'g$-y- )4r0---aooaOC- r. o. A9.Heo'i.OMaoa)a.9. w?s. R ; : ; 09a:.aaa'. L31ia. a.j-rf-boam- WaTaB Z. rf5. ,at. f2 OOMS09r.)tafi.aaatrnvrtt.f.ai. l"s!

Size: px
Start display at page:

Download "'g$-y- )4r0---aooaOC- r. o. A9.Heo'i.OMaoa)a.9. w?s. R ; : ; 09a:.aaa'. L31ia. a.j-rf-boam- WaTaB Z. rf5. ,at. f2 OOMS09r.)tafi.aaatrnvrtt.f.ai. l"s!"

Transcription

1 P K PD K D 0 D X P P Z $ X P R YR D z x R x P K 0 K x K K 0 x Z x x x P 0 K K K K K K X G Z K 0 0 P x x q P x R 0 0 K0 x q x P 0 0 P G 00 R 0 K x Z z x D D q x P 0 x 0QD q D x P G P x 0 P x x 0 X 0 P G x q G x G x x 0 XPR PK x x 0 X x X G G $0 $0 Q $ 0 $ $0 $ 0 $ $ $0 $ $ G x P D q x 0 0 $0 x x x x x XD 0 0 P 0 0 z 0 q x Y D 0 z G x 0 x P x x K x x x D x x x x x x PR D x x x R q 0 0 q x P $ $ $ 0 0 R 0 q K K 0 D Q 0 0 D G x x G G D 0 D G P 0 0 G G G P P 0 0 P x P q Z x D R G P P 0 P Z P z G P K D G P K q X G P D 0 R $ $0 P G D D P K X K xxxxxxxxdxxxx x 0x 0 K P xx x P G G 0 G G Q $ 0 G x 0 x x Z 0 0 x x x Q z x K Z P P 0 K 0 G P x 0 0 x P R D Y P G x x 0 G q K 0 0 z x D x K 0 0 x x x q K G x x q x x x x K 0 x K G P R G G K 0 z 0 0 x G x D R XX K x K x K Z0 x $ x x 0 x q D zz R x K D PRG x RD X D z x 0Q D D R D x 0 Q P x P R x D R x P P K 0 D P Q P P q K x q P R q x Q G P DD P q x P PR G R D R G x D q x K D P q q x P P R q q x D R D x 0 0 R D R K x 0 q D GR D x x D X PR R D x P x P R R P q G G G D G G x G K R P P R G x x G D Y 0 q x P Y x x q q D

2 Y RDY R D P x x PR RR P K K x K K K K K K K K K K DK RR X X K K D K P P K K K K K K P K K x K Q K K K K P R R PR P P K P P K X K P P P K x K Y P K x K xx RD Y R x K x x x x x x x x K K K x Rxxx $ $ $ xz x x q R x R $0 x x G x x x G x x x R XK P P K 0 RRD Z P Gz R x D D G q G x G P R Y x x P R X x G K K Z P P x P 0 P R x z K 0 z P R K K K z K G q x x P R G G 0 P K G P P R q D G D G P G G P x D G Q P P x Y xxx x 0 G G x K DY K RD PGRP K P KK PR RK K 0 D P Z K D G R x R QP PK PR RG PR R DR R P0 DRGD Q RD R PDP G X 0 D DR D G x R D R P P P K Gz P 0 Gz P x R z Y Gz P P P P G P Z P P P P P P G R P R RRD G R X P D P 0 q q Y q P x P G P P q q RY XPD RR K G KK R R K 0 G R GR G RG R GR G R 0 x D P K Y R XDRXD R G K D RD Z R R P P R R RY P DKY DP PR Q R X G RR R G G x q RR D D R Y RG D G RD P X XD X X D X R R K K R X RRY RD QY PRR RRD G 0 QX PPR Y $ PRD 0 $ $ D P z z $ $ Y RG PPR X $ $ Y 0 Y 0 G PPR $ 0 P P $0 R GZ $ Gx P 0 R $ K X R P q X R G P R PR RRY PD K K P x R R DRGD X R q P R P R G GZ P R K $ $0 0 Y R $ 0 Q Q Q $ x x P D R R K x P R R x K Y P D P P PR Y KX P PPR PR R P K R P P R D P R D 0 RDY R D R P D R R PR R D R D K P RX PRPRR P G R G D D G G 0 G DG D X R R Y R DRGD QR G RRD K PPR DRD RDR D R G GRR R Y R PPR P $Q0 $ x P 0 R PPR R R YG DRGD RY P G K RY z x PRD R $ D Y Y DR PR P RK q P G G RP D PPR D R PRD Q z R P Y $ Y R 0 0 RD PPR P K $ $ Q q R P P Y R 0 q P 0 x G G G G x Y PR PPR K $ RY PPR Y $ Y G q P P q R PPR Y R R PRG PPR K P D P R RG GZ x D R R D x R K R z x Q P q R x q q q z RD P z G q G G Dx Y z G R x D x z x x P G R Y R z q z $0 $0 R z x D D q q PP G x P $$ z P P K Q z P K R P P P P D K K D P P G P D K G P G P P Gz G R G G G x q G G q D q q R P P P G P P z G D Y x P P Y q q RYDY DGD KD D G 0 RR Q

3 P DR Y DY RDY RGR 0 DDY P Q D D R RRG K R RKR RPR X D R K x R RG P P K x x D z x q P Q D D G G x x x x P x R RRR D R R GD R K X D P D D X D PRR K RX PR RD X R G P R R R RK DR R Q D XD R RD P R Y PRD R RDY K x D DG R P R q q DP Q K P P G PRR DD R R R P K PR R XX R PRR z DRD K D PR PR KR PR D R RD DR KR P PK R R Y P Y D q R RRY R R K P DY R X P K K x K x x R K G Kx x R D q z D P q R 0 P q Q 0 P x $0 0 K x D q q q P z P K P Q K R G P D q K R q x D q z P R q P R R x x q K x x x x x q G R P x K z z x K q x x x x x R x x x x x q x K z q x x K D D 0 z D Y D $ x z R x x q x R RD D DY P P D D 0P R P P P Px Q z P R P P 0 x K x P q x z x P R DRD 0 0 K R x R R P P R D x P R K x P R G P $ 0 K P 0 K 0 q x RK G K 0 K R K K P K x K K D q K R R P K R Y P DD D RG X Q DR Q X Y P XX X X x q x R G K R 0 D G P R DXG RR 0 R D P 0 P R D 0 x K PK P G RR G R RG D RK P Q R Q X RG RD P RRR Q RG D R R Q K P R K R P R RG R x q Z X x X D P x P RGR R Q P 0P Q DP R x G RR RR RKR Q R R RR G X R0XX Y RDR q D x Rx RRR x RGR PK R x R R P D q R RR z D RK K P D D G GR R z x KD 0 XDR PR R RD DK RKP P P G PR K K R Q D K RY PKRR x q P R 00 R RG PRD KP R K RD Q K D D Q KR x D RRY D D PR R Q R x 0 RD q D D x P RX R X P R q q x R D Y x D D z q Gz D P X P K Z R YDY 0 Y x P R PR Q RR DKY P GRGR R R Y P GRGR K DR R R GRR RRG R DD R G P XPR G RD R X Y DY RDY R R XPR G Q D R PR R D KK R x Dx K P D D D D K0 Y R PPR P RDY R K K D P P qkr D P R P P D K RG K K KK x G RK Y GD R G X GD D RR P RD R R Q D P R D P R 0 K K K K P D Y R R K PR P D DY

4 P K RD KGR K 0 KX P K GD x K G R R RG x x X Q P Q 0 R RRGR R RK RRD R RP PK K PK PR x P D D q Y Y R K z PR0 K Y P R K x x D P P x R K P Z D R DR G RRG RG PPR P q x q x q q x P q G P 0 R D K Q D R RR q Z P q P q P q G P q K q RD PRX K RD D DK R G RY RR G D RK PR GR P R RG KD G D P P PPR P RDR D D P KXX DR P P q D K G Q P GD DRD K DR Q q X KG R KD 0 Z z G G X x Z q x R D RRY D YR 0 K RD R KD R PR GD G D K K QY K D GY K RX0D R 0 R R Gz q K R Q 0 K R Q P K R x P G x z RG XR R D R X P R Z P P GR R RDR G R R G 0 D P 0 P R G R R RRGQ R R G R D DK R D D D RG K RD D D R K P G P R R RR XR Q D G RD X D P KG D PR RR D RD XR D D KR R P Q R P G q x Z DR K K K K q K x K z z K K K R K R P G x X q K R K K K K K z q x x x z K x x R z q G q P G K R K R D P x D Y K Y K x q x KRDY GR x X R D R R Y R K 0DR P Q K G R P D z PR G DP P x R D RY R q P D P Q D R KK P R D D D RG K R R D P Dz Dz 0 Dz z Dz 0 R K 0 PR PRK R P DR D GD RY K R P K R RK D PR DRD G K R R P GR q x X RR D R P R D q RD K K Z PR 00 z X K RR R P RD P D G RD G R Q 00 P D P P R R DK Q DK R KKK D 0 P R Y R Y D G DR X x x RG R D D DRD P R P K D 0GK R Z P P R P Q RY Y R P x 0 R Z P P R R x Z 0 x R PRD K R DK GR PRR G x Q D D RD D PK RY R 0 RD PK PRR GR X 0 D P P RD D R DY PD D RD R P P Z R Y R RQ P D QR XD P G Y R P R P D R P G X R R R XG RD G R Y D D x P P P R Y PR QY PR RDD G PRKR G P D R G DR R RD R RDG Q P P P D K K Y GR P P R R P x G D D D Y 0 q x $ q q Y $ $ D D D0D P P Q P Q P q Q K D P x P Q K Rxx D R RD GRR RDY R 0 P D D X PRD R RD DD D R G KX R D X QR K RK RR RD P GR P R z x Y P K P Q RY Y X XQ P x 0 D K R K D z z Y x Y x Y D P R RRPD PR Z D RX RD Z P D P RY P K R

5 XZ P Q D K ZZ YDK D R X X P P X X P R R R R 0 R Q G Z P Q Q P P D D RY G P DR D G R P D R D R Q Q 0 x R x K D RPRR x P x R R 0 x K x x RRD KR PR R x Q z q D G Gx GGG K $0 x P P x R P q x x q P P x D G D K 0 G x R KD GR G R D R GR PRR D RD Q 0 RR 0 D PPG R X D D RG RR K P GR R R R R R D R D K P x q P X R RG R D X R PPG G R RRD PRR D DR G R D D Q DR R K P R P D R R R D G PRR P K P K Q D 0 G G PRR D P D G P G K GD PRR DK P Y RR PRR DR D G D G G K 0 P R DK R D DG D R Q K GR RPR K D D R K P G KGD Q KR P DRGD x xx G KR D D RR G D D D P R DRP R KP x P R X X DRGD G R D K R P RR 0 R PP GZD RP RK G R K R R KRY R RR P R D P D RD R RPRG PRP DD R 0 D G K GRD R D K P Y G P P P P D GRD P G RG K K K D K R RR RG KKK Y D R D K K R RD K D q x KK KK KK R K P K 0 0 K K K GR P R RY RR D PP Q RR R K G PPR PR RDR P P P R P 0 D G R RD YR R KD GRR Q XX R X P P RD RR R R G P R RD GR R R QG P G 0 DRXG PDY X X P RG XR R P RD DD RK PR D RG R R 0R KY RD 0 K R D D GR R D K Q G R RD DX P PRPRR R q q P P R PR P K R R R R DRGD D K x PRD RG PRPRR G KG D RY PRD RG D D D R 0 G RK D K 0 R P D P GR D P K GR PR K RG RD PPR RK R P D KD KD P K G R R Y P ZR R D D K P RD R KD Y RD R RD QY P G R DRG D YD P RY R Y RK 0 0 D D DRG G R R R D R P R D D D RPRD K x x G PDDY GY R D X D K Q P $ X P RK 0 R R P q DQ D D DD R R Z D R PPR RKR D RR RR 0 0 K P G K q X R D x G GR RDR R P q q KD RG QR D Y X R D 0 P D QR R RR G P G P P R P R P Q x KK K P PXR R PP D Z D RR P R GR KKK R RP zx$ GD P D K R 0 P R R XZ PK X RY G D D R RY Y G R D R Q R DRGD G G KR R R P D D DR RDPRR DR D R D PD G PK D PY q x KD P R K RR P K G RR KG D 0 G R KD R G R DG D D Y Y RG D K x K K R R RK 0 R P 0 G R K K x DRR x D DY G PRR D R R D G R R PY KD RR G R GRR P RK D PRR D q K DR XG Y G PD P K P q RD D R KR GR RD DPQ P KD P G P P R D R K DRGD G G K D D G G K X R 0 0 Rx x D G x xx G D z qx z x D D P q Y K K GRY D R R G DD K R D R XX R D 0 R G K RD R RY D R 0 R D KRY RR D RK R YR RR D PR DR RR G G R R PY G DRGD RR D G x Q DR D R K DR P GR XG RRG D G RK D G K P R RG K RD DRRR x Y PRR D D DRD 0R R D R R DR $ x D D PRR D PR KK PR D RR R PY P R R D RPR K K 0 D D DR RD PRR R D G P 0 P R x q Y PP D DR PRR P PRR D D G XD R K R R PY P D X X R RK P RR K G PRR D K PR D DRGG P R D RG R KPK R D Q K K K D G DR D P R P D D D R Z K D KxG XD R 0 K x PP XD G G D DR PRR R D R PX K PRR GR 0 R G XX D PRR D G D R XX PRG DDR D DK D x P D Y P x P xx x P XZ R R R D D KD

lit neaared ia Xoo- - par.il Year. c. w. r.elrrr. V UtTMA X. CO,, R. WHITMAN Manufacturers and Dealers in Saddles, Kort and from 9 lo 11

lit neaared ia Xoo- - par.il Year. c. w. r.elrrr. V UtTMA X. CO,, R. WHITMAN Manufacturers and Dealers in Saddles, Kort and from 9 lo 11 p bb P pb D B p G h b p h p p pp p h p p p pq h pp h pp P D p P p P P P b h pp h b G k PRR R 0 B p p B h R p b h R h h B R k 0 PRR PDR G h D F GR R h p Yk D h p b p q R DG PRR R RY D GRR h kb pp Y BRR

More information

'P'A f- 'p y. snratirj $. t3.dii for ila Months. n 11 I. mmmmmwimm 4 00 M ISLANDS..IANUAKY HAWAIIAN. itttttaira!. HkHUL Li la. P. 1. Bt. aib:suii.

'P'A f- 'p y. snratirj $. t3.dii for ila Months. n 11 I. mmmmmwimm 4 00 M ISLANDS..IANUAKY HAWAIIAN. itttttaira!. HkHUL Li la. P. 1. Bt. aib:suii. 8 gbb X p Y gbb BD bp $ D Fg b B R D p g XXX 9 R F D R BRR R p X R D p g g R b p pp b q p b F D p D R B g 8 bb FR R R 8 8 D DR RR X D 8 g 98 RR D B D DR D FR D RR p B D RY F R p p g p 8 F Bg Q DR R DR

More information

fiff w 4h WEDNESDAY JULY 23 1SS3 COMKCTIOXKHVI 4 4Ty X 41x1441 as x n rcnsut4 Hotti su KEEPS ALWAYS ON HAND A4 HMlwll l4 Vlt I W

fiff w 4h WEDNESDAY JULY 23 1SS3 COMKCTIOXKHVI 4 4Ty X 41x1441 as x n rcnsut4 Hotti su KEEPS ALWAYS ON HAND A4 HMlwll l4 Vlt I W z RR GR NN N 5 P R d P N N F N Q d R F d d Z D d Q d 5 d g R P 9 g F d g N 9 Q R R F F d z z 5 P 9 d RNY N DRD F R G R 5 R 5 R 5 D N N d N RN N Z R P P P 8 D 5 5 z Z g 5 YY d R F G R R N 5 d D D F P Y

More information

. L( )WE WEEKLY JOURNAL.

. L( )WE WEEKLY JOURNAL. ) Y R G V V VV ) V R R F RP : x 2 F VV V Ṅ : V \ \ : P R : G V Y F P 35 RP 8 G V : % \ V X Q V < \ V P R V \ V< R VRG : Y ) P [ < _ & V V 6 :: V } V x V V & x 2 ) 3 RR & 8 \ R < Y q GR : XR < R V R % 7

More information

" W I T H IvIALIGE T O W A R D ISTPISTE A N D O H A R I T Y F O R A L L LOWELL PEOPLE. A Fine Time with Mr. and Krs. Geo. W. Parker.

 W I T H IvIALIGE T O W A R D ISTPISTE A N D O H A R I T Y F O R A L L LOWELL PEOPLE. A Fine Time with Mr. and Krs. Geo. W. Parker. V - > >- VBz FB B DB j B DB&B G R D P D R Y F R V K CY C PR 9 2 B $200 3 G R G V C: C Y B B V F C F B $00 PC C VR CQ D P C x R q» G C R B BY B P Y P P J C CP F FRR D DRKR GD J B R D PC R P D < C x F B

More information

'Xomincrcial (LciiuiuTciai. It II. J XV' tct if. II. II ei siaaspa. card, a ill VOL. 313niral... Cooper and Ganger, at the Old Stand, KINO AND

'Xomincrcial (LciiuiuTciai. It II. J XV' tct if. II. II ei siaaspa. card, a ill VOL. 313niral... Cooper and Ganger, at the Old Stand, KINO AND ux DY DK D K u NG K D R RK Q GN b u b b D K u u u x xu b b b b x RRD KRN RK R u K K u u x RN K b u RN ND GN N N G KN u Kx G G u b u bb u u b N bb x u x Qu Kq 9 D R RN Rb N bu u NYR G u N QN NRR Ku 9 R

More information

- tk':. y? jiri''- .'ii'-jr---l' '-f. l)l-xkmrk- 3&bcrlisrr.:tnl5. UGSTOIlE! J)R JOHN. IIOr.SK. rx!kkmfixki. HAVlXfi

- tk':. y? jiri''- .'ii'-jr---l' '-f. l)l-xkmrk- 3&bcrlisrr.:tnl5. UGSTOIlE! J)R JOHN. IIOr.SK. rx!kkmfixki. HAVlXfi H PF R R g 6 B H H R G H BD R p 8 RR F F F F p F p x H HRY Bp p p p p B g g g p g Y R x p H xx x Z 2 g pp F H Y G F H HP F B DRY R g Hx F g g g H g g g g 8pp p g p P g p g p H g p g Y g g g g g g x g P

More information

I ' l A MEMPHIS, TENN., SATURDAY, AUGUST 23,1873.

I ' l A MEMPHIS, TENN., SATURDAY, AUGUST 23,1873. - P G& P P G» -» - P D - RP P R G GFFX G - 3 D G» R» G - G > D X >»» P -3 8 7 3-379 ( -» - F X P X X z» FR 0- P x X >»» P»( > ( 3 - - --5 - X- - x 25Z3 - - z - 37 - x -» x V5?» - > 3 x & 2» x z > - -»»

More information

SHOOTING STAR LOT 79 A102 LANDSCAPE CONTEXT PLAN 3175 FOUR PINES RD TETON VILLAGE, WY LANDSCAPE CONTEXT PERMIT SUBMISSION

SHOOTING STAR LOT 79 A102 LANDSCAPE CONTEXT PLAN 3175 FOUR PINES RD TETON VILLAGE, WY LANDSCAPE CONTEXT PERMIT SUBMISSION DG R 0 KG, 0 JK 800 () 07 7 600 PRJ.: - R: D R B-08 P R. R 0 DG R G Date: ay 8, 00 U R. U D PR UB -7-6 DPG V 6--6 DPG : P PUG - (9) RD PRU P PUG -' () RD PRU PPUU RUD - -.".' (7) QUKG P P PUG -' () RD

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL W WY R G «( 5 R 5 Y q YG R ««W G WY Y 7 W \(\ 5 R ( W R R W ) W «W W W W< W ) W 53 R R Y 4 RR \ \ ( q ) W W X R R RY \ 73 «\ 2 «W R RG ( «q ) )[ 5 7 G ««R q ] 6 ) X 5 5 x / ( 2 3 4 W «(«\Y W Q RY G G )

More information

(EccL HUt, Mosheim, p. 40.) AGC3. Rgnres. We shall now proceed to show two things:

(EccL HUt, Mosheim, p. 40.) AGC3. Rgnres. We shall now proceed to show two things: P K K P / P V -K VX - x K D K GFF G D G DKX X P P F D K 8 6 Y X X X P 9 ] K V Y 0 - D 00 D P F G K K PXVK P > G K K V v v v v PK P v D > v Y v D P > P v v - v x V D - ()zx q - & 9 K x K > % x v - - P x

More information

LOWELL JOURNAL. LOWSLL, MICK., WSSDNaSDAY", FEB 1% 1894:

LOWELL JOURNAL. LOWSLL, MICK., WSSDNaSDAY, FEB 1% 1894: ? jpv J V# 33 K DDY % 9 D Y D z K x p * pp J - jj Q D V Q< - j «K * j G»D K* G 3 zz DD V V K Y p K K 9 G 3 - G p! ( - p j p p p p Q 3 p ZZ - p- pp p- D p pp z p p pp G pp G pp J D p G z p _ YK G D xp p-

More information

ards tifferkuiitat ED C BOWE House and Sign Painter Paper Hancr etc Silr Xo 1W King Slrset Ilonolnln S VJI JOIBS Morolaant Tailor

ards tifferkuiitat ED C BOWE House and Sign Painter Paper Hancr etc Silr Xo 1W King Slrset Ilonolnln S VJI JOIBS Morolaant Tailor RR R FD5 D b70 z x 25 27 b p b b pp g p p p b p b b p b p b 3 p p N b x p p b p 6 F R 2g g b p ppg g p b gg p 270 Z p 0 p g p p p b R 60 g pb 25 p bg p pp p g g g g xpg p 6 b b pp g g g p g p p g p p b

More information

ird MKsKS lok ITNKI1 FISHERS CHAMPAGNE CIDER o well and f t ihtt kttmtn in IhU community can always be found on ic ai Jacob WciL No 61 Kin MreeC

ird MKsKS lok ITNKI1 FISHERS CHAMPAGNE CIDER o well and f t ihtt kttmtn in IhU community can always be found on ic ai Jacob WciL No 61 Kin MreeC q N Y 570 ppp z dg p p y b g y b p d ZZ d D d p d 7 dd d b y y g D pd d dyp d y dy y d y d y y py b p d p b p b y g y d d d d b 5 b g 8 b p d d d 8 58 y b g y by d d p b D d b 000 pd b d b d d Rd gg 700

More information

mo BP#«NT-NOT WEUTRAL. LOWELL. M1CHIWA\\ T11UK8DAY, AUUU8T 31, 1905 AVERAGE CIRCULATION IN HAD THE GOODS ON HIlAfORMER RESIDENT DEAD

mo BP#«NT-NOT WEUTRAL. LOWELL. M1CHIWA\\ T11UK8DAY, AUUU8T 31, 1905 AVERAGE CIRCULATION IN HAD THE GOODS ON HIlAfORMER RESIDENT DEAD / W DGR X FF PPR m P#«- WUR W W\\ U8DY UUU8 3 905 VRG RU 904 3 5 9 V P D D Dm b PR 0 905 W Dmb x m- m bk bm Y W P W W R-jW 00000 GD k k mk k m F F F k D Wk j m *»m x«*#/ P 0 D D k k $5 Y k mm m D VR W

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL G $ G 2 G ««2 ««q ) q «\ { q «««/ 6 «««««q «] «q 6 ««Z q «««Q \ Q «q «X ««G X G ««? G Q / Q Q X ««/«X X «««Q X\ «q «X \ / X G XX «««X «x «X «x X G X 29 2 ««Q G G «) 22 G XXX GG G G G G G X «x G Q «) «G

More information

LOWELL WEEKLY JOURN A I.

LOWELL WEEKLY JOURN A I. Y UR G U U V Y U Uq V U U -R $ q - U U Y 9 U - G Y G $ \ U G Q x X U R G - < UU V V - V - - - X - V - { - - - U X -- V URU - 48 UV- \- R & - R - U 8 ])? U - x V - ) U R x - [ - U XU R UR UUY U V \ RX -

More information

LOWELL STORES SERVE THRONGS OF LOV PEOPLE ON FRIDAY NIGHT

LOWELL STORES SERVE THRONGS OF LOV PEOPLE ON FRIDAY NIGHT J p M 879 61 p 260 M G W j p : b p pp M M K p b J M G * p P p b p p D W P p b G 14 b p qp j b p p p J p z M- K W W G Gbb Wb M J W W K G J D D b b P P M p p b p p b b p J W ; p jb b p x b p p b b W Pp pp

More information

to produce an eight page paper eachweek, N. ^

to produce an eight page paper eachweek, N. ^ ( 2 K 89 G 30 Q U 8 U 18 Z 3 P 3 1230 1220 & X < 4 G Y K G X 148 < q G 5$ q G q & \ P q < /! P 5500 / 95 4&8 & / 4 P / 9K 1800 23/ P q

More information

Pithy P o i n t s Picked I ' p and Patljr Put By Our P e r i p a tetic Pencil Pusher VOLUME X X X X. Lee Hi^h School Here Friday Ni^ht

Pithy P o i n t s Picked I ' p and Patljr Put By Our P e r i p a tetic Pencil Pusher VOLUME X X X X. Lee Hi^h School Here Friday Ni^ht G G QQ K K Z z U K z q Z 22 x z - z 97 Z x z j K K 33 G - 72 92 33 3% 98 K 924 4 G G K 2 G x G K 2 z K j x x 2 G Z 22 j K K x q j - K 72 G 43-2 2 G G z G - -G G U q - z q - G x) z q 3 26 7 x Zz - G U-

More information

LOWELL JOURNAL.. TOOK H BR LIFE.

LOWELL JOURNAL.. TOOK H BR LIFE. ( \ R 277 v G v R 7 889 C? K R F Y C G F R C K 6 RYC K C K K 8 9 2 K C CK» R C G RR F v K K v Rk k v k x k Y QR FF F RKR C k \ R 4 ( k R F G q 5 R Y Y FR v R ; k k Y 8 K k : F K CK{ 8 k K x K K 2 K «v

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL KY Y 872 K & q $ < 9 2 q 4 8 «7 K K K «> 2 26 8 5 4 4 7»» 2 & K q 4 [«5 «$6 q X «K «8K K88 K 7 ««$25 K Q ««q 8 K K Y & 7K /> Y 8«#»«Y 87 8 Y 4 KY «7««X & Y» K ) K K 5 KK K > K» Y Y 8 «KK > /» >» 8 K X

More information

Local Chapter. Mr raised the que stion of what is ad't. deliver the s, nnun. You are cor- c Mr 1 n d. "P**"' iropiie.

Local Chapter. Mr raised the que stion of what is ad't. deliver the s, nnun. You are cor- c Mr 1 n d. P**' iropiie. D D D? M G D Y M 2 99 M «4 \ & M? x q M M GM M \ M! 94 - G? \ M M q > G -? Y - M - - - z - > M Z >? - M» > M M - > G! /? - «\- - < x - M-! z - M M M \- - x 7 x GG q M _ ~ > M > # > > M - -

More information

A. H. Hall, 33, 35 &37, Lendoi

A. H. Hall, 33, 35 &37, Lendoi 7 X x > - z Z - ----»»x - % x x» [> Q - ) < % - - 7»- -Q 9 Q # 5 - z -> Q x > z»- ~» - x " < z Q q»» > X»? Q ~ - - % % < - < - - 7 - x -X - -- 6 97 9

More information

and A L T O SOLO LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, J U N E Farm Necessities Off State Sales Tax list Now Exempt

and A L T O SOLO LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, J U N E Farm Necessities Off State Sales Tax list Now Exempt H DG N Bg G HN H ND H NG g g g g Yg x x g g gg k B g g g g g g g g g g x g g g k g g g k gg g x g z g g g g k k g g g g k XY- DN H GN DP N PG P D HN DN NPNG D- H HGN HDY N 3 935 Y - H D Y X 93 D B N H

More information

tc'h~ Tenese Invasin YClS tf'i man through Allatoona Pass.-Resaca held, but Hood takes Dalton, and, avoiding a Battle, re- th

tc'h~ Tenese Invasin YClS tf'i man through Allatoona Pass.-Resaca held, but Hood takes Dalton, and, avoiding a Battle, re- th x -Pd 311 d Rd g -d g W--d dg g D k WT- p M- d P d 2161 T p -F dd d Ad E-A N--d W P Rd d g g 3 -T K- A-T B A - d: dn T p k d1)k 4 g d d pd-d d - Pd pddl314lx Y g A P-R d d k D d dg B - 1 ge %;- 0 1 - dd-

More information

Adver-isemen- suliber, 8 nries) PLAIN AND FANCT. forrip Sailora. starts, gtorlling5,'tv.to 'gtl. Waikiihalulu Water Lots! LARGE AND COMMODI- -,

Adver-isemen- suliber, 8 nries) PLAIN AND FANCT. forrip Sailora. starts, gtorlling5,'tv.to 'gtl. Waikiihalulu Water Lots! LARGE AND COMMODI- -, E E ERER RER p p p p x p $ p 0 p xp p p p p p p E p q 0 $ p 8 p $ 0 $ E EEER Y R ER 8 E 8 8 p EERE p p p REEREE q 8 Y p p p REEREE x E p Eq R p RE ER ER p x q EE p E E GR G p p 0 0 0 0 p x x p x p q EER

More information

A.dr.rwarded to foreiirti count rie will be f 7 SOperann.. rsri--.-j- -.?- .JULY. 12, lsiii).,11,111. yc:tl crst.iif. lit. J. lor Sale... Kb l.

A.dr.rwarded to foreiirti count rie will be f 7 SOperann.. rsri--.-j- -.?- .JULY. 12, lsiii).,11,111. yc:tl crst.iif. lit. J. lor Sale... Kb l. E E b g b E x Y b p p g b 2 x $ p 2 p p 6 p x b b p x p pp 5 b x b p Y Yg g pg 2 Dp g pb? xp p g G 2 p p x D D p 59 E 9pp b b x xp D p p? 8 5 2 pp E x z b x? p p Z 2 p p x p 9 p x p p EE E EY E G E p EQ

More information

and A I L j T O S O L O LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, AUG. 1, 1935

and A I L j T O S O L O LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, AUG. 1, 1935 Y D D Y 5 VD D Y D D - ( D K D ( > Kz j K D x j ; K D D K x z ( D K D ( ; ) ( ) V DY - j! ) : x x x j K D K j DY 95 Y-D Y D D j 5 4 V 89 j j j j 89 j 4998 9 j K 8 j V x j K x x 5 x x x j - K 4- -D K 4-

More information

LOWELL, MICHIGAN, NOVEMBER 27, Enroute to Dominican Republic

LOWELL, MICHIGAN, NOVEMBER 27, Enroute to Dominican Republic LDG L G L Y Y LLL G 7 94 D z G L D! G G! L $ q D L! x 9 94 G L L L L L q G! 94 D 94 L L z # D = 4 L ( 4 Q ( > G D > L 94 9 D G z ] z ) q 49 4 L [ ( D x ] LY z! q x x < G 7 ( L! x! / / > ( [ x L G q x!

More information

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS U 18 D V p y p & d 2-5 - 410 208~230 V. 1. 60 z. Md: YD024GM18M2 YD036GM18M2 YD048GM18M2 YD060GM18M2 : pp f y vy. GZ YMB D M Y M G dd d qfd d v p f pp, dj d p f. d gy bf pg p. fw y pp, dj, v pby g f, k,

More information

Neatest and Promptest Manner. E d i t u r ami rul)lihher. FOIt THE CIIILDIIES'. Trifles.

Neatest and Promptest Manner. E d i t u r ami rul)lihher. FOIt THE CIIILDIIES'. Trifles. » ~ $ ) 7 x X ) / ( 8 2 X 39 ««x» ««! «! / x? \» «({? «» q «(? (?? x! «? 8? ( z x x q? ) «q q q ) x z x 69 7( X X ( 3»«! ( ~«x ««x ) (» «8 4 X «4 «4 «8 X «x «(» X) ()»» «X «97 X X X 4 ( 86) x) ( ) z z

More information

ATLANTA, GEORGIA, MARCH 20, 1942 No. 23. Administration Building. At this. The class officers have urged

ATLANTA, GEORGIA, MARCH 20, 1942 No. 23. Administration Building. At this. The class officers have urged V Z- V. XX N, GG, 2, 942 N. 23 V V d G d k d P d 6 d d N b, V - P d, y y. N d dy dd V V, J Nv,., w p N pd g y. Kk Nb, p v, G., w d v-pd,, w b g F, k., w :.. ddy, 25, p y jb, w dbd b b y g dy g, d w dd

More information

A WORD To V eteran Spiritualists.

A WORD To V eteran Spiritualists. %U g U v L ^ ; ^ g )! v ^ L 7 Y 3 393 8 & d z ^ k ^ dv g d d kd d g - d dx d d dd d - ~ ---------- v g g d - v d U g d d d Q v g - k g g vg d d g g g g g d g U j k g d k q g g v d - d g d! v g d g d d

More information

MANY BILLS OF CONCERN TO PUBLIC

MANY BILLS OF CONCERN TO PUBLIC - 6 8 9-6 8 9 6 9 XXX 4 > -? - 8 9 x 4 z ) - -! x - x - - X - - - - - x 00 - - - - - x z - - - x x - x - - - - - ) x - - - - - - 0 > - 000-90 - - 4 0 x 00 - -? z 8 & x - - 8? > 9 - - - - 64 49 9 x - -

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y G q G Y Y 29 8 $ 29 G 6 q )

More information

F l a t. R o c k. C o n s i g n m e n t. A u c t i o n

F l a t. R o c k. C o n s i g n m e n t. A u c t i o n SUPE SHOE WEEKEND IN PHOTOS NEXT UP T THE ZOO Dp frqy hr d by prr, 228 r pd 20 h r d 16 fr. p p qfy 4 h rdy hd d wh h p w dry h r, h r p f, prr drppd d w fr w p: ry Srdy. rdy h prd. WD TOP 10 QUIK TIMES

More information

' Liberty and Umou Ono and Inseparablo "

' Liberty and Umou Ono and Inseparablo 3 5? #< q 8 2 / / ) 9 ) 2 ) > < _ / ] > ) 2 ) ) 5 > x > [ < > < ) > _ ] ]? <

More information

TYPICAL SECTION COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA SOMERSET COUNTY S.R SECTION 02B GENERAL PLAN & ELEVATION ELEVATION DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

TYPICAL SECTION COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA SOMERSET COUNTY S.R SECTION 02B GENERAL PLAN & ELEVATION ELEVATION DEPARTMENT OF TRANSPORTATION RG 0JU007 6 0" R 6 0" 6 5 0" 0" 0" 0" 00 D: D00 DD (00) RD (00) G B RK X. BRG. & R " (.) G G, ZR ( B RD)(.) D. 0.0./..R. 00 UR, RUUR R/ & R. D R G ". " R.. B " " x76 B @ 7 " = " " 0.0./. D. " R U 0" R

More information

AT AT. - bbf'rtistr. Commercial IS. parv N t r;prt';mi. l.i'ie. 1 'Ji r. Uu.rier t otunm..., lliiisl tttmjn..., al BUILDER, Steam Boilers, Furnaces,

AT AT. - bbf'rtistr. Commercial IS. parv N t r;prt';mi. l.i'ie. 1 'Ji r. Uu.rier t otunm..., lliiisl tttmjn..., al BUILDER, Steam Boilers, Furnaces, P??? 9 P P bb B PB 7 N N p b p N P p? ( ) ) ( $ ( p P DRR ( ( ( 6 9 D p x p x p p x p D g Q p? p g F g p p p PF Y b Fb b p N N ND PR N ( p) RN b N N DDN x p p p R p p ( B PP q g B( D G ( F N (D p b b NYR

More information

OWELL WEEKLY JOURNAL

OWELL WEEKLY JOURNAL Y \»< - } Y Y Y & #»»» q ] q»»»>) & - - - } ) x ( - { Y» & ( x - (» & )< - Y X - & Q Q» 3 - x Q Y 6 \Y > Y Y X 3 3-9 33 x - - / - -»- --

More information

Progress, tbe Universal LaW of f'laiare; Tbodgbt. tbe 3olVer)t of fier Problems. C H IC A G O. J U N E

Progress, tbe Universal LaW of f'laiare; Tbodgbt. tbe 3olVer)t of fier Problems. C H IC A G O. J U N E 4 '; ) 6 89 80 pp p p p p ( p ) - p - p - p p p j p p p p - p- q ( p - p p' p ( p ) ) p p p p- p ; R : pp x ; p p ; p p - : p pp p -------- «( 7 p p! ^(/ -) p x- p- p p p p 2p p xp p : / xp - p q p x p

More information

A Memorial. Death Crash Branch Out. Symbol The. at Crossing Flaming Poppy. in Belding

A Memorial. Death Crash Branch Out. Symbol The. at Crossing Flaming Poppy. in Belding - G Y Y 8 9 XXX G - Y - Q 5 8 G Y G Y - - * Y G G G G 9 - G - - : - G - - ) G G- Y G G q G G : Q G Y G 5) Y : z 6 86 ) ; - ) z; G ) 875 ; ) ; G -- ) ; Y; ) G 8 879 99 G 9 65 q 99 7 G : - G G Y ; - G 8

More information

n a h t w e A fi L Z w $ 5 w > w «E x o o fi F ix a 1 5 ; z r o E o fl u fi a : g E w a : E S s o a ng P : ma 8 6 > Z E o e o bmg L w e z oo m p

n a h t w e A fi L Z w $ 5 w > w «E x o o fi F ix a 1 5 ; z r o E o fl u fi a : g E w a : E S s o a ng P : ma 8 6 > Z E o e o bmg L w e z oo m p J C S U Z U Z S G = = C z», x h B ; 7 4 x z 6 _ ; 6 z r z g? S k 6 b S g? 6 S r z é O 4 4 Z bg z Q x > P Z z «g g g ; $ ; g S 6 > g p? é h r S d y

More information

THE WEATHER f. Rain,' colder by night. New Jersey Advocate APPEALING! BENEFK VOL. XVIII. SERIAL NO Among- Those Present SIOUN AUTO CUPS

THE WEATHER f. Rain,' colder by night. New Jersey Advocate APPEALING! BENEFK VOL. XVIII. SERIAL NO Among- Those Present SIOUN AUTO CUPS P PBED E EEY RY ERE E EER RY E G R E G D 0 Z R P E R P E E D PPEG BEEF X ER 200 RY Y EDY FER RY 22929 R EYREEE D FR PE GRERE P GR RYD R z BG F x DER G EXGGERE x 3 B 6 / ± P B FREE DEERY RY E RE PPG EER

More information

F l a t. R o c k. C o n s i g n m e n t

F l a t. R o c k. C o n s i g n m e n t IDY, UGUST 17 STOK IVE NIGHT NEXT UP T THE ZOO KLMZOO KLSH XXVI P Op 3:30 P P (12 & p) $30 rph 6:30 7:10 d $12 Yh 6-12 $5 Kd 5 & Udr EE Sr 7:30 fv r h h f wy r bfr S hphp Nh. P r r vry h vr wh h d wh fr

More information

LOWELL WEEKI.Y JOURINAL

LOWELL WEEKI.Y JOURINAL / $ 8) 2 {!»!» X ( (!!!?! () ~ x 8» x /»!! $?» 8! ) ( ) 8 X x /! / x 9 ( 2 2! z»!!»! ) / x»! ( (»»!» [ ~!! 8 X / Q X x» ( (!»! Q ) X x X!! (? ( ()» 9 X»/ Q ( (X )!» / )! X» x / 6!»! }? ( q ( ) / X! 8 x»

More information

F l a t. R o c k. C o n s i g n m e n t. A u c t i o n

F l a t. R o c k. C o n s i g n m e n t. A u c t i o n Kv Brh STUDY, SEPTEMBE 1 LL O THE WILD THE SEPTEMBE POST SESON T THE ZOO SESON HMPIONSHIP NIGHT IN EVIEW I h f yr. Th f h Wd Wh Y Br Nh. B brd, brd, brd. W r w. Th Ow WD r hv 100 h whb d r 10 r; h Ow WD

More information

i r-s THE MEMPHIS, TENN., SATURDAY. DEGfMBER

i r-s THE MEMPHIS, TENN., SATURDAY. DEGfMBER N k Q2 90 k ( < 5 q v k 3X3 0 2 3 Q :: Y? X k 3 : \ N 2 6 3 N > v N z( > > :}9 [ ( k v >63 < vq 9 > k k x k k v 6> v k XN Y k >> k < v Y X X X NN Y 2083 00 N > N Y Y N 0 \ 9>95 z {Q ]k3 Q k x k k z x X

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL.

LOWELL WEEKLY JOURNAL. Y k p p Y < 5 # X < k < kk

More information

TUCBOR. is feaiherinp hit nest. The day before Thanks, as to reflect great discredit upon that paper. Clocks and Jewelry repaired and warranted.

TUCBOR. is feaiherinp hit nest. The day before Thanks, as to reflect great discredit upon that paper. Clocks and Jewelry repaired and warranted. W B J G Bk 85 X W G WY B 7 B 4 & B k F G? * Bk P j?) G j B k k 4 P & B J B PB Y B * k W Y) WY G G B B Wk J W P W k k J J P -B- W J W J W J k G j F W Wk P j W 8 B Bk B J B P k F BP - W F j $ W & B P & P

More information

Educjatipnal. L a d ie s * COBNWALILI.S H IG H SCHOOL. I F O R G IR L S A n B k i n d e r g a r t e n.

Educjatipnal. L a d ie s * COBNWALILI.S H IG H SCHOOL. I F O R G IR L S A n B k i n d e r g a r t e n. - - - 0 x ] - ) ) -? - Q - - z 0 x 8 - #? ) 80 0 0 Q ) - 8-8 - ) x ) - ) -] ) Q x?- x - - / - - x - - - x / /- Q ] 8 Q x / / - 0-0 0 x 8 ] ) / - - /- - / /? x ) x x Q ) 8 x q q q )- 8-0 0? - Q - - x?-

More information

JiZuan Under New Owner. Strand Makes Generous

JiZuan Under New Owner. Strand Makes Generous LDGR NR B L G LLL N P L 4 k K K D k D k > L L LLL LD G LP R LLG L PL R RRY L Lk D 4 k q? ( () D 3 L k L q Lk L L 9 k K k k NR B RL L L 22( k -z L > G k k L LBL L k --k P z D N k q k N ( - D N P? 2 P k

More information

Una aad Ark«m*. I cuim tie la.-seit HTni«.ent 9. Twenty.? S 3 S 3 CLOTHS, MEMPHIS, TENN., SATURDAY. JANUARY 18, 1873.

Una aad Ark«m*. I cuim tie la.-seit HTni«.ent 9. Twenty.? S 3 S 3 CLOTHS, MEMPHIS, TENN., SATURDAY. JANUARY 18, 1873. 8! (!> > > ( v 7 q! v Y vq! >5! #! g k gg y y k Q G [x y k xv < zg > 9 _ 7 v ) 6 4 { k & x > 5! k & \ ) >% G > k k x k< G < q k>{> y k k kk k 2 k y y k ( y k y y Y g

More information

VIRGINIA PORT AUTHORITY

VIRGINIA PORT AUTHORITY 5 K Y PV Y F RW R R (UR RU) R - VR,, VY P - RV - R 4 - P 5 - P 6-4 R PY P 7-5 YP PV. R V W. P 7/ P V W. V PRJ RR V PRJ W. FU 9 - FU P - FU R K R X PY RFR UR RV R RW PRJ PF RWR P -, R RV - R P -4 R P 4-5

More information

FASHIONABLE VISITORS RECORD AND GUIDE

FASHIONABLE VISITORS RECORD AND GUIDE BB k k B QY G p xp 00 - b BX B G B0 k Q Y B G p xp 00 - b XK BK Y? G K 4 >pg - G - g kg p b q b 862 B v y- YG 5 B p b b ( G v ) B py By? b pp p b g ( y p yg Gg k b g B B GB B () Q GB ( v) v By " x p 350

More information

" W I T H M: A. L I G E T O ' W ^ P L D IST O ISTE -A-IsTD G H! A-I^IT Y IPO PL A.LI-i. :

 W I T H M: A. L I G E T O ' W ^ P L D IST O ISTE -A-IsTD G H! A-I^IT Y IPO PL A.LI-i. : : D D! Y : V Y JY 4 96 J z z Y &! 0 6 4 J 6 4 0 D q & J D J» Y j D J & D & Y = x D D DZ Z # D D D D D D V X D DD X D \ J D V & Q D D Y D V D D? q ; J j j \V ; q» 0 0 j \\ j! ; \?) j: ; : x DD D J J j ;

More information

Q SON,' (ESTABLISHED 1879L

Q SON,' (ESTABLISHED 1879L ( < 5(? Q 5 9 7 00 9 0 < 6 z 97 ( # ) $ x 6 < ( ) ( ( 6( ( ) ( $ z 0 z z 0 ) { ( % 69% ( ) x 7 97 z ) 7 ) ( ) 6 0 0 97 )( 0 x 7 97 5 6 ( ) 0 6 ) 5 ) 0 ) 9%5 z» 0 97 «6 6» 96? 0 96 5 0 ( ) ( ) 0 x 6 0

More information

W I T H M A L I C E T O W A R D N O N E A N D C H A R I T Y F O R A L L. " A LOWELL MM. Sent to Jackson for 30 Years for Attempt

W I T H M A L I C E T O W A R D N O N E A N D C H A R I T Y F O R A L L.  A LOWELL MM. Sent to Jackson for 30 Years for Attempt D N N N D Y F 6 KN NY G 2 89 N NG NK!? B! ( Y FB Y N @ N6 F NDD / B F N 8DBK GN B B ) F K Y Y N? x N B D B NNG = ZK N F D BBB ZN F NF? K8 D BND ND ND F ND N DNG FXBN NDNG DD BX N NG ND B K DN G8 > B K

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL

LOWELL WEEKLY JOURNAL Y -» $ 5 Y 7 Y Y -Y- Q x Q» 75»»/ q } # ]»\ - - $ { Q» / X x»»- 3 q $ 9 ) Y q - 5 5 3 3 3 7 Q q - - Q _»»/Q Y - 9 - - - )- [ X 7» -» - )»? / /? Q Y»» # X Q» - -?» Q ) Q \ Q - - - 3? 7» -? #»»» 7 - / Q

More information

LOWELL. MICHIGAN, OCTOBER morning for Owen J. Howard, M last Friday in Blodpett hospital.

LOWELL. MICHIGAN, OCTOBER morning for Owen J. Howard, M last Friday in Blodpett hospital. G GG Y G 9 Y- Y 77 8 Q / x -! -} 77 - - # - - - - 0 G? x? x - - V - x - -? : : - q -8 : : - 8 - q x V - - - )?- X - - 87 X - ::! x - - -- - - x -- - - - )0 0 0 7 - - 0 q - V -

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL.

LOWELL WEEKLY JOURNAL. > LLL KLY L L x L L L L G K Y F 7 2 K LKL Y K «F «««««q 5 $ ) / «2 K) ««) 74 «G > x «LY K «! «KL K K K K K! ««x > x K! K ) 2 K «X! «K LK >> < >«««) «< >>«K«KLK < «4! «««#> ««!

More information

j '1 ' W W I T H M A L I C E T O W A R D I S T O K T E A N D C H A R I T Y F O R A L L. "

j '1 ' W W I T H M A L I C E T O W A R D I S T O K T E A N D C H A R I T Y F O R A L L. j O R D O K D R O R O O 7 O K OU R 5 97 O O 9 j - j : : 9 (9/» \>» j >- --4 U -U\- - > U 6 9 - O» X j 5 O P R j- O O R O K >/» - >/»/»> / ) -/»» K OOR O j- O ROB O D 9? - B 6 D - B? «K P BK ) P UURR O

More information

owm and A L T O SOLO 64 Years Nathan W. Blair, a well-known mcnts from the fair association on him. sight. store. We appreciate your business.

owm and A L T O SOLO 64 Years Nathan W. Blair, a well-known mcnts from the fair association on him. sight. store. We appreciate your business. BU RK OC < O OO OU XXX RD D O B O C G U R D Y U G U 929 B O B B D 6 Y C G D / / 7 COO/ U C O Y B - C G - C - R 2 ) -» - - - O 2- - -- 7 - C C? - - D O - G [ B - - - C - - 2 - - 7 R B - - - } 2 - q - D

More information

SSSf. 2 Were Killed' RepresentnUvesrl

SSSf. 2 Were Killed' RepresentnUvesrl 5 5 5 $ FORONWO R F W F R R R x & $ % F 5) = 96 W D D F W 2 W R x W R W W Nx z W 50 YNO OF N O ) ORD OF FRODR 000 [ N Y R F D N 2 9 W & O N Y R R 50 O 0 R D 5& x8 R [ W R D 49 9 q O D R Q F R 500000 &

More information

and ALiTO SOLO LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, AUGUST 9, 1928 First Results of the 1928 Nationwide Presidential Poll

and ALiTO SOLO LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, AUGUST 9, 1928 First Results of the 1928 Nationwide Presidential Poll E E XXX E Y! D 22 5 Q G Y G Y D G G q - YEE 24-? G Y E x - E Q- E 7// < D D D G E G D - 2 ; - j E ; (z ; 4 2 z 5 q z: G $7 z: $5 z: $3 E G DY G 9 928 54 Y! 8! GEG : : ; j: D - DY DY G z D zz!!!-! G E DDED

More information

Campsites are approximately 20 wide x 50 deep. Campsites must be paid for when the site is staked.

Campsites are approximately 20 wide x 50 deep. Campsites must be paid for when the site is staked. SHOTGUN MPSITE OOTE (SUNDY, SEPTEMBE 23) LST EVENT O 2018 SUPE SHOE WEEKEND (SEPTEMBE 28 30) NIGHT O DESTUTION. PHOTOS! I h Spr Sh p. Th rf w d 2:00 PM r h Sh r d h f f f (d f f f) dh h prf p. O hr, yr.

More information

THE LOWELL LEDGER, / INDEPENDENT- NOT NEUTRAL.

THE LOWELL LEDGER, / INDEPENDENT- NOT NEUTRAL. H DR / DPD UR V X 22 R CRCU CH HURDY VR 7 94 C PPR FFC PPR HKV RY R Y C R x R{ K C & C V 3 P C C H Y R Y C F C K R D PU F YU q C Y D VR D Y? P V ; H C F F F H C Y C D YRCK RR D C PR RQU RCK D F ; F P 2

More information

The World s Most Effective Midway Traffic Builders!

The World s Most Effective Midway Traffic Builders! Wr v r Br! 1 5 G 2 V 400 V 400 F U V 400 U V JU 10-19 rk Frr 1600 U - 1600 (r r 2000) G, W, r r Fr 5:00p- v r B J & J U r p 1600 rv rb, r r bv p pr pr rqr U W, G, F W U, W, r & Fr: 5p- : & 1p- V 400 F

More information

P A L A C E P IE R, S T. L E O N A R D S. R a n n o w, q u a r r y. W WALTER CR O TC H, Esq., Local Chairman. E. CO O PER EVANS, Esq.,.

P A L A C E P IE R, S T. L E O N A R D S. R a n n o w, q u a r r y. W WALTER CR O TC H, Esq., Local Chairman. E. CO O PER EVANS, Esq.,. ? ( # [ ( 8? [ > 3 Q [ ««> » 9 Q { «33 Q> 8 \ \ 3 3 3> Q»«9 Q ««« 3 8 3 8 X \ [ 3 ( ( Z ( Z 3( 9 9 > < < > >? 8 98 ««3 ( 98 < # # Q 3 98? 98 > > 3 8 9 9 ««««> 3 «>

More information

U1.U I. Gaylord, Michigan. Friday, Mar. 13, HELD A QUIET ELEUi IUN. Only Fifty five Ballots Were Cast at the Election on Meaday last

U1.U I. Gaylord, Michigan. Friday, Mar. 13, HELD A QUIET ELEUi IUN. Only Fifty five Ballots Were Cast at the Election on Meaday last 3 ( ER 000000 00 200 «0000 ( ( $25 25 N $2 $4 2«0 N RD X E «?\ ) «! (} 9 x «0!! GERGE PRE D G «N NDY EE R G 3 908 x D K K P!! 7 G K P P R x E K«8 R E \ $ 50 2 0 «225 250 $ 3 50 70 88 300 350 400 2 25 2

More information

THE LOWELL LEDGER. INDEPENDENT-NOT NEUTRAL.

THE LOWELL LEDGER. INDEPENDENT-NOT NEUTRAL. : / LOLL LDGR NDNDNNO NRL VOL X NO 26 LOLL GN RDY DR 902 FV N ONDRFL GRO D x N Y NK LL & O OLD RDN GON ROR NR R «ROY ND R LON N V» Rx Rj K» O ««(» F R G GRLND x ( ) R OF FRND ;«QK L L RNG X R D 02 Q F

More information

E S T A B L IS H E D. n AT Tnn G.D.O. r.w.-bal'eu. e d n e s d a y. II GRANVILLE HOUSE. GATJDICK ROAD. MEADS. EASTBOUENk

E S T A B L IS H E D. n AT Tnn G.D.O. r.w.-bal'eu. e d n e s d a y. II GRANVILLE HOUSE. GATJDICK ROAD. MEADS. EASTBOUENk K q X k K 5 ) ) 5 / K K x x) )? //? q? k X z K 8 5 5? K K K / / $8 ± K K K 8 K / 8 K K X k k X ) k k /» / K / / / k / ] 5 % k / / k k? Z k K ] 8 K K K )» 5 ) # 8 q»)kk q»» )88{ k k k k / k K X 8 8 8 ]

More information

L bor y nnd Union One nnd Inseparable. LOW I'LL, MICHIGAN. WLDNHSDA Y. JULY ), I8T. liuwkll NATIdiNAI, liank

L bor y nnd Union One nnd Inseparable. LOW I'LL, MICHIGAN. WLDNHSDA Y. JULY ), I8T. liuwkll NATIdiNAI, liank G k y $5 y / >/ k «««# ) /% < # «/» Y»««««?# «< >«>» y k»» «k F 5 8 Y Y F G k F >«y y

More information

HEAGAN & CO., OPP. f>, L. & W. DEPOT, DOYER, N. J, OUR MOTTO! ould Iwv ia immediate vltlui. VEEY BEST NEW Creamery Butter 22c ib,

HEAGAN & CO., OPP. f>, L. & W. DEPOT, DOYER, N. J, OUR MOTTO! ould Iwv ia immediate vltlui. VEEY BEST NEW Creamery Butter 22c ib, #4 NN N G N N % XX NY N Y FY N 2 88 N 28 k N k F P X Y N Y /» 2«X ««!!! 8 P 3 N 0»9! N k 25 F $ 60 $3 00 $3000 k k N 30 Y F00 6 )P 0» «{ N % X zz» «3 0««5 «N «XN» N N 00/ N 4 GN N Y 07 50 220 35 2 25 0

More information

E-001 ELECTRICAL SYMBOL LEGEND SCIENCE BUILDING RENOVATION H PD SEISMIC REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL SYSTEMS PER IBC-2012/ASCE 7-10

E-001 ELECTRICAL SYMBOL LEGEND SCIENCE BUILDING RENOVATION H PD SEISMIC REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL SYSTEMS PER IBC-2012/ASCE 7-10 8 9 0 G H G H G H H Y Z H H, H Z H F H XP: F, X, Q G H G 0/0 H XG 00' GH F P FH FX H 0 /" GH-, H G HGH F H H H, K HP G, XG H F F, Y H H, '-0" Y H H H F F- H H H GH- H Q, G P G /8" HGH K F Y Z H F Y Y-

More information

o Suite West Pender Street Vancouver B C V8C 2V8 Telephone Telecopier 804 8B Telex o o o o D o o o o o o o o o

o Suite West Pender Street Vancouver B C V8C 2V8 Telephone Telecopier 804 8B Telex o o o o D o o o o o o o o o d s Gd s GGA A GA RPRT T STY A STY 4 RA AS Sk s TS 3 5 B d 5445 d B54 AST G S T 44 8 s Pd S V V6 V6 B G AT GGA BRA 7 PP 67 b3 F ASS F SS T R P R T j T B S F G A Pj Gs b 987 j j j S 44 8 s Pd S V B V8 V8

More information

UP and ENTRIES. Farmers and WivUs to Hold Old-Fashioned Meeting Here

UP and ENTRIES. Farmers and WivUs to Hold Old-Fashioned Meeting Here LD : g C L K C Y Y 4 L LLL C 7 944 v g 8 C g 85 Y K D L gv 7 88[ L C 94 : 8 g Cg x C? g v g 5 g g / /»» > v g g :! v! $ g D C v g g g 9 ; v g ] v v v g L v g g 6 g (; C g C C g! v g gg gv v v 8 g g q»v

More information

STATE SPACE CONTROL. Prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.

STATE SPACE CONTROL. Prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c. VŠB h Uvr f Orv F f Mh Egrg Dpr f Cr S r Czh Rp SE SPCE CONROL Prf g Mš Víčvá CS Prf g í Víč CS Drh Orv 6 Rvr: D g M Hgr CS Cprgh : Prf g Mš Víčvá CS Prf g í Víč CS Drh SE SPCE CONROL SBN 978-8-8-979-

More information

nd A L T O SOLO LOWELL. MICHIGAN. THURSDAY. APRIL Spring Activities Heads Up and Forward (Editorial By " T h e Committee'')

nd A L T O SOLO LOWELL. MICHIGAN. THURSDAY. APRIL Spring Activities Heads Up and Forward (Editorial By  T h e Committee'') - 6 7 8 9 3-6 7 8 9 3 G UDY 3 93 VU XXXV U XY F K FD D j V K D V FY G F D Y X K X DD Y j \ V F \ VD GD D U Y 78 K U D Y U Y 484?35 V 93 7 4 U x K 77 - D :3 F K > 6 D x F 5 - - x - G 7 43 8 D $35 K F $5

More information

A JOURNAL OF PRACTICAL REFORM. DEVOTED TO THE ELEVATION OF HUMANITY IN THIS LIFE. AND A SEARCH FOR THE EVIDENCES OF LIFE BEYOND.

A JOURNAL OF PRACTICAL REFORM. DEVOTED TO THE ELEVATION OF HUMANITY IN THIS LIFE. AND A SEARCH FOR THE EVIDENCES OF LIFE BEYOND. JU F P F V V F UY F F V F F BY V V J J b B g k > F UY 8 g; Pg by V P«B P g * 44 B g ** - v g ; v * ; P v g ; g p p «* * P y g ; vp * * ; P J P P g * < ) ; ] p ; F y P b p ; ; J ' B y ; v P ; B : P k J

More information

L RO N LEVLND GENERAL NOTES: /' ROA S PROPOSED LAND AREAS OPEN SPA CE- E AC. EARTH DITCH TOTAL PHASE V OPEN SPACE =

L RO N LEVLND GENERAL NOTES: /' ROA S PROPOSED LAND AREAS OPEN SPA CE- E AC. EARTH DITCH TOTAL PHASE V OPEN SPACE = S R S 7 S Sh b Sh b Sh R & P R RKS P ) < M H SG S GRG & P S & S P SP & R P 7 SRMR MGM P ) ) GR S R PP GR MP G PR R R R MR R S G HR ) R P R H G PRKG H RS PRPS S S G SPS SH B G G p PRP M H S R BG SS PRS

More information

A DARK GREY P O N T, with a Switch Tail, and a small Star on the Forehead. Any

A DARK GREY P O N T, with a Switch Tail, and a small Star on the Forehead. Any Y Y Y X X «/ YY Y Y ««Y x ) & \ & & } # Y \#$& / Y Y X» \\ / X X X x & Y Y X «q «z \x» = q Y # % \ & [ & Z \ & { + % ) / / «q zy» / & / / / & x x X / % % ) Y x X Y $ Z % Y Y x x } / % «] «] # z» & Y X»

More information

PanHomc'r I'rui;* :".>r '.a'' W"»' I'fltolt. 'j'l :. r... Jnfii<on. Kslaiaaac. <.T i.. %.. 1 >

PanHomc'r I'rui;* :.>r '.a'' W»' I'fltolt. 'j'l :. r... Jnfii<on. Kslaiaaac. <.T i.. %.. 1 > 5 28 (x / &» )»(»»» Q ( 3 Q» (» ( (3 5» ( q 2 5 q 2 5 5 8) 5 2 2 ) ~ ( / x {» /»»»»» (»»» ( 3 ) / & Q ) X ] Q & X X X x» 8 ( &» 2 & % X ) 8 x & X ( #»»q 3 ( ) & X 3 / Q X»»» %» ( z 22 (»» 2» }» / & 2 X

More information

Additional Practice Lessons 2.02 and 2.03

Additional Practice Lessons 2.02 and 2.03 Additional Practice Lessons 2.02 and 2.03 1. There are two numbers n that satisfy the following equations. Find both numbers. a. n(n 1) 306 b. n(n 1) 462 c. (n 1)(n) 182 2. The following function is defined

More information

a s*:?:; -A: le London Dyers ^CleanefSt * S^d. per Y ard. -P W ..n 1 0, , c t o b e e d n e sd *B A J IllW6fAi>,EB. E D U ^ T IG r?

a s*:?:; -A: le London Dyers ^CleanefSt * S^d. per Y ard. -P W ..n 1 0, , c t o b e e d n e sd *B A J IllW6fAi>,EB. E D U ^ T IG r? ? 9 > 25? < ( x x 52 ) < x ( ) ( { 2 2 8 { 28 ] ( 297 «2 ) «2 2 97 () > Q ««5 > «? 2797 x 7 82 2797 Q z Q (

More information

Here Comes the Showboat Silver Anniversary Year

Here Comes the Showboat Silver Anniversary Year Y 693 OW DY Y 5 957 " jg x" B 5 F g g F W " - D G " - "Bg" - g g : - g 0 g - - g g F g - g B Kg - WW! «00- x ; W j g K O «O j < B g B /: D W! g g VFW g g g g B B» ) «- g " g F - - j g F W j g g g g F g

More information

Lions 202L News and Views Week Commencing 2 nd May ISSUE 586. Like us on facebook/noozletta Please address all items to

Lions 202L News and Views Week Commencing 2 nd May ISSUE 586. Like us on facebook/noozletta Please address all items to L 0L Nw d Vw W Cg d My ISSUE 86 L fb/nz P dd z@b.g.z Gg fw L I p y d g w d wd. I v d g w y b R E g f R Ad L M. w pg Sf Cy Ld w wd b f. b by pj, d g g pp w pfg dd v- ' L vg f d w dg g y v D' fg Off g g

More information

APPLIED MATHEMATICS. Part 1: Ordinary Differential Equations. Wu-ting Tsai

APPLIED MATHEMATICS. Part 1: Ordinary Differential Equations. Wu-ting Tsai APPLIED MATHEMATICS Part 1: Ordinary Differential Equations Contents 1 First Order Differential Equations 3 1.1 Basic Concepts and Ideas................... 4 1.2 Separable Differential Equations................

More information

LOWKLL. MICHIGAN. WKDNKSDAV. JUNK is, IS7I. M ' M r. F. n. v j. 1,(1 W . NATIONAL BANK I I P ' O F L O W E L L.

LOWKLL. MICHIGAN. WKDNKSDAV. JUNK is, IS7I. M ' M r. F. n. v j. 1,(1 W . NATIONAL BANK I I P ' O F L O W E L L. G B L? -- LLL GN N N L \ L BY- B RB & N (» R BRN - 2 R RNG N» _ 8» B - < - B -»q $ 28q \ 2 2 2 8 2 R 2 2 B - B 2 B N q B Y N B (» -» - L ( \ ( \ N N - Q B - - B - / - B - - R B B & LR8 } ( B B G B NR q

More information

Undergo Written Tests After Mar. 1

Undergo Written Tests After Mar. 1 U GR R C V * G C RCCR RY x! / z? CK RK R R R x x C 937 x q x RY- YR x Y 3 C q x K ( K C G R C R- x x x x q x x x q q x x Y q x x q q x x q x x 33 q x - q x x x q x CG RURY 938 [ -:! ; ; 7 ( U $7 G V!*3

More information

LOCAL NEWS. PAVBBS any at this offioe. TAKE NOT IUE. AH accounts due the. firm qf MORRIS A' III HE mutt be paid to

LOCAL NEWS. PAVBBS any at this offioe. TAKE NOT IUE. AH accounts due the. firm qf MORRIS A' III HE mutt be paid to U Q -2 U- VU V G DDY Y 2 (87 U U UD VY D D Y G UY- D * (* ) * * D U D U q F D G** D D * * * G UX UUV ; 5 6 87 V* " * - j ; j $ Q F X * * «* F U 25 ](«* 7» * * 75! j j U8F j» ; F DVG j * * F DY U» *»q*

More information

LOWELL, MICHIGAN. THURSDAY, FEBRUARY ROBEIIT E. S P H I N G E T T

LOWELL, MICHIGAN. THURSDAY, FEBRUARY ROBEIIT E. S P H I N G E T T R R AK AY A x \ ( z A ( U U (? - A > - ( x-x ) \ x A! A A z : A : * K A K A z > x x q - x x 93- A P K A R Az x x 4 U z A R X- A \ A U A URAY RUARY 23 933 U X X X X P P P P P R P P P 4 q AY AA A K [! A

More information

Line Integrals (4A) Line Integral Path Independence. Young Won Lim 11/2/12

Line Integrals (4A) Line Integral Path Independence. Young Won Lim 11/2/12 Line Integrals (4A Line Integral Path Independence Copyright (c 2012 Young W. Lim. Permission is granted to copy, distriute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License,

More information