Mathcad sa algoritmima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Mathcad sa algoritmima"

Transcription

1 P R I M J E R I P R I M J E R I Mathcad sa algoritmima

2 NAREDBE - elementarne obrade - sekvence Primjer 1 Napraviti algoritam za sabiranje dva broja.

3 NAREDBE - elementarne obrade - sekvence Primjer 1 POČETAK prim( A, B) := C A + B A, B Unos podataka prim( 3, 4) = 7 C C A + B Sabiranje dva broja ili C KRAJ Prikaz rezultata prim( A, B) := C A + B prim( 3, 4) = 7 Standardni dijagram toka

4 NAREDBE - elementarne obrade - sekvence Primjer 2 Unijeti dva broja a zatim njihov zbir kvadrirati, a konačni rezultat ispisati ne ekranu.

5 NAREDBE - elementarne obrade - sekvence Primjer 2 primjer_1( x, y) := z x + y z z 2 primjer_1( 3, 4) = 49

6 NAREDBE - elementarne obrade - sekvence Primjer 3 Napraviti algoritam koji učitava brojeve X i Y i vrši zamjenu njihovih vrijednosti.

7 NAREDBE - elementarne obrade - sekvence Primjer 3 POČETAK X, Y T X Unos podataka Smještanje podatka X u pomoćni registar prim_1( X, Y) := T X X Y Y T X Y Y T Smještanje podatka Y u X Smještanje podatka X u Y return X Y T X, Y Štampanje rezultata prim_1( 3, 4) = ( 4 3 ) KRAJ Standardni dijagram toka

8 NAREDBE - upravljačke strukture - selekcije Primjer 2 U zavisnosti od vrijednosti unesenog parametra x ispisati na ekranu vrijednost funkcije y = x. y = x

9 NAREDBE - upravljačke strukture - selekcije Primjer 2 primjer_2( x) := y x if x < 0 y y primjer_2( 3) = 3 primjer_2( 3) = 3 x otherwise

10 NAREDBE - upravljačke strukture - selekcije Primjer 3 Unijeti neki proizvoljni broj x a zatim na ekran štampati rezultat funkcije y y = { y = x; y=2; y=x-3 x<=2 2<x<5 x>=5 2 5 x

11 NAREDBE - upravljačke strukture - selekcije Primjer 3 primjer_3( x) := y x if x 2 otherwise y x 3 if x 5 y 2 otherwise primjer_3( 1) = 1 primjer_3( 6) = 3 primjer_3( 4) = 2

12 NAREDBE - upravljačke strukture - selekcije Primjer 4 Na osnovu diskriminante kvadratne jednačine odrediti kakvi će biti njeni korijeni. ax 2 + bx + c = 0 x 1,2 = b ± 2 b 2a 4ac D = b 2 4ac

13 NAREDBE - upravljačke strukture - selekcije Primjer 4 primjer_4( a, b, c) := D b 2 4 a c "konjugovano kompleksni brojevi" if D < 0 otherwise "dva jednaka realna korijena" if D 0 "dva razlicita realna korijena" otherwise primjer_4( 1, 3, 1) = "dva razlicita realna korijena" primjer_4( 1, 1, 1) = "konjugovano kompleksni brojevi" primjer_4( 1, 2, 1) = "dva jednaka realna korijena"

14 Razgranate linijske strukture - selekcija Primjer 5 Unijeti koordinate neke tačke a zatim provjeriti da li se ta tačka nalazi u presjeku tri kružnice. Dati su centri kružnica A(2,2), B(4,4), C(5,1). Poluprečnici kružnica su ra=2, rb=3 i rc= ( x x ) + ( y y ) = 0 0 r R = 2 ( x x ) + ( y ) 2 0 y0 2 R > r R <= r 2

15 Razgranate linijske strukture - selekcija Primjer 5

16 Razgranate linijske strukture - selekcija Primjer 5 ( ) primjer_5 x a, y a, r a, x b, y b, r b, x c, y c, r c, x, y := ( x x a ) 2 ( y y a ) 2 2 if + r a ( x x b ) 2 + ( y y b ) 2 2 if r b "tacka je unutar presjeka" if x x c "tacka je van kruznice C" otherwise "tacka je van kruznice B" otherwise "tacka je van kruznice A" otherwise ( ) 2 ( y y c ) r c primjer_5( 2, 2, 2, 4, 4, 3, 5, 1, 4, 0, 0) = "tacka je van kruznice A" primjer_5( 2, 2, 2, 4, 4, 3, 5, 1, 4, 1, 1) = "tacka je van kruznice B" primjer_5( 2, 2, 2, 4, 4, 3, 5, 1, 4, 2, 4) = "tacka je van kruznice C" primjer_5( 2, 2, 2, 4, 4, 3, 5, 1, 4, 2, 3) = "tacka je unutar presjeka"

17 Razgranate linijske strukture - selekcija Primjer 6 Za tacku M(X,Y) ispitati u kojoj se oblasti sa slike nalazi :

18 Razgranate linijske strukture - selekcija Primjer 7 primjer_6( 2, 2) = "M pripada oblasti C" primjer_6( 1.5, 1.5) = "M pripada oblasti B" primjer_6( 0.5, 0.5) = "M pripada oblasti A" primjer_6( 0, 0) = "M pripada oblasti D" primjer_6( x, y) := if ( x 1) 2 + ( y 1) 2 1 "M pripada oblasti A" if 2 x + y 2 < 0 "M pripada oblasti B" otherwise otherwise "M pripada oblasti D" if 2 x + y 2 < 0 "M pripada oblasti C" otherwise

19 Razgranate linijske strukture - selekcija Primjer 8 Ispitati da li trocifren broj unesen sa tastature spada u grupu Armstrongovih brojeva. (Broj je Armstrongov ako je jednak zbiru kubova svojih cifara) Armstrongovi brojevi: 371, 370, 407, 153

20 Razgranate linijske strukture - selekcija Primjer 8 START x s trunc(x/100) d trunc((x s 100)/10) j x s d 10 NE x - (s s s + d d d + j j j) = 0 DA x nije Armstrongov broj x je Armstrongov broj END Standardni dijagram toka

21 Razgranate linijske strukture - selekcija Primjer 9 Da li je uneseni trocifreni broj djeljiv brojem koji se dobije kada mu se izbaci srednja cifra.

22 Primjer 9 Razgranate linijske strukture - selekcija x = 264 j = mod(x,10) = mod(264,10) = 4 s = trunc(x/100) = trunc(264/100) = 2 b = s 10 + j = = 24 r = mod(x,b) = mod(264,24) = 0 x = 184 j = mod(x,10) = mod(184,10) = 4 s = trunc(x/100) = trunc(184/100) = 1 b = s 10 + j = = 14 r = mod(x,b) = mod(184,14) 14) = 2