NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU"

Transcription

1 SULIT 449/ 449/ Matematik Kertas September 7 jam LOGO N 4 NM SEKOLH PEPERIKSN PERUN SPM 7 MTEMTIK Kertas Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa Soalan di bahagian atas adalah dalam bahasa Inggeris Soalan di bahagian bawah adalah ang sepadan dalam bahasa Melau alon dikehendaki membaca maklumat di halaman 449/ Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak

2 MKLUMT UNTUK LON Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan Jawab semua soalan Jawab dengan menghitamkan ruangan ang betul pada kertas jawapan 4 agi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja 5 Sekirana anda hendak menukar jawapan padamkan tanda ang telah dibuat Kemudian hitamkan jawapan ang baru 6 Rajah ang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinatakan 7 Satu senarai rumus disediakan di halaman hingga 4 8 Subuah buku sifir matematik empat angka disediakan 9 nda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik ang tidak boleh diprogramkan 449/ SULIT

3 SULIT 449/ MTHEMTIL FORMULE The following formulae ma be helpful in answering the questions The smbols given are the Ones commonl used a a m m ( a a n a m ) n n a a a mn mn mn RELTIONS d b 4 ad bc c a n( ) 5 P( ) n( S) 6 P( ' ) P( ) 7 istance = ( x x ) ( ) x x 8 Midpoint ( x ) 9 verage speed = Mean = Min = sum of data number of data Pthagoras Theorem c = a + b m x distance travelled time takenl sum of ( class mark frequenc) sum of frequencies x -intercept 4 m = x -intercept SULIT 449/

4 SHPES N SPE rea of trapezium = sum of parallel sides height ircumference = πd = πr rea of circle = πr 4 urved surface area of clinder = πrh 5 Surface area of sphere = 4πr 6 Volume of right prism = cross sectional length 7 Volume of clinder = πj h 8 Volume of cone = πj h 9 Volume of sphere = 4 πr Volume of right pramid = base area height Sum of interior angles of a polgon = (n - ) 8 o arc length angle subtended at centre circumference of circle 6 area of sector angle subtended at centre area of circle 6 P' 4 Scale factor k = P 5 rea of image = k area of object 4

5 SULIT 449/ Jawab semua soalan undarkan 7 9 betul kepada dua angka bererti x 5 47 = 9 x 5 8 x 4 9 x 9 8 x x 4 45 x 5 87 x 87 x 4 ilangan penduduk di dua buah daerah masing-masing ialah 7 orang dan 9 orang Hitung beza antara bilangan penduduk kedua-dua daerah itu 4 x 5 4 x 6 4 x 5 4 x 6 449/ SULIT 5

6 SULIT 449/ 5 pakah nilai bagi digit dalam asas sepuluh dalam nombor = 7 H U T V N 76 K L M RJH Rajah LMNTUV ialah sebuah heksagon sekata KLM dan HVL ialah garis lurus ari nilai bagi x / SULIT 6

7 SULIT 449/ 8 S 75 P Q R RJH alam rajah PQR ialah tangen kepada bulatan di Q ani nilai Rajah menunjukkan tujuh titik pada grid segi empat sama L ialah imej bagi K di bawah satu pantulan P K R Q L T RJH Paksi pantulan itu ialah garis lurus ang menambungkan P dengan Q R S T 7

8 Rajah 4 menunjukkan beberapa titik pada suatu satah cartesan M RJH x ntara titik or ang manakah imej bagi titik M di bawah putaran 7 lawan arah jam pada pusat (-)? iberi tan = 445 dan 8 < < 6 cari nilai / SULIT 8

9 SULIT 449/ Rajah 5 menunjukkan graf = sin Nilai ialah x - RJH 5 iberi tan x = 7 4 cari nilai bagi sin x - kos x / SULIT 9

10 SULIT 449/ 4 S R P Q M L H RJH 6 K Rajah 6 menunjukkan sebuah kuboid Namakan sudut di antara satah HRK dengan HKLM PHQ PLM QKL RKL 5 Rajah 7 P Q dan R ialah tiga titik pada satah mengufuk PT dan RS ialah dua batang tiang tegak Sudut dongakan puncak T dari Q ialah 5 manakala sudut tunduk puncak Q dari S ialah 4 Hitung jarak dalam m di antara dua batang tiang tegak T S 6 m 4 m RJH 7 P Q R 449/ SULIT

11 SULIT 449/ 6 Rajah 8 menunjukkan dua batang tiang tegak dan ang terletak pada permukaan mengufuk Sudut tunduk puncak dari puncak ialah 5 dan = 4 cm RJH 8 ari panjang dalam cm P ( 5 N 4 W ) Q dan R ialah tiga titik di permukaan bumi PQ ialah diameter bumi R terletak ke barat Q eza longitud di antara Q dengan R ialah 6 Kedudukan R ialah ( 5 S E ) ( 5 S 8 E ) ( 55 S W ) ( 55 S 8 E ) 449/ SULIT

12 SULIT 449/ 8 K dan L ( 4 S 7 E ) ialah titik di permukaan bumi dengan KL adalah diameter bumi Longitud K ialah 4 N 7 N 7 W 7 W 9 Rajah 9 menunjukkan kedudukan titik P Q dan R ari bearing Q dari R Q N P RJH 9 8 R ( k ) + k = k k k 8k 449/ SULIT

13 SULIT 449/ iberi 4 ( k ) = cari nilai k - Ungkapkan 4u v 8 v uv v sebagai pecahan tunggal dalam bentuk terendah u u u u u u u 5m n iberi 4 maka n = 6 5m 4 5m 5 m 6 5m / SULIT

14 SULIT 449/ 4 4 Permudahkan m n 4 m 7 m 8 m 4 6 m n m 8 n k 5 iberi 4 cari nilai k k Senaraikan semua integer x ang memuaskan kedua-dua ketaksamaan x > - 5 dan 7 x > / SULIT 4

15 SULIT 449/ 7 Rajah mewakili dua ketaksamaan linear serentak pada satu garis lurus RJH Satu ketaksamaan ang mewakili nilai sepuna kedua-dua ketaksamaan itu ialah - < x < - < x < - < x < - < x < 8 Rajah ialah carta palang ang menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam suatu ujian x RJH Natakan skor mod 4 9 5

16 9 Grade 5 Grade Grade 6 Grade Grade RJH arta pai di rajah menunjukkan keputusan ujian iberi bahawa bilangan pelajar ang memperoleh gred ialah 6 cari bilangan pelajar ang memperoleh Gred ntara graf berikut ang manakah mewakili graf bagi x = 7? 7 x 7 x 6 x

17 x Rajah menunjukkan sebuah gambar rajah Venn dengan bilangan unsur dalam set H set K dan set L K H L 5 + RJH iberi set semesta H K L dan H / H K cari nilai 4 Rajah 4 menunjukkan gambar rajah Venn dengan set semesta P Q R ntara kawasan dan ang manakah mewakili set P / R /? Q P R RJH 4 7

18 SULIT 449/ iberi bahawa = x : < x < x ialah integer Set K = x : x ialah nombor dengan keadaan x < 6 dan Set L = x : x ialah nombor perdana ari ( K L ) 4 4 Rajah 5 menunjukkan garis lurus PQ pada suatu satah artesan P RJH 5 Q x Kecerunan PQ ialah / SULIT 8

19 SULIT 449/ 5 Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan ESYMTHS Senaraikan semua kesudahan ang mungkin untuk memperoleh huruf vokal E T M E T M S E H T M Y S E 6 Rajah 6 menunjukkan beberapa keping kad nombor RJH 6 Sekeping kad dipilih secara rawak Natakan kebarangkalian bahawa kad ang dipilih ialah kad nombor genap / SULIT 9

20 SULIT 449/ 7 P berubah secara langsung dengan kuasa tiga Q Hubungan ang mengaitkan P dan Q ialah P Q P Q P Q P Q 8 M berubah secara langsung dengan kuasa tiga N dan secara songsang dengan punca kuasa dua R iberi hubungan M N dan R ialah M = k N p R q Natakan nilai p + q iberi ari nilai k k / SULIT

21 SULIT 449/ / KERTS SOLN TMT

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1 1. Which of the following numbers is expressed in standard form? Antara nombor yang berikut, manakah adalah diungkapkan dalam bentuk piawai? A 14.6 10 2 C 1.17 10 4 B

More information

Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian

Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian Paper 1 Kertas 1 Time: 1 hour 15 minutes Masa: 1 jam 15 minit This paper consists of 40 questions. nswer all questions. Every question is followed by four

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 9

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 9 MTEMTIK KERTS (449/) SET 9 Round off 94 correct to four significant figures. undarkan 94 betul kepada empat angka bererti. 9 94 State.76 in standard form. Natakan.76 dalam bentuk piawai. 7.6-4 7.6-7.6

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6 MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6 1 Round off 34. 376 correct to three significant figures. Bundarkan 34. 376 betul kepada tiga angka bererti. A 34. 3 B 34. 4 C 34. 38 D 34. 40 2 Express 395 000 in the

More information

4 1 Round off 0 0406 correct to three significant figures. undarkan 0 0406 betul kepada tiga angka bererti. 0 0 0 04 0 040 0 041 Epress 0.0000006 in standard form. Ungkapkan 0.0000006 dalam bentuk piawai..06

More information

Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di SULIT 9/ Mathematics Ogos 0 ¼ jam HGIN PENGURUSN SEKOLH ERSRM PENUH N SEKOLH KEEMERLNGN KEMENTERIN PELJRN MLYSI PENTKSIRN IGNOSTIK KEMIK SP 0 PERUN SIJIL PELJRN MLYSI MTHEMTIS Kertas JM rahan: JNGN UK

More information

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST 2

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST 2 1 Matematik Kertas 1 015 1 4 1 jam JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MATEMATIK TINGKATAN 5 Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

[Lihat sebelah 50/2 SULIT

[Lihat sebelah 50/2 SULIT SULIT 5 50/ For Examiner s Use [Lihat sebelah 50/ SULIT For examiner s use SULIT 6 50/ Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Calculate the value of 15 4. Hitung nilai bagi 15 4. [ marks] [ markah]

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 1 NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 (SET ) 1¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 Ogos 014 1 ¼ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH AN SEKOLAH KEEMERLANGAN PENTAKSIRAN IAGNOSTIK AKAEMIK SBP 014 PERUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MATEMATIK Kertas

More information

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA MOZ@C SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 September 2008 1 4 1 jam SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 5

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 5 MATEMATIK KERTAS (449/) SET 5 Round off 0.007654 correct to three significant figures. Bundarkan 0.007654 betul kepada tiga angka bererti. A 0.007 B 0.008 C 0.00765 D 0.00766 2 Express 68 720 000 in standard

More information

Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di 449/ 449/ MTEMTIK Kertas Mei 0 4 jam apatkan Skema di www.banksoalanspm.com HGIN PENGURUSN SEKOLH ERSRM PENUH N SEKOLH KEEMERLNGN KEMENTERIN PELJRN MLYSI PEPERIKSN PERTENGHN THUN TINGKTN 5 0 MTEMTIK Kertas

More information

SULIT Matematik Kertas September 009 ¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 009 4 4 9 MATEMATIK Kertas Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 SULIT 449/ Matematik Kertas Ogos/September 00 ¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 449/ PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK Kertas 4 4 9 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 ( SET 1 ) 1 4

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 ( SET 1 ) 1 4 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 04 BTPN PAHANG SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 449/ MATHEMATICS Kertas ( SET ) 4 jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

More information

SOALAN KLON SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1

SOALAN KLON SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 SULIT SOALAN KLON SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 Nov./Dis. 1 jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam

More information

SULIT 3472/1. Nama:.. Tingkatan: 3472/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009

SULIT 3472/1. Nama:.. Tingkatan: 3472/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009 SULIT 347/1 Nama:.. Tingkatan: 347/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas 1 ANGKA GILIRAN 009 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 009 MATEMATIK

More information

1449/1 [Lihat halaman sebelah SULIT

1449/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 5 1. Round off 21.627 correct to three significant figures. Bundarkan 21.627 betul kepada tiga angka bererti. A 21.6 B 21.63 C 21.62 D 21.620 2. Express 0.00007489 in standard form. Ungkapkan 0.00007489

More information

Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] f(x)

Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] f(x) 1 Diagram 1 shows the linear functions f. Rajah 1 menunjukkan fungsi linear f. Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] x 7 7 Set P f(x) 9 9 Set Q Diagram 1 Rajah 1 1 2 (a) State

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 7

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 7 MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 7 1 Which number is rounded off correctly to three significant figures? Nombor yang manakah dibundarkan betul kepada tiga angka bererti? Number Rounded off correctly to

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 07 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 9/ MATHEMATICS Kertas (SET ) jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest number?

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest number? 1. (i) Berikut adalah lima kad nombor. Below are five number cards. 6-3 9 2 0 Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com SULIT 9/ Mathematics Kertas Ogos 05 HGIN PENGURUSN SEKOLH ERSRM PENUH N SEKOLH KEEMERLNGN PENTKSIRN IGNOSTIK KEMIK SP 05 PERUN SIJIL PEPERIKSN MLYSI MTHEMTIS Kertas Jam JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU.

More information

Matematik Tambahan Kertas September JABATAN PELAJARAN SELANGOR 009 1 jam PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 009 ` MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

449/ 449/ Matematik Kertas Ogos 009 ¼ jam HGIN PENGURUSN SEKOLH ERSRM PENUH N SEKOLH KLUSTER KEMENTERIN PELJRN MLYSI PEPERIKSN PERUN SIJIL PELJRN MLYSI 009 MTEMTIK Kertas Satu jam lima belas minit JNGN

More information

7/ SULIT 7/ Matematik NAMA. Tambahan Kertas KELAS. Ogos 00 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEMENANJUNG MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN

More information

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA SULIT 7/ Nama:.... 7/ Matematik Tambahan Kertas September 0 Jam Tingkatan:.... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA 0 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012

PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 NAMA : KELAS : NO KAD PENGENALAN : ANGKA GILIRAN :- SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAPIT PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 01 MATHEMATICS KERTAS OGOS 01 1 JAM 45 MINIT Satu jam empat puluh lima minit

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 ADDITIONAL MATHEMATICS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 ADDITIONAL MATHEMATICS Name : 0 Form :. SMKA NAIM LILBANAT 550 KOTA BHARU KELANTAN. SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 0 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Jam 7/ Jam Arahan:. Kertas soalan ini mengandungi 5 Soalan..

More information

SULIT 347/1 Nama:.. Tingkatan: 347/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas 1 ANGKA GILIRAN 008 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 008 MATEMATIK

More information

Section A / Bahagian A. [ 52 marks / 52 markah ]

Section A / Bahagian A. [ 52 marks / 52 markah ] Section A / Bahagian A [ 52 marks / 52 markah ] Answer all the question in this section / Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1. Each of the following Venn diagrams shows sets P, Q and R. On a separate

More information

SULIT 47/ Nama:.. Tingkatan: 47/ NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas ANGKA GILIRAN 008 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 008 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions.

Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions. . Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions. 1 In Diagram 1, set B shows the images of certain elements of set A. State the type of relation between set A and set B. Using the function

More information

SULIT 3472/1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT 3472/1. Answer all questions. Jawab semua soalan. 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. y p - k Diagram / Rajah Diagram shows the graph of the function g() = +, for the domain. Rajah menunjukkan graf bagi fungsi g() = +, untuk domain. State / Nyatakan

More information

9/ 9/ Matematik Kertas Mei 007 jam SEKTOR SEKOLH ERSRM PENUH HGIN SEKOLH KEMENTERIN PELJRN MLYSI PEPERIKSN PERTENGHN THUN TINGKTN 5 007 MTEMTIK Kertas Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007 1449/2 Matematik Kertas 2 Mei 2007 1 2 jam 2 NAMA : TINGKATAN : 1449/2 SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007 MATEMATIK

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 Nama: Kelas: SULIT 72/1 Matematik Tambahan Kertas 1 September 2006 2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 72/1 7 2 1 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam JANGAN

More information

SULIT 3472/1. DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN

SULIT 3472/1. DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN 7/ Nama :.. Tingkatan :.. 7/ Matematik Tambahan JABATAN PELAJARAN KELANTAN Tingkatan 5 DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA 00 SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA Jam CAWANGAN

More information

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2011 50/1 TINGKATAN 3 MATEMATIK Kertas 1 September 2011 1 1 jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

More information

Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 0 jam Nama : Tingkatan: PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 0 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. This question paper consists

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com Nama : LOGA SEKOLAH Tingkatan: UNIT PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MALIM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 7/ MATEMATIK TAMBAHAN Kertas September jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

More information

1449/2 Mathematics Kertas 2 Mei 2010 1 2 jam 2 NAMA : TINGKATAN : UNIT PEPERIKSAAN & PENILAIAN SMK TUNKU BESAR BURHANUDDIN 71550 SERI MENANTI, N. SEMBILAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 2010

More information

1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei jam 2

1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei jam 2 1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei 2014 1 2 jam 2 MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN LIMA TAHUN 2014 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 MATEMATIK KERTAS 2 Dua jam tiga

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP / 1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP / 1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 / PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 ( SET 1 ) 1 4

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 ( SET 1 ) 1 4 1 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014 BTPN PAHANG SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 ( SET 1 ) 1 4 1 jam Satu jam lima belas minit

More information

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1 Matematik Kertas 2 NAMA : 2015 1 TINGKATAN : 2 jam 2 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MATEMATIK TINGKATAN LIMA Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit Bahagian Pemeriksa

More information

MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK

MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK Nama :. Kelas : SULIT Matematik Kertas 2 September 2007 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

MODUL PENILAIAN PERCUBAAN PMR 2012 MATEMATIK

MODUL PENILAIAN PERCUBAAN PMR 2012 MATEMATIK SULIT 1 Matematik Kertas 1 OGOS 01 1 ¼ jam MAJLIS PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL PENILAIAN PERCUBAAN PMR 01 MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

144911 Matematics Kertas 1 OgosISept 2008 I %Jam JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN 5 2008 MATEMATICS Kertas 1 Satu jam lima belas minit - JANGAN BUKA KERTAS SOALAN IN1

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 Ogos 2014 1 ¼ Jam http://cikguadura.wordpress.com/ BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009 SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 September 009 1¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 1449/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 009 1 4 4 9 1 MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

More information

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 2014 MATEMATIK Dua jam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 2014 MATEMATIK Dua jam 1 NAMA: KELAS: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 014 MATEMATIK Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan Untuk Kegunaan Pemeriksa

More information

INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A : 75 MARKS BAHAGIAN A : 75 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi TIGA (3) soalan berstruktur. Jawab

More information

BAHAN KECEMERLANGAN SPM (BK 7) TAHUN 2016

BAHAN KECEMERLANGAN SPM (BK 7) TAHUN 2016 1449/2 Matematik Nama :...... Tingkatan :... Kertas 2 Okt/Sep 2016 1 2 jam 2 BAHAN KECEMERLANGAN (BK 7) TAHUN 2016 MATEMATIK Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 ( Set 1 ) 2 2

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 ( Set 1 ) 2 2 SULIT NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2017 PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 ( Set 1 ) 2 2 1 jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

Section A. [52 marks] Answer all questions in this section. 1 On the graph in the answer space, shade the region which satisfy the three

Section A. [52 marks] Answer all questions in this section. 1 On the graph in the answer space, shade the region which satisfy the three For Examiner s Use SULIT 4 Section A [52 marks] Answer all questions in this section. 1 On the graph in the answer space, shade the region which satisfy the three inequalities 1 y x 5, y x 1 and y < -1.

More information

47/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Nama:... Tingkatan:... JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 47/ PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

SULIT NAMA : TINGKATAN : BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP 010 1449/ SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MATHEMATIK

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas Ogos jam NAMA... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 SULIT 7/ Nama :.... Matematik Tambahan Kertas Tingkatan:.. Sept 008 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2 SULIT NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI SET 2 PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014 PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2 1 jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit

MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit 449/ 449/ Matematik Kertas Ogos 00 ¼ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK Kertas

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Diagram 1 shows the relation between Set R and Set S. Rajah 1 menunjukkan hubungan antara Set R dan Set S. Set S 0 16 1 6 8 Diagram 1 / Rajah 1 Set

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN

More information

ANGKA GILIRAN : TINGKATAN 5 :... PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN. 1449/2 MATEMATIK Kertas 2

ANGKA GILIRAN : TINGKATAN 5 :... PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN. 1449/2 MATEMATIK Kertas 2 1 1449/ NAMA :.. ANGKA GILIRAN : TINGKATAN 5 :... PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 013 1449/ MATEMATIK Kertas

More information

SULIT Nama :.. Tingkatan :. 47/ Matematik Tambahan Kertas, Sept. 00 Jam Percubaan SPM. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.. Soalan dalam

More information

SULIT /2 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

SULIT /2 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) SULIT 1 1449/2 NAMA:.. TINGKATAN:.. PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 MATEMATIK KERTAS 2 (1449/2) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 1449/ 1449/ Matematik Kertas Mei 008 ½ jam SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK Kertas Dua Jam Tiga Puluh Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas NAMA... KELAS Ogos/September jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN SEKOLAH-SEKOLAH

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com / Name :.... Form :.. MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN TAHUN 0 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) ADDITIONAL MATHEMATICS ( MODULE ) Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SULIT /2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2018 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MATEMATIK KERTAS 2 (1449/2) Dua jam tiga puluh minit

SULIT /2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2018 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MATEMATIK KERTAS 2 (1449/2) Dua jam tiga puluh minit SULIT 1 1449/2 NAMA:.. TINGKATAN:.. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2018 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MATEMATIK KERTAS 2 (1449/2) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI

More information

Question Bank. Chapter 1. Chapter 2. 1 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Question Bank. Chapter 1. Chapter 2. 1 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. Mathematics Form 4 uestion ank uestion ank Chapter 1 1. ound off.4759 to two significant figures. undarkan.4759 kepada dua angka bererti. 2. ound off 21.95 to three significant figures. undarkan 21.95

More information

Section A Bahagian A. [52 marks] [52 markah] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

Section A Bahagian A. [52 marks] [52 markah] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Section A Bahagian A [52 marks] [52 markah] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1. The Venn diagrams in the answer space show sets P, Q and R such that the universal

More information

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA /2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA /2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober Dua jam tiga puluh minit SULIT NAMA : TINGKATAN : PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEGAMAT, JOHOR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA 2009 1449/2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober 2½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

SULIT 1449/2 Matematik Kertas 2 Ogos/September 2007 1449/2 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit 1 4 4 9 2 JANGAN

More information

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 50/1 Matematik Ogos 01 1 ¼ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 01 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 Ogos 2014 1 ¼ Jam http://cikguadura.wordpress.com/ BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN

More information

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2 SULIT NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI SET 1 PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014 PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2 1 jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

SULIT /1 Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1 Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 472/1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Diagram 1 shows a reciprocal graph y f ( x) and two straight lines AB and CD. Point P lies on the graph. Rajah 1 menunjukkan graf salingan y f

More information

SECTION A. Bahagian A [52 marks] [52 marks] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

SECTION A. Bahagian A [52 marks] [52 marks] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini. SECTION A Bahagian A [52 marks] [52 marks] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini. For Examiner s Use 1. The Venn diagram in the answer space shows set X, set Y and

More information

Paper Percubaan Addmath Kelantan 009 Answer all questions. Jawab semua soalan. Diagram shows the relation between set A and set B. Rajah menunjukkan hubungan antara set A dan set B. Set B ( h, 9) (, 9)

More information

MAKTABRENDAHSAINSMARA,MUAR TUGASANMASACUTISEMESTER1,2018

MAKTABRENDAHSAINSMARA,MUAR TUGASANMASACUTISEMESTER1,2018 MAKTABRENDAHSAINSMARA,MUAR TUGASANMASACUTISEMESTER1,018 SUBJEK TINGKATAN : : NAMA : KELAS: 1 Jawab semua soalan Answer all the questions Soalan/Question 1 1a) Bulatkan semua kuasa dua sempurna dalam senarai

More information

MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 2 Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 2 Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT / Matematik Tambahan Kertas Ogos 0 Jam Name :.. m :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN

More information

SULIT 1449/ 1449/ Matematik Kertas Mei 008 ½ jam SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK Kertas Dua Jam Tiga Puluh Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 017 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 (SET 1) 1 4 1 jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

More information

Mathematics Kertas September 00 jam NAME : FORM: PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN

More information

SULIT 7/ 7/ Matematik Tambahan Kertas Ogos 00 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :... PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

MATHEMATICAL FORMULAE RUMUS MATEMATIK The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are commonly used. Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol

More information

SULIT 1449/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SULIT 1449/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 449/ 449/ MATEMATIK Kertas Ogos 0 4 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TINGKATAN 5 0

More information

SULIT 1449/2 1449/2 Mathematics. Kertas soalan ini mengandungi 36 halaman bercetak

SULIT 1449/2 1449/2 Mathematics. Kertas soalan ini mengandungi 36 halaman bercetak SULIT Mathematics Kertas Ogos 013 1 jam Nama Ting: ================================== PEPERIKSAAN PRASPM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 013 MATEMATIK Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 Nama: SULIT Matematik Kertas 2 September 2006 Kelas: 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 MATEMATIK Kertas 2 1 4 4 9 2 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA / Additional Mathematics Kertas Ogos 0 Name :.. Form :.. ¼ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

Nama :... Kelas :... SULIT Matematik Kertas 2 September 2007 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK 1 4 4 9 Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit 2 JANGAN

More information

Form 1 Mid year. 2 Find the value of each of the following. Cari nilai bagi setiap yang berikut. (a)

Form 1 Mid year. 2 Find the value of each of the following. Cari nilai bagi setiap yang berikut. (a) Form 1 Mid year 1 (a) Write 207 981 in words. Tuliskan 207 981 dalam perkataaan. (b) Round off 207 981 to the nearest ten thousand. Bundarkan 207 981 kepada puluh ribu yang terdekat. 6 Find the highest

More information

SULIT /2. Section A Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /2. Section A Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 3472/2 Section A Bahagian A [40 marks / 40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Solve the simultaneous equations Selesaikan persamaan serentak x 2y =7, xy x = 9y Give your answer

More information