Rezolvarea ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii diferenţiale ordinare (II)

Size: px
Start display at page:

Download "Rezolvarea ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii diferenţiale ordinare (II)"

Transcription

1 Rezolvarea ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii diferenţiale ordinare (II) Metode multipas Prof.dr.ing. Universitatea "Politehnica" Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică Suport didactic pentru disciplina Metode numerice, /30

2 Cuprins Introducere 1 Introducere Unipas vs. multipas Formule de integrare numerica Newton-Cotes 2 Metode Milne explicite Metode Adams-Bashforth 3 Metode Milne implicite Metode Adams-Moulton BDF (metoda lui Gear) 4 COMSOL Matlab 2/30

3 Unipas vs. multipas Unipas vs. multipas Formule de integrare numerica Newton-Cotes dx dt = f(x, t) x(t B ) x(t A ) = tb t A f(x, t) dt tb x(t B ) = x(t A )+ f(x, t) dt t A Soluţia se va calcula numeric în punctele discrete t 0 = t0, t 1,...,t n = T Unipas t A = t j t A = t j+1 Multipas t A = t j t A = t j+m tj+1 x(t j+1 ) = x(t j )+ f(x, t) dt t j tj+m x(t j+m ) = x(t j )+ f(x, t) dt t j x j+1 = x j + I I tj+1 f(x, t) dt x j+m = x j + I I tj+m f(x, t) dt t j t j j = 0, n 1, x 0 este cunoscut; j = 0, n m, x 0 este cunoscut; 3/30

4 Unipas vs. multipas Unipas vs. multipas Formule de integrare numerica Newton-Cotes Metode unipas - folosesc informaţii din intervalul [t j, t j+1 ] Metode θ x j + x j+1 = h [ θf(x j, t j )+(1 θ)f(x j+1, t j+1 ) ] Dacă θ = 1 - metoda este explicită (Euler explicit) Dacă θ 1 - metoda este implicită (θ = 0 - Euler implicit, θ = 1/2 - trapeze); necesită în general rezolvarea unei ecuaţii algebrice neliniare la fiecare pas de integrare. Metode Runge-Kutta 4/30

5 Unipas vs. multipas Unipas vs. multipas Formule de integrare numerica Newton-Cotes Metode unipas - folosesc informaţii din intervalul [t j, t j+1 ] Metode θ x j + x j+1 = h [ θf(x j, t j )+(1 θ)f(x j+1, t j+1 ) ] Metode Runge-Kutta x j + x j+1 = I unde I t j+1 t j f(x, t) dt I = h ν b i f(x(t j + c i h), t j + c i h) i=1 unde x(t j + c i h) nu sunt cunoscute şi sunt aproximate cu formule liniare ale unor valori calculate succesiv. 5/30

6 Unipas vs. multipas Unipas vs. multipas Formule de integrare numerica Newton-Cotes Metode unipas - folosesc informaţii din intervalul [t j, t j+1 ] Metode θ x j + x j+1 = h [ θf(x j, t j )+(1 θ)f(x j+1, t j+1 ) ] Metode Runge-Kutta - explicite x j+1 = x j + hφ, j = 0,...,n 1 (1) ν Φ = b i K i (2) i=1 K 1 = f(x j, t j ) (3) K i i 1 = f(x j + h a ip K p, t j + c i h) i = 2,...,ν (4) p=1 6/30

7 Unipas vs. multipas Unipas vs. multipas Formule de integrare numerica Newton-Cotes Metode unipas - folosesc informaţii din intervalul [t j, t j+1 ] Metode θ x j + x j+1 = h [ θf(x j, t j )+(1 θ)f(x j+1, t j+1 ) ] Metode Runge-Kutta - implicite x j+1 = x j + hφ, j = 0,...,n 1 (5) ν Φ = b i K i (6) i=1 K 1 = f(x j, t j ) (7) ν = f(x j + h a ip K p, t j + c i h) i = 2,...,ν (8) K i p=1 7/30

8 Unipas vs. multipas Unipas vs. multipas Formule de integrare numerica Newton-Cotes Metode multipas - folosesc informaţii din intervalul [t j, t j+m ] Metode liniare multipas 1 Calculul unui pas nou x j+m se face folosind relaţia a 0 x j +a 1 x j+1 + a m x j+m = h[b 0 f(x j, t j )+b 1 f(x j+1, t j+1 )+ b m f(x j+m, t j+m )] a i şi b i sunt aleşi convenabil (convergenţă); a m = 1; dacă b m = 0 metoda este explicită; dacă b m 0 metoda este implicită; cazul m = 1, a 0 = 1 (din motive de convergenţă), b 0 = θ, b 1 = 1 θ metode unipas de tip θ. 1 Există şi metode neliniare multipas. 8/30

9 Unipas vs. multipas Formule de integrare numerica Newton-Cotes Formule de integrare numerică Newton-Cotes Algoritmii multipas pentru rezolvarea ODE se bazează pe formulele de cuadratură Newton-Cotes (formule de integrare numerică scrise pentru reţele de discretizare uniformă). 1 Formule NC "închise" - folosesc inclusiv valorile în capete. Se folosesc în calculul integralelor definite şi în rezolvarea ODE cu metodele multipas implicite. 2 Formule NC "deschise" - nu folosesc valorile în capete. Se folosesc în rezolvare ODE cu metodele multipas explicite. 9/30

10 Formule Newton-Cotes închise Unipas vs. multipas Formule de integrare numerica Newton-Cotes Grid uniform x 0, x 1,...,x n, pas h f i = f(x i ) Formulele conţin f 0 şi f n. n (gradul Pasul Numele uzual Formula Eroarea polinomului) h al formulei locală 1 x 1 x 0 trapezului h 2 (f 0 + f 1 ) O(h 3 ) 2 x 1 x 0 = x 2 x 0 2 Simpson 1/3 h 3 (f 0 + 4f 1 + f 2 ) O(h 5 ) 3 x 1 x 0 = x 3 x 0 3 Simpson 3/8 3h 8 (f 0 + 3f 1 + 3f 2 + f 3 ) O(h 5 ) 10/30

11 Formule Newton-Cotes deschise Unipas vs. multipas Formule de integrare numerica Newton-Cotes Grid uniform x 0, x 1,...,x n, pas h f i = f(x i ) Formulele nu conţin f 0 şi f n. Gradul Pasul Numele uzual Formula Eroarea polinomului h al formulei locală 0 x 1 x 0 = x 2 x x 1 x 0 = x 3 x 0 3 regula dreptunghiului 2hf 1 O(h 3 ) sau punctului din mijloc trapezului 3h 2 (f 1 + f 2 ) O(h 3 ) 2 x 1 x 0 = x 4 x 0 4 regula lui Milne 4h 3 (2f 1 f 2 + 2f 3 ) O(h 5 ) 11/30

12 Metode Milne explicite Metode Milne explicite Metode Adams-Bashforth x j+m = x j + I I tj+m t j f(x, t) dt j = 0, n m, x 0 este cunoscut; Integrala I se aproximează cu formule Newton-Cotes deschise. m = 2 NC cu 1 punct interioar x j+2 = x j + 2hf(x j+1, t j+1 ) 12/30

13 Metode Milne explicite Metode Milne explicite Metode Adams-Bashforth x j+m = x j + I I tj+m t j f(x, t) dt j = 0, n m, x 0 este cunoscut; Integrala I se aproximează cu formule Newton-Cotes deschise. m = 3 NC cu 2 puncte interioar x j+3 = x j + 3h 2 (f(x j+1, t j+1 + f(x j+2, t j+2 ) 12/30

14 Metode Milne explicite Metode Milne explicite Metode Adams-Bashforth x j+m = x j + I I tj+m t j f(x, t) dt j = 0, n m, x 0 este cunoscut; Integrala I se aproximează cu formule Newton-Cotes deschise. m = 4 NC cu 3 puncte interioare x j+4 = x j + 4h 3 (2f(x j+1, t j+1 ) f(x j+2, t j+2 )+2f(x j+3, t j+3 )+O(h 5 ) 12/30

15 Adams-Bashforth Metode Milne explicite Metode Adams-Bashforth Formula generală a metodelor liniare multipas: a 0 x j + a 1 x j+1 + a mx j+m = h[b 0 f(x j, t j )+b 1 f(x j+1, t j+1 )+ b mf(x j+m, t j+m )] x j+m unde a m = 1 Familia Adams-Bashfort: a m 1 = 1 a i = 0, i < m 1 b m = 0 (metodă explicită) x j+m = x j+m 1 + h[b 0 f(x j, t j )+b 1 f(x j+1, t j+1 )+ b m 1 f(x j+m 1, t j+m 1 )] m 1 x j+m = x j+m 1 + b i f(x j+i, t j+i ) i=0 13/30

16 Adams-Bashforth Metode Milne explicite Metode Adams-Bashforth Familia Adams-Bashfort: m 1 x j+m = x j+m 1 + b i f(x j+i, t j+i ) i=0 b i se determină astfel încât metoda are ordinul m Metodă, ordin b 0 b 1 b 2 b 3 AB cu 1 pas, ordin 1 1 AB cu 2 paşi, ordin 2 3/2-1/2 AB cu 3 paşi, ordin 3 23/12-16/12 5/12 AB cu 4 paşi, ordin 4 55/24-59/24 37/24-9/24 AB cu un pas este Euler explicit. 14/30

17 Metode Milne implicite Metode Milne implicite Metode Adams-Moulton BDF (metoda lui Gear) x j+m = x j + I I tj+m t j f(x, t) dt j = 0, n m, x 0 este cunoscut; Integrala I se aproximează cu formule Newton-Cotes închise. Exemplu: m = 2 NC cu 3 puncte x j+2 = x j + h 3 (f(x j, t j + 4f(x j+1, t j+1 + f(x j+2, t j+2 ) Ecuaţie neliniară are nevoie de o estimare iniţială pentru x j+2. Se poate face cu o formulă Milne explicită. Evaluarea primelor puncte se face cu metode unipas. 15/30

18 Adams-Moulton Metode Milne implicite Metode Adams-Moulton BDF (metoda lui Gear) Formula generală a metodelor liniare multipas: a 0 x j + a 1 x j+1 + a mx j+m = h[b 0 f(x j, t j )+b 1 f(x j+1, t j+1 )+ b mf(x j+m, t j+m )] x j+m unde a m = 1 Familia Adams-Moulton: a m 1 = 1 a i = 0, i < m 1 item b m 0 (metodă implicită) x j+m = x j+m 1 + h[b 0 f(x j, t j )+b 1 f(x j+1, t j+1 )+ b mf(x j+m, t j+m )] x j+m = x j+m 1 + m b i f(x j+i, t j+i ) i=0 16/30

19 Adams-Moulton Metode Milne implicite Metode Adams-Moulton BDF (metoda lui Gear) Prin eliminarea restricţiei b m = 0 de la AB, metodele devin implicite, şi o metodă cu m paşi poate ajunge la ordinul m+1. Metodă, ordin b 0 b 1 b 2 b 3 AM cu 1 pas, ordin AM cu 1 pas, ordin 2 1/2 1/2 AM cu 2 paşi, ordin 3 15/12 8/12-1/12 AM cu 3 paşi, ordin 4 9/24 19/24-5/24 1/24 AM cu un pas este Euler implicit (ordinul 1) sau metoda trapezelor (ordinul 2). 17/30

20 BDF (Gear) Introducere Metode Milne implicite Metode Adams-Moulton BDF (metoda lui Gear) Formula generală a metodelor liniare multipas: a 0 x j + a 1 x j+1 + a mx j+m = h[b 0 f(x j, t j )+b 1 f(x j+1, t j+1 )+ b mf(x j+m, t j+m )] x j+m Dacă b i = 0 i < m şi notând b m = β - metodele se numesc BDF 2 m 1 a i x j+i + x j+m = hβf(x j+m, t j+m ) x j+m i=0 unde h = t i+m t i+m 1 2 Backward Differentiation Formula 18/30

21 BDF Introducere Metode Milne implicite Metode Adams-Moulton BDF (metoda lui Gear) Coeficienţii undei metode BDF de ordin m se determină pornind de la polinomul Lagrange de ordin m, notat p i,m (t) care trece prin punctele (t i, x i ),...,(t i+m, x i+m ). x (t i+m ) p (t i+m ) şi x (t i+m ) = f(x(t i+m ), t i+m ) 19/30

22 BDF Introducere Metode Milne implicite Metode Adams-Moulton BDF (metoda lui Gear) Metodă, ordin β a 0 a 1 a 2 a 3 BDF cu 1 pas, ordin BDF cu 2 paşi, ordin 2 2/3 1/3-4/3 1 BDF cu 3 paşi, ordin 3 6/11-2/11 9/11-18/11 1 BDF cu un pas este Euler implicit (ordinul 1). 20/30

23 COMSOL Matlab COMSOL 21/30

24 COMSOL Matlab COMSOL 22/30

25 COMSOL Matlab COMSOL 23/30

26 COMSOL Matlab Matlab (non-stiff) 24/30

27 COMSOL Matlab Matlab (non-stiff) Single-step ode45 is based on an explicit Runge-Kutta (4,5) formula, the Dormand-Prince pair. ode23 is an implementation of an explicit Runge-Kutta (2,3) pair of Bogacki and Shampine. It may be more efficient than ode45 at crude tolerances and in the presence of moderate stiffness. Multi-step ode113 is a variable-step, variable-order Adams-Bashforth-Moulton PECE solver of orders 1 to 13. The highest order used appears to be 12, however, a formula of order 13 is used to form the error estimate and the function does local extrapolation to advance the integration at order 13. It may be more efficient than ode45 at stringent tolerances or if the ODE function is particularly expensive to evaluate. 25/30

28 COMSOL Matlab Matlab (stiff) 26/30

29 COMSOL Matlab Matlab (stiff) Single-step ode23s is based on a modified Rosenbrock formula of order 2. Because it is a single-step solver, it may be more efficient than ode15s at solving problems that permit crude tolerances or problems with solutions that change rapidly. It can solve some kinds of stiff problems for which ode15s is not effective. The ode23s solver evaluates the Jacobian during each step of the integration, so supplying it with the Jacobian matrix is critical to its reliability and efficiency. ode23t is an implementation of the trapezoidal rule using a "free" interpolant. This solver is preferred over ode15s if the problem is only moderately stiff and you need a solution without numerical damping. ode23t also can solve differential algebraic equations (DAEs) Multi-step ode15s, ode23tb 27/30

30 COMSOL Matlab Matlab (stiff) Single-step ode23s, ode23t Multi-step ode15s is a variable-step, variable-order (VSVO) solver based on the numerical differentiation formulas (NDFs) of orders 1 to 5. Optionally, it can use the backward differentiation formulas (BDFs, also known as Gearş method) that are usually less efficient. Like ode113, ode15s is a multistep solver. Use ode15s if ode45 fails or is very inefficient and you suspect that the problem is stiff, or when solving a differential-algebraic equation (DAE). ode23tb is an implementation of TR-BDF2, an implicit Runge-Kutta formula with a trapezoidal rule step as its first stage and a backward differentiation formula of order two as its second stage. By construction, the same iteration matrix is used in evaluating both stages. Like ode23s and ode23t, this solver may be more efficient than ode15s for problems with crude tolerances. 28/30

31 COMSOL Matlab Matlab (fully-implicit) Multi-step ode15i is a variable-step, variable-order (VSVO) solver based on the backward differentiation formulas (BDFs) of orders 1 to 5. ode15i is designed to be used with fully implicit differential equations and index-1 differential algebraic equations (DAEs). The helper function decic computes consistent initial conditions that are suitable to be used with ode15i. 29/30

32 Referinţe Introducere COMSOL Matlab [Cheney08] W.Cheney, D.Kincaid, Numerical Mathematics and Computing, Brooks/Cole publishing Company,2000. (Capitolele 10 şi 11) Disponibilă la [Press02] W.H.Press, S.A.Teukolsky, W.T. etterling, B.P. Flannery, Numerical Recipies in C, (Capitolul 16) Disponibilă la [Strang&Moler15] Introduction to Differential Equations and the MATLAB ODE Suite - Open Courseware at MIT Disponibil la sau [Trefethen18] N.Trefethen, Exploring ODEs, SIAM Disponibil la 30/30

S#ff ODEs and Systems of ODEs

S#ff ODEs and Systems of ODEs S#ff ODEs and Systems of ODEs Popula#on Growth Modeling Let the number of individuals in a given area at time t be. At time the number is so that is the number of individuals that have arrived in the area

More information

Modeling & Simulation 2018 Lecture 12. Simulations

Modeling & Simulation 2018 Lecture 12. Simulations Modeling & Simulation 2018 Lecture 12. Simulations Claudio Altafini Automatic Control, ISY Linköping University, Sweden Summary of lecture 7-11 1 / 32 Models of complex systems physical interconnections,

More information

Syntax. Arguments. Solve m oderately stifo DEsand DAEs;trapezoidalrule. 1 of :34

Syntax. Arguments. Solve m oderately stifo DEsand DAEs;trapezoidalrule. 1 of :34 1 of 8 09.01.2016 09:34 Solve m oderately stifo DEsand DAEs;trapezoidalrule Syntax [T,Y] = solver(odefun,tspan,y0) [T,Y] = solver(odefun,tspan,y0,options) [T,Y,TE,YE,IE] = solver(odefun,tspan,y0,options)

More information

Bindel, Fall 2011 Intro to Scientific Computing (CS 3220) Week 12: Monday, Apr 18. HW 7 is posted, and will be due in class on 4/25.

Bindel, Fall 2011 Intro to Scientific Computing (CS 3220) Week 12: Monday, Apr 18. HW 7 is posted, and will be due in class on 4/25. Logistics Week 12: Monday, Apr 18 HW 6 is due at 11:59 tonight. HW 7 is posted, and will be due in class on 4/25. The prelim is graded. An analysis and rubric are on CMS. Problem du jour For implicit methods

More information

Fourth Order RK-Method

Fourth Order RK-Method Fourth Order RK-Method The most commonly used method is Runge-Kutta fourth order method. The fourth order RK-method is y i+1 = y i + 1 6 (k 1 + 2k 2 + 2k 3 + k 4 ), Ordinary Differential Equations (ODE)

More information

ECE257 Numerical Methods and Scientific Computing. Ordinary Differential Equations

ECE257 Numerical Methods and Scientific Computing. Ordinary Differential Equations ECE257 Numerical Methods and Scientific Computing Ordinary Differential Equations Today s s class: Stiffness Multistep Methods Stiff Equations Stiffness occurs in a problem where two or more independent

More information

Review Higher Order methods Multistep methods Summary HIGHER ORDER METHODS. P.V. Johnson. School of Mathematics. Semester

Review Higher Order methods Multistep methods Summary HIGHER ORDER METHODS. P.V. Johnson. School of Mathematics. Semester HIGHER ORDER METHODS School of Mathematics Semester 1 2008 OUTLINE 1 REVIEW 2 HIGHER ORDER METHODS 3 MULTISTEP METHODS 4 SUMMARY OUTLINE 1 REVIEW 2 HIGHER ORDER METHODS 3 MULTISTEP METHODS 4 SUMMARY OUTLINE

More information

CS 450 Numerical Analysis. Chapter 9: Initial Value Problems for Ordinary Differential Equations

CS 450 Numerical Analysis. Chapter 9: Initial Value Problems for Ordinary Differential Equations Lecture slides based on the textbook Scientific Computing: An Introductory Survey by Michael T. Heath, copyright c 2018 by the Society for Industrial and Applied Mathematics. http://www.siam.org/books/cl80

More information

Differential Equations (Mathematics) Evaluate the numerical solution using output of ODE solvers.

Differential Equations (Mathematics) Evaluate the numerical solution using output of ODE solvers. Differential Equations (Mathematics) Página 1 de 2 Mathematics ODE Function Summary Initial Value ODE Problem Solvers These are the MATLAB initial value problem solvers. The table lists the kind of problem

More information

Lecture Notes to Accompany. Scientific Computing An Introductory Survey. by Michael T. Heath. Chapter 9

Lecture Notes to Accompany. Scientific Computing An Introductory Survey. by Michael T. Heath. Chapter 9 Lecture Notes to Accompany Scientific Computing An Introductory Survey Second Edition by Michael T. Heath Chapter 9 Initial Value Problems for Ordinary Differential Equations Copyright c 2001. Reproduction

More information

Scientific Computing: An Introductory Survey

Scientific Computing: An Introductory Survey Scientific Computing: An Introductory Survey Chapter 9 Initial Value Problems for Ordinary Differential Equations Prof. Michael T. Heath Department of Computer Science University of Illinois at Urbana-Champaign

More information

HIGHER ORDER METHODS. There are two principal means to derive higher order methods. b j f(x n j,y n j )

HIGHER ORDER METHODS. There are two principal means to derive higher order methods. b j f(x n j,y n j ) HIGHER ORDER METHODS There are two principal means to derive higher order methods y n+1 = p j=0 a j y n j + h p j= 1 b j f(x n j,y n j ) (a) Method of Undetermined Coefficients (b) Numerical Integration

More information

MATH 350: Introduction to Computational Mathematics

MATH 350: Introduction to Computational Mathematics MATH 350: Introduction to Computational Mathematics Chapter VII: Numerical Differentiation and Solution of Ordinary Differential Equations Greg Fasshauer Department of Applied Mathematics Illinois Institute

More information

CS520: numerical ODEs (Ch.2)

CS520: numerical ODEs (Ch.2) .. CS520: numerical ODEs (Ch.2) Uri Ascher Department of Computer Science University of British Columbia ascher@cs.ubc.ca people.cs.ubc.ca/ ascher/520.html Uri Ascher (UBC) CPSC 520: ODEs (Ch. 2) Fall

More information

Remark on the Sensitivity of Simulated Solutions of the Nonlinear Dynamical System to the Used Numerical Method

Remark on the Sensitivity of Simulated Solutions of the Nonlinear Dynamical System to the Used Numerical Method International Journal of Mathematical Analysis Vol. 9, 2015, no. 55, 2749-2754 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com http://dx.doi.org/10.12988/ijma.2015.59236 Remark on the Sensitivity of Simulated Solutions of

More information

Solving ODEs and PDEs in MATLAB. Sören Boettcher

Solving ODEs and PDEs in MATLAB. Sören Boettcher 16.02.2009 Introduction Quick introduction to syntax ODE in the form of Initial Value Problems (IVP) what equations can handle how to code into how to choose the right solver how to get the solver to do

More information

Solving PDEs with PGI CUDA Fortran Part 4: Initial value problems for ordinary differential equations

Solving PDEs with PGI CUDA Fortran Part 4: Initial value problems for ordinary differential equations Solving PDEs with PGI CUDA Fortran Part 4: Initial value problems for ordinary differential equations Outline ODEs and initial conditions. Explicit and implicit Euler methods. Runge-Kutta methods. Multistep

More information

Ordinary differential equations - Initial value problems

Ordinary differential equations - Initial value problems Education has produced a vast population able to read but unable to distinguish what is worth reading. G.M. TREVELYAN Chapter 6 Ordinary differential equations - Initial value problems In this chapter

More information

COMPARATIVE DISCUSSION ABOUT THE DETERMINING METHODS OF THE STRESSES IN PLANE SLABS

COMPARATIVE DISCUSSION ABOUT THE DETERMINING METHODS OF THE STRESSES IN PLANE SLABS 74 COMPARATIVE DISCUSSION ABOUT THE DETERMINING METHODS OF THE STRESSES IN PLANE SLABS Codrin PRECUPANU 3, Dan PRECUPANU,, Ștefan OPREA Correspondent Member of Technical Sciences Academy Gh. Asachi Technical

More information

8.1 Introduction. Consider the initial value problem (IVP):

8.1 Introduction. Consider the initial value problem (IVP): 8.1 Introduction Consider the initial value problem (IVP): y dy dt = f(t, y), y(t 0)=y 0, t 0 t T. Geometrically: solutions are a one parameter family of curves y = y(t) in(t, y)-plane. Assume solution

More information

Applied Numerical Analysis

Applied Numerical Analysis Applied Numerical Analysis Using MATLAB Second Edition Laurene V. Fausett Texas A&M University-Commerce PEARSON Prentice Hall Upper Saddle River, NJ 07458 Contents Preface xi 1 Foundations 1 1.1 Introductory

More information

NUMERICAL SOLUTION OF ODE IVPs. Overview

NUMERICAL SOLUTION OF ODE IVPs. Overview NUMERICAL SOLUTION OF ODE IVPs 1 Quick review of direction fields Overview 2 A reminder about and 3 Important test: Is the ODE initial value problem? 4 Fundamental concepts: Euler s Method 5 Fundamental

More information

Math 128A Spring 2003 Week 11 Solutions Burden & Faires 5.6: 1b, 3b, 7, 9, 12 Burden & Faires 5.7: 1b, 3b, 5 Burden & Faires 5.

Math 128A Spring 2003 Week 11 Solutions Burden & Faires 5.6: 1b, 3b, 7, 9, 12 Burden & Faires 5.7: 1b, 3b, 5 Burden & Faires 5. Math 128A Spring 2003 Week 11 Solutions Burden & Faires 5.6: 1b, 3b, 7, 9, 12 Burden & Faires 5.7: 1b, 3b, 5 Burden & Faires 5.8: 1b, 3b, 4 Burden & Faires 5.6. Multistep Methods 1. Use all the Adams-Bashforth

More information

MTH 452/552 Homework 3

MTH 452/552 Homework 3 MTH 452/552 Homework 3 Do either 1 or 2. 1. (40 points) [Use of ode113 and ode45] This problem can be solved by a modifying the m-files odesample.m and odesampletest.m available from the author s webpage.

More information

CHAPTER 5: Linear Multistep Methods

CHAPTER 5: Linear Multistep Methods CHAPTER 5: Linear Multistep Methods Multistep: use information from many steps Higher order possible with fewer function evaluations than with RK. Convenient error estimates. Changing stepsize or order

More information

Solving Ordinary Differential equations

Solving Ordinary Differential equations Solving Ordinary Differential equations Taylor methods can be used to build explicit methods with higher order of convergence than Euler s method. The main difficult of these methods is the computation

More information

Mathematics for chemical engineers. Numerical solution of ordinary differential equations

Mathematics for chemical engineers. Numerical solution of ordinary differential equations Mathematics for chemical engineers Drahoslava Janovská Numerical solution of ordinary differential equations Initial value problem Winter Semester 2015-2016 Outline 1 Introduction 2 One step methods Euler

More information

ON THE QUATERNARY QUADRATIC DIOPHANTINE EQUATIONS (II) NICOLAE BRATU 1 ADINA CRETAN 2

ON THE QUATERNARY QUADRATIC DIOPHANTINE EQUATIONS (II) NICOLAE BRATU 1 ADINA CRETAN 2 ON THE QUATERNARY QUADRATIC DIOPHANTINE EQUATIONS (II) NICOLAE BRATU 1 ADINA CRETAN ABSTRACT This paper has been updated and completed thanks to suggestions and critics coming from Dr. Mike Hirschhorn,

More information

Initial-Value Problems for ODEs. Introduction to Linear Multistep Methods

Initial-Value Problems for ODEs. Introduction to Linear Multistep Methods Initial-Value Problems for ODEs Introduction to Linear Multistep Methods Numerical Analysis (9th Edition) R L Burden & J D Faires Beamer Presentation Slides prepared by John Carroll Dublin City University

More information

Jim Lambers MAT 772 Fall Semester Lecture 21 Notes

Jim Lambers MAT 772 Fall Semester Lecture 21 Notes Jim Lambers MAT 772 Fall Semester 21-11 Lecture 21 Notes These notes correspond to Sections 12.6, 12.7 and 12.8 in the text. Multistep Methods All of the numerical methods that we have developed for solving

More information

9.6 Predictor-Corrector Methods

9.6 Predictor-Corrector Methods SEC. 9.6 PREDICTOR-CORRECTOR METHODS 505 Adams-Bashforth-Moulton Method 9.6 Predictor-Corrector Methods The methods of Euler, Heun, Taylor, and Runge-Kutta are called single-step methods because they use

More information

Research Article Diagonally Implicit Block Backward Differentiation Formulas for Solving Ordinary Differential Equations

Research Article Diagonally Implicit Block Backward Differentiation Formulas for Solving Ordinary Differential Equations International Mathematics and Mathematical Sciences Volume 212, Article ID 767328, 8 pages doi:1.1155/212/767328 Research Article Diagonally Implicit Block Backward Differentiation Formulas for Solving

More information

16.7 Multistep, Multivalue, and Predictor-Corrector Methods

16.7 Multistep, Multivalue, and Predictor-Corrector Methods 740 Chapter 16. Integration of Ordinary Differential Equations 16.7 Multistep, Multivalue, and Predictor-Corrector Methods The terms multistepand multivaluedescribe two different ways of implementing essentially

More information

Modelling the Steady State Characteristic of ph Neutralization Process: a Neuro-Fuzzy Approach

Modelling the Steady State Characteristic of ph Neutralization Process: a Neuro-Fuzzy Approach BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LXVII No. 2/2015 79 84 Seria Tehnică Modelling the Steady State Characteristic of ph Neutralization Process: a Neuro-Fuzzy Approach Gabriel Rădulescu

More information

Chapter 5 Exercises. (a) Determine the best possible Lipschitz constant for this function over 2 u <. u (t) = log(u(t)), u(0) = 2.

Chapter 5 Exercises. (a) Determine the best possible Lipschitz constant for this function over 2 u <. u (t) = log(u(t)), u(0) = 2. Chapter 5 Exercises From: Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations by R. J. LeVeque, SIAM, 2007. http://www.amath.washington.edu/ rjl/fdmbook Exercise 5. (Uniqueness for

More information

Part IB Numerical Analysis

Part IB Numerical Analysis Part IB Numerical Analysis Definitions Based on lectures by G. Moore Notes taken by Dexter Chua Lent 206 These notes are not endorsed by the lecturers, and I have modified them (often significantly) after

More information

Numerical Analysis. A Comprehensive Introduction. H. R. Schwarz University of Zürich Switzerland. with a contribution by

Numerical Analysis. A Comprehensive Introduction. H. R. Schwarz University of Zürich Switzerland. with a contribution by Numerical Analysis A Comprehensive Introduction H. R. Schwarz University of Zürich Switzerland with a contribution by J. Waldvogel Swiss Federal Institute of Technology, Zürich JOHN WILEY & SONS Chichester

More information

Numerical Methods for Differential Equations

Numerical Methods for Differential Equations Numerical Methods for Differential Equations Chapter 2: Runge Kutta and Multistep Methods Gustaf Söderlind Numerical Analysis, Lund University Contents V4.16 1. Runge Kutta methods 2. Embedded RK methods

More information

Teorema Reziduurilor şi Bucuria Integralelor Reale Prezentare de Alexandru Negrescu

Teorema Reziduurilor şi Bucuria Integralelor Reale Prezentare de Alexandru Negrescu Teorema Reiduurilor şi Bucuria Integralelor Reale Preentare de Alexandru Negrescu Integrale cu funcţii raţionale ce depind de sint şi cost u notaţia e it, avem: cost sint i ( + ( dt d i, iar integrarea

More information

Chapter 8. Numerical Solution of Ordinary Differential Equations. Module No. 2. Predictor-Corrector Methods

Chapter 8. Numerical Solution of Ordinary Differential Equations. Module No. 2. Predictor-Corrector Methods Numerical Analysis by Dr. Anita Pal Assistant Professor Department of Matematics National Institute of Tecnology Durgapur Durgapur-7109 email: anita.buie@gmail.com 1 . Capter 8 Numerical Solution of Ordinary

More information

Applied Math for Engineers

Applied Math for Engineers Applied Math for Engineers Ming Zhong Lecture 15 March 28, 2018 Ming Zhong (JHU) AMS Spring 2018 1 / 28 Recap Table of Contents 1 Recap 2 Numerical ODEs: Single Step Methods 3 Multistep Methods 4 Method

More information

Ecuatii si inecuatii de gradul al doilea si reductibile la gradul al doilea. Ecuatii de gradul al doilea

Ecuatii si inecuatii de gradul al doilea si reductibile la gradul al doilea. Ecuatii de gradul al doilea Ecuatii si inecuatii de gradul al doilea si reductibile la gradul al doilea Ecuatia de forma Ecuatii de gradul al doilea a + b + c = 0, (1) unde a, b, c R, a 0, - variabila, se numeste ecuatie de gradul

More information

Numerical Differential Equations: IVP

Numerical Differential Equations: IVP Chapter 11 Numerical Differential Equations: IVP **** 4/16/13 EC (Incomplete) 11.1 Initial Value Problem for Ordinary Differential Equations We consider the problem of numerically solving a differential

More information

Numerical Methods for Differential Equations

Numerical Methods for Differential Equations Numerical Methods for Differential Equations Chapter 2: Runge Kutta and Linear Multistep methods Gustaf Söderlind and Carmen Arévalo Numerical Analysis, Lund University Textbooks: A First Course in the

More information

Southern Methodist University.

Southern Methodist University. Title: Continuous extensions Name: Lawrence F. Shampine 1, Laurent O. Jay 2 Affil./Addr. 1: Department of Mathematics Southern Methodist University Dallas, TX 75275 USA Phone: +1 (972) 690-8439 E-mail:

More information

Scientific Computing with Case Studies SIAM Press, Lecture Notes for Unit V Solution of

Scientific Computing with Case Studies SIAM Press, Lecture Notes for Unit V Solution of Scientific Computing with Case Studies SIAM Press, 2009 http://www.cs.umd.edu/users/oleary/sccswebpage Lecture Notes for Unit V Solution of Differential Equations Part 1 Dianne P. O Leary c 2008 1 The

More information

Ordinary Differential Equations II

Ordinary Differential Equations II Ordinary Differential Equations II CS 205A: Mathematical Methods for Robotics, Vision, and Graphics Justin Solomon CS 205A: Mathematical Methods Ordinary Differential Equations II 1 / 33 Almost Done! Last

More information

The Chemical Kinetics Time Step a detailed lecture. Andrew Conley ACOM Division

The Chemical Kinetics Time Step a detailed lecture. Andrew Conley ACOM Division The Chemical Kinetics Time Step a detailed lecture Andrew Conley ACOM Division Simulation Time Step Deep convection Shallow convection Stratiform tend (sedimentation, detrain, cloud fraction, microphysics)

More information

Initial value problems for ordinary differential equations

Initial value problems for ordinary differential equations AMSC/CMSC 660 Scientific Computing I Fall 2008 UNIT 5: Numerical Solution of Ordinary Differential Equations Part 1 Dianne P. O Leary c 2008 The Plan Initial value problems (ivps) for ordinary differential

More information

Logistic Map, Euler & Runge-Kutta Method and Lotka-Volterra Equations

Logistic Map, Euler & Runge-Kutta Method and Lotka-Volterra Equations Logistic Map, Euler & Runge-Kutta Method and Lotka-Volterra Equations S. Y. Ha and J. Park Department of Mathematical Sciences Seoul National University Sep 23, 2013 Contents 1 Logistic Map 2 Euler and

More information

QUASI-ANALYTIC SOLUTIONS OF FIRST-ORDER PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS USING THE ACCURATE ELEMENT METHOD

QUASI-ANALYTIC SOLUTIONS OF FIRST-ORDER PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS USING THE ACCURATE ELEMENT METHOD U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol. 7, Iss., 010 ISSN 13-707 QUASI-ANALYTIC SOLUTIONS OF FIRST-ORDER PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS USING THE ACCURATE ELEMENT METHOD Maty BLUMENFELD 1 O ecuaţie diferenţială

More information

A New Block Method and Their Application to Numerical Solution of Ordinary Differential Equations

A New Block Method and Their Application to Numerical Solution of Ordinary Differential Equations A New Block Method and Their Application to Numerical Solution of Ordinary Differential Equations Rei-Wei Song and Ming-Gong Lee* d09440@chu.edu.tw, mglee@chu.edu.tw * Department of Applied Mathematics/

More information

Numerical Methods. Scientists. Engineers

Numerical Methods. Scientists. Engineers Third Edition Numerical Methods for Scientists and Engineers K. Sankara Rao Numerical Methods for Scientists and Engineers Numerical Methods for Scientists and Engineers Third Edition K. SANKARA RAO Formerly,

More information

Solving Ordinary Differential Equations

Solving Ordinary Differential Equations Solving Ordinary Differential Equations Sanzheng Qiao Department of Computing and Software McMaster University March, 2014 Outline 1 Initial Value Problem Euler s Method Runge-Kutta Methods Multistep Methods

More information

Index. higher order methods, 52 nonlinear, 36 with variable coefficients, 34 Burgers equation, 234 BVP, see boundary value problems

Index. higher order methods, 52 nonlinear, 36 with variable coefficients, 34 Burgers equation, 234 BVP, see boundary value problems Index A-conjugate directions, 83 A-stability, 171 A( )-stability, 171 absolute error, 243 absolute stability, 149 for systems of equations, 154 absorbing boundary conditions, 228 Adams Bashforth methods,

More information

10.34: Numerical Methods Applied to Chemical Engineering. Lecture 19: Differential Algebraic Equations

10.34: Numerical Methods Applied to Chemical Engineering. Lecture 19: Differential Algebraic Equations 10.34: Numerical Methods Applied to Chemical Engineering Lecture 19: Differential Algebraic Equations 1 Recap Differential algebraic equations Semi-explicit Fully implicit Simulation via backward difference

More information

U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol.73, Iss. 4, 2011 ISSN

U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol.73, Iss. 4, 2011 ISSN U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol.73, Iss. 4, 011 ISSN 13-707 ACCUATE EEMENT METHOD NUMEICA INTEGATION OF A NONINEA FIST ODE ODINAY DIFFEENTIA EQUATION BY SOVING AN EQUIVAENT NONINEA AGEBAIC EQUATION Maty

More information

1 Ordinary Differential Equations

1 Ordinary Differential Equations Ordinary Differential Equations.0 Mathematical Background.0. Smoothness Definition. A function f defined on [a, b] is continuous at ξ [a, b] if lim x ξ f(x) = f(ξ). Remark Note that this implies existence

More information

Differential Equations

Differential Equations Differential Equations Definitions Finite Differences Taylor Series based Methods: Euler Method Runge-Kutta Methods Improved Euler, Midpoint methods Runge Kutta (2nd, 4th order) methods Predictor-Corrector

More information

Ordinary Differential Equations II

Ordinary Differential Equations II Ordinary Differential Equations II CS 205A: Mathematical Methods for Robotics, Vision, and Graphics Justin Solomon CS 205A: Mathematical Methods Ordinary Differential Equations II 1 / 29 Almost Done! No

More information

Numerical Methods for the Solution of Differential Equations

Numerical Methods for the Solution of Differential Equations Numerical Methods for the Solution of Differential Equations Markus Grasmair Vienna, winter term 2011 2012 Analytical Solutions of Ordinary Differential Equations 1. Find the general solution of the differential

More information

Sisteme cu logica fuzzy

Sisteme cu logica fuzzy Sisteme cu logica fuzzy 1/15 Sisteme cu logica fuzzy Mamdani Fie un sistem cu logică fuzzy Mamdani două intrări x şi y ieşire z x y SLF Structura z 2/15 Sisteme cu logica fuzzy Mamdani Baza de reguli R

More information

4.4 Computing π, ln 2 and e

4.4 Computing π, ln 2 and e 252 4.4 Computing π, ln 2 and e The approximations π 3.1415927, ln 2 0.69314718, e 2.7182818 can be obtained by numerical methods applied to the following initial value problems: (1) y = 4, 1 + x2 y(0)

More information

Gradul de comutativitate al grupurilor finite 1

Gradul de comutativitate al grupurilor finite 1 Gradul de comutativitate al grupurilor finite Marius TĂRNĂUCEANU Abstract The commutativity degree of a group is one of the most important probabilistic aspects of finite group theory In this survey we

More information

Astrodynamics (AERO0024)

Astrodynamics (AERO0024) Astrodynamics (AERO0024) 5. Numerical Methods Gaëtan Kerschen Space Structures & Systems Lab (S3L) Why Different Propagators? Analytic propagation: Better understanding of the perturbing forces. Useful

More information

Math 660 Lecture 4: FDM for evolutionary equations: ODE solvers

Math 660 Lecture 4: FDM for evolutionary equations: ODE solvers Math 660 Lecture 4: FDM for evolutionary equations: ODE solvers Consider the ODE u (t) = f(t, u(t)), u(0) = u 0, where u could be a vector valued function. Any ODE can be reduced to a first order system,

More information

16.7 Multistep, Multivalue, and Predictor-Corrector Methods

16.7 Multistep, Multivalue, and Predictor-Corrector Methods 16.7 Multistep, Multivalue, and Predictor-Corrector Methods 747 } free_vector(ysav,1,nv); free_vector(yerr,1,nv); free_vector(x,1,kmaxx); free_vector(err,1,kmaxx); free_matrix(dfdy,1,nv,1,nv); free_vector(dfdx,1,nv);

More information

multistep methods Last modified: November 28, 2017 Recall that we are interested in the numerical solution of the initial value problem (IVP):

multistep methods Last modified: November 28, 2017 Recall that we are interested in the numerical solution of the initial value problem (IVP): MATH 351 Fall 217 multistep methods http://www.phys.uconn.edu/ rozman/courses/m351_17f/ Last modified: November 28, 217 Recall that we are interested in the numerical solution of the initial value problem

More information

M-RICh v0.5 MATLAB Rate Integrator for Chemical equations

M-RICh v0.5 MATLAB Rate Integrator for Chemical equations M-RICh v0.5 MATLAB Rate Integrator for Chemical equations Abstract: Accurately simulating the chemical conditions within a reactor tests both the stability and accuracy of a numerical scheme. M-RICh is

More information

Advanced methods for ODEs and DAEs. Lecture 9: Multistep methods/ Differential algebraic equations

Advanced methods for ODEs and DAEs. Lecture 9: Multistep methods/ Differential algebraic equations Advanced methods for ODEs and DAEs Lecture 9: Multistep methods/ Differential algebraic equations Bojana Rosic, 22. Juni 2016 PART I: MULTISTEP METHODS 22. Juni 2016 Bojana Rosić Advanced methods for ODEs

More information

COSC 3361 Numerical Analysis I Ordinary Differential Equations (II) - Multistep methods

COSC 3361 Numerical Analysis I Ordinary Differential Equations (II) - Multistep methods COSC 336 Numerical Analysis I Ordinary Differential Equations (II) - Multistep methods Fall 2005 Repetition from the last lecture (I) Initial value problems: dy = f ( t, y) dt y ( a) = y 0 a t b Goal:

More information

2 Numerical Methods for Initial Value Problems

2 Numerical Methods for Initial Value Problems Numerical Analysis of Differential Equations 44 2 Numerical Methods for Initial Value Problems Contents 2.1 Some Simple Methods 2.2 One-Step Methods Definition and Properties 2.3 Runge-Kutta-Methods 2.4

More information

Initial value problems for ordinary differential equations

Initial value problems for ordinary differential equations Initial value problems for ordinary differential equations Xiaojing Ye, Math & Stat, Georgia State University Spring 2019 Numerical Analysis II Xiaojing Ye, Math & Stat, Georgia State University 1 IVP

More information

Linear Multistep Methods I: Adams and BDF Methods

Linear Multistep Methods I: Adams and BDF Methods Linear Multistep Methods I: Adams and BDF Methods Varun Shankar January 1, 016 1 Introduction In our review of 5610 material, we have discussed polynomial interpolation and its application to generating

More information

Review for Exam 2 Ben Wang and Mark Styczynski

Review for Exam 2 Ben Wang and Mark Styczynski Review for Exam Ben Wang and Mark Styczynski This is a rough approximation of what we went over in the review session. This is actually more detailed in portions than what we went over. Also, please note

More information

CHAPTER 10: Numerical Methods for DAEs

CHAPTER 10: Numerical Methods for DAEs CHAPTER 10: Numerical Methods for DAEs Numerical approaches for the solution of DAEs divide roughly into two classes: 1. direct discretization 2. reformulation (index reduction) plus discretization Direct

More information

Numerical Methods - Initial Value Problems for ODEs

Numerical Methods - Initial Value Problems for ODEs Numerical Methods - Initial Value Problems for ODEs Y. K. Goh Universiti Tunku Abdul Rahman 2013 Y. K. Goh (UTAR) Numerical Methods - Initial Value Problems for ODEs 2013 1 / 43 Outline 1 Initial Value

More information

Exponential Integrators

Exponential Integrators Exponential Integrators John C. Bowman (University of Alberta) May 22, 2007 www.math.ualberta.ca/ bowman/talks 1 Exponential Integrators Outline Exponential Euler History Generalizations Stationary Green

More information

Differential Equations

Differential Equations Differential Equations Overview of differential equation! Initial value problem! Explicit numeric methods! Implicit numeric methods! Modular implementation Physics-based simulation An algorithm that

More information

Notes for Numerical Analysis Math 5466 by S. Adjerid Virginia Polytechnic Institute and State University (A Rough Draft) Contents Numerical Methods for ODEs 5. Introduction............................

More information

Numerical Integration of Equations of Motion

Numerical Integration of Equations of Motion GraSMech course 2009-2010 Computer-aided analysis of rigid and flexible multibody systems Numerical Integration of Equations of Motion Prof. Olivier Verlinden (FPMs) Olivier.Verlinden@fpms.ac.be Prof.

More information

5.6 Multistep Methods

5.6 Multistep Methods 5.6 Multistep Methods 1 Motivation: Consider IVP: yy = ff(tt, yy), aa tt bb, yy(aa) = αα. To compute solution at tt ii+1, approximate solutions at mesh points tt 0, tt 1, tt 2, tt ii are already obtained.

More information

The Milne error estimator for stiff problems

The Milne error estimator for stiff problems 13 R. Tshelametse / SAJPAM. Volume 4 (2009) 13-28 The Milne error estimator for stiff problems Ronald Tshelametse Department of Mathematics University of Botswana Private Bag 0022 Gaborone, Botswana. E-mail

More information

The family of Runge Kutta methods with two intermediate evaluations is defined by

The family of Runge Kutta methods with two intermediate evaluations is defined by AM 205: lecture 13 Last time: Numerical solution of ordinary differential equations Today: Additional ODE methods, boundary value problems Thursday s lecture will be given by Thomas Fai Assignment 3 will

More information

Habilitation Thesis. Periodic solutions of differential systems: existence, stability and bifurcations

Habilitation Thesis. Periodic solutions of differential systems: existence, stability and bifurcations UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Habilitation Thesis Mathematics presented by Adriana Buică Periodic solutions of differential systems: existence, stability

More information

THE MATLAB ODE SUITE

THE MATLAB ODE SUITE SIAM J. SCI. COMPUT. c 1997 Society for Industrial and Applied Mathematics Vol. 18, No. 1, pp. 1 22, January 1997 001 THE MATLAB ODE SUITE LAWRENCE F. SHAMPINE AND MARK W. REICHELT Abstract. This paper

More information

Numerical Methods for Engineers. and Scientists. Applications using MATLAB. An Introduction with. Vish- Subramaniam. Third Edition. Amos Gilat.

Numerical Methods for Engineers. and Scientists. Applications using MATLAB. An Introduction with. Vish- Subramaniam. Third Edition. Amos Gilat. Numerical Methods for Engineers An Introduction with and Scientists Applications using MATLAB Third Edition Amos Gilat Vish- Subramaniam Department of Mechanical Engineering The Ohio State University Wiley

More information

Math Numerical Analysis Homework #4 Due End of term. y = 2y t 3y2 t 3, 1 t 2, y(1) = 1. n=(b-a)/h+1; % the number of steps we need to take

Math Numerical Analysis Homework #4 Due End of term. y = 2y t 3y2 t 3, 1 t 2, y(1) = 1. n=(b-a)/h+1; % the number of steps we need to take Math 32 - Numerical Analysis Homework #4 Due End of term Note: In the following y i is approximation of y(t i ) and f i is f(t i,y i ).. Consider the initial value problem, y = 2y t 3y2 t 3, t 2, y() =.

More information

The Initial Value Problem for Ordinary Differential Equations

The Initial Value Problem for Ordinary Differential Equations Chapter 5 The Initial Value Problem for Ordinary Differential Equations In this chapter we begin a study of time-dependent differential equations, beginning with the initial value problem (IVP) for a time-dependent

More information

Numerical solution of ODEs

Numerical solution of ODEs Numerical solution of ODEs Arne Morten Kvarving Department of Mathematical Sciences Norwegian University of Science and Technology November 5 2007 Problem and solution strategy We want to find an approximation

More information

Chapter 8. Numerical Solution of Ordinary Differential Equations. Module No. 1. Runge-Kutta Methods

Chapter 8. Numerical Solution of Ordinary Differential Equations. Module No. 1. Runge-Kutta Methods Numerical Analysis by Dr. Anita Pal Assistant Professor Department of Mathematics National Institute of Technology Durgapur Durgapur-71309 email: anita.buie@gmail.com 1 . Chapter 8 Numerical Solution of

More information

Lecture 8: Calculus and Differential Equations

Lecture 8: Calculus and Differential Equations Lecture 8: Calculus and Differential Equations Dr. Mohammed Hawa Electrical Engineering Department University of Jordan EE201: Computer Applications. See Textbook Chapter 9. Numerical Methods MATLAB provides

More information

Lecture 8: Calculus and Differential Equations

Lecture 8: Calculus and Differential Equations Lecture 8: Calculus and Differential Equations Dr. Mohammed Hawa Electrical Engineering Department University of Jordan EE21: Computer Applications. See Textbook Chapter 9. Numerical Methods MATLAB provides

More information

E91: Dynamics. E91: Dynamics. Numerical Integration & State Space Representation

E91: Dynamics. E91: Dynamics. Numerical Integration & State Space Representation E91: Dnamcs Numercal Integraton & State Space Representaton The Algorthm In steps of Δ f ( new ) f ( old ) df ( d old ) Δ Numercal Integraton of ODEs d d f() h Δ Intal value problem: Gven the ntal state

More information

Research Computing with Python, Lecture 7, Numerical Integration and Solving Ordinary Differential Equations

Research Computing with Python, Lecture 7, Numerical Integration and Solving Ordinary Differential Equations Research Computing with Python, Lecture 7, Numerical Integration and Solving Ordinary Differential Equations Ramses van Zon SciNet HPC Consortium November 25, 2014 Ramses van Zon (SciNet HPC Consortium)Research

More information

Review. Numerical Methods Lecture 22. Prof. Jinbo Bi CSE, UConn

Review. Numerical Methods Lecture 22. Prof. Jinbo Bi CSE, UConn Review Taylor Series and Error Analysis Roots of Equations Linear Algebraic Equations Optimization Numerical Differentiation and Integration Ordinary Differential Equations Partial Differential Equations

More information

Chapter 9 Implicit Methods for Linear and Nonlinear Systems of ODEs

Chapter 9 Implicit Methods for Linear and Nonlinear Systems of ODEs Chapter 9 Implicit Methods for Linear and Nonlinear Systems of ODEs In the previous chapter, we investigated stiffness in ODEs. Recall that an ODE is stiff if it exhibits behavior on widelyvarying timescales.

More information

NUMERICAL ANALYSIS SYLLABUS MATHEMATICS PAPER IV (A)

NUMERICAL ANALYSIS SYLLABUS MATHEMATICS PAPER IV (A) NUMERICAL ANALYSIS SYLLABUS MATHEMATICS PAPER IV (A) Unit - 1 Errors & Their Accuracy Solutions of Algebraic and Transcendental Equations Bisection Method The method of false position The iteration method

More information

Time stepping methods

Time stepping methods Time stepping methods ATHENS course: Introduction into Finite Elements Delft Institute of Applied Mathematics, TU Delft Matthias Möller (m.moller@tudelft.nl) 19 November 2014 M. Möller (DIAM@TUDelft) Time

More information

Soluţii juniori., unde 1, 2

Soluţii juniori., unde 1, 2 Soluţii juniori Problema 1 Se consideră suma S x1x x3x4... x015 x016 Este posibil să avem S 016? Răspuns: Da., unde 1,,..., 016 3, 3 Termenii sumei sunt de forma 3 3 1, x x x. 3 5 6 sau Cristian Lazăr

More information