^o`efqb`qro^i=^ obsf^qflkp SY SQUARE YARD SYM SYMMETRICAL GLAZED WALL TILE

Size: px
Start display at page:

Download "^o`efqb`qro^i=^ obsf^qflkp SY SQUARE YARD SYM SYMMETRICAL GLAZED WALL TILE"

Transcription

1 ^o`efqb`qro^i=^ obsf^qflkp hbvklqbp Q=WW=mj " " " " " " " " ' - " ' - 0" qbuq=i^vlrq=bibs^qflk " ' - " " ' - " ' - " ' - /" /" /" " /" " " /" ^o`efqb`qp=pfdk /" /" jlpbibv^o`efqb`qp GG U UG U G `e^oilqqb c^foc^u e^oofplk_rod o^ibfdejaroe^j of`ejlka sfodfkf^=_b^`e t^oobkqlk " /" Z: '-" x '-" Z jlpbibv^o`efqb`qp`lj " U (Y) /" /" : "Y" X G W. U, X. GU W. F "GG U UG U G " X, X G F. " ' - 0" " " ' - " " molgb`q=pfdk=bibs^qflk /" = '-0" " gjr rkfsbopfqv pbosf`bp ^kkbu G : G GU W. X (GY). " U (Y) J & W,. - F "X YU " WG /" YW - U W/ G (+). G GU F "' G" WG ' G - '-"W X '-" W/ " U. ' x - U U U G ; GU G,, & F X - ( F G Y), W. F "' G" WG " F klqbw molgb`q=pfdk=fp=klq=fk=`lkqo^`q=fc=molgb`q=pfdk=fp=bob`qba=`ljmiv - - W W J FF U U G U G W W W - F G G G W U - F FF- FF- G J G U U- U-GF U-GZ U-F U UY W WF F G G WG W F F F J X X U W X X X X X X FF F F F FF FG FG F F F F F FG F F F F F F FG FU F FW G G G G G- GF GFG G G- G G G GF G Y U G U G W W U G UU WW UU W JU F F G U UU U U G U GYU UU F U G UU WW U W G U W U UG X J F UG G G W U-U F U U F FG, -UU FG, UU GU UU U J G Y U Y U - U Y U - GU F Y U - GZ Y U - F U U W QU W G W W U UU Y U U U Y U W U W / U G FU G W G U W FG Y WU WG W XU F X Y X U & F Y X J GY X YY XY XY U U XG W XG XU X X U X U- X FU FG F F XGU F XGU F XGU F F FG FG F F Y F F F F FG FU F F F FG F F F FG FUU F F W G GUG G GZ GYU GYU - G F F G F F GYU G G GYU G U G GZ UU FG G GW GY W W Z F F U W W J J J J X F F G W. G F W YW Y F F F W Q QY /W FG F ' F F-F U - - F F G G F Q U U W GZ W GYU G W W W Z G F G G F F U G G, G, G U F U W G W J JU J U G/G Y UY G JU Y U F U G Y G U Y XU G U Y Y U UFU U G U U G Y G U J U U WFG U U FF U G F U W YW YY W J U F F / J U QU F U QU U U Y YY F Y W G QUY QUY, U G F WY U U F G F FG FG Y U U FG U F G UG G FG - U F G F U U U UY G UY G U QU F Y F UY GYU UY W G F Y YU F QU Y F UF U FF UU U Y UY W / Y QU Y Y Y &G GU & G.. F - ZZ U - ZZ XY - ZZ UZ F W F W Y Y U UU UG UGU U U U U () W Y Y U Y U F Y F FW Y F WG Y/U Y UG F W Y W G W W W/ W W/ WU W W W W W W G W W W- W G WW WW W WFG W WG W W WF W FG W WG WWF W W F X XU YY Y Y F.0. F F U F.. F U F.. F Y F.. F Y F.. F Y F.. F Y F.. F Y F.. F Y F 0. F G F 0. F G F. F F. F G F. F G F.. F G F.. F G F.. F G /" U' FF 0 F. k Y ( G) Y ( G Y) Z; ; F. Y GY W F WG (e.g.,..,..); F Y U F W Y (i.e., Y... W FF F Y... ). ^o`efqb`qro^i=do^mef`=pvj_li=ibdbka U QU FG, F UG "" U U- UG 0 W W G F X W F F F X- X-XX. W F G U (F ) UFFX W U F U UU WW U UU F U U W U U U G U J W Y F G U W Y = = = Y U WW (W) F Y F- Y W Y Y GZG/G Y U Y (Y FF F ) WG U UF U F: F '-0" FF. ^... - F:.. Y G '-0" FF FUY- F:.. Y G '-0" FF : U '-0" FF UU G W G ^o`efqb`qro^i=dbkbo^i=klqbp. F Y (e.g.,, UU, UG, F,, ) W W U F WG / F, F Y FU (e.g., Z,, G, ) F Y ( Y) WG.. F "G" / "G " Y,, F G (e.g. F, U, WW). F "" F U U Y (e.g., X W, F, F- ). U Y F WG, Y G Y U FY W. Y W Y G Y W.. FY, UG UU WG U WG. Y FY F Y.. UG F U U W U U F. W W, " W/ /" F G ( ). F W U FG U..... mi^k=qfqib /"='-0" bibs^qflk=lo=_rfiafkd=pb`qflk=qfqib /"='-0" UG WG U W UG WG U W UG U WG U W UG U bki^odba=mi^k=lo=t^ii=pb`qflk=qfqib /"='-0" G W U WG U W G W WG U W G W U WG U W G W U =qfqib /"='-0" W W U W U WG U W W G W U G U WG U W G UG W U U WG U W X W U U WG U W U U WG U W WG U W U WG U W U `^pbtloh=qfqib /"='-0" W U ^o`efqb`qro^i=j^qbof^ip=ibdbka U F F -F Y U GU Y U : 0%, - U W WU W F (.G., WW ) U Y G U U Y YU F W W G - UU F W YW GYU / G W GG. ic. o. 00 G U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj J : : JUY, 0 pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^ dbkbo^i ^o`efqb`qro^i fkcloj^qflk ^

2 qbojfk^qflk=dbkbo^i=klqbp t^ii=glfkq=dbkbo^i=klqbp buqboflo=t^ii=glfkq=do^mef`=pvj_lip t^iim^oqfqflk=qvmb=dbkbo^i=klqbp. -U -F-W W J Y UFU U (.G., U-- ( U U); F-- ( U U). W U.. -U -F-W W J Y UFU U (.G., U-- ( U U); F-- ( U U) Y G W W/ U. W U.. W F G U F F/F Y U, Y W FWG: F-, -, UY- W: U() Y G W W/ U. UY W: W UY U. W: U(). W W J Y UFU Y G W W/ U. F W, W, U W Y: F G '' qbojfk^qflkp F G '' : F G '' Y Y F U FF- W/ GY Y U Y G W W/ U Y Y eb^ajlcjt^ii=qbojfk^qflk=]=l_pqor`qflk U Y Y (, J, G,, UW, G). WG Y FU W J.. F F F F W J U. X: W WG : WG, F W, W W, W F. G X J W/, -U WY J, U FY W G. W J Y/ G. FY U F JU J Y/ W F.. J F-, -, U- W.. W U "" : F,, / U. o^qba klkjo^qba `cpc m^kbip `jr `cpc W : W F Y br^i _b^ofkd=`jr fkqbopb`qflkp W W U J J Y U U U W - W J J Y U UG U W Y. W J W UG U G W F F J J Y U J - UU t^ii=glfkqp W sbkbbo `^sfqv `jr `cpc m^kbip J Y, U WY - Y Y. F W J G F X W J U F F U G W X W Y W U W Y UU /" F Y U W J U U G UU J Y, F J G J U UU /" J W/ U J J Y U W U G W W J J Y U W U. F W. W F U-U - F F. F W, F F W. F W U. F U,, U W.. X W/ Y FU G F Y.. Y U : U W.. F : U W.. F UU WG F F Y, GUG, F U UG U Y : Y W/ G F G UU FG U G WY F. W Y U GY UGU U. G. X F-, -, Y-, U- W/ U F F, F, UU. j^oh j jj jj j j^oh W J Y F Y F W/. j^plkov=rkfq=t^iim^oqfqflk=qvmbp Y X cfob=o^qba ^ppbj_iv (F. F G) u u cfob=o^qba ^ppbj_iv (F. F G) obj^ohp eo eo /" /" /" fkcloj^qflk /" pq^`hba=t^iim^oqfqflk=qvmbp Y X obj^ohp " U " U " U " U fkcloj^qflk /" Y W /" GYU " FF-. X U F : X U G J F G U W..,, FG G F W W U F W. J. U.. Y W, W J, U F W. Y W F W F WG.. W/ Y W F. F U.. F : U X, UG, U Y : UW, G, U, - U W X. G WG F, U,. X F U F G G, X U F F, F, GY.. /U F U F GYU F W/. j^oh m m m cfob=o^qba ^ppbj_iv (F. F G) m^kbi=t^iim^oqfqflk=qvmbp Y obj^ohp X /" /" /" fkcloj^qflk /" GYU /" FF- /" U U /" GYU /" FF- /" U U /" GYU " FF- /" U U W GG. ic. o. 00 G U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj F F G '' m^kbi U J W U F F U W Y jm /" /" U U " U W '-0" FF W W, W/ Y Y eb^ajlcjt^ii=qbojfk^qflk=]=klkjl_pqor`qflk FG U F- F W Y eb^ajlcjt^ii=qbojfk^qflk=]=o^qba=t^iip FG U W W/ - W/ afccbobkqf^i _b^ofkd=`jr fkqbopb`qflkp FUG, W U J J Y U U - U J Y G F W, : W U W FU W, FG U W G --G. J - UU UU /" J W/ UU /" J J W X W FUG, W U J J Y U W F G W Y J J Y U W U pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^ eb^ajlcjt^ii=qbojfk^qflk=]=klkjo^qba=t^iip o^qba klkjo^qba `jr - X U WY U J F /GU "" Y F J G J : : JUY, 0 UU /" J W/ & U U FUG, W U Q=WWQ=mj : W F Y - U J J Y U t^iim^oqfqflk qvmbp=t^ii glfkqp=^ka qbojfk^qflkp ^

3 dbkbo^i=klqbp. F UU WG. -. F G Y W W FG..0.0 " " ' - /" /" t^ii=pb`qflk=.0.0 " = '-0" /" /" =hbvklqbp WG.0 Y. /". xx/ G G. G /" '-0", F ". FG. G. G. W. F-G WFG. G. F G, WY F W /" '-0". F. J U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj ' - " ; W GG. ic. o. 00 G " ", # U F ' - 0".00 Q.0.0 pfqb=t^ii=pb`qflk.0.0 pfqb=t^ii=pb`qflk.0.0 pb`qflk.0 ' - /" +/-.0 F G.0 J Y.. ' - /" +/-.0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF Y U FF FF FF FF FF F FF FF FF FF F FF F FF G ()" X " U U FF FF FF FF FF FF U Y (UG F U G) & W U W & W FF G U G G U F FF FF FF FF.0 F G Y.0 G GG Y G U W Y ' - " +/- ' - 0" +/- ' - /" +/-.0.. pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^ J : : JUY, 0 0" " " " " Q=WWU=mj k cillo=mi^kj=lsbo^ii /" = '-0" F G.0 J " = '-0" 0" " " ' '-" ½" = '-0" 0" ' ' ' /" = '-0" 0' lsbo^ii=cillo mi^k ^

4 ' - /" FF FF FF FF FF F FF Y FF U FF 0. ' - 0" ' - /" ' - /" ' - /" ' - 0" ' - " FF FF FF ' - /" F ' - " ' - /" FF ' - /" ' - /" +/- Y U ' - 0 /" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - " ' - " ' - " ' - "... FF FF FF FF FF FF F. ' - 0" ' - 0" F F FF G.. FF 0. F F G G 0 F.. ' - 0" ' - 0" ' - " ' - " ' - " ' - " ' - /" ' - " ' - /" ' - " ' - " ' - " ' - " F FF ' - /" ± ' - " ' - /" ' - " ' - /" ' - /" ' - " Y FF FF FF FF FF F U ' - /" U ' - ". G ' - " ' - " ' - 0". ' - " ' - /" ' - " ' - " ' - /" ' - " ' - ". ' - " ' - /" ' - /" ' - /" +/- ' - /" G 0 G G FF. ' - 0" ' - " ' - " ' - " ' - ". ' - ". F... F. G... ' - " F F. /" U /". & W W & W F m^oq=^ m^oq=_... ' - /" +/- ' - /" ' - /" ' - /" 0. 0 cillo=mi^k=dbkbo^i=klqbp. F UU WG. -. F G W W FG UU. F U UU W WG X, UJ U, F Y.. G.. Y. F hbvklqbp WG. Y W GG. ic. o. 00 G U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj ' - " ' - 0" ' - " ' - " ' - " ' - " 0' - 0" 0' - " ' - /" ' - " ' - " ' - " k F G cfopq=cillo=mi^k=j=m^oq=^ /" = '-0". J. Y U 0 : F G : : - GG 0. Y - - ' - /".. ' - /" G ' - " ' - /" U FF : - X G G U FF ' - /" ' - " FF G FF. ' - " ' - /" ' - /" ' - " 0. 0 W FU 0. ' - " ' - " ' - " ' - " ' - " ' - " 0' - 0" ' - /" /" 0 ' - 0 /" 0. ' - /" - - ' - " G ' - " ' - " ' - /" ' - /" G ' - ". U (UG G) ' - /". ' - /". U W Y W.00 ' - /".. pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^ J : : JUY, 0 ' - " m^oq=^ m^oq=_ cillo=mi^k Q=WWQ=mj k cfopq=cillo=mi^k=j=m^oq=_ /" = '-0" J 0' ' ' ' ' /" = '-0" ^

5 hbvklqbp WG. Y G. WU. WU UG.. ' - " /" = '-0" " " ' - " " " W.. F. /F F. F.. U. UU W. X. " FF- G Z FUG U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj.. " = '-0" ' - /" F F W GG. ic. o. 00 G " W ' - /".. /" = '-0" ' - " " /" /" " ' - " ' - 0" ' - /" U.. " = '-0" Y UG X J Y " Q.. ' - " " /".. ' - 0" ' - " ' - /" ' - " pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^ J : : JUY, 0 /" X Y p Q=WWQ=mj.. " = '-0" UG X J.... 0" ½" " " " " = '-0" 0" " ' " ' 0" /" = '-0" 0" " " ' '-" ½" = '-0" ^

6 U F U F U Y Z () GZG Y U GZG J J W G F G 0 FG '-0"x'-0"x-/" U FG '-0"x'-0"x-/" U - - F '-0"x'-0"x-/" F '-0"x'-0"x-/" F '-0"x'-0"x-/" W F '-0"x'-0"x-/" F '-0"x'-0"x-/" W F '-0"x'-0"x-/" W F '-0"x'-0"x-/" W F '-0"x'-0"x-/" F '-0"x'-0"x-/" W FG '-0"x'-0"x-/" W -. FG '-0"x'-0"x-/" U - -. FG '-0"x'-0"x-/" W -. F '-0"x'-0"x-/" W F '-0"x'-0"x-/" W F '-0"x'-0"x-/" F '-0"x'-0"x-/" W F '-0"x'-0"x-/" W F '-0"x'-0"x-/" W '-0"x'-0"x-/" W - -. F '-0"x'-0"x-/" FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 F '-0"x'-0"x-/" W FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0. FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0. FG '-0"x'-0"x-/" W FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 F '-0"x'-0"x-/" W FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - FG '-0"x'-0"x-/" W - FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 '-0"x'-0"x-/" W - FG '-0"x'-0"x-/" W FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 F '-0"x'-0"x-/" W FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 '-0"x'-0"x-/" W '-0"x'-0"x-/" W '-0"x'-0"x-/" - 0. '-0" x '-0" /. '-0"x'-0"x-/" W '-0"x'-0"x-/" W - - '-0"x'-0"x-/" W - '-0"x'-0"x-/" W -. '-0"x'-0"x-/" -. '-0" x '-0" /. FG '-0"x'-0"x-/" W - 0 F '-0"x'-0"x-/" F '-0"x'-0"x-/" F '-0"x'-0"x-/" F '-0"x'-0"x-/" F '-0"x'-0"x-/" W F '-0"x'-0"x-/" W '-0"x'-0"x-/" -. '-0" x '-0" /. '-0"x'-0"x-/" - -. '-0" x '-0" /.. '-0" x '-0" /. W U F U W W G 0 Y U - G- - & W - X X- X- X- X- G- W & W - X X- X- X- X- G- U - X X- X- X- X- G- Y - X- U U - X- - /G- - X- F - X- - - X X- X- X- X- - X X- X- X- X- - FF - FF - FF - FF - FF - FF - 0 FF - FF - FF - FF - FF - - X- FF - FF - - F - 0 FF - FF - - X- FF - FF - Y U - F - FF - FF - FF - 0 FF - FF - FF - FF - FF - FF - FF - G - U FF - G FF X- GG - G FF - Y - X-, U FF - G - X- - X- U (UG - X- X- X- X- G) G - X- X- X- X- X- 0 - X- G - X- U W Y - X- X- X- X- X- G UG :. -G F.... WW Z UU. cfkfpe=p`ebarib=dbkbo^i=klqbp W GG. ic. o. 00 G U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj. F U Y UF F.. F J UU WU G U.. W F F U. F W F F F.. W F (,, U, W) F "". Q=WW=mj ' - 0 /" ' - 0" ' - " ' - 0 /" ' - 0" ilrsbo=qvmbp ' - " ' - " ' - 0" ' - 0" ' - " ' - 0" () ' - " () ' - " F pqbbi=co^jb=qvmbp () ' - " () ' - " ' - 0" F ' - 0" ^irjfkrj=pqlobcolkq=qvmbp ' - 0" () ' - 0" F ' - " () ' - " ' - " ' - " ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - " ' - /" ' - " ' - 0" ' - 0" ' - " F FU ' - " " ' - 0" allo=qvmbp " " " FG FU G " ' - 0" ' - " " " FG FU G " " ' - " ' - " " " W " ' - " - - " " W ' - " - - G ' - ". U FF Y F U. F, U F X. F. UU W --G W J Y F U. G. F. F G G.. F U U W. allo=co^jb=^ka=di^wfkd=qvmb=hbvklqbp WG... /". " W- GU. F- G allo=co^jb=^ka=di^wfkd=qvmb=dbkbo^i=klqbp F WG.. F GZG Y G Y. Z U, W F.. di^wfkd=qvmbp Y :. GZG Y, U. GZG X Y, U. GZ G F U FY W. GZG FY G U W F WG.. F F WG.. F Y G pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^ J : : JUY, 0 cfkfpe=p`ebarib allo=p`ebarib allo=co^jb di^wfkd=qvmbp ^

7 allo=^ka=co^jb==hbvklqbp WG.. Y " = '-0" " = '-0" 0 0 Q.... /".... " = '-0" " = '-0" " 0 " /" /" U.... " = '-0" /" /" /" /" Q " = '-0" " = '-0". F /.. F F /" /" 0. G, FG, F U / W F Y.. F U F Y.., G Y.. ; G.. J, &.. U J &.. G ; G.. F. GYU. W. Y G. F FG. G. W. Z-FUG. U 0.. J. /" UF UU. /" UF WW. /" W W U.. X. /" FF FUG W.. U 0..,. Z U. UU F W GG. ic. o. 00 G U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj.... " = '-0".... " = '-0". /" fkqboflo=_bqtbbk=qeb=g^j_=j molgb`qba=eb^ag^j_pfii " = '-0" ( U ) " /" /" Q=WW=mj.... U " = '-0" " = '-0" " = '-0" " " " = '-0".... " = '-0" /".... " = '-0" " " " = '-0" " = '-0" " = '-0" /" /" Q.... " = '-0" " = '-0" " = '-0" " /" " F F & " = '-0" " = '-0" U U fkqboflo=to^m eb^ag^j_pfii F &/.. F F fkqboflo=_bqtbbk=qeb=g^j_=j _rqqba=eb^ag^j_pfii Y G ( G W F) W W U F '' F F G. " F/J /" U U W '-" '-0" U W U /" " U /". F/J, W, ", U.. F/J W Z U..,, GZG,, F F W F Y Y - W. pqbbi=co^jb=pb`qflkp j^kbrsbofkd=`ib^o^k`b=^q=allop 0" " " " " " = '-0" /" W W U 0" ½" " " " " = '-0" pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^ J : : JUY, 0 allo=^ka co^jb=p ^

8 G W F F F F U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj jlpbibv^o`efqb`qp `lj.. GG. ic. o. 00 J : : JUY, 0 lsbo^ii _rfiafkd bibs^qflkp Q=WW=mj pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^ lsbo^ii=_rfiafkd=bibs^qflk=j=kloqe /" = '-0" lsbo^ii=_rfiafkd=bibs^qflk=j=plrqe /" = '-0" 0" ' ' ' /" = '-0" 0' ^Q

9 hbvklqbp WG.. Y.0.. _rfiafkd=bibs^qflk=j=tbpq /" = '-0" F F.0.. _rfiafkd=bibs^qflk=j=b^pq /" = '-0" F F. UU W. U WU. WU. U GU... -G UG G FG. -G UG F. U F WW. U. F. G. UU W J U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj W GG. ic. o. 00 G F F m^oq=_ m^oq=^ Q.0.. _rfiafkd=bibs^qflk=j=plrqe=j=m^oq=_ /" = '-0" Y, U F F m^oq=_ m^oq=^ F F _rfiafkd=bibs^qflk=j=kloqe=j=m^oq=^.0.. /" = '-0" G W/ G W/ Y G W/.0.. _rfiafkd=bibs^qflk=j=plrqe=j=m^oq=^ /" = '-0" G W/ Y m^oq=^ m^oq=_ pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^ Y, U J : : JUY, 0 Q=WW=mj.0.. m^oq=^ m^oq=_ /" = '-0" _rfiafkd=bibs^qflk=j=kloqe=j=m^oq=_ F F 0' ' ' ' ' /" = '-0" _rfiafkd bibs^qflkp ^Q

10 G W FF FF F FF GG F F Y G U W Y U FF F F F F FF F F F F FF FF W & W GG. ic. o. 00 U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj jlpbibv^o`efqb`qp `lj J : : JUY, 0 _rfiafkd pb`qflkp Q=WWQ=mj pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^.0.0 rfiafkd=pb`qflk.0.0 /" = '-0" _rfiafkd=pb`qflk /" = '-0" ^ _rfiafkd=pb`qflk.0.0 /" = '-0".0.0 _rfiafkd=pb`qflk /" = '-0" 0' ' ' ' ' /" = '-0" ^

11 /" /" /" /" +/- /" " " " Y t^ii=pb`qflk=.. " = '-0". G G U /" " " Y t^ii=pb`qflk=.. " = '-0". F U.. +/- /" /" t^ii=pb`qflk= " = '-0".. 0 " +/- t^ii=pb`qflk= " = '-0" F 0./ " /" (=.), U '-0" W G /". ". t^ii=pb`qflk=hbvklqbp WG. -. Y.. /" F X; QU F F F. UG FF-. UG FF. W. UU W FG. UU F. UU. F F WY F X W. G W G, F (U W Y F F W - F UF F FG ). F W G G U F F. GU W FX FG G W. FX FG G. J.. Y. -/" Y YU F U (=.). Y G, U, G F F F Y U. FG Y U W F G 0. F G, WY F UG. XU-YY G U. FX FG. UG " X " WU Y, W U. F G Y-W U. U /W. FG " UY. FG - F --G X W F FG. F FG " UY. 0. G/U F U Y F W U U. UG U. UG GU. UF W, F Y, % ( = ). UG U. UG W UU. UG UU. FF- UU G; " X " X 0.0" ( ).. 0. UG. UG U G. X J FG.. J. G. FG. " FF- G Z FUG. UU W. 0.. W GU. WU UG t^ii=pb`qflk=dbkbo^i=klqbp. F UU WG F GG FG, UU, FG, U, GU U,,, Y UU.. F. F- Y Y. F.. F X W. F. F F F. GU U X U W W J Y F U F --G W U UU UFU / / W GG. ic. o. 00 G U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj /" " " ".. pi^_jlkjdo^ab=_lrka^ov= " = '-0"... t^ii=pb`qflk= F. " j^oh cfob o^qfkd (F. F G) obj^ohp buqboflo=t^ii=^ppbj_ifbp.. F WG Y W fkcloj^qflk " X J /" '-0" 0 " " J.00 ' - /" ' - 0". /" +/-. " t^ ' - " G F /" Y YU F (.) " U; " U G '' Y Q... t^ii=pb`qflk= " = '-0" F ' - /" W. " J " G 0 G W J ' - 0" ' - 0 /" ' - 0" W. W " +/ G F ' - /" ' - 0 /" ' - 0". W W W.. " +/-. t^ t^ ' - 0 /" ' G ' - 0" /" UU W /" " FF- G Z FUG /" Y YU F (.) " U; " U G '' Y UU W /" " FF- G Z FUG /" Y YU F (.) /" GYU G " FF- /" GYU pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^ J : : JUY, 0 F F F F UU W /" Q=WW=mj.. t^ii=pb`qflk /" = '-0"... t^ii=pb`qflk /" = '-0"... t^ii=pb`qflk /" = '-0" 0" " " " " " = '-0" 0" " " ' '-" ½" = '-0" 0" " ' " ' 0" /" = '-0" t^q " FF- G Z FUG /" Y YU F (.) /" GYU G " FF- t^ii=pb`qflkp ^ka=p ^

12 t^ii=pb`qflk=hbvklqbp WG. -. Y " 0.. t^ii=pb`qflk= " = '-0" ' - /" /" /" /" " " Q.. t^ii=pb`qflk= " = '-0" W F F 0.. /" F X; QU F F F. UG FF-. UG FF. W. UU W FG. UU F. UU. F F WY F X W. G W G, F (U W Y F F W - F UF F FG ). F W G G U F F. GU W FX FG G W. FX FG G. J.. Y. -/" Y YU F U (=.). Y G, U, G F F F Y U. FG Y U W F G 0. F G, WY F UG. XU-YY G U. FX FG. UG " X " WU Y, W U. F G Y-W U. U /W. FG " UY. FG - F --G X W F FG. F FG " UY. 0. G/U F U Y F W U U. UG U. UG GU. UF W, F Y, % ( = ). UG U. UG W UU. UG UU. FF- UU G; " X " X 0.0" ( ).. 0. UG. UG U G. X J FG.. J. G. FG. " FF- G Z FUG. UU W. 0.. W GU. WU UG W GG. ic. o. 00 G U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj 0.. t^ii=pb`qflk= " = '-0".., X F U W U ' - /"... ' - /" " ' - 0 /" /" ". ' - 0" ' - 0 /" /". F " U /" pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^. J : : JUY, 0 F F F F Q=WW=mj.. t^ii=pb`qflk /" = '-0"... t^ii=pb`qflk /" = '-0"... t^ii=pb`qflk /" = '-0" 0" " " " " " = '-0" 0" " ' " ' 0" /" = '-0" t^ii=pb`qflkp ^ka=p ^

13 pq^fo=^ka=o^jm=dbkbo^i=klqbp. G F : /" X /", U. F : '-0" G F F F. F GU: '-" G F F F. G: /", U ' - " ' - " ' - " ' - 0".. U G F -UG " W W G W GU /" UG W W U GU " GU ' - " X U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj FF ; F /. W GG. G F F W /" U F FG W X G ic. o. 00 /" /" X F F bibs^qflk klq=rpba.... /" = '-0".. " U '-0" F " F '-0" X. U W F W W GU G U GU " " U '-0" X. U W F W " /" G ' - " F F W U.... ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" pb`qflk /" = '-0" " ' - " U G Y /" x " W/ " " G. F F.... ' - " ' - 0" +/- () Q.... pq^fo=klpfkd= " = '-0".. pb`qflk /" = '-0" ' - 0".. G. F F e^kao^fi=p ' - 0" +/- () ' - 0" pb`qflk /" = '-0" F F W.. G. F F pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^.. G.. ' - " " = ' - " " = ' - " ' - " J : : JUY, 0 Q=WWQ=mj... bki^odba=mi^k /" = '-0"... bki^odba=pq^fo=mi^k /" = '-0"... bki^odba=pq^fo=mi^k /" = '-0" 0" ½" " " " " = '-0" 0" " ' " ' 0" /" = '-0" 0' ' ' ' ' /" = '-0" bki^odba=pq^fo =i^aabo p ^

14 qlfibq=^ppbj_ifbp=p`ebarib=^ka=bki^odba=mi^k=dbkbo^i=klqbp. F W. W F U-U - F F. F W, F F W. F W U. F U,, U W. j^oh obj^ohp mi^k qlfibq=^ppbj_ifbp WG. -. Y j^oh obj^ohp mi^k. F W. /" F F ' - /" J. F UU WG.-. F G W W FG UU. F U UU W WG X, UJ U, F Y. U U ' - 0" W U ' - " ' - " ' - " ' - " W U ' - /" ' - /" U ' - " ' - " ' - " ' - " ' - " ' - /" & W /" q^ q^ F q^ F q^q q^ q^ F q^ U U ' - 0", U W W W W ' - 0" U ' - 0" " X ' - 0" q^ F q^ q^ F q^ q^ G : G Y J U U ' - 0" ' - " ' - " W ' - ", U U ' - 0" U G F Y ' - 0" W,, U W,, U W - F Y J W. G/ Y Y. F F.. UG FXU G G Y. U UG FXU Y Y.. / F F Y Y. W GG. ic. o. 00 G U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj... bki^odba=mi^k /" = '-0" ' - /" ' - " ' - " ' - /" ' - " ' - " U W U ' - 0" ' - " ' - " ' - " ' - " ' - " ' - /" W & W /" ' - /" ' - " ' - " ' - /" F q^u W. Y F Y. U. U UG G " Z G F W Y " Z G F W Y " G F W Y U F W Y Y F W Y F '-" FF G U G (" x ") '-" FF F F UF "x" G Y F W Y J - FG W '-" UF W '-" FF G U W U, '-" FF '-" F & W/ F '-0" FF F F. U F Y Y. FF, F Y. ' - /". F W F Y. Q=WW=mj... bki^odba=qlfibq=ollj=mi^k /" = '-0"... ' - " F G ' - " F G ' - " bki^odba=qlfibq=ollj=mi^k /" = '-0" F F F W J G W UFU F F F W X ' - " F F F W qo^kpcbojqvmb=peltbo=^``bpplov=bibs^qflkp 0' ' ' ' ' /" = '-0" ' - " X W " X. W/ F U/J. U '-0" FF W F ( W FU). F F F W ' - " F. F W Y W. U '-" FF. ' - 0" F W ' - " " F F W " " /" F G '-" U t^qbo=`ilpbq=^``bpplov=bibs^qflkp ' - " F G ' - " F G F W ' - 0" F F F W pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^ J : : JUY, 0 qlfibq ^ppbj_ifbp p`ebarib=^ka bki^odba=mi^kp ^

15 `^pbtloh=dbkbo^i=klqbp. U W, U(): - FF - F - W U - UF : G. U W, (): -0 : G. U W, W (): -0 - G -0 FF. U- U: Z G (G, W, ) UG- U U UFU U.. : JU U W. F. F X W. U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj W GG. ic. o. 00 G ' - " ' - " ' - " ' - " F ' - 0" ' - 0" F ' - " ' - 0" ' - " ' - " ' - 0" F ' - 0 /" ' - " F ' - /" /" ' - 0" ' - " " ' - " ' - " `^pbtloh=bibs^qflk /" = '-0" ' - " ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" F ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" `^pbtloh=bibs^qflk /" = '-0" `^pbtloh=bibs^qflk /" = '-0" ' - " ' - " ' - " ' - " ' - " ' - " F. F `^pbtloh=bibs^qflk /" = '-0" pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^ ' - " ' - 0" ' - " ' - " J : : JUY, 0 " Q=WW=mj U pb`qflk " Q ' - " ' - " F `^pbtloh=bibs^qflk /" = '-0" ' - " ' - 0" ' - " ' - " F `^pbtloh=bibs^qflk /" = '-0" 0" " " ' '-" ½" = '-0" 0' ' ' ' ' /" = '-0" `^pbtloh=^ka bibs^qflkp ^U

16 obcib`qba=`bfifkd=mi^k=ibdbka WG. F, & F WG F F G Y W '-" U G G, FF U : GYU G ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" 0 ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" 0 ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - " ' - " ' - 0" ' - 0" 0 ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - " ' - " ' - " ' - 0" ' - 0" ' - " ' - " ' - " ' - " ' - 0" ' - 0" ' - " ' - 0" ' - " ' - " ' - 0" ' - " ' - 0" ' - 0" ' - " ' - 0 /" 0 ' - 0" ' - 0" ' - " ' - 0" W G W G W G W G X : GYU FF GYU G '-0" x '-0" Y- U G U G X W W/ U F W/ U F U W/ " G J G. F Y U, X W G W G X W F obcib`qba=`bfifkd=mi^k=dbkbo^i=klqbp. G G '-0" FF U W.. WG G YU GY. F F F F G YU Y FF F G YU WG.. G U W G, U W.. F U FY G ( Y ), F F F U, F Y. W GG. ic. o. 00 G U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - " obcib`qba=`bfifkd=mi^k=hbvklqbp WG. Y. FF- k cfopq=cillo=obcib`qba=`bfifkd=mi^k=j=m^oq=^ /" = '-0". /" GY, " F G. F G: F / G FF. GYU "J". F F W/.. F F UU U. FF G F U. W J ' - 0 /" 0 ' - 0" ' - 0" ' - " 0 ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" ' - 0" 0 ' - " U /" U pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^ ' - " ' - 0" ' - 0" ' - 0" J : : JUY, 0 " /" U G F Q=WW=mj k cfopq=cillo=obcib`qba=`bfifkd=mi^k=j=m^oq=_ /" = '-0" 0' ' ' ' ' /" = '-0" _riheb^a=p obcib`qba `bfifkd=mi^k ^

17 . hbvklqbp WG. Y ollc=mi^k=ibdbka WG. F, & F WG F F Y W. F G F W W UG X J W. F F. W GU. Y W. U GU WU (GU W, Y U F F) W W F F G W W. F. FG. UG W UU. UG F U ollc=mi^k=dbkbo^i=klqbp. F : F, U. F F Y. F U. F WG F QU F F U.. Z F F G W UU.. F Y Y U U. U Y FG UFU.. F FG (UG U F ; ; U; X J; F ). F U U F F. U=ivkke^sbk=m^oht^v=prfqb===sfodfkf^=_b^`e=sfodfkf^=Q melkb=f=uju===c^u=f=uj F F., W, U, U, U U / F U G U. G. U-Y F FG U.. W F FG. G, UW U FF U W. W GG. G ic. o. 00 ollc=^ppbj_ifbp. Y F W W F G F m^oq=^ m^oq=_ j^oh cfob=o^qba ^ppbj_iv (F. F G) obj^ohp " '-0" fkcloj^qflk F W GY. F F U -U k ollc=mi^k=j=m^oq=^ /" = '-0" UG G F UG FG oc^ F -G UG G UG U: Y F - Y F - () U. UG. F F F F G W W. " '-0" UG G F UG FG F F F F G. G F W W F F G /" +/- oc^ oc^ F F -G UG G /" /" '-0" UG G F FG pq^qb=molgb`q=`labw=juj `ebp^mb^hb=^sbkrb=e^oofplk_rod==s^ J : : JUY, 0 W W ' - 0" ' - 0" Q=WWU=mj k m^oq=^ m^oq=_ ollc=mi^k=j=m^oq=_ /" = '-0" F F G mboplkkbi=allo=`^klmv=p /" = '-0" UG G, Z 0" " ' " ' 0" /" = '-0" 0' ' ' ' ' /" = '-0" ollc=mi^k ^

Crew of25 Men Start Monday On Showboat. Many Permanent Improvements To Be Made;Project Under WPA

Crew of25 Men Start Monday On Showboat. Many Permanent Improvements To Be Made;Project Under WPA U G G G U 2 93 YX Y q 25 3 < : z? 0 (? 8 0 G 936 x z x z? \ 9 7500 00? 5 q 938 27? 60 & 69? 937 q? G x? 937 69 58 } x? 88 G # x 8 > x G 0 G 0 x 8 x 0 U 93 6 ( 2 x : X 7 8 G G G q x U> x 0 > x < x G U 5

More information

INVITATION FOR BID Exploratory Geothermal Drilling Services Department of Natural Resources (DNR)

INVITATION FOR BID Exploratory Geothermal Drilling Services Department of Natural Resources (DNR) V F B 21064 xy G v f u u ( B u: y : : u : -B ( u /k Wy y 30 2 1500 ff y W 98501 Bx 41017 y W 98504-1017 W 360-407-9399 w@wv y 18 2012 2:00 1500 ff 2331 y W 98501 ://wwwwv//u-f ://wwwwv/v/-k B U B V BF

More information

Pithy P o i n t s Picked I ' p and Patljr Put By Our P e r i p a tetic Pencil Pusher VOLUME X X X X. Lee Hi^h School Here Friday Ni^ht

Pithy P o i n t s Picked I ' p and Patljr Put By Our P e r i p a tetic Pencil Pusher VOLUME X X X X. Lee Hi^h School Here Friday Ni^ht G G QQ K K Z z U K z q Z 22 x z - z 97 Z x z j K K 33 G - 72 92 33 3% 98 K 924 4 G G K 2 G x G K 2 z K j x x 2 G Z 22 j K K x q j - K 72 G 43-2 2 G G z G - -G G U q - z q - G x) z q 3 26 7 x Zz - G U-

More information

MECHANICAL LEGEND EQUIPMENT INSIDE DUCT SIZE (FIRST FIGURE IS SIDE SHOWN) FLEXIBLE DUCTWORK MOTORIZED DAMPER BACKDRAFT DAMPER

MECHANICAL LEGEND EQUIPMENT INSIDE DUCT SIZE (FIRST FIGURE IS SIDE SHOWN) FLEXIBLE DUCTWORK MOTORIZED DAMPER BACKDRAFT DAMPER M V M V FF MP P... U U FM W W W W W d P W W F FF F F FP FPM F F G G GPM P W W Z. W.G. KW VG W W MX M M M MU MZ Pa P PF P PV P PG PM W W P MP P YP V F F MP U G K F MP K PW M F U M U U P U U F P MU W U W

More information

H r# W im FR ID A Y, :Q q ro B E R 1 7,.,1 0 1 S. NEPTUNE TH RHE. Chancelor-Sherlll Act. on Ballot at ^yisii/

H r# W im FR ID A Y, :Q q ro B E R 1 7,.,1 0 1 S. NEPTUNE TH RHE. Chancelor-Sherlll Act. on Ballot at ^yisii/ ( # Y Q q 7 G Y G K G Q ( ) _ ( ) x z \ G 9 [ 895 G $ K K G x U Y 6 / q Y x 7 K 3 G? K x z x Y Y G U UY ( x G 26 $ q QUY K X Y 92 G& j x x ]( ] q ] x 2 ] 22 (? ] Y Y $ G x j 88 89 $5 Y ] x U $ 852 $ ((

More information

Grand Bapids Business Directory.

Grand Bapids Business Directory. G 2 by U- b 5 y VU W HG WY UGU 2787 U 8 W UH VY Y G W Y- H W H G F U: yy 7 x V by 75 F VQ ) > q Fy y bb - W? G W W : 8 $8 6 2 8 8 36 5 35 8 5 7 bq U / Yy U qu b b b } GU H 7 W b U 8HUH Q F U y y? 8 x Q

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL.

LOWELL WEEKLY JOURNAL. Y 5 ; ) : Y 3 7 22 2 F $ 7 2 F Q 3 q q 6 2 3 6 2 5 25 2 2 3 $2 25: 75 5 $6 Y q 7 Y Y # \ x Y : { Y Y Y : ( \ _ Y ( ( Y F [ F F ; x Y : ( : G ( ; ( ~ x F G Y ; \ Q ) ( F \ Q / F F \ Y () ( \ G Y ( ) \F

More information

Local EleveD Wins Spectacular Game

Local EleveD Wins Spectacular Game G uu «w w, u b g b bu g B vw, bu v g u,, v, ub bu gu u w gv g u w, k wu u gw u k bu g w u, u v wu w, v u wu g g bu u, u u u w, z u w u u b g wu w k bu u u!, g u w u u w u Bv Vu «J G B 2 938 FY-X Y u u

More information

THE COAST ADVERTISER

THE COAST ADVERTISER K O :5G G O V OFF»* xf Y 5 8 FOK OU O Q K F O G 0 O JY 6 959 U G G O F U OV F K G G 7 G K J J q x G J G J G V O O ; V V ; G ; ; O K G J ; ; G G V 0 " q j V V G x q 27 8:30 j ; ; G J ; : J z G Y : $20000

More information

LOCAL NEWS. PAVBBS any at this offioe. TAKE NOT IUE. AH accounts due the. firm qf MORRIS A' III HE mutt be paid to

LOCAL NEWS. PAVBBS any at this offioe. TAKE NOT IUE. AH accounts due the. firm qf MORRIS A' III HE mutt be paid to U Q -2 U- VU V G DDY Y 2 (87 U U UD VY D D Y G UY- D * (* ) * * D U D U q F D G** D D * * * G UX UUV ; 5 6 87 V* " * - j ; j $ Q F X * * «* F U 25 ](«* 7» * * 75! j j U8F j» ; F DVG j * * F DY U» *»q*

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y G q G Y Y 29 8 $ 29 G 6 q )

More information

LOWELL JOURNAL NEWS FROM HAWAII.

LOWELL JOURNAL NEWS FROM HAWAII. U # 2 3 Z7 B 2 898 X G V ; U» VU UU U z z 5U G 75 G } 2 B G G G G X G U 8 Y 22 U B B B G G G Y «j / U q 89 G 9 j YB 8 U z U - V - 2 z j _ ( UU 9 -! V G - U GB 8 j - G () V B V Y 6 G B j U U q - U z «B

More information

nd A L T O SOLO LOWELL. MICHIGAN. THURSDAY. APRIL Spring Activities Heads Up and Forward (Editorial By " T h e Committee'')

nd A L T O SOLO LOWELL. MICHIGAN. THURSDAY. APRIL Spring Activities Heads Up and Forward (Editorial By  T h e Committee'') - 6 7 8 9 3-6 7 8 9 3 G UDY 3 93 VU XXXV U XY F K FD D j V K D V FY G F D Y X K X DD Y j \ V F \ VD GD D U Y 78 K U D Y U Y 484?35 V 93 7 4 U x K 77 - D :3 F K > 6 D x F 5 - - x - G 7 43 8 D $35 K F $5

More information

FA001 WALLACE CREEK AMBULATORY CARE CENTER / DENTAL CLINIC REPLACEMENT N A J E N N NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND FOR OFFICIAL USE ONLY

FA001 WALLACE CREEK AMBULATORY CARE CENTER / DENTAL CLINIC REPLACEMENT N A J E N N NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND FOR OFFICIAL USE ONLY 4 5 :\Users\btb\ocuments\404-G-40-_btb.rvt /9/0 :4:59 M M M YM M :. MU M QUY () G YM UY, U Y Y W M. MU MU W 6". MU U W M QU.. MU UM W Y Y W M. MU MU W 6" MM. MU W UM M QU.. M MU K YM W M W Y Y W M. MU

More information

L bor y nnd Union One nnd Inseparable. LOW I'LL, MICHIGAN. WLDNHSDA Y. JULY ), I8T. liuwkll NATIdiNAI, liank

L bor y nnd Union One nnd Inseparable. LOW I'LL, MICHIGAN. WLDNHSDA Y. JULY ), I8T. liuwkll NATIdiNAI, liank G k y $5 y / >/ k «««# ) /% < # «/» Y»««««?# «< >«>» y k»» «k F 5 8 Y Y F G k F >«y y

More information

Probe fire that killed 23

Probe fire that killed 23 V ' ( WUY J Y JUY 88 P k z ' ' F x k J K Y - P k k k Pz Pk k k 'J Pk k U k k - - k k Pz " " k x k k k W k k k ' z " x - " z k k k x j k k k k x k zz "' ' k " k k k» «K VU G k - k z k U k x (P) - P z

More information

TUCBOR. is feaiherinp hit nest. The day before Thanks, as to reflect great discredit upon that paper. Clocks and Jewelry repaired and warranted.

TUCBOR. is feaiherinp hit nest. The day before Thanks, as to reflect great discredit upon that paper. Clocks and Jewelry repaired and warranted. W B J G Bk 85 X W G WY B 7 B 4 & B k F G? * Bk P j?) G j B k k 4 P & B J B PB Y B * k W Y) WY G G B B Wk J W P W k k J J P -B- W J W J W J k G j F W Wk P j W 8 B Bk B J B P k F BP - W F j $ W & B P & P

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y G y G Y 87 y Y 8 Y - $ X ; ; y y q 8 y $8 $ $ $ G 8 q < 8 6 4 y 8 7 4 8 8 < < y 6 $ q - - y G y G - Y y y 8 y y y Y Y 7-7- G - y y y ) y - y y y y - - y - y 87 7-7- G G < G y G y y 6 X y G y y y 87 G

More information

HYDROMETRIC NETWORK REQUIREMENTS OKANAGAN BASIN FOR THE. Prepared for. Photo: Belgo Creek at Highway 33

HYDROMETRIC NETWORK REQUIREMENTS OKANAGAN BASIN FOR THE. Prepared for. Photo: Belgo Creek at Highway 33 YD QU F G f : g g 33 b g g G g 8 f g f g Dv, f v b g g G g 8 : b, f v b-b g g, ://.v.gv.b.// f g b f g. 1. 1 2. g.. 4 3. f F. 4. 11 5... 13 6... b b 1... 11 b 2. F.. x.. f f x.. b x... f g f g 1. b g f.

More information

Draft Project Report I-10 Corridor Project

Draft Project Report I-10 Corridor Project , P P./. d P./. Program ode./h raft Project eport orridor Project H onceptual ayouts PU Y U P Y P G UY U P UU U Q F J U P UZ F F.. W W F F G WH U U UG UG. H F F F PJ UU K : U G K Y G HW H F F PJ UU H.

More information

PROVIDE HAND DAMPER WITH ACCESS DOOR WHERE SHOWN ON PLANS BRANCH DUCT BRANCH MAIN FIXED CEILINGS PLAN A

PROVIDE HAND DAMPER WITH ACCESS DOOR WHERE SHOWN ON PLANS BRANCH DUCT BRANCH MAIN FIXED CEILINGS PLAN A H Y ().. H WH WH HW. : U H H U H U, U HW. U HU H U UH H U H H H H W WH. U H H U U U U U U U (QUY) U U U QY QU.. h HU HH U U U QU H QUY QU U Z Y., U U W WH HW H H U U HU. U Y Y. U.. U HU U H H (U ) HH Y

More information

Level of Service Snow and Ice Control operations are intended to provide a reasonably safe traveling surface, not bare or dry pavement.

Level of Service Snow and Ice Control operations are intended to provide a reasonably safe traveling surface, not bare or dry pavement. C f v Sw Ic C P Ju 2017 Iuc I g f C f v v, ffc c-ffcv w c, w v c c ww C f v. T vc v f f bf f C ubc vg w c. T u f Sw Ic C P cb C w v g, g cu v f vc g. u w vb Og w, c / w v qu ff ff ub f c, wc, v w c, w

More information

"INDEPENDENT IN AI.L THINOS. NEUTRAI. IN NOTHINO' LOWELL, MICHIGAN, JAM AHV, 19, WHOLE NO. 290.

INDEPENDENT IN AI.L THINOS. NEUTRAI. IN NOTHINO' LOWELL, MICHIGAN, JAM AHV, 19, WHOLE NO. 290. > HS U H V V 8 W HG J HV 9 899 WH 29 H G S J G W W W WS 4 5 6 898 K H q $ U S S U G 8 G H - J W U S G Y K - «H - W S HW W»U W 8 W H WS H G U Y Y J H q x U 2 VV GV W H W H G 8 H S G K W W W H J? 5? G S-

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL. ^Jberxy and (Jmott Oao M d Ccmsparftble. %m >ai ruv GEEAT INDUSTRIES

LOWELL WEEKLY JOURNAL. ^Jberxy and (Jmott Oao M d Ccmsparftble. %m >ai ruv GEEAT INDUSTRIES ? (») /»» 9 F ( ) / ) /»F»»»»»# F??»»» Q ( ( »»» < 3»» /» > > } > Q ( Q > Z F 5

More information

OWELL WEEKLY JOURNAL

OWELL WEEKLY JOURNAL Y \»< - } Y Y Y & #»»» q ] q»»»>) & - - - } ) x ( - { Y» & ( x - (» & )< - Y X - & Q Q» 3 - x Q Y 6 \Y > Y Y X 3 3-9 33 x - - / - -»- --

More information

Data, frameworks, and financial instrument identification

Data, frameworks, and financial instrument identification , fmw, f um f U f h F um Gb f (FG) Rh Rb b57@bmb. ymby uy R, mb L.. F; WW 2017, -RG v f b 17-18, 2017; Wh.. vmb 2-3, 2017; h Gb, -ju, -fu vw Mu f x f f um ff b ; y Ly mb Exhu M ju Fu u (fmb )., m wh Wh

More information

Net Wt. 15 lbs. (6.8 kg) Covers 5,000 Sq. Ft. CAUTION CAUTION L AW N Storage and Disposal KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Spreader Directions

Net Wt. 15 lbs. (6.8 kg) Covers 5,000 Sq. Ft. CAUTION CAUTION L AW N Storage and Disposal KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Spreader Directions L W OI: h. U y. f uy h u, h Wy h h. If, u h u. uy Hz Hu D UIO u y. v h y h. U v y h u y y. Wh huhy h f h f, k, h u, u. F H y y y h f 1-2 u. IF I Y: v, f, f h f u, h u y. f v. D : F k h f h yu v. h k h.

More information

A L T O SOLO LOWCLL. MICHIGAN, THURSDAY. DECEMBER 10,1931. ritt. Mich., to T h e Heights. Bos" l u T H I S COMMl'NiTY IN Wilcox

A L T O SOLO LOWCLL. MICHIGAN, THURSDAY. DECEMBER 10,1931. ritt. Mich., to T h e Heights. Bos l u T H I S COMMl'NiTY IN Wilcox G 093 < 87 G 9 G 4 4 / - G G 3 -!! - # -G G G : 49 q» - 43 8 40 - q - z 4 >» «9 0-9 - - q 00! - - q q!! ) 5 / : \ 0 5 - Z : 9 [ -?! : ) 5 - - > - 8 70 / q - - - X!! - [ 48 - -!

More information

that a w r o n g has been committed recognize where the responsibility

that a w r o n g has been committed recognize where the responsibility Z- XX q q J U Y ' G G, w, 142 16, U, j J ' B ' B B k - J, 5 6 5:30 7:00, $125;, -, 10:00 $300;, 4:00, 6:00, B C U 000 2:00, J $125; ' :, q C, k w G x q k w w w w q ' 60,, w q, w w k w w - G w z w w w C

More information

VIRGINIA PORT AUTHORITY

VIRGINIA PORT AUTHORITY 5 K Y PV Y F RW R R (UR RU) R - VR,, VY P - RV - R 4 - P 5 - P 6-4 R PY P 7-5 YP PV. R V W. P 7/ P V W. V PRJ RR V PRJ W. FU 9 - FU P - FU R K R X PY RFR UR RV R RW PRJ PF RWR P -, R RV - R P -4 R P 4-5

More information

S J M I PAC T A F CT R O : CR E D EP

S J M I PAC T A F CT R O : CR E D EP u Cu R 5 N 3 07 46-5 Cyg Rg Rv R vw u bu K m z : Ov vw k Ckby D R S, Dm S, U vy Gu Bg,, W Bg, y Rv: 09-0- 07 Rv: 4-0- 07 : 8-0- 07 C g u: k C kby D R S, Dm S, Uvy Gu Bg,, W Bg, b w mv uy ug bu mu bu km

More information

SPRINGPORT, Michig.in, this 28lh day of July,.^.D., FeW things are harder to put up With than the annoyance of a good example.

SPRINGPORT, Michig.in, this 28lh day of July,.^.D., FeW things are harder to put up With than the annoyance of a good example. pg x y g 4!»)!> F G G G UY Y 7J 8 bk YU G! g f p ) p p p f py g gj "Y ( f y fj : gj g b k q y p p y y? F y g y b p f G f G xy 1 y G y " f g]y f G (f :) y y b Gp J f y y y f y J y g y g b f f (J 1:1 :16)

More information

M001 COLVIN ENGINEERING

M001 COLVIN ENGINEERING opyright () by olvin ngineering ssociates, nc. alt Lake ity, Utah. ll rights reserved. Unauthorized copying andor use is illegal and subject to prosecution. U UFL U U Z ()F FGU W FLXL U (LL) FLXL U W V

More information

MINNEAPOLIS-ST. PAUL MARKET OVERVIEW. The Twin Cities is one of the top-performing markets in the nation to work, shop, and live. cushmanwakefield.

MINNEAPOLIS-ST. PAUL MARKET OVERVIEW. The Twin Cities is one of the top-performing markets in the nation to work, shop, and live. cushmanwakefield. II-. U K VVI wi ii i f -fi i i w,, i. uwfi. VVI wi ii f ii. u i wi ib i wi i i b, i b bu f uu i uii i f i i i Ui. wi ii i i fii, ufui, iibui i bw i, wi i iu f i ui i i xiii. ix ffbii, ui, w w. i, i f ii

More information

HVAC LEGEND F.D. M.D. S.R. L.S.R. D.G. MECHANICAL COMPONENT IMPORTANCE FACTOR (Ip) DESIGNATION X Y

HVAC LEGEND F.D. M.D. S.R. L.S.R. D.G. MECHANICAL COMPONENT IMPORTANCE FACTOR (Ip) DESIGNATION X Y QU F H Y HV U/XHU/U U U / VV U V -0 / -0. P 0. F H 0 F H H, H QUP, PP UPP (U F U & F ) XP H H PU H H U. H QU, H F F U U. F H UU F PF F Y.. QUP HU F PF P P F.. U PP QU F H H P.. F P QU, H P UPP H H Y PF.

More information

LOWELL. MICHIGAN, OCTOBER morning for Owen J. Howard, M last Friday in Blodpett hospital.

LOWELL. MICHIGAN, OCTOBER morning for Owen J. Howard, M last Friday in Blodpett hospital. G GG Y G 9 Y- Y 77 8 Q / x -! -} 77 - - # - - - - 0 G? x? x - - V - x - -? : : - q -8 : : - 8 - q x V - - - )?- X - - 87 X - ::! x - - -- - - x -- - - - )0 0 0 7 - - 0 q - V -

More information

FP101 FIRE PROTECTION PLAN FIRE PROTECTION SYMBOL LEGEND FIRE PROTECTION CODES & STANDARDS FIRE PROTECTION ABBREVIATIONS

FP101 FIRE PROTECTION PLAN FIRE PROTECTION SYMBOL LEGEND FIRE PROTECTION CODES & STANDARDS FIRE PROTECTION ABBREVIATIONS Y F P Y Y PK PP PU VV P H UH U Z H HK VV F F H Y UP HZ U P F F P & 70 U F U & H UU... (05) U.F.. (05) F FP 3 (03) F H PK Y FP 5 (0) F H P,, F P Y F P V () X F V FH F F P FP F P PK P PU P QU H F QU F U/

More information

ELECTRIC SUN NEW JERSEY'S OLDEST WEEKLY NEWSPAPER EST :30-5:30 DAILY SAT. 10>00-5:30 OPEN TILL 9:00 P.M. THURS. "A Unisex Boutique*'

ELECTRIC SUN NEW JERSEY'S OLDEST WEEKLY NEWSPAPER EST :30-5:30 DAILY SAT. 10>00-5:30 OPEN TILL 9:00 P.M. THURS. A Unisex Boutique*' G Y Y 9 ] v- j $ G - v $ F v F v v - v G / $ v z - -! v - )v - v ( -! - - j---- - - - v v- - - - -! / j v - v G -

More information

AanumntBAasciAs. l e t e s auas trasuarbe, amtima*. pay Bna. aaeh t!iacttign. Xat as eling te Trndi'aBd^glit!

AanumntBAasciAs. l e t e s auas trasuarbe, amtima*. pay Bna. aaeh t!iacttign. Xat as eling te Trndi'aBd^glit! - [ - --- --- ~ - 5 4 G 4? G 8 0 0 0 7 0 - Q - - - 6 8 7 2 75 00 - [ 7-6 - - Q - ] z - 9 - G - 0 - - z / - ] G / - - 4-6 7 - z - 6 - - z - - - - - - G z / - - - G 0 Zz 4 z4 5? - - Z z 2 - - {- 9 9? Z G

More information

Evaluation of The Necessary of Agriculture Public Expenditure for Poverty Reduction and Food Security in Benin

Evaluation of The Necessary of Agriculture Public Expenditure for Poverty Reduction and Food Security in Benin MPRA Mu P RPE Av Evu N Aguu Pu Exu Pv Ru F Su B A C L Zg Uv E Lw O 010 O ://.u.u-u./447/ MPRA P N. 447, 7. Augu 010 0:17 UC qwugjkzxvqw ugjkzxvqwu gjkzxvqwug [ Evu N jkzxvqwugjkzx vqwugjkzxv qwugjkzxvqw

More information

Econometric modelling and forecasting of intraday electricity prices

Econometric modelling and forecasting of intraday electricity prices E y y Xv:1812.09081v1 [q-.st] 21 D 2018 M Nw Uvy Duu-E F Z Uvy Duu-E D 24, 2018 A I w w y ID 3 -P G Iy Cuu Ey M u. A uv u uy qu-uy u y. W u qu u-- vy - uy. T w u. F u v w G Iy Cuu Ey M y ID 3 -P vu. T

More information

NATIONAL ELECTRICAL CODE WP WEATHERPROOF

NATIONAL ELECTRICAL CODE WP WEATHERPROOF .. C.... G.. CMP MC C (p) CMP C MC QUM MC QUM MU MU, W MU, CMP UP G CU >." C Y/U UC PZ CU.. CMP C :. QUPM. MP CMP PY C UCU CC W CMP C UCWK, PPG CU..... C CC WK U W U QUPM P, Y C G CC YM MC QUM C/C UG C,

More information

13 Congruent Circles in a Circle

13 Congruent Circles in a Circle B - g zu Agb u G bu B Agb Gy g z u Agb u G Vu B ä bu g zu Agb u Agb G N hyh Gy bu D kg Agb Gy Vu gu Vu N N - F F Fhvz u IV h D kg H hyh Sz D Hugy kg gu Ab kg gu kw qu gu I h F F x gu hw gu Fhvz u Kvz qugh

More information

PROVIDE HAND DAMPER WITH ACCESS DOOR WHERE SHOWN ON PLANS BRANCH DUCT BRANCH MAIN FIXED CEILINGS PLAN A

PROVIDE HAND DAMPER WITH ACCESS DOOR WHERE SHOWN ON PLANS BRANCH DUCT BRANCH MAIN FIXED CEILINGS PLAN A Y ()... : U U U, U. U U U U U. U U U U U U U U (QUY) U U U QY QU.. h U U U U QU QUY QU U Z Y., U U U U U. U Y Y. U.. U U U (U ) Y U () U () UY U U U ( ) U U U U ( ) Y Y U U Y U Y "x" " o "/".. / U U U

More information

INDICATIONS HERE OF BANNER SEASON

INDICATIONS HERE OF BANNER SEASON U l i 3 G Y i J«K W ll Gl ' - i W JY Y 6934 V 47; 87 il 4 ll l x K i Kl il li G G il ii i ix Wi lii i l i 2 W Wi i l il i % l i Vii i i i K l i - x i i ll l Vii l q illl ' ii i i i il li i--l i G 934 G

More information

GNSS-Based Orbit Determination for Highly Elliptical Orbit Satellites

GNSS-Based Orbit Determination for Highly Elliptical Orbit Satellites -Bd D f Hghy p Q,*, ug, Ch Rz d Jy u Cg f u gg, g Uvy f u d u, Ch :6--987, -:.q@ud.uw.du. h f uvyg d p If y, Uvy f w uh W, u : h Hghy p H ufu f y/yhu f h dgd hv w ud pg h d hgh ud pg h f f h f. Du h g

More information

A Step by Step Guide Chris Dew: Clinical Indicators Programme Manager Health and Social Care Information Centre

A Step by Step Guide Chris Dew: Clinical Indicators Programme Manager Health and Social Care Information Centre Mug Quy ug C Quy I, M Db A S by S Gu C Dw: C I Pg Mg H S C If C 1 Ev Cx Sy w g: A w y f g, vg, ug f, ub u Nw uu b bw NHS Eg, Pub H Eg, H S C If C (HSCIC), D f H (DH) Gv A gu vu g Nw guy fu f uy b T Quy

More information

Drawings full size: Increment #2: v. M2.01, M2.02, M2.03, M2.04, M6.06 vi. E0.04, E0.05, E0.10, E2.01, E2.02, E2.03, E2.04,

Drawings full size: Increment #2: v. M2.01, M2.02, M2.03, M2.04, M6.06 vi. E0.04, E0.05, E0.10, E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, o tio ommuity oll istrit oso tut tr Buili molitio, rmt (molitio) rmt B U tor, oso tut tr Buili molitio, rmt (molitio) rmt G UY G, pp os : V B is um orms prt o t otrt oumts moiis t oriil Bii rwis piitios

More information

CITY OF LAS CRUCES INFRASTRUCTURE/CIP POLICY REVIEW COMMITTEE

CITY OF LAS CRUCES INFRASTRUCTURE/CIP POLICY REVIEW COMMITTEE 1 5 6 7 8 9 11 1 1 1 15 16 17 18 19 0 1 6 7 8 9 0 1 5 6 7 8 9 0 1 ITY OF L U IFTUTU/I OLIY VI OITT T fwg f g f f L - If/I w f b 17, 018 :0.., f L,, bg (f 007-), 700, L, w x. B T: Gg,, G g, / T, 5 J, g,

More information

Constitution Day: September 17

Constitution Day: September 17 Dcu u V. 22. 03 Wk f pb 17, 2018 u Dy: pb 17 T U: u g k gy uy ugg g pf ppy pp c p k uy f Wk: g cv T Wk y: g b W...: u y 1 / bg y Ff U.. vc p; k f gy g Wg U.. Fug F f p, c, W W: J f bkb py; fu f c k f py;

More information

Daily Register Q7 w r\ i i n i i /"\ HTT /"\I AIM MPmf>riAnpn ^ ^ oikiar <mn ^^^*»^^*^^ _.. *-.,..,» * * w ^.. i nr\r\

Daily Register Q7 w r\ i i n i i /\ HTT /\I AIM MPmf>riAnpn ^ ^ oikiar <mn ^^^*»^^*^^ _.. *-.,..,» * * w ^.. i nr\r\ $ 000 w G K G y' F: w w w y' w-y k Yk w k ' V 0 8 y Q w \ /"\ /"\ > ^ ^ k < ^^^*»^^*^^ _*-» * * w ^ \\ Y 88 Y Y 8 G b k =-- K w' K y J KKY G - - v v -y- K -y- x- y bb K' w k y k y K y y w b v w y F y w

More information

Two Posts to Fill On School Board

Two Posts to Fill On School Board Y Y 9 86 4 4 qz 86 x : ( ) z 7 854 Y x 4 z z x x 4 87 88 Y 5 x q x 8 Y 8 x x : 6 ; : 5 x ; 4 ( z ; ( ) ) x ; z 94 ; x 3 3 3 5 94 ; ; ; ; 3 x : 5 89 q ; ; x ; x ; ; x : ; ; ; ; ; ; 87 47% : () : / : 83

More information

LOWELL. MICHIGAN. JULY Out For Circus Acts For Lowell Showboat. Charles T. Foo of St. Johns was was T r u m a n P r a t t of Saranac who

LOWELL. MICHIGAN. JULY Out For Circus Acts For Lowell Showboat. Charles T. Foo of St. Johns was was T r u m a n P r a t t of Saranac who G p G UGY G pp w p pp Gy Gyb w w w w w w b v w py G w w by w b y w y vv v W v w p w wp b w w b My w w b v p y y y U y vb y bw W v q y y pp v w p bw p py W p y p w w W w y w bv y w w v v wv w y p vw p Gy

More information

i t 1 v d B & N 1 K 1 P M 1 R & H 1 S o et al., o 1 9 T i w a s b W ( 1 F 9 w s t t p d o c o p T s a s t b ro

i t 1 v d B & N 1 K 1 P M 1 R & H 1 S o et al., o 1 9 T i w a s b W ( 1 F 9 w s t t p d o c o p T s a s t b ro Pgm PII: S0042-6989(96)00205-2 VR, V 37, N 6, 705 720,1997 01997 E S L Pd G B 0042-698997$1700+ 000 P M L I B L P S M S E C S W A U O S R E R O 1 f 1 A 1 f fm J 1 A bqu g vy bd z gu u vd mvg z d,, -dg

More information

O W 1 L L LiXWJER. Memorial. W. M. Lawton Shone Bright. Park Planted. Legionaires. Yesterday. Met at Lowell

O W 1 L L LiXWJER. Memorial. W. M. Lawton Shone Bright. Park Planted. Legionaires. Yesterday. Met at Lowell ? BU M N N B W XW ; / W M G N U Y 93 VUM XXXV ] N 6 M W M B M B M N Y M M 27 93 G W B U ( ) $78752 ( 92683;) M /MM 5 B 238 j59m B jj? j x U «B B $73535 B U x M B $25 25 7878 35796 5 858 9886382 $7353665

More information

M ercy University Hospital D elivering Better Outcomes for the South/South W est H ospital Group April

M ercy University Hospital D elivering Better Outcomes for the South/South W est H ospital Group April v vg B Oum u/u W Gu 04-06 04 B KGON m I - 03, () v 0 0 P g - 04 v g u k : g g g 4 u u gu, v u k/k g g xuv m m mgm 0 0-04 P g v u m Gu u I g 03 um Gvm gu u ug I u/ O, xuv Gu m W u g g u G g gu m m u I g

More information

O C E A N G R t» y E ; N :, f T K l O A Y, j A l W A R Y r 1 4, g W / r / FOUR CENTS

O C E A N G R t» y E ; N :, f T K l O A Y, j A l W A R Y r 1 4, g W / r / FOUR CENTS W f& f W f b F W b f W /fx Wbf FU KW UK 2 W U k» F f Wk 7 x W f f " b b f 3 k f x b b f b f k 20 k f f f " f f b 2 x b / f K b b q F ff x k b f f f» f? Wf f / W W f 5 7 0 W b f 4 f / f b k b k b f z

More information

The World s Most Effective Midway Traffic Builders!

The World s Most Effective Midway Traffic Builders! Wr v r Br! 1 5 G 2 V 400 V 400 F U V 400 U V JU 10-19 rk Frr 1600 U - 1600 (r r 2000) G, W, r r Fr 5:00p- v r B J & J U r p 1600 rv rb, r r bv p pr pr rqr U W, G, F W U, W, r & Fr: 5p- : & 1p- V 400 F

More information

THE LOWELL LEDGER. INDEPENDENT NOT NEUTRAL. NPRAKER BLOCK SOLI)

THE LOWELL LEDGER. INDEPENDENT NOT NEUTRAL. NPRAKER BLOCK SOLI) D DD U X X 2 U UD U 2 90 x F D D F & U [V U 2 225 00 U D?? - F V D VV U F D «- U 20 -! - - > - U ( >»!( - > ( - - < x V ) - - F 8 F z F < : V - x x F - ) V V ( V x V V x V D 6 0 ( F - V x x z F 5-- - F

More information

GENERAL NOTES. A R C H I T E C T S w w w. t e a m f w a. c o m L o s A n g e l e s F u l l e r t o n CONCRETE MASONRY UNITS 18.

GENERAL NOTES. A R C H I T E C T S w w w. t e a m f w a. c o m L o s A n g e l e s F u l l e r t o n CONCRETE MASONRY UNITS 18. G K. W H w w w. t e a m f w a. c o m o s n g e l e s u l l e r t o n MY U G G (U) G :\emp\ M_UG 00.rvt /0/0 :0:0 M......... 0.......... MY U (MU) H MUM WGH HW G U MG M 0. M WGH GHWGH U MY U V Y H H (UU

More information

A JOURNAL OF PRACTICAL REFORM. DEVOTED TO THE ELEVATION OF HUMANITY IN THIS LIFE. AND A SEARCH FOR THE EVIDENCES OF LIFE BEYOND.

A JOURNAL OF PRACTICAL REFORM. DEVOTED TO THE ELEVATION OF HUMANITY IN THIS LIFE. AND A SEARCH FOR THE EVIDENCES OF LIFE BEYOND. JU F P F V V F UY F F V F F BY V V J J b B g k > F UY 8 g; Pg by V P«B P g * 44 B g ** - v g ; v * ; P v g ; g p p «* * P y g ; vp * * ; P J P P g * < ) ; ] p ; F y P b p ; ; J ' B y ; v P ; B : P k J

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL : Y J G V $ 5 V V G Y 2 25 Y 2» 5 X # VG q q q 6 6 X J 6 $3 ( 6 2 6 2 6 25 3 2 6 Y q 2 25: JJ JJ < X Q V J J Y J Q V (» Y V X Y? G # V Y J J J G J»Y ) J J / J Y Y X ({ G #? J Y ~» 9? ) < ( J VY Y J G (

More information

LOWELL. MICHIGAN, THURSDAY, MAY 23, Schools Close. method of distribution. t o t h e b o y s of '98 a n d '18. C o m e out a n d see t h e m get

LOWELL. MICHIGAN, THURSDAY, MAY 23, Schools Close. method of distribution. t o t h e b o y s of '98 a n d '18. C o m e out a n d see t h e m get UY Y 99 U XXX 5 Q == 5 K 8 9 $8 7 Y Y 8 q 6 Y x) 5 7 5 q U «U YU x q Y U ) U Z 9 Y 7 x 7 U x U x 9 5 & U Y U U 7 8 9 x 5 x U x x ; x x [ U K»5 98 8 x q 8 q K x Y Y x K Y 5 ~ 8» Y x ; ; ; ; ; ; 8; x 7;

More information

Constable. House. Nash. House. Nash. House. 1to56. Stanliff. Fairlead. 1to18. Keelson. r e. Bowsprit 159 Point m 127. Surgery. 9 to.

Constable. House. Nash. House. Nash. House. 1to56. Stanliff. Fairlead. 1to18. Keelson. r e. Bowsprit 159 Point m 127. Surgery. 9 to. yw w B y w B W B H B ) y Ww H H K H GV HV H G w H G H. Q W G K. Bw. G y H H H H.. H HB H U G U K H W V y K W W. W w.. H B B W / B q G XHU G V XHU q G q G H K w.q G B q G V H K U B W H G W H V W H q BU

More information

Maturity Models Development in IS Research: A Literature Review

Maturity Models Development in IS Research: A Literature Review A f If Sy AIS E Lby (AISL) I N 6 (2015) S (IRIS) 2015 My M D IS R: A L Rw L A L Cg B S,.@b.k R V Cg B S, @b.k K N A Cg B S, @b.k Fw wk : ://..g/2015 R C L, L A; V, R; A, K N, "My M D IS R: A L Rw" (2015).

More information

EXHIBIT LIST. No Exhibit Name Page. 1 P412 Location Map.pdf (P412) 2. 2 P413 Construction.pdf (P413) 3. 3 P414 Operation.

EXHIBIT LIST. No Exhibit Name Page. 1 P412 Location Map.pdf (P412) 2. 2 P413 Construction.pdf (P413) 3. 3 P414 Operation. fc N: / : J c ub b : u -Ju-8 XII I g f N xb N g c ppf () ucpf () ppf () v g ppf () ggpf () - gg pf () 8 v_ppf (8) - 8 9 8pf (9) - // D I J w! Yx c w c f w Vcg f bu f ' K uc w g' K u g v p 8 9 w w V V p

More information

upon during the winter Porter Bik, cor. Monroe midnight, a r e deserted, save for those

upon during the winter Porter Bik, cor. Monroe midnight, a r e deserted, save for those U D D B P D D U D 878 x - z F D J x -- F D : U F < 8 U 8 F J U D D U D U D B P - J X X Z 3 8 9 6 P D J x 3 $88 73» $376; - $87; z $876 ( 3 : $888 z 9; - ; $ 9 7 6» - $37336; 6 P J 373 x P D - U J 3 P J

More information

PanHomc'r I'rui;* :".>r '.a'' W"»' I'fltolt. 'j'l :. r... Jnfii<on. Kslaiaaac. <.T i.. %.. 1 >

PanHomc'r I'rui;* :.>r '.a'' W»' I'fltolt. 'j'l :. r... Jnfii<on. Kslaiaaac. <.T i.. %.. 1 > 5 28 (x / &» )»(»»» Q ( 3 Q» (» ( (3 5» ( q 2 5 q 2 5 5 8) 5 2 2 ) ~ ( / x {» /»»»»» (»»» ( 3 ) / & Q ) X ] Q & X X X x» 8 ( &» 2 & % X ) 8 x & X ( #»»q 3 ( ) & X 3 / Q X»»» %» ( z 22 (»» 2» }» / & 2 X

More information

SAVE 9,893 SALE PRICE $12,961 * SAVE 6,354 $22,596 * SAVE 9,833 SALE PRICE $42,864 *

SAVE 9,893 SALE PRICE $12,961 * SAVE 6,354 $22,596 * SAVE 9,833 SALE PRICE $42,864 * L WY UL - UL L ** L WY UL - UL L ** 3,839 5,649 6,94 L WY * L WY * 017 k,,, 16,800 Hk, f, k.,! 8,45 1,961 * L WY * 017 z L,596 * L WY * 017 k L 4,864 * f,, 49,010 007 L, L...W 4,998... 3,957 007,,...W

More information

G r a y T a k e s P o s t. A s N e w Y S e c ' y

G r a y T a k e s P o s t. A s N e w Y S e c ' y Z- V XX,, P 10, 1942 26 k P x z V - P g U z - g P U B g,, k - g, x g P g,, B P,,, QU g P g P gz g g g g g, xg gz : J - U, ; z g, -; B x g W, ; U, g g B g k:, J z, g, zg, J, J, Jk,,, "" Pk, K, B K W P 2

More information

2 u Du, k Hu Dv Hu, y H. u Cu j u qu u. Nv. v uy. Cu Hu F A H. qu Cu.. Cu j 1980, u V, v Nu My O k. v u u. A G C. My u v k, 2.5 H v v u / u v u v k y

2 u Du, k Hu Dv Hu, y H. u Cu j u qu u. Nv. v uy. Cu Hu F A H. qu Cu.. Cu j 1980, u V, v Nu My O k. v u u. A G C. My u v k, 2.5 H v v u / u v u v k y H HE 1016 M EEING OF HE ODIE CLU 1,016 Cu 7:30.. D 11, 2007 y W L Uvy. C : Pu A y: Ov 25 x u. Hk, u k MA k D u y Hu, u G, u C C, MN C, Nk Dv Hu, MN, u K A u vu v. W y A Pku G, G u. N EW UINE: D, Cu, 22

More information

EQUIPMENT INSIDE DUCT SIZE (FIRST FIGURE IS SIDE SHOWN) 12"x12" FLEXIBLE DUCTWORK MOTORIZED DAMPER BACKDRAFT DAMPER

EQUIPMENT INSIDE DUCT SIZE (FIRST FIGURE IS SIDE SHOWN) 12x12 FLEXIBLE DUCTWORK MOTORIZED DAMPER BACKDRAFT DAMPER M V M O G M V FF MP P.O.. U U FM W W W W W d P W W F FF F F FP FPM F F G G GPM O P W W Z. W.G. W VG W W MX M M M MU MZ O O O O Pa P PF P PV P PG PM W W P MP O P YP V F FOO MP U G F MP OPOW OOM OF U M U

More information

County Council Named for Kent

County Council Named for Kent \ Y Y 8 9 69 6» > 69 ««] 6 : 8 «V z 9 8 x 9 8 8 8?? 9 V q» :: q;; 8 x () «; 8 x ( z x 9 7 ; x >«\ 8 8 ; 7 z x [ q z «z : > ; ; ; ( 76 x ; x z «7 8 z ; 89 9 z > q _ x 9 : ; 6? ; ( 9 [ ) 89 _ ;»» «; x V

More information

Help parents get their kids settled in with this fun, easy-to-supervise coloring activity. A Fun Family Portrait... 3

Help parents get their kids settled in with this fun, easy-to-supervise coloring activity. A Fun Family Portrait... 3 K u R C d C! m m m k m u y g H p u R Cd C g d g b u d yu g p m d fu g f pg m g w Tk yu C g p D Ng kd pg u bk! T y g b fm dy m d md g g p By pvdg ud d ug yu u f D Ng Cg v, yu b pg up g u d g v bf W v pvdd

More information

Fuzzy Reasoning and Optimization Based on a Generalized Bayesian Network

Fuzzy Reasoning and Optimization Based on a Generalized Bayesian Network Fuy R O B G By Nw H-Y K D M Du M Hu Cu Uvy 48 Hu Cu R Hu 300 Tw. @w.u.u.w A By w v wy u w w uy. Hwv u uy u By w y u v w uu By w w w u vu vv y. T uy v By w w uy v v uy. B By w uy. T uy v uy. T w w w- uy.

More information

ANIMAL ISSUES BULLETIN MARCH 26, 2012

ANIMAL ISSUES BULLETIN MARCH 26, 2012 T N M F N M F C m g ANMAL SSUES BULLETN MARCH 26, 2012 ** Sky Hg Bd B by Ud A ** W M S F S Y ** W P Nd R P ** Zmbbw vg f Tum Hu ** Fbk Mk Su Puy M ** A L: G C A N Cu ** A W f Wd Tx Bu ** Cd S d Cf S L

More information

N C GM L P, u u y Du J W P: u,, uy u y j S, P k v, L C k u, u GM L O v L v y, u k y v v QV v u, v- v ju, v, u v u S L v: S u E x y v O, L O C u y y, k

N C GM L P, u u y Du J W P: u,, uy u y j S, P k v, L C k u, u GM L O v L v y, u k y v v QV v u, v- v ju, v, u v u S L v: S u E x y v O, L O C u y y, k Qu V vu P O B x 1361, Bu QLD 4575 C k N 96 N EWSLEE NOV/ DECE MBE 2015 E N u uu L O C 21 Nv, 2 QV v Py Cu Lv Su, 23 2 5 N v, 4 2015 u G M v y y : y quu u C, u k y Bu k v, u u vy v y y C k! u,, uu G M u

More information

T e c h n i c u e. SOUTH'S LIVEST COLLEGE WEEKLY Georgia School of Technology. Phi Kappa Tau Frat Installed With WeekEnd of Activity mm

T e c h n i c u e. SOUTH'S LIVEST COLLEGE WEEKLY Georgia School of Technology. Phi Kappa Tau Frat Installed With WeekEnd of Activity mm V X V U' V KY y,!!j[»jqu,, Y, 9 Y, 99 6 J K B B U U q : p B B By VV Y Kpp vy Y 7-8 y p p Kpp, z, p y, y, y p y, Kpp,, y p p p y p v y y y p, p, K, B, y y, B v U, Uvy, x, ; v y,, Uvy ; J, p p ( 5),, v y

More information

Made-to-measure malaria vector control strategies: rational design based on insecticide properties and coverage of blood resources for mosquitoes

Made-to-measure malaria vector control strategies: rational design based on insecticide properties and coverage of blood resources for mosquitoes J v DF. Fy f DF f x (HL) v w b vb. -- v g: g b vg f b f q J 2014, 13:146 :10.1186/1475-2875-13-146 Gy F K (gk@..z) k y (k@y.) J Gg (zg@.gv) Jf C v (jy.v@.g) C J Dky (.ky@..k) k C (k.@b.) 1475-2875 y vw

More information

Marine Harvest Herald

Marine Harvest Herald Hv H T u 6-2013. u! u v v u up uu. F u - p u u u u u u pu uu x. W xu u u, u u k, O uu u u v v, u p. T, v u u u, u, k. p, u u u. v v,, G, pp u. W v p pv u x p v u v p. T v x u p u vu. u u v u u k upp, p

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL G $ G 2 G ««2 ««q ) q «\ { q «««/ 6 «««««q «] «q 6 ««Z q «««Q \ Q «q «X ««G X G ««? G Q / Q Q X ««/«X X «««Q X\ «q «X \ / X G XX «««X «x «X «x X G X 29 2 ««Q G G «) 22 G XXX GG G G G G G X «x G Q «) «G

More information

A tale of two architectures (2)

A tale of two architectures (2) Dwg DW 2.0 g m f w (2) W. H. Im Rgzg m w f mm f Km g 1 m m m g gz, Km x gg w y fm m m. fm m g f x g f v f Km, Km g fm m. fm m v g m. f fm m g my m y m m m. E fm m Km g 2 W fm m Km f g. w f g m f g. f g,

More information

L O W Z L L, M Z C B., W S D I T X S D J L T, JT7ITZ 2 6, O n # D o l l a r a T m t. L Cuiiveuiluu. BASEBALL.

L O W Z L L, M Z C B., W S D I T X S D J L T, JT7ITZ 2 6, O n # D o l l a r a T m t. L Cuiiveuiluu. BASEBALL. # Z Z B X 7Z 6 8 9 0 # F Y BB F x B- B B BV 5 G - V 84 B F x - G 6 x - F - 500000 Bx > -- z : V Y B / «- Q - 4«7 6 890 6 578 0 00 8: B! 0 677 F 574 BB 4 - V 0 B 8 5 5 0 5 Z G F Q 4 50 G B - 5 5-7 B z 7

More information

LOCAL NEWS. TIIH Dclrrit Tribiint linto'-i the votoraoftba 1 id«i n tbe tf\t 1 tuiiibt*. RATES OF ADVeUTISING.

LOCAL NEWS. TIIH Dclrrit Tribiint linto'-i the votoraoftba 1 id«i n tbe tf\t 1 tuiiibt*. RATES OF ADVeUTISING. w U G Bk-2d " U U U 8 " $50 y dv U X W G WY B 587 UB 5 d ( UB Y W Y G W W Ud ( F UB: F y xb d 7 75 B g»d» U B d B «B)( v v B Wkd ««W d «w»y d w»»d w \d d «W - k UB - W» vd Wg d ) «B - Q-" -d»(««( : /W

More information

. July 20, County of Ventura GIS. Miles

. July 20, County of Ventura GIS. Miles santa paula 23 ÿ ÿ 126 moorpark 23 ÿ 118 ÿ 19 20 21 ÿ 118 9 10 11 12 ÿ 34 13 14 15 16 17 18 101 3 4 ÿ 34 5 6 7 8 101 1 2 thousand oaks 101 ÿ 0 1 2 iles opyright July 20, 2005 2005 ounty of entura esign,

More information

Chapter 5: Quantization of Radiation in Cavities and Free Space

Chapter 5: Quantization of Radiation in Cavities and Free Space Quu O f Ph Ol Fh R Cll vy Ch 5: Quz f R Cv F S 5 Cll ly 5 Cll Cvy ly Mxwll u f lg J 4 h lv l C fl vy W f h g f h vy Th vy u luly ll W l u h J Cvy F Mxwll u v h wv u Th v u lv h f h fu h vy I w wh h v l

More information

LOWHLL #WEEKLY JOURNAL.

LOWHLL #WEEKLY JOURNAL. # F 7 F --) 2 9 Q - Q - - F - x $ 2 F? F \ F q - x q - - - - )< - -? - F - - Q z 2 Q - x -- - - - 3 - % 3 3 - - ) F x - \ - - - - - q - q - - - - -z- < F 7-7- - Q F 2 F - F \x -? - - - - - z - x z F -

More information

// GY J Y J:U- \ -() \ U m G -Y - Y -Y- ta + = -Y- ta + G -Y- + G G -Y- + U U / - G G -Y + G -Y- + G G -Y- + J U- -- + Y G -Y- + Y - YU G repare in the ffice of: J G G G -Y- + -Y U Y Y G G G G G -Y- +

More information

ADDENDUM NO.1 July 22, The City University of New York Request for Proposals. Student Housing Project Project No. CU

ADDENDUM NO.1 July 22, The City University of New York Request for Proposals. Student Housing Project Project No. CU DDDUM.1 uly 22, 2008 y Uy w Yk u l ud Hug j j. U800008 dddu ud u dg lly llwg du www.uy.du/udug. du : l uly 10, 2008 d l uly 10, 2008. w 10 (Gl d d, ll dd d gd u ly d d d l g. g y ly d y l d d w ud. : Ml

More information

KEEP PACE WITH. Volume 3, Number.38, 12 Pages. at Michigan State university.

KEEP PACE WITH. Volume 3, Number.38, 12 Pages. at Michigan State university. 2 3, 98! W \G \ q vk \ b v \(, v v ;, ): j:!, ; W, j v ; ;, \ ;, : z W, x,, G, 38 G v W W WW Y G W X Q G 82, v v G b Y v : W G : Y G X W Y 32 WG G G WG G X x x v v k v x b b b b b b 3 (x ) x, b b, W, v

More information

HEAGAN & CO., OPP. f>, L. & W. DEPOT, DOYER, N. J, OUR MOTTO! ould Iwv ia immediate vltlui. VEEY BEST NEW Creamery Butter 22c ib,

HEAGAN & CO., OPP. f>, L. & W. DEPOT, DOYER, N. J, OUR MOTTO! ould Iwv ia immediate vltlui. VEEY BEST NEW Creamery Butter 22c ib, #4 NN N G N N % XX NY N Y FY N 2 88 N 28 k N k F P X Y N Y /» 2«X ««!!! 8 P 3 N 0»9! N k 25 F $ 60 $3 00 $3000 k k N 30 Y F00 6 )P 0» «{ N % X zz» «3 0««5 «N «XN» N N 00/ N 4 GN N Y 07 50 220 35 2 25 0

More information

2 xg v Z u R u B pg x g Z v M 10 u Mu p uu Kg ugg k u g B M p gz N M u u v v p u R! k PEKER S : vg pk H g E u g p Muu O R B u H H v Yu u Bu x u B v RO

2 xg v Z u R u B pg x g Z v M 10 u Mu p uu Kg ugg k u g B M p gz N M u u v v p u R! k PEKER S : vg pk H g E u g p Muu O R B u H H v Yu u Bu x u B v RO HE 1056 M EENG O HE BRODE UB 1056 g B u 7:30 p u p 17 2012 R 432 R Wg Z g Uv : G g B S : K v Su g 33; 29 4 g u R : P : E R B J B Y B B B B B u B u E B J Hu u M M P R g J Rg Rg S u S pk k R g: u D u G D

More information

PESTICIDE STORAGE & HANDLING Paul Sumner, Senior Public Service Associate Biological & Agricultural Engineering

PESTICIDE STORAGE & HANDLING Paul Sumner, Senior Public Service Associate Biological & Agricultural Engineering O & HNIN OI **Y N Y -N: II O & HNIN u u, i ui vi i igi & giuu giig iv xi vi, Uiviy gi, g giuu vi i, Wy u I? I i uy, ii ig u y - i ikig. uy, i ii uig i gi ikig. Hv, i ii uy u, y ug gu k i y iy uig ixig

More information

2 Lx H h , ug ,. Lx, h yph p g j g - pg g, pg g h h uy h, k. h p Uvy ' P g gz, u hy u u g h y h. P' k h, guy hh u, v u,. p p u h WW v

2 Lx H h , ug ,. Lx, h yph p g j g - pg g, pg g h h uy h, k. h p Uvy ' P g gz, u hy u u g h y h. P' k h, guy hh u, v u,. p p u h WW v h H HE 1005 EENG F HE RDE LU 1005 g. 17, 2006 Ry Wgh Z gy L Uvy. h: F S y: v 22 u gu. J y Hu, gu R D hy, gu F h E Pggy H, gu G S uy, gu u F u Sp g ppv hg. N EW USNESS: g u p 2006-2007 y. uy J Rg v u Juy

More information

.1 "patedl-righl" timti tame.nto our oai.c iii C. W.Fiak&Co. She ftowtt outnal,

.1 patedl-righl timti tame.nto our oai.c iii C. W.Fiak&Co. She ftowtt outnal, J 2 X Y J Y 3 : > Y 6? ) Q Y x J Y Y // 6 : : \ x J 2 J Q J Z 3 Y 7 2 > 3 [6 2 : x z (7 :J 7 > J : 7 (J 2 J < ( q / 3 6 q J $3 2 6:J : 3 q 2 6 3 2 2 J > 2 :2 : J J 2 2 J 7 J 7 J \ : q 2 J J Y q x ( ) 3:

More information

THE ROOST. Thanks, Brad. Sad faced hurdy-gurdy girl, City of cobbles, Where the muddy Meuse Marks cathedral floors With fingers of flood.

THE ROOST. Thanks, Brad. Sad faced hurdy-gurdy girl, City of cobbles, Where the muddy Meuse Marks cathedral floors With fingers of flood. THE ROOST H f Bg, vy, b kw w--y f b cc. Hwv b cgz, g g, f y f p, w kw cy. W p cfy w pc bg pb cp w Uvy f Lg. H y w f c c f f Lg' b Fcp p (W pb pc fg F p 2007 fw cp vb f $6.50) Sc bg pb Lg I g I g c p I

More information

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS U 18 D V p y p & d 2-5 - 410 208~230 V. 1. 60 z. Md: YD024GM18M2 YD036GM18M2 YD048GM18M2 YD060GM18M2 : pp f y vy. GZ YMB D M Y M G dd d qfd d v p f pp, dj d p f. d gy bf pg p. fw y pp, dj, v pby g f, k,

More information