Tornado, Squalls Strike Kinston Area

Size: px
Start display at page:

Download "Tornado, Squalls Strike Kinston Area"

Transcription

1 q k K A V N 28 #/K N /WANE CO A AON-CHEY ON A N F W N H W D M D H U x 30 M k k M D 945 E M A A k - A k k k A C M D C 030 D H C C W j A D M D k F E- HAUNNG CALL - A A x U M D M j A A 9000 k k / A C NC M 25 4 U K W 5? K M A 2030 x k K J A 4 52 A A 230 x 700 x L 2330 L F k D? j L Wk A k K M k j 50 5 U k M C O F k 2035 x K k F k A q j L C - k H D C L C C k F 50 D L A V J 62 N Hz 2 M G H - D x $ z 5 L k W K K C WF K k k M G - E k C k M K F k M - x x- A A A C G O qk N M C A j K EH MAG-53 A - j E K - U 5 M A H A C G A N A C 83 M C- M W N A C M C - - A 033 J 946 M C N»» q j x J Ok > L j - F D C A D x M L C k - - q -?- L L C M M A C A «- ( Q M A M q j ~ A L F F W C Ax < 2C 2C HH j- j > C C O - -> j x j >«A > U G K x K? > «? k? - J » «- 0D - 3 & C - O G - > A - -» A ~»» >» <>M q - ( A CWO F K q O > U A k 22 J A AE 46 - x M 30 N H Cx O C O J 5 Ex C C C G A W x 20 k F Ok -j - k N J -k - O G q C G E WND Mj J C- A F OCK C Lj D -- - Cx C A -k O \MF<N> 532 j 0 q AK j Q C G -> z WAVE Ex M O q - C A H H? 5< J MAG4 Ok G q D J Y A E E D 82 «> 2 E F k E WAVE 0 M F E W L M J UJ7 > C W D O C N q - C k N W M 30 A O F M } W - M Wk >» V D H M N G C & - G C Ck - - C - N C N q x M C Hq «H O O- J k - M A 9 C F - -? j k

2 M HE WNDOCK W D CMD W E C K J C N L G > F «- O 30 M - k H C < - k M D k k j C C F C C OEA> E V C E 0900M UNDAY D H C WEEKDAY OOOD W D H C M 900 C L 50M M D Dk 800M D M 0900 E C F M MK \ N M H 030 D k N F C C C 8 0 ( > < j 0 W--DJ G M C OO MEMO C JOQ OQ ]) M WEKUA j M 30H D 5 UNDAY W A M 0900M 200M N O M C O F OLD GLOY - A Nx M D 7 C Jk k O D A A& O H M 900M C H A N C E N C E 045 D H C D O Q >» KV»»# A U U C Jk {C - k A O» H C J C k J N «<- 9 J W M AA k M 4» H H V H 5 V V 3 G L E W D G C F «W M C» A U N Hq A M 5 A 927 x C A 2923 j N M O x H WO - A E O- 052 k» 929 j W C Ex 2 k k A U 2 k O 5 - F N C 24 k N M k j 22 A 20 k - k 0 M A AE E jjzw x 9530 C W - j M 20 k A 92 O N A C > E M - q j «? C 673 > Ck- 7 A 945 x 2 k M j M - A C J k V H F ) z - O U M - Q M C M k- q L k -j >4 - - j V M F 2 j k W M F N - x j M 42 F M F 2 - < j MAG 2 «J k k O -? H j MAG j - kj UN 944 C? C C G O O V G j jx j N M 30 k - G q M U k j - H C 2-0 -\ O0 M A A k N > - FC G E C C W k K F x - G C C N F x N \ D O J N E M A A L M O E EA A qk- j - AC N C M M F > E V A k x-- M\G 33 O k 0 M - - j 4 C M A- q M FF A J V 0 7Z C J C EA» W j M MOUN V E N O N N \ < <EA» 44 x - - W» L H- ( N 3 Yk F 7 F \ - A H E WNDOCK C k EA DONHAN M C A C ( A N k N J M C A 00 M A W < - N A C N C M C k A O k M»j G 7 M L D C A 37 - CHCAGO E A - A ] G > C z O O C C G 2MAW M C N D - G - C F D q M C L C C O C F M 0 A j A O < x M N C - J E W N C H U N N G ON W \ EA> Mk C G D k D H J N k Q9 > -W > - 50<>- [W & O C V M- 000 z- A C W M - W j k k C O O C NCO & G O O O D H N E W YOK < E A > - F J M O C V j O O 520 O A x H E WNDOCK C G MD L L W C A CJ j L A 4 E N 00 4 A 945 Y A K j F J J A O O N C G V A J W J [ M - Dkz H A M W- A j L \L A X [ E A j A C ] A [ A] 0 A K C A C 0000 G A E D 5 N N K MM K U F F A L O «E A ) - C ( E A ) E H [K ( L A K 3 [ U E H E WNDOCK - k - - A A? - - M - G J C M W C k C 0 0 j j kk k J N E - K 20 k - 5 «j< x j»» «-GL VG E? - «A W D L C H N - O C L O A U C A F O \K J H E E 3 E > F

3 M 25 M HE WNDOCK # M N F O W A N E L U H E G E C A G 5 3 C k k k F Nk k F Y HOLLYWOOD C E - 80 A F 20 A N V H L 90 C F M 29 A F A E H q L C K C W N D F A D C V A30 H J K K D E C MC F L J C F M M G D C < F C» C k K M ( k ) M M C M W k (G J ) G H D D H G N A A D A - L k q k G -» A F A A F «A COOK -0«?U M L >» ~ O C- L O A C j A M q q - j q - >( A F - j» 0 A M - k «- U «- H q A F F C K 0 - A F A k > U H C U A C 4 D C M k V x 3 M H D J k M j G C G C M C O M C W j J k j j 8 A - k q [ C E M- L C M M M L j k C J D H L C » D L L C H H - - G D L C M ><» E? «<>»» A F?» j M k N E O Lk j k H q k k x x - L k j k j k j k k-] J k - j 50 F Mk» 400 k k A - q k k D» - C - - M N F G F A k - J k L O C k M M V O - k M A H - q k k q j H Zk - M F E M N A > N A M C - - A > z M C H 0 0 k- CM?»--«> DE ALE M C j A - H L j H0357 ( 629 L M H L H0548 8«L 52 W H L0043 U HC7M 2000 L F H L U A 88 k N k N F A H x H k k H k H x j k C M M D ADA COMAHMEN k W G A F F W H D A D

4 M 25 M HE WNDOCX F W Vj D A W FAHON O A D O D A Wk H A HECOD- M 20 D j CO E N H A D O V E A j 4 N O O K A HO OCK Ez A k M H C W G D - &«<J W - > O - k-- O N D C -K F Cj C - x Ak k A M M O OX H O M E - ~ k - - U H - C H k x - - C H k x - M M X 5 D F» (N - j (N Y) H Y 76 H N q H D D - x k < / D M x M H 50 W k - - j «<M) - W H O - A J» x x z q H Y? «A N D >» M E k U» LM E» k «- H E A A L M J k EYE EYE x E Y E F V Z D j C M j» X W W C L W N x - H HAK AA/ O O -- V J k J L D «««= k X? HJ W ( x DU D > A N - H 8 > k? H A > N M A / H U? j H A j k C - C - j A / F k 0 0 K k L L A x ---- CJ D < x - A- k A M Vk x C? «G H # k k & -? j -k W G C N k 8 j x U A - E A G E E A V E D - 05» Q xcc? - A 8 k k A D» - j x - «M k «- k A k 9 - x F k U k 42 «F M5 A k ~ O V O - ( ( j F F - 66 O - N C j H O L E A LA F O M O - -z «««Dk D G L H H F k D J k H - «D k C k» - A H- Q L U \» F k W - Y Q M H k 0 -» «A - H H - C UCk W V?L M - M M «- A A ( M 4 A k H «- M H > - C? H k / - M E M J H L O D L Y C O M L M E N A < C C G E N E A L M M W x QO - AON AEVEO j J J OV C O N E V A V E W - x F k «- j - # D - k A ) 0 k G M k O k U > J DC- - - k O V HM M % k - \ CVLAN NOE L k k N k kk J N k G k W N k C U V C «W k? k- J N«H O F V C L k (EA) V? F N z W - KK k»k G J k H J - G- z--» A W k H k Q x j 0 N - M N H - M - \ L x A x-z C - G N > 0 x j O VV L - x U - M k U > 0» x k k E x A k «> > N (EA) # ~ Z E x( - 300» M» ««- k M N J F «? VOU k C - V ED C O 5 A j x W k > z - - N H ««U x J W D - \ \ k < A 0 4? (6 ) X ) C - F () q -? W k k k C M - - C O k U «3) - C j k A D k C Ax k E A D A O N C D O C j M k U M C 5 C - q M - J { x C k C j - - j q» Q j M - C - x k q C C - C - M C - - q F - >» K L q E M - k >j k» j k V G M - A - - «(EA) V ( E A ) - D H - # E - U V F F C k M C U N C x k» - q F L x k F j x x [ k

5 HE WNDOC DONNED F ( ) - C 946 M V H M F F H H C - E Dk F F k j E C k V A xz k H J U L L D M G M W O O x C W G -H W 4-5 U 2 z C W W N C 4-5 A x x - x H - q k M ] J x WK x N AAU - H k- M J 900 W C H U C K MAKEY M W N N q H H W C H H W D C W - k x W q H H F ( O V M 24) C F 6- O N L L 3 C - N M - M G C 6-0 O NA V N W G k x k J W $ F k x C C - V 8 ( F -0 k - F» k - O - J A L - C»V «<- «C- 4 V - k - A k C j x - k k H W- D «J > J 8-9 k - ) 0 - D» «x - - k F W W C J 8 9 W j V M A E Lk N J L j k k - C - - q k j C ( x H W q - J - H k H k A C N O q VM 952 A U A V H H J x J K - C G M H - C N - x N AAU - - F ( K L-C K - / - j - k Ck - x q k N D - A M-Dx M k k- k - U M j N k L k H A x j J A 5-2 x F N C- J j L V H C L j k j D D U C H 0 { j A H - &» k D N G NCOC C -??L - N G G U j j D W D C A N G k J L W L N H L «J j C C L J 94 H j W M C M Y J A C- J k k M D M } 30 F M 3 j U 3 q J - M J 3 k 7C C -- x k J N x C H x k N C M k V x H - L KO x 94 C F 430 L C k C - k U 5 K V? 944 x W q N G G J C k «K«j K Y V 300 W L F L ~ x - C N AAU N E q G x M C U 230 J C M M- U X A C Mk C U C A E CV/ j U - C M H - M E > - x Y A C- O AAU k k 4 ) D C 40 E O M E JOE C N A A U H k F q - DM k x- x K W H A? L Lkk N J k j» j O L L N W A U C k «9 C > C 4X U U U C

6 M <?5 K HE WNDOCK x G N CO L W H M C Ex-@ D % > OM D E V N C E N Z O «M M & D Ux & L C E A W A L ( E 4 N U 2552 U q O A 200 M L -4 J C J W k 23 JL C D A M x- V j L M C C W - W k D k? A A V & H W D j H - WX 85 OCK k M ML- j M ( 25 A 35 W C W xf E N C H LCK V j 7750 G V q >»J F Vj J C J 938 \ 3 j D j U C M C & J 940 «J A 40 H x - - J N 942 D W D O J W D -jj > z A x q j k - <x j 225 O- 0 G C O z k Nj CO V M F 422 E x F j MAG 22 z J «< M 5? O J > M C G C J U k < ( -» «)>»«>»» N CO -- j z U k NEW C O C C 7 J Wk C W k» C? z- H ««() L C E A W k C x j C - UJ J M J - > F E C»» U N C L j x j - x ( - H ~ j CQ U 923 J-O - - j - > - j - A JUUC M C L - C A j j j j j - x N Yk - k>- «? «> O? j > < OUW -» - V O J G - MC - O A H 7 - A - U «Wk D M - V M C A k > W M H - j 0» J - x «J?» - U U 929 j» 3 2 H «q «- M - H F HU- 4 E W x L k W C Q - - J»»» L Q k J / D(> M k 0 U U G«M H j V» C W k?= G A U O N ~ CO C M x z M A H E k K j C U «A - «J G WU H - - F - W W D ] - Mj «C G A H ~ V? H - L k G H D C M ( >«x - G L H M C W Y O H - C G Y z OH < J - G J M x k K -] H C W k A L A N x - - J & - CO M ( q k 43 - H D O H? C k 44 M M C x H k - L M - A H q 29 G N F H Mz Y -? D A»<? j # H D K W L Y L k M C M D - - j q k H H - j F G W - - A H W U- j W k M G W D j W k H W H E - z j j q O k k Q Q M UJ W D OUL j k V k F C L jk C W k < F L J k 900 C k C? A J J MC C «M «\ W L C J - A - N C L C C C E W MAG-53 F J V k < = V V J- MCL M k G \ k M q O k C- W - J H J k W J ] > J N L C - x K G 53 O M j C D- > F C - H A M x k x L J E F - W H -> - A M j H G L K k \> WO F D ( E A ) A - W O - CL K K W E L L W O O D» z Mx G F M - J q F? J J k - M x L H A H - A J - «? k M x q q 2 M x U» >«k k z j D F C A M 4 D O O MC C H k E M M F W O N C F O D W C O N 3 C C O

7 HE WNDOCK q F M z? W» M W» U N H C Lj k C H j J A L F G O N A A NL C k M x -Gz O Y M CM O M- L O j M C Wk Y O Y A W M M- J F M F W U{ A M- M-? M k D - J j k 5 A > = A F 8 W «O E C U V H AUDAY J D W x M W j H UNDAY N C K- J MONDAY U E D A Y D A L < V L k N WEDNEDAY D D L k C W HUDAY & F D A Y L O J O C N E M AUDAY J C A J k ( J D ) KO N ECAL 200 C C k & D M ( C ) LNDAY G0 C q J W L G ( D ) L H E C A L 600 C C MONDAY W L J Lk & J W (W M O N 4 W D Fx N UEDAY C C L C & ( M ) M M? W 5 J Z W E D N E D A Y L L J & J C < D ) N HUDAY M W D L k G M ( M ) A FDAY E H O O D k U\ J L (CN M ) N O C AUDAY N M UNDAY C q MONDAY W L UEDAY C C WEDNEDAY G HUDAY M W D FDAY E H O A 2000 ««O k H U M H k- > Y - > K C C W H k Mk W «930 k W M 28» O 2030 UO-C k «( K M k D K H L k M A 34 Y O A O L W A N W M C A k M j H L M M L A A C- A L C M N C C F j J M «UO-C k U - M F N W W W F k O N E NEW 6 j 00 V W $2500 O - O M L V W C M H K M Wk 796 W G W 946 C H E V O L E - - V k J N» A AA U M 2 L k C - C C C MAG 53 G N M FOU- A W C M H C M C 8896 W O - E C E k - V Kk j L C G z 34 H W - C H L V q H 820 W U C O M L E E K M F G $ M 942 M D M H Yk N CLAFED NL (A - ) <M D0 H M 2728 x EA) N L C H - j C- A N W W V H E A ) N k A NL L K - k N «A VOED $3000 C 6200 O Y C W G G (k 3 G A k LA D E L C 4 z 6 O 5 z W OLD M O L E x E G C C 7 8 Y A J N E A L E - 24 Fk 25 C F E x 6 29 D 30 A 3 W 33 A D E W 34 k N Yk W C M C M W L A E Y N 4 k L C L 4 F H E L WANED O kk C 43 O C F O U M- C C C A k L 54 A O F U C K - G J G W WO A G q 532 C 5266 L E M A q G LADE - L k O 724 UCAE j k L D C C ANNG O M A C N Yk H C» -9 A & C M L 945 M F VECAL k 2 A 3 A k 4 F 5 F A Y A-8x«O G M CH k <) k 30 z 32 F () 3 Y k 37 M A A zz O

8 E HE WNDOCK M 25 9«- - C M F C G M W ( ) - H J D L N N N j J D - D EMH Mk W k F WA W -Mj E H k C Lj O ( L ( C MG V M C J DD C M C - F ] E q G M< k

Baby Beauty Contest Judging Today In WR Recreation Halt

Baby Beauty Contest Judging Today In WR Recreation Halt MO BOOM JO R 7OM OJJM JC 20 946 MG 2 O H K F C O Ck C U VMR B G DON U M L H Y v C M G 2 v COMMNDNG MG-2 R R5-C k k C G - R k < v : L C B Z - v C R L C D H - v M -2 - «v G z F - MG-2 v j v v K O G - C

More information

wi& be demonstrated. Ilexbert Arkro,

wi& be demonstrated. Ilexbert Arkro, 8( P C B E L B A k> D A 10 O N O k jk \ CH 12 B R Z G kxj7~53> P C C 20 A A P O P 3 x G H kv 7 B5! &$ L N M k APO HM M B / Bk K j R 3(330 C BH& B k C j 2jB A D C & Dk M L 12 H R > APO k L E k M k APO M

More information

T_s. e r So Dg. R a n. Ri de. The h o u r s for the tour and»adi\ idual r e s i d e n c e s, thus pro- r o n.

T_s. e r So Dg. R a n. Ri de. The h o u r s for the tour and»adi\ idual r e s i d e n c e s, thus pro- r o n. W V M N O Nx W O V! W O N O N - Y O N N VL N 25 M 4 946 M L O M 946 z z U J V- D J q V- J K W M Lj W L j N 5 J 946 J W O W W L j O M 6 W x 72 W W L j M 3 W Lj 9?45 J N \ 2 945 2470 O 200 W O L j Q W! W

More information

semi-annual Activities Fair, aimed at extra-cwrricular activities which the School

semi-annual Activities Fair, aimed at extra-cwrricular activities which the School OL OOH * 5 E B E ** -- E B < Pk & Ck** H - P U M 3 Q C B P k ** C P** >& B C C $2 $6 94 j q *B «>* 1 PC B W H 400 P - «VB E L 14- > C H C ~ E L H H [ * q H B Bk "B " G! O - F x- k x* L V CV 10 4 -C B F

More information

Ninth Marine Air Wing To Be Decommissioned. ment of the Transport Air Broup.

Ninth Marine Air Wing To Be Decommissioned. ment of the Transport Air Broup. N M W T B D $ R V /RNE M N 2 C O R R & F O T T O O N T TTON-CHERRY ONT NC B D OM O z C M H N M W O z M 944 T W ; N W j j C T q T N W T W z ; q q z - M 30 946 F T G O R [MR 252952 C q -C - T G VMR 252 V

More information

Discovery Guide. Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story...

Discovery Guide. Beautiful, mysterious woman pursued by gunmen. Sounds like a spy story... Dv G W C T Gp, A T Af Hk T 39 Sp. M Mx Hk p j p v, f M P v...(!) Af Hk T 39 Sp, B,,, UNMISSABLE! T - f 4 p v 150 f-p f x v. Bf, k 4 p v 150. H k f f x? D,,,, v? W k, pf p f p? W f f f? W k k p? T p xp

More information

and ALTO SOLO C H, Rnnciman. Woman's Mistake f*" M>rqut4te\ ol ting about wilh a crutch 00 ac- Gr,,,,d Ri ''*' d5 L o,

and ALTO SOLO C H, Rnnciman. Woman's Mistake f* M>rqut4te\ ol ting about wilh a crutch 00 ac- Gr,,,,d Ri ''*' d5 L o, BU AK A k A AD DA AB U XXX HA HUDAY U 3 92 3 > k z j - - Y Bk 73( 3 - Q H 2 H 9 k B 3 Bk 29 K 7 k 2 B k k k k Y Y D k Y A Uk x 22 B B x k - B B B 22 A B A 27 -- Ak A - - j B B D B Q A- U A-AK B k AD A

More information

Gwinnett has an amazing story to share, spanning 200 years from 1818 until today.

Gwinnett has an amazing story to share, spanning 200 years from 1818 until today. I B, Lm, W - D I C Dm 15, 1818, W C, m D I. T m m m Ck Ck m Jk C. B m, 30, A 20. T mk, B, v v m C. m, m 1776, C C. O A 2, 1776, D I,. C v 437 q m xm 280,000. D 1980, C k, m v. A, 2010, j v 800,000 j m

More information

were speakers. m e n t s for the debt which the

were speakers. m e n t s for the debt which the ^ H E R R O R P V N 4 AR TATON-HERRY PONT N * F 6 9 B D F WR D P H G W R P LVER TAB G T J G- G T G P A A 300 - G! A G A D F A B G T J " F G Bz A " R J O D F L R R A Bz P F W N - T Bz z N A T ; O G- G T

More information

VoL 7 No. 48 MAjgNE CORPS Am STATION. rerrwwy POINT. H. C 1919 Station Sgt. Major Wheels Watch Saves.Retires On 30 Years $260,000 In Nine Days

VoL 7 No. 48 MAjgNE CORPS Am STATION. rerrwwy POINT. H. C 1919 Station Sgt. Major Wheels Watch Saves.Retires On 30 Years $260,000 In Nine Days HE VL 7 N 48 MAjNE ORPS A SAION Y POIN H 99 S S Mj W W S R O 30 Y $260000 I N D LONG ABEEB SPIED WIH ADVENDHE AND RAVEL NEW SYSO HEAPS LARGE DIVIDENDS IN FIRS FEW OAS B B P O D H q S - M W j! M S W S R

More information

PRISON POLICY INITIATIVE ANNUAL REPORT

PRISON POLICY INITIATIVE ANNUAL REPORT PRISON POLICY INITIATIVE 2015-2016 2016-2017 ANNUAL REPORT N 2016 2017 PO Bx 127 N MA 01061 :// (413) 527-0845 1 T Ex D 1 W 3 P k 4 C R - 7 S j 8 B j 10 P x 12 P j 14 P 16 Wk 18 C x 19 Y P Nk S R 15 B

More information

LOWELL J O U R N A L

LOWELL J O U R N A L O O V X 5 O G O X G O K O K FG O O K F; K F OK 5 O K $GOO «OKK O G F G G G G ( v v Gvz O O *«* K ] F F K v v v : v : F OG O OK O G?;;::OO O K O O vv v q >v v V v / (}»* v v v: v vv?? O ; Q

More information

ieski. a n d H. A. Lange.

ieski. a n d H. A. Lange. G 34 D 0 D 90 : 5S D Vz S D NEWS W Vz z F D < - ;»( S S C S W C - z z! L D F F V Q4 R U O G P O N G-34 q O G

More information

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031

Parts Manual. EPIC II Critical Care Bed REF 2031 EPIC II Critical Care Bed REF 2031 Parts Manual For parts or technical assistance call: USA: 1-800-327-0770 2013/05 B.0 2031-109-006 REV B www.stryker.com Table of Contents English Product Labels... 4

More information

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember W Gmm S kk f m T m m m T f m T I mmb N m p f p f f G L A f b k, b k v M k b p:, bb m, m f m, v. A b m, f mm mm f v b G p. S m m z pp pv pm f, k mk, f v M. I m, I m, fm k p x. S f 45 m m CMS, I p mf,. B

More information

Universal LaW of J^latGre: TboagbL tbe Solvent of fier Problems. CHICAGO, A U G U S T what thoy shall or shall not bollevo.

Universal LaW of J^latGre: TboagbL tbe Solvent of fier Problems. CHICAGO, A U G U S T what thoy shall or shall not bollevo. VO J^G: GO G 13 1892 O 142 " V z K x x' - * G -^ G x ( '! 1 < G O O G j 2 O 180 3 O O z OO V - O -OOK O O - O O - q G O - q x x K " 8 2 q 1 F O?" O O j j O 3 O - O O - G O ; 10000000 ; O G x G O O q! O

More information

Y'* C 0!),.1 / ; ')/ Y 0!)& 1 0R NK& A Y'. 1 ^. ]'Q 1 I1 )H ;". D* 1 = Z)& ^. H N[Qt C =

Y'* C 0!),.1 / ; ')/ Y 0!)& 1 0R NK& A Y'. 1 ^. ]'Q 1 I1 )H ;. D* 1 = Z)& ^. H N[Qt C = (-) 393 F!/ $5 $% T K&L =>-? J (&A )/>2 I B!" GH 393/05/07 :K 393/07/23 :7b +B 0 )NO M / Y'* C a23 N/ * = = Z)& ^. ;$ 0'* Y'2 8 OI 53 = ;" ~" O* Y.b ;" ; ')/ Y'* C 0!),. / ; ')/ Y 0!)& 0R NK& A Y'. ^.

More information

WILLPOWER! yalerep.org. WILL POWER! is supported by YALE REPERTORY THEATRE STUDY GUIDE WRITERS EDITORS SPECIAL THANKS

WILLPOWER! yalerep.org. WILL POWER! is supported by YALE REPERTORY THEATRE STUDY GUIDE WRITERS EDITORS SPECIAL THANKS 2016 G YALE REPERTORY THEATRE J B A D V N M D TUDY GUIDE WRITER WILL POWER! 2015 16 E U A P I Nw A F J M F T B Y D, MFA 16 P D L AH P Y D, MFA 17 P D EDITOR A Bk L M R C L A P M PECIAL THANK N H, J K,

More information

". :'=: "t',.4 :; :::-':7'- --,r. "c:"" --; : I :. \ 1 :;,'I ~,:-._._'.:.:1... ~~ \..,i ... ~.. ~--~ ( L ;...3L-. ' f.':... I. -.1;':'.

. :'=: t',.4 :; :::-':7'- --,r. c: --; : I :. \ 1 :;,'I ~,:-._._'.:.:1... ~~ \..,i ... ~.. ~--~ ( L ;...3L-. ' f.':... I. -.1;':'. = 47 \ \ L 3L f \ / \ L \ \ j \ \ 6! \ j \ / w j / \ \ 4 / N L5 Dm94 O6zq 9 qmn j!!! j 3DLLE N f 3LLE Of ADL!N RALROAD ORAL OR AL AOAON N 5 5 D D 9 94 4 E ROL 2LL RLLAY RL AY 3 ER OLLL 832 876 8 76 L A

More information

M e t ir c S p a c es

M e t ir c S p a c es A G M A A q D q O I q 4 78 q q G q 3 q v- q A G q M A G M 3 5 4 A D O I A 4 78 / 3 v D OI A G M 3 4 78 / 3 54 D D v M q D M 3 v A G M 3 v M 3 5 A 4 M W q x - - - v Z M * A D q q q v W q q q q D q q W q

More information

1 r. Published on 28 January Abstract. will be discussed period Recently frequency jumps

1 r. Published on 28 January Abstract. will be discussed period Recently frequency jumps L R R 6 L L R R 6 R ˆ R - - ˆ 6 ˆ ˆ ˆ q q R R G P S G P S N A 4 N A D P U D C P U C B CO 89 -z 9 B CO 89 z9 U S R A q q q G q P q S U S A N A N A @ N A W W A 8 J A D 8 J P U C P 8 J P 8 J A A B CO 89 z

More information

Appendix A. Touchpoint Counting Patterns

Appendix A. Touchpoint Counting Patterns Ax A C P 0 O O,,, O,, O,,, q O,,,,, 1 x, x O,, x O,, x, 7, 8 O,, x, C, O,, x,, 9 A, APPENDIX B A 3 A E A U OUCH MAH q N,,8 E B U N 3,,7 E C C N 1,4,9 + 7 + 7 +8 10 3 + 9 +3 9 3 +7 10 1 +4 4 +1 1 +9 10

More information

Sticky News. Also our Facebook page is now live.

Sticky News. Also our Facebook page is now live. Sk Nw k j v #07 WINTER 2011 Fm Ow C W! W w bk w v b v m m b k w v m m Y w m m w v v m! T P C Sm B, T C, Gvv H K R w b v M C S A Fbk w v YI v v w m bk m b m w A H O w bk w w v w m m b m v qk w I w k ABC

More information

f;g,7k ;! / C+!< 8R+^1 ;0$ Z\ \ K S;4 i!;g + 5 ;* \ C! 1+M, /A+1+> 0 /A+>! 8 J 4! 9,7 )F C!.4 ;* )F /0 u+\ 30< #4 8 J C!

f;g,7k ;! / C+!< 8R+^1 ;0$ Z\ \ K S;4 i!;g + 5 ;* \ C! 1+M, /A+1+> 0 /A+>! 8 J 4! 9,7 )F C!.4 ;* )F /0 u+\ 30< #4 8 J C! 393/09/0 393//07 :,F! ::!n> b]( a.q 5 O +D5 S ١ ; ;* :'!3Qi C+0;$ < "P 4 ; M V! M V! ; a 4 / ;0$ f;g,7k ;! / C+!< 8R+^ ;0$ Z\ \ K S;4 "* < 8c0 5 *

More information

- >,- V v ' V" S.T T~T .. RAHWAY NEWS RECORD -CLARK PATRIOT PAGE 10 THURSDAY, JULY 22, 1971 THURSDAY, JULY 15 VOL. 149, NO. 29

- >,- V v ' V S.T T~T .. RAHWAY NEWS RECORD -CLARK PATRIOT PAGE 10 THURSDAY, JULY 22, 1971 THURSDAY, JULY 15 VOL. 149, NO. 29 > V V Y O K O G Y Y kj > «) > k : \ \\ V) Q K! \ : = < \ \ \ \V :! < VG O O OKO O O O OVG KO B K V G G O O $ G OK O Y V O >K K : j k k 6 Y OO >«Y k k k z : B OO G Bk k G k G O k > G! x OOO O k Y Y 6 }

More information

V o l u m e 5, N u m b e r 5 2, 1 6 P a g e s. Gold B e U ClUt Stamps Double Stamp D a y E v e r y Wednesday

V o l u m e 5, N u m b e r 5 2, 1 6 P a g e s. Gold B e U ClUt Stamps Double Stamp D a y E v e r y Wednesday 1 6 5 J 9 6 " " z k ; k x k k k z z k j " " ( k " " k 8 1959 " " x k j 5 25 ; ; k k qz ; x 13 x k * k ( ) k k : qz 13 k k k j ; q k x ; x 615 26 ( : k z 113 99751 z k k q ; 15 k k k j q " " k j x x ( *»

More information

LHS Grads Are 89 in Number Hahn,

LHS Grads Are 89 in Number Hahn, KMU D N Q «««v v 8 v K v C Cv U v U v M M D M 3 v U v 8 v x M v Dv Dv v v v v v ( 6 : C C N 4 M C v v U C C «v q v q M - 8 v v v v M: v : x v v v v : v : x vv x v v v x - x x $00000 - v x 73 x 80 Y-X Y

More information

qu: C gc ul c? v gl c, vg m, c B uc, Mc l c l c c 75% v u l ul l c. Pl c l cm lg l m cul mc cmc l (.g., gculul c, lg- l) um l (.g., ml, W Nl Vu). S c

qu: C gc ul c? v gl c, vg m, c B uc, Mc l c l c c 75% v u l ul l c. Pl c l cm lg l m cul mc cmc l (.g., gculul c, lg- l) um l (.g., ml, W Nl Vu). S c W g H HE 1007 M EENG OF HE BRODE CLUB 1007 mg B Clu l Dc. 12, 2006 Rm Zlg L Uv. C : R m S c: E 23 mm gu. J m Hull, gu E S Hck, gu Jck Mc B G, gu J Slg M u Nvm mg v m v. N EW BUSNESS: B Cu Gl Sl uc m m.

More information

The Evolution of Outsourcing

The Evolution of Outsourcing Uvy f R I DCmm@URI S H Pj H Pm Uvy f R I 2009 T Ev f O M L. V Uvy f R I, V99@m.m Fw wk : ://mm../ P f B Cmm Rmm C V, M L., "T Ev f O" (2009). S H Pj. P 144. ://mm..//144://mm..//144 T A b y f f by H Pm

More information

CAT. NO /irtl,417~ S- ~ I ';, A RIDER PUBLICATION BY H. A. MIDDLETON

CAT. NO /irtl,417~ S- ~ I ';, A RIDER PUBLICATION BY H. A. MIDDLETON CAT. NO. 139-3 THIRD SUPPLEMENT I /irtl,417~ S- ~ I ';,... 0 f? BY H. A. MIDDLETON.. A RIDER PUBLICATION B36 B65 B152 B309 B319 B329 B719 D63 D77 D152 DA90 DAC32 DAF96 DC70 DC80 DCC90 DD6 DD7 DF62 DF91

More information

WORKERS STRIKE AT TEE BALLOT M

WORKERS STRIKE AT TEE BALLOT M P Y * OWRD D PUBHD BY H W b C OC P R Y O O O :»; HURDY OCOBR >:> 906 VO V WORKR RK BO v v Y B B J W k! J V Dx R C Dw D B b Hv H D R H C V b wk b b v * b - v G (J - - w wk v x b W k k-- w b- q v b : - w

More information

II No. 17. Smith a n d Corp. C a r c e l l a Genlot.

II No. 17. Smith a n d Corp. C a r c e l l a Genlot. C -H R R v O N T ^VAR^E C O R S AR STATON ~Cv-AS - >; ^S; >J VOL N 7 M 9 96 x O H B Rv H T A B D H F F v C v H G x O F Y R C! R C Sv S N Dv F F LEST WE FOBGET! N M RTj 7 ^» 97 R R Rv «T M W T ' j x T M

More information

ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6

ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6 ANWE EY P 1 P 2 d fx d fh z P 3 P 4 m, m, m, m, m, m P 6 d d P 7 m P 5 m m P 10 d P 8 P 9 h,,, d d,, h v P 11 P 12,, m, m, m,, dd P 13 m f m P 18 h m P 22 f fx f fh fm fd P 14 m h P 19 m v x h d m P 15

More information

LOWELL STORES SERVE THRONGS OF LOV PEOPLE ON FRIDAY NIGHT

LOWELL STORES SERVE THRONGS OF LOV PEOPLE ON FRIDAY NIGHT J p M 879 61 p 260 M G W j p : b p pp M M K p b J M G * p P p b p p D W P p b G 14 b p qp j b p p p J p z M- K W W G Gbb Wb M J W W K G J D D b b P P M p p b p p b b p J W ; p jb b p x b p p b b W Pp pp

More information

08257 ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6

08257 ANSWER KEY. Page 1 Page 2 cake key pie boat glue cat sled pig fox sun dog fish zebra. Page 3. Page 7. Page 6 P 1 P 2 d fx d fh z P 3 P 4 m, m, m, m, m, m P 6 d d P 7 m P 5 m m P 10 P 8 P 9 h,,, d d,, d v P 11 P 12,, m, m, m,, dd P 13 m f m P 18 h m P 22 f fx f fh fm fd P 14 m h P 19 m v x h d m P 15 m m P 20

More information

Procedure for Measuring Swing Bearing Movement on 300 A Series Hydraulic Excavators {7063}

Procedure for Measuring Swing Bearing Movement on 300 A Series Hydraulic Excavators {7063} Page 1 of 7 Procedure for Measuring Swing Bearing Movement on 300 A Series Hydraulic Excavators {7063} Excavator: 307 (S/N: 2PM1-UP; 2WM1-UP) 311 (S/N: 9LJ1-UP; 5PK1-UP; 2KM1-UP) 312 (S/N: 6GK1-UP; 7DK1-UP;

More information

LOWELL JOURNAL. LOWSLL, MICK., WSSDNaSDAY", FEB 1% 1894:

LOWELL JOURNAL. LOWSLL, MICK., WSSDNaSDAY, FEB 1% 1894: ? jpv J V# 33 K DDY % 9 D Y D z K x p * pp J - jj Q D V Q< - j «K * j G»D K* G 3 zz DD V V K Y p K K 9 G 3 - G p! ( - p j p p p p Q 3 p ZZ - p- pp p- D p pp z p p pp G pp G pp J D p G z p _ YK G D xp p-

More information

2 u Du, k Hu Dv Hu, y H. u Cu j u qu u. Nv. v uy. Cu Hu F A H. qu Cu.. Cu j 1980, u V, v Nu My O k. v u u. A G C. My u v k, 2.5 H v v u / u v u v k y

2 u Du, k Hu Dv Hu, y H. u Cu j u qu u. Nv. v uy. Cu Hu F A H. qu Cu.. Cu j 1980, u V, v Nu My O k. v u u. A G C. My u v k, 2.5 H v v u / u v u v k y H HE 1016 M EEING OF HE ODIE CLU 1,016 Cu 7:30.. D 11, 2007 y W L Uvy. C : Pu A y: Ov 25 x u. Hk, u k MA k D u y Hu, u G, u C C, MN C, Nk Dv Hu, MN, u K A u vu v. W y A Pku G, G u. N EW UINE: D, Cu, 22

More information

Mrs. Joseph Snell Laid lo Rest at 63. Union Service to. Open Lenten Season

Mrs. Joseph Snell Laid lo Rest at 63. Union Service to. Open Lenten Season U N x» C V YK O CN C 4 94 C N Y O UCC j! j q? N C 5 : 72 92 776 45 74 5 N N : ( z ) N 7 q 6 N 4 C U V O N 6 27 2 7: C 2 C V x N O 2 C C 79 z N \ 27 97 O C 5 N C K C 97 97 N C 4 N C j K ; 26 5 2 25 C K

More information

See, Sketch, Shoot. A Study Abroad program offered by Coastline Community College and ACCENT International Consortium for Academic Programs Abroad

See, Sketch, Shoot. A Study Abroad program offered by Coastline Community College and ACCENT International Consortium for Academic Programs Abroad R 17!! 0 2 5 2 l J 5 2 J S, Sk, S A S A ff Cl C Cll ACCENT Il C f A P A ROME Il Y I Wk 1 J 24 J 28 Av R, Il f -l. O ACCENT f lv R. L, PS. Il l l.* S v Nl M, Nl Gll f M A, Gll B, V, Cl R F. T v f l k Il

More information

Here Comes the Showboat Silver Anniversary Year

Here Comes the Showboat Silver Anniversary Year Y 693 OW DY Y 5 957 " jg x" B 5 F g g F W " - D G " - "Bg" - g g : - g 0 g - - g g F g - g B Kg - WW! «00- x ; W j g K O «O j < B g B /: D W! g g VFW g g g g B B» ) «- g " g F - - j g F W j g g g g F g

More information

"The Crescent" Student Newspaper, December 31, 1935

The Crescent Student Newspaper, December 31, 1935 D @ x Uy "T c" Npp c 12-31-1935 "T c" Npp Dc 31 1935 x Uy c k : p://cx/_cc c x Uy c ""T c" Npp Dc 31 1935" (1935) "T c" Npp Bk 1403 p://cx/_cc/1403 T Bk y p cc y c D @ x Uy ccp c "T c" Npp y z D @ x Uy

More information

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid 9 v vx-xvv \ ü - v q v ó - ) q ó v Ó ü " v" > - v x -- ü ) Ü v " ñ v é - - v j? j 7 Á v ü - - v - ü

More information

Informazioni per il lettore

Informazioni per il lettore ë A P C D m U murb U F M G B H B AR D Am D APD m A P U à R m G P C D APD m A P U à R m A D M D APD m A P U à R m M D D m C A P B D L mm A U D E T U E T N K M C mã D m U murb U F M G B H B O m w M M D m

More information

weekly score WN IT! fitbit challenge chairman s service Total Service Score OUR MISSION we inspire grown-ups to play!

weekly score WN IT! fitbit challenge chairman s service Total Service Score OUR MISSION we inspire grown-ups to play! f h h T S S Q1Wk2 59.1% A QTR Shf: 13.2% QTD A: 61.3% wk Hh Chk C R J 17-23, 2014 Fk: HCR FYI HCR.f WN IT! OUR MISSION w w-! 20 14 I k h f h I f k. I h hf wh h, j wk. Th I wk. - W Ck, C C G F, B B Ch:

More information

nd A L T O SOLO LOWELL. MICHIGAN. THURSDAY. APRIL Spring Activities Heads Up and Forward (Editorial By " T h e Committee'')

nd A L T O SOLO LOWELL. MICHIGAN. THURSDAY. APRIL Spring Activities Heads Up and Forward (Editorial By  T h e Committee'') - 6 7 8 9 3-6 7 8 9 3 G UDY 3 93 VU XXXV U XY F K FD D j V K D V FY G F D Y X K X DD Y j \ V F \ VD GD D U Y 78 K U D Y U Y 484?35 V 93 7 4 U x K 77 - D :3 F K > 6 D x F 5 - - x - G 7 43 8 D $35 K F $5

More information

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat P j S h 2016 Sy, Mch 20 TH 10 m - 5 m My, Mch 21 ST 10 m - 4 m Wh S Cv C >> T m xv cc vy w >> M h ch c bh m w m vv c >> Cc wh m ch b wy c w y b Shw b q. R h Mch 18h www.wvchw.cm Ah c m h Gk wy my wh c

More information

Years. Marketing without a plan is like navigating a maze; the solution is unclear.

Years. Marketing without a plan is like navigating a maze; the solution is unclear. F Q 2018 E Mk l lk z; l l Mk El M C C 1995 O Y O S P R j lk q D C Dl Off P W H S P W Sl M Y Pl Cl El M Cl FIRST QUARTER 2018 E El M & D I C/O Jff P RGD S C D M Sl 57 G S Alx ON K0C 1A0 C Tl: 6134821159

More information

Analysis of Collaborative Learning Behaviors and the Roles of Collaborative Learning Agent

Analysis of Collaborative Learning Behaviors and the Roles of Collaborative Learning Agent A v L Bhv h v L A Ik L (Sj Uv, S. K, @j..k) J H L (Uv Ih, S. K, jh@h..k) Sh J (S N Uv, S. K, v712@..k) E M S (S N Uv, S. K, 04@..k) K A M (E T h I, S. K, k@..k) H J S (E T h I, S. K, hjh@..k) A: v h h

More information

Chair Susan Pilkington called the meeting to order.

Chair Susan Pilkington called the meeting to order. PGE PRK D RECREO DVOR COMMEE REGUR MEEG MUE MOD, JU, Ru M h P P d R d Cmm hd : m Ju,, h Cu Chmb C H P, z Ch u P dd, Mmb B C, Gm Cu D W Bd mmb b: m D, d Md z ud mmb : C M, J C P Cmmu Dm D, Km Jh Pub W M,

More information

THE COAST ADVERTISER

THE COAST ADVERTISER K O :5G G O V OFF»* xf Y 5 8 FOK OU O Q K F O G 0 O JY 6 959 U G G O F U OV F K G G 7 G K J J q x G J G J G V O O ; V V ; G ; ; O K G J ; ; G G V 0 " q j V V G x q 27 8:30 j ; ; G J ; : J z G Y : $20000

More information

Eastern Progress - 3 Mar 1923

Eastern Progress - 3 Mar 1923 922-927 Kk U Y 923-3 923 Kk U //k/ 922-27/7 N VOLU WO X-COON O DUCON OG COND DON COUNY W WOOD LCD DO O NNUL NOC - N CL WNGON DY D Cx W Oz N WN GN O U N N C U D Y C 3 923 CUC OCL W NOD VN W C 9 NO OU UDN

More information

Made-to-measure malaria vector control strategies: rational design based on insecticide properties and coverage of blood resources for mosquitoes

Made-to-measure malaria vector control strategies: rational design based on insecticide properties and coverage of blood resources for mosquitoes J v DF. Fy f DF f x (HL) v w b vb. -- v g: g b vg f b f q J 2014, 13:146 :10.1186/1475-2875-13-146 Gy F K (gk@..z) k y (k@y.) J Gg (zg@.gv) Jf C v (jy.v@.g) C J Dky (.ky@..k) k C (k.@b.) 1475-2875 y vw

More information

[Let's Do ToPolio What We Did To Tokyo

[Let's Do ToPolio What We Did To Tokyo [L D W W D k /%// / j } b w k w kk w b N b b k z w - k w k k b b b b b w k b k w S b b- K k D R w b k k kk k w w "b b z b bk b w wk w kk w w k b b b b q V /VSRN O R S R SON - H R VL 11 N 11 q HK NONL KONDON

More information

,,,,..,,., {. (, ),, {,.,.,..,,.,.,,....... {.. : N {, Z {, Q {, Q p { p{ {. 3, R {, C {. : ord p {. 8, (k) {.42,!() { {. 24, () { {. 24, () { {. 25,., () { {. 26,. 9, () { {. 27,. 23, '() { ( ) {. 28,

More information

principles of f ta f a rt.

principles of f ta f a rt. DD H L L H PDG D BB PBLH L 20 D PP 32 C B P L s BDWY s BGG M W C WDM DLL P M DC GL CP F BW Y BBY PMB 5 855 C WHL X 6 s L Y F H 5 L & 5 zzzl s s zz z s s» z sk??» szz zz s L ~Lk Bz ZzY Z? ~ s s sgss s z«f

More information

Remote Sensing Applications for the Historic Environment

Remote Sensing Applications for the Historic Environment m S App H Em L H Em m S 4 C B P m k m m. B m S App H Em L H Em m S 4 m C A Im H Em. B m m H Lp U S D m S C U P m k B m S App H Em L H Em m S 4 m A m A W k? A pp :. Tpp. Px. mk.. S S mk.. Cp S mk B m m

More information

KEEP PACE WITH. Volume 3, Number.38, 12 Pages. at Michigan State university.

KEEP PACE WITH. Volume 3, Number.38, 12 Pages. at Michigan State university. 2 3, 98! W \G \ q vk \ b v \(, v v ;, ): j:!, ; W, j v ; ;, \ ;, : z W, x,, G, 38 G v W W WW Y G W X Q G 82, v v G b Y v : W G : Y G X W Y 32 WG G G WG G X x x v v k v x b b b b b b 3 (x ) x, b b, W, v

More information

RENEWABLE IDEA LESSON PLANS

RENEWABLE IDEA LESSON PLANS RENEWABLE IDEA LESSON PLANS LESSON PLANS ESSON PLANS CONTENT LESSON PLAN 1 Mv: W k b? W? P E N T 4 R T m vm. T, m. C 3R m. U 4 R, b, b, b. T b mk k m mm m. AIM T b b 4R. OBJECTIVES T k b b. T 3R b v b.

More information

LOWELL. MICHIGAN, THURSDAY, AUGUST 16, Specialty Co. Sells to Hudson Mfg. Company. Ada Farmer Dies When Boat Tips

LOWELL. MICHIGAN, THURSDAY, AUGUST 16, Specialty Co. Sells to Hudson Mfg. Company. Ada Farmer Dies When Boat Tips K N» N - K V XXXV - N 22 N 5 V N N q N 0 " " - x Q- & V N -" Q" 24-?? 2530 35-6 9025 - - K ; ) ) ( _) ) N K : ; N - K K ) q ( K N ( x- 89830 z 7 K $2000 ( - N " " K : K 89335 30 4 V N

More information

A tale of two architectures (2)

A tale of two architectures (2) Dwg DW 2.0 g m f w (2) W. H. Im Rgzg m w f mm f Km g 1 m m m g gz, Km x gg w y fm m m. fm m g f x g f v f Km, Km g fm m. fm m v g m. f fm m g my m y m m m. E fm m Km g 2 W fm m Km f g. w f g m f g. f g,

More information

NVLAP Proficiency Test Round 14 Results. Rolf Bergman CORM 16 May 2016

NVLAP Proficiency Test Round 14 Results. Rolf Bergman CORM 16 May 2016 NVLAP Proficiency Test Round 14 Results Rolf Bergman CORM 16 May 2016 Outline PT 14 Structure Lamp Types Lab Participation Format for results PT 14 Analysis Average values of labs Average values of lamps

More information

J# k# JOH Q } ` = ~ [~ H < [24-294] Neglect of mathematics works injury to all knowledge. Jx K # ~ [~ H

More information

necessita d'interrogare il cielo

necessita d'interrogare il cielo gigi nei necessia d'inegae i cie cic pe sax span s inuie a dispiegaa fma dea uce < affeandi ves i cen dea uce isnane " sienzi dei padi sie veic dei' anima 5 J i f H 5 f AL J) i ) L '3 J J "' U J J ö'

More information

THE SAALSCHUTZIANTHEOREMS. L.CARL1TZ Duke University, Durham, North Carolina 27700

THE SAALSCHUTZIANTHEOREMS. L.CARL1TZ Duke University, Durham, North Carolina 27700 THE SAALSCHUTZIANTHEOREMS L.CARL1TZ Duke University, Durham, North Carolina 27700 1. Saalschiitz's theorem reads (1 1) V ( - n) k(a)k(b)k = (c-a) n (c-b) n fa k!(c) k (d) k ~ (c) n (c-a-h) n ' where (1.2)

More information

ATLANTA, GEORGIA, DECEMBER 12, No. 13. D r. M. L. B r i t t a i n T e l l s S t u d e n t s C o n t r a c t I s B r o k e n

ATLANTA, GEORGIA, DECEMBER 12, No. 13. D r. M. L. B r i t t a i n T e l l s S t u d e n t s C o n t r a c t I s B r o k e n Z-V. XX,, D 141.. 13 ' ' b v k ; D... k x 1 1 7 v f b k f f ' b,, b J 7 11:30 D... D. b " vv f, bv." x v..., bk, b v ff., b b Jk,., f ' v v z. b f. f f b v 123. k,., - f x 123. ' b 140-41, f " f" b - 141-42

More information

LOWELL LEDGER. INDEPEMDEWT-MOT NEUTRAL, EDELNANN & NERRETER

LOWELL LEDGER. INDEPEMDEWT-MOT NEUTRAL, EDELNANN & NERRETER \ ^K H LOLL LDG X U DD-O UL F VOL X O 7 OFFL LOLL HG HU OO 2 905 V G ULO X 9 0 4 3 5 9 HLL & O H «- 50( K Y D Q - q O ^ - Y - Y F 8 2 H U H O H 4 2 4 U L V O - F 0 L O ( j L O GUH H HO HO H x q L - D OLV

More information

THE I Establiifrad June, 1893

THE I Establiifrad June, 1893 89 : 8 Y Y 2 96 6 - - : - 2 q - 26 6 - - q 2 2 2 4 6 4«4 ' V () 8 () 6 64-4 '2" () 6 ( ) * 'V ( 4 ) 94-4 q ( / ) K ( x- 6% j 9*V 2'%" 222 27 q - - K 79-29 - K x 2 2 j - -% K 4% 2% 6% ' K - 2 47 x - - j

More information

Eastern Progress - 25 Jan 1923

Eastern Progress - 25 Jan 1923 P P 922-927 Kk U Y 923 P - 25 J 923 Kk U k 922-276 AS POGSS C H O D A D S O C O U Y J A U A Y 25 923 VOU WO U WO DAY GVS POGA DUCAO AS O OSV FO CHOD OY S CO COS FAQUHA AKS AS DFAS O SUDS GOGOW FOSH OF

More information

Creating New Objects

Creating New Objects Wk Obj 1 C bj 2 A vb bj 3 bj C M & I I B & M 4 Cv bj v - 5 M b bj 6 A vv Jv b C N Obj A Jv C bj: bj k H bj : R R Rk V Rk Jv k bj 1 I v bj 2 I bj b C Vb bj Jv vb v 1 A vb v v 2 A vb Obj bj I R bj bj H x

More information

j j 0 , j 0 A k Y k,0 = Q k k A k+(m 1)d, λ k (n) 1 n Y k+(m 1)d j,j Q k+(m 1)d = 1 n Y k+(m 1)d,j, j 0, Ȳ k,j (n) 1 n j=0 j=0 Y k j,j = k

j j 0 , j 0 A k Y k,0 = Q k k A k+(m 1)d, λ k (n) 1 n Y k+(m 1)d j,j Q k+(m 1)d = 1 n Y k+(m 1)d,j, j 0, Ȳ k,j (n) 1 n j=0 j=0 Y k j,j = k L = λw L = λw L λ W 25 l 1 R l 1 l 1 k j j 0 X {X k,j : k 0; j 0} X k,j k j 0 Y k,j i=j X k,i k j j 0 A k Y k,0 = X k,j k Q k k Y k j,j = k, j 0 A k j Y k j,j A k j k 0 0/0 1 0 n λ k (n) 1 n Q k (n) 1

More information

-Z ONGRE::IONAL ACTION ON FY 1987 SUPPLEMENTAL 1/1

-Z ONGRE::IONAL ACTION ON FY 1987 SUPPLEMENTAL 1/1 -Z-433 6 --OGRE::OA ATO O FY 987 SUPPEMETA / APPR)PRATO RfQUEST PAY AD PROGRAM(U) DE ARTMET OF DEES AS O' D 9J8,:A:SF ED DEFS! WA-H ODM U 7 / A 25 MRGOPf RESOUTO TEST HART / / AD-A 83 96 (~Go w - %A uj

More information

LOWELL JOURNAL.. TOOK H BR LIFE.

LOWELL JOURNAL.. TOOK H BR LIFE. ( \ R 277 v G v R 7 889 C? K R F Y C G F R C K 6 RYC K C K K 8 9 2 K C CK» R C G RR F v K K v Rk k v k x k Y QR FF F RKR C k \ R 4 ( k R F G q 5 R Y Y FR v R ; k k Y 8 K k : F K CK{ 8 k K x K K 2 K «v

More information

An Abstract Interpretation Framework for Refactoring with Application to Extract Methods with Contracts

An Abstract Interpretation Framework for Refactoring with Application to Extract Methods with Contracts I Fk E M C k C C EN CN INI & NYU CN EN INI @ y @ F Lzz M M zz@ M y IDE I - y W y W q : y; y y y; yz y ; y q j W I y y /y y /k W W j - y W - CCCk M y C O y C j D D [D q]: D G D q/ D D q D4 / V D5 D G D

More information

CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION

CANADIAN RAILROAD HISTORICAL ASSOCIATION NDN RROD HSOR SSOON NOEOED NOEORD MONRE ND MONREND E ::fs S R:: ROH :; OH NO NO 63 - -- --- - ---------- ---- -- -- - 956 G ::6 ; - R HY NO E OF N N :S!;G NG : MGg R M g R H w b H m 92 py - B : p j Dg

More information

THE GRACE MESSENGER

THE GRACE MESSENGER G Ev L C 1326 S 26 S O, NE 68105-2380 402-341-7730 E: @. W S:.. Lk Fk :.fk./ R Sv Rqd Dd M REGULAR SUNDAY EVENTS 9:30.. C Ed 11:00.. W Sv P - Rv. D. D D. Lk Ed/C Sy - Bd S O - C Jffy Sx - A Lz L V C -

More information

A WORD To V eteran Spiritualists.

A WORD To V eteran Spiritualists. %U g U v L ^ ; ^ g )! v ^ L 7 Y 3 393 8 & d z ^ k ^ dv g d d kd d g - d dx d d dd d - ~ ---------- v g g d - v d U g d d d Q v g - k g g vg d d g g g g g d g U j k g d k q g g v d - d g d! v g d g d d

More information

N e w S t u d e n t. C o u n c i l M e n

N e w S t u d e n t. C o u n c i l M e n ZV. XX L GG L 3 942. 25 J b D b v D G... j z U 6 b Y DY. j b D.. L......&. v b v. z " 6 D". " v b b bv D v.... v z b.. k."... 92... G b 92. b v v b v b D ( 6) z v 27 b b v " z". v b L G. b. v.. v v. D

More information

Local Chapter. Mr raised the que stion of what is ad't. deliver the s, nnun. You are cor- c Mr 1 n d. "P**"' iropiie.

Local Chapter. Mr raised the que stion of what is ad't. deliver the s, nnun. You are cor- c Mr 1 n d. P**' iropiie. D D D? M G D Y M 2 99 M «4 \ & M? x q M M GM M \ M! 94 - G? \ M M q > G -? Y - M - - - z - > M Z >? - M» > M M - > G! /? - «\- - < x - M-! z - M M M \- - x 7 x GG q M _ ~ > M > # > > M - -

More information

H uman capital development the nurturing and development of leaders, teams and

H uman capital development the nurturing and development of leaders, teams and T d cc x d: c c c c cc Gm Tm Gm Tm Dc Sy T T G, Nw Yk, USA. H m c dvm d dvm d, m d z cy c v c cc. B, d cd c d c y d cc, m cy cm d d. W v cd c cc, c c w cy d wk: Hw d w v y d cy wk? Hw d w w cmmm d y wk

More information

THE LOWELL LEDGER. INDEPENDENT-NOT NEUTRAL.

THE LOWELL LEDGER. INDEPENDENT-NOT NEUTRAL. : / LOLL LDGR NDNDNNO NRL VOL X NO 26 LOLL GN RDY DR 902 FV N ONDRFL GRO D x N Y NK LL & O OLD RDN GON ROR NR R «ROY ND R LON N V» Rx Rj K» O ««(» F R G GRLND x ( ) R OF FRND ;«QK L L RNG X R D 02 Q F

More information

and A L T O SOLO LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, J U N E Farm Necessities Off State Sales Tax list Now Exempt

and A L T O SOLO LOWELL, MICHIGAN, THURSDAY, J U N E Farm Necessities Off State Sales Tax list Now Exempt H DG N Bg G HN H ND H NG g g g g Yg x x g g gg k B g g g g g g g g g g x g g g k g g g k gg g x g z g g g g k k g g g g k XY- DN H GN DP N PG P D HN DN NPNG D- H HGN HDY N 3 935 Y - H D Y X 93 D B N H

More information

A single crystal investigation of L-tryptophan with Z = 16

A single crystal investigation of L-tryptophan with Z = 16 1 A single crystal investigation of L-tryptophan with Z = 16 Carl Henrik Görbitz, Karl Wilhelm Törnroos and Graeme Day Supplementary material 1. Figure 1S (below). Overlay of the eight molecules A, B,

More information

An Abstract Interpretation Framework for Refactoring with Application to Extract Methods with Contracts

An Abstract Interpretation Framework for Refactoring with Application to Extract Methods with Contracts I k E M C k C C EN CN INI & NYU CN EN INI @ y @ Lzz M M zz@ M y IDE I - y W y W q : y; y y y; yz y ; y q j W I y y /y y /k W W j - y W - CCCk M y C O y C j D D [D q]: D G D q/ D D q D4 / V D5 D G D D E

More information

! -., THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EQ t Fr ra _ ce, _., I B T 1CC33ti3HI QI L '14 D? 0. l d! .; ' D. o.. r l y. - - PR Pi B nt 8, HZ5 0 QL

! -., THIS PAGE DECLASSIFIED IAW EQ t Fr ra _ ce, _., I B T 1CC33ti3HI QI L '14 D? 0. l d! .; ' D. o.. r l y. - - PR Pi B nt 8, HZ5 0 QL H PAGE DECAFED AW E0 2958 UAF HORCA UD & D m \ Z c PREMNAR D FGHER BOMBER ARC o v N C o m p R C DECEMBER 956 PREPARED B HE UAF HORCA DVO N HRO UGH HE COOPERAON O F HE HORCA DVON HEADQUARER UAREUR DEPARMEN

More information

DESIGN GUIDELINES: FINISHES

DESIGN GUIDELINES: FINISHES DEIN UIDELINE: INIE 4 1 L INIE LOO INIE WLL INIE EILIN INIE W M M h N 9' W D f W 4 1' 1' 4' W k M 3 3 3 U W W L Nhh L X X X X X X X X X X X 1 L X X X X X X X X X X 1 L/ L X X X X X X X X X X X 1 OO X X

More information

Empowers Families Unites Communities Builds Capacity. An In. Read and Rise. Cultivates Literacy

Empowers Families Unites Communities Builds Capacity. An In. Read and Rise. Cultivates Literacy 8 Emw Fm U Cmm B Cc g A I Y h P R c L DY : U T S E CAS g L b U N ff H I h H c D Sch R R Cv Lc CASE STUDY A Ig P h Y Lc R Th N Ub Lg H ff wh H I Sch Dc (HISD) c Schc R R, fcg cfc hw gg mw fm f h ch c h

More information

be ke' pt co nfr'r..p 1i3 1a t his r. e11r r t, sj\t lr d o ts o f and industri;, cnginccr u'ho bec:lntr_, ,permit

be ke' pt co nfr'r..p 1i3 1a t his r. e11r r t, sj\t lr d o ts o f and industri;, cnginccr u'ho bec:lntr_, ,permit & - E hap R OB h E \ A jj Nw v j - 957 { m b h- S S h hmbr UAO Hh + E &? { H h Sq R L Rv [ \ Y v h q m C y b h v h ] \) J h b h - A mv] w m vh \L m vl h b h q Av Nw /L R m A_ h Dj { ) L A Exm xm h m h

More information

S p e c i a l M a t r i c e s. a l g o r i t h m. intert y msofdiou blystoc

S p e c i a l M a t r i c e s. a l g o r i t h m. intert y msofdiou blystoc M D O : 8 / M z G D z F zw z z P Dẹ O B M B N O U v O NO - v M v - v v v K M z z - v v MC : B ; 9 ; C vk C G D N C - V z N D v - v v z v W k W - v v z v O v : v O z k k k q k - v q v M z k k k M O k v

More information

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES

D ON MY HONOR, I WILL TRY.. AISI S E R S O DASS A B BR AM OWNI S E R S I GIRL SCOUTS! JUN SENIO IORS CAD E TTES ON MY HONOR, I WILL TRY.. DAISI ES AMBASSADORS BROWNI ES I JUNIORS 2017-2018 GIRL SCOUTS! CAD E TTES SENIORS Wm! W' I? W'v Pm G, v, m m G S x. I, y' m w x m, v, v v G S G W M. T v wm.. I y v y q q m, 888.474.9686

More information

President s Message...Rock Swanson

President s Message...Rock Swanson PAA Nw J/A 2013 C K E--C Pm A A B D R Sw P B S V P R Gm S C B T C W D G W D J D E D m@mm : I : C A P Dw L G F R M Pm Tw B Gz H H CRQ D P 2 3 3 4 C F 5 E L 7 P C F N J A Smm Cm 10 6 10 11 12 PAA H H 12

More information

" OM Z~ _ [6 i 9 0 O ~ 996] Z~ _ ~ M u Ok Owi < Q } " K i x H Q } " H O> Z ~ K ioz Z~ _ H K O^. OM " H H J< H ~ OQ K Ok O^ H k x } H x K. Q } Ja z JQ O ~ O_ OK H

More information

S-Y0 U-G0 CANDIDATES

S-Y0 U-G0 CANDIDATES «< «X((«( (V«" j -- Y ? K «: :» V X K j 44 E GVE E E EY Y VE E 2 934 VE EEK E-EE E E 4 E -Y0 U-G0 E - Y - V Y ^ K - G --Y-G G - E K - : - ( > x 200 G < G E - : U x K K - " - z E V E E " E " " j j x V

More information

LOWELL WEEKLY JOURNAL. ^Jberxy and (Jmott Oao M d Ccmsparftble. %m >ai ruv GEEAT INDUSTRIES

LOWELL WEEKLY JOURNAL. ^Jberxy and (Jmott Oao M d Ccmsparftble. %m >ai ruv GEEAT INDUSTRIES ? (») /»» 9 F ( ) / ) /»F»»»»»# F??»»» Q ( ( »»» < 3»» /» > > } > Q ( Q > Z F 5

More information

Chapter 30 Design and Analysis of

Chapter 30 Design and Analysis of Chapter 30 Design and Analysis of 2 k DOEs Introduction This chapter describes design alternatives and analysis techniques for conducting a DOE. Tables M1 to M5 in Appendix E can be used to create test

More information

A JOURNAL OF PRACTICAL REFORM. DEVOTEDTOTHE ELEVATION OF HUMANITY IN THIS LIFE, AND A SEARCH FOR THE EVIDENCES OF LIFE BEYOND. VOL. V I I.

A JOURNAL OF PRACTICAL REFORM. DEVOTEDTOTHE ELEVATION OF HUMANITY IN THIS LIFE, AND A SEARCH FOR THE EVIDENCES OF LIFE BEYOND. VOL. V I I. JOURL OF PRCCL RFORM VOOH LVO OF HUMY H LF RCH FOR H VC OF LF BYO VOL V J J O W M ) F B M k F R C C O C L U R Y C M B R 1888 R M ( v): $350 35 x % O 20 C O : P G ; W B; W H M G M J W F KOH P C Fx H ; G

More information

WEAR A COLLAR RAISE A DOLLAR THIS

WEAR A COLLAR RAISE A DOLLAR THIS WEAR A COLLAR RAISE A DOLLAR THIS f Ac D A Wc Thk f k f Db. Db h f h f Ac D A b h Ocb., h W h f, b D. c h A D c f A Ab Ac D A T Rx A Ib T Ac D A Lb G R h h hc b. O, f h k, k k h b ffc, f b, f hch k k ch

More information