 4 l'a _ 2402-_

52 - r ' c -.) w. % - v. - r a 3 vy r. nii x.. tan 5 Af -rer A ti 4 -) ' 7 vj_..:4-n-54a---l.-4-2.g mrs- imt-7"--)r-is.g i U 7#i lit trio -i Alo diet!.5-7)9c "7-W-TV -3-7-r -tut S24 ni)r)t.) brrf_ ---?- 07f :' ti 00. io \\3-4 0 ii..7er p..ty ti "r -b - u.!hicl -ithr. -. ii %-rit)bo cvii -7:ts-s-b--)j _too) Ai h y t i rviturz -Nr"")-ti -up in Aibs-vl. tvw s k No.480;9...4a4 c('3 2...n-ii o -3/ 4"Ti5 ".m--. ocioim-{ --T ti jauotl -aiiii u 2' ks-ac- r-p-5-s _S' J' 4 lo NosA orcirsi-- Gt0.55. { %oil c i XM 7-7\ a S VO n64y bci..t \-- U- i 6AU 7.(. yi w 5 \ 9.) r a--trat "a " t 4 F-C LiAT-cn " 7 G/4 b LA 2/bq U0 'Z?Sid% 3-CucTA5nr ko -tn-5[a - vo----ik - z A 4»Av 4) 6 t) -) a -s b ei 4mgrrtv it' isi bri? 4 s'a CAG. W tar "S-7 in \\`').) S ocivv - -"TotTh- 3 s 6044 TiA9 atiol nft-au -y_z vn S`0(Alt -Z(4% SAT*M A A ) tra l. -\ S- ;M a r7la t-railv eja 9" hart64 uo i'v J i-ii;- tr?)l-t va cnr L (4 3J b ai ii-n) lo -47/ b iz) c ""bnisi Z. A--w g?' b i 'P 'S '" u 3-P s- b -F c't JM -C-; ttavj.54.p.3) 6NAci...4.: 5 id -nay S gi't;(-09.4 v j va P er -r) ti i vvi kwiulo c i'ns-)a-pitb J c"/3"-ab jām4-th Vcno. i voi 444T: ii...tu en.k.jvci wej5te0;..%\aan0444 \\ / ' col b4; ' u N.)Jt q ve -mi.; itirjr-a-rjj4 ocyj go yitoki (real t.- -T- - 2 /0). A 4r 30 'Ttit. 5; S4b...-?ticf )(2 vo4-p /4 Milemout vs 0. Fat& \ -*7$ a i 4)0 :kit Noe./ rt. a-j.44w JVP 4\ vn b. "004 Jai 'A'S MN "r4-".\bv A-N--)4`.-4 ifvt's ;. S s \ -%-AS'nr.z 4.."-it 0..tjyt ' fcbc9: Atir) 04tbsc-zrcirav- -Ty-tztpotiS-' iocncrin 4 Jfi vif - -/4 j 2 +h-lcvs3w-5-/4 S) `VP'0e -. ` -kut 9 VY.?" - vit).4ti- NbanP5 2 PAO Sir: 4c")AK: ) vroj 3 'ffea (3 \:?ti Ali 3 tira bi' Cir:blti-SA v!tvi -2(/6 ov Vitk Sin*? A 2 (Q t 39rg + Oki -N i TO "±id oi.? frii to.4 h" 0-4%2 --- an/24 6)utc--% o ina---; SibJ CO` J n -) i "t t 2)% c?) jrn 42 "3/4-4-Sa;nr? y -fiii*t{* tronajc Pil k : 4-9) 5' iti_ SA473 "k9). 2 C b a -nib 'le )t. a ( -+.5" a. fh ci a-3-hr '? ' "-.r.5 tvt..=..- - ' ' 9' - ilit V:%jA 'ati-?n E. S b Si ( ( ib ti+ -Tut9 iub ia k-kt c!) ho u \ itl s -k "at'\ 4 AJ'di' is-nt '' r - _ 4ce; -4 its- ojja wit..j/09 -ar - u. cis- fr. or itu lo imjut 3NajG...i J Slib- Firif") b eb del ki i s"- rb-r4 tio it/to -:i ib -b-ci -4-.W6--NY'al-- :' (./ 'abiel ; my 4 _N - b J aicvlir f-vei ' tq a -.-0?-4-"A25- - it al itts s yrs i_ it tī b3-7Prjo-S ra-st -t i vib ti.--4-j. 3 -frvfn-7.-roti-a 5. iv y /to i -6 c -) viz! et 4 c4 C'2 ib4 a{ 9 prb u2.9- DO ti ) ^00.JanS _T.) iircuocn 0+ - psti "z/v St usno t/ Ya A 025 jvc-f 4b04 _s-2/4s3 H Thip! s t!-portib siv6ti.0 4-v.p.. j'a4 v_.n3 Vi.V ei 5 d F (fc;)...

53 ito Vir ho g 4 u0 02 U'sAy" VV cbj hfsbai S b n to b 3.0 -i fl7v vs hol-nolrbt0 0 5 oi w 0-) u-906`s-atk \Z u cbetiq vaerd Pall J-3"4 " D b ;z( ' lrf si. ycipa 'art Sr)ob U' ic\9 Ja tacji 0 "2-))'D 4..L e ' 4 b 'S bti 4 l'acubis "' JS 2. v y - P4 2 - K -2.)(5 -hi Obkk 2J0 4 -P S \ 0 Cho3t #4 Q7645)i)J35- c P[d.' Sp.64. 4Sti.lbgb 6./5SaJ el fa.lralli "Pri'd -70k erk.09 L'SJ b)i tf Pt( Sh P. / Ja cif Lillib t' 9 5 -kcb!ssb eibly Scn bl lib _c\.).-.)--amkago-k - 2ccs sy0 iyc c traq) _SAyslib 0 q kps3.5-0) GlitASC 5 --C-fl ic'cns -Me.(An A V C4 lkil 'kj 5-75"-aCvl --'inyl. -Dtrs Z "cutvbi N -SS -S 'n if u!ss7f aij 3-k si ''o io A r S \\4 L'e) ti \ S CY'run '&3' 0 _raj -3.?\ASetil -F /^3 inis tfh -a _And 7-Vi vici - P55 6e. ti -aib c'l VA V VO-Sbk...-A \-3y-a -A it5s AV \-Val 5.33 ) i kn #).U VAlfd ixileids ze.0. 4h J r o LiciTh t.sabtio.p. eil. 65 ki al lioa V ?ci 2 "" 'vs i S 2 4. C-a C\ e4 4-$0 % 4.- 4S. N --a '.). /7-a 4.}06..W-ari n G -SW:/2! t4 0-2 v!s ).'ik - P "0"' A-no z tivacirry tp Nivb '424 0GA. ta apiii ' a! 'OM ti.5.) -5--ch'sk '..--L)-- 4/4-4 3/4 A Cv "iet.5 :4PNit?...Noil st."...c) 4 60 V '----/----4'--- 'at! i 4.S i.3. ' *vs* lizak rt2t. w it ti.tj 73 ts-a?li.200-ki.soci stlarrenl. s.fr!)0-44theiḻ W4.4 *Di* la SWC UM* ill :L.t. /0"/57V.-Wit cealrl i ' *A ) a-k Jscl ast:lb --4-.ra t A b ti 4? Z 7 -;!:.-lt (Ho aq...t.ieti. 4-2'di - ta?5 A"' 4S-'? V -a V wo liailyovi = mob7catt /t er N?2b-...v s-utr7ti isli horirve! /4 '. ti ' 42' u -)0. ( b. /) h0) 'no t "0. 433?--CE-a- A cli"-ks F. -3b7.. ri-mtai-. Jucti 5)...6 -/ ' 5 -i; C cs. jo\ s!oiv ib---pt-kinalii 4 uho..)g / ( ?t a >$-00 k0 ialcoup. to V! CD3r7-4 t3 i " -MA t - a- nd. /0752/4 -L2../ cl/n ` i i -6-3/b0-2 i 4.rea 7 vo gritt b ig la va s A" vo tiy?a.4-49 tt Nvj:?Los T-/ cel in bcnvi o 345'45 N w/. lcuat ob Ass/5. --AWA AO- oneqv 7(44 ak vbtok._ i-no.r.:-x--. ' Y! 3e -3 ii a!it no-(#-"a -W tt - 5 v. -Pio-Y vi s../4b5 27v0 ". c9-4.(74 : '00a 2" A 3..tr 24+ / vt)4-gt Lk ttluilynt )0!-0-. d+0 fiti2 4boP tij lyt). 54r.S. W5 J-7 43?-75) /Tb4:9 ifili.* -MCb0 v4 Jail* 0W flou; AT- ssji cntf? 30 wi! ci ersko "WA "0 oi M.49 - li J' \A-ra4!2--0-co y ;lino Coll. Mei \4 6 -ck/9. 3 S 3-us --cb-anci --i Kt 4-ntral-vsut - so-els 'm -2"n. 45 _400 ji bi -" - /0. Voilb.LliCrt LA.50 'SADA i W\ c i e t4 b 4/ 5 JciA G 0 i!bel ti 2 'PM / TV (7xt4s-n /4 ai (Ako- v_i w.. -

54 C fra ttri vh b.ty GO. >O b il ly') 0..i"V bil? 5 -ivy ; ta/2'by Cv.! og e5 b i W- Va k.0/ 44 A l244fi.a As-p4 4 _ e75- 'lltilit 2.)xlcxkl_ s -kw a-f nor 'N 4 Pc'T -qv' s" Z '7.(.v &rah' clifp 400 kitotmoicl v9 - -k notstm '...( 4 V9 Z -:-n9i 4 tdc.s. - cil!vu S ksoi as f d h kri -.k2u Ab'? 4-\Ve-t NV> \ cr% its' t troi %2k G.5 CV! SAV q COCKAJrN S Jeth 30 C -a t -) )k sq- q 4 t k-s -2 faci e)0-4 h9 5 q tic s' ir : A \ -G L/b 2Cirict ) G a -/4 unircjina V i... i - -)t.4 5-2Th.; c iy tdot -.' vy '' 'co kj. %k cloy)/ 470 z i-tv! tba S-Vol t o avokasnv irviwo.p..nn b t25 `AS No _Si it Un/4.% 0. tfc) -im *V Ja uki. A.GANUi tc.s.snd kkol SOri ica tra -at\ A ii cll S?.. wyt to _f")..t/f)) cc-i --k_c ivy..._"" luid. - 5 cnc is \ b-c 3 z *? % 0 --i aaw. pl c t A 50 -tic_il b ib. b ib -3 Jecnc _Q (A SD"clrivr s-k oj E.)0../..) 'N\ -\- a0 - fl?- \ no0 sj nr -svb ii7) b af Jh Juni -aw 2 na sjf 4 h5 vb-r kijcs --thi"4 b W 0.)V4 \\. r EVN irms -r enal titnotninpr fr.l.rwtk-ci n cio -twkovniebs "Act* a -s% to. tn.%' n c:-.0 0 i - k ii el a. ' Taik 2 Z it V p ub tabctsm-t i jb'. -tilz "S e ki-- a -±-4-6= 'PP -kg a tratik / bin2 Cs* 4 n3-aj.f rchi "A? )Ak Togo ( act_gv L ief.).)! ch -ev 5) 43U ib la ir -wv -Jou Do../4c 0+ 5thAn).799 *S A.4 ; Ctili 9 -ikuko A`k lik k z. W n jaa3 3 ot a ----s Tivii- -u0)-24a./ "z. as -) vi 0:5)9-4tv - nv.5-si taalii!'t 04 V. inbn't 20 S c5 fvw n 3 ai' 4 wa s its! 2 >U- Sao?aCii 'A U! 'vt a Ski sch tna fr / 8?fri+ a9" ta "ttio viutil 5 g uil-k G. ad hl -r>4)"5" i o AciV) 'S Z 3/2 ' i.iiiii isi i!'w4lf r - 'OA _t- _fro \ bct!..) len' lf 4o-./0 'or) Q c" N b Oa b veilita cip -A rn 5 cs -4.an..." nie!le lin s /4n ti.{. ks>ic.a ei......) n--(i- kis! tioucts-..;.) )...i. /4.7v-a A b A- 44b -" hi '' en SE ' i v.ag t L4 04 ' 5 '-' )4 L- t? t0z. fre.c") 2-( l'3 c4 i ;FAA 7A-M-'-i-ti iigss ofra b +no s }. i j irki i F v. kit Pucis. el 4 )0K S ltiv:i7:4 ". )4c C. <- -incist?dert-ir ist fni P o.tiz --3h? -i-t s:ts e.i. cv!-/4 -ttsj..-c-.k3 6. _.b../e vs ;-.c NA2 -?! re JO g eh i cno rn A S "A 5 9 -;3.-)b 5 o G ft-al. -a -4 a. /3?d..z i tbac )b5 06 S t2 cfp)... ficir:7 4 4 ho iub b A. k -rii0 T V b -03 clth 9 h./ '9 0.-Vr () -L - vo-fi ri.2-ne 4; %- z.")rfv-n2 B4Slarn q Do P-bafrolfro sb- t--tt t --z. 3- i snefor ta 4-9 Cvt uvr.) A viata mb b>so 5"-b -2.. Jincl) tc!brc b.0 - r co..-oncrim. 4-0-)0c4 of.52tikoir Kw ow! -cvv A.Nr>k 04. A id; irm a) a4 b 4 q 4 3 Thar /Vb >i'7 2 t? lool Vb )-ast! c-k 6/! ni-k po.a 04 gt/ V ' t it. J T you.. s a 20_ ft or? r-:>h t. '

55 S in cr) 36 -floc% -4 '00 cu _ is 7. b id Po Se/ 'My\ )0n intvo4 Li 5( -45 bb4 i r tpc s b c nk-k m b Pi 0 5 P. ->tt 2/0-- otth c--. 'arts s" c4 rddi -34- sbn - 4r-t iby -tti?as- 04 J49- ircv vat 5 un -kho S-VaN a-?0 4: f Su os 't wo Lib" 'D CA V iuhog qu çct b JbW z -get-2 tle\-v unok25 kuts A b jj 5 Z' U n!.. 4 Ro S" PC.'N Si b.) NA 4 \kir S'a7 l's SALMS- S:6 ---W %Wats a kl.--ii C u V VCig./vi-ult u 0 "0-vg -5/ 4 -R9 m 45 \s' "Av/4-\! t no'cl Z- S-) L lies 0`/4 ibti -4fa ii-4-74's a 6 gy) 44 cito Jo "tic kw 42 -he cy ) tcq hu V\ '>in-ch- -TretA% -\Uto U V\ Mc LAY* 67\. tecai -fob Alb) +Po /a kids' -.0. eji..\ \.)/4.:-zw up. -;(! ) k\ PA l i t ikk --- -Ve CO: -5-ThY*5 t':ktir fds- tt) a ic. tti Xj x ujnk Tali 0 2k -4 v's ' Uo kj X Z. - Si %) cal) co-! si to 6 4. ) - z 0 k av idigns- z ren sto vac!. 54..frtl Aro i.al Jac: 'kb ork 'creok ciccc plfroc )-si-bu ] VTCA Ni-W -i bii i. CO iti vf% t/2 '2 talicb ' i.4 AtVMM. tct -0ubb V. Ski h "Jo _. ) A Wc wit' /lib co hod ts.). -ibli-pos 70 '5 b Vero N-4' vos Tool c lit\p.t. rc so. b x G- / oei. 6' /FP() litr" 5- it-r> -- --iw koplukr -90 ;ick tit qlto ut la -nn _Po -is i Jck Kvitm- - --W" ' '7( a scbt).. -(< - W3 Q ijs---b--orn..:--cibi Jet& le W 0 nvy) O CP o.i5-43 -fli SA00n5 S v> attsvy ip t ilibq - m- tik retth a / a.k J /CO& 0 (.40.%) DA /443(wc. _ m i Wrf- c-- C Vrti -ak m c_j--- / (A TE ra/co-40o J 4c't5- b.) Tb? ) VV% ("..tervts sm4 n SS y-)..;')ti Wpq ) zbos }Vbev khg i NC dal lbli Tvihrtl'ithijok 44 bajtsfbn --a)-iw:n)ar-k). _. un itrrn i i i-t-cr 4 C.) it.. V Arocs thz"s00 C4 ' S. Fr nic vi i - OPT ;;". TitnkrFW f 0/ 4 Ud itb il --A in 4 U a V - via.u\k qbvkto 0 trsio\./4\..v.. asz - cr) lak.thrpo-* ho \ it.utt.:?lis 0 c:30 v!cart la 0 h y..b 45- ic. -ata sosi sr-m:dry-6w el b elt 3" 4 9 at r 'VFCMAWT5M-TrnWC\ i4" 2\--\-7 -PP-inainnT7b P --4-M etc4 -V3/ n t ry-v6 fait h5tir -ruts -%.) j_rei (A) firob fi.4-4.r si ti VQ b cm 5-4kr a i-f-ki s- -rub.. ' a 5 "z".5 ' " f vs 4 b a T scwr. nb ci jr-.77-4i.q.r3. 4L tr..) S.iikntc TVYPT i-au Jain 'c T c-g--ci os vg '''-)kwsvroj 'ate L ci MAD wo u 04 4 m g!--. 4 U! "i.. 'kid ara c't 9-QA"%w n acre?4-4- ft..to 5- )4Ab 9.z - ḵ snov>\.ihol re. r "'a i... tn.035 K9e) ni' CO' ' g VV.

56 ..: l \47 7 Li? 45' l'u V a ' )' AA tra79 / a 3MY Vk gr'zw ia ai p 05..s.zj b ucc je yr 3c Thrfic sr ants 3. c) -s U0 Clef/ 0 b (40 (.. zivls i 4 y 0 s-a ---7 j..a 0 \ sl r.y.aoi qv v.).)s.. vb (Joel - 4$ -ib t"c -tircr\.\ - tra t4a 40 ra A;?..a. -D5. _nch Vol op t/2 c7.)... fic-ne ) Cr.?`) gb A00 ki\ci n --tv '- '2XS cunc-5 S ->C0T t Sa.rl be. 5" S -/45" it C Cs 53e A)..a xj / Afar. i 7 to. i.isto z 0 m-si Cu b We cei 7rAi i o 4t-lif D roi -- Vat4 / "29 lit'3 *SAS) 8\ s \-2 -a ttisi am; 4s 4a-v-)s).9'.aitAA ctfitii5 ri-e-)kow b Joj..) S - tyn c.. lv w " 40 5 >\.-fr! ' a 0 a > ugssana Avner ttl-wo9 ib ut..4a-s Fru g a...asw i./45) blk -M --- wick A7L no th 46 zik sl -ss. J n 3-acq 'n y e( klcvs' e ux-5.-s trt AK-)v -vv'j assuckn um T " loanj5 J 0 4a-j -i-u-eil\ s kj Jo -Ts a tt os YS cn A ct 6-!2-til- i 0 i lr) 5 VCW 2J" G ' i 2/+;\y oci ' " içci :4hr-44jt-dea46 -z4 vesois-co.sco-cs /vb gickeurly itanu -2no----s-ar-smoi -t4c4 sou.3a.3 zra ta _ 4.' ' gh r c -5- "tus ' "440 ' WA lui) 0ei 2'4 Abutii sin i itti Sl3C -ki. : tral- //ASvo) 0 - _ Ot' a r ttic till Wi-eci -Hi tt 4Sat\- S 30 '244 -it c b SVP 3Q C-'3AAke -)o-f-v. c5 \) (LA\ - 4) voi 4k wiivsily S / b jielasy Li.5 ji 4 co.6*- - -A 44 i tik j63 "J'acti Sh-70 )..\ C./. SS.2 S A Ca " ' AP lit.-fran'2.4 5 etc.7-- L2'4 ra-tit t/2 44si -fltuo-o% azi.s ioli.m /A 4. #76% 4 \4--!-.-.W.C.. 6 '2.. 7c."?-45? ft' t4/ A. 5"? cr. s-ailiai MA J'a "a3brit) \PhVoil.S tn a 0 su. e/ air -40 n -ic -tub --S4 b-oa ci4 }0 bii4trii24. 9 "4roA 2 \7 Vb sl.tts A-Acra) kra GUr Cilia t b 2 cb lc WO tr \TAP SP kii tiv-istico -2pc-% ksikv; 04r -2 i A ta ' SA y j._.004+./63 -kelt->rtt S 0 C 4 J.- -trnath- 'A rig- o ti-k / /4.Z. LOA% ac.i.a CO.J-7. kvrnalb _slots) p uyilla - $0' 7 i -44aen a friftp7-5' "6 i Tratier-JKo 'JA el i 9 " "deCW--atsbW ' S.lits cm fvontr.. [3-fajirepto J 2 'int) i us s-voj lex taito `xvit sand ucno v. 3 -an.. S 6 okkre) ----TA-k - Na C onabli qvit4 -lica Tie ftm a tis b 5/ V2 / 3AS kr \ S".\\ - C S ta-vn "aw. LNC Ajat\ f -erzt-dop 6-f :Er; Jo Tra L -Striii- i 0 -i-olvrs-to-ilufr 0 &Kt 0 "at-h-u!o -F2-cwo fr gt-t?fri - -5 lir -37a7- sab r..) Sr? ir U! 94 t 5 k 02 2%4 Ji 2.j 5 40"- r 02 sel 'Sr" t' --3' b 6 -r 4 (ft - -nets- lue s>ob ot.n 704 ti e s voel bao usvsns43 'R pati Jo clot -2).t b.4 04 _r Lilo _no-.. /D Gli 9 icys" % SO rubt.. cncus rea-wu C(X vo SA - JC Vot 37ble taaok 4s-htz../--ac-i 7ntii - u0!-4.3-5! -w4a- 2"25 7rF -y 4 6 \ 'a S t+ 4 n-4 tni 2- (-4 v.a.9 ta..t-a-5'.% >i / -anb ii 0.k 20 `i bis\ao' ictamto_ k.o.ya j z._ jr M _ El C. d iti r _

57 ' yt f :.% ] 44cTi/ e. h) : aid)os \?Afflict.=...MV at !J4. -tatkjaa /a ivp A\ -A-S-al 30)4 2 tre.)v2 k i r' ii/f a s Q)-nJos kt nea vi4 e4 -ac HSoti b \A. u S C Sati Aci buk-r lisii c a r b / F S 24. r) Ave-) b i i-ass ok cv. 2 4 h u 4SQ(r) S! li. Q--hs3- _Poen '`..5s)---(5- Au yo -yin Arsal4Joi-5-9 "cup 90b s :2-in4b)..aim io Wo i h-s Apyat s a?.aivias /Whir /o S-?44 A3/4 (/0 C V-iii /?pen 4 sb A KC`.) 4 v)- 4 A ' 4" 4 r 5 ''.7 Q -lb +kj -> all-} 0-U "'Ali '5. t./ j\-di ok -zk v)i 'o4 vaa9. ' $ L \ 9 tak 444a c-ic i g-c443- Li s24s; j. sr>h? /h--4 bj ) >.-)blak -2Cibl 9A --k if; (Ak 07 -Flo) 'w^i - h 6 T=Cb ka ti-e J! to./q 4% n o M4ir i lac-3 o g sci tp c-7 -A U fano az PP _S'i o c-f 5 c-ft 9 (pt. 0/G fare trw ay\ n k c 5 kmb y j qu)/4-3 -toc ( n _k -Aims-.00lA co 7 ' fl C4 n al_s4p2it /- iftcu)stap_tugp-ah_c4 3kri.-2./$ Trit if WV SP "L')U... vpuots vkl..

58 J-9t-i-AD c9 Ad SS-2h g JO ^ Cn;t3)k.? A kb/4 kj U k ok l atra-- al l'i S" S \A 4 L " T o r }hd -6) )) g N) - a C twnt. 3k) sp-kqs vfaivh 'FA v n3 t. n Li. muotivbivati: eao--) sib el Z taita lf ii-7- b-r-4g (4 q cc tl5k iar..0s... ic. 5 qitivi A-44 soe A A /23 e AS wiia (-..-"C "tvb lo S h jo...cni 34 U-Joerta5 S0G- :09 a A tt sd uksv ok vik\ \ ss - kiuk _ troi.c."-inc 2rk-6-5 -)u cd.4044 Uk _Paitho gs- kft 6 / +.'3/4(J' `c).40-4 `witn A stobwbts. ni çju wan.. a s.uol :f-fb ) _caof t./.- til V S libar.0 cv) lic44 in wick -aicio -cz -? clil a cll.\ _.\ )-4 s ) ckt inv fit" is -> w yis!da 2 CF"a V( -U vioi 6 ''----\ seorik;;e -.4 Sncncri 2 _SS W3 W 0-Pro e_ --7-f---y- -- "'vb cl -Pa oli. _ t'l "a."cl -. -.s ).- ator 'lobo\ 4 -WACJ4-5 kitt4 _S ( '' G ST09 '-.9--b4 _c i_ war i i : [ 6 Lill k 'ncl 0- tiy \Nair o-i 3 "3Sn -.-sc ut S4 -: \\\ th KV" 34 it.ii\\(4\ -pieh3 Alsb 4 c tkat "'-i a" b4 l tib 4J S ' 4 A ro iibut -Q Ab ti -?(.\ n-' \\.h.5\/2 ' 4- it To9 dye/44s qv au 303 l'n taikk lo equoti -This CZ.) toms \4 laiocil -TVY"..%-til '''tiqc/ublit \-6 k V -4'sA-'3 -)-R-froCid.".t") Scnoi 0. --Pau ti b icta ili k6aicir A ciott ;-?G'..)oN' kwroolo 'Z. luti U.-atikcso S S'& St; -2 3syr) -.5 n0 j) 06;\ "alit -0V L4 A - A okoos -4a 43 N-)9 7 4; SM ut t '4 -Tuiv lai5 2) lubq S ul e k-va2p 49P \< "3/. n2' s 4a li bo-wo ctetty s Aces( )(cc tu: 00!4 S'705(t! -U N ok cicii".--2a cev-a.s-w 'iru 'Dt. S. t\it U0 C z!s-s-sp..5'.c.i'ss AS.62) httcukjih- l ubia T-- oi -a-hchubil ailoc; -aas" -*5 ucner? y.2. iocsa ' c N!nrb ti: cr' T 4 Chr' i'a." k 4 A.3r boo \\ -9JoS' A V? -JA-7 03( )0 -' k "Niva _ rino4 A t ivo Si c 5--4 "rag/ S'a o Jib 4 a "Z OM ' CztinS Libei-S-9-0 itorati Ab -T *--- Sal.? tt cno ifili vii L -5.--j- hazy...joe lob _Lty-jA-3--croT?]5 t 04-! 4 iajaajoasoli 5 To a C L NO la -.0: 4u li. - al tl. -ii?nha...r h 0./.? Vb (!N 3/' c 0 lib Mt./ ' k - WS its i----- abbial 0 tos.--a'-v.7 Ya... - a Tiy - is -- - cl - '4-5* hohlf>20-) Dtisrckyi -ti!jg -titrat MJ.-9O CTJJb l LW o "AU rap r e ccy? u C-"ac/S- i Ub ti cio S'; )3.3 i nfici)is cu.s >.0tro.Pu _rano ontwav \-nu e n 35 oi "ar3vsed A-Ci 4 --u-do Lr.3 LA...c VS)s "\h?-;'^`0"-j3 Nsou -a.m. -oas- t:- iro cra'ab. *...-AS N n int ti-lier).6.3 fr.: 30 rt:irrz-0 4"Psi'.4 -Sittivi -AA or.\ va.3 a '-t> )-0 64 \CAM Ok ril 7VS ") hi/ t4-d vs csa to). kis-al-5 --T siuo-st-5 cyai v..pa \lop stn rx reenip

59 tic-2 2frrncafor -MO 4-s ok -) citoslicn tb ii.k4wja5 i--)uu 4 ok 4P0-5'. -Nick Az ->u 444 fati turs y4 7 n5%04(.)4... :Tip"5 a -CCle t 4 taq V it! Ja rog 5:i2 trau4 cc --b2;50.7)-co.3ra '2(0 -\'"" c5"\ Cs....) ) sei z ravjf z 4.tc e "'Lui s. sty yarti t.40ja -600 mmej GA va ra.k./4"ct cn?u>k a llib tried ei+ cv.a.thc. 0\vos A..N M 04 lwi a C ip! ro N if -itaaa5 la m as koact ;3) g-4 2 PA et i heib ) So 07 isxn : 5 -r -N.--> ii VvVOlSLal kinarns ioi4-0a erei-- hu Au /-20) A 0 'CO44 4:. S-5 t4 --A ivt caeliffit 5 4? A -DA 9 - n ')-vo As.`"! 4 '00 " tabi \\ H 5 #7Ctt'' -r" `t'vk e tne 04 4 rot-sw.!-vatios as ivip jx.pt A-io SibtTh- G ubv\i/ 4--a\c 2049 >.0c- vo?) SS - Thigy-; ciatt 24 )bi ok u ji4 tn(a4 -vo S2.!n4Abl ihotn c.)94-yalt-j'a vx.0 7)\%3\ 4 prm ht./to-a/4. 7 vio-clvmm Qcf ti?rablel kin Oair r4 S k.. 0 b rit wo-a0 4yr net 7TSr2iti.. '-- -yvo09"- kuto sl" cur J A3- sb 0. 5.\ b j br wks Jonlle-S4.. Cai n s -Ai %..ti W) W. )0 (4 -G-7P4E6/3-.;irei CA - Ctb CU?..? Ci aigs 3 C.CAfr ir' 5 Ste k..3 SA) --S sbca u>s %. L/tra Pall '-0P C-0- "02 Sm le " 09 i an' tpr6 4"3 30k. ( atc 43 V(j. Aho t\ r? paocivo.30044b:rbti tis -4. 4!( _rail awroji4 # (ivk --sra4s3s -5c NwAk --P.Msuo vi 2 44/ sibaaimgt-a -rch- *5 5)( '5 04 C lj tibil 4r 7-We cl)v>/ " SU ( *-) S s\-.) atic sic C 3 6-4:rr lb Pto 'vo - to ' t] sb ki 4 A(t-S: 0 )00 $045 W4 --ft/ 40 je 4-b Uati t-0 0A ' 20C^ i!)kock GA/ -\ e its. chill...s h _- rt. g 'u s ' cv.-44 licirls A.5\* \ C"\ -ail-it ' p -Wyt 4.4)00 o>k 4j (moil -At (AA 4 Trzati 4v40ja 4.4 4"." :pr OA 2540 zt.tpt./4. / JOS A atm/ S34( 273 S '3-6-t -4 c ti) est! b. sbc" ')Ag.?() 'fi:ail '..)elk... WM 900./4 toic6 T 552 NN -it; c.-4 fa 46/ 4!5 4b'4 Stil)r!C * iaz-s Acicel LL V! PJ Si tin-c:5.. s.-4 ( - 47_4 va-hatr-46.0 i ho cy 5'W:in-al 9 M4 tro '44- -( "z. satatss b? in ur) )/ ki? A S V t. i-a i As ma jb (A.Coo) Clt S t4 Ja hi ')..Joi a c4 yi z -two -kfly4" Sboy). A Val\bS 4Jal:F44 U N 'W) % ram -apou S) 0 t i " tio Cita tia- /as ci-j ;.ti ti'd sly --ah`-iiii kr! *0 "tb-s ' sll" fitt 04 vlailjej-ovii \ Attu /4 449 L VP "Vv f a* 4W limo 24-c r73:5" '-.2-W\- i \" -Opt) 7Vv ae463 N 4 s jo culii "a4.--(--t-ili -sii ch uoc isn $n ci "Diir-ila-tr-Au.) 2..--criclictracea tacjec 45j nier --tra ti --ir>rq z2.t 4 'atm ul -FA 4 "ce a 3! SS S2tY-ra. 4 OUra S)

60 ok "at! mci as -n-k n %. apt 0-.) vet 'au koc-..\ "kta 5. ATA -!--. _hey c-)3m-yo 'so a -a ' S\ lc V N-).S iv lainsifies-6 `0 )-v\\- N3 /2Q.-)u a GT\-\-) k j -). Lisr-i -vn -)(4.5.)ThWT- M Vb \ a \oil 4 A -)--S- ihoig lo -V -a is Litiiv k -. 4 ira-sn-wati swv-k-attr. NJ-wry-Dn. v2-634aa.-kns... xvi ir-or -03 A 3--a---0\--44-5F) w ti vk: cn n-a p-7--0a-...z W A.-- rili-g-tra-n-7-- ccbu--- -7rc ws- -Cc..._ tic; W c Loo sa-cab tr.e.t g i v \R t!fri -.r. -\ vy -' 4 -\2-3/` v v it*? n -r-rfilp.) 40 -Mt -a (i 4 -) 4b5- -D fikb / V -a.) hs- r--eivc r% v Ylic *).9 Jvt 3/ 4. :) -- (.0.4e)-) 09 \0 k. ' '../EirWrtrkv U P ; 7-6-% -ts--).) ivoiti trek cythei rik---/3 -Jiwyk; C(Nt 7- " Vrtt lk 5...a (AA WC). ' - /0 tc-s-2.)k fa Rlin c4 %-iir.n -A-0 9 -kwortta k (- 'a ci -"5"-Stti(-7 v s" - t' b- -. ) ' huoc D -P9 p r5-4-)4 L - /49 JciS--/.S0b SR f-..5 (-- 7b - n-jo v -k-w- -ftrbrirril-vb orkg-tr c -7--kbyd Ttwo j.6 U').W't b An 6 -kb --Lt4 a ko rly Ci a.'5-.. "Pc93. -P J ral.c ei i tbrik- r. T 6404fn' S bn9 60/D Vb q V.; M- tichilf 0.$ f / Lynn./! --aaci c Alb v:ab ub r - - 7:ta4-4--a-4-- c-77m F../ - Li 4ktb-05-- t4s-7-0-raixtrow.-----rs----vpsbn s-vts---wv-- vs-c ral. V Ci - ---q-5-.-7/4\- 9 '75' 7 '"A HoS cn -A - r -licni - 73 SV -----ti-r-o-w 4 i ta "a c 6" N 44") '"? OM 4 'to "OW tokk Nsit-iiiers-444. /bp )0-7) 5 Xi Siccre A 3..rnilb 24 Jr' 7 trcr.rni 5 g fr: Can't 45 t'm t" ' V.9 QVin F. ;f ' - -raj hoflo 2 J r. h) 4 5- tin eu 0 i.7( "tub- cut % vad - itt * ceba0 act;.5 b J;(4 ti.{}rn gn servi -titrb..4 al lc4s /-5 n/ak la-v.roj -ks Vb n -4 a. -FX-- -v? 4 4?4 3. s skom a!ssb-7 s t-o imoktita Ak--eysck SS c-- -=047J-. 4 erfro " 2 Ara ivii Zt.ti V wt.* 44.4 "crrej S 00 tth )4b/...W. - sj.ct?(a..k. ny )0 4 Jo!! b (4 / A 0 TS ac (4-..S`b Al.nrarti Thin cv' n..5 " ' Cnc)). - a ''' b U 0 vista.%.0' 4 0 '...7"'n. bai t' U-aa4 3 P tilerc'n s 0)G 7 (Ana aft Kal-----s--q -?.s 0 tan 7-4Ari M a 3 Vb sno/b 3l4 ev: -. S'fs L t. ig S /; ) 'as -P-jigt naaai 04 --kf TTely?Nub -WO lib su uk. ptt) paha-) J b-k ( ) Vine\ ts.r.0..)0r-aen t 4 0 4jb )4ak -n-u-ii---s--vyri-n3u Vilt S- C r cvl tat A "antil. 'a t 3 'TO kn. 4.3 i p WS-aryl!is STUb -5- s-b C -crani-s Nooti 5 - \.0-75 j-n-."(i 'Volt.-wy "Atsii-V i-f-b-irei4jr.4.ro.94 b y e rfr? tiv syrito>\ sad at. [ç. Nbc. ----a--fra Thir C VD e '(43 S4TT ----c2 s +og (QP2 -/2 5ci "aek --TGU Y'c ' WV 0 c!s

61 !- i rt - v -.' -.. ^ --/-% wi --ttn no uli o95 -vxotirt JE5-c5i %-4-A -avls -iv v _S). 4-4.y. cooly 4 -f..'5-ar? 4-/ Tilt? o t. e-vcb :-.a.) ) -.? ( DJ -V) ; ak s lijci- cb AThci s ' 3 Yg TS 45 5T "\ st VC a sbcirtar lt_ S " A il\ (Q -4Mq5 V7 -U-4\S-- -re4 _J-a A5 v-g Jo nel-voi ci -Cc)-Urb AcnrS A-NT9 -B '>\ A n 'Cl A 7 Sir-a-al n dri' )JO fl Val-? (\"5-(! vii cc a n A A n sta \ A ND-Jo t:5-0o r5 -fra A* \ s-"-g api -a til a) titi 5 arcki5c k yol l in.--% Jilvbi\-.77 _rai )4 S --t/v4s-n W=a 5;4\ 4!\ - lc -toxj h 0 Vo au 4 c Li! tic-7 l em cn?k 3". tvcv6.5-4td: _)' )/. A tras-j inhoei..s- 0-7.lig ra.n.a 5 co-? ' C9:b a -l int--e tn9 >0) Atcg Obotv..t v)crr noi sj0ajb4 i bo 3 0 Si tb ----' ) D'aj?t5c " -z fl. i'arcilfi :C-are T5zT i U b -"a tj. 4 - ic b Li 4) TC" 4/0 4n4AN #R)- ) o b -z*o-hvoo CA sna \) '47n-rrirct.i Kt Lta. 0 4-Dna!)u 0-2 _5' b cl 'VS\ 'a tivi- nmci lo Si4 v-ara5 -e V. C u! LA a Cli :rail -.0-A.) c...y2 - S. ici -.4.tbs6 0.)- ci wel. ti -V\ 5"-an l 5'03)c-aa W-ks'AM 'an --- nb Lis -km 5) n tk 3-za --%04 -a 4+ Soo Jati. nil.).ten-k k yriv ctplkev:5 )0 'L.a3 n2.) 5 b Susoi tj s v-0 ki -)-20 C. -tfrs ta..t..m itb 00 -).noi 0 yak Sat...win 4-dc ''D..)0 Lk..Y 4 ;-nit -wi nn-o-c a. lino no or C.fa ti i /hop.n AD'a3s Ws /4 Jr s...% -lin' A \tincl WAS7-6A-5-65.' 4 _ies-j 224baiivy -'.7--;74 i ix-a -)- S4-raj/Ca z. 49+.ii; \\-\57 -a ta5cieti --.racm ' SA' (. # 3'-n-Tiltr tli S Zji! hlo --- "3 -c ti Ab --Tir- --r4c ''' / Ub val.ti )4 -.MS. or V6 ( 4 -fl at 40 tit) (" i.4tra./ %-s-ed agvt)s.ten4 la ul repa sun s. -z vs ta Sr b - n\ acv 4 S \a..4 JS`a9...' bet\ (- 76 -WS Uo idari A4o JbaS o4 hivnlere vt{ -) cti saii o -Cain- suzi g <A -. AYhcl.4. %4j4'4 tilr?s-.\\ F.- -t.t:-.(:tzq. A -Pam wo i z lib us isli A- 'eol soca i jeo -r ii- -W-c) k\ i. b Sh va ixoti.jafaici -a iitcu 2l/0 j 4t )35/;GC%a 'al- vin inno -lb.- g.'? llit). 34-M le Arn.t: hh...ia i tcya Stitt\ tr i / / 4..".. Q -ar.z 4!Gra44. is -440rs hac -am \ s-so -- (A5 O S. Cl ok c ""). ia o tr-kei SG bi l';'..5k "a ittk 4-" '7 nc k CO 2 \-ktran "Wcvl U te "55) eel ' 'ci -.tag ("a Mtn Nnbl7a n ryati! -lapel itthirtm aa ti-4. W? -05.*S A ch tce. v alc i -a-437 Ekon -t ami Ai v)!it LoJc -V- ook. 4! Vett to'k CAU n.4 42!-VnAS * --cit 50 i As ra7cd nc 97 : J-a Oto.N oo l -. c-' 4 -t 4.-k S cu>k z 0 S iuo._a¼ -siblt ib l.. /4n Jo Cr? in a4 G u.!}m Sch -Z ) ) 4-- "TrCi AV (\- bl-upag k. os n 3 q"ut c-c) 00- Skil Aiycn

62 eiv^" / twal gb S ( \ -700\ XUT5 n op -ksac5 J)t /0Vi-vo.)-i<lo.4 wv) n i)s uca sdkl lu oat n 5?i-/4Nod AO MS. rap Thor) C 9-0c05 5./b v3 a la -\ i '.. k (Po "Th -4--)m 7s3J )-5-7A.--tyhoci striari & ivy ';-to. Y e_. 4S;i4? v --K.y. - 4b Tq c. u z ill JT-0 Daj 9 vi7-mtii - - vi-vci o G CA Mk b i --) Slc \ 3-V \ nia-gx ef sn Jo fr! s' To\.fat)(7 cne-u;\ lra it- pt et z ralcl rtj ç nou V- hrtmt- n 5 't i - -\incr) --*Y)5-7- :CV A - --0A2 7-C A li it)2 Q s 0 a ls0 >n5 0 cf 4 lb tell.2-\ --a t7\9 -.5.b C 7Po - -Tirtb-ttin il itirk4--w9 al A A-y s9 cv-y5 yea\ A 'A-U A 4 w r -A -ba ' cr cpb r-k-kaina -TY a -30-)-.0 - T 45Tacil sl hvlp _no ---- fr -.C -? V 0 Turp Tha b Uo ctinsyr-mccioni #wr T ' '-3-YJ--z.. c pens- z&if-..p -ai ho kji-alf tyccm ----a-si- ticj.4 -. no u -svs- b \ v ci atm" fro k -_ v vial 4-tA---4-n j _.n 6740iT J r 4 _yal3b os- oi- -a clbej5 AVb G.! "DA '0 3e'ri-)+ 4 '?.0" ) -ak.% 3/ 40 nta!-div vea t vo /en jhos S O Y ub-pq-w ".% "D -h0v C -i-b--. kr a.3-lik 04 i i --(noi - 0 'x5-lb di j tnahlo."-kci atuslorzql-nseb sa -'S 0 ' Al n clot plc by. by 45" l's L A W c--) Z cs. -Dv! ai roci -tub _- - a C'WT 4 -N n.. S.Wi- [La j...? eici ---))%t. g tt wio) vs hus Uc--A--G-N --ntivin---fr o s- z..at.. v v/4 e as 524. t ' 4 hr ra j's T 3 vb hi nil cnovx ttfil z t-u tit -2..Vk iii s-arailc. --rtion. 7 F "Wipc.2 talicn u (WT -a- e r h- i 2.4 ig i 5"---00(-: ing s4c.c!g -a.5s-d iv rilsvpit-a n.l. nia g u.aafs-vo sy.4 v. fag %.het.p.a sub) to \\3 4 -a tkk \-a.am -w --/42;'4.- Jr.O. `..ii-ve c-4 t n u.b g.z 4t40 ra k U \ llrok?mt 30 'a J r Th4 a (4 wa-k lib' a. c*sv>ka' Arr.!' Zr ivy./ 406^)bV 49-6':-6-6-to9mpe t). -7-(io!ssic} b l40h 5..5-\30..Sbci "a. SvAlj t ':!Lcrs- 4( JC v+iltin nii At) N/ hin 04 -atvoli a. ivo SS \l COwbuirt-S5 9 tjoa At. vt.o) ub Li Ja 4)4 o la 4 sibxn a Sio wol io ai r-425 W Cfai4 ` ' Pine om----m--9-qvc-ijki a43/042-sis Tian e sbcy% aus--_...0!ay.ri Cat al i'd 4 s thil - a 06 arc/ icl tc l nt 4.rav't V04 vra fr v)-; z 4iih6+ S4". a n0 0." n VV r --. r Jo s-s_th -ro.v0h4 ub sail C4)A!5..zioy-0 & 4--c' is T heja z 3 vv - if vo sisseilva m :2 \\ 3 Joc-n '-a liq A\no guyi- scy) A 5 ) 0 % oin 'no s' rb -4-4 s-z ci -tu 30 \ \\ \.c n c A -anal z Tral. ci S ii!i C OD fra P 300\ CA iff osza Scnool >i ttl > -ail " U nlb g b je. )J&-k 64 -P-6 \\'- ite 4--; kii. 0 q / "twat\ 7-kk.. kleatit 'aa4) Au. etc) ) 0 -..S -.a 23 vb.4l4 v0#7g 5 74ic 447 "kyy lik ral4 9)ktry z vazkiy? Vidt_ i d F

63 -SP4 v!)..vb V fl4q5 tai 4-4 &Vol ci s kok vno -es n-p o S VA M S0 O ib r) tr Yi- \ (-Fifol k N a-wcisbcn stj. ftnoe uo37jt jro A.5(kri? 5 ak 4-&-/J-44-S. ibatto -a \ -art!v Vt V S Ali ""T vo aaj --iib--- 4-rp-ill -3-n4 Ubi-cr'; Q J-akyy sts-7v94 S iii va b oi - ' R SY o_k ->GJ ni5"")- (A-- t-2 MA '. -CU c4--kna-\ U2 )0b S'a44w) 5 i WO wo7 "0 f t3 nsf.4 tv-a- 6 (c w scl 4 or) Sh tn-cub 00 h - )-W?. 4..S.-5-0.) --atki 7 -T3-3-7i; ----ticii4)-s-ti - jo_s "S\.---scy;u 2tteS Vc45 4 Z 'T.T-2 c\a srxr) s-d s7 m 5% P A C try)-5triel APO A-D SD iv - f -(C/COC 4 )7 b) -X -au cnn. y ofritt.-4). 3.W.W 's ) h-/ \ i-d ) (.D-)-3 r -Jcibli. -at/4 ma ws r4 7.iWirativy ty li 5\-) n-? i(ipt "T V x ill -)0(vv----Ubb-W-lv c).. " i 442' 0 gl WaT0b7t. -C ' 4 6 A \ n o "ci 0 0 v7. A-A-- ck 7 0?. kuctkvh -c- - qv _ L. 7. Z / Po a.) e di -D A? ' arii+ (47---r) Vilq cs?j_v S t rs-v- -ccr)l oi kv 0 " - i S; :.tiabli TT --j-)7c-stra 'Jj ut niss4 -(f>w?a"?.-anbt ":? *"./"..5- "DA5.5 Y ib-d bkc tfy J. jo tried 090 -hi 4./09 0 C c libt `V/" Ci k27r -/4U5. 7 sinti3-545 v. }elk Anni 4?-H 4!'l > ) rib- -Dill 4 b C Y :b/%v 4-3SS L sag iv a 5 0-\ 5 v:/.4 2 frtc2-ai li b 4 j-viikai ---a Li +k S 7. j g.' -a..n cs-b--) rve jof -0 ib :C./ r. it en en data? & tr?tra..f4co-oin. a b V (ra -. "")7' Ar -zi M O)}..ra ta0rwilv -4.i!c )ii t 7 sc.- a J bo \tra..\----- a-vvt--r firslio cḵ!p.7 uboti.-ta tiihj itty -vnfb D fn +b ill. iii) il) tin.. 7-P i.i. vecr ispojr ihtj iv i. 44)0 (- --at 047WTUF-A u c h ot/ -anb ci A Thy b-aiftrsq r-ap. too y -viii-crb`v.-5-5r i sati S wa-k- t sit! Jscrb.p) 7409 es uhul 'v') V" ) q c44-9- Th ho 9- i lr hoi ski C -li 5 _t's S vv.ifas---m il -J'NS b tisib -iht ( - R b id) Po C tbi 'D tt-f - -; S h --) i g- cl a4 b )3 zi rmb s. -zuri Jo b5 b4 ' v /4 a 4vo 3.). -D Rs o _s- -T wo ' b ii TD-rqiiel ivy) _Drin_rDyraii-l! 6 -'S.. ash -.' C-5 OTTS-S-4 J-2 i.;-) %c \ C '...PS. '9.(jk-n S. ti Ca aj- ucora-a \ - --Viuo Of) Al} 7c).0U. S w tact 4 Oct? N int -444; tinhb5- V n-toii-05 6 tn li _b -lino Stal 4-ail4 -/47 -at.9 "ky r ao_/4 4 -scbc b 545i' -ci a LA4 -a-5) {C u ot. 33 ' Va."- tranvi. lan` 3"-kbl U -V\ cc am c --?---. AfL k VA c\ (;A t ltit/ afrp? Ghti +ha is25* ; 4 ". ern4 -. tri'' a' Wall"' Urak5 n- i lo W9 Wm u_t_aeli_ f.a A i gl.// vv

64 -. v. ti ) at.0 nr 9 t> 6 nc f.rvt-iii q l iky wl-vs. ci --nihaba).3 i44..p LAA k tm rro-n ttc a roil 45.vno---; i ik7v-#-6-04-roral-53.j9 & - "Yz V nta "i i-w') i'aci S.-DYc). 32 -b -2T7 0-'0 V Tn 4 9 cmo iii 3 ub-m- rav'5 -\0 b.5"3ci c_z.\ l'a-(vi s b -DA \ Amoji4k {loos ik - n i --- r sbi s Apr S Vor 4 ` Ub 7 N\ 0 db-q- tol %ha -C-A- -i 5 lv'.2-2-r` "A- -) Y 7-CCrl --"\k W-j).-} k iti n -vcosq n.) 04 in :rhu i -ti-sinnck -- vv.) '-. sin s7 on inn -a -R3 ltral-cwit ' ' N3b0i. - i ll rivi b 6 0 t -/ - 7 aviiv vb Li.r) (4 4 r. a raitviilias Pi ti? Vitit lc's.' Es 5-7?-3 U n-c.-- i ) 5 s. Alib...FaTT-7-3 s' bp u S3-P7r-v3Tysx-ci-U-7. q.iir. 7)- 'Fs trwo tcell /- u b -ra-.3r-4-b ra-g- 4.so-C Cis at-a -.)-5 -D-DT -3MTY-CD-U: J ano- A V) 4) "i; 64 Th rh b.7.-l 4-jci'l c-k & o/ U 0 V -S b el r -} lir r0.- oil twi vaira-rjr. aro -roj --"5-33.bQJ- still A ct -- a4-3-qrai.cf. oli. s-q. V2 0 -zltmi - 4J rq/ -" nocti i-vcv-fracin t-fs. _ 024. c.f --"pb ri "als i rt vi-csel i t/ CM:CAS' " L'N.\ c vls -b'll k --0 b4s uco - -Pa cen -a ct\ iv ) -5-4 U9 )./W-LA. S3 VD- Ac) J.) Q b t/9 sc..rag c. ci- ES '-Allith pm..i. i Astr 40s 'up 'a 4 b^) \wzaj-tvcsv.);9b _sso otan i wi 3 5 y Joky a tier -i.g-stiv kg litiq pli-ap!h lo sati 0/)..0 " s riv../ (".(`_SN.3 4 Aki 'V --Ays ill ask PM. --N is.sti\li \'3 "aci nl ) -33. jni ' tags- s' trams A 4S?)-) 'As wool tams 09 --kj.3 nti kta>ko- 5 S 0 V`9 \S'boSta4 5 -\\_"'a "Stri tsl) la vac/a ll sclkul-} -Seb-- vy2 u4.d Gis Th'vubliAYY? Z. tl'enovx 4 i siva -A-P2 e ".." k c-timuc sint ict G-0)- -S- frp ;i 5 tprab Al-fit-ar Afan #aci -/ / A vt - ;(.tis- -sb iisa -a3blc55 ll voo kra vi.0n- bat/ A :45: ( C- la tia h.)-- ii a 4\ - b el c 4b) lo sjsl-7 )--P-AJA4 l vv 5 vb-'. t'')/a -` P - s 'A 00 citil.-ic l rsa4 2(j.3 -) 4 4r-as 5t't ivi - 4! lf VM -"a AA o n.) -L) st..% j A ḵ \- VS. sn an-ms U ( "D (Ai -/ a-y.? T c7t ti airvi ub ib "lakb Woti M!t4s3' -C -A -rekib -sms' - 0 Molno la f i i tin/ -t?ti i y -= Co i")cn2 -) Vv.!. -iv "Yfirtftn -.b Li YtA ' 407 b b (73-aJ J'Af 0 kb kt 7 / Q.-. CC is - 0S ).06 k) -- (/ U05-?...ta -)Jo u 0 moo/ -85afo ci rli blb 44n '?uo D 0 t olsvoiltlt.02 i'si-ks CVNus ii5 5 Dal ''> "'").!SN! -fl irts di -. ell...s i-aal! ktri 4 in osd Jor7 octk: its* (..raitc! 5.ivb J)ii-/4V ) 47tV --_ v-aticg aro- -7 b m -Del -.:-'- sa-o-e!ci ak 03 &eh 20 'adas '(00 cits tot tat\.3 l' ') mo cno tro /200 Q -5-q-The VM A - Lrer. 9 iii p-a.4 -fle-0. coal t nu i J-2A U0 Uo "'ilk t ins.--- n_ e --atu &if fo Acct.._ bwr-roc "2 lis. --fvb -2 ci QA ls ol-aci tin.---iv!lja tam 'c' to -&<-7+ i sty).. ri tr?ticel e ) 0 - b 4'ic.. %2 vb. 4k-2 Dec C hat...) 4 ). :U oll- iiiiiqitr' Th. if_s" d -s a ci t_tod_lsr_v -hk_4-0_c P --b-ci) /----0a t--vh.) 'V Y- S-Val- a -4-(4- killi (t) 0-4 tec-6)4vrimaa (CC

65 karl S as "?..!ssw" re'd )0 Vb Criocietite Jho GO LAC.0 e: :cc vo --a (-t br /4.CS'7 ath"ci a 0.T kwc/d :flit -CM;t:k -Fro clfrfro 0 --*T Sme c S WY4J TfM 7 0* /0 coc b3 33tA siocn Jo -M-0 7rn" fat\ surstvw -). ac? el0 usi- Thir.-2T -trvis: 02 -JY-r-ra-5 z "a(s\ alt-avgb./ 0 TY? fej 4 ornirrna )-2 C ar-3th i vat) "Mbo cl-wir il W 4 $ nba 0 -a s- A-s---' td*4-trt-tta /. 2.p n: 6 vim5 5 VZ co M- -kw taswcp-vt-wsv W -N) oi C _ -.3-S fro-i.:tia j4 kft ---9:Tha 4- CriAtalii. -nit -rattra;. v-t A ( ) c% 7 -) 0 -ao ell 2 ub ran s-b-li v» /r /-& s Wq4-----) li t/ A lp-is S ectrin '6 s --fraybiri q '07;)5.4 s -9 )5 C A V-TY5A- c-c 4 _ra 5 tersatfi (:) Jafrihag 0-. 4Q!)/2 n-ty J. 6 cs b' -tzi S --s n'az'cl5 S'A j'i) c( /. 6 /S'i -c' " T ' - ;sb z.c3 Li 43 ; i a V5b an tia 'Al 4 hbi i A 'DJ i 5. M-W\TZ / ti -Th 5 7 it rd il c)../b -toci -9(4 -}3-0 ca titaltr; \A. Sh. 0 +um! y 5 \ m c. =4 74-co. Csiii!. J'..P 5- VT -C W"7-Pto sle?a rra lik.! Ub-CO> lb k - *5 S.' -ti.s C td. Th.")5 $ -tv-y :-- -N y" 5) vo qtb-tl 7. ms Jvlo 3 b -ste-4. Fox) 4n ht 'alii..tt 0! 6 07-Ly vo)j-seirtra--d vis--s vis.: -4 i S ifav-\ ri c 6 0 " Sn c ' A wo ey?hr. _s-).zb[ VV g bl --talglaiicb Cli v -"a3 - libra.g4 S za S vy vV.- Thini;--". ibri -r (ita.s vi!lubis jati '-'25.z tiy )bs er s 5 t4 0J S-4. u lo 5... n "--.!Wool Th jai 7 07 rittkinek- Via ( iii. lmetj Gb tab kr hcbin A 5n5: -y-on -;?j'a 4c Vai! et/ _rye' -n5 -as-% 67- cc Nb240^) 7.) 0 3 A VGNP OOt n ii tii4. /45'7-7.- tri-0!a la --...%.t.i 05 S -P PS".4446A4.0 5'-Yha Ul Ss' 74S-a4 \C CU 5 ' Pt # N.. Ale C Ot.. ki.' U b 'a!sri? ' o ast' -alio s 6)A 7-)k! say ErVUr- '2. 5' "v? 4 ic ".e/i. h0 4r r?og Jig 7) 4 PA6 G kvo ull net -)k. la are k 'kw SS A Us ci(i _5 ti-liv '-an-b-tr-th 9 S S tk9 c-* \at -WV 4 43( uo 5! \Va. -c-)00% 4 J''\ - (m D -; VP2-Anall-U? jc.:-a c5 A '-as- a - op i'd cum Xe -quo m L itailii cif-s -Yin-W ar fo ii ivtleitill fall 0043z bi b f- 63( 'eacti'vd "-Wi S A.5-3 j vht -i 5-46) q J (4 G id<s2 ( '.. SS hvg 4 -Z.Ckarl'iGO-k- 0 G *f44-0 NN -an o5 ' id. b f r Vi c??ct) s7 ait c U:t :ei 4 f / c --0-.'' srtni! ti -"'a 6 a 6 Cc:a m (6.ii- --TcYcng./ ''' - ij _ s j cotrajr-cyrnpo --a Jitno cn V );4 'CVO TA cno (A zrcic--3--): vh 0 icat Vy yr bo.i - i b 6ci V Jr A '5W 0 a h P 'a Cl.3S 5 5 r ' - t... ( - t -Finer-A --n ) ert:th Jfltr' ri liet4-7 ee) /WV

66 .-- 7-y a-p-or%lit (is -igm2 (4.-\C.(fe a 7 7.n3. Z 4-4 'a..4 5 C id- vt-v..0n7 SO \-a-s ) 9Cho taa JPWW W-Vne a. v 0 - trs /45 Sb.9.4 ti c "0) CPA V JO 0 -a 4 cvas -.404:u-a finhw li;/ 5 y el t --?! lotc 0 S - lc.\% r a- 3/4/ fr.! ii 'ow stir V. i bt4 l tib c4 e k io -aro'? ev Avoio)d 9 sallb /fril -.k---i -te.ti-aa.-- 5 _fb cti 7 s-kb-)?/ Vv P (` -* -S b.s-w % c / k tec./..firokt 4_ a:a jd all s 5 b 5'. 3- by 9 6 h 0 J-9-0 5\0 4 s? -L- v.-tili TA WO ) (A/2 4 yr \."?.5 S. 5 calov). tligl- 5' ativ F - 7 Atri u4-0 'P en S' --C )k li 44 2.t.5-c(n 0 n - tienc- -nty? -\ 0 U tfc % i v b V"). Pa if a t. o mlloi J GS) -7! ii 947'24 S7?...5 se 9-) 0 \\b e\ -a- ' ' L-i- _MAO "WO 7 re-i -- bt5 2 J.746 Tr*--7P-A w i'u -4-Z. - u7! 4 trat-kb SO.flktrn (AA -a 3?no\ - 4 io 4 j oi stitn.s- (-4/A" -ziis-ararn i-. 4 vassa-q ist4. cntainpid a4 ) -; "Ono i - / a en vy 55') 7 o asso.3 ci Jon tit h istypto tnn _no l `Sk st4. si " a... rub's? 294 ct qh0j-wf A 3jc-c -n-?ill m\--5-ni"rtin Salk- - sl -5.4V" vninic?n 2." --tia-ttteere-f---crs-k "4 cia.)-i-ttgolvdhald'alf -a ytk NW3 ea..: - c aii-iteasta a vv-dsa --n---. ri).4-../ y a 0 04.ia m 5 y Et../00C50r S 42 V i 2. '!craa j?iki. c3/452:iry lls-.-- (friar ben -?ici de a94-9 Anici - - "`" --; ' vy b for QC. " f? 7(7.nc-- AO wm et k (00 W - zfril b a 4 titerniderij So l b vrea h0 _YAbayi 0.3/40 ticr) kb & y drat f 7 fra-z J-Y du. _s!rot voa r ve." amth!"-tring7y sluvk up A Ua. Jo4-2(. s but j-a\w9a- -;--al--4/-3- n "7-&---a---"- tvv 4r-0 -aci S S c.^-5- sb Ail ris b S.. r. 5 -` 7asi -Ng -icr eitfirjtecy A-922* itf*-p - ' - _ r.- 02 ms 5 a t a chr)-'9 r.. _- -`- -W-Dr icn-brito ' t vo i o a i i ob. 9 os _ r n 37; -a+ 9 voottt "-a C yluv et -V.3.J!-4 'D ift s /4! $* 440T-atv as.?u bon 20.- y a usi leo..5b ---ui "a n ' 4s--ei+ q0mook m4o ci a jip 7c-4 s b 5' lin7 n Go.!3 -ra4 C-okko5- it i7 CU_ / Ano u cra J TActittv -atic{ -kb 40 ri 0A cr crane./-it-s.5)4 c u.)iss_xo. 4 upao t 4 ) s Si% flistjfra -0 - `. 5 c-ii\re -Nil -tvt // 4_. -tat..)- ---S -P "ztts -4 b y} "D im -})s A -; c\ 5 trell/n D s- a) bc's loog i P 5)V0 a\? trata 49-cirle ic 0 ---c't -'-i-c -" ' ni A! my -Do) )e0 4 ho hion u -kgocr.fa ' cli)6..5 r - Oho -Pis s 2!r557 i hisq Si v00-/ ' i if --\! 4-2(-) SA`aal 'al) As t. a -va s vnb5.. v e _. 54iiii_al --A.: q 4 roifen_s_\_4_?_/_-t-aa)_r_?ai-- i q ±7V-0- --Ano-t 2 J-4 -al - rq5- -rah $)4 --)f.4-o ' P V

67 . ar'!( a. 04tCtiLi *bcp-v-....ci! C244 2 Sc)-ciiit?U -n ci Jo4S a+ Del UDA'r it ti 7iom.ntA cv.ii 57.4ob4 lib 4 el 5- J o!! AioNfs Wi-i r) A-0 -Po -6(4 >yr) it /2.--/ k i - )\ ctr.' ). 4- ii("ti l bil k ibl--k-to h tig Ti-A)Ja A b AS-0 -l o va!5j4c -30 c5nt i-a "'Nth 7 uni t n 55.5 lifijnet.j%. / briscrhi45 50 S UbJi5- llinee "afelert -Ono 4 Z..rtne..iii T-On 0 7 af>olt! mei 'ti c \\ -74 "an lv.t z-n b Los u. 5 N4- J CC;V 47---vwxen cfs V3-5 )4WS s ci 345 Wig st n cetot riv-/ 7 44-iLta.a.3 " VC) a. ± Wo-C-v 2 d ()5/ Thshd 3 S)704 kw?' tpri lio; -t ti 5 :A>k/.7 r t? " -43)(! :2C c(non it -sirs-cla y-tut -z-t-vi. s ti_lb..-;--r s-wasal cl 'tit.' itmo.)! -T LA ut. bi z &clo -nib p S T! s- '!S-S- t. b 'Dir.') quoi 0(4 Acin s6c-acc -2U A 4Q _suib sib \--5- hi -ibdh 70 US a i thy i / "cs. c ri / Lty _fano co!'.05 oit-ti{/4.:5") - a Le c r' %..rt -la..tigcl. lime-l/04 Slab" ;( SE g li -zoi_v s tb s. -k aok-orn }Lic E -7 ;?Cl (/. / 4 \\ SA it il nrub.ci-i.3fib Ai yiv3.at k woiy- 0 2 crfre 't -C lub si74s (nc/ ve-0 0 0(75 _TY k N "7 40A3 'D.Cti /2 4 t! S 4ntee7 SV\.t.. lb al z! LV_S -iroi Voc- Cto no&-t ifr) s-rt to aajtja ips el to "Pjl ralc. g 774( Thjartir/64C7*--Siio rot) 5/64.rwr.-2p-?. ' jr CEAO to '`aca:)4-' 3.0*AD) Cverhial OjCPi r4 %ink (004:0 - -a MA lbei -)R gi.74 iti- J o-c- 5- ;. -. P-4 li 5 -i 40 )_} th a o i llnd C r%)? M4 4-Afri li-oots ifro -" "42-)t Y S! _fl A/-0 rn aidc GO.C 'W. b! 74;C: vl 7 V. 2 q 4tgkkbaj -r b 6 au 4 ii...l ats'!nonj 4P t.?li are) ('0R 'iliaia JO') cic jbti fr r);.. wroo - circ e it' S. '! 4 fr + nilf "a /yfr rs-b9 cuy aar hns.2-; r'o.0 J"0 i 5/k? -S 47 g -raw lr it CC'ts/ P. s_paq.fi;y Stiti. - 3/4--7+ i t helb A l na.ti lig -->gt tzhas- -la 5? t Jytk_: ' vki "t 'W3 h oh 2 VO "allt ") AN fcht -?)7Dev4r "SD4 itb-a. CVVV _.. St/frr ajocl -sty aryl 40 /. b/ es-) J AA tfic i We' 2 Jbfl b c>./ sin) Tr VO 30fibf4b-5S V4 4.r vit.' AQ. %lair 2 )Q tra t5 '7 S titne U>k 5.s.MC- 4`0 gfrthu -4 30) fr-0. -S V40.- tikok-47..'9 f L ei crr.i.vi n s- be" urc..ro -2(!\ -ale! :: _sn 3o all A if '>4 A -kocii 4- (" C _t cno -V)pcio A rfirb-64!c! s }Jo tel As --\. GUA6-DT -?q "ta 2 cm. 3 -i vy (54fl?4Ut4 u0l /rn Si2MA 'S4"rTht*NS' 4c 07.tiri- J!fr tho caitc4ç ubs er kok-)!v7 7 it try 0)4 iis- 5- ()49 7 S- )47b -5"-AA l'i -Tvb -a.t Sin 4.Ati (n)tvi 't!q te-0*ea! -rv-2 Cot t'vlaa cqti o Lir-knit! parcio_ue dr ems." ( ' Po rtlik4 ban 6-L3 çt ii. in/ v

68 au hog va ult 2ko Ati -0 SS5 a') 0 < 44Z ca itribch hofirot Jo "ve il vnorki.h--) hi -\\notic -)\; n. -a A-!?\ in() ; l'; ) D-sei -0 QC -.0 c re..-i!t koti ).0) - -4 Von.-5 roe. kt"-w) ").Mt -kcht cv\ h 2 -)9 hir _ =_ (if! 3 P^;/ 9 h4 n il i hac k 06 lv'arn -a.. 55'7 vps "ik-o -al.; n b.po -* yorli g -yysx.k ti- i- i.all 4. :)(.. i % ivroci joa. id n c- 5- -?tise \Co e g V-----;5* sut Jt^0 vi- a ' 3 -alccv)s is 'J. ki- tir-ib.-5-(- lif Ja b\ 0 ncit i vo _ra}lx sitv9 0-A- tt! utitfa S 7)9 2 4 k S h-) i - A to y tunika ;0 Li L --.eacri /l a in tr) or )) -b- s y 4 -t/3 u> 7.4-fa-b/./o } 3 0\- log 5cri-b n9 X ) cno-ta `') fet\ H ozpiataihm a. 4-5-ci V >/4")lP -" ('.-{ ).\ (AS ill-t. t -k>\" -rail c'e?\ ')-3 il pc c t -t-z Q! G 6 Ql-k) ei (- lr` b g b 0 a -rigi Doi i c S -s i n 't 'tutlis-.aj R (-Snot -k- -(.00-5% isill0 4 uv 4 msy--thti 0 ti z sb Cs --e- V. ill sac? sjyve k! sy swanc iv3m 4 02 XV" S. "O. ''S r\ i COlik-V c \--i-aln 8 0-)04. )0 2('o --> /".-Kt-P9 it c Atd 'Vhcaib rin k j?il cu)ocitik h.2)0-2 if/avoid u stoia a!550") Q "3 ;a F-7 - ) 0 A r3t S i -a.t.i (-) tv)45-5- Aco(riA -ti ---(.-- " r-) q *--%-ta -S-A-SS All f c- 'ai- b wit/ 'tit -...fa tik-a9 0 racou. _ % tyll q 5 b -9TAW5- ) snot/ o -TV -; t ii4..v_ict..atra \ 5 on 5 s vss-)..t.4.s. --5P. C T7-CCT -VṬDci-y -/4J0at4S- _c C. \VA -aro - mil ail *zit' lb fr.wjc -4bi cin' ei {tritne) a.isrb) -?'u ot) itrs--5. A rott tno-ai -55?lA k - \ ; cz??" 'P'5 3 Tvi/. Y3-'6 'b a cl 9 5 s tn. 7-fro --- tick --FV-sytiturs- - V sjj nu a 7 - b - F p -. S lcv ar c/ C y sidn'n h-- " V? (+9- lir.-be U --"TV z5-vies e '. H -4:'Y ' at4b 9 fr)gta-7.77"ali 'a vii %r Pa./ -a 0 - (no g = --4Aranio laid" 9 o 3 s te.'n77 in. ru hoci i-00-0 i Lit b5 'lliiiii Ft k S- m.s. att4!_s seb-2' t -' 9) q tr`)(-)co v Sb _ 'lilac -an iulitillit S-47- sit; el- S yo clen ti...t istrvo eojair Oros i 4 cro 4sni 47 0 V. D.-aci b *si " 5 r (7 7ek+ 05" a 74 çmt2fl fleet a ti4 JbflA vibp _tea g b-f ff wv'.22 +nen s- a_n sso (is- ins V* ep Arr. y &nc -a a gig U2 64 -mnty uppa-ue tl'zia4 WO ZiLnfl 02_ ±-2_b_.S..;? a 2aU _ a_ \ q_)/4-pet.--aank_ (t) 7V fr " r _ \\ l'atu. sli 5 b "..'t\\ ta\ -Fa Ur uov\c b-difi -VW 5" a ti+.-k f! Lich! k...ra-i it -... t.

69 ..)-06 z. i.. Gi cid _Th inok 7.rovi--09 -Jouzuf Owstfiltr -i4cts "Al J 3 ahlt k-k07 lint) ik n-is i try alji./ s tu- 4 D i va-va s-b--? liki 2nt/ lop.)5- ()5_0 re 0 /Trios- ii ft 5--\ b.-\qcx: c. - 0-V-Jc4...--jn-pig -km?-pil 05 l vb hit (..ta.4 -rarvels.4irna'n-).a.--/45.. AD li i (jt i ci sa-iffscnivb a (44- kbt---"-'/^ uc'-' sv MA.t) 4 ) &\ z S o /4''') oic gi7. 6 s'd 9 -a q ).5 -PbP0 J s :T ub A C0 6} A \ 7'? --Z -) ' lueen k k A? Wccpa) o SO \ Dri -# 4 rc3 q ticstral 4 J-''a; cuoi. if uam { 9 7 s d - \uto > zara lfa i o -Pn o-- \\n9.sv) 6-Ultr\-a-NMSaf\o c-r-a-u tivn.5:-t:30 --ttir-jqjoi-dt s -Dill v_ -nil -YU ib % 56 \ _S ta \. 'N' /4/X i b --N- \-5aTh Jc"9" N.tT-i\vc--) :---k -b zk i 3 4.Thr S 00 b i 'D ; 4 cvao s arni 4 0M cn-6-v->yvca-ky: -C. /vb-s--65 i.ilax. - rjap voct 3yryvv}? :70./.40 4T--gun 4 5-2j a r4rmt aps-irth ;Dr) ; -o-lrii-.a 3. (.4 s ca ---rckiy :-..ti ---a-t-tran--- -u'uth hilfro vivlo \sat. c-iisi io 4bD 04 v ii- ajo 4 hu rqrcro-k.4 S? R b. O r (a VO b /6 li Wn b' 0 i Ctn. 5 "Q q -_s'ata-b-viabl cni9v5-4. FT V: JC4 5-bk4 9 hli.9 4 C"-.?0 _fra-k \V).c4 ^09 i cpic..ptu ano 6\ sfrahs Took - vco..s.--vbe ) Sa JA 00 ) 04.v 077- aj.z -ti -ass3) --6- Vd.-0c -S ictilll 0 0/4 VY)l-Jh' uc2 _.-5---S-4..J Y*?-5-40-) --hat- 9 0 ti 3- --a-yla " --LAS2094//4? ----tity - %t (Aar) 4 4- v--:-3---i/tkiti-h 'is- zt elk 'C;QcrD b?) r 4 ill el VF5 lub -05VQVA JVVM 0 /c9.-c:t. 7 YSS_\ )\ c 4m 5c tin a i nsi tt up-d -T ub Jbcnic3. sr? AS' -! -K?--- rtir ti z lo?it.-tr.5w-7k--avhf n -Y9i b )?off (/ GS (it 4-4/ - i a cr4va -fra il V94iel -k p jad tnir?s 0 S ;.. r--a)/-0jtv ak d 44 sy AO n a Jo cna er /-ii t b.a -fis ut..)bo..) ti A V seil. i "try au a j.!n AL s!.3. yi-3/4 -vy enhid!tom 4(4 Tv) oci-t -di"; vil 4 eivo liu t it crlit f CV77- V P 474 X br r.% 0 3Ja -tiros tw rrovx rt0 WV iisimir) V 0 4 un 'C' b-ta lziaj-a! s-sn -tub fan of -int iv34- ot eit -anou x. -arti- p3 jf 4Q tcuki \_ri 4tatr. "4/ -t v 3 -iat bc--c-s"$ -ta n l. e Sti lit 4 ivy -a la5arvaid -Fa 3;.- al ^ 30 < e\\"-vc\ kk). riot c.yb S3b" VU----)-5\it -rwy no -Nub itninat ak-lena -S.. sro v n / -a.s...ti li b..? i(g- in ea M"lt Alva.2 bi- VD ( i ki. A-3 C3...P --i b[ (. 4) b Js 4' Au 5 CAD Z.roc? -4 -tra-q-i T-vb-r-otp bei dgb./ at{ ti-d-4-0 V o4 J in )Too] 'Paull s3 5''4 'Al c4 an & b sd'a y la. s- a-in 7--A-d-A-Griu s 6 ' D 4 b M c.qbj4 "tt/i----ef -al Crcrai 'n5s. bi- a u}'?": '74 7'a g LTb9 "`t vb at-pag -frptl \'. hb D4 4 fojc7tar 4 4i 4.5.-u!s g.b vp: a( it iit -aty - bel l onl tid -aq ' S' t> -ail 4 tncief ;--t? V TrCiv-..z - qteti 3 hoi `-.2! rsb7 Mk!M( 0 t..-i-k q./; S a) fro 4.-rp ys2 -lokiarevibtil to Tse!4/- s- Aug _40 fro 4ua 4.4 tt_t pdp_i_74_.c---sie :J_P_Siatit ivil _"r 440J.P.5 ALL r-c 4 (OP- P4. klo \Ai\.nut ivis i s ntm.!n _ a

70 i 3-S Eric A rt5 Tr c -) uoç i LA ; l e.- ritse.t. ce-t\g-7;r) se c AS W e-ks \le -s-4--e-t i-s-a.-. on t ---; ttri: --; snec rn tr. L.) ss f \ Cth \ \) n 5 near k cfn i iccii-sni-;)3 AcYt to C -Ue e0(-)cf Go c :lia -Vett b.? et ecif ) City \\nrom nivein g V.)s 0k ru nenes cron beck o 'p ethinal i n-5 qi4 jirt be 5 t kv) q \- F0 n hi ;Li c Sleme-l- q5 il..\-...0(-30 to c oco- _5 r n3j3" :- - - fa \J i \_. 'it Sot 6e Ske \co Si-cecj n c. S o.! L..l9q\- oh cl<cl- la; r) So gfrec; q ) so irretristfr knac r 4" i/2;ilt sckalis- rinin hjs- cvoives oil aril_ +ct;o3 / - t7 :len_ int o0 4one-hf4eA. CS' L sc.5ver- tavto So nani okvie_r 0 r cc;ket. k-o g ot- '74(/2 of r;isc_ oc k. F ens? ' (3 0 is i i C k 4.5 Car ni 3kt-co c)i)) Jeck;n5 ta lni- he noi_%.ci-(_t ttief-e 75 0 t lief' ea\ recimi \AC- CC cii n l ik- sr e-- C \C -&. O ct: look;t73ca r t--)st:- 03 or -counk. t vrio. - Sou Om rri Starts Afg. nolz /* ;44-st wantel +0 Set- ; a_rf ii A) cis 000? Ai x r- VM For 0 krsnct - /V O w j LAC/4 Lae:.- teen ft cite4. 0/ %-o S *tit s if Gi5e. e (cot} )berd c.\\(.. 5 Li %...vvlo V/4na...ss- hob) n A- eine.a;t3-_t re qwi OSSA' 0S( MN " (is - v.w/4s- Uer 0 A) -S -.3- oar C C 44C? Oh 'St'er_i -AR. /04 c rclf;tviiii2e. WeAL am. Atr44 ferkn 3&k UCç7 b e-fita\ Si-SA k_cr-si-ce MeritritMe-fet= ck.kn osk' ' kil A er kaa -fe- \-ka vieori A \l a st- 0m Ca.s0 L- e. col._ si A A \ - n ot i /0.5 9 rs/q rc5\ NE C v E Pi bcc C $ r? tk Lzo(4- Se cr-icn k Sc K n k)c- u.n n ict?7 04 f 2 suics ever fett q 'l am k n-stito ti kvi csti s i* c r k<nels kestk WcS- - Cc:ni l-n3 ank. t 74- :Ls+ ten nloyttske"" 'cc \riot \ s\ce- RN al \v btr -Cek"'re C\ LA ii5 tit Ce c- fo - "Hc- S u ftsi4 both ofkrits-c ii Vie-Sty-gawp-co(' \lot N 54- Per s4 to conc s ten _ ircrt.44-5e/4- ttcrokk e L3c -s- Vies e-) or- q k legit en"sore_bei-r j cllki\neie wss- oe citcriir q # \< ;k 00..A. Le c\\ to e sfy it rc \. c On R \ '. kr_....>45c 5\i4.9 L 44 k j4 3 t c'oce - 34_ko via ricvipai Knea n istac iz 9 }ct cse\\_ 't coe_al lc Sc_St ctir 5 44;_l:e 9F if -2'55 yc- a t iir c ()At/cc ( t rtk ac r LAS oevccke..._ Q)045/2 tiq e5rec iek\\/ 4cA tiakc illi t's L-)c3-?lc CS c'sirc 0; +0 n5 _ - 45 Sr )45? t Skrice Nei' ca ihe- 2 ktqljn 3 (.tg & o0i tom or s cf-t ie- A - ca tak44 - _siliv_kers e lefty_ ctsng."\- Scicct Lai_tit Ai tootcrl-_50 44_ hi wc os /--en;--g-- ' -Li\Cc. --C s- gni co lar- wss-aq ift_a_e_vcs swqrz of ne is C \ii i.a. WoAerS.).\7St _be_ ti_rice_ 0L i i-- tt Vici "e- Stk_o :40;ns - 5Sitg9 c u ik t7 0-4i- b tl-k-kt ; 3---i_LELicyCE ticoa bei.; as err tr etcc5 t½ u pi 0 kn 43 i k ci -a ne rcsrpojs cc E0s- 9.t a k7 s- Po i. qw re.. not 9C} 'i c'n cic( s n cvsks- L t/ A L Aorzr Wok ctiny moor 4 f_ --; L --

71 OUb jh A-as 2A kfraj.t U4.-P2 -.- is lin* V vs-a cci ic fs-ic --4!ss-)uv JtS -kali c'ir z -apsop3 --H(64-actiu sr-v gio _Ap/ 57 -so i2 Ji M 4/ scsra.\. 2i-'J S2 2} - vcl urcli4i b)( AtA S\ '?3 -ii 5Sb WY) Os' )(-" Si lo "a.) _5 ims) L rm ub 4..5 AL Li 5-hoi cii. i3? J5 A' all t-a nit 04 uh cnci -t ub Li - )-- -rata -3a0 - T`Y) n) As el s;t)- - a-os q wiyi --)0-.- _DO9 V klib o)-ac au! Lfe -LA ib i SbC A'n c - " ') ' kl ' si ) A b - - ii.fir ifs t c ) - 0 -ino tti Of-r0 072.\ V) -5.-c + 9mk */2 _. q 00 s s)y-a er. -to! erzl -c S -ayw cw-43-b.j0\ 'z cif/ 65 U0 0 is T ) -a-stst-u)t4 -ex -akyur oo)'w cç --"S-446: w4 al -0-2 M3-fl -i i3-6 qb3'zm sabl uo-u-y-5 -L -kcaj -k-5\w-9-6-0a ca w 3-a-tdv - --a )7!tiv b TGJ 6 y a.no s - "Ov -zs0.7 _im hcs.sis _t oo/ -5uity--4?)---5 waff-tys \-) sy -a A c.5 r v6-3.q4 Voir) -?>rootzti _ 5' Y nka ss h )ublf-75:"jra urle.'oa -ib -a o i. htny')n\ i )T-Nou wocu -atii e4-v- i-70y-ti -r ;. 4/ at sis;a--azi S b ler-a-0y.s b Wkl C4 n75b -S-6-5 -CS? A-3 tj 5 b _S-PSQ % icet t Ati4 sva;go -a-ic4a - T5 _. 0 ut.4 tv-ts-ct-to -.)3A -..? - Ue--JVhf Si " ar Jtn l4 P)(..-/J i tr C i Wit A -- U fir MO nom crank Arna j ni.pivy -740( ok go 3--a --a iik ci s s ). C.:).-atii.j--ano sival s A. t' ii volat ei-tho xacio4 o -2' 5 5\\ "4-\ fs-apoy.asiii e4 -ta.dib "a bli 4/ 9.} C t. -Wfa Vb jet: ' V - T S 't -th. h in-ca-a y) 0 - =2S _ricer ps /rc0 2-3-?-\! n5 \ NAG.) 7-0-ksa -WA-k 'Q./ace) s-ca ' ' ' \lo -PRScl -ryq et (0 'ā 2b 9 2u04 Jan far) 'c'vl b t-a5 ' - u %bac 7-7 i c't l' at a " / 0a) -q'clon 7y2 ) vei -Ocaci J ba sno ti _f_rah 6 '--- r ins> -rattr u 700-5/ 0 ra cr -arl S. --rt i/2 tmo./j n3-../nelo qr. ills cno 4 -sp! C--{TM2 Q L ---Z tikk c j. A ri fraai.4 -a4 b ti a43b3 3;'? z5 'kb W4 4V '9SE 'Dm -00-adAk 573 6/ - )6 i-ra-to j J no -5'.s- s -)(.ai.5. sh5f.!..ts era /4 S #a.th a(- -T;5na i -a-n_5 -.: -i ta -Y-A 'irrhi.4 -Tvz.aki5 araci i Vial L /0.2v'a Sam 0\ u -'.)Dflrt47 -! 05. Cr au - n)9 Ztj e `i a / i s S c- -Aii- (ii 4- _T-Hq. vo L \ "-ail -"\.S-a rag 00_ )acpcalac AO i tt-tak-s- 5 -z\-vio Uo 0 SR/ a ---fidkco'a L f 4b z Fra"? AL] 400 is"7"clk L\\sn5y os" -0 i5 -" k MS -nl o _ u0.6)4 \ b inie.s. gil o -ai sc-i. 4 >-) b onn ci -.%) 6k C-) Wo -} S5 in() trfra.5xn Z. -a* 4-3/4-a4S 4 (-Z_J b 7M- t fl&.) b lib ti h Li--?). 3 Ma 4. iu.-0--ai 5 --aincia J JO-VD-0_v gw s. -f 5g ' Lln..0-b -p)<0-a d Lim --'Db! u stri c\ ip-0 j b talt t el --/a/00 ti up)acioq _ Av) -9_ la r22.5 {-0-SVA"a. _n_cr)_ -2_ iiii_b lai _o itc.y _ J-. )c Sc "r4

72 .2D -/--t u at t-t-e 4 h.) 'S? sod AD n4 5 0 cau0 C -3 ba AO "duo cu 4. 6 win -b ok.laa cs-3.`-) Alt-alr -"ilis2t-f lit (r)c-)-k-acc 0)0 s-c-n t -Dv. tac) --/-kifil - 5 \ A v).!:`.00 }a G uoci..}-? / 0...J 6 g li neln io vb----)s- _\_9-anbG --csb) & )k l_cn '3 vo Ta5 X) -ic- --))0-"DS D G 0-i. cm-i?.)\00 frabli -- 0_4 )-P5 /0959Vs 4-0) \t3pv\a o\\ c\ 60 3)S 6/ L :! ---f") "-/ Ub 4 n (4/6 li p? r-clu 35 li) N-\i -l Ub--ra il l- l int/lad b A''-'<!-c A rk0 k (A -D \\ )--airls- ts ).WA.clisUbc t abli- it./4-)naj \ ea -Di."3.aclq i sal' +! Jin g li i.)24s+ SSO >Oa() ttd io >A-)5 --? 0N\ vo -v4 Ls }b -Q. -) n-tx.00:74 \ \. #7 6 --C.C \ \-> i An \ Ab s 3/Ai-----) j 54 iv - --kvo.ac...mcip a q.. a -aibcis LD nifrian wis- 5-vn.fill uk C 0 0 irhy -%k0f) vp). s.a icx.0->c -) --ataa ii-hc-> "k V "r5a J \ / -) - -ifrravd >DcW_-; "UelS See" i \u 5 Aifiajd s 7- -4P) 0 S- N t.{i ti-t --tv9 sh s: c ia ji --5 D?(4 tis! (i").ns-s-- Mk ASA } 55 _\. (4 \ ;Liff- oi bo c0. - *--;}?5'- -).si -"ti ThrliTS-4/ lea-o-jah_s- )rib`c Jab\ i {Th. A ;an _fra /4 coil gum fisrali c4to -5"5b9 q-llvga- Sizciii-Cd'a 0--)cdj tifyid fvutil.. 0/2 \''?c C Scait9 -\-\S ra.s4 irr.5-0 a Vio) lc ra: i ywyi._tli-it rl-ii-- rt ol 3.\ ivb ir's 'ok (-tryacn/2-d : 30.2 '4 i7 -laic's' li vx)45vos-vdj cu..s'-'zi9i40/ \ b.4b - (NA5 * Pici Q -k). -r7)--9lia X-sa-rali kvir-q- -itn r'e AL-6.9t - 4 -)ckill woci 'atn gii (4 /2- -0 r '-' r. n" ifracnt -4"`#)45.- -'4 5-0c) fa9' "act- A Cl --M- A..VM S. \ l yre b ir L4- cripay Q- g C _0 9. Tscn.74-fi -wle-i ' " ( " - -a; b \ \\L "WO gl ai---"sk 0 _}? rg s 'Vnobvs-. c. - / er - 5- AD. y 0 --."' Vb'.. _ b G-P r. i;divi. - Ci %).2. Ytrivt: F--?. 0 c s-.z. 4. td itiv yaith et iinutraci "silo yig-t2x-g jeto/ b ei T 0 to. U070 UkT kr-r7KT-44 lib ( '"(/0 VO 'n 6 (0\ A as W 45 EC ' U O J. g -a) -a ;a ilt i S r a ci - ' ' - ' tit -r 'C Sb- -VV.. L.kk hltios -S/nk l Us n-k4v'l 3iin24 k) k 3% 550.:.. Ts- AlnCk P-b-c' elt 7-5.biS 3 "-P)"-2.c 4i)-fa 3 s.--i):6. -4\- 0!5 -- N. 5?Se k *--i3 -- h i + V i(ibmn ill)-psn.t / 47-Ta-N b (ib 75 6.STS'.V) --s-rts t"7 ' AA 6\ 9 ylltivc 46. / bsgd \lb b a ull u; odi a tic s n M-k 3- ght.5-05}'a "tki 'flu g -5ThgV0. 4} --a i--s Tap _Lyon b -ā.0 5 To utdi 4 liv o iuc---'as--- \? ---fircs-tratz) \\ 0\ \2 - i h o-7 -yid /. -two la4-. h 9' A nusgd 20e cc h em -SQ (- klibb.5. )0 )V)b-i-5" s 0.) A0_04 na.9 iv\ _frati 7-7r (t)

73 Cti ul A lgi v "9 0.5.? S-5 b_firld 0.)-)4 Onco 3. _no -lf-a7 n -\i -? a.)00 5.isWar -A bi q iricika \b lak -kip-pic\ ;.y) u ki \ a-3-?tiy (4.--iif--)4/0 li b 0/ c 7 30 or -a l' - \ JR -Tub cicu vo0)-tp.ci "a u\\- CP.-ra )-na ci - c li iaia c o i cij et -D.sci l-4 40i)- f-ans liirg J 74 boca) z -a U o6as;7-is -s-n cla\- V- = Vvith'i -Ta--se\ ci a o.' ki 3! T b Uclo i) ci}uf s -litall -a l! llif.±) bl lib S:a _-STM? 40 - \- a)'\ \j ')G Duo 5-Tif b ---b u n ti pa a> -3 pn cr("00 Sr) ss' Vlb..ra AC )43 /2 g A -\) Q-T -) a in-{ ha -alto 'a asjo.-- --at/ A Jod Jol -a-d t; n cl \-ria Di A -aro ti\ -i-iv---bcn i 0 -b\-a. fp\g 9 sm-.7 -t.z MT q---ra-r?au tic) ci \.. cia--m-i i / riraatarcrrt-) WAyl --atin 7- - utc' 0\ e filtibi H Sr? 'D. -C- C") ; ) 2 )\ -- t4 s'n0\\ ll ine ( scint S 'Thl-s- tib A4) 6-0 b SJ b :. fril vq!a s iti --el- bnia) vaiya. L ot ha-) R mau it oi Tn sin (-aacn.\#? ')Ub -?. lc 4 in lb (\.:(7- /b elt 4 " 'aid 4 b MA- & Etti. W-i. C U l ti -ke re \\ VS -cii -ka Elti D\\\ci cu Yv `0-n s-34davg-tf!ii c u oa JO NPJ kso C V. ---) h4c 30-\ -4.-aLl - tit V.. b C \-VnG)--2 oo S.P). - -f rici kb ri o 0 'ssei --'-reapa -ao-a!f-afq-v. 9.Th eai q eal-lota b qv-hi aript il k (iul Awe --. k -}buxn Si ;0 9c i/9 '- itail ci cl?0\ aill^ -S S.::4-ist---a ko_s- 'Pi. l'ok railm tat (Dr? cy7.-cc q _A6a3 6A A s- ti).bgrb k' Vu DAori. 'ir-4r O ' _.T G7-b 7 ts -ibs-- -a r- ibm}9 lub uo G u...%?sr4 t0 4; N\s til\r cnot/ vy4 66\ \vv-\ca k- ' oil ''ctki% 4-4 C -T ap Cl & 4h al.0 cl-a sn -A\.Y X\s.r - - AMNA ali\v oc N -("\'D-N-N5 ' V. w a03-.0? -wrcb 0 L (7 b f - ' s 0-Trb 0 (Jo -4-Ḏr-tirro-76 fro -ti Li L -49 i T C/4! ' tlinejb fsiai a y?: -4a A c c o? - / -?-?. i.)4-3 is r _?)0 d -a F --c a si77" 'D t ot S pc)v5.-04a o iv. sn. os- 4. -W) U 03 t-sh J" nttartaln--6traki A -gt Lo-va-aciS "D i_br t --- q: to top ja ir tani Too vo $ - r i -a5t) 5 i ' OA 03\9 _./. -74v as '4' - V.- ' ir rub '---x-va T -.).4-r--D ) kuj6-0 -S'el -5L-tibirr-r-3..t- A.0 '3 g9 '' -at/ Lc y ) \ -i. 'Tub ihijobi ire-) C 60 6 az --e;gt F+sYTM---- c.nb >Yip\ -z fr b -...sb(. 3- ki \'? ci. k V -; ilk' 0 0f{ $ rbfrrat?.v3 Verra d fr-0 -N9 -` 4 (;..3ki0 ki V/ W-rait/ \G": a f Av A A iou\k. v s _r sbz *fie / k 9 4 s bc 4z - c g-d 06 b 4'6 el --)!J94 ---j2 n99i 4 40 u )s s "a r; -) h-r ha7c%) A -Wrap -044-tc +4.(Were (hc)jl gyp

74 -Ta3 i...vt ot Sd 'V\ i. )0 5 (J _ )ii- -t tie ti tic-inc. 4A q!/.3 Cilicl o 9 4 -)90 h N /J.)3cl -3-WQ kts 0 ei- s -;.fri t. cops ---c- - ) c.}ao4s-) -:.' --.? -riu -z)is PPii{- TOD 4 it2td {4 --/ 3- jp 9 "-5" "sanracno M.9 s5 s!sib i u 0 -;jb a L ---s -FvrrsioiT 7'D 0j S )\;. (.% -- S5V0-6\ illb ira k/2_)/ak k -9.Q.s-4.0 -fa- ti b 3 9 cl 9_9 "cvl -?»-S..4 -i tff-4 aid of-u Y4libci -joa --&-tio3 u Ft3 0 Asar-k3 -V -"3cw5i ' co %X >V) V4ig at v64 5" 047 ) -n -froui rb C / ac -' --).5 Cti.inbq C -VO J-aNci 9' _ra & e "X -aim ittlinj iljbao.-) Q4 tri ) /Tina' 4 / (44-iutoci i ivuf-? --bs ioikr) two -Nfrs k. >yr i gi 0-/2 fin i trh7s-ttr ri- rrr-t Vc r(" } ct cq u.'n!'n7-).u\c- 5 bs " -. sib--) 9'03r i SYank l ' i i vi 3 lt- Aq't 'a rc. -05h7 Or a-a. -)\--b-w-ivb----sttl-j- AtvorQj in AM n.. a) to i cl% ibc-) " 7--A "Dvik---Fo W vrv-m-65 --T rov VNOM 3/4457=4"a M. ' d A- i k0a fa --a) or nut "in infirflyv y) ci 5tt-fitra-4-5-crilro oti cu 'ail -(- ) ati P cio S 4 ank JaL4 Cna') Q\) 5 3 ')\ c `` n ff)----4-b'! Ar 0/4 iss?i it ;) aqi c /.i3poackpo -)ra ti/2 )0-).\ s- -am sb aisi -c-i-b-s -5: \5 b :warrip-85! -. j$ --=Vrt53--b ct gam k _RA )0 v ` ()in%.-- " - U 5 fly' "P+. D b gra trrs ph- rm-st-teas-m-} 0)-kioNs ' vtl-s.sak.z -5- c ii von-r-ckvici. -V\ \ A pr)) 43\ JET-4i! 6 r a T ve els ii vcnc>) JO >i S a ux\ -akst 0 Uptik 7 trio _las;.?... k \CLM -4V i'itjict4' x 0 V nc alra-w{7-9 A---r-ilvb- i' 4-A.au 0 d ii/4- -s-vt -ran-a Z. e5 :abcf_trwrra_m_frayis. ;'3 a-7 bti TW A v. T a eil s. b A Jo V C) if i taped /s 9- f4) \ a r 96 r : -i 4 z. Ai is-) otbts al au og *5 --' r? cu. 9 Uto _i 6 a S-5 T-04VV-tcra-rrititg -elle OV t--z-vr-c\ 0 u TAkr& DA 0 t rev) -a:try).47--vrtt ---3". Thr0TV\c ' U :xks- k -)s->k o q--; voi Lkkov- < `' /ub4vb fl i - 0. P ty -y r - F } 0' Ja il -a 52-? loo 90 -ret 0-7#-)kb(-3 SS -r -Disc r- ) - s ' - b i %suoj5p) 0/4 )\ a co (N.G -v...r) 4 --a-q T-rri 0 C b. /0 fro) S r v c 'V ac al L' 6 n 0 Jo s Cr- 0 n -Qt --fig9 - vci 0 0. Olci V-6 Vcs -Mr t/ C4'ci ti i- -.c i lu ic -k0 a ail 5 Cr) b. ' S5 ei a 6J L' uh b Ss n S7 4 n S C..." -tatigy -65-0) ( 40 J.A.

75 --7-s-a-s A waja- -/b2/ 30 "")3 :i b tgh 4 i" r 4s hus Ab utc-n graj4s--? (AA aid SG v. s ws-} -Vvir^otir q P ticn _su o craj "P(A-A-r\\)9-A 0 t J siu-pd-aj -Aḇucpc) nsmo. A- -)K3 s \fr\-\--t\\ i --\Thy.. wis-c_n of. -a cot-0y -aian -- (- ilii; D)-4 bio Gie5Th tl D %Ds- sbci -DA5s u ti 7sc- c-r).- )i in- -z-n s4-4 -o-c-a-tc A evii --sts -D Ao Jaofico -u\.\. C\ tata5 utlovy G ti.--95(c.:a7 -Sb5 +off -arairto _s_ 7 ok "0; -. kn`o 'Milo ata ) CS% l ifio li i knoc2 liel 447* r ot/a onb a 2b./ tit laoaiii il Tpt vous z 44 tr (..ti u Vill.hel ck b -tiotis2.0 ± r-a 6 4yLA ck (A.A llt!t.rai c4 a0.9 -o cit!rajc.limi a7!on 7\ -\ L. ThrA7 g +rag icm-40/2- corzub ly 5.lb (J P. 5 "Vas -c. 40; 44 '70 /4 til WAs.S. /4fra-3 Qs s t..au ; k b tiva i ti!.ig 24.-rati Jel 770 VC ki s 4- s 0 tflay ciaci ity (-- a oaf n -.r-raitial.75-q to- sic& sa. r. 7 to u. u;okk w KA> -icznadf -P.4-! J rno 0 4!-3CO T cit.k jo.3. " he\ sly c pv-a tok kubo t rglis.09 4'0 '0... o mm _cm k-c-uip.gb vs-aj 4 uo)top Uo s A 00 J \ raci5 i UV G 4 ' al "t-tts tilia -70i t L'usi ---T 'Di' Jail tv _.^0 AT2ffr&fiyu ci oraavs-ok arocyky eac h sirul 0 - U 0 - c i g P. ca-a -a hrcse)' Va 5-S- / W ti.by.* S SWYTETV90 ; '-a%\ :_)---vtkom)a kb uu\4 C ai sati t -pop d t.)0 a c) las-jell lbidr cis! -a _5-5Y7 Vi WO\ 06 S? w gti n A lcatis- A i [vs " -v\ s ts -zit'-;--n-. vw-ti Ao-ov..j at.d. q. itibto S.'' Ott \0 t-.00 -a chin 9 9 ';!...k4 vo latis j ic buk.ii k ip iihji "D tii. -4? tn.2 a5- litsa 9- sh o WV(-/u qb L \.? -abl vtici ocl '(npj4v9s'7y not/ t(m -/Z 4nUwit uji isti a..s-2tuij d >fakir-j- 3 4' n.-f- 0-k... C -a... / (-.5 On -'4 s -)93 A 4 so lli- 4i ti qu!ac &b ung tik9 --A 0-. -a b4 St "--)VA. in cntrt too eig '00? - ).> rik Crn b 4 G.4. '''4-k %-nti iix -05. s b. 9D c )>\;aj -a l'a. ko 5 D`.. - Uerj-Ai k jc -z).3-?no -a 'S.5' 3. -l oc-r-i3m-taill kc-a ft\ nvckcn - atm;..r poy vor.c &ti- 6 a)lojra d h-t-ps -rat\ A n.9 cl./ D-V..us n s- Jr trisok "a tas-- -\ ic;-"iikt:>\ S)ey - -s efi-- Tub dh =4 t-ar air g V! JA _Mei atig 4 b ii k co! VP a. -plik. -anbta Jil lac9 -a to vno.p0 _Wa'aci..Th in. 9-0 bi- vo! 3-. -ai 4u is-ou ns us --/TWA -cati\c' il nc- itmoni - c.c-s Jo i 40 Awo c4 4Dibq )4 bci fli l'it i "rani i40 s-7 -a D_ cla -S"2 (i a-ct -tni-* -zuri- -tub ralcrarall t 4 Cl_Sr-9-)r)-5S- --a-n t e Z- -)C -- - ' Ct M' C i'l 6 f - _r-anuk Git±±-53---vi- i * r : 0 c./.3 el ph rg fr Jbm b i r-q-t Ai) iv? )c-iai S-5? > b syi (9 7/ -Ono PQ'D -til <n 6 r- i i_b et./3 /_4 hd -t vro_no uv)als_ /52 / cot edooi STiiactaiaqi - i-0--?-2 a ' - Noec U -b -"ii 0 _5-_-th(Aj el R rejtrtft \ okuo cfhl (t) J-- g V

76 t. çvl çn L)!-.4 s 0- Aho a coivi3 O 3U -s-jhus /0c." s.-a Jnor 0 )/is\ - "- rld -rp W9 bv.:}.07i ) A nviz -iv-riv TSarl J '4.% diby 0i. 9...> F'Js - 0- V.. 0 CU-?Ce2)D 4 ` 5.--t -atin -k iti \ c" c "zr -eil 4 ' )t tiva SW ili: tia( S to Liciblik icsbu. 9< G-0! lbati-a j /V -VW elpf)coj --(A k c-gn-tedp frv-)4 cis 4-65 n sweeibv;y 5ni 'Dou lus Ay0 'WA Tri7 ibtactz T--?Li-3**5.Q"-Fu.; 0 itaulcsls no- Xello -chwi h \ i n) ban toy 0 4o)b W--Tertfrhi#±9 coill-m''4-4 0 ci Wai5 --t 6 Riaplai3 lc) a Q"Uji "Ki5froo -SbM --)).J..it b ts-hr 7T:7- -ToQ7.0 0.t. a ved 7) mo ;'076-) So :5-).4 Aç\ S" V ' B v-cii Da ito-r tarik 4 no Sti k r 40 cia_ J \ b Q-kl- -Jc4i-.SA UW illi 0 5" 7 (lb 'a Pi 4 5 "Tbli -S`b(v) --- b i - z. cmc f U a lial CA/4d 3-6 So/ b--c rtirr-5V SSC) - \ i int if _ ak Jo9y42 isc-u- ) 4friG_ 5 ' A ic4 WC 4../25-zzil it)..n u 5 nat b samsk Qi <24 - critirwr "7 'sir*. & gin e _ s-v.a4 s-.s-uvtn rho _CV bb "-T 0 saotts _St. Li 440 's-j ativo }ob ski/ sint-4 -a.4. Jo3aci C --) b SiMkk fbtrilis ti --t pil -r iit-25---WḎASOT--5-66't "").'44 7l)./sb Pr) t:a ulcok). 9' :=-34'-featiQJ -t e /4 5z-0 framtlftb Thp e- i ub cfrar-s0'/ -: r&ehtou el? (/0 5A-30 Sratib--) _ 5 q AX:ks. ris-tm-s- yy im vd t4f0b sl-a5? 6\ ---Cb- fransm j h oal?. -a v 9 /22; 0\ vo?"-rir //60 a yi 4 os t Vi' 5 2 Stil_JS '''S Olo' trrd ' S i -ti t..-{ -vas 'AA A9-3c.! CU! ilm( 40U4 la rtv w.) co 7 --lf-f -plocit G. f$sib ti Sts y 4 s"--5l9th V(.-oJc..q. L v -inyci '')./ A :ti.ry cv\ saaj 'eo9 inojs" -2atri. 5 V) 0 a -- c)--d9 T sk. J -.. y ir a _ e.)cub kill- -t astbutoh Malawi/09 5/ -).G 4! el s tsr -3 - Jih C "c tik ibuisi `3.. r3-4..p 'nbti -a lfil i'*i-did. Afwniso b-tro ri-3---a s? c H-3-6) - u v! vita LA -AS5 yvv r-un-n it u Tirco '.?.3 0 )) b cur %i. stay -L! :_-_. trai l Mtirt CM `4 5- LC t 4 ick i vby-al -'s i rir c t Vi -m ---/ i)gc -r.. -/T---nr-o-li kci-- 5 u r-rav).7 4 vs-s c) AT e_ 'b S 6c../. 3-b5-5srb b -ra l 45-r9t -rti ' ti 5 i. -?.. _. Y --wlk \! 0 -a/2 A svi uo Lis 4s.h.rbp -): J 'ti p u Ca 0 'D )4. )bo b - 5" /2 7-X? 5 i ro ((7 4 s ti uubla. -rd.ta r k o iir'd is b_r_s_to_c.02_9.9k_rqn /_!)M_A_ i"ia_k_oa_] asliki lli\l _4c _.4 b_ciloter

77 ti kvidc '45 e all' iwkd Cb\--7 A"' t (A0 -isk k -a )V. \'>N kv/ rt kcol_r 5 mli. lvt ca to yaus0t4 4 ri-c) wit. L m4 0 -b t / '74 4 _5() z 05 9-tV cn t) 5 -)v ". -."-\ ado -' 0 5 ) c"\ 0 SagSbl$ CU -f) 5 ' fr a 5 "tvz c r.0 A3t4 ti ltk -hn O. ) C\ L49 b \ r?svsj (Ac t^c) A \ \ U-D 0 -licski DA (i. \ \ \. JAAticto now -A94 siis-ri act--d Jo il \\. +/-a-9 b4 ist oi A c il i va..kp _s-.q0-0-)2 ub N c ofv. 4.4:. 4) Th. Poc T /lib e rjact nj q-. a i li b rb-rbt --Ds nb-)2" l/h..racsilarto s-bcn 5!)--ais-C_s.) 4 'D. \ -\L\Cr:c.0.z..-. l' anq 0 4 \ V \ ' A S it* i'-) 0 - Q.. -7-)bc._T +.( -.-'D '6 T?tk_s- +hi ti G fr-c ' J d A 4 --ro Ab u\. NU co 0 sb hi-) ' r --?? & L s- W- 4 wb TsK-3 -Lb 94 S cik tx ati+ a OlOti o/ OA- 4 /2 3.) n -c. ock -Dec 4 0 icrio si tw Qs yvi2 ito - TH. 7 "0 45V 0D -D s-/20--) -)?..-) _itbcno a M i '/ arbn r -/2bEici 7645rai tql c'4 45-N - -S \ -8 5 Al Cioll cl-k a lt leaj -}al 4tib-7 -a ss-yds0..)--tt 0 S \- (Ab ht.iik Ts 'ha 04.. so 27y4 + Zh i His lp-ni it G.)... ray 'Di y444 b J)040 Ahl -; U lib S4Y k.n ri.i / Vo.r[ 0 s-!0-7?4 -ail ic cn3v> aro l 0 U ltio 45.' io "a ` CS: Uk bldw Uo CU! g 3-9c Win a_ Win - ta} r -T ob...sa ti2 sn-2 yo gnog -s.lc i g (A{ - N3/ s y tyz 0 _5:39_ t lei "St a.fik)5 t-la.kt *Plos-lb -ati5 s koc L. -4: -aora iya. 4. \vlyvnci -).45 -kb (Ali -Fib's.' 5 cbssn imc tert h ho sl 0. \\ :i s tiy :-z v a+ U5.a/)G_b 6.7"\ na tl D \Cs tw 5v!il A - )0 0 act - Sr nth t.-qs' s--)0 %0( "D Y+.Sb 4s4 --Vbefri '2 c'7 CnClfr i `D a go QT!rt/eD A a l.)40; t.ca sb '45')- S att -OA iar V\ --Po t s- JD kyi S-7": -Z 4fi S. s i-t.s it a h ' SNool atiy it/ 2-9/4-anc. z 064 cu Clot/A stcllak RA. L Tie7 ku t.tis "Or ir-alti ocn-. Ti.f tranicaty -)..tt.0-4 lil ulk clceitu..6ts- -!3-Sy-5 e" 0\t\."?k \.\ --27` k_\ v'clf. W ha S a (.3- bld -S-?ThSni -ra C 5h çw' 4 t)q ts-doott Lu Clickl '2 r 'K4 --- p emke _..5?icift 'a +..? s Thj. coo "Asol-): s"*'2g -idoks- s -t-fraaav' e -Are.t? - 5PA rill ki J.b i s4; i 4 Sa./4f5"- ---ts-_!.5" iii 4swoR l csbicir _.----S-?t --ra$0 \-7 /U \ : 'all S S. S..n tirt --Z..STbj.F-Fe?i! ho b on --*DS3-.94./ \ npvatt0-) 5 v/4\ \.;\ il lo Gi l fa ' CU -- CW- efe '. i:a3-0?). b +p-c'.gttliti bkr rb (" -Q.?55. gado.nio tw st - vocira j z - i ruy a ^0 -ap)(aa. cell ylael iti tr_ 4-D 4 oho) i i wp n 00 Op..r?& Vo _r_743race) sn 0 V>\ -did 42 Ck CU *i.?li -5-79iSci nit/ 45-6_ s - _.9 b -Q 9)7 7 (Bo \ '?g c l kiv S;t P -0' _74 - iya3 "DiA _)-v:al --li-a T34K- g l!cn "D O n4 lf. S. WO q 4hc@ps9 -c DLitt') Z bfb pi e 6./Q-)s.49../4J -- frj-di '..- -0o-g 'cr ---M ir-( a U-Siva be-k) r).j.t_s-.6alj io S-Pocciait -aikk_n_dil_s_.i5". aili.tn_s. 40_3. ( -Ca: 3W V -

78 Sric..)..\o 3 t"tho_5 -aka wo cns_ 0 -Rk v/2 Alpo s'4 c2m9ws b \A _ ¼\-kb yi -7-7;.A c ij'y 5 sleti D) k)( tarcet-ja(0 - ^... /4/9 G ts\ 40 A. J t anys AZ 04 a jakat- -P'0 fb s oatin v" rkutoi Jo -*.. vs ;:ifti t..ra Et\ n Va ) im d \ co MD c c \ :R0. 43P lit) 'a (sou -aas tal atik s \ a Njo. al r a-o c `4 j ib sm a!_csrcica uo --i -4!itc-(4 a k- MA!m w c-3 U. \\a /5--- J o b / 2 D S-SA iki -j--fr?iila QuNDVoc aci t lo--.d / :c-g 4 5-bc.{-? as i tb) no b -Urtc b---a 0U Nub ca w)* p3c i lk)kr! A..brA \ D 00 r fr b el -i-a4 P&n ç \To ku o tiv -/-aqu -94 tak k_cn C'S w3b "a r -C \V- -au 'y0-b s A Vn c4- a ti k Lf ' SS S W s e.-trt vo -.uoge co k Vakci U -a.ky 4 sl- 3:- z 4->4 ce.' va titk. -a. L' 4U-0-5 c7 A )0 5 Una c -V_X -2(kk tokel n-?-5viit a it a s-a-).in_c% alr!Jh ak MOO kof0-co it uriou -404o k u ;7-.37:fAti eq CEN74-4nt-Frat!tir;r3-rtco-D--0-T??3- "-A ak a )Tirl A--02 sa4-42 (A%..ti\A ectic-4 fat. --p.stibl 5 pit -3. n 5Sb...3 Ur!.. A U. luv: a Sb h"'-} tsi Chill' (-iltn c-5-sr.th kit* al- LQA 44we'7: s.4lb.p.olik A- 6 ti c'''a l l k-cod r3 C& Ac**000 0./( n ylso Ao --7 Ali:kel -Qnitt W\l'Ot -x. rio ir 4 09.J. M/2 P -4 liert-wirt) ta t - s-ot9bci 4./e XL b atilt U-. 4-in SiUkat put ct eoj4)fi 0 w ivic ok.t chgb -vsn A soask ----ar sio a004.p +W-dg c6goa tar 7 so! STo -5n7 no Zr. al 'y t47 vicfl nifibfrt M C+ a) i s(4kb. co lei ' ts t.m 0+ 24" in b eitylir -'04.4 c.t!ff ifor.raj h ')Skk-Citio-a 'Ku % t n Neta.lpi A.c.Si a)(±i '-vii k z atro+ Jtaftta -Gory kti swien S. EN s Tax' 6- ^0. ibticil lif a atra.-6ks nb l uib u! ACnV.6 GVol ci-ass 2Ja gon4 S55? \ a)r) 3 0 Y ---T SN qt/ 20 gai r>k?ci'd 405- St A V.E ")\ e i VS S A 5c -. -fiacirob Tiovi "(J C) hilid - ( 5't k.4 k- l'a li k m g.vv O GSal Lnn b (4\\ Rn V. \ - ' 2 "a3 4s- ot-; h -h oo -J-Cci -/2 _ '2.5-#:' 2 i's00-') ' s. " 4 \-VA i l a c.n r5 ul 4 vv 4 'CZ ''.. 4-.ss J9( SS Tito 4b -.Pa-r;).'il. A Sbcel AJQ ta \\ \O\ lcas) ( i^s\'' kia59 Si? eltswn 4)Ac-4 t-^ S'n ' uv"thl) fcv-cn \\' --" cflo o) vflo t c- tka ra -Vi tirri ; 0. b - 4k7 f Cfba4 Uiv t;v x9r J nc) '4! 7hti.-kaid seri 504. b li nioag 4- rainc-tdk:tifitiam_ t_o_c- Ut 2jc Lfoo_ (')cllsi kv kti5.4 ivw93-

79 it./ -5.W4 tern GW0 SUTel Ob9 N r f3-05" 'Pill i-ecr\t qfr./-4.rtirighr 4 ' Yiegi S. AVt7 3J v ti 5 z-0 5 imp 'Y et{ 7!)t viit -N 6 6 k la s-a*sr uoy+n-e6 si ti. toi-sitif4-h An-.5 04)0 : -.--/- -4 A -arni/4/7 -rya cn qs-. 5- n/3 44 r4a-ti 5fs:i7F:7 -iv.+pi.-.7kt 2iV ncc ift.k. el 0a44? al./402j ilw-uoirsir-2-7 o -aci.5 Wig -9- viii nii---6v tinat -Ct's en 9-S- b 9 -? ) " "a soy _ra A 3. 0 '!clett-e z"t 4m3+`.m t "i* il \J!--6--kk Th i s --ad -& ()-nrius5---g-4-pc-pio\v)-}s---t lii J - cf s A/ al J-6k 5.74 j (' J--) ci --a2s- fyi!-t -a MS idiel -an- 4 _P-0 y_) Y- _5 q -; cciubb\ il-ftw - i l/ ' 6 -kg h " 4 zet 0 i blei - c''''i - `A! o g'd it) glith. n tai --al ip\etk $ / i00// _ i A ) coo G -- 9 El H C c.voci\--? _opuou 6 i 5-5: J ea-- -n-i frul-b C b J atilt) hd yroyak -t ub i...-p--iro Lis...t b _-MeV _t-nv-797-r-_risb--y-taii -tro' 3.0.b cf "vib.k - i'.curl ).--C-44:n ris..q '. f " G *r- ---/TP ) is -4 )? b_ib_ -i--4 voo s oark '3 *;?" Sir) ) -a s--c-sing -srtfct\z-3 Sirr h-i-inarn-u-t-i iri b )h.. 0(\ 0 0 'ctm aw - 6 AT as-pddbr b CV rhos-us-0 dam(0 \ tro ss lion/ " ).. s-fieep z o oki. -) t).5 )\ a\-- kneel.' ai oils- :::? ci A ll+i A P ') 7 n. ) a.) r i n 80 v bb. lik cret-4-0-r-c-iy:5-% fr..-vortbuk cic/ am 464}.?_syt7--4--A-6F----Jbap - V v - 47 k v bci -.;4'-)v7J raz.4-ali) J. 746v).4-4 no(t5 uvok-o_bti 4 re.s- ;_P -al ' '' ilii ls- Ma.:fa 0. hi -i ki \..% t.s -3crt c?- 5S b" r fyraa-4-- cki \rr abaj..) S 4 U >ltatil it) :7-04.! - -ft:a Z 74_ \ c-va.-au\k \.\.`V' S 3 HAN() n tyl trono 'acn el 449i S444 P ' '0'n-do oro )0 duo 4 Amubotit /V9 J t- ct vach )5 tlionoi a Ts-b p +bin /4/ 'all V C ver -Q 3 t -9 trognif b -n.bii A iniikbl-kiroev 7F.04\'' 4t-TP >sc :.JAb 4S 2J cctrj. fl P sbecn s D-ac( A Vcr`c el bri f 2) rig-c-c-tth.% A N)/4\ 5 ' Saillo te rm....- ri Miff. V.Xnal ff-/4--e- nt '3 ivilittn 4Pfc)-../fl-vo s --Z7-k> kocti.. 4 b t 5"--4P-ratird-ST lbj 6 GV.6-7 -AS735- e 47c4cn sb (-lab{ s!li _rbv :57:r ' ajay ig)-73titivolcs.-u el-4 flfr TiNcy i3 c L ta c inkfo Mil -vo 7 Jno 3-0 by til }u t re.0-tz go /- c-f+s.5- Lu el 4 -fit /4oA C4 " 4-) : s- (t) 0. SW 'PA! owl

80 n r q ec ivy 4 t ---7-rou tue) ft\ nna cr"trarai!--0 i vmo vy le) 4'i.Ak sao.0u v kra0 ck ok cl ) 0 D t/frA wit c4li ' lf? oteil ti C) ot "Pt t -. 5 ' c'c'-)s " `5 /2 8 7W-CUT.A-5roci a k u pl. at / 2git b.f.) Vhbii /2 '940 Wisalb Mk! tvi "So-GT-4 44N lik c-no4.4) -943 n g "" k j Wo tal 5 e A_ stiwc _re Li to n sc- t iascraib tl Vrail clot\ /lib -a!stbv 4Y.ock f4 t.lit A 2v.w. i Aii.. cianivol "ajc Criben 6 7.u/r J k-c± 04 at CYcK 2. Sscon 4' 3 0 i -a n!j4 C'a.3$ OS ki W z4 4 aj cf(0 it tm a../ s ki c ly Up c-2 li s w- b "Acli'd./40 mi A / %. S i el. g cn (Aliba./ /Ns 'M D (n o 4..;c5" Atva!) (r -) tiv Po ") ttnran 2-) striold 26-k le? P!C TA i / "0-vnic t" Q /!.}to _s tii 04 ilo u! A- -4-Aie --'ti " my 54OHU 'a iii UhoJb AJb Ulo t i ukk vo V e Alba ale %..0.!fr cm(4. ti trai? +}. 4:4i ticcria;0 sotrino 0-2 st.0 n voqacr ' A ok givi. 'fry -Stin atq4 onctral4a ;tivv4pfl ;0. a fl 027-qTJ et S!Tcb) Jo -apt e:.`mtan9 79%-c-a. -7;Th N th to tai _rai3 "t4b(feiro!-o/iit/h4 a k. g-g in o.fusi f/t4t'at? 0A-75- Wb Jcfr 44-Lir9W/5 0 fei g../tra Os ao lo-r (/..4u --as-42 --DMA%J s_ ok; sla ' 20?"?..X3 Sal v (3c) mo --to. -Q 0: C b 6 tits cli.i ' eftzi.4.k. (- -!ts'a szraqi\id tdil u c\cmcub a lak-vs'aui c u )rva rc iffigh \..S vat of -aii+ af J beiollanams-b- A tli uble.07.s -sisol so sbc-) i sl if ism 5 ""Us zrus- o(-)r-f---4t5 4 TU? \ co. -Mot/ a il{ ivoc ikk iva Ji if 4 4!'el -"(3( s Litic73-44 e+ 2 tadd bei or 4-S''nt lb? user it ibtit: tfackjba 0 -s or N v ut 0/A Alvii 7`[#' 0fj "ti-obri T-Qb -trj!-+ ok(' cotot t4ei-5. L0.At'. iv3n)id cu Cs" S S tri.' ' -a r- VFVca f -VA-a - losly \o- tom?t-rblig 4}-4! -0 +c4 #) 4.J Or (4 Liu<vok* b ' -? 45J -)4; (49wil cioict -0. k les i SJAV -tv 46 Aar at / a lib tr24 i i i-k2- *"5-.a MA 'TV io yan't6*" ti="05- '. - Sui f fri!id l liaillill blvo \ 9c "Jr 2 rnao /Catil uo 5/ S ui - roos# ffi hot b. S ct C'S trio ikte.7 --) / r Pr.) 02 \. s 34 i a-0( n 5. c; "/.0 '4 a 'woo 0 ii:n. +. 0S" SWir J ketr'qj..740 A! Tiltvela tet-- 7. ' Ole EA -2.)/4 n k n}...); Hit- tie u S4 4b.64 m3 5 SN 3 0 }no )ht 04- "Ptt:td ui! rkl icbil or s_ '24k \ \ Vrirti -uo M4 7X54-r f:0uoen+ i lo-?g 4 (037C ii* \24 H. 209S-. i.tk APT..) ail A 4 -k fl5 -tiffirml ei! cb-"' 9 ' 64 i& ri Wkb ti SOP2 % ego Eil s g OM ec 4 EA-A(.:ci s -roth) q ujs bj ho-neg n9 5 g OA' 4. S O `-.7" cj A 0:0 4S 64- Uo sniu 90.- sis i_o -'0 6 3 ki* S?50 S?'M fv \5 45')/04 0)5sakilitc_As_u_e!cssi_w ( r) di 40! bsros - 0 5)..e4bs njbl iv S \tic acjtofr sic Lrdp9 92A 5 - hvuk

81 Vb U -Tricot ---5 ffv b J o n M )ka4 /A ca Tot St -) AtyCh3 Wi! t -e-t"-j-5. lit z ousi is u-). 0 t`lbaj Sbei (Sbc n4.00.a..frnais- (0a SbC auk% Valuci ti t.? r -vtor) 5:roy%) Amilwiursto.5-)isfn 47agSfrbtr b0 au t-i. M p h r;oiti Lit tz.ralltori sm. lvn.t 5" ' -. "rgriaram allf4-wq M el" t-no lb-cw g bl")al. itip ;)-o ' t!lir:" ' svc -k- _ 0i- uney -9vnoler a risc-..}-0- trann-r9vairg orwb--a9 sac" cvt 4. 7.)..b.-z sb v5b-.53) W3 -viu S :4-i0 joivink 9 5 y Pact.i 59 4prim4 a 4-4 noir Ai A in recie.-)tiro clin -iv% iv 0 el t o-i- N w/4--vir; -Lim\ 0 -{--. mo.3 ii ir o \04 tkarot T fri yism o s 9 re - n ei 5- s../ cit7.tin3j-re '9 :"a4 0 ttn'tt?' 'lik. tv7 'Tha 't9! 4/". li A WiN tan3i7). y m 7 - OM ii-klei 4 3-rjh ittiro(ørai na g.6-) vcn crt taiiii -pm twolacre P 64) av l' 4!. Li irtks i o.cpasb r \ U inati g R flit's:) lo -titio S /2.j ) '2 -! (- 'r C il k 44.M 3ksil c't \el. ilirp Mi ll -4`5.-9-PrrtriSir"-----STST "'"' 9 n ' " j 4(-CriTi # ' e..... _ LVv.)S i"""7 i-t n'i v -C-$:5-)-aiTSTor.)t nk ks 9-t wok Toi Y c vl k\±45 sh (ti it -*f A si.abol 7 n 24 Clit' Ok " (44 Li Col'*2- guig.4 ss.tse ' LA 'WV holiars A a d-two/ ei r iv b ; (!% MR) -ii he 40v -tills aro( tl. sj.k ail ).Ln C ra l. ifaic uk '. #4 r t^5 ' lip-n au sidaci-el a sir ta civa wort at; W35 tt '<LA!SS" 'A{ 0S- )0 Alt t nc C ULn An 5 CA ' W.." _ -a..?r ho's" aerraw-s3400.firvold ;'t at! b 4 Jain %n-i. ilr?c Y 0 7S}._ 4 cli 9/335 nk4e04. CD flt ak 446 r 5 n 922tf..tent07 cf+ la.. : '-'.. _ -- r ' 7 0 0/Li.Th--) 0 \yabe5.. tc Jatter.? Wrirarriat -ail+ c'smirrair +a Avroo fiyat-ne vopj ( -0 asi tapoi A.ssb?-s-t... Vrr f' t n '. / r isi ''çnb. u 95'3.. :T/to en tin nr/44-ort. 5 6 fr9 s- aia4v! lore t?sbtikb-2. f-. -' 0. 9.) pi r r W iinq --C Onv 0 cl tiara b. 4grit-l 0 r-sat 4p 47.7!--Ail..tik4Listr yvb-jrci -0N{ vntrics. P''' ' - r5 "en W..- Sf4-.- S' 7?..aitt.sbt#.. Qs- ivy N o u0 05- cl:f trc S5- ruit -rtmo--f-tas -ott ---a-ort-vcr-q-u (40-) kfraw h-rvo vs-trck5-7w) 03V0. 7Th irtt.34 ri 47i5cia C et! (" (.-tiadi ftfoi TN a n ;4 0 _ 46 5 b Tdrfai 0-45-"33: A)? \ 42 S "! V S=!b7 rogt 4 4Jsos. u toikc-sa f y(& CJJhct4 l(o4jjqi J.:470) aq 4a3 LaunoUoJ4?JOU kua4c ct. n ' gwv -;--Gc\ 2- \--svt;

82 r- --c-..pt -f" G *4 Sl y 0 Li _n q sir m s- _p9 Si.:s3)) ikihipl.d 50)-r-ciuytA w 0 i i. 2 -/! /5 tier S g a- A "... d 5 -call -ifil -}gs Jrub SS'Dkoi ---.{\ hi:. Cirvi;---vA9 4n.) QutA i ii-.../-aos-i V -nta i VA Cko-Dn n4 20 fa bi --; li fni! 4 G b 3 2S-Caia Tfoi b isci QO tit -ki of [DA C Lto. -rail.jo \-aoi _C ra a) bo S 3/47+4 D0 -Thil ti ').i ttry- -- ksali ; :4 CU! "/0 J L\V9 [Orio[i-fal.ikol _c kb Lift el _Nr-ailiT.5-3 'two -s-sak. he - cri/hti 0.4 Autcet ths n t. -).;.. trauti i z lin N3ls. W9.o "ifisli sakccks -3)0-0-A4 we c'ti hot -C- 4? w-an-in 4. 0 svubc isid ak -7- s3 nen 040 `.. J. boa.?ktta ck tb-as '. sic-) 05'O S ldds".kjkci'aib -s-?! 4ofs" ' f. Sb c.-6 u % / D cib c SVM5-0 6' -V). tc.yala5 k kj Qty.. ('.fsi -kj_hosfocm) /lib s[titck 3i-t [-4Crim +tnik 7%44 tikk'm )(r lubts S. V (NV) `.5c 45q4 c- a} wk-k)i! olara kco M "5-o 40 -afr!jsts V? 30../-at bk gktioi 'atkk. Sbei a jkltn )k \? C ---sisnou njutui.49.0a s-ciir. i.j KO iko c u i -c-aj Stock r loco ci sials ti..0.ks-ls- oc.v.4) kb ck4 p ram 4. uti.4..?5..frac9 so iw -ahl skt.k \ n roki -.. i 0/2 -v) V\ j""c) Cioa 5" $2 ci i i tio 4s-0 :ītvci -ziio:a /tit 60..tamy? Lroo "A oc /WV' SAWA) -al No 305 r._ 4s. sp:4... ai- -Too ut-lo s-p-. 30 (.4 gok b sbet4t) ti -- tvolyt4 U l Atiy.taadss-e'a.4--cui9-ctiders 4 f -. c DW-fog- T. a Si -flb et-k 'weiicio 0 /042i_cn6 5- vil.-amti \\ Jc.5-?ti trauti- to-akkbj Lj -9 C 3 N 0 lye (i dint rfki? A' t A hliplbu J!.5'.s[oreth -r-w9 r\vk) - 9 'zs-q.v. y.c k\v/ ci 46 ti\--) kt eb W' "wit! -at G-6! "as-. 3-cs )/SZta A-Co;inbl\-"Dno ll Vflock t).-4 C3 -*ok) \4;ft 6 ra\ no A n -*b tu sici. ± b i vn l.t.ra-hh voti -cun au ok i -) \/4 4 - c.i. yai 4-lasedi-4 co!jb an - rob _too W 744 tie j 3 b.lsoar.7(ip elitl L...).5 i-u Jh athatek i. a -al.( < te. >Old < ttf44 ;* i bili VGOA 'la -Vat 04 S kirt -Wit <stick A shbi _Oct b4 i LA c'bi V ` ( ttial* ----._.- z -ciiii rova 4c5- V/4' vn n g valai zo tt -ki M A?ci "altaa 4 atoli SP - t inn-pj (! J aakijk- hy. L tramo J pico _7 '7. ` %) \\*Yq7b U 47 V"?40 -{ Crafract>44i 7-k!ht s..n -3 ras-t-olk 'ttc lictno 4 [Jaffe illy kb 5 4 st viholi -i ct k ;)s) \vlottl tvb yissa4 et lino " fr! t 4 l et "Pt of! "S' 3- R20) Sly t to Sa ik 9k A 0 Vettt. 2n! 5 S''0? -. 'w oo iirta!css9-4 kw 0 it7b c4 'a tan U' -wm Ysit5" S to. mck u WA0S-ci.)S rri ia -iiii to 4_.kcit4. 6no/ SA0 trp S[totikti titc -S Asma AC-tb i ' ('c) c!-& tia-k AS% o(9_ sya7o7 i nit iti <00!-Oroci -kflk ii-ktri -F 5 T. EitoN.Z nvit. li.u0v/0 S 2-\ -ki. S. t\bk.) 4 0/ 3 < st _ranajd s s co ljg _./4 &nil_ 5 _a j -acts- - ic./- "Pitt -Criateitita 0 kik> 7Li '?/0 ho t- Mc un a c-0>k a j ta. 4 0 cm j.< f /wol.di4 Sti.i.i G 'a..rs 9 /Us i a-iu s5 - ;.. -k'o bk.k cncuyk :dl et _Lai ff.s.a b..2 _/' ( cg.. -a N ). int -a i t ii t_spi.j2_tlpti_sa_gb_a4_5- "&-k`45 ¼ LA --\. a 3} a4

83 " di S i ( _-)bdt Z " VD ) q vi -5i -a-t ; nd 04 OA wom l awn-{ z bjd77flt59 saos-a " L i lit' ) -PT &t rio S V0 L T e' og 4i tts -3w-i 0k- 05)0 Va sitsi 4)Nes tm-5-00(4 iv A 0 ( \-) Si ' ' Volk 5 'M' onk ; ilk v an 4-eit vlsts. 7-4-k 04 `lir; t.3-044o ; 0tVovvho.)\) \so cs-iyv --24 `. s) -(in v ssci 4. i cf-3-y-st-tāv uti t-t-4 7 fy?---/0 rt "c vavo.i 0-k C linto ut i 2.(4 Ac 0 ce" a --3.-J htrei - _'3-rx " -- arl "zz 4-""g k ) Z i tib i lvt'll - CU-9-n4. MmcitiViti?..)a rwoo-3-zi tzici in* 4; -a 44 cia -vs ase% J 3 TS -a 44 (0 04 -t 7 -a-cq--/ worn cu ah-9 timno ti5 z 44Th M7- torq:7 9 (vi..y h 9 0 art ig O'nrn- 45..R.4 --a no s-.70lb fl. 274) io tly_ Wrb _lzt vi j c4 gj-l itvcrei - a nn ho). j..t sub J:? 4? ans..ratt el U! VV tnoen C-Onor a (foc-p s\ ta k tifirl peb 43 a / -a 44 s(.04-vs _mg 4a. -ztii. --al.iutti../a Savt-rnD -acks oriel -'k\ U kc '`c cqn is-`n-k -- u 0 z / b iticcisali Uo.D U Dv\ 0 Caro4 0 ( "- b ti W li -itt Arks' sbla a.irrs. n -t c c_k/ b L! ta2s- mho/ ati s- F. n 5alla z& ''5 ' Ocno-F; "a7v q V 6. '?-)\c-. *flt# -7 tra gra s vb.j4b clilca-4 - i+ Uct 4s" \ sit ` v\ ririv\ c' el aic:c4kc! u 0k r-p c k s 3ks.k nii n -xlak na-aol *0 /. g -LO SS en 2uir 9An vilito 34.!-boj 2W o tic -)02y) b g 4.r?tsch -...c cloy os- 'SPY" '44 6 'btx Cuadra.) 0 k t[4 (. e v. vv!0 `A 3") &Q 7 t z na : 00 4 Lilo' a S r _sa k i- Fell -'s0-7 : r "Ripkva )63..../. cicsoik. ut-0 y Jd c.i ti r/.4. a. 03 wo s cortifr-tvb Ulpi Avçt a9j. F. Verct{c.5./).r... it 0.4 -).n k 4 - {ch.!. ji- N/bff u7545-c--00t..ts t- kshj iivickste ra 040 ri. vt.4.:757-nkici fltis -Vz-Nyey\s5/4 -an t; G Ti tvii 0 a445- UnC" i 4979?AO c4 al c v /4? el ivwl igns.. s-s-d e ' _r -/ s G- G W7T5b0 lin ii_ --!hgy.;"? 04 --rntg i >Ws' i o.n.) ) -43 5" GTill'le0 cu'- --v-ii -Vs LAci SO'S /9 r 4 Ann.5 inc tic i! 47D.; -i t)* 4s\- A \ sbb -? ut (faulci uafia -kh-i --ict4.! is ks-secri 'Q'..-ts. -)Ja. 794 Lil t -/ay.5-- Adi b.ak -'fl fl -Am+ 'a5"z Tr! w. 44 irwtr 54 " frnrn---rci-pciv) vo ;--tict-lngv j'h n f..3.?-4-5 -bilki rx.'l.i.)-ti.s--tb ilifr --'dhb )- -STh rw)-k 'ave. -.7rU-ra-9 a -/ 4-5Th 4 6 i F 4 r trn T3"4-C" a all 3/ 4- y'o-) b - ii 9 tfii.:claje n ci a' s 2-ṯ f/- s- Jail a! ci -6 v6 ro c4 c4 ha nil ->7 L") -i-cti P-inviia -5 - c-(?' A--w\ Tas-7---n 3-. Ws. 4 6 M- ci run / m '-cra ergd n'a 'as tv-3 4 (; nc> MA r) ' N \\T c`k -- c. \ % -S S 54 a.) 4Thld 6 al uo i in 4.s.L4-) to s-sohb Ai-a- au iv }7U 4 iu \D itth iti q n j.y_ 4 ro \ s. l iv to m _Hs i (Jo-) v sido / aujb4 -bt's Vac a USE i us -

84 ii 76 m cs- -s-tv>4 WT') fa 3 _L. --traaci -"37-4-h5 - tptc-i-r-z----_ro -.7.PhTh rt-t W-S-b i ho )(l b 'eltiodis t W)542 til't ihce? -? ( t -7? li u yti-s--ne )46 -k4-2fd - -kg- -tvr7-6-4) 440 intw; P 7/ to sm.') S 4k) beie 9 n.2.5vd'a-- TV-/4-/ k k 'S 3-Thrb 9- -3`;' il 3 f '?.0 tt; iv LA S ja Au - t- "PD7 ati 3ā9 no-7 -cc.ts=a4s- s 9 -qv lib %- ss en b7 --itvv7nosvv-4--n-s-7) a-tcsrccir TO* vb Tht-St 0-'3- 'tc\ No U. Mb\ cif :c ei qco 9 ho---b os--ert-coi A. \ti A re) X Sit s cf-ti-vi... k/2-4. P-W.T 0 C itt!' q 6- J nali ---i-i t A iflo ;PA JW-s) icr-) W --?A`..0 A- 5 -attot 7. 'A ) n ti i. 745( ---S ti7d?jetc --40 (7.- CU!Slli.:-&3 b 9 Uko klf.-----ri -t4 G.)-V (ter! - jvfoca - tf illho)o tik-kaa 4 -stll-g 7ersb a- Sls5- c'ars i 2Wp 5?-? r Ati Anua2oo ter -kr-raaric i Jpii z-trs-bo -L Ft si TJOLl S. -Fa SN 5 lael ii & -ratirerti. 0 u lb "fd. 4 C li rlais i -S Z. t vb G f- 4 4 b /... v i Ci la V -7)-0-u kb 2 Pnich00- TAVSZVaArr9 KS. %)?..---tvh.0 a -r--4 itir Aid lta :q--k-m-o--yici-- 4:7-t-a 04%Ayr. q -c-6 07Fli--.8 4) ftil:) V -7tAf. d e oclk s' i-sau (lb la s - f qu i Cl )44 --uvri.lei.)...a _ P ri 4 tr{ s- lqo.biro? -a0 ca vbi tar pos 44) T5' -8 ta t ie jfeci bk t -.60(?4b)?4 :04 Act li- a AEA) 64Wt -7- et 2 S" }4 t-p-- cri tie( 'hhei..-z t&s. ir a 4ic 'ç &i z 2i.JoU ania *P70. te t#0 liter A j?. 4 4-Vin -WV i tig..2 j t?'s ' >A 2(44-. a vts -CV OA" y a -Ail+ (Jo Win G fr./ubtc -)Lt 45/! ion 4 rain ti stn- l ii Dt t.. Srlii ok _rano(' -D ' C v^ cidbr *.) b ub saa>t 2(5- Unit a tibld n4 cit Tai! uun iv) 'WA 4 S ilj no LA -7.6-VJO U o 4. " Luplq s- tb +AA c o s-S.0) -itit ) g lub $: pertnris- a Y3 _.s7afri4 nibc.244 ris- 750c - u! ii k 2s 5. ;\ 7- N P-eZ"Sb.6 G i t!(-5- li 05 tit -tin' d S..(4-?0-k -)M4 ib ulel 4 n 3 i0. t^7 la.. r ci -ri/vg ia-00 Sb N/b9 -NW VJA 3.4 dial 5) y 7 n i _s-.2...rla t; 4 jam ok us3 9 stv.a-jc t ato 04 idatoo SJ Ptc/ Ck.C ti k 0 fl krati-l- V3 i S DJ) nterl ria3 i c -Ny icirr) cubi 05 AS v+5: \ '070%-r... ii 'a 45- ("aitt. Vb "z is 0} anc \\0-) dc?) -ala k a ark Jo to kt's ) k 04v a hey) -Ttk..-.3 ti -nsoa..4s u en ltincor 5 (oinc '2 ii 5 Nk r4 4 -ts' S tri P7 6 % UN) U! i2?..0- A ok sg sio 0..S W V.55V S fa k.'n Ns _0ff-i.A. -7 -Ct-r-a.tik ia.\ -AN ctil 0.9 \'"? Li ivy ran0/..rsvh n-t...4 u S' 'vsjs-itp9. -Cd).6 ul st).\ ::_)--avva S--na b aca il s \\ a b0- a.kt_ii_isl -Os?) _s_ti_anty Stl yz. :(g_r_inca_isp } ).2tn- AP- 9--b d-C L2.-V a f -a t.. *04 4 'Vali s)----

85 tial- ta gi S- kt n/4 " 2 i g VM Q+ rano -"(7- i lik l v 40 u cno 0-%- (74-2 s ultv-r t.s-5yd- tivng 4A ni ir' pvk it& Jan t. -?. m d?4----r5:70 7 -Fitt i!s2 (no/ 0-27but. Wis. _ 40b tis-bri dublitiamoks v 4 r c--; al4sitanv.: rtes ut)- 5- wk -m-245..alibr)! iou ou sy M At ) '''. Stis. ktv; Uclo i *pact is- -aq7torra ssb-0 -)3- dati vo W 6 7 5TF. 5a 7. frpti a s- 4'' /4-Cfnbrwpa-5-76-Taa tic 4- -4ii4--ww-9--atc-lig s so cowl 04. 2V 4. '"t UQ 'M c-\ -tiv_t el7k5v0 0 itib sanuna 4 tolak.04 CV -c-ko; i crh 5.) ivb A! ijbelo- Pam uivil--si D-aA\ catie cre_s - 9 i -Y)S- S'op + -si \a_ft b -;a9 va' se- W " ili t d -{ -47UTY --ra til titilko v iba -tb 05-0.a a icakci S- a (k oic` (A s \- -!. -ral -4 ird _ 4 b GL'id} v)c 'D\-90 ktreaa-9\ t i- Al "a i '4 -" - 3:0-i iho5k -54:TA it 00c ivrt es' 0A- wlick ').LA tic cw3-"wv `-5\k ac.. \\N3 _ xii falfs-ti ( - ci ara-kqegfchz c-isaj.9. t / Wet./ t;t vl?n il V. -9-No8 at ra4t-{ W ci Ril ' M -rbel 4.ar ra (Hob -? tit wf=4"376--rer-a-tir r-iirottil-b--7tit '9 tta Cutts ti ltiv ' 'Stilt\ --Lvtf r pl.cai it -a q Al kb-) S'St3i/V4 ) 2a ) - Tzjict s- gri " 4?Wt v Pu :JV ii ii - el b Wit." Jati - "t J l't <PA -- "' f... - tit at TO C At 0} t >C0 'i ).) a 444 Ap!C - lticas 05 t ufl "t VW Lt Fe\ A S-34: ably tt. 9 lib 7Tvo tba i b: -.S ))/2t -2 55b) i40. t.'e vely 4t itai...m i Clil5 rvb-c-tivrotocia. ci c if id. ( ts.. tov -5"atniti. "cl ilk ) nbabbr 745 k hox dtprpa4 el " '( ' -4( 4 ). 7""ticia ' -_rit-t0 -Oil- 5' 3cytt% '/ r v -qv; i n55r) T. ; ' - f / Mil-5WD 0 V 4 -- FQ0. F. ":- 4 /0 :479/-y?. ii.ii teviv-i evh g; 3W LiCr (-.? ij S A c -t i v. (40-3a4 ill -Cr 'n'aycr 3tir 4s-r c"citil DaS/00 E-stirTJn-Tc4 4 J-6-uroccA ST ktal N ( - 7(/ -fra Q u0-7 'a 3/44 4y 4-razto - - '?ii 4... Cali 4P-0 s i-sna 'a- (-5 Ntiftitit s- -ny fa 0 ( '4 - - ac...s -4 -V - 4 "--0 lin --Chly b /VP >A ok - -no 5 b T 54 i 0 Zbei 4 : C%!e. Jo Pnvo-7 kr-03-n Cl -Scral. V /4.-. d? g NS"A.) i"s-9--tii"j % tvaa-flo noi - Stra44 to tfoll.5 ( ^Jail 00! pipes 4pQ -. JA4h co!oli -?4.4.. )-setfr otk -4) t/-b t - -s- libiri re 4.4_s23s-4_ stevi_a_cti n...-s. vata. Sni n-k ) ul A -S3l PF- e-

86 Qopi? 4 4 owy.j.^0}. Jo -z2a--k 4A 2) vaw9a jsy is..r\- 4: u' Tuyo leyvb -pi -a eini?.. froh bn j -2.ic L -yx.k-t /44i.is e-).r4 G-i-arni 77 hf S\-nlr?rSt-YT% tli lufr ascnd -D 4T Sb 0.trbo f -c-ktfmn s-izhi-i -.q--5' b Li- -7M '-) _)3 ---J il Jcpi--e frt-kvi7n3s- --G.D---A-0-u s - (07 stif C ite -0/ 3---el kiv A- -). yris 0 A v a 3-T. t- 0-4i S -ziq A w)-7 b lith TV ci iln -C:J c5.`a-lin o ivd '.by-id Ets-s-55---tTh.lb9 b (* it/ala t bn-cbttelli-s-5-00 ii. i u nco u V; K in -3.4\ V slak s Ttin2 *au 4 n.4 an ti 5 lais 'a pirjo k'its?4- -:i rc--at TA-yi aick Lir) sr/ kg-wa 7--k- An b - 7-r..7 Ct-ii hi 4 Airrallnli --n Th5 -rat( q.-nst.?il l'ic mtv-tob 3..5"roq-ockiknizm -. c" si c U c 7-ThiAs-...h-q-Tod ' b b ttiti J- 9 ( J- cs* vglio-ia ly-f y-r9z VSTAn -WsiAi ivy -a Myr i -S a l'"an 5 - -To-t- kr} --2- /Poi?icy Vb -M9 -Cti -; tt -fi-ifl-lbd V -) Vrief-trt -gṉ-b-aj 9 -or s-scn Z Thif-2-00 ri W'wtc5-n-sreuni6-.-all ) til -ml"5"- 45L\ -4*---qc -7 tiftij 4-enalti i i. A dipl 4n-4-4 -J swi 4n-:thelb z-9----u---;3- -c D A *-7 i T'..7''a Titt ea aci Ai t hit i U. i -73 DJ 40 k V ". -t a m* -av tol +iv P7 -itt : J CS trr 67!?'04 -' iti l-fril g vne at - nb)-kmo n S A 9-S ot k tkit 7 A-Y' l'al 5 ck 3 -as* li A W00/ '''a ' Sji A 44PiNnt it an ak i 4 al fri5et -d scik.ve r--s-.-v( 6 r 44c.../27 ictl J-J45 /0Th hynti +.79! /OOP STh 4 lotto Lt b Jai- L -.44 nvir te olt) 5 0 M. janincyyritr0p i nk 447-Nerti ll: Grb z--;x i ts ti 4 A \ /---HLA:FKC i u k P ' 3r 5 S. Q i34 5 \ ") tii -n (AP: stliwp pr kc..p.; -Dtor pia als 40b- s5-ss7 -* cloil ab t sas- _vb_i TJD s croar D t-a Jal an. -Rlif.Ri f b CcOl -5- -F YntP. >visc "-).Y. `xi% 4b -5-3)-- - QA555n \ " ck " --4"))) --" "NN A tic o tti ci Li mo g- fu$ ani5:thm)v)40cn- ic f ^0 ltroi lif (n?5* --isti. -au S-v-ri Talk - Kib Ri tcl r W ert- a 7 \ i"s r du?' ".6 Cti --747rnWhAab - am (-- LiC? \. \ A lio as - C ce/ f (Q.5--a i d o..>is---5-qj 3-5-3is "Cr) vb - fil s! J Jo SA3 3 Jo iv Uc 4 -r)(0\ V ra:\ Q. f y iiib ibfhya -CMG-7/0 0 D ( l.q -3 alt.y con\s -z JS A -b (4 '"57 ti i\l S tk ffti/3 j--a-ci-rut e4 as-or 0-?.. ) i 2 3 or frii /v/-a-7.5--ss) yoir5r4vo vi irms -Ami jjo ui.el i u A; a\ be S'aii aly -4- -'t7 -it'v - >. 4 ryt4ri_-e AcT )0birc u!..i v'ac / bn --s a - Lk re-s a Vo b.* \ 4 3 -$ \e`.s)v").4..p9j b a Qb-Aho Zrelik a.(44 --z cif ki -cor4 ' LA----" cia -Us '?blk ivv _s- ux _rdk ca.)\au wo)a 5 " idti o h o? TOC-d n Teri- c4 -"-3-'75-6 '4 Q4u0 ;\)0J i stli ki r-5\45'a.--) cl " -4 =tlici-vscloal a 4J5-a? taal 5-.\\0 GA. i n A -3(4A Jc ralib LA A n -0.>\ 9u lynosi \s \ ---3 tu? A../. } -vs 4-n_-.4_ 'a it 0V-A 3o_ atics:9_/0_---(a--'aa2-s--tapilin4 Q-7_9_ki_\._3_ e") )6_ \ a_t.a.a: 7 ic5_3.\ \_ - i S alsbc\ j sals.

87 f( lino toer cvis) -'arir s bl-tyi li. 5iti'l Ai j0A i 2. cbu -Rurc.z.--kPo (.' b Cl -C 4 \ 'a fl-)k -Cj i FfSb) Wnel n / Pr latilfdb jil -f *6-50-`0 D r5 kg (/{- T b S z _r til v u-rii.-- --vrik-liv- r -fi 5V VS -4-\ -3)0:o Si \9AkS / a -' trasitc- m 5 Li -a ( Sio7W-Wctoic V-J ) c-anbil "at'n >\"5-v- islic C-4 C\3 Qc`\ G.\-a///4 5 44)9 m e).) PS O 4 (TV'o cl )) Al Do %/ /\- M -'0.-i mcio.id '3 )k 7 bill.'-j a.yz. CP 3PQS... --a 43- ei-a c. a-f--- -rikco.-i s-syj bic Nna no (i\ cncox-kp iy-v icythri-0 --vi2cia nts. 4 3 _ g u7-0- ai.'34 akii 0 f- C )(. -S agvks---4 (-4-' 'n W C\ bo vi n 7/2 \\--c-5! J A 'V\< ii L4 ( CP e4-m l 4 4 (A9 (PAc 7 tio ) tnotak 4c (/' (\½L\ 9{ 4 "c JN /li e-'n--vc4.. 4 c3-4t -rii E-T-tu n unn S'20e d ste-w 4 el 0.0-C3. 47b-_} 7 z.z cnolk \.).:4 -t) -)e) 5 LTCWtii- 7 ik20 Sb tio 4i3O4!5-9i.k4 04-.A.itiojr2J --?(4-/A sa ucy 0)0E\ it j wcr) in ---n* :C (f-a). 63'ycei -ak s's!a 'fin/4.) rc.. /"PlArtAt t /4 vapo ld -t/t ss.ibu at\ A (lb C c ate T iap)f(fi'i 5' (7-S! Li -M ee? co) Nibl:TW>k "wit 5 t U?(AO til (5.5" a`. r! ( r cbratib 20 tab /0 446C!S3/4 PU0 Sfrel 0 2-9!Mci) fc!4 sc-w ikk. 2swrce)(7? Jo 'VS ti i. ok aot -. / A.. ic0 szcz - 9-; " et a4ubs74 /4 ratno Rq ictnik-woot cwm53-ba \ r0c 7c%J9 3Citit-bliA C'-..2-eSVA utwtc ) \\ cn LA00\5 /4) q 94-A7T 0 9.Z. _ 'Woof.A\ 0 w. a \ --a- s.j. ar tatir2..7!t s_fr /05.tin -20 sw22it? j ntvuk7 cti tsc k (0 > 4 'Lk s4 d c :frsen.thiy citti 0 ti j?ii c4%;r? o tictjecteatet :;) <A -rattan. k -ib ckrs yi jy?/40 4 \'9 Sed 5' 00(i 2...jr U a45* le.dl4l bre s-fr4 tight:0k Cu!Nb2.$:3 2-}s2i"avis" cnoci -alkk n f:b tatraerf leg -t idt m rks 5?uog i sm Sal-Q s!srcs-7 /via -*aprica- 0 cu' 2iak ' -2i.oi lros git.t 3-c3 90_-45 -cot et' troiaj) syii..a.kiour) vc-ị A!sca -Ws l a 4C4.!- -* -a 4 icsir's Act} '2zn4s---).\ spa apt} uoja 4w;/4 -?5 4 clim- ic( Lo ) J D5 tit> wyau S2 Wili j y t na.4) 6-Lb nti ac/jap i cy --a ni-sbe) zy-tuo-j-ps csni. 4 q_n0.xu ii-)4a0 _NA u lag fo-5 :v) 57 J h 5. ViCrtVj-53.-EC±STOTZG- P ' hd J--n Mo ' a<4 \ 5 Aou ' 4 - U - ' -`- -al-at b & 4 C-r-ati..4 -/ s 4 34-fipc =0 s l.c ""? ubt-ixtrarilo Jc5 5 PM =. R UV ft ifri- 3/ ( "4c. /Q.5- 'C'../.& a 4 meous u! S-)! n Qii co nots uos i wo a ' Cfs -W" sn)t-a4s uc!crbd Mt.3)9 4( vi k u b VA -t t. a q _ 5 s- sr)4_ f?)---soqe)4 v43...;44 b LirCli. 4Rusbei \ An. -Ws-'-rUt -co- 4..W.Nci At oiwo e..a.---(4-5j.r.s-to 'Dj -tkuryci hypj 4 'tt7t5:9-4 0[SrirroC 4j05- i -Q--Tioci nbttrdti irifirl y? -*M suitoclorckl -tva-ai -a i0i33 ea l'aa) 7' S- 'p 2 Tina_ 4.) u ts- (A ai)a wo l' it'd C D_ 0 in_s'.) 5-b_ A A_DaLAs_ A o 2 tra_ -0--resA 7-_/(Na Li-ra-As' Th\jb -'tki-& ttit 4 (t) i-l- P V

88 --- -.no m c-{:.-2!cs.s.d c toc))(.?_)( As C DCi -5-5 ( ) aa t "ajcippowv kc v t il 4 VAL'-kl'- Slcn D= J3 k.5\ (4 A _ C% ftril-b ) -.Cbcvl L oos u L" sj nu ;:kas'n 4its-/2m iz - ch5).)9 5h l?440-ks kcv -z!coo 2:75Go c aricwcrts- coa usic. D-tAcn % t\-k A -o-t-vukc q \ frco- A q -.cc cio\ctittfer)kii kp al). (/D 'Dki lb (.4.2C- 900(J)k 'a /4 A -2- )9 - c. n3( 5-_ Wen jivsk t- )-i i i-ao i b lc ii3kbp9-444-vb ex )v)5`nd i \ ADM v J e 4& r) n.) p 4. to -).narkittk< J '4 5 "D 7 0..ft rvi aolc T/5 -c-sca) Th-i do Vyzad TA-c n cn -i-anc 3.6 a -E)bSitA M 00-; st (v) a ei -4hq -+- '0(0c n -clik. J /45"l oo -t b vç ck ^ a ki-sa / yti 'A 5-Cl-C S.5 4 Da k 'Cn' r ivts--nef ratii-fous uo -Stat Jo i7 $ _r)icua - ys"bcil-0 ct*nou)c ci 00 -a-) a uk s A V P-J>kiiy r.clk.5 i.vpo-ev. - AM Sh -T (-' 0 el 5( S RA) VV\ t n 'l '-30 -hat- 0') lly- -0 re-c 54 -PA Li a.ae - _J.-at (raw G \-at s- 0 9 (Anal moo( ti (.09 -;e c C?-friTa70 4 hs0 n 42 9y R 00 n ;..t..4 4 t-04u/0 52ii di cb n 79 Sn AC'S 3! L 0 j 9?- WV() --$000S---idflA $V?) "A (D (CA A c -?tia- rb 'Op_ :sit' a '6 60 '..5/b il f u Lik n-c6- s..?ntr) blu rl l ortilop V t/47 -kav ti" SS Yiii A 004 \\''? -asivl -Skiers5c^ 'W25-Qt4c n 4 to (C.0) tteinu. t. =4--k b /)00 /tin J } ok 4 pa *L -..-Sirt7C. n 0-4 C aatro.. 6.Tht tli aci.-) itcn c' 4 tit Li -aku A. S 7A5v) -7 ncti ok PA )9 vo "not% 4- it.trat rribm Au s-6. uv cb! tikor i'0"ara a 'ZOO 24-- VO 3yAhvo.-k. v) (4-3 l latv5' - S iti 4 Whto.r. li n S.Th?trams if (6'. 45-?09 plc *qt./.'552w) A i ok c A svq tk ha yin iv9 vo)na Gil yal * ( '...ors-ft-- -s2. --A-4b 0 0 ' -i0& 27 a -i.vv ia#0050.4c-) Qs -c gl.teki 3-S. s.. \_k_ AA j Gas -5-.?jer7 e4 i vbq slick smji..34 C-A onboi.05 V4-/4 lava ibi. b 'P.c \h0\5 klmn-vg Fit r33-yam ilncyp -.) k )cloci s.g ak qu!og -fycbc'n.a -cblik c 5(s. 45"» klafl "ai 5's-bj iv)! el f r till eito v slic Li lbtj a i vv -tni. ti--4 Fus-c! A sr to _rlip }ins co t4; \.`_ STkiAl.. 77d Z. VA.c6-07 r-fro vie 04 Oben et S/0924. f!von--0. A r bilk csgom a k )7b5.-Cli!SSTS\ Accriot fa t (4 45 rim fl co.-) Lb S2tou t. 'Df. i Sb 765 hu cm-fa-4 cly '/ e p/4. -kit/44v 0 t in' s pi g-g! g- -. tik -va t crb/c..\ Amp') -)4.} iv -7b3 Joni tdc JU rvl -.' - _r oni c li! odif i lh h ' - /Hoc i 2os- as- ' U6...CA'w7") t/7/.as 4 c uthicw Sin6 ts 4\ 00 b 7 - j; ii 4_! el Nill 5' awn S' kj...? 2n a t.7.) S. Scs.7.f5 b l' 7445 v/4 UP2" At' i 4"7. n 3 rli a 7 fi4 ;t b-- ci --r 'D' P ) ) -"r") V'.)-0.-elra im a -fr4b Gt rc-.5' > "' " el 'i(-9'.\ Poc)5 s-r_/4 >k -/..4f S-Jalifoil ou sl s4 tbto. _ibcp s t kb c/ j mv)) ck S2 \' Ario_ic)- enlk7-7c-).n 4_ S lel c )05 u\ \.0.\ 44:2_ _ (War (t) ) -L ni 4/

89 thlanoli dttifo _Si v). Pi i c -at i-ot..0.4 Su Vtinti 30 't)\ c.o) g.45" Jct-a ct 'NJ '. t A -r>4.\.0 if' vi vo slam 0 wive -7 4" aj -ari ftv. 3/4-4-A-nn ivb culq -tvb co7cis /04i o arc! f) 30 ast -a.0( va -/4..\. 3/ 40 \ 3 a q k /0-ea? it ni /e7c-0)--telw7io b- -C.A.k _ ctro) 3 a c ti {3-4...k ci9v qv! vk 00 s-) i) :-5..a\ i 5 ul - - At7Lcd- -Lctr hr lift04 -- ct N) b- T -.tit f Jd tits n /42/-{Vd Wirics u arg ("oh -Aft- S.).! iv? tn-t*ge) k 7)tO 9. c si iiiv5 TM+ -arb-) --kvb c--.)s-a3 ilonsfr-.-this- ooti -T-..5'CU )i-k-aki F LA C \ k S.Thac) J? m VA+ k li; -WO- 9 ti '"On 'V -.--S-S-S2 lls 4 k b tif^i49 -ubw D------S-A-.c7u -nyvthuk00. 'at li kv5-nse k n 3^ %ntilliaktves )-Vea ti ' S k "A?-55b AMA\u k "oi 0.5W vs. aril- tr- fitartrchcit 5-5b LA 4chr c4 la / (r).ti?el es/ liv - Al On cyln -75)7"a5---cb.nzi errfr Al ubl S" w ino(' 7 M.. 9 J ati ap'sb2u el-p#35! -5 5rt 5 h0-fn. 5 i vy -n-d -tal ci.0.thriksbci : -vreasr -ctirro i st \\ No 'an k iqcsr 4-3COSV C'Sr 3-60TV -Mt) at\ S -t-u2i.i v j--a/ 40 siv4 -itcy) r ivy ci A Jo _i ). l icjinobjb W7446 syy ''`ii 5- <-5 Na-5-Pc:ril l "7- b JD CA - it 'atkr 'a kt_ tit ( 05\ g r Op- S 04 g Vie r VS-bel -Z CSY) -Tbei -tn-twt.'-.. csk-cs na rib-r-v.i ir--psf y (A trwt-7. - Vocfr (tine'? S>loat iint0! A / J2 39; -ay la.6\ ;7 Vohgli kil L. 4i! dimillrr2idauttrurrg."00 25 it 0/5 rib"0 -QM 4-4 øk -a4-`v -i-t io-' c2 " i ' tr"\\`.0 uto )-As- id x cais oi isi-? suart 75. -grki-n JP Gyikci sto.iabcyr? ni diin nfl - lb QM 2.R+ ti2 Si C V. krkl X g03' )P 4 it ' ; qu'ik 3i '0*--klinc5:i: 0 52 \gni.)a T v bit Ot _T2b -J rt)0 VciAi. 0 WM (Mel?e--eff t ro)molt mr"' We v ' 5. f t be) ssin.a.)--y vie'. v ; 9-LG ' e 4b a4 5..t tr i 4 g? Li it Lti (-loom ar4! tuvel 4rlhot5 iz Sb 9-4/ S.92-rhb)a ovo -/ ty - W nla kg ' 4 4 OTA0 --5 tn_bc \ii D-AcCẹ Thr vosto crf p i* 4 pp at -a :4'h 44 4irati 0.4.? ;WO 0 (P4- r Z il t Qt-40 Me' n t-) c vb a zi _ 7 54$ aot ocnk i'l a ri -.7? -Y"'d. -tr. VS' =.r5.y r-jac-9-t er - 35'0ti 5 no kago-} t'cl afnwa -ow- 7 7)4 h n 00 pi o y 'tvi 3/44SSllf it o4r-- non 2 5- tuo S Ai llib D 03.F b 6 0/ %4 /b 3-P0U S t". q 4-GtU -NV tc -A rrni-ai u!ig lo -...c 7k 5 4 fra. ' 53-)0c ' `.")A3( r _ tobo ci % ns- _n At- Crift -.) h - :. -}5" ) 7A-A 57.- ht$s.l.t\-a..n!.5 \VD -kb 'CS-P; 00g2 Yo 2)V it' LA-MA. r t 'j J! i3 el :il VP5-90T/W 5 b 4-47: rt.o.t in J. -a. sir; Voln "nb75ac-s J" ri..zins b A-tam st -a. H c3-b7 en on - iv' bdt who) b (...thi i.4 S cc ivb 47b ) Pc-3) tre" q J:.7- tit -. 4t 26ii fv-)4k2 'Jet{ ') siu-4_ fro t_an_s thn_j 2A Likes3pit mo 4nc?vt v- Ac_y_s-itl

90 - bovflo 'i-6 -i V ent ScA-3-:}S".Th-u "tab\ ok arati Lit. (4/2 lackaait ts ; 3/2; --sii NA 44' usit4 z4q.' '4' 4 as- ")" Z -US3i JO T- - 0\ '' tcptie S " r!sik ak Wa bg *-0)) d 5 C -Z! SCS-2 (/) 4 6L J iv li l'aj!-3 (t 2/27.7 n47 Lic ^o4k- U /0 au!tr!u)s? \jib') Sh5.; "i 'LV A--Pi\ \ l'o-t o en b 9.)0 3-s- G- bif- "agiiltylcvc.th -k(r5bn (./2-ivb. 2.0?)0 3 - Cl 3:?Xol STA 4fra cs# ilib (4 - a7o54 ni os--zfro? ifb `d-r 3 *S 4 0 A To i -? CU' uocii cli i"b"a er.pq et uri ky3.0-fliel cf\a bk vwx- -S2. e SnmAl.v/47A ilyi_ i A.-54jD ed.25-2$ -..C J -' 'R b J4 t-y) a - Venbhc i. 5 Vi i/20 0..A n i) to n \--\-- WO "\ VO ;MTh/ TC.5-Tb tit -4s9m koori rts) U \a.).4 ktyn)7(n a it kiivli 4 yyas il ti l el 4! 'T vb _ras/2uza 4 5 J 3) 0 Lai-SC7- k SYS-7 V-3-S45 k -j -?i40 k.b '6' guk5ssy) k -krali Auk ) tra4 %%co /hoa lot faatly -tt!s.bill vial k v ( ok -talsklabl \ i.! \!`50 A ti-i Att/o3 V2 ittk;9 i!fift ' Clog! Cal -abil +b utt- 04 _rbel :5 5b.D asoi cncla --itpo u-ossaj o / ?tm " 04 4 ;ik Jos --i- -itmori 4.e As-bo tn ow snag/a AO-lb-A(9 i! ka 42 a '5-i nce) io es ivy -4--sing unii.. Cb-P-i bq ivy "4 r2iica?lif (.22 i liiti buctcn o43 ibra...lci JA - ti -t rot ii- -.. i t vayr guing-ina. P%kurvo --Attscnaux c- el niterfj-nr-f(ifto.s-2-fratirbi-tis- -a04-h045- cityada4 sn!4-if u!4..ra) 04 pa!q ion ort5a-5 a i '! aituf)?a t ilir0 C-&-. n0 Ci?aci s. b 4!celf5 2 )./b4s Ph _--) Atispoa-īnuti --pra.n0 -. -Y)b "5:Vrt '.. 4aSdo-j ii-6?)billery?.qa itho wig ti5warqb.+%./ 2.2b-t /to u! -atdovrl OY\NT-473 vr to -5/4 'as -4!s-3-b7 uktn i } Nikitivy.g f n'2 lib Po el Titly nji.5 4 Sti n -lc5mmt -96Ni. Vat/ VO S to -vs i \ -9' v5 a. 'nor) QM/La-HT i s-7 4T.f>c" of ti! til it.nlyvocn A l Li a cicia cncsi>l T in c Cok- ka ubelt.sad 4. 6' -Mrs 7 cw el rap- p33-2c inst 4 Ck!Sol ok -2Soli o5 tr"'?(\ M r---7).).z t cts!_s' kou Ls... os ss 2(--)Sb 'PqbUivil A----nS.V? (rd % At -rib 453r) STJ:Mh A; \ n.kvh Aoty -a lv" e Lrii an 4 ts-04 4holard a il V-5 SASVAS fro ok 'atrb 2(02 2)00J-/4.? a tik u 'DA - S!) lflib.?..n.raidorb "is' 0.4 W V in hd y 4av(2 Mu" itry 20! -WA{ cceprslrvas-jraa f?p'?.\ (livrcr7 r ifht ' ti 4.5-_ lt Uno.lb J( \an.7 +3 sznbi-i to kid ci a-kb04 ' 5.0el 2 0 a t. /el uo sebt}.3 w i P-0' artr a 5.)S20.4 Auast li! Vm.in n s of Oa /v.-n*9 in ivo Vire54 Thkib -4-4! AD P )0N3 -. Likk-309 mfb.i.-4 -(Lillo rif r.-7 \ 4r) f?4-0 L a CU.+ ( (02' S t;:ae-3! it ( %.7. 5 g/4 i-ratic -VP' -5 io 'C' sate./ao 524 ao" -fro i aunry L.S'2 44! 0 S..0. at limb (.0 (4 Solely\ eke itiv a-vs _. v v \si A _ AV''Str\_b4 -{. sio4 -( '..ta G 0 it75ht_ra4i s lib -.vssi J00-b af tivcc -a-g\ A... 02cis Jo-W- uo 0 ith0) l'atnn ;-) 4 -WP!J 'S'-io ci 5fi4'c v t `4-6-rsru lt-7 (40 5-ct loclan"m' e-v-0-ro 5 0A-'3JY /5 5 J-o 0 -a ELL "5.#+0c4-7-yok. i n ili v

91 4."? a ti. 5" '! /eln 'a vi'5---()4 t..! l'')+ S a lau± - ussi "} "Pli g h.o.-i /4-DAbl s: 6 QA \ i b til.mo; f T a fbf!s-alf lik CYCl JC\TT rjaz ri f- (Pcs ci [! 4)-(404f0 _ ( k.tts- (--ci s). 0 nn -4 i cfryp i ciao -atei (Ac homt UO3 P- -/4 i'penr " 9? li? 5 thj j SS el \WD i 4-bill Joth 4-'V igka io - 0 t\ Ace /2'.\ fs L-- vb GO 2 -)e L JC) '-i ck-vaaultci -ar --;a0a -ca74 cuf -p-ktrg --) - : - y -iti LiDC4 al-r_r-as.y -zaa-an b 9-)U 30b c" 0-. ii_c3- aram _re Cli -f; vr3 c.? -)4 4--t h b T sy. n 5- ii-i---/-s!rz.sn ]0. s-a..op "; Ji T_ ic. \All --M 0O3-7 'a )u D a s A.5 vb 6./..0itia.7 -hail. 2/-!uou ".5S-.4b--)i 'at LA-3 n5 AS -v9m ). s kai U n )\ 5c: b A\ Tiwl!ib j-ibs7 of ucisi-i -Dram. at Si9q iall -.) A #-Ln -A xil N-;\..\\s-A tlyno 0 -ajou c-asa -=..r_3h0-) A.4c-zi -Q.bb-){{ As TA p5j -c-) ---/v \.yors. --i y avily Sbn -ally ak kykri t) _fra-fff-tu ci (Ris.. Alb i h -Vis tsi AK?) r -'37 -ajc-dcrts Z- -SY a4 b nrati "Qq i iim o 4-)) ) 45' Lien S WO.\\ sri sl 2p. sa---it.0-\):_\ n -ap -0 Q\ h b \3 b\c"-63- -ra h.m.. 40t# -Nib jast titan N c7: A _mo 4.. irbi t N b r;4 MThiVs b Sbliuo -ta b\ c''l :MeV q-s 43T-T &f SQ." 2liS3 Ci_i c'al io Vic. --Ti_ : CS-7t'D syy -DT A-3-5Aivers -).7c 5 -irc i ulsb v-- bo.40.--am-. e4 tc-c-i- Tu.scan..) 0.\-). )\s/.s.. n n 5- tb a f 'M S_ra gi 5.:>?- --ab!tr LteTh "ti - it?./f4)(;) yo b / _Teti Ucnoi clev.sii "-i-c-th ) r pi all_r fp C4V0 Qppki -Tb i'a\-. -i i s' %).0.Z.5b AL A 6/iC t."th etp) Ota --a \ou\v\ atf 4 la4a-t /44../ -t) &-0-74 n7 /-t ria-{sb sai.+ Ac t4 f.. Th tl -vo non-i - iiis-xtils G. C-/ a ms tr2 Mt C4 e4 -so h --sy2 ks-jastas_un uo -A jr?is 9c Y cioar b Sve) un ---a -tsflsocu-)t 4 jh )059 WA4 ta ll " 0 W 3Mr? i a LA Ao l *zln \ w) A -..f. 6 /4 7a g 4!- -fec ti..".3 ki -k-al l us J vl -z)0.0(.40.5-z -Vis u.4-aak - 5 '5'i'a c_ 4 ei a ti -am cc T Uy 0.W! Jaar-Wk:Kt-g s-sc't'i +.5-"Q`..5.55')C2)4-?cl T.. ss 4. \\Q C\ )0 -ezplitcp a i ldi -:47 Si g Ub?Li -fibialossc Lx) A. 6 -Cf4ic4 ntip u STaa N -at (ii-wfv.5-7-tria+5t-e'ss Ctr:pl-V) OS T V V6 5.(4 S -.! tici Ta ti -3 Qe-)045-5 Acs -ạ el v04 8-3s -44 ci2tuh4ai 0 6c-i -g liv--.4 voci Alr)-J-.- essi aits tli oci rs (t 2 Tut 55-*tilid GUTS -2M5 fnc5 a)9 4 G li5j 5/c u 5) i- -a '4 " C ' fr.?3 0 Ctactrff c /5"9--cn 5 vb-3.` i0a-s3 E4 -:(Cho-uliv i Sc ( ef "tra4ici -./ati-k 0-9' Ansa t. Y.Lk A s 4 b V )00- s2/ -(-SW ''M W."! S -oi ) \J g S s b c-.7s...ies-nbs--a cti 4b c a3/4.. Abc d vaca - vv-cr 'DM -ava(.tro./) anc )\-)Thl) 5 (0 5) 0 --)f-s4 (/ p6oc_st-ointo ay 4 up A n 'a 'C S MC "> aci. i iitr 30_ \ "C'9?..!--)2PC):'? - id 29 a 4 ny tl- loci. "NU 0 0 j..dra) -Z b 0-/2 r. )/bt 6 4. N d Q() li tnej 2 TOO ' _3..ta r of i -raft nal ASh! dro3 'ckvyta -- 4 JOT ke).3\ Tali\.3...-

92 -N 7 mas k.` 3.-fralt 5 30 v.toen 44 aku \ kr S\r ib.) _s'-- troo5 s vs-v n 9 t -fr! iz-tc 4-4 \-3- olael-i-s li ---(0-7 -Writnulf ittilo erriflf-shrl A -D Rs) U4 }6 bif?-t D-rol 5)7 yo cif:a arar-flric.aati ailoj 40 4s-bl5 c-if b-dmci3) -a 9 +nv _nbr) 4.lb ifet f its D -3 ich5 -r" -- sbctetictra ll0 ST' 7D slb \) -Kili -Pigibioog 0 c litt; 5 -> ii-rib ei -i-e--3/4-- fri)) 04 v! 7-th al 90T.-?tb -D J3 rb 47k-h -co." A0/54 i n 3-' thfltj 3o----tyP- 44.)f-auN.n44aCilb-2ih-D 2SM?VT 7 C "' no a 3.t ScotK-74-- of")(-4svp-tun -ra*-50s-tv '.;ti (-- u -3 - \A3-. -ckti-r?-/ i Pfb ti.fp ti 5 f ) b s4-.4.tbri -) vis -S- Qtb 0-0 t -(4ThriVrt(ts -90- '-4 -kj 6 D. -- -c n.t.?\-cris-v3-m )3tst f-ci c'p vell A /\57A ir St`05 -a-tcs h? e's ZA ra a CS )5- kv -hrti0- A6-2 Aar s7) bt p titi7 -fli7ticou cito \. Scisl iv.th 50-TU---47-\"3-'"-ta3-VQ-S. (\--c\ "0 7 ia.))3b))s-ra-rita--5 no-u ta ut-mai Jho VT- in il-7-- CS 5-27 i i--5ur) i:t-s-c-d 4 -t - _52. vb kb c- --)-k-gun fo -7-tilt 7-0 tf-tr i-) _sc-thmfa -slif hj 0- "atforrbo t /(4;n 4-S Xay -C"Gli 4\us-b %far c.. 3h04 ilpig i ) --a2.frici c0/ -scamp isa)j'3-5 a tai. -rh)7. 9 -tob V..5 ow i ) g -tai '0547(// ef 4-c- i- Jana ib ti ev' eu "' Ya JO ---itr" LA k o u h alojrb*v! Flo bsja ri!'dj k---barn! b asicva tifo s bei i v n t i _fact4/24a ivbxlss) v 0 sia g ii.' Pra5 0c..)-A C -.ti Q asni flo 7t kiti 'Qciti e7 n ef 4b & \ ½o " c" gli2ks?- --ft 4vsTS sci!a-a V; i A vci)ly-\ r Sanfr_i f 4. --jra'l ok -? R G v.a. i 5-aop )J4 *)4'..raci vo s-asc2jb- -am Tt-.. sib 6. 49) \. vt if(sp-dj-.iot/ }i7.a)-. -Ffl b 45 -r S!. 0! M S2 5-b"") Van! fr-)- 5?'.3 ; 5).? ism ---kbm --jr.r/w e4i a 05 o{ -a/w.t /Vb. V wi g -5./..A(v) \ay. us) -2 -m-k59 c )}) ro i no)tu. Clibe-ic-} -ano i '" el tylil O' s' 2/.- tt`di l si--act n3 s2s-s-b) lat4-)3c Qti _n _)--) c- s ---f-44-4/0-7 ' dulij _rlif ct) -Dillgo b r3.4 *4 h 49 Ts' k Jbl S "rn ti w4 - li -T vi '-) 03 -ra S ;) J 4ho -Q/05 cjac. vo v) \ 4- b (4- 'a a s co.z--"tit?'d -5s -Wi ve-kt lib!-os 2 tiq- tpn t: utic -..: Qt4- j cji ( /pit 7 0;7 vycf5:-ii ja-ttili 'Pr3 n.- ti -.4q 5--tii-4 tmg W 4 -Jil sicchus 0 3-orj ha).5.- :7 nhi --a qa cli!\') Pil'haj3-CS-TicS;5(no n Q!c5 / U S. csbai NU b--) --)4i 2) "-b fano \\)9 9_92 t ;-/.f6-(224_etn 4 2 (D LL 4 LD g _LThos_.)_4q_4_lt-)s--ii:_s_v- /--sj-hba-..)vo -V- tk... N S c ii/ li ta. iaa(5 0- giti-w-t kiol5 C3!cfallib Lill 2.P0 04 _S lvd vw) fell lal _ks yr ravn:)(- c F n 00 )5-?ci)'-is-4-a ;"S' 0. -)( 74-Jois -. ) v.!u losivb P-i o l ')i-y -) cl ir 5 9 i-a5 ( 3. _cagy.) o-v- #).kq 5)5 -rail to u-s- 0.4v. 4.s. z #ra -) c2ols ci Ub 5D i i SU Sr) -boi-9-

93 rits fse+ rn fis:q -i A i! s m a -6 G Qiii bi qtr->j. 7 ibiy h ese -). -ag --a:)--trr / 0-- anc -2 4-k o4-33 k0jcw- r.'e.-)3-vcr c y5.)-4 sy i nt& _' 9.2../4k $k t l.-as ok. u 3-00 wo AN 'VA.?" )./4 a -WSb vki - ls;lvfled S.:a \ - ic \A- 0 cmic (-kbn-c krz --- t4 Nix-) LN! vi-kh 3- tcrb ->p 5 ok -qtr.os Actrnri ak5 i ns 5 t. Li.7(A5 CW7V.V-0/bS VO MD 57...? -. si ll ttlf-nvoli Nhi c (stanllb nr i:cri ll z Ttho un "J k M' cn qsbj.5-toe4-5 2Sh A kb \t fyit oo ih ek-x7 ti-th lantal- z ;4-0 07`- v9 5-a 0f ---ss " trati4 tro-"thi AlicTO--ioosit Grti kbli z -a -\\7-4 Pc7t. c V kk? clauo lett l'ir?i- ok C.o. litibli -Ovii 5-k9 ssm.--{ b LA 50 4noUg C0 \ ( l'a-nk -VG -N-424-s= i_. Avi by Xa SV" 0 C i Dtk tcsbni ci CO -wv47-- Acu 4- -a u Jai 0 0 u ' 5 0 v 3 took q -r 6 )30 / of. 7 a tia'?i- -s'eis S.."70 *hen X \bia..) SP q-0.-4-! 5 Uo'-t - V! nbi "a 4 V\ tal.\ i-b c.3" -VS 5-5Tia-cAli bil k. \\-? v c.a P n 'D tick -wo -Ft (is.htf yaq ni-az a? 6r q va tic-j- 4/a lik in).._ cni 9 -.7To --NCTEGN TCU3-3 ar o ) 04---T47ro4s ri sb (0JG 0---cvl4JsAy-SSci in -altrth cf Li..tc: T04 is 04 a Q tati 46 4A os. -il ho-ura jh c).wocii 7 \ 0. nay. - t-ifyj -2. M.3... S - S. 4 n i '2 itt. _ vo tra.40 u0a9n 7ri ricataa \-ol.soct-} tv 4 "rib- 3- oils / curs) /--3 el Y.} B 'vy cm a.i.us-.3).a Asi i 4o9 \Vs-ky a e c vci v/44 Jai\ Ass --Y.t-)3*.i 5%*)9 le3b2j-w 4c s vsy 5-ctrd.m :. 'rib ity g-h0-z-t s?trf. 5 fr 9 S e! de i s rcs \\HY 409.-J a kib C 79 '') )e v?/0 -Pet. sbeti TT/6 h7s CiVrt c! 4 i 9S tu. m S. is." (--Vi i (4. n.) - -NA i :a LA v DS "a cr -a ti-v0 Warti Ai. CW3 h frb (writ/ L i 4Po (ts z ta;w7)(a...0 S -SS40(U CO 55 k_)k 4asarf4 'Ali n. 2 - V00 4r)off blio to r t SG! tortrd 2 k! hi no a. 'a 7n0-Pb Cr0?reJ) S SA' y -rilbner -rs-sci z Nu. AA yrri z -inzi -A Jo - lvs-2cli t-gb 0-4) -'in--b 5'\06 A t' *0 - (An.. nr c i cr.:nal Li ck-it/ n 6" bli.! MaU lab;z oit) Ccic P on.). 2 MS ma ASRC ro5 )74!) S -Z fos C _ 76.) s(a is of s -Tv n-i../ ' e-et i ihom was GuYli 40 %Jog -a{---bh -.ism ASA r '-4-- ni! it `n(6-. t 4 vo6 T -'*a -r.s"7.-tt 9r V!.-ci.g 3ns ci Wilhorn z - 4?kS ti 7 is (v ).i -..ca---sio s vti s4 4g n Fig y4 +Ls :iv. / S 'rib LS! J0Q titya kkvn n00 5:_-/.. ii -trgd tf.3.c..t ylit?ley' 0 _t 0 (4) tabial 3AS. --a\mil SVD ali\ )A ±.\ _fa el gorcio_a6 -b-2-t G 0..fraTuoci -pub J g allin i qp:ci-tvo 0 03D-Ar-isaUlDir) 'no Ci ' L \ rue l ibubl De? f?..) 'D MA _ft* -Axn -S vot3-alii 5"- j sno) _.w 4 gini642u05- -ihr6-0!jef r-i yel4 )(. Sn ik 4 S uoin -has A x 'qv s-syy\ \S W (A bit el ss e.).atic 2)!( _OM c rs-:>t 4 iubn4- lis. 4 it) j-l. _ n +ctr _ft s c ar s bopt_ Z A 4 jo *no ary-a 4 l agobisi Z tlii2_42_ _5. riltii - (A A bt\e'l 'a k p..aa G _}_okte.i

94 c. -/ tn. n5.. 4tto i3 L 4S-U!tv5-2 S.5.2 -ci 5 hikkit-c liej 3 ca t SYS') lt 0 licei 'Del S r 39 So tqcg :;Tifclis tii - G'Jn s p00k o etr 7 Vb---)a- b ii?ai47 _ st!uick ti %W. V k b 6T-c/! )5 ef /Ay-0 A 300 vaair.ram U4 S kw-f Alb cy -ra0 0A N79 cfr 4-toc7j lo 45 ti 2it-k iik?5- ko iak P 'fel-5 ittikr -u n b g. to a. 55-5) osoh Act 4 4i \cc) altcnu e )k-a-lict 4 Wnb 5-G7s ----u-a-4-ik -fictor -.4--/?fici 54 /J PS62)5 Al a tbltntt 'lc \ o V 4ch t- 'D ifb-vi} -rd &. -PCSS QE-Stn ala SC U P\ \ 430 A talcib G.)/-c iV Cn i b S b 4 q5-.nil -4 f 5tMct /-*4;cr)-95-(-JCS Cs k csktp 7l-k - eik -AAJb.kN kh 4 go _owir-tihb!c*)-sipti o tw ce-htatt Wv?-0C-Rokjaviibul -to atictu Th ics----wfcu.x 3( F ssn Sa!ssio 4S'S- ad it4 u f titwd UV -4?.( - t. be\ ok 0 - :*-.0k ''': -GC-3 r -C>fatl i k t24"6-;4-5-47c SS?! g t4-/0 TO Fil).} 0} C2 T9-47T-J-S S'A-5-b - koaa..0' aks. ±y"a trio t -cl-tuvi 05; s \ b kcwick (rask.\ (..3-4\k -C3 Lica\ c Vuvv --er cft-c-fin Vurrn oux-mt-4----til_c r---- 0:-- loht----tq'svps9-4-5c)a ti -Xx-si --- A.i 4 s vac-ra4 th-qw rpt4io ut7 a 7/Tr/Tom.5-4y- 4 0 oct wais.0-cdifiti- 0) v\-sty.\\ \..5 Q.\(tuwo q76-WMAil-f-76-5-V;!hbniTilirl'artifl 4" T u n i u" nf (702-DS. k4.6-53::fl9 ct/ \obi -CS 7-;-----lirtili!.3-5- S.b 4'4J h o7svq hy SirS ) / W il y'ael u-k--la "? \A n ---N cr-s?-tics 7----ys- " 7 b biy vyv 7 nil -rrki62 'f bak--r-- S i b) / ta9 SY? ( +r o TStft 5'53.; U ta kr daelfo j t f-cn4 ci -2 /.s- 7 v s t- ant 9 L0/ f)a..h)sv.. aricn /U soki Wino r- sai.c:in.a-cstog v. SC4 t fo3 noti c 0794 T--a.--FA-0---rfiC-C7SMTS-3(n 9)h04 -S3. ij *M4 c thelvkou hk"\--a7 rano).-a-ti if rt QV-3_2.-4A\ A it q v 7 4_ 4_ j -ittiti s pi t /Y a-p y S USD 44 n 0 Wyn /Va.% \t9 s n 0 No. i ncil 0 {.P tkrk-c/ O il -4./ 4Yrli et +5- ) "al - A en 'W"..- a &A -- C.. -v WU() -if-y-74w jyrt l yrs Ab mcyl f. b Al snatta 40 --V) cf\n WR:T2 \\ No Wv-0; ta-tii vdoli Ve7fTr VY-G-Frir r2!../4y( A --T vio car k 4 U 0'4 h.-) Ab V.-t-rn 'Y4 CU Vas (.\Z Von 5 AC -57d7-5-3M9 it t.p./.: Le '?idos ; fci rs!)i vatii t 0 ecti "DUO. :;)CV Vb 04' 4A5- ssb-7 ak 0 A n s k tak '7 V r 42 ood.. 9lt i o 5 krfl-k b cb n AL4 L 740i -d ui oc i 3S / A 0-6. ANnti 4 fall a q 7 VS lulth 4 -att..-ts ti- h-i-p5x- -Th 6; - NO.4 s t-4 s t-a-3- inii-ni 4-v= 4! r-virq ns C4 i 4 -.C. i: je i aay fr o. 4) or -b h.' TA r c 6 (W C') P A 3SC k) -S -Wsulk n-bra.) Q ti5 a -k 9") -S-U3;9 iciv q G -T5---- S4 -N - Y 4-ko -SA 0T-a. 45 V7 ti - U sn AU! jy s-joj a3b S'N...sPicsi. \ '-'' aoi r:fy-4-s 0 'flf hi 04 --ti-cus- inn (.--`3 C53 " lin..\..0 iin t-t run) s b5:-u ta So cik t:\ -air/ 4Usci.. s..{_. Ts 4 Oi l hoc( Q D 4 5 \N s. )t ot_ii..z CA 0 N tacnot. n b o.k -Svas c-s v Wail... c-e) ---\- 54-ii ' ll.b3_a ct-i_ Qiii_ci_i_b 2 ") tiialt -b A.!: _i_v_ sie /25v-ai -.Aq./ -WO 4.-> -P- in/ c_u_0334..

95 4sAi4 akw Abl chlc /009 ii-j? ' t bno bi n lie' ivbm ').!nob -R24. ;!4 (24y kint2 (-cno "Pii-t v no? St V ol co }s at-) s?`55b:7 Sal t4euethc "0 A *toot M- Th Ji.a. i lic!oloctc) Cti!tnot- tak- 'P h f wil -4c i t 04 anii ik -isv a.p4 k74 okklibc \OS /(" ei St&iag ivstss ara tit /2 ict -4)-o Aro xleci _rho. k-cs -ACO C*564Jejtuac A rflno -> \%cjhzkc t7t JG ho t-nre 2)p-A / fjk hf (tic & -c43 -)fro _rb-tt v uu."-4(0 Y-) 04- an p.o 05 - vi. d/ aro4 rsi 4/%- S.t -btu_ 7ticil 034-) co 2/6 00\ \ 004 S b-kl q. o 00 45b! " P" ShG i ci ; ncn i AJb7 ( ru s) (.4796-q-4' v& ivy -cif) /4 (...) - C -W-47Pri ASC 60-r-f /7S c/ )i Jci --'2 /06 Sirn cwol t X- /V/ ti oc.- Ven y t br) 'tic).?kanj '22) k Wit - bt'd 44 firetif 3 i tzsivelat \' 2k ht/ vatas?cilt!bldx'a )cia 270 A -r" (/ Vb Z is iou ->ti+ JO 6- tdc M- J4- )-%Cl 04 i holt ("4? " "c' fi: 3 + On e-c75 i q uwyfa rtisho sa bnovb tipti 'sr's Wi :ct7.4 0 cfr\---k..7 ZaaTill c+ su-aas i (lb.." 3ino5Dsto-)Ths _s 5gb-7 -Po lik b ghbvi;. n.h tp la kro 5 7 7' \ 95. s. > 6 ki. -)Stb. 4 'Z 5 -? r et /4/ kk gt/h lb irpj b be? krellin -k2 nn 5 VkAalj "C' AM "sag i pti4 o g syik fat sftv riot)/ C4t# `ja 05 ie 5%4 RJA ss -?c'0 s /-9) 4 cc c y f ici _r f.rl it..7 YJ 4".55-) ctrini S 9 ')Q 3 2s52 i4)4fl ti u 9 i taek J ; 4 -n5 -rfnel attos-r so... Jeir i9 4rs+y t c-otte- PM..to- 474bC 04 VY S-Kcj ihci'apc -Fto stei of s.itai- 4202!gtio tatfaii itv vt S:tz '" 20ida tra 04 l vla z 05' 57 i5!_75-b#7 a 4 )/ V 4. AP?O'U 0.4 Ln9 _ryttne t4 5 STA- -a/oed TVbq t/;cb-4t4ii TgA-29:9-40/?Mt4 Cf clo 4 " tv /Fin yarbt t / raly-is. ume-t- trua!ini /.) C-Thet 40) J r / &O) W/ ) /Siff > CUC 0 ^ 2. /irtms a es- -ivy /ra g -V0i 044 Jan? -hocis'aittylkst -- it-nrci Sti-go{ cn-gu>k?elai rc L ss2ua Aim lvw. 225 b tactd04.5nb4i A usa) cr t.20 'u-addyei ipori Mçt 492 jcs..7) fre9 tic\l's4qc\-\ Thrt hs-04- -A.-9-a-uo_c +_vito_ c4_ -i\als-s h 5- c (t)

96 7 4 b iii7c.4 Ap- a eif r4lithir 3-0 V-4 4 Q 0 i--p cr.)-ny3 5 -.) 'a._ 0"-avc> k 0-U 4 à'? s v..tt.!"-r-p Too.\\--3- cbtirc-)4cbs[479x.sruola.? ok.-vto i y-v rci: (fs i z. i.sy) zji n As. c".w9-. Scb)\*)?- \N VocYt ' M e h 5.Diiii ai- r! A l. cc Vr---VA- -2 r4 \_ cet GA Ja iik 7?C) ii- G9 va-fdrgk fr 2 /dh.i.k _C(no" qt/ 40-. (0-0-f (Dtfoc 3b TVb S-C 3aJ sycu i! V '- 2 WO (lc 45i colfr A- 'hal so b34 'la SZTh+ba j9 ati "))! dgfito-t-/00? -Sno A 04 4/! ms3/ r5c/45-2 ) (4 -i J o- -/S te n\ gito 4/9 rtra4 b 4 S tro c". \ V 6 0 -th (.. os- Vir=gc;i7 9 --tic 4 44glt lo s SC ta S o jncb ri/jia ti j2 fa. ri SSSbU?2_.--Mlul-D -? A+ tati.n-20.thcf>5 i o hvi \ d t" '.A. raq t -Th4! v) 4 =.).ilou Thficrs\! 4--) (iti '? gbirb-)wc-\ DscWinAbloS cl t4a-k 09 ltcna d.4 Wv Os b 37cv 72) g c! 6 glo p 9 Li -taut u 3..5lcU -A u\amw Pi oh-7 -ta?\ Oa itn 5 fo qf (0!4"--6 7 %f it GO 'a tak -.7 g b i s-i triuw)fribuy-c4n-the i u n ymtv s A i kw.dcak-yv 7? /40:! -V 20 3` 3 L Tuno 5- Sho PJ Q? +0 4 $' b Sti p 0 a c -.c-is - vfti-9 CA \ lik. 7 -V.is-t--0- lan it' g4- -TO OM --4 D!4 el -5bi 4 clirta b4 -i niy GNo)A t nsb ( 4/_44(\9. --f ltti J ickpack -kj <4/o s'atotir 4 r)04 9 iwi04 *b4 Sb 5 \C V. 0 /40)30 t (9.Q33 n 2 44 us ajsu i5 4- 'VS -S49* ''] 44 :sp. 7-cbrp-Titelt/.! tan5 Av0-54 -S nvel" ' 3U ynj -Pptisbd 4504 ifb.)5../9 EWA-) titk.fafn es Waair-ir6 brt>45f-ri gity) 4- S2lto?Olk. jy Z "VD vaa cv k Yvci ti bet ' \.. v. 9 -? Sc k t S-- b iarkh4) " b- 44-!Cri -0 67{-3 -VW.4 ak Skk \n9 /4."-aa5 J.)0 klac b o 9 i?cl "Vs3r A t \`.. cl m ism..04 i s Doti '4k. \ %AO-% ' Gta? l'is!..stai...q-5") '0)3 *)\ '38 -))A - c- " ctt A! J f RECD7 43! (. )(5-' nsg9 al c0(. 33c Sso 300U sc 9 u ok. 7 n A \-)6 io f 4-44c l'ik -tarr-qa c\-)x-s4-0 5gu h's c'jj0c) "0 i` (-GlAc^ i!! ' j? A `52 "33. 7tete 7MA /7 +..:3 /PS' b ihi S cti!m+ ori-f 5.2-.\- ler 55 n: ti cfh \\ pc Nkyroct - rren QM i.3a) b../ 0 'F- 2-lio 94!en 440/ /4\ 3/0.'(5".0-0 ")\ -W -r") - 0/4 D y- )64)(4S.. -! h it Tub r400h2(9) -tv 45 3i ( VS C04! -5? 9"...3/0e; t/b4 cj! g o 0 Ck'r!bi lb -i- ot - 2).bj-Pj -?!.0. )-/Pvichibq 4- Li-b ut-4 ft cl iitio. A/00b --4o tra.24- rtra f pi ct.hib p if t_ i -?.4c nd t4} sk 4(0 UV ! -045'.254c/S-sci (Pell' JAA unl- t-l!svd ok Cb! o S s co 4 7 i JJac id z "ilir ce 0 04 i02i Awac " 5At..d. -} U7. 5*-- 4-j c Lf-P_(Qco_Lylii;4.4-4_044+_D+4._ _<wfri) 4 Loire+ L")-a/S-.--i _ 4.0 7)-k 744 V! (A- tio 9 _Sic A- " it it ill ea

97 -09t.b /almikviy gu.)a5t.i /4(lisats 2b\\' A A l t kit 54t97f " LP." \\ Sek tg?qvwk CV) AS TJ73'refiQl;cov3ss4 /a 4h-rucii cu! u7-2 2 iisvio olo -0A 44 fl ti-e 0 r5frat-ic lac5-4 b 64--trd- -TS --- to s...v z -3-A turs \ 5.. ci ctio_imi >lupin cii 4j.y u-a tal kj. bk. guvotl ata-a3q s -an kci -).) 0 \n S)- 5 ri s-s7z ---s- to 7.. s" r" il li-x ng sirt u l kiii2 tancili \\YASAMS.'T -?-A-k ij))23 r- 4-a kid :v'.? uaar lisam )csta--t -aci. A vcri-i ca or-{...-nt3 A-4--;--s ill-s -6 T4 a ea (-tip!: 73 Ltd N93/4- Annb-v.../ z -PV37-/ \--''D "a A--A l )\ Q b 4k lu s\\3 s -t Ds t/- 0 oci o-i iii- s.; 4 0.i a 0 -inz.5..)j n es/i3 sbolnio svol0.-sd b i isoi-ii-m---- f.2.-wb ci A:='s Je-N q snotpuos---occ i Aviv--Gs inci u\i?t i c g to (fl is JWP rafolitW6--) /0 S WO 'AvD9 $5 0-- s7u A-9-} 5 Asb :4 --ib..:4444-) zob Jdcoai S -PsoWS (.v)\ ito t M g SO $-P 94.; Cl 2 % 4 0.? T- n4-49 ifl U f% j WW 4 ht "?(AkibtiNfirri cj4cgsflo ntl C'tf 4wi4-W'tcbg fr tçijc bbei -7 3T;23' /.) tritivwr a bl-enra-a-p 30 facb inora 7 s/9/ Sa il* : ibirzmw 7 lictu'ayva 0.44 a av?.0 -Jon kt q A sip 00)5 uc a Wat iblt tra4 sno M/ 0 4'4 v 4 ; 4-M4 S -tb 7k ; ! inci-l' nme4 (OtS Sae( fr!bjvja Pir tiovoott! = ;4J-V-6-cnk Mk /9 J ict.s"j'adisailuy +VD? ( YVA a3/4/."aliactrrdwill.i ThilV Ves- lib0 r t r iwa't Soo?v ot-utwortsts..)0w-m S To it 4q- fc--0-} lu b tat\ najj 4)Ab i 24 tei _zara /4 ( tic-0j (A g u n-al ys el -va u! 0 poi ri t Z -2 -AlAci t.jo3-4 7Th ci -C 7 V3 ill/ at -? (.4 J7. -->_rai U J'bc l";-?a_l--ti -3-Asg4 /2n \\?45 usat-d --;-7 (As!sicwe)d.-.55rWric3 Yol et+ cno b cti.di- kw-b y quo ) ` #p_s 9 ).6 ch l!su q TR:4 4 s -0 -Tim 4mq lu S!Dv} f-a-iis qc )-ao 'AO UcicL4 tf?tsia --at4 u;->wel 905 cc+ c44 q wifc oc fl2 ii/lib l2ps- 5P-kgal +5 -rgi 44 c'-) --LP+ ns.) ti-34) (0 Li'

98 -ra tp:4 04 kif ea civvo9l w4 -Tro tt AA 02 V0<i hitacx-7; 0./-*Cd bit 6C/0 b of h" r) ivvis-)-45s "Vb alto f en!tt cu - sy\? ti'-va( ti +el c i reg 5'0 as -wry' VD `2-faia 94? crca 04-Stal..5 he vi 45-caib -)ttol ltil)9`.3.td-f --n-c)'i c-nrw ) 64 sir) es *c' */? tik tic'? " Li 5 Tbli A t/ % N)^0 D os ywyji y 22/ 5* t/b rnti -talk.00 ie 5 0(0 ucj. SC ).arg "xi- ct-ofc-? -o-krtz "a[44 v`: gu! -Vibi 5 '9LA DreAl ') Kano 4 -i t'!3 t/3 ti? Lit ctit0.frai -40 til tic 02 Ts T + \tisbol \\- okiatcs.t? syci n -0-L Ac hoi bl-a-r-attn +cos- mt. - 3" P.) -.t.b M Sal (/43-0-C :-4 $7. vb.2 0 y ttaata itto cunyeu9s #7co 2 Se tired C ov-) ltragb n 44-2-Y? -2764; 0 (ti 0.)j-P gg (??9. -4` a tatig rali trib -\-%%0-JS-P- tt plgar fral v_s-3 _p- _friptrati..tu-dthaitto_i--'_5]-pd500}0.. yos-s -Dt.or-zulf.icy -Do 6 vju. 3-'((v<lo \ \\ el 0; kj ikc U Guy c- 4 t/! T /is (TAR-) atm 0 U-. A""A 4S ii JnQ jail -V 2 )\kibli ginsw-staktorsr 00-i-sho T ( 4") tin pa qv. 0 0 b-kn 70 Vb #?2 \ 5-kvio Jo a \ co.nnsii uo li )(2 0 f-c) ) Vb k" D-J3-9/-).-a o ut_s evnej S lific k tit -S-Zki 'D(- (/) he Lik"Sbo!-Ve Dn stifles" T ur05' it+ lib u. 9 7 "co "M4S-s ra.5.dbosistass))tt'_ og ).4 S of J-a v-so nelt) jelik :)u "D-)\ & so tan 4S ticl ;Abv 4 s okkiysgs-si -rama '3(4-76/{ j afy UT-yap- o "--6/--*)7 "ar35 ua \sn!iis r- m P LS 4'44 T v* ncl o _Tbel Al a l ino Ts' > inzi!aotio is>cca Fror-tv-on sivw&.04 {.n - \ c \% kp9-\ l a et s Vm g' LOO- S ty -ra s Q9'5's.4" J-Dciy tare.iawasi s- -0 _734_0_4 A _"A b_ralsn_ y c_ra ta3s?i t -o U u u Paw v+5 sao -VrC5F if;>\ Vn ch.\

99 yle ribni+ la SJi' ti -e. i(l4? 3 4 /0 alfl Wtinf(-55 n -i.n0 (co g OHS- 5 -cv riv -5-UA tqa AV7rAii iii-v- Frisel -Z -S. (jrds t()mm - ill- bps y u lua tira4-4th 4 b.2 (4-)ol cidall el 5 0 il b li ;75-- -a.an.talli_ - 0 N sr.\ E... bct (4060.-% -sr tn.) c4-n-grrirlicnou 7-rati'd - 4-s 2-k) or z urovi "a-so u _is ri '(As- -c- Abei --y\u)ci n-stibli kb 9 T J LC' c j g uis\-ro-l--irsi. i-vs- q- arbiei -i v t-tosv- -03 V AU Y- eu ) Na S h-' 5-iS'iiscli ;'.` i fta-pn -- h3.-e);"-s-uci?-..)-ssj -ssvgl--f;tlyti m xas. ---4!U 2-u e io.50n } 9 `A.. t _fr i /v/a5 - r.- clint CjB Z vjjbli./ ci -arib-m t )cu -VV v --)ca f \b 05S -D 4..4a ot 'DJ uck n 5-).(y3 _\i_ --il pym.-.. r Alsti4Abi.n -as 0. gli!reci z 9 }st AA cir?5. AN3 S S D As ti ci c-a 3bD SOW rity-a -4 h cc en -D i5s.)4 T P4 gre--- l ilub o \Th -2744:-Nlib nits -Vninb-2 --*/) -t f il-c5 h S. (teal --- t i -- i h. aciiici vb!_s"cs3 jo _s -ivalm2 9.. i ln -rap 3i innouu \ a \pnt-c-3 b0 --s- r W 'NJ bs5m-ii5 lubu k 3 _/t)ly -0 Li..ict-5'Di S./ f b "" 'S TOkl:.-3 al -.; -. samaa 'io-v i t--pa.-a \ elej i_..04- TA?. fict - 04V) )-u -zr no it ntscis As ti\ vo iv-9 efe-sicrrijtith..r-y- Abi viol s vruo -tvb -col 37 f)(4ut -auo ciivc-ti. 94 Jo r Su y liv3-5- -s-sn 77.5 'ro-odd' '0 4\k.. 0N r.. vb ' -. Sbci 4. G -afra )t c - ' M 7 b - 'S.\\ fps? ha ins.) cloy Ce? <Pi V Olir cl)(0 ratts- SSG MA k-\- -0 -at4 S. / -z\..7 As Nc") ra 2 40 n ANnocib Ztaiir tic4-6.7):4 -pa-r-a-trth -c-a3t )'o4 o4 cb..! cn /.. S-S ---V.Th ci; -ii -vm k b li A \\ b ) lib cc-- Sitet /'J /. C.0 tj. /vz "D.3 f b... ci.i. 5. u!.h tra i9 'tis-asv-a "--Fatt9 -frb rctii54-tc.t ra-rwaivar P-M9 b 5b.-a4 ss)-ract vo -"i ss Jd oil -s ebh s- frqs...).-al-oz4 -i_rii - -f.-pno g u i.. L- Fa s_cy a lo taci 2M4 Up a " -. di "XT-A 2 {cm S' hi s i V:5 List_Jr) ci ve- 0N-Pni --a tm. culnijoj...5! -rea- o'5-k-n- - J4!" 4 i 0) 77 i ti. ' Cl Vo -/2 jo4 U0 ti.?-k r----fnc )-) fa( o _ 0. Lt) to urs i--0 y "9 C T ub 70-7-ti4 4 n0 9 cb0-0 -/4..io.a n's cw l-itc"? - %) )r-fi~-c4 scu YJA r SevW -fray 5 b rils 4 4--?t 5 ufrrils2 47--t/Ths /--/ Sked 470.Y30 4 9tcu i -)\-) n A kit -4 cr _-vea _Ya tc j \ A '--a-le ' taa0 -AliCtiok trb >on5 ze---e-i7frol %. -eno -4.N-ri TAN-rikt 0k-u n cu...ajcva rn Jep t.b'a -t9 dkai. _ ir Obl icbij be P4 :0;i 9' ric:i z - 4-7Jer "3-Plucqn i cati-k ciitit n c't p 24.(4204SQ -Wwil Mat iv y ); 720 r- " Wt' S. 4 v SulQ acs/2 204 sill 0 o4-7..9) Pt.4 jo tot- / b0. 4/09 ti.c Sy gfr! fl t) Th9 f --7P.7.e4 4s lb 4 oc au a.2>p7ogn Lk eilo b >u' - six-q-y C e4 5t"407njS4 Sb uana de4 00 sixqty bq Am 'Nab Uo 0 /VV Ss* ktt 0_44_ 32i LK2- g 5-C --?-ci -9-\ CC) '34 33/4))Ayi cukre?u 'DJ sz)y a moo L 6) 60 es.nrw u. 40- Ps043 sby Sf..X2(t35"-fr 906 "A 5 A ea N-# Mt aj U - Jiro

100 r -cv + na 'n.3.r5ii 54+ "N'T Sib tritt Silo; re.... ke' /.C 2" " 5.Qcurt cla t -t in 2i "au llotit M tn i 45 -q Tt N t -s s 0 sixiirsilbo_pg -; Loi irlivno 6 tu v i -acte% -W5. "' LA lot a.cii-p-rali SC t gos.... n n 4c5bC\ -2 (M -7 5 Y4- -Piel ok lieu As--Als:k t orrib nib\ taad3r \VD(An sno VS tr z irs 9.3 Z. t' cl.i q b.lhfr!atto a i c."./ kj(cis A7 4 4 %.2/? g ivb -0'7 not.0 Z Sb d TT of S 4.0s 44.ct-tie-5- ti;uyz-.4-gba.-s-oiak. cau 47 vo ka cr 57= 5 - -gj o\a AA ak v 4 4-fris q 4 qts.0 t u )0!-+Thk-rbs iv /.*0 -}-57 -?tm- quis-s±n ul g2i-tub _farti znot4 a. Li -sa b 'kjacn )c. }T kis. :7 \--J-i-39-TVD A A-ci 'DMT itaii A--a ci ---D. gb tin 6-4S 3 -tq tr"t viii V sno sy uci)b 04.j lalya.hf.ci U S ok til 4J2 3SThay Si ra fatas b "V 5 Sin '0-7-?. ci et 5- n uealt b tbhs--4-4! 0 )5-. z -5-6)-a-A--4-Ye7-2 forltri) -{iii-n2b 'ad S ' '2 5 2J ; V _c.293- m7 - jot 3.20o..rak s-5 A 4-u! trnt z. st2 -Gcno ild 30 TN:WV-6CA. ( -65- L.!Ws vil a-ctinn _t-akri 'A t raut Uo $: i q-esstswas / ( Jib n' 04- "DXii".t.-4-4n.J)..(&C"? u t.5).kocl tratat 7Obt!fi Jo s 5" (V9c m--;:- 3---Ffi. ris p incy 4 4- at ono -ka y xa a tit "c_... C a nehzn -r/r Jeli o. - Y F. tr. i C\ 3./ 4.k c's \n\ Wttlint76 V v. " ; tiff*. -/. - 4 v4. 4 ho G ubti :.- L at5-4- a tly. S 4 J c.--etrri t/b A ku/d 2uk* 6-472g6v\* 3 j 'kr-c-a--r3-5-- b?.-7.4-&*-00-4u-cr. -t0m- rvb-4 - h'il. ' A-rol dl 004 le t Y -/ -u 4 it).." Yi d 4. A)) tvull. --$...rfcr-s-nr4-67-tri...c37w-a- U..-3 q Ail s s t.v (Qt Vi tr Sot4.-Yr5qP Agc b A O C..-. "ZVol ne nraidsi dri )(Sink tra*crejok cu n (\)t-2....)d. v Yki br-a 7 al -z -) 3---Srb-srinui:T.3 4to.vmS 9-9.b?b----ri_ n i "wc 4545i-Tn...\- -:: r e r trz: 3 VO lesar at E STP"0") ' il -V) -2)...\-ot Aa 0. 'a 7 raqi. 7 y 9 :_rztle? isti ci el ? 0 cu!43adk7 fr i-5.5 is alf!ivaci so -Wiati\.dt. in a c r b.q s-.-st vet V (?.ra 4/ -a. 4- S "S Cl - na CtS 3 5..ti ue_ii. bet-pi s cit j - ) f y 4/ j LP"? ; ty cestmit ot-a-0{ b7s 6- / vk g! et ct.0 5' :gmb.0 S u-a).}-iw ya ray u 9PM b 4 su -a vi -ei ts br G & q 439--c. 59- X' 0 5-iutoErcrt-t OA A -/u ett -444 `T: 3 Aaio 4oSk) -aur Glut Wog 5SC Z stic- --ntratir i l 'all -.;- Q)./09-d-g kl-sdj OA "? la") P?. Mtn C/."70f -aft* Qs vas. /7\ X 5 ;sou i4 tm b-lap0 i (bon A lig A s-o\ -swg. v/4.-4\cala/ ici-/ 6i57. i b 5- cn vi Ail. - 9-vo 4 ity4 J a-r hi tra!asti 3A.30-r-"."CS_`. -a SSai.: - tail q c 7% knai- -Lia a A -i kl-s-s--n -2 3S% - 0 # S-U\- c:

101 t)ta-/47vk elia)*.)-k5 5 ) -k )ny-cti25'--tth -7 (#4 si7 g o!rero t{c cs4s-hi laa A ut c 'i.'ic' t (.tv Srfw 0-- u Cit.lcv\--str!.. tuut cv-com i ce n s Vu e7la n G OMA-nog clft!lti noj - 4-J afrctiai tict whoh. -+ susjino4 j?no.i we/ z so joyi 4 j-sl ok q ); m 4 tz u vb 0 Ay vo -l oll iy -.57 CO Vail n tic vitt -guivkie- pi rcub SP'n ". 0`.- e-s T itc''n C cl" ->ts`i ' ;S+ lottsal -rem c C cneva -09 flala est 3S-at-Wc5-p cnotpc)0 la t C "ritiv-iti T!5-5- Z i so 7.2'5 S5. UN Liss n k`. not V-iik /tic' ciffalio' -/b --..A. 4 sib vaig 'hal- 4:-. -Chciii Z772 6 t v Lit_ S2) A. U9 3. s-aa-v-4 S prif?p ay4c Tv 0 -G-4:4 c D AC c.-02'z LA GA (-5 Z- 5b urra cuncnej \` A 4460c...bq 0..th nrk rid 4-Cpsti r)on.4 l'sv4 aw-s- SY Sa375-3(75v-T) 'TV!' it-ftio 495 q 'V O DrPincinCJ AA.al OA lel C b CO -Po slit4 l u ons- saki: _sme.) Pc/S-alati -4-P r-f hilerb -9.Ps 30 "QV S ul -7../-.../ws-v n -s -Lf 6- P 5. /(9 \V crolp i 0 -/4bP /A s iq 5Sh di Sp! G tmt vni- 4"s'a Qh:qA C:k4" --5-)- T Ocr ; S ± WiUp al cy v)t n4 v uv J. cn A. ti z- V!J ith uk -2''cunk -rdvk A n dy).0.cn ti ot Sb k sn'i Mb\ LW --)Aoya Tocup Li! 9 tv ili4p;n7+.0/4) - 45-C.Ak. i. t 4- c4tt! (mot Xocli ug( 4 'Vto do)? /2 dn ' JP -7 X Ju(4ci4 co ols 5\4:n x-5(a v9 ok sow.3r oo.b.) 'WAS" tfauc J9 0 c helb k -S 'E-3 -.0:.;?tr!-PSTYJ a--47-t calls s)(/0-`(x; f sfr -c ods 9 MA Si) ot 3 a /0c7 _re q v. ot ()et t 4.as art ot..repj j -r--a. ci---wq!) 5- Z7Cb ' LA ' ik Uci-c. Ati r.!tau bfi Jr-W.4 S (!sscr -Z 'Z LA U t !5 i i k vig tipa ai Jfr'arl ivit/y..)74-4. Wr/449 Cii7Sa d ks5 4.'ci l'acth -irci ti c 4 -ty t/ sb (oa2 nti -? y ( c u!. -ir! V(AZ) ok sb!ssitbu _-ac-u -vu aibig - a two( 5 ' (bsio Li4vh? Nil 54 r." -5R-k oa SvA ' Xi A 4-to rit.b. 0.7 A-T.-n( N -0-S idditft froorns f-f?nbi4 }o o 9 -VA -.9rvjg za c.ogt a t f r n4 (-.!c )s... frpobr ov y-b en --Vw 4! 4 "pfyi U?-400 4?)05' g ltel ta. GOMA 2" ; JC V ' 4 04a e 7ofr 4 fro f )0 )0 } v..) b34 397f/n lorr?. Me 9:04 el =. -}X?u straa 0 V* e(- J-6- LiTs-CJO J'alled a..7/a. _bit/. 0 utoi -) 4 b ' 2 \vi -e-cf ilithzie- ai _T) -4 i vi-itb --tot a. cif? gio / V0 7-23' Sbvi 4 ' Oa StriO'0 st 'JG 4 tn'c(-'' + 0?.9 7- A lnp) r:ard(4 - l it el' il r c '24 -rati "ic l vy-c 2 / La snbu 4- -C u Cht a - -t _ocvhk3 k 4 0 i tg c/4 - v? t v ;6 ( /?4 / fro o c-dd u 4 t c! 0-7 Az arb-r"--5-tr b a-0 i n 0 fro -loll l'olan cr; Sbo?"-; 2.5-b&299 00(4 nti vo -2) 0 5 9n (4 hirj A` - f52/i it-4 -u'.6 0t -/Pn a %... o ae c of u!- ti/ +clic. kway...r7 c.i 04 tro!-/2-2ya S - \4' Slo fr tail- _2)i g_-att+ yoc_j_tik_c_x_do 4 cg+i-v.-r-..hai-lett_s_blik2c rfl. )04_C vim c _et- A t c -it _a- c- r;c7;) ileni.

102 r S in -il AVienn- otni A ck- kl 9 _tit O C d i m3 m... Arib -Te (3) e- ok- irvrc ifs-c-t---tsgml---weirii)-cn sit5;lis iat -(7.q 3-4 itc- ` rei t s- VD /2 er R4 so) er ti gn L ruji io3 ril lea L Lotam to wit) er c tz e abe_r S Acr s- Q' LA cts- r re.ti_out ;}- Vro-2 n-4-.thci tiac off4. t yr.s -c. -.23v /7 L --"377c).) - L0+ 2 tag/l i- +lit Atit \ca. kyle. 04nile_s-to Sig et b gc_rs 04 ok _n t_9 4_4" r of (trjqc olf_trimfool_i_te litte_ c Ji g/ taporc/2:_25_ 4 0G3 q4l Atm- nqicr er oc_2 4'v ei orc Sof cooscrlo..4 s- 64-eo t -0 core t bcni. LX-04 tako hit Cover 04 tint Lrctotr GL Sk; fr; ay fitlic Mkt Cilf.5 SS- ni el C S" C... e -or G Dr;e..k none)* q_s- t ;nocie jonn cna keet)7csweekr y --isa- StActn Go 0.-.tcvide_Scent j _So.0-cyjcci 0.5.) 4 4_ to Kna-N fhlf_ ock 5 ttk frl Cq kno c-calco VC kiic- Si rk \NA- ctl eic [he- (life- c3 0_)/ cortilto_i b(arri rti Lt aoss.- dry s()lso Krious C c5 fian to_i;t L oi-t ilii iy-2-254;ir r_t_5 tli_cr_c_ La S ;.4si- L \-o L. Gull \-wen 'k. lc qkl Sek to ccc fs. +en 0 :brie: etq LO;-02-- A taef A- k_.6r t_os5 n0 Dk.3-LA k i _ 045- c0-n-05 Ocit O c -/24/r Sn t t i tfie / ote-( 4 r fis ta gs so -i'or took ;4-5 fie LAT _..) See. i i c z.ple.- i 6V-can/Ask c -ines; tc. oc c cak grown r7 orrif- c-ock(onlic_ti ocqty c cill 3A4M tvs- k 0 \.e.ros -h \- 't! s ri t. kik \. excacc or rhash 04 ct b bil h cit foe trtitigis- 479 f wifh i-.6 /9_? Cerr--R` t Can be 54 `-i rl5 "%cc cu ca. jv ki-ker com iir i-g We i t l'3 Of n th N ia Hi ot4-52 Yu- i ) ts it f.d04 eya - 4A t- Laeltie i ts r MC c4n Nit 0-4- q / yo-ir /J o t-) Lefllity ±Di ks \- 3- (Aji (At k-k_. cmi. soltit Si2e. i-s- ke.cen-.jc- _)--l eo- i'isijn Q0k-c foe sn in -0.- d cli 0 E_ kv c4) arl TS ci-juitct Aect q_c th_ t t ctim orn ot-3_4leitiis0. s-.. if 4..0 it'ck _li t Staift 45 iclis Sfeilk_i-kj_ce \ (AsC. \qdl t -;f) ni kyi e-n-- n es) e-c_ ri f 0E- i N V \ n 55- ko Vi cki / er- k)0(-34 COL g--.e.r Lc:jot< (. 4 5 CVe_ oil e A- ik (-3 GC MC....-kc's_s_ tc5k-c. tom5 c st5e- wscie---i c i- i ll c-j li-iimics tii is -05- c- nl-sealic /2e-st R_ooLi g-5.64ct kocil\ 7 coc K ran a Lact (e. c.7..5 ; n\ ko.) S4 r 5 \\ e-- Net VCA l'rs/4- S CM D_ 'Otis V \a.:_- k-ca- 6(rioor-S- Svc ocie-tv ft f bect 7-( Cry -- 4 Loofrtvic 5 ; ("C S- CA ec t et ir o.5 /2-ezpfraf 04k 4S- locc ki LES- Lic_Kf So q 0 -.5i-vfi 'Me a } n l c_c_7 kke-- R oc_.>ci.5 roej- (atri erc 6e5in l qfpii3 - q t( q4 Z h ql/c v Dcks i t.;(- \-0 k vic s\- -\ Sfk5fril.45 t-loick io 5c t kwc ciltrcittey- f wcin fs- -fr s_v_5-9ct 9. l 4- n t 4V4C C.-Vcit 0 LAncen_e) c ei _ Cal_ceO r K tloct_t_. Et_itt 04e_ e tic c t \-)t ke CS`Je- L ink- - ticnc5e.a- -- CKt. 04C CS t bol< gni. -- to CASe -hc.5-e*ti ckf--00.icit' 4 0 Mr 5 _c_i ak S- noa r L l_\-54_4.skj() of_ blati lysir(}fie_rclligi. ;Ceil \Clegur-r qt \Sk e-c ctf.utot 2 o r) ne-l- ei5+7 -trk0..c lcu in5?la c- E-/2--irq-orrycL _e..cist-ort /loft 2 i vcrag't ty-5 r e-re co vctlarilan - n i5e- Q c vi cik_l- 5 (c.si &s- 2 Rai cal'il trtri T

103 b fth e ccyfl t ( ) Q4C 7 42 trrkibi C S? LiS -S! Y;J 4 m isu "4ibb -kas $ --T j y 44 s A 4_ tj xio a N r? Jksvel 4 U -4 a t -Pti- -lbclai -2;\ igr U 5 5; - JaiA 2-ins s- 3 s s'. i w \Z r02 \\ -9-bs ilig bi-yarn)! Tiap n -n Dv!Asuratic sb -07. S uj 00: ) _.ti i i < _5 ".S" 0 M SA -rub J-34.Qz ei -- s ci.-z-q J9 000 Sl Ub tf Ltra9b) 0 3. r5-a/ Ct-aJ Th-----q-nON? 3'77 go.bi corcosno iv- aiii tli.!_to _.ṟa- Knoi-TxcE O 4 3/ \ AS 4 ; 3h n -J-9Er-Stoz -(J i --.4 lih. sh0 -ocl -5 /0 q kworp tni 0 2--)00- -4c) -S -Sa 45 itiv? 034 N 04_S X-a r - co /2 The -Asc.) s -f-a qijri-y..tpli cl ti0j3-2.9 n cr-varn-t((b. lo - subtfi c TO va C --ffs in"-a-i -S tt Jo 5"-P r- _ 07 ni;t- ( 4. SS nik i (A U bri\ i-pla h tainlk. --;:\ task bl c -?smcij CV? t..to-) nt\ri 4 /4s i ` 9 %no ici; yfro s o-5-545i -Dii.v u +(n-s.- r-ao-s-a.)-c N;D &S- S-kubn --mils V3 i -r?-t --.-i-z-tsc J-atp-acts-Ub Aror w e$0-70 as-..n 404 -ass -au ""s"b2j of ---csi udfl.' i Wag" --vk "a A _ -ck qq sov-qefs 5b/43-h.. -no uc rano! -aety /to na i i vui -5' 3.4:.-$:"-Nlin L5 \CS ----poiri9.0a 6 Ul..nksaJs" Sy'affr...frou -nu tag 4 0-4V; 45Trou 4 i J;?4 a OWCT-4" 00.4_0! btl! le*-0)4b bl -0 k 4s0sc k q t$h. its y - A 25. fag 407 af ih CV! 7 4 {Treat k G li"-frai 0 'W)t 5 5. a arkbc/ -^-atiork. -i- Ce. MT On Z. 70:5-2! a 0 j?it o t Ta kin.. Atli g v.:.it bt4 s ci Ja-Gli a 5 is riar3.:n cv.re4 0). %id 5.Y' nffoll'a "V.. i4 4b 3 W 495 -S.XA t Wilk Ub 0400 _C Qv a j 7Via / 2-5h -7z- n g 0! i ii.# 3a i. 475=32"! br - 9i-4 )7b5 Z Si' VJ o sh-&-fac la WAY 2/0. 6 Jrn- o n+ 4!?- - # r -?t Jeo 0v oil- ssei 7sra.rntlaci roybk - a. \ en a " 4 `J.Y. FhotiAra tot/ (Akts fro t:4b4 vei4l ca b l al!artb cn Ja r V.. '4j lio 4n/ /. Sa kg-t7-9ii ctk (P.74-Svb k -hi") 't4-\ C = el 5 flo?%. b S el. \ - ) v 7" S7. i o -sho.ht fri a " "t S. b Frwi---4(o-tositins csq;pty-2kst7)\ 4\09 Yi mocq Lio----a-i -a Fib s- -)0 + ibti er lyr D.4 nab a _Sate\ Z lib?k S 2 Mat0. ah ) 45?U -- arm. 0 d TA h /P4 5-- /Wb?ak ' 7 V ibn -u0 A / 4 ' '9 (.-b ci "sub /.'M CO' s/200 s45"5-- pt?wc-3 9 Li' 4-Prc AwQ7 / nil i in. -ib 04 (.. Jah --" s Cl (4 / 4 (- (.3.- 4J * 03 & S' S- -\ Cl Fr no 4n so: s 9 ljelosed 3 Sky C a at- CD! Outow..r.-d ect i a c " LA kr7 Ri9/4u V\ NtiA\ 4nook 24 5 'a-a 4o ç a4tts. r- t-. 0 A... g"*.al'uoci (Xctl iio4 9 4 n.9 pcik. 0) /0. 5 cyc lo 0). ". \\ n -ks 3 P kt c 4-TvS_72 9 _ A 94-±T Al_h_LL cs--k_. 3+._ ; D V ' nr _ l' w \ 'so

104 g S 5 ( ttl )/Aci-Lti -34B sktriti a-s lubiul -bg. --alcisal -7-- si t tac no n iv) w S r4e fr" -- tei les-rul) 4 g cnin st-cus4os-aj Jbo.j AA st f -A sa-c_t!bdynyo -7Y. \-3.?;.'n 4aS )t.s ti A vsi (Knoll /Jan j frolt S4 g-. e U.b--) 3 b A4 AnstraND 4 's g u n -cc J l'go Jo 05 a lios' V Q45 --) A0 t \ ^a-is --an -M it+ i /2o. ho i -A LtbsS.4") 6 0! Qp-wa V tiot-v cin i v S - N t ( kw% scalokibi a bs \ TA05b 7 us. --anis NJN- 5i4 v '?_ 2 tfl t?.?..5- Lu /t-4. \\ --3-lbot?lA frkmti s e 'zilf b 6 OPtb+ -may4 4 o Q-po 7 so u.i afesat ihiktchisu -al4 u! -P. J! -my /Vb ih f ttcyc+rbot (4 -gm o 52 ih- c-opi-o.r. -A --Pb?--93_reiṯ W-D z-(44- a t)44w-)..vb tai-j;in -57) a r J cr - ti. ulrhi k oo ar4v u -ks-ht FOrsb y 5N ej "5 ts-549i #a-jul-kk ' ')--ksnt: -Asia\ 'Tab th a 4au-J b U - J 'a ci. -9 id9 as-s a t :50/ sclth NS ib " -b-a4 Sato C A.:Shl. tib- -}.`. 3drafT Ho -a -5..U s5 0 7vb gt/ T--.5 fbr.z(46-4 Ao \.. h-at crvaj ca -c-?aom -a Lis \\ C--5.-9UF'5- : jib U - ) L4 --ai'vdt irk!" " %no/ 4' Js- (>5'.celdVA \SUM M. n \\ j -lb to 4. s s 2.g- t/c cl b ut -"J'gtimi-._...ksq--../aci-}olvv -4-'. '- lize7 4/9./ - '/S- -frtt 3 ol. -3 w vi b-u oo sjow (feat --au _nfo_b -a0\ -all W l'kb uctil-? th Vi -f9.is Ub -TV 46-s- S...n 'Jou a7u0 Girdl 'nibs -- cfroo a 2c rekl jb TT aa'av- _Sc- lirrai- -\--- SG- a ' i --40j (A 05 len "liqi_rartr< ' i / 3 0 C= n.4 S jb 'P'Ubl g '''D (4 a5±3d ib 5- b r J. "Pg)pt --54 'Dv? J S S'lbS'il l`ci Xa..Cscl a tiq-jb0 j/0 b r s' illb arst P /2 - e i.itiz At At a4re:4 Ge -rt.ta be/ s t 4-W 4 n-h 3-- /72.07-_r_urty fog' a v 24- il/4 5r-a s m--4-gtnaciki \'- \l'o' k cilciv)k 7 lc so's- t? el V ' a' ' ' e43 ktictinfil 4 } -k-th ) m-0-aji a uo 4Lg u -f vp dh 4' 6 U..X5 j --zjel S.\\W") Aki V u 0 -V5 <4 -) r DV 'al tojil cm-) T y v 7 / ala bc..5...ral s'a Q' CY lvg-t;-lk -A -kb S ncl c 4. OCT s-b rancr-a ucosecitig.ss-oitr5 t4.z u Nso eat4n3uot -zi lar05:5b wcg \ ' w-'-'37 5 W --rs ti 0 J ''it"; N 'ii c irtir ht Sl? / WO 3 CUD ito?").'33- -v 45(4 cn a0) 5iis z. >Pn tao -.ThAsv c ` A \c--n " ") 37v? -lk. n Cio (-... -C b s-u! Ai h4 --rq45 470:si.s zi s loos L T 9 T 5! ci i! TS evt. _is -rooj T at' -PDA _ ; Ti u 9.D u04 --/4"t'li%0 c V- ss Si "a (') - Tor 2 vs.)-- c 0 smneu._: tvc -mu'o'n \ - nte.k...9 a-a ll N -7-tia_;_icay_ 45: littc_ Z ria ut_ i-llstu _o_ksicl _v_vitcti.i.4i.kib -tarot N "-V-V (Z) )- ii-l-a_! $

105 w3 fr 3 wanc }s.57t--0-3qpird frvi c0niy PrV t9c): 4'777-.-ba-orkid-fr:FR=70 a 44 -kb (An trfn tro.) 4 i-uḇ ktrucitobti "Wit 7fr--0T-r&bWd AMS" -5"4e9 fu rtrft:-a N Lit/h ri e4 Q b tio /OVA) ajti-- flys- it70 hi-ea or-ant-y. io 49if ticrum--tvany-ti V 9- z sl Gwn cr-eixa - 7 )-.. Wig - - 7r.cs-'Qty t - s' s ) tific.sv) -c.stx-a V Uc-i)- - 0 /- ).5- v\ Tv 3 D:s] t rn 5;)D )liv3j.?-4-7) r(al-/rilberw-j-} jaa-a-6t F '46-f-c Pf -s s Lu crh J 05 a zmi q S i -Wilou 4; itik 'DW 4 2 N mo Uo -Xjc -3..Z hiblcatmat -45 (sue! tdo ru-j.t-!cvc--) ak life( G t nnb 5M-4 2 -t c4 4 ol.. 0+ 'wk. i'4. ks v)ci 4-_s' i:d irt-/ ot 'DO_S-0).RA- 3M (P oi (-Co o 5- J\ \vaci iclo Quo ')Xs4 z wto-ci 4 \ civn ceet -tinfit-jperterc-? 4sous v) 2)Anet..e.)..n gsto 5 %3\\"S lo SAWA N)))- rimisar -4to -Ko l b gb -P id --A 5-.3 irbi C GT5 wo 40U \! H\ -Jill 07 t a)03. S w5 atruis- b /H.! ci sisc W A.9 c;trin 'x' OW \ A if ii 5 s i thiii :n3 o mei 2froLuif4b % A (4! it4 yajni z lab 44c n vi 4s-U OA.5?A n g c. i'fra NaJi -/b#-q-s)00th ininilltn t2ippiot Pin :_r 4 ckk-c-t --r--illb ul-a i t. " : 5 S "). V* eisiefr fi. 4 el tog-t!0h 2W04 et 245 Wel ktirpity k \\ n sk ok 7); ecn G-To c4 rfriltat.joi 2 T -fafrill -. to q 9 X SST' 3.0 a 7 )-cb-ab.- ai. sub/04 2' acm L - Qe)tif 0 c i a) A ciaityd UVb S"). n-) t oso S i -i ti 370-'33/-3 4s4 cl."plili-t "..r " tib 3 0'0.VJ b 'D trap -4- g U! -ib ht5 Q q! ' 5 5:- 900k )9 raukk J -?-ite) -)tairn& _c_ j-lik lc annk :-LF7N n LAc\-\ \ k5 wz A cra tii -TP '0 -ars) -JJ i C r - e. " - \WaCji 5 i ll in ir" 44 d-r)] e i 7?fferzt.Ahni tt'w - bfri "Sa "DJ b--i/u n s 5 u P-- v v 7-7-4:gyy oe. a u a cbiso-)ra 'orris Hot4-4 -3Gb of 6 -ko PG..5 l Sb Gli u livadiub ral VC oil iso - frrihntio fr?24 sn ii} 3644fy- N--keF cr;cor---rsts.? ru 40. wmi ts tt c pkt q icion Vlo z2)5.s Qetle.) U COJAS achlcv)ta stti-k-tj45.4!" 'a t ic?" +96. ivy ev. CQ44 n3 b A'T 5-25-be) iy-2.po-y32-ibi2ciaz -iub 7Pi tt4 7 'ivaicis-oof 2007 CA a.2 Q.) /AM o a 4 --t 2Jr-yDo riatia.iub -)00 _a Lc i_ Jlf G-4.24-stiaa=344n "nns j4_4 (z) Su Thuaa 5 tik-4;

106 gicizr ( {.3) Vssipg.y in?-v coop t\ VS D?kr ubaf.s-s ci {Olt S Cy \ "A-An -fait libic{k; tosii 5 0 tuinr 00 -r 4 s il)s. kio ivbu lo Sbci VAS' spu!s-\..ss\--)-loc o----t'd--s 's-.3-stl s- 2 (\5 ) (net W eitphol V/5YJ "zpv; -rain 7c.A)s zity elsyq- j-a00ab blfrvo gii±vambs-..5.a0 o\u 5 4\bcj SSC) a tik5 sb t.ra " ^^ 4 n -OW 04 Xr 7' -b h bc SVirrtW S U!tirtltd Li gba JtA} 20 -; "WO t4" -l4 )-(-7 Vb n ti-r. su kr To. 'Dnirfb -rir 2. 9" 2+ 4Fillq!4 it-iii #p tic a c-telp-wv)5 sho..7 3 fp q -s4.?c k.ct 2i triklb V rk. i a u ypt "-rtnet - apis vl "ar l'a. nbo4.3% n {n et g U.og ton 4 - suck cata 27.?7Tz-ige*?-2erii 7 cnv td Jolt VA n C" --c it2.4 coin\ -0x e+ of-v7b er GV!claiS )Q3ai- 00 fall gs) ot bc So U.q aucs suyna ni Ali i Janlb _ Svrt i ipsfrati 2tis'.3 tubltn!-\thc) -9--S Jos Ai / 2;f 5- il ia5 J9 00 "to 'Sad b C.}-' -) ti l t 'Thti 0-3 c -facc4/7 ik 5-4..j C/. 00( 5 J'At V 4uti45!Sito '4 iii9 2 ok "% P l y)} -?-b -a )44) 04 cbtel t.sb 9 trhq tir "'prows? it qc?)030-m4.pc-i SA9N-k tift-twer-c MOP ' (Al\ _ r Piertf? 9! 4 j)/9 4 2ho!4v0) cro-}bost.t!-5" '244._. 'Pis cn ii-k!cl sung..0 fa re 00 TS 6 dr) PP>t m nib. 0-4 al 0 tio 4b44 4bl in 4 \ "`r ok 2 TTSVCD-5Wi5 t vnktkl li 7 a0 Y-40cYjapJabt orvi ts Vdre ulf 4b-44 4vYav 4-m g.if - b+ 4)3qc vdt9f itt A b ' )\.t_i_575-.sd # tS344474riij -9 b.- -ola N Sfl -lbd - WCYFP2Ali 0 " U!ilto? ir ib M rii.57-dx hib-awo 'Kto oraf25fla fsrariiiyibuil_t) _5'..! iz..w5 ) 'çj t - i Y-3} Abts- s.vtli iu J j9ti+ q J-aPt/ SS ci um 2U. lib (ion 4- ( 2-4/ 4:7F4(25 V. S.' (c..frgi alhis Ji t ti -2 ' ;Q. "at 7)04 at -4j.2zo im. r_reti -2-/-0 0..) )-B---r(w u )p Arry itv tikn ou. -2k4k9 ioa wigs at. c 'cu lin er ish7.t5"-a-r?4 el sta ' 3;l'o.4 S OW it" -)C. X t t/ 45. b J..' itt-k \\*Din -5 3(i ' - (/ 4 fl.)mv! a t/a!-bel a 4 " rafolft ; hp lat j'a tj 7s4 s )X4 4) \\\i - cumau/44 U t4-- ) ---3::-)-aCirLC 64 Ja00-ranib Ac b tygy girminj Ss en Ao ci Mc rri.\- 44c!/ b d'h 2 -SN nnf c4 "t 2/ vat P!rgb-7 "lc u tvria4 tichoi (44 quit.s i ns- v.irseati4.0 A cl *Pqnlk.S "Nib -a td n on (f.) Al 4Q.J.T (./c a ti4 s..) -a2}-0 c i.z 5o.y:-3jyr cii. pl c n WcoLs- _ VA(A -pi wig.i/42 ---(43-.)/C7.ibig JO \ )450 6 A nti (.4? i.-aivoci z --loatiou k ict-s 3 -dais-ill ti/h/a -th lit a tibei ail+ &X34 Z o7 02 (Gm 4ils7._) bei) -Milli 4. T; J5y ---Amnr.la.... r.. t. hn -SUe. V )_>i_b_ci_ P_ 9S 924 _-5-20b _2(5_4 _4-SVC-VVN_5_JalAA. (00-L.ct -C;D-Aeau" -a ta zeis Ais b 'Mc4b.LAN *Yatil0 A l'raw j ga-tin-5 l)m b "WO

107 T vp ---)" 7-3è -U) i no c.i )-a iu i tmoj.?(k) racy..7 y stj n ri Ve's "..rac _5--( 4 S'?..9 \o A ib LiA AO() tk).! 4 va gr Afet -(vi.a.\ c 4'.5s-b _Pro gib PYT To! q 6 u! -TJil A?..3- irse 4 n eicboitit 0 ga stirs).f)wi..4 3-voil s bn ( 6c-wig /Nli ".Dciaci Vvicri s. / \ a G/n A !S Wei$ cuncl- go. --s4 z fustr4 c iv /2-rf 5.?/. ) cyn x-c- s-ka 0 / loti alacq.z ili liyarttc a h a ul's P. 4.)v) su tysi *C-D5-4-33ci -.WSck -4/Vi O.\ D5 TV ivb anol ) as rc \\n4 t; -i bi -P3u3 P')Q -b liana ubussci 447s-T slytmoyi-roti neil'bt-i Z4 " VA 3 \ -)e5 h c 5* J/- v.4 4Th -wkil ol +Mr s 0 7..csviti mg- S' b c..) 0 7 t_l ro vrias 6.S-Scl c kb ' t L trgl ' ta7' vlizi; Er-) 'fl4t las T?ti csssis-vietan'a W-*c4-03k'i kfrga-0 Vig_k S' ibl-) S blv6 SSci.\.. l tilo? i. yr 6-6:"4- ii-tvsg- ivy q -kt. vev s-d-pli it.! i i s'et s".. -OtPU ithcrwb --t-e ku i Ci - scryot 'tows iun tcati--w+ TVỊ.ci-vAil Lia-3;b9--fraiA utalti v b0--)a\---v-o triut c vb CETti \-)v) tarop5-4pro4jm-jnto iv s OW Jars cutiov ilsavver r49e rp)00 als-sb7.\' sk 'n3q -la& s.?4 Ja3 ' S 43-A-T4 b 9. -V.A57-k-.5 *m 4-33 kfitii i f aa. 44-'t -an ) a bit-twos:lat si sv-tuubd a-4.ju7t)i 4 --vbc-qin c-o)tvb Jo (.-i. --se n\( cu eel s q t) -. T lam cfr! ai esuis"i-vu o s ks*v) ny clincird -V2MW ialikwci)sy.bt.sj og.._ 40r c - J. s'cod grtlyir-i.knoit.4 Abse-kiwi il Aftio..a 4n.!jo/t)-- ou.!-. kvs_s n csb.) sscirsvot c 6F3--x...f-Cs--rusN4 R 7 4.c7-ei.i...trei tr?ac -Fay ijojn kbo s ys_aoraqtrala..5 ti un -0A--W").9)) -NM' CO./.5 a04c2-400 T07?vbi rati4.i4-2. =0-P b creql- J4-0 SJe.-!w-? cif i3 TM..fakorf s!tt v: rls ett Os 4ti_2'c. (47. t 4s-0]35. b. GA.rat- t-vb 3 loo45a) icip:6 +sou r'- --- ) k i - - ' Wm u3hub '*i ofl u`a3/4 J -) r4 30 k 5 Lv--) 3bc- A -vt- \ k3k c :Mat-Ds k-vncr) 9J".m7M Skop Jo\ A Cb sb --tvo th Yobc A u Jo tbuvt-ml 'tiff tra.i ho v st4cid -p ub q vilf-auo_ u c 5 "` -a 4 -a _i 5M -.-V sisu_i b. 4n-vrci. ivtab --taitmti ' 4 Ss Scil ocii- -? \k trd;c9) ratill Q/..'-'02-s 84< 7&% --co f -atil..raign iv. ci )kx--) s.vi T ub _is.a- flak b Ql.k. -OR -antiod a L a c05 J'aqs tak-?5 +rte.laz* liciar a ti r5sistiv : ti s is.fra-7(. 7-./.400.;Ca4-A -)- -ton.. 6 bill ' '. - iblk7) Wa 3-g -- st..3...vc di') rt prildlg 4i u r):4 J '' PD A li' clot-) -STs C ti.!.. by S ntsl o40-) f af ra-34:j b vc->e? c-*0 4 lo?soti S9 i'm A M-5-4 -ib io sci Lcal '-a5r-''s n 7& i 'N 't -i '3 ->)----nralts-s9 3 '0 ht-a.f"sci n- \k" pv)i-a-s t) ) otii ---s-citit oapaai. cid hii sa nets A N afa bisi...5 ul c? MA S-0- nps--4/di.-0`9-y(. 7b.5" AA- A C -0 US -)aa c)t.e.-"adg.f V5")c).`.-AtvS. 'C-J 5.-4:4 i 5 elbt '744 {Cc; r g st gu!hu iiuo A-anti -AM s-5 -t-li- :4t r-fjpyi Gij /6 0 A \ V. rg-el 4AN a)0j -0-4 G-vtiontiso tirnrps 7..T_Tr i sir j ig --. it. t.ancy -i sci uts}-o-z T.-a si?) (fak )06 5-altimt\ alff; rft-i--(/- *kg T5- fn / m >f0-liz ss -5--i- tiegs. 4(cv -Tho -? 9c -u-hi i-hry'do TS li d'h W! ) imen Tviricii! Li+ "D o Lit 0.z tic Tywcjy \--) L24-7;7?- 'a c sb l C\ -. 4b-LAN- S-0 7.:"Q LE APL - M -ti Plai ----ti im-v-).-4- -)--on-j- -&-tt-s- ( r) pth glia Y /4 - 'T

108 'D M+ e4 ralt-m is-. 9 his cs.o.it- lig ti.(.--kr-55-! ---(-0-)-s_mj C/4-0\---Q tick ") i lt Wip y i brfa octo lial4 lino -- - ty 4-34An -5 icv) r "i5f-!lis- q -yl. i r;i0 'NY zvj onv rico Gm rim lak ivy (-(4-0 sutch (ipe -ki -r)--"u-- (Th --)- 'V Stil k). i o i»ai% n b Wo S)Jeilii i - 0)-76 4J 5 bo -Q -- t-rfcbd -bl -Sj oilxi s) Li sho 7D -Cuor v)4- -art 0 xoi g \ 7co -f ibis../) el _D--n-ci Sr-5-7--a--q. 9 i(v)vb 6.. fit-ha iice)0 )i cb_clubq < DCO -.';.%) Ectrefy./D4 7 vi s-6-- -L (4).)pf-ct) V s---srpq vey clooci s-;(4 00-0) rill U StiLiblA -?O-Sircb! t-../05 vel b nurjul l?piuo.s' lutihr) -s)- -s- CV) ctiact n -VAcv) --i. _k. `CT -3))09 05-A -Dief iirri--3/ rco --ntta T ( -)n 0 e firajn 3- G.. )--5 Cll. J -79 kpu tid LiePr9b f7o F S\ 4c)?VDT-73 bl -.2! Cilg A.--b) (%) iff J9) srb r ak vii70?sq 0)-/ 4 sin---))o b a V. -n/4' (.Aci Se-Mbrrivti /3-?) <A- Pal- kid 0DT r 0 ibai -lei tin.r ls->jo"di.mi Dli --3?-. 40 ` ba ln L4-2 A ti l bc 0 3/4 Cl/34-T A hit. Sbernt fi nds' _ 4 ti um r-lb ii ii Ting 5 i _si Ce) -D5 --hra -....)\-y\.) 06 -s-mitirro ii hoci -- p-tbeil 0) i ctit4 ossbcq -QA-0 t: 4 ' P ---ans L T7T)cati 07nci ig lej c V )\-.>Yok e ci Jo c..0? S D ib bki b---.ati ou TA 9 --xt zms. r. c -linr-a-wif --viu ) 4 vii valic-kt ho a lad win+i rcircyytfffr -A-4A?-ai4- al Siwv lubl-tr ṯvb ni/otelial( cr 4ibcpi lboic 7 9 Ab ii gil C-.(.)95) :..ṫ.vel )4 ) ti -ir-) 3 -D i* ->u35- (no - ci J.Q.D2oeflit at:q}ci 04 irr-(3 C-4 t ("VW j c o 0 no viime Li a's- 0-- ""?- b / %b -J S- ai 0n -; ihi f / b./.-drn sfq---- C ho fii Ja tnyṟ-r)749 ) c V! 2q bi-bb)(d iy --a. ''.. 7 k) color /v c p b. tii rud rcb_l oons S bo J r) SSM D\ d it ) 0 t to ofl' -Das )0) 4 -r.. --; \M 5--)n c-ict h rbei 3 ifelei 52 - C-CV) 'D-V!.kC v4 \---\"Cru/4A -lb crh i o.i ti 3 Alb St.M blhu 5C (4 -' 79k) )#3-0 D AYV-CUTeS7-2/4-;-< --)jr -i -5[A A Sbci r' 4 PS gt Ci 0 i h c ( 3G) C(ii tit2 -")? ci 0 ttei (no q 0.4- NA V valr) w S..S.S -aa-/4 [00 7 z) A -4L b /0. -5 d 0S- Tr)) "4 cuyw4 gati **'5A 'stal_r_ c' t) _S b A 4 b \ veib i "T ry! ell 4 $2 -hc34 -in -T \ art ordis "-art b o _Glif9i }o Dirdjar0 a 4 Ffri jibt -al! ti ef-t-7 c'bn-risca 7ti 'ax)( ( sso a 9 4bq..9bill _cm-- 4 ibab _s-b A cnz. S bcg -Al lo 4- Li -Lb b A o S -tub t hli U -ydin \No 'D 4/ 7 s ti 'Di J J-6 "). "-n-i thi6 i N.4.. r cr.- - r i i r resab to t-n % tacit_ f at '4/k> \ _ L 2 _yv --Yet A irle? C:Thc A - 4fs3 cv!? h 7 J3!.)0 5" rata(4 4;Slizat '' 9 d V -A i st5 _ el A- r n'l ---.% P..

109 6 )a.ai. sat -fpnrp oi. cu)nb M 7.:-.(Du io J-c4 uo s- 0 wolzrr?* of S'42/ G 3 liin- Ji5-6-V3. W-CO:\\c9 Sn\DDnGt -T) -/3 2CYD)S" -)-?Jjm-D (40 DOA- -ft \OD-YZ 3ub -Tva-p4k lid)jocl rap -- 9) (5\ imsu C e)-aa. DiAl 6 A- tf[s.[s- Qu} liwoltiti cli..5-0/3 -)--. q iv-52tb! isoi)me Tijbt-i-----vo 4.(Vii -b-dy-c4.?a --a li <:4 b -)' Ao hy.4 itr sd rfb 4 bs--.. A9-7:Ybi-0.4DbD-0c-b?Urea Sj ( 4 Jno-Sb tat- ( -C-C A VA5 --.-a-tr 5 Dii-i\v}D ( f wfti gig- 0 -zpsi lh lio / al )4-0-n3 0\ i (ill 43)-Ent rorib di/ colos-- scl-ti i hi titd i -Tb u blbii --(fl.ji. coo r i0 Li ceaj l S e ) -s5 attf tikbil 70b i b-ntr- TT P siu 5 b p. D-Dr0 l.i "3/0 Dp i ld bid5\ _YPh5 '"eicrig-traki- /5c9/ -09 cli'ma G -}pit 2:feLly ha imnoiti Vt c0 --vt) \i N fli\ yaoo- litt 'Sb MN').F ).4( 4J v "_ ' " V C hydli tjo c)c)) 7i)a kil Po g s- -i - )/47:-)0y5-0- )/4 _r-)-v i y ucnoi uvai e4 cl. Acil :0 ak Uo q kilo 4 ---YCJ - A TalA i i q S. q V a 6 m -Hi "-a til4 ubmi 00 0-T _Thcloi "-k b SbCn ; b 'D)\ ck \-)A - t V A -)3a )RADO i-dif /L.' ibif / kli-lcdk. int -'±-flty) 0 0 V 4v- S c s vo?0uiyt9. -ma (A A 0 'n b ti #-) ) - --A. ( -'-"?afiall 7S ti --).: gna 4 b 7-0. o v>-ncti"-ylt A *--erb -Tr) --- r i \ --an lib in.. G-0 iho.nt..('- )-e'ca)" alc )0-R- '\-j'5-4.t "-9. i 5c ' -;tavt6-4--r4 i7 - J _Ca? -(t..baj -40 / cr 00S --0n') tif 7N9d -mg Pc rci re.ms -U- el\ cl a5 ak w--4 tbfire lfb w0tc00) AL/ i.-f Vra(n ---a 6 0 -fiu6n -r tiii -4 b -.460t4ai VD t + 4 -k- 2 -insi CS gr)db ri a -V-?i PlJb;) a(ti -/-)/70 S- qs J Pi SSo4 Sh -}0-3 Jq ide) c. C / DP U i -Jlool '-cnolal -;../a-fesr auto A w jo 45o -j-! &ifi'')4. 53 `.)#07 L - -) cii -- V itta4.5/. '- '3-3C64 6:TrtS. ibtbk ' DS Ti bcr) ar 2(S a--)4() 'bct --)cir))(vd SC. (vt a \ ) / b 0 5 q 7*-e.- '7 gaa t V9 3 Du ner #Dilf)b X.Ẉci hi 'ru sei i0. C - -)) b jy cf 4\ 5 w hsi -rd.:i 74 b c)ri of 7s ("fib _aris;_ 02) -n40 4f..- 2t04 4 Q "at tevi.?so S... uz /4.! g----vemat-thl- t -'5 7? Vb ckib li L a) ii c 3 ))-0.)-3s- TO S'S k.n C a n ti -fri--. ) 4 cia &in V)-(y) --TzoC!ncfi-n&.7-'(0-2!r/b ib 5- -qq 'lib -Q )b-} 7u6 evjui d-0 dui tio ) Lib -) 2 --H - - P4 S.&-iii-bei -4z_ top ri.._.- 4 Jo) a RA _ (A-kism -a---) (z) Li. 04/ iv l' 'al -0 - \ loot.) kva_ c tye - S _Pi ---? 4 -k (-.4 _caol_

110 --/a05fel-ki-a)045-ph 4? T 'D ti SS rirttmo incho-p 4 3vir) tj4.42 SM St5 ilii-. 7 ti-dito -a vuricoy "a.55's- cut/js -73)-75 SZyc` -fr ii ' 0' P -rub ---)20/ cs P-Lf )--a z._ C _Jo STO-6)C 0 c *-f)4. tik. - ( MO 3 Clii - r) 0 -\ 0 C ) b -S 3\r-oLl iii 4Q.c.C\- JtC5 tk ". --AA\ st ' c VA bu -aa: TVhafb -7 -Ja4 3-Npli \th -D M -0VDb b- 'Srti -/CA MC no-)/4k --?t ;\--?::) 4 - cultrig-on T4N -) -) %s os- c-02n;-5- L io. 'b n)».4 }igbr-s.--) Alt c-q--5--)- 6# k-s -M-) hi c-5-0 )---a -7) _Th T V i A) \D r'g> ck ti F c-) s-t-i z4s- o_c -7 c ltsiv-a-wt -tub S r fl o 'a. --. :-.r..:. v t *R:: _r-cmd-mao A Thi- ll) S 09 fra 0 7 ) cti 02).tfel fs-s-b i4-5v5s" --Z.t..2(-70-tria Oelere -0 cy\_)s- 4iwi-fatrAb 4 S l 'v W fa A at 43 - Xa C-W4f --NT'.)/-' 0/-57--A3 Z5:3 4 P. ttititrirn- Voi "nck tkcs 5-PLA? 000 7Ub STEN-TWO -MO-.60S \ MS S -5 Ck (W-44 0 b-- -q)(/) ( g- ia i? 30 J n (Ao fb -05) bt -hno 4 L -\PC) øg D C339 r_ -&e y_nitsvid 45i 5.4 mti -r-ra. FA r r- vtis ictt4 -itthoib 0/ )8 -tra}-toi -tt/v kb j) cti eighkrr--) treitc ' " Vi ' ) r r rt im V 4 LDW7- -3b7_./;q io jo.{ ->i4f mm o4 /(0? cv! ubai -" 'fbc. " -v r a)bob tv 0-f -Thwber --a4 cli kl hi sh cni b --tv (3sz) i "c Z ---C-0:4-ktb- -cirt 6--YsKi5-- r /42 cq ;Mc ri-pnorja-4 cv!dem-) (*.ybkr-i Th- cc- kn tv G i [kaci --Witt/00 r VP 47./Dil "?bb ta.hou tti saasi- lig - Tc--7\-; 0 )0b cc --/e ti o' h; --S-Thi yavs 'ThW/apran--4: \ RWL4 C ib eni Ali - P c) - -as..7-a-q-----fsibcm ale /4 4x! dpci ul vds- cct sb 4A. No.G % r l loc). Z Sli}Jir) `/bla 7 "Wog r Nit --)...5- v't C-) f - /4 VC -\ Q fit Z t / rule) fyi To Ji at -ft/gh til ocv}f-.).(00 49hc ibdtt 64 ) b cca fiftgie -r\t --- k\-d)hd ef - 0 ) D?yrs) f ri.-tspzwp.5 TZ -/D-nti fp/al V 5 - i b takj al Jä 4 ' b Silt oo b) ) /ii 0-i4 -t a t2jsn p.-7 SS TD A)) 5iywi 44 ciwm.z:t. co. g C/Dg' aci. S te U /4..6 P708 -t'.- r UP )09 "t he 3 f)c/0 liphli cio Jot4-kr rive i "-Pal-J Wrrli if ' (4 00 (0 'V/St illb ibbn '* 4! i -(dbi i t rib -r e -32b7 ancv? ' S i cu.'2_60-9 Tiaj -e } 7$D()q ul "VDD "n loo 3ihTct a5.-f-ta -'x0 H 4-04 b-/ jo lio-noqi flth wilq int Dli s ":! tslijr-db/s -Tvb- }?>i Jac( 70 0Jb loii-v0d-kal larrati ri Wu g-9-)y 04 _fii qv)) b?-k --)) 0 akcb A --. 4V -.( - 6)ai-PA'a-094--(--GU b St+ -- tf-s- -as-key- a tr --..r-a titcrOS- -iic7 - iv

111 irer )W -/4 cfw ±t -J -- -S NSJ U-i n --4 -Wil g 0.! latin --atm. -an noto '2.5viwa 9 Y'l A'AN C iii)lbei "PA4 oaativi *um -s ub N2. vya -- c.) -AkD X-a k" 0 - -Yuctsi -a- N07-7 of n g-aimettriu-s tirttyzjib p Abcs.0 (r) 3.7"i La.D" tvvibtl in-t &QJ 5 J g -D(-fill b t.4a z TOtie 4 D i--xl-a iub. -fjki aqf -kl'aln 6 S i la it] Ts4ac..4) m'l cuyi) D C 7 b 'Nice) SAC D477. 3c if -a-0- il T Vh J-b k-f.-. --) (no n --kla -j?( -HA q 4 C-ki7J-fe. lfroil -;;----h pi lif -irt-fl--)-a -JtiA-- tir- 0- -})* t-ng c me i -A irj Ayki --PY-s--/a-a*Pir-f fr--/- 7 Ful cuii srit-3--sitto-bc --cfs' ry 4 cs.di - lu As-s--s--) --\ -xi 0 jakit zn s b D :Tbs./i s) ueoo hi C bo] - 'y S-ksb5 r) i-fi -ibb 4- -A tilk - -. u \ ms-- em. -e- grat TuE--- k-jditifil-ilmcub Pt SR' Y) - 44 gt 4 su -yl ati (-)5 Sb p 4mq AVY/4 i 0-T c-0--ar--- 4 TY tu is -5 A MPJ Cui tthon -t-"*-lc)(4-44 hil- Dui-- nkli S '4' Ch.d NtJA 7 9 Tip -Sli hj-).a S PU ' i! S c A 3u)9Thin4b -Arba 9 -fr)\ fyrracncra!ss ). bj-bg a -) vid' klall c5- -3> - -b\-5..5 Cu \ e tbi 45- l'h -_-.rittic 4LStirbg-y -i_rbetana S''gjbtip v)m-f- vi D-t-kri ioq iriptil- ''3 A..Thr l" i \..-{ Da _ s-y pu_isauz hfs Sokr? s'a- C-Sy) u.i.9; \Tht\ \\W Ts sid ak 9 i r tf. b C'S-i --3Db 9 clīr W TV9-ciassW 54 A02 -PMS S- Abo gli 4.b.74..v2 co-? b7x-ii 7-67 riihoi 0S. S ci4 u7q--)4n-dstra0 c-3 'aj S-ab Sq-l_Scb7 4C9 4 ta l i :T3' T hen?q c S b -ffi) lioti bt jci.3 gctirrol- -3L/q5" -rdti-fccg at-s- S b giktit/bd 'lid V )? J'aA al sbci v TAr7h.3..S3.57 *) id9i!94 S 'Coe Ly -A -32Apicr \Z. 6 - n) o. cid v) --ttyi i <bbni 0\ s'ala 9b J\ ')--). -A;/ L 3(b( 0s Lts-a4A-P o4 ly 0 'D?\ fl^fla 4 -(002-4W tfr!bcri-tc) Di-vaQ45. A" 0 -E-r ifaci -DMV -)is--.--t C P D i hfir.n b vo 2 i tr? -7 - ' Oy -q r'a 0 cc?) g cj _Jo 4 cu' ci Slo A WS--- bel rs. -a --4-'- 7 0 b 4 no 7 --?.nkts ()0c Vrit Dqi 0.\t >lcb ' ('S oth C ' Piribini eir k/ cb P p.? billi S* -kial 'Dv\ A v_tivi rhs - -V )b - ci ni -D. -/ H J nfro-aj-m-- -xis a)o-eral.-7.4j ii i lino -7 a i- ants- -N.4 ( t3 -kg Nil.. n 4" CMW -A7 -x.tatis35 ' k --)) hs - -ci 30 ' vb--0\ P 7 S 9 -) ct S-TvW-is Q--fr Tub ora souni is -Dvos--3?ut -'yu -;/0._)zisi Vs. 3 -p oo h "Pi -4-FH)Ti _i :lai orailalt _frp44-'i Li-a - 4s. --4-}- --r Ty tf - -v-?stfi_- ii-i-j ii-elm6-\---}-2->boi- -Ars --iatvr) (c pc - OW - ^?ii =4s biffajaq!a> S:AJtSs-ir F94-(ry-tre---a-ip-y- u --i canty) )\no N i A parkr-w-fri)---mts-3vb cu.-lo ll' or\ -acsb-.) -"kii -ss ui Jo -4 b6-\ 9ticet ' - 5 ax -0. L\Aps 'al-ka..

112 vi 'ivy a it ciu -arti4 4b Li.} aasu & -a ea \ N. J o - U -Drṯ -kq bis-a7sq 7 c's -tay Ti k5.0? vao Els i-j A SS TC kir) -STA 0)4i f_fj ro of )0.±-y =soli b tii jo tio:vijo) y no.\\bil v-oci- Ab bik )uo -atakeu09?.5c4 t'n4 W tioi ki-r)-5-ctrii)pj4 jai D).q ift)i 2 au ilotretr c± '469. n c;-t 4-..iflh0A 4nTS CLOW-F-V.PCP vatti i - tg J.6/..9--nly satijba ni3-74 hi vl'n.re-7-s s±45-thci [.5)0 vo)a3`4-5th vh-)73)./ `"" 4 cii 'to Clii we>) o& 44 S- '?() 3 ib tli cuk -{Q tin -a uq _s-- -rpt-6- i tit; "z-33-3 )Trus i n U Gl.QPa ). -..b / 3./`a S `"--N Cncsi Claut t& v ai Wn ibn itrom c`r- UJod AffTs-iTtus-sEbsTfjcil lbli ) AbYfiCk.r" ±--4-C ---ThW5TP-4t-i (C os Crt c4-397.w c.-uy(-}7(40 p5x) 943 V A -svonci Y PEO-0 "). "VAG kbd (TA? J`AtirTfib b Tall-lls- as A-v-ocf 0+ ticiritt G:icisnuisp?s 4----aumi 6s4yVyflrp9Jo3 g / 0i-" Dril63Arif Co fil"s -).`433"" i\5 cxjcqaufl 5". tifrb Jh -Q cotir h9 T o/ l73ti i3roitcruo -af.th -aja(vi stilywo Y-3 9 -Teicwt.. -)!Nk )\b flc C) 4M-Y) -'"6/int$ JJy j keç iriffw93' CCn!ti 05 olcboi tal- g u \ J flo tf!sctd S Sr) Lich 5- "997 btf-t2 Sy -a 05 "Am sbn Jh aito aq+ J'.Tho" yv 9.-v2os -At "3-Licidatiia Tr.) ail ivy 2isiJ S ti q 9 fltyciott _anapj rim vc-w-t cynic -.tub 4b-pat 43 tiirc o b U Jt4 Jkwyti _S-b i2c0 4 t isl4 V'0J s ravwv ML Ut es b-aa VSTAA U icrakm 2c7-c7 ctit rib og n4 int -gisq /0 0 itb })ti y LA asobeg -toll rl tui -T ub s?nsk- i onnys esnoo 4s\rC&J.b0 ka Niki -)QC rdi&f-p- TA./ -.F.;-.73; \V'' --0ca T -dm r Z- b 44 Jo-S von. -z. at/a ancircrai-a ael \ 'f CC? 2t/ rsg c64 os -/* 'Sk-erfac-0 3M54 kb? Cvj sir i 4J- -4v t4 tn _tam 3 =e -tlt3-nkyy laasm---i v?ei clef!vs tv-4-k a- V b4 igcsc sbq Agas- 4 0 iy_sio n or) (02 S(4 42 j04 4Hog cis -Aci totdetes fa4vvb MS 04 (4 -r? Yfq isle 5. fr.43 a Alb -Q try g - %4 koci rlyci Vam? i AY) al-pg hc o-cft ttp-ami-of -9344Aiv-be

113 c T A 7?-2 0 (-- ' C is 3T# )p:s-- tinfl. 74:C //h -e-/.9 i_ '- '-'. h b k J i.".' s 70? Ji s- clad b -to _fl tt)o 4 lid 0guL4Jets-2. m-isou -5'vls-vio.i...ir--jv i s.a- / ty yb /4 \Aybi tslotigo a4 trli-qbd 7b -3 A 33S cklulluill) too in vo is S.'s GO 44aj atc-.)--dbk\s_j - a..0_ ca ail t...il -ob Cl.)iati s.sce tra tari i o ti pot" b }! 0 V.) \_- S RC S.- /.) Sit h4da 0 5- /'D- A } Ciṙ) "ii345 g kj-\ btevebt --A a 0 -rci G ua. \ 0 - -s \ c-7/7-erc-b7.2.d. 'sag )9 l ei 6 e4 --tsa-\a9 Si-?si k -sclo-k --) ".: h\s3- --& \) c-tdsd_ 09\in co! ban? Anti c c= U. PA r?cril- A lo h!s--t P94i" igt4c.?) 5-aca n_ra)x-r _r_ 4t/bn?(eatVU -l ierts ef Z.5'4 4)y (in 5 \silo uoti shc.7 x ti _ta t4.. n G u))):j-49(9 _vas-) Zr WAA. zliaccaj y/ hop z'ati4 b Thti u! 0- -*000Aw bs5v!iol5 t-dallb9 sma -a-<sy L\\ 0 tb')ik A isat- 64 d75lflsdj 53.6\ ljozi 0+ 5 _ -s \ c-stip)q5 3-)\- 0 ti \\l(tvl ikiv 0 clotl iyal si 0 0 / vb cv wroil cv! timeritio 4a.)> kryt air St":\\C" s cl tho--t 3 ND idcli -tau _4 3-7 w)0 irsji -as t!}un!sci ak -.J h atsu -cun5 A q '-v (.4c0 au tac.) )6a5 -\' geli - S --rack\so k.-7 vs 44 7-a 4 g 4. S > 4 0ci ak -P / Stfl -t-4 -Wril..-Va7aiS'al S6-"* 'D A 49 t- G. S tporq //J. bi lk-kn.; vo c c-j.)5sn\ "D NW../D0 ijoi3 0/..0aJ hbal/v)c 53c- Z ibtil- tic7 '. 4Pilb \Ns -- -Z b). \ -)?.5 -ht i r -.'.0-7(675=9 4.- S'..! a Ls' Aib hp-awailkz lcz iri cli;? Uvel-} PaR 'DT -al- sic t la t.\ VNOC tre.4. :-Er- a /5 el jo? nc J'agi. of5tr fytti -5-s t&l;i5 0- a i tn-5- s? }still--tic-het\- c j0. -?-.).y5'-al -c ' N s.. (lb 40 0 tifi sin9 k D D.i j!n.5 i nd io }no siaa Al c-eti ntjeloms 0-0 /ATM alsatx. n ' A c Ohrfrb i5 fro7 -..s- rii-- lirai'0/ 30 4-cooet -.Z.!5-#D- 4rohAlm 49 hd 77:i his-2_ t)') Ta rr!.- A--A0V j-ti...44 cf Sitrar4 at+ -4-) ails) AaS ol l a Sa_raA-U) 50a falni--.)`4 s '\`t \i'\": ki ; J(3//b?-45 a.0 -tag 45J.D 7-4r3 4 tiii " g ith 4') 4 A-Lib r-iticty Q g -?-ç' S V.. \ kre./ P(.; coitts T-95".20--i- 0 C ci c on. 5-4 l oi totnt l' ifirj z. ciou 05-5Rby)alef - 0_ A+ --0-c / r raqr yob fij (fib' (Thy. -c0.5/ + Oil /5-ra(S"v 7-??alAre:2 Di\b S b V-\ ' A -fr*l i V M.. cp..vh5 r-a _0 44 Tub ri co s7c-it-----as c4 Ye ti qi.r!sh va.)7-0u -atv-iq 50 c 2 ar\-ic \voca T vto-c-n-troi --t lis nd icali trawl 47 y 20(80riyisti riki :3Y5Jcj 2psS2_35" uaaiib tsn -\z. o 4 q fr.474-smbitp-s'srl lis. run)? eui 2-sT T ub 95'7 4 -"A ' ams lizi -04n ci T Ob 54/*vj \\9-..$ VA 4k co arfe-t Jeri 3-gisr l' b _.0.- r:co ui-lc \o A3'4 v) i.\\"?..3 as \\0: --.N.q D An (Lc-roo -3a.i v9a7 -.7?-57-4)T- 00r orlco ci-} P Asho!fair i cl 404-\-- i..-k\ c's.riznit j ea77sei oban 4.iii. -Fvn 2' -agh& ' V.Sin c!sib? Usiti ti2ibuo. S! t/t cli.!otdral scn o its' etio n it /49 44 Aou -a -z0 er ybaj 9 5 "?..ta i ta n-kraff -r.avji et (..f airo-5-ser adoiria 4.- %.9) 4 )Y--w? -"0-un ) -J 2305uSkiv ".

114 x f ri i h' -- --a- -) Joi 0+ uoo_s- 5u! 4 +Quay- cy N i To oc. ibikladuo 3 ru 5 b`v?-a 4.5" -staa Loc. stip *Jibs ta bilif -Ands- 45'54V -So tiwsrati}wscriii b4fti 04 i00 t-t 4o -\--- \b 7 sr'll'ectimoa -tt. -3/4-h ii4m -5saJ ubn 4-(2 Thg tnb SS "tub-05-5 q (7 cit)5 D SN '36/6itr gu4db -b afacl "a(v --in.w- 7Ckiv J-/25 liaa -4 k `p 0 cli 9-bi VvoD a tic 3-a o s'"a05 -) n. -5q ikl -by -)!b s 4 cy --Dti qvn.sci li.--i-v) ail.; lit Ski Sh-Do-S A-bi(S land \ 0` D ef 4 is7ost ;6 fro 7.)frin-.. a-its-lb-umil l - culfsilai Swi 'Nis --0 (i- iliv)--(.\-n- -vd3---{s4.--:-?-4 fins-074-) 0/26 nap ossi 0.p...i.s.559 2)\-tmoo -a tac -a Go at ob tia iroist ko ub?t --A (+cf. V i 30 g if \ (S.-5 -f. kr lei X9 }el 0 Siciciingri "")Xa v ot* S Q. 2Jo u _Thsi -\ ?3 C0 -DLOTZ 4Crotql--b-ail Thr (/ \--aj. i. -? 3 6 ri.4 n u-s...k} -)"c0 k 4 ha r.i/ja iff Vb Lifq ar.ṙ_viu5 ---D-- tir9----p T pna ti --'3.g:Whrtia --7 ama Li 32/2_Pbc V--th loci k -/O nom i he "?.'5') l'? dt 3. A(4 -n lu i:nd )y_cnt T f zis i blisixisbi ivb 4bo -Tatn -F A nocci --V6?-5QS'a e t6q loa- --77))3 46U ivb- --- Jsi-s- ci if (0 6 rio lsvb a 3 S- 4 Po l 2.. ck Wir rib vo f TTO Ting. jsai_45--p "fri-nocl tdt itib J!g 's_k-%n SlAii 2 LS All 0 ii. 3- -Q vo q Mb isca-- g ot(iftsara )64 57S 6fP--; -Tub i v-is-el-n.0 cv> 4 -km -Pie').iSp travoialirs-iligcli - -a a-t rmo-) -r Willin 43\ns ;3trelr -5!- -Jo e a 7. 9 q 3 b? wp iluod o ty cif! /35 V-0 )plirno 7rerl s--7 wi-fi T b il A i 45 -a lls itib to to-< lbs--3- ellin t) 5atta a -U.int ' 9 A 5 '-) J -2 ';') cyl JO b. S 0 }5---c j ci Q.-.4 4s4 #.55--)tc rs 5 ).- bu F %.elr\c/.t...-rl`aut - r np '2 5 Q9 Ja-ito SJYR 6 J / t/b.)(qc. ii*/ l a9usni fl ii9 4 -ra4 likkvi /?('d Al -Pi rf 0 -s4 At* _'D s Loc U SN3sl L;b04 -b t gb ;;/ 0 'a 4o Lie.J.N.Di9c T 9*. ire> j):fht..??cri sti -.)--tici oli ry. a ll-silo+ Tub prati cu7n -mossola73aufl allr --Firr.b s.. 'Vls- +hi Cc-) 27;flai4h suy2t i0 ort--)-y-g-(\ -fv& su! *2-f` covhu -w cs.. i D WrS-7.- spka ---4C "-TS t-il cf-r 4C 70 T-C.7 ti torts }O D Cierci ocifl-or-stto ati it -j-aci ç' at? t vfl t- /) as "P L-rac?S` Ts ci 4L tint ub sbc- -q i Tyr/ -4 y. 6 et lb eili4 4 an?e-rbs'42bxa a cii gv.in. atsioc Q SS'SD v 4/4n(--7 7.(5 tt/((ta c 0!2 6 / 20-3eqUCOnS (4 4 7Jo VC-fic. Ads V) 0) "DA.-k it A Q 0 -ay ganzciati e - brio os Ay ss s-krv? b-jda-vd.%. -i-b-.70:6. SS u!n A.a.fe 44 /Anol '' GS -allavi.0-i ci.2. SlinS 2)20 iv. ) t4 Van - lod ADAO el a OM- f-pq-/9-th n V-Ktir4s siso --Pv...2Akci ivb) "?.; 'Anti C u?'.'2 3 c- -alik- 3-'9 r.- kfraiaiosfs '5-- -i 'D zi-i!ei dh Sso Ts ycil ivy. iisfr'? las 4Dta kil A- C ti-p-i4 S stia-s?l "S WU* -Stc-7-.--a9bi-fi-4-0--et-a-:?-46tic--"Ciq-(4 --J-{c9- 'C.... Al_ ti) Mcfel aa:hs M isti} "'-i i isno-d cio - (0 s' _04a._C/b P giiie i b5 4 % "i b try r_ cl lo (A 3 Sb AO Ac od As_alA9

115 _) 3N--; cm m rs-i Āgyti2 090 vaani)nati -6 b 74 j) yvv -. --i e 93 S} v oc-no--)..nq v!.t4wo el id+)-?toid -in s.s. ) t rer3 > l/ -0c).)(A T vi ji)0 es-90 a±-aci.5-0sno tr4 r3s5s 9 -''''D")3-SiviD.3-t-NO -0.. Cil -ic 2)-ativ\ --TrZ 42 b)a rib j-a.no- 9 )..zsi s '..)-bn _Csa b tm j i Auvn bark i4 4b 4 5's2P A '''D'ai- - -Thli '-f.a tl ( 4 li e l \ N5 3-4).) 2--a bi jh \ _ -}..>)cci -.. "D-) 5- -a g ibu-'d tj n3 -(40.5 iq u l -0 9 iu ono y Traci - 6-iii o u --AHRN 5-v2/Yloil xtr-al S'Sb-tCA Sb -if br )k -)b Poi l5s "?. NS --;'5) nij L'DllociS -D TF tly30jb Sal.)LiS 'Ws 7lib...?it A. o-k din -004AS. S'v? J S \- rd ) \Asyc S4 qg i) 0-f TN.-.-5 V)-{ a ti c 5:i! ot lan nj 5 cv\ --.):sjr--.n #4).4 )--A Ti ino ci tifc -( T -0c ib tlik \ v\3 Jac-0j )gl.' -)4.. 2TS Pi i a r i el C )3 D 39 t 7 or -Aq Jo p v-al ;Of it rf:(iin 0 ilni U.V-_cb -ii t7r cfic bi -3cici - t) 74 s clikcy 5 b s-ym ) 0 f t/ QT. / v)frb el-a-q ' Orr '-i2x aftc5f h l c'c93ft-gubsyq A u03; A:ct-S- A. c's l'd J 5 '34f -wr" vt40? -c-bigsitimissci iubja.4 id JC4 LA g 0.). bi S M c 4 a5 5 l i q. s') t!c7?a AZ/ /45 4 bissrcreloi ss 0 0. s b -=/ oo tt i bc ti c\-0)-wk -0_ s.\c'ic ''Slls" or h-9----fr' M'') -+Sq rsruire-ti SChe -a ll- '4" kycl cl V tacn-rano c :_ -50 y- -3;x-d5 45-) fr" +. J a PS:S-a4t TP if)l -Tb(? SS D co S cv i-s-nr git.--s----k4 A 5-fr/bi g\r/ 44-cri -i vhco -auk-ii.-tibri 4 qk Ctt J 44 -mo-a 3Uv *5P f- C V 570) S b inc> S2.3a W avc-4-. le")4) D rsl4 elt)lino /b.?fniocciy m y% TJAA. ic y r -A n-.--q-; p(a U9 UD4 7) n (Uyi 30 f is0 049 >4 il Clt! oc..t Sri ilftv nghifk* s A 00 --v?la g il l Jana rksole rise/di-i.;ty tap h ( ) pa c-645 j 44 T ut. vs!g a+ Jo dek Uo ''p! 6 k\!t5" '-i! 5 A U ` (Pn 424) 5)/ -Sl id "))0 tome si ll -kcal fa 07U i?v-fr-z-icari 0 hs t.ttt C'S VS7 -Jo 4ca)Dj Uo -as.-5.s5 7ic - g b -a 4. f.%---42g oi-te&-u7cfrb9 S5 T-T-t)ik jki_ a os ta \A k "-Ascii\ -Tub 'PA Sci "alitt-da) if irvi-s d k co :S bi t4- Jra-fta l Li ' Pt 'OW 4 -ick'at\ i'lv34 Viq 4 9- :09. Lii-lel -aud io jam?viks rvith \VT*-4+-Calv JP iervi 4 ti 7/-7. lq+ ftvectuthuti-i-fri -r in crib _bell-0 s m.potici Rtray-J)00 rwc..atik T yro* 0. 2 s til 2di onn ' vo AC g rif 'X W ogj ta. A - ti i 09 ibdde 6-6-"P.ja -r-}whc:4-i t "-Vob 9 kw c. #.>.i ai Q AA apmckl - cnou -c.u-ps- sbt zejbwel Am ' blv wu su sissl iiirob ib f0/9 Sbc (3 / as4. Pry wi-t 40./-9cat Risbid c - c 5 --t owt(4-79 'coo a 5 wo 44 6 a 9 b n roc k... Jo iv} -!NN/44 tishoti.k)sey) -.3os.sett4 toaelfai co ixsu90."?pe trphi _7w o i.742! cf-2-0 A44 y. latai 4-4 iv wir-p c Vetral Jam- (C))-- g 4

116 $3YD Oa 4?na -t o ifts bb U ] CV`03/4- #?CbtA 5-- S T lid) C g i Cli lb Li S7 ).3 4"tfl4 tc li ' g3 - AV)" c to (tt co ) V.-A 4 ' M ( CP.-' di: erg/ vb -D G Tanfb ))7 --3-a oci 9 -) (4f ran'ary-aj..a S. SS fli)0 b'?.-4-\ 4 jro jail iv)0 cbk) -D)? 0 kle. g.?-) -vb -yrig -ivno Su.'..4 '-'40A-ai -pii6b4 (t?3i-i9-i'57--.3"0-0) -* i li orcnc [vs 4c;5-. cul..?.-irbo 5n +5 -.q4 t -^94 7V?ti 74i- Stoyt.-/ll Yi 75 / ojori tit-s25. '` CC3-(00 tall tt rt DNTN3 ej )s-.3 P94 t li u byd ('))) -Ds- 6-s bpi v5zric)(.---"dtvit03:5 D bi V --5_ J ")] b. 4 n '' )7z )b Vc 4R0. -a/t. 5-5c) clortbo T-Tytn- f94-4 V Pisia -r iiii-/e? /49bo.40/4}-tfo Sill s3 -ATS-VD 0 Vcncl Surg?ii Sci -tfgts& rb. ;?- - ).A -Krail "Dba 9 -Sill 'eu* Plos ie..v\4 ----)b(i-dia c-. 4 \'; ( AO ''' A --kr> ti': Cr] b Z (ii.! bd?el ill a i q -?7-Ciei cc rrou rbc ")\ J -C- sirilw0s.c>is gb --a L4 h} "a -- SSvk ll's -t-t sin J o Log 4Joe9 hu g 4P4var;t > ()O.' -??sli am (otk ci '`-ci n.-5) i fh pg --aw5 'h -net tat9--ajiti ci Ths-so) -tuili M ti ; /- i> bi- -9t-t ialess/4 stdc.).\ #- k-\ Jo 'S b-db/ral.flo c V ii i ib cf.?fi!.2.gclo 0:044 ff ii 4:JslA sr- v7tinis-m- U l_b c) D/44 b? M ll &WT. TN X-Uhri OJ i Si bz-c bni.w)09.3t4 7 0:7)0 i.3 aid. )\ vi lb.) D3\ z PD:6 -%6--) /\4 '76-b 'ii 7c 9' gb -/40 n 4 'AS 4 S a 0/2 5- \\ ' W /-90\- / -` -cn Sit licv. S'i ct-e --Qia-i-a?cma i\r u 0--faciV-a_ib {tao k)nd a{ -D UG 3\n9-CN s 0 R. "Nib -..4pj in -) ' R '7 a v f V. S SO ineib #' JC r--f)\ cl S4 40A )Db5-.3)b adb f cxilek 5 J 0a00 -\ 0 TA Gikiv- -\ SA out.. anys-i- a4-34lku zibei uo -pobal z or tub.s.5. ṯrcid -ti4v s.c \-- -'. -k -4--f- et'% # "M-? "3tiD Ai 3 J l i ) riff icb icfci os--to 64 a c U. S bc- 45 '? b T v opij ul th' 'zlib \ 9a.tis aroij 0 (4 -r -.). bt.dro tnzjib7ct4 :-DSVJAr )n //ia-) M qfrfs 0-ron Wi Ub -Shit vsc-n--4:\ givb Ci-'00 iaddbia.d tit Afi s u frati77 c-u n ea 9. AliW4 stir) 9 i brm A ti b - 5 "--45'- i 'Thil\- Si '4). / ig - m prig: ay+ Va r2j.t2) --' )-0 rpl H- da r-sue_ni 's-0- /4bilk. slau> Wis % -S o A Sb ol -V --"'"? a/ c/h-40 s? 49 5-_! q v b tis c i 0 J-7-q XiDDT 7 um cr/2-/ ipocti 4..c.ik 4--y --?..jo-ta. ti_it 5..Ṛ. _lo-j- r.s- b Jo fsnd LJ c -D til- c-4 ll i Pod e4 'D4 4D-tibs. k)45.ata cb?_i ti.) 0 9 as r-fb all LA at in foJc4 /"e ti r-4-(.40 (A 3 () %rico "iajo 24royik sc --Apr ifnilth c5-eora (z)

117 - ' 3 ' ne -W Uri 4's s 2ThC S *M4-7-P ""T cb Urik ' p9 -alir lriv P-Fn.-kid -Tit Zi% s til -?fra Tio -t ub il -) ti g tq 97 --cr ubt\ -Via C;Vcbv 76z - --rc ub -W>07.. rtifiwhs TT-Stcja 4_S- 54:::*(- j c 4 Mt Tillytfy Stilfir 'A---ScP\r?!C.C.b i fr4da i390 cuj \. 8 /5 ---i-tmncruh 4q9 -iy5.3 -cuib Pc. '4 -r s wo A kno -4-7Pb.w szt T ar P-tliTini >Yrj b l% s-)hod "T ub -/ 4. t v 4)h).2 -;7)7:: nay s b. 40 h-544 icfr_l b s-b imic 4 i ht rp-)v)o) scdj-gl Ti le) 0 g -3`30 \\ 0 J 4 0c03 jarfq7 i e 4 C-5 7 Vto retrticw( b i CA. -.) \f? \ V Q0 -AY*.Z rra.b $0-6b a / s nt J Dnbt7-fatAS "at) r's til>pits i9nycics--ers-b--n '..2 f_cy) Mb \_3 cl sl V. LA4 es-lb ta -)--ra U'Dcii-QT ibilxl.9- ti-ja \ ci-fuv.- sl- 9.0U (" -0 ' Vs5)5 V W0 -i (7) Wen J4 U 7M kn i.a (VtllittrtiS +5-Y-WC/)-4 gli..tiw. i fail i t& 4fatb0 irk DCSUSLA ep/ cili 4 "g - 4k frt)-6 0 kma- 77y Jr A)+ Ths-Grb r irsb-) 74 vo TTeTb\lc--) 'At t) ill iii S on -?. ) : -0-4 Z4D:)0 a>jb-p.af is t-fraas- --imi Drps- ivt -dp ligh0m- ussio C. 94 J-)-4.}0A) -to S" -?tv tis---hoflif f3?ad6_ tbcfrig. 30 Li 0 J V---.k.). -th )- s 3.--TS (k )2 Ja la tz ))... - gspieriongaillifs-od -p -Lq.slib tcy-) Ttm A Dau rati s f.)drmii 2 )m lu c/ o -OF) s- -)4 -fv!abq Ci ')0.- U f 3.D0 idka - h a }..4 sl -zio int -Duo r-couta!)-orta r 'reimokrimh-t--q + 4 -m Sityi i/coj - ti+ i t& 6-0-Nobi liyaioyh r-a b3uod a 5 r tre-d- 'D /0.- irodeft..-?-uit op) coq u ti;og-b Jbklco J'atiliep ci l-y i 0. kn. r\ --)..3.S'EA-D\\)\ --sub V o cli -2M cin >-'65C - G 5 PliS bblos " Jr)\r re 3 at ArTonig /4 RC' TV)?ga -43 cf?'l li P ) - a 4.5- No 4/ j 0 "Pi br5f-rint )NoLiic () PPfc W e i Pm -S7s-ai- ai U m slic.sara --Tei...ifl g id?li irtrickipt 34 S' sti!)3 A h)!--tm:id P iairdi -a ti -kolw 'D ) huc clu\4\ 47iTc75-/002-0-:7 r ; g al itpo?ira9 Tbil i-okilb --t. sill- -)JoU '.!<<0D o 04 c t -or v n slrntr--)ls 7 vi J) r4sbj (A* n J nds. 6-v)--)5\30 5YJO-- s-b ii tak p iv)0 To ---afzfrinvvb -- C_C k0 -Tovo ) CO ni7-t kr S u ib Slk -li b n -C 09 3-VA ").5-0 0ac-a Ye# V aq no yarnpricti. ur 6-3.jvyi ll oc.)4 c 4 >i ht-i-t-w _7 o7455 et ic-dit- Jot fricio? N.Dk'. Ai T ale tie) -r! 4 -fc' -)i ") 4 n - Poo.) - /25Th-M- Y-Kil ->T.) -hernprll'ism_t r; j- "D f + -rtlb a; -L -ED-F----C-04.0" G- i.5. Pi r( \ic- Joi b bit run ;Jo jho QS --dt u 9pl c+-5"-co-t -s-b!fra-m-r_p vent 54 "'sq ooly

118 - cl)mbriy it-aurtsni -T-MS-- -n z 56 c-7 c)3 frdera asn b Sii if 7a car 7 Tub -nvi.s. ""a -730a -)ii4 in clin n v's -) \\o5 ivb "'! -v s elb )-) 5 cb A \ h..!use j y -t P op:ss-atail?a i um 4a j-?ta roloy -A >v-;-- a vino 3 Li-Th- ic ce4--tittiaa4) St -DikS fl Uo45' 7 0 SS b C y? 4frsti SSC P kk - 0 -). 4b 2e l fol'a9- Yii-z nveib hli \ 'd n ci s6-ei...t at c0 5 3`). 5 \Kw') V-Va tub D' Q ai. oft'&?- 3ilkl s- svklnflifirfro sbo A z sms b. ivt2 Jav.59 ->\. g J v..?s rill u! Cif i sv:'-a7 30/ thx3j0 4 0 iloil 7 J±s ta S'Ssb--) V? '9A--- 5 so Pa\ C. 55-\_ NA sob cf fjci vo-4.t st. 3 tul-74 N Sh 0 al Lk \. al4 \\o3 c4 lu + t / ul ji.. lc\ T --am q s- KJ Et} vats-as -a44--n- 39 wo iaatt a-rrqu )_\v ka9 L/4 \' i-0 q c \ P\ta \ \-?} -)Pocn"9 ts 'D \\ VA _.% 5 Z Slo. gtf jks -±yci- z ofreela 0 Vrfli..; --a..0 u -a )LTS a o-pir ti os A {al a vo--) villy'?li ctr? ').-- --a 2ar ra b5-sel pap "? Mi li C ho Li 'D VsYrt-Yai.i-a /Go -}a-rvy \ / c_isis 5 to 'adig i- -PO -00 " )DU'aJ9c/ A? a 4b MV.0- s-ii- S D \--re -A P"TV -" -5-7: 0+ 6' vtk vrelra 350 itk 40 Cti_gi`J ;05-Viit 54 b-5/2 j el wi S +i i au " J<> 4 CYD ;rii eq. s30. 4 i o ai id -a A! -)L4 _R Q-a)'Dt.74 sb -Ss S -a).-cil g 0; s ut-s i4^cti X-3bct p q-5 b Tv..Th7 kla-c-apt- Tei4 advo A3b7 S!k gunlo 3AS a)c-s'ail o t / -cu. -3y Go sl-cul u3 Ci --\\-c Wn a As: kin mo i co ü& 79-7vb frb vfr_f7 6 io )40scrsmbd Li sb synat?-554 3/4-09.P.0 usd 4 c5 ucel s 'a : stkul b ut J Vet ih0 /b- t 4-0 cpt?i-ls-q ys vilf lu ilk * ci :0 ucwi-l ub J / lk c4 G -Pa/ ZWoiSso --4St -7-- cl'au ; l ub atka5r04 s 5 ua 5' '^443 0 ttl-v "" = At Tau' Poi t) 02 araor cs 4 9.c AJ.sai lb 60baJi " 4 ic if ')-Wpg' -37bC) 5 L\ \ c kit "V 5 ca b45_5-aj 5U-5- lie(' 7 r f J g -Q.Wn av).4; 94 -p VA -Ca 4.(.-c(/ a ols.ra uk 4..3) io3. G - i - Ja? fri f 573d 04 gt. oti -ai_ 4m ti scsual (7 / b- G-ti 5-4 (ko 9 s.j225 G b _uyal -TM efturns 4 STralki A.}(-) -z(44- car* J e+ a.b a ct- A riv 0 ter S %0 cf A So b S nbo'd W 5 2Ja ti _ \ - ot n ct-fb c4 ' >50 j A iv -Xiu cif--4-\v"-n 's-bcvn -7 $T-t. Ora-)± o wa Simi CA":-.)Sbki lalb'2 e Vaaati 54"-{; lo TuTA qtri4 4 '0 cr jan.-riw o.s' 5 )-s-- v) k4 co GG ctim 45-6 Ver 3s 94.l et 5-L! rat 4 g _. s P 6/ 'VN t 'Z725 ^ra2ms. -STll CH.)44 i ") \OP 47:ftf ; ii q 4t ?uoi. ta-ton 'atm) -So 9: ksa -vsns-i s-ulbwai a u\. 47?css-) 0+ ii tt CR. lb -issz.jj -a 9ci or 0S-) -a 0 S s..jb3 5 b 4ho s ea9 sb-laretjr i.nc-wy %:the-e/ardeivi a6 g 0 c / k li_s rs-i) 'a48 "Ais---ki U--U- 4 fy:swp u-pusi --- Samtb roaa7 34 h-- raticiicy-tufsg -Das 5A9-) i an S..) b "On zi by )(oat o4 >by/ s Wnd. U0 Lif b0 U S7-4 V! SPC-Vi g t 0 V 9 )5 -a ly v-gb-.-4-tlf Cc-byts'i b 65-h-5as-tr. av -.4b-ht.rucrl44-a-t4- c4--frir tub-...; bran t - -Erna ta s fi 9 (c ) JJ- $/ --5. fa ille us i to Lk-zi 444P4-r vb itbbrao ryisia mg4. 4 4J -- is aa! 4 aj St a 5 % b (40 A 3;0 Jr )/ 0 04?3N C ' M. SAX -vecvn GA --)i- -W5titS S')iY4-9-A Cw4

119 'ill cm kif )0t itrnoi 9 rc0 DTho ' -)0)* h 3 A JAk Vi o J -A\ -\ ) () 45 -"'A -/ gu!i --a tai fishcs will /)9 --R b s. s-ss)0) ')(4 ucl tiasal-a.5 u\ fes-ujj a-ty-firk -pis-i-j iid 4bco ; vonclifilirvati ns b )0 i) o ;O..--*A no \ of\ a ism5 b -P' r Tag SYtibn-ftl ibl.± i tni 4-i ti old -\ 0. Ckl i bp S.7(- ell -CO M kli C '34-)5vvo 76 ti i li 0 T.i../ si --r.»0!acm-a xt ' J F-) 30 i diaa la J 9 --a-ra: 09 USA - -V"L\ c t)- P-obtf -3b e b 3!..s- rag s--00n -y uv-4 -fh D:ion "a ril- 4 h5 CL4.\ - e 0 - V) 0 kh 700 )h6f iy) ru cnopt Z.3"b.*Db 9 f P Ja.5 -cub-') Atni-r0 ttk-7 ki " NA n q x S TC- lo - -\- - --A :ph raoyd c4 "a & Jo tard0 C Yi S-2 tis-k A ku 6 --a:dr(i' :-Jel c.c. -3htA G) CO Sa- rja. C2tAc cy -720v rv7a7i Thal -q s nvi -q-4 c b...doc;j -tr---tw--3 : civonva cuo Jo cv.la:c405 t - 5 f flarial 4) )6. t 4 ) 4 4 i)i).!. of C! w hl si)si - 9 Plir: 3-4 kl PorD i \? vo 7 QP zi o o...\ bc /J9 oc --a..0? ceṙ 0.M 4 Nno--) 'D q offi v-s 9-uan b 0-\ n e?n770s i-i-il i- tl '- 4?-4 su-re-skil3iwo--rsmz-t4. -Eak! --al A _\ 'Ubtik. VLOADAS vwn _ DbeJ 7wq-VilF7J- -)Dalf-T7 \ (_ 4D V LiA. 4S?.-(4 Sb (--Jb' ti.5--cion..9--ta\ cw --\--. S ' 5)-3-t ---(--= -Fin 0 tit-ri: tib ha Uo -35-.S.)t 4..j(5) ocibi -)ty&. -Akin.24 A ti wry -5-y39 co ik \D o ii-n\nk?ci s-as ritielp -anoidc/s - ;' 4S" Cial7X-at. lib </-A g ri; \CH 5.3!T -- c V -`. -.\ 9 A$ -lb A r-ci \ YN S -ss 0 l -C P u crcy-- - f b -4 Pt iz-vi.bs... )n D-Du Jrnisi u n ra-l-s)k 4 cn ratda 4 7 U9 Lt s?y s-4 i n or ra'if. i vb tin t ---Tb nn fajo -.../ -?0 iii. 4'9 P-- 3'2 CS U '"\+-\n_i A S a i b "?A\- -V. L V ok to CO A kithou dal! fa Ail-).' i n -L 9 ildiurlii U.' S' i' Tel S) fibtc.) t ab.ṅ bn c lo.v.i bisi b-s-s\thciu9 4 R T PDC r;vi e5 rs fisv-t-q---go -)u)r)a-m -Friona (is -lc! vo -ptitt-d-3\ S_ 's..?) -rfr.ing Ts f-c- 7V2 S-b- ) 0--5 b ba.atil J.ip!ssajc4b g lib\ e) -0.`- -2 \''n`l ss.sr '-. n arrh 93- -harp s aabg 7 taw pi - 5Wlle.er-a T o!j -9 --ctr.r-q-0 -q -t ott-cncri "' --W- lk fb Llk --al7vb / -4 JJno7-7: rann;5-04b tli Wjb-5:p-siC oidltds&j A 0.t wol-Al.ci (5.0./c.ciAit i tjeff-tvirf a_jarvino i --wo S---*n _ji Jo 0 7:4)ki f ig/ii cvau. c-p 9 fyvi-t vi-tbc- t 5) ' b -5 bel -Ti -M -c7pww af oo t a cif 7 3 aj _.z--- fli-"t ; -v.--n-5-r? svā--43 co. bbiavcr iv c L v 44.e- t) e)0. 744At ç( c 0 fcj A P subt4 sa&2s7xa i i icu Tv) rs-liphti pc-0 tirro Too S; tf._. s Jn sb 'pi ciiivvcrrefr int -r4-4- _rats 7._ Sb J mq_im-ra-l-vu rtu din gircirs b Naci 4 e?a`q- 4 07!-T 4..)v-ati 'lc a) - n.? S'' :'-' ) Th-S-U) V 5 -l i visen Z t0 'a uo an-5 4.m7 am:-{ b Pi 4 (P 7 jti ho ci (--(/?C ol'i S i 4 kj lino 4.0 'D b -ti llq3 ) : -?li " "--4 ajcii iffakma_.- ("--0?-a-00-' ci0 is?-244_to -a ki_tr) -2--p v9- s vp te-a-d-o -f ( )0 CO!cuo\

120 nuy 07 V'S-2 6 V 9 Jf.. O 3A _. k). "bt7 ty-- -":)..j ii S' -9-6 ki oic'xvol} mit) ilcs-j o -Th ' Vb -D lisciti --Pi\ d s-sfil iii-s-sijilics c titi -tie 4 3.-)_ ND2U -Tvy -- a il si Li i \Thom 3' pm bu j j j co A )-( -k oi.on?aft W0QhoJT D4J. cis !?)- rw ki o ) v ;--kvio- N bull c -37):..-zi ngo 4bt4 3.c-ricim 5 i\t P`)){72 S. C 'TVP -h-3 --ritif -6;42 5 p ȯ 5 S-3'Sclotts; nil c.5 -)c' 7')))0-finl) --a n \4 0 Tub-f-.-Lni ii Thoi Jal j-'y - -4 ailfe M cli9 Nncy j -93g7. "---is _c2.37/ a - - iiia)y%-\ A M tra.kub:5- /-yas-->4). pod q-7a9 ru5. --.Scti f tc 97.0). 'A-N-4 S r)-) --il triq h A S ' 5. c-fb.. two i4-tx-o P-4 oi ircuirbt 9 il u..)j-6---e-±--ifa0-0).hoodu ei GW2-t) k.5( ::p 04 'S3D'Q..-4Ugkic.--tir t(-ff:ti -flrd) Al / --zco G4 --) 9 -<3 b a Li ctlb n J.6-.jaei '4_(ft- -OS!) rf)-utivtl --3/4!- s ra- Todr) >hp") V li )9 3") -r- Si -) ' -\\)\ -)94 raet t 0 via* --t-rs-9 --Ti cnic\-3- S-6-rTh Stis i g "* ? \- 3b c?---`j t \S li Ui/ tiz yc lefib T05-4 /2 ami- --c! \\ b_s'atoolfsed 4.C Jai n 74 Q inivi\.- io lk F li± 4).5:0J) -siv sksfr-ss--).-cia)s- ct -00 t - u. s.-3 -t ypa s- ND") -- ""pa'yw) i 4-b) 3)bipati &This) fl) a -Actio 4o -!so ti D3H-r-Ar_t4-s-wtfc."6"vi4 till ubod-stultra3--(-;:ps-al i \S'COU+ 4 9X'a --a_frao 4 ric--x-s cii. jai4 45 9%-f.?e J' - "a a).326 i D vrb_--440fr i5v0.-475dt-5-t-k. ' 5 P 0-5 ::_00-oraetildi ttc"?../ 9 ç C zil} -40 -voc-) >0 la tik -V44k bc c-'0// l' )5 c L - ':...ra if jo awyc ratt o-0--f -544-u) 94 vykno;au nri 30 "i.:s -FAL) --ti-ta---ti-iv) i 04 Cu 74-T. brilej 6 ai a3 c ij 9 ti ;_fe b ti valael.n9... )s- crit-fact\ --tlib in ca-5--v wfro iiy.27tsig rb -rill-3 %9-U VU-. '? t2!:5?"-)7:sillf 4:Urti &.. Li fj..v CTV\0;4344-;\ 0 'a -r 5 (4 -nt (t 0 nou S'S S! trev Cm:-tinfi F r ti t-i2)--vg ge ti! um- 7Ttrk-Fli TOD (9Qc'T --ai. ' - '7--).D. ) Z4-4-4-biloclini. -P g. ari -7-6 OFivil- Vd-Cik U r:42--c _fey u. n 'PA -4-tif?ay/24-0v ). 7-rwW---4- )0 u 5 fil-\0a sniou q kyl A b)ng Ao-k-vo saili wipe' Uncl c-JM 7jot-37 --t-thartl h\-w5in-. hrtul --l kiti 5b -_ - 7` 0 --.w.u-77 -z)- i -- ) - jrb VtiD-7-5-G. -):\--C-4.. S /..0 ;r 3x-)--9- t) f 5 rafropsq-t 7 D C 2/7)3nr --al/ at c? ---_-_-)im-6----q--f-rb--taa?d.-5vt/ /4 -. ai T / 9u i W -r i 5 -is a g-t- v-mi 7 4..fe if gsbctiiii. J)--af rtiscjo CJ-y-3-5-?4unco r -a- -.4-a/5-b---Es-N-y tuitura -Lis z) ----.:M--s A \ \ \'- ' 0 ibt /2 Wri

121 4 )--LV --'n.). -) 4-5 '3.- Vaj 4c ek S u -.3-a A% p c/ 2.: -pm --b 3-ke CAArg ) 4 ry f s -Dislii i{o AT' tij -;-.-tjb.a Q Vb n-lii es4 To A! sts - j.. V.3-usk cl ots A c-\ ccs-v-sj -vm floc--)-/ LH-35.rft0 P.- (A3".->c 6! /DN/4-n -5% W-).5-%.5:Ent 5 SA irb 0 C0 vap-m :: tylv4-0--/v Or DC"-J V -V+ (Palil Nib i ? hl-c-. il - -D ) 0 trobvk :fit D til hkw") a cl S V- VbOnkrAVCSO S --s sfia <fn isci -fri 0 cri! \\ S-U htb AS" -)j)ciilib t g _F-p- //jut _r-00h-is 4-f--i-oj-c5-ai..)o) } s-9t 7 \-ci --ocosittb-t b st itisnil + i Qk TSAS'vict.icel fraoto Pnl imj 2 C4 af-cn--t9 -arlubin si -D) tati 4 'woo j ti b i c b??-\ 3-- tstilis.---ala ;rpm 5 Ac 9 -a-s- t4{ %. 0 A. P (4.4-t o ma rin tu uy-&nici a 00 i tho_tv \ -Ant\k-vo J \. g -vo -iitrajn vi al atil i 0 ib lii kl. j 3.Pflu % W\ (-7 ir t..) tirt i"").5- f"?).av-.9 i i n4 An -a) \c;.-a i b L_ li L't-4-7b --vo - fectlyi 0 itoi6w-:----n-ip-r*----r \-v(cl cl a im -n w-a pir msn-la.s5-----s_/3a Yid 54 L /09- TV6TO0 42t 04 A)nipjot clo y Ge"; era Sith 0 = -F-3k wrsç 3243y t e _no?at cd's rin a----ratro-nit-tvcci p gel- 3 0 osoi %lb t. n 0.)(Q / JJJA kw -SS 0 V5-} ci xia 4 - '0 lf--a ta Pronicr Pt v tlf tb-q 2w (73zia c-i- AS'S it '-t s". S-CJS 4t Cn fa us-s 0A Vb 'lot% ' r? t\ \ k. cl gr irhc7b- 4-''rrn).-' /D -satv?!inh. ig -a ls5 c-alcta- ii b EAV S' Ul '\ nora De -7 b di - n (aci i b ( 5- a-r -- PO h0 _s-c ti k i v.).). a - s. 3 tic0 VO-0 5-5kyq Ak\--C cl vta.z - kv _sv? ev t sa9 s- voir i gcoh cji. ia 9/ two X ATol '7'2.4 -stfr-i it b.. anb i An -ntli 4e ( anal tik coir;n ii 4 clist7t ko cx lke---ara 7nva. 0 k 06-tA :&j-.o froti/7.; +-mt4 2 not vois -P 0 -ka tvii ko eivtilt7)4 a \o L-Thp cum s u -Nob Vo Wa cvt-t wir ) Y T ingio-t-a -lb ) Ottivinl-rr-T ; kw` -a CO-raj 00-z o; -. "' silt'? "' Sbeiho. (m tg. rat4j X 4-4 litir o d 7 V e.- rptnire r mon ilan bit le' 4 raci - i v io ibci -N----krY :Po! c' ra - rc;7-5 l 'a.v-- (4-eti 49siv atrmv6----!s-s3 j a Jo / crlit4t/bci / 0 PS bd -Gtfra Abli''..- DS-. S94 5. )."- k5` tin t'sdl -3-6 ri-v ci n c il }Q42.ril 0-. 'J3 'W\' cytintl:0 L- ( "T \ vi-i 3'*-C ----u ialst.!-lk - -. vo Gib 553- r' 73- r\b-5j- sy4 rai oca5 sb02ins i -i.fspestrio* 00 / v' z ti Artitiff-tn-fl-finWL At ni 54 i. -)ryw-3\i L in 6 NA-- -/L.4 *fre4t4 --- t P-504 qt/j " -Tio J'ao ti -o- N 6 -N-T) vw 43-aA-a-PcN cll'auk tg % N9 - -g li!l UDOE) --t 'oak AA A-a.< ins---5-rif 4' 49?-" a li-% it --bvi- ia----n a-kcs---e9--.)49-04-=-lb--lizz-C---A4s4-;-.li)zTrist

122 - '?F/ / D - _el 44 j a g- + J 'n -J 0 ---; si; vrj - J - cra-rm -a- V! /00 (v c4 q ).? lb i di yno. - t u 2 -*ani-37}) f-a-lit-par 7 sth 6-5- ARV- -?(lc-dj V)--ra5.-3. C.-WrA--- -)`ol4 AMN'T ( -4.9ini_i_vv_02t2-tatajati ttp. ois D vb ii44- X et \' )--\ A ) 5h 0_nG T \ -. -k c\ ns- '''Vb SWW---i-s-SA7s -b C Sbg:Ed2tAk 'DT 4-57 ni S VO TAbj {kb JY) (."-4VO-Q-v--4 Ti6-contfo--kravi cs AS'bj s.\ ' a -\-0 cl..3.-a li 0:k StrCnA C3 -alant.---tp. "W Tzki ';..fl '779 GA sals-v-a..)\* 3..mg-i-bti aca -6-0\ 7\n7 \\-Aiia -cv-i?.) 4" o u -ax 4 h..-> Vo '?) AA!! a MT GT-Y.X at/ a cn a} Ctesni ci755)w) -a o\c. -Vni A ---Z 0.-Al 04- c-v-yt-{ h or-c-ijihq i &R J es D.5: s[> scri rn -yarj ok -au ^ono (W?6 "5 gn iiiici cd 0-\c 40 6 ci-; U!. U ');t5 (-..T3 "5 CA v "?- Ub 4 uffo 'h& ktfl-tdiss J-t.cmtn p-k'./-4--b 5Q --- -a 9 -Tu b)..m. /.)-na n. N -ith9-3 -go -.chc to g-c.y\ a Orcl osl vir----sko two Li 0 y ur--*. ib 2.s_ci_ra(A\ 0 ar-esn --?n _S bfrh li v-d- oat -)h.b \_uy\ 5v4 / b-k-7)-0--a \! tawrivvskr\ --E\ - %33.- kir-al \ '>re< 5-an Sij 5!-n '9. S vi le) LPO scultiq x-".. cta 3 \ \ks. ''') ".?-4 N Ney/ wrnensfd7 -? 03/4Vo ass-43-t M y S o locpcli "V ca tiln ---g"). tul i tib A: Zot-t.fr 9.2(4 -T rail ip 4i.. vb.- it Ho Akre tb.rt "}cht4 to ->kb t ubi 3t4- so \t. ffo :j5 y ii-4 sfrik4 to. ;(4-.?-Zi-t- -v/t9 n%.9 gyi 0 v TaA %.-a-mid. try-) ti.l tt.tozih2k Cary.04 te)*sts % Ua -44b Jb cf _ n. f 5-- ).4)) J a An-772kt..raet4Ui ub (no t. M fra-ri cur-dani --thocialn el c:. v scrio V ti 'KO A A 23 ) 5.7;-LaPh470 -J -.-C _ =- c k tik-. -))\- -"pad fa c wit FT/7-....) /tit.-n s ibot 0 j-k j Jno A Abtik bitl! 'an: Ai45 Tin G.U3 ".`45- -P' W 'Mc. '"it+ m''' c' kbel -F n u T \CH " (re\ 00 glapo aqui/ _mei i.smi. i "iv (-0-5 (LTP-S- PC/. \\!--S' el 'a ac)-a-''''vp5 frn i bti -A: -.) uk--07 Oki Jo J. S?. Jo - elk CCri - id Pia 2 PZ 5pz4.-ScsWcisgl- i" / Affe7b f.'s's) a Sc M n Mol + & j) ca3/ '...a. - J-s-vr -Pso iittl+ i A r " f A M :PS 4 ( -Th er%j-)ci4 3; t ta sl rpis 4Js us -3vbit2i4 -a ot}!su s's EV) ckjc-n t:actefq4 J)---C r. nil& rii n ta-0 -a ffin Lcig S SP!SS LL ACcrrtlTcY ; fil hoti 5 -Phdl -SuM4 o U - isk? -Dit-ict L tk k4r sscn z-m n 4(.3(.9.3-) oc4 Jo 4-2i-t. tralessm -rcb (ns WV? Vb AU S'cl /ty4 ULtf.cXX cru gltsid:-\ 0 -erc c- 'au0 7 i A 5 -D4.` -\ 4 9 -at L u.. favisitra44 -).-.ict.ca-t. -vb.r-cs n ivs. \jk G e4( -T as-sti Lp. t. Jo] toi v so G OFRA l'alb Cri.ocrjEa- Tie (5/ "rms.).0-5qf SThc.A.Xt vtm --(/)_ibti "ET-- -.7c)...0 )ol'a-pajp 9-mt. -\ #J -4 li-svfri gi--!4--fraar S eft ^35's a- 'Pucci ii i li v vc- ta z dn co.5 0A4 5 u! g i 45_! vo n -liatkovat -ii---c? g-69---ezeti ts--3--advd-3: -6/ Ttr e -00-wor-titvol-kA - -4-c c-r4-4 6%-' (?.5-2 5' 04 ti)./y-ai*--??israor ")?! bV 4 -*-65 WS* co.- (c)-/-. 9L/-6/ A.0-Y ' L b -\ bewo-i-s r a im 4. -!"-Avf A S zt k.wk - ii ski i - 3 \e/ _ an c -06\- -ye- A A 0.5( tki`.4 -in 5- u/4)5 00_ cs o j kl!-4-5 QJJ hel --).9k ri- 0 tirwv -t ta9 -arty lapot4 u--cia "DCA ok Sbel A ls. of -Oh (NC) - Abb\ ----k tio au r\-3i5 SgtJA..totrA t-la-v

123 Atikj i 5 0 An6-7-7 / kern c-i Jr) - COTS:ct /0b 40 -al --. V-3 05 oc 0 4 "0( -kl 7:.a b ; 4 la J"'S So -o u)o- S- ) )k) s"---) uo ta Tito -_--a)0; '.)ii:-dcc.csb ybsi )--..j _3) /t k s> i. 3 i-is.'44-09 \ )`)-S -i )0 o th ihs c%-- S WLCCJCS -0 \o' cirn.. S 5 frel"m is \ S -\v9. lc".0 C P /lb d S h 0 -Or ie T bsi c'l S i'ag im5 - ho t irbalt korl a V "iis t / L ") S-Tol a (-7 Awo _s. flto -)StialiA io _noc --ambu -VP -04 APJ LVD S. teci-s)k \ \.):\ -Cs tt. L s er's u 4.% n- 7 kvs0( cvl.44 aw-a i -kfc-noi g tin tet\. 4 0s-so "alis -. 0( wag} -- bc liro --) j. U. --t -)t\ ')._} li y iiv. Ans a.; itenq CC-) -V -0 4-'4- '/0 -re ll ek "'>) -)0 Vi 5A -3 ( \ b -kit) \ g -S-.JA Jo r6;.g L Sh A0-9 '' Nilnoq- 4 PO--kl u b (k) \i- cl.gavatv ' 3 -; g krn \ T u- ere? -? tea AL' in -0 V 4i il-n 0 br sy6-757?uvc -b Rol' bti WC (Ty") o 3 toliti j s_ t c-?no l u \ 0\5 km-h&trills-a.-isti 434 / 5 4 ")5 '.atak Sb(v) 5L\ 4- - L\uVitil l/olf6trig fill Trej.klb! glu -n Ja b --T-S-ac SF GMF0 A di-tiati wl ;f t-vc set. Ja(g -3-a's-al tirl it- ves-.3"0/ c-c-_5-)s -0 2 s lung itib r-ss +-a-ali ( ) -3"--- '." Q 4 c time./ itbtacootacnitt;tx)- ili -po' J Y;- air ikb. sio.i; of-3-> h b t-; 0 0-) SW:Ma tao ).-)5 _i_ 't tuncit n9s-sli #4.% trjill 7/2 0.5-scio v 0 >l9"p A -?u a9 \ \ V ; in _f - n4-0 k b -k 4 L4 V U 0-0 r\;74 69e9 \\Asti % -5Jotrai cr-li cts00.a ()) swisi 0 LS C 3.) Ad -/-2)4i of 0. LJA.4 i vb alijil 'c u.'syis' D n SnfSk. V...to ia 5u;tv? 7W/ (ist S-fra407 -le tijim P C t o 54glia -tub GO* J.; c 43 Ao33 0 -ekbr9j'4 s trn5. A y? D..5.)./A\ 33)Y"A- _ snatia \\N- cc -9 \5)j..3 'adc_pa soa N St rot A4 oc %jio..ako " suci - Pti-r '''S.4.3g / :libo to - CV 4(0 g - cuwojs. t an.0-44 Z sb wys4 Ksak v.24 utv 03 LS-- col 5' q u c ta 4 Sill 4-00 nt oi 5' ru (tool l oo in _5-;)to A 5 -ki -559 n t er f V. 940 '2) tit -00o van/. J -.0 T.34 To m/ "fab l cf-t hot-2 t4 itb M ekvi} S Ni0 _v/2-o-itho u "cpsy vabh <$4 ka./2 Claani- 3 o -3r2.lict-go ti ko 40 isti -zel -ttit S5-0-)! Ahj -b /i ti) ND SeArk 4r54 -r-hp/70 OD (4 v /bpi/ (44 e4 vio 9-02 h id --?44- J4!9-9 )-4--r-rxi4 ms4je - -Z4 A. > Mir i _me) 4Th4./- tr? 0 cfriiiiiin) al -4---Z i;' 0 -PP'S S urtsli-p 0 \\ kil S.-r5-YTAS:. cnc t ts 4AQ t pi -73-Orjr5J-Veta)--rd l'"; cvl ;( -CS.rt: -S' b ti c vb -ta c'b u "-\ 3/ \\ )i "ON) \! Wr2 c.-7 in y_. 4 airtli-ihti -x.s. i.-7. tiik...:actf z ir. ulqt-d 9min 0-s u-A---q -t-. J-- V. J s t ) + s c-t vo..0 U. oil or-yor--57-tr 5_ Stio..)5>?! -P 5 0-k b ci ho b 0 5' Vig -.pmi ois a ri 't4 ro l w-f -) b) riv -vacn woi -S "P cbt-ibl. \-a-i g zsvlb-') /u_. Vocr? -ivy 0 MD \0 illb - il bo-- 4b - a!3- s at + -0 ' \rnl5 S bil -rei ve t4 -re A tfa bisi 4Vlo tr nnel as-l; r-p0--- -dot- -4-kub-2- iiiirazfr 4Q-A)-/ k-5 6`cd 5- ->-J- -n- --.F--.- ']-2-fa +u-g ' a - ag-nry (C) - 5-0?-:-!-As- isa-- va-) r E- 3/0..( --a + b b v)?5-7/3'9.. L Al -)SaLici fraio -aial Ao Two --?V thy) Y;?.5..U jb t V c\ Asti-

124 r m o -i vb ti 't Sb 0! cl -Pric D 'Jai s il i) 0 Qad aul if is ch)c) -(it iv %2T3). 5-'. 4 0\ 0c \ SS 37(0 S iii (AV el CfrajO laidti i- ci)n (4 S MS."A k- fell _Pro 3-s- 5 4-(Th ii \J Tub ii..0 - P ) -Th) - - tic 4 l'inhl Liu 43.- k? `5 \bib-;t \ b5 '.-) b's :..4 A cv. (ki --ke3 ritall4!s/if SiPth oi 40 4 /4s 2 2?(.4\ S /)0.? 2.)6-/nd le A CU? 99 vj Ai 5A9 4 % ii -.3 A wil. in ho c. D.+ gubli.- iric. 0 V Colo -it \-kb e.k 5.)?Ulf-a-U\-- S ti of -t arti --/Vb A9 DM 'Tys- ri-i-ao cati vb.) )omo -`09. s\ kis Dyb A -4 tn.. --0/-re-i- '4 hi Vb -:4 V -kb -> 3) 0 N ")4 \ 3W/ 70 "a kr.d Th Jfl ti -04 ) Vjoi. -gcm (4)-3 ->civieb\ ] ho t'll _lcid2 (- -0-dS f; U 4 n9.-an0-7.))vto\ -t)\ clo-ux -+Y?-timi (n-k / Rib n Z -/la9 5v0 ki b.-) - J o l-s S"Dco. C.Tps_a-4_;ss -Div) _s-0 4 i g --\ 7?\\-)\ /2)g 0\ bns"a\ C"?`\ ) non\ -LA30( f msn A lb Of T eatiallth -4C-.)A 3 0+ fnu. 5- S YJ(3)..rz _Syr\ 5-4.0i # ) --? ea J cif:\ toil ' --nolt fr-zacilcari Ttinj Of ch d-fr)43) -4 i \J e j irel Auh t.\ LA....c...e. A --- het C2/4 -Ze'l ) 06C i/d)" tlo - ").en Volhi -lub dh 4.hils- c).-t )-U cli! \\ 2}. --2.>\evy) i \!trio Ticcs c ztif n) n ld -0-.f)-no 0 4 S --?'\\ --Ain" oil 'Cj i rpm - i nlef b Q-/ cl< 4 lisc-i ' 40 bt- -. 4f s - 5 Abi Tai -0-- AdGcS 33)i - -F - AA b - - %no C uhl hc) '5)0o ;rot-a\ - 5c7 ( --43 ir e) t-Cil lati- ""tvla (3JMJ( Cb iu -th./4 '-)b -\ - (a 4 C i? \ S hi u\ ANYJ k.itit s b.40 --t a c c--7-4 Di a L -)P-zaii S 4! z 5 ) ha Vb "st-ub S hoci AD A c Ta-6*- P. V 0 if t --)--/ 04./ -7-S- clitss!- )..)?q t. vra0j4 -.*545 is nc: vm \\ ec-k.83b-sis S n00..ra-\\n i. ri$ 7-z 4C. TV9 74S +Y.! b ` S!-t hhar.s- - tic 7 ct4 _r> ti 3 " -("S" 4 c :3 SS")) knh.. - k -p ( J5 -) a q \- :.Th-ii cifl(n (letig.fractri ssb 4-v Jo V i au os 4 vc \\ -a)' -.D.L ii_ Cu!? iibirnt?)+404- Dif 'SS P AC Nj.." N)n. '?0 5 A uxvi /0.kh o-\ V 004) islcll ii -d3 Si V.? OJA qici crz!lifisj -544 is ->!s ->v<2 ivb ss)--/ i-) Tien -/S ill' ") 56?-k -lb wi lea 3 0 )s9?tit?p til -.' -? bilsaal al i c TralA N i ±ftnne.0 C-P7-7f/ 0p bi4c) lo 6mq -wa 9-/. ) u /*Put ri o ln Aol...)tti.S. 9 k oold.-ya io 4 3ub u\ ----ivs z..t- --etaoi sic-po au g -)v4a ca :il (o3/4 i )-tusek ' 4 5- "? )ra eic't4 -; 4 'o ull :Tim/ dis lcic i- i lk-mle"re COJii i kiis aig\ra- ( 5'..3rel. 3 -& (. ' -6 tid '' "5 - -svo ho T. n (40-7 Cr03 G DUO _pti u..r0 7}..lciy c ul. s\oni -)>\))sn S Vac---.\...-s--i'D ').\ - Qcili;- q o; b M 4 at-t V (45-).4 AG of uo<ro( u co riti yn el-4 _J r / V le- ta V) - "2AV Taksv4 t. "as tr).jja5 #4 4 'Zsp. - -/ V --7J7 -/b --rb4 ttcti_s- i.itt Uo )00./ kpl.zt.j s -T a5sis - -)\--) 0.-)S Ut.. S C4-\- kcc ti;--t. 3?-i-b-- -rim ist-uss bi-->- 7--V qu----q4sajd-kr Ho-..D i u i once') -S-Dtii -\ S2 05 SSci -ati --o. Cc i.\ss tk4-.)c-

125 4 b i n v- ) -roe b 3/./.b n og' -0-70Ac 'Z.Jb_iCo S(A. (7 N-st Jr cirrpictolb (/)) ic)li ltemsji cilinh-vjp t n --;?calvetacy Cigh-- T{S' :rbei /9 TY\ ro lb st i )-)S 0 'if CO V -3 3 W 4/. 0 -rvi )hii S'Di 6A?i-n3 D../ano ei n o 25 /) c'm 2 AFUA - C)-. wi} JO ( U N 4 / 20.fe Cti.- giclqas 4. V 7 iirsj h fb 0..a tiu-d Uo -?s 3i V-) 3' &) \vo Viy (:)!Yi3 'L iljol vi }Tifili t-abid --fa taya T4.z)? N -nit vt -}Aill -.. ' 5-thc9 i- c cl" ''')T CT /;Aaj 2f T g Wks T) o JbP W /95' &MM. 3.5/ric -4P ---i "-) 09 '-acil7m C 23 tis l ali /kb T ie 7 -A-4w-r 3-j-3.." if hiii lijy.s2j-cgv:ib..j i)9s 04 s S;() #?0 4 u AO'S 2 -Clic-) gb_7;3- s! ci 4.3 'S''..so ci A? 0 -fi ut c'') -' tigt4 (3 ici VO. -abb-d 4.p)ti i lay -asocii \0. Ths-atlf--5-5 Svbis tio h /2ai G -5oM v)..hly5 - _po 9 Ot aja. 0 ii0 b c D n SLi e k`se. ) r) ln C ticrotra. n OM 0 Cu \- stolo-7 cl AAC a a liftly AdD? t5s-n h b tnql pais if br /Xili./V c' ''DS.-a tls:- i'tq0.5 q ci- 5. i _r 2 ki ts- eararriztt-j- 4 n Aico-bs 4 c v.04 a./ --TU9 Vn9 > SJJ; Vibe') vat.) -t ub S rip.0-7 cisi- i-a 7 jaaaih _044or u_t APWran -b--4-) -Do- -fticki.aitin 4 n 7 6 a a/a stcn l 'ic4.'07ntwo-rs' tfirt Ss m - 4' (9 V! EQ-45s J -S. A."-4-( ` Kb knoil -a lif ho- 0 (/)LAC r s ern T.)0)-45 RPJ? 4 -- / ab4 SU j ->i slot) s...c etific i Lt% "/ or cm l t..fevu: c4. -Ol'z la '? st24)n S /Luc s Li ffin to-...r fig ToRce 4 arq- 0-k ii. n -wo.-5- s3c- -Ali CS Sbcil li \S -ti SLA 'D S V>bn ( \er- _tacit s: baolci 3 \.. 5 -at'a ( i svc: c.kis- at+/../c s-tci)a-i5 i ii 0-0)0 do-j 47 'TVS ;4.240 SM -C-Q -5!3- --ragth'''' --A- vo Lib.) _ra-.6bu _57 q a..g al fic tihti 40() V ( C04 i 4" - 3 )..)JoS--io 5 J. ) v coo a 4 g oj" Gallic> _/; bui-a '-f -lb 44 VD--"0 -D JX/? QC 3-SW A ilk) 'VD O-al D's} 0T4- t QS)00 '. ac- jai -5-k s- U Tr W 2 J3 Tut i b - a M) S AJ u9 /.4 sa5-(. A0... sztru -9)-- i cliog.3 ti icilflis /cc?b Wez 4574 saikfliriftb -'7-5 5'' il ti--a6. 3. ej 'Ail -24)(s2../ggi i -a-iff pc+? pt climate) zaioi mr-r4c7. u s-s- nxic -..J0 lal-bpjf ar-xl"did9wija7wa4l 4 -nay -a ql-c+ -fait _cc A rojr a f} si 3-...! 44 dr Cie Mr) en " ---CUT4---C Jo\ tns ititlj A i )4 N? -utss \\ inct MA if iy i u A synx 34 tbd?j inn 04} 2V0 PNSTAMnirtJoi 9 -orrapka t4 rind -stra. &Qrs.! el Turkoci -aril v-09-' a Ai ilci--lb2i--j(ssts-90-js -Avcc k) 7.)\ ibtestr c}a -a3 - ti -ye--vo-xl-rog iorq c:-au x---3 dy twirntra -N-9J0-- ub 5rz-r-vbmu cl--si-ks-nc. ust.5 vi\ 02 Wits T54_5(c! - &Jib a Ji J 0) 5/4:jo i UD 'i.h 7b 0063) 4 lo li las i. so! 4ag -sr4.!-2-i til L\ -- M.Lau0-7 0)+5 ('asati l- jo it* -.03 z sib3/42 4 0S s C "?. --it'"454"- -3-7st-' 4/2hil A i 7)Q eraniaio "bns -)st - rair)-rttwigii-re.orl -7 / -C tc-q3 Libr- Sh0-. d95-a-- 5' G ( DcLL 9 tvg

126 CAn..t ((C.c.s k'n c li cs\ n et5. qii i) id e Li. t\-s ti (c C4* -"h t/2 ko Sone. ' x con cc' \nay c 5k C5(0- tk- --C-c 5 \Aft.. one A-c \ el 0 n 5 e q3/4- oin! face. ) ci f rail La L)t to gtr(3).47 _ Li _con.prvint (y. ce..) st.c 5-_ A.4-_k_ss 4 9_0- ik ia 5 _0.. r 4 r"i a+-05-rt i l ly) c c n445 Lont mow( nsluert kottoml krzecittqou t 94CoRficicity 4 A k-n cyst FA cisi-f;t4- n got q 5`.>.t).--ttS" o r rrcfreq tso-i n t_ She 4 j9..l-0-.) Ar jct."! 3 rikn.l.7e c isc 4: cl-ervcc....) W-er ecre4 t ko 0 c--v t (g o Alt se - "if c.. 4/ k Se( cat Surfri_ScL ()\7-49 t 4..a.:: t it sthbeet ni-htfat frit ;} -s0474 b 4ree4. - # Z_ t_ ns 6.fillt GS it i ±. `) Ftge-r ne-n ori (AntAitecsily rep4t4ti. lo lit (5-. 0 n Si- ester ln4l rogtor L Wig en We- Cstr7 e 4 *Cr5. / ci CS or /445- Secorc- it* thir ciaserfiritic tecsg ifel ova rti lye L As t -7 Om.' ' P. ilii es S. hect i0.2(4 / o f Stir Kii4L icive4- j_.5 Oit S.U.N cyfricli- khose in-3\ir Cal\ i:i. i-.5- Cain C i- 2 iffvel. 4 cfr_ft2 t ny ipect-ti (..)4-cLnc_ k.. re...;vc ss- t 4cS4m tnou4st v ocs- gchicili (43:retly c cl i e 4 OA tf One....!. i ye_ 00 An n 5 Uir.Rry) tk k-hclaimon icia 4 44L help tie se..4- we iree r 9 - } cc-art._4 tx44 Th Ar4 en or; c fr-tqationly Sekt-73. `0" ;Pair c otal i ' cc cm L.) ilt li- egoc. 4(rcuiA5-4 4( t.0 on (Lc itqfe too `c.5 Pion 944-t4_ tctosn4? i so S ft5 { {o 39 CA k-4 Pkki i kin 05eSinf P cc ta - s- GiSk -srt &. C So;q3 tati e. n/ L CA 045b AC(P-tr tsuila eeft on q recnt le) Cr _ bcc. ek kc eivi ep_ ;(-0 V S \Silt") l4) kncv gin 5 OtA S { OK/. 0 No Lc o k- -cl kj.2 gij 9a4e scise 5 r ikl b c2. {ki c Fo g- f ct0c Otte or.cqp'q.b raoce_sk to -4--nifit Fo ss n Cill- Lt of i 50 ;45 t i-scon.s L-c tacilie k-- effccti- t ana_ul -ii fcct stit cp.. a Roll Qj fr 0 Can F-Or r C --- i Cli OU i) 5 + il C one (.3;-eL v-45 e. C.tok...)c.rs- 0 ek L.LY-oc b 'R ec rr-v; gaiairoi Nere t3gstic ioi st3 sr ottn 4_ 4e putsstrft refaren45 ot ci ctecil'on.5)4aw_ur R/fAttlitt; 50(4;45 c4t. 00AcififrA4(tietwit ' f3/ c{. ti er hcir gni. (Kits- lgnc.)..5 V q Re& Ca4ciaiq Joc4 PCL 04- b eeci S:qtr: te r L c3".kc- PrerAri n e:c V quqritt ritm (neci- 05 5" ue.et nolorl 'Do) qfot g Fitt s" risc win V-) ---)" \ay\ \ vi Aci.i \ vi ejt cam ov L ctioco(cfc riak. ri i 5; ft/ cr. hi ed- Labilk.t. &ika rt rrc05ice it- f-dfcavic k q k 'hit Wit tisk te eth/ torntk etc on rur tone rtuon cn kr. Fp4 t'l hck fo c.(4/ teen 0c c47 0 Cock LPP c irtkr wil?l 0 ci \- ft kik Sk - V.`"t)(' AL we: - cc toseiti v- 4(450i-45 Mt.&cin5 i-ciii- fli in_& r 0(54 o ffticeackl Art L iltei) ni t/ecri- Potnts 5 a 6 'tn.. Vtct f Erna n rattle in Chja i sr ;\- fkt. cbocorqie L CSWcL il S'-c s \- L)G cl 4\Cos oc.scri city (i.i/9- eac4 rn thoc5 z cne k ko to _.4 c fors k (.4_ cf \Lse" 4vv c 5Cnaell'45.Lec-oce.._ d \el we ri e-sirl it).. 0 t- b cti- silt. itrw4 nthr t... beci Y045 el MitieS;r. CAL ii.i V e q km f 5;

127 vaṛ.. T wy -fp "ont-k S'n OA hlt 4'34 -aso ros- g t..n no U i vv -E S") 2 ) /5.Th V)ac->\ voy le u P0 4-iiio' 40 -Wyit u! ci MA u ' CO s' il! or-ra u i-r-vc.mi Ts- it 9.4. amis / t )9 il ic \.--)A-7-00 S--")trN ki. q UO-Sv iiatc97ecno ti LLSti 7W.A. d b 05' Vii.ir' a A yvb \ ci}-fe-..f?ti art/...e- --u. -pjd 5-?A..D.neu Asuvk -l evy io the )J-ps- aut_k-% 5-2-c tilivio S.4 'Vrtgp A 4 irehlj- 7v - 5t-70- Ati brr! 0 -a us-fs S - U M-b -ol. ----smn gio!3m Ab2 2 t) 40 Al -VM 'W '4 b is alto W-0 "JA- -D:bgai.3) 237s- -4-i iinp-ap-4-"nit+-.5a7d-vscn --a ( bila 'a-- f/ --t -act\ 3 ) V thn 4 NVOks- 4 0 Si N.) 4-3 -' 04.5b viniittpi.. sip stativ.coll v_isas u JT Ch i J.bn cal a4 cf. % -runo_no --pi-abi0 vws ratio ii3o :- -.(..4 4/ W r 3: 5 HA ' nol -(04 P a - - li 4-4.ii ra ti 'alai lc -ft'o-n!ij -DM a >53:rdsb3 c o' t)\ic tic sy5-abk : - -- Silfl licit) b se}lb Po 3; D.ThlWri tjjv----v-5--t).wb/cl 7 4 cs-hoo..ao al rin--5 q\0 se.4--. ifi n u\--));-0a opfr i 4 bd -4-57ni-04 b Jc% -fr'i is Mir c-u 2kAa64 tt----talw vow? "\-fsl va t4 4-Ya -4Uhoib.- sno -.-r fro. i is- g fijacr. 2.fSbj ays -. cool r- hsi zjioc) 3) -A Ad t:(7 S.S. g --" Ylv?.(3 _..s jw bon atis 2g _ c i _ ;.-3 / 4ho fig ; (iv Sillb ifiltol vitici -4 4'o t4.. 0 A - ''y - M 07 5' _V b --a.4-. C D: -).\. VP A5 bli S Di _5:0 gio) A 04c gkrekti J-45---kr-474-7):4-b 5 4. arani---z p-tyiys S-ctio lc i gu_? it.))\-\ pb istu-s 4- ia \ a-cv-wyccr-f-ub-0-7-rt xlvii- --;-:Th")- c's -C"?--\ c")-xabll f-±o-.5---nci 4 lyig.0..t ydien btia -AO 30 l ioillip ysi k...4. c neo_ "rmisi )40 ;4s ' Ta-onj W 0.} 0 sorilit9 -NT Avot-yvi 4 5 ) S -9Z.z - Ank * OU V49 2.tb-f-t -e v si ps a 4/ S6' ;? 7)-4.."b.20 v 'D.)ols- a 5 s '-a -ati.t.-w.-} li5i.\.----5:m MA ka li 5 '": --nirnit. -./ 5cn 4. 9 Orda --NO?Mk V! )>/4Su Je 7 li" c) 4 uv la.-. tiv-tynatoo -tel Sb?? b. ' ve -? A ' i V (0.-VA u-za f.----zr-4-r-stalet49 4 k Liksi-iii 9 v A sulk A vpas --i\ -hni.. gmq -Ci -'4 t sic sa 'alit -079( _rva tite TW.7-0 la OD ! -0 43Wj WPTrivi eci.)- 4bi c -y -74--tbb -nays?nh Asli ovat4 AblAcl t g' h ox ---72) MT-W TP el " : Ora kir l e- m -A-0O - -WA i -5 '-' )4a 4. idos-lirk-f uo! 36g 4 ai -} 0 Oircl ef ib ti 'D.5 q 0-0 j b cujioci S 4 Vaisd fri tb it o4-n 4s i 904(i) ua tit 4!" TO ir544 rbil -rb 64 ivt swig Toy e. (Wit! citt Jo /a --2" _issi-4v. fa 4.(--0 ' C u!).kb 65" /9 -rail it. cin ES 's. )- re L\ --"W "C\i--.\. b -' eti -49/ 2molf hotc-rbotb 4./..)9c 0. 4! ho b J-noA.! -2-4/MLfT r -x-) btd iklc / (53 -- El ' ibilf -S5r 4 arhs4 ---til!cl o Sbrll vt9c-t ircno) + C-c. '45 b% i le.rcr b S.?jig/ u o T fr i 9 Sat3 4 "x' (4 -j el 0 0 '). 4obid rno-d k n s D. s &_... ki3-4--thigi- -(-.T 4-/ - tai- 3-ics-Li - )0- - CV glij- L.+ l a i -lb 5- A L-/2 -D3.---tic vi--4--!--tt -- (r) d --c a W '

128 -''' 3 T V " ''C'VC-4.)( (\-k \ ci ND ve C fad '?) - k -) g c4 ' fl-kira ' 7-.! 4 ka 0 /? X'a -fa 6 q ) ) 6 \ 5 e/og 4 2.).) -ly tis)-is sus. A N0--)afsicro (4\Ao 9 0 G ))4 ati?-0/.0- alti l 5hU - /L6- -6-D S fidb"? Lk Li --f5csn:i jzgcatii hi 5-sc.j s -5-)o7) /6 k i tmoj o gwy7. t. ---cittaii-fi l- vo ) ".4/4/ -rib- lc' 3g b cu.%-7.q -Aisfs c\-\ i s--ic.. J 0-3 frado "fla id s- fi/c.5- -a li f C -T4 0 au ja.6.3 oc -Tur Ds0)44 j j --\\ c /25-(-6- n rfll -): -4. b vb }if b f-*a-v (). iii 4 s4 24 \\ --ci-ec 05-..:54-!ims- cei -le lit j)ii f50 M+-0 ca Xpb i Soft - " A- --c)--x--a _fi) ho A5...Th -QC)0--PhS tri ' -Th+ 4 - a -V - t 4 e - s-tc 6 q i c f-asi ff tilm-)s o0 -tp-at co(--.!. m TholD At uo DC0"? 4 cl h i (" 3 -Thc? - -Oil 4Slen4 sa7c' - b -tis Sb "TV ( 7/4 e-r gb_i 0 A-c-. 4 / ())i --S'-(5-S 43 < n -A til altopg c i tl l --P-U'D-r-t ibi S c) li va a 4 tr#44 Jili 'S b! s-a2 pt--a o-t.4 ic -i"? no) A viv-0 0. lu s9 -)cb --a--sacl % g if ( 0 4 kt-r).;onal:.)- 4 rian va if-/4 ri vb L4?us Sr U- "i\ ia 9 v s? in cck o<cc i t3 7 _Agprj jet A Lko.--;ijj. ---Xce uo Lyra t +-yp-07 lusty 5 -a -- ' ; b lsi)-n-)s---)0 cu '0ç 'At " `AecA 4')45 \z -) vaa-cia "atilln 2 Aji (/)L ci c ti i so-rf 2.(2)-tica ctk -) vrt ")cit Vacil tit.b 7ki gli9/7 g Ucn?Wis i -G4 cuyeio ia tat owc-tq l suf) d S -C3t)34./ Vv'79 -T -C;C giftl/bojitb r>ta t4d le. 4 slths- kss-.k itsan-7 _4 ti -7P ' 0 Lci.y.x.472/4. kat/ Z. lob cit!cilih -?4 crots- -A -2r..cP uo -i4o u ti.tiota.s!' ivtd r--agj Jak Ao ( ti de4fril tinint al4-to7 s- to4 nd 4s)t 95. ut b6-;( Lao %u.re;p '7?":r fo MAPtsPFS-.. S9 (.7 6.-W /tow tic bo 0-r-ni go'jd..fa - J n u cz.k stlio.k sia 3 6-c-c---;c) 5- ra 'z -it4l5.0t le 4 -tn c 3 a -46- rib 7 hcv q5kic 55 S sbnou s -zai i Jo is cb.t e? ibei )-cat) vo U a a 3 )6 cl.)c-" lik) uci o? 7 vio dint Sc s a MP.?of?J-7 sc 7 "aa 4 siosb At? /4-s0 Jam.A4.(9.c [rat Ub 4!. f 3 - S-? ES! ci 5"..rb - - _ 'A S AS ti ioca Vb nyali --e45 uo la rats da O\04 u_t 0 a c4 JVLi4fl 4 R 4 v S --0--F 5J.9 uth - -D+4 u -->) 0 d '/47D ;- WT. a"pstu toc iibc! -f S ci 4- fly---cy 44 cry 7( &to s kcis )0 'Li ci 7n ei) 0 b -h0 i ff ts b c-zok:i.pzi Thp) Thirso 0 sbc ak T) >044.U A A Avil t? rs-.y.-j<ti r3--frn-vgn--etj- gb'! '-"Pt-r-e -cnfr. -4 ti t (q- )P-3-tr *75- t47 (S) 9.4(

129 -fr(!oi tyrvri fcs AL 4-i cu!) A)vo \Po SU) g fl2u ln-ra o vovf -t0 Jai! Tc 2/4 - oa 4.4 ii to...)(-4 Lc/ b rag;h \../Dp)s---taivr.4 )yq ci wi -D( ouvoi ; -ficitiber_ Al!3.5c3 u i J) / u y e c5)-4.3s! \c} ab4 A) Aro -.;. ti s aumn vo -raw) l- 0 0! - fico fr.? (34 vl 9 + ata A k.) f af /i-f a)!cl taj lidvea 'V JOS.. Cl %) -3 (--Pitt s fr? JVdti 4all oj7 -}) 309 "t z3t-/4 l o s..an)t) -Oho 5"-Jb. f\ or -f-)9k 6 - kaa70 iscilb)ocz3u-fr C lj es -f)* E -. s*ct '")t.ro A\0 5J!s ){ SS.. -ri?vobbb 5%- 4cnici-b4 cl../.)0 M icdj ircca al cctheig iheis z rb _fe.c.pq 0 23i G-C0-h tilia lie -T u? / - -r e j a (i ) S' 4 /0 a inr) 'itl o? --. id -rub Ta -5 sty-)-0v4u' rbi 0-0c rd-yr4 -ra L c/-)0 P 09 tle!--4-0b 5. lano)d rbri iet 4 _7-el -cv)ho. - m i. 0 s ) ti bo 5 C (-3(/ 9-bi a rlb..c-ac"74 Th S b---b n )- -7)- Filo crlo D-N s?ri - -W -62 ci cap eaac i/i bii b ('.5 JO -Th- i c' li tirs- euljubti th s-b;-tu)i iv) * ()Wo -Pa oci4 octkil voi ) 0A - hg 4.t/. Trfc :/ 3r0 ri 6 b 4 Vc-) tpc:-)0. J 7-till tatz WD/44 9 icv..t.'").pp cni\ V A) cat? n se- il in g if!lf!icc (rei-io Th-fail) tto 44CUlibi 4 A ccii -3"5-6Ao LA)b-- -D)o o rafaci r A n 9. "An- i s.. \4.4yzT ale -ti p h-t a4--is-ca ciciolfli)rra "'l -a q-4 (7 iii 5 --ar t 4 s lo ci eviy--6-pikc--0 kpfh i o li x).. tfraj -an al4 ) 4 -s bik i? ).raf c 67-= _log cjav Ailj 7 n..).. rajci!d ')C-W\---' 0Y_J -a otanc4 rmal r csi -CcA io tr." Jo rbu ci -?(Ac \-\ N? 5 \( A -T6di citj efieth MS cd! EV/ N nei -! 7/.4 yok9 iipeoh7+ -vc Jh -plipts cloy kisc".07 t---e-a---5;? d 04 + li gj -?Po CTO -Pilf0 m y i.)f ;M' frets \ L i. CV -"'7 ieb r>. -it/ ci-t;o )\b ei - V) C -T? ) cjo)el i30 eslayi 9n eievo bl \\ ( t3i.as 4 tf)k-w oi..) iin9-4" nit ictri-f0 t f5 m icti):vb.! fri )7 os -Y-P it ylii A -/ u)d k n..) c 5- -? \.- chc rfr#7 Alu?lig r.) 4 0 o -alto C! NV-l!Ens 2 C o4'3i'rk-fe f)0 b lit..54 Aki crin o &mil -ca - ).els' of -"s -a 4 -??f )?--) U atitk 'ST lifel 05 hy } c l- zev -i! c y* n t: Ja 7 fi tv z) Vali Uo.p 7 tu cbl or)> - s fr' 9 5Th Ciii:cro 4 >ii DAS ---W tam 2i_tyfeas-4. if b 3-.0 P.. c ' 60..li\e4r.4 ' 40 Sloolig aaj '"? M S9 -ivv) -rz c_rt) (C)75M--e fs o no'? CD? Ulfrj J oc.i4) SjbP:45 -CO! j"?! tl 47n b erkillyhj jo C it NL 44 CrA)?..n-ti aky n wciol o4 yoy 7 hot hibt)! S Z ) ra c`') ch22e A S. h' 0/ 4.-/) d Jo ok b LA svi..._ -6 a- - r:._ - \ ri r- Ai -7D _ in V-o nn /4 -- k Pbel -altar ito4. Ulm 5 ç-acif -0 5 C? Tici ti sivau --T p9ra --)-/Ma tis Ao s4 o3 r Ati. 4 -!UT-craw-5 --z7) fr)r-dt4-4-- tturl-dlnfrt/4/!

130 Thy y4 0 9)..f* if? twl ui coj Ab c 5-pAs '4f4 sch sr /TQ5.- As-on'-Dc /ZOOG: P)ci Atai -} n --4 /24.4 -?iyp J'aiA4h /2 \\N \ c4.5n U 7L - m4-4 c-i-iyggn skot-4}.qa piami / us c -zbe 4csal _6/ r nut faa0 -n" shub -k i v - 4bA)o rt -5Vb isti.- 4r5f-4G Ljj U -b no iv D A :re iciotina "a5 im"5 "?ct Lc )-5r 5 kev5tijf{5i.y05tv5 clen clom al -vs t U b V) hr vb 4 Vo rd óti (7-S Jh \ v-3j 6 07:r) qlo.05ri -3 ti t 4 9 &4?S iioc;\-v --a 5 rill J4-4 *Hs b l5s.-2(4-cfro 35 c'clu)?3-vr " lo 4v) 73".-? 94 to 40 ialvociribt :5-72:2 -ra g -ti -4-2WW)/ ki cv)a.. 4y 4 N -t lct sü PUD_Li 7 \ 4)7 lo "o la? lfio tic us iijo tj isk AT A-Ty _AG 7.27rpil qtrau5 A Sb Vo7?2JP-2 )Tho:r.. -7 /SLA +4 7 a i54 ta ii -U 0 ai+ 3 4 kro si 'J7 Qiisu cnis c+ cupm "rniel et" 4- ri poo ing Do 4 -novo-lb talc S `' kaP ch-w &n 7j ;Jan tr.r) T ei ie no fr'j ii ivvflth 4sMTr itna you -rk h 4 -rli;if.tya U. nil CK7/5-4 -lb TatAicyl- Li-en4 = trb f 4q tr27.../a?mo th- -6o vyi egyittib ei 9- gfiii2s. 43 h "a l-k-4 4" il?d'ad!ci is A '2 N 5--5). niuns i\t-47na nnd ot-n r A-09 -\ uu CCU tranz \. Aw2r5 4hi. J 4>0 pi.to'e 2 n c-d.4c -) S pa tot 4n Si LO cio 4 7 (0 tt 4 -)LPL i&e? " C thi 4?) ';) ("Pinio-7 -P a ti> tic) 4 U.? Jinni -D i ;TA At..2 4-taThnt fiiirretril-tri" '430 4 b iati5t4itsj3 sçliatj u o Jflts4 )-- 64 ts ;!tn_z zoov r-46 s til=pstas S')\s ii! 4 ViThc" Solivid -.* n o u 474flo usa 4c4 M JaA n! y k)a ) 4- #00 4as t/t.t40 t SS) -FT N Jo3j Mncirt5T Ha i bto tal.cf '7% it0- #7DD /22 " 9 7i 29jkif -a ) lite -CV "/4-"" fr-! 47Y Sni - 44 g b '5.-))09---cioll-J fb e4("7- "'San ba'atc.)a }hial N.7 gel 400 La. tiirtitc LirnA47 0/ / %A tl AJC`N C JO-Sv-AlthC aseiirs-q 4. "gv -/25-t D) AO. Aa G\ Dal-eta..P4. it-qc 4 ano a2.0.(trem coo <pn --)Litc -"a-9 n7vh 47t.23)J /07! 4 v) t9-4 5 Q } M4v2 V C ill? [Th a '5Nocr 44 c ilfesen-arterai.;_r -03 MTh' c C. S U.4 S7 Tett U0 iscatiti r 6-ty5L'/a.is af- _04y-( nke -5---vroir a usivicc -D57/3 (c) etracs? c. 4) "al+ NN-7 a uos-jy

131 - -rd-q?-.abu C b2lad} 5- -Pa cm -f)( 5h- T24. -k"3 )! a-6 (. )5 Q) ojc-3-a 40 ine WOU 94 eral /V) 4- -() ( CA Ur) rbsi."rt kr -4/ r_ ' 4 "; ) s i su)n- o hs' -N s-5 u)j..- ss) )- -\\ 2 9. Cv0" ts oini6-5.57illtiftat-wctiy/cd --iifyiyabiuyi Wzi -Y3 4 CS T.? N fiat%\y-ica3c-p-5-6a.da. -43 )0. isv v l 2 frilb 2bg b sttl >ta-5- A Ss 3*- ecoci b g 4 vie W- 5-0 bgb t: pled; o -if-4 -iki TA5/7 40 L clivn ts C)Nn ibm -S A i s\o -S u vs tis\ 5-a) \ _" Thi e. / -0Sn 6 { 0-4)7 /2 (-. /57.4-ivt -D A /V) "i ssidcf>5:oc:-sy Ljj 9i.--7( Lierd)S. int 3a )0 v)-7 p y U-M it afhtn 4C 3tifiliv b /D act -OASC4 4 o 0)FS )7=0 s; 0.0 -so.i9 iu p..k.) 04 nor -ano t4 Vi H5'00)4E/a - -P lean s3tcs)) Ai qb!eg. :so z Li n Livia un 2-)03.-pc ))(J s- qt.! oboi y xci Sojc. {.) twnj S on4aj blj elyzi eidj oir- fr_46 Air; 'A U ipa l s 'A M co Lici ivi(lsct4 \!ht At4.)"-/ o4/c r ci tlib Sb) b trl 4 4kG 00i.a4 4s mo ' br -AM CO: Oh2 'it4i 4 Sb -Prs V a n% 0.4 allin4 itm -irl tt -0 () fra QT7-3-a6z r**4 " 32 av N 4--T -Nb5 2/6 2 4 :_sti or ilveloos n uo C-33 V -)"c") 'zior 4 vs?i? -9/tral. g "Orli 6 (.2Joj (0! tivl7lanotb 4k3S 70/. 4Alfis-s!hr - q4 sy io swasticsaks) 0 55C2-)b-i D:loirv) -0 s is y cb!ioca.fraj ti0.3 air s P i!mcf atil vb -443 its -7.v_rart A/g (-faos- tun of Mob SUb3j 4 JV CS g-t! 04..c7i0-5--Nr-NT Au jniyen _S L4 Jbli -)n zq 40} c P.W.focs usi c4i S "tucet fatrai-thist c-64 c4.0.ericer.5./47-ratrvia5b - 9 tr."-ppysk -r2" " fr'c' t 4 -r 4/.ç b-?.573ibu vo pia 0:-Apu vib Da.-L ntrom eec -vsoi. u.). fry >ithi -7? ) Th 0.-ivo taij ft Tr-An vaets- tag sb"..?.itbar u Sb C4-0-04çij s Joa ^C \e--4 0 it> ArAg i) A \-a5 ill Atc4-4-Plbos z -c - -"AU '2)\0\ 5 in cfy to-nvm Alls n 4 ;0 WAfr c orkwil H '9 -g SC. (deo-) a% "nn wr-sc5 P-Si -Ccccrwk.ci L ---T4 DT a P..) ut-)0 4 vet 44 ling -Q -r tei;-- k-ii 5 4/ (A0 cb!-- n'tno PMD 4 "kst tt - -7/)Tio2i4-4 Jzsjo Vir?qc ssçihcball cap ion -A0 iliej-lrcrife) -'5 M0 'd 47 b c- 0 c-n 4 0? '0a.4 -r aidjj s'2rindt ')-)4' 3ow)bc-i wn9c -07.)- -ni73 A -4;filrr -4 k-44'44 rh a j-j-3-c4 ra () J 5-3/

132 _4 an c> n 5 ) A7F)- -S ti :/ #4 4 'A3 nici -)Asti 7Pnoti -m 3-4-/A- 4b Pen-cu 3 5/.! \- 2.ra olci -adkj A. Ufls-n AL ' Fti. ho virfaj -) a4s- y 34 as-q0e ;MS' J a -a il nti zio sas ti\4 ` 4 -Ono 9 )0 4 30h 2t ).) A7-E4 La gv2.ra tivi C/ "i 4 c) C )-a l Jo-) Pb) n or/ 4 4scil i vv ol kalaa N 09X-ay64 -WeS(tr o\ '._-5" <4 "N /; 6 7 \---?) t ttno-asi )7 b 5o - 52-ill V0. -- VA-'3o vt lb la -27 tit onj -2--9T iv t c 0?.:ft /us ). Y 4.) ino ak;.2 pinig 3 ka ut.i." *M7 _rpm c-03- -? q; -..Lihs- isvicl 6 i g-.s J j..t --altioaj lb As n.nmio ' 4 obeli Arinibt tin 0..?-s-?-3-)-Di -7.> trau otio.s-obaii 700 G til Elci )dcra cp -65ra- w..)4 'xivinn ccill artr) AC" b CiAtil il'a n so 7 Ern-Rif 7 7.a.7irT-i if.j 62)./e 7 -V Q-42 J00 S2 J --)niv -try-akil ci ) AC) acq V' 0 is WO -Sicj - - i wori ; s...caa Q T? 464k. o0.97))3-d.4 -? 04 -a clic49 ci\--% r/st 3 /if -Acti) c.} s p ± 5. -isi 5'4 j)- i 3coi SfribilQ A vn i c'c' g b jo6 " -& ---r 7?( util 4 07 C --- `9 w4-- L-orai /n "" va- Mit/ N --- A ccl i S34 -?t4( uo ( Ls. ri---trurgyirino ty 9 cra pot.) 4 pa. 4 tp.??..) J./2_ 5- re-3/4-yo :4g --acithlic \ \ 7-2k)uni. 30 4o -'D ili b a s oli r 4! t"a5 '--5---S0-4-:n i?vratl4s/ub-) A"' Al" Li "ApcirS' -a ti A ' Ain 2 4 P" L2 Q/0 4) PocrX v ii; 4? 0-.4 ;95- A sitoicjil NA 42n9s. _why -a - 30 T04/ Cnifi 0 Jo S. (Pi') -7V ) 40 Cfl -DMA SiOADbY 4 Vol le G09 clor. _cly 0 -\o 4- "-nwli v _ ibt TM-plBb t _rv-p i? ef"tub 44 y7j0 3 v breit-i -4-;c J S o* -Alo / rs's 7*--f- 7 vu vb.) nrwi! -ism} a nti 0 S-S..4-tUb SY. as- =.4 q P--.-r? 4-Tht-r v LS r:/w-44":54- P -0.Thlo scflon-i7j frr V.? / rth.c-)of 44 A+ V T) j39) v ibbi t }e/ OTV.P.0 "a hi C-7is 0 it -)0a `Najei(-7. '0./2. 4 pit ti) a/ tiv) Gro Tan' k tr) T 4\cSil Sf7i7YVC b in) S' -Vc.;-6 (0. ḇ 77? TS- w)prz-ft-s_reit vsl 04.3 s.9c v -i vy VOA As/A_ 4 UrVJbAo 'eardot (474a4r5 l b (S To; a no A otto Cafti _77-W 'as-5 3 Qi Si74:7 -n..r) 7)L-0 9 / A a 4.5' 4)? i arra -!N -atio 4 7V tvb tic -k 4 nflcn "6"9 5C :eu ef4 -thy 4o LP 04-2 a ea" i'.3 c l Ari-4).2 )" 2a ilk h 4 -S2 N -)) Ask- S _Laa_c4_ /55±.)-4-4aSiro u (c) J

133 Li? tit 7 tlb J b Jac ki 707 kcnoti -..)--ai so A5 yot-s_s'a-5 ca J n ienciv)?)(v)(4-\ QC n in9 u os sinol-dia lr 0.0 Sic-CaS-"all-S 3 SC v 2 (A\ c V S"s r )..3 -abq Aaa 6 ii\th sir wvel! -4?? r rti/27).if-vitkig tic noa ltk wlsol Lb bo "ZULu " 4-5 b Su J-e4so "S \n0 006) ^? \S-ir"L\S 0 kibla -Vb Oft ba \ V\ iç4 JoJi U los?-rata_clonoig "a A+ c4uo )D99---a(iob 4 y -) 6. A--iat-32 Avici.49 Suaill J 4 \ -?v\ Li) _r _-( ( /? jz S' 4 se/0.5 2(5(" -5'CV; --?V --C) lbt Y SLJJ -V o ;-()! 4* 4 3( hot-c\boi c A -eyfcydj (Th -a )(sal 'D. ) b smoi b' 7 UU b94 -i [j_v-aci fri4--ati% A ;Doti 3' a si+ -) st S) /Joe') To - ) osts cclivaccei (f-a -(C-7:=74 Mira* --/ ktijo0 fq -fra/p0 04 Ca l ln-va Llo fa-0)v S -7 --/-a-5-pal ks.4 Uo s sj "' c/-ra 7 cf / C U TUU.. J. sitoss;pti gt/fil3ta05-009:_yg--) Ak ga3 \ 09 OtA ouo-an's o Js 5S5 00ANnS U 09 "D (\A \ aa S S (.4 S' -a (4 bvm sn ea M25- WC 4 7../Asur) (" -$ cicul4a - Y \ (4.A?(.0.Thuoti Loaf) - 2J!to? --ail 44 qii c ssey.2v-ocota5 --oy st? bouoy_0 47`3-2A---_Pas-0-4-QTS--3 2" _ratajqns i3-; 7)) oc7454l.l4 --?44-4sci4 _S' kl>ocn 4 7 u)-it -Tv :ry 4 aials 92 \vody7 uthith nufr.:740of 4 40 El Yi aft' -. 4' -5 ' fni \ n-2 ) v)) (it -.tici ibbs l2j Alco lia kr sb ")g(po -J'?er? nel 'S ive-p -;42../c/ Loren) 64+ 4s tio -ra44&4 nat oi v4s" -P-274 _r v Erb it rr 4 h.a4b -D vb 4-n) T 47 5 "Li 4-)kos TftS7)/T)JT 6-/ f fib "OA '2 -u-00 - ; 79 Vs tal 49 0)J-/ t-00 V SkY\ ti ovivp _St 4! c4 2s ts 4 u 5sclm-by -pit? T9) 7 k rsn-elk.0 Ta vtas Thct $ u p. o 9 Je tittvilva cbcl -7ti _Fs T.45 toz -7-2#75 a ilirru/a.a./ -0 sb cak )5A-.Onc 7 -k-cf "JO W-3 T: -f-buici hanwn cul-tx nrsclvw-w5---tfrtaiirtm-c-nu9 /(4 Alfa two' 7-a 'S 'c lic gsflA-5 Mtiti D.T h i -4._) 4 +ny? b ag a ) 03 hi 00 ibarli i0 -Pahl 0-U0 7 V cr - n69-4 kt-tz kw u V.7 S'bct CA Th c - Gu>\9 t Try (t)

134 S A AtiNV0 C 'fc3s9 WO \\''" 4 G- -a /044 A9 4} ci./2) -tbiro-0 taa}}_.`th AA'S. ta _! (4 v ' bc t-icja 0 ' C ho 4\- CooiG z "z Qfr))5-ac Mc 2J A Li} 00 u c.r)2. vigu _s-4.9 iivi6 -Pt svu_u fetus! is }! )43s )'7 n99 5-t-b -DA44 ie44277/e/e7 Ltd 'actnirxi 4 cpaej69. 5-u?!- 4 - Uti } 0 mcan0 4 copilz +! ht s j d guz \ydos- "P (i3:thaity "-n-p94ssi 'P M 4 klan)g c4 i itti A n ti Lit 7D 5 'AA 4s LA -6)2/hua (44 tonl -avo u o oi jay) --ctiff5 Q ii\q"-tub-rati " Pa u". til9p. klydru` s- l vn6- ml b DJ b treo_); v};vi cln ;C AVW4 su 25" -TD gv n 000J -4 '"?6n# \ hvs- "rot woo c.^a.m (e-) ltat -ASei 7 Cnjs \P\ Lf a wagii-dr% it-.24 zi 5.i* 4 0 -y-!? - Pig -}b'474 'ed. ra t 04 PL) Ca 4 -V; "-Ri c jb?0 b. l'u non -quirt-l0?vb S 2 A b A) N2 ') ka S) ;Kis ail} C bt/ Si n-) 02Mb] 0 S" 4') f 4) /0 ki Thi u '3. frfro.li lt7 inue intr JaircS JJ -04ocs 4no..)4 AU -k th aksjf 0vog -kn V tis CP :nts..". ''' ( - -a -0) al ) ')/)2 \_.")).)\ 4icj gbfk "Tilk 4 3Ac 0 N --r3/.)4 F('--5- /( j.er6c g3i v'ie.wm-9 '4/ A n737- ro-r/;j _s-sn oltç CA M LTh T90 \ it'a )5 -al wn \lj 4sc r yg U5s joa "AA Suk43 t}\ \tflok 2)L O--akj0vaal C b 2 4 -t hli Von-b'oA 0 &.suv u. n s-dx n 4gY04. 0 gcl S b cmcl-zb "sc./ 4--trjapiC4-)42bni-nr--/2 )a54 23sai) 'vatic -.b."-fin+0 a " tic) inios* ui tbist4 s?vt Orlublk%-k-6- P} ct's oi clrn s u -Ti)a ti3mo59b y 4 u n ")/4A. SS/A hei rn 4 gf-t6 fl y.) v -snct ig ') G-4 Vivm 0.. a 3..t tra //4.nd i Jrnc r;zaf rc4 'JO >hj. 9 ski -Qs Vb Cajal 2uo.45-; a/4 reel V 4 Cfjc- ckl - g 570i Lic LA} frici fat V! S absjkrt g tiyai U`o k7dx? ASS 5i a tj 5 SSAVs n u\ \N) 7`no-/ S} 2Pirai4- - l oo v. 9 -Dro s An'A -rr- or v)5 dry J o -0 os el Ave -To-0 ci -t oo t t<htrati twill 4A 2 V..\-4 ):. - \o Wcr) ott -hi) el as-.j iaflcio tmo -7)304 --as AM Jo\ 5 4 ia/by/4 - --na b or '-tr -PA --t- 07-T"r5--2- mt-iro-s!-09- vestiaj-i'd-vv\ tr es - (c) ild4/

135 on. -7 erm 2 T 4 r6/.0 6 (`' n ol guilubo P d en- h 0 -P- 4 2-n/ tdr0 cis SO.) \ C( 4`o ta/2 0* z sb" i-tttd SmC g "vi bq Ski..)0 uo n> 42-;- os iv/mi h '3 )+(se` +.j" ZMS(A k sk0 v)? \" 5 \-Psuv-7A\-- A eh- cn c*.;4 -t5 U;-)4: 7 'A C \\V) 7)0 l 4 am5.) 4.r g b \C"\\C Je. 0 kit l' ) A 5. )kra \_Psek cblalc-4 A' -)04: --4o k 4vom..k o cb)-0 %--)p\-))s-/ cti oei si elf si.-0 --i vi J oii-i-cr\-)00s-b-e-i t)4 ivuk A ic -}. JA 5A* V& )3e. a 4s tiri lu.sifrb Ascl 5 g t/ \i). % -C kl/ tis M a Cn -) 0.-S S in 00 3 Yal-4/ "-h ct\pn 23i0-3 \ --) \b ;" `)\-\ 59 '-'ve" L! -S- CJ kl ot SM Sjilnbp is.) ra k4 vts Z -WA\ Atl q.s i'l 0\5 UcA ko gb Thrine-en f cr -7 V --; id Ai u!gio - -as. 4 ot}vvaiacfo caa g u\il 0A ikno \\y --9 -a A \ 55'L "- il-k;ti _s-4 VA kw L 3 0 }7 ti S -] tz WA sij -au() wy C \\.. 4 co u 4-3 s.dt4-kb riarlu)ti lan.liorly cu.vism 00 J.Jv-..- y_i 6...\-4J4b 9 d d!j c4.0? > dn 'T 0-0 0C fi-?'da i "ab\-\ sa A\ os-?t sso -\\J \ 0\ c'ra s 7 Hi li -.) 0 t 7fs wqrned 6 M P'5- ti3o in qvms"n ok -Wik \N9 '?- 4\) -\) Al-. fr k s lou'a 0/-5 c. mbj ii uo sa t9 u..6eil c- c.. 5 _s... -D A A vi 4i -.auk 4 a4ti o vcnoi Y-..34 irt ci US ")** S. r _ -- h i6sc ic a ihilift b 7'4 /) b (--.3'\\ - ci D0 V FP 4-) -n-n.r i v) A g-3.x-eaz --"P")'"'L'.-3 '" -( \\V -" C*)Y) C' ta'ssznitit.5"p faqr d el i ra n. 4 J fr.) Lici -r Ot si oncir 0 u tiq n -aci itilo 4 ut is ;s-s4- Act -a s rbla - -Ls- 0mo- -v 0 -ail kpn --estr5t..- /No 0 U94 v.)..) -AU. -)Satkk (a r /'") 5 r -fib-0-y 'jai* J-300 4sn -l vqp -?9vnt 5? 0_5 -.nka-yay cy iki s 4 y int si 4' 4 yiti -; )ts vo 3 at un si -ibj b sl -4. a cid... v.-n(0 30 Tiq -S-P-a-ill ' P --; zit i ( -/ flibvtdv C tin rf k) Noco -tnbir l_tyra Vb 9 3-.s--ta at/ 4 b - J; 'Tub s- u!o di -.-svny i -ts Sal ' b p -DT s-noas oc-k /2.(sou _.. ---/2X.%) 0 0- CDTS i -p g ; \ \ ) co 'is!Urt-UW-Vntt --VU-Vr i ThlAnC" ' X. ( - A r) 0 fr-a:-/ c-7:0 tivci yvb tail )(9 tis3o _0 b 3 \T - oli. S-S- -3 \ 772s-347fo Ay z43->t3s Oil S50 int-cratio. 'D T -0Thcs -4.s(43 -anoi4 0A i -...}00(5 -b _ -a TA t -yi 0 'SFr "l'd P0 r6") E.<4b 4 "a. i c-i 04 -rau_ u Rirt Li_r_ N -Too leis grnvi-a-h;-tiq --art 7 e 70.7 'arkij ) S.0....;3 Li. - a yoi 94 -tp Tirt -TvtAtricr ---i* U V s-yoli-. - a A cq 5---q i iy 0 t fa qr 4 J r ti-i---(ser ok 674.t vset- u -LXo-) ' -' Tfl-S--ir -4--c S w soma 7 Y7 04 i _e 3) i -4---a-li 4 -/-;- 47-Th ).)-qr DG lao --ri-b-r Si 336-) s J V' e lln y A Tho -swyakr; a(4 _Jb a el i "VS D -Z -Tv y -WM-Li b MOCA N tm ej g -s-ii &Liu t 4.-"'"'n''wS - so l tio -at. 3 0d??0 5. )-D9ei C') ) 9 `r i5 Li 'P is' i -- LiA: beptis :A t-q..ti _i. va 9v5 ---f-t-ti-oti---rk- g (44-iq l--t -4-sl--04i-i_tr!_:4-i k ehr..i.a.t _9.)_ A.-n_y _ci\ k _.-b8 (;3 v 'al Nwo_cvi ( ) - glen?

136 Cklocku_v_Al kt 5 lft st t.\n Othik.5 ft* Ote./ CAA kr r (3) j k-alei si_oc._..r_ver_te_ 4 ec;t_ 4 a rf - et- 4P-re-Sri /2 cokok Avs r Kpcsij so rtqc c4(cl cho3 l-45 toose cies) L lbcg f ft etc Lr kok(06 cl licitckt-s.c l f iquvlco-jiac VornfiLl^s*il c- /4 cx-ssi far roan p.4 f not root o L AA ocisji or 0 ini53_9erc+h Th-Le c-f--- jp-ro-trit_slia-697 Sc itt 4rm n \LkSk-5 on elt.cf X\icabc.; NOS. se Lc -r froonr t stre ni c wo vek ksne-gec \Necs(- g 009.) 0(\_ 49C4 kyca S CA CSS" kjic Ctn. cc (...s(c.a¼ntcc tsr-cont.tsirc. j C pouoliq_s j yen/l'ts-7sf St-c -s- b.ecort. c ft OtUe-r ex ft 4_ A frig_c. ccpst tilts; 745-/% iifficin.5 V i t) Cttex7f- riq the- ray" Lt-0c.cis-- crainl-f-h4± (Sht -So cs.5f-ah_c i k ibst Ct 6 ecc 4-4c p c ;-4 5\03-- ->.)c4a..t ost )!-Ft tbifltno 4 avf LScgf clyco ihcf erj s 4444 LAS- cacrif (Slaws- iccf f i.ct t Oft Ao hcoc- ulgts/4 ca. krearsș latlq colve- Ehifojie 0 -ML bgen 4e4e:a" AS-S;t- t nzo 5 teon 7e4r e-lbos-s-c- nay cheit 5- -f 2c bfectstlei-ja twriqfp ber lo niseir UflKc.ac sftj ilers_s_fri_inco etc--etecs st.s- ee.-}t9e. lee04_ K -5 - ro Q4. One tookids Lt 9 er bre.aci- Nob) Ojog _e-fa corros cect he_reyi-bixely LVosce r e inati-0--t e t -Vh4V sk es- CciCie 55(c/c.c.- el 44.e S 0 Ec ikt n e. go rcsel Sigita; jc-in er rly comk> Wr nrr) ck kartm kln_e S:r5V -\ ti cticvrr- /cc lit Leen cele Gr ly eem Sr clic Ls 4 -iacti_cs; cti_lesst L 4ece. cs- kill ov\. leek_ Oe- LSe_kciail Ma f c A nf9 k_h e 0SL \V):0e4 ti\-s-/2a \25- ie S cona_ac lista RnL cia_k_bsuc 3_ &. 0 V-i-ons. -Seve- c3r 3" b ecn 4L le-cet kner 9-Qtaigc-7-55; hcr enhajirss or lc- ce 3 \lain eq_semc s so c usio /2er th ok.shfs. incgcrila t 7(j' 44--r t \ \A qk \\c-sic C 4- SC trot Pi re VerScj VM - bet (ass rtse4nl;e7_5 n - va cs- 6. n\ re s t-fsl n5 04i- a n t-cc/t. uss- -coolvicb r- r ther qs- r osssits cl ner t V 4:(ck cts- Sh_c- t - eistt 9 q try -ties50_c s_- kg' 9L 0cfCct All {-Le Wen kinerer vr c ou r Se tivcf-eg tier Le( i c i: o 4 Sit_ Ve-5(4eft Ci j i neca n ii beh ;n; her S ALS 4-esi-en 9 0 6n 5 Vr-r -rt 35k t c5 honey ikiut. ot

137 VV-F-N4 An S -r-tretacs- -kirk-4-cl jfr4j -0_ckge_r0tie_L+.7 pa a 47_4c-_s cante\a kuck; S_\oe cts \a5 4 tr;c. cry\ s_ on tio...sio)24&e_r-l(c4.c2z re ish_ ue s\t-ctbsic±cti;odaff esti 6tiem 44- fc45olf/5 Luz brc rose. Cs tnifts. kv k \Zit'? S.ik i Snac n r) ra-mnisi n_ms L.A5sie s- ne qs- Stqc n ovcs on c r 9Cc ir) )Cjrj S-inse_rs-ç ckte 4/24- PerfccHy Lst-te.9+040/ i`ctc L (74- t-scni St/-S terde v_ an L \\norkeo k4n5 fa" Crook ri arnallz." Cqs-t H. f Lit/ t (elf (-Ng too cvil Laccnj ift nt torc ksa c+ CcS5r Pejfl43c4Jt 7?) CSSet34 \n corfalk- sckb ie. \-A kesin Wcs ai t'n.n jillte c K n 0 s teake 4-0 JiC kyle. (-s il5 4ALcôoL S gst n e c_ch 4 n c 5 tra--;ili 4 2.4_Pout risci giesi_44 4- tjhe (-3 ouejni r \ Orel sco Se-5 ;- taesrii'ote_ltr5 k- \ rcn cl-os girt 5 re c t eit cesc stfocss *SA' k te--6on ct rase bacife- \i 6A.Stl ktqe_aek ecesal tte-rt\l cvvi exc locr Yt css jutev Scrk (cafel i innoccnycq beco..)- ta.h.)70 e_sli e. Kne o licna evil?ease cv) le ) c_5(i_ tiasi-clic:svc 4cq i PC-Orte ( te's co ci/& bcs Pic ' n e-- Wroc to occ # el/err lae-sn' i" telkalts VecA ca..5 \F 40 ( 0\-- Klt cm-s 5 ett.sqn- S- q 5 rive_ 4.;sn'ce noaickt WA_..) n \ es _S snciccris t? tg cue C Su c tl- ih rs r GriA.. cint cpc Lswit cce_u er / C3 L b is- on cs to son c eill_va ic t C nc_ c qn f isfilj _ rc_c it 'Lt95 "--btf:. Lee-r n \-- iin i_s \n-ntr ooc StSle_r) (_A.55j_e nso.)- S c_3 )_q_l:siqe:s q A5/0 ilhl t C- CO / -OH te.atue soaci- eutrf r e-r5 on 7SS- i...40 ;4 iv-vi_ 4-0 Sc GAS- q j P ar At" b 4 Coc4 4. e coink 5S crtsi- tie_f_ A kfut\i Sc-prek cc.5 4.-tdnti- nsiejorea4pp(e_ i-soq - { a L l t Wit- on k ;L. cl.34 / soriralfs! LS/2e4e.Soicgoe- P qrjels ilicci- ty ilsf.6 c j or t= t. i- c)c /2e_c P40-;es Stw;ssorctier looicias {--)f- cgc ses t.. 4;i-cio (qv- Ct afige-s Vitt lb ft -54c 4ed- CA/CP C \S<All ci- etrson ' L5iii- he gbtc- to f ut.4- on i c gccle imks5i- 049 tik5b kg her-rsksr o cks- sk(o) gn!.. Vat co. kin c i- cii(nc i- k/4) iok. hier 45 et/ t-m C.0 foo tt 5 "C 9 F:5 \Or 6 lour afl3-- t ut \- She. S S nie- GoASksn+ ca\ \ouc\(c. AfL ct C. vs-so tric5 ' \A no re k\ Lon5e5 flal \'y 045 5t7 e' L -been mi5t7f close to 5c-H-co5 S4(Af4t 94t eili at \ ki t Llotirm be_ scratt crct st AL.erdi io be loci_ ciirtics- Pia ii sifptiic - 5 CAM-e tikht tts- Carijis croi he: rro.4%q plc t3 ()mkt Lce Lr ; Ve.- c bnqirca crier)scit kt. Lea\ 4-3 natre rst)t cctrztq Luto b c Cbcc h5c er_4 s- Nosik. c's keescsi -Ora t np ctr fine ocuc -6t CA cain6i.5 st(40s-.. -)4 on Scc r ( C 5.cLie C 5 (t 4 ir \-? Ckr Wopi S fc-sits- ilk.carfikcactr RrzzAAL ne4c c orscin Cu'N. CC cit ). CA "ROCAS 0(Ak t tecta inerote.50i As 5 lacy /4-64. f ic sn cie. 4. ETCY

138 vc-}o h. c u SN )fr) s\ 60.cojeA n m cu )thti qb; AV-t -0 ) AV./0 \ -V"\\ --34); \ k \J;) (30!"\\\inl. ;\c -Cu S ASi o J J _2 S----?? \. Voti -ass'a a s sa nt h5 '6 \ci g ul AX CM3 3. U 0 VCA )-3r:Lra -5-5 (2.5. a Jo- coçq ium 4J eracn-0 )-A b S -a ucci tt4 - ircn (7) 3.5 hnixtr..ci-o-je/2 Cc \ list -Vo Act) 4tTTj -AL) L-JA vti vithr -45-3/4-4 -a) S.g5-)Jṙ:.-. V 05 7./ Xra l a -nk -RA -2/4\ ck S-C't k 4 &4 cou) 04 lua (4 5 ti --t/3/4 4c* -3 -a 3 u)n Va A J-) alval crki""(ko 0)% -2(0)9 )ktaasi Ay A03 4- cleh.0 -SY% 2-5-(6-- wo s-iu9y k49 k.8 Qui _S- 4.4Ys-a --\ J Ajj -ratin? V y 4 r. 44 4nUlA hi- 0\- gt". dms (4ME" C' -s-) 00c /n' 40/4 saiks viol9th 475-?4 7 7A.5 9-!v't eals!5du' St N -V/Li icntin frzityce li -44; D g v su urrfubs -bcnst UV S t MC cjb sj 4 (Quo ta s - JCn4 Ti crb-vistfr t vor-t SAO mcierartibrti b q Urni lt74c C O!*S-S 4)\ cvcrrits" 4fnC'S"?.4Q. tf\-i Ce/ US'? r-ps VA/it? - 5 As up N N 5.o n :.: 0' ; 7 ' r U-d VC 0 tinc /. `b J. th-7. / 44J -ty (0 5Vb4-ita Lf 4Clib uo 04./o -pvc Lb- r s -)CLct niks- 2c- -NO/ trk f Miff ".5)9') 9 4'7") r ) re/ C e3 'TDO Sb cu if 45 -ill-qv) k A- :TAWrs7c {çwfu bc-3 0 c)jj )3/4 Sb. 2 ( at-5406t N"t _a_ro cf.}.5^-)g-5 rs-rti!too f ci"" f:r -?ve. ii!tapie F-c b cirri 0- c rg4- V Sivzrt--) 0(mo 4 'TJaWi )cio T A70.S.VnWif fr /S-0 ti irtiy --)3--'0 zt S S)TD9 SV Y lb (-to a cjncto lvv o G9 t/ C -Wn.r s srun -60 -a 44A 4b u scath utj *a ti 4 vor itaco 4/-?la -Sys hi i eivnrd _rpti cthf htr-too suni3oa ¼/r - i o.s-k-xl -a.5997) c -gap /44! &ip-t -) hint U! 4 /lo ci 4)9/...! 'chow)! -fr;t n ive) cpta i_rn 5 cne oxf (Pi rot J j \ ok 5 tiotki \ v:s %Antral j i L itts5-') arvti tj"""la 'kj*? As C utls-0 ")s- --ninci s is Sitf5?..2s9-) Si t' DS Aral( bus!'vtl n oi "?-.5Q 4A -Ton syis..scb t/c)..s.(4---nlinrci Ya Die 4; 0-tThelk. ko _nk-crny J -fal 5 St -}s" -S)0A-:\ 04 a S- AW) FAPtfabll i _ au4...ra \aa _ ape./4

139 NC?.?6) TeC3) f lc 'VT kw\ crj tc_ l out L thesci- o sccfla_cl-; ne_rs H( C fie. ocs- _o i -5 All_ e_s-6 Si\St CS A 'at tbv \At. 7 fl a n n 50 6.\\ over \lac. r (cc 04- Sefcck 45 her fess" cgr Otkrif C V) vt\- ict 6va cik h er ihci itantio 5 :ger e-2/-(ea 4_3 riveli ; n 3 L½Lr T o_c_frk4. re n 55--ciert Ln -..(c 04 h4 too}(s- dill Seeks fir &0-0:<f. }be re m Oaja ette fl C4 COCO C A ks o StckS q 4 44 rt_e CAL Sko oli py or5/4. \_420 W- L h cl 5 o kicast4 aec One A. ni citr-9c tlei kboviic hot./ UPi c S ir_ ti)k s Q0437/ 4 rcni 3tA n k na c-4nl k sc\ ei u-sj3 MA_ t 4 bc_ pc;bit C krq`a; V C ; i5 AA -- CAL ilata_ccc. roiel b; /.P it \ Vier VoLSAj4\-04Lkin_5 \t: qww-sci Cry5ct f Otgeo LOe oeicritifie The- c_ -/2 icst c ne- k resm) kst. ekos \tio LS S (An Wks- ri 5 cvs- h Co t Ski e (..sc \ica j L OkSo - enscy4 MeV k C6ES4cts.4Ctly 04nktL Slierc her Si c4t (43 ti ntrjc oets icy s he_ ihssi ; 4 GA\ anti \cnuon rlitte4 of ottic; GA &.o rc yv) 0(27) -) i i _e;-_sivic_ci 04 O rtni- tole 4ec ti n /cc' (4+ C ASSic et LASS Secric-- le j-we fersory /2g- y Arc is) S atyy om- so cprmfrimi 'cc ip-t 44 L i0.jin 4i erc-ecni ess t wnly Sone04 S nnc.ntsv ne_j f02. WsSn't e-n \-;(e n y S-LArc oc ti c% ciansikreri- n 5 Vvie..- -C S V ance- 't Ocn tet_ tr;:c SLL _ Ay.3.-{A - i'anocem v -vrkt sssvxr 40\ ko cjc(-)n kihe.. can or ccr0- LotLfak tt her ccrn rect S oi n - S S5 r tly_9 enb erk_c4 -sh t -F 4eu ç c nk.er -kylotabh j w_pr iols ru4ct of her LSire io be t3otta Ercc. LS i reciy ty c_nns no ue..\ kl ef (sn cilwho Ls rictev 0_4 s" its n }Ario / t7 <L - - SE )'% ti novf n b eckvsc..) n)thi firect CAk u c\--) c Ceui3r L ASA fcj e.-7 for "hies- Vi kn f u/4a-05 0-Of 4o 3 /4ii e. \eans. C/ ti Lstc-c nne-- \ VC '. \- 3rC- 5 \ Ci rky one_ GArn ow\ L h n s -- SOV cl_ is V A CM kin g. \( n.) cal }Am le.s c kkgi_ uoitt_5 bkc-vss ccasv( c V@M_ CASS n t.3 GS- CO34(rc Vogile h iteg4/4) Aht..s i& 4jd t Svock\ii5 rpvcvn AAnksr WtS-ScriL;45 cl(nts \hrosin.cr iety J iiite ous\.s Cr Scdc-S\ ;\\ esc n5 kokvic- (-ho c< n 3 n 55 i C ( C >ter C)4 CLAW_

140 #7*4) 2L 45-rul 93-3 S2-Saiol ita5-7--a+bm.rano -r= u a '7 /4! cubwec ict! isti 4 uo \J) g. -Dbq at h)ç f7lt u 0 Two\5 ç &j ig G _5 n 45 (QM} Jape 57 Ow? k oran Awn -Pirtnne.) 5-i\JD b - Ya (" 0. c4u ciiikrdr?).3p4r)t) OS 0 tiu) A )0'3 5. 5y rsi5bd A O 3. c73'aj b9kk. >b3 74! -cb n (95--)43)-al o n J /4 75 vo JC s:! Q "attp fl) Aajj? AT to-aig J?no 4\ z\ "ar M-. /Om) et (C oui ücno)'fi k'l34v c utlsni ci r)\-) s -v? '?Mar 2 sjps-u U 92 - i io s er Jo -Doi+ s-v!75} v gal traormiv -00 oc-)/o4 /LT D.) j (ce? svpoi-r_rattio -?-\\Lc J. 00 C-!) 4-!A r. 5 50Jk0)} 5- lig n ool <3)24 _5-..b datmajd sid!b -C7?.r)-VDN5.2.(-XW) 4 y\--) i b Alno \?Ayr nch i A A! isr-r/vb "V kj V ' lb ) Fol. ri-;m yy) 34tA 4tos to_b u a3 NA90 )7 Xbjo&t T Tsfs- uw-) LA sic) cio sl uoi k 0 n s.)) n0 4.-aii surre fo_ks- s-thl 7vb Lyyq Aritoois jjei li n.` 4D-unfb-7 r um 4/ 0-."95 -tb -iya(a.thai k4i9j )0nr lits cle lu W q t!ub; -)Joye-i ch4-nn ci ninra k lpy? t5 u n 3 k \kr* AratTht n U csk..- >) n)- _MLA g J "4'94)- 2UtJS Lu ta-9 S?0M5* u.' vd -3.W.C -ao 7nY;S ;Tttt/Q /tot -).-( -3-0 tou)pob ti4---ibn./ is- s u T iq/ -7.fctx gki-sostic rsu 'WT/ At' n"-lhat S.ladell 44' 6 ; 0 9>t! t it-a a * 30 A-rot 5 x/07 -neer! 6 -nc JYtbTsi lsrt5ijsb -).4 Eli -D25. gli k. e -S.Lk is titk 5 VT) cr $ -a\ Vdtkk y ucri dr\ C SS`) Sb -Thco sib A -;aa-/4 To-li OD 4 -vak.-)y; J\'") Nincr col-p is-us Tiç -D R \- s_itt-"kcarcifhtv.tqj -Petn (i5/-?.s n;. /OA 9 }-33 n 4/y A u Cri 4L/9 -s b4 swnj D.0 chcult-bid o AlACvls 7a 4r 4of VbT5 2)j b7 z TvD r;is.ra--ti77 p n Ax.9)-5` sb sp '9 fr.' " qtt tj fccily tibai ka ocar c\\..ck awc jefibs /i. s? 0 Ula to-cal 7.) rr0.n2je5lka "%Pact }ovtu GFY"SlAd 5 :P.Tc-i-\ \ (- 445y4 lup '2 SM)?s -ra --cri! di C 07") " d f Q\ kpoci 7Vb Pot M " C AT:t eit4s -S- n t fr) -/a 4 /VD S ip A ). n7) (no- z-vna frvot-s-sti-s4549) Li C -Aa034 4'04 V = -C -V-9W-C-\ c:3-var- A c-+j-eyo qo? if/ Db )" tr) \ 5 AWcn v \9_3 cin )\9.7 -ic r -StuttAJSci - tl s - e-ym ra Litk 640-

141 5\ -)4.kcA qopicolivp...p40-5 T54 V T Ji6. 7)00) v 40 (HQ slo) n -n (ib ou ç tio 4 Sy S Cbti ro u)s-000 aci A L4--)0 4 hints" cul 4} u S o lwu s'a5- b a 5 c?9 J-jiA COS-A tkalin gut un );)\_5 Dt u 3-4q cst -yvbs"-tub ocj S ' l b( i -)c-k\cy lj\\ "Oir -"( at( AR 64. -??s-coaci ns- -ko idrz Ja.suau-.)) U c\6cç tg. 07 )c-0 6 -as- i3 ti ptra -roc cbss rib TA s-c 5-.5-s-9) \.! \ \!el S"> -yob /%0 00 Q -VT ho f.po's nilhe -)4 -Thr0 0 ).VO -W) ^) 4e-rnscc9 P ais- -43 gt nj #2 t 4 4-calti}tnUyn5cs-b 4.7v -S-C-" CUSLjnSmi'YO-- -au S-'4 S.S n i "D lcss0 ti'i gra4ac)nojo b li 5v!A)Ssift/ <it not juittr Z 5 5 Zt -i-rs!j -Ct 4 vl".sdcxaok stri &Pia R?A *--) 9 S -7?3 A- 6/4\ isullogb.7 \floc) l').')s0 Vi rg V v h\g Sbc'l r \bc' fl cçiathlit &C.'S -6T t/in-wthe ssci "0-9 )! -z itcior: to -H T +H s n tik-./-a& ilia'? *yid\ j)9n icik.).5 7 4! 60 NA40c) 7czi4i 4ro -)00- (Pat (Lai- q- Se c -2/.4s_00 /us -yzyrfb rn-a--)_rkn 65-?t4 ct i n i)00 " itj _75 k7j r FT5fl Sscl "DGt -??5-0c ca no ¼Ds) 4 #-)J 3- hu icn ioi a ;>00 \ (0A truly/ oc..0 'NJ 4045.GS ) wo "Rif s9 as- --)(4% 4.5q0t jra.9-0.5"? '0-'-4cY56. 3-AY n4 V glit O)/3 30 "2Q!J '>uo iu!(.-5--tpwo o) -tro2c-i 0043 tpo 5.; 45val--z)vm iv^ofb ---rq ( Jen "ruf -Ti no9 k \-- 4icY4 ea 4-\\r?c- 52 Pri-V947 i!los < ti -<kl- T tnl4 g ki)ir`05 VVO 4.2[4( J Tar>i'ets-recT A YAS 'W4k) i!".5-0gn}!_l fl)n i-jtti zsti- zg0ovd.pic -atitytt J Spit? DJ "A r.ss 5.S? i.55-)\ )! ALAS`A. "tatte6a )\-)) '06.(43y --zelais u to ir l i g i>3-00- cli og- sira2is Nhs n ;- i 4 fre tfu) +4y.rat4 run4j CicciiaLftovv s0. MCc-S-L'i /Jeri 3-(7-54Tci.).!0.c.afT.r). urcifxci %no M J)tj n no 4 J t S 9 \ Ck ; u fr j PRiJç oe3 ThiCul_ b " 5--)5*.0 -A0 \^au'o TuorD4 zi l >vac) _r-a.a b ticicry s 5-)v) -?\Sc 4 -.A s-rarecr) Awt.t A Pen- -7kooLA '9-40-aS o \\')b rava 5-valA (C W

142 is v_ 5 5 fl Aid dung tostii --. pc. C3sy)0 loos- rmn Yd vamei- pt)4- Ay! _rb ch 44 <ina( - ) oou 4n batra -snoi SS 96MgHb 2 q ; st/sba kic f ol bo _s-'45_bnc7 -a )-D\* k -(wq5 ater{ --ca-ct (7-k.Ycn-c 4 S)laq./4. /-).i -\ q b- tic" Sd! Li -raq U ND VC j VVMOcv-t -Thti /4 r 0.-f Jr '2 4 -p-fsct n 0 4 s -cy Lit c? fl '033--/ <kl b (4 Sal SR" osbko - s-440i t{joojciim Lt-7W J5 V.9 n-m S:aY5 ity C u.? vvilb in M S' trl? 4'5 vtf rb-lchc qvniabi czt 04 -rub vo sd))/4 5--aRs- ->nnbv) -am} 7(' VS S su-}nn9 Jos -Jcad -prsa- rkui- A-A -Tub 533 A; cnoti '-a s at So a-5cr0 45' 4 J0+ b.). isita h 6 00 swn! g -sys 4to% cam -am)( scgo)_en-(at. 5v; U PCL-4 S Silfi S -0 - ScisAl 4.7 s'4 VWC Ttioe _si c( -Yp --JY7ti? d-s54:qcsi..taloydaw szi:saa 55) mime sibs 4jons kon255-y9 -S5 Tu 9.u NN -retie)s---sqa -5/ StirAW vetlobta t i vs- two 4 6ii f. ivy) -) AA vo Apia\ bop -ay it /b eg - ). 40 u.0 L 04 Qcno bui kv d Ni-no yi Uoa La) (.00 ttsi s.o ef VO 3?) if S; (re tak i vb lb 0049 M y ksc-m sb Witti /aro c 0.0birtW w Q.)} rvcis s tilliv!as?l50 3ȚhT5--Ku4 vi s.!ic nu A ci_r!t- iiiia---sru)j -r-- S5S/D clier> \ "?tli U`or 4 --)\J"?\- Jb -)tici. C`T 70 k) a )rnt. Sti ; )ity)25' 'R's' Va li+ /.5 4enue --)4b)P7ub-7 S.bcnoc) 2. 9 /?J)4 b 'VO\ \ An i t" 3 ' 5 kni.)4 ) Pg- F5 a.- b (C :s?4 ) 2-3 4f*s tic 2..)U ivy-a& (clern i oj- t-)7c4 Pc SN\?id fro s-asioiji(& j rm tj _ 0 Jf 'S a Cl -r)0? MCV bnjg A 47T -4)4 v)-di 5 b crli).! " NY -. sj is us- z (Ai -?592 ta\ smusr ba it r - k n-)05. A.J% 7Jac l_likon ) :-. - /4 scr-cs -itizi JOS )(4.7.)Jj -s. ->2.3 buc 7" A D She-a V 9 --ns to 4 h. (4 t mar? i idtk. lin ha l% Slai-Nscl h npq -s -?rso "tp b --Arauscn i-nr.fraj. tfmo -"aro A Z-Za3p - x- Ac_.)_ Li_/_ltrko_i g_j-sio_a-w-cfrt-4-truilm 7 in tr- G2) -P QE)CLL 9'W t

143 \`)Jr4-0 in9c isr JC '>4:: pa/ iiysm el QGb /4.n4/2 s 9N " ov'i orb v2o)c-3 s--e nov v_au.7 Try siog s ). Jule cni bisir V "a lou vivc) cl /Us Ain9 U kac-7 SiiHc S20 ib44 Lja.A cklog UP) Lio)9-42.4W LlbMCW"-) b ) 03/4 "5-Pc") LU\Aeck 8'''(:s")4.\:\ it A?nk_55-)i gg 'ploy`v ti""ult- tf)2i-i Acft5bi- \ S- VCMcnbl 0A- 2nb ia Ub ra Oni b -z!5 Sb e) a(5{4 - Cjos -0 libp5hu 7bA 5Sb? 50 A-)kbo rgs)6! \D %" WO') -a ia-0 hl Si idra 49b St/ -)-glibc0<e? 6-/40y(.0brive.)9 `-} +not ih [44. '?!s.59 Aon/ Mui u s-. \-`_ cn S bs- \ -ar ishf >ASS -Msg' )b>ko v-4 AL/ -=./ 00 6/07 ok snc- 55:P2cai \< Z47 tiv -u-corlysn c-try'y 'DM* Y)-ktri '040 4 j s leeg- s tagb. At) us?5 a ) L itb U! -rabl 0-4Q -AN25-\ \ la*r 7 S A? io 40m4o s sb v)(9 -k-)\ id-ravr_rcf-dinv 04 ) 4 tt'7 -DO sb 4 ub3) J 9il -4'Vnt? lib SS lb 4 k);5 Dtb07 5 Lif%rs* 4/no tosuh-a4374nu na -yunoci sysi 4tocik v) 465Tho. b_ef-f (S? Ja V5 '&! a4 4 ci) ;Ani adt. ts. (n i- 5 {-0 er p-t 47).rael u S-ra) r ik3/4is.+bisl J if tr25-5 u! Cs'2-3.) z v)rv) eilv-og.r " TAhu ratici Ayr) -q!ccyycti_ (A/4a wos J bdi 4óU95 JA Jci scasss--) CVN 4 -e\wc ) 4q/4 kk'h gnifc v sobi \lb sr) 0-)V9-f z sv Jirr) rdkuk yb ram -m.truyra ok U3 anat. LS??4 z A b vt vsnoi sy_ j'xzjr ff s b icy) TinerSpol Ao uc'en i-smk o jcnj z - ubsy0 + b'q cp 4..z.!4;rsts- a 44 t4ci j nitancl 0 n0/0-at) S3:9A- nnion ss ( 2ify 4in -)K.O.(S'. tx) hb:/4 'pat? kini-% 2j YA io (Q L ys ci -)Th5. / no-(5-7>tr-ni -}7bri-rart3 c") DvA-Erni' "a ( \S't A. -- -Par?tiov q?be -)ucx -QtYal SS 4 "rei5lit -wo l w:feu-sail b 7!7) W') 6 Syll 5-ft 5.5-?0 J vt Lt co!o4---a4-3 -)4 -) C A ttibqj 'v5 09' gl.0\ 5.C-- af- 4'bri42b gfr idlo ld -) 4)m s- '- k 5.n 9 -a \i" A swvs-6 0 S lvb bs- Skh Sed ojs ii'do 44..s-0/---anaq -Nkti -")i4 SUp St" -all-4cl tou Jat4 b%/4. 2-3) -4>oral C o?`9 h b'aci. csci 4.ity -Q -ac*u 5bi 4sviotv3 05 W.0 ) /4- hca 65-4/ 0 -/ " ( C r-nint S.6." "".!533f) cca ( CA st\ Mo). Gk. rak5 V D\ SAM Ab\ Pea 44 yet.2(0.0 TttLl5l.ft

144 "A l-k irn LAM ""). \'kuc 0 \ sci no LA c5y) - 2)' -OD? -a \ aoeiniaci b ADV)5 5 b taivata 5)0 --fra-vbc Drb9 -k \ 559 GO-k-Vab' v\r Pa\ 'WY> -Dc\- q u!pp 0--) g ki n-koci (AV \\\'') 9(" Uotfi 9 -FLQ9u-o2 0A AU R Vb \c'er) _S-DOG 00 9 Vu 5'9 -b4fh tiv 2. v - JC'.--)() e Vb ci J-R tilib 40 9 l oc ll isvp vci air -attic ") -3.5-e>k}. zil as j C 5)0-/4`!s\ \ r CetA *C) 4-b(4- -"?-M SLP -30Ch -ViDe -ra-k.p00 j "D(Ai. urn Duo 49 (J-)LA '?Gt (-fr!bt aa cv ) Ds-- -0-k " cd- 5 - k-) \(Aci-x z 3 9 c-) T b au Tang U b W t;ta L ata.pb 04 AtTh')W SbS AD LA- rs\ Su -v(ho J t -27-Jcks- 4 ClfuU529tnu -n joa k k tia _s 'ausk - s-ak api4 wg lv) vcncl V nsa'a\;\ 90 5(-) PY6/ c7u -Mu\ oq -k} cnc"a ca An "vy )Ah4 luflr vna s?ssek -tuv irtgal 2;-09.t-D).thro frb L./../: 0 " (4 if! )0)3 kl gtql-ths-s\s-stol o t4 Jc65 - -k ylo -;JacisiA4 /the \-cu riis St/Q(4 7bi san y4 f /DO Ld #7M- ket -5.2)?-;tro 4. _c_pkipassa 05 7v-v-Faci --b9vvb i(9e4uro4jraiucais -)0 9.0c -ithu sbo suk\--caq oi9 49 'oi-w 2 44 s btkbm j -? t'o 4'3 P on'dmt ct)"-0 fl.2 )4 Go -9-3 m ho 7 ) \lc) by() LoGht vy 0J -irrtr -rtm fsm' 4.5.G -3-cfrnith\ b4 sro WThkoi c-c 44 Too c 6 n" k vt tho-uni tiya Tuna jar)-/4 )twi n 3 4.yr) _r kfmii frj tiblshit) -70-7v> Vb -VP9 ' W.)0 OA it nv c-f 3 9 TS tici Th ern i vb T/S450 ai. Tbc -t? (rs4bn0-3- i iz 3-c -4- / 4 c--) 4 S 7r47sm trot)--b s jb ula tub W5 b vj 4c [- Tq c..a7-- trg'sj- yrutiry-rsc- teo3j 4- si cb g ç is 7W T- S /sti 4vo 95 \0'4. ib ervil) tnitt-(70 s < 2c-s 4S-U0-4\0 Jtvk --a5\ 'a 4 - >Zwit? r 7- tfrbif )i0. - i 9 a.5 )6 4.bily J.} cv n -) 9 )4) cu\v-rd 3Q ta-kfb3-9-'3 'i ---94C4 ivy \\kq.\ CalC c 'c'k5 qui!ci 93/4seAug -2-5-) 4 i.//lc\ G Sba GP n lo-ca)a v \\No ewv-au "Auq: V3 -A4 r-b

145 AZ &A ji r-24cy \\ knc-)()%çnjok --0b l-)i.) S \\\j )0f) x-)a "s-th \\)5) vn ) vt9 h' cry ) j 'cm tit s_od b N09-) U) -? ol '/40 \ "- Ve - C -noy 30-0s00 A bc- 0 5 \ 9 -au -Je3-0)4 s50 anka 0 - u 7 Gb Lj) R 9N..re-t-kAral4 - _ rdc o5 7 C/ klb by 64- -P3 ti V9 tir ;s0 _r?(a sj 0 iorti VT q 9n j u l ASbyloAeo5.5)* 46SVa f> ralll ca ) s b 400 " 5 Ln s og 0s iscv7.-no*-^ \to Ta ro) -PsJneo \ At CVa trai ----?)? en (4 u' vc -bu-d & _\ kr) loo 5 _ -!s-fsj c_a-der? Qs' :T -Fs k(f)p7 na-/ -? L.) jci -6hJ.35-) P. 5 2 kr) #2- çj i-g 2 4 os- L.) aoo re/- S bdio d A ent rn ")/rivni un -3P Tnti -> itif 4 -Ti-9 tiocrsi - )b Vb /- ""-Ccni u" -\ P.? --Crtttlab g ic`s3 \-`.-r) u\ \\v c.()ok Avi3 -t-arra -S ) bjc- a s >5-. u apol urthu -5 gv!-) n -\-)- 04-! ct 5 y iu -34. >k 2 a/4-2slytoi-ks- -)uky St -alcs. N79 S re.\39) s> lb? r[li ha A w o l- u->\ not V/2-cn o U $ a (ll'nk-5 on; y;;t smc )\ S ij S lj Q/.5- si2 nrc'a ubr) A: ') `^ f>tv?)-4 Slid\ \ n a) b Jor-Tbe Di/ /Va. s*-0. Pa y Uo S}Vc). sbo o c(?ljyro -ton ticro Ydd / co - Jatvau "Pc L/0 jj VV i"3.903c)veli-tnab r ) 97 C.-/S -Y7 M lito 539 \ `3? b3-vio.a poi 0 )k v ho -a 4 T v rcut g vn.) S S?S'S. s)k (A-) nt. t/ u! LAy W) 9b2 05 S00 -'0 0 "'5. Z Ci/ hi s'- 0-i P TO 4 25 )?(/ soss) - LAS Cvnv)-S4v) : -A-na?Jiro U47-. J> LA U k -ftn) -S -Db ca-5-? -Cul:vicacy A '''vc' cf )4 D i 7 SnPri Rb TRA ""0 i J u bby v)vd Tic -0 S \--7 uv3--75-r5 t 7 kib jr; u c cal t. yjc4 -p cri e TA z. se -.4 us Th ey )3\ 3- S\\b \kb 9.nc;'S s f/ ;ll 34/.<6'3s clad V5+ W4tuCt -be4s- US tac inci \ çfo(4)_th 40 Fs- 40 S2 5i ays- sh Sc. SFbc -"e?s- (:)' 5 /.! kx) p5".64 u a he4 s g up(mi c ( 2 bcs 4 ucuj oir 90 Q-0_4 4-b(- -).0-9A_ a_ -r-)3"09. (A capo A

146 . 9 A -reo) -c- 4 Wet+ tirtr 3--covtr-4-a-e-L.- vrwril-r t4o -LTS v"..)--\torr(mk.) 0S. t C5 C-4ft :-Vi t../2.;5 /2 4/ rrestri -6(r-cie-44 t C '.( tri ik_nr" o cc cin olac c \- sco_ etz4 r n 0 Liet-iVogrt Sec- ct_ b4alc -k osn- hk t-- Let) Yc r methce sar 4 Asv a ;5Cv`c n L Sc ok.vaic ect S; Q /745 a t- tro-i v t- 4ifer trics t r mit ut car- the_ :k4 talc S L4'(') 5 (lc etiv r_ (4 O f) kt t c-cn _sce. ao q oti.5 5t..5.)rL ncktt Abe..25?-044L c.st- 6e- cl--co rikt.tir 44 AO- r c)-erth i S\-a (ALL re 5 nrs- cq j.n cif 5 7 or} 3 L.) b rl ;( TY 5hcsJ7 4 Pir_ec (v Cch_rt- _ cks Swor?.. \n-k 4 ni cee-k `- \ n Oe- nolt.n 30 resch vex' i-0 E LO -the 3 trux Rrt.k. k-j5vd- Cr ti <in vare_alarn icros 0-i - nl t oll 4itca t (Ccf-n 4 ev s oca\ b cstknce itnc..piwi.kkel_sric-c (.5- Z.S0.5 _Th\. est. el- co R.m cs ct5 c;5 n k ttool l furk y 3e_c_cic e_ bnc. tpfl Vitt AnCt 5 rcsk. Ori Se- jl'er"--5" ;4 _n_t ML qr i-ci kko egt) -05 s- \ou q flt S Crl 57eik bric St 'di ftcf-f c-l..(c..s-scc_c_ GAL itrien 5 Sc- conk NeLLs-'7_ 4N -"firl..cp n )Acks oca TehjS rical Gm r Om 4hr.. ipt\i ems S cc K bis 6 haqii c g ce.47c o tti er foa2 ccadoxisiy uthe-. le-c-445c t bc vc- inr ve-n ½cj t in i".j bc kci iikjiy qii \"c..\\oncr s\- c-er n- t- c r n4 n Cckc Cs r St c 5i r- qt. Ls i t ra-g 6(2A. 4 tts c_ivici b koit Sb o Q9- e 0: 0 Pr) zi 4b 4E -Ne.t circa" c..5)-; 7 Vc-Ck i SkVaVi 0'2 0 4.efl \-;.00 tem imae L tn 6 -s cil2;irs' \.) na\- LS qc Vs.A\iac A4 tie_ j:34} k\le- Ft:A k lore_ f 5 7 c 3- ` 4 \ _SU Soe.3" r si nav kc c+ i-k! L ttlic An-c-it= Jo LSCf `0._ egje.cfq k. 3 e so ts-k-s- %Ai r L "tima-. 4_ sw;.7.5 _ n- ttelqvs ks:3al/cnviktfa 5`C S:;-reTicts. n n ;As \:\ ncc\ CV" cvl es- Lit "S} tiy c -7 ic-ibli- n ":3 6 itj.si. ritor -S kir. 0-e \.irtter H." 0- Su;. 3;n 5Ae._.. i.cr<4s kvt.r. ru n's cinc3 4- t lnke fri gucl 0 WAN ils t_qj Co L i) c. costi_ '3- cieq4 strea cg ( taextron..r.-te..sin \... ' treme4"444.steisit SR n n iris i t. n nk- Me- ri g ns Vcc..e. over cq 4_ c;/4/- sysi - C t ele--dt -CM p0-.

147 - j- `45 Lo A Awl s)-- e4 r yr)li ci ci "TR -ifs tq-..fre LW ma SOF 4 svm-abk\ syci /4\ Ja hia q {f Tit Yr 0^ c4 q-f. 57t- -di- A.5-- n 4-0-\ is))su 7a4 04 -fa jx-;) s -? -/Lati iu-weeiuy b-aj op m>t eilm. 5^ j tksj r-ca (;c- HLi& S' k) 9- SM --S9 c ssn -x/k "fxr-e it hs SSv. 4: C-N V k k "i S -3..S2k)..ra)\ t frc\"?.? C ir.v 3 5 S.) TUV--C7--4C. -t.r)r j sin r NJ g (r) \\Y \- el/ ChCl C.' tr.-4 h-c7} c-ou -Tv) -a ti./2 :Pact) bal 05 N-)..5 9 \- 2!Air o 7 4 ltub S O J\MTUJtAsl4- ).03 Ci 3Th kyanta.ape CJO- n C 00 Vfvjçi tj c-'yforati "%sti mty b j?4.4:tbei."7" c-vu Lira 4 ATVLOV o WD( vh ncy 5 "A lkk -Lc 3n) -atc_ SP S itcti h )9 %) /406 VD() =n u fff'/-?- -LiNS- C i Vcs g '9 04-n -ac} tof -rje S\c"-lb x e4 5-4 ick 5J 0 ) s taaino OJ -.)\\ v\\; k vi 5MT "Cuinbliv -DMA s b 0 _freibc-n _le--fi-4-4wx434-{cwircri-hc i ce s t:r5ft ocv S/CA "DM AsfAis C-Vitir?wr?at /.0-9ai.WAs"03 -au)c-a tit-v /.4c vb oi vu'n\ ON -qv) _nk j-ço7 / ti4v.;( Arn/4. L C Ta7-) ed. 2g: y -3 (d-r)fti! -3 0 su!s' tic') 'D-Y-3-k ja".70.-) c`k -ar"/ta ; V -A/4 v-o7n L s ccx l'utchth "atik N')/C)..!LAS- S' ").tak L: 'lc ta rin ;0 it> V)! s b tarlew? s -k2 tin s 's 5(rce u h 9 tflç. n -L\57...prhut) ro9ii rocm ijter fld woo b JejTh"33-SS----" ) 9 V.? Lt.iwu-kks hu V-0.aftt) ofj- of c utti 4 cnt o - o. r'7i Tta -) -? ti9tsi4-4 ri ck -s-g.vo..ko -tic.n sn -Ay two omn we-) Uorm \--t9 0 iccm-;(i V-tr) -n2.) 30 sa0o 4-30 ucnto 4 %. 6/ -Ho 2icr.. 0..f -)6( W- ta ---"Cr-tr trarnit. ento -j L3 Uhol Uy? -32/9-2dio 79nVDO rkiwana \srpj rims? 7 -obi sil.n.cl\oi5 3-"K wo unj { u09`acy4 ks-apai s if "?') rird2l-on_4s _}-)2_ tus_ watar c ( t r) 9WV

148 ryc iro Sec.. e.4- hef 4-n e--vi SV t- lagio t.e_ LScS 0_03 CV- 4 ( g t-tc3) i v io Ktt 5-t) e totin.5 Atc0eritErt. qn z -c-pq 4.777t- - " No+ C4jYflP- sl 4C.C.;k.f.ALT/2 C- S M S Si-F(05 3t/4$L4 ckbei kisit \ K.CA- 4k( N"\ne-- -VS k \lose- bk3ol coavtl_ t5 S44 - le t.3 oyi 5Cn_ \Ace- hc!.. neye_r Vit Ara Sortnc j.2c Nn vse-rt.- Otc(t..ti... ("tier_ -new- ecifor 4"L c J' Cikn'L k)c54 4cr\) 6-Ski 5 bry 'Mes e n n..0;n5 9NL4tk k\r/cv c\vv.) r -it k `A. 56\ tr e-sh fra4444içc 5 t 0.<- Ves../4\ c35t cil Ct\\.4 c- G.li k ri tit-l TA \ nn(a ct.kra. n k r\ LV s kae-cort ' \--t _ -imjv S SS \a ccts.\ rrn s k\qs---`l\c \ col rl ove-s LSi \V k-j n Kr -- CrsS} Stek e i _bee tc'etcl Set r\\c-0.5 Ail lmji -) crohnsk 4);c9 cn-fra.ks/2. 6\4- tmscar.. S.i b 5rt ont.5vfizati ji \Kt kre_ ecn _ bs- cr. verl tityj AAn..._Ainrib u onlecna \-Setc-.5c4( -Fo5e-44Kr ial\\ YeiCV re- ri<oc. - cscr P;r0C -5ccr c-emq-ei.f_fitte 4-4c- Ci_biSZ: vjoma. cis" ii s4 thtrc f' CW (/47 kevti? L5 fit 30 t s5 4f cr70.-ck4l (..m3+ l`k sced) k9dlt-tc\\ J s rcset44 crs Cc--4- evert fiii65 t'a sttlthatfft Ce-c-i- gc-/4sr isica yo4.;45- couta_lt ino- tq<e. n otcc c_ tf = -4" 6 CL. s ;0.4 s; 240'v) e noon. t.. 7Akccc re\ec 4r k c Sc.sr tuna 0t iny C.. 0L 5l ts".rec re.504r evea S her etycs cl ea cc ar-r s b -V _2((te-- n i Mcs 3 C- " eal- MaeA` C Cle -Sh ("C ' -5co-htf vor.j65 \At c\ciik±k\c r...\r S _50- ((L qts Ciog4jfD4eL cu Ark/ _fp) if Oct qs "-kit sc\^ c- 5 " -"" 3-5- `-z4- vice fieccaricic-74krt.ihni:n W cki c \-r. n 5 VO-K f0- f* \-- \\40- A') iwther- 4 -Lq SQ./cejelL 46c4 + 7 c 5 f-3 4- n-snn-lti o s0- ont- &fo r o c- kanslair cc (--cst o-i.5- Pt u n ) -st ) Cc.* Gn ` c- Plc-s 5 - cts- 5 clisc noje_ the. ci -45- A-9 \ skl re Cc2 rai-ct ifs etc- 44-S h \Sr- \insk- col W4.- )4rt. ni ''42_ (A ; Lc.4.5 lone_r t cc) bcc S On CVV : Sctsc (SS 0.e-t4n 6 te-gt Ob Y.5 p i if by 0240C "V 4 0 e-sc exkrs s-\-.) A L\nci \[oki occ nity A- \vie- -cfyi s) c- C\C n cts Lou L t s /4 A N e-ci S y..5/4/ evqectz-e_ e.) 9 s \e) \_ \\) 6t f'ri k ii /470-}C)i-c:/ cloy ce. L cc S krt._ tz s 4r t ck 0:it-k t7;5 4 ei kocan c tic SC'cArc-C-.3 Q4 k- ndst c- Vhe-Uo.L " et." Vc) it "rkt.c vt k 5 C t.ren 7 A ()Lir

149 _ y abl --- o )) acc-ta}. a ("C v'c' c9 i tj t. "D..MD -A : ' cl il) P2 r-c.ya nu\ -:' CrV^-C2GA "d N \ Cc'ji-)! i tis\ { l_ Abut ctivak. J40 fa hs s ysi Ai ltsv C ti! Lis 4 Yell.-rck--) c-i-e-l -k - occ -e) ii\ --\D±V.. -NA\ k"-acic \ C-D'a J5 q-o voi--ou os 40.r. s-'5.)i-afak Avl r-an 4/2 -\ -\ r SW\ T A" --A ckr.e3a -a.ntik cl "D. A. V l) A-7..-)4 a cl. n 5- -at) fb5.3(7\-- -an u\x: ki n \A jcvnot3 }Sow -akk --Ttn- -)..T-Y)) 0 NC\ _frapacl 4 " CS5 --) Sse\ \ C0 \ k ti)vkl) l o..-3su\s \`k- "\!HP ---/ (V( U i- Y hi ticz) 0 c \v-\c. i-nrj-(4 ;!ti As o n -0 _ca trzra --a ka \ Ab ia\ -7.P0k ivy) -a(0. -c -)Loi sak s ba ki-v.-0. t\-a-ary-\ ka '2 04 -AL; iuv 04 -) n sa -vpk_k Tgkr rhpt)n4 C-LA P. A 5-U- C-DN--C-- o \-)V-9 6V c- _ stk. z -a. c 9 tioe i (*bi- ato o \no %.:y- /kny "P S n7 0 5"."7 -V-3-0 kr d _.3--2 s7 n si a -T-ti. j 4 uovosikity5 30 -ivhouk fr kyl."2-7 b Sb Vt -Algueir "fq- 40. b ct/j i_ 9 %") C k )/ 9) akealasermartuiletbi5 ca - (4 ---) (-- -)-a Ul j 0 'elk -5.nk 5 % S Li. 4 np lb -khi stm k o 4/r 30 s-sgro"c-2) -V;(v7k`. -Ft C ' ta l '( -r s\k-k Jar kj 4 ho 5 t 30 -bk% kklo -Q5`itn X is 450J VY - Uoicia ra(ato av -. "e".7 if nvot Veleft) 'tit: ) u kft vilq n ± 4y30 ksii! -c \ n Avnotc ni A 7hU-kU 0-7 V.9C "Cvl AY k w3/42aa n\p k 9.ttc m b s LtF 0. CO 434 " liw?jahtu k.. cv40 549'v 5-2('22k 7U0 S N0 -al J-s4.!--; -k \3/ nip t4y2.. b Sb 4ti cy 03.2.ty\ - c.0. AA io AJo5 cutmtau Jo vv Vb 5%3 \ \ ll 9 >va!tif 45034'50 'act+ it/..5--> r_e qt.it.tacty 5-7k. ki LA S's 0 "Stfto5-3 (Ak E.\\ ci CUol (. n..tas.05 9 g()9* *-5 Cu! A i.s 0 cn Y _no cn P:f2.?A:7 - ird ticrovo aci WA\ lo ko -4c;5" a to G -ro trnouk-7 an C VP'00 X 4s-a-E QucV5 k S! usk ab\k-27"\c `\\G"\ /2 vo 5 -Vi00() -\;tt %woo "di i traa CS Ss...a 4 A iw) 7 r a al' U 07540) /UV -00 nekkas ok 5. k to n ; -at? et?el.)+0 U J A Nxk-k ithi tray> Lb -net) 3.tot-aj ogb WO k -toll 7 k b -kou iteb. +big C/0 i Cut...-7u? 5 Gucil Cli tyic 9 -?tio-a. frayro.aitut ctk c-uw.pos uo n s n -k\bil 30 -V f to S a ; i si t W----'fins'LL 3 '7U./ttp.i-nt -50lA Cb9V nirs to. tivorclova t y - )/4"nlic L/ 52- Orticla..rsolok i 32. c-m-7 b 4hr0-4.J. g -eve (pi (4! M V.-0. a. rol S-PS "aili Jav ow at ra Cli k 5n >244 e ai2 D-4. )90 r "xi gid bios' 4 ;. out. -4r)(4) bi 4M--4-4/4 5444or w 4 ATC4 S' -ivi a 5 h o-2 ea tr? tvc lbt _rtalf..4+fr ; -z-bn S2A CP-ot v bc p-r cuyirid r - C i b cc;\e-.) -- tog t l ama( 5-02 )-Q 6 C 5'? iits- 5'9 tisjy5 nomodh wei 4 qb u ti k. G en i 3 0 nti-ro-7 2bk-c 40.kr-o-Thio P. Glit 0-h -aiofre?t MAUVASU k en kt sti \V-.. y ' (" c" ""r - -t 0 5. kj gibn'z ---alt -ib O t.jek5 4 S sa.! (AA\e 5-G T) tem.! tis lu.46! 30Dc-kn -7-5 tfu S5' 05 in--)ci 6 VD $ \Va li\ hd uo -c))\-0 s_ ga A uo 4 o-4 0-V -c d t.v. -- J--?c_2._ciAlk_vi_ (_los c a4a_c-fe L--A n _Sli?:kkva_ bk_ka_u_v (0 cir t 34 V VoreRs

150 0 /4 -/4J.. /4 0t- t i nasro..tsct-/400 z_ lut0 /4-ran-at -vns xr C3 C \\'9L\4.\ a-\\ 0A ni -?:V3 (Ace\ 02 --ta T;. - J--ca LA 5 V\ Thf'.- v 55-oler kvj_ k; LfVo0(--k - -tryichei-st) ATS '(A\ "t Vk t4 { X) )).\ --kvb taa J -0/4c7t-/4--.) \ to.-pd 6 -a C' 7 \\b-pi het 0Pc - rk tdkcku - \9 )a th '"-S" -7( L' A t. r; 2 st! \-53-5:.So- ia's b 54 s- A`9 '/4 -C/2 c -r 9 to \ Thj' c btil.aryi rc<vj -a Try) 4Tk /4on9 0 st-/4 A u`e-\ r R4 ca-/4.jn -a! C9-) s t9 uo \. slts c-t.y/sciyhc--t/4.\. jc..ite.4 S ci A...! c-inco a 4 ia-t.7" A04-7)(.4 s --a.5 45.La.0 --a. \ ktacny. `/c-. - c-t3 /03 thl tsj 26 4±;2- -.? s tai -CC/At -Oil -Jr ot ta ;a-t -ii.p.r-7 -a?s- a. ki fid /Ten A7C7Ci -(- {9 n l! QC -act -no "")? - ).9t4 k u. Fl up-5?. ri.pakk??(- 5 '-.7: 9 r e- p J Q 9-4:-.S t. r it.) s :.... tz 5 D' 5 StibW.j-M s- s 9 Stbs--...)fis-rk. m -;0-5" lk k \c). CS-) (Ass isna / -5 S kik _ hail -S- icr.4-40 k "CS 4. i f. :)! J R-4-fr / --ta' jva Tihr4 -Thn-J.z4is- : 03 nk Sati-V-hd49(7) k.)(ac..n A-.)(D : F le y ioi z f G--Thpi u. -2 v a s isct t a li i --) t.al "a- \:Ask sire -Y-3-0 '.--5'rC--) - 0 -lv:4:: : rt gsmein- -a /do -)kasi lirfl=25 S 0 -?(-0-5SQ 0 u urs-5 -woi 5- t-virvi: Ai i _ r-ti trc) \c s! ti :-C i!tir b (-Hit. --).k.0.9 sk_s- rc ux.ii-joti s ylk \N-. 0' 5.-a.3 > nci z4 ken- ^0 A ve" n --l' ' ll f i! -TJ 5 C -- h) 2 S.. 0. V reec o/4 / v){.- eni sn. tic jal l 0 i it. n itm \-) - tas J-a44 ' j -5-4 c4 (/0 )900 t-c c;io.nou 53k S.5"V\ vt DO gt ti) r t -saya Cra- TW:3 tic '2 - \\\J C-/4 55 0; LA _ ` 7- r'sc.)u\s _s-j.\.\ n ln rb -ruc T fv-40 -z0 tm.3.44)l /Vb -4-.S ----iiktf*-5-a --N c'n \A -s 'D ) C 5 CA -DtA5 4044c/4 V.3-7t \.-0; acc-la:\ <7 V! ; 4...rits ei tyq for 'at "Nc grwo Y0. Gcsa i - 't5 ) (4V5 A7 ca aA--. cip-t r r-fe2 co/t*2 4/ traerq -' Li ur. pi ols-75-.n tnf93a )" Q s ''. -3 5{ ki /49 -V -7aq -.-0-/ wlog y - ti -- - b b kisch us-)4 2->h tri T t9e-(529 '?fi- stiltcy _e 7ta Li s S'Sb? \Jig-+- A-4-2 ueir'-' fi T. -$.! 6 cl ccq --ir -' 5 " --kak.- us ----; 4. u. / "t "- 0t'-ntl io -Oche - ki"-i n J.K7 5 bk ei.kma").!-;kkv 9. D4 Ais k.) ckytq /cw 2 j-i74---it 0 9 -Crai t.-.-)0 i st A - 5/4A- 0 Wo -)-2-taS -3 u0 -PAG )4/ -45q --\0 SA lbo -0 lic n ri-j u \ -=m v. fra-vb.\\\229c)s-ik r o 00 Alp 9 () J-DA '?..S".5t) v-en -59 V AK"\ t-** l c) -3Uo oj y _pts kv 4.(..4 AccooVcrt ks R L thout\--viq.a s5 J- rty 0 cr. M - ( Lilo(

151 S5 4ycu c s' 5h D "9 -a 4 cc lt.c?tin tic ho 4 ea. J:92bl ")\A '44 ( n x ).;.t X c4 \\ tt s Sb As v-fs tt)v\a coks- S S tak Vitt C. c-j (A. ts S-?_j (4 S t ( S- t uoc r)(d tv K Pee) -D( A 3 2jyA23 7L -nkto A --?a_iv.t n.) cjst+ 4 ir 0 ea cib c e{v -sa\rti ftio Pi\?3 9-COA C k i 32 \ ticitij?lic/a5--gk\.5 T '"? "") s v-?6 0 StN95. Cf.? -DRa 0 ) 6 JO tdccj C'ci- 4 2 cl h - ti r a(n 7 V9 tnic cm) is. -)0 t" --"("( - C. { s-v; 4 in of.a A n c j OA 5-0-JR+ os -A-CM : ttel 4 D n el 404.i -p itoc c_k s J4 &Y -twc).}ocfl -CCvitn}.D)4-a9 4:/4p ip(m -)M05 4c 5Tha t-cicutc \L \'vloc; C ±i. c r \\O.). 4. -r..-)4.-7 b \\r? OCkis 3-2 W.fr çncw5 ci; c 4h9- (Jo c 64 50)9 cnoa -kr-osjcq -?'"c 4 el( k -raf 04-4 v oci _S)ko 0 ';A fcb--)_c 2 _.-C- --ī;!v4 \\vjr)p as- joj 5- C-2Jolt FY/ JThvl 03-3 wi n -voa.ja (7-a sbla co l c) G JTh --4# hal Q C-TA 4097 s \to z -00\ cci73vbci-c5---tssi4-)j3 e(jn o -Rokuo g - noccif hcv(---s-m9a0/5--?(. 4)&2A u-n4(...gt li bit b ic k. s- b tiosa lork '2.: i. T 53-WCA --). U'd Ci 0 -ava V L. Z -C A C -P0 li 0 -a i tx2(- 0 2) :5-MA 0 r _. -?...r-to C b s ii) vilor tria t- -Uc-lo _Hi 0 lt 0 og \'\c" a c- )"?.72-R F lii tc-4-3 ' 4h q0 6 4! c" -) 0-7-(---S -. th cs"v?& tho/ -/4 44 T --?As9?)c c'\ i oth ai la.c- T' a 6 - a3- & ki k:7...rp \ OC 0 +-pc ci tvi rk..-9tv"k" c' k z c-k- n'9 fa) 59 A ara? -- X4-2M42 C')(0. -DO v _T y -rilon SV 4 55-xo-(-_-")90.2 sz y -5 y tiu c_ ( 7'> '4 sr' rcl' ilb O tt-a vo t 'o n -V ki`n wc5t - 4 V. 4Ph iro Jlno U to ritio cis- j 5' 8' c!-h r " AM4U -.? nto tw _rbei i44nioc 4 44 'ProTh /9-7 -`sr tr>;0 t-? GOV'jdy Ti g0 (025. y A a Cr] Thi SS :Z. Jz. c.- r.r gu 0 _S-.\-tr}n\9 LA'? s jos/4 bs) _G c 4Th -fr-4/ (.-.60 L U"! kok -TS)/ hblki-le) i c" o esea-t- -auog -nal; ic'th\r7_ (Cc )

152 -/ 4)f n t rtn _ - stk cfb 5.S.z7to S'"? S 2.t k _SN\--/ (-) 4?. ti-3/4- -D \ ' n Pl* "n4 ta cj7ja 9M 'DV!" ± Vb& 94k Vb \An) Sl Mi otn3_ N _r /4 iub CC h Jea :i k"ia -?V.(' ts ' A % \Xpe)ki 4 9 u nnn9 h ALA cs- ti if -3- tel S. -4 r k JN-5-s-p9sn..r?og uv:\ 04 esti. triii&ci 5-04 cckkgi k L:" CA4AP5--C\Ail c \- 207 A -7 AA. r c.-) 0 5 cr ii(fp h c A zija z "i7* r3! -4 DJ nr ( rzi 5 sdc-. oc \\-24-2/4''/4S-DGVN /4PY -s v kl ^ 0-0 : -Skit; 70: -C" C '''. -DJ-Dco -(.f t:vp) s2.)-0-.2)--) icslco7 774c +SUTtfl FA _- 0+ ist-dnxc C'T A -Lin. n t) -7/0 -?./-P-VA-Avt -cktb..:2 C 2 Cu Sc -i-thj'a-k --SCAM rt>s- -k -Tuv s-n pfcti \ilocat\-c (V) 4J9' & Īns-7-c irrni ) '2 5 -ThliT =tri _5";( n 2 oho voito ck -D-P -5-W arn Stokkk.o!-- 2/ n Xy J cd c _f TGro irda-ritd..r? -0 Ai(3 )) S tik -P9S- trd talc ny e)/ tr956t-ifffrronnr-ntra-rai )C-7 "i9 h4 ok'n - )-4 sci'v?c9k-ic. _7Q. L?)cuoc sjici P\ >k / -Pq 4 4'2(i V' 4:`M 5- --rx 3 c >(-29`"'''+-5 clf. sy Ja6 ti t L2.-h)kuoui t) lixn`a)9i (0.) -9c.hovQ - 3-() i t) en ou -c-0/ (. 5- jy) 'Ta os?dal' Ts k Arl -2() 4 ti 9 -g c-n --PJVc -70 lica5- lfry nf- -f P.igv 2JO./23 uci oey 4 re? s uo. 6.4 Ufrid CocA n+4 n(.; of) V b A tru75e) tjtçc kj( 4 0 wa3 kaa cv \ \ }-4- taics--t ck Snie) Cou7>k c9tç --pt4 eriyy rai. 4L4 4 S. ht." tnot S5-290tT Jo - cc /4/4bqS -c- Jcn o 'ice 2is tl-ditok t))9-k otivi -Pro til-k -PA!lin c i ct cho u 2/0 (4 hc l g_t4ott_ Lc-4A --acor_a bs_l-a2jta_v SA/4. c_wa\ a 0et

153 -4 -'U i. -..) % 4;4.. LA 7 \7 i74t 7 ' A --p? A y v el %- ^ V A "0" M..C. 4 )..:)..:. 7 ) itillt '7( :fel 4 'D.4 ') C -7.4 (4 W2. c4 (--;( " C t e L C. f i rs..)4l2 C4 G. --a in G a (: -93C tri - 77'2 r; :o k! -)..;ctritn5teriei.-sl k Th; C 'Arar`"t h- --c ) c Us h 7-'4 S-2 5-"?--? d isyc. n 'p ( ci (ra44 r74-v t k O l- -0 (Aci S-5:3 /4 - "?)C )). 00 ''r) /4 \j. A c Z 2 "-v. v s-- 7.D -2. rat} -Tub -!-r 4( 9 ' /.5/. //LW -" C O.7.nt)ti?ant' s- 5-C " tif 5 2 r :". 2)\ --7-2/.2 9A2 p2 -r-ari.2r; cf tr?g\c" ->G n i 0 tti -- k r:ititshlo s! 2o4t s-c7hg -irctihovi itik 2 4. ' - { iif iv' (2-ATT-?)Hag: nicscf-s- b Rub (-24'c) S (44 iv-0a 2 "-Joh v bpi! h a c?vk s9 3.o(A tail() O ti..3 2cS- b eig hoa vv- 0 4'0 et 4 hot J rd -c:4-4 ti 2s-\ ct k tk 7 y V 5-7 ) (Jo -a-k4-. c.a. -P tt t -Po n-k ccup-- ki2(v? c:m\! 5. q -a 4 n 4 / tti v 55 n ----)torc c') RUb \An a ift re2. " s-j-ati nict-arit S../7ht4 c- J2 & vh c j- -% %3 fp LA vc k (c-a44 cktocf4 CAk Alicc "?4 Lky r; rrif (4. \ tit s trecv (A )k-7-53(?v?) --75a ad"4 "26* --; tac jrd/49 AV)9.4( 443 C4) j3/4 flajp50s 2C) ' Jf cin 9W criol e.d.5.clint nicto ct.-\)3 ;74 -Ha tn q- ct- 0)""?.)4 V c 7Th L at-sk-n-- c-a\k i)bty j i slcij ct i cc- n >i \-asl ita:stg-ek_ta7)(-2 CA 444 'VA) -)4 -)/ \ A )f-- i \ 02!"2-2d f-p4-hcit -C C5\W". (/ 5 tr2uken h jed -'5`4-"Ln 'POL. of- 8 4 Jt G U % Crp -5-4 utriel q-2(d vh ck oir )i/4'n tit 44 UP' S -u 2674 cto! C0c.! -\c^ u\-\ r-4 - o oci - v (70% til'a "Z 2 _52cn 0/ -)43.rac rats. A a inoi ci y 4.6 rii? 4; 0 _/4 _fry '7V'N 4'2-nS -kt" :-2C.di-9 - ( ---a 4 C-z4C..2 "-V- A--(4-F-ei -Wr -*Liao 943r \ 42iat 24--"2/4# 9 w k

154 L rt.n h.; WV') 7"? :' - 05c! cq)k n)?jcp \S. 04 ".5- -7)!A. k c: -3(4c /2 7-.'0/4.4 ): C Cr hi Ok )k a Li r 70c)-c c ft(-` ' 54-7 r25 0 r? t-ft?!-; ;;(; Ab.) OA: 2--P6c -/ -j? i('ll 0-0-k A-8-;)- -?(-?(:Y ks")\`e -S bl\ ih cf hkk2.; "PtAA T-Cctr c; { k)y a j e 5-7.% n V/J-'2YPT \ J 4-7? -/43k np Cià (A\ o -(=T9t9i-Posj 9 cilin.) \ 5 r2 3RFchi h -A 7 ap Jew fis \j.2( 65-/5- V5 (i k 3S" w-a5-\-cat - Y;t.;`"ZA./4 Alr'7 t5c _s-c-32 Vi"/ An. -24i VA cy All 04..0dhc \\sc5 "ANAn.d tin/ b J20-/403 :QtA. (ib nk)tounçcaan )Q..? ).7 U k ;TC' b e -pc 4 u n %.45' j! Qtik C CiYa?"k -5D tib P'X.:os o /a9v-zr n- u o rataa. s-vg2.)5. A J.)0.} A ) " c -.s tet 49 CC:3 \ \ qv! gtit..-tb"pa"")...)6 rdititt 0? 44 ROV^ QC C tdmdet4 "(44: -RV 0.3 inc;i4")} f T q'kcaqi 2t-'e7-.) -cit \.!.`c- -4J mri A L r k-t-i G -PEA Cu.7009c cl 5' (" C.a 5- A Cte ' " nc4- /CV -ce-t!; V! ratikb-5 _Ft? -ay v.j pocn Lti :;9!"?..4 s _Pc.9 C r Tir v AP:Hya th "A l-4 \ \ 4t ')o 4.wc KAC% /2-4% iskpq ct A lttly v2pj J½d 4 t.' i---5)94:cic(- V '?'(- i nn -v nonc-; - 6 ja ty ' Jo Lt of; -a00 PC ti-) s5 Q.5 s!ti-f.97ac ti. 'AT Crt:Cbc' Ci") P-5nn cs `.` "" (4 / 4.. \\''-57$-5(4" Go tti c3;..t Ao - ;fs-ti k j o.9. kki ti ) -kn. 9-4tuy cinu _SThcv J "? Cc -e bc ru ittaliis.5-p.. 5- t: f. 4v0 J O5- haoc Tit) ThYD-Vc.Pc.)CA Li at44 ASPPO43 C- c'qa4 tc7 25-0r) \\/44s- c k ok A% 4 us- b c 0k_k s t s \0 VO OS n\?c -) Sb c'r "yvit -JcS.3 M \ 4ti% Li lt oji /44 7 it7.7 no \Nylcl (t) 94'. 7f7N3-9.

155 V et)d -07 i;(.55\ cs r73/soa.-pct tol-)ac. "fil-v.:- zi c 4VJu Ub i'dcc!)- "r \-A tvi Anlc './C- \-7 5Ch 7th V 0 ç2. -9 Al24 C7t; Ct; ratikcju-d(\ ta CHC/ 7itra.5" AP" /)44 tib }(:)`_.) ti b t -fraro 5. ))3c5.- i c vlc -?JeU knoauccdt Cit\--k L3 -? \ V9* -c 7-4icts t ifa c 29/ CC! -t LkY(.3 S- \\ \Th C-AnAC SkcYr;. /74c o 5- vo-ita c+ \47q 0 4.: 0/4) -70.V -piedli4 spsy7m9 LEP.7--d4r "?2W.7 Un A '5 Otti fo Knot) ta-dk-kk :v-pa \air z:4 \t -ic 79- \t/lk 0C "Pr64 "4"... /2-2 "V JrC r -7D2Dk) -7r> (AC.! nn n-.2 4 bc -Oh;.4 li t) _ S-M-t A l? k C. :7;44 ticils tzt yl V L (4- A inola \cn-ncick.2...n \070: cl -(2 ra % G '2-:o.)^?4; `.-07 \ n.-r4t:pievp c)t-p-icri io horai ") - 0-± -; '... T y co-a C cl(7ct trx5rwl "'D cvl tie a u G -4- ttic cre-art- Cr-la fe frfa-' h Vkt Aric. W4jW9ip 0-k 2 ca t..rh4rd'? j ad --32Atbcri (-2.aq st riogn c+ (-4 T v/2 4. CPrn -ct (4 / stet z 06 'Pc)" Thts3 \z t Meg') ;lc -ipctic-.7 -tag j ' iti A N " h' 6- \\`') -0) k \QT ` k;e" c/a 4 3 D 7(0 '2 A 20.cviRC-r?- r7is7 Zi )/4/2A uo )(") ' - r -ft Clf 6c- 'fi r fill/ Cr) St) A.k.. P s" ak- S- D'a.)f'F-rk v.45 - %7 nc c." _. er it \ i Sto \ - cel c (N sks-v) z -act+.pezt -frmilo c(0-05 -tit -t-act +as ooki -)uoto wnci sic-p)i -2.4 tja. -.we \co) -(30k_ick 'n f v ipsaer -a4 r ---komo s-ts u)ti vi tighw m k -acn -ri.k sly?icciv? \ -`t -P2tA At-g-C 0-p f gi..d0 --aiii G -?( r4 V-;;F Cli.:(4 4 3 s 5 -( 5 s t _": C it 'rrinte of -fra r o _.0 ctlip 2..)?G 3-. -?Ty 7- tie GU st.a.j tfoi Cdr?ai 0 liql ) -- ra s- vci hot _e s-.."!.; 4 tercti t/6 0 L' Pin Sci S?5-7J? ti Cni-j45 -)(-5i2 P/Sv o tlic Vb 422c-is ec; vh oi csr -2.?-5:)kn / \tiln ').>---.-a-9-ft de- -)J -N 7)20- - "-+-?-?-kinfl- 4- art-ai C S - Wo-cl C?t2 P-qct)d-- fr tile

156 -7'.! 7 inct kl? c --:... r...2t; i.../20 l!"0. Y0 7 6 bi t 6 9)(ticihr U-dtpc _ jo +he -.?? ti sy ci -.-.-tu _L.. '.-J-dSc t.3 % L.L. osi n T-9.) -2/ asis 7) ' t -04 \\ :45-4'2L - vk - c-/4 \-)?-+ -" \- b- 4 l' t -r C`/ b '-c -? " '-% --)-?* c \c -:-Ti L( -V: c d L -- ti - -D./.9j.) st. rci 4. k h i -D-VM {a c h -TP i i-rd..4. 'CV L '0") cr+ Tali Ccc-al CC:R-40)A t? e-?..; A \ - 7ntri ' L dt../. \'/ ".. \ \-N c)k tcv(--- ^`--;-) "?"7".)`.\ T205 C7-)+ 5 -Cn Ai -0/4 idc \3/4:v s. \\ 40)!---4). t) P V b \ \ -th 5k C:\ ' c 7 to c. k o j 3 ' \ '^c q--\!:-t-)'7 ) c..p.--.) -R uo til ---?-kthe j n r e-{yr- ir?pl; 544 3e c-n: J-0(4tioJd _ha -(...2iim #psibc-_-). se -\ uo m t 5-.<?--- - _ iv y; ci-vs) ""R '?(A \'-'2 -k V 0 t-a \ `i Ca? L.. -t95---a ra tik C 'S kl-rt; b---cw -D c.5- U' c-no.frda e ' iro -Dk )c k W C<7t' 94- '2 \ A A --AN lint-wc 'A \ \ l r -r. z A h l.?l biti VC0 : '0 fa??)k 0- tat./45-:o 4 wk4taa rni can z:c...--)a-)._ -tra 7bq -'? r _ -? 'i..c.\ (.{ "- Ya z \ 9(4.-- C.0. (. -at Ati?-wo is:. ejsapsartirceetta 2V-7 L. a 2A 0 r v2tak 0 ihes- Ne.) yfl cr -J3C gj7 S;) VY""--Vk t " rr ' D i CL \ 4C-7 \'; S'A t4 %Ci 0 '"?L.: S an`.5" S (- -C4rier.9 -> C nn?-) U b e') n n 0 \ t 5 rb.nc vti s --?(- u t w tv-iba G t.i-rcst f4 y;la%-.7 o p c --- r.-;;al P _C -7-Ft) '!b 4 -> 7 --kii tis 02 u ' 3----n00-2 '\ \. ko.a-v` cl Sor 7 -' -; c-v- n "- \ \ 2 _(. :-/fft.. j or tiet.).-n b -5' loci.4 4 cr.-7 2 t-7 0C3a0 2 O HV -.2 \ 3 W\ 4"? -3- c A --c ykty?.a v - '.;..: \ c...- U o -i h 9 Joi:). A 0.5 >t >Q/v". Gm f-c_s LA' A 5- yac kt n.ft tie 2 t\ "A G t k t-k c.d- Ci -APO r6' At2G\ li. eildf tinfg-n gt. n 0 /A u 2 _Thu.--a-7 E i -A. e! -J vh...i 00 r.f t".* 0 C. 4ck Ll C U22'-' p et _?:54-- a A t 5- - 'p.c n k "t7t-v2_ 04 c c. 60 to 9-3 n hy Pi p cv.... (A A 0 -tio -of; \ r.- 0 tek 6 t ) -rw "?JD Cl :Cr'? C 4.A. -?34T-.._ 42acl ) 47 c4 \c4 5 ci -----K) taj-cc4 c sal e. -)rt n3 S.RJ 0 ng VDO 95-"Stit pn o -R?-kli vo i Z-")...r-aAlr ct h 0) c --4.-\ 4. 'j. c r: V 4 t e n V -- 7Pilcs(v _s- t O. a-co.fron-p..732-living..tat; to (-4 C lir.9 A- LA" k ird-k--. 2 cn `--)-) A-)0(: '? _T kvt L.) ' h / - Vic ti - ho (-A A \ nc; A 7Ahc -64t-f v -xtqc 3 5 bc-rric235 v v.-i) cc--_sh7l A '.. -q 2- F 73 e)7/c^... Y -A -C n 0 l. A 0 i Al. 2ft J o J -n. t:..4 : ezt. c Li 4 t (9 ci s *b et..)-? q_k c v"inv2 5 wk.\..c. quo \ ri ci sgt_iv i b 9-- -p c J9 --?-i4 j.-- tt i::. A s---/---.)/azi catoc-p erfsaih GA VOC"? 0 c \ c2 a V '? C* 4k V 42C; "a44 At' -? u 5 4 C; VACC"\k S-- -54tke t( j2.5-tj -Q 7 ei 2 Wii?.4 7 t: C.) r - );\ a k -V: 'tqcl -h-all 4 Li C nts5 Alt " -n- tiith? ).h"-) ociy- --alt t si.. -a. i Sh -A-A cli t= -Thol : 'Cci Lijt a 4.%).4 4glib V -..t.i --a > A- +WA} sps-!ou C- U M-075 -alzia! gi va u c k to t i 7(/./_9_.744+ a_ /44 -M 4 _. tl_n_os.4y_ ptata4_ q : t _.-- Q-7_ 5- C.-. Ai la- A 9 si- VA-ci\- ( ) v i.- gli rji V

157 _ cnci:cv j 0ct n4? atz:lr c; 7. ""ek " T t4 Afro 5 5. x-;\ ' np k id z -; C. C4 J knc \A c -0_?.9 ) u u k'')cf0 t.- 42 c )d 5T.. elc? cc (A ut.chi 6 U 6/4t a j5 An (7 blba -?50.5" k Jo (07)c-k C(.r.7) a 9 ->icc l'a-/44".."k0'?:?(ac 4_Gkel cl k C:' ii LuJ jc Lc^ (p l \- -r (thctsib _ra(4 -ano ja u\ \b -:/c! - c.--pk-k -7? ion S 'Ay\ -;--C C vait in s?kili 4c --e ig to (Ac /0-ec\ C p e ce.-pactk & c i? t! Jo J "a r;c - tt.' 0 :-; P -QCNO.R \ 0 &\ --? li \ i (/?' /4. j tic'.5 4 3c --fi k-{ tc cif;..2e.9 G ' A9C4 a -kh-4 '0 (Th " "i k_st; 4s)--..cii ; L 46 efisif baa C C7 -.:( CS (/) 4 A 05-3-d r.?5.-4 (4? S-C -. A -2 (` \-.::: 5-)C>\ r g(ta. -i-fm At>5--(7-?i-/49--.)cc- - L. s. b g l 2-'0 kcen? S \ )k lo 0 i)\ cd- rfpf ;';0-:i {0 id -ams- sb.5 i<da(y sas-kr-ak - ti chobvss..)-pra S'Cnk ca -a n k- r- #r\ \\.. s- CH. lib C/$ noti s _s-tit-34i0 L.flkbcts Q-k -?(..ik.ta4 9tt rrino2 SN:\> ka2 S ti \2Oory4 4-al-D-a5- Licia cif\ li e)voce (pc.) C s k kr 00 -t usi9 t Vt Si lo-u 2-?na0 56' Cmo n icelii-; ill- in n tv" 4-k" Pj 0 SbC -aftm-mincvata C-30.5_;?A Cix? rip) _C TXTāl if -0 sti 4.k?_ 434." -rala Sin "\--)c-t---0(vrala-. & 4ç4 Chttb 7 ; 3[ tie b "Di; blel toij - n 0- A Sib Dit rlinj V 56 cio() z Ahci!Jilt/V -PO U -. A u "a 4-} 50 ç UJ s J4 U& 'Meg! U O n Abi.WatAA -acks" v)ki.3j'g r.v)(a tit stioat canto Jcv 0 VA3 at rjeci..ta kbç JoA bbk.\ 2 -CG5tarSce-----nn-nttte "a(/(7 ) ti t) rk6 --a rnyaj. -o )\S-AUS' ij ts-sap-po - g t } c+ 5-koed -D Li 'Th.0M v k x.5- curmvr s- A)ry+ rilife)arafin -/4 n 5 %/7%.). "ed.-a ifirkcn te -/4-pq 2_60mit 4.5-2/ { 67c! >b -t?il {0_9- - ha 2(02 X#) bco A -nl' u h c -Win 'ttc-9jb Jd UO _ 5b Fdirc-k Lt4 Sy n -Ono ccu k.-)vo -)2.k:acik 32 -D-ScA-9 r? k.??ay. Wu 0 çz _rakno?l'oc ritty _ ) (-/

158 sthi tl ttrc '7. ) ble4_07 ±4-05 cic 22 N7- r;.ni S A!.- -\-nipti.rpror icj. i l4t444. kc c - tor -}o -?- run -Pi-+4 t it2 L (.C' C a )0A:q --?(A \\-pc S" at i9 t. sh7 h lb Sql-> sich Y Si tiby \ ṫ)*nvtiv ' r :4 UP i rr ; sighricr? C ti bct!5 & CLV it±.ln r Ft T 4 n - e J. gi ").5-7) -20 limit k\nrt+ jo 4 (it v2t40.-yil- Tic-f0 A-Ectoci a tts. g CUO #2'n 0 52 }00 b c voe. qbq ff -frppe itithr p S2.5' grol -fad* J.? C -Ve4-47/-4.. ") TO lito(fi 4 h 42-ot Li O v_tai rtidt79 nei 40 afro -7 s.)3 vab g J _.tyy b---5 gird ti Wh -G" ofraj Jàt Vc-70 va vinot S. "fqbc cc/ tog l'a 04 U/P n4 bci -W - b a l WX;r Sntr5 k/4"ai (j;7za ;30 g 44 lbit h that 2ra id- W76 bra---4bmoi n4-44 ala -a vi nsiv-4 /0 - lis.-4 trar)a 4 Taut irtiq S b fat h-5' Sy g (p;'5 nft- WO (Ay -k0-5?l4 /St) Arje5 Sr7a 43r-. ` h '4 tti #-;4 z--fragor rrot- of u E t-frnritg---tv nt --z if) cre-cne --"4b.t9t. 6 Xeat/b 7-2+Pn 4'0 S'ASa 9 "a 5-gb Jinira% n -00(44.- 4Gig_jj.mDr b!fr7o.) g 0-n Ja5. - S / 'zio- T---4-qC.7f-talug. 4 sail/ tato-tbri 37b ui4lt.ra _t rlfzi dsfrs 5 b 4 big an.-t 90uvsis ci-wilp Oitli[ncl -tug -wadi n_ _nil -2_7.bd u' ClOW 9- cno? via its --d. L\4 _sod. --ta/b94 r.y VG _f.c.pjf(al c4 Ricshvryits4 -ralf6--atst MJtcOfP r btf-i atq 'akr645bf-so n"a5sgli 4 stt au sh y') -+T.57 hot c-0. J5V Q Mall 55b-7 CV n )3/40 lft b-cr - to to- C.v..2/4 -atirb-d ho j -79 -seal }?-S ins* _sle-977b(q. dna frer- lob sc.' _ma to 4 a 4 %5 _)b-pj 9 i'pelteo Qe7 rb etic0 ails-0th cfri up2 --Chf b "PlOGCA -" it+ 'P tp..074 s--04s" WO 3) P6S 'kb G 0 ).0? S th )+7.4 f c a+ G.0.7 Cat.c/ sb (Acncir Jac vic 4 tibcgcr 509' VV el? kb 4-7 sb 4vn utc hb t ViUb fa g Sb dhoi '"? CA

159 C -air ei -a lost A Otai S k S- 4; h0a /VD e -a-ma S' Sb -7 3v6 ss z ---0/ ci Vt7 c i 0 it "( tk H ' 44 ra ki.4 o (A-0cl t A 4 4 PbO A -- mi 4 Q/ 0 Uc--) tick vart "in 3/44 s -wto it -ink 04vo wit) 9 /40A u soibte UD c.9 " - rattn gt-0.40 'D-Joi-Pck r _ C_. _ 4b-a ct ello Lei Jatitasc4 re -nerraf4s-inii lajdfi c.4 jape ACJ-3 likv or f-u 4 -to siu0a cvitom Vit ct -n - bid V b "tfadl oicio - ttl-k ti-ori 5 -J79 D.d Lis -)0-m-)4-ti la s ' S a - c r 449 \ J 5-frnThdl i u nha i-lliv9 -+Js-PG PCPS --b q k 4Thi -i.rbaj -s-k oi / il r -C6 yr P li oil l-la CV '")s li Q. ' C iv S z "-A4b- tek - ier.mo -A m ho l X e N20.Cie) U.ile)5-4 "Mali -v' /4 --XsbV>.-ek--a flbhoikuoun v to fact.0 4 -f ht ST 9 st.o.ra u a Lobv.. This NOvit e.).v44. uvi-k lket s>v?oo\- 4 i A ea4 "-Cctk -cti. CV!../DCu t s'it/b il bla -Q5 b LAO 2 vhov4..s-scn Z A-2R-V kr)' tvc t l ti 7 X'P C fl oi& 4 S -D6- Area z *)--). a -Ho cblvv;!5- -a ginv VATU)7 elool g -p.t().-6 i t) W 0.bii 0e4S -D 3/45. S.b re-5s.t4 evoc-)4 -krai z km4 '2 4 b-s.w? "C ur` ---siki i'aclica5. "--zroccenj é G. 04 bcp-)hfrio Pinluo sl gg 9 W; cn -EQ O' c' 4)9 e4 52 "424 Abti \ 3 ')L\$ 09 4wit. rott + -ivatc gt 9 0 -! nol-levd 0-0 A5- W)h/ fl e -3..tur 40/- (be t0 l' Ub.-.."'"-alt ti b (Q et... cal be' -7 /0 Z 4 6C-k4 a tio ''5 J-) fay iffts ;.t.0 ' v -to v* oi to.5 ofl.a.5-7th a sa) i -ztis Sib gb \L 94 --CW-d-k.ci s'.n. 0 lc -Hotta_ -Mari nil stionod "?)utcl. "os T i 4 b'i cl \25-0 k - CCadd 5 ti z.. q cu '-4c riwwr N -7j h (A tgno Z clott M. % o-j. v g -" 'Wf9 hb- j ail 9 tiii X cv ub ).-m ci j'0a-artot.z cv..s 9 0ctio blflo tit04/ "nt 4:;0. A. \- m...s...v\a 73( Ak f or fali oni _my inct-; -Ub _s 6 Lt s'y 'g - t Coi -a-9 el tnal/4 s. r 744rs:i oft se Ai h r -fl' ot Wic 3-C! it-0 ). 4 ho tini -25/-D lub '65-09)k ill it 4J/on -Del "J/ i "h4 cloti 45-ht- oh 4*-2.- Rt )too} 4.n a lt29$ Joj 2Op ti..rafra -3 o -7c- b ei-vo r tj i -( n-jca 4 AR vt. teratarliaaa or -.).i pti 04 u % UD -ra-fls G. 4nc-(g o "-)twol rw?raod ar irrawa..ed of 43-72J btu "fli.s"?lib.. ) 4. u7 N 74 to s-ho nio c c trol Sh" %lb ba 40.)-_/a4s..!s- fo 40i i t -t l i bitk i svalm impo sipis s "ao i -Tuo zefi / C P Cli Obiqi "vij 'at/ /Pcistil s-joci its" topci.?-{0.7v k w (\A- -32-kcoc-c '29uo _ra u tap ci - S. 0. -Ppl J"; lic hoi ti} 5 tr yloks Wict --)--thiec9 -Dm\ \ns tm7 Z. -OA\ 'c' s --4.! n i v? S -Pti SG *-gi 0 ti %-. A 2aci/ tly it-7 o-k- -Ono GAV4v al \SS59 glbc - knko C *cif 2/ x.! - -6._ sou f 3- c i _Ni_72 3 CfbM_Qo C t. nol:iliottc_a_ J- - 2q_bg _ ka_t... - ). _ it (--/i.- 9 ti V

160 vara u44 P 4 45" ti k lp 0 T2SvJg Sb a-pq 7v evp. tin-pi "-qv Li '";-25.- izni f-qva.) cjmt..t7p \\ z.rack -akei ri 4 --ho f'j qh4l fr 4h0 YJ h T z VtP )fvfl to b Li tpticl. 4/9 '? 5-5-y 'MTh t to e 20o _fral4 /0 anbg -a43- Sr Orr-dAU0S U Cr//4 o 6 SAO Vli)v-Lk -a\' Si? c K- hu zio-dpr j so9de.p? at/ os- ply? sp t.0.tg Qh0/ ct-p cta A l b gu inch.. 45 iv.0"-a\ n 45- ti / APq u?a 6-0!n 0 t-"a-oj u 7.b (4 7 i.xus' 4-20)ci -/ 0 S9 )-Dsb i cas tic W 45 '9 -?-aciapbtf-thotris\-phi SPcs}-7b jaq ihoib -5S-3- b0 Taiti J5U 0 cc. U U- " -3.qt--ac--4c ir*/-t LAVS\ ti \v)q5 snc the)cttrl \U C-; "DiCthrati 5 ()3 ih ruabl -^47 -TD 4J-V s:s uc7 i u "sajw t -Ydn \n \..A5 }-6 W V./xi d-c' up -n o 46% 5/) {DT;Mf A u 4-0U k9ly - -t5ra 64. 4C S _n5b S-bo`PO'D'Zij ea 4..> Wd.& C C( /6-n --rrchoc '4-S-9 Uo- -?--m4ban a - uosiaj!-.} 4cm -/42C\ Ntan k o5 tit + 52 /0 4 id5-74- Ubck-a "0->k kk S 56 ±C4 rqi 4- CO:- Q6 4 (9--Tik '59 ZUb.db ivb ja4 0 ')la s_stk. tha. 4ho torathjo d S el Cl/L tia---fcci!9s ufru J9li bc t. 44 TR c S 'nth s 44 Au tro \pig sbci til:g5bu5. 9/6 245 n-kb itoewl 72)fait'S g -02 C Cia t ia )004. Vfb :ra-k / Uhdt-- th 2 j ctr"a too-t-rj-q4q-5-.4 cilhoemi -iutooa tt! bin us-7pol 3 SioC bo il-ga b 0Q 0 670'-6/ Sib 245-_f:6-" frifailn. )P a4") 4 tr.fto(.fr -Erb ajt 4 uo lo yzi 2 4 fravio itakou b 203 _5'0u atul A--"S49 SrSakcS -it t zci MOJTSCf 'Sau 0G-f4h5-)-E-kp -0(4 5Th ak U" bn vw..at -2.yitc ibs" z. %Ts-4 cl v)i 4}Lubv ')4hlo5S9 47:0 0 (4. half St/ "D/0 cv't. b9j a rc fhir rob s-on..ntktelv b. cif" -Died-; g C- Jat SQ/0 g l_ss 9 aio -4/ Q7uo -44-hy _04 z s eaup. 9$ q -9 lt y s-skm G u!)04 5--C9 0 6 SP_ -ac 4 in gotiv9 -aissb^) 4/ -36 o_r -ppot -riou 0 ")7 ( i c-v!>4 4 -rob Sd b ls- L4-i b4 vos '44 GO../6 (n" Jk_ C7c-f-): Mir

161 0 5 S 44 -tar AS taaps ki vin_3-4 Na 4 lc` ingi -tan la kb 4 koj n itr) ant/ -/kol o MC ( 0 lo) t: r9 6 -LiVa't ""?tc5" -P-7t--/PilKe? -ts? ) LD A 44 shal 5" -5 fc l c / -7.n try 2 Uvratly ipetm z i Pind Gni 4 4J -DC/ kfrpvek stic n Lot 4 s k ; Jct./ -rtsti stic 4) c(4 Abe) e.5 ci vw '(!vk J et: Cy careau k 'DC-) eliCJ L 4 trplkavvi z unl iac. ;C ti! tiusi - 5" l-u ink ci s srt unel -k-a9 c(i?nakl -""-.) -Aki -.)ja S'?aJç jvati..kirat/ g uoy s 'Waal tt2 g li hk. W)\ 0.-S k )-kbel c- d Wain "aina l Qs-) - / 0 Ltiti y...ij C4yak) A v) CUin ak -k-k e (0 g nel.! -n4 4 ') >Q -4 Xra + tic\ "?(5"-\.'r?.5- '4+9..%-ba C -fc r tag 4 actiali it) ti WiS "2-H Sbo t n pc -02are ittb 4V)C.Yriact tuya-kati s b ci.774s 5 /4 :20.iciu( t n -t 700u -tv ti /xi j b )çot4 qoa nb il P-OSn s".."? (- 9 _Pas-) -k. \ e rano+lc aci 2() -2 c50).? vi oci swjp ac t otk c-catpyi z l up cl ). el oak. tp u> z /ad l F5:- U?/- 94-4t4 cc/ni5. A Traidoci0 n 6400 ty -Taczyu rat- 70 (icn n convc) f a 4 rrbi coltish-ti 4cboi t44 kocm -tact -vk v)5. )..\ Hbos sb v-divacijo jis-4 -ya -Oh 4 s..4-- Ct/j/K9 b e ts cet '\'f e? 9- Lfct J34nfr Cnct >k LC"Mi- -- S -W" cl AZ ka cl us").-a e v/ _ss ocl i4 lib --al - 0 c (-2 `.55b-) JOLib lit Q UO two 9a rhoci 4hT entl fato -?t/0 40 -pk i -iz7c v es t r C l Li ) 5- S!. aq st-4o0/ facti vacr b 9imb4kkuthi on fre -/-a oi S.be7 to i 0JJ 0+ g(t..tik tj -- 0 a (44 v n %.t.arajs- syci Jfc'74-H fit -7:045.)5 -'..-cas.t i sk -ral ra hot wvoikrevri tria S:73. -te+c.5 4. ho +frti+ -0:4S3-kc -c S'sen -mo Tb a.i5bnol" 4)9" 0:74-i-4 4 ilorbq.04 T) kj-whorl 4 olk A 25 ec\na9 Q.V 4kot. lre\)\0_) 7. \. A w) V A silk{ i 'i font)abo c.) tmo Wf4 b )-4 s -a S6 -.(eticatta '-k JCDJG 0-k 4(fea X i avq-0 2.5bVi "a lfcbe) -Oil?air.). ") y) ta.) ea-4s- 4 qb! as- %tint-) 2!SSb 0 -es\ -as- in a libma../p44b 45- itfilta r ob\ Sb 'WS) v? SA G...+4"P 9 et tl CA Ja/04 -At 2)k 4 7.9b -?c -0/7" c-vt =Kt!..2 km id& Arap_ (+--)) gvfr N A0 4-4

162 rc4 7c\kbu-a u --p ravm c4 )0 (; 04) r-cf-a )k-n ul? 7. J "VAle:DSk5 a k h oton5 k?li -a'f\ \./4 cnc JJ frill 4 C 4 t cfca \Aki a (7k; k cl.k s" \V 9.22 l; k.) C" it-?bi 44:J voj ith2 \ coo \soprl cqccçu-a \ke cio 7kS WP-a Lik? um \-0-2;\ \ Cn; r)klb ur c5 -D SSbr) -DC3R -D Strak5 ts (-/ 5 520"\M-A \\\ va( -apipq vb c.))\5. eta n -)vic).9 sben A le/90o 9L C (lel\ -C"?fra 5 il"\ 0 at) 5bc aig uk-v _ra-naci --44-k 44 >Atm 5" kh -?.\ \ 70j4 tqc) (dia -34 na - P\N. -"Psk-2>k 2.! 5- MS- `SC90..t; -fa it r..3 C 4:7Thilk v.'? (4-0 tiva _557pold t--6\5 loy i-va 9 Vn 0-ak v-arp qu ctwffrv!5-b-) 504 bc4 2p 0 t L \\--icn -)\-\.y-a0 two-;.) cv iak tl T & l :ati z vo l ts.-n--40 ra\a 4-4CD k t \A g z uto sx99vg yam: cuj elh \\\-k5 u\q sn);) -)kdk - C j 3 ird Lisi ruatt it" >7--att >9'att -Si lo'? J L cnn.frc 09.) g totichti al 552V "60 tcyi s-acbt 9 k "PR jalf MA 72'Ja cif ' Apo 4 f = fsdib 3 46 Co (A -PPe't 94 S-CS3k 4-(qA UPC; c's- -*A Vi!dcth -J ro. SW9 Gt S lo \2745 Vnj- vo j; v4k Qsvts. fro -f L2 glith4-)cfrs-65- tint\ hep.wok z)ki.qtyt C - 4/ lb )}c0( 4ycl- ram :-nativinios 0-M- 2(nbal 9- L5 lteso--au 00 4 i-ad /2a =-0 cc-n} 04 Kt?? swcn bco-sictoci-4adaj ithocl ;-'4+ +b oa 05' iikg) Svtr -kva-gre-{ el9v>k NV9 el cna ti>k Z çhnci lbo ot\\. Sçi CO" - hi" CiPpOrra.fAloj \' b ercrdc "US' c L4J 5c- -pittu trf blf&.jc S b el C----?0C)t ludo P7t/bnlb ci o MJafibid (WkS -?)- 4 n jt339 hysvsb \ci w--aj 4 GkJ\i/ -7A-k _Y? LA lfl54k \9 -FU k c5 9 Jo;;; CU /4 _taut 4i rcv*jcnc.ti J h5 4 \0 5"b V-) 5- raj 0(4?Lilo L0264 J; 40 jai two l uheib tbcvx S na 3/? \J Qcirt -;40-c)700.D = S6 5-n'\ho(As..r>( w-0 ) 04-0 t00 4>l-mc 52)4 '2(4 G0. -inj 7-004s_T ailism au t 694 C u V)6 -(-5-5" b nroin -t40j b_s >A00 a 5 id V 5

163 i Lt) ci.k eitd r. rl "i NL ik.) ' r..k 4c :"A. -. ) v {... --L.(2x-7 a. P 0ç )i-)r.:) u----c cr. ";:r-k-i "'? 2A _i _2 J.: N Li k k.. n tp q c c. n.(...ix--; -:.: (4 si(st2)-4 2* 9? 7 'S l) c't/c L\ 'OA JP(' ( (CO. 4C ) %)?J ' (2 t -a lc4 : A h. b ttk ir-j vi.. 4-4t --;) -(.-- Uc3" -2-L k -:/-: L'S 04 C -44 '7 -k b LA V. iic T-ci "\r Olicr. Z -N) 4-.(2 k'2.) c ti -":3 tr`l C \\...\.$ 'Clok. '/2-9'./4C (AA cospcicl-a L cku! t-ailc f\v -i-\ JaiNo S ut-klicu c-c):l. ons (72 -Dcaokti -- ct L 0 7 y-) tivi{ -'- 4 4/4 -atv?. V) cf ak:.tr./ (..4 \ 4k. %;?2.05Ulo 'k. 0 5 t l oci A (--4 00? A. j sai-) -d h 5 \-4. 4 h vi-a -) s-0 (44 tr44. 0 g jei \o cs-. LA (/ _4 7)Stjh ;L cl c4-a*44 cub".7 n \ tichn to i4tch±v-4--49rew riertsi c - ": co jc(ac'' \ ki ru -m vS ') - S- \\ 4 5" 4 w-i i t)(4-! Art ib -PAchccA \ '?f\-z Sb 4 blk ir:.k-t4 C C. -P->c_4_4-e - LkixeLySlial -.- flci A up ti40 cj 75ti Oct! -_c--a/.9-32-joic--) -? Li b '2.() (7 4 c:c" ) (AA -2.2 C & a lb/4 h V' J t^l) Sire - ii (:c\ -cep? hi 03-Pli b "PS" q f t 4 D6-0(do -\j i c:" S/44 -i- U Csi JO 'lli vi -Y&A L l' L'Oi \ cs ' nho...^ef--- t+.-" 0 r ii? C S-' -4 '-'ci rho) ( -4:0 C 2 S-_cci (/n4- it in c 60 {S-ni4 Cl Z.52 ( - 0A \ 0 \ \\"). ca. 4 cl+ -)X44 raf Ci 470 n9 Li 4. ; if -40 S \V----CS- 2/4/7(si. + _ -3N- i g: -6%0 2 )-P c A t- c.>' 7 t.- -..Ly-rf.74/ t Jr) Cr 5- --ao + frci 0 2 J..ra hhd -P4-k. {A Qc- A l m uk 2. rat-a s n 4.T(7 c nal ( VS' ' a7 2k(t\t6n - (jiy Lt. vo 5-2\-QrJ/479 --uu 4 n 4 AN q -The cc' '44 nr "0 (.' D s t. o r -7-5-bi- _sirpt 0 - j-4 J; J ; 0.Z..ho:77(4.r. b iratrain0:0-45b5 st-tcni.n7 /4 i rho k 4 J intk TU r' c'n a' _J(.4-.S0 \Qc- nclicii ibc f " ; 0.0 uto A-} -r94 \'? 2 55'. -) c Co/ ttratt -at Jr-al 4-5t Jai t/ 0 2)J -2)ci-) 9(A-4 \\ No.5`.: \'' C - J.2 ( -ft' c -5-9fea S4 V N 00 a{ 4 lin-vila -5-4 t vo -kbv;r0- sua4 C%-) n34.4 \\epee) n aptip -5-Ci f A t; (in v 9--t -HQ ii 7 tno a in / a >k 0 L---) --AA -k A t f.? Lic-kr-/4-( u 4t.-.0 < - '' -f f vr. 04 {5--P 9- JOGu _V-.--ratcrli'S "P.)0 tne -)..-)3 '0\.-0 /2J- 5 ) \O R-ob_-Vslyr tri o.044 Ub-) Z v?m4 (46M- 7.4 hoct LA. ;00 04 '2094 Z /kw -'b-df).5--/ser? 04 -e ct i) -A -c (in cl 'a. "F Y 94 -'? "'is (- ibk 0 -St - -9-C\ \\C-CA e4 lt-c-.4 Aif rat cie-57 'D 6 -ra -25-hineDgi -en/ 9- S: ( 4 l'a -S-L: t 4 --sl uoi SM. ctqp>k c* \ L C--- kloro s _.5- b - a -P-f ills -0- P --afh cra cr -pt Ci Alei -di Try b-- 04 Ai tal E. V )a -jr.) c z_l_ ' Lt. _ 4 s zti- 0 ov_si / 00 '4.'-it Li +is./...2 iec--!-k Alth'- o lio intifiz>4 ai -ft-fl y-a+ i' ll-i--cstibti 4"..-DmATin\rok -ri tic c- t -N-37-tf-;4 c6 i t -2 70S --r-a fr-2 -nit V S te-9' 4c Scn LSUr) k iloyej D anini i V L "rdacilho-t C '7)( h7h4 A -it'l Z / W-O/c/ os^ -is.lc;bi -a t k k Le -it-a - el C; th ell- G ti n n 9 Li..D4-0 th_pf..\kic v7a Q 43240\9 0. Ci\- D ci. - - ivy ev)5-0 t#a. 2.. v lc --5Z;4 -W.gT/ CA k3g.0\7?4::;;74" nk 3% 46 f4-4-24!-- CC 2J -c-g C hcd-Aa-C eF--2 -Q 4- q-zier -t- -r..:o05- --Whoci -2 cn-apa

164 C itiv V9/4 _a'a - + jp uj.-2 ctirc Dt e-r ).- t -Lt&(?AT on l at- r int -:trak.j.±/ -0Q4 _S :n(d _s- kj rktk -47 e \ c.0 c \ ci k a e C5 n-a.? t..) c-\\t -a La )0. tfr '7 C 'air -r( -.).5G rar" 4 rim CCU 90.- sti S' u \al -"kho ci d tticbtitic a q- 44h G c:0c4 S". -virnirtilrialmstfrnstersil nisth-vc \s-n4 cy A0 Ru cu r rawrinsti5-?.9 4. (" ftetsi 7.L. L sytk-v).))nj z p- oky: r u b.)4 --ra 0-20k - ")-ra lav M-74 wls A ) 4hc. oigr a ct "x4 4M-. b taci oc -tub -Aciiki./tAgek..0. g E.AvCc -L. old\ Aro c4 Pygerzi 6 4 tin S k:s'n )c)o s hoa ;Jog bt joy! sul 307 rtarit t vu 0.).* or \\. ib ra.cit ti 4 Us-b -act Afnimase..mca-7 (A-t -( -._ C: le: \\ Ut3 RChc 5 n2 k.4 ti.a t_r Lk i- c t/ria.x-c--f(; Fiofb Ortrai4 Jdg ttdt 3ô U tjo -79(irol-2/4 L 45wat 4 y waei Wig q t* v7s- MC "?\.`_Mr;S- ti ro lls t - r 5^024 c "nht +AA- S 4-;c-4hf 4!Prils Slog. iil/b.:-4 u et ' LeTWo s-4 "P(' " h ea(a _ So itcjokas- 2d905 Stc 9"' "M + tji) J 3 tvcv) (Lf cliat!c4 Libcar hfr lift) \c'5 tibc Qw) tw tracm S% t-p 0-?G' a CH 04 tcn4v 0 -zcos-tai hchc4..fpc/troi ToRci A:5 çç eg q' g tol ti4sa4.0 Cs-Grapey' 30 S 'S "pn-)y Jatt9 oti ut7 ke -atc-rei "-74 U-au\ci h Jac) - tic 02 0 ea d cl/.j4(/ vilts-t47-5 of ast o (.0.37)94 Wird'D ig irne firrt-q -!/ (yre)-w-r- Stc riheig 0 C (77-A 40t.7(Q Pad..4 \ b l'a(\c"_) cc(.) h o atf4 -two ti c no ci4 Ski ts.a44 s 3h ") (4.4 )0 xi) 4 GO L-p 44 Vagb4) Oho )..hs oefrcittrimm4 - G y-) ibt vinho--) woci ig-n ' cc C.0. q uctd 'Ea> 544_ 4 SildLis iac kapk5 q :PAL A till nuo 2' 4c U "WV C\--) TV

165 rf \ 'LA\ 3c-3 -i vag - Cl t.ta) i lo Kh9s-0`..)...0)6 \ -(0 kk\co k(ac. hoi3.)i2tra '-ct C' U>\ t k9.?(ait. k- tfroti t 3-9 otiajwma(.+05* z iyn) (7 n03-kc2cn adtatn -77c tr)(\v7u \\ -sal iik fcjo dr or \_0( av r b ut_uv-k ki n3 ck vwercqta iuhtn-lbj - S'. Vic Z. \\. S. ic t VA 3\ cki \ ') c- k itj /2-/4c r ic? Wk.) :Sa.D.. ki k_ UNW R\ `S...CAc.2 cli c? -at-) es)-ctic -knoki 05-0-Mqv v. A-0.0 Sl Uo d.<7) -?Ll r k \A \ --- k 04) nia c.\ en --\ 0/ 4 Lf cu!il- -cw2 3cc..h\ vu 4!.. X /2 7JA 0-} Nc- zr. ) 4 0-0?lb 0/0.2; 3 * (Nil -. vio Sick}.2! fcto -()?j yr... r t ei tth 0-o;itni cli tql-li!csb9 S\S '30ccn S.9A\-. SO C.)-9 ()).:k_vc CV. CV. tak-2titc _l /... DO.)(4A_ OA c4 iiatt-4 7)-ocf ko r 4 h0 59 CV! Ci b krt 0) --a/\z Pon Cii it telt \ c)70k -k Jo?._.! - -4S- SJ ---ThArgi- cni -r-t-i-r s b C? `ri `.2 u` nc-5v-c ku ) J r' A D CO-k Sill.C5c " -)7\0 'D 44..??Y22^6/ 'D + Pl ciljcp COPP r l's- D.!JA. :5_ vo 4/dc b lo -;002(2 \ c) --ae t v..r)9 6 ) 9v) ' t6?-si -0. i p v94 "0S- -DCA -cub -)fiz 40..ie C7)-9-0j5/4/ 0 'AA iln (A- U" liksfrc z[fly -fc)c) tir?tit)) --tic!"? cl (i-- ckt \-))ii?f t) 7 0us- a rqii2y- 3c 4 ' R-/4(Thci (.?.. g 0 l'. C 3vo A to CO. -ksn s23 rdictij\c- vito 2l4 cij -v.- 6 4ThbA )foc /?(A) ji -efin COk-Or -toid v-)da- ko u\.\9-)aci (ii 0 k --f.c -5 co.kisc atif c-ilb.3 3O' a_ch b d t nc (p t /ice)?4ç ctk V\ Jo) Z. \5`k i CJoitc sihok\l kgariic49 (4b2 4. bd-i h --z. S'2 + lire Zfo cj --E CC\ --- 4) Li! Li a..c" 0-k DTFU )i c 0C A. 7 (V --) '") 3 9 cc? (t ' (Alc '"Y C WV?) 47. TOlo -(h(4 lid e )0b 0.\ 4 k ktic 4 r e-a-kcn; /2k tic? S AX2V. ->tfi- MU! c ho) - 00 stri hk or co! '4 " n iii (Jcci DAA.7\2 C ir C :c -0 (Dint- 4...?Gi '9 0! lila. J) nlodc4 U Cal k-).?.3 - CA l..!' L c- V O C 5 ircl 4 (4- Shati.z. -r)&)i rti / -9P)oi b CV!ecii Li tizncc an P4ibt At n \0 (J0-/47c ^\)\s.pc(a5 a qf Tflub U/0 L/0)j A bc-). (li. 4 lii!j orks-.fr..4).' -4 ->ock Z U6 l ki CC A 9\ Chk-k / D/jC.T (f-p 7Vb di? c -Q L4 4- g k-t till-...)c-j S iv) Uc ld vo-3r7c s'-? vk ic 3 -.) / t-t Vc" f n-) d CU ti ll/2j Lacw 'i -co (Th23 toi -) 30 59)(2 \324- op a cit )(Jun 4-6-k- 2-als er -tac v ii c: l/b-lc ak dr? (H- '? )icd --A 5tj i_40 Cf+ 77-ia -" S it) j- Jett Ft) c 0 4J;.Gi -o-v Jed ucnog \ -Jscti i\u fa7kne\ CO.(A i/ 3 co a- u ti ns- 04 2; f Z 4(0 s { (A q r cd C \ Li CA n2 V () Cf ("43/4 ii Slit\!--r to Ci (pied _Jod 9 C/ --k ja WO. d -p c. R Fa ln_s_ t_ 2 ta k c-) n Cdto - 9?..Pi Li 7??7 " / OA A \ --? 5 WkRS-04i.2. G-g "?'4 79 is (-)'t Cg-FF---- -

166 lt0 Si.0tA 4 v \.)08?5 2..c ji9 -pukk... mhocncisc cuiaciabis --)p7 -acn rptak v li Jo ko 4-kni9 i. jc- -)JcV /li \-) <\ UV) -Z. 4 0` -' c7.z. Or) U \- Cra --U-Mr Lk) t -- -y-? za Lu 0A. td\ -)\c4 kj s4jc-c) J -3 (0 5. i vy sk v 0:\ vroya\ S Vin 4 "* c Lil i ;o t5b.sc?- a 4 rbth2n;\.)ri li roli5 likql /4\ --(cg bi-k g.?(-) C UL-4 Ue A 7 : g\-'9c 0-M. 'MC\ Dit09 cv _ ilk N4rD no ).s g b.4 -c a-no (-)clro-7 vic Li EP. va.)-p -m *\\a \J e ' \\ t ' U' w v -J i- u p h U.. \\ (Thil 0 Thsc\--7 - b oc-lo k-da4 a.)(a A cln\ \:?? A /4) -2Ciko\ k).2?5 00 (tc-7c)0b >/ 2 cc q_ -c0\/4:)--) D(Ak kr\ -Ac kn Cho J(A - - S-Ak -aac t hci q_ - N05 Z 70 dhcc" -' (:`-k s: /4-- -)P3Dir` C C9 r ( \\ 2 --CCPCPM -act s7 siko (4 s uto i l \\. c \ c d i ct -c-\ rtitni)( 4-3-9a- Cti.0 0 cl".4 V ucnc c Uh l \hu 40 t5 al ho or oircli?-?jo 5: } h - Jr\ CV-0 J tth C L VAV 2ticc \\\.? RTh' /? 9 L (io lcin i\ L SW3 -)cf" 5' -) 9! ut3 hv7h DA 9 to ko c))s- a\ N\ n) cc 04- l ho Cb (J.Z //'Li? Cr a i 0 \\3 kiljeci Lu k ii- 74 ucdn \cc\ s a_ct-.s" siankori iii 4 CV *w -vas s-a -? -Dica -9-5)- c ' \ /4. cn c's- v/?-vil 4 ticpcitnei c y!aci- aiy. 44. Vfb_lj -.\ n }0CV ( n ;.-) 40 bpikk '9 k-vg9ac. Y'c?C7 4; 4h ic/f QU 4.a )/0 09 wl6di 4 T)eU i- kb --0P2 l' aj A S UC/C.3) n-\ LA Rt t 9 tf Woad Qs-sik- w24 ok -?au z met/ t.55!.7 -(cu l\va c-ticv n toms- s--iugsk -..)c(ni. - c.6. kt).c?dh--)c--a k t9 ki- CA -\ n k " (-VcctLi)\ n)cet 4 CC 4cni 5- L vz 09( icc% ch c6 (4 l'idk i" \\#2-V 4 kinecn z i ur -Du cul s ks S \ tio-atcs /4.4 -Nicx-- S'al? AL f in l -is -9 (4( jd3uoc- L9t Ckof\ 709 "D -) sal\ thiwni Tog /oho.) c? bi-} 04 G 0 5 ioto?tf cw.44-nto." s-p 0 /(7 cb-k3q 9 Stdic sh dia.! At} cif t't+ z c4 4 c..) to Pori 4 to fu --d4 r t.0.0s- -Ong: ';?)n-)hu/45- _ra:ted/ iiibi 40-oJ th 0 -id5act(o 2ird si9 ct9eis sivia9 aula kio ucu?ck 24A einto + i ll s-4 c j-- -rob n4 cchalha-4 C Hoct c ppm. 2cn4 si Ug s-- \\to 09 -ii;li)ruci rkiv 74.) c 00 soily- a 0 a ajt /. b d 0 f kan ; -Vora Utv) -)ad b (P.' ii Ti qk -0 ) V??9' blva- '3 \Z. -i-i n cy.3 Z OS -0Po 'Dicii Aci 'a VitAcA. 4./P7 til " & + sti_l?lifi_9-0+ TtAG k d- u! tg-b '2Dfo b P/ (Jo uctr go/4./40_ c h

167 k z rbcn it(') \ kit*ja \k-5 03 km k }OM- VC- ;Jai)* Wm cl ilth "c')±7 s7u)sr ccicti \--i\\!a--2 Asb.3?P C 0 -SART -(0.9_ 2% a 2)020-VD8 i-la ' \ til \ --( - - Z -WAA othil QS' tvuels -Pr k/ LA t- cb 0 \ \ '2 \\kv?) -2 ak volk \\.- cola 5 r - r-wcti is\uvo c-: t/ (4-V c^00.ocha OA -MA vil b - 3 Of -Picchi sc s 4_s b nbatu oku N_ CUCU-JJS-i-kr?k. C () fkl r. 0 (A FL' 0- \V? t Two?n coo -;0 vracis -z poci -Dil i Ub "T CP X R i 0(0 \\ - tionoua s \ ' cs9d.-j AA T-cenA kac b 4fro fbts2 q' 7k r vo g ioincret T. (D ote A std Alb is-ku hal kinl r-w.uo c-kuts\i c9 7 T _W h ci Of (3(74" Ckti Z -00 qo cnaia c-cux.. '---tc-jait-s. +2t) icinc\ c Trai Si tic S.- -(-hiki- --±c-y Thyp ti R) u\ fa9cn atilk.itcalit z. VG4 t)..\k s\ -isv_ Griacti 4 C? f-...6 P..) C S L c4 Jr? Sl-Q ii ajokya) ok 7/6 -..) o. G?-2u 0 ako(av\ \\v3 3 \?SU\ A 9yis of (6.00 S i fti P -'-(! uinaj $ Vitik'cl h\-0 -?cjo r)taki X???!JN\-PC -/\}- 3v. vtia- l uvkits eft (No \ lo -3!cliOd vi+ -rleth.--) v o cicti \\ i-s-iu F-kt. 9 b- 9 c`k is 2?\ kj.d b 40j AtA G 04" ok 2-u 3 S bc" X ilth *M 903\ -a la lbia -DV? \A-" -?4_ Yr ( * - ei rl -\ -- A C 9-4 -WA* 6tc! old 0+. -tri)4 X 2 tari Os ivt puq..leio tic' 2-V-(o-eZ)h0 C) '? t i; ccuta :-/ki?_)einal --cam t. i b.rcj 7 w -7( ' a.. N f/) i'/4 -iktl -ThcUc-7-S bc VOX a's-wsn jc -?i+{. 9 -W)ii- to u! -fa /P- cnut % 46 -a)bc t itito '4otaus-kWh m.4-64) 0 7.ef V -vion.0.3. f"))) 04 v n c-)s- tc.s.?(g piri -a( Z..-s- il2s Lis \\oak - _t- 't-' ClOU ' 4 s- fs-. coot ).-t4ti b U `0 'DM ti? \! c2-a-sak 3)." ko\uc : c eta oho.- - db \!it20?ms- ttjnc '? -Tho7S Sn - ri -?uii (0-'0 k9 \4 h i s' c r oi ctl- Dn'ir -Dtti-.u74. tib -.S 6 '5-)(-a O\\Q -ri)\ 4N oi / aci V y t<?cis- cics 0 fit-f -fhl S.J.!bi.n 4 ib lino? vccel VDPT '3-5-4 vaar;--/4-47/ -taiffa.) ci Zc--) _Aro 2.iric A oi- S t"...)cd VgAk V:7 7chicok.Thik -WAY -a2 U 0. "Pig ti tif 4! )! cl-rmt M? 0!.4. c4 v o cicv Jofr ti ono u). gut -ono la ta 400 at ci itrf iimt-rciyitivi -le-t-is.laivn lb +0 --Tall-Q-au A t9(44 -faced LAA k_cil 4 ''''k sii) -C. S6 ( 6 4c(} Zitit scieu c '._iv-0 ci \c-) )2 V -)6;0 b -riztfy. 9-.5" CO r id id P /C0?-. klun-i 4 v 'y --d 4h '"? a.4 -i ll 74 geri 9.-R ite) 'zth q 4 s...iba -act+ q-toricoj4e p/2h u fri3 Javioa --avt-k 0 \\N -ukvs.0 LSE) li)gt \->) i tit

168 -a q --- st -iu 5" - a.z. a 4-5-/4 Os \` C-4-'-'24.(- k`-?-2-7 V o U \\ ho V i'0)..0i - C'')-t4 -DC \\.-AdC --fc)43 ) W)ac (fb "DUO.. ()A.37..)-i 5. L\\cJóC sci/c- Trioti ti -0 - ho t)(4-- 7 tor oi 744"-Z).2-? M e 9 k -t- 95 ka9 4); -Act "a4 b C b g taj.fil --)0 ('740Ub n v C (PM/Li 65" 7 \+t b l 3"" -\ C"3 vvei 70 ( --) ) 4 b /) 'lli ll Sbel (Jib N-fi )0 -P ks-4-0 -) \\-->c)5 0)k C /0 (42! Thi-\\O NN)..k ft' Ll /." tf 24) /. 7 fla 0 eck2 t -) b ' ". / s-2 Pr) Alit.et i.thl ' Auccii c.ctr; c" r _no 4y44) uti6j-v...-; LAA -uuyx it s-\\tri-44wc sin vincib Goios- vc-i-.. as 3--.ei / b J 0 'Apo /2 --itil0 j ii-00) 'a a NV n C/Y ).'4{ N COQ C) -; 6../ 3 a4. Pt ii-ibd s i t' ul a ci q-liui _09 4? - 30(-. PS.0 vt if cl --n. L' E' 2 4 ve7 -aibl")-(4uh)( s b 3 lib -d?j 4j i cod o -.) {) ; la k? ( kr? 5- "..\n k9 UL*) (/b 3J0 56 iunj? tit tinci4 / 2 -' 77P Vnl /W ktba ' 63- i. /3t \ 'jun ' Ci S' v.) ) ok -04 z. Wei n2 --\cl "k\ b9.9-2 (Ar A `J'Ak.!' i- t q 7 5)PiluvliyatJ2i --cptit 2c r ( Aro -i`..").thcls esz- A ula\..kt-0" cts\'''c 4 v Z th cf JP2s-ra -A f lc s.;(-) acts- tioq--)0w 7. \ -))-3)`. c.02 --) Da l.a \"0.5-00c c.bjeAra 04 c-pii }v tamcla A 5)vA k/4-s- a) -A0 tin its#4.!3- il " 09 "") calvtctbs" A \ t p nvi4 :X 4 /fra 7 7 ire cf-jo 6 i i 2 g 7 J> 4y Li 5?-4-\. 3-)b k-`0 -C- ku3 c : L' c. tql.n --?g-ta Thsho -?.4- G Go 9 an f -2 Lis so foci-mylj '2 44 -' `-'?i -S 0 (. 9 ltou\ cacticv - N o-a } 4C_f cs-c U d k -2. la. vi'd. cv7 c--.g..y.2 _rs2 f td j ci.. 0 u w - S 2 ti..). 7.) tittatts- G U nc (ot-eacr -).(4-3...nocloi. bovi 0 C UbcgT.. sy ii tnaci z-iu6 4! ti rio!d ext V2 4 Z ni--tc ' 3.-vel o N -luic\-3\ na b lf-f 06 Th 0).?ni.n' bt-d or 4bc "60:34.5..C LA-/4.?rhb97 n.sh A ) -.\-\\ c-\ : P g.li S b C7 V itc. big ctirs-) 43A 4ric: c- 40\_Qc-A UTED- -Thiej AticS ivjac Gc)\---lb2C\ _cic--'dcf i vy...r?-y_aho A. 7a)(00 an. i v_y (ci 529 tt \ 44 -}tq _9w.po tibuht wip _Die _ ) --kik eu!irt 9 ecb0 sa -LC -;c4 c 3 Gii i ii -c n cl (-c-\?j 'ick -;.(Ak \\\"-A Vna A 'c u -euvi ;j0 PLH/_<----as h )7-9 --? (AA /7wan r?-.. s'-'t ni -0 C4 )kr)c L -ki9 W9 -SY\ -ratf\c) Jac crb 0 2Ab 0 ) 3r.s-}9..9.p i.3-..c-le4 2r... -tir-t-6 c v/4. a iki- --)tu. )5:c-tit-es sc\ $)./ abia -t tis- si.!o.-i f- 'Sol- c

169 -7w2 (b5 f.ti - s-cl.p LA rthkbl.n -kcal; \t9...rarkhoun s- s 8 74 to J75" 7 "- f 04 q h " S \L\ 2.ch 0} -/ 4 V) P04 b b ud\ CV M...R5 Sukaintr-554 bcoi ci Jo S Pc..)4..R?d:5" -alil "P -cht/ D-a cr clob cl.:p4+-05 Y_}. 2 rh \-.0-U - c:) -p utf-pic-d L 0 4 'A.C_FJ i lib r)-ti hoti5..)- A. o?_i. tal 4 n. h 2) A \n) tyc a c\s- 02 in' 46t-H s 20) SNC.-?. P ) 29' C 0. Cli A l7i i tn 4U-7) 0A. -3 Al9kii -Wi 0-. -/P90.P? cr 7\-t C o t/ din ro--5 'a Lk d Attk* 0.7)0.. olh -d70.7 (7 4 t cr ta Tjy---i be z is tit c-s-!ch JflLnbj i\a-cituvk z. s v cnc 7 t siiciu-> wio-k f! L\ -\ bl-lb c -a-.59 C- 'J --)(-7. (7;0'2 S il b/4 Z ( E. n(4 jh if V) csi -a \qte skionk k Le i n--g--q4 2.6-teior --oh -a!!en o y SA )k-)b/ TjUbJc ti. --irlo 4 S' V fiq S-6 i.b aq civl.?vb 7z/ U (->baj Ja il U! iltisi ' 0-64-wiTi- 0!i-isq:5--.-d Q ijkfi-7i74 LAP 4\d4-.5r s j ilt Ts [. 44 cv(9{-9c ii-t(n ?..)--a fa (./ kg qt-trstavc- r-ael i fac- s { -laid...)0 (v) } LL' cv. vi4 r cm \vod.. 2 -ib -3 os"-y b -; '? n "d - - ' c) -P /erkeitt. env -(hal) --Aticczl- Tub d R c o.)htt 5c SA ; g u -)0 rk-cciwa \.\)n)*5. _ C) '' g 0 ' -2 V-22' C Vc9---frn.rootik5 b co il'? tivk C't r n-- S'cl so o b_ G '-a a-7 0 u\c- el -09e' R al. 7 incr -av -.ti.s- crtril-wcrivii 425- atbi.? Li \ 'a9 03 VW) ). 9E 22 5 ". c iv' JO `Thti CT 4 " ".7-. f)sv.\\y/dc) ""C) kin0 th ag-so V cnc07 itichoji i ai ant 4k v 9 0 -)b--?-i of amo ur' --i ihor ni 6 m4 r-p-( ob ii_deosz A q sti uo i -Y.5 "? l l s-i n v-ibcf bi u l itp l. (0)7- ti ncl.we' ti'x (" 0 -"ki ---tr-e-e or 4-..7_o 4?-.4: ajc7 Slo V COT --pcco ci rilllot nq 6-0-E- Gb2Ati (37-44 c4o0 >- cr ).7.5 /2 4-k.dOJJ4 A 5---J'ail t0i2 h.l:rlit lq /Mc la ' Rms. -F-67 hs' 6E -?C) ihq -c-lv i t-ivr:rad in..c 7 Y 4 D -in -- LA - Sh Si5 a.. - a ( i-) )--?.4-c03 Go 3N-lor - frer "llif --c)-'0-).g-'-)cdu Mani i i Tu.2 7 d>+oros a-nct- s is--pc b /frau k c i waq Aro' 40..)03-?-k id -ps act 4 Uo - "7-777 _ r e ri U'o VP f.* -5- b 0.2_. "; ki - i- frame%) J \bal.- (4-7. j 9 U4 ri? 'M i Ce Oe te US 3.} r-.-r U OC' l' i () C rai lc j G "-;-cl S - (7 W.

170 aa. cmojet \n0_kc 'OD r kb S --) C qiic -DukA. r S\ tak lob S3U6\ \S i5 ; " kink -Cb -3 45" (4 QN E-a b ct U \i b ck S'\ \k!nt ' c' M -D.3M- cht -a kcmta \\- U -LiO4 4' 2S ir w -A7P9e..ou s c. -fc -b t4k ic c-?--t (P -\\ t2 D\ Dn-avi-odj ca. Erical..09 ri45.m t k er lpsoci F3-.c-W.\\..aa(AV. ty o agbia S _. ucoit (-\.\_:-VAc.\.3 ce/ ovr ai 04h ?? //4.4 -OA b -CC'"A (S Y) s--)-3)s00 NJici 4 S.. N(.. A\ 0.c.. LA it HA -)k?_) AlPVtn c-0. Cr A x9 7. ' Cr) DUOi ta VS\ L)0\ -\\ lik\ -\ n--iicj! revas.yo?"3bu (MA '2 tal ' 5VtAM-t-TrfiJ3.4 A )(4.c 0 swot/ vdn k vo. k 0 A\ S )0 (Ak clys p-cin C 2or Jr ( Ami S'a D -n4 2)04 inol xto -Ong -ticej 5-9-yk_lvas t u) 0 kr? (..ii- )-0 -atli-cm-kscdio. t uo\ - -MFCO!-nuti l'ic (PC H-A -()\ } Jo 7 : ti/c0/ + c-l3 kb flo cli- J-p ook (4-/4- t? ESP40 auq do.09 licoi b okul A c ---zr \JO -? -- - ii ci) ric F ') 2 n ' cll. ' C Cl `-4 J r q fl r 0(4-7VV tx!t5 i`2 -c-nt. sba *4 *} uodh \\ock \ clfc 46 'a el -ke/ 040 j4? S.' A 45 9 WC 9 6 L C'. Li Cl tsi5- VAG 2rN S-0 Li SY--Dc- a/4. - -cv) t elch i f nd -i Je c. 6)? -} 3 UhtA 0204 L9 l UP critic Jho c>c-504-?u\\..-/2c-)c-a u.a.u)h\ ;' s + 4 5'4+ c- i {ND 4 Of -Pc) (ib cdenck 'We+ i-p g iet 4fro rthoci'2yen im v\-\ &k % -} Jo --cit_s--.) Al ti 04- C U ' Pk. (apt-009 -Ai+ collgo-kioc-)cj>.4 verarck kcr: wo ear.? (a tic f t uc.4 s--cn et) akt/..z---?copo -0/ uacto V \ lkilo S \nuint 'MA?"-.4\ ( L j_ jh - T'r) i ckr.?? el () Cii -c /b 0..> 0-2 -Didy k in. Slophb.c" cks' 7% tall Udit \\ ku VO r " 9 :2:0-Q r-o\c 2C% 7X \\o -30 '0 4 f 4 caajl ccni. J3/ 4--V\ W V '-t.)-n.. (fri vr W43 " trk. 00i ok ito?k - i-kb 'Zikt 4i S V" VOnk J \.. b te\i. -c.. ;X; 59C cin C " irla s-pi sold'? tid&sf- --c V.6 70 S') +b t's -Boin )Ai lkli0 n tic)23 'W)".3 k;-0j z vbcn-kvo -RDic ( Eno rdidi9 j.- n9.-a fia \pk." ni- -wc) ib 0-c-li C. s mtinisrap - :.. ci /AiC-00j g)h5- )kki/23\) a qf /0 45-D -c?sci-rd --fiti )0)7 "t J4 L DCn -. yhat:4 an &i o fr-cli -no ( 4. VA k -0 - (A \ to /slo /9- - lib Dcl " fror t5crcpt cl ii gic -{t.i>iptoll.)cto J03 vita kvaj \\ -)?n.. 7 el D r lo ') el a)-9 C r ). V _ rl r to ri uto A ) MAllgel u Tv's' -'M' 'in! 4 4L4 4 -?-4 x -c h i' l'i - C-24 C _nq uo --pionct. sbci - -no Jei 0 --_ci la.? itc " n.0! Vc TVb -.? t int -' Sion JEV_: 7-aciev: n -t a 7

171 +n c' co..40n 7b47-77 M A-Vt to-tho l.a l_.ach t)-7a -rag Jc--3---)JV)S- cbn Z-.C..-(.4 \ --al Q 7 <' Djo 0 tbq -t...) (\ 0-0Z -} 7(Aq Sinti lipj ksd -?(5- Sb 4\.- is a-dr-p Ah '. Jr 2 ' i_ss.6.7 S V' \ - T ho -'5c V4C!/S* S'' v2.- 2q.c cut-r)ac5 bkl yz4ak Li...- d _p t kji7 0/4 -DAA_ u0..-ks--el\2 44c...) Vele) _i>9trati-a3 i-c/ al) 0-{ tktat \r-) )-/4/\ u0 Slo 2ti )93 ok %)0 lack '3U /9 a. tk..-kp -09 Li "/4 C )' ja C--. i DCM- la (40. 7 wro -2.(Q h ' 7 ' - Oh CC-Wry sl C -naci _C.2\ J i r. -> c's -\ \ic 5 Jan -DuA. kic 9 if mesta --)ys- -5 it- SM hi fag 2#04.\_ ) ^0) Z co! criopp Cul-h vg(n ch o u Vb -r)--ctnii )3 sacui ; 0 0 "n.j.. Clc in.. ' t -3kJb TCUi9 CC 5 20 i 0 no n to S' -lc ' li i-06 ia 0 atabd.i Dc--- 4 i 'D 7! 4`) b c -*t ( z 2! h-a....z -0 us -t id DU/is- 6 )) c" -.4plc r k liux -ci :KWA:.-s i--a oksc \\ yvr.0..pai-r<x)5 Nce/- N)y-f kj lo -au nt.ng. li m S'ni-doS" '2) \\ -T-34 -i-)e) k lc U..z. rib 4.---q n r-ra G _.-9 in..) - c s-y "af h Ob " }-0. U 50 i rdc CO '0 44'22.- ttni ' )!tleal as-fohota vbkc/d- - -Dm sb "flhjay 0-arDo\4'7J -Wit) -a tii_k i vrciie br 7z/66-0 A-0.7..ffis sok ti smn--0w y Vctr)Ph -V.W.S.A. icilth. V5V Ali Ato. cojeci..\-on ay 4 0 cho k)o c's.i -i lth dh ' k 0 0-k.-p* "L\c_ SartS_th ilfb 40a. b 5 -D. 5S b V Nr)b 7 / )-ny i c.z -S b clo V U 4i Q J\ç li h ti\-06 Jcd jots-- u Ci "flti inoi \ 0 0ChoJtAk 7c 'J C'j!"-rfFCPrStj lastt VoUed. f (` vp t he ;J in c!.3?(t r-) C. + A itl -S )-q\\\c i t c hell )4'; f 49C -a) s V 2 lb -a U VO ni -c-b 2..b 6 v t C" C'b Eh 4\9A Ck c fr-)4240 0_6-/Afivi Jod co!ddc454 U k -z 4-)03 + t4c-nvs- kth-\\m reptava)la ikiv e r vall-r nrf).6 C -S?t fluoj tn(f? 'a 4- k cnc tag tivp:o.aih5.w? \.\tin \._\/c r We JP? ) ben c4 MC) ci 0 q '? c ol r? ' '7\ -)0 u S- f k- d "a \\ -4 Th2W-C)0..Di-ktntd t ti' toy? b -(06 y9-3 -nc"- " - 0 rc?.3 ') CD -a Q k ( do -clic P aj -Poi4a0406)6a -D5-3a4- fh t- frat akic-) 0-Dicks- _s_.-i--)\-witk caa.9 -ntfl oj ef b..d j S:).`..) 30 tic )-0 la 0 CV:7 otpon C... -9?-W faacil?too \kacl af 4 i on ci 0 Ciin i (A.6 V.?_J..c c-i 0(An awifr)4a? ok l fb"? iraati tou ; y Jai Tt V-9/674. ti kh/qcti- W-

172 title l.ibik a S V - -kot N- lio vd ns" 'LA SK -0 V3 bo knoui t -aua 7)s-)i ti--au\ci ii}0 j Wejz------fatuvnv ob t.0(4. it-n y i.\ s n arl?. S UD % - /... (4-7 a r r5 A Lf-Utk c-r4 _r)(4400 io twi 2U0 Jed S kt (P.4:. o4 U.) -\ -v. i n ei S-90 kz. Pa\5 lap 05- g s" -a. S"n Mk Jed hc k )\ li tali\? ti Vcc k)k =tik -tv (2. c-cio e 4 t. 4 'MA. oi-/4.-c`..--n W:-5 (S h 0-' <Sok Ve vrei..?4k.-.25 olja 5-3PC t *0. q k s 6 00 g -5' sbc 5 'Al is )('Q old b -5)-) c: -i-o4 Pl ork --a - { d\' --.:> (-. enc - 0 Cl ind tog r-d2 u c 5 0 _JD Co c- r-rb j (iic --r)n-)(vi v- n.) _ h ' - -4N9Pa-5-3:y2 c..) S Ghotklc Utspcp cli Vccri Lrai-}- pray sb (Diva -vitt) ai4- C 0 gi-0)( T O CP 5. L\ 'VC ' \?4 SO )405- rv95- rfri. D g j sic Lroj-i. km l'uth Wadi udati -r -ta.")... L/\ \V _. A fit U r - F.."- en i ints fin b; in5 i i- 0 5' ) -tvi../ sy tiloo clucci kt: Ocoms- Ab(4-2J h Sval c). c UoSC GX? 2 / nc CA? 4 a b : h f f - - f r r? 0."- h)\- z (- cicf ;04 p \ 00.7 /4 i rjj i ri vat e..) Shcn s'yo U O rbsr-jo..lini os i iii.* V?. "diol-ft c'nd ') b..)3) () - r - crle 4 [id J- - b Joi uri4jo Tircif o4 -)uh 5.-A vie) 7 /.J!.d J)n; -/Q bq----x5 A (f) ti a ta s)- tik A H 2.0t) 9 ti co- 5 tchl cc.) /y -a 4--i )c DJod --?4{- c-. c- L ft up TD j b -ro b -tbo J! 94 Pi- j 4 -Non JO.a -2 (-.J 6( 5 SN20 -) c't4 (nick 7(9 wv-v7 -ciryibis- r oe/owes rct/ffr h.p4. 46!U4J.4 Vbc-DT Sclitt S s'-;-)5 - ii v U b ii.smj.4 ('b s-ai aapii. loo i ui cuo Q g D 6 9-7).-R )yhuo 7-K t? - cl - no ci a la -a 44 r b i bbci ciao atouto L un 2_ Thri- k G-Utji y trttrirsti )_ t oira ')Lki oi -0 -p4u J..ThOaki Jo 4. (--TW4.5..? )4 /4 ')4- a qla S'0..)::.4 OA S d.. 4 c. Kinnnricici rd.! 9 4/ )0 99 0\ S- -Z S st(r!r4 a3 cm? 0 t b _ J5 (.j.dtai -6 CO ( ir. 6 t / lino. 5 0 ) cr.7-/ -q--0-. /-n 0--67d " 44 " ki W-w-n s d CR -civi l 00 Jig (/ f.._ ( 4).7-p-ff. Jay A -72 in i -a qtcs b q tiociti ai-oyni -r 3 ac-pa 4 'WTS' ti 4 S fl v-q--f Two ` (93ot els9 icii to nas- -lb -Y(4 / -(-5 - c a{-0. 'a So ck--) 4 -C tint Lb C5 fl t ci ci c r..q 4 riuy \\e-?j 4 Vai \. "ccog A") (/ i. 2. V in C '3 06..! cif l' -C 04licit- 24 )b P..) -ti Z 4 cbc...ls2)74 0-)in cy 0 -( { (/ CU... r Li - -fl/ J -._ col- u 3 _flc- Z.S- s S 3 4 ;Ull dr-7 [Lel -Ce. b A

173 i_ i c..?..al -Q( 8a2cnc -Dig- a r...n c <4 7 -mi t9 4s---?tk sa G (pot U.- R -Asil-scr t ivy - t3ii4 iho claki si ti qin o(ak sag -atctorci ft.45- nou Tv tro-d Wo A 3 \ C -)U (An90 b AU? U0 GU \_VOC U'al% t ut D 'a t")'? r -.. c4 0$0iy " (MD SiD io k id 30 (to +al. 7/2 iy/ t)-0 J'a r!--) (Lk 0\4 ---(Ak do cn g 0 ' -7ft? c CUAS- pu!d WH YJA ė ajt JJ vis---tuoi Ani.D4 U' s 0 c-) u! st2o 09 e Peal-V\ S'5- D--) nr7--- nc0 ythrcrt------v--a -) A U/0( -a 45 6kc- 7y A LACT7: - - Pi3b alqa-ai 9 sioci a gy) Ais-vicadu llian -_ - a s20 as-rb9 -Wall -z\v) r 40 at tich W44 VCA Ok -696 _5--asi.D 'S t \-ki tm V-V -rx-ttb -A 5 cla) th2 4\adviTh cr cetnii.vtaj kt coo Ani T-090hD3c-)PU at\ c3\0c9 0* tvj hea co ulnia ' e i -4P- 0 h _S-6-/ r o LP? -79-Wcval _ --t \TST 7 S-V!yin \G a'2n.s Nl b.i ''2Ma_l Al gto utioct b i ' C : 7 >b el S 7a.c720 slo ; cv!p aid-5-3p '") P r r 7 (J og '-a P 'y'0 a fm ti irk n f tb s - b..? 4. in 77 fl.picad 255 7'D --)-u b03 -at9k iith s -Atin-.) i - tafir?.5 bl occ\ e -Vg (rya. "? o.a.kg -/JK i-b.- --f726-2ci al 4 cirsacparta. (7.( o -na _ 4 a ': cc -i-s- v Cu...)F4 09 ij045(:3 Afb V! 4ruj.. ) O. h Sb 7-94 t-f n ti slti rastoji-o Lic_4 Edh-D SU c)2. -t \4c )007 fira:s _s-fli colilhi.nil? 00 ci-jo (- ''.)-4..rf --ACR -aibla 47 tici ecc b ki Jac c;c.)00..; k l-luac E-4.J i vb 069 i?f-bc/( it 0 6 ( --35-_4 to --All VOA kr- \ 04 -tadeicit CtiriN t-trthu t faltriuo33" eag N uoia n tf larg T---a) -\ si' V ur L c.ij ecti ttn 3 \ N-J-ivW0C tiy\- 6 s t ra-)ti\c-f4avo ".-P4 c---)'ot inr- -) 9 X-._ uvpm -pi-i-ut -2 4 /2 Tr! i ficl- -S o ilc a Ll -3c.c "NA 4- () -ra dd. ' cq/7-r.!. R 7 0 b 'as h 0J to04 kr 69 klacreajax-d ail/.t-4-6-ci kw-5-k.la wa- rbtici t fie _nag \-9 '-)n0 `3 C-- 4 tali Pu 7--. Sb sall 'l ana i c (- VA -7rait ak.sis7t? al v - '""5- 'c o int-0 40r /?..stas. -? "4 ( ci --\ tit r-_ Thaelf a b i p?no..t.6 s 6 J b - 7 M -raptur -ar sb snrcr oc-lk - hp U.)cn_y C-U] _n )/ 'Or ) -' "frethtterrAr. 4 34reriNtrettin r:e L \H u n -frafo i -` 0 9 -n\-a- "):\N A ` ly )\-n) Grho."): c4. 35ba-K4"776-ra tiv-v "ba.. a D c Q5 St's) < th)`'t du g V i

174 5a64-)cc4. (--) 6 5 /04k- tij UNA A.)-4 al- si->ck "-PRA t Lit SAL a) ' q5 - &b -Th pc c 0 \ tjj_s- kb 'cmi 4. c 4 bk 0 4 -?.3f/3"?- \y..---0?fr- Tr9 7 sned..f..ta -oh cgs.?)-h H '"P 4 \A-a-T. -M -5-4/60 Sb Jb29. UM -rno-d 7V c-ti cts- Th(.0-4 -Q7 2 -Y9 /42 G-k eapi2g D d o W (-/ -M4 -)-3 '-' -.n `. ) Cs "? -:' 't 6 q ii i - 6)..5"2J / /9 0-th Lt 3-j. ci --fa i tis ii?...frolli-d '' %.S LiciAlci ltrcria Lk s.24 _c e 7 nti VaCDON 7 ;"." kc S>\ S-.W -)(Ak tit\ \\?c/n lati ? /5t rmi am j r ryi a ti n taits-.(7) 0-all --) Ainfk.-}trb a. :44_ aroa4 L 4no t a 79J-- Zr 5 cloo 2.! sin v i h L./ hu.&. fnaun.z. "fr-g c.c.k cit o4 wt.' ''-rjs-q-r-n"-wlyrvt:scqtyvvu-c 9. - " (A Trirdir 'n ron Li ki 03 S li V5 W.. S%)5-4ptiltipt it f44 -a jos? g -)0 td lc.c-ps b Ach5.- _raj "i"/ 'd W h -30 S vi7-75 ve70- r. e/ Phrhat `4. ' crsi 4S- (-' civ)? 4 Z s 04.: (4 ' one ' V2 il vofric-s c trai-dnzi ltbav n c4 )-b 5. es -ram -i cq; zu v>0.)jnc--..o...\vci s\-re Lt.244a4 7 On0..) - 6G_H- Tani.) i 0.5' cu n---aa5.- oct -)(4+ if-2'0-m u oi.a tic (' il% -ki\oe? "fbav2 0 iriq LW\ dh ST30- T)>\ _z L Nn!0 4 cog Ulti-icog SM li -?(Air0 si=::)} Ult_ al_b r Te l -r y -?tdo')\&-t---tpul rja il holiy W 040J '$0 ( 4.9cl -rni 00Po -; -TH" --p!"..a L j..7 alp (. h j...a 0.ç90 (; i...7 _2( ti totiot (u i b..z N. it ffe--- =i 7 '9 OW) arc-tf( /2b4?-.25-)VP cl; 0 npric.i7t'll.-- -ici t c;lrail lita 4f00 ''''- 4 5bC z V f k9 No 4 - zffb 0 f 6 (4- -DU Jod n "..icli u±cfra 6 nye Az t6(. W CM_ -kpo Po i 4 -mi MT `s. --c---.3 '- g b io.7 l ioei U n scram ' vo} -Piaci (n - -Lt7 5 tar io tcl(-ccla 24C. i ' r... r..h. rielet "ajj )-JO5 Sj il 4b CO (.6 / -S-Js--( -fag...e-a fir cotka lactiar 0 (fil tkartn5 a 9 cri- h 00JJ Clo ti 2 hi? b 4 /4u i y ci klub? i--) at! Lich & qujr-a4 4 -rpiu ci G- 7/n) 0j bp_4_s_a3l:u : 5 SL- cl 7?...b 0- ' - C'c. 70 ai 7 4.?nt90 z vs t vl90 90 et riotnojb N let nois- x Si9.5-?)l jtk-5 tie 2(..\. - 2 f sb -.? oos- eitts- 4 c_3 StrCCtti N _L_ -?ii ip 4-2 Tox9 _t... A vi ol. -.)t ji _ratio tr)p.a c 0A u o 222U +sow 'Pms- (rsin iho (! 4t\G05- rtimc-...) / (0)tilp led "P75j C- U?-53. -P CMTP JC k -n atyli tic ho rt iv. tric.n h_.-aci. J0 j..) s nth 4G 3 5(4 Xi /bib CS. lh" ) a 0 ) 7 ho Ji C{- c _4 si 6 U (.4 y "?(A - 4.-k r-st r yi4ly. J'a cl 30 Ja \\ins a tai A 2a.z 4!44 ott ki Thu Cla () loiloc7 0 3 ). olcic- 7 b.d..3 i..lyv r u c hv SW / utlo C9 0CQ c2_

175 Pr 0 x "is ipt4 ift AY3 Arenott aincii.tr rt V /7 t * 4 tfer -eika+!/4/fr i rma oi r- c-5.--cw:i rattniter - t\ i.-:c3d 04 -i-n t) -5""igi e tt\ -k. CfcA; \A Ulfre-LC; LA L CU \ \\ :." SD' 3 -\ %:)!k t 5b -VC-Ns-J.-C-3-?. ()no? Cc \. ei--icin5f?r-6-0-c C --*3"-jinCr --i 3 ii :-. - i. fi.: n ii 7--kYi (4 u cfe)tsccu n.u.!kt; -yr c 6 Lilhc li_nn A: c:l} k4 4ko 5- --wvct.\c-- 7 c b -i tvc ar.0 i D 40 :? -;'..\: ytkc b kv L L ii- Dne #.ThC")--) Z J\ 7 -)Thlio c" "-(). 7l M A0 -.\ k k th 7: 404 \.-C- 0" cii R.Droj j ti--- c4- c cyi i.ocr scoyta 2 CN(A- (4 C3 -FK- vaaq 7-.cob j atri. s_4.--i...3 ks-).-. k N 3:roik 2007 ' 4( C)GliW" A rm ` Rui.2 et-do -twolc.9rvi3 U n L ti b --Ck' - ).CTh 'in S`. t-vd i ir)/id -4- P / Cf c ictio.) 6 ac 4 -t):?'t.507) S.! il n6 Lr?rQ 4o ( -/4.4 :7-Sti -.].LnA( tbd l'ackul s'iik-ri k_ --v-)7 c he n *--? j Urp -) k A 5L: A" h`. - b (A. l'thi 2? -(A.S" \vom --.?-[ Utii F /*TO aidc- ci.a 0 cp-0( b.j)pr ) -NA \ cl? OA..Z c it c.' c (.:07t.fc-i-- --)Atj; v r ;qacyad 044 Lib NC Utgitt-k S(.b C t ill.. D-)C4..)p au (7)- 9-) b -i hk..j4...' \LA Ul 7:3r. :-ri ti Va cn i -' b -; Sz D) -0..f! u\k. 0 u)rt z lot c c. cn?(.4\ z Pc b (44 sbri i lib Th ili fr OD; cr-k-v C ifinc-?t V\444 4c' 07r- )!tici k. -TafbE4U 0 4..c cl oca D5 illta -\'. 30--\ heil. -?-)(g -am ilho 0 --f )(rd Li?it el 0 c44; co br 'Ptic -? i \ vo - /- 4ui -afki '"? Lb i ilrs- G-? c '6t\ 4 :ci-cit l'a ny r ipyfr-an44-77m6 of..)52-v-!s... inihiocib i stni sloo 9 24 \\\--mi-- ; pro i )-cc 20 ( 74 ( (. j/t 3b ft A.7 b J sbci 4$- ii (Ac-i /v.a.cla os \NnaJ es A n-a_..+ibtf. r ( \ t _C..."0 4 t ara Cl "i'li6 iti./u aso 0 (tcp-ij -) 0 co9 sbci -p-i crc? kla 7r. -Z.. -.Cvpi.- 6 0?of) z -- uy tiic) v-aaci-tat h\ci Thi4 -falccth i sli M Y'Jc- --ait's ils "D VNJ ch 4 a 03 of (le -)9n 'a 3 Sbc) 0.ti2 r h0.5"( D q. op okk m\b--).\.$ \tat (i utt }b."?-r? Cl.Z. -rue - -) _ tjao h.3 /. Knot) 00 x - v-n '.D- ' 4- Li g r-c-t4-4th. C. ( /f r# - p.c--) 'a ( aeft / l-r-nr-7) C7 co i c li U V/ P (-i b ) ) r-0-.? CTArc --a N.- 4\7 4 S. _? 4 \r "Z icio 4c) 3 0 -T? -"Ml.) d cis.;9. t r -fa ill-) lf.> 60$ C`..!c{;-?(Al no v4 T'j S st4 jt j hjt J c\-; 2 -Aft' --)3Q? t s- qtl(f)vocitb 4 tra. wol."! a Lg. 64 t-arra --Rs 4V-)57. h b-c t-ivs JC. tiko qubOl tn.)9 t7)\ 42b4 4 atii b ( (r? 4 'abbi-t icb nçi )-CA- -309tk ?U* c; u 3_3-23-?-\ \-\- P9708-tcrej ( n-- \az -

176 ._ M Pr iv 7-- r m - k rot/ z/a4 -.C7C r.(s U 0 li 5- j ej Th - hb kno/4.2 q.leaukit ictl ia4 b-k\og i 0-6 -Ca% i 5- t 4. 'tot/ -p c-) 4/2qt 4biJo jiff -)Jcs t-' )(A* \\ -0 25Li -i lrotk '..6.\-\\T7S?...3(3 "03 ocr-j!ci 7 \\ \A ltalitdk-k r A. 0 --int "?..3 Cl -7) \ k 7-b- -fr)--c-k-4c:lk r)..yba 4 h 4 i- v to i 2S5 b sr- P sa 4-J C '-' c "ci i S' iirn'an Q c--aig (4 Gcli "al 9' uo --rayari (Dct ird--..f.y -i Sal li U TD -02.3c?J l (.00 k) )k \\( lo ti 7 (--vo?3 ()7. J- : / hrc eq3 au l ailmy 'DCA --;) -4; -S-w? 06 ky -V75 4-P--5'. -4-T-T-r u505- rstt -6 -A ibf i auun c-v! C-C! it hc. --"copits- ) A-k. c. Ta oossad As-.)A -? ki\- ticho k _k 4(4c-kJi *RA.. Talc ti 24+ c*.-k-m-f A hamth -2-C (/ " M Lit C CD- 4 tel CVJC) CH t. b l'p t' ' h -F-7-F U cl.. n. %. cl S'ala W?Jot/4. tty ti ( kw (._ -a i.; 0 -a..70ull-.4 '3-3 k: A7 40 Tb --4-cfr-rc -t Q Vri 04 3(P as -0(-A 6-30b -rjwv. - STio-ol- C Ft 'rub sd n.0. s vb shoo) { (.)0 Jo S)J Vph5" i vv -pjohbs U-/27 040: 4".3 joj 'V? J 4l- 4 U - 2 \ to g 4 tt* _ra ilth \\ 0 t -J) N ç\ \ ha") '-)n Salat.3 r lo d.-? M ;4-j. ti 0 4'k4 G" Vo if W9 -aut \\ -74 DA GA) A VD).. 0_. -9 k o s. _ l aic' -3-4-Oi 0 UA--Nel Wo _Si- rya- 4f- 'f -0 _ t h d kt> 4 Sin +ĀG ok Ul -3/t0-3S0 7U fr V c (tal 3 \-aci Sib am- 7 vb )J5rnq4J lib.v 4.40-i cuk-/4 -a 0 -}b ulk /--)ixt*-05 au* W of l/wal v 07 lit-'0j G- --)vki- (9 -a..a GU _Q 0J-k. arp S- 5"W-3 4\T irtr-stra (-OK P / Wit.) lo " c U "\ A? i CS:c!5$0 :rb ci 4' 0 qi G--vnt ot fro 4-4 ijo >y-ier 44. cc_ A S 9V) c -cu t? lfrep 5- talk -:/..-6( -f ib ' r' 55-4( i ba -- -nctv4s - C -fr 'n.2- c lsn ocl ')V 7dcaj (titak coti ifte 40Tri t o 7 j 6 cf A( colcien (n G^ k. -.'2 ir C'P-00- S' C lf \ Sia. dr) 4)'4 0Jt2 Slil y ollkopowvj-f.)-4.- tio? taitni nbi 5- a 4 0 kro.-.'t-r!"^"'9"u7":""rte.-- i.sa?qt-s- 9 'TWA ttlif 7(4- cr4$4 no a -al!fact -l og l'l!j (Jo V lb no Cl LVirl - -2/\... ts3-2.ib.)2.cr of -Cych oi "'? 00 kt> Ka S b C & inkik) +.& C 6/ ln.9- k$ 'el (-3 3 -kni -- iti Lisi Th l -6) nci t : fr- p v SkT / it c..-a-ram (r)./ - ca 0 -um AbtrJ nil+ s bo -} -ell ---7-i. 0n in nil 9 a c-slo ic \ ci ":0 4 '7-'9-6 U (7.'bn ""?)( 4 +-( rii. 0 -n- 5- Aiya_)/4 n9 Ciefal -Tacn -t\-( (--.?ia...t Th tvti Cv)c AtJb? V COO S9 N.} \\ vc\ z 4dls-p4 ot. 4V in a2 G- q fr)07s co - S4. 9o...)) -tem a a -9 ->cic--) _a a V S?.../ Ap atin.) c ( --a.ra ci S Q Po -3 3 \ i iv te;?\.j? /0 999 'er( h)tcj /V

177 -A \Ns--; 4 Aci off -AN 4 c n ak. -D-rfb-a-AA b -\- %(A.. //4--;_l -.J-.4.)e-k le vv:ef-c-to_ujva--?492l; tis -\- m C U)A Ub loc) 9' -7 cj 04 SJ D-dcijk A io Oci U' VD-/2--V \- toj -ausic AX-a9 ab\ zisbo-d it -wl r-d 9.c0 2 ( A Nz ' ' CU) toj9. -- ic U \_n/4--t -0(4\ Thq QCbti i c\-- - :a H -"Pei Sb -Vrigs" -PM --0 (7-b s.-7-75\3\---clio ek H\-j)6S. ' n i. p c P. - - P(JcuchS---n2 tu5citt ctrot att kir? Of -Z L.: ai-ft) el4- -AP --r 0-20 cfr hi Uvici 2-)0+ -)P -vis b 0 9 l b--?-5 04 (-3)c. --aki_ --yinu )Zt stc7cga3 Pf -ViVhii b oaf ci?jg vorct7t93ajr cri_ \ aa d --a-c\ \ -a.?ad(acri al ifrk q V..5-D44- V! nu V)44-94; T k_civ? il-v WA 04 (\van _s-b d \c-4-j r9\ clitij 0q -jo 29-2 )).4 -))i54- of -7 )6 hc i tp /4 tby -0 V/ '-'?--J0-'7 '27(0 Li lloal cycii ii! -p i- b 4 j od try' wi. q (3.. 9 ticovos 64 frojroi 5c ipab oi b (2-k /i c 0+ 7 bii i. 0/( ji JA. b e4 (JM?( 5 V)!J-4 - S h o v'd ` _ S.6k 7:onl /ni h-th spl Q 'Pg'944 Ned-ra ccd Kati " o k u st9ci pq) t 4b=4 _Li tt 65a-0+ i od A N WS' SP4 (39 c+ -p\97 siogytics- -S bcn 9;J0 b\misx L r".0?"' f ti Frwern rtrfrt -. ; --. 'war rw.r. P..prir-.4rnr..." _ fr---wr. rol nripmg PP". ;Tr CV C 4. A-Jed ) 00 6S -p_j-p tiork U0 4'.!dS U' in rct5 lino s n shtij n f/ -n if f a. +ch r' c2 h -ct( s uowel) 4C6bk_Al eici ' b 4 d c -.? f 0--TTrirwai..;b : M tioc.m--k mu --)4 ra p'? -P-lacii cl-i & b L'oC a -(Ai- ---titif b 9. ca 9mb t mod -a /Pci smcbt/ -act )J! f Auk(/ -07 ( (--rd ( r)04 uob"?-...) c\ bifl 20-32yclub i -al foirttratr( Thr-7-- ) ) -5n/ \-0-g ' 6 P i ctri ti i-2-- -aep v-...) _Q9 CU!-Vc c. 4 s-pciu ' -k-a- -4 -) Uo \ \:\ krn d/ \CA/LA s f et 4r-a? h 0-2 rt tirpnai a..44 -asco s- n.--t T-Nl hot ra\c cfrad..fic be) P.mitiaa cc-./ )0 )/-?4. -jcs ur.--n -75 _s-... (4 cuht. -"Lit --s 2 j-.3^a -? - Liioa _ a h C 7 UP-4.-j toti ---=re;"..(75.7r c -- -?_ -53 -?-T-0-3-7P ( t 4* --.0 b Gln_?c\-/4 4co.q.ct c! 7-00 <s>b. (Jo / P- biy" - oh) Vi lli (9K J R7cUaJtl ie v.) --?co o q u -? b "Vb :'' 0 a J - - k- S S 2-6) \-.0 Et_ ) tk.

178 '4 n 0 \ d t v:9-7 0 _Dbor. 5 -ak ucc_ic v iiv.c Avo-Di a 0 -)ioac -24k -Mir cocncu){ y4 9 \ c ks" (--\ vds- 4 i oc --)-Yci -3 vb 7l0.j cirrol -M 72-Y-lag..) Ub W\ ') kk sliong cl? t.)5 ----C ti to jc -".t "-(Ait /-hocvz-/4- U' _4 Abc) L\ slt\ 9.3G _S" 5". z l'a0 \\ W! 0 'ikolk tt n -) n/4ja ic' Pho by wy_csn y. ro.k..z..-?\"u.a\c(aci cak-3s _3(th -vtinc_i_m A cu b cb 7.DO4c -Q. Sb -0 Snb c \\ c \ 5 \-.0 i )0 s a --c) 2 'N2 )5f.tioy-po 0(4} il2skbct l(jto tinki o C c hi 7.(2 P.3 U k "3. 0 a onci sinc n l\-k.4 WAS AMS-74 Q )9h 5 _CS - -Wg4 b v.. to (.' ii-\ 4 r?al-acjno e lino3 --ŌC -)ion c isj ci oir nos s " th ""in ti Vb 3 5 Li acot 4rct.s\t -z 49bor _5 --\N...4 A t 4 -P ara.--st'ail-3 3-7jotk fri ---7f-? rl.}r4-2{-bucl Sibi 05" luto tnlyht os-sua. --T _s-s-v ---5-LF.L 0\ SCY -. Gli.t.galaac3j9ccirj AWS-- *-34 ak S22 67.!J.3 CH40 sic U />\.?Lk vacipa qc-i ( csri-;-k- Cojc.7077-± b(7 -.a tyli+ i On U ' Cr /-4-"gi5S+Ctio. S. \ -? 6 pb V 4(rac -two () 'WV - -33a tiw( wot iii \\7i* sh mi -tkib -Pio (4) A! - iv.d 4 u - Too a74 Crny Jyt -i vi 4!. _sn? ratt-t --i -a l. hk.) Jo uorvaj -9 _wratylici S5C Pt! iiii(c-w-ii-d C04 '-.?.q-4 d h 44 C..d? ilbj 44 0 cr 7:h elic eolca T4FPAlcnelcfbet+ 2969Q T l' Or 2 9 Alii CC J li tti&o P lci-" c?cl (4 S 6.?'\ k CCaa0 -c- '4..Tiy-Csnit'J Ub LT 6. -Ch C. 4. "?-r t..d.filihjj 9 3Ub.J)(il tq B Guyibthlb-).zm4lc cb ni-ic_45 ":4 y 4004 /V'...+/ -fra c4o kj do O t4 (7r0 P s--04 oc4.zso NV Pi V e LVS f\ V.) A o-k Q( cirai S ilo A h or-as-sm. 7 (..bli..)2ya)-v-)0(th.a...+(fa Wit; ki \ \Jo s-ja c) _rd ia-vo LUb 'lapel Z (/b 4j-- onjotr4t4-rr CT-el L / Er..t. ' Ui - (lb i n- c ihb a\ DJ0. C.J+) ow 3 ki45- - r i- tic in (Jo 00i)9 b 'NSW 4 g---( i k9 GT habi 300 SCU 4 T60 ru 'U 'k. --..PMP ob (44? / -a tt _r2 A 4 4J. f-a ti 0 cfna /Lb SCUl q i 40_ tio 4QJ Ant As-K- ivb (! -frg- ic.fi 00 og U s- s 4 ' JO 3 tin?d.3 / ' yy Jo Y-s- D( C ' / wo n etv? G4.D- ak 24 i- 45)4: -Piaci am -c i'mel.dti cocth oact cul7)? (5--(qtacq----)ei 4 --v ci --)Eis-- 7tiky -4 mit) j -cagcli _ 4.5 C 4J6-7_0- -"nvro ti 0 b VO '? vpc-i ( (4 GU. 9"?..c as V lo iri-q F2- q q vin cuo k f7c e4 i S C- -70 (n lub -/'d-i-.2 rib 0 qui of C. (.! a 0 -rbo -Li -a cr isi.7 J?no - b)k 0 -iocn Ark U0S'-2??"' -eh 4 -q -v./c-7 4 ' 44- tinin 0-.9X"? 0 )t +""-P eitm A er-00?-u-kni; -?-'D vlo inv f i---y /---dcnt 0.i. -T. lz7c0)-rul oi- ct--p-plu 05- i.p0 s-rf ha/ koti4 -punop.5-?h al 04. sit ye.' R-R_L

179 A Ab Tr a 0 -" L rn n ct el bin thci- he occhzt -ha l oithe. C trs i t- cid N- her to 4 cc. 44 Srronin 5 Sh eer½ q + hsc oi For60 Va i i one h t' 40. So j(45f Ersc 94L t tacik. Ro t.6. Cer s oa cd.e c ca.. ri g fe a- ' c rc q di-)en a43- S --.\\..eet) ln ) oti "A So we w en _s i. (39J-.elky s *GO 0 ii re". V-i_jelt 004c olthii GoYL.c reat_i fiic. Pi/5v q_sics no- v \ooki n5 0- rit..7 t A caiii_i_ Lre An j or so n too_w_i_uol ern- an Lihy_ FCC S'rof Warc An! olroc44-ter.jork P;6-0 9 by n Cck ft fl.bbt_(.%)elq_st V_\4 *:_l_s \i_-_ac..)44 here bit h A L 9.30() L. Cr Ft FAnity 440- i o vr.k_hi0 car tab±ye. ("Ova f 4/2is ' Ls- a()l. t o0olkn/4± bi g-ti n b;ti por ctifrj_.9 /2pir f 'LL-;S u - r - flm3 c.\ laqf the oilv -Ofi eory :t hst. kle04- SeeneL Plqk 004c CA-irety 93 0(4i. ni Os() V to ski icqe /2 ca{ fl j- Q ortt /4i- real) frq e + ) err_ Wtre- roc- Sib/ea Y ES.) *WO N( --i- -C-_f:'.5.5 il)les S4 While reac0_5 O4 -to Pitnly rqb 7 rs by/ 5 i / i el lil 44 nc isn't cn lo ni- in \-hts- 7: Pi c P;imily ioows oikt i de' now aak. he.n'cici) 5-0)0 ni haol s stimeetc_ Hrs vihntir ci iiwit : t Nank' Ami_ -0 i-j 04S -S W ta i.6 t. LrOn f CA rc 40k y.0 4 kcirt v -c- theikpn tketipka. ko Ws-k\ nisesit: t- 00(4-04 e-t LaTV4) croon elearil Vie tagso -ifriad ṟnt 4 cz C. lc A c.. e ie-- c e-iie- here acre. Rec- 00 C. nwiflcr SONAus444;444 n A vo k uel.e_s- t khnk oc4 L. Z 5cni-li sgy itav;n9 iii th q i z-..) i UtrOl.erS/4 *- --)A\- t Li;i- i /449e. hi t? Aril- /- ezpaii- c Li file 454- P a rt --HA+ - cals teci 044. \ c`ht" bkak M t" ( nerlorles 'e--c %CA i ocaii bb-icio etka t kaa enfo-lok Decale \_cia ki in 4J.-.2iJfasjcwe? AilL jog iuir niilli have leen if mcca-.h FrekK torna 0) ".n C Co -4 t Ftv.A 45/gre A5i en A ivie SgoK ocni hci&. :iv 3* Ai -Flier gt.s-0() b4 Tbnoat;N- t\- ViOsek Le-e-n ci'l Licifi 64 5 z -0n t o nstacr-t t S\-\\\ 4-5 q k - Mt -9--\\ \Vic ok nners).- LsoAkL in C. l orn;0.e.foce. t.l.c. L)Cf)\- Jr real(ptii- 4 Vnt \k-ovn 4fN ei_taicn Q}tr;c ol reil \kni) ril -\ tyry 0 k-hq 0 hoo "4.0 /04 WAC Ur fron4 coit'r /4.AoilLe-r5 tr - c:. (Th55e..5 els- We o Lle- Lokan cocen 2. r err4e4- Corr\?.. or -pict... leis {0 yea be-f ort AS ae ivoucl et/ er narw4ck.

180 Ail g `-c-fl ( (-0 -As elsit lyckyl Alnici -in li 6- t 0 AS- ait e to 4.5b eve_r0-i ms /J--ke r ews?? lite- here. AN L 0 00 CO L + 64 ledilei- ne 40 Ared-he le-- e-p h t.- 'bare-44m. Scent iloor 3c.5- fref-h 300s cm cis L /- ; a. he r S e-c 4-0 Ot 0 e co - LU ni on L)F\X_Alp(... ail L nol3 we cook- a gee n - h ciaddi- kce4 iscs9/_ F 4 r \ 4) i vie- Eci Āi05 - i vi.t : thesz2vsie- s- _i_b - 44 SEM L)teL 0 c \t t a c tcollici...s- AirslillmalrcLS of Ast_( b utile T reficgcl 0 -lic 7 a E a -)_ q e.\\ _ 5 4 cur oe rei.s-ge Qtr. go. "in tin l_otat 0 c tvio5c oui E pot-2 -i(o f-hc. Lk/awns fi7c5cko f n\t i\ric bol;ts- liqt-0 bic fa_s" oc- Fire -to -be /LP2C4- Lae -5-g - i25 Utrc Orts- g U_.)or5i 4 - SOi -5-0 ri" O C bl ela 5 cik sacr-re- roy:ins.\-/2e;r se c-5e C utili) cai_ -6 Lit f'd r-ea n et qn k f s ictipn none 0 q L toe en ci 0 s e -iv fie? r_l) Cli (' i tie' rty 424t OC k int fec) Actlei lot 5 0-4en e_5449cslicl:rhe htfri4os h ol A.. -C44.5)n} \-\i e -\\)-se-i-s- un pc erire L Qn 0.florre- 4herl LA _A- h cif' f r rcklest 4-5`A.5.sy -)Wc..F4ci-± \ ac Vhc.; es u3ere Si- \k /29E ot tit le. rra /7 Mt. tall/ AAL --0e_.3 ("NO_ 3 -corer+) 4 c)kcne L cial flak\ ok crot e_r_s-at9 qf hi Lnii. tcn k.yitrele_core.)oogli. d- t-hci- his' 64..Sccn flare ci La_ot f allar.isr A A 66- r LiCtle O C -ben bi on L f i- 9 /24-eris- Ore qt(.5 4V0o on A- ret4 ljaillp-rc jokilles-±0 ho t woui(l thcv h Atic wotkri 0 4- h at L i-be. X z3-p-ii ee.ri rcescni- -r 't S/2 - Vcr 4 kie -hol4j hf -Mc Sc'cic. Z iune- S-c-tti --iiicsc -- 0u5iii-S or.5-0 a..reema {-tem rre) q4lov44 c/.0 US.) \) 60 5 k.s \- fl 0 S c 0 C tt Qs i f) / KA oo n n 5 oho l) e. i.) ere) Se6qi to char 'lit i Sock 5\-h rvii3 Gintkviio ttici leie-0- l ilt +li e si r-or --heic- fis-43-0-haarl corisii5 (4AL PLiookt ii.6recth `3 VA- 3- O RS. ir..5- uf re 0 c oc-) h or 9 \ V Cr S 0 CA Coti C. -nnel kc frx-3 al b a`it f ig e- NaCt-i btrri Mr_ creifure_r fbi- 7(.2Anf S - Sa& } \ Of) r\at\i \laeir ic air (. l&7 \error. -icst ic\nth\c \t-.) ri_ sc. \ F. 0* We.? to Set &ps_s_c-i_-;) k 03n 'La_ q )c 4 *Vic only liiip. +int 00 -stic- (*tier" S i- - r t c Le 5 cj_ lvii n.5 ' 5 ria 4 crs- --VC -S- tomic Lci Qs Or. cross lief +vve i.)\n dtpc So W\ers.:An5in ' 4bclr

181 L eq.s _9 C A. O e- ot...s - 'Ail- he Pl-)JCP-irS. bea -S i< u n & cl CS h q0a- o ci h ui e 'at) C - ii '-k' toe('c c- 47 e l'tl v 0 he 5 ci K Stir4 5t lo ci i h ue4ej uf U N7o t to ili-lif 3 be" ce et) c 4ckts ev -# (_ ra- Ls 3 Li oc3 ) p:k 6 c _EN C i r 6 L 0 _ g.. tic JeUmc eirtroqtb ilic Ciii_ 6C ql- of 4y C `LS/ e -4/2(tr it ni a n 'n C-ii q5 r e_vil_ber _L---l be-.sck\ -iffoi) &0 M ny --u f 0 c ''C' Ct \ \ b (4-) ) A. Eiti j fr) ty it t. c.3.. -) WC her _ri _E o L) 09 ef Lnwe.t C- f- }- - ni_ 0 A f ' li)- - it jts 2 ci-- _- lfaci\ re-ft- Qe US- S2 0a b olie ties-_k_c_aqsc t'ii ZO 4 fc i-fi.3 -kin\ i- \r)a.k ite CC t fa c_t_o-f t; 4.5 tin eaeria_is b_lvc_o_5_ ci Litlic Sitsic.7 \--eq5e.7_---an Lo_n\iiiitle-LAfcli f:t 2-9 b_cp the re_deue She -So 6 citn 4c ".\ Si- e cl SecAA c re LN SeconAS j o/4) ; 0.5ty tr c.;.95 her' ifffie s Qv _up; nao5 beitztes) Fi_34;n hf C C. S.' 0 000k-goL S. * c V cin-oik _.:E5_b_i_i-±jecir. can_e_i- 6ihich j to Rive 4 LionteL 5.52c_i_i_04ch) eln - b_c -i-le c i-j- f'40 crick)-}-9 --e4iith57 ctroke 2 cr :±}fc \ o Le bm \- t-on OhClc (4 ci- toes- lia-n Lconi-ifi-tes- 4t SfroKc b9tic_. Hoc --)93-- recta/ r cqn fee\ Cqui-es Fr (4 / likc e- G?ll Lical 3eii_s te)i- i n al clics Qs hel \es il- 5rUS 0 0c- CkSe ci u clei Vicr iiif.c ickili S she let s- 04 l nfi-(e r7c (.-] _ i) ci CA-k e-s ta %. X ccf lir_ ni-ce an L Steq L/ q g r SrecL }_kipace (/ 7 V) 4_ skii- i'l...r)t()ok M\ oly n_5 it 4 csi c i-o or9 4_5n it 0 -i. Z Kt) cus ho c..) cl osc jot"- if ite v tr J cn S' C.A./e_n (.4() G 0 i 0 vile.. lq +et Z (0 03 c L lqc.f- fo P m..7 // r ji 4 5 cr L C>la o ctsri. ne..m4\n-f 'in \ Vi ckfou AL di '- mei- an&snepcescl oqi rleifci._ as ho- h Rs Shof \nal e-..\-0 sin t 40 fi 6\ F el'm n `ifc - 4fcr A L ZNL- rgak setro\ sociaci- \( er. GCX c LA \\4_ 04 cclot L. \ r)4 l' ok\\ otati. / pc n to C4-4 rut gni_ pcnl er (4 tn2 bc_r or.5i.fq: 94 k A cy spot on kil en t see 5.5i i_sjc/- C 0)/ G rco.sc coak.. - the iii kii `q _E_EP/Jk2 Coi_ors- Th2.}_ excle. w-csvithia_w_in -0 6S- her \-sofis05 bei5u5 t-d 07A CoVs r s CV cirocka n F -oners (:*-tu 0/4% A _59_5L05 itkaaviy. (iss n as se ciii cica j et n ns k oe_ hes ifj ca lewd? vn /-4 2Gin..s 0-03 sh_c_x_ orn. 0 _5(7 c4 {\ Tcon cik kol' of _ricl c/4 o/2erc ril c..0 ccsi-c&_ Uick 0-ii_ (Scissie_ cluicrl4cs e4s- co4 - \o eaies _So \ c3hi- 4 r\n5er \net; VcADV.vii \rje.r CoicA (4-- VS c- cink :ka\ c/&.../4$'

182 _ ;4S( - 4)5 'il ( ). -) 4\ fv-^e - --ll. c 4 k;-- cc _ r- c- _ 4 ). e _ c _ "\ 50i..-c..) i c & cr... fr. i n 3 to 2-i r _S ( ' ). t e (" Kin :-);)= A E ct ic tic 44 6-'s r..\..) r-5; L.H.-.. =.A( (- C eri -; 7 -V; ca 7 ; 3\.se_5-e. ) t _s c-ci - csre c okm -'\ i 'cm-h oir- (.._ jcp c 3-cit y..s- ) et ue cl ( - F 5 0 c or/ C 3 b o LS 45-78;05..bvSeA.- q '? orie- Oen iiai-o 9 CO" ci -4_ -*P- ii bc jf-r L. \-C."r& ().=Hc. t..' k V c_ tiinci)ctui bt:a. _Stit Fr t-cl 9 f ii? c -o 9" - 2c fb C : nce:coif- chyvloc-i Lt..A ulica -S-i- :Fe L' ) c.l 3S (-cocci' (CL (-4_ ' / cca i tt ci Lie k vi \ 4- _3 :ir _E---c 'v/2e t-.0 int-dc-..7 -\\ "-)i/29 c - h cis-) 0 /i L rcx4 L hi fiscir i a H 24-i) \-0?r\ t'r \. -4-.\& ( n e-td::\ 02 q -fill-lig_ i VO ) cxie L- Ol e- ' 44: Eiffel lais -- CA - il y-7-0 c k \ c ru'r r A- L": t. ) V? ;.; '.SC V 70- to qc < C f24-- hr-r i..)uri L -= iiiii rc" A))... hybqi. ';\ iecii b2 C) 't t-s G 5- heic. itto 3 ih ro i ---) t coq. cect cmti nar\.e_r \ k-l uhieric loc_cl._5 0 Pri_5004Vte-ithrid e i S c (l i t- 'er-ttl.`4.5. OcAll CA re- b Lik F.3i \c t-ilicok i- 3/4- L-S cil L'V i 6t 6 t fht2i-i :t-\iciucc ittf D ist - cc n. ri cis nre-rs " t je- bt_ 0 E. " ow n-5 i.-c ri_ e -Pk Fit \in c.. _ t \-6)K <404 iii-3/2a Se- r\.50 =: ' 4.). a ''''iiiiv...' ' ''% : - '4' -0-':al A i on vy-ir: Ae_ ko.as s locctt_f nks cator e-55.r\ tre cn C 9 c -\- For VS S. kl 6 fled (tea- 3_c _V-49 S ci 4 re i c c;i ii.-. -±M7 c- i...)- il smk 6 A/ o c-k \k-ci- ka n-) co- Nr-Oira)j) 0.t. lei hitt egg') of -7 Cr' 5.-R) U.; k V c-rce".) \e-a-cei n N"i; clil % D j e-i c S _ScNic c -C /0 to r.i vo 6- tar) n- cli Th k (Lk' ) 54p) Le q i + bc c_s-...c cm; dth :Lit') f';c c 9 (4 re arittth b 9 tic qv- JO) Cr- &L' j_c i cii.--- ) 'li citly/_5 O-Nej-c go -v.0 Abc_o_a_fe _Cciric +45.ie i5/ 09 c3 C cj t o 0 cif cio_i_ Fec\ 00i $0 4 bt An o_s J-_0rje li 0 f.) 45.- r ci i- V) "i ri co L - L c ki CC _.5 `-) rs--)c- 9 A- c c u=)e-- LouL iol kb cii- \-Cusil_uscA C- o s iii_f n )- Z -Ve L - 7- ) ) 5* licaucivi cl \V /4) k.' hi -cr i-0.5 thief; S 0 Pa )-k) c Fil z a lc `0_ -)et elc7- A 00C Vi0r76._ coniog_a of) n '0 - r 6OL td)ropf'il) mi g r "...c 6 roq ds c-- -\j 5-0 cc kc_ z-- si sail) -\-) i A g {- \\ -. V) co n (..} 00 Co 2 6;ttyk Fb li alice_ 0 (--) \--\ 95 c. i i\-e.\ n -\-/.e c_iiv u>5rs t_ \ oue L _C--- 0 L (K.)Li ki - -i k ocik ) _-: : t - Cr. -S-5_ic - - c-i\ ) 4/ L* SY i-ls Y :h /-f'' -7 k 7-Th t f -fr Nk L)---`j)L-L t - _/ CA 0 C - Lil i 4J Cy) 4.: qsfl3viv.y\ -

183 35 -a 69_05- L /4-3arc n 0- oe pcs 4 :asa4-lt t_7_5k/f: s_s-.5c4c-crc wry-kin ktt' 4 Tee.ss ficjl th e- _b_s-nri c--) fiat 4(_.>c L4 \Qe Lle ccrt4 $4.5fccia *AO\ ULc4n. _detck(s L3Cf c._-0-if -fr o -9e+taiipoechu rc k Acrc. sc jfs -5 fl94-it tc:(09)c PFc c kat o f-9 tftlspi ea V-\ q4 G 5" focp4^4 O J o ) 4 ii j.ivoluck YL3C S va 00 0E) Of-- fl e ki }0 S_eAr_n_g Le- 't -V 47-() :to perscr) Lick atf.4.0 ci k Lu i h:2o ovr S C C 5.3 C fq.. \ rc Soqc4-lc 0_3 ea5e c or' -(-47 ben Pic ub_7k ne) e-?"-ot-)\or q juhic c4 j c4 -'3 C:--± t-ic_c- : -Cs Sc rviv oc rejelltneat q ;e;\vio c)4k o k 4-hr )r 'r JrQ -57e-HL tecrl (-PA& e c4 r. ca\ )4\ 0 ni g rn g romnk cb& -f Wt\ k\nc.i OccA.& qt)...)46?-ct4he -leen o cis nols iscqrs:op oncteig_ for he bo s w -vih [AN qt+eni-. /2cosiz tc.n\- LAnyfli \/47 JOin\ On\l_ 5 N-bi\ cc \)e-r- ocir len 45Etekt( ct.5' cc -{loc eç o f0 ui-\ 3/4( CS\ e-3_/-4.(3 tc ri t3i7 Go 60 t3c :\ lc\ t-\\- S cifis r \T- e C cr) er 30c.) b 7 cloje \2 ne f 4\- ct.i* k-ac) AA C C 4.35e (;-ref) i9 e5: irc.s tr;idoc h_us *- old.? nlc y 5 b cxeci \ -0): _Scit ce's -C 5- i±) `AS RA WA vic \r\v-> q Ce)5Li c-vo 50-0Cpri H ;TT f kejutclil See? O LA kvc kois So coot_ oc.box tcy cl r fcc\ ÜL LeicAL)k.;\\2 O4):-.) CcL-0.& 40\_ t\oe-4.s.athc\ark:hrs ftt.\ _t_Vie-iicvcs_ V\ ScoVne cq 3ccian.ce. Plc) \;) eis CA SC -

184 _sr C s_r.-0-o my LL' G.W 5- 'a 2ii ).32-Y' '\J -5.--nf2 t --a RF:59 V- s -Hi c "-US -4 /4. l'n. ck c C aj lq ic?(3 0 5-(D S ' c4 }'-' \ '-'; Co 9k HA -7 ct ok 0 c--.-2(. 0 ( --t track - owl i 2 ra r5 -a t} -DJ t-- 4}0 tilc hrc{. t-l i t) N c4 ' ( lhj it24/ c..? j- ck.. n \\ ni _r-j/2- cir)447-. _.3 "? V T u h f - ir ib ( s-- r:0-0-i - -c e4 --? lic- 0 C 3 b ti z --ya0 \\ v) A --a) ilrbtl A ii\hop -z- Sit-Ps-n f \). )Fe4 --i-la- -z o ckc-i SF 4 ivb..)--kl 3 )+2? e clic ;.(at Pi o/ 29i 072 S.Scir s- c lij 5 r U l'a. -Ty - -Anyq ci -). -.2(.. - nu---ibm rkwalri / Uhoil %/' SLT fr.<patr5 NVVcl 4 All 9+ ci c+ps \LA \UA al- ')!J -7 duc t.u;ut -( -Tio ).z to 9ri \ i. -se-it? J-autl \ -Ag_ai_ --4/r0/ 4 fya-4 ios- eat /VC i d --P9 T-"`i tiv bt of Ub 64 -D f- g T CV:" N -/J04 slub q at ron' tis --rala..z g 7 n c 4-. ti cai -?04-7 nviv e4 a u L A. n 0-n itint-vh)(472* --" D LA kit 5%..5. L c i C. 3.9';' C 5- ;PT( V Zr " )f b A t_ r)q-- fl S bel Q- -it9laz- c''ak "'D'oC)_-\\.U.ry2 +.'spo ' '9.) T \ T 0:4-ci ticesiczt: fa C CA.) CA i'' 3O --) A 0 c 2S in r.)r9 j) k 4s 6n- -kj *".07 it \ 0 9-) AVD"-i- q " (J 0 lob ss l ci!g) -).0 Sipk i-4 kt culcu _3 yo c_s":-t-thci (jos-cid il9 J)C '3(( -)t-icc \ S-tr9 (0:DU iro -)S volaci r!. 9 CU cer cli!--t h /9 0 i Qik li ul(w- ok b6-7 ( -r./- r) #D-f b Li cn cr 0 l_ -"f 0 9 ni #' D 4- - C 0 C; " GU- -D >k ct c4- '? u '-' -3\ 5 v ' r coy* y b-i N.- uk c f ad 0j "zuti 6 7? 4 Q.4 SThi.9 b C") Di g Z -asiroo _Sr '3 V/ ii vos-lcy N-tT L.J ---)4-a ' C V h'd b&li- tioh/4 c d q -3 ) 0 ri (i c vo- -yna A (it 7 00 c- - _)-a c.. r t 2.7 hrrs NO? A. -3" ei / co um sj b al o cli klb 0 U _kj Uo Pia 0 cii-jooi ".--Cflo W) 2-3" C\..- c. _. 0 nfobarwripon wirr A - s l'' J 7 \ a q at"-"))5 f + C ilhoei -(4 c.'') T s-"2 0 r ryty a u illi 9 C Ojno! a ) D -F?aelchvi.!3-0U rbc?(.-) 9C5 cbel tall ()(46 T ha' 5 h h 4. jtrni ) 9P-T c[ \\ kltrnr n/b le) J _id 0/0C. 7) '(7 0:/45 Cab JO a d -"fl 4 # Ub)j -) J2 cil4 v-i)sww-n----/-cf-pn a ') s + bf b -Cino H...) _..) Di e cr ok tb...- C -$. ) P -)kr) /709 t4. ( h) sc d-l. tr " _ V) k9 o

185 p- J o cd -? ( [- \\k A --s.-.) nn- Z VOA k ' 2-p k N\\J itc- J :... i t--k+ )itififfrit. - iipici 7 c..5- -?.p.rin-tib /9(Ala25 stavilei 200 a a l -k tit' -vt-n s- h s. k- icl M# as" --V Li c-._ 5- TD0 c is-dj 0 ta \\:::\ \AU W k t r"? -00 k-rddil Ok S- 0t hi) kt9taci -rd.n_scl l" "cir)tri%\ V79 \i? 5 7 A tj 9 Unok kc too \ ( '..0 ) -auk* o k A cl cr`q-3 k5-4.4a 27 5vs.Dya ;... aa -4- nc/7 b utc D J 3_ #7` 3 04 k.t.- n4- a b lail Z. S D [ 7/ >. 02 ) : -\2\0 V _L \ c \ L. di -7T - --S h S t %S- )( \+ kc!4--)-j-4* LU rcn)( ----Z--(-(Wo i c-.3 'a )3 n \\ C--VNi to 9...mci C-c cs-. cry -0 %; kyi cu! LAct ds b Cu \t.ho icc S P-cq f s-a. 5 ti-kg4 -i2eact r rint A it) GD(f ] c- : n : )44rak la tifl.:5- -OW an cia Sho nfiva tamo U 0 "pkvhas -swr J---a ` A\ i'd t.) 6 :d ft --f "Ci 6'; _! L'i l' uno..) 'a i ko t-p3 C--fpg (3 Uo \ 4 rdik 0 "a M 4 --s k-tk -' k V Obi C cvt-44-firtricsarik0-k (-ra-it>ci-zti- (' La o -0c)!-} tove-tito ech tkv> tel L' \s o (<2(- Thrkc -0_ 5-).k-t.2 0! cif LUM A ci cal.9 94 C 0 0L/ 4-4 C5 ali o U k 5.7-ay09 -C t-t c u _ cij. h..bnc i Vi5\ a q k r ' // ci cn u in b J-?-..3 b ? q-k i vio.- 6roc-A ti - --Aryermos- z. S "Dc kll R' ath-) ti9j72-rqu s3li m\ c.zjo Li 0-20 y-a-kbcn Dikk i itosi -+ ei G. too-ra v.) ? C! t `{ -? Li \4 (e. e34 2)hc-V?- a cl- Te 7 \\N9 --acti; t?frb '../ frh h rki - ± i llb - `) L 0-- -tripau a q 4 9 M0 sbo 0 Or vicual' y -/th liti7;? -nr t! `fi c ti ti!b cb 0<ni) -ThM Stcl- c-v Gni -bt-t C U t)ki _r CDtifs-b(04.5-Thisyy7 (WO --4 b id -Aq 5 s b (r)rta ci S\lt <27Ob\ c" \ "slik7 rk --A\ 0900' 6\5 Mk5-_s-b 25--) 4 / T a)(..m 2c5 to_mj-- itgikic- -Op ( C0 ti \00-3 \ba- (-3 \ kbtarcli: JeL. _ kbet lb co yloc4.. akojoi -) znhlos- t4 j±4 0 -Taco s TLk - Ai.G- 4 Sio)(0cLk.ut uor -s-kinuk c7 ite l%v T i lno.loii Wiir Vb --'4 " -no 9c Z Mo )k 0 RUDD i2"eas9 99 cr \\V gtf (4 (9 lo g 24ionvb ti kb^i-k to sbc- 2lA 49m- _no out i\ok l_zk \vp i-akiva'").-/- b.) al- ti TU b LiJ _4 00 Pc b- C.)- (9 Ju S -i. 0-kU \. g_t\cl 7(.67 _i- pcirfati -3 to T-.."2/ (;G- _no S5a l-b5--5ho `PS- Uto A VP5 S ut \ el \Si-V46 e i_ -fr-arig 0bqf --ir/jb ei Cya <0U Tu t c'tiolod -Pn.42 --LtHP hfl..?-390 vb k 9 2-cch k W7 -}C"E go. b cf e i j eo 04...R a (4..kj C (/..)C -lb 02 4j i'\..( pc-62 4) 2A )n 2 kocl Q5_00') Q.30.4?9 y _r-0 L) Sh k- i- h )k )b CU A d) -2 S 7 2 ' T' -a 2 5(l_2G' '25'D -uo-r_lobi SA sto cu\vp'...k J \\GUA b e? p.2!ad ' 0 % o ta-2 i hojb s-b2 2 uv h ta wo slo0 _Z 9-5.n09 a CNC n _?? J C G_ Co.5-0 "e W ") tai- '? y9.\\c SVC?). Z wn}.2 -st me«a0-0

186 tn-i- 4J 2L4 (u -Li vaf L \ : in 4b 944 C )k }*nels -)--Pct T-3coirk s '0 `4h 5?S" c4 2--[ Ul 45-b - S b n 0: Jaq4CC4 CD)...43/44 Q-J;t (-0 (2 (A4- s os- S/4)C\ 735 "ota 0;)34 ifrio Tic ic -PJ9 4ho 4-)--)b25--T. Sb cujiviess Leo -z -o-c -?ssn cr --v-skoc ta--kc 9.- A Jou 3 vto tn 0 -wir 5nlit A-Lb(9 ANT ru!e -. m ch bas\-t k7 0 -"(7'04khl\lb"). i VO k3 j-a4 a t )0 Li cl le ff -? (RH 09 Sbc DLj f -67Q 2-?Pc2 "-% -Tb9 (5- \ \n Ubc c+ c f cfp j 4 ---f2 n4 p\ no eiu._ /2 t-r 4 uo -?oc(al 2 4 khj!.0(p. th % libga3-ata5 W/C (5 Ntio! )( N g '.`iu-) 2 5'-)n ho cl - 92 n V Pook (0-`d \v?-k 0AkS -?.)eci 2042/Jc-5-J0j 4ar L cl C C-N CUV\Wai oun 4 vachfri 7..C" -0)(? n ti 0 59 t b Cl-'4 b5. o-a cilk Jad iddu tuct r ci"-ikk {- (; g --r G ( -t b "W' o l J /4:zit 7 2 -honsuc -3 iv i9 ( -- -st. `A.cS- CM Visk (r A li 2-)j s 2002(4 S ana l. tl-j4moi (D-n 2 HC CS4v)t cco..3 -.)-PR GU. 95 3v x..6c -5.! 0 P ill.s! tr).fici) Stra llajd -;?6n -. ani c's cli i - 4(2 Scral 3.-W -pirth p L4 csb (9 g c i t* )(.!cl to 2t (66'.5iltalk (Asi - /7-2*Zbil U Sbsn. r-a3-- ifar07- otfif tci cylc---?va 4-4.* ik) if 2 b am2.3 La? P Toj u -/ cf 4.:0 /2./ 2552J.N.) 4 cli!r02 4-# c hr ku t Ar C. T ul b 2 4.? 4 Lk.7 7 cnou 52_ v g# - P " al lino 0e Ubll cn o- rib jh.-racti _4 L UN cio ti-kaos-- it n\)slittl. N/2 ^ 30to -C t) e) cclop -MO( i taf Sb r Mi tklk vi\v)09 -f 2ch " 64 0 ) m? 2u a- (4.- ( CY- fb 2 e/cp 2 Uh liak i'do -\V. 0 -{70--5\9 ci /4...rai vincld el n4-- 3o fivalj Tyti k ism.Jo_i roo() (7G sub 707 -fho ir--) ib t W-Voil.fr: Thu TH --n -6k-v-iv23 to cs_)u r y c _ 4- ticn au \\-p 43-nfs(D/0 Jo roj il hoo 7 roi a ')7 Tvoi e4 Li- ;c5q..2)(64cri 07 CO -P.a ls A cn b-ihr 204-cV. -? -OLO 0 4(i COra - ai "Ta J 4S- 04 -kb-caco is-) Li \\!-Lc S-c-c-ci ch. V V7)JGW /2 () - 44 ti0 0 A\ 7 Vti./. G 'fr)n.3 6 f v trod qc ( TV'el D dff- sy CH al 9 d i h b e -oljcl a-he...3g ' -2 -a -ra O 'a si n9 s- -P 4_ b '22.-J -.-bo 2 vo Jana 0N"? CUPT frar Tsci -i-t QUir no --Py b lj b al-2 4 hq '') 0 -K D:Oli TO 4T2bob Q uh ll `2 (. -{ --Lir 'D eictst V (4) ')A it -.lb -lino U -Foci 4- to ---2.d x -v u to ( 72 49J c vjo-ti 3-'' P C r-?7 045T-: r - 2 -r?nothl ' -- -S- r? - CJ-2( bo--a- 8979:5Crohcidtqb ('n') v_)_.4. cocolic -

187 >6. lb -..fra a."20"-ra Aa '' ' Li A o Vb --' -i4 Al' k U V sh Ac -Atc) Sb ( \\ Sb gliltayarvisapo. 'Or a hi -;9Q \ S. *;$ b '-fl' : g il YAP) bi- t c VT CU. e'l ak ""9-R 0 -! ') VA Z A b `A 0 9 A "MN its'est t ocv c t)..! ii-)citi cc i v ) a5 i.--c-rm 4 rut ) 5- -x ko 4 po-d z kys Cntik7c4 -p-foya z tub c: -; F sho 04 lut Coo s u r-t-i_<:nt5 b t Q 'z4- ap:iti) acq. u a st? 6 witflub 'roll anot Z. kbi-ki- Ca ti i_ukk QUO -?tn\ ciao * z -402-rc kb L\-( \ (-- A 4" S 4i 0. J-)- 9 (.'9 / 0 4 rs-2 J o 47 L _ ono s-oc4.djaj Jho rho -) K-- / vo z-tijoeli tab 7./ tacry b U l '-naci ".c.i al rs'-c) buccia i }0 s-d -C tk% itx r) -cluw-/02 (na q X vb u9 Y "2 ) Lti Sbn (kb RA- \.) Os) a ux o$ ktv rce:700 \ t f 0 r - h -9-'. p 0 _d _;)4 i-o U -- b iac S k b (-4- '2.5Thcip 3c 'S)).9"; tiv- cis qua_6(404../.!cj+ ucij X u 2 4 2cji'd Lk ivi9 (.52 ;kj's.4r5v MA NV. &fgro-vm. --t b (. 2.nit.ocr"i z (40 u 'DJ -POA - 44b2 ok (72k AA "-) VA WA "ksi 5 z 44/Ptenbilsrc+ + 4Choj 44. b-sn s\ J-P el4b.frf l q 2:h (ic.).`-) Vy al. k tr)}23 a iajl c\ Ng U\ fv -34 a m3.5-c-r?cf Sb 2 9ths-- -P4A t4-4-6 S9 -n-idb 90A-2? 42 'linuthic. ' tr St\ s/4 '. & 4 /c9crtigfv/vc-oi-ok s sci a G ptici _fll serb latles" vitae 52bu.39\o ik \t _el " rtrzy rci9 ollitargn--0.2 lictiiit-..i pszki R-9n sso - tfaiin Gu n -u-f-s---iniilluok-±ci Taowl cu \-2% r F40- t.w+--cf 4 coa c i b4..).-v.a.t.k. -a(4.} -wocnris rt isil f\-3 -auvk '-?ctuvra Jo4 -- TJ jot ta Oaf -r4-7-)aat v-72 - o\ 3 rbut SQA.J. ("-VL r k a s-sc:f 0 serb 4 -fl try.bci V? 9- r.r+vd;7 tibci -; l e \ht4 ki3--) ').T) ci ".ratak- bvnlaci Vk i -a UO to tcrp 4! ] e. b sbc _. 0.)P ti4od ({ 7- A! 3 4 HA 20 C4?--) 70.:):\'-'--tA V A 0%- kl 47-(wviroj _.-CT cci 4-: )s-hinalr(-)0 -CV' cd [ 9-25-') -\ko 'Ao6- \c C\ 5 e H ("\ P tl / Z \ b AA' /P )4i( CS?? --07 Jo -0 C 4-0 D43 \. : '---Cf:c\_ 2.) ) ilk) C't c-k li _ U?0_4?=UTO -ri5t^../di lb.. Cm) ti t a - T 3c 4..) r 5 2 twy 'A NW / hc7.5 LA-. Vocik h n o_yi.s-soj ( _.. r t_. ( Altsai i bcf q' -' "'720 -TC20cia t)( 0 lind Jo. -).e:ti c `". )05P- -N '). \ht - N V A U mu kr 4 k 0.. bibfja.5777r7 h JpOO------?(C>F4 7n ' Lk.Z \ 2 ()Oh A \\\S kbig_ -Ti h ck r x- -os-o-r-- fr79 "shii r (i COJ!PA i-4 a(4% 4s-hr \\An ra ar 3 R A77 kbc SV. ekli2 (-45s 7. P _ f a c' -4eG a D9 ' Di 2. 0 ick.ra GUk.2 t- ".4.jba -?b \rat! i? 04 cf h 0 "PD in ". E -? _ner 4-ho S bfl "D ( 2ao Gb fc.bau07 - c u jaw cx -no _ gip OH) 4s't cc 9 vr tho3sns:-'

188 2v!.4 2z ul ci 7 0k i.s. inl ' G s...iv-lc-wo --) h 0 Lii-l ci ev o l :3-5M(7) '- i) \MO voil --aol b '7 - c4 --)4 0 K -p rz ti sbn } itno b(i i--- c--)au -S-jho-7 )0 g j.s3 ' - c/o-act/hi 'kj_...5-\n"";' oil _TA Di4i. _in -ti -4-0 k LDU -2 ")as 0-L'plubc Z 4-/2t4 "aw -T 2gg-h 9-;LA S lo libli ky 0. _ffo )/TadS; /to -t-rd. b 7t9/5-7--} - -V (t) Sb venot Oki!-Y\t2...raci altbo 4. u -n-r!o.(a..s -Dt4 {b 9 4 -ono 0..00o 4' Dsmy--em_vo Ahl- ir)u_.cyblad 4.-Vtgb 4 r_5. P.--t74 4dE9.6 wi.6- a!fifb 7) T Ge_ % \lb q _.3-ap4-7?lib "p7hblai2 vaay- l'ub...0 cuy _( Thir\ -77-r icarl -?43 $0 i k Z-rb L?ht. S 6 j)/0 9 7 t o o mo i Vrz -' a-' -aoyk / U2 _Jed 6 V \ Or (./( qoj 4 ou -Tb9.z. ti hotik con Tait apg 04.3-)0(4sic" A.n ibb: c c 7n7-2/0- Nic) 4 -zibfioj C 4 Tin)()4 'D!lloQ loi.g b. Sb el c'o 4- '.k5- ( k 60:: 5 Al\ ttivi.o Ja q ' --raj -ci -q ef 2.0.cg U V td 5- G kjaa5' U c U 2 ' -? Jb F _ ' s^ )3/ i S...ralt. civil. to -pny zh 5 2 d tip (..c- _iv? -5)0 *-.6" "2 _ Sb c \--shsva 0 i -AcyltN --- orsrio oty..to x22q 90o ertrivnlyi ifib ea{ -hl4k Je_i -fob' S b Cl -)-cl tri u ric) "p.t0 7.: 9 Cho q-0 k--rkpro et> ( to it 2f-ald u cr ld5-9--)0-3 2/ 2-3 c-u2ro)r ' Mc\ bc-f\ f acsai 7 7 \3 t Sb C k '; 0 -r-ak CA A n \' \\" "..7"." f le..4 U c"cl" cia di Mhz/ CV!no i 40 lics -2i i4vu A.PA5 J.-at\ WO r _ i Tr r 4 S' a)4 % rip }^0.Th io b 3 - -\: 3-00") i" -. 4/9t) Anc5.24.\-- b? r JD C" ii N-ns- n+ 4-fh0u Vti c-v Jh J)cu n th ki.i Orsui.i kni 'At/ -Two! c -km+ sq2ji v-'u c-ibi.k sa9 S-S-.)k 4430 A r_ < (( rza_i r) t3 ai ay s ei spt44 Tub do- f f -E- at m a ll 04 it's b ei5 "P(44 -kit Cl N -/2\c/i tjt9 --r-m c-nl (lb "Du Th t G -S--shce) 0 cli \u (A ---` vw -0\- r 6/hc/c4- --ncy' -?434 S.- h 2oA 9 claki \.ri-(44 2)rTo.i.) c k- Cli!t-tk a 7-0o 5t(5zy3e Ak. i /la t e - -: cl.-gti M-C-cl R (02 y Q-- / P.2- an wo -a.abga -Li clil a 9. 0 u 2Jc - r... g S4 - - A k3\ -: yip 7 ' a r _rb Jr --t mi d r-vq-po-a_n- tam -tub cnou 9.jh -F2jy ib Li -t-3?rrr-.t lb- - Y? -WT %-9 MT-LWrSr' 3 frlt bl nti lob ra -7 v C-4 "PJ) 05 \ b S-2 Oi l-0j -) 00 :0/PS- -"D 0 b 3 4t4 Si-t o cns 3U9 SJ b 25- _2 G" t'j 0 Si e' ' ft(-6) ts `ellis (\)) 'e. GLL ti il sd -n

189 '="c e5 S 9 S/ -DU\ Ulki\C -va -?4 yr u!.6 q-b -t4 A...Hu\ sap"-q o_v c a os r-nb J 3/4)-0iN 'D. 9 i -k/a -35Doi -DO s tub s---0 T -N c Ulocb 3-apo Rtho sapo..-..t(00 \o cd`lkokyck 0 -D.:An -DO 7 \-tla '3\69 ct\uk. jh a u --T-D ;)covs yow a.lc inta _k \ 30 tisk Acq cs- '--aj A AG9:k u V Um t --r)-00 el -) T-A 3-9 _i--denc CA 5 D t-4 Ut. \\-kpl \_ On 7iNlYv-) r`c-0-f--y) *() -ivhoj -a4 7 (9-m co_u 0.)-;t4ic 0\ -2 v4 -u_).0 "4 ).k cin d r icjd pluk -ati -OD )2') s sho.. -?)\ k i -kc hi A s- -a\jo gb 44 l l a 3Uo Li 00 kik. (_ /4c;; CA- 0 Q A \A-\- 'D - c4a -27 \ <Ntk -:\- c k-o_ahic e\ U hc -SO_ c'l iy -cc/ -)t)t. -" (AV jd-c' Ll -7 c4 --`-)\s- 4 lav)-si-ta - ki -.) 0 w --a-s-duk A tac\-) -\- no 7 7(5 bi Rtv isba i D 4c\ (P_d r)r / "Th+ ) 7) C ;G 4 9 r frt no MPtarntre777.-4"' Ch0 9 \\in c) go.j..a. - Li 4 ') -4- u -TO-NCO r ' VO U \ 4 v-c \ N -\ --E6-;(-i 4 3-\.. gi CO ki.c V /4 _ C\ c e0 S' 5- px-)y r -f "bs_n 2L4 ikno N (s-ki 545 S Oi "D' dvaslom vew..) tr-n ci --?6 JcUic \ V L-0.) A+ 'U hc- 3 ok -'cintatnicrry.)--i 2 jkbk )0 \\ \-9 iln9 T-)*-\\ t JV) 2(4 J-J92 "7- i-- U\ 3 acu -Gc7-3 9Li --)4 lui -Au hyi no "AA Al- 5 *.di2s-/ (Mid g b\ k_djbm--2p 3 \ricsi.t 24 /-Aa b_i -L4 -cklb --icica J-70 :-.0tukc 4'c (j -OM. >\lit)5- y _5 -.. U h YV 3' 0 0 "ar kri3. /-4 orredi Km ak +Lkci inti_o 74 n N up /Acct.) k 9 at U 2 00-D a q ' V) taci s- hia-n or cnoraut\- (Jo gti W---v! ' - C / (r)- "TUE )( Slaing _t TA7 Ur 3L9 c Cn"Ok N tk ' u"- n.';-0-eictv-7?ic:xu f V :P hil -fri T ->-')5P '..33 n b sbei --.k r N `D u0- \la :Au zjeja or -ES by 4- h e q i g.r. 5- j b.2-ic (").-ti VD --it'd li No cl -tip Cl el t a -.5) re) ) o rat c--- il d" 6(Vb!A9 aj Jho J-0 TuAs ;- lich vn U)()D --rap7u r r-ecfrr Th.) T -Ffro itirmh..q trio CDO c?mt = 7 -MPG? javirvirtaill / roj uied L!) G 0.! f 5J+ J..a -N--fil- 40c 470h u jilirtpi ii -Op s---ktl ajoyal c i vo cv b -f. i -6-.!./ aci of- 4!-- C ho kii V fth. /") g" h. '9' ssci a l y2 A'as titsion 4b f_s G'. 'P OOL' b S b ( )rvzs. Y2 t--- '7/)2! tat VP 7 \k")?inn --cvt Nr) Tati)..7 2! 6'?UM"-C ) 4 S. al V 3 a -D. tro cif elj -0 -L- fig (At_ 9 +S h' 2 ci -{-2 lo h 7 S' k Svi \flat. V e 0 b " C3 0 ' -?no - i omou =4 2 -) F S. - ) b fir ci - - fan cno ti ci al)c -rot ti 9( -A_ -r or% tro

190 - 4' Ja4 st ho 0 %DU J 04 -AR My _r b c. t k_h 5. -y2 D s.)...ratir % 3-3r 5 - soot\t. rawer-2rd -a..racm -Ds 2 Ri s n Lk -k yo --i)..racnii-3 -D (A 5 _5' to ±. n u\ V 0 '. 45* 2 r ci. c t. 'CV T/ -u fbc U) S -.5".0 k! cn 0 "T ub ht).t. Jci s -D{-0 \ s wk %! c l. #..? q e4 ibig a_r>ci o5 itab -Q i?pol g0 - -3/4 EA-i- \-'?; 0 it - /oll _vb 2LA slisfr Sitaly.- s-lo hp' (-)- 4 w-... 0C 2-D)Lki tfk;0! J G -)4- V 33 j 5 f3-6"ti qt V? 23 Q -U "7 } - a A M 'ANT r. iz. 9'4 ti _sm 0 + i -as ia in. 2 quti y t j NS- u?gic. n 9L * kb i a vo kp2a5- J iro /-0-9-rd 4 cal (A tznoi..z. 4r-T uri k_lc-) -5.2ho \ a P; ec -; 6 rei Fru-o a LA-k- _5b cl r_ a. i l02 ecs \J 0 V stoci itib it is +0 AA.p s-a chths- -huoi z 0b (s\alg r ipt-ti UV 4 -"). f7y-4-}0 _sbrl ;ct k l-l -i-- Srh g a. new x#4 -C 44 aq 4j?lib (Sin J : -94. k 9 Vi -rbei C' b i -nw lt i c 4 pamea) f *y ifr.a!!f_i.kij..tgb Ub tr-nqa -ty & X ply Ali rio h05 -\\ u 2.7W)5(kr9 di -A q h!' 4 &0 4 'Cod-00-0 smci z sco k (: 'NJ' n 'A 0 -a 0 tie.`i. e ou U_ 44cas i J-0 ill c v! ch --"icntra tajl us..r iid(vi iiiiii;-) 0.7 s c---)jis Gb OA A --6 cif c4 ya-t7 b -..j z co Li -a? aka J-a 9 Jo.) UJ 0- "D 44 c A inq "44 kb 903kool r?s/nby -2 6 s- lipti/ c+ b. b el a U? Li ( (A c_ki cu!- 4 y y-a ci-26 0.}- nat----cte9tio - \-T r a ul ut-k-. 4 ctih4 oc4 lit! 6 'al -tb C -... t 2 n of -) ( ib ii4 o.3..3 _z_ i\--f 4-4\764 c no (4 R' D - 'T 2.nol iv..5 2 V J ci--al +- S Li ") u -3.? \w-2..? ci i tm tr: n ti pa Mc) "-' - qtq /- -'de: 9-r-fo ci /-5-2 Doti z -a p Rs Y Livgcl stys- -s-axatit:rett "c 2 A 0 -A irsb 7 bc (4 2 ' '. n U Jc7b \ \g---?. nci..r.u.-?lin jo.j (..o9 r / - 3-tb5 -)lictrp t./ no() k _ Jod VW-id?) J Z-b C- ` 7fiii0 s ) T 4 0-3_.? cpa ) y?flocil 'al+ Mr Z luluc () --d. uvi- 0.n LC 0 t9 ler f.t SV)4 ill _i b ( it-l ubci.z. Jr! J N9)* CA ku toci if \U \- tjt9 -CU lial 'Tbel - /9.3")'''t c Glf n cioivos a C.X')-6/ P2' 3 P Jos- --A(0- --nv22k A y twnoc. 'inc.\ aintos-th 40 lvv-3 u CreP: SVo.!-/4 )0 /J 4\ hilo \! lir) cu! Ay is k) 09 V 3-2 la'a g U lc- k) C tj j..))9lf-;cwh--: uoos- \ roc-) eara l4-9 0n - cr)0\ t cnou tadwa -Cbc%) ;ks-r\n_l\c A to CD. Jf a ti wo sy 0 a Rs- --s\u ("5-? Pa Dti u el._ -)---tvc) ibi 2 S LA..ply -aa5- kr4"- ith2 Z.... flc' aao ' r_ -a r ' -- 5" -7 u. traff -. - ' ' 2 CW ' ' N -7 F.5--P-J -" 4. 7 W. n. ai c) z frqf 3 ' n ch) t CLL

191 ' 5-. -Z S.b "S ki -'à s- -)9 0JA-5- z _s-b qu :nhe sal\kiiitiv2 Aci-T \_)/4\k4k 54- (t! w)bci -F-J ok SL --Pc-ld -t b_).k ft 64 koc. i no (45. Cini s70 --AAT jho lyer a. vic- 5 lb -- ibt.4 it -4 A \ b k 0+ '7 -)04) 6 -).)-aqj (a u/452.) re. li 00 ' MC) -T--".b-) Rub eti i i nt- 4ek5 45 -) ) 4 7 XV JG/ "n."3./4.3rib.;\ hila U -30P cl -.2 S* - Z[S-P6 D - 3 -k-jr -C cu. \ ib A A/ '; UR ka A- cll \ m alam(y5 T C (44. -) 0.3 kt.si t.7.6 u - t 70 S'..).0.\!nt SS') ' a ci.c.) \S-c-k. t )N-U "Acing t -iri( cr -s) Posi )4+ ki. -t uo all!ss a ii N u P 4- 'N ' sa l *" 4-bv --eti liltu 4 e-5- Tw f -Lt C "0' Q a 94 li/2 C C4: dclobl --;.5 S-2 c i.c- 0 -)tc Latva CC Al -2(4-fo-7 lit` -)() o 4 03 U A. -r?` - 4 (C...)ucnoi Cu V \-4S- - J---u G -- (s- si 4!b5 Jab! Uric'? L-.0 c- "D (AA \\lc...r.? ckt :2... Clio re t(j t_laci al.5-s- b o 0.b ci _Z s 6 CUl ti c rl b tnfr:z '- _b4bc FL/lb )shbf ' ilcs : /r. cezno? /co n ci c---/ ) jc - G tvi U ls. C-) )4;.-?-9- (.2? 3 h ") t till.h NO0 e _Fs trms-- rfau!j cibq Annreittintlirtei) - VA /A -P X'? 64M in S}.{4 c -3 s "Ok Q - (Ak.Wi -2.W..4 c ' 44 rh_ D L4- 'll/b 2--a4 loci - Nco ( it..bs- z s bbci b s-..))a 3 44 o 4. ' noo 4000 q j cti )400 c'c' G \u ` mae7 -c -k" nrs'2 - '2 %if 49 k09 a ci ta-0 T76 sj -V ' i li g b cno U 5 z ' _ AC ; GO tl-} rsid-aa ihm-xi-li b R U 4 4 C 3.C s J G- 7 4 ceti i b C (n..-)g. nta tninnrrt-sys C /0 e Nati ; i/ 7 2 4J! 0-70-)- kliby Lic ho tit - C.N -ra l'ajb-j-k ->A a n Apyags a jitcho t4.7) 4 0.t g.! cr -Y? "-)- -) J'a. {Si 5-4-c! i ica \ ' 0 J in 0 (-ft S90 *4 rryclrai Ci X a --C4.J".Ci C J.! :a (00a up stich o Gra.. LA4 i't/ )3 kic\riou l a F -7 i my s. hf r c -?) HT(.asi..ine fa..ri.-- ajn i-b0 lit 'G.Y '4 S"D. \ u..:9 n sok bicia c-- hic A 0 c he 44 (4 C. Ono/ to -kaa \-)-cloic) -av3uk9 4 Auos. 3-a. se) Voa ionic b l'-)2 h t.2_ rob ( (pp-2 "An! -'D lth tub CV--+b7ok() t 4...-? (4 9. kb G u G4p/i.si j)70 'R?f i e. r- Aj V -/>- n0jr : ci f-jo el licn - "\ hi So " -2:".3b 6' 0 VD / i i 4 - lei 5 ff h r r-s' h in Lim--0 ta d 6SJoci a r p tn 9b a 0 cc-" -r _Tch - 7. COda el 04 5) -rut s-amc.+?tila - C Uej 4?a / "a -7 c (f 'C 9.40-)..-7 _ rio 0 0 [0-9.ohkel \ hitch irk

192 lac i b L J c a ' 3-4 L c h 0 4* J? L L g ine 34 s--3tra5 a i..s Ub ll " i "NOV.T.. 4 n 4 \.?.?"A 4k'3-3 Ct\\\Cli ( f J4 >Oa (-) Lt. G- 5\ cj scs- cg. \ atissby) vataa_ -i v a tt j5" -tc-0-t )6 J- f>/ilki 5-- lo -?. H4 vc-) 4 ao )k7 6 ; 4- ^-:`A S.5.- -s-rab V/4_.3 9 irk! --aua----a..a " 4 0 ih./4 0/ y 4- - (5 44 \-? 004.z. sj-dti ba.g. -cc'i <4 ) -DU #.-.)c.j-v- -40W t --S" -Ku s gb i. 0 b j i. to \\KJ i J0 (-OD V Af 9ra \hc-0 0 g i n d 3W; -kw c-)s- KKTLAPLC-r?O i r cn 9 ii?. rucci c.s bsc \..))G- S \-/2- -Var n LA \nq-0-7 /p et/ 4 aq Ai- 3 0 unj c G o n -i vojs--ej 5-7/4A -.4 -o b-. 6 ti..fl t-{ ch) s 5 v"\- Z. i a -i-p 00 4G hb-t \\ F ho k` c.' itc4 -tatt 5-P 5k!i S i s Jo a s-) _A us 0 t - 0(9 P.5 '.. Gn la.9u r t dr b Xi j7 tkc \\ \\W i/ -- ainti.n. tic jy_f. DJ-F7).i..3b ub TWO U!...iG G- 0O5- b)-- 6 L'Vk cl ljo t/0-'sc-ii- - / ts C r '''` 5.A 4-0 c- u.n -Pt) U 0 Shbc'225-5-b- -to.; ck.k. +ro tib..r -U/2 --/- WW s ci i z os i n cil t- 4 '-i (Ji cl?a "Vt 9 4R435 -Q i wk j3v7 A 44 fs 4. 'a 4. 6" 0. w ci S! Gra -LW { \\--? q id -...). Jr s Ls-.J? th.0j-aa _g -"a Cn 5 AuocA ṙ) Li s' _ ubs -ithel _uo n Li.? 2 00 g /.)O 2 lim.ty S U Ck \ Ur? i %no 0 J :TTP r_ 4 4c Ue tnt v iii -e7i- Jo f9?n o ( -r -- " 0 ") 3 0..Cf b /4j} (.4-- JO A-H9 0 g2-/05 4Q0)0+ c4 -V/ f g.75 aj 00 Liana.5- b r (Po.52 ht2 ±-.0-0 i h 7) aqs:e_6.3-0 )\ -k ccfc Vie cli r c'' A pollq --cfb cf loric06 e- --2 SM - UhoJb ln 55.3ici 0 jhoig %mg C. s-fltf.fr) --). 4.4_ \ \0 s b N 7? or? s -a si p -a. 0.) 5 o 7-4i pa yn 0 b h orio Jk uj 0 wo se t9.0 -Vto --.J et+ se ct) dw J-2/2(04...!Yrit Otr! g? c- ()(4 (? n.(6 kc' c'l A T 7 /id r. )00 'No "%0 4 i \S -a( Vit_g -k-vio a*gy bd r-- 6zio7-94 (Jo Eicjik-forb - 50 WUkk Ub..") \AA iftif b orrillitillca: 4 ).20 ( Ati b &is iiii 04-7-h r oic- notli- Tunic u 6 /hfrlectei.cf_tv745 L (74 Vo ' L'! l-\k a5 cc'2:vi svo-abgc-plitc --S" 6 '? 7 la 2P _ 7 0 to f-- Cl es --ra f C _re 0 5- a i - A T v v 0 n "a 402 C a el a b Li 0 - ; 5 sic ;n/ray -: -7.-r/.e-t: /r7-7:..? oa er hi i i on s c co y ' f 3 z ( _ \Th y_ GyD 0 C' S b /4es 4z C\-))e. ii_ gvvr----t

193 -?-3 i v.yi-a-i -cai 3:M5s.; b (A-0Si sbo-f_s--ah6-5:. t-rakir --id Jo; -valg -V h "a \ ; U S' Cl`..(tal-nX r-lim i h9 act+ti-icki Sir 0 rho b -g 9- \d b ".0\ T.- _ Rut" N95 of! ujhk 2--J0 339' -DTA SO...*.. 4_ cl--i-j 6 'D.4- -Vim!" sb0 GUn)ko kl -5\---\k t f274 nsihni P 0 b eel S.-irk Q5 ta blk 0 -sarval '' ut--\ i bus+ iatrp nu A A 0/ 0 Vt3 0? / AubvtA ce a 44 2 uenoi a iv(- b..th qut_bato s 6)-a-or 4b 4-. "-.PDa s- 4! clg h oj tif 4.! 4 ()W h o t-3/4- h 2 )+79-0( a- -MT FT/ lko C7.e.q... uo 5 tic\ J-auk Ai-Q 44Th 4 4 dzif - 04 f-s-)\ TH 4' -.bct-i-)-2 S. "Cl- A 0 e'd''l _ Tbni Jail.)Oo dh --qc!ilibt -} tijl ;25' i N:96 krier mho? ric5v-02 -'.' W0 -Tub rifpo.\\20-; tun-- s 7 \)k Lkk l'a / iak S. sb a5ib99 A ufrio or\a b h q-4 nod 6 04'J. Sioili 2a.3 -Yrgrnvi _5-?-tilb to "cub (--95-4k-ajc-aj r- wy0-404 C.'03447`"?-""a-' eibi v?0 Vac --) na i S4'--ra-FU '9 4+ U! JO sioac tit-2-2'2i).. en () 3 'J+ e4 + Ja 40 sub Oh o S-J 6-42 P 4 v_ jr-3)\'?..cjto -57(Aio Ot ioor -7/Vt" -iit- at bo 7 i 6 cvt. --t5 v -p. obri.rtor--)h-ibu'irmq b swyn 2-0. z Foe A'a-aci -frbd s! 94- (A--)on '?t47 4hq "" \\.30 "-".5 "AlAV ung-t-7.3 w---)t-.? i v. n-a anbanol 0 4 \Sfs- sbsi 23cv7 "...)4q!s.345- n itti4s- -Jag a ci ion 5 '44 2U'3 4b ut4 Vo 4 b 0( ca --a ken 0b L4 g (?)-ks- -Tur0J coo r-tki s bci i _ rtyi bi 7 _ta h 7 r (tb.±2 a t.'--r) 45./!cb. J- i- iv.if co.fuo.9 U o-p 'bu t/obi -aci -.) 0 o b 0 ii tt GT ho K--- v rnh t ii djry 9 S-. b h i s c vo ns-9- ak- i.. 3:5-b- 2 q4 2( n Aibs lb C4 ViniN..Z -9/ 'S UV "00 "ii_c _.S- b c uok S b ica ( (( fil _ SV't 7 0b 4?-7/-ogs" Jail...? pc\ s 4 0 c:" ' ) na cm z - bt4k- clicnova *4-&!9jtoc- a _smii ybao brm sb -329.J5 SY ii43 5 k 0../S0? ul i D cf4 -/!./bak 2rJhoa) 4.0 Ur? Q C 7[ -Dii\ - Gu!/4(n ou si --)794 <cub c...ribr i-j-bn a oti- sm ng bo ( o' bc'd \ Jativi. kal Jcsvc- z LAg ial cnov\a hair-ob sr v i pb+fb /xi+ ' ti Abin4-54 s-icqb a c\a cultp0-40 ck rdig/4..4 /7 i. jodv _rho n 3-5- te.i c /ics culaicjwiq--vci 0-0\ 5- ay S b -S QV O CU./ Pg c 7-/: Ci 4! el -5 b5- city (mac -ra 2-3b s-jo -(-n_. ajou 27(0 ").Pc WO 's ill.i \ UV 0 i 4 (fro t9 r-lp) 9' A )" 2i k VP cskiv - X bc /no -?)( lo 0 j SverA kk f *.r)q 0 i EA L. '4;74 (vot ca. gvv "; tra'vdt /20 % %. a (Ai-4

194 wo ck oulcl cicok c4 'OR ho kr Ci-ai k.5 icia 7n.ls-Ch o lo 0 k-iacp)(2 is a. 5 l Wfoicit st9 aliatt-c-el a tt a (5b7 GiA k ci cu i 2 sb Cl 7.& s A nu il.)3 +to n!ti; \._%j s 0 -a 3r)K6 A- ( 5-b (.4ka'3i- o A V i ca-ts-x)-u n _5-9) utti o kkno Si 5"_) A ity 94\N i 4c c4 H 700C b /o bitl 97--6'3 ck -igtik o-7k5-b ho ftf22h.--) l b al Vi-i- o s Jo ijh+lp? "' fib?lk+ Joi 4h ' b rk(-r5 0 St-ncikko.\\0-05)-) s 9(i _s-()(40_)2 44-ac 0 -ra 52: o'laa U l b l a /7 70 M974 GUA 40 b Jo 5 q-a.) i 0 ti c!s- 9 _ r \.-a " Ps* " 0" s Clik.3 9/f 77bv\-kU o 3-"Jc.* 30t -Pfl---) 'CAA- SD cn 2-9 % 0 )490 >a-a Z - 0c-7Dbocinic s-.. (A-k rlitn-t- ff tor -nbeluni /-?-kai J wo "? -r? c-i?t'% 3 -nv GU-kist _s--; 9 ) 00-k V b -\ 5- WO "AWAS _s- -mi a44 -).0 c-ti9-9. -/!- -" b.5 A(+ kb -a kmci c tt:jhrsbj -ai 0-- i ublu sbetv)p0/ Cilk_noTh?W_Crhti -2JP-cca G lkno r --3aum4.ai :z *0)(e/c.c.. Aub4 s-2. k J)-ut -st) \ -5 H ko ok cnou);\ _ - ( b oi c4)..4/)0 G- 0 y47b p..? i tc.i n -? (4 ' 4 Mit n c) Lis -T?(./k -7-)Ao p)lo o -D A3-5b0 lltt J9 fla t no a C sh r?" 2 l44j /\ T ly Li-Lici P 'ucj5'-p..3 v-i si --ratti. a j?f eryillt.) (44 Ds-vas 4ba l o ti ' 7 Z SP 7 J5- U.) (fn?-.4 k_t 2 chli "?4.4\- c d0-k. nnair -r i y -priuz - -v_i -gi -lb "4-- ) ( 6 -fro c-0!--pai ri()5 -Ppd- G0-7?"..) C (" (- n C' T Fl b - S ) ti co n-(i49y i427-li ' 0 E lib a r.4y2 co!.- 7.) to --ti! bi-) -D (+ -7 ui ki?are nua uluks 0 Thro (Ac t s-.5-0( -fral-4 7 )7-f 6 c4 mai ci tnas- -to t --t slistat-w 09 S-7\_S-\\-5rSn 6 cr.+ s-rai! j s do --S-?)e5- rff COyala 'Novjr P g# )") P k -elai u-? G hol 04 C u!-" ct? ii Lik Z -rr lh a!c5 7 vo "'Aa ott. Li 4 plt t r fliblf y 2. (./6 ti' /YR Lu $D g 0 cpcjc J fa U2 çu J4AJjo \\/2 9 -b Ac 5-9-hAci (0 D a oi) 4 --JbriJ o..4 :?4-c c4-4 :Sa (4 -V \ r nicijcd lit449--ho cc ( _r c? a-ai q s. VPGm i h l aicticc. ilticc g i i q...) '\h\ -0)s9 -Detc`AS ; c? -3" 'bp filo) il ams-upao kn Abi -)-5-3-gc0-4-l-w+- 5 k\y5-5-a ccti 2-2Y7 -ra d 4-" - c ov b 4-On pi bou iion -P GS' -). _ e 9 4 yr) - 0 t u Li C 0! 4 hid "A rtli v Syrkfirinpear e t + if 0 6 S.5- "2- _ CSC J-2 cis- -- rrclfrrvn-7 it N/9.5-0 _ ' A ' kos- --) 2j Wel / - / " o 3t./ LA Qf \ " sn tay S los to tk. ;

195 a a l li ao-ncu 0.5- J- - a. n - - ncsi' Ll/4 %\ 6 -; 3" \ViC i V " - 5 C -ch " Unto -V b J-Direfr Gip..\\ocal a rt. UJe 0) _ \ c- b S toci ianc..f '?Wk---J--?&C) c-0 5().7 S\irn -fracv4lir $u..ra.).5 /4 EC-N ci)jct 't rsj -3-).ki- Co?! 5' 06 5 (2 3t./0 -")....sziptkol 2\ b --3)05. 4 c* 43-2(0.i) + 5- o bc ip...)2 _s-"p6v-4 ' tic sly "2 ti5 b Q -.Cl oin Liti T 9\C\ rcd9.-zt el Ut9J -- c.c. ) it t./ it9.a.c.--.5 t lvio cni2u of Lted-M4 -rititi Ax90 (--n- " Cl i)(-v fr'0)y W s MuT 4 \25-u\ji?V2tA td\ ---) -n A sit dr440t-gisk -25-6A--) -S0.3E.3Usk 04 -/ -fib no-) t=2-ximstb--tag-k-act-i- ta...j3scp Tap la \\b J?4-0Q9 DtAN. U! Sit -alkic Vb \ 'aci sv sh -TO)-0)e) lit c Olry> Li &b 6d9 -Coy 9/i 5 SY\ is b-3 0) (/ 0 (A (4-k illit-pc\ LN\ 0 rin_ G--?--ai jsbp c v_ 4+-aoos-. b 3_c_ o U 5-0.!\62-J9 "'hot to J "fli t_a o--k 4y-s-q(4.) As or on 't tr..\ 0 :\ 9 - )0 PhJtA YJP" 9-9 %re-v9kma CV in-)5 ---a7c3a CAP:iiirti 7 0 ( f - Pi 3 "v t-f\c"\ -c. il rparbe) ok -Su /?--s iiiiin Gt-25--plA Y7 y D iac -2)--2 dh Tar-fit05.;ti os e tw -Aist:i.u(-5-3- (\f --ki4-5(4k -3V\U\"7---)4i s's\..5 4 C' ) hc.-) 2( Ci-a ti) s ( i 0 in l' an't \- Li 3t -2 ck st9cn 3cASb im..) vy o 9.57 t9. ii b t\0 2. in ' a' s-cr to er CM law.4 co! w4cfr rsbcyl - Sb TO V/4 'D. (Vito int ci-rwico.c=s-irce9 coal Jciael 2 -i tiro c' S-. Jrci C. ho ao _r_r-af-tncf-a-!-3--?-9-f L) 00 wo sr -/Uh:7J2 Th bgk io cokriefri -twa t- -)-0 4..n.)s.)T -A fi- b-r---t urt ca-mo-d -a.ccta l- b-0_. TibT 04 0 ' P Li be) rs-hoinc. 9-4YW )- -sq..7 L).U to -TVA 5" s\a A o Sr)--ro'?.$0 - i --- clils (0 u i:sr 'a ll+ 0.)::V..) ro94.9 rj-pity7 29 c._\ ixo LA V?)-05-c\9 -c--tv--unj--y C kb. -S-VV) On -3-9 "A \c-\ 'Ranofib 29 V7tAniinc tii 5-2 (d.!ii ). b-acr.s G- is2v '2 L* -hitt? A -voc \W 7c\ li ho ci -a n hq (5 24sui u!4 - hjj a4itt4-4flr 2. j ip) ) )c) sii/vc- 0 4 s\-4- S ut-acjo eva 09 n.4d--). Trnypt.fr-3 Li 7 qb a ci7 J -Cllii oat -a nn? -- s ci it V). -\ 0-/ G / W t t) "3 '3 cl 0.--A l latt/lai Thar. _ -au li t.. lei. "35"44-)o -? "?. C -a noi _SA... 3.! st-dsb tel A t (. 3-3Jt-kb-aic ekc"?- otic lms- sittot V b i Ar u --fb bi -0 - r7 4s- clo (4 A a V r"t '7 \_ tkcl VY --F-4;7 7."---- c b `e. al. nit(

196 cut \\-;.fr az yo 4O s tc tic!-0spa U4-7 \02 as' cnc U Gb o 2.57c) c-i cno tfis-)0s. zi v to \-". c. b Sb tf)a 7 -nn\ 'AS ':Z -Q4-/ )\-Ak U\ \ ca g 0 g 9iy t) -wick 4 AM-etra -- n...72 Sb el 2/b5 2.bu_ 2. )(. -Wd 'D M-k -)03 '20 cc () s -) s sab 9 iblko's.44- _ib 42. t.\-\ ar such.d.raci -? -) it sirm:5..)( Uol) lub VVraata ' 2c\.\ 674t kt 'Tbc4.- 0.).-)Slu / )03 A\f\ rvit3 54\ s-2\iua' 2jc) ' 5 sb u.7 J 5 e. 4 b 2 i w/404oy sloe\ ib \\ n\ 5- bug sioc- fl c) ( !2(0- ()_/4Cs-9.00.!-kow s l2la-. -s- --mc h t0 (fatal i4oric c/e 3 "? (st k. 9 nk k " ?. r QnSn -AO A lataie -/424.5 ic b C+ -7s-ish Go 0 GigN o (AA _ c'0 \ ok ;(0-2A4 apo? cm 7 op sb c z --tuv tnaj - f-j ibtacn cnal4k lorq Pot 9.34-_3 cpo eta a v gl t ' b- t--og 09!V -Vo k ho cho-a (i \4 9*>ic th)-\n 9 2-" -C'" MC tqli ibmk \pti-v 4 Guy n4 40 -bq ch0/ nec..k. -tie ta "Thattol -av0 U Cn c'n 77\9 rk -?-0 (- 4g0 2Cif- c)-- Go_ L 76 dd - 'l " ' ( %. C _JP "PC.. k\) '2)\ \ -OircTS-TC leolak e ca;ipars24isnous>0- Dckk ccizt-ii 2uuts- i viol 2 (A-k- s-so.33k9 urt...3 apn s cub4 el -av lc % -7-c-gk\ Go \ )koo i :2 t \3._ -di 7s-ku cc R- 9s- Amclo x 3? G-0Y) y (glii -2 As: ir't 7)k00 ' M v at t! ti 7 745" 9 3o Un'tioi -am kb /94Sta3 iuy 2Ghlik. rbc Ain)]. 2 ul 2i -s ;- j. o b g G'!--h'? l e)6 k).. - '. f ''aloli ln (SW b 04 (77 -V i od " cl s br 3.jka ill9 9 LP 43G 0 9 it) ri`js Qi-P tat kikkci 4 atel 6*-34-lrertaG U / U.'.die-a 9 C U S..4 (.49 lu W it VO )0 42 _.r..- jv acn}5 -vy 404 _x \\ i / (2 c-ik \\:)ci a n og i.ci " X i-blii- ib9..x lob JcUb r.ct-).) 5 D u ---.; 4 (n) ti \ - a Din..ra bto siuk a ct Vb U l ju T -Q if 0 (.7 0/PCU ; kk i-b 64-7) Stv-3 U -P\ -7 Siecn \ rv2.al ' T 3-.../pgio ni \wit ^ aio _rag to `h 0 \ e. iki4 G-L N stryfertb J6f9 sbci bi or- v-0-:?-->-:sucu-clirs sot S9 JO _)b c--th a 4) 002C 4 chi- ibq -ajctratta-oox clot\ ki-0 cb 7 qini ±b.770)6m4- e4 6 CP_OWXta. 2. o...rd T (- lid 0 ot t9 ih 9 ea)kb-c. Nyvi f. \\hi-fa-53typ.. \si e --+/-...p.i.2-3-r-e- 7 6 &. AJoi 4 u > VC./ N 9-j-3.2 r v - 7 i V V -a '. 5 A 7/ ar-7 lhf tn i el 40.4 ill 0 'D cl _)c -a - ' J? h. b is9 -; v - 5 cl A f r( i Jc) a " l' "S"" 3 S 'lb r t 9 J - (-- '2e) 5 igki lobq P! G-2 ) -W -)(4 \"JZ 4'2 Lfict5 en V Pig ik k9 SU4 L 3- riiiis : 7"2 7F-cy hes -a s. b cwrkria. 5Vk

197 --;)ktio 4 cu\i-jk hi0v_.2kirl..\ -CU-)\- 'Ut c- -a-p. _J-L "Dkkk i lib _rakkoil Dctiho rkil Sb Ocl S b -and. 0+ -)(P.b\/) ' b/4 kirk-a4. W. 0 " h7 A 6 M k C )(DS CU 00/\ (fp -3y \ _t- WA tuil.. _.. act -3 2-Dne)0-7±06---rabocsi s lia J)4.442 sthvy lo 0 _snly uu Q_-450 i-9 3vactit 5A_..5i 0+ Viclq-t)4-}-b 7 D!..):T.A. _ L --)4(-)cnic et.3 3 giv --z.z.i.)-)\)-ac\ ky..\5. cf-i-.34: co v3-ig-ov t lvdci ps-hv DJ --?in.-\--?ka/ Q2?tii() Q- kk U. b (Ajc- Min_3?setu_ ' 0 cc'.-p-ka kt.' F h T )(-.b.-).-w-t--b-cw cvl_tubcv07-* k_nics -2j n-ku-; vb s -Tho \\?J -pidpg_4/4 0 _DA3v _ 4-! di c` CV--" n 4 D-P0 "Fli r 4-b----n-- 2 ut Loci Vcb traa.:: /jo s )4i. O z _s-u..ktpm-) L l) \ile lcrick!ivl -suros c4 Fctica- -Lib ni ) -3 n coda ;voeij Li -vot. --c. - -n. A i_co gm_ pot v-nek kp0-agjoi -Z 4-btici c* N-)M )J "DO N (da -Se").5-c-V) AX'7i- -illi trptaci t.irct;r 0 f k/ Mt c:prc l ii9 ilk V0-.?(A V \VA" ak 90 t2cc pubciffilf440 lfran id y z) S._0-4--o NM" 04-7!/ Ac 2i pi-7 n-k 00K-5 rto kv :.4-p i_i of /74 a j "al c S".b46J a5- \ b. 22! c5:6 -ti 3 -Vco itp9 utroi alb uo 04 t. :Ffri lift- S.f"' e.4r aj oakvici s-fot400 ham s Jai.4 S L C i fro 40 r 6-li nroo SA3-)0 0 2-WC tbc-\ 2 64/P75 2(- sano j--angbi. r..2c-cii WM- i 'P..srlf; 05- "U sturbktbk 4.-' of 7 q. m ha ci 0 ti S b C -Z t-b ta-k. -t-nocl *) (C -\ )skli 2c- kif-c2le -._ 4hi ce4 z ti. fi c -t -asmna 0 ib cii -t vo (no ifr ) L b ra P_ CA tt/90 a e... &awn -3) Jc...4..ntlic n r tyci ly \\4 --bql -2U 3--;pcTirF4bMiQA7 --?. 9+ LA CU ). w? / w0 JJ -[ A J-C-lb07 3-a itb-p6--cal - )(--4 cur07 u' -t/t 0H ki Vib (s* m g hb 7S-cb ( 552-G SPropj-A)..2 -k ta n j5- i ti -b -n 7 On --r2.. 54'9 2 C h Y (. c6 s Floy kt\l a i 5- b o Jo 5 W- /4Sh \\ k i-auvsc -n 9 ) D -P. r/ 2 - t -y 24(3 rni. 2. )4.??S" -Dicr)-t5 V25 cf).0 2 (45- )k(? 5- ek 9 ilno 40 7 aa0 4) bl4 +'4 3 -T(e+ c V; uiod /43.0 -)5i tibl 65ck5_?-VM4 Dm Anockig _S- i- --(/*2-- -j-j)54 c-) C 5 '5 9 oici nbac_rat. a. -ono % T r 6 P lts" y i 4j )-- r\ S ry2. raw... e7 "is viit n tk Sla i v -75_64 lb b -T y g 0 /4) ei UX 'PC) F. - %S fro a -.' SM b 5- -? zi nc v 2 nb) b22.0 lb C "A" b ' u lo el _..h "? MC f 0 no.- ill L. ic hz. Orr

198 t5- b4 k *tr tdoiriu \\70(0i "D U* ovi tar o Rs' ova ok \\noir 04 --)ikvau _ V aa i y LA q. cno A 0; r \ho uts Z vie 6 _5 'cm ' a Vo -T 00 G. b PcV 73 "N\i o 7icric sbci --Z 4.--"ra ibl k.) "NJ\ -\ itc.) _i '7-\\.. j d _s- 4 ci3-7 -a-ipiot5 Au UCL).th lane ( r?j oaai- -3 0A rcki2)):--)s 20.z Pet LA* fc--0 nja -ft v? 54 it -.)ta rfihoi b i ticl2tithoujou-g (. )\.\ b. c)pr ') V - - Ars.i pt --s pfr(i7jg Dv) cnou...9 ttio brdy -a 4 b fano 2 0C(? 0 s l or -\35ufn uo cki\c\a -!. J ) ) J to OW.rJatcps- 'D L} o ( si) hoti ot. i-)u g (--;)0lek '-a-nio 4 6 j 4 u PJb?an (J? C. -flit) -7 )0 r Jew 0 (Jo \-).0-2)d epo Jro -\ 5 bin. if D -etc/tn \\b aci 7ub b p S M '2C 4 /07 oci_coq 4 VtivU-tivioy v. F.7.P.3 faci5.r_t-gol Jog G-(; cc (. s jo 3o LJ y ( ; i ) 0 D 4 rs'qi 04-../Pti N9 ir o-4 --ano V 00; 9r-ina JO i Ci%C H - \ a itops0a7 -Ri g:a. -?7-jb.rnimi- 44 tvi sb iw )--).:).5"a ri (itifria o N sbc- thi?..) ift.302 -ta0 07-?.. kd vi sh42 5v295- -oh si Jons- nk. ip\mbj ptit TV r) -(/ 5../b? Dqi. v..) +V) 3 bli s--jo l' 2 -)i 0 'D S-c3 trios- --\ i. ) usk t bk i kb gqi-b '499 CV 'frniq l. - -nv Q cv 'sv's.s\\9 LiCid G A. jts-?av -?(Ak Cire7Y).CC\J "ti t) Willoo ff' a i c7 5" co vtd.q uv q untirns'.ortoicjho Sio licoho u - _ V Ul 4 -. C llro G lhoci -aci A'ot)\-k- i'7 s c- \_..t 05 i tm -rpnnlo ck 0/0-2 it Y sii. vo Ti -Jo AN)th472-0 Ttzb uobc of cu i.( 420. no -2-ralA4- f?ckci co-vt 3 AP 2. ji kr J oj 4s-hz o4 25! a 5- hub 0 hu V) %\nbal Na:eAlittAbceD pc) an ' by Jo 44G±j '4VT0 - b45- -win i -2ci r;t44aye% -.-"..---k btj2? ) w-sk we Sbcn --)-320n. c "i ci -i_pn. -.5 ").J0 at win 'Who 00 -act T o 2i95- r;iwpac - ;no 6-0 4t-2 prwint /2 0 _S' b c-0! J/2 -) ;(f 40 n clf A h75 C 2440 cfricfghi - foo...); lbs. yatio (&m p "p2 Clo44 "a el 4C)44:34 Q c4 / 2..rn ) de b_n 7 ub (4 il c± s s! u\.36 r 0 -fau -A (4 - -ffr..4 lo 2 W a Lra ft? CU.3!4-/at- -a l+ -R5gcr -Pa li{ J iihoq Tc"-MT5 _ 4-'in- X'4/ a44 ur-j-4.f27t. 4 a ff 0 (? yyti---q)ciii 'a E+ htnvjh hu rm ft ritilyi /to-z- rev (a /? _ ' h a / a 2/0) / b 9 0 CA fl no soo --d 0.4-ilx -a gi Cd co a ----fau-iiia 9 4 -F4- i bti -k 30 Tv) "2oct ski -0 vi. ta-utn-c bi od- A 4chs' gill. n -a 0 'Owe o 9.. F V iv; 0 -f-a-o q -f -- ( -Y) l' Un 0-0 q OUSM LT z :PC 'PM -VP - lit Sl i n ULA -trr -- acu. Thrril C C it.- )."--% Wid f

199 kbo i trwil _pii to u l ++na WAC Ctios-jp \\½UV 5 Y Unn5 / ci -.(..f..ilh o -Wri o Lib -ails-n-5 cr) -) 3(4c-b2iin cv l. r) 9 - -)- stri kootp.3 )(-k-.-ref 'b s- \As-b -D!s-5.D J9Jc b 0 9 ur-xibcr mv-vci '). -3Ub -to ica yy to ti ilis -t (fad-d S- 7\zcv) -fr ukivb7)-ts)x-d h lorty)b 240 \`0 \\sod W7-5. r bp 747-N 9-t s cii s)racieuk ico is alel ud4 "7( k- -f) -3AC) i t7)\q U9 \XO.:\ 5--)0 ( -{ DC-W- 0 -V \ j-il" C 3 Litt Z'Ub.---)M Ub bv\-- '7 \.b.5---)\ y0'; 7 h0 b 0) v..9 y vi a / r ṙ r << e-fv'dcl.--)-k-dt oitti CA/S/Oki \/4 -Pr LS V-C\ ns LY)\-.\9 S-)\ 6--olm9-.T...Rac m--4-3-lo cu' tiro's' /)0J - M-)..nockllo - -30A \Jr' "Akk gi ;sciA!D.i u.n- )ML/ "D 9 ll)(y0 Tl/lo fi- 4C! P 7st to/a\ -7.2k3c lt -oak 7 rt./6:90q-> -.fc-7 j-d-cms-24-w_iiio ' tl 2q }-0.3-2hr- Juvi- 3 to rt../ 6 tictridel 30 4 c?i 4 UDG"?tit Li -Os/ aco li- 0)(t) ct n ca9 ( )0 -a \ataa Al tb D5 caiv-02 7 C-44-f 4 r ( /Un ilinco icfccb ki9 t4a- Jc;50\aoc TA 5 5 C) \ Qt7y) U A 4 b 44- r).(i)t strat -Vo -p kk ac SlV93 -a) (A isho cfnei-4yrv94? --29?)..T07k -Q ti lo (i9li2- 'GT/9J-k5k G-3- uc nii enkdka Ms? et) ) * Oh ar0974 M-50.c. 4 9 f n 0-p b..36' '3 b Cs 3 ti 5-.aP 4-c- tho x i / / r..lii-fadu a Li + 9-sp)s-a- Ty9 0 -/:+3.0._s->por G---vtiv.-k -" AFTP) o a40 Ati)t) 7 ub firma l'nnc-) f' (-if -a 2 -nct jog ' -p cr -5(WZ -77/ 6- yr '9. UT -Ai f\tocl 4(40 )40 vo 9dP -2 Eff-fris- - 6 Ct 4- r?vp i'l's _f 0cPCLUT --2P!.i.(- Sk.c:P. 3c S4. 0 )c U\ ') (AA. rofb- 7 \ /s i g--f.0 le -- faro "Dcile-.S. _ Sh.7--RThcltb r rereffa* 4.l ccf7j a4 T/4 c")?.?ca A- Li ) -3- tin"! -. nna uo U (i!tocv- errci/u! log e /C 64 (7- tit xra er- E.4-4be 9 - h. co! Lif r.-- vi Joi-00.-)- 7- k-g-r "wcaci hilea cl'ox DU 00 r y j Abut g) D9 2 atici..c-jo a (A} 440 uopt i-0 6-a ( k iuyi -).pito Kr Tyu s97 n 30 aj ivicci c-!(aa 3o s4uov. q9/?(a-k- ok (c004 w?c..)? cm sfro g icyr. ci_e +no 'Tito+. +J scji;r oi- -r v;a`l i\n 9 - )7vm sitba 7 i?.. 'D 0 po '7 v 07 h.. hp 6 JO? ") bc A =n 4 g- (3 S n Ci 4 Jo 4 _n {9 f -The 4rLib c(i!nto.; cu siktew $ n ut ic. /4n3 \\ ya chi e..)-.- 4" vb

200 7 )4 - P Sfr Lu! "05- -/4C-.-3-2(A-V sclib tz -.>)(4 4 A LA c n - \ ko -Pt\ 7CC'.7AS. fi h 5-2J i gh5 " -ii-oa -)-A...c noj Li -}0 Z a -2.0Acci" Z..\J se ci5 Gok -Ss b VY -wc7( 2tiot -A- --i if q -} 2 li s' c hil lki b..thlk houlc Lb U0 /5(A Jai\ g2)a " k ire 5 S -5)05./-rf.b-- \\-}.A. (sc l Z ( P-)(- 3 \ 0 l a T..." c5- /000 -)tak ti ` V?tk igkk Cricti\S eft2tinjj -;ft-tij -kj2)ccip-a.) Li-n ;(3-0WhOt 0 -D09 JO 2-?- 4 kg)(*5' ilic) a Z.. o )Ai 5- -?\ j fc (4 0 kho twsn litir2 Cs n)k..) mo...a -ryztoou ilf)".4 -b -5' b Cl - i"k' c..lc lic!la A l v 57 ç 3064 )-423 QW7 34kb M -t0pr)( -ho? 25- Teti. )2-24 Q4 u 0 4 %yr \ 0 )0cl P4 5" cncq 00 Jl a t -hf? 'N o r tati -2-iiTirn- GAG-5-?n r:?u t.0 Allls'00 r -- r he/ -4N 7 b -P C/ 4CqJ.ti U 0 2 `7 i v } oi i-u otl hof _rs Avs-s-Prsb2 scab '. -PM te 4A-2%)i b GO n o U _s-mo()j-au..s-q q r lo tto "Du (Jo jini-pli!cl -T;' 4-5 -Oli bli 6 riar) ok- 4-chy i ll ti -?!> -P(4-t- S- 64-F cfll ha m i-00-' 04- " LAV OA.)s--h sr iu \JA r n 5- -RL575-bv.)..49i- Thipc-t om i.intiott b AM- kl.bel o-k 20 \go/ e fl J %ço G.0 iivd4x-a 2 0 Z or 7 UT.Tre`AcT. oitin SLik (V7.3 Jo_d 0! AcS) - bjb c4-)uh -frpti (to Vot r)0!.75 ii--9 A "VA 5n9V :C.7V4eJ -> t 4 it i/e-ty 7ti / oti 4 in imoiti kj u o 7)7b/j ts.- tre cii r) ok(u0n-jo _ k4o hub iaciow Aih5T-v!kii7j q f -lo (0 3 2 PL uct-p44 '24-f G' 02h A- ho'fb G /4pk i. T59 S loosiw s-vi otacl /-).! -. act )...4 lit 04 r_ 04 ihol'ic (.4 \ z 7 ti S_ractl \. sit\ 4 ts:voisk sacqs. 4. w 3-..? v." rpi vl -i. 453 i x -3 - q i la/4..3k-ai Apb.DJ b \a Li j- b fqs-2sku! G.) A n 9 5 -:4( 0)A-C SiVUDO Snt.-q2 oit. ( cruy)kbo ayks-2zr_f t-pzi- on 5-yu.b-i-s-a 4 _3 b us iike 4 iv)u uit9ç auk* c fivi-joi CA 6Cm0Y-- clooki k_baq Sb }bars's* to ea.aua reilivit AL 7tri LcZ C-72-C-k MPS-a-Dom-25 3 b0as u0 s4 Uol.\\ ti 0 A t fr_r--ys- zic hog-f sb (D0. " u6 WS -P44- Jam+0 i-r-n Jaiiii- vcnoit \yp...olon 4)b.ta A 00 tib l! bi -D Jbe7 3-0-T op- ---_r_c- - o Yro A....-;H9 -a c hetyclras-ba J-} 5" N. C lb c i J U cici.3 9 ' A if " ' -ye) 9 05 J9 LP n 5" --vhci lo ipgu!3 kw.f in rub S gs-_ry. au.4_ itibt 45-5n -2 - STPV) ) --srsisi 2e.) Got J-- 9(

201 P ot (4...rde it AmY' tkk Mtun st N -5?(A vet'? iwo _Pir o ta5./tfidis-- ( C-Cc D -F7 b S) tu 'V( 5. c't eth C-(/ M bi J73D eon. _.k k ak fqc-hcp -- f i v05- q-- R ub u n oi G- fd Li WNcl GN \ Lul e a\ 0A --i _bohg \A -) uq n circft.'2? lift ' Ss-Jon -) c+ 4c()9gb AD3-o3 3 *.\ VY'S-3h c c? list 5--in-QJ t 9 h 7/7c4 c Li 2 C h.-". WO -TaA USk.2r A \ r9 i tomng-7) -\ -3 -itkh Scl cl 0 diairci teo efl- "V ot _S- n\.-7./s- 4\'''ç s/2 0 "ata lthlocik Wo 3m ib l\-} )Je' cl ifibq 4 04 Li ht ki c-q \\tj? Li+ 0 J)4 n3 'D CA--. -n0+ 0) b -a j z s30/if nta -so -Ono s 3r r 6??!.?.-D ii 4. 4 oo _" -J - -V-4 C O N/ he) '-' 5. -raci wto S\kgA vo --;-/4 7 k \\ 7.. o p pc / ` ubc Ak ucl -Do waci \\ G--t/.s- 4 9(4...cit.A -a ithini - COrcbn C/-Jec b :-4c--) 5-2:pj -7:rj-.7 rtijnci of -6-M4iag (4.. Orb Y ioov - v. P-'63. i c h Stlt" 44. C44 E.44-34dertyraYvnirp..7.--am 04 \b 9 sc pi ku msen icriv 0 t. Ws-) jr- s- -z -c h too r n ?../PV fn G. b (ite / (-- A T V Li C G" St 2! clot.avoti 4)0?: cnota; "00 P si-lo ti Jo3 oahq 00; h e' -atk5 c-qa. h. r a+ wo2 c..t --V4 _Crab% AS:Lt -i /dial' '- -\.k. c -V S5. S k -53AL --- -Call- \ - --Uovi.z ;A tie j c (/0 --nt -4Y (A LC) Jo \\0 loin V n0 WC( -t ti (-S ji Pic) 'lfbo Nr.s-b 7 (Ab?no/ 3c) i t' s 2 /0 ( '.. Li A( CO Nih dir S2k? ()2.n' C A ( kli 00\\k3 4 c-i s - 2-a kev 40 ni oo/ P V5-97 v m.)!+ run sin( JhO VA il i lac5 \Al ly ;/fel-/4k SMV)4 i bc -tr-ptilh '? el 5 TVir Jod G-U-3 M tlet 'Dr? V ici Oa j 2s ()Si A "i in V Li*? irk nrcjaa- (finif) -tro U./ 44 _r b 0 a try. _.9ti TJ-2 q \k o 'J-2 C l is T ithivk iv-parot cis -A Q..0-wb-c-Ft--an7.2-lb -i till k nj Jack ak --ina evarnio uti usi-v-xletcs s7_r_rolfs-pithis- Lik U.? Til t& 43 LhCb 4. ) 5 S. slui -r2sraia 5520 ).:vi 'N\ -05 b-k n _5Ths to ic kro rels --Oqi C.4./ ? ' -oaf cud 4.- il ho 0 2-P 4 tror-ocl 70VS -DP--\W...ae.u! aerf TVD-J 7v-47-o-U. A 2 cily J -a- ut rioc k_ v) /A kj. li tra92 c w t4 rartu'arti=a S T " 4. ifr e-- cpct>t.( (4 go 'z + 'di c?- bcncrf 04 CT A \\ \ sn "Arloai 'n \\kr i sbo i tc- et- i 55 -ng u04 -.SJ92.3 Jho 3Q c20-3.3u n 2 T5 b -3 4 a 'MT j r Jci 'et " -f Zf i rpo l. 2 55Tht ' tl -. 'Sic 4R -co Vi il "'Mit 2no Z"- -AA 2' i (NU- 4 -Aci - / 4 6.ct/L Jr c(eikk2a- J-n S7CAlcsUl7)9-tt -? e_as N Jti. NJ gi- (-). J-. W Ar

202 a c\*e- cp--

203 .i_. NO i`. se -2 Li bc-i\ ' 7 Oh ac. L n a / ti C w COD C4 () S'-hcSTAC -SA " Jcs 4LA C )-3 -V5-06 (-A 00-3 c- JiraC frij- r j & S fo Cra tii lur -a Li..no l cl ha 2.5- ekr74ra -lit ( -;.\\05" -A 'cc4 Ali h-'7 b cii fr Li + -P VWs 0 0? 4 A-5--4 ')o\ch(t ka 5 k -\''inc 0 '20o Se.Vik C A Sh -F(b sl_f okity7-3a6jogv9 Au -T) (..PP UT b CAVS VVAA- t ks V --A V\ \ 4./j ("of r;i -i -frofru -26A -7-O h lo (Oft cm. -)n t2t at 72() 9' 5 LW tmj-29 7R) \n-)c ack [' '0 A79 7. bt.fdot attic io stho 00 SO 9b4 c-00\ c ky -2 (4 5# i'vt \ ()PPR ---nt Vily i 0- loom 0 a_sioi) 40-ho:pUU ip-)02 tinhok c-s2kikc.5- S..)3 tv-vhc mil r-rol 4 V' AP A -V -c) "- khl -- 'V-3643i < (-' os- As?rJ 6 stcn ii k tooci o\.. cis- v. mb -cf b 2(MA ')-u\ 4 h o 4-4_0 ti d Ubci +Vt.? s.v.nr g th 0 i3.-pdi SbC Z -h f Viicil b r) b cj bd 2rp 2 (MC t\\bko'do 9''Jk is\ ' -th r r5 ci skotntb itohch z 'Via 3.-S-44 twoi kv0 \- co n-2.c? 7yaci i 3 - Ghoi OA wiaq 4 --Witl -\ NUTT T.. t 42Qic) 7 A-- LT-{"h/P. nn -00L4- luso 3 esof4. z 4%ci4 GiA 2 mr) - - u s-bei an ti LW tillk 0 VA A4/2 4 l in9-4 4 \7rNi-7.3)boti ri Tr-rub a 0J-4-4 tic) tz u-2/4 v5 V 4 LW a hg (J0 v) ni- 00 ll'am 2 i J 0 C 9t C 7. EA C V?fr? *h -0!ii?no ay ibil+ i ' 0+ 4 ki-a "C ok r wz z ric-rrtelin#4 r_4.w r-y2n3 ; tnicshity N _s-- ) 4l9bi )." -?-'"u 5 '-i sa : (004.; U 'no t hop ivy 0--p-o uloig 0c70 sit tau.. - tit 50(X 7 5" -p waut ro i-u _l k 7-"wi /0 50 S2 b_5- h a 4 tg.4 7 (.4 Lion co $\7y ti n ga cf -s--)-pcok.. r ti 5%; -ru b so b/ _s-tin d 0 94 J a rn ei (J i ll G- 0 hrrnt isq 5J b 3.Z \N A lp VA T A) U.fvo A -- :Jilt +Qs -?_) h 'a's nal tst \Wk. ri A S- ' b r TC0 4 ; rs..j to c4 (t? '2t 7 s in!9 sr) ruw); eis- -2t) C ti./-*) (c-rifl 2)T :V tlitac Vk ff-c-0 J STOFS-b Scfnr-v c0r teil bj 9w i - h o -2ns 4. hb 72ccno U -2 L t cfp tui a ;no v. 5 vit 7_0_Ain tin- Ht7+7 iffa r ci crlmic/i 03././c--cc2 no(.4 a>7\ s. cl WAci cican fintikn-ok ' 7 b. y : -. j h. f - ' h b 4 C' rc: "Lb ib hoat 7c... -)075 tavv:;7 rf-r f tb r_w...c.2 tib C-Uod mit' (5-furh 4 A Ql-r-fr9 -bs -?--4 7j yj7li Z v (4 %?:

204 qt" -M ti c C M) ig h oe) - ) 30 3as G vt`l Vr) 2 (Ak ak (-T?LAA WM 7/\0N kn \\)9A cik- 0 7 b - 20?o Q ) 5.--i -GUok / Def p ut - z sbn Z (r)i(cut 00 R 2 r -A t\s9-"d i k u -)03 -S-aka c e73 k)) nol 0 oo Al ow _ '4 u VA -Ali h09 t ri ei ct Ar-colt\ i 3tr-t9m4b 0 -' ' v 7 ' b (.0---st2e -- shu97scilagy r c --AN-vlb)-AT cnou 2._) -t sii u (-0 c l ul t-i! tishd %nn s- c(-`..-t rot- 3 7i6 -at Jeld b S! i4 ub le 7;nA)CP_og rc- 0t c k2r v-scr7 u b 4 9 Jo - 53 'N U to laau i qcto rn - t np_g- T kih J b /t(c - Sci - 24( + 7A -6.hcbt\k 2Cb b\-\-.. \.5:d \-(A5-t\bkr?-}' 0 4V " ok- e. 2 3(i2i. Vb'DA-4.S 24 k UWC9-;('/A- ith (vi U ri) il Cau --Disojc) 0 L b -{_y c5 -' 50.-) Otk -\06" 0(4n AU 9 Cu \ -\ gl k Sleut2 Thal.0/ J)DW u b c2" '3/9 0)bc *0 \..ho U95 4 kilbrp5 kr) jk f 040 A)4)by a lo!odoyci _/)!-) b--?ami f\t)v" \ A: **o 447)2-24p -5-02(.4 \. cu q \ohyr) 7Loc-% ( (4 s t l aiov..t (Mt/ ()-\-. 4 -*d y.t thoo lc ilitcl)i _. 9A -R-! 3.8a4 -- i 2tr lb wig b sb )c) 26- _CAbell bcf ( 0- (-2005 C) - 9-) ` k-vt is-n its nib Myr --9Vi 'b&$ ri 'L " (At "Pla o'i 2-30d kieixter.svn i' O2) 7 ro S d V y3 bo c.)-2 z bua 2 _ c i o 2 i +fittirirm wic r. cipc. /. 5 -Riti 4 / 4(fi rr--"pniit J : -J - 02 C-tztal; 04-5: 44 ibq rafoitipi - ipt) citt i et4 Cl f h.c " 0 i ; t Z-6T..? cl+ ci ti 49 qhobli- "P l qv-jrilfac") 44j k Sint 7 b TU itnoth r...)04 - b( hafol -M 2froThip 4 i 5 (rx? h p n i Tei Fub G-Cilac'th i-k ()5 0 Z i bmi Cl?(Ok it Vier i (4 ik viobo Z cncqi -r_.-fru- ib5- Sior6 r\a: -pl9br)-)x2 --Tok -44_4±_b_9_ D.rdri.74! trn./-3cm6'!-i albu ally +5 lo ea. 9 _Lils/9 7 yin 4 -'S p 4 ulion q L..Por7 i9 C4M0 S 6 el 7 4 b C+ -rj -?/-.-rogi VF7)Lt!n uo-3 -cz-fl.) 20 pu i e _i_ e Aar ti 74ClnicU Liar 2 \ Gt#.. C/ri 4 -}J)P5' V UroOk = U-P te4 CP T r no f-2as b )2(' cn d.-+ b (-(4 (Jo 0 6 u(--?jo U 2 {.5- b 4b CiPla l Cc;_)- tibl (--k.k.r(itnfibpj '0 ;.5-22 x r2 k 0 ' U P44q. 4b4cnc U D e -4 \4 30 4Je ctsjo - ci! c5-00kbraj -' ho._ra5" b LA 5 70 U;Mci ; tc0 (AA- 2 cre- 5". -rv2(.4 #j -'? LC(' q. 7'2(4 cicnn MD-rpl/Pcti lo ti -}-&&{- rti 00-4 T.7?--avvJ v c ko.5ract i-nct cydc Xi/ - /r-.-r ish cs4i-bat 2E6-0 e4 2 a!--. V 9- " 5--nci 04 ` Ps cis-kid ktto (c) 't c - 9 % r

205 hu -2 )\tio- 04 dn -i. 07.?9 'G sy _y--xvid4 05 si90..)h0a- S'S. t raw.vn cc r \ 44 cictimi Qs-- 7b_a 5 \ \:-A0craJ-9 V a V T 4 7 mf ucpv)iciv n--- \ c cej Ary TO :Naok.).5-ibm4 -cn bc C:5" 5-2HQ 04U (f ac'v C.(-FS) C 47('f OA U N7 bq -2vb 2-' _5-' 6+ s kg- 0! /.. L-0J3 C.0. - ) by) nu c3- S/2 (. (A-k- '-' n/ 9 0 -)-\-- Ct'Srr cicitri vflz../--ag /4i 9-3 h0()s..s' tilt/ -\--y?-foil-a j- -G- h i9j-a n.3? bib? ti -an c(fej --S y --va Z (=a s-6-d--tira--)4p-a -a_} 02T.-7 '2(- 2 \..iti _/4 _L Jattkocn-ma zpis..-a_l_yun ic- ; C-(60 SQ 0- V-3 X-5. i tu(-w-k s i kth --4- clo lft -W."\--) "Dv\k -3.0.i tra\\ 94 talk AktAr:7 :p5 a-cii. jo (-7 0 -D cr i 0-) _iaf ins- -' e Jig W9 c_l --- i Aci if- C9.) 0- dh q ulwa l iiii9 2nd en S. J-7 (. cm -') Qk cui.u.nniirat- X54 9- lb rail va ill- vb + tic- sa Li D? b_l -k. ok 7 urcj9 CS" : ci \ la -PDLA ak 5 -SaCc; c (4onfl- CC---00d ' ti oi -WA J..r-r?i(-/ C2 (-- Cc U\ e4 Ac24 sla cif9tweefyi c '--.)40-?q rstilfit4 -) 44! da!a 5 -- CO' CO -7J!'fif.5?)' Wa Di o lad o.)-f st-)cogntilo_j_ glq s& rs - J.J..kny AllObj-balj _r 0C * U-0 \ 0 ) Co -ati4 _5-Lb 4 -U..*--Yr "alk C4-9 N(n. ilf 4Y7-4).A9T. T(--jpric_ Scr NL4 v7anal- CU srlicikk- Wri) \\vij hms !fikypidliffrh -a q-} S- b --c-fho AV) loj lb qui9 cr al- CV:K[/N Uci au \_ ti\ k ir2r`23 \U"\.:? ( r_fkr9.j 0. 6-F tf Cho (4)-(r)..! or) )LJ4 iclo Ailb-Rn i /0 sbc") \..3 3 tx\\(k- U ri D A be-) '& 5- --torojc ^ t / _0o -xi.. -2 h p (J\_.-) fp n 4 25c U \3 5 V) c"- \ incn Pc 5-aci\ alejo btiv-)4 Apyci ivt op -fh ioccib (-)& 4 Jct./ )o -c -`.-7 --ii P;( ' tmtv-e ifs nc- -sal-"? 79cgar oi i M-s crsb? 'Olga Uo (rz -. 0 ' P L- -5`9 it5 b-c ii los -2 (4-4 tc's 9 4 tl q...)cub \-- J \'' U-;- 3 4 z577/ 09 S--0 aof 0 -NS'S PJ9' a a r b s h iyhoji9 _ 7 V 7- -ulef r 3 0 olk-4 ns- s 6 4->b 9' -.T.Pil cl-kto --) Li q c. o!-rrci C 4 3. '7 ti-k 0-VC -C/Rin / --T log uti!ci ris- J rts_ioci-a/- -04/ ' - /3.. (--M} 4 2b_4 0 g... u.fro D(A\34 Pr 4 Z. S9 kujna ti pti 3.4 r Lib? /u3 0 4)6 c ""!- n cps" -(+ 6' _rpro t/!?-s-.cri ')/ C.- 4 S'2)k\ k d nt '' 4 T -?5-. 7?td_5 7 ocnoin (/ % ' 2.0 n 2 2 c759 \ U ; ta sb - ;_ib a iti y-i- tro cc -5T- J 9_ --c."4--c-!/40- a J cf -?Wo -Ad' 5' - -J( k Fikv) CZ_ s. ' e 9 ne... in tcji- Ft7V

206 'A ii._ti ;keys-job-os 24 2tA k i 5.-a- 470 Z kthin kbli \\CM.-3. -uv\- u \ tco.'0..a u. eloitc-n tioucff S blk /45n 'ti t blk-.) 4 00 U ct.5 k9-i JAen 7( tp)cela-l'-)c) ctil. A e cl itocicalalk nria ypq-5-7 (th 4 hon b) 040 tireac` C-fi (C 2 J O "? )Jr\- 2!(PC rc-f t DOaca Z r ii ccu Jag Jbj- ok CO. `" 0 92) -4\ \AM J4 JO kns: -05 Vc"\YN o r F \ -ractlf tilt -06 oc J " (0nc -- 4 k. 0 U /._ Vcia bly clo ( TU 0 Sno A ac)35c " f b 5'42L' -L 0.-U 2cd0d TO -b ' / "- 7 2(A4-30-i nitn5sva: C/-/5 s 0 a QC 4-b < 4 (" ct > z y vb J 90 -Tali (4.kk ci S ci-k\- tto \V re--2x L5 7) LanHet-Sit6 -})-- - e bi(g-cial'u! -4-2JJ _Ma -". 55b 0 iiob. iblc ) s- o 0Qc3T $)0.0. ols- s -2o a J-) P it b ) '..c7nerf. " V b 2 7 bj S? 4 "D G 4-04 y 2.)) 5 U..}c;-- a p -au -.)-a/ ') T io NatA. (..A a :r E-..:.i.:.' 7i D ij-jtel )00 9 \ p c i to. liffrti s. ici.04 j J citslub il Lapp.s-n 0 uno it R (J s-_(; z* ) 0- c V it+ (paci4.d.-i 2 5uf)+02 -a.s n synk e pt (Jo.-s-.-(ek 59 9 (. u tf-ajo ' pi b/- SA L ) el rtmil 2`Niatl i q (7 _Ja (A-\\c- mhiya -3(.0/...-vm 2ks ( (-Cm cif 4o )2 )70 (4 _nc- a ;\!ti n '7b aj ap k. kb n-)2 So "act `k Ai- in Al raa5 tfr9 4'4 il...3 tattk 2)05- SAbtipesc b ig -z (4 Jana (*Si U0.r4-7Wer ( t) -inc TR/op/J ai?? 4i- otin f ol C..\- -YD ?(J h icor.3(fino..4 VA k ino ti 0 S'nf -CcidAA- :=76 3 'j J) 0 Yb ' -CS cl c #20C- 0 0 cl ine-) G'D. 0-V Gil it_ 4--)4 90 sbcn?ell AT-6-ficirOM ) 30' " \)- J-5- JJ till cic - ) 7 a -T.-5F7W7in'ici (li cj.-..l. U o O S. 2 (/' )4 _4 (Jo 'Taal 6-jt -?(4- ttej-i7.7 -'arlo Li -ak s k \vont.-a. (J o S 24 +lo g + ed_7)_+00 -t. i ivjg -a -4.3 tic'l/ car >h " 5 TOE N [A 04-3G v) cit./jo/4 04 tra L a (Jo?> 00t:\ / pbdil 0-)b ljatii- 3-0 /4 \\ b 4 P9. i o-b sz-u-y. 2 at i 0.A00. b. n 4 7:- a -'J wok (4 9.j VP3 b CA \\. } u.b9e (4 -G /.7 (- h -E LL ' oi ' a cz y _' --d. nth. co c- xpok. jk r -C T o fr ei o n f- zu-- Sb cefttlytinj \- _r ya -42 J LA ctilo uljg.q. -DU \ ilk -0-2.( A aci tne do _rano 2.2fisi G.: a _ r - 0 {.. s-v5 _ ctit)tct Dl (-\e_a (t) tct-k- '3 be

207 o b oi --osni i rr) ra if qv). (t jtito 4 4- k. C ubgl a\ \\4 2M_ crtntm pc.024. k 4 ) 00- MN ok 'D50-J0 \. Dbn ic c- O". 2 /0. p z _22 iwy-* "la ḷ A *h0/7 2a f\ " 230\\ -LP 4 ( c:ccv/4ut Ja-GRO -34 iiii 5. J Q A r r a--)6 i uoi.425 2sci tib Ocn ojc o 5-6 itiq ivv j Ln CrOl tii M-k unou u l kri\isu-a abc _5 c i fl 0 jkts- 702 tto'ql/05 CO 4 03 n el ii -)-A.5) ( o NY-cu wrio94 0 iut LS t'itrja i t G (-7 \4 -mo t2 c c? -2 9 sata -3`. 5 jli. t 2 n J - 9 ')b' 3-Jr+-Thic5 b ob 3----p-;5--z----citek. 42r' -nit Vn.Ltir42t-- Cb;" /!0-- at 6025-h i4 fliv)2i2 ShC4 ntei G-U \-i-k9g j2(kaokr spn\q -ic> g )tf vi i:cv2r_peit ripid ce)-f-ioc 7/02 0 Q-A -3 d dejii KO' 0(Aci Wribusipin)N it co nv t fubsu enirs 5 UH-QG-- --tifr\m-±mhya V-0;-5)-accUh cwi 9 - rbc-4o 9-..J-Dc i'as-ba UbNDO?of -N cr7 F7cit -Tatolbc- g( Sh wo -562J J-xl -2\-TV 3 cui --tcibm iako "gil )./Mel a..p? cu licm into Ptio 4! el.4 C_Pir -Dult--evib -P raitaa qv +sr\ sic -4w s! -Cnt\srb n 5 (0 S t4j b.326 V ; A )S- )- bv2-e5wt5vbd nnaic rdc-\ taj k:k WV0 VV S sb c-i -rot V54 elib.. cli- V0/b h cis in (A -_ D ma. 7 :55-b 47 0 JADa we Gi g S \ t f `fl9 J-Dno )-2p ci 5> Stot9 E; 0tiyknva ST ) )2 Oi hi io >bb 9' '[Ai- ev. *0 3+5=H6/ r_favi r )v)-av -.4 itmc sir) -5 un RT iv? 4.--vtvulsc slirb fnv2--'77 - fra + c. Li $al _ 26-4 ;- i) ''''04:et EOTOU!Jc sbr a(5 l ca 4 m 7 b-s0 -H4 Auks S'h S" (VVQ -irk.. Vb ga0 p c r kui'cit-io (0 -TA 5 h\\ L ±. 'D Lis.ti 00-0? 4- P e74. bri 2 ii \:. V- ; t-- ak 5)\"0") 'P lk 4 'A r r/ -T(407 (MU/C-4 -P t 4. s g-uy cp2(5-4 07ia /QM- barl 0 CU!oc )5ael --;.ThRo Z. 7).[J-0-f-Uofl-Thca ji b.) 53 U ct--) b &Wei _p_bjcn.k. (-7.0cl Ok- idyl.3» 4 _PA.5"--\3.\ srv. coi\h0-64 / TTra. ' 4 ne ei < t_c. J-Q0 G- U4ThcJFxn To -00 a9 l op ectest-4) -Dot scirras- (-Jai!. io () 5-65 Pkif C.; tistinq. - t a 9 LpNVA iict fa el + 2Gc+ a 7 'J t9 5- na nd Via lb (0 - TaT9 so_o 9..\ i n. uj-:.5-jra 745- il l6 X 2 4 -Sc Ubc34 Crin jracs-64 TOO S Cl icr.n '40 59 sirgavy 44 tic 4 _Pali CZ--- ).X -0.FFb /2 g 04-{2 -PiEfici(oroojg 9y4(A )ho to (4 W b --)2JW ) \ ef\ q 74 ''''. 5f-72 /- "n l 5. 4 l'n>t. co-a io.06))?)-?/-)5-cil /J Cle -rap c OD r u il -çu 462w rpg4 7 st -? p c cak..3).)93? Sa -Sista

208 -S4-\.3-039:2 cw`s. b\.3. V \. 7A - \ ' clk SC7i ak Vno\ ulcnot-k4 n i \ g t-bc\c \\\3 r chm AS- -C'.z a 4V Si (A JFCn -i'--c )k ))-t 0 \ -k v)/a\ \\9.kosiori A hek 3-4c lo th ""V?Pol q \JAk lo tic-s akti_ L \J \ c --culo ") }hp CS' lb SvN st () 0 S-VJ N 5-g \ ccio em Os U ZTR ' C' n 'D UCloc --Aki. ktoq 2 ) 9 5- Q `c. tak -ono ucno c 0 N/4 kw.-0 Q k)k\ -\- 5 \3c 5k \ 5\..) 2-0. "lk a k5-6- Gocp-ati 9.p.) (n `co ei ctet) k eo pc s\ -cub sci \A '/.4_ (A) s-s-yi CU \_*)9 4 5C ^0 \ is- (4 tli tic_ c _S" U V) 2 C fr Q CU \b Cu l_i ots- No 4- oleic u CA_MV Tak3/ t- s -kloo -4-)hp.-n (. r Ns z..." )67- CCU -iia9 cq-s yil -0 LA \ C <.CCCUA Fw r\\9o5"--cuko _ph -ni 5-; tliln {(OF f3 o co - C J 40 (9li.Jç 4p' N -7 Li i f - c.5 0 c aci-kaan5 )-- a cl ::_t -- i-/-locn o5. ci -a. J-2 a Jail. Hi tnd U?(-t- V b.( C'<nt /4-- Lic) Sra 4 0 (ii k \C COAS- \JJT.--- th -PiaJacc -) q c s-7-jo ri -AtiA. V2) tib4k.) _r-ins 4 Jea fanci SO i nks?-v -Al f s--? vnslh--4-67:rrnn- 26 /2 5.--tP 9 45-U l lsn 7..Ccu Li N 0\ 0_ lfvfa\ i als.c L tr c ; (4 r J0 2 o il s--)r):2-0 sj _n i it 7 untj0 Gin bo Sjbj o " t4.5. b f }-\ s3 0 M to c-0)0 5 ;!bis-qc(-) al% Wh W -5- '; V( r v Au (0 0 5/2-0 jp+b i 5. -Funn-c c-c3 ia ON -t9t/dci 2 t JVc s (-9 e' \\\i5 i Op vs- r ' ASAir -wart 05- Giti ycnuo ' \/2'9 7):i-)--ALL -c--r-c- sin6-ho?no r - )-ia)(7;; i.qn % n -4k c-c- S ' t.ik q-kbk ko 040_.#!\)\ '?-fak 6 0Sh4 -cot. 3-5-a 77-5 et!sold U.! pc C)\ U J s)cv) kirbauts)oxi-3dr GO k n -k 45 (' \. (2- -"i't ifyvc tify tj co fg -x. /Tao _six)iy T aircbo hofr --;A o\ ')C - C cho r d ls-a-vo -uc-n trael -koit Cittlt4 -b i- -T y tt r f i79ci --r/vculot bi t- cloi SU li gir.x).( 'Vula (--"l nei (AS - l!k/ 0)9 r.5-dr) r'-ip-ti G 6t H405- c t 5" 57U60 V"$+ -4-b 5\2;UM -a(5- S lo ) 0 0 C- UC C' A -ral\ /0 'list e..zin t 2 i he. -35 u.-70) -7 to- ib 5 2nC5: iiic Sya _ " 0 - P 0 Op"? _7)_)! e rib 00-.s- 2 ivcif -04-snintrpvt Glfil ct -Vti alt-u( -*" -)P( 04tio '.-)c O 2.ciAcl 'vcrj _ 45-' sb Aff..5- _Jag Jf-?ii---Q rho!).icl + 5 U ' Ll--.45" Z Abc' filo Sl bg R 7-5-2Z -S i) )2A b -k CA/ rann _frdbt telth 4rAetecr? -8 /-t-fj \lb -)9 Uo li tnfib '74+ CV fic)9.- ill " 73' C' n -.! e raltyia/v -/o O t G 00 6 Do!-FV. -t-tb Ja-tt clsti- as-aq k kb luincub \\9 _Noc ta gs- sto c - ' a S-./ ii 4:3- b7 To r Git 3 '7+-0 i?' 0 40C k '324}9rTi) C! k -7 (Filo/ rkay -Df c'e j g vobr-.2x9 Ttila --r? \+c) -j)t-k 4/2 'V -5 / \(v) 24 e s eizzeami fritv tbs (\..\.uulig-- LC- - 't\ya rn -maa

209 - _Fra -7 7)Anou s-tor-\ x -P -OCAci 27.-0b jci ) Rtcttti Ü2'\5 2 P 2d 0 c}() C F\- -3TA - \ 0 J\-Uco c* ; '7) \9 ak SLADg5-(Ac" -09/Ak Tvb 7(*f (\_--iti)s- u- (p S04 "> 05' 4 0\--''). 400 l'\\--pc. ".x. cv) Ot3 0 noc:(no. (-v--;.(a -fit L -F:79. (40 oc-rwmk -)0\- itps- clic sta lg -D A CU v_5" iln 5 (/ 0 \JJ'aJ 'a C-37.. o..-c - rcnewa() 4 G- 0 s-s-n ica a w i id (40-3 j (7 ) C 'V W" VD-335- iriv_r C " u 0 ii ft- \ N gn \AhLk --icon el -rith sof t of CV/ no o \p?c7 8 b TC(74c ka '') -fr3 ( "v)s'll (4 -Salth h 5) 7(A ) \V-/-\ ak cv V \ crd D Z 2./ 0 3? )04)S-->l tic ka \6k '0 9 r) 9 -csi \ l'a'' ' JA-. clit5 ok +no 2trl4- (i6f9 3(th S0 b 05-5 )Jd \\. 'PC 52 lb ) 4 s'?. 5-5 bp c-c J79 -;`. 5 a k2-)a5- i ' i c0"_c--c_c ic30.- 5b.S DM5- (- 9k C-0.t *)2() Slibll -3Unanb itlic C 2/0 c0 Dt lyoft/h W2 Jr\ 362 k5n0 -Y7 n ta CO0-...A s3/4-)s ei - \ ij -sto At. kj J)-4 \ 5.J.A ). o \adj?(\a- 0o p VD-(? < S ic)g. or-skal N (N)h-r3T-F-F.! ObT.J--).tt -r) ;0 f Lb* )4 C ->A-lo att+ lb (404A09" -73M CU- ii(r) 0 -Nrbo\vi-ki. cuc--5 fb Liche j 04 P) 5' r_ stwa r[cp)(.5-6/..z. U 'it? (-4 -?-0.in Gv! sk-) h-k. ) (A si2ta. 0 lcmc -it ti uh9_02 dbjci sg-2 ja vo Ow; '-r-r FF r!..)-pla 035- ci V J k s":not ACcq-k ry)s-4.-i.fest Alc-r3-te.ida CU. ad se c \ Spa' cc- Y-2'22o Au -onan Stlito nti cti ldeltijoi J r P. 2/! 9 oi l u" rigi -k-ag eg. Lb; s.-pq5- ' th2 _rb -a9. 4 \J g-20r joi Si Va tic 0 S'n) +hi -al/2 \ k try iz *avt.c. --)6(4- :!sha 7i inc9 4 co! 0 -- J2(440 >0+ to g iro4..)4 Ni \v i v0m 2 --')(4V.--) ic 4.57C./ no" mi l9y-thlo to7 -(4 ->N oi+s fag c c. 4)+5c sb --kmvs- 2±-kcig pop-coo 0 no b)hlira ẹ../-:cts-.4 k r(' )24 -tyb x o b? siyacti3 Dtt SV 'tits- 59 ' A-00 opc; akk Cyrb -b 00 27/ 2 nti 4-0!inl e..i)o STA-v `.4 -PM.) t V\olniiht.4 ar ciou lrya \_(- Twic. Airs- i vb 55- a U a CA- Jc4.7 / q-.5. Orli Al-0?..tS? -nen 2. s-s-p r.shi+ smc- k..z b ft )52 a 0. fh s 5"' t/( C--selt '"O w v'c't 4b 9 (.0.5 f-li ck tbi i-auk -s-c Acivca-i -6tc-wrif friclocis- s loe.) tinti- u:jg- 24 S oiagns- 4 g(n.t ullder )v Ouli til SU t jter ' g... 5-b7 _ CC.C.4-6" -6 sa/-wc-hofragr. / V t 27a._t2i- 9' S:bs- -:-Ccb li Vhik 0 A r 0G + _r)uul 0./ c9 -nti vo rtiu v0t vcievy 3r9R..) ---L - r n- Pcii!0 e - q 6-7 J :c.. a/ b{..7:tqjjgt-h Uio _p ci - a?u hc /494Q9Sci A y w tk4 J J g s - t) s- _ q90 - C2 (0-aP '2 k" 0it \ C it; s tit -c-r9s c7. 5

210 n cmu\ -Pg EA cid r3--."-n c) A \ 7(A-ic on to Do 0) \9l /bay\ z 0 ri kpici v Saib fdr -a 73 6 c4 74M-k -nits sb ivb -. n 575-b.) `.y...)-.5' lu b ors' -ibc". 'el? Z C 0 Np ai- --ilhol-7 X 20v -kco va-2 -'3 53. C53Jok 6- C -PM kc 0A-05" 7.4*--\\755 -Pub iii-h-filici fga \-)"?..i "T ' 5c9 T s! la ir 2 4! 0 G \-(- >s( 44 3cil rnrạ..p4 a )v9 04 UJN- s h. s-be2 s (-9 (440 (ft v) * -4. lu k_ g ;(4.\-3.?(4 z s i c y.qn0..uw n ci l 26 l li)#) A 04 As-0. )0G)..)-?s n u\ci - J c7 --20c.R 2 0 0) R -.? 2"ā{-cJV -VOnel - 5 ) 0.0Z 9ce\ i ' Kr..vrajto N C-7 t; u n c) b" u J 9 _fra G li Hi.45- (2 3Gb S-A-55'24- tie -/4 jc q -$ nor..-au\ 3c Jot aq#---00(c_))t Cc" of acct. --TD 9 hj at- 3--n OT-Rf- J-\ -3 urn mho U-R0 kr 0 b -l en :7. e- c f--clhc -a oli cv! tipuild ddyr2s 79sacPAZ M M.) dall s 9( -?4" S it \--L:)2 -' -)0Crna -Prel A -25` J9 l ti Socufr '2!Sibt) ' ) 0 Cr/ '700 to btuugg--tb nt D J94\ efko.(/.5/ c z (hoino-i ra 0. C^ 0 -A-lsi ( fli _PP (4 orwhi. -Z ALos--;6G la ) ).) 3 o T V -"D M of (it (".; W J - C;Alc-i - --F4 CP-m-/ CH j b uct- *x7) -t (rd ' el -\! ) Ca -"! S-5 D b -i bla 7)04 iik P-UnCil A 'a D sci at ''Y iu9 i 2 it/ --cci'. 9 s Licị 09-Pcr) lut S.- 4 c4a7-4 -b0 9 cht 'c') 3-9 ( PC -" A (\ S h e. kjog -C)4 eir qa )0 0-kS" -7-cc --% :00.FrVh-fS- --.S.P.--o si ih+ (4b sho. m-yhl ea. - -Fb Elco ctiol 2.0b(c z { %filo clt" hi r Uc el j k_j4s- ac-) S 5 Vol icv A -POP A.;'' inc-7 rjau\-vo r 6 U-mp. -.( c4 t7p440ob -a oo c4 25ch ci clboi 9- J hots---)0a-sinno --; no? Va--) of -9-6-Wof Qb -) ? 64 ariticli J V^J4 \lb -aci a c) rd vo n li C oi -3 2 trbio )h a a U!..)./._CheLiel -\iun Vtto i ed SV? MN - '2 6C9020-3?en AbtAtl50 haj4 tag-hoil orna5-453) tnn4x ibrj C2C 9 rib CY JP ciphto -tswn u l - 2 J s r. inta sap l''sihrt?.-- U t 0.4 ea tik 4{T 053 W-? - h i.st \)T- 'D/ -Pk eici-jvcic 0 "n...4 P 9 6. " ) 90 A97 -;\ (AO i-a pc5- _ suai i.a5 a ulk ul k A v rl n n i )4 S J -alb _di a l.jevai? T 4-5-g ic -la.- -) at -30( es ilm ir>. Pa J J o -F2 nap bj -c _M t\ (0 \ b -2..bn? )\ M - rr r ---Fr7-79 ( n t '-- V a tnci-.. re

211 - ri.."..... if G jc /7 cv... c_u j9..._ s#).:73c.zi jho k f \\roc Jr0 -.?\)\-iy? j 7 \lbcit.\ 7) ki \ Q he? 4 d _Cl- op j;jj (/). )? i -z-ld SJ-ati iii0en LiO3 v-ty ino is). -5.'n 3 Q V 3:DC 0 bif /09 (ile) LP q C -icil (Da l "r9 t 04 ) 4-2_0-9)7 ki co_lbovs-dna von 3 vitiojb EcJ)(r; 4(04) )!Vi-)U Jr ckt!ddlo Jci }e;7`n-) rak -32A )'AC Affba acr Li!toC;fr ---)!CO _s-2vo p 4_N!RU-3V --\`..J PAR7 7.)Soik -} b \\( G ly W 'n_ici- U VC - ) \i-)0 h.\.(")(nck Ull SJOW '' Qr Vb 52/4 ht.; 43---al /7Dy --iybk _s Qc_4ThiJcut D. 3)-gel )J-?(N -2. 5) h7c ut _kvj Jo 4pA 6 CCFc s lo cl \v x cla -T ad 2( ---v.la i uah\r eat3/4.._ C7-0/44 ))!LCC+ fl.)(a "Tn (iih4- U l C7- _ V el ib-e. Po S9 o cn _72 Jr ti'. SH--)4+ 0 L-ma 09 n tqb \ Sdbil2k "2- trict\-) C;\ c )02a_s" '4e2 T i#c -*c -) 'i f '9- " ).(4 lu ul -Li-al tl ibd 2(- cv.co va tiptc-i 4 / s-c-? Aiii ti! c--0 _fr ol C V!N-bC) CS-5-FiJG9 e243 -/ 47 (ct ti 5- R.. mytas- z rg (- - S'll-. (.5-5-b0c7 ing 9 QC- 00 oc ak to ( rp-r V)--F PC V) ) (0 L t hbel --a *0 e4 k v) mi ' t -...) )0.a )0.5 f C'' cl-\---cp7-4tcl "i>tith^.. P. 0P A00 5- u. Uoi_co lcinam u l.t[p(35 kn-tseti r ' PU (fel i gt<t r xi+ ti Al n c-0 -V-ic.)j knoib VOLM c lel Sit :" tin jipi r_icc2jjul...p.m-kj )o -3 2.Pib--?V i h..-:i S- n tak U0 SAP W9 Yclitliplq d c -Pio " ' J no j '..)c iv 'Ob. -)2U b j- k (f- buohl- 7 fiftuoi seno -_0 ( cm.}.???j. KJ 3 LJ Jo _42 A so JO c--) c \ 0`2si.(:(f ficci - h "d Co h tl b ct-fiq n U'encl? #735-jh Ulo c()vm3 ilk CCR9 Cilt`4- ( alft _ -.c C3 ont }Jc j -Dui- 9-3 JP-09 ț() ?z02 j r ç.to (ib SiS.J+Jodan! 5-5 t. -c--7734z a(4-- G C it y lf hojj 5 stuifflioc c9_7 6fr i 4fub 3o 'a-4. /Jan anelei 3(it9 )0 cu -J })- 0 P..3 T A c-cc?--- to 0 --ci an -uod-acyadb ( c -C-Cen/ec'elleh als >kni.9 -kn n'ai -a.rtiotas -0 Cif. 0 G 6-9-tffP Jcb3 a sb cle! cibp Stecn -k3 - 'iraki i0c / Uuh.S(S k cih 3 2 h4 -nt/ JP4-qU in to( l(- b 5-?" ts -2e9)0%i"ailo ----""? T.W)c'i - _MO V. Jjb ti J)4 jr\ fciiteit Z 3 0 Z A9 -.T ) )\ 5- cy5 r C r 4' St)-( ul.' 4 60"Z 0W.M / it ticci - 7-P id ifc" al( CaC )CM4 la 7 4i \\ 45 'an 'DO Lit 2 6* / Sb 0 T t. 3n kol "3 s loe a iwinc i - r

212 ...n-ra---- -Lf-)6n A -;c- unwoo Acv5-- uo A -no) 5 n_ iwya\paj z Lwr3 \A\07..\ A_ Nc y) by..??) \..)0..k4 _v40co tof -vc3 T yro Cf 2 lathci 9 4.fh2-7--3\..(43 b ok±o gl)pal_f Vroi 0 0. GT t. n to M -??-3#A \ V 5 a 0.-ral 0 -V9J-) cf.) k_og' o_ras-k Z... a n Sallic 0 cis ' A zi jc(a -Am_ 40 \\.. n - n »J 4 a -2.30t4 atit )5 btpo sr \.so fruc-yyr- rit r tara /M29 n CU N g0-atib }tl -r'of Ali-4s \.7 k /U9 9QA ka U Wmk5 w Ski' Uol kbt2j 9 til i hc icerri9b -lit 3 incn -( --rat4 \0-3- b lbik trun -4 -*LT\ ").6k A \u). -ravn -k ki LA- a k. - 9 LU AY) 9 qc... Jo b & \0 "at: Gir cs-zpork )...25-*) \ (Aic w..q-iptiestj Tq. 'HU) i b6-- clt illir704" icho ll ta MS -2th -vi LA -0. A\sat405" \\/ i-arif- vrip39-- fl-the440i9 _-ull Jo i li it --d ).-N 'Arr.-) bv0.m j 45-00/-0)g_.5_ 0/4 -/Vore -)4D(A5 CO 02._ i2i.? ilk adii ice G WWWWW-T2fethetyto wm... - q-. 5 F ii kl. 2 j. i tia 3-2"7- (- -ei-dvd.a5 rb Walla NtjenA kl-rnajtail-) a..)4 jottk.)(. -.32)- -T ito_ tmi\/4_a-) ca --s7;7 * 3 7-'.\--.:7= t -)..)"? Cl. -kg (v) J ffb0 C -C - oos -.2 -{- icr?"b tvestx^ sv`k kj OS- uvk -;' # 7 poor-yo\\o n ' c tb c-u_it.. )-)s- P* -?.))/4 49OLLN4LiCO -'' tor "\- -5WM-Ai cr-k. r c---:?f b t-' tif. tm.noras- 04?uos ;civil-am -ctic NiA -3 r^c 4 k l Qk Q sse en 0.2\ n`s c iii-- /OA ---a---zo.5- s-fcr?jtocl s' B2 CC"A b iolic"))7 -(th CO' qcf) no k2-005sto -Pl. GU):4 3- tn-2 2.( 2(i Tvb r -. -n f -`7 - -.t. -DJaci -2j2.4 SU-unti txak i-vi 5a9L) 6 VA-720..ri-r-fau_kt. _Taro kw rb rb Cl i C/".) Cli-f-qii ri CY-T WWP: J 37 C an Ck k 'TUb Jwct.Sc JcC b Sbc c sr r A C -vir) T3b ftrtyl i h qt Voi 2 (Ai -\ 2 G-04 t9 4 l a-ak- t S2 k_ja trorwc 30 rk WY') firpr 4 f ) 44-SA3 k 5.7(477 f b 6 k V \ }A \- WO clia{- krzy\lia tio (4 b )4J\ (At ok tabla z i + bum k h9 - -/4"\ r it- T tr+4/ 7( ' a.j 5-c( J...6-k. s-ciitic /9iik cn )(4t Ac hc` rg-v) -2-4 ")(i2 h (r) g- 2--0S- b? 42.:_siab \ voo r-rddi hp-a? 'ts;( bictnt 4.b q k-saj st.c.) 40_ it90-\- AS ti ci A \u 'l \--.- Z "ko 6ti- A.! -'0 5 b f cc' il -? c 7 2-f)4-toT i tota049v )(--) \Jo...ipGv\A-rty \ya (A \\ -)..3a - s 47z --32j ioc c 7 i9 ( -k...)a...t5caly 2(A.{- LA n0 queicn Sbc al_a\tockligy.wvz7i ;4. -23yei st. fmneo z cm no ci+ (-) 0.. _mg 4..pqak S'02 bop \vi.-/-pel5.- ji-0 ) 0 \\ ki NcC u5 s-..._ y - J i.-ali C. C 0_ 5 ti_i _Pa po 40-nr- A0P). -ram -CPAul il f...! i C. cicb7 -a U! (A coola 4 -all u-ips. (c`c-- di- sv

213 i-y'd -:-. s.j on es-a-) \c N --'»aavi.)_peck = -- trbss _-> t.3 'nkk v.r._ 2 L4 ("\.)`Pc-A/4\ it4l)-auh fr / )990 0 ';i n d )0 (45-blth V 4-3b4 )o _3 \be 7 49.) k 2 5 CA _S-/4)h-VO/b J h') b lq U0 - _b A b _PAti 7 nilb 0 j")) P..cre 5_2-5 )o 7-4 uitu (-4 \y_rdra-070\ ou iuto ocu q u0 -(4.0: SA. all 3b44 5_ n nr\?. -Wici Sirt. J 'a :9 S i :Ja Vt. u.l.w{- vac il ho7.z. \\-Dc."\ rain 4 ct T9 lk _cc VA (nal-tv-*bl Gul -t 3 b c 9 CA --% VtU >c strnk" :\-- el -ratc5 }lei qkn.lti) raa "Da5-7Trtry7? cl -a -) c -f-a9- - tr;t4 "2Ly ' 2.:/dctts AlbUc"An k0_ i VA -7}.)3 Vo4+ q u ').;3 ivil ij o-is 4sinc sbc%.n.thm 4.)u Fnl ic. r 07 co 0 b - 5-2J/ -C rs th "?(-\- inl---ra6)-}'?-g4 ictd bli ---A S- "? -rarl ' k-no c-sir an9\ -(.44-- fano 37 M on-k."?.(i vpac -4 9 c i l t d..3 q ms- ttivw -as.-s\noryaba s-c- il (- \ -)c /!.s f-^ k). 4 ) Ar o c klaci o\sra b v t. 9 -H r(9-5-0i Mito " 2? iv -?).)ro ' c' l b 450 "\--\4) 9 jh v-vny sn2c.-\ cm c --lictr /.( /4 Mid 'v ± )VPX l nrojra-wk..ra-kib i-b -ic (-; lb iy)9 e _c -a_s_iie- 30 u!bio - -L _ii iub 7 7:j ib if..3 '50 (M-hi -97/4e b 5/.. 6 ail/ Eil. l'bicl 90/yDS/6(--76 -)y# 22 - ipna7er -' (An n. iw c xas_ G je. r n o lva ) y --)00-) ilpo / 2 4-Jc UE[:5-2S +0 k...p-tfb -TO rcu7jj5 Thnoigialkjh V 0.5 i (3 TUclot- b J9 - U v)aff /b 6 s---t_lyrnnol 7-3-Jrn J )('C (-7 6") -?- 0A?rio -'9())TU)A 0-4 ('7 C". V 2 4 ()V li.r)-{hrl -\)-ev\ ok -nil\ s ci 7) he zi c a ti 4J -a ti 49 cn ce? c f ono u-a.4 (JD g -ch4u;5)9a -.a ok lijojyt or Tvb r coc Jo Q! ti 5(CiT clk iajijos-n Rasp ' 4.tj JD illb ch)m-p A jh clo o 04-. h V:4 00-) 76 5 L-7 G(2727 v( 5 Y oc-c Jo ici J-P4Ac 9 5p [i nt ) 4 tho jpi r)40.foj4 '270o 3i h 6 tack) t-)bi n A avo jarturawv\o--g. ( c / T:) -.5 :2JD-9 Clinf D ) vi k w G-u Ns -9( e s-jo - nc R th9 WAS- TX TT 9mL. V 4.nodb n (i; bit...3rg )boq CO 0 TOv - ' S - - (0 -kj 'ne J - ilfl -"a 0 5 g_3-puk q -fa'?od 7 n - 5-/ -aro -a Er r:02-i (-- rt- di iti V

214 eil 4- C47 CM trollj-)e-k CLt(d!:t k\r-0. -s h\ VD k Unoc--- --U NO )cik c) \-it5#.3?)\ -? -ci A ti fir (pokeili-u) Do id N bi t)(ps icy -)r tt (0J9J kil- / A /\909--( OC! ti 3 C C! U J ec til l i )3'ro ckel ';Lj--rno 7 lip es4ihn i 5 T66( --)-.g.-s-?ti\i cn l b LismocJo? l'ob?.) n?- ( "3.'-a-r b gc-u!kv )0 --e na\ c-to t -0 G 0hh )-A'nts Ab ikv bo c. A \ks\ cl-^!-frjbei. ok \woj cc 5:9 V i\e (..ar! nc l -) V t Cl CM C kw _oni -)yrihtticj MS-k)i--)4 Lfr-a?ek fyib ci ---( 0 i b gb P-CP)9) -/- -Vv_itin h Ok.) '2p3 AlGicioci2k\-..3.3i 0k40. i-s- 4 ti e-i ---f i cl i- Jo i 'U'i9c 2 a ( C _cntit) bc-d`r -l a "J b )2L-)S0/Y CONAPT/ )a..400-)2d LOM6 ky)g C4 U )7 c-d Tub 5?-uotnott 2..ci \\0 )00-). r 4!.-kiLyn \\ aj -)!J q Cratuir403(/ \vmkac Jrci i CPA --t2t\ "Dn Lir\ ti ac4 cbcfla 4 i-b tak -hiak-7 scn T \_ ciiwo) \5 - - CSC * ) ta /4_ \ \ C i \ th. S'7U)4-0"(- ")-) 9 ) / 40 lib OD>.\-ja'cl0 C:32)(/) U \_s C-Clfro 'Jai\ 6 (./al -VA -.).( - a 0! -)! D k_.09-) hc / cuayk Atri) n 3)- -frwxp OP sb i Don s4 0 M5 ifj a.-cl -.44 qwu`_._.4 LiCh0 0 A-CW-lAcc? --Tfut cul tich cj.+7-..(.7)6 vbcaci To? 22b3ictra -3-?\ 3 uno4 2E4 cc 3 A70 jp-s n A -??5j0 2ç lv 0.C- AJA 4 (4A?:gb-incoU --tu UtA i aboocc m ct? -Fidy ofc--r\ "s)-)ge7 JO () -i- ) 6{ i- 0. 5('75-9-Ci ji i kbikk-s)*). - aik cl /4/ Th ib 4)/)4 l' ioq i T D4 7 XD S hon? 0 os- ticsi -lop -a4. co :inci fc.rain 6 Ul sivobg.75ini 7 '.-3 4 hoe H7 io bn-)5 f\n iu-_a?iej).5-4 gi uoq q-\09.toc/45) 0/"5' 6)bi tlh OA 4c 3? (P C 3 7 )A \ -.)).c-ard200 rib4v_thn ktool.6?pito- -HS-0d05(44- "-Nib =c9h-f5 rii i. g 2_{03/4 cr (flo\c ok 2cptik\-4255-aV --e/6 (N rcfs- o (A cvluvki)tfizrz si2(o --cw ra-jo tic spi riasya Dc-. 3 a tzzog _csa/_..oti trpei -op) cur (hod P)0.-'5379' h2f-.2)d irt 7 bb( itiv 0 2frij9c_ivike -9 R D/c) c-vdk TUh T 2) ci i rc)icii t)-7 itr)g-0.a _L-ti )-{--Ok -?-lil?mk- ok fi' CcT JkCSJ4 CA 0+ CU U! S- T ) -frs)t ' cr-. 2 c0 ok U n Gil ui?jc 'ic--p9 Tle- 5% A4P96 l' " hc ('" C 3/J 4 (?Wia dpu! \\ - el j - )-C_ Qq } COl Je icik? oti f l" li c-witi4 uochi. 5-3 h0q LcT -5)\40 f Ub ---ct)t GU- gvv'

215 )J R "?'"))cp lo -2(0c» )0A0mok 4A U ckn3 v* 3)-Ce \c- 0 \ kd 0 4V-o s-\ 92 )9 '30 \\_5- p \ C f vs u. (' 9 ii-ads-o\cl :kj V) \- 24+ (044\472JF -Dr)uvk wo \ -2(4.-\. cc.). Li.- \ vi 07-2 u0 wo vo n!k C (j Mel 2..fx ter'r'63-54/ est3/4 )\ Pair biacotif kiii b 9P i k5 JA-P- ird# ck i t' 72o 2b2i -_)..)a RU9 9) )kj3 p q-u n oya :YJ \5';bt ly QW._ ucnci * ok- J h 0 (-) b -- - A05 2WV\.--; z)ou -fcl :Jp irot/54 -ictil4s-jl--/07 ")C7(ia?-.- "Sli- (404-kb.-4- / 2 07SaJ ia tia \! i V n )0.3-oco Ur /r ticv-t\ ct!-pfs0v7 Wi {A th lic's \ ( to 0\9 j ch-k Uo --c?'u\ (P O kielh tia/..( q )64+ -s-b -2.2(ib4 Cl)9 bia-v5 U0'3 6 \W -) -90c) ' qk --VV \\ L.D -25- t op ")2 b c-ka_...../-t-lib ho c..s-t._ ail 5 Joi Di.q.bc) ?7 Vol- clo!cnoth -DA- 0 -ptit ken/ --clof_.zif. (.?c_tr b l trassaj L\iti by y -a2s- P -'-ial-iyal \bc. Z Q- 7'0 4.4 nvid.4}- k nik- r fi2 Cn3!)lool -F(0-00- 'UD?..).3' ). M V \ '0 GU b...) nttighbiatou7 cok 3nn l 3 Vb 'OM );d< ± five\ j? G linn &JO /07 -au-k i ajlo-vw liap9.5-5oc; si c f f.. tbg# Ara? -Tiro -Du ou watiou ib ui-k- u!--alib)4?ji UM no k Sb 2)9brknil)ri: Hid {- gv!po ( # of 4 --) Q) r4-/4 nvoci 400 C"./. (" \ (0" \ /9 UA/C rl\t -;.(Ak r _s" a ---) ' - ci_a_ 0 -&0--f 4oi 90k clk i-pti +2G4 CU \_\lo j (je alaci.20-} \\ n±\ 9t34 AkvcyN. r nro gfrlwi f. o_i_ol- -i- -frlf)c '5.3h0-) io 4-04 ivo b.; S \\\3 945.S tr.c-sc. Gr) - ra 7 )4.k-..574) ) Cu.' /2 J-D6 f) /9 GA' -P-Olb sbel -)? 3 ' ttkcirk-? *95 fbli-e + UatiP..0 9 S-cl \_-J-k \ 6#9.7(* 5.-39ci l-)9- cu`)nc \\..-?-\\_\ci toterpo Sb S i el S. -4 if chofil T c o t.o!ms -Mat -w...\- l ub G.0!-453 Y)c ci:k s wwit. P\V4...5).2avol lu bp-n.i_ b \J n g 4cAV 244 sb -ipoci 2A co).\00 il VAOA...pq w2 6-osel CU!UO!JG- Sbel etui j-dcbti- Jatk 40 7b9 voi ak -salnr* NJ..g -?( J.. U0 -c. Jo 3 r 4 n _ 4\ -2bc) -;(4 s/2 uts\ : c# G- V O 9 -n- 0 Q(A-C- -\-vd.j z?f apol stilia c-votu.. --iv9 C-F --F 2h nins g lb ivrt s b -D)2-2 nti (024.P0A o liakci Lic--4 al-0.3noa 60-(.)Aci& -Ft* wic W 22 4c-by -own hal -TV? c cb-7 li U5. is P C 07 CA v. r_c. POCv\ TS. / - Ja N S; P7J-7 U' 45 2x _ 2 CP A cid?c -+ ro/4c'n STPliko G-Pi (25-7)/4-7 ";9\ 5in r.f.s.ali ii-ki b iskv^!6" -fr2 7 at --a-tyo.al-aci 34.0 covps 2\\0 -pu4 culsyta7 r ( c ) C- /-- V lei y

216 .-7( f oqsno ) --Wm} 5.\/-\\:\ \ is 7 -- A cc \ d Uo -. n? J a 2 c?j c -aciri b ast./ no"? is MC ino RA C 0 lk ino-4 "2-raC.57k5 i Ono S ). t0)9 S t t n Gu -TA -3\' trd-asc--;0+-k -S'icPtre 3 9 ( 40 (PC/ 03 Cnc lik '2.)0S-di 4 (r)dc Z 4 \UT) No "Xi -\ \C --a rok U isl Pko-3n r ' / c *OA 5%) vac') st tra2k (..- u 042\ 04. Avol.ft L.n. Van\5 s 9c ul' \\ a )j5 2.(..v4 Li low cnok A c v" C. -a a 5- Z lit Pc )..4 43kP-T2C047PA--\ Mq.) u \we 2k_k Cf>iruno7(j? -Voixas Jr() /AA n ci kiount ki44- -i)s-no \\oja vk.- niennimk 0i / iv' - Z. e'lli. t G?en riff -7-- infdj') 5. t)/ --)A u 0 CiThe\r-VaUl.DVo 2ht. & -3)inc en R -rm 4-tod A!J ejc U (f-afra G.u!cn o\sa Ca.:")\ncl' Li #)? 0\7 7cicii/. ).tr6f 7 -A si9c-)al --vo -v-t ' 5 ) a 0 Jo Vo \ -t 2 -- j \-JoRmug Livi 4- -it a s" i eifitit Air )' -ill -2)0\J -C-2 6 kcal S A ')\)t...ery.:5t7;:bt h--\ c`-k -3. ciu s 0 0.).2. L ppc_ iz) 5- h utwa c c.9 Neu\ ei L ). otfa mono 7.30.t _0 #--) U - 9. \\ oj --c\. (-"( 6 U.)P25. (n '2 ' 3 ( t? -5- ttii\-a.-' C r t" " f j f5j -Q. '-iiir -3 ';5(4QtrRi Sf?ln.da bla -Ub -?- 3a -7.\ 0-aC i *MR7? r C.:lboj r)nci u\--kn /PA b 2 26 sto UWQ a-t n-) Ldp GliloK hl k.;_isof- j...c.-) F -25// 0 \ho 9A\ n liosn4 Qk -0S5. r-o g - A-?tc-e? i vhultuepr _to 402cua G-vjqcoJd rie\. p9 til-\ C N cioth ocnciigi (Jo _tc 264 Sh blk "ru. Sta!Jo(nW a(4.00 vi lo-y) 0.k vt.-ku )?.6 (0-4-) 20 \ G4 co jj-k Sloti l ve/i g -k ionr G/X -i\-\.-9?(w3-730elb X 7ff b j; 2C Ao &!9+Yei tijod -i! G to nvi (b "S b?3\ "la 2q4.- d \f"-fer) SietAk P qr ac thq 5U442 4 k04o a. uk P + oci Z 200.t-ii- 3-VjatAraw K. foldh -El'V T ua 7)J nci-s- cch U kbk-k!cl (4 --)-i" Ca-tirb ik.) S-5"2tikt\--Gi37 r\-\\-v b/0/" Jdcins- DCi-f CioJfl? ld M MT -Joxi--0 'du\i_ \ -ltl i ki b SOW) ' LA srit.c:k Cc i p t z 2U at :tm id. W ha- T oi co c loy? v_t of. s obi- c7:0-g_0 5n lir of --P-i f so >t a.q -ir 59 urio-/4d 0-\ i (? cji (A P 7-03 l ull. u cv-3 - e--)b i /4 enni t _V) co-"5-5-; b -leid L3-. k5 Z 00 \kb-pdia-))0') jc wai 7o0G-- Y tray. bripb 'a - 7u 'mg c s-g 0 / ' cd. 's -n- a( al' 2 A-Rik -T Ob i N400tpl.ki J'a 4C)'0(ra i b -") \ ) (G-Ceni `.(\i. 4( (CTC..) i! CWV

217 -'\ u'vr") 4`"`' 5- " j" tr)"5 ccd4 act :ErigreetrnntrA ACS-3 -*L\ b qu\) "D 3 \ (4 c-ya c-u n -ti c-jct en t2ac4v2 cocin--) ciic rib uk ci-aci tii by? _sec) -Run) vo n -o c...---). - i r Dly l-f -20u!.. Vb GU!-palft i a(4-v '.. 5- U CV.) P ill _0 okki th --pc G. --t\ (4 s- i ub g UcJ cl 'a CloW 2A g())4a-pwor -V2-0 \OA -DJacl -DO U) A( "-9 a: QC / E bi4 " s- "A'.:4-cl--..(9-( 7-43 uki- cry 2ms- " )-ci c-b& iwo t'f Lpil 5lip 00 At ii tour-d"c i U k "Pnti 4 ak -) k n /nab \ 9(Acil ca(rx sb noci is cbc- caorpijos 7 kb )0 3- afas-n hc b u)6\cn _P-kA-2. bai( g V/ (-2-t9 (W C \M ASi o Cr) 'AA trail foosemo 9 &tics el s-cc5-0c5 (A _rano too Lt 5" "?.. Jr \'' _ 2 U _tits- li\icnei 20 4C --) ilgc )0 (4 /lib C-/ 4 b WO 9 04 a V') S(- W9 7(4 -ncrw5 t?ft SK -/-*-0( 0S clok / -;0 cno 04 'a 5-- lbd 4 0 0\-- Qcjii c u.ḳddi tt5 Jecl ' ei9 c ru-cr)q! -S " u).- el - lb '392no ("D2 9. / 0- fat- 00 Jr -- )0J 'a 0- --) _..3 Hos-go 3/7!fr..suret M : U cne itt (Ac -).; 4 7a.- -2 b y 5. % p 4 i japc A?Oil- Ro 9Jro -p u *3(\".9_C Aiob t 2( icivaLi _Ji Acvt>kk -...unu J / j- dh msait-tue7 ovi_cl- acii hwie v uocraw Thilio ii-dp edil to Ar 0 VT 4b ci "?tics -Dt-ael -J2 44 U 6 4i tb 2 U -)0.3 \-nif & 3 ) 2 4 _itt \\'i _00/Lk Ubt-ArAtrtotv of O) C) PU0 Atio %r. hob (no0 cno4 : --94-k V )50 70y S k /iottgtvo iddbei 3 0 ati n --2j k) 9 V trotr?tol -Kal i:wog i " GO N 7!() 02 -:} ble) Ok- 2 (g/froci A JOPO 5 -$-./!-2 Q/ Or -Tat' c0 lt4 <324 /7-!li vati N)C(Thciti- vo an '.0) C 0!P UT Ths-aQ it g4 4 qu -..4 u 5s-49J n 2lAk 05 o-/4 WC? T 0 CU (-Ss a.79h5 Sci)/02( ja..ki d pc3p 0 as-pow _\(2 _ v.(r Slog tj 2 Ji g G -2 bir./70--0 a 9.J!i9 atviul v^c3 -T -5. b UC.C. n - W 0W k VC""(5-5\4 VW?" 40Cf T frb JP(4 W irl. Wrg )!.- g l iq i R0)-HC-} -Oil c--0 a oti_ /UreJGT P LA 'c'3(0-k r -2eti!if' 'acn _3' b?..iho hi-is' sfui-ctih ti choi ti--.6 "O linw" Sf;J-4.'?.)-0 (n7c--) q b icho.n. if pien c lila-hoz-4 Th i_jelh ill Jinct NU 6A- - ll tig Goo-Viatr? stk lachoun -k {-ciaq-kit r. kv)tf??jo() Jr.0 :4' !-O2d5n7 ajol 2Sac ht4-- (nn -g cl S b V3(4 O r li ok -a 7(Th li7 --ca\v;i6 -Jir o Af o tb&i4 vp7-k-jav2 ktdirtq c -rib kiali cnc-kbc-474o air---tyvo t9 a./. 0) A-Dt 6/4 -a.-chb7 T-? (4 07th. l h..-72j `Ae (sh (-Mck "6-7 5-inib&-3.-- \ cs (C)(Q-.. WV

218 ( /Y et-ps (.tj-./wr3) *N2 cl *mitt -P.ti yar..p-) 2u(0-* v4-4 twh ojt abog iwo-nbu i)bm X ivb -3ubi -Ak i.. Qas- li a -f not Un Ort D UO ;.. X NZ. goo_kv 5) C-7 CO C4."05- -kb li - c V \lfl }le) yi3 (Art... Tub eta\ / 0) 'au\ k easakcit sv.x.) 00/vb" oci-t up2n (/).0 0 Wo 9 gh0p+ CC/. 4 )re) r?-ra ct) gel (2 -V --OV Noel b yr C 2. kw 0 o \Vo - i' tfr f l/lnie 4 (-7 4 th (el j 6- c# "poi n -k- S- cb0 po \tojci l l_svc -3;3 n2 A s.y)4\ \)-i 6 -- /V fry+ ho (475 J Jo 7 09 enhoo b\thisllcu Z!. 0r A J\) _cy-57) ati\-'r icnka 0\..z 'lib ib at4 tu ki n_st4j ).J t nal9 u -D- A4 c--) lin k.i -rob a...5- j?) n oq -Z -/rds-tt!ti c4- G-0.) _3! 5- vol " -i buc' A-n a.3 9 (lb -rat-i.3-20 _ Jo osikik Ji-Djor typnott /)c -i yo ui 9 (-Pci r t b2-.)5. i0t Quo( ich ecujiu _ t '' (J b9 -rib \H. 65 2LiCogb utt _walk -_55h0-7 a à) 4 7 Us o G" '? la+ J R 4-Th -kba-fr -?- +Pi-as -4 C lo_un-\ kb 9 krc\'\) z--t7c frii ACPlia i 0 Nbaiic-- -a ti+ c405r/2k) ft col wo "A \NN - (-4 -- C6H- i ht Sh ib l' W'rt un 047/ - %lib -0- v ' -0 f -r )(. )0 - - /00_9.cti-a.Y7 b A 07 z /0 J. -taiaj 0k G-(/!Vt/GD Sli el Thht 4 ::2Ji t. 70 jai-pc-aq _D Joj 4 (/5-9c4 c c_vz re Qk i(r;oft i +cviki V COO b c RD -i-l3 \:- F-PAitai -(7 (/ 6 - 'ta`nief 4 7-k- 4 C O b S b Jr' " ll'lcitl' Ai i'5- y 0 U hs -Pito.c id bl-i- (--L40 4 la rl N th V \l nk + 0 ri \ -}/2kA ' cr --f QS S on -r j.ce?.5--o-fic (lb -." G-5- --ch r 052c) 0J? Li _}_. (foci* 'a ct+ alir?lvio 04 h-0 0. ye vaj a 7..0d g 6" h0 VD Li-)0 -cup b-)5"lin 5 k4 g GrbyAk- ow g iv / ybatiroji iho _Fad loc\ Nod -- u \ rn\ -7-r.ci lb 3)ov Pt \ (-no ti j?-9(4 CyV... n 40)J 'T (/' U 04 2 ).) CUL?.D PAci 44 /94 0 2d '7-?cg- b Liclerc r o4 h o 6' 06/ S NW cvi lie A / f.-ei Tub T inno /c cp. 720 b( co Noil b 3ukyk.4b C7A- J o sfrl. ran i r 2c5 swo S2 Wt-i\-3 0 \\n ro../ (-k JO r _Ccio-Wo it A S A SAd :i cit 40 Mc 0 \ \ b) 3' Jo ) o le./09-7 _50 W in 09 ticino_n-- 6 k toed _ S. hoio -Mai; -lc qt/ frptilki b CO!cle VQ- P -F6g '2 (-4 ci J-zi 7b0- -.4(A-Vci Thic A-Sb2- /095 Ci P 0.../ nc i 4 u h ' 2csaj. V 0 S lo Ci r 95.) ci t-0 th9 ca alclo -esao -ar \\..7 Jr' D- /.4-../t liana atipymtarti? Uoj sjerp epii q(n_. 0 U -Pivoi\vnu n act CA- aroj cl "\vocci a. C'-oL..V' V 'eh

219 y c-0q o o vohcos 4Y/we) _s itio us* y sarca_ -203 _t asard 20lub tit 44...r)-kh23w _c_.. s...p u\ad ano\ ok -\\\ 5biatj t ; ak Sibci ci /Ph G ho yj -c-s--agjn - k( vet) 5 b \J 9i-d 0v2 r -k l'ca' Ai 5 utiv2 litni) 4 ti c097)ab)\nd \-U"\- 5V? -PLA-W--) 2-jr)9 itk " (5-a --- S\- c i Licrvp. \n cil (i\ rot/ it-azic rt. )GN \\7CCU i'l ivb 2. -kig Ri C2V>...\ ci-al-c\s- cur l i el`! --ki)7 4 Otic /A r* Op -VAE J -rdt bi Thicl v P. LS a-\ "a s-so -"slif z `uojten 42irras u A- -0 G- h C. - f - iro Uo. cih. Rue -notk i(mel 4. -o rrocn --n "V_`9s---) '9 "\'(/' 40 C rilit9 9( 9COCONV" WU\ -\ : C- slarval cuto licijar o ci- TD c b../ cu "T.fc9l / kir) -th0 5-0)00 J9.mg i 2J -Dci --)0 T ub rif! o ti nkk - Str- b-g-f-tpw n \-53co AAA. -9 \\*"(Au 9 br r ckci\ t hci-9 :094- z ig-raud -i be.3- C6d-Pnd "; (4k 6t-k4 4'cr" '7e (. (A C" 4 or*sua ( 0" in C.../?q_ic 5- ()!i ll;. d 6 V!A b i 9.D W9\-0 5- (ft X-re -5- ( V-9- NS -\.(V) i 0 Cl Ye ')H t 7/9 hoa s-ou 7-0n4\ fe 50 aboatip.j--at) 'ka - Djoi trgica- 7 cly-bi j am+ sb u-dryd. rhcib -72 n ) Poi ln i t. Slo O Th)!T u-atm. leic5-" ci- / ) torob of -20-?..s.- is:490- /a ) -wo QW '"d i 937) "a/4-v H- G-7k/Y 94_i i gbfa7 5/.(7) jh C-F/49 2( UtrA) - c'l t h 9 b ciitici\t Ails-ou Ph -2.bu 04 --fardas- 32s5 2 J-5-od irg.i9ci.50 V7r9i SS ( t. g4 n 02.Aitti 9.0 ' ei 0 Alb (09 43 ajo 0 >f hlji-u 0.9 C ti!tn-ri.-iinio q ). cl (--) 04) Shcy Je- c Z -NV Vilo _Fr de h ( AJw i?b?jitno D.raci i'-" 4 V2 S )?. c5- j!2la4 5-0 inise ge/.42-licap-t '4 Rue+s idu k cv)--co -Vb tak Safi n T..o octv>k fckik- Dos- "al-tki Thd 9 -k- -il) t±cu2)+57. uksuc;.7 iryl clhojg %)06 --/24-)2_4b liajy (" Jo)9±0 +ht.d0() inr Ural' tvii55 J03th.3a oti. ) 4- (QC 9( V 2044) ' 't-aic i_.f. ll ifb cr) 9 V o (-)Ci Dil+ f T25-vPis _raj - -f lig h05..t?tio atm-- -teid7re \\ 9 -r7.6._ is -k3i /+---TUlair ecti. 4! 52 "at- ili! tioi 53-o j bd tioji jin ov- c Cio toi-l h ct ft )QJ.5- Git.) 2krTU Jba j 79`J.)-9 4- _ +:9 (44 cacb -a\ Jh \00 i-q -l hetti -J -3 cti uad0-7-msbat MO a ? - A- \\ b U C--). U P 4793.ac) _bra.v V (/b -no 2 co raj b p_5- velcipa bil) 'P 4 ormojjj st? Jtla i#a r) ü 0 _ eir 4u Q.t. t; a -) 03 bc`i a- 0Jr 4 bp-/-2 9 ""-V 4tV4 C f i cl-pv

220 isq 7\ q ejcc A09 T/ en )00 h( i\c) 9.-)!r kfarp -).Pticrjp(ra Trio -J)f kl'i-{v cno ll ok " (^ c7 ho i q \-. )J)-43/4b) c2\oci d ;k!c5 7( w_cvti _so i i-s-. c4_. -tub u 6-> v etc nd i JP ') liact-v-er47.0 tl -T----J-70) swel cnordi. u n 0JJ?-\- "." (.i._ 90 (-? ik 2). ak.ibed7-^r pt 5-XV5r - T - no Li c--)0 jw f. 2 P \:25-?kJ ca_qcv\ *VG 3 GA i. fool6c q- frhj) J:7 -.no-lb M b -Jur) --0C-0/ J cd CP.-3=Q-Dia COT-5Thci 7 he7 -r- 4k Q T UO -t ificdj d- J 0.4 /c72-0f jklr?- U' Attic) iami?..i-\5" t2p3clpq cl'n rit-lot 7 -Fho 72/b c-no U -)J-Do Y7JQ y o SlUb5h o gi oar s--o cu 3 Q4 9n 2(ii /vac') --?ci voi g --zvrv cilik -Too sh 2-.WcF uc\sty. i --/y.t-b../ - -i?thor' 4!9- -s co -H b '?- \\.9 C 4 e) 4) Mc Li! \ (7\.c5crill'9\-\ A CJA rwerrt4g 0 0Jui-k. wail. 4? Gb09ft "; el Jk (DP "Vivc-03 'n\-`4 _iiirm?s_ nic Ruineib \(-- As...).th sb \\ ct9" A9 ock ( i.: 7) ".q s b AD! ti_f syci woci ti J 0) cis-Lit) Jed \vtici P AA- -2V0 {-- 0-V fl-ala c.: _.). c. - r 4 s--./ ai Thoc - aierdd / on/ Au )" Q woi -c! (4-4 h - S. b A Vtiti!vS vb au T i 0 T V 2 25-ho Li _fin li k 5- )95- ioo tk-}?-pct (NTTs-Cittel.. Jr ijn7 (t clh 4a5-.5-\frookibb.s- 50 to!tjaj 40?a_raa J o* to 5½c 2.?-t t pia_ -fro_rs-. 2v.t{ -3;tiojT -furaci u vy Ucroy 4 %E05S-0 ok To 'ww 4b Nool \\-PJ -kli t th j ia to g Z itib w9ci 24.rj-arsO q c: ono s bcel z. -jc4--;:j i pat' 4 4-k ti (QU/4-\- itli -?)0u5- } 0 Si ba (. V (\wc- P4 P74 M P C -- if 4b ")...) NA C if LPL' '3`/ 44± c- (d P S0 (4-4 -OM D (44 UO T7-0 n6j0 a (di : ii il 4t9(A-t lia(i a c-rj?-{ V) rkviis- V-VPivi scnol)b m 2PJ 'PJ-? J-ci f ?0; afar) c--0'?q s"..)0 a tk ttcy- i 2M M -ATAgivi l' u lin) i ';tivit tact --AeLb -3 aujh ct-2/4.ici -..ti cv0-j 2.ro 4 qun-? --bayrif u.a--3/ea juti- _Sai y d _. -} 0-/ 2c4 - /am-a:clog a cytu -Vi g il -f 0 9 -D -f i ticl d o45kia ig 2m.!. ( au gcnaj tai "7..)4 _s--3 cl_rakk - f Sin 4 "d "7.7)(4 5 \HP -Pli?(Ak. q ki..3 wo.p l`fs"-l. foolla.."0-sb 0 -a cif -pub tic' U.2 tit-- -p cif t4ica?) s jiov.8-7 :i \ woi u 7 ai & zi t/9 ibi -T-2ajr 7 g t K i h9: --)!bjc-9-.p4.- ho cn b )\ /24 J '? -A - -7.p c-h. ta.... t rrt/i i ii rl_... _ a r -p 5: Ncr 7!an q 005- qv n fly k

221 --s-cie4b OofhjVo Jo f t9t'c b -P4* Ub cjot ed 044/0 toot\ 0-4?) V ) kru s 52 r-2;4/4 Tub! 7 n/ul -i 4cl( ALA 3- b.ic JP i 59 4 G Q9 sb 7-\\*b -D-Glic.-[ f-g dlf) So. b OAS qu! 045- t lj ----i-cd5. Patticts 03 b ir) 3-jez sc -Oho.pii \\N90..2 el P 5 c) d0-f (/0 3 (//9 M9 i ta ir ib -3Th X 4)&4-5-ifl 9.\ UnCA) 0 elk "OV jo 'Ai of -?)R ooepo "-) y! Liv)b-9 +2( G-0 o fia\ i (nr.??_)(4-k.r-ka. ) ) ci )06 r howou-a ub 04 cth Clitibpi cciuitog N7ei cnb c au cetliv?' jq -Wr tw c4v loocl 5-k Luoc --wp il _Dicky\ 't'\3 } 0(44 i (th b.ali tu--egr(? rfull ra '4 A-}- si -;\vi 'drar co ca i f i )ALnia. Altn J.72-. sbci 4- ing venal -32G-609?5 7z Jo cti!nou Gin)k -30A a )L. z + bei* " ( tn.'d 9 Jiod! c\- )-2! AA toci --) J ala -0. "Duti" --J2--\-Mi A-0_k ianots- t ---r. -T2-)0u )illv.p-- -\- lin ;.-Pli -32.0( [Dal- -ii9 -? de''pe 4090 V k ow /6 0.5_ :T-2G ()yai -7- i2cii. 4.0(.4 G-v 2 -iund-d.? i v b r ipnc)..p.-puli. ti! G- o : o pal "DV )-).5 vino j- -?2pli..) 4 _ thly Le orecy Li u of -a.p0 'al? AA - ti r c r-70/5- ; 3 _r ug 3 V b.-x 2-0 -Tel-not:al- C".' 565 "..(si-k ffo -2 b -0(45" 4. t a 4+ f ;no (4G bc../ 9 - t 9 0 'J9c) 9+ gi ;i-vbli 7 Ub J! co itrr CO!L P V-e ti ctran0 alkvaj l -wok q ---)\k/4...;orolb )?-iti ci -rt. -i!...wacnoti \-t! No! 2. J(0.Shrl gili? Jncl f iglip.)\-alcu)nt.j70 sh? f/2.a-n-ti <34- tho y.- inpin--0 a-ulf. )o 5" (4 Cich-PAir /)\7"i3t5 f'7 SO /4-- ov? }O )0 0 i 04 0jo-f s 2 )0 ( - b - 9-)0 Tlito SiUb -NA+ F - 4CH- Cy Groji\ s- b XL ibq lii-jhd-t ub -poup-700q._ b 9)--Ticu hi 0-Tumvx_it-ici9 rc' et4- i b J o (itcwji s.= 64? (lb l incs fri 3so _STPUDJnr? g-i. 4-4-au../ no (446 / -7-)/fr/ 7 V.Hooce) i r 5) Li 9 2)Q kl N7?3.t /)/V7cnot pcb a ynn h h )44-5 -; PA voa 7- )2.)4 Uayb9( 7 &A.: sl ina l" 7 4+ li ghop iii6j ip Cu! (0.7 ) -) CP cnic cj c-4 -?? ) 0 -i uo.?too -" Jod- -f-ra-l h di Pilli 3 0 c -QUD uo clou _fl C z A cy 3/4-al le -f b -7 pq 5- y t _L j-b Pcio? a4 00 S" 04 c U --PG3. - g b ci J9c{ ci.. n tag-b 4..rf C wen lo 73 z idioar -5 C0Q7 -.? 5-..J!b cii-t t'r-a Cid an z s 9 7 tho ' g...5-re r b rt--7-6s- ----/qtagu- 5. \picii. 0 ratis-bli km asaci -ips._. foi k aj-a-ci 53hcb 'ff trwrifibwa ().e.cli-. wkw-

222 45")--r-?el cnopt4 ro l b 2JJ: '3E0 ' AA- -2as- -9 n roc) a b q\.(aklyarra. spoco qcpiii?jboc-kt.jk)s e( Q (45P..cn oic ci CPLJ 4çc Co(%ic5 Z -07t't ci ck t.b la. 3i-Lra 4 -v \: a S- j-l5th'i -7 ( "?'?-jtat Jed 2SleD 65 V! 4-\c' ti AS0 /4 \lo 50 2A9-)YT F Lr _A ----ni C/ 04 5" ().-k- LA.2-0 LO5at-^oC a la -U7 Liotri ( - d 6..b4vb-2 og n J v\ v3 3/40 to V X. 9-4t4q ^; -(\ S 9 2r0 (:jn 2(') \\.'..3 GV JinoiQ -a 4f eljojj Pcno d -Ho(A-- 4Jodjinc iiio-anol 'DWO\\ -5 -Rvw _c_ii\i k 9? Tioitrrorj sbci z 'TO a 00 lo -3o9 p 39-0c-i ja. iya Z 0994 _-acwa ajota ks-ti-w) k.cs-ica 5-50es roof ( 4 big Lii -3 QC0 g "DVA-.}9 'D (Ai -fl' of 09 A..un 2(0..S' CT.grdlf r i v4 S-3 Q..)2 c o.5y05" Jr0 ) VO -09n ViC"U 4 h 9. `044.?-( Sh 0 \\t/ a\ 2 \ U0- rv l- a\ +D /l)ho9 nc/ 2--3auu co shk-9-k ht vidill ium4 9Joa --?i ji Oh.4- /u nor? -7J9C ear) -cvb -2?LP 07 sicl " 73 `. "2.k-\. \\..-ku ur-k )\- c4 ajd5 Lib sr ubtil iti jo lob?. 0 Gigu hs-co(l. iioolc T O i. V c ' (! ac a - P-E? " 2 9J/49 TA)00-DAU k 90i -)0 C facia () i(no (44 au.dj-ks- ataa \9Pd a} ia 60 -A-ai ild c--05- a 9a0 e4 )y}c) lb -a-- e- giejj - 0 a U!cio d Cia l itra-4-9/-k -S o We -OA ok )6..) ok 3-50 C C AV 4. St C5T L q..)' het ul -? uo au! t h s- w -lou su -9 VP A -..n\ 4' Lil ti r stotila -5a(Po c' \\_/4 9 n up LA A- -or ci20!)-/4.5.-;.-w. NJ' sc. aubykl ja cric. ifrai.04 b.an b t LA -a 05-. vr. R Mir. Utiu/4) 0:n_; - -- z tiirli-hir cnoy clp(/) -t _ ) ac\ci- S). 4-- A0 ft i '94 ok A }yin "?A\ - - LL ra\ AA t Ftt -a c St) \-)95" sboi oc is-raj cik3 S[4 ' Vb i ti q ) t Ls uo sbm ch9t.tot tii h u ia-n--) WA Tov\k tb3 ea(9 siwb.../vcil..-z -vlcii- t7(0j ).3 JJ UD 44-0: 0j 4- z eop -70'20 ---z.cli` m i 2tios 5. SuAt --s- Clio C loc4...imefio ujok u S /4/ Ty Abut bb L-t! el -?...teljod cli-}. 09-l e20 SW7A -)/4..) (.\LA < t4a(- clou > not si bki. oey 04-WY 4 4 'b' a J470 "2 Ur) --PW) CAVtilkk Q(A 0 ci.. "lag Tit ktoo --%e i7tc5--trirati tan 0 tic k \\\ -03 N 0 A V '. i L f CA -auc --tyi6e A-3 &'O 6 "?( -TU hoj 49 -al-j k. ") b 0 rconito r2vo -Yang (-00 ste\ taan t.aa...k iunoig -a k i0a. _s- b ei Vt44 Wi l. c-0 C/ 2L P/s ci<>9 -\\.3 k Cr-Para l 2-WAS- Thl on. rfti2 552 ka 2..b5---ac + ca-?oil scu 9-5- h _ird ir n.b -atit U0 taccak iscj CA. WaNli (i)4..d... ot; V lit- -as?

223 405 0 tit 0 -) -A4 -a/q. (Oa- 0* -) OD cj/47-2 -P. n n. kyair S jai9) --?4 5 NT i avy-fnic- 'Ann - 0- )5" )Ua ou c5 a)5". Ci' c 4 6 2J uhk S N) Q"\ (A )\ 09 _`.-04 5'0 liccs clp 4'5 %7 ll k thl0) -) E- 7 -Vnor -itzi rtk VA n cil -D- _Yin') so ccoott2tr Ao 'u)a iv? (J 0 n ya j i cacii4.4n5s..- _ ki VD(A\ '30 CT otiv) -Tong- b lb slo T W) 'Pvii- Li ojj -a.n. \ b 4-3`^A'3 i.wi 0(A _9 cm P V Y hloh ' ci 'W' DT S S ) SVD. A" TY-5-9 s b 2 0 (fa '? -0 n9 0? CM \ r ?(-A A hci 9 "0 - i'll -F J 43 *-4 a 4/ b S Y TA no Of. ji) i takclothis- "zlit ok ips o t?...rac /b tit+ _rth P cf -sj (l/c 09 (( 0 -. Q6; ) k ) 44)0 5 l' u 'o li'i te s-cin- /2 bliar 3/)-nUel C; Aitio Sadt-rinfr-i-cy A -i --k '(oy Ls-ap Cli. " 4!" C r'oc t \''? 9-) ak. Gt"-W- C\r in _r'is-4)7 A-4 7?!(--2guit 30 Yb 2}00 4 ttm abk_l_ --G0!./ati-k-bc?no octk Vaikk os- es Lib S'UvLitlii lk \--kksik " ( n 2 s i vkilio?n 9(4 s46?l 7.ra ta T3 Gj n S0 )W3. -nb 44 Cc' LA afaci h tit "? V b (itii oi 4-Qn f? t)( f filch (A4 C..) 03"d -Vc5W/T7- ti-ic Ask untak. A \-auvr2 4T57-5-Otl lb "../PU U?? vfy0. f 94-k -kei (rdtro V '? 5- '4C f& VW/v-7-2%) 0 n 6 ) /44t - 'w Grf e/c )0.3 MO C -VW.a!_crb 0 P.cl UD.{7-P5- aal -->)0..) k * ri M 2-- /C..j.D (-44 ho b 2Jtb li t'0 (5 -t09 _Mc- Jt-a Cot' \.ibpici --D..q/0.i0 '' il-k TUb 'DT.! jino l./0 R`0;9Y).pc '0 " cts q f-2-/^nr-)! ibtfi ri e Lii Av(fsid) 7J pi cno cp Ti toj 'DA-Vet 2 U 2 R k?j--ac. i ro i-udni of!lilo iuo - c Seb. (Al (A9\3 P (Lk* of 5-2!)ac5' b.ra g Ukn -D A i- 5 "V ncr S-s J 2tAk r \i6-- fulki tli e0 -} gni- Qic pil Pcjios'a Dm i-iht -Tut2 s-a_ -cl ei -eq k il ra 7 fi--tita izi f/2.a Gi N-i f -R r).? ci4 f6li4jtis:i ti (.+ n cl A c2jai!sib-?fr -k) in_)4 ( -W 0 -w--ib eff G- 0.t}t cioltt5-2\-anciti cno 0 -Dili cc 'pie b- j -a 7cl?nook. u 0 b -s k 2 94 ao.itcfraef uh al qv! Ni c e-) U /47G-a 9-5 kitscn 9 ( 0 Cv\ L LA \ le" " \!frbj404-aiii s br iff "--ra 44 4 )i vi7 +ut-a-4 (5)?is'N U' tjecl J i 2 --t ok frvs3;./j/ 5.. '2 7 5 h /5" A (f; 5" r J o dcf 6 y J a cn.0? Li Li a _).4. r r -.kj a r 7i y n \ S cp A alo -A9-FarV k % b AN "R)? al' h (V) 7 vb 3b ' (0 (4 \ J a. cc Acii

224 ittpe) Si "9 VkAk tit? U:7' --JD-/40 \ U\ CUO.. -kcin Q029 p /4) * intac) 59-np43%/2 2U-05 r?-50(ak -Tacv) toutns4 00 2t:5-29uoJk. lflik../xiqo two qi.-7soa ei \/4C\ JDC(A* SnUit to\-\c _s_6_9 - c-- -rfromq 74A-V (2kni)ro 4 C O-Poi4 -Mitt-.-Di\ tlk qt s)-ulpeni 7./?C` 57J0 -DLA U? ikh9 c P uenes ' b\9(- cynic kcbk ark A Q3 --? cm 5 2 )ut 0 J-Kr? a92t9 C- 2tik \0 2U 0-00 kkvulo jh itrad 9 A O V) iw-z. loiy 2(nAl Jr4b?..)9 tiov%yr aor kl9cw svu n-tv\ Mk v7 ta ( i (7)29- to/4-3joak c9_t s-i-col 'Pri!cq U ccn\- 'RA- i yo --sujr--k kl cli A GA z_s-kikk 5- b cr) l'accp z *90\c\ kill rto...0 c-nou){.inoax tik i bt/ p_ A-k go yaaldrip uo 7-2.(5-04 Jrn A Li cti? VO apc" -D C) il(iljalilt9j sbn S..--iat0 gulbei ig -34 Wirt&-fakJt9..klif) 4)ea+ 4! ci -F'0 't -49bJvc - --ki -2ii -()-)(ii ok *P tsrod5ut ybel 4usbei...z -fres >owl- it/ gw.irry 09 4 or2.\q rot Un-) krnhb -Oh G-U`..5k 2A-k -0. LCC +7-p fupcn 2c (v9c4pu 04- bi) P 4bc hi (4.-\ kil (525-9 Ub -rf fy) M7(Ph2 0-)a-9- z4 S-P-ajb Jno ajoja ci ja4b 52çbt i t4 A-i-2U k S 0C --k l A 00 TV& ti '-' t-t-eqg -70.M-- TUO tas -f9x.?.?c5.' 7 ; (- (A-V5-20-PG-04 8 \.0.\) ntb 95- c4 Rtiy } ot h07-0 A -Ub gi cbcgo fooli P55 33c 0.4:2TV Azihjos-O C)oho cr af emc-77(- 3-4 tia -a tty Tv jh AU n2n!tiscs ->)bj. 9c090 -r-3n 2 Ojni _ it..) -P -3 2 LJ05" Sb --A!kci ai4-0 k --hd- }xv? it n4 (32-AL ich-)c-i 0'4.i-922v --).0. $90 tow" c5-- --'D.ct \ - (4 c-a\3 cui a n ia )0 -Arbful- b Uk -5)-i.);Wo ntii Rind nn sc-.i. 7; -Too rc sal\ tic' Gu2:c :-.pq30 Wcti illb?!d! Td5- -76?4-rji km2 Pm+ m qh0jka. 3-pola A-bu\i- 55;00 A lk..wca./xfsj a iii (-4 s- qi-a5 "t i -/2l hotil ryoi vo U04-53±f9 -i Li b 4C (A') hta 'D4 U\ k a _bit G-viff-atiribr Frichana l c+) Q t. t jeci4. Vf070 t i /4.. r)-n 0_0? il ncep -ri -' 5.c.PUPC :t lkp (\navy al ki 04. -frov) i (hill" )fac-)..z --cj 00 tbi 25-v)b)9.' {Uo?!AUtri twort\it 5c\MAk c c- ir ' / TCW 0 2. Cn Ub tf!j g G't t brtia! ( S Lc -Nils' t-t- i-cioi 0 5-J uls-ty S:di\n"LAc c ji- t 0 (bp pei ifi G. c tici "-; ("Sb7 r2c-ino a Pi Sb 32ba-F vb >no D.ki.n ri : hrc am 2j-d9ci >taii..ics- ti-bi lo Ru.i>kons Two Jta -. if (/ i w t25 iut)..)-/45-04bl - -)!d-i vo ac.- b& '' V./.S" _*_0- ;Ak ()in 72) ca or-l t -2 -cc cjhj c t44.44c!(404/gk.ik.l.)la VW V ik\vok.kt9kuk

225 ?LA s'" luip u tno G"\/4. -'0 a Vsk-\A-Wf)-k 99 Av?3' X c"\9 Li k75 --mei' U b is r kypfnov 5 sn4 Via 3 to ioa. -06_..) iria ;U?p LA ho Ts uw.5-ra ?-xo 7-_C -5-J h ota tz i)no ie th 'ono / 2)00 0k u ffidi.x. tv 2 n-k ivisuvki uo Li a VC -2(..\ - qt)! 4 W ielal _s-c -L -:;24 in c -P(A ic )-0 n 9 /-Dt) n-yai U0-0 tofro 0 b 5P-?(A-ic 0- Uencl ;c4 -facial 5-TU.M li-u79 pp bbia -k--;v) P -5* sok Tot* )00--7vouia-ku! t'?40) C93 t9 Ob4 `i-guct \ WC (2P 9 F AblAV }u ub 5-sau t.2.-z? )o 7P00 A3 -\ \s 0.77no ;um-b7nta t iub aj..-55 S\?2 j-ioi.40 z tici (9 (./n. cfin -V\5.Z.5-b k bc \-bo V.)t9bk is.sb r* ' 00 2/'\\.. 9)Wj 5\993 t---y. t iut up y3n5 \\bp j. S 0 2'c _Q 52`..)0()? --?h A _c - 0 #9 - #27)-ftPs- \-\ co Lk (2 c?fr O o...)lo inip-t- eva-- 4- r ili Joi 5 a' -Da. Jim i 4b6{4 ot -747a5.-n5 s-bti ti o6c L b ti PM)4 P Ric 0 -/?4 r? D 04 s k LAD h 5" V Tr r -- CCA73 cf/l5)t -A 3o Wtroctio cnio a 4n s- g)cta. -D (j0 'al4 SY C").t i-94i clou nib (P tb 5-c if \S SJ :2) ' A-; 7 2 \\. 3 7 b (i'n t 7kO\ 0 A C ' \itit 4/0 (...) nd 3c Gicbi j b U \ S"Dlo\JK-P-c -D.ti\\ - -WW2' R ±ToteCe ia(5d / tjc;b 5-57 At_ (itin -N---fv -.0m4 rdta 0 N_. Jrc) i.acrtyl?39-u.5\00--k 7? )+7!c {(---icsbv Cr 0{-.).po + hocu!-jhal -too ) h L jr q.uurt) s! CO! q fnics (24-{:.--tub -- 2 DD s l*!bb if Of Nil -P L-03-4 n S\N4.;.940 kv - - LOge 7. j TcS P2ic i b St csd ow-pwb+ccr?aa-. L'u \. 4 00( 73ajt. wok u to (Ai- ). -zslou -Co Aics- - {74ti 0 vi b i! ei C H S V) -- h no Jill A uo q 4 G. J' fr 7! " ---4/2-{- -f i e. Mc ati.'ir i 0 Sd o )- cia3 to -*oa5 -Fb A- wool ec s. Rie.ci-t 94 )i ) h02 cilctios- q'iou Tub OL i9 g b ot-kto j fc tnj -C-!(+ id n o7 Di 05 -DG4t 2)-. -7 k t 4- c: &C/ i Detec i b cl So 44- Tic 7) g (o nb oo VdD9- km)\- --wit )k-ii papaisc8 ) - ( ii._/. (J "D til+ ---cr4. ---"/ 0' 606r\ J U / g ) Dit*Khi/OP Utna \k ttojtak S' r ect -Nib. _ft ei+ rciou4- -fer2 t4i-uqs-i-jak cuyii 4 0 fb 0\ " LNAjc -CT "V-(20 CZ. W Ak' ki Sb -CR ' Fho old s24 4.i fri sith -J (J.J bw irl P Sn7 \. tri\a kbl-

226 - b%- LC- tin bu95.sm 5--/49 cm ei;)b.7 r) 5-9t haj (DP3P.P agoA \0 u ti --; )th q() Uar6}A c ith -/420 ctk i v \ nft caos-pcskfa \Mil "alkilt N c. ' 7 w #) '3'') U0 s4-k -k b-k -/2?)r) -CbC A i\lo '7(7 --S-2(."-PCE.GS "tikk y eppyis -cub sidx4 5.)0*k-.6 J}Sk- -D G-/4"V-?-k- P G\\ ile0 c U\_ %ojtn -k lik GU.) 09.) 0 s:vd 0-k -PT O+ y' \) '\ (AM 4.-- /4.)3)23- -vioarge7i0j s'alttiarv J!-?(A4 4 tik-i () Sc etu9 SJYY3-0? tilk -)Dicr7!4s roi..i )\ '00.\'/4-*-3 r. - Lica r '(lb -racio n o.d `Ns- cl h + -f g&!u[ )0-0 it td \Pi 6 3 (-4g7-4dr b TUlo Oro -rtuno5 92(.0 ibt./tu At -094v 3k70\ to F cis:03 J. lo Ua(44 TUV J4 -AP nn9 2-7c0) 0 j03 iuhojb fataia!ji lt) V!*Urt.)\)-:; v icht\pq qt/i )- " -r)--4b) 244).52 MX T Ub S-h (Sit79-t u 4J! yidwa raha7 i b -!J.-no 0-At g -yb;j la 6- lf!n i9 e cjoiki -n 04 idh biow) 4.6Atiktio.j-?) aucs--(.4(-)00)4 b au 'WO c ---bit TH fraw7-)?d 5-Y7/ j 5- ( Q. - kvy)..\6 '9 TRVQ-Wir) re /` 5.64 X7t Pic )A P ±7 \ z cid 0.(49 aj-75 (/?.29' toll! CP (4 a >74 gfr i:/2s Anhd 2/ 0 5")/ (4.9 g* id! Mit W.. CO R-RP6 5//A "T?.\\Y)c) %\209 (if &D OC/ 7 Ail! Mei :C e >J4)-- /7b: 7 rko '7 75" 7 \2 H / 4 -LJ! kit/0 ->M bli ba h cfr?bi 4 ViThinici b_q \\ / 00 Tub?i g!s "ra -FU ck -Pd -c Al -SN.-.4! -{-cl 44* 2 tvh ' r-s- si. 7vb upou (is4 y l (40 0 k) 24 Ci 7 n ci bik '?)049-k 55'al lw --rub -nd qtcl bic-.3 sc' Z ib(aci 4acj0.4 R.?. 70'92 5 Rw2 00J -flag --rbbi 4-Fhli -0cr rcio t-n. b \\-2-t 4 hcib \\ n c) a\ --2 nji 50 4 l"en tratnsm -Eco!4.6.-.b T 2g cbj 5Vi a-4 Se. k l a ll bc) i-l ui \-3- w /43 4 ) 0 0 q-focr uo _T-f oyti _5-Li V 974 i iitl Ve?.(4PM- c)0-5- (-9P2 ) -co.z..)locca er -yvb 2u cl4 jii flasej jot q't)!/!3}5. Q-00 2 R ( crb ti/4 C' ()QV --4! 60 cti M ni oc i (.b C(A /4.p(./2co (i- -ps-v5-?tk --40kAC lo g k89-t -fitio/ -(b 044 CJP20 N N Pro?q-0-7 9gal to-) 0- ). 0 Og -T<P R U--Ak -fr&.. \- et CM ti! lilbt -0.0 k its- a Vo Uo -Ono a g ks-h c` 0-k z (50 k fc; c -0(4: b ( jr i acc-))od li G-u!-PA.0 4.4FSby Ulna -40 -V bs- \gullatactl _Wo 04 - F2boi.5--vari!G- 0+ G-0 _ca4 nt4c-24 --?(.4 oicnn iscav_. \vo -r) vann-

227 b9 Jto--2 Aatit- o-c Aro Tan W ivv -s2.(pcio li?al' Gc. pt9 t- s-klia5-?ia ";te\a :) "?th-roc. SĊ_N ; --/P6C b q cur09 "P.-?( Si u3..)a 3* ih g U ks\ b../ i Sbc- i*jvd? cioar j \ i4)5 -lietb c -5= kb tit i bicho utyyte-)5\-; GVu i tib UA-c #7 -)0 Li ->- ''S'Sjd \ink 4')(ii- NV e'd tn (\2Y? kb' !(.)' C \ 3 0 Q a3 R Vn 0-0 Cl' ' \N J ell(n ")-5- "Arie \ 25-c-4- )0-4 tor2 al vill -a A ) C' d - )0 \v./4-'000 ai -9 ho c- A \ -coo -airy --)-kk ---).-f)hlourn fg-n; k.-p0 '9) ta-/4 Q'\ C\ 2Jdlo LA tk boh kbb\c ;74 VA=. c-r4--- cc! f Jj bl-a VD.5 --7z. _ r 3-5-av\bi qii4no-%-tw-j---n\a-4 oiqh4-...(4 ct.\ala Ty-am.ils 2q(-) (9` a tm- kn'0-cli 9A U9 hib?li G-U N.lfinoa 4 to A 0-A /0'c C Q.\ '. ei s o) :sc 0? --Pr` Clic 0 -- PO >WO-3 )45.;k4 A' ")k MO -fli-vd.la C)ClA tda7 to (JD tfl ic0 (Thj ) s; 'fb?9' of e`?(40.5. LL3okr)(-\ X UU?'6).J\b GO il Ja -V0 -n-aci o ' cin T - t e- alcir8d tails-vi tio nj?fi FSWOo_M- b. tag t JoC*.j khl j? 07 a t() \rj -).O'fin3i e 7 la7bi s/q90 ` c _Fr!t Va l'ob qu 4 P2C 4'; C) a A V) b 32lib4S- 5-R4kA/iota QUA (f) (4 ---a(45- al -MG" 3 Tor 0 \-vs-0-.7 ok uajo ao4 c\i nou intb4 r '. G(' tilib i- pg+ 4;?.ba"..b 4. tici-s 4 5" '\'' u 24/ o:k 4)(9.( T\5 'çsi 7yu 3-- tt br ). u b to --o 2n '.. n\ ds- b. d in )" - 3-?SlU S'lb5 ArNA t TW7 2\JQ-5 J lin..0 0! `r _D-Litif - -ply( -o SJ P---f V2P-i-) A.9_)59\ED.V iffht -*--Xipp..td xor. cp. PC-iky--? wog. b _.sc-) -ii_. Tut c'vl u k n if 2)07C0Jt 44 /445boivr (ply? r..ivp _wet. 4ha -/AT )9i - ar \-/ktn o." z clog c0 er. -00/e z../dul) \ Joth.)-v kc 9ro At'..??-T----' el --7-/-44/ At( i-ljtod at So sfaqupw -D-Vo -30b.0 Goa? (A 4 4 cd- --s-!-00?--b 4trtita-J0 4 J orl Si."? cpthkinbaircapi5h9strerrosi?en?j? liki tichoi (A-Y.%A wo..).a - 4 -c& A-ma ( 0' -) --?J'a PJ--0 0 ci4-.ii 0+ W. -(2. el )ci slorgullvin 445 algg l -) \ k`\ jacl So.--i7 HUlo ct J96 ;-5!> On-) co } n gg n G \'' U\ 3 C) GvNv-k.)4.- ii -64-/o T cc-taci t/ !)-J4 b u s--? g -to b _fro ua tit4 o9 t he. 4 g s- pci _rd. _ go4 iflub Ahbal S7&Et 0 --nc7 a b /pew) Mci (4 N -hd al 55-b9 sitoic5?a l; l W;t5. k 5. c\-\!el '47 -j ' 2. '?( 36' k 0 u ci p>o t S up 9.55bp Jb _ 7 i fl 'li n* 30 ilho 49Ggi_ sawn irate z) e... gwr CA.5-2 (A 07 WM. 3/4.ubitn4C7J 7/4. t t kqra?(ak" C.-Ct.* k

228 --V''' iim )---a9ab.p.s 0 i. ts--)0)lis --lati j cv? og six- -aok c-\ ' cl-p i'a) -\-G c* 79 -}5-nyaci -n--) u+i i \-?-5- k w cvnvat.ieba is).% Shw.)-d vy; -ihi at.' 4- L4c-.Thno 0_} -ravo a-mi-} 7! vvci -- t-0 jnoj G. Jno --pitmoi. bn_s" --TP VTo t'nki cu o.. -; n-)p-i U00 racy) TU.5 An To 9- \)--) -a m r cu s N.p-D ti no u hi.4b k LcsN - A.g?elcit'id 9k V _4-30 -a )6 N r C -P 3 V -. 4-)ng -lift?-5 / ) "! i-n li -5"4 VO t (4 gn--itt (4 q t-i sil..iq l -7-04n +4--TYZ-V nr-40as i z uu n )..b-jk-sv\ 07. /iort 6- vjcici o-firce) suns rilb-)0-5- c 4v) -zi--b T " QS' n a il -952.r09-ent -- 'll AV9c 0 (4 4Qg "?/)39 3 aj lb hi l)9ejoi "D J b -a ( -clo () +Sod 4 b 0 'D i! ql G/2/ QU SA 06 ijr."-dy 4hozyp. si s_l. 3b9 _.s-vpil Guyx sw?b m5-4._--i-i- t.4 yry*: 3 b &T-n-4 ri- --AJotA 9 cti -zi ubt. 00um Q tiv Lin mfb zmoi.--eti-k c\-\_ u n go -Uoky S9 L00 ": )(- 5.0) atm -f 4 ci d b q _sit? e cal lno JG JnO TV -Acc) ct.; snoli>\ Q b i 00 -atcts-youn- iblicl -in4a Ntli-`-al-a(-\-k ja ti çr io ciatsos oont d c4 staut+o a il.i. cti±ns-al -e n.uorisrai b--o.4 G #(40 it-ki t/ ----&./4 Ott G-.' llib hr - g < : c +2 -ajsyb9 tag GA --vaa Vnk.\ Y--.6c -a fl. b a Ali-jb- V' C54- ra-gin lto...rar9 s c ui )) \ 4frliic GO l G U))4 li "-345-'77/4.. ifiso ' te'l W li -S07- s- i-usnso -*Li..nS ' ii -i- SLMt jat cul l-0-) sc) Gm Gund ":-sc.') 4b4-} (00J A 9 niv li-veal z co --7- z 4 b LK-) -zar /-- Asinf-.-Z 9 her _fltral ti U (.4 l G 0 _ ed-tivi -Aral a f 4-0J a-ibt.jj A c4--07xa ">--9 M ". 00 ib-va. - i'aq Citligi 7 lib. :.. -e u --an C y a 5 A-. i 'a JO tt) C\ -' CT?) ' S f A ----»- ii no 6 FP? (RD -.l b Cl --R- ira-9t4 / rtbla ti cg:4 _.).)--) 4 _S")4 -} `onoq-5--- ) V \ \ )6 Ng..r-a. crs. bo-i-cu6--a5ti-rjb S-Drrki ci ji 2A4toi traa Orb kk rig h.s. -woo\ 7J93-z9. Jta4.6 %L ei J Qicroff's r i 0 (.. 9.4% _cubi c- --as (Js-cl 4C iirici _nlalyatfttit 7 v!(4 (/ ))0-4 c -r ub till rsauwl: 4%44-5-er4s 4 _..D-ti s.- t4 i to si 9U ya.rots-- sssi iro -ficis ai-a\ ca -. -k 00 -'4 `.t i b cti co -45-Dx--; -) 00 -fena 5notil UT )77b-)./ Phrib i ) Vc t Aj-47-- i F 6V-4-:n- r.-..0 ajil aj 444 Tat- a.3 s a.fib 9 i trio C u -\ -ti Tbor--a Kr _40 9-T4

229 !?D'i at vc 5 o c 4 ti ca 5Th r el 0; ")TheN.-.. ca)0 J AS' ""abli Wb "V. byb V) 'a \si J--A " lub to tl A Va li cr /MC 0c/ V L)4 k4 "2t4i ci 04- taliqs- b 6 U l in/ U n...r-) boci 5tah0 tnana - ok rj Titty09ti uorsu2j lvs_u o nlos spi -voy)oci u0)4.sh slim t 404-k is-.5. t-06-3t Aro' \-ats- oo9t /.4 clam ii _u ci ; ich b..a---i \ s- (nrca a wocirlyd 04 Vii- (/'D 0/00 zr /U)47 Ti s---e- sywocl. -Pk!. '-i J9 'D g-t-jw-i-ka_friost6 rocl vcno j pc -tact loi -a 'trim-to-k. Tit9).5' iw ci-t N.5-.5g T 9g5 k) (4-4" 5- ti l G sbo w9.v5-9z rac). \- r.:0---b---nd...a t- i/044 na-sr-juw rtraa bb ti-ac-i ra -a 6-4 nci etra\\`03 "calits ra -rati c'i 49; \ Jr-0F4 qu ii w.s.v) --aiirkpo-c?0 loci )005 rt.r il-q(n trapra S".3 Tricra fr j jr) 'alb\ i 04 --i N -alb49c&ø'\* -aci 4 C.9 oi 3zavoo\ -nrnu J!') v s b _r 2 M )( -aci s A ") (0 J iwa ak fa A 'icti a telck "NW 5..3A')Ah vlib fibig gci3 W/43 c's / v o 'Tat s hi9 ua'a hrala n -roc A 'Anal -. )4 4- ''P - -"J bl _L. lityv ra 7- Ss -z iitylit cio Li. -tu)cnv li yams" N q.../"th 0 4-VMX'a -"i'vvoalftl jet i 6-tyle 9U -4b LA taiii) lib 4 l ino -pilo ootysthi "ansliwai -Z -U NG'b 7../..-V).-)04 r:.. i 4 '-Ai t----cgri-fre kl i blici S AA/t+- SN 4 4 i s SQ S.CMA-tol' vri2a0 73-!. _r\ q vci jimer rt a tu_ -sa)9.5-.-n Jy. h -a.()-\ c4 0. J o -/5-T- gosioo 04 rfcala o b Ao-MT-atirol. jo? va..k i v b S A li s4: Sillt -0 -TXTTN -Miloi.9 -A 0 4( LiD-W) S-9..i G. raki- AO m'a Ur :i ' 43c 4 aginvj iliti r V t.cr* * ' "0 9 itpi b 9 VD L ta-k \ JvialrUM l' r 7 4 S...)K. _rs b..) il 3. r 9-4 AG 49-all'a b fi -a -ccifi u944 S -rsi*j e2 si sci tia -}b ili kr gullficia tayak ki. s g (5iv Si if l / s-hf f-i cii C- 0 ti lo b ' J _n ci Stvlo 5 _Tooj --As-a l-4 Ao k-k ari c-cm- -a -to --la4 f'? 9-"atis ail -ran -0"c -)Q l'?"'" g -\ - ' -v GfatT 9- il-ss ''' "nlin Li $ : S4 b Of. tb "nto --../ -VitJ-s-2J of "TC-5"'S Cl ti 3- nfien) --t f4 4 Li q OM-UM 40.b. -.- V)0A lip d ar ssci il -VA-Plib -trr c -c-p4 c4 --b5 on 4kii`noso ithr rho rt _249.. ti-5-...t ciov )A iajjsy - cl oy 3o uo -Hral\l Jr) 0404 i v. solg 7zwilo LibU os- aro - tic) "a ' tra-.4 _s ko cua -kb 0 g /07.0\ unlitci \-.3.p.4.Vyu

230 h s suils; wie 43fivl s; tiossent bia/ra ip v D i_ -fti)f in- r z.. ±.L5 T?N ab;y) -C:ci-J _0.4) --inalritp. jti nc9 00"7 -a:u5!st4b9 3).)0::snco304.n59%)07.)".s Th virn4 S).x7w cut) 3 /8) - 2(Jadi Sii st/ -'0-s) GP.W? H ib.k 44.) e 4 M' k7i3b -C)0 0 tr7.5. ) A 4 bc glii_ti-0-0 c.0-6cywalbs 3N.s- s. a 2s5-bo r-rdil ln (S"...4 U0 foine.a 6 unl.n.) AS'ai A Glqn 6 si-vc V\ tm-----e VT. 47/4-2-4L3-b- i ii JciCitib/4- jai - C ti?a 0 ta tiw b -.0 V A.. -9 U a r -4 V bil t. cc s;+a-rtisibs. J lb SN - " c"b i'vq r -i kos\ T-C b two cov vili 0crq---S n -u-cr-v-rficrfrk cci-w-0 Jo c' Ja.-2) 6 :4 C-a-r?M-..rv-2.0 'r rubti7ta z YT- 5.)fraly i vb--j-0 0 T)Liw-i y-crpi No -2 f tki a Kno ll'? _Tali tipsvi Scil!- ina D! ) )% trwva) act-six?. as:nr (4_ -.- C.' Li} -C h ") --Ly\ U. 3Y'\-30 N't ibt.. 4 / Skit! ACT pm+ sfronvice 2C st illy c ti voqu}5- o!sci san 0 b ill.' 2 Tv ' ti ki rep+ mom 7w-30 Ati 7ib _ Lib _ ist Di 94) _t_i -zny L..)/ cqa s 3-jv iv A trifle -..x.' i - 6 urn- tr2.s- Ss n ilirt el Quli 302 MS b di talqr ' S3 J\9 ) L co -all f 'it? S 4 tigli - 0 ti! cr t\' Wl-ube_ -(ronbiz---q sy4 uo in 3"-MS g =.3G Qq+ ' 5 ntr.b J->G/ 4 tti tin.) a4 n 'o baro sb )Sb - s. 'S.-rjA " '-\ 4 O S Tr 2 n 5 rioubmat+twiwako V : i 9 c-now Mil 0 c Ai 5.- trb t --- m i "--Tzfni -- +Y 2 (45- 'adb9ra. jhdr)(i ail OiriCo4U7 snali.3 -ta il. el.-.0\..-pli cqd intissi 4 b4; lik );.-tin"4{ Y:4 jaci n - frik-v "wail/ ii us' -94:95 QS r 0 VM Usi -a-sr&ff4 ia. mt. cii!i v!d - q v i ti hoj b C U..0 :----Un. 'LAC c Ptitf. ---!A ita \ ') !Mi. lisb 6tibt 'a?' +rho all Si riall4b3 0-2R5---"\q. -a l b/dal -re& -4 il r 'Naito.yu_ ' C'4 bl-ar "'H - g tiohlf)h U > )5() C-- 44i-tcaria i 5 b 5 _T N ly -rz... fidny r?nb-til-scl A s').-:_ihrm wo ī ut tti b G u \ ba Li l e_ j :''A V lb-) ?4/ C ---S-9 =Nyi-n u troi4 CVSn ii lub G y 9b2.' /-awl 003 c wo 93-u avrs2 4 i o w-_ A T3iii 4 3-bs-e---yaw-)s.-97vr T c Ti'; T.flG.k -- il e. [Trod b94 SbCi exqr -rano -ilbs- 2/ vu c -Gt-cr uy ep.vbg t\na - s- t P ?9_ Th til--2_4 04 -Q -9 cun trgi tot ociting c..).) ti...).. -A 0_ /...C 7 nay -Da_sql 352 lb YA Wo C5 --i ho --p >y)0 4 v-a-i icz T 4- ' t4* ci Th or.f2- - l b &(-4 of -a f a4 atclea s%vi -a )ci 44-" 0-4 -p Lis 4 'P Q:d.-

231 C) 4 "ea.) ) 0A 4A QT. -al?... :3 i? LJ-.!9 ukka.k:i otw -. a.) Y 3 - Gr.. yip pi / -?- l'a ' br A -la kl-'99 -kr ct-.s -kall v)0 (- ka c`\ Gln_ 0 6 M2/0.. -0fl)S tisithot) -.S -(A -.S'. xi -2-"e r --tub so u-7 -a A- a-c.t..)sral J \ \S o4 ci bl bl cu YD_Jc (5s34 F- -r-a Ai) q 'Cr --a u racvl \`3A-A (vgi ---a5-" "" 3 0 b u -..)c. V )0 Gln "ata; 0-} JJA )0 i el rl'atri-rion b () Sr Por tfb4b &tibia Po-9 it7c o 5 iwl-a. zsics aj- ral:.. c..m5 lvt a to V :W0V-rail/) vatek _\ Ab et A a" i h 2 S h4 u6') libtbi Pl oq:/+shitlx-p 4 tts b0j4-4 iho yboi--) c4 -antnu a z ta A?6. R la i A.4 i t z c vrifa lao s- sbei. _}-aq-4 -Tina nucfnuc? zi on ei J-0.t x t3n9:9--b q-un tc2r. 0+ 4Jo5 'DW sul-a er ---g-v.3-aajg o lt.wu-a tat t ci - pi b co o 0 ib uirrn) 3et - cti cm.a"sial CA -Wi 74n 'Z 4 ita i 40 0 Win -a es A WO A -4-3 u ti 9.. ein GA qv! --qtraiu % bna. vs%) kl" (4/ q flee s - y---a. 00 -auvidu - s so vt-i\s 599 -e-to'ho subbtd ii -9"5:L (.4 g Qi St oitr?..rol u i ' -Lrevb-ty---c-v.!9-005-ei?na!l'a -ran b '' ra -reari 7 ad.43-s ocni J sb "Pcb t-3 r-wjg-irdi"--fg v 0 t n ti -min ')ob) "'')o m Q ii.-sa ct. -..hou c(.t.. L i.. 9 %-04:3- MO cmi-vs-re>35.7 ok kir/irk Li to.-?u )\00--\ 0. ' Tn2 q5:4- 'A ra E ti.!i ii UW all" S 4'4(440 t'l /3 -erl"n\ kv Cb.'S "/ n C9 -r a rrei! - SS( ati`(!fb../!s 4t ).7o i ilv)45-4) cv! itru i c*ntrrk----cutaicol fraqvy*. tvb eir. rr -04\iti 'bad 4. TO b Sibs' tnall e..tali -J-s-bifyrtealati ta z-laisnron -A C. _.friii5 ". LA trail. 0 te/j - -. f N ntqqu 3tPaJ7 s-r4 e-mo raid! ei s:4-kis-raft-a o kit' u -;t4\ ibja7q q fr 4' ' -Jo 4 Qs-asi-evid Au q v!sal CatiWi-fr- L3ily U3:Thacta olog sa va hi sb 4 h tvbfq ci Wa os Co.. l-r(l e ' n t AT ict --tl ettr-j 2G f t lebaa)le 09 c tziu 4 bili cli.sn u A nd o ' 3--a-is hs :5-i 0 d. i on T cigif -P UG 2.7a.J eta-al 6 4t 0 -/4 z. -ung -afar uktrlt :-.3Qa V 4 lb /5 - eitra 5 e-eoid Wlls--hffi -"To 'am+ tn Poi li b0--!kva) a b Vol %Jo--CT J -is - 3 s Nc":2 ( 4 kin`l -as.'"it-car) ` 0 A ib4- cti c"") ) t):\c' -----)u)5 p -/A0comiwas----q-c--A-64-44:0 ns.i m n i 6 g o" ite 75 A Wii. 5-s..).ov ou c i -v.iii slit 9 6.T 9 Li kit'd -4 ` t-li- -%.!OGeva/ irk ;'t 3-\\ 2 Z -7Alin9 6U! 0 c o---trap Thzi ib qviti-rrwos -.7 ii-i- Q tb--7 ' SQ.V-7-u)-)f- tv ) 4 A klu O - UC n b _smttat.j V' cviç ry.._... _ Sa di- vtil

232 v Vaiya te coi 4.iiod Ay/ =-40 c t-u is. 40M G V!) nmketi lib'. 5 )ita - \-cr's'ins l e' Lva VA S:55\---Ft' SAW- 5. ;rail...lir titb i b-acil -. aribei 4 -tii7)- nog Cwa t. 7 3 Sat. _-..clial --?>\ y u y rd on i b y hti 7>VD0 -DiRg's sn rfvp -)Cta AA' o v4t"k-) GM045 bt? `i.0 ` -) S bo a (v -t) c) -9?A-Yr/Ara' S" 6 - c'\')cç l' rachpom -Vou\cl -i-z fra u\ ci (..---).u-aoljibia cnov \A q- iblahk- _L / lo ).4 o g -9 si --. (Atm pa Cc) 0...s. j.. a ci i tiv ^ata or.v.dg k -/4 Alt) cik FO-4444-ys..")..0-2(-3AW0- pfb-lpo Si-b o4tat43i fl\.z 4 titii -at-3 5--frati -a mi. /yr 05 Ah 3 _s-k wawa.tsw.lo r: cli- cno..ig -OA }V) is i -9 biti ii Clh J9 Acno ( 5 ok incza sr ttnalesisth--cybi A b LA-r '95 \ Oth" i-4-ini -./;-S4?.. j SW!'"al 4) W'S. " 6 G JO 4b 4 2 tar eii k.) 4 -i-anq kl' lita "Vi39 b (4.3) 3. L firapix l s. 4 Jb94 r ib --t (n ) t! cal. -i ba ti kj Cail-0-6-nj 00 h-j c og -aa r)(3tivka "a5 lurk to wralr q-i a d cs t LA A bl sa-tn3 9.5Th4 AA ulg-aq _.. _ To ) Suib r i ye v r Pan. 0 g f F' Z7.--t '.. i' titi 0-0! 'any -it).4 sin a _ 5-Th e). crac.0 tr A. vnancled --0t4 2- t'au 3/4' iti m90).3 itt.vt n.n.rt4ty krlimis 5nUri. ii-ked D\\0. 4_.. Ar; fb-jw-fittja )3u - f 044 /29 --"ti 03).s..).--) --c-vn pl.' i.-9 A kns - ot\i ' (S22tchy DV <: ->v 0 i fr sat! r :wi ld stb-cron-ro U.. 'aiy...-- M)5 -J5--vm 9.-c\ -afar) a U llb 4 /Jib R Alibi.?.?--a ftin c-) 6 0 ci ' CS9 licni) '5'7(Vt' Ail liwai 86-7alics 'SO* 0S- 4niti -a A0 --G. u+t-tri--ax-a-m-k--vati i l s-a-fsert-rau k.) -au ;4/2a Tv no / si (rand it/ -- ho li Soi 3- SCUAt-an-Wci S4b9 / vbfra CA-7/9 ird-w? r:k7 h' riar 40 S ttri fa 3@ n ti?bu t5s: 5 (0 - rsatio ra b hib-a Qs ocp--50s in k --swo 04: Li G. til o.pral 04 W to h v 0 "a 4- vvb c)6" A bva-s-a 2-lotnu -antoq " vy \`rrai ") Aar* 'SMS' t-fra.)35 ba..ribc-ab trawritrairp; i'-'4 'pa l' SM--4--i! -'9 67 n tleik - ) ) -an/24 *iv y chilli - Als. 36 Tr.--. riu G tij6--raty2 2- ir'irup7 -)u n 4NieLs* of vb czei /)04 7V tit. f4a70- t S-) ' >t-no ' 4-VCR c35 fratti fing -Thib r i -th l Ji-lri 0Ntn-Fp inpw-) it z-l ob 'A l u 4-?9 4-k o'n't z a n' --k---j-03-ai-333'/ cin id b / 'A C b 4 fticl - 9i0a to -a374 -D-3J0c tfs-tt.it'ku "in T4frun-ci MAsi.!.a.n.Liks. -t-vs- c_n a i-injagq vp _rwci -.m n Oinis V k._ (Uol 9 G Q li-bo ) 0-irh.Z - "a.! cl 5 snl- -a. fh e/ etc -ph ThfrV ou slocn -..- ti\ A 4W 4&t JU cn is 449)4 poci a 'As i ws. Oh Uo S ii) vlb Vela _na dn -D>T-0 9 Li! tit"-ici Jo --ea o -4 vo L/2 va- 'an G- -:(47.

233 Thri T -.) 'Nit - ))..k) V c.f.2. 5 L : ) --)_)?-3 il v06-.6)04 jo '?.)V(JD..32 u \ L) J G 9 0 W ak VQ!W-ad30N_ (VS tra b ini 3 9 UYOS a t el-h9c04 C O ilf bcil S QUM C.-ilil-\ -)9 ltin-ra) b4 Cji"\ Sl kj ki bql ib -C A! "))-"i cr) 4-\ i Do b \\". n r-tiln a k').3 : 44>k P.ai er +30 el '0' -0 cl0u A Z-A' cl v >k zcin0 40fili- OA -mg - \\_Cs\ -\ n -fub'ly 0 --t oo)5- iiiircl 6--0-z o--q-s-r--? t Q it A D 4 / q )-J cu n S'ib99 _5. --VO) V JW.4-05 v.c-- cts"").. QJ hisqj cii- --Jitl y tat&gra--- -5/-52i t\- ic?.all (.4 s t2 QC 0 4 -D J- trio0 9 tip; t l i b ql VD Wo. (rorni ---ri Vh9.-Far-3- = r.-cie 0 'y tiony u ki \\. si --n ib Li% u 2-fr-TAVV-q- ) rilitg)c tra>\ 7 uo-y-es- --a cii 70-:-b_ ) u.) gjio TA 6---uf 4- q :i b trbta C:))\-r) \ 5 0.\ 4 so kis ---s7-t-c-switrinjfig n y staff) 4 no _5 2000Ui. pi39n N C\S_).() :- Q.J.? c Oil bi-i- (i.--(7-5-e) ) \\ ` tu CU _JY)04 '"?)(4VC)9 /-----rtr).../ +..4.)-5--p4_icis Au 9-?S'i "cn i..4 a-oll ea tt/2. N) 0. G-TPA tg'ilt ' 5'.7 -Qc--b 3-4 3Li v c. in sloci ati-a0 -/2_39c its9 cobl gri- of '044Sialq.lh Z-. b 4u4rOy b ::lialva s- 4S ill lt! ''Pa my Nb7 st9j h )0 'ai c 4 i". $0 :Poricr4r -il i riff -vo dhcara 4:2/_\.. rh A la tf?)ag eaj ngbuni 4 nnoi M P ub ' 0 f '9-0!Cvl l ub --WCW licti brks f b.c).. met- -.6p m-7-0n -A Vh (i v>0. cll O bla l Ts ai\ kv -t ub AK3-/gric3 = 0 cyj!it\i --r yb a--j-c- trjsb AE c-rocrvijoi --p3-0\y-t lei 4 UOD VU / \l b -rioo fl A v: J54-3 p. ----j-t-7 (- i ht cv-zrsb kittary 44 -e>.n -)-a3 -}Ar" wod 0-- vaiic.?"--.sa 97 o d-)..pb jb :-. 'aj.2.4-a erkihjac.) ao sin i Lib. 5 C tuft kt):9b ;i n's a j a 4)-.;Lps To qut-z t?---f-j--s-a a l e i Vb el LH 70)0lb 7abibJci b44 filajni.)_y cag -iv9 H s..p Lik uo Jr) cuyat -iya-sh. 4. o in. ' t e fl. -y L cu_ 't l'z. 5 aid; V) 90) 5 ".--W-A 2 kl2 C."_. q C.-! C 4 ( ) en q -Pati-A c-9nv2a -tp...i sae? 5)?4.0.0-)t! naotp 'tj Ca-CS tarr--op :0 nw g -ii TWs.)t.ThR a *-Tral'D ata llil Y) tr): 'W7-al/n04 J' 5-c 4-ef-0- vi 0 4 t -a 7 M 4 CUTU S UrSJ YD.) OS- ' ON x -x-rb V Ob b---) 40 lib s_i --7-4s -T wo 'a...g Jac VU s CaJod T-ii}(4 Vroli Cif x? a Cf4 a- t'ff ct im q- (J ' J0 -fa 6' c' USV (#.5 --./&-A -") T VC) b-j a -\ b lo ''A)S- h Gs) ttc- ; voei vn5r 7 _r. -P- r6-f- Tairwci qv.* vi na'-)---/5-4.p-zip DVA" Cik \ lip T bc-nlia

234 ' q 5-(ea -UJ y'ubj _fre biau C)3 0 'allac\ "9 -Ck o) 3 -t)\-kill')"b45-4 gq.l t--/f --?Nbd ) CV \ iv-us. o Jb ta G\ b U- s. scrs - 0- i- ra ll)- S'S ctoo.rasio / 4 4 )\--)bç cu log c? ;(ii \b/ Ho 4. -a/a alliwn by).--"5 \\6Siilliv. ;23- t ile) --aw c: el )).) ' 5 93r) 4 W- 4 -Obi s(aa -53 Yh fiocur ALA 'is 5-0 b fral.%. t0 sill5 - -)W-A 4 ) elf No0-6 G u ila07 b Lock c\ -svairas - h. ET -\bn -3-a 65 b ' 09-locir b Mi_lci l ealla SS' -eli3----ii-c05-44 p4.nc ck.5 ) n.?ibpa 05 ci-9- -fa Aoilho laya r Ao \\-- fi7 - N ē-if b \Q?-4 4h' Jisi-i Ayilho-) Di --anjne 4 P'0-2.-c-SW.S. 4b ucriro Si -au -. 35c4 "5k nica lik > V.Plicti '77-9wrtvir: V-40- Llais iti - jiwii )77 n ra i'vb 9- irracf---tot -.4 S-Q )--bt Un0 ZM WA.53 )2 UriRM ts uo? ih.0'a itno in c.s crtn--ai -T hoi '6 9-\ n Ai ēti).-KCW-4 ti Qn i -'S eig 4 --t eak %Jig StU - }. n w bs --a fa cn-frxtviiiitivst)0aa cco -Palon-4.44 v bratsbero- _n(i --f99 ijsboyt Al chomi run/ wg. p 3 -a-a a jr{m----w3si 'D94 b4 v4 ik-o4-0-4u ' J--S- -t.7--- Ubt lht5 A 44-ibcis -xl -A- 0.k lis- 2 4 vc-)0 )0 b9- -plitha. (fa Li ihod. Wo J-STS"--atii Jh glijc.a ci octi A% -;4-44z.. -.rw!ti S.J4Ub old c o% Li 4-. -A 2454-ticA 23-V --Y3c C i -r.: 4 it' " PJ Ultit i el :4)- is 4+ ver4/4/45 +54S-Tb touloiel 4A-43-parE Sint ()4 T.-.5Tliti Cl baji LA rami b (4.C 0/. C"i t re t. --EfirWl tb (A. i-.%a-- S rton U; 43-a: et Ei step H u =villytt -9relgi -±o ' Li g b Obti b -a-idcl -tb. 6)-0J i fu traysi Gaul4tis3 -aso cak is-cuout ivy? sjef 46tcy4 ot 63-0.N. Del frb- n uafkl7alif ok si). 545-Th-TA A seletttr"fibf it ivrt i a-ja S Tscl trwtryn!ocp7a-i nceis.* 4 J5& dr.t t -t% U!...3 AMCĪli---C. uo g Li 'm fa ci -rubwilt 'Y co G a ' -t.6--4:cro-ibill TWC--tl i' tbs" 9czThic \ r li J ata- ^a CM km) :75:494-ra pit U0ti4 ticnoci.k(rb4 sta2. 23ubJb2db J. '?LtA u 2J g AM3--!nibil 4 4/ D-Arol s-a -S-35--trb-Jinv-i-i-9A 9 S. i4 :!04-0-nt -q7-0 n _ S Fat( 2 3 katil 9 a/4 Sa arb*f /Pan cvisibatrittb l'a--rcl-^- - cu'yaç'wu ii Vi Sg2S ft3 ee i h U CAJM b i L Fis (4-q c.!ti sb 4J eigr lo -!2-44en5t u.loo J-a V (S -4 s di-ps ovri 5 54v-e../Jko rkla 3JCfv` /44 Jc'd V -re5th)3 z445tttho -Z-rx) ivb 4 -LW )4/Ak ASP/ iu cu avr.

235 )... yr sr- F 7 "0 v-rn ' t2/Avtj )4. G c. u n \ \csr) clibotr 5 -H 0 :).!4. -A A. -Q ticl-c* N9 3-7 t A N0 ilta -CLe4Nit-a Lilim b tai dl-v.-rb -- -\\2t' ti.a 4uti c-wibq. u n5 agn - 'a ta4 viiikg-sa-z ms2hgo!asiivi- -k -42/.4 ul ty? j = na±tva J no J 4 -'2 (4 ) 4 '9/ l'i cis -i -s -/. )N9 J r 49 '-r-os 444 G -4/ oil '2-ti -- - Lig ) STTS-5-5ZUW-59/2T4 Q {tig..-!-t tpi v-ajpi- Thr-C --rkb-- T7-32_s--al- jolt t -TN t - s 'DC il " -. '7.25b- s - im_c Qs-b c- -Q 73" ti 9- il C nal G MO -a j g _.4-3 c al il-?-stu 5snati Mibibit 4 -ati sy la vsdka f 7:557nro4.4yr a 9 -.\-- un--)cvrekv lyb 4-b q4- b 'fl' -ra-u-atiefq-att Aki-a-ti Ai hiterzci -a-4-sd JO la ti- ' 4 A b "L.7. tnirc.) ;. 0 V 6' b 440 _s.c.iii pfuenvo--) ualien "a illo #7?- 0 U --aci 4. r his ck -icn4-4. g r..)9a- PAvrOb 77Th -fra b 44 +hull) -it- A-\ -Lithit El. o ff..3. Pl... - Tbi+..iri c - _ V P. - vb mei\ U ra Li 0 -) " a TbTs -t -a-)0 0--W494-o -S'bQ CS.Slrltos q. --rfki i- wei+ io.."-iou -ub iv? b-yairi -4-x. -vr-d-u acck. c s ri r n/wo th" 5 on i " ' V ;gt a s nfra -3S Jilnitna -A. a4.i dit443r " -. n ' 32 Yip 5 4'-rO n'b-lib -Si br-sg72(4. 'ai -ral-m Of) 'al 4 Ta -)n-'2nlic tib `2C --04 Q / 2Alti -.74tm-T te -S-Q 440-vby? Ail ->JAA nib iniii At r ' 'WO' W "MO:: a SO ara 403? Ty -at N'Snrcarscif o-sr --47% : uom Pig n-a -frav 4 2 itbc.-.0j di t -44 rlir-j2-54 b 4- b v/4-omf troo y -Awl T-4-- u 4 i i P0' nal i 54 "..) 47= 4 ^aiaç stft ji 64d -4c;)...) / &bp 5 cia -ats---:g-ci r: A r c -rssittzi'li riin OT C7 7 n f 39 ' r. ' no 4.n / Acs9\----Tai. Lb lb.] 7---tJ'sT -ravo Tani VE077 ttp SkiliTh Ci - J. --4iS lb -ti 4Vair' -"Av4 ti---sb l'i wo-..ial --}ST-Tgfron -t-i&sia t Q. *TT 6w a g i --Sc-t?Vg - b a " laid-40 2S-7a c-q-sb V20 5b -a.c.ou n G ic / s kfr-a-rtfil./4 -r-ja 4i4 P) -".4 P Pst str-k- ca kn Atna- Ctil 0-9- tbj a 00 --*L jtftilth 6D ci 9 y5-ritirpora9t--03 ut -r-tub Tan ra n44 -Thi G trittattri b "7e crbx9 4b b fdiva spii4 turoa -pfra-l-lb-)5. rlia} b Tuna-) Hr pr0-i3 r - *tap" anci ClCrlii9 -AV 44 Cl Qt 3cYVnoç `04 "Q trart ---imot q4e04 Rz 444 -a4ler nvb ncw 04 el a-vva s Llano J lug v

236 zto -.: *. :s vted cf...bets* _Tai-v % a AA - u N i ticrorp 4-Q).7.4. c.0. ) sac..n.)4: - --a6 P_ ttpc (k5.2 6 'tvei iozi!. 0 ki Sb tir)-k-k 40?)3 r-\ tier' -6 -WV) ) b -. Qt 'N 3 -\&t75 ivno c- ct 4.)ms La.:(- -. sa )(44 A uoij-zo.0\ _int% lb UM A r4 iezcli il t yi lf 93 '2- - AVAVA 03c :4.-t Lt^ -a -Ab l0.q t \ 4 uni. eicho tp9---n--.n4r vaai-?am clo L chsholins- 'al titica J45 /) ke) : /2J St l-3/ if hoci. A 4 b M UV toovts -a!sib D V-Arar n i ll 3 e -A is m SS-al-kb V:if Sis nci *-4-34A f-liti_m_ th3d A m v.4) Ai' cu l s -ag n L elic -C r n -5\--W Auto T i ii " -5.e-D-0 Qt.-k sim.z kbtik rvs ok "V 6 c - i. Walt% lk =Jr' S a 0 A Z --Ub at. Vilgaintitou 'all f s y u city+;--avo5--).2.3-u i i itak 04..S.Si s ri.2 i S ustij '- Ja i- DU VA'Abt '70 '3. _r-kftsurals.\ it'll Sc ul: Qv4 io i a til. c ".* lb" am{ tteci-- b ' sr.tda țcnunt7: l ibcv..! "" s 4. 4 tav! uni lie T 4 " /64 -?c N t_t 5- the -r..mq -Aviv A l S q34l/.frax--?b2 -a ll{ l i b:c- 0--k 340 9) - LA "V/U -ivor tviti. n. e ThSW.in aibms mbil a tt-k -ts i ArtThliqp..4- " vira ).4 a -Trrnh Li T-43 utielr '.t is.z -'D' V b -.:). 4_rlt a mrc-v-porg-stri -. )JN -a 'act -lwi a b-t (.Thj str-nr5tiltinnsul tva-i ci sio -A-fic) -T v i i bis -5i -6E\ ' Q4 ' J di b r Jilt ' olf -kir) fan o --> aicra S) -)d) WA A k"'t ; J igs im " z P' nn se. ritorod---nimitt; enc.-x-4ot.r.! Li j--). A b2 9. z ti si> s- Li A sab s M.5 iixara 44 tn. Agoku- :atio tnr"4 rwr:4 o-al'...r ks 30 'D uo wtra-ii Jo -PA rx 4 i."'" J-ta-i...-hdri -as/. Ft r 4fra tfi -SM ālio o :4 4c 7 u± ovi -k -J s -gi c'-wo PA- "354"- it itliffv. :.2.- j "PJ3T---to-ErzePs- ' 3-.. lb-v ( re.lik 'Vitt m 4.. L --5-T ;3 c t..u.! _flan< ; v.!.d q roc Li c - f r s". 2A5440.? Mil Z 0) OM r-io 4.A /- s- 70 w44-- sig-sessis. k..- (tk Mri----tlw. t)g he)i b 4 hn S 7! )34-/ - a i i ggfwili ta-us in sl iroutb ii --4. `roi iilei 'S kar7- -nli s7- X 'f tv fcou daii. AT. --ct tb 4 he/ is0 A uo i 't--- sercr-i-tti-t. y v fifs it 0-tx c-v 5) tql. criii rom /to vb. t-yvntrflti-4 0) rs-ni-e 3- a TyvA z -tc;:c -VT icti) n f nil WS V.T- A3 2) s 4 th r Wic3.t.5 V; ( -k -?4-V S. V-) itt/sj tipv4 C fa 0 r 0 ur DJ og ou- sbol -Ai ( i-tv btsit le ch el - V) -7 il il 0 strt iv... #) k..i.y43c e_. -i L_ - cvfl h flq e fl 0 - t - t 5

237 0' L U Wks -pc b2 to - CU! Li\ -k! /- k-5 Pj pig V 'TT - :9 - ' i ti VP'S U 0 " 4 A -) 9 -P.5. -?L k. ea -/2A -.4' li 77 * " ssb D G Uni C A vaci AseS0 t( Ao -fra A / to. t - c* -2*9 A!S t Tyr U v) -C? Lis A blicnr)-4-}bti 0 N lej ' ) Li-k- iivssc) -k ta-. --?C;JViC r) ") S E'C g lij-ic 0 ( ha A hs. P ' t ' cl d o ss9c Lek-s Jo /44sxs ("OM U ) 4 h E--QC ekouojei i ; A -- M A su o_k j j u sbct * v>i 4 "sr -a 0 e 4 'ati o l Lt cv!chrojc tiler C ra to f5 err crutg ilticia i it uoti 44-- J 0 a f -. Llei d - r4-0-) r _- ATM) ṟ fiiilb Cstoci) n? "ai o ely q S q -k ili tpt- i-st tfrl b Lt.+ ra?a o la 5 le cl 44 ( - ho''ele. z % i --y3nre ti N Co. 03k-L +K/47 n ( V-0t J 5 q-4-b-lfr\ an eiss- Tub A Q v>.)2 Li -"ano 'PS 0-0\j: ii r V r eixa \\!--5---ini t?st3v0--) blicrawo 5- -wit} (4.n0 CV S4-k 9 4 )(` -W4 ).% 00-> no no Vt pl.s3 q. 3:3 ratv....s ' t'b % v ' 4 '0 el a cis' 4 % s ' ) ad 4429 v--0s 0-c--4- q t 4 Vaal.5. A-Lit k 44 'Pn5-4A f..) le%.:. sbo -V 3tfla kcib a /. 90 fib i'ju d o -"b -A A b4 b(m a q f ib el-- cl 6 tr)ra---talitirr - - ;lel ' a (% ' 4-FU: ncl 6' 'n -PP t'. 4 ) "4 oil i-a+ Qs Jo -Ait 077z 94 g si :7 4. t isf icrti 7ps y c.--vA-c "t ub ei fr r5-' n itit Pg.. 4. e 7r)ti -co4 g ri lirrktociity-4-5 Jansti.5- Jo zn Liss ii OAT' t -r-v elfo a 5 Cr-d / i J P-fl Li ' - q z 5 till SN5k_nJ --v-tibo i i (Gb s"-507.r6-c2 9chr 4 G v_isi ni al. ra 0 *i..? b ugn>cl s is crsi l i ' --? THM-b-i-Z-ntee S. N NJ A/ 4E ) 3 c4 A- b Y rzias#a44a.s;fr b ci rr /Qin w u-3/4" 5-tni c.:t lintici c\--(ri b b p_ri 0 ja-j. Otct.Lj -att C mr-ra i Cli---4 _s-ci 7"4---R--k- ot V 5_ o n4 vl 6 -Ai Tvili T 5N >ilja7 --.znotis ri7r %-i t +blek. r Toc 4 lirrfl7 re n i s? Larg i % A\.J k u \ 3 hj4 O. -0' - ' oil & rsorra ti-(///20.9--) triltinf..y. Ki Li - 4-5's ti 'a 4 5 a 9 c`i v W. b cc --Li 54 7 G c fa 6 5)0b GW"..)99 tir!--+fb J -a n t ci bi- t lavoti vd.d25 u % a. Pilaq al 4 c Lib! ar put 7a LbtPil c4-90 -s-t: \i3--j J a 4s-vt-uS Tu kr -a -0 ( to Cad.. - AT u cl:fail t h-p 5-tri 4T ot -RR 4--?-4.0ij E.+?U4 c. hef a4 s-am u ta/oen tcs +..) 4-th/ 3 ti AA 0 i naq itok.5 xs 5 T 45)0 too

238 ; " r J40 i 4 03 At...b ct c:a '.'930 ryi.ov n tiiciying 42 ; C -a y() v\ cs 2 k kin S -`-?-c"5 2 _Q ui\ toin cna v )A Ahc \t! o (QS es)" --c)6 "03 L'S A w)...) -a.00--ra rt"4.\!kç \ u 3.73.% --(0.5 trj C.) (Ai f ir.o f kiz4 "rt").?? c-.\ t-2 Jo i / : x--vii-r 5 bt-w 3 -) - val) V'-D A-V - "i-s 00 i ''. z- -.2 's iii lib -4 v:t J a ' Mt\ -- j V t. t P ti 3: P b "ti 0-" \% : n.fp - ilk.-k kv -C--) kil- ill 'agjotj "'nu e f'sfl tile -a. - s 4--) -b)u b n y -t i--aci / -7) 5-5 -a er - Jo sl'av-p)ao ul.ci 'il hr." Li / - VO fort0' C i ifei l l 754.!5'.cs-) --/ vv st4'5 hratve \\S-fraA 0 0.v c*-?ass o <Q in -Lac\ z A/2 tk\ xl n) ai. - al. pic.± 0 +rut: -act -0.?! vai- -km- ji-xli -kuiyo D ttii--a "' V) Warta. 7T : 3. r';? 3 A -> 0 ' nralt nri5 A-aN\-)m-3 -a A-0 Z: - a ti A Sb ti!-vn'zj _Oil ii-pt3..' 3 is7h45.7 at Yen's d -P u4 Lgo h4cb-taf su'. So. ve S.Vai3ra 4 s uvi 6 t'i 'M "Tr] -=T L teif 20 knot Oi LAN.5-5.4:vra ' VT yucmc8.ya fl u 5 b j b 4q. r---7z.r4_ ci i cgii 7-0-b gtqcichtok - :.-p-v -A!..r.stc---)-- fbnit y-t n s tair ini -A vq---i.-- * /4/ il :3. fr F S" st z or in :tt at iic Ft'aliik -a tilt : '7 9.--) --z zi 4.0r) i $ i0 -a tusk. i o or-ratintin i l V\ ").4 * Lv."`Li../Ri-b-ai i x TX3.-}A i t* ' C.: in.7ti fr.! a 4---Lit. z rk -Why t 0- atil ti /Lib -a +h-- tvirt..)-t 5- iirb-i _n_ 33dE fiva 3 mttrti4..0. raco i-j -rom SW' ig a!sm.7 5t53.2 A '-' -... q "itscy5s-.sci---.\-thts-47stri--a lit! ii 4' AW h-ratnd Au fs-ali-rni-ku.3.5-' 5 5- lb n i ai 'TM au.4".4 + "raltf- glir.mrwipodl (.il us 4 N/NA 0 et -Wo..c 9 cyl - Ca x i ravi. co L A 4 s ti_i T.-awls/.4. --c kifir "j4 --at.4 ii. c ). (/)k 7 0! ik n ;Q cyl7; 44 s j -a 44. -i-. J-r-a--OV r43.=a-vil 575-V.. Oho ---r-ria -x teclivn 4 6.ut4ç : ji ct4 it crth P isis fni -WE Jo -- #5.". si..swj -aritt-k. tb -tro si cktoci --7w7 -droz A A-4--4a-j- 3-4 Lth....).0 4' 0-) ii4 c(. \\%. A to) la gi-racci rj- a h S- tralt/2 7).../2-4.sra-tr-rs os- vpar 4. ccf! '.`if f cr "tv \Clo t s-r: s 5 filj -ai c wa cii Ao J2) 44) -4 5 ad 0 L U -C)).3- a r b-m 4aẏC CDA5-rro cr'pl D bç utyl Jam -tijvys s J4b Lra! Qh 3- -) - AU> -r. 4 l b sn ) sm.r-ak ot 3Q sv stubci 0% fris r95-..jan lij - C'c 9 Pt -xvot 4 3-c sm Li 45-4c -s tnc-nfot T

239 r 7 -g frt)ti lf k i ) 7...: -VC- - % W V:...l r a..! as -.9 n 3-t. nu-l b-wit...s i0 er a) to -in Q 4..b -?.?; i vn e.7_.-e) / it s ed 0 o bj P.a -.) )'?4\ - nei TC) ea 4 -- )Fi / 4 it'?/:-0-a-j "a ns 4 c4 nal 4 \ t"t-.vaj J4- - " - -J ni l q -Tv t..-i % \ketc-: \'N j t\o kb "A s q F c--- -fl CS US/4 \\ H-S a ST br) c 7") Stik`. 0.s) ill 6.arf i t. n-p :rfli -lff-- -N J-aAc2 sz -aks- S c.) v.)j "ca ci S.: 4Sj _ i t 4-itar-).--k e t9ftln Li../ -for) - ) 4 -i bte lib (..le -tajjo cl TS ti -ti_ tb eki- C-.4 ;(-0 U -M-rdin / a A C " Cl br -tattf0ep-% --4-ieR:4 _3--A k _sis-b n i u no..fb --t t b bl *zt " tbil `--' rjipb3 lati ti. v-as" 04 'a pi b c u -al- craft'? 4 Flo lii CfT/2"5-i o a..d Lio ii) Uno- ng A Thir-t-.5 SY!... 'a: /23 toi. +.:_..Sq-k- (0'D5 4-EN iliniw- b Tah"4 A AW2J A 0 06)?Li 4.. Sk... C4 Va. tclre x '. ie.--$r li 3 'f 45 -Es bsi tv 3 r b ge h---i-.:-- i.. --f---- at 5 -sr\ T y 0-0e-vf.--a--5-4 jr ct 7 i 'PM SS-L.-a At llf J SQ.' t4.tb Li cii.) kib bt-k- eạjtqj 0! imts - 0 Vi" -r W 7V el:iirti So ShS b v+0 4 Mkt.9 ra M 4M nt best ipc-s +patio ci s nc: c ca kys lzbtl - :ilia _ a r gri pit+ -}sj -../i!s5t.-7 LL. A a %zi a 3c0 ;D 5 ti -N il ( C% C.4 -Wall -PP O C ti ' te' '.. -F 45-A Yttuvi tictlo M A.53 tkli +T44 Po 'TS ary l tri..) ' "? MSal --lis..!-3 c4- diiseib "4-lb -v.ajd :Z St ssve4- -ff "risi g... :c ffwjtitt s- ;a7f.ctt}ot t s'ic cats cyill-g ii 4/.-2.( pci +kb et 5 GV.0 g scp kik.; Jer r... i o if e5 7 hip -ru b 7. i-t- 7**Zn-itit Jr n ibtra 4-4.g - kwqs cite' tat Ws b so! b id zr.a. z -fiva j b v. \ t 7 $cpaq i E 0n.2-.n +te LEC /9"7 TEWT.Clut--04.-ylr! 9 stvi -.-:./(*t. bmi k!. 4 V24yal ace-4 Oho -Vet 4.r.!el sl'avaif tztja 4 r7 ' ( 0_. ravcrn-lt z. %Wu tic) b -73-nr" "7* a 444trircieWni-l lic.w 44 rim Az L c* Gi'llikl U ta. Vat*?4 yra opt - ^Z 7 - ' " 44 r 4 r V _! s" ot fra-m4 lid- ttl --. Ssijun tri. k...si. ' "" ' '.f.rttl+ -4;0 T. mice\ AraMT---na TP-t Wir.N l70 -Fp os \- 02ti "?..k.+ if/ J-PvX p Y# &!! 2r4 WAT -knit 'Sfra ( 4 W W/4---t-T-tticl rj4- Tn-30 lr 5rWn Z3/4 -.L ft C? il WO 44...rt. J WS.4- _r4tt xis t&-k- tcprolt /44 ar-- t -.--_-2-...s.-4-4 ti ist9 _. _ cre-n antritnrilrn-cs't -.. f th... es-c CCa Li. -WU f- fin a.' -... fnj Li 0 esair to a Dra U ci c>sw ipb -e-abflrf o tv-5 rcei 4W.Wc.4lf no-) a_ ---frbly of -T s? Tram -tirajj 4Cb4gc JP\ L rill 04 4 vfl..43 cwq ( aid -A MA (.._

240 "4-onrce- 44s tt re:lit- flinsiot be n2) _-N infriim_sa lir_ /-n 4-- sh-e i FA ntil SeC.4:a net a css "ces os}4rm c-k hrn _kiortio %-±-:r t4.ky ±hroson ttor... h4rt pet N..Sti_ot u ii%) te +ON nli kt Eve.A vs -At. ;c.l ks_jyytts la ice_ streiltfiak k-so iatiscon catc-rlet- i liill _ lec44 :4. ris... L r t k/ Qt.- =fiat coot 3-0 4st; AVSacS sql c.;_ns 3r h t i4e-reh9-9 tilifid`int.2 qp \- ccg _lc; 43 n c Ls: of.0 q ters.n thcictalt 4kifli479 n s +4W id- se i0-5 ;_la r- f. C 4 4 L03gr) rittiītfte- fkaccial -rsis hi `4 oci ts tabli! le" citsni M' ct_sik -theqir;c4:t ;7 ;4_/2%f ire_ 9cLi ctti 4. i i ; 7_4J tc-5 ' nal f or -404 ' S' licti'm;(75- ta3s-e- kitt h-..s- AO- %At sive in q c- t e F fbc _ Sinthe She rs./2... o_illikstctiiit ;Mt c sort remcelpri43eri Co4. Win ef ±4-erli Vwc. lint +0 la 4-6+ Sone 60(4 :i\tif k<rre L o ur -:4c (Air Ociri Alt ) i VhVill CollS oinci oth \-5. Gault! lc cong ic tk_ri j5:nej"- te-sio fo.4c. 4 i -) A. Z.! C. '.4kci Z4 o&s:sevezm sirttes 04-4 Tilt 4Art nis ici i4 tlitl -4-0 _c_b_p %tit- cad kcsco 4- c5:-. th e.se firv crirherr rifm ni 7n_ S4nit3b+ wr into the ir 9' t4nn 4 /i-i\coni- k ca o c- -" ctn e-c i-/0 ii- (4 The eiii-ire r es sq rrowili 4 c- 44. TA f %vac 0 \ \ co-et/23 reek\...c.:-%\ 0C iti-04 9 q (...5-7ceict3 Rit f_kloc em 9 ms-sourdii ) W - Pi ki- R olf. Vacs/ fr om -the- fisnts-atlvr epi ci-e oi f t ci f Filth 4 /Lr -4 e Site'lLtr;t5 f-tasi ctshes_ All exictrf on e- rerson ) isb ) - 4rtrs s- mcinc.k hqte /4A c \\ ll emftcnes QF er r74-4et4s-cs_.0-frek. bliti- be h 'ft cf Z ent. brefiti-4 tyciriyor 'Firro5i coct ietif t tlem s A lilt rc5ht. i36- n eat }.7 e- Coon) 0 t4e-plin / rig 7 rs- etes fijmir eve- Q 7 C- -64 r OC- 9? rq f till- S cr CK_ 3 7 qcs LJra WO* ii_b r- 4.)7\vi- -"..Q)4.-' 4 /lint-45k t )04_C e "Etk\ o c t of c c "4:4-e tit A 4 - Gc 07 e S t v. 6rcbt7 t...z call..teav lat ii ere L.404t.L. la- }. c puin i 4 ifl.: s ci-s- A tie) csst& --i 5 ict45 \25-5/2_94 Lerls-Bigo5 'lc- Ppoi thlillre L ti c -k cil-hick 64- r.s- K /43s.: a -\7e. V- Thjojjpi t so4.56f-t f or Sonethn3.>4S clemi.;30;lib 0) li fittlik.. '...P 7 Cr...Q4. V low el em se ia 'is obl fs- Siojna cc) n47 ilical.cgsste csks re n w.) inil s t_ ber Pc; --e-tn s effect_ ill A c...-)eitleteki tic ttl ovi -i-elce7va itio zoktl dalzet nou::: h s &tics- Sztagaske ti Ai stna. fi r; fi oil brs- face._ 'Ain.j sw yows- ed. A oi -lcdflin < a L u n-th &.- 4-c. uirr

241 Van ta io Twig -am} '* Vb 25..LZJny--tg)r4s" Ab Sin 00 Ul c(/0v LA4 se"? cl '"?LLs u ttk -hott-pc ei bro ( \\ )45.( 4! Sb ") D S ok (4P4rt in- lig k + 0 binij M r 4!J C rc V!. li-j ki "A mi. iub eti 0- -a pril5.0 s_rj ) i a - ' /0 ( Tag. qi: ssr) il ratr'ooti ' ' W..- LW G-Tru n"cge-'') C C' kil-k icoc 7:tic _s- Ai el -p. tk.ratt j-b 'a GQ LAcr rf obtf"-5-ra 4 CJ 5 i -4 A o LT) -;ft-k /too -..i' ah "ajto --si b-ajto a ch. of 4 tra as--- 7 d it{ _5./ gar N)ON a Tc/4 v. - tf-t 44! "rub -y 5--a 5-ttri it 5 ttv- V.. ibg 0 ' t?. (AN t -hno l.05pijo- G a Abg Al =a _ rg. t; ar bt4-wcii el- s)nnbi-/2b "- 4--V)k 4 'Ps-9 ")-ki A t is 5-4 on-au hue ----vn ra T vaio -stc.c US-4...r?cio i -ajctst 4-ss-etic -S-n-/ 6 -p4..c--0b "a L-- 0/0->b Ge W) -MS -ra-ch'!-.- c'l!via sh d U!. 3tinvira---rvb J.! tb ;a tst g 4 oj4 4 s- bi ct ma/7/- (kb j -L. 7 4 t o.. 4 -b-c----cik icr:r5-b e... _i_ sh it 3-vio b eis "a' ii-4 i 0 Art l'?2.6 "jb '7..=> R4 -el.h ;444 4ici s-oatf up-) Ai. 4-b J-?-00 futlirtti ub b -a-4.s-?j ii:v va-0-4 ' ittei llt? / 09 9 t C - 4 " i in rnt4-3iti ol ko M -W all r4 (./ Nt i 7c +Tu.; -to) L T ub vo.r./% i/2!fij!./-?././. id Ma ft/a/jaw (4 - rtno 604 r wnbei aei TuhoJG na+ s 0 5m 7t FLUY.Pcjr+-n c _r.2vcc G-k:r D rob z(le Mib ( uoti. - 4 " Jr2.4 /2 $ -raj 5--HV t ii-mt.. T. -go-) 4 S ilib lici Jai MT VC ti %)? g -'? L; ok i S (iyxu t in Ato.5` 2 fr V-ai-rOn t it*.9 4- ZitilW r00)5 iii -; LA. : C !--WW 0o'd A (/ lu rolx v Ji-a's-ract -2-J u..)-lida-t-mcwrz Rtijbc4 -i " clir 3-9b. St" bi- :- " C ' D Vo ei ) )7) 7 / o 0 va tut...ratrnif c.i c 4 ojatvvorty.fs- -J6. r 3.._ w #. hts.z llrati co u 2 rt.? tty --al..tvb 9 -a qi uno..)2 Ja cilj ni VP/0 gin infk. - s CY'a! lila) 5 b d b-) iit ' ai ba - J -. "a i /02 g ova vo c..r i c A...4.5" 0Vvfilof 4 2. a-oi ftm J b 0+ -a "") h ere- 2J -b --n JTC \ Tasn e - Sti: Thr ir. 4S if?.. *.J. fl-4- V 4/.-agel-a7sio 7 g ulgrobb strolliajj atii. vo Li tr firvn it Us --nflt - an jai Wit Lt 4-frita r2+ b 0 ja..t..- L 0 4 a Sb ctlsho_... pe..p4. ) i + Z q G 4 lb CF ash of. -A 0 4\ 5-gzi-cpcyr /44 a} 4tio... 7 no A... -a.4./4- Vs ?

242 - 'lc ''' "t ' 'Ai -3' 0o-jd V`i i i Jun 4 : w v a : 33 V...) 4 -t u* 0- tuval 'Lin' '4'.2.7d44 i S U0 -)%.0* 'D C V)tkel q U SV)A3..(4 V fd!wv? \\b( /4. va S/-G-- (rj'a 5-3sh&- -zits_ 3: Woad i.j.k W. "Q...roci -..ral\c -..iti q_j taza i u rin Pi 45- c- kb Lii '707i 7 9 +/Ti c: 24 Sb /rt.* -0 s 4 -/ -?n 0 Ucnc a --;p0 Nwm '44 yy tch.c-fi t tc-ci.ju? 5-4t c i4(44 s kj 705 ritstri n c (9 islj \c) Anbi 04 (Jo _0. 54 in bkv34 lti -?..!. ii J 09 du-d jib ai ok -/?p9acto irb licn 4 U' (mei ctr4-5 switas--. iilivv..3 ra it -as -.5i Y P. 5 -V--r- v -. 't '''Ortir\inrii-VaA/ b tin -$ t; TTS al sic -acts)?tict c '')..5-h = =j4fai :r4 f ' r trii:tc0 bilif-4vn )- + Y P-) 2 4- Sh 5. ct 43?)- CV-T S 4 V/V L - ) y '74.( U005 fyr Vi -; d..! Jeaa." 0A lv Vb4.9 Gi 45s -- DA 72: Cs& ''''"-46-- s cn P ra n9 30 ) tbacra5 4742l6 uct) --b- :Tnzi = H Le cnefrs 3 by J)/24s4 ta; ksm'i Ublil VJ.ACit U o C( n(" Sat-Qibql..i..5" u if --'' c :" ±afiajl e:a ' /b 4t7M rotraer?":72. n\b-a3 z :Ds. ) b-da5 ra...t a s---a-t: _. tr 4 cvv 4s-bd. sitc-id 04 lb 4 '20 Limi tara ci.>cfirt 4QU Ou t Lo. 4 all../i. jnes "... ran2. ra- - 'w 4b + Prlife Lig hog. -sc2ta5 vtl U0 gti v95 'flak-) -a ti cis) V it/ba tappliti at a --4b4:Cflti. Jo ofri +Swish; 4'-'00%!t *WA.}0 S-ASJ:.* -k4-- U--ra'440- S Jo-ra}c \ 5" Kesioas -terici traat.".3-0 '?c-7.daj b ivb a%bio'a 4 c) olle / m cm-/4lb :.-yiki 29 nh?sal cf-07 pb ki.-fhl Qilbi Sh 4440) 4_-..2..t-w3o a---5 apbcolo ivy bi- us)nk c ) 4 staai)4--h Y0" )4A ia 44 4 no : D :Willi V 0 "A-4.52 \-\A\ t. n\ 94) itn. -) A - QttS k. -W olb 4 -itsti -c it J->i gn sf caul_./4o vam w-.374bar4 24-Av./a/pi- Jc-4 4SNA 3.r9 tiyrbis vii +b /a..)-v5- tz -Th S Y\ V!:.3. ntinir ;:sragt. 'pub li 0 fag teati 2J " ts 4b4fr_r; t44-is.44. 2pret) vit inti gio-a) 45?¼# " ""M. - e r i-vc7/ T ey -hi "on v 'acl (motig.c. + b4cirni i ThrOCd 4.4; 7)45. "-s- -/Vettp -re A 6 '.05...i 7v6 wi g h if ettnct eghtt. gif-4 -t"nit -Jwi aabc ita.tat l b 4 Mi...N esloci a- --5`nSV 0'6 -Fyne)-4Rs'ivb..) 00 l in. 4-ii Fiti o -A.4!.3jeas hb VaPc 7Si bco ifiti r A-gcs7 qa h 4 Suint_t-Jc K/ feu - L.6- vlit;-/7g-io.).i - -.rf'7-2a4 o-) 4 ovibti /...z sibi v_uis hit sontconot... ; 2 -T-3f77b - CeJ".4 4ng" 0 5 sr Tansc -->f cl-k`no C a -V-0 5 4)( ru b A ( cf-f. Ul >0fri Jh sk33-tj +s-ii r hol A. u-.. tici ctolp G -A..racl "ac C-Dkno u SE - VT:* sync. t er -4u -Tkb-2 9 -ibq +/2 64 -tio rung') tirsioill wou P"'"". 'ZS.% OC'D _

243 _ la -.j T? tvittill- /4 -s-ath b ri.vti 5.. *(4 -FP li tiicicto\\9 4 Y-0 3-c9.5-4-rh.0 7;2. sia 'y sb -zit/ opc -PA.3..z mpso u i-oal- +Jo s-s-s.\a o iustd 4 0_ CO_U ngt rfas. z- r\j ns qt 5 ). gi kj V v lb +rglio..44 k. -Pat\ cif.. k hc) -\ %MO 7/5 n\r 2 55frl) :?int'5. Si an vo uhe2.5ci --->c-tml i'vdvi 4 3/4 #anss tn cif ls V2 "-.4-Ss "'mph a0 \ D 0 0 -fall a 3. 4 :7Sc 3 fon 6-7 -wl lack/. 00o A24!s-s-ccj -a (.5-syv -cob 44 t-0.4-kock <TT it. ' re'"? ihf b j-k 'a.3034 Vo! ( y 0! Pi-afa! Jh i ll q W -4S- kb 5 /-P ali-\ 4?tr -5c.6\4 D;ii7Qi. Oul.-- 'DaS af _p+dhli ka. 7c ( o-/4 LH ht s;pf3--d ry +ra 40 Li y _raiy0 --iu C Cbee-Ca- - C 5-4" Sh Jed /Uto Qb _foal an t9. tr '-- 04 anyti -an - is? 0 u z --cub s t5 a t.5-5 -D d 3 fi t.- jo-a../. 4* 'a f (Nbc. z t(4 i.2.7)js'? - r3-3-w o n 3 neli-staioi lc.' 9' i7---c-ottrf T. :.-a-c-cri My t?--timo / i'a ickid otc he. A CO (t)t 04 "arib il t ref a tio L ("ev...c isv - s-{z J3t b ' 242 c 7/b r44 gh063 i iiv! Cl n U2S-b2-) 24+ Clbrli (--V 50 wb -T S-?5. 2?;.5b0. c-n? qv l ia vb a T ac./ Zis j5u N SUP s j -nb-t 5 0 lak3 b5 --a ill- u \ yos 9 rorooid ^tub' 22) Lobo' 07 SK -tauby "Dr--rta4 -Vt) S6C-) (i t: JatAio hot Z- 4 'QUO 2 3/477Set cb! M 0-45 'D! tiei --DC 4") z la cpoi c[0\ Si- io sra./.0 co. tamib n 4 z 79- Asa).c V- 5 DO ilia "a A cl i.:4 it ' Ws pr %in 4 /nlb lb94* -p c-) )')!S i nnlriatta JC40 -a)avv--.3 ha payrs jp./ 7 ho fralsrl % ht Fain -(4 ti3; al / ac of.. :fry 2Z53%9 0 h sca()?c b j-b-i hg sr.) flott ii4fer-a k-a n Jm. L) in g. E 7 v ra - i 4 - c.t i 04 V00 c a-- ilril' e-- Cub) l nb_ratio - tclof Qs0 44 (tt to ṣ- tub. ze 4 b iln Nlbil ti-v 3 kit -Fsbd flctj ov anoc i -P5-bv si Li q v (.! 2CS.' - C VU h l /W C') t?-ratki a'ic "t. '.-4 (/) y Vb 9 a 44 Turois _rima g0a a C9 --5.bel J?let 04 V elo -6.-fr34 Titb-C(/!cri A it.liclit r il CO JT 7 Uip ci a o rih 4 -r:a.'spo '2 3( b4 4-0 gin tic -7 f2ljti\9' ta t fta-re' V-00 -f 4 h7-3/-rfri b 44 a frib rs s- -P i. h o -3'- -wb-a lek-fn ely -ittc.!. A -Tou V.. -lit..g -PrzA t Ci! jbo7 n./.4 _s- 6ra )s- D as lvd.i-t h 3c sg bi-) tat i2bj eafer5j -5? of -t?oiti s Tb NU ii{ V b. Z 4-b lii \\V a.)cci d Of --t l'uto 2-0./ (xi 0M-Ur Ub ty- - 2n44 0 /-ts 'it:..sco_va?d. -c7}-a.3 ishr C Ciaeff +ha disiti N;( -2 f9;nin ittcl. el q 464; c SVo...) _.)-0firk "2S'4 4ft q d ' 4 4A CO.5?..!...45"..rc- -?) l oft b -W-Atta tt b ts-vir Joth - G tn yis svi27 v

244 t..3 p i vai a- -. v -c) ) nnucr) - '- (P) _L co 's - i-t L CO 9ik ti \'4c i.b5 = = 2(4 =-4 -:? tfri a ( ---i-di alak (40.).4 coil/nos 5-Dic 0 S.- po \0( 4 l-hoi lo 40 taci a /2 S t.54"?./-;t4 U k Uo.-i5-7-h7 -;b.3:7 4b7 N D bq' 60 )tool lic ho! -"-Y7 "DsPilic:PA/Jr4 -d-).`.5 Va tj -"!5-5:-D 4(t)444 b Jed -450 SVP:vc Pf _ -00u s..raq-q-0. v g lfn. J2-a jk) tc A b \); 7 c uato X gr2 k Cu-A6 Jojepri _; abi c> 4/ 2 0 vi 0/ 2C- Zi V rbd 2S- fb 4 "a"-?_8 U0-54 Cu_.\J kv- b -C.3/4-52 JP di t- _:Ftif Ub -/- V U 55 b-) - \Y v) - 5 -\- \b 424 (4 ')..4 vc-) tth -7 b \b i 4 b4a 7-- -i i. bjct v? 0 /-0-G4--xt4 qcs-vioi-f stiboi 4 ("-) -i\a?nr-i\d P4- ti e \J g -Dtt )ts -t /4 0 b QC-(--f-s-bS'l2 "t0 h R n va 4. (kg \ kj-a 5- ai VUO Brio --t 2 -:-.ijo ith )7un at! uo.z uoa A. 0 of 5.) a5 c -.ie \ aratii_halitz 0 --=.- (ct a 4S- -SQ '. -4.:32 C s?-6 9- g.u0"th5 "2 +Ls- Th-37e) -. c 9 4 G ti c) ( j b ttio cltnvaaa.- Mk i/2) Li i.tp U 2Gbk U9 col\ ih Gib 47.. :.50 Jac)) ti.. b-d 3. Ut a 25j -r-?fsb GOt.eicib-- 49C (i9/ l ya --) r re9 A f (-..g Z S40 9 /u 0-3. rpa9...fst 7 q4 k_ci tibi-d'0 -s30 oto 4-4.ci 0!-Tv. -Tute_9 'ZA-- 4Q.? it 4 tic-we? co i -t ooti c.5-5.2f t tsk g etzt.:i)ne og 0 -DJ 09 fa c.i.f. kic -Do n cik 0.) an:..5 6( -0! m ill/4 'D )ç-ç\ 4rLA- / lq-k'..; tt 0 et (44 bicid it9c97 Z W2 Q i csb 0 c-li! 0j Jod-. l' A l) C_ /..6 VS S` o c(ctif4- Tielgho b).4 he 4 -r! Cvl 7 b;t2jed _n qs-. -\ > 4 '-''' 4 j \ 7-D q J cr q 7 Vb 'D G Uto -P24-4 -C.?)Uil?*0-WP(.4 J Are 4.90 va? 'ks' a to '' - (- 4-5(A2 V 4<lea r5 lino D 2M 0. }24S-0C: ----c- c (/-Dir. 4o.c.t adb5 'fut. v56/5 sa tjai-pag.4 en4 nps59-72)'' bj i frldtodidoi) c`d 559-) li 'Cioc. a.b.9 Tot cial Vc) U. 0)-.nd -PG?-- / -/ c-i -idno rx:30. 0eTk.4 ki i A ' Fa uo_t i-rJ 3 qa.) of -rqs-h --7. trsag- -- i-tis;fl iii... 5) - 5 s b oil:45u b CA\ r-s_je jb 44 C4. i Fl U b ilill_ci la (ii-ao. F- Tb ti- cu hlib -aves JrY) s-0 2 (i-} ipoiksciviii_trhc-7-4-b-qc t /9-' -0 04' G.U.SUe 0 SAtaltioW s'n). 4 '0 Jo di.--laciv5 R.5b V nnjo5._ s&ci. vps-s vir(k.t r} tbt -zrcipbq sizi uo 4 acns Jo 0 l!i 4-4G5-4+44s c (P ) cas lb U..s 44-);-) L4 at. #)3 a j 7 )Ab ii - ul -Sch A 0 4Q6) so-u3f5!jo g gj9 tf?ti cith) el SA..\. SO D5)Prai b OA \. el c l- ja LA 004t c+ r i 5- am4!) Q-4.-? J;( ulcwrotta sbel a\ W u -gi uo up 4v- 0D n s --. J-V\;D:cc(TTAlt0 Q

245 lm kili'd..p :-(..._i n i 3 _ :='4k A\ :id i 'P4 P 0 99 Z 4\;C4 "Thd f L)\- joidh5 S ' C i -0b) -Lif.a)Ln 5-5-0d sipci -.!.4 9ilbe)_.-av\\!:;) A); iy. -Q uno } 0 J t 5b c; 'JOG. t( ;CC44 _on? dtim /-9 _5' V\ 0/ '.-)n\ Q\ (--; ci cncti\?(405- ' a ply: i ird 4 ` A )TM 7 -agli "q(.:tf_la -5)-Pi-\0 -nl-} )0 \ xo a no 5lo S-Ca 4 4 b4 -a02 5 * UC. -\ : r? P44 i 65- lcti i0olida. i...i)n -iati fri er -a5-9 cl// 0b ZieSp ci Q (4 6F h0i (4 Sloatk Gl iy 9 - -MJ9--. b Cil.f..Tbl../ +OA; -77;0 _ 5?Ok q l/t:60 0 +Faili i ( Tuft -"tali /o Gli.(: G' _S-b0 fdictibtkci Li4 r -. \cnol s.9(doc st S'.2ix-7 -.9cif Qurt{ /Rio Q64 7 UV ---)!J iailoro k -6(4 CV -)Wo 5 5- l'acbiater?j 4.'t--( soie hs ( Ssy._sn 4h4k -)vbirt i9-tt \ Sili UCLA \2c T? 7/ %/ (5 Et!'" 3- q ')c2cb '?el -F)0J-a9 t 2 tridbti j-?)-)4-bef 0 50 /4??D'aij S4oc)5 >Viiblq Qtaft) -ca's 2; i A 6-(:t2-? i t_9( larx)w)cv-t 'Z - 9m 9 l a k- JoJc n s- s! V b \4 k-ta ovk sc-4(.:* / G 64 -cro. -4--son ta tit.w b s! _s! Lt_t 2 ni-' cti? 4 AL <4 Jo.lj '. (J \) W :. 4?i ti. 4 _Po _20( z Tt42 -)! 0 TedintOtatib4-is) 4 uo )-02 (4'0 C Ui 4 \ g M cl-r?n9 b '!.:tdto.: yr? n -fq.\\94 q tic # v20'2905'dirii- c. -2i' oi \.. cii -Ct) L4 A. Ybo5 5-.0c S irbt4 Cl 6-44 moor 4vor? =----gici--a Lb rp- \--\ 4/ civii.!.4- crio/pliol'2)-ati h /-(-. shb?.-477)(ra5---aid LPPLii (/) 4-n..2-5ho-y* ix) oy.5 ( }/4 t's-0 07) di' er) -2 5-#D 44 l.k.ii '5' S vi.t -A-H '2 tai tiaa -4 \\-)k ot n v -A -k- - -Mt* O0tf a4f3nber S spi.4' tp4b.ns- al //n0j 2 \;cl Ubl (ck 9 Dv(Act.c 040 ft. U-Jtc-_rfacr:D5h bluo.z cloo Tub _W09 in -.)4 -kika.m -Thti (AG\ re Sic 9 tli-x- ci4tka7 ) n 7.: Gini-S0 g. J0.4 Utv)0(/)i act-) i). she p\dnt.ioj oi c o.2 9. A /0 t e -./hiso 49 i l.4 03-bc-) -u. 30+ G-O ts--)0n il/9 chha.k 'am scb..)t)s-9. J`_244 G/ \.\'?-} #- S o 7-27V0- \\ :0'7 r '024mq ib ti 4 b (44 ivo.rano c o Ni V4 V2 gt)c\x" L co - ') 5 c itt S4? ) --5 -Z..5 b -T-2 Y-5 tiv --J' '"? - 0 a. 44/ 5 77 'DA* 2 ' etzt.i rw-)65 -t - iihj 6..nb sbo ---p get)074--5)c J---P(Or Q64-4/:-9c- S Y-3 G-4 C ti. LAS J \Ns- ;no peg it'? z Ls- _2 ti 0' it/t2 J..rajf V ' Mp c77 0?-0)4 sleut 4 b4-4 &a9 U e4 & i Wif VP:60- gio ci 2tiN brihid ic-)) 3./frfa5- bti -T U Jo 4 ha a ro ar/hvs)(d uriej g 7?-.-na j oran ti no j G J h /.?9(474 G.J5--) Tale i'2/ca l S-52.r? go' ci ecn-k -a(-\ '"-Lbe? u-pmc SG k). 45- lac') WO () 07 o eni 72.'00.-W4nr JP;TY 2 2--N reveist

246 )AUl -tho Ghou(ii 43_ -??5 ct -).-cno \V Z 54 ).44. o n9 z.57. noi ntlio i _5 tr c inpg co! etf - i Jo fc _5725.5v S ib liq G Avais stci orat4 i- c A.2S ak --t! '45- lob sjvc-nlog 'PeA lop.. b3 c /.9 --MC--nds-rad "443. b s?k a -n --42T3 chli ijo--k! Ah u #Ac. "t7x? el A -TA \.A Firuyob n -\t. "a 3 0.?n hcv? i tth -}P q v2 -U! AT-Cobo! ta-' X-a u--?al 5 fooy-0 sb lil 5.507" aibi -t y Thlo ot- DilTA- al l E D-S.54-zets-rib+C--.S-nol ci oel 6 4 \ cilw ' N- Dlii- Ti+Uh c 5(-3-5 ll'ag Sb C i-vii4:- 05 tt itu 0 o 4 4 } s-j`..i b ' fb (A; "Dt-i ci a-k 5 inz bfric: t. b 2..; / o b G 5 --iv \oci c tjk a-2(4\ -W $ 3-. -Ss t ç to U 6" b( 4hi -t oo G vb \l'el Wo 54b 4 u s_ -lb bt-44/7) D(44 Joa 7q. -R c7+7 -'.2ci-k '3 9(-) 04 zi G hotra 9.) n -ibt4 'al' ok- a!ss-b) _tea ccio u Q - in a bcp'oct X'S V \\` '..± tb ort 7 4)..) y b i v/ii Tr si.._.--acvt-cstp) To ititi --reg b''' iuhost- G Y nd Jno -?043. ca'0 5 -ae-.`i "xi* ( -T 752) 6'04 W og s OlAt -. (k--0 vi 3\2-5 -_ cf. is - iid is jf 3 ubly 4 dbai -)(4. v j Tu(QJn #t)\. -/4 --a 04 V? tan ffsts-q0-4 l \0S9. -; - -:' v f ' J - _5'0- -id 4b i cs`.)9 2 b.pia blip..yaol G. lip2 / -54- S t o! Q 3 -)tak c tif C tf 3%0 elb.j j i n 54)4y/ Li cot b9 tie" TV V) ci o jt94?) Tan 0 TgarEl :tc; ' --lpfri jb lb c Si jc. 7 7li Tqchor c-) cr ; teil ik/i ns / ztf we d fp7./lr-p b4-- :e4 f ecb9..s- -PT /Jana sbc 07 4! 4c -f"6.-d-- frwva land 2! CC c t---) lhli t-.074)4- P0)5. G- 0 :D 45_. -j if n0 a 5-5b9 isi_ snolc-prio w 5-400t y _tia 5 s- se nb2 9d5bciil.30-y75 -TD(440 "D M- 44h 4 s-ff rein 6 0-k 5 / bli - _C )-raL-0(476-3 Jc.4 lbq litb OD b O sbc4- Qq 4 4'o 4hl -n ta --i a A Snc Q---- tig..kb. J-aci "dr k36'5 klbtl tiv) vs/jo kt Uo c lio ti V. n9_4 P:0..ibU Jn0 i 0. Jr-} b ci 0.." Sa-a 7 \?(Qt ''! J! k?jed '2 )0Ji ati val4cm -a ti 7 "acnclca gilo (4 6-4).9-7p - vtiorw uo q ulit. fliyatt rvb/9 TOY -0 ev.tfclo 0 --k;c -0 _no 'n -P.4sao s 55b A-7w ki i o f oefil cf..ky--tb z 7 7 GOLissci irvl a..c5b9 Q--4! t\ lou ra t... r j r) 0 o' -a p bms ou 4-pj VO J-aq-- 0 Lth ''')U 0 -Jojj -74 2n-3 5r ''''U "kvaq Pip/ ) y.r.) Li to ) 00 _sko v.fro (.0 ) Q / - _SLA!G O ho / g"'li do ')t.0 5"L n4 2)-Hn fricel n ;Lic' vo3-7utaigclg-t0e - 'C OLL 2b\-k. ciog tao)

247 k -kj - =0A-- SJ 0 Cr.4 c 'D M{ i o S'ati4 ti J -Pityk 4 0 cv!v?niqik crivy --)tdz Ch0. anal ± \ Jj.-. '7ii4 -).6C ') 4-P`Ttn.-a- 4 sit j Pc Jo- 5 - cilicl ecl i vb croaa/zz hi 4 th.. Q. ribauk :.--)7neo r si --}ol -D. ( -.Sq 5 2. Cloa \ - cu Cnolj C h i 'i v 0 St'l n N.- CUVJU -a Jan clan #z --0t i-biiir q't/. vii-a-v fs-m-sbcm.. -3 `. Po il. kile...2thwvij2" ) b d7 C) sb hi-2 khi ti5ao t i S ' 5-5 Z.4 balk -fon (iou.iz ut9 4---rnal -?not - - cncti.p pos escb j-b 4o/V _ -a- ' h \ i hit 4-6; v ; V... i -.- \ 9 "" t nivairt 6-F -f- "PC-4 : SS.-0? Z Sb C47)ile 24b 5? 4 (.49;X? -Fit ( J o ks-54.'.75- n ' -elf af- i c`i 5uras + h 9 44no sluTi ---4.b 4 tt5-- -lb S a*)-) c i...c 05 Aw.)V4 n55cpj aaii- es n -R.() -awl Taa3U Sari t 4 b it\--)9h0t b e? z - L 00 5 g's-..fl fb4ci nfibti olif O(j V) frv9r. ' ? cc -Vra (tie a 9 JP A hc9 :iv/ to z < + 40sT b SkAlr9 U'9 g Ur 6 JO A f) A k Oh b VC\ 0-0A ilzib 7 el u'atici N.22-)0-2ii ib zik t 9 5. V V UkcV \' -. w -4 9 irk_..) D.i'? e t9 45! c 3 Pod tw-. ant--hit-4w; 3\40 en (i --4; fiat/ Q N./ -DJ nj Pi \_- 9 VV0J td2 \ oll S tl 0 WV -Jho -0- J ej4 sibs-...)_/.ick.tiv!) 4b ori- clo un so- 2.5 )--2 2 cy Pt) 7 4! r i J4.5- V 5 K snofil3/42 00 CD t/ C+ Jitic--/- irl "Jayq inati- cirlq-z L - 6 "r- C(. -ic'3 " ratis A ubn 44 " "-il----*---ftf:phir)r); -5 C' -) c --t a utiold 7? lb - cki 45 4.Lcr2-g ak r. if G ki 4/ -Dort % q-cu!. 0 -too mto g ithi 0-y o tall u ki 7F TM----)0-) (la tel Go 4704s(4br 44 v? mialnb - J74 G O Y b ei M el qh0j04 Vrall lt/ d h *) 5. QiciS-? \0 '?r)cit4 S ))ch+5 ;40 - \if! QS- 4 4V' EO -.) 4 -V- 0 0 rting-io 4so d /7 -kr up5 -?td2j-42 S ul 4 u i _:-7 Aab\ T ar Jcif 2 4 sb chtnid 7.! Q cfri ztp-ibei oe.n.+.7 b3s! b 5- 'zoo 5 2) b it t ; 5;9 js b -is-sc- -To 2 ajbcn lo 24bje 24 3inC k-ct-0// 4: Jonb5 a ittb b\ss-ill-i c.3-a au -4":) T q 4..! 4)cy -a-l in-s- 4- -i6b A c: P ti -frafl S'Oci --V Ao ki 0-0 Z T V ribq U (P " it)0-k.x- e+o i-do or - isb(4 i 4 6 +)7CU " 5- +9(4k Tro c/09-04 (-7-6(0 uy----6-saia elk- if ub ci -t. 4 /20 (Jo -5-b -) 04. a al-o4 -klru k.3 a z-i Joini obit-too 5taffP7G70 o 2 al St7P-0-t4 ' ri to ti -)0)0 o U = --at-ittn Asc) G-U c nJ 42 -rvic. CJb 'iumod smw ( Drano (00-WJWCTV-H3-2 b aceq V qicv--t v? (it uo-

248 uo05 3-bri C3)-0 too (-' -/ H -P 9 _n tr?i9:3^ 4-Y.!` SbC D.J.-E pi/ "5S2u i'docc 5 \! 2 /0. la2- -ircp J'.a 'P M sbel n Joc-2J0 'TV b c-acino? Ac 09 i A ralvk cc) atak' rd L'" (4 e4 ' S cl 4-h29 's ' S!Mi zienill./527 4 wa y uclinck.c s l ie c2j-0 ci-{ i }to..).-k-}v b \ 4-)b.: DO a tir..t -/2 ita lu" LOG?acl id» bl 4)400.wir--ncl 4b t ?t "0 - ". i n v cy-ticcci "?(;)(0;-k S:lioraio c-4 Ave" syi. illinc-4ao-dint/di/ ibli VS ti 53.5.k "Z4 tat d 4y- 0* 4-tc9) stre G-L._.5-5--?N Jae' tr;akg -OM e-aglio e4 -D4 ub qu i 43i cll. \Oct\ \\ t:}7 7- h o td a 4 7' tib' 4 ha tirqt! el 0 Si gi 0 JoJ 4 CJ h -4 ay -Vi --- 7) cr $7.3 : co-i. A _L F4-47 "-atulaval /fts ()fad Joel -0 Racs9.(A \-?4 :3.: ----x c-z + A-R \ 7 n'dirialti-c 3 Cf b -5G r jt( 0 002? kr 4 vi. "A-7b q t \\An d- S 0- G\4 344 cic-lj lot/cl --l tn3j-acio ril ; U _59. kl.0-k ::: it& b CGUbl -LA-/2". -c"bi 4OG JA )J 3- )./!G -D 44 ( 6 - \N-PC-i S b ti r7 '' i 9 6-c- HAY)) ir (- - ;4. )-rub - ''' tz VO -tb ila V f C52 V!adbit --? MC/.- _5-7 5 _r-) 0 ci;divu ai to\ a y %-t) 7 bc.) - T> 23 \ k sj Li --) y Li Gic44----tti &' J bi. SbC J -V 7 ift a: 7 b e CO G v.L of ps 4 itivwoo 394Q(No.E).ci - A.944-4n0 -r)ngs± qti n fog.3 a 4 t.../-04 d-4 ''s ho tra!-u A c g vit rill i wo sa Am 9 --;.).}.+) snau :gyr -i it z 0- A'' :.. b >Mk 0(4 4 a -;6befiego liirsi Pn 2 C-n4 h -Kt tril G-- 'ni b LAL' 55 b ri-2..7.r: i Li EA V 0 c ---Jotira2U0 Z L ie h oth ti ck v Cc_ it' i s.fric) -2 elb - 3d -264("TZT Z (3'9( -b '2V t b ti-f- sgu t -k ea 4 rati 0 G vl S- Li. )0 v» 9 d-ps S' XL' ts b' 2 Sir 7c---7 ( b...0oi. b 2j is t/ho.i to ri ii ) 0% C a- \--: (N n!j s- s r ' 'V ( f..: 04-- s of g el (/)94 7 ii ir T s 5- }.!. We ts 45 h t _h 0ALT-4 77g orpoi 0 3-n a ti.24 t p 7-4ag 5. tb44.? tio Wc el Jo el..av 0 smo" 4-4;i404 --a7ion 264-5Th ti-74-a w hi 0 ifiio..f' t f 7 s ti - P Cet po 6H- Top 4JoLfs' SliC "a far+tillajtm":-2rafrio V i- YDJ-57.:W6 -'2?.D7F04 `it " 4 a `-i? il-lini -?-0-h) q Sit - 7 ( 5 biiig "z-n i e giro c._. ' -tbql- 2 q+ -N ' ( 0-fral )Diai -) Li-k sii-?.s- z 4 b i44 cno-- --iv t. c-y2ti ( (4-0 V\.PPO.-454 Pdvi h 0 -r-rn-a- 4-9 lakif up -ys-ti eguiya?.4 a4)2-7tnu: ist)r.st. L 4 n i - jta0 7 V b Th Z4- n4-jo '-blij0- D-. T2 (2ciln 7 N9ad os riu b ri0s i! 5 hi n?) V 5 Cra?i it C / b-nad 0 )5 +7) TaisPRS Cl o 9 57-v5sc'd c4 7;4 5: c- Jc) c-ci htl -k li 4 fr-titi-704-ioddio ast -0/ 2J04 JO 0 ou -- b S; id --)cl -kb b# b- i_t-it.% f -ty 0 i T-6-q4 -Nib -fg- TQ w.f.:f oti atistf ā0 fil q-e fla --a T sr -?-riu s )bo-b-s i --. 5feenin attervajti 07:50- t --S?Ve9 GU!notia.. { 5-4)r Vb c4 -"9/-i iini- cl-pag s-- g P it ti ! -./ z J _Ph T ors- nc ac vb-7- G L r>5.---4t of sgrit:v2d- 's vur -- 4 cnoit 4 u yx }4

249 T ) -3 : " 44 n li-?tbut-f '; lib. &tdos.5-)6t 04 (P-DiPi4P.AT --- -! bs z -YLhor--?) "a69)a b 9 L'-f b 9+ -ra Ci t Mciv_ra-t!s-vb-7 3 " t; 94 ".. - cvl lrpr? XV vjnivu k 4 e? wt.-7 -V trami h- lmfio du. --so U 'iv y-- 7!"7 "a d5-a. eva'alltt\0 3 0 \ n7h Eiliss-t li tan) 450 ipng bz4 \lb 300.5ue5...tc)".5 rg i _ki...ras..} _-? i t uer-ra jbraa 3 -U -0.2 (0 i b-r0 0 MO. 30 vo ( y0 + ).5-a. -a ll{ 4 - ni-d w -- -c- - sb ai htki -45v :?"atelk a v LVD A9 lrj llak Sr Wain -2 tiis- -n Li T -7-Asti 4- it ici 3/22 b ( sk:' in; 3----'kt -- c 7'frAM -sl'z ti ii.r! tz +btii- cvi.nicoi 4-t. 445 ciaust q ee-t o (4/2 "T2.?-per.9 i n 2 4 (/ t + _50 til warn Sb. %- -rod q. o-a --)Thotis z_rb -P gj0.-ing s p too (. ivy cal -2(/*- Al -2(0 in ta4-2?n 9( 64 SQ5u).5 imeti '. Ale no 447i 0 3"- -rvt2 /l o g vlsi.v2ri / 09 --a-po 3Vb OMa l_ccio n cu 4 pan J..rnr)jci gztn./ noe x -(2 A c t ii chotia icri u n 5. -.}. V0 uo v h sno.0-0 / 4-b 44-7-bLtic03?cif sb Pad -a/wo g-2 44 &Alt) b 45-5)-5. :3 Ja i.. 0 pt.t } krks- z ivr...rd/racloci A.)d ykj 40 2)4bo g -dt.4 lua 4 -/4k 4i- V ib r ac f --Z ft2u 57. of X9b Lib Z (Reif +n8-0' gicnj b Jej v 9bjkst ev.704 ' y ip ' ei iirwcki n - 4 _rano.4-24/55ci -}ntiou s± u_ -wiypii 4.k-k-..5-+CF3-PATT z n Csns-q s 44 g bom4-2 q S.."' a ito5 y405-al-c) (0-20 (iv t yaa C Di.k t. OlAjull in 4.7"4" 4 +ri 240 g 4 it)0 sbci -4 ibm tno. -( rg ''' 64 y 2/5-55D F YiT2 i.t/b.-ibiti 7(4424 b0..z ar b ifelre Sja CV.4 CU! '-igki vv g V -* r 44' ii4.t4 h CC7 rj S9505- tit +Pi...t (intr. r 6 io tn L LD/.; #2-Q C O-X i i eic-ha./ db- 6is cs4-4044t tat i/ c0 nut) cm ru!rativi+ spc U3 tgo GA-lei - 33c ) 4 cs ( 5.- _r Tuve.9f)4-2035J j ss Li fine.? + but" z Qs. dyl u..4)_ ci We) '4* -Jo 4 A itav 7 neral...err... rticajo2?jan syi 4 ucc lacc (2 5 4 d PC' 4 `.-.4 7"4--) e r ce# 50-kJ 04. ' i kla t". acis M cwpiou l veil 0 s50!jo-c-w9 omi 7 2 5' u?s..z C? V itioci krrt.4 b '/!4-5-(kiirci! Up "O tt.rtut5tith ir9 hib 2J 9 q Uv A wpixacrni b Uo ---tfraj 4--)-4 )b -T 07 2.c -Rif.. -ttn b-7. cv tj9 -V - "V) rit 3 JO - 05 in)) 'nip ei_i )vou oj çtcjfah:fro/. aidca j A- u!m4... r f C s- 4i-tad--WO /\*.5. C4 i b.-irni 2.-k ) t) 5)-H- sticf. P. #) n v.;q V )05v04/ qt!447uog 2*FC it te i ". ojfy PG-0-fig --X - ) a ru v V00 5 -fro -aq-7zti as /fl.j?-4-ib cr- s b M0 3 'a ti)( \ b '7Stra -VS 404-giji.lo. sni toy b eg +- icy-ps/n( 7 224SM -ta t) togi Veit ra k ''''? tn't-c-f u fae"e' 7? / 34 cl 4 -hrylv?!n2 sv-)24-5)(a tort/ taa \\.-45 ci -Ai epa-'es b 4 vii lb. sbel a lb-5 lit? n -Fp t no svi q 'ppd..) i. ti e:. gjott ;talin ci ki ict Trio eq 0 f "t a lia 4- listualla-- kan44:-2_0aso. _sl 304Aluo_4ela -."9 taiii_nli

250 a..:".7 LS C".- t. nht. r 'Abel S trn4 oth a44 -CnC/5. / fti i r_94 '?.! "' sal-.in 007 '.;J. V`rEPJ7 (D'S C. kyad Amu volt.7. asigt-ro 05 -am 45b2i i '244 vo (ibis- -bvi- sconn Sdtio 2 9 i gioj er r-loti s_n---p. 44-(433 d fraloctc na _! 4 ac' ' CA-ic e.7?t5.5b0 Vb --q 6:V\T----Dlil-tt/ &2c45 U '2: t 5- c? P k 5->id acoog PT - ''? 4s-9 lv!) Qn sncs- -rer? -Tail-to/5-r kb44 tio!taara C2 0V0 4-k- ) -pi R r 4 '0.47Y-a -4/ sis-- sedim iv y Ll\' (-45 #24-2 5_4 /vio 4V) 5-266N5 Q(A Sb i' 33( u i9.-;0 W a Slaql ki CP '..) 6 pj ;v i a o 30c- 7 ja sh -26-.)bi 57kus-bei- 0 (Fit 9-) 4-t-PJJ SMQJ S Li 7 L'b + b2.." 4 U h 0J9 b %a-04v G k 3v Qi 4 42-CGtirrcinilird -CL 6/!7r)ij Cir i'mak; ' 53-b 52 arc (4 A- n -3"- 4 / / 4-ntvou -a t+ -03 ckwv-4anti ti!arta hao.cri-ps we sraaj _ \\of &ran h _i cit. -Dz. Awats -tvt) cilft s5j nt-t TiT r/w-47- ) 4 Cno C0.4 4 p7. ub.-ap o l 3'7*i in 5 0)5' bj0s s t -ti io7t7t stra l 'oci -?Ar'' WA} Li - b -tbitt G(- 7!)4 tici.d b () -nib/ /0!Jo% _J.D - imnj Salb-} Al \\ 9 S ib - t FOoLt Y ' k. J94.. ni - qf fbd ?' ) -249V24 'a- 5-3)v euc!str20 LW C cl -4-) t-c;)3 at - 5 "7>Vzi i 0 -a S' -.) 0 4 El v 727 -( -ib 3 actic) -4C9 -}pu k LA ---. vtl:... ;mine 2 ojc4 of kat ( vitif -06_-5.0- UV :sate7-s!q VT Mir-5' Jo -2-! '5 --dt!7 tat Pt 2 ted7o NS".* A -P Glilttwk.S- t.- ;a-0 (.S 5''? 7 -CY G0- vbk 04: ip tu Rub 3 5T7) -S'R SkliClt c iti;9)6.-emsb 40 -its-ras-awn..r>(44 Df 4 4b U w 'Tub rts- 402J Aid (Jo -ri. (-k-v Sc ) at.t.k- alos-lak l is P 44+ o4 4 Z.. --P-CA i...t2p...s n ct+ luraig v-i-f idtt 0 w. ticv 04-toe) i St' -;Y.)k - -ac-- -)" ei At ntl v.! Ts i gb 44 4 u SW?-J 5 *.5 / 02( '<5 ) chniv 7 -HS n F -(tb `vcirkirrin{s-racod is try 4-; flow Jazil 0? ci 7(uto LP s ci All art-tfraid) hajb &o cer5'a-wrb.-)0-2-thsbatj as-n-r&i: Gi 7nvn b _sv -Fri/n/s Li Snai 2 Wit. C Z b lb i n Li b 2-) s 9S-za ' wet-0a u 45'0 4usbci kw' 2 '' Jo 9 h ii 744 (PP S5b S -&-C ra... 5-_ 4hc pc+ -ro-i 9 3/ D - v.iniot a 72sbutrrectoi cu!nco-i-l b ḏi wt 'N.)).--. jart a n ( 5 -t5i3m-zq+ t40-4 tha r-en0. 5 G Ual./ eitibl -tvrcn2v-6-va4i 2 tr-d--ai -(i-i-n--- --) ' ( t' - b +al -ago -inn ac/ q- ler bfr 2 74fry yti -0 chtunibtr c") 4-; -. Cv-n-k5 'f s q z)60--isrs 4+) Ewe ipticijdno aya 0 /70 -?p4- n poi-j-apo fati ziobofiii cvyinoj Nv.-3 49j 7b 4 }rid?3m4 it 4 /07 b 30 - "2)- ' n i%_ Vain_cp i_s ili_ti e 0

251 A l ceti 4 V _! " -P 44-? tlel -S -.<) 7"rd 'r44 VG' i "(ratal. -4-?4 04-2" )tj"-j 5"44 r444 ( b c V )- 6 selo i--4 4-!ci 6>lo sbn.?.isb2 cno0 _ 409 _rail ow! vidacv MO v n et sbc --) 0 07s-2 _FE C G Nem c Ai i tn. 9)-rd 5-bei -Nis- -) idcpy ---) 0)4 04v % cou bco ti72 S 4 7 " (Vr a 40-) 4 C)C r 5 C2/!.i( Li ') i ncli -V ;-.'bj oclb \J ) g a ttl. lb 9- --f4740a. ' GA'..rabV At/2_43_j 79:47-PAS 7.! 3 i b _CPU W73-43? g To ctilv7;* b ).4byiy a-59 -) TtA p N 09.) -6--0K r " st Gicid vi --ynif a ti.iu ai 4 4 G Y4-r2 C.fl 2 4--q---5pcu -a)-0-4- ib ei 4tV:traci-Tnient 7- so i k\b4 b 0 (Ana??alit:raj?Li /Ub +ha er libli!j *F.9 -)ms-s-q j ol t 2)0cm s_ Lt CV. tra 4-5 Sb el b4 -rs ray Z l'ub Valt o -rau!b u --aj itt l us -)..)- _. 'c.a./jon 4 7) h ot- R fl 60r bbi rl V. W -5* 7 JJ;:. 04v! ivds tz c; u -? (04/' 0 g of t-rd cii- 7'2 44P cl a -zr?mci ivb 3Joo t it oia0 j 7.5- A 024-a (No v-)ati _N OH t/ e 5 r b-daj t (-zjo.l'a T -4 & 0 v ti4 v el ci -.'" ei: (Jo 7.-va473-7 V b - V.M5.--lb 'J b -fp b 4 'atits..4.? -A _ 4 -aeff- J.' b d ' r 04-7 tio) "Sig G./2 Pri- S. cti v: -f?`i --45sreal c4 os-b J ()t(4.--'`...s.5"b --d as-ow lief_eq pr.. Li un utti in 04) lb tl Z -_ri -R ub a OJad (nal- 409 vo tarbutioo cy?() 40 :as" v b r A cno u SS Q.t S-TJon -Tba.Vra.../d eel+ JP- -ra-t i b cio V A L 6 ti ves i vi? 7. / if o b..4-4\ (/ pa ci -D ' i 4 y i G _ ioj y ko - arao _i_vac h094 S 9 lvtn :M. tr-lici 4-iN- o?jti G friblib-0-bu _st c -a ii -3 m ei tou)s p )--.' 4-4 i - prfrol-q 9 3 a 304 i 0-2 ta +2 6 ''. 4 lot - f "P- ni '7-A0 b c dib. lrycy -itictl 4 6 -) TTe.0 -alitr6 tint' > "c.'-b _ c Mcv i ho w l o b wog 6 bcrj R /tor ;hcji-i 2 U Jb7 sbco b 4 b 4.T6V_ 4 W C '. llitliwz... ' A% kat 0} --49b '3 Miu tii mho ci -act c.-.) or23vrṣ J'fig kj li 4b /J04 Sb-4-bc.. Qzti b q. cm +r h o vii+ 0 li!-(4'"n/cp -Lrb-a ) -ib V 4P-Cb ' 2 -ib t J'al44. ; 7 Z 0 ' l b - b -5±4+5bq :?-4-M.5 s? u>s ti" V?a i...rb 4 e) -). 4b9k Jr5- z c-vrfib Āytv.dr-Th c (v ro vhsv! nf-c"ir o i tirc vysl 0. vsb- 2:j V Li i b rarf 4--) b 709 -n el -P il lf in'a Cli kh l ho-7 CpilThOF7Tflb 4 0 ' JG: './ aa0jf fritrav / la 90_ j- siva_ Vino- vl o 9 Ca2csb9 44! ci -ctei?-3w< _ 7nol!az/ W-0? s / gi ri 7 lib (4 -GN; CilinititiOnqa-fri b LW 75 MO b -in Will' 7 frb-r-c b -j% 07 b : nbor: F;4Wfl3fls---4 7Vb j-cmj4- -S- 5A uce is- hc ii>4 - 'a? -9.Jb- b 0 -atm -3 )rn.p) - Ja Li / 0 o V 3A ') v..-lii fs t 7tiov7a (- 70 -ivo )i s-j-2 W arb 4lU dni-+ 4SJ&iiS WCTSArinilliljeasLriltrACh_glc# cill

252 }- - - cd-nve prim b cl -fl :Vat coj M'Uj tiy oc-yi 'Sea.. b L/005 cit Va ii9j- Oni 'DM* (/) 927)0s. )\oct/4 Z inl atil W. /. iiqg +\US Ssrl -Sv0\. -ysica.. -CT t) )') Sci'M SO nunj 9P3 -?) otoji b U t 3 t _sy -?pot/ 4 sku! qat -)9-3u oov) T 4 5 / 4 %9 os-c cti q - )(/) Lvov --m7 lota 3vb cli c ry 0'as ins + 44 (RstoJn CPYR re\\l4s" z - 5 et 4 " q r. -4-D- J 'Dvt-4. i nci --/3-)c)-05A- foth -Evil cbtq -3)cla ucti l c30-rijioq tit Q47 n 04 v; 45-bv. -\50-ibtko gtclomīt'; -;outt air)0 (A 4t'C j:unt') Q ta -- _i. izigij 4.5%0 fyiki -). 4- -} /4 'A- J-Pcio4Vci S. 9 4 A!--32.Y) 6 Sb CA T4 7) PO 5' ii leo 5 V. ctih--) lutn' Ubt -2 ( '2 iff Warn 3N Vo!Al u S vo--i -V :4 a7t: fifty Uvrtio-f-nles-cp 5 97'i i -7'J 3 r4lo sedocbii {-94-- )izi(i5. -.paaihs-' -f.._ xi. --i am-+ vy sikghoti4.f29 ti gh0j6+ -y)foicel 0m.5 4bqcv ---.(ww-n----a-457 F i b a Ul M lvvs". tbl 3? t..gb -7 P' ---P---C ( 7 0)0 _S' \ Ni (H.%.0: Zlfr bg). 094 Zi/4 QUO" a(d) 4 kb (30 5) i) 75- cat 4 Gy() 4b-5S -N tail Thnaunvy(ii it 4Atip- 6?-a/7s JaT(th -2cia.5. )r 7 s9 sip Li-pnos-Tvb x-7/--cunc ti bl-in i -:--) ; ( - Lie" lino J?4. 6 frai Moi-5 AC UM 0 05Svo 0 40 Lai 94-0 'D2_3 -;(-0 5W4 tr. % fro X-b 3 Vbil.5-2. HblSDL -P-ouq! csi.55fro u!3 t^tx(0 kr - '.. r - r. 44cr?..y-krtp W2 d " 9. c- a? 04 c li Vt'V-k s _._;. kb 'it:.. - vo_kusi g o sfa la sr. () ' - snoi Vb ii`"-3 al! mi c.)% !.33-b o40 bi ijrt---ribtri-uluildsuoy+ Z ji054.4mcuci t.3-0-).n7h5i crl TT r a - i i U?iict. -rtei lawft/ na0 --sti-rn! ibbliti q Vo(l Ge.4 9) )+5.3)f? Ocvb(3 4)0u tta r 7 75_0.`aM/40 J g 400b 4-ra4 -pa '. r t -.._ a ' - iti-0 lava--ti r J.45 fx r n toi 3e ina a-/4---+n:_p-shosi a oo "bilk fb i4+ ;WM /440-27W-477v4 // 4 -. ;.47).2 is 4.. 4t.)./..= sy era --A3 -N..z s 2.04 b. 7 r gr i6uk t bfh t srn i40 '2 iir'-g-k -..5 gurceal '?ctt27 tra44ovjoi -/cz-nro fwz:5 5 at -i5b -44 AO q4 u. uo-rou arb-r yba 0 4noto 44 tb ci V Jail 7 -/ _ b-\wc-05 G3AV *Y (-n'' W -So - ltili ma) TT; q Y2 a (07 vg) j. NM OA tint i. 4 _ cn ow Jet./64 "'sal ea cj vo --o hco ea q Atolik -- a 'it ) 0.d "Q M+ U0 -rpsq <b-t! (lb l' P.) JS.! TO tifujiaci -a3 h 057i &Wei '&. GliT.wd -eggnog+ 4/ 4 rel SY-9) ) 72not P rlt -*)a--4bll4- agtekloen- 2?-- 4! -(P 9') b a. "t ub at) P_Zy_h_02_4A_ v. Ti-02 c-2_2-a_-c /- SS -4- -V--t-4-ic cillti -Lia d ti! ---ta 4 of -S- L -4. _42_z4_ -VaaJ_c_e - V

253 !t.aas (doii.32.) 3 Jr!) );..).a "r raw 44!: "iv 4..: _)4.4d EL! ) wn 5 in -3?Cl "\- 3. tci -0 " o-k (4 U 4.4- SA S M 3 A-VA\k i l!sst-v r i/v '?)t u-abkci et vo.i 4Akhy)9H-e0 4 Vaaj rb on4 /03(A-. -r-n.cio4 c/b--? OP. 9t) *uj. a Vco 2J G u! ti 2-4 ;(-.k.j e lviol siatan 'D4-. gu nko li-s r:lub.ts-75-0 :Two so fort.to S-70 ta rivr4 03.-J-?tive---t) 9----p: Li el "lb ho tiel.-q---) r_ru ii 6-45 Z sic itilf cf cell ;2 0 Alt i fv-f4mytih litwk i t nc ) 3 u! bublu5- 'D vapioy Joiff.: li i / 2'' 9 5 C (ji CV) 2Lc/ 2U 5 l ii)i a-k N.2_ "D chink -4 k S 5-Fc-54-4:7 6 ce) at b ist - d tsh../ -\ ace) z ci-attn9 txisitit et.7: i ori 4.i.lini clii G ti. ) (vz n 2J a} fi 4-yals frig Q.0 ti- &tam ". el "Jo.49b)4b P y../.); ti - --pi s by-a lob / 0 r b q 4/ 2 tibil h q bo &g.) T a g. til.\. c't - -/ ' hi ha/ &4 -) "H s= i -) 2-) 04 Qivo 4-k -c se!lin -a5-7tri Tilv Q-ittl S52 V 40 bla id2.j Jan 4[03 { bqf?beck eliot -f-ni-h.b p 0.) (duo y 4-)h y 6;(-) ni \ no ct r ::J*J2.4-.lo 0 i. +.93x rotici (9 ) Vb - 00 n -i 3 J +4.9!/4 2fibti c4- 'D.C 4'7 t------cc-ps.rdtk :-.0'Atiffr-. 7 mbr- ibtoavr A-34: //b thiit'sb (O bc rs o'pj c.j ir -rt. -Ps 3.gol -.(k. c.v.t.-ptln "F merw o b ld S; 0ticir '-- b rb 2» fl l bi liw b JV G0 50 A ' 5-4 do ft2)44 ThTryttu..s..n (s)poi? me Jo) "V.? blciol'a ol 6 //- Xt; cw " 4 (4.6 - tii. - innajg 7 *4 u!ts -5-t -z *-D 4i4 k9 44 i 4JV 9 S 'P- solo -k iptitt.'"uritc-t. ci-n 2 44/3 4"J-C 4-! 4 la --4 a air -5" 4T-Liq P lir a W? tr itstwa 44 SK V -t---00!}0 A a ui 7V & Annu (./ v iit Ja il froj vo4)tu44b 'Dm+ -f-asoci 5...?ft -5-yr---)-33 M4 'c-0 r4s-j4 'P LO ti-vt VA:5pp f LG TJ iiin Cs At-V-2Je strrtsi AJoMrivo7 _ 4.-baq kj kanj.../ r; ioszt r _sc s rs a _-Hrs.-a-nu 5ki ori+ 2/04/4 (4-Pacm ''/% :4 S )i/7j l'7-- 7/ b 5./a4 A 0r72 3 7/ bwar - "64---sr-Jr- )v-r- CAJ -ur7.- e (t ri A-J e+trob Lih 9 Pat V! -l el 43. S) -q 440e) S ḷ hicpy ta44n tb-v-53--7s7ierty05 ce4 2 Jef% 04 'nit ' TcA)tf 0 ci cisubtf. n a... $i re V ci gfc... 7 fq a S-6-"Al 00 -y bloi -aci rivio.)4. -ap pit tit-5-47-a7s) i vb-v! w-4 (t ii-- A itrb -- opref5 i. P-J Jnoi o 4-rad 5b 2-aue eflo! 53 NigP b C4)0 6rWa _->k Qti 4 :- ci-t rt '...9 -! [ f i ib ti-k st ) cimbit3b-ailajlb z ).E4-4 VoHlato -EcA b to ±- h _ cry:l(4 _ 4 A A _

254 -004b i trl u on4 C O NS cid.. 4s330.3s o7 n 706-4vn t.4.4 Ataik. :set z ivb (4N cl4 d V25 L 2/ 26 C).-X a k Ertrt q s! \th i gv/4- q kt! 4 5-P-fa442 U! u p * gm -4.cii roci -z e).09 Sk_ti+ cmj j -a9i b45 n 3. ; C h \ b t A 2) As 4 '(44 (/4t eta2-)( 04 b4 z SAU?Ka ogybaj -RA A 0 %-ctirein- 4-44cn73-.X suakb -7-4 p ut+ \\ t.j5-6-0 va-p wail (t Litsok fact sib---a.--2.s. -kr 0 04 Lim-7 ii-k224.r)(4 sb cactloocib Aro _ A ven9' Jo _J 4 2 n..dy-a i vy ---enia 2mbN 0k l' 5-5-u!id bil zi.24'o2v-} oat -4.s du ka-k Va aka fro t&trd^? ' Sliaciral U t - nc b somcw5-s of " V _tor --Pa it-i! ; tozik... gu ict-f u ti 49/4 'va d 4. -ta ll s7 Ja isbcb in tio hj ja. ;ulcisvii iol o bti -7 -cta' %lila* Jan _roc. - ' k-i ")5. - A/20 anovb innu 4 o lay bni k r. S" f Jaci as. M'S 'M kj -S-so 0. ii i? 4 i -)!Ja io4 700 i4 to rn ( 0} -- u Vtçl D a a a) J0407r. M t' 4 aft 4 oiact rail _ b -n ' 0 ) h ha.) in J-dt4. 0.".4 y-ab Si-a A r b 4- 'o - il b 'Doi 'Zit Ay ' 44) r Qyaci a lçs.th tho-) 0 -Z. Sa tle9 00 S -_ 4 b. Cl 9: it q -. VD - )Yi b Qpb it a.fra tilagc4 Q cf :4 va--) Q (. --i0/2--7ja "ky-al. 3 Avbev.Xcrs-vod cr v D i liant c+ No el _. 4 - ' cr eirico 4 ott 0 2.: Te- 0 lo- q! lc/ grvb ( -cu. rtyvki-r frfkirb tirrafty GO:4-50-!rg 4-SP b "!-- 9 e-ta " 5-eU A if ;...agsr CCo 00 r. b tj b.67ht t T CA q!ab o b Aocn aaajt.k4..ck4 _47-V- [40-t- ) ro-u--jg 4--Tvai cr Jt.v G- _d n iot) ni. b C -a tin- -Tv b ccula-oins D.6..42/ Q t44 -T-vi G ' (3 P. a 7?- cp' 6^. -.;.2.pc-FT-6 r ri.sa: A-..)t.i "))44 7 G > e>/- -. c i (nal- -fachiai it ibm +.5.b(vi 5 9 ri til'asn sicid bjci 00."ai-k* Tev b ei--0 bai :z-)uoi.q.bd b ; MAM is b -a-hit rrtranilt.3-4- u 7- -UD 7 : cis027 c-r4ss. 2 i 4-iho to i- iim-c-c-0)-0 2-vo-a-i-us +db.) (44'cl J-a et5(k b tu Joa c u!-!bcfr*-- iv dirt 4 Z-iiaoT..5"-7:3v ).7 -Top &5llCD4t5 '.flkit ay]?b et 042 el inci!ol - S h 0).!-9 -ivil=.-.th-co atjj-clj sz-h-G -uribb- --Cn/ Q 5-cil G o t opi 5- ma-f "z 4f esp4s C! j --5. is 40o JO c )...lt re) c - A.?.. CO- it A:uoci a+ ili/4-( 5-7 _sj-pgilla 5t- -an \Mel '27 0/ -5' 4 of 26/2 --?n +3 ii25. - zait+240_2_x52_2.. :: -i /kw- -i--' --q-/:'-i 4- - Jag-tat-24 -afiz l- act lett a Lev

255 )() Ai 0 -fano >too 40(- " i 3 ft--g-hvs-tri fr'("toi ral_ - -; 74:trjTail4. -. i F. L9v-Q n a sc./ ra ow 47 T Vt9 a W u-t -vrow -- c d3" ;nil l o ci G/±Q2 4 % ci jb g 0 ` 5-ho 0 J-A6 0.Ub+5- t!4i- Sb2 LAO t o i - xttinti A -0 it cti n Jinch 4-a+s- iti io iv ho5 4f+..5 t z /!! 4fl S--? ) Tb S5b--) fic 72c-c --agi 0./.? ti ) 5: 4.2 G-urrioci 4.2) r C:aq -csotb 60 /wi g t4 i+-utr-4usoo---ci tit.s.. Q : )9 DH 4 b to crf--4- / /9 t :v. fi-4...% "----rri n b iit Kt faii+coi titog no) fbm+ 'Cl s- -Pao(' Or-WAS ri Obi 4 Syi c-t-ai J h0 c4- V G 05Q! -7 Slay' /UV Sib il c'ci CA S + )'4 rinn W/-(C7 ark's" Gli 4-ii"C' ok ni-itc-lio e g b!)koo 3b"z37 - (0 b2..) 'a 425-s-ocicia a4 r-474-(0 +u-in iv: 7 c hcri-zi9 P ' 0 r) J.. :7. --fr 20 cm! -ib rinw : hotiprel -lysts 24.5i -a. ) ) Wo lv it J5 '? >Wu 0+ -FS ht rb cv -ratio J-a f 4boik cleroirtczfr -A 4 b '%4 tti C V. CPOS - iltraci n'ttal 5\4 --no Attu* :At Vine.)0.. R) b stc)..-? b ( 'M Lnjnj i vy in- a -RA.st ).ctet 0 s. cyl -ri hoci j A 4 b cii c..)? A -J / 5 2s.h b-yi 9S-Uojc.. b Jo unbi.v n Qt's A.Ap_ti 5uo.f?et ot coasn 44 si 46-Woof v Tol Au Ottlis (*) ifei- i.k S-0 n) s J 4 0 ocr(t-.-tz ents-rj 04 Adu ef vied Psuods-d. b Jod G 0.ilbo +ha 64n T ti? bi + 90v v 0.3..)-. r" 0 r L2h b 35. el'ilvt Snefb 7 2-):7-4-b 5"0. Jan i 6 TriU _0 d S! x -?9_.. N -a 0 'AA rali 4-4 i S bj DRtS vb.:t O! P -0/ Al S' 04 '9455b i coc on? -n- LA -03 c if : - Qi. A>C kt f Firtiffe-WM4 VZ-fra Wai-Sb li -;n2-4 ci+'. a t si eva'ol_vg-umoni 0/ QC/ Gin AM b T? i0/4 7 ;A:a.4 u-amk. -tuft -rvel 64! (v Scl 6 c v. "ob usr c i.-7 a_ D Too Taour-Jc an v! MA 54AU.! --c4-5-cb0 R4-4*X20 -T2 ' -k e licin cli!.;-... t schw l/ 'ir)0 ffr7 TN -P ocry aibi-5'04 a.lati -tici ti n )'b -Q-CP9 sjoi nil 9 FnoJCT4aq ii U /) P ici 4 0Q i!5 47.ssb-D G tin-723 Tu.6-C rackcji; b ei abt Z 5 S.b j A-. (444 b ith -TfOtthrkti al irrtrins----sitre* di-fen:mt) JA Lirct vt if u 7 a4t-?st--* R ern (4..!.0. u Th----J97-- st - rtr: _e-- fain} --;9 CleL-s-C7 tit sepsibj XJ00 *li 3- i f -Abc J>n 0 dv -- -tuta r Tutiilag S e zt oft ' ictratirrr s.{4- eiti 4".--3" :Pic -7AT i 2.3 'Mt {7 Sit? t'l Srfal MA s To:C/a -/404.ct) --atine/ AT 34 4-/Fbidl-fohi -.. ntap--a ii-c 0 )y9'24 r)-m )-XV :5.5 b.d '"aiio Sin tatinthi Ub.;.'2d4-5 Vtlf fl DT4-4 2) LC S/ 9/ kb (AT s:jelb-r 474 cis.!tai a 9l b vi e VP Ub vo in 'z chto..4 ailtaci 2) op SLJG 4p 4o5 aw l..nof AP-?-ts.! se A L 50 $ sthet WM4 ' / 47 (.5_! S b -ra4-5.!. 5 i' Ll tg Z 40 -T9J- 6Zh_al... _ Liz _Qatteigh.2 tidg_b.0farall_r Sbn 9_2")-ttia_a_244) -k `e c"..i_ 9 he

256 ic--t v : 6 -ay-..z. : - fk 4(?Ala - ic4 34 & b-i- =.--Wol - -E l 4'o'. 7 n ' fl -t lips -?tn9 T tvani.. cii?)k kii) SFY 5" rtiv S frol'au\-- k..f? /4 vo sti Gki- r56)--.pl kir? a ll k-*c!.55' 7 - bl c i AM-5 th2lni Ucl ' i go 4 d4 C-rnd tail 00 dh -r na 20+ v*kc ) cr s b ) 457 z _rho 2 (90 0S -hus-bri x q G o &pc oc4 u0+04-vo ( lei ettpq Li yv.f7t. -pi- ati(l - 5VV' uoir4t)-vvr?s-s)j7tybitim+-ra- Splk -y09 a g400 \--nlk lpriri 0 - i 5"J a4+ uorfacnois.) --4- t 7..rbei.?---0T?) v i -;!t ci-6 4 9Worr. y c i- L./oo_l "? _ r- tl L Pr ;... - he) ; i 0 4'..y.9 4.4i. --a N A 5' ho (i+ -Jt no --viol:k- b bo +-At ir -/0 a cil 4 }lc. Sb tflo 2'Ll.? Q.2( - JV SJ4 T....i 9- a ( uc 4 --) 7:c3rt- 5 --Ecc-vt cb.).--k 7 0 a 0374:. -y - 9 UboJto ict (no "facc. klb J) N til07 U iif jou 42- cc gnat k ' - icy rir r. 5 J c Tr '0 gl) g 7 c.) 0. (9. b QJ "lb 4..40S-PJ9 sb- tont; Sb- cti "ch i "--trid P! - r u -)0A ih4p.7n s-c- fr;" enej JO id Cd S ( k V)kil 5 c:pal 9 /405 -c)f. -i c -)to no Jod.. a pintiu 7)r4 /Didlk n c V'! U s 0 to -44 ti % g Ai n ti4. As j nj VOMPA Azg--4-4 ric.hlo uot 4-3 tiqwō-yrb---a-wvul;awatt40tho Jo ;0-ei a 0 ki cirelt Wrea* -704 voisif>. a. vs- z w /--) ho. 't t )biftab %/trertx.-ri b o- 2(7 i tit lib fil 4.. G- ii 6 half? i s y 4 i?( e. (A 2(v% 3 z n bk i -' 4 \now t 4 -or 7 Q.milrb a/ a 40-"Pti)"74- -zi-4 'DA. -kill (4-9-F caiz4!.4 %9 tio)j9a \\-V5. N\ tr 0 e e r 0b 9-a-. ' f ira eti TOb.? bb ion Jhok ab )s-.. 06`A ṫ-svi 'eel iilb Sy' F-i Yo.ftly? /7\.0el ' 0 ; tr ' U MS it4 "A' wiio 4burrl ilio.bica sio4 - wrfaser --twill'ib if otatc-al ca. Po' z. cs V2 '-beerat-q3 pit r) of s't ii cro Ttitai b. t (./M-f bd. esi. ttir ")' J ' -e4-507 ri tibro -094 An/ hak Li v-fs 4 rok -.wcir/ VitfrjW)46-A4 4nt b -pil b CPS' b2it7.)p el cfrt a - -netips.940 U0 Scii ci-grin gel wy Y45-z 30.3;? 9` (rm79 hati 4`. 2 'T ilb-f i '9 S kg bo G.4- -ttt ata btc-vi -tlf*x Cn& > 4 2U7P5.); J 5 ObTib c4 -rbocrb. -Y.&0 {bill sniuht i.? tit_ ifti- 0G 6.- } (to Al gl t cro U ' - 4 ill'--!.- 'DJ 'A4_/ _0_44442 cib_4-_ oil 4)444 )._ lst_.-ali-sa i ok yvb liki PoLY?..-cr9ti

257 "nil Ar)bli in 05 szrac W 05 tlb -s... r it-wa-3-24)mo eta i J: fir -' 7 0P"-' c nit c't drry '4+ Ab»470 au s69 z oblci atin ff!4 i.pyr blib;7 eine/ /tog h0 n 45-4 itt ki v is'oc) a 04 si-'z Uol b 40 V Oa "(400 ) qum! le --am_k til tra..4+ lit n oi "a 0 tvp r 5"Staj-- Joel hbant ht44 SJako 9 LH ut. cr-eis- 4 latira40 NV44 2Sbn i LM0-.4: r ' 7x; V S-09 '-r-j-h. t --t-zr". -avc40 lui_a)so Tub rob m Al* V JTPcimV2 7 b/ u P p 3--or0ni a il cd tia.tra/4 "Wil-Ws- 0 Virt:8 P Prit) b ibi -).0 - lin. tai. n cc; :-.. lt er4 0 iii- s ill" ivir "nyersorti -0 cl s 0 7 '/-0- -Vb(i4. VA4 0 -kai. 'AC. - ^ or r D44 ay bei rizinu -y-j n t rahi_ul PaR+ 45um Aky y x..?- - =. g (Pk iiair -A' '. C0 b b//d' ( :y v cscroi. C.. ai ( 0 _ 0 t cloi.r- i no _ oo g it Q A ;j0 7 _ncle. 4 6.Th 6/40'2 twcp J izain -ra43b o5 7 to tt S79fb 43 cin c 9 0.?V ci 4 Ws; 9.-_. Vb 0 Ty 0 oft isti - v: '0 45" m W.tv..r i al- vii i T 0 i "araera tvi Tal aca -W- tts2.b.zjaci sr...od F. A 2A. i 4. SP U V..7 e '7-* 'a -V Svc"! -- J. 6 n 2 - b sae' V4. 3-0?hss n v. lt;. j 044;:.7 i fl n 2-02T St nalkin S innl 00.4 c)j;?(4 sb nu.-03 SUrin %.2J-D at r ap4..n ligibr...ra+ cfghbi.4 ilot'l Wa til. V7 W? el iip c-n 02u 'a tik - i!.5' Z S ti MP ;tin tif_42a.t ;2_7vb N59.tin Q20479 'z a n _stkip b44 c v_sbu t A n ivho th 052 ZaltTlo ta -5''cni(-.V 4f4 n-i sir b 5-D..! jtjoi lbtrn b4 'P-Cifter t 30-).&!'J S -CJ-9j..S.!tik 0 JaZ 5-a 7.7s 44 -a i; s la 4.S"N' 594 not} Tafracists z s4--sare A 5-The) -_ 2.t4 no 3 ob p-mmr d'cl tic 04 - ".?3P') %- -Mei GlicRyt 4'bc%7.-Fercy-r5-6 s4 ci ai b i )' 444- ii& 9 rti 3.5-C U3/4 'MS'S? i Vt ' V723a ii>7 4- Tal. 0 -P2 2 Do GTO. b Cvlaiivt ci al 43 MV j-a V to 2.-)-4--f 7 vb Pr:4 ;al-foe-57 S:a n SS'DV lib b il trolritrwtrt273-pr-tin ati-i. :- v!r. 7 r rib-6.9-j-rott4iheneltaas wnsk 3 t4-4 T al l'a J ) Sa ka- S saj-9 n - c-- fou orw J)v 3s-;---tb ) s nu MV-4--0-b---u-TtrAAT-. c 7D-uTV A-! -acr - X t2.. a 44 % '2.)0(.4 dh ;Vj 0 :QOM CO 7wDc ---a-trht i vati i-tvo. vari - - -ib-z- c (r! ge.:"p="-7-vb s-..--issse.-) A a s-3-4!jonbi. gu t?i oci-e f. -'44- - gu- J - tit _ralkk

258 _ 4. lob i' ' A V\9 -tb cf s h "Q U!oC' tag..0g UM ot - ti4-coti.?*ketair3 ara!s-wina crvd3. to 7575 v2 74f.; 0 z 7 9 oih-p- bu.:.". ti 5* 6 co n-i-pc vo -acik ibp 0+ o 9 Lis 60_-;;--3 'tic 0 ej Z q4 jw 0 uj. ctioci -q.3g %--...-Lbld 2 53/4 Wal Lu a4u0 5? Li} d u \4.A.5 (Ciao() a ht 0 al. fed by jiik ru b 574-a0 0 S? ti ).5-Cloit L. & V))..wrJ) TUT) -AA.A. ' 0 fei g!. -ii tii -aq.q.k -tail si-zr '.'55-b kb ql- Q)9u> m -$/ tb V U : 4 5 V P a-itic-n o 02 --i25t4h.. li-i s --" G' 0'. (t ilo ill"-?0-?t. kl PO4 c ci.j>lata 4h of.bri -. L+ q tko l \\9 0! Shbbl va-dt ipci tis h9- -H -PRA- C ti\- \M4 E 7/f wa+ A )05* A rho t)l ubith Sf Se-) ' ilk CU.!/2 2 c r S"w-' - -.-JeCi -ijcal tsg"-ei 0 Lisj 02d -U Tb9 )vb Sir) hot -30-a Viid'aiJ \2U9;Mh. b Thti -7-)ok C %-3'T b "Vi -.)/±±nlj Jt-s2 t b)*> 'Db Ob ) "4 C; f)o (44. tfl N.a/4 t Eme="4- cl 3 4 File PCCt; 'M it %J4 \.--4D 4 ṁ' ict 4-ed kniata -rdii 4 -*no i t& Po nght...ti-- A-Col "-S055b SS v hitio Y.raSUL3 Lb W of tS. inel c' 4\! 4.5 ;'/ "t44* 43 ->64 ( chej 00- is it*ti 6/ n4 Joddhs- tu -.-a.z (S 0 b 2Ck b LO T.(Ak 0.. "0-0 0 C-ra l nc' (A 5 it DAM- Jail SW- -4-:55b") cripti5 b Sa! 4ov4 aco 4 Gli 9-Mcl (valicrai -) ''.).5- ttiko CV. G 4 Vlid.P 9 (Q -A5 l aeloli n-b-nritid t)44 Sb crn S!A ara alwt'vt7 Li bq 05 '' `..) -aid* J T 0 -al 2 Ue -(TC3ZUOV SA-V tro4 \r422 lc cklb 9.?-4 '' ra ti S-Pear io 4 04 ". LAS - VD TarP/. *a is'. -- ) 0- " 'fliiiffra S 5 S'0"5C0---M5- tr) C V S20 ho Rib L-4k)R fisc/+sa iti. h 'Tbl..A ka &U.hVai fin -Non b4 n ti 0 AM JO -- 0 C. tb t\t-.sq 2.P: -n u - v/4 S -nel a-7). bi 0+ wib 7.-.Dierff 0 n 't V2 ' ' 'to.5 cau \ A "?4 V C i) yeksbl \ a :TiraS7 l' d3mj s._ ' " _5' b q 0 ti ntt fc0y7 -. 4? \ Xki--- - ' -sql'fra +bel Vil S-S2hGt4 ra-ito 4 S6A0-nd tn -5Wro k; i Sb -it re 7 d Jha W2 intikk \\5r-Pb-b--3- j'fcoqfli b ?;-.Jr5 ki- ika a 0±69rSE0-4- 4bin ct -in.s55a -2 '4c ' r. lik çnoi D: 4. ' -2-rt )j 0 Ai ruhojb &Vtt 200 W.cir) g)nc A?? 2 l JM Fi-rq7baJ 57D 4 ProTJ'a-q--q-c haj El} G Jet-) Aco! 4 bwe D LAN k-k-t -n7v-ozn _ tanaacclo ti -3 -Me 4/4) -c-7 / e. _ el UP "tla v44o wj 4! 4? P.th l't hany7 -D lia!! DCA 747 Z tac kbblk?6-"plelatolel-if -..L-)5 0-- frtl Z 0 5 -D/ itinpaiy? d 7)` )0 i 0 ksj5. Jvi: a ieg " 0 )il! Cl-. 5'29 --.Li e2 ih *V cl- M-b q V bcfr?95 ( c 9- -J t S'ati--) - -rz (4 -ranil 4- `-Gwy-p-sittl-o:55b_o_ o_a_sitaixtt s)0-j-5-b--)ri-rkt0-- ait 'V

259 - - --J wrl ::v}ci ay W. 5 -ra 4 koo btsa --t-c4.ra n N -J>c..).A9 4 i liv4! l'n'' ''-' S `7 " :"" n"' -A).- (4 44!c -psi u 4b 4-- ivb S ivc-) 'Duda s' J.!. -t ypo uo.! tur boi iky -?4a7h s5tihm4 b (ratmict*./ s-anlc..)05- l' b b "al!6.5 4 no U 0 ti_...6 'sh K7_05 U itth -c.?p.)u 0 A/G M to rc 6 047bci -rac45 * NktPU s-)!ji mckpo \\ sic s w iv Wei ---2ks-hdr (.6-si 9paci -\-tai- Lib e "" b 4 'D)g; 6 Ja{7205 T; (lb ilit`cle'sr Tei'. A 'NW ' }r0-0. J 55b--3 (N SY tak Mr u Y 4?(-/ 4 u cif e -..)-KC 05 ufaj5 A wha 03 onb s u cn z. SOdih il 05 /22.5/ - kj)) el s.) \\.4. '5A-k h CU /4:2 Q go! \-2 aj. $ uhilay hcnois 4 Ss '). u tti_vici sr-loil -;44! Jr G-tr.i.) ii.vi 4-cr.)07 2 t. CO. nsa in s-bin iy d s 4 \ c 5 0 g (rrn_f siii- c:vil 4 sd 44 G & no id -aiyiel).62-t c loo>\ AJ:)2ef J ( -t Or) pa Sac35-tv-a a ili. 'illb _Sljoci 2.7o.3 V ' 4 T Cr it) k-rpi.ffi: 4 tire/ 7U. ti C ''M. )A Q>h igi--) b 4j4ici 5 ki5 D!..k Ua4t4 (./ n 4 b 9 LD) -;(3 0.-.: ti 74 cibitivp 2/04 r-d- s--)04 os i s?.( Uelb /. C (?n P J)Ṫ.0. "e S ud.s"' c'' A 0547 A/ 9 g -=tv.... W-?<4(" /0!-5-ahl D!S.-0 2M-- 4' A7N 05 e:0 5 te 0.? PEA. -3/4/z --U 4..0d4cot4 b 73. _. t/s bet) CT Te j2 \\N -Ctirk-lc ch 3 JD Anal : P r(ii; t.r4..*ioc m-'74 4: li r i b... 4 : / o5 -) 3 MA indcm! i -J5W-a eci+ 3/4)7 iril ho auir s- itni+ tick ti sg D tra. vo.i i tauvr.schr i iv94.rn m bo i-t -;(/ ( uni-4-jyj tcy U±t'pl$ orzuku cvlooiir i)-tuovi t "'ObJ45 4fl gs9 Jul- s -trf..cft i r 4. u 4 jefin a4 tilg'i tonq fv?vb0 Lai PT -C-.45.z.. n.. 6 "?...rdbvv c. R.- '; -2 5:Joel ( '9. 4 itli Sanat ' ik lull r T Pr. s. --za-er-r?turm ; e w pb... :-.5 t 4tsjp Lf et # 402;9 -wais.0 G... r ; b --"A 'Ai a i 0 0 Act / V 9 -A Trf '. ' '7 _ g 44/ kri-ff ' V 0 b SP (ra ' i i ' no. 0 a w.t. ci no -)79 ;." c fib 0 f PP94 W 4 5 s t 9$ Aar Z Vti/ rot r9r2rh -t) D...)? kn. o r apcto cog- qv 405b9u J)44P.P. b n Xlby. -4 vinvitect i_roas t-- 0 jj.b7t= Ocjo %ion n 5 sitita vcc askitt 'n S [ 'Wirri:fir ' 44.;. r 7..) crt (. n CTP a-)0 lat i ;-(49 n a-rin: c--.wa :0?-5jhol- 0.5 wiac.0 :;(2. 0 c-c ultb An..: -s--.2-nron orb ob vogisj..--rTri-f---fb" 2.05 a+ 2n ylit 22. i u faiii72.0 O-bt 74 Ltri Lilac le oc"-rre !f to vl-t vds -D7W-hi Lio "Toi-l wailsiti ci-tlaabm s2 LiA va.)9.)3. (nom - J4 $4yfrLb-Pla SSP444 4;_fzute\tt_J4444_3t-nar_2 4Jia 4 _tx..l. 4.)35_-4(4_ 40. _0 te c-... 9tely

260 00.? spifi o'cr ef nci7m-2 : 04 4 iv *:49 vcner -F ) b 5 b ma4) e( va '... '6. vv./ -3' V 0 Co 4 C-K.t -" -.).) n 4 C...rafi ce ittbig nva Si m5 Jr A.45 pr b -r?2!-outtsb -kvci a LVF kid (- ).3 tachr t.. 4 Se't LA tj sscii 2P4 u4s0i iso bvii tin/ C/? (. -A 55.5b - Lei nbii'l 6 glitti g hd csatiant. 4 og 4 vosucy _lea 4/4-4 -[ ei. _ar0 tiet )9 iecaj.s..: Vo F rs. i it. - i i. i - 'aj.0cl. 'c'b Vat ) t 'el (42Sin-Sj. slin) v li bq- C634 S3'\ CCS h 4 3 Thirtirbinf a f r -.(44 o a Yinci s(nitzTp)-07 F i -Fb g '. ' çl trbais r A c 3 N.'ll defy li ti4!ci bkfuo c4v- ) 7007 ' T St ) ith 3...n j;. E are c 5. oi -2-. j N )2-0k5 CW ltilli _et 5- -Aeni L a )- ` _.... n C c?i..... Ab b 4. no. b -a ookkb. o 4 Roo / it.chil ' ;-:.2. --V--5TC c. 4 ' is f di s P -9bC.0 ra _Mto" ci e bo _ 7Y? 4: =Vitt l`pbq kj tino4 Z ti-rig2fie-40 FN_ ay-vuot ihti airs-bid _re 4.3-h..tcr -v;r3 Sryo. 5 cvii d at 49 C OU 'd04 f& AcJ. U0-9 o mo g lij VD... 'D i 0 tri "a % uorbaj Tiv -. 2t-. 4 U vicin ci -n uya 4-) z if) of Air cir #acr ick 'f' 54j 76'h 0 4) -;c2. -eve?vs v olit!ti lo ti.). 4 q WA-VA oj-7 V ( '3 ''' i. 3 la v - -t.b ef si Q vv Z.. sl 9 ' -.) ^ l'i Vb ive"44-6tb----7-c - ' 4 Taw : ical-al : E-. S' 7Y _kr ' rrn 0 -;-a-crwrrs- G DT - - t; n.5 vp4! i ini-o-r.t-frb k/4n pajc 4 a GU 5(/ uo fs- >.riaj-r--0- co -la{ ti scen) o.i..rslja- P5- c-i/04..3"9.b./ i ju. 7.:4-4-cl-Sritt. # qc!u Sc..r5b 4 -pint? tralgl:5"- not O:t. 5n:5.: J-aG-/.4.-. %Ai G j --.(54-437itoli SA roollb ildb "..5' V -w o w sym-{ of -.a N rajti. ; Ocia. 0 trib oit set;7475' "a44 46 VO "Pdris co 0A- c".7-3-") 49!--tul.i.t s s.a.970-.d?efiby -act uoi.j. -ac () b_i_ kt40 r oij 4 unc j nay sta* a g Hltbili.b ra)t4 0. GGio tanow b r-r P 00/ 2 4c/ST 4 _. i.lbli -S7-6PP "-44 3/4 untl ibc- lia 4T7--rtwq J7:J a 733-A-ai -Lk Th?S4WliC4S- %-aj ObtrioCi - p m 4b 44 Sat'? Si U - C h ) ")-0 Vt.t>9 %inn cane :.2 3if %Pa -?.4 s: -Q l u..-c-cle- 0 tf-aati- -? 0."? 9 ).-} Str A? Q)9 ho l±)-_2ats Lio_tiA. tbs /20.)9 -S ct lc:cck _iiplok 4-74/ wr9 b-- ' ''7 L^4 Wr444t-4-0 S. in)..0 \--0 -e_ d L. Viy _

261 L9 V0 = + 2Lit / : 4Th?(H- \bug.; s 0+) n. wc- (toot) Ss5 j We? Ci i -rh-i-ra+sq/ 5--p fil c Ji s ki th tt ii-vii(9 -Cbq -VC! ji )45 CU..4 g i - lirrn % coy -wi ivy-a-459 ucou "Ztli Ail g -PcHt("^) k-0ng '")4 49-a hiattdo-ld -)Ak(Aq 4 el G US tr --k.v-i-ri e -at-d4!--) rs Li vot b! +5- Sla ( Joo 4i.74 'a-s-ino can/ e h/7_5%-9 bli -4stt 4." $9 ra5 iii-proōroot) P-b tbvairik WO ld \\ '3 0 SbC -k Lc-4 n Lc (Atm+.4-(" -Wrf -)4 _s---nd-tkka oc-- ).: ho vv r edcv.i cyl3siri '3-4Y--- f co 4 J...-.anot 7 to 4 Quo + h?j Wr 4 - P _ (4-9 -" %} ZU \"_G ( * 'zi t -cti ' ' i m.syv o_captifoi 0-2AbC ak- -5c P'2) bt reiti tv.. t.s ". U-dp'D. itbq 4 Cerly-7-birtn. 4-94c nlb 4b 5i! ("CC/ _4-40u S "-r? 4 Z uce 5 TVS JO Nnt com-v try S S bn 4 \Th i" W S /0 i7 A} itra.3.--a"? of 76 7 Ob 6 ti S* V! tl&ti i C \\\CAvi 0 b4k ZU O ludsjr(j).s-ji Q U\ s -0 \\ 0!i5 42/ -0-G c+ 4 lk i 4Se \gcl -5 " Cs9 '50M4 io 0 -- a PO t-3-4fiti clu 4 (AA k el 09(\ r ub sa. 4-w)s (/(0 5 ) ()Aloe' \\e..) b -.-nblbjt "7 (Ak 2/70..h5- ib 00 LA e b. c. " b. G ho gual. 4s4..7;p( tho st uhs5b u2tt '!UV -.3-PS \- gnkbe; e- yaw) t.44 4 a.) <44- istr.e.steari hub& cioq S clo(n 9Mel i Q/4/40? Lb ( gloo u4 A-4.; PT-Tb rick n U c. \-a 45 'tub su ra4 Y +Os -a44- va vs" -rno-- ontiivi 3/5thci -Dc.mr.. _k.)200 ii-ios 7 offq--.i.p7i. rtvich ob m p./b - ' SJ 3.D- Gel -' ) 0. ub kb. m(vi uo k forir-wq..rb G.! T sso ub-32c-th sailtd ccir-poil" 4 --i-s-bj. Acbcc : --au..k i -5;4-4 U. ra "27. \ ci p O. ')- 5 aho-r4 '.7 b. wf JO-Y->"?noLl \4Vi s : v ic) - ;!teu vs et - Wt -M 0 tslytk tt0fiiinr-m-5treidtoc4 "alli 46 V...iff 'a-cu:v CO Lib CP) b Av4t :Cfr! ctio u ci-i sho!nro or 4/b n J4to ta el VatAel not g b \All-N.)0(d'A l icn ngl. (A \MS -?=ett:ab 07 b N i d ra n G T"'" od t or 'rib ii. teby F Lt io r'd 44 9o) 4-iatra-fraa ulk -)?yota...r h 5473hb-ri?SoCki U n.475-jbr -.sok --ikh \ ).\._g b r i 2SC "2 vy r ' A - ch.sd - ) /A ti40 my co si b i 7 -rub TVO-Lrasi-kiW2-friJ25 -)4a. dr h mi-lri 3-GMA ----Lui)-3 LAcl.?\atdic: iir -4- c 4 to 3.-P tcr b- tiffrctr- s--)strb z Cib ta -kag a+ t n. il cvd 4 Ai uk i 40 %A? fop c t/hbd -.)(i mci -"ay vv.-.aci of voneue+ 4uh -bci "aci -ai cis-j a 3s^ Ya+'Pq --cliacia3th rotv) (M fa+ Au..ta..)--a (P?s- --2t-i +bids+ gli! vacio "P(A 4 Ao 3- "D. 4 oklrei ary4±i) maj44_ - _s_b. _(.7.-2 kj s n ci v_o 3..i4_2 _5 cicnc. -P ins slib n_la.. _;_u_b 4_.4.4. _ s/4ws. So_ :sji.-...2(e?...s. a `e V -

262 VY a \:)id.:igri ^- 9.:0 P-0:2 5h ro C C")"\7 "V "r^ 2) 4citkn0l % Lit kl. _lb.itivii srla Pal.}0 -issis wnl (it( " -( 0 ±.0. 9;m4 -:?ttca (\.\- u o hu-noe. e Sr Cv."`- s DJ5P 4-04S. sk-. ')/ ( -0_;0-4 \')4- Z /09 4(40 4 4b4 i- ouo. ifb Wn tl \-kii-s-(a4 wak 0 koi'd AT:Pnol jp <4 04- l' ut ds--)--. 7 t- Al`bi Nb 0 ittlf - rs'a.s. curn.i. (raici -Pvibil 4-) G34-Jc.2 -YRA --C u!dirms (y i -Piddi 0 G/.P-3 b -t(f W Vh 09 lijhoo co\ a.5-..s.--t sciv sit -C(J5- ta-ocn i cf-5--j95- Y:s -P 05- Air9 -r icr--j2tl-vc -th Ub t/ Ct' QW -Ci-O C -S-G ; LA% clell -85* Sbci 4 0 ' 2L47 7 acn itv(actnet NO C;(inleal +/4itsw) z ns P 6 al' to b Cis icit30-5-ii6- --eci ai - i' b 'TV '25 ha gs. -fstirtun Jao co D-Dot. c ntt "Rk -v; 64- ber+ aic w "-flit i _ u -i4uoti a -t(th -t ub i - 4ii- -err- 9 Abm4 sth-776w-ler-ta)94-0--* c) L \ al4/6 45 -kb iaci H-/ bp; 4-a4 slyti... --occy lvs-- vis s btik. ---tu i2 cvivial 3 9. ioxb 7?.) Sbn.!ST b lux-sou Q -).3- -i- c... 9 stivi -!.v } 9 (. nva.i _Taut/ ub uhlavvas uyal cvat v);.;-(0 (4 go laallibl to "3 S 9 "iik ;obi' o g tact) 4uvai4Q. bismo n_0 CfPinW s2ascb A:5-ciort 2t.50-.)?Pe "- - gb2-4 C - rt a G /lib Llb ta kw o6 fl 0 no (Jo krig. VAM SW CM-UV-4 a ni -45 9Ph t/6.5!) Thcli -73- ti*as" l' uv (*cep -ra9 ui} ak. its-hj ok s uo +AP-f how? Sn'PVA.. ' - rtvb - (Mg C7. T/bl.).+ ')Q "2 5'5 pi (m - Z 'M cf.tati -0Cio illio j.2m.. 05 ' 4p? (JR- olait a-i4s c--? i V` 46 -W fo it/ --D7----e iti co0 Di -p i t/hal l vs Tvg Q!5.)-) i'ai. G Oft-6-0)V'. *xi- -f-t o /3"2-MD g! -r co) 4 5/ 2 _ blvi iiit7 9 0n. Afot4 u V /4_ "a.0.avoii b f ( 0 T -44a it 4h0-4t-tratAA. lub c-)...40/.44-9tv "A hogaj og racy) vocrov--uark.a9 lo l wigklb :a qi gr "r h Jet vp-arf rti by i. 4f u--a 'J' lvb.5)k Ai/ 'kv ; nb kafia- c / C5 u 'Q ( oer? C") Or b-7 tpot s b'pft!(-7..ph 9 us.ms7 0J4ç ivb 'S ti2 &Q \ alai ok 7.)-ti. zzoz i f ds J-a4 covo- f 6 0. wib.4 vi-aitts' --attic () c.-nts-b 77:---? Pa i_ s "C/ t 4...vw cr f c m no jts- ocrti j 7 Au 04CtraTerfctOrW 0 "arig 'a tio ) c li Vitkb \..)-a-vyq T :i -Th -t5.!v 2 eel" '40 4 a / hi C b U. santn.+0 Tu cd-.z Tub 2!ssiged clam nar-v-s'ai 0/2 "if/j' --k '') b4 P- M5" r irbqkfr. li cli_no tv - -n) g (0 ) G Ob o JO ti 5" 03" 5-7A0 44 fit') cm)0 4 'Joni i ek 42Watu rilii A wrt c) 00.9 a-p a 5. 3.kt-4Pb Clilf;aPAR2 To TA 0 twty 0tO -ci z 4 Tvio ta s 4 sbo..rdlitc-c--vitik.)-afft 245 _c-5---).kjans tic> (/2--(44---tan-osio -iv 9 --;ka +/9 r) 44 arbil fiv?9 (44.-!Js.--al' go. -larq u _ 7ii-Th3. itubor estbs.2!ss.y7 :iiv)4 %t 4 Aris / lib T7/77 m i.( -z suw- 4 -!. )'ai '' 't _ -\---:-Ct n.(ja - c..5 r 50 lad

263 4'5 clo ur'tht" / hco \ r' / Vki.. nyl. );-k N-4 r - MO Sb( 4b L A..}» cpv \ "i? -a') u hoe cc'ti\.(2 g. isli..s g k --t a wgq-ki iv ` u ')/4-\ kwhilini 'Vico 2ek5 Cs "Ts-P\ (to ad/a-k U'll #4()-_ 0-c : ic'a G(J A bc`l -f2-'r SK *S R4 " k ta')-"' E-4 )D L4 o l.). 0-Y2 4 DJ'alki? 0^35 ya -/Q fr ef-r s a P- i.!. ") 4 J 27b5 rkz i b To 3-Arb'i tit' ital' i -3stactc 7-..r s2 4 -MG t' J9 70 Cl n or up 0- ' o a s o -).5- -rd -a uk V 4 9. c _ --' 4( - } uh 64 2 no tj jajjo 9 /4 tic.4 _ "Oi r:)b) '2.t.t;75- S k el P C dck a 4.;-' roc).4b.5( 64 cs uyhuh.au att-k. -±0 ad ol5.-a A+ u tvv-t -Alieak l'a 5 (- 5. a itt \ \\b io 3/42) ') 6i-i. st 4 (2 hwu-k kz - -flood s? c. ) 4 Y) viva ra Li-- il9.0+5-x css24\ _c- 0 3 (9 lo cvi)..) b. Vu.\c' c't C/5-5-t'Pc.' '-tub '0' y 4o( %:foloci#9 el-54 '9 6 QAW'!.) %.99 '.()4.M- 090 _ stet (who TD.Y-2-25 V :b + iniv 5.- oig 'D (O U t- -) elik. V \ _Vichy J 0 S2 VW '" - 0!SS9 ra4 Li v! bilk'? 4 Wl 5 C a "V V- Well 4b(j\ cl C4 bf A 4 A - Y2 d - 4P "e2 -*c. 74 7UV. \. L'My Clk 7'2U3V4 Qi.Ti b ") TUvl b Clo M wout -kh 'YT7. tn./-d -}ulyno-- z -;..pt.t. 4 b"5 c J Vc "ii J-'0-4 SC h f Sn- ycl zz 2oc. vet.n iryo z 7v)idb 9 -any q si5m-i. cob no. carati b u.-)o.nu -y.okoo uhs-ct 5- -a 44C i c-! 'cu b m99 4v)e J:b.-4_. Sra VV C at 4.5Thr. 4-"2"? A i vi ci./2. 02 Ue. )5r--7 Tfri 2 FS b ci 0 ra /b QM bp n 0 A )-0 col vo ch a_yoal 4. r r Qum &if c4(/ li& Uf b -4(0'044 a qa. uoot l e)- '3'4 b.)-)45 4i GU.S' *02k ie _Hr 9- i tif.:!c e GH.- / 0 S P5. C li \ 3 b3- rsicattlr cw J.+ kenb --- (*ft /09 fpri g r (-nail krial /. G. (X) Ct 5. :vio7 t.aff- _-- C:-..T.r."-bD --ld _ C9CObi W. b4tibo tat "? (44 in ct h ' 4M..-ti-7-3 -g.mc. -ac%a" - s h in 0 r7i "atr' ) g t Op! t) b.j s.!44 -rub4r-raturt; No Czi_scb -0 zipas ilio Str-.4. is V Glib 4ha. b L\2).n --xtraiv.ci.ai it* 4UPL4 -rdv\s 92 WV\ 5 -a tki-s-) bt of 4J5; C _T:J.d i v toy 7.? -iy li 444 -Tfr b 4o) CJOn t- JC"- C A7Pa 9. la GT- _c-fol i s 2 i tli.' 4 b's' i tib l -) clt a-vt-eh / 7 SRb-mil C.S i t(" fri-5-a7) g-5- emi3a5 LS 9(rag.3 '? l -7.4.i - UoU A7Lios \y ts- saci crini- c -vv.) ib=.-..pcf_._ - p a lib-7 tin b CrJ --Tilitirl:W acrot970.3? rt \ y ii sb ei sh ra..). 4-7 rav--"5 -a V n bqj -P 0 csr --int 4 cil---)-st --wcj.5-7) 4 4 vb 2t vr-sivti a - 4 t g al hi-) z - tty i rl'an b 955 ''' -v ) C4".r.=--ra- 942-ci LS ntl uo..roci ottei._ >Vilt45- -? q4._ -_0_ ire _b..2_z 44aCtl: 44 --to-di* n _-ibst+_..nocti- z?iṯ4-) "2-- --: Ci 4h a el ' (D) di_ girl lk)47-d - - -

264 cs)na-tb " 0S")J Gi. rei M U uo\as9q 4 co k.ubi -kouesi-fj -?! Of) lid o ulidnk--x- Dral- 4 s' ').3`A-- -co; i 79 litc ci fa 0.. u 40- z Tub..5-4ub+5-a4 e " ak p...t)ck Fel -a..)io c-tin col rijoc. a.i9- ebt 4 - }..7a.ibi.by icog.!jocaid c>0.5 %) 0 rifts cloo f't Jjfr-s- es '7 4 ythoci ti b.-...ra-}5--a( dh.7-ano- bn 5- '.) 3. -z.--a i 4 h ci S ti -i-b iti Llioau0-7 frallnua.. c--k frael wil a '.)! No Gb { On. / o Jna Cv07 Dri`9 hb--! -( %9 -..). 7abitc4ty its 9 -din clog s- J _ 64 b _racy irai bj bluer u b 2 tr0. -k 7 sc lo -nip -?..lpta VP QC D.fraira o -p idoaci rti s WA v ao c-aion er -cs)u0u7al.) {-\..caḷ...9 z.. EV uo!-o bsj fiata40. spi lo. b kpra ok 0 407PV n J CratAl -kb la. 4q/GLjes i j n kos 0.} rraci-s" 44M-i- )V 00lo J'a 4 o Mva "a a G S f C 9?aCA \ " j; WC? CC4 ' i qt.tf 7 t kas MAC T54 '')J0WOU "UM 3\J"- a_tacvl "'eel itrtiaain U 'a (..oit -2;)( c 0 9 o hold -a ci v tnii4s- karaw.z Uo) ll 7 a_s!. J sno : 2 b no lc w 0 k lin 7. j 5 ti S. k y r o slog\ e :4!.. z u l" -at.. 03 salvia u04-7saj 4 "S-JnO lby i lia b _47 -ka 6 4-aq 49.'.(Jatt 6A -DQ 4b Jh.9)00( a4. sb srarai lso cr ip-wv-c-4h til clim b j C -vi -yati-fopf S C ' C SS4)5 i i kthp:d 4Pc-PJ-47) l'0ti4.n04 0-i9") 44 07A )ktitl si: - ve 53Q 2j-hT LC - --Cb9 A t! S- is M 59 t5(9 04/zi gli t 9 liars'aaj ittb 3 9ti4kht W 4\ "afn bg agi Sb 'a g 45" "; t-i #?nbg t-0 ear -Ma "un9 Gme '' - 7 fr95- -T; fj b - a to oc-2.) -st ela k 0 t -6G --ki i Trp et.q4*0i -aocizi -a7t-tirve-at 404 will4) ran.) 4rkzacuoi45 bi b 0-2 sbci s cuet p biii. 9c-34 ziftbe* i -epi vo -.557sa 04--l b nk gu±-v_i- A Usbil n soic :: -tp-difav 3 F ).b? J bti V.firht/ 5 ti J-PM-.0 4 c 0 SW 04U2 'Th 0 AO.) 5 _ WO 3 )4 c.. ii r -379 t3 (/ alfelj 4-7a ip. -rp-fct-4-+w'tq S V -4/V i-vae) falf-toji -tapb5-ya---/-0 laloj. --Lq. G sac4.5 ' o _S-a L b -Ws...r ujullys- 2 aot-as.s4 ti?+.ccvv-ds 'spiv.jo u t 940j9..._ c laitj/4? "lb - -M- )!J a..) 05 42b 9..9 Cid t0. V-tki y. 4 Cs\ ST b '" " " -/- (J a -Y ) 9 (..5-5 b. caftubs-sb p 3gra5T/TJd...--C:a Ls 0 iew4t *- fcisi-fit:4-databi 4 --arob (49 -s) fras{ -tub Wpi wn l-c 4 -t-j'a'rpnoil..7 Sitt l imoill. -etcher-4_ o 6 -W404S- LS iral 3/Yraci-art vo a ssb v -?) 0. c4-v" silipe_9).._ityt4:5-0.-a49_. al-(5.-2 h. E _P_r2Ct_ath_ $a(4. tli_kci_ cb) c j... 9P 9 - Uk 5o0 faia9

265 -c u > U! N a lu od3 aj 2 9f.sn_c-.-auk} o ovix.. hvi Ao tu 0 V tra(eit 4 2" 72b 2/SWSDC/ Q3*-3 " cr' 5 0./4.S.S ty-) --rtictti4 i t-) (r9?c*n k29 J'an. ')U Sli i v - e -A.0 h n ( a 2 - V! DU a cy09 tit aftsilb Pay) b -am ti Z. -no m v) si b. - iub aj nruct- Liner i p) 44 s2 S t94 'D(44. lb L GnoJak4 la/bj lab--).n t-ub.ki iu tai Tub a Li So \AJoia ( b "4 4 smçi 44 4rau- tot ra 44 Jcd. J oil bcrt). lain50 }Si+ 4Sti 'a V- Av740 P b ASht c4 /lib Pi D.-J mil -i-sht-obaii 4-4b2m th d...)a ::: -47J)-sD V \ ti) C- CfrWrirl t r-a-{4? 4+ LiJbal) Sbo t ol slcsj: 0 0-3'2i/owl/Pi* Lib z-lf..h.qca Stik Gllhoi 9 4 pia cr At _ki.a.i.. Joos-vibLi 0 5 an3 0 7(2 bis a-q4 4--4t.. 4 sa ba 3ht in -NV j( 7Vb.0 b Cf > wow- ' 2kt 9 ocfleqj lib 6 "att-b S ) io 0J G. no la J6ci Jai.. c 'a j" kl iudi.cy ") ceij "D c _V vs'.40ora 0 utkoru.--4ti c+ 4 G ij.ponnj Pad r cnrn ata /.-A.AAvi A-f.S 7)4-4 _sit9csou 0o.lb kb9 ua isti Jho--7 0 / AC- 95 "fr -S>2-) / ye M( si kx ail+ a GT k..rtn.i. AV)t\ rstalle: 45.C ClActi iifrfsclirreqg arno4 vel Cu /0 0. 2n.!4ou crot No)-.0Y) 40 tv o Lib "yk e! /-044 i ibei b 7;4) ki 2-Z e>4)*j"?' A"ficti Q44 A che Ctio -lic c"\i )4er 40 4 v u 4y;... Li 7Th A.24 'PM 0 ha- -a ibb a utali.b MS J-SA ' LA bt..)b. b 4 Cl ) "7 ' r ).cf a s-- \ 0 ist-74-odrat- 3-9cit-9 bil-ret "iii- 9 /25J.Ph5" Ail 4Sb-3 l bq ia() ta sh tvi: lo c(04-tb4 a- b V sr iii. 0 \ki zit's/ q... )00Vbtj 3v.0 /coil t7lf?all-k-t si 'a\eals- a ct -k.07 koly...4 r S--DaThit ba.h st 4...!erb st v7son wii anrjlbr bz -3- ivy -0-'0 5:9 b.f./5.40aq -F-40::: -fi-prsci rs-raclio "xi+ "amtun ltire4 'U -PPAVD AS-2cibl..ṣ.vv ci-o_ it 5'..i9 3-p.kipi Me? 4-04 f atart b44- Saa vhdtub ' - '4 cit. /So ajo) Jho 4 j b Li...b -hp v- 'vo schn)' : /Na.t i GvTV.ti Sliii WCY44n --.5W40-6- tit- oil T..)p-aj scu raa.c ' ; gjkl oft/ s 4 7Thitio t-nicieztiol erlyv vif Jai-A& -9Uuni MG: bblm-noci 4no vino r l' c'e>c o rib sbcn ApiirM7tr t2-7vrzykr i'd.i.it Y-2-- ajoo.- Dteo 3-3P i o4..r4b on. Tufts-3. tacjj 4 6 ;P:- y j-r3v-as-js 470 is uo--vċ...00 /S.. '4 fin tt: J 74..nd it" - ' i '' -al +-A N 35 b AHy- -sb m aja4+ Of 4nG licno ut. 94\5 gua4.tic y-wals.: 4razi Z S isceth-32)tool A r>.7.;" x ' '/_f /4- PO SL stm sb.--a ti4. tn_ c-65 0-% a e. S b e7 )) -t!' 0$0-25V :FL tin shol Sh D4b(? L St S-DT9 5:). JR 4) c V 0 ii 5 'ean oral i in ljed uo 'a44 -S" bc ')5- a -fra ttc G U l'al vb uo!-lineflub U 4radn t J-iuty- -7--fcj --ocila 0 : 0 al b; -7-"s4s-b ai T 4 Litt-J-esi tar -C9( -9 ticqs Th-044-si2m-b c:bial Asinl- lk..a.42lg.-.4_ e b Lu_!..b-4. AD- Al QvigiAta ;c5spik -cab?5_94.3 c! _4_4.0_5_ 404_ v S. F Y. j -lij --la.4 c-c) dri - - sic( v cik

266 AMS 7 CM) f.2 ere.- s-ntrr (--m7f" b fl orej g ig t n ave *i n 3cp 0 `-et tit her W< TAL co_o q r_airclkt Pr F. nrii dr t grn n ny 005 :4 2 A V 3_54 q_c C JAL/ q clii _r r reactrce q ecf4caj io ons at Lcir./ oiler et(y laueticjo Oen nes v)& to ke feeu.a ig en elcl vi -- c _Ci/Cair aç li 0. ittresteir\freenl feta pc twit rocx solik Ca bovio 43 7 in tie -7 reptfrers- 4( em- remcoci befit ani. L to ell core fe.e rat4lowi -4 nj to o54c ccrosj i-vre-sensit; ve V e.;f Gi n c4a's scric ; q5 ni./4-s-i sc sa feetcl egssjt. cshj\'e_r flfj 94. Ø s3j3 its She S q. q/) it incre;6q Cagle ail. egprin`) noue.(4 _aro se 94 tioaci r5oi-ia) Hier cbc24% hit 0 c\ lith o Nrst C ot Lfill_AsiSfer ncg.rs- n ttj -7 -) roilile-c Vi.nr rfcse_nce now) glona wit-b 4 ota() augrks-- cc cowrse r:sw T nepti Locicb estaicim qd.ort jjf-f-t keirr )q}grck oshqc jo fj-ce filler in of-sep -la Protect +lie ( q b_tt.s" /3ajii 5 \\ t ckt(e 6% 03 7_ cat 04t4-sei;:kce-tio..5 ism ChQ C gni on Sec- -c_4.40di le 4 -Fig\ --;t7e jas euil oot co A\rtecL ocus kt Qo urvicnocso Sq\-c tomiteraciiii slsoopel koca AkveA Lj hce.n Gl o.s0 kt 4c. Sfo unk LTS-affesr ot 3 ASH\ \tit pm Warn-05 Lac e -rort. Our oc.s.) 2q-} +igr a.s (isl A r AL a Ser at_a(...e-sritc. /20Ls tie t...)nkntssel (Sk "i czo ets c0-...-e 455 V4C0 9\4 -hitt 5cook46 l..3aoc4 Cl tit L. 45 lactet 34C- L.U4_Stec S5ierk. for Vil e S roqnk cuil coverel tries eles 0'07 \4- t 4t4.5 in 4 5 VitAL ViSwi. occ ki\-\-te 5 i rl 'Th. t/2e.0 b CiCt`N"i evor u) n- flyt }lit A -Ss cifteat;n5 qc.* we Ce'in e. o W-our0: 49/L-f4.55;44-(. n 5 knk k\nrouti/2 ;4_ crib go 45- es hogtkti: hqr4. A.\-\SSA-k- s ou tn rxt\-k 5rqS-5 Co o cerk ea- khce-nknoce...b ca- ricre l.cyc\ n AS. (4-5 5c.L t nro.490 _c..ili noe \ the_ros Lo Lon For sone j- n vesoca *05 4ff 4 t \ ct45/2 once CloftS c455; e5 fe-sucio c rtly L Oir...ylot n`cvc-si ac Ot4{- r"k"k.ft.

267 ._ 54. re v* -ni-r7; c-te A tro) % orc-vie fin-`..._(fe-artrvc-crii-s-rn-s-7- Sust_/2s-tpirei. CF Erjc j 30- ki q SnirK on_ny Pi:tat 4} hi- s- c...yriferfioo jqya in to.._(. nt_t54e.r.7 -Tio_e_...60 OnS. Lit. 55;n5 04+ beci4se be 67 Fsi- q tin q..s.c\v\n C.4\lii. )±:i nit ht A qiiel ne for eue-04rgi..pjan b_ere_b_cattg mq z rqrse i y e FiEs_j_Cc. lay e ( 7 ( C"-- be cq4se z gs 3i7ii kunel ±g-ri spier 4AL 4½t-c- bs 0 rk<;n5.5- L *V45 nc e5sn lc.; Li coki r bn ci} Ccisic wcs- 4oi4tkc la4c_a ol kv) t. Ks ;' 5'4 ters-- (h5-c- 'S OrgiferA. - 0 cirri g o( 4 ro q nl C q S.-Si...Ch el vin sysr. 'ger 0 ale fas i to.) - na o'er -Cc Ca 2# --bo Vc --7 (.4 it 0 4k brst_akk_. csier tleitilt Hit b o y t ursi-s- 04--±4.5h; _4. Deill- 4-8" V talcipi r ti ix i _Lon_ ;i _i'ig9.n k w_b re r; L c cvls- yvii_o_j catncti 7 /44._Cosie Zsi:A y 044_5 -A sorf taais-butjhe js hi-5w i eliia Stio\ck _bS ti?.:0 cs ler _her cd_bi_e Ge_. 4 niff.4.5 Clegg-i i hqs...lorie 00 her- tem lecsi ons/0 if s ys_chosc /04 gg n L ail_ 4 r to. oft_t)94+ oi-c.e4essfec gq i..) -00) _c_.i LSorKet O_Loc- Ct/4 itteqj t--'` 6 i f.s 4- gat cct4 (-Sam n one iii the sa otai`ic qc- cerfc - WAeet "le.6- rcif /si c ; t tuiii ck bik -z)b Cecile( fo r fly iksfec 4i /04 seen n nle. en 04ahAin i Cq s es 04 q L r (.0 fr Wes. c - on n.s Su al A C 0 (Afj '0_5 is n oj 0 n 5er j. e S\ 50 i4-5" \ r i 52c L c9.. (-7)9 e 7 in) i Er- Sk4.)e-s- ri c for q n c neoi- cinl-kica 'Co roferepce +0 ny co alori rn..... _.. b cqcs- tive ck fc r Coo( ' - F n tie CoCK 0 4 r - Ell _ i A oy H \leg-ea 4. - U V) fea 4aL --- fis Far %at. g 054 _AL 5/0(-. t t ancli ct e rest k Sr) from tql \ )5 0 ccena. h 0 ae-ver 6 c Surs i-s- 04 iv %i k n cigl c'i $teer tuft'n :nve liecv 5 AL4 Fo r -47e irogial_ AS the ii r..).cr - t clot?ten cast )c. 45- ther clk rokks- 44P-sties 4.0(-)n 'AL -3 CO KS i J. i 0/. efilobg c ooti-bc5 44 beal ci&r_tvo c_h_ ACtive \ ctir ci S 44.04:45 4ces ftsms Li r q bii 44! 4-bei 54<in oiler fine 5 fo g _ --lic Ka Putt' up col. c-ch b e'o FC in S O en if 0 i 4-\/e/ natin _Seen tt tic cut-says- C g 44 Nicti q i. bi = rshe.t e /7 til h:r e.oa.c-...e- CY 54.-.t" cm-rent AA- 5 i _ cc Zs irinn;n._... b rice.4 56 iiiii! qtr.+ vit. 9 Lsvien be ree}urro-.it al / s i Le AL -i cinks ne_ ci ("sosefl t g i t.4--;7 ft.5 Csol.\)9 (-Al r sism q cc.ef_i_jile. clotaer g ni 4-33/e. il A Let Snic.p_ t. iccefts c. lotaer re. - fno..)e-sr c. rose We Scent

268 A le. 9ZA- - A \ \ fert n t k.s n k\n r Goo. A\e;w4. \ n C% n n n ki. te OA ) a. j4 e Sii%ric leg +hi} Lit Sceti -by 0 c e -un- f-i-e-ci-s- 0-tmf- sr-r. i/2 c4 5ril /24 rl cik.s' ni lie q ri- 50 e;44e4- -Pm_ -00..e.ci4Se 4ni Kmicer 4AA. yo4toogilive enle.- qt. An' HiSlo S. ev;i-y aton*fectse 94. (a_si-cti \-c_ 7ect C-7t ercc-')- 6e c k q/l (Meek Oftb 9 cci.ttia t J ek_c:a- St}-`c SA gortoo. ' ic C idgrif 4) cst t_ k4sl_ +7 ifir 4 5-_corcacrL 9 ts r floor kl A)t$ k. f l-4a c..) ctr e. Oc 4S /2qi- r e44jASeC iityl wl- b L fir) of it c cool to )0_5 t. j_4/4-lo A.. : -ef--c st4rj-c.4s iin 0 pi' 52f tail- 4-cei;.44Arr4S5notd 4nL t cm+ C/-7 n4\-- not ko easc. tits tab eirrkunenflo-o- ni im_ve f-ar 'rhef \--\ttl..) nvski-'s- ttit. e0;4i- oc bc. n R.5 ot.5; m 'cc 424 c.g4 liscavc ciolckin noo cull k-tlenyec S id le A Vr Vits. ct5b- /ears oil for rel-t-s S4Kc.- Z -44 et/i q.5ri fio D id lo t c 4ci c Li fra-ttil --- AS n FokC e AVc- 't ; 4S - tiel-toombwf thq.. /e- Ci ca C. Sc chi a.3- t le-v \n n 4 3t on f-c A -W4c-4e-rote C o0 i49 jo KS fv-kmr Yo W OLii % ccot sc. s\hv. cinserci /2ers etc to She N 3'# till q vi'ro -. 0 t tolc / 4. `ff-er Tt t') Fcct i Cirkleflen V ").C.A\ / ti.. a4f-ss Li.. ta ank-r:\ ('' n'c rt-s-ronls- (...Nc H q ar K /-0 r...) n;oe - (SciSSTc. ilsn \i- excicill +-ye qverq9e W. She.r 9 6eq l-_gisr r s 'ids ' /2 L i.3as- 66L _She ev t...s" it.) ri qi ' VSVC il sni nc heirs trir ffefi S b es" i 0-hi q iictk. A -Voo4 5ker Sim. Seems- tik-e. e.-4c.4-n TneL in 4( N zik SatagowlZ. ex -0 4;iii k i s. 4 k.l. Aftwa iis\-qr.) L c...nntic e. q vic ko t5 t ive. g\s-o..5;viig ri ;-.Ster e qt 4 4 of luitt7co35 he f;34 (s)ii- te) -*c cror LArcterck groanl. bee c. sem c- fi b :hi ck* \..e Lytok-c& - n Mr_ ko frat l fql; )04.7.k+. 4rai 4- N'-K. flass We 0.05S" hi ckel i n CVDCC S is-.._ \ \ o t- US. D 44 5er -hoe cd-he-i- :c4ttrec ` cti-e L CV. hill. oc corsc. pictir retiq nrsics-t ra riptirveextl A ngl-i 0 cna. S o : Pro ' L Et w- pq Gt. a (3/4 C Ettck ke_4fr_ e-r4 n-46: i 4 - AC/4es at 3 c\ FeAf N9Se :C (55; t's S ois-/ ihr TA-k-c#-Az-oi4 t= l oi ti neis4re. 4 C GA. # e. So %½n beir quer4 9e _f_er-s e n:l enn..5\le. Veil tivii em.5 0sko\na_ cinti-/ n )5 mikes- *.r fee\ 04. L\l e-r_ptv N -c \.45 n /2 /44/P n3/4 n Ai si6 ova tqtst_c J Q4\: 0_) t9or ic. okr) ll o Cc er e-ss /44 et on 4S-io wii- 'net csea tsysi SC-X i S. NC j Pi -A 5 5c helstlk be4-4 4A /4'se4\ 4 5 -= lel y 04 ice.) 4tAL 5 0 moc' S &s f4oi:\ y09 etx cl 4 _ bss- 4'4- ft ille n tie - ea One- 04.

269 .A- 46 V- fer -itcf -erccri c t4 e4 ot\\ s.o.; F t act\ kit]e -re 4) Ael gs n ke q Vvi ce-r-rectisvie:terq-s-on-peolter_s ' ra F inish Wytit sl u r/co.5_47 flcini. 4 n Wer Kai 0 av ni siiters arlc;ntl :i- bc-- erluk. 00 A-o you reai tq e-alfi i il iovt..) tje 4.)-t! il- ll lfre-5 "-)nciver f 44)ere Jon et-tier :leck Knocsj egbo 4 k o i-a tot{ S Oln Lin' lc hie C en4. 4i-i- liar) la "rt -tic 45 (5-44. t -.nricle44tai fea c0_- -ci-ii *tie ftte4-94;- S ti q (..3 7 \4Ve \04. iv -5rirejlie cifienvion oc comrse f c Pinks- 0_ tiff( o tic gassi-45_ t bun" A-AA_klo c-sn\a Ansiser his- 4e.sf5 0..-Cfc.ij fornott_ For 5 -re ") Pi "ill it t 0 V-4 'PSC fl? lie-sal s taibl i SitirK 4TAStli lae re el ii--c WorritL 4hen li r eqr (AS. i-hci_werc trencitn\-4.4sh.. - k WcA # nosfli bac. Lsore f4c-ens hsve 40..swis-- jo vtl. Lis.3-til eri4riii 4/. Lae K4et-si-iol }_h_t_lls. (AS 4Lin 4 7'0i-he Oc L-S cik_i) i-liel tolk. 4. so 4 so x. Lofif -}WinK we i riowt hiro*-49 e. h o rn ca re em lc) S 5.C. e ouel lar Soler fro m.4.c-if ctri. n "at VO. k/2e S 0 t givm eij. e ;S. Viso\ øç /cat loitc h_ le%slit h 4 L 4S- _b_otte t he tied Start t s &) cis- fr- (Cc 5rin s-./fl Aocir cc kyla rir -/4-vien ErZ c- Sc S. tesith 4 c-vi LicKte Co L.h g CG3/4 j5.t. an tiekroc) A n cy ci5v-cci n.. izq-s- +(Kee- (-Man t wig F n rst foi l- A tra-ther or Sc3ker 5 n cink- t L44 'Jer i ver jesl o m g Jr F. r.i --" t. C V. ns 44_conli c4)\\\. a. X.Z./ San St Gre 0. 4.See er c lc i'- n o4 V-vS" Nes as he conve.ssek.i 6ir 8 -ill- jrcr nq-ittra n For ;-ft ci:f-c a i ii_j 4-se l ' K4o (' ra /7-4j- :4 -sic F...t. fyvi li t"- e4 cif xi catt -ko Kee. Lwt-r- rcirefif s Ao -NeiseweseStecc M civ- scic w ci lawny 95e "t>4... t.. qi s- iisa n 50 La/45-4\res 4 5c A-oS nncriny -Nei; r l our- einl 4Se. Kne 0 ve 4 4- After \A6c )Aki tact orn 04_ sv talci te we wv);sterel- 4 -ni "hici LNere -;43 - line ooratas' 0C lain KS Ls' DC ihe LinKocf) 44 we c.sera n er r till A 4he4 cciactl ur r-sent F QA k LA ott -. i n Ve 4 La i re-es 'ire Gin Co /o yn-54 Aals 04 fecorel. cis flos4 GA C-hi k L kaack 0..:C cay4 4 COL5 f-c-ctss on ti- c:5- tt- c Ce-\ ftrns Arri 4 -S- L)e-- N_CA0SC-05e-ii?C r_ OiS e-a l erf) _ my tiot eialsceehr to verec i ste- 447c 5e--" re.- 44(L k- 9 CS inv to uc-tnc. it'443 oi ) c-go conc S-. c.c.s i t' le' 0 (-3 - it CC c k\ ACOuifiL ''. S' f-r lears- notz No VodA \\l c\ r jo4c c C -2 on ni i vipa r.a. Ank.i e-- *)4 05e (AlesL;-t;k.eeeti it ctrni anii vre "t 4\\n( U ogr r %ti c) k gol s- 9. ishive -) 7 L'ish. eanri es 94 di Sfrk o at. _ a 4 kite ± 7 grveik e cl/4c/4 Cep -CL ant. - z NV Ac-L /40

270 44o 3-coccci.e ).5-ks-- Tr ( L ) fee-) 5 4- gri7ccin 5 gs k yle Froo clot th gt Gaga. la n obble/ Et. '''chc etk-_ Lscs Cl out t bersekr i tiilk \nit -floc 49-4rt o f f'ites- fo net L io c qt 4' C4S fitnṫ7 trc"-- 4 -C g itc4- (") of.4es 44 +hi: ei-vs ticket n oi t ColitAiAALV ie\trki LanL'irtb on 95c 9.5±gfc ot Akiti lortico_ i 67/" rec;ifri A -ea lienn_o_43tiiseac re" oveafr tcon thoi Phrspicoy.a. 0_0 i0ofe4- neel;/th or c cir eictr Lai r_ t ssa -k5c4 0_s ritti ni nctitsespeciakil CS' 644 bcl il. - c i L c-i_ i se s_r_ 94 Etic cull- L 4.c. boṫ t c 4. 0 soc two's-omit 05c 44q4 Sutfortoi. stoc nrel 4+t art qi-s q trot? coullnk Sterao NSis \-. his Oibrc 449n7s- 44 }hcf_ in e inj -- cot) 44e.kke4. _in n 5 4s -st ts 0 4 Ls _A 49'n Vets 't tietrtao_ 0 -M: k A t S Et c b4l Se- /. A ii 4- tvss etten _ nry j.. 4_ c4 S er_a leilts 4\ iii.nt togs _f_urel_ 4.5"inr if clocs liz o pet_i_c. s-hc cr5fc0c " CtaK L\ / -St ii OCkert- --. \--fort.sk tics Sol ha SCrGiCh a Lbsa! a 4 Of CSSS it L\ ert q/44asb r_. Or tar jo oled i-4sk cin L qcl Qin fort of rct bac. ic ;- csi 4 ri-t P r\- ;- tz04k k jnteresfin 5.. Sr-e. oloac this Labatt. il60 5 aure4e4any j ) A oci L S-.. n hou n4c Ln c.t P Lss.Sti 6 S c.fb 77"""(\ bc ep \i C- 4 -Ne s t RCK C-454' 0 t cestg c LACS s tar'nt.7 a 4 > "(- CO t "t istoor ka9r trese...- -tkil t&st t ti p 4S enfer -lit- 04-F er 45 i? io5 ei+ hejigki-entis 6 _0 Sel ki n fn Noer _ l' al cck - ftio V i tc.) n n.5 roar t sc tcj voll tom N-} lc techlia ecau N` yte 4k--cSSic S- Uc te ns P k\\ ok / C.K..- A0 n SnSil a n 4s She- restonl-s--vcripoq tilyftl-bckw) -Wm. littr.c.. icthkgkit.n49.6 -) M \- -Clic- bis t9s hcri 0 0} +3 v05_ t gm 04 0 fitfe.r% 5.ceitl(cns t..) 400) 0 s \ s Mt. la\iike Sic ckin6 tt7 Lool in rofq n i cts on - UtScl N ti kc.. s k. reseens4 MA L L) c e)(at cinse. 0 cs n.s" btfoce C4SS it j-lickei V; Cr fqc e t4 r ctac insf ni tedh re 5 s st> Xvrq. 5 We- C.4 See c-k- WeCA bit Sir thkt. exts/4 c.l.hek L4cen /.6resst " L Pi cc i ert "Coen s6 est= C.-55 ;e uss- r-eal it op b 4 rn less oto.. sbe.:_ aire-cly. \;\ n S we. Were Sks -ot-hns 0 n\\ 0/40- SuCAs- 3 0-klL uer Soon sec /2\ a_ssc;() O % a.a L top \ -\ \*6C :-C svic 5 PaiS %nt reas - i-a-ittreei -ol 4CeL erec-:!q Lk-.)AL 45 conc. k \ cinl. An 6-. &4 TSC ell -Onc-\O leasa ct \ el co.3. Sect cdrek n\- Ev n c- \?.4;\ klne leas V n \. 0 3/4- nestl.) or q.sh g oci j t L. Zxri 0 tst-n n5 eis" t t-ssi-c- Fmrtin 04/4 :eiqsani-ti - s Jacri orkk e-r" A A!... \oth q 5 fist.-/2aic kikvl e ratir ;a ill et pi-_ if- * k k E Oc4/ 54f 2.') vel.cana. r Des- Y cen -vie

271 A A ig P l. ti ) i - i - a 0 VC t can'aveilr iit-r-c\-4 -n The.. Stehle 7c -b.) 9 tres tic. anl th-t-s-/c... 0 C0 t vt 4 GtS Vits F-Nro err 424 w n'or_tve. imolc - hi-s e-sr..s. CS S t-s WT n Ke 0 ii n n 9 - r. i t gull- The vial corirqdy00 t c..a.. fi tca\ 64-0 ilt nni ori _i_s- i ii- b -r eile-i- Sea-n Lie-Fore. X7 C4. 00VS 0 k- lan tveri Lcot tiou -sicsos_w_o_ Dace ookr L. 4 f ihz iii - h 0 0 ken_io_ boll f 4 re A L ors*i_ o n n n - _6 C_ r.4c...t 0+ CAACc l ov i e4(c itc._...r± i -9 4) Sol< --ineft) otra :La c ;- / rsns_i- 0 L-.3 h bc. 0. C ny csrs-} ot/e)sr /- foe }rvt l isssilt.) -c olle E" it> SCLe.ry n 0 t-s g ni- e_cit ikol- -r t.)c 5- e43-cx e. /4..) _sc eircl 4m-it t b \-visttcli L.4 4; th ot z. c.col nevc.r. b c--i-cike4) n /) :_<r-±q}- y si 0 A. ye t) 2 74_\-0C tw c t Lsg s- +nall aik qi--erly Coriy litir hil. n 4 eftaz ti Aft. loul -00 t o'sri 0 ko r(c j or no ---C.V. a S ' i flit 9/%4 44 0"'N CdoLOL t na l c.43- For n raec t- $can rr _C... AnL.74Luncoilici vc- r r7.9() air \'-. eqtano i t_h_e -r A S7 lac 5_+r.A. ±w i AV ) C4c7 0 Y- 2s e-lcs- 444 _C urt ty i i Do K. V3.c.\ L /4 ) to C 6AL \ - A--)Crtke We- r g ht -. \Vi lke-_t_nsic0:- 't P QA 40\ L'Sitil C..SP/t t 44L g /43/ ciii ii 5 WP n CC K /oar Lc s n Vi.) r r 4 0 '4 ` 4. n C s Li US 4 n Ei 0 cs $ v i A ok 4.. 0t-c. --octii Ai() C-q55it ric cks- le.- \n ctn?..s- 4.s o.;n tk. V Wt -.Aket r / c-tql" Lis b 4 n4.5j-r i- i - ST GiCn.5 le-r lio n5 t 0 4 as 't./0 zr;l: CAlr-e-K. AC h ette-s-. %l eo 4490 C0(-A- ra; r o keqfpr- S il obp S-S- o rn-c) -- hr.. (=l ilt) coutr:nb +WC 4 n 4 y CPP-4 rc"\t s V olleale.r snl 3r or tilimcircr-s- 4-kqc -flt. r3rin C A 4 -.) et-_ Q. cclike c4 (Ncy- no..--m-.) f; 9VA- flc.s _s}.v3 ; o_s_stdir_l_ce) _ r iss-pf-q4- _aokic _ insk) il chvcal 5 Xrt. d4\- k i9c K;b..._ Ail 5rocen - 04 t)_ C e.. li yr. L i 5C -57C. f3r"3ari- C arvintr 4n! poo Stoo - i n -vii57-a5tb ACt -e'r 4AL (^Sets- / i b.5 '73 _'VS C f c nnra._ tas la e_t- cats- con AZ ).40..mq F\jc}i:k lb oucr iro ircecc i -.- Str n {- b ( 5-s i t vick-\ csnai ne-r 704 cq \- ry -- S ci w 0-/2 ci VL4 5 ti n q S s ii. -S eeni p city t/ 7 ) o -For Soc. SkooL c 0(-)n 'N M qfc-fill \CF\At St43\S)5 -CP\ A t3cts- c'"' n'a c-fic-e- ekti- 9.4\ r_ktjecji 0 n4\-er C- 0 k 5 Kte-3 # "/ C-4/ OL A- o c. S ; 5 0i- c.trl VA.CA V L9.0 V) \n.\ e \3e-rr- le--/5 3 q o jarlicc/ S ;-\ 4. C- q CC- L3 6"\C t CA C-"C N) Wm VCciAi/2- Ur) Prec n SitL c Laefit.

272 A/8 --rfic4) ad emts4s-;c e4-5-i-tit-c;pro o n---p or Prz-hr - g4tittor- W-i--6-- it- - _Efic./4 - raft. ta ctr cr fel its" rii/ c eina- _c..cmill enachtotoy Sc.e 4-lie (as Lit totijk_olsial cir 4 /. 0 ih92 hils- 'nit 4S" he. 9 g ra A f ti c b pit i±gga tit; r's- cc S ' ari t ta r 00 Cc t C5i-tnj t 5/i- la 44 - p c.. G iiii.. _/2 rt- Li.SieA fo ncx c-leartf y_out\it berm hi row orice i et; cna- s ijt4 ell a f CAc k/ kon't._._+. tr s? le. cak±if 6 cef'coti) 4 s- pi() 43 S - 7efe 0 bee y_04. (Any 04iLlset Pit- 'TM!tfi.)})- / 'ail" ii-iit ate y Litii kay feciej euac \\ wisyl tl e: ct_tylccliej) S 0 Qt.444;0 Our 0 c_gtil 4 h -CP kl3 \ \\ C. kbsit `riidi z_e_hpfric r 0 r_san.) 4 q_kc_to. bet? ct" ) : ' 4\ cn SO+ s- N4i-ur4 t 634 M- to t ea WM i'' 5 ati t Di. +6 q f con 7`in ie te- WCS 4 hi wiscar littvz c.\a 6c.c ha.) CA la 4rtti[ 04 at or...)/7-00} j/) 30"445t P4Ct. f- t ik.49' et-/4/ lor.-nsti /40 uaers+4nl esi b Cal qkre. ften coi Cr c5;00 q 5 -"3 cite 4st r? Will V t4 e-24(5.0 S.-c. SO Sti- t4;t cm P c"etca on f - Lt. i ll 4\ e--0? / i... 't eforlice 0 kri cfaistat oaf of lour -.).4k_tapoi - 0 4ct/ y oq smieli yo/ s tic 4st )6 col f ' 0- (t tserifr f rci- eck i-tric- c-/ill 2 4GO- lopn-s eil cily (94 -) ii- n -s c th owt bcr 4 t 3 st rect \ Ott x_ca4ln\-- teaue-hcr even n r b }r;t. So t -}94K your _434ick with_ tit LC_ lattly fics5cs)/ ;0 ;q5 Ai- +Vie CA.- in verj.l0 ft. x U it ks#44c csksjnat/il G44 P rek-c" fronic eiat c a ct q re-s54)ti.s'y CA K R t 54e45 34 q gi A55\ c- bekker ln one chccar cial S La se -0 n A. t r b the :a-c4i k ins qt (0 k. n RV. its 504r \ASc in mi noavh LC l a ti it-4 > 7 v tese\ e c kyle g i--n oçrç 007 i c std. q c -A- c \ Lc 5- qn. S et cal t! LW * i 0447ef 3.4; (5 far Atkis - 5 oak i re.sronst an k. n 05-eq he-cl-el oc. +0 collect- e Cs e. L 4.qt C n i. +hiti t L VleAtel A- bl e Ka A-0 /VS c-44-4 eget; et 6. t.- -p. tc."- 0 >knitc--; ge- Knaws ex 4c- LTherct taci / L So ue 4re n.: hc &X 44 S cot. Vin e- 04r f : 5ers Srqs-hins A'r q n one/74- is we.5 ffor -07 Lot 'J.-7_4 ino. 5/2 of -or Svic.i. 47 khr omw ni f;n5e-rs- 04. Si rq i s ht ci."" +2 ScarCyj4E: l'i0vn4n - 'c_ Cois_V Ai ktni- 5.._s- 44. t2 3V evn Lencre. 0 C i telt. g r 0 set + i f -4 h945i-uei rcist (..V4i ryte. i4-2 Sn orl- c-.7 ely b 494. q c.)7 c P+ef jws_f_ rho F. 9 b q44-cml kinr- :(7 \A-cor 4 - \ASk-e- ca- SC...o.aN/.0 4 kyle cthe evecte i c r_ t ClLgi f Se-Ci4Y.. 4 i- ci n \\At-Se-n Art) Vie- tais S'AS A- 4 n in cre_l:kk suct\-- L -/-i ( La ken br_ ta 4 el At Alvt un etis-) So -S n fini re-4 4 rnt& :S St; t.- u\-c 'sic- S tole 'A -0*(-6btl it ejeo..c c. wor - e- cion h 0.\ 5 A telt:

273 44A t " 00 -r:. ber.t_ til _c.3--).-z-oviogitqsn hit el forci34ri -50 n-in 9k n cui Fro cbni cikauw. S kf eacanti i-ertleaws fil- katcai Ver t lo in_ crfc7-' -LATT/-St o cil Lb c tiqs..-4- A bs&. A-Arsci-:9s- 97c eciiitk 7S iiiej-- tqc...k 4/ L S oj ( 4 4.;./ on ny swetksi voitt. says). sitic 34\tt qc C a ii-kijr... l oa K 0±4- n _i_fq (-6 b44_4.-.) et +le qn.* D rv on ril face f9( tl a L r n -h.)j j 4_. h 97 A r i 5 iti_f+c 3' Fly e-l s- CA - l'si Lc- 4 s s c -ice-csj 44_ i'll_/4 hie-lin..lkoclivc f St- c.0al b W.. r94co5 f_v NS+) fh_q_f t S Ls fil.5 ill lalf Cor c-sq r4.-0/ iifini tk it u4a-- e-n nsbq _b atill_sanc _P44r.j roli-siii4 5 +-E.9 S can+ o c. c e4a. 5 lq SS S imd-feries Tykt4-ili. _ 4. S 9'7e- -.. n c 9 n'..c.r. jas ti c he _4_i_h_e n 5 _ t -S#N. f encnker0- He ferx Of ro linqhcin C-0.0-4Es ci5c n 437- n.) itivr _ S4S'erel. 04- oc yis nose. ank. eem -the. WticSi-aKtilie. f ct4eo4n 45 to ni usibace-thk )t5/4- SheAi vte- 4S Pt s PqSock- ail - con4ricit.l. tstrierr ar\... ri\gt ian. 'on 9-\. 5. oczn aeeer cookrit. 4 rom5.\ (spq (ce L oc 4...0a6 u4 c 09 9 ownt i 4 cjoics i S 5 0/) -A r; u" cri- 4- C kas 5 g 5\\ 45 \ 'Mk her L).n\-\) -The Run bt-. qn to.4 i etn4 kle A sc ) ak kyle c t4 -i:k once tociel (0)4\3 l'*.l4)acti -4 i taci Ain 'CA M. regot4-4l vu.ikcqicjc i or 3- tash.-s-w ass Secen li\se A nile- 4 nks Vitt- titan in 04.7icnisit_ c *vie por-t- tosx\s-.dc M P LSS S-4-004;43 growl L A-he / 0 9iti ti ola. V:rn\-t flee\ 44. acc lag a t So. /Si L.34f)t_64. Sect -ci C /) 0C' t Nth b qrk. opt -Filet K. 0.9 t C 5\0c4kLet- cita. rp t 'A e j..o c-or-i rse is+. % v' t NN + he.. TN A.\ ct..4\(4..s.- j il iac. oc./47e. gge. o b q ci c'd his. Coc 4 \43 Very + Abys \ i-he 4 r CA L )0 ns seglen 57003n n p t04 4 n ns belibvhs 4(q. Sttl 4n shic -7- i+kmt chit'i cck5e. t Calr 4SikV n tle.;:t VisL ko 44 5in tik- ihe_ Scene 4 lot; \\ neger... loc4can CAZ - ever act ar nr-) = VA. LW) ' - a r_ dlletor.5 -WS A5 n\ el l a -c-eka co49t f ats ko j--(ne c frie&k) NCa.5 ho 5r0a4i cfill_ rott a f 4A Z on nn9n 0 ai Vvre VAL cen -.. ats- -.\-04 5 n \ coon -t utiforc scr.tan \r).. eie_n Ayle_t_A ct5 k L f_. -e. ler.scri-li3/4-0. _rn i- co-tilt -AD 9 sa x -. Ar-t-Sk tz nva til tgetlii 42 4AL \'ic Pg.\ A V C ' L -- A fr"ata- U. - ni exi ore) fi k. wo4a CAtit 5 CatrS +V) kit...)0cal.. Si- i cf Far A g e.... con 4n4. t4 0.4Ss noi 44 ekal TASie. q ctiort Ml CAokleS am_ ta Sort"eAle-r i %) i (- 0 ni St<0 Lef ort t CA)...\!... Cee\ cle cin 6. -)re...xt ko k`a t 5\ r" t.siif \ e-rce- Pr fri 4 ja cuq one. so l rn c ft i i ci ini-0 q;n i i ihc. nen b c4-4h c- b9-na va nr.

274 _ A pi.5 pttitctsy T Tt L.e Seir uc.4.- k 7-ccr llocncmc q ibcl cs be rceftchel 4 94 c- b ga L cat PCiAlmtvi oat- P-(ti Sfipp to or4.9_4_ 9&- fit.4s qui ritilt -04 acr +a SA oktyyt /7_5-44._ cktr 5"cyRris_ii 4 _ opc-f-covii_semsiliw- hi?eh- ' nit Hi er ft-tlif-j_ will &e4fil5_ 0!C' 0455 YeAri nqhqs h_ot)tir on..y3:0 \q5 ( it Eqce. %slat so 6 crl. kh if nt feltslicn set es Peta)5b-.060%./.7q4 i_s_i Anit_ t svc. shrs-dalc>s_c dicw-49 le_\\ he- L Silci o A.. voct hcc r ) n c.' t o: c...l- 5f_o_o_i_cek_ab>_tif eiqr Q-rare. i S.; ' &PA Pit Cerriobt ce ---2 el a T fi-e- - --t- C4 4 L" jrfjk3-4)--p2st-yaa OL _. q 4.-: r W le. rfal 9t.46 r9r- stacca Eti-ft qcs fi C ' Lottir lifioctse Zy is cl niwcakt c V ci-4 F:nc... lool6 q 5 nkse 4_$.; he tat CS rcr c tatii ic tki. h.._lsḻitit 4t Jilk eig forcr 0C Vhr. l io(. VL %hilt WS- igq4.4rcveks- lots hi 04 i. ck.rv- tinder- t\c-s\are }> ci-o rear mykrcrl s Wra necs st;;/- 40 rrav n!.e. eitrq.0crc k..s` ile roii L DeActq evwv.5 toc.ws grltissure on li; hit's- Lshar P LO iv) UP Liikin tsfiv e ati4-9 it t'a. N - Bed 04_5m2kli sakt Eri 4A.- -3 '44 i-4ke i k otn. t fronist -6 eo e-is P CO ti 0 r-. 7 tco: k ealji_q4 li..._4_cs5/2 ric. cn! t SL)c-tr i k\ Le. ill& Oorst a * ' k %Se- State-/4 vcar se c/2!:..s.xotin slii S4 4 i..) ' 4 e_ hi 0 Lto c llile V f cc. 4..A urnc. ex tl.. 4 cart i mn L Z. lif S hy S Aj /4 htriker (After ckk\ Cni fil nint..ss- houinn Ak- ex tio c-on ri ;tcs- 04. LLSSL.ifil_0 k oc_h_t_r_4bsiesce_szi_r_tuilin tzl ity ' on) 0 C-Litir_ r..c..45- \--4%- VicLi S- eatortitssti Slit Prik rtnros.sh iii rn%rqccbej A egtrialrremia Gnomn\ cc fkkt-a \t4s-t 0..k. - ur cknk ktqc Vern CArtcy ti- +heir krar;rs buitess flc4etcxljl.lçij4tk} rct.lher \--. i.) Weli-S t y C4\- st RA no.e til 0 %-i\-s -re.-lyi el rcei r-4;ni b Po \ Re Wyst t tint gni Ott ril hio }urn A.0 -C-C- nritc-r--- APa8 0 8 \ or -..k4s) tic5 nnt _t ool ci \R- S n - toiour ih-lt. s n sfer ile Slier i bii t 0*-4A.5 for ' -4 S t t-s. /2-t \. t es* h&c CH' -e-i tzst- taoncs i m 3V F n t. -3 n/ 4 ' y o ii th n AC..) S l fj-5- NA exiii- it \ -\\<-ca rwc-/2 gaits...i s- has s ilt... la VSPCits- -re' VM if- 4. \/-6 4AL r.:aosits7 r Cr f :ail S tic-<;5 oil ply ear ci o. neck) 044.-itcls- /2 % i-0 5 ce S cross til 5 KNil_.? "-LAuct /-ifoloccair 3- -S kl 0 ib c <ki y l ca laier 0 \-- ci hoi Se-\i.5 H- li se 4' 4 AAL thavier4 t. t orite.simi-es porc;4 5 C.r %ess- orea --7 re- vc--- # v)"4 i-fl t4-00-/ C..4* C.)

275 i Ari g cr) robes it; otic- -tty-c ire Y. O r; o q r vi T- 7jc -/ e (...e.c46iii_ Cies.ri isf n 5. tie2l +V) 095tri e r j.)7+ v40 c- recr's \ 4 s g c C je+ h 0 46ein-i_coL so m Cd i e+-ir t $ -;-ib very c 0 P - Y -}0 Mose- (nwi ciile_k ricl cin t Sc' cactirti Mare. L.--SCS S.S Lic tlocf e ) (.../2 ase :hit. Laro. tacic--s - +0 be_ stare_ t.-.)gs ti io L.) Ain tterti -764Ni ciii-'ei-;i-e. 4 Veri ciccu'e Se( r : n/e. 60._ foe. neck...sik. e.cl ies- +0 alfs9 ii (.- ial e-cti 3 'Ls" A oni j".n- ot b is el. c o..let. riroct ql t- li tyi ill 0 Li.5 7 ifc--) of ih "'all 5- q - t ; /\ r-l-i t-firr c'in 9ç'&\ '4 et ilk.fht4 Jurc Sot4 O-- -- n c oe b Li i- z (La' 4. ieii J A cilt \\tic wil. it* Ct i-e-coj.:0. \-} c-oth-h- Si q i) - be...- r-i5 cis 4 r- q eqc. o [ oc 45 trik.scav Alex\ h e '3 ci s %vie. o k 48.r 'Wstf okoi 3 0-A sc. ki c La cts--..n...)-4..- (4 it? 5 rt../) i k.nsy'rcii-%s in tt ii- n :;" (OL +...no cirs- li ca." S /2 o4 L be frhoc rt S Lackn7-. 0 s2 - ). Li t- th.it tatty _ e c''''-45-e. L\ %O r- b o l 5- ill ti5 e c gric Cr...s.$ R.S- r-ocre_.k n bii izi - 7 citur c i/c 0 \("_ V f" Coyle LicrciSS '-' (it 0-kL orkh Laerc fi -- kt.hci-..sc3- ;-erc5}-cl- -k n Alla 03 ch.s-...3 ki cce oql-are cot lie La..E.eL. i e. -Mc -Sai c. 5 i i i.-s ei.") )5 Cf' A & ( 4a Me C Cc\ 3 S r aci c0. 4- bcl be cotif ) 9cit_ 'A 3 t P7 C"'.S C --C t CS Vc-r si LC(CO t3 L\ L Vi qq6 Ct;er-C-CitiC -he) e l's i. o -C. / i 2 \- t. s 3 i 5 /7 ce x nk ti Le L) k7 k; rl (tit lo r. co w a. ec_4el i.0 ek...s \ 7-2.) c Hill 0 i t). gt-t ' kail r k j' j POe" C n e: L S' rent a A r 4_ cil-e-s- in n i c ce 4-S fq.sii Mc -% rito Sc( LSc... V tic 4:6 soid-c 0 (-3 rhy WA.) -to a c. AAA_ A_; k -).n "/Lo 4*. lie) ctraden 7 (cis a oie. "c n_s 3/4- e-sl o;" Sac k-ej ;95 ii- Ana roil?) Met-) 4-iiqii.e..4e) c...4-cse_f _ ii tl.e- )no ricskos e le-c-tv4.5e..- re..cct.. Ole vy r. a wd5 6^."-f- itaat tnio of &CS tr th _ c (.0C i a \ a _ At) n i.).--n e. n A- fl&n i le-- t \ Kt 4 q\-he n -) i cli c:+6i `4e-K etn J.-... J ).4_0. <4 ticks) kvvc.4) Vimvi."- Tv 4- -tce' L.:Jd tra lecc%43-e- btc t i_se_.- 4- L h z-avo co-hai_` t s c i.fi kiii-e ci i i-ber-cro-il ibpri -O e- ill ti e s- S- 00-t e ci re- a- el5 r - (-- ---TT... NC )42 Oa r.5 urrosse4... cse)( )e_cco4se iami 0 0e- s onec. ra (- nc.-.)--.64mm OtieL c b llln n 4 C C.-. r ca- C t t ry re...cf c fly t-).c 5 r ot.3 -c7.5 eilar v"..2 ci r al a --- r i.o)cl\dnise\c- \Ar fa4- \le r i-/2--ib li t'i. 0) e - -=' ( A n re kcc 'th e-- V7 o ce 9S" t -dek &.0 V 0n Ak C; CA. V c.otars love- ki Ci Li C.-- <a k /2 4 vvr_ /24 rzih (77 Li C %% SS e.4 (wk.q fl.iuj t'fi 4 'Nue

276 _ /4 t5-- r -5i-.. M - 0- t ar C.A.e-AL t U-/4 ) A vr es-ler -f tei FT 5----t-evticiv- ri- h-t.ia.-a-4 our. F vurienfii 4. (7 Kno t-do 0 44 t ct..r +0 h q Peen i-/2 4- As okt li cii- flii ivq25 9c. -44L Womii. loc. in Soy s--eaegamtri- -Lat-A. 36i-fereL) L)2-4 : Vt- 3 i k "A- li SeAcv 3/4 tnir i 'ill- Pf _ -34 V. / 4 leery.6 n e- L by 74_ ci ve- 44_ -c-cait-- '--o rikrota n )s S LtGla An e4rent vican 7kiNtl 5A o r AAL - t-'4c- eit -3; ktnti ; vcry ")e-\\ 4:& tle:a- c e-.b_te- to 00er cone. ill_i_az-. ek loqbis tna Se Ci S eisicr \-vi c.q.4 b tgi AL n -S... _SQ04---S-.. F (. C.4..t. lia_ 0st c veri 00 0 o c --n C itej7- Nv i /4..aott..A.:\it. 'At ie-l-tr_lct n- n c- Gms4k ce ) y 4-3 /vett- CASSit...) ) 0 lois& (NorcAtii cosze46.)eri o e. sti;he lick-./ 7;A_ Ledo sk i l_rsh_e l Et c ff- - c`i_ 0(C till la - t n t- La e- si r n L.') - -A/ j La o cletici- le 0(4S (A r..7 ra ci n L. re_ sc_._ Vesi-oL3 tile ci ) k. / li 0 t v) 64 3 lc So F(eeyi Sk r t e_ k--)).) ' ill/ very riceeat else cut) f2.r ielt -Si no.so'n. 84 Fe-re-5i- Oc Lis )e.r_e_zrooleuri b i gai A " ricr q" flavit tuat Oti ercnicialic..itt- r cownl nisei; Oct '<et )fi rail SCL.37 l'e4wer4 ' ihi s- ipeen i/44-\\ c o -iren gy oc ktife. qi 't m over its tirs- seek seem lit lesin`_.-s ptt &cog) 4.2 c.fala-te.qc+ertaartk 2 4u n 05 scis+ n lig_..d (is- t s et s( oil 44i4 L \CleeS" 0 47 ;tc. fr-5-iyi.5 our? q Foot reg.)4.l 5 ka CWAta n-i ris of- Grog/any 04 /Mb Pr Q-6 /7.5 q4 fiy evirw/ke oj Foc. -9/cCL he _ all Vit-in. h4. remvaric ryce 4 Le fri0ofie te 0 \i- till core.60- roilicin5 CA *(45i/ 'A 9 4r o/4 46 r;tin c-- Sts o5 A i a elprertt ) sr s b.fica-z ca li gen (-44/ S. P- atni.--stlc q.4 A.) 04 L c.- ct6cat Slit e- "-4e- o n kisirometi il'(e \< ik. 9 0/).5 adaini 9 rdi- siii4t5t; col- ot Vp-i e e ctri ot me to cio-}cl a a Si VC Sek S iii 4- - a t ffa cc5sci. lers- lo kie-kci tt ck Latril iiiics Dr ric'ec. 4 Lett cli/- /4e c iti-ettl Atic. lastli cti-es it n nce-ss (-4 --.e 5r0 439r 4 r/c S'.. Pp C - `Hite. ffe5.5a Ail_r_k_ef ' jo N exlitance: j r4<in 5 klis TM' er-io4f Cesti+of Cle gie 404 L c\\---k-sa4i) ix' ASC.) 'r 54--A\ Co9 (\- f nsvire Ohl t szott. f eca So Gigc%t ilft S oneklitas tfit-vi a 44 t S745 /24 t o ti- z l'a.islitio ti# Stoveki.; 9)5 :Skis f fea lts re 4j).j c o4ks Vert lcs qrf aviiti. r t Liq- lisi-en to ni 54f_ A du. so tfcsf 4r r s of et Town" s- ftel ti. jv coy\ oiler 5 r c-04.. _ S i 444 -So 5 4 ii r b 4 * (AS+ na 4_ him

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

T h e C S E T I P r o j e c t

T h e C S E T I P r o j e c t T h e P r o j e c t T H E P R O J E C T T A B L E O F C O N T E N T S A r t i c l e P a g e C o m p r e h e n s i v e A s s es s m e n t o f t h e U F O / E T I P h e n o m e n o n M a y 1 9 9 1 1 E T

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A. Ήχος Πα. to os se e e na aș te e e slă ă ă vi i i i i

CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A. Ήχος Πα. to os se e e na aș te e e slă ă ă vi i i i i CATAVASII LA NAȘTEREA DOMNULUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS. CÂNTAREA I-A Ήχος α H ris to os s n ș t slă ă ă vi i i i i ți'l Hris to o os di in c ru u uri, în tâm pi i n ți i'l Hris

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 3 6 of R e p o r t P B 4 / 0 9 p r o t e c t h um a n h e a l t h a n d p r o p e r t y fr om t h e d a n g e rs i n h e r e n t i n m i n i n g o p e r a t i o n s s u c h a s a q u a r r y. J

More information

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9

OH BOY! Story. N a r r a t iv e a n d o bj e c t s th ea t e r Fo r a l l a g e s, fr o m th e a ge of 9 OH BOY! O h Boy!, was or igin a lly cr eat ed in F r en ch an d was a m a jor s u cc ess on t h e Fr en ch st a ge f or young au di enc es. It h a s b een s een by ap pr ox i ma t ely 175,000 sp ect at

More information

I N A C O M P L E X W O R L D

I N A C O M P L E X W O R L D IS L A M I C E C O N O M I C S I N A C O M P L E X W O R L D E x p l o r a t i o n s i n A g-b eanste d S i m u l a t i o n S a m i A l-s u w a i l e m 1 4 2 9 H 2 0 0 8 I s l a m i c D e v e l o p m e

More information

H STO RY OF TH E SA NT

H STO RY OF TH E SA NT O RY OF E N G L R R VER ritten for the entennial of th e Foundin g of t lair oun t y on ay 8 82 Y EEL N E JEN K RP O N! R ENJ F ] jun E 3 1 92! Ph in t ed b y h e t l a i r R ep u b l i c a n O 4 1922

More information

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o

I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o I M P O R T A N T S A F E T Y I N S T R U C T I O N S W h e n u s i n g t h i s e l e c t r o n i c d e v i c e, b a s i c p r e c a u t i o n s s h o u l d a l w a y s b e t a k e n, i n c l u d f o l

More information

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW E

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW E THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 BL K THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 B L K THS PAGE DECLASSFED AW E0 2958 THS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 THS PAGE DECLASSFED AW EO 2958 THS

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner

h : sh +i F J a n W i m +i F D eh, 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? ek ser P t r \. e a & im a n alaa p ( M Scanned by CamScanner m m i s t r * j i ega>x I Bi 5 n ì r s w «s m I L nk r n A F o n n l 5 o 5 i n l D eh 1 ; 5 i A cl m i n i sh» si N «q a : 1? { D v i H R o s c q \ l o o m ( t 9 8 6) im a n alaa p ( M n h k Em l A ma

More information

~,. :'lr. H ~ j. l' ", ...,~l. 0 '" ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,," r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, ."" f'" 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'..

~,. :'lr. H ~ j. l' , ...,~l. 0 ' ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,, r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, . f' 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'.. ,, 'l t (.) :;,/.I I n ri' ' r l ' rt ( n :' (I : d! n t, :?rj I),.. fl.),. f!..,,., til, ID f-i... j I. 't' r' t II!:t () (l r El,, (fl lj J4 ([) f., () :. -,,.,.I :i l:'!, :I J.A.. t,.. p, - ' I I I

More information

Fall / Winter Multi - Media Campaign

Fall / Winter Multi - Media Campaign Fall / Winter Multi - Media Campaign Bi g H or n R a di o N et w or k 1 B U B B A S B A R- B- Q U E R E ST A U R A N T 10% O F F B R E A K F A S T C o u p o n vali d M o n.- Fri. 7-11 a m Excl u des a

More information

c. What is the average rate of change of f on the interval [, ]? Answer: d. What is a local minimum value of f? Answer: 5 e. On what interval(s) is f

c. What is the average rate of change of f on the interval [, ]? Answer: d. What is a local minimum value of f? Answer: 5 e. On what interval(s) is f Essential Skills Chapter f ( x + h) f ( x ). Simplifying the difference quotient Section. h f ( x + h) f ( x ) Example: For f ( x) = 4x 4 x, find and simplify completely. h Answer: 4 8x 4 h. Finding the

More information

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No xhibit 2-9/3/15 Invie Filing Pge 1841 f Pge 366 Dket. 44498 F u v 7? u ' 1 L ffi s xs L. s 91 S'.e q ; t w W yn S. s t = p '1 F? 5! 4 ` p V -', {} f6 3 j v > ; gl. li -. " F LL tfi = g us J 3 y 4 @" V)

More information

2 tel

2   tel Us. Timeless, sophisticated wall decor that is classic yet modern. Our style has no limitations; from traditional to contemporar y, with global design inspiration. The attention to detail and hand- craf

More information

LU N C H IN C LU D E D

LU N C H IN C LU D E D Week 1 M o n d a y J a n u a ry 7 - C o lo u rs o f th e R a in b o w W e w ill b e k ic k in g o ff th e h o lid a y s w ith a d a y fu ll o f c o lo u r! J o in u s fo r a ra n g e o f a rt, s p o rt

More information

Future Self-Guides. E,.?, :0-..-.,0 Q., 5...q ',D5', 4,] 1-}., d-'.4.., _. ZoltAn Dbrnyei Introduction. u u rt 5,4) ,-,4, a. a aci,, u 4.

Future Self-Guides. E,.?, :0-..-.,0 Q., 5...q ',D5', 4,] 1-}., d-'.4.., _. ZoltAn Dbrnyei Introduction. u u rt 5,4) ,-,4, a. a aci,, u 4. te SelfGi ZltAn Dbnyei Intdtin ; ) Q) 4 t? ) t _ 4 73 y S _ E _ p p 4 t t 4) 1_ ::_ J 1 `i () L VI O I4 " " 1 D 4 L e Q) 1 k) QJ 7 j ZS _Le t 1 ej!2 i1 L 77 7 G (4) 4 6 t (1 ;7 bb F) t f; n (i M Q) 7S

More information

APPENDIX F WATER USE SUMMARY

APPENDIX F WATER USE SUMMARY APPENDX F WATER USE SUMMARY From Past Projects Town of Norman Wells Water Storage Facltes Exstng Storage Requrements and Tank Volume Requred Fre Flow 492.5 m 3 See Feb 27/9 letter MACA to Norman Wells

More information

Grain Reserves, Volatility and the WTO

Grain Reserves, Volatility and the WTO Grain Reserves, Volatility and the WTO Sophia Murphy Institute for Agriculture and Trade Policy www.iatp.org Is v o la tility a b a d th in g? De pe n d s o n w h e re yo u s it (pro d uc e r, tra d e

More information

rhtre PAID U.S. POSTAGE Can't attend? Pass this on to a friend. Cleveland, Ohio Permit No. 799 First Class

rhtre PAID U.S. POSTAGE Can't attend? Pass this on to a friend. Cleveland, Ohio Permit No. 799 First Class rhtr irt Cl.S. POSTAG PAD Cllnd, Ohi Prmit. 799 Cn't ttnd? P thi n t frind. \ ; n l *di: >.8 >,5 G *' >(n n c. if9$9$.jj V G. r.t 0 H: u ) ' r x * H > x > i M

More information

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o u r n a l o f E l e m e n t a r y E.7 d u, c ai ts is ou n e, 1 V3 1o-2 l6, I n t h i s a r t

I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o u r n a l o f E l e m e n t a r y E.7 d u, c ai ts is ou n e, 1 V3 1o-2 l6, I n t h i s a r t I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n i c J o ue rlne am l e not fa r y E d u c a t i o n, 2 0 1 4, 1 37-2 ( 16 ). H o w R e a d i n g V o l u m e A f f e c t s b o t h R e a d i n g F l u e n c y

More information

o Alphabet Recitation

o Alphabet Recitation Letter-Sound Inventory (Record Sheet #1) 5-11 o Alphabet Recitation o Alphabet Recitation a b c d e f 9 h a b c d e f 9 h j k m n 0 p q k m n 0 p q r s t u v w x y z r s t u v w x y z 0 Upper Case Letter

More information

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EO IRIS u blic Record. Key I fo mation. Ma n: AIR MATERIEL COMM ND. Adm ni trative Mar ings.

THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EO IRIS u blic Record. Key I fo mation. Ma n: AIR MATERIEL COMM ND. Adm ni trative Mar ings. T H S PA G E D E CLA SSFED AW E O 2958 RS u blc Recod Key fo maon Ma n AR MATEREL COMM ND D cumen Type Call N u b e 03 V 7 Rcvd Rel 98 / 0 ndexe D 38 Eneed Dae RS l umbe 0 0 4 2 3 5 6 C D QC d Dac A cesson

More information

SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY SCHEDULE H-6.1b NUCLEAR UNIT OUTAGE DATA. For the Test Year Ended March 31, 2009

SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY SCHEDULE H-6.1b NUCLEAR UNIT OUTAGE DATA. For the Test Year Ended March 31, 2009 Schedule H-6.lb SOUTHWSTRN LCTRIC POWR COMPANY SCHDUL H-6.1b NUCLAR UNIT OUTAG DATA For the Test Year nded March 31, 29 This schedule is not applicable to SVvPCO. 5 Schedule H-6.1 c SOUTHWSTRN LCTRIC POWR

More information

Visit to meet more individuals who benefit from your time

Visit   to meet more individuals who benefit from your time NOURISHINGN G. Vlz S 2009 BR i y ii li i Cl. N i. J l l. Rl. A y l l i i ky. Vii.li.l. iiil i y i &. 71 y l Cl y, i iil k. 28 y, k My W i ily l i. Uil y, y k i i. T j il y. Ty il iy ly y - li G, y Cl.

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

Table of C on t en t s Global Campus 21 in N umbe r s R e g ional Capac it y D e v e lopme nt in E-L e ar ning Structure a n d C o m p o n en ts R ea

Table of C on t en t s Global Campus 21 in N umbe r s R e g ional Capac it y D e v e lopme nt in E-L e ar ning Structure a n d C o m p o n en ts R ea G Blended L ea r ni ng P r o g r a m R eg i o na l C a p a c i t y D ev elo p m ent i n E -L ea r ni ng H R K C r o s s o r d e r u c a t i o n a n d v e l o p m e n t C o p e r a t i o n 3 0 6 0 7 0 5

More information

trawhmmry ffimmf,f;wnt

trawhmmry ffimmf,f;wnt r nsr rwry fff,f;wn My 26, $51 Swe, k "Te Srwberry Cp f e Vr,, c) [ re ers 6 (, r " * f rn ff e # s S,r,* )er*,3n*,.\ ) x 8 2 n v c e 6 r D r, } e ;s 1 :n..< Z r : 66 3 X f; 1r_ X r { j r Z r 1r 3r B s

More information

Beechwood Music Department Staff

Beechwood Music Department Staff Beechwood Music Department Staff MRS SARAH KERSHAW - HEAD OF MUSIC S a ra h K e rs h a w t r a i n e d a t t h e R oy a l We ls h C o l le g e of M u s i c a n d D ra m a w h e re s h e ob t a i n e d

More information

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco > p >>>> ft^. 2 Tble f Generl rdnes. t^-t - +«0 -P k*ph? -- i t t i S i-h l -H i-h -d. *- e Stf H2 t s - ^ d - 'Ct? "fi p= + V t r & ^ C d Si d n. M. s - W ^ m» H ft ^.2. S'Sll-pl e Cl h /~v S s, -P s'l

More information

Ranking accounting, banking and finance journals: A note

Ranking accounting, banking and finance journals: A note MPRA Munich Personal RePEc Archive Ranking accounting, banking and finance ournals: A note George Halkos and Nickolaos Tzeremes University of Thessaly, Department of Economics January 2012 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/36166/

More information

Software Process Models there are many process model s in th e li t e ra t u re, s om e a r e prescriptions and some are descriptions you need to mode

Software Process Models there are many process model s in th e li t e ra t u re, s om e a r e prescriptions and some are descriptions you need to mode Unit 2 : Software Process O b j ec t i ve This unit introduces software systems engineering through a discussion of software processes and their principal characteristics. In order to achieve the desireable

More information

-Z ONGRE::IONAL ACTION ON FY 1987 SUPPLEMENTAL 1/1

-Z ONGRE::IONAL ACTION ON FY 1987 SUPPLEMENTAL 1/1 -Z-433 6 --OGRE::OA ATO O FY 987 SUPPEMETA / APPR)PRATO RfQUEST PAY AD PROGRAM(U) DE ARTMET OF DEES AS O' D 9J8,:A:SF ED DEFS! WA-H ODM U 7 / A 25 MRGOPf RESOUTO TEST HART / / AD-A 83 96 (~Go w - %A uj

More information

Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork and res u lts 2

Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork and res u lts 2 Internal Innovation @ C is c o 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 1 Agenda Rationale for ETG S eek ing I d eas ETG fram ew ork

More information

0# E % D 0 D - C AB

0# E % D 0 D - C AB 5-70,- 393 %& 44 03& / / %0& / / 405 4 90//7-90/8/3 ) /7 0% 0 - @AB 5? 07 5 >0< 98 % =< < ; 98 07 &? % B % - G %0A 0@ % F0 % 08 403 08 M3 @ K0 J? F0 4< - G @ I 0 QR 4 @ 8 >5 5 % 08 OF0 80P 0O 0N 0@ 80SP

More information

Years. Marketing without a plan is like navigating a maze; the solution is unclear.

Years. Marketing without a plan is like navigating a maze; the solution is unclear. F Q 2018 E Mk l lk z; l l Mk El M C C 1995 O Y O S P R j lk q D C Dl Off P W H S P W Sl M Y Pl Cl El M Cl FIRST QUARTER 2018 E El M & D I C/O Jff P RGD S C D M Sl 57 G S Alx ON K0C 1A0 C Tl: 6134821159

More information

HOMEPAGE. The. Inside. Beating the MARCH New Faces & Anniversaries. Spring Recipes. Beating the Winter Blues. ADP Rollout

HOMEPAGE. The. Inside. Beating the MARCH New Faces & Anniversaries. Spring Recipes. Beating the Winter Blues. ADP Rollout T ARCH 2015 HOEPAGE A i f l f Oi H i ffili izi i 2 3 4 6 7 8 8 N F & Aivi Si Ri Bi Wi Bl AP Rll G Hl S N! HR C Tivi Bi T xil 89 f i l i v vi ll i fl lik 189! T illi ki; i f fi v i i l l f f i k i fvi lk

More information

::::l<r/ L- 1-1>(=-ft\ii--r(~1J~:::: Fo. l. AG -=(0,.2,L}> M - &-c ==- < ) I) ~..-.::.1 ( \ I 0. /:rf!:,-t- f1c =- <I _,, -2...

::::l<r/ L- 1-1>(=-ft\ii--r(~1J~:::: Fo. l. AG -=(0,.2,L}> M - &-c ==- < ) I) ~..-.::.1 ( \ I 0. /:rf!:,-t- f1c =- <I _,, -2... Math 3298 Exam 1 NAME: SCORE: l. Given three points A(I, l, 1), B(l,;2, 3), C(2, - l, 2). (a) Find vectors AD, AC, nc. (b) Find AB+ DC, AB - AC, and 2AD. -->,,. /:rf!:,-t- f1c =-

More information

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3 - - - - ff ff - - - - - - B B BB f f f f f f f 6 96 f f f f f f f 6 f LF LZ f 6 MM f 9 P D RR DD M6 M6 M6 M. M. M. M. M. SL. E 6 6 9 ZB Z EE RC/ RC/ RC/ RC/ RC/ ZM 6 F FP 6 K KK M. M. M. M. M M M M f f

More information

'NOTAS"CRITICAS PARA UNA TEDRIA DE M BUROCRACIA ESTATAL * Oscar Oszlak

'NOTASCRITICAS PARA UNA TEDRIA DE M BUROCRACIA ESTATAL * Oscar Oszlak OVí "^Ox^ OqAÍ"^ Dcument SD-11 \ 'NOTAS"CRTCAS PARA UNA TEDRA DE M BUROCRACA ESTATAL * Oscr Oszlk * El presente dcument que se reprduce pr us exclusv de ls prtcpntes de curss de Prrms de Cpctcón, se h

More information

shhgs@wgqqh.com chinapub 2002 7 Bruc Eckl 1000 7 Bruc Eckl 1000 Th gnsis of th computr rvolution was in a machin. Th gnsis of our programming languags thus tnds to look lik that Bruc machin. 10 7 www.wgqqh.com/shhgs/tij.html

More information

Le classeur à tampons

Le classeur à tampons Le classeur à tampons P a s à pa s Le matériel 1 gr a n d cla s s e u r 3 pa pi e r s co o r d o n n é s. P o u r le m o d è l e pr é s e n t é P a p i e r ble u D ai s y D s, pa pi e r bor d e a u x,

More information

S U E K E AY S S H A R O N T IM B E R W IN D M A R T Z -PA U L L IN. Carlisle Franklin Springboro. Clearcreek TWP. Middletown. Turtlecreek TWP.

S U E K E AY S S H A R O N T IM B E R W IN D M A R T Z -PA U L L IN. Carlisle Franklin Springboro. Clearcreek TWP. Middletown. Turtlecreek TWP. F R A N K L IN M A D IS O N S U E R O B E R T LE IC H T Y A LY C E C H A M B E R L A IN T W IN C R E E K M A R T Z -PA U L L IN C O R A O W E N M E A D O W L A R K W R E N N LA N T IS R E D R O B IN F

More information

Helping Kids Prepare For Life (253)

Helping Kids Prepare For Life   (253) Hlpi Ki Pp F Lif.l.i. (253)-589-7489 Tilli it it L Livit iv f fiv CIS U H. Vip pt fll t Tilli Elt l tpi tff tt f vi t t CIS T Hll f i Cltt N Cli. - L ivi i CIS f Bill Milli CIS pit Dil Cili Ti l iz it

More information

FYE 1-4-FUN! Fall 2012 First-Year Seminars

FYE 1-4-FUN! Fall 2012 First-Year Seminars E Y F i v i U i S xi E Miii: Fi Y FYE 1-4-FUN! F 2012 Fi-Y Si W biv v i Miiii S Uivi k j f f f i i fi : b i i fii i i fi, i i vi f i f O i Fi-Y Si f i i b i j E i i iff, ii i Y k j, k ii i i j i i v x

More information

S E Q B V O O I P N G B B U D Q T O G V S U P G O D S I Q A K N V P K T D B Q S G N L A I P V O T P E K G L Q L A P T

S E Q B V O O I P N G B B U D Q T O G V S U P G O D S I Q A K N V P K T D B Q S G N L A I P V O T P E K G L Q L A P T 1 100 Cijfers(40) Available letters: A B D E G I K L N O P Q S T U V S E Q B V O G B I E P A L V Q G P N E I O I P N G B B U D Q T O G L B V S U P G O D S I Q A K N V U Q N P K T D B Q S G N L A I P V

More information

Cy/ 9. Pau JCs1 ce_ Moort- ARE YOU A CHO? Yes. ><'- \VbrrIe Ha li 0Z-Z. IVY r 5. 4 v.; ( r e cep X Oaf' , (-24.

Cy/ 9. Pau JCs1 ce_ Moort- ARE YOU A CHO? Yes. ><'- \VbrrIe Ha li 0Z-Z. IVY r 5. 4 v.; ( r e cep X Oaf' , (-24. \X stmoniauniverstry Cy/ 9 Miscellaneous Hazardous Waste/ Lab Safety! Hazardous Communicatii DATE a01.3 TME 3o N - // Pau JCs1 ce_ Moort- f: Cg6a-ti- Zbei:Cif5f"e Pawl 11.41/.../ ' ARE YOU ARE YOU A >

More information

Ash Wednesday. First Introit thing. * Dómi- nos. di- di- nos, tú- ré- spi- Ps. ne. Dó- mi- Sál- vum. intra-vé-runt. Gló- ri-

Ash Wednesday. First Introit thing. * Dómi- nos. di- di- nos, tú- ré- spi- Ps. ne. Dó- mi- Sál- vum. intra-vé-runt. Gló- ri- sh Wdsdy 7 gn mult- tú- st Frst Intrt thng X-áud m. ns ní- m-sr-cór- Ps. -qu Ptr - m- Sál- vum m * usqu 1 d fc á-rum sp- m-sr-t- ó- num Gló- r- Fí- l- Sp-rí- : quó-n- m ntr-vé-runt á- n-mm c * m- quó-n-

More information

APPH 4200 Physics of Fluids

APPH 4200 Physics of Fluids APPH 42 Physics of Fluids Problem Solving and Vorticity (Ch. 5) 1.!! Quick Review 2.! Vorticity 3.! Kelvin s Theorem 4.! Examples 1 How to solve fluid problems? (Like those in textbook) Ç"Tt=l I $T1P#(

More information

Dangote Flour Mills Plc

Dangote Flour Mills Plc SUMMARY OF OFFER Opening Date 6 th September 27 Closing Date 27 th September 27 Shares on Offer 1.25bn Ord. Shares of 5k each Offer Price Offer Size Market Cap (Post Offer) Minimum Offer N15. per share

More information

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34.

[ ]:543.4(075.8) 35.20: ,..,..,.., : /... ;. 2-. ISBN , - [ ]:543.4(075.8) 35.20:34. .. - 2-2009 [661.87.+661.88]:543.4(075.8) 35.20:34.2373-60..,..,..,..,.. -60 : /... ;. 2-. : -, 2008. 134. ISBN 5-98298-299-7 -., -,,. - «,, -, -», - 550800,, 240600 «-», -. [661.87.+661.88]:543.4(075.8)

More information

tc., ,if. l/ ft 6 & L 8. livteya.halaf6e feoreox es Pp I +41 Sc C Qn 4-er 70-y Cc, inoor f,?cr LA I }or 1.er

tc., ,if. l/ ft 6 & L 8. livteya.halaf6e feoreox es Pp I +41 Sc C Qn 4-er 70-y Cc, inoor f,?cr LA I }or 1.er vksivirginiaunivemq HEALTH AND SAFEIN 1-1 Pp I +41 Sc C Qn 4-er Dec,e,v,i,er 3, x1013 o 0-0 )-9'-1 70-y Cc, inoor f,?cr LA I }or 1.er 1. COrx k.--laics 2. 2 3. -----,54doc A vf N\ 89-CP._ ( where y ou

More information

i;\-'i frz q > R>? >tr E*+ [S I z> N g> F 'x sa :r> >,9 T F >= = = I Y E H H>tr iir- g-i I * s I!,i --' - = a trx - H tnz rqx o >.F g< s Ire tr () -s

i;\-'i frz q > R>? >tr E*+ [S I z> N g> F 'x sa :r> >,9 T F >= = = I Y E H H>tr iir- g-i I * s I!,i --' - = a trx - H tnz rqx o >.F g< s Ire tr () -s 5 C /? >9 T > ; '. ; J ' ' J. \ ;\' \.> ). L; c\ u ( (J ) \ 1 ) : C ) (... >\ > 9 e!) T C). '1!\ /_ \ '\ ' > 9 C > 9.' \( T Z > 9 > 5 P + 9 9 ) :> : + (. \ z : ) z cf C : u 9 ( :!z! Z c (! $ f 1 :.1 f.

More information

F l a s h-b a s e d S S D s i n E n t e r p r i s e F l a s h-b a s e d S S D s ( S o-s ltiad t e D r i v e s ) a r e b e c o m i n g a n a t t r a c

F l a s h-b a s e d S S D s i n E n t e r p r i s e F l a s h-b a s e d S S D s ( S o-s ltiad t e D r i v e s ) a r e b e c o m i n g a n a t t r a c L i f e t i m e M a n a g e m e n t o f F l a-b s ah s e d S S D s U s i n g R e c o v e r-a y w a r e D y n a m i c T h r o t t l i n g S u n g j i n L e, e T a e j i n K i m, K y u n g h o, Kainmd J

More information

9.9 L1N1F_JL 19bo. G)&) art9lej11 b&bo 51JY1511JEJ11141N0fM1NW15tIr1

9.9 L1N1F_JL 19bo. G)&) art9lej11 b&bo 51JY1511JEJ11141N0fM1NW15tIr1 thunyitmn tn1 zni f1117n.nllfmztri Lrs v wu 4 t t701 f 171/ ti 141 o&oiv,3 if 042 9.9 L1N1F_JL 19bo vitioluutul fly11.1.g)onoo b5 et Nn`15fiwnwiymri1 nrikl5fini1nvi Ltol : Aeniln,flvnu 6m,wiutrmntn15Y

More information

Results as of 30 September 2018

Results as of 30 September 2018 rt Results as of 30 September 2018 F r e e t r a n s l a t ion f r o m t h e o r ig ina l in S p a n is h. I n t h e e v e n t o f d i s c r e p a n c y, t h e Sp a n i s h - la n g u a g e v e r s ion

More information

Dec. 3rd Fall 2012 Dec. 31st Dec. 16th UVC International Jan 6th 2013 Dec. 22nd-Jan 6th VDP Cancun News

Dec. 3rd Fall 2012 Dec. 31st Dec. 16th UVC International Jan 6th 2013 Dec. 22nd-Jan 6th VDP Cancun News Fll 2012 C N P D V Lk Exii Aii Or Bifl Rr! Pri Dk W ri k fr r f rr. Ti iq fr ill fr r ri ir. Ii rlxi ill fl f ir rr r - i i ri r l ll! Or k i l rf fr r r i r x, ri ir i ir l. T i r r Cri r i l ill rr i

More information

< < or a. * or c w u. "* \, w * r? ««m * * Z * < -4 * if # * « * W * <r? # *» */>* - 2r 2 * j j. # w O <» x <» V X * M <2 * * * *

< < or a. * or c w u. * \, w * r? ««m * * Z * < -4 * if # * « * W * <r? # *» */>* - 2r 2 * j j. # w O <» x <» V X * M <2 * * * * - W # a a 2T. mj 5 a a s " V l UJ a > M tf U > n &. at M- ~ a f ^ 3 T N - H f Ml fn -> M - M. a w ma a Z a ~ - «2-5 - J «a -J -J Uk. D tm -5. U U # f # -J «vfl \ \ Q f\ \ y; - z «w W ^ z ~ ~ / 5 - - ^

More information

Root behavior in fall and spring planted roses...

Root behavior in fall and spring planted roses... Rerospecive Theses and Disseraions Iowa Sae Universiy Capsones, Theses and Disseraions 1-1-1949 Roo behavior in fall and spring planed roses... Griffih J. Buck Iowa Sae College Follow his and addiional

More information

Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v

Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v ll f x, h v nd d pr v n t fr tf l t th f nt r n r

More information

Lesson Ten. What role does energy play in chemical reactions? Grade 8. Science. 90 minutes ENGLISH LANGUAGE ARTS

Lesson Ten. What role does energy play in chemical reactions? Grade 8. Science. 90 minutes ENGLISH LANGUAGE ARTS Lesson Ten What role does energy play in chemical reactions? Science Asking Questions, Developing Models, Investigating, Analyzing Data and Obtaining, Evaluating, and Communicating Information ENGLISH

More information

Geometric Predicates P r og r a m s need t o t es t r ela t ive p os it ions of p oint s b a s ed on t heir coor d ina t es. S im p le exa m p les ( i

Geometric Predicates P r og r a m s need t o t es t r ela t ive p os it ions of p oint s b a s ed on t heir coor d ina t es. S im p le exa m p les ( i Automatic Generation of SS tag ed Geometric PP red icates Aleksandar Nanevski, G u y B lello c h and R o b ert H arp er PSCICO project h ttp: / / w w w. cs. cm u. ed u / ~ ps ci co Geometric Predicates

More information

ADORO TE DEVOTE (Godhead Here in Hiding) te, stus bat mas, la te. in so non mor Je nunc. la in. tis. ne, su a. tum. tas: tur: tas: or: ni, ne, o:

ADORO TE DEVOTE (Godhead Here in Hiding) te, stus bat mas, la te. in so non mor Je nunc. la in. tis. ne, su a. tum. tas: tur: tas: or: ni, ne, o: R TE EVTE (dhd H Hdg) L / Mld Kbrd gú s v l m sl c m qu gs v nns V n P P rs l mul m d lud 7 súb Fí cón ví f f dó, cru gs,, j l f c r s m l qum t pr qud ct, us: ns,,,, cs, cut r l sns m / m fí hó sn sí

More information

fur \ \,,^N/ D7,,)d.s) 7. The champion and Runner up of the previous year shall be allowed to play directly in final Zone.

fur \ \,,^N/ D7,,)d.s) 7. The champion and Runner up of the previous year shall be allowed to play directly in final Zone. OUL O GR SODRY DUTO, ODS,RT,SMTUR,USWR.l ntuctin f cnuct f Kbi ( y/gil)tunent f 2L-Lg t. 2.. 4.. 6. Mtche hll be lye e K ule f ene f tie t tie Dutin f ech tch hll be - +0 (Rece)+ = M The ticint f ech Te

More information

graphicdesign SPECIAL INFORMATION & DISPENSER ORDER FORM Version1.0,Updated20October2016 Date SP-4066 Encore DEF Graphics Form Manual

graphicdesign SPECIAL INFORMATION & DISPENSER ORDER FORM Version1.0,Updated20October2016 Date SP-4066 Encore DEF Graphics Form Manual graphicdesign SPECIAL INFORMATION & DISPENSER ORDER FORM Version1.0,Updated20October2016 Date 2016 Gilbarco Veeder-Root Version 1.0 20 October 2016 Initial Release SP-4066 Encore DEF Graphics Form Manual

More information

HMX 4681 Kratos. Apollo N CD 5, IP,

HMX 4681 Kratos. Apollo N CD 5, IP, PUXP 2791 PUXP 2782 Ares PUXP 2618 onus PUXP 2719.7) C 1 HMX 4681 Kratos Apollo N Gladiator PUXP 2724 Magic Lantern Magic Wand HMX 468 4 P 'n < A: g. -P ' k...) 4,235 3,63 'LA.4= 2,94 2,178 U.) '-." (...)

More information

Opening. Monster Guard. Grades 1-3. Teacher s Guide

Opening. Monster Guard. Grades 1-3. Teacher s Guide Tcr Gi 2017 Amric R Cr PLEASE NOTE: S m cml Iiii ci f Mr Gr bfr y bgi i civiy, i rr gi cc Vlc riig mii. Oig Ifrm y r gig lr b vlc y f vlc r. Exli r r vlc ll vr rl, i Ui S, r, iclig Alk Hii, v m civ vlc.

More information

-$! " #$%&! ' () * +,,,)* -./ ( 01! 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7 +,,

-$!  #$%&! ' () * +,,,)* -./ ( 01! 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7 +,, ((((( +,-. ()* $%&' "#! : :!, %& ' ()*+ $ " -$! " #$%&! ' () * +,,,)* -. ( 01! '% 6):7 -$'1& '*6 )78 %&! +,, 79.& 2* '3*4 0 (A 6>* & ' BC D$!E.?@$* '*! ;4 6 %&! +,,.: - 1?* 'F! %&! '3*4 -$ ):7

More information

IE VINE RIGHT IN ACTION

IE VINE RIGHT IN ACTION E VNE RGHT N ACTON SEPT 7th 930 OBG MSS /3 6/-,/A ' '6 4 bl ' / M mi' ifc Fl i rj bt / '4' / tti' CAL/94/litee LA ts -,---- / E - d% V»' ' - A C D u'+4-, AW; t' *A 'tter L f - '4*F- 4 /4 - t BO t,/ i /fo

More information

Y'* C 0!),.1 / ; ')/ Y 0!)& 1 0R NK& A Y'. 1 ^. ]'Q 1 I1 )H ;". D* 1 = Z)& ^. H N[Qt C =

Y'* C 0!),.1 / ; ')/ Y 0!)& 1 0R NK& A Y'. 1 ^. ]'Q 1 I1 )H ;. D* 1 = Z)& ^. H N[Qt C = (-) 393 F!/ $5 $% T K&L =>-? J (&A )/>2 I B!" GH 393/05/07 :K 393/07/23 :7b +B 0 )NO M / Y'* C a23 N/ * = = Z)& ^. ;$ 0'* Y'2 8 OI 53 = ;" ~" O* Y.b ;" ; ')/ Y'* C 0!),. / ; ')/ Y 0!)& 0R NK& A Y'. ^.

More information

INTERIM MANAGEMENT REPORT FIRST HALF OF 2018

INTERIM MANAGEMENT REPORT FIRST HALF OF 2018 INTERIM MANAGEMENT REPORT FIRST HALF OF 2018 F r e e t r a n s l a t ion f r o m t h e o r ig ina l in S p a n is h. I n t h e e v e n t o f d i s c r e p a n c y, t h e Sp a n i s h - la n g u a g e v

More information

Alles Taylor & Duke, LLC Bob Wright, PE RECORD DRAWINGS. CPOW Mini-Ed Conf er ence Mar ch 27, 2015

Alles Taylor & Duke, LLC Bob Wright, PE RECORD DRAWINGS. CPOW Mini-Ed Conf er ence Mar ch 27, 2015 RECORD DRAWINGS CPOW Mini-Ed Conf er ence Mar ch 27, 2015 NOMENCLATURE: Record Draw ings?????? What Hap p ened t o As- Built s?? PURPOSE: Fur n ish a Reco r d o f Co m p o n en t s Allo w Locat io n o

More information

Beginning and Ending Cash and Investment Balances for the month of January 2016

Beginning and Ending Cash and Investment Balances for the month of January 2016 ADIISTRATIVE STAFF REPRT T yr nd Tn uncil rch 15 216 SBJET Jnury 216 nth End Tresurer s Reprt BAKGRD The lifrni Gvernment de nd the Tn f Dnville s Investment Plicy require tht reprt specifying the investment

More information

46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l pp n nt n th

46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l pp n nt n th n r t d n 20 0 : T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l

More information

Provider Satisfaction

Provider Satisfaction Prider Satisfaction Prider Satisfaction [1] NOTE: if you nd to navigate away from this page, please click the "Save Draft" page at the bottom (visible to ONLY logged in users). Otherwise, your rpons will

More information

Your generosity brings smiles and hope!

Your generosity brings smiles and hope! Mil Wi l J - M 2014 i El L A Mi R & M C S Li J Li Di Li & Ki C Ai & Mil L C G J L Li Di Ci Li S W J L B Aiil Bill & R MDll Cli MDll Hl MGi J MGi B MGi Cl M Ai Mil AFL-CIO Pli El Fi Mll N Ciii Ci M Ril

More information

A/P Warrants. June 15, To Approve. To Ratify. Authorize the City Manager to approve such expenditures as are legally due and

A/P Warrants. June 15, To Approve. To Ratify. Authorize the City Manager to approve such expenditures as are legally due and T. 7 TY LS ALATS A/P rrnts June 5, 5 Pges: To Approve - 5 89, 54.3 A/P rrnts 6/ 5/ 5 Subtotl $ 89, 54. 3 To Rtify Pges: 6-, 34. 98 Advnce rrnts 5/ 6/ 5-4 3, 659. 94 Advnce rrnts 6/ / 5 4, 7. 69 June Retirees

More information

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. CCSS.ELA-LITERACY.WHST D Lesson eight What are characteristics of chemical reactions? Science Constructing Explanations, Engaging in Argument and Obtaining, Evaluating, and Communicating Information ENGLISH LANGUAGE ARTS Reading

More information

Sub: Submission of the copy of Investor presentation under regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Reguirements) Regulations

Sub: Submission of the copy of Investor presentation under regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Reguirements) Regulations matrimny.cm vember 1, 218 tinal Stck xchange f India Ltd xchan laza, 5th Flr Plt : C/1, Sand Krla Cmplex, Sa Mmbai - 4 51 Crpte Relatinship Department SS Ltd., Phirze Jeejheebhy Twers Dalal Street, Mmbai

More information

0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n. R v n n th r

0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n. R v n n th r n r t d n 20 22 0: T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n.

More information

o V fc rt* rh '.L i.p -Z :. -* & , -. \, _ * / r s* / / ' J / X - -

o V fc rt* rh '.L i.p -Z :. -* & , -. \, _ * / r s* / / ' J / X - - -. ' ' " / ' * * ' w, ~ n I: ».r< A < ' : l? S p f - f ( r ^ < - i r r. : '. M.s H m **.' * U -i\ i 3 -. y$. S 3. -r^ o V fc rt* rh '.L i.p -Z :. -* & --------- c it a- ; '.(Jy 1/ } / ^ I f! _ * ----*>C\

More information

necessita d'interrogare il cielo

necessita d'interrogare il cielo gigi nei necessia d'inegae i cie cic pe sax span s inuie a dispiegaa fma dea uce < affeandi ves i cen dea uce isnane " sienzi dei padi sie veic dei' anima 5 J i f H 5 f AL J) i ) L '3 J J "' U J J ö'

More information

5 s. 00 S aaaog. 3s a o. gg pq ficfi^pq. So c o. H «o3 g gpq ^fi^ s 03 co -*«10 eo 5^ - 3 d s3.s. as fe«jo. Table of General Ordinances.

5 s. 00 S aaaog. 3s a o. gg pq ficfi^pq. So c o. H «o3 g gpq ^fi^ s 03 co -*«10 eo 5^ - 3 d s3.s. as fe«jo. Table of General Ordinances. 5 s Tble f Generl rinnes. q=! j-j 3 -ri j -s 3s m s3 0,0 0) fife s fert " 7- CN i-l r-l - p D fife s- 3 Ph' h ^q 3 3 (j; fe QtL. S &&X* «««i s PI 0) g #r

More information

ECE430 Name 5 () ( '-'1-+/~ Or"- f w.s. Section: (Circle One) 10 MWF 12:30 TuTh (Sauer) (Liu) TOTAL: USEFUL INFORMATION

ECE430 Name 5 () ( '-'1-+/~ Or- f w.s. Section: (Circle One) 10 MWF 12:30 TuTh (Sauer) (Liu) TOTAL: USEFUL INFORMATION " ~~~~~,",,_~"",,"cr,~ - r " ECE430 Name 5 () ( '-'1-+/~ Or"- f ws Exam #2 (print Name) Spring 2005 Section: (Circle One) 10 MWF 12:30 TuTh (Sauer) (Liu) Problem 1 Problem 2 Problem 3 Problem 4 TOTAL:

More information

I-1. rei. o & A ;l{ o v(l) o t. e 6rf, \o. afl. 6rt {'il l'i. S o S S. l"l. \o a S lrh S \ S s l'l {a ra \o r' tn $ ra S \ S SG{ $ao. \ S l"l. \ (?

I-1. rei. o & A ;l{ o v(l) o t. e 6rf, \o. afl. 6rt {'il l'i. S o S S. ll. \o a S lrh S \ S s l'l {a ra \o r' tn $ ra S \ S SG{ $ao. \ S ll. \ (? >. 1! = * l >'r : ^, : - fr). ;1,!/!i ;(?= f: r*. fl J :!= J; J- >. Vf i - ) CJ ) ṯ,- ( r k : ( l i ( l 9 ) ( ;l fr i) rf,? l i =r, [l CB i.l.!.) -i l.l l.!. * (.1 (..i -.1.! r ).!,l l.r l ( i b i i '9,

More information

Last 4 Digits of USC ID:

Last 4 Digits of USC ID: Chemistry 05 B Practice Exam Dr. Jessica Parr First Letter of last Name PLEASE PRINT YOUR NAME IN BLOCK LETTERS Name: Last 4 Digits of USC ID: Lab TA s Name: Question Points Score Grader 8 2 4 3 9 4 0

More information

Solutions and Ions. Pure Substances

Solutions and Ions. Pure Substances Class #4 Solutions and Ions CHEM 107 L.S. Brown Texas A&M University Pure Substances Pure substance: described completely by a single chemical formula Fixed composition 1 Mixtures Combination of 2 or more

More information

APPH 4200 Physics of Fluids

APPH 4200 Physics of Fluids APPH 4200 Physcs of Fluds A Few More Flud Insables (Ch. 12) Turbulence (Ch. 13) December 1, 2011 1.!! Vscous boundary layer and waves 2.! Sably of Parallel Flows 3.! Inroducon o Turbulence: Lorenz Model

More information

APPLICATION INSTRUC TIONS FOR THE

APPLICATION INSTRUC TIONS FOR THE APPLICATION INSTRUC TIONS FOR THE CHESS/ CHECKERBOARD Using the Che ss, Che c ke rs a nd Bo rd e rs: (SMALL), Pro duc t Numb e r: 11-1W-009 SIZE: a p p ro xima te ly 10 fe e t e a c h sid e ESTIMATED PAINT

More information

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th n r t d n 20 2 :24 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n

More information

Using the Rational Root Theorem to Find Real and Imaginary Roots Real roots can be one of two types: ra...-\; 0 or - l (- - ONLl --

Using the Rational Root Theorem to Find Real and Imaginary Roots Real roots can be one of two types: ra...-\; 0 or - l (- - ONLl -- Using the Rational Root Theorem to Find Real and Imaginary Roots Real roots can be one of two types: ra...-\; 0 or - l (- - ONLl -- Consider the function h(x) =IJ\ 4-8x 3-12x 2 + 24x {?\whose graph is

More information

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns!

Circle the letters only. NO ANSWERS in the Columns! Chemistry 1304.001 Name (please print) Exam 5 (100 points) April 18, 2018 On my honor, I have neither given nor received unauthorized aid on this exam. Signed Date Circle the letters only. NO ANSWERS in

More information

and the ANAVETS Unit Portage Ave, Winnipeg, Manitoba, Canada May 23 to May E L IBSF

and the ANAVETS Unit Portage Ave, Winnipeg, Manitoba, Canada May 23 to May E L IBSF t NVET Uit 283 IR FO RE VET ER N N N I MY NVY & R 3584 Pt, Wii, Mitb, IN O RPORTE E IL L I GU VET IF N ENG R H LI E My 23 t My 28-2015 R LE YOUR ONE TOP HOP FOR QULITY POOL UE & ILLIR EORIE GMEROOM 204-783-2666

More information

e2- THE FRANKLIN INSTITUTE We" D4rL E; 77.e //SY" Laboratories for Research and Development ceizrrra L , Ps" /.7.5-evr ge)/+.

e2- THE FRANKLIN INSTITUTE We D4rL E; 77.e //SY Laboratories for Research and Development ceizrrra L , Ps /.7.5-evr ge)/+. ozr/-6-7-aw We" 0 Ze12, DrL E; 77.e //SY" ceizrrra L s, Ps" e2- j 1 /1/ -tv /.7.5-evr ge)/+.,v) c7-/er-vi 0, I tr9 1 If,t) e" '*? /:7010 1, 7!, re, /7 1' 8c / 771 ;.7..) t) - or, Tin E ei:e1licir '.e.

More information

Inside! Your Impact...p 5 How You Raised Awareness...p 9 The Bigger Picture...p 14

Inside! Your Impact...p 5 How You Raised Awareness...p 9 The Bigger Picture...p 14 Ii! Y I... 5 H Y Ri A... 9 T Bi Pi... 14 W W v B, W W Gi f b i T. i fii) Fi F v (211 iq M, f i D F fii i i i. i, xii W. b 7 201 i f k ik f xiv f i T v 2017 i i i i i, i i i x ff fi fi-v i fi x M Fi W.

More information

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8 P l a s r a d h i s m a n u a l f i r s. D a r C u s m r, W w u l d l i k y u bb a si n p r hf r m a n cf r m y u r p r d u c h a h a s b n m a n u f a c u r d m d r n f a c i l iu n id s r s r i c q u

More information