SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 2014 MATEMATIK Dua jam

Size: px
Start display at page:

Download "SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 2014 MATEMATIK Dua jam"

Transcription

1 1 NAMA: KELAS: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MIHARJA KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN DUA 014 MATEMATIK Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan Untuk Kegunaan Pemeriksa Nama Pemeriksa : Markah 1. Kertas soalan ini mengandungi Soalan Penuh Markah Diperoleh 10 soalan. Jawab SEMUA soalan Tulis nama dan kelas anda 10 di ruang yang disediakan Tulis Jawapan anda di ruang 4 10 jawapan yang disediakan dalam 5 10 kertas soalan ini Serahkan kertas soalan ini kepada 7 10 pengawas peperiksaan pada akhir 8 10 peperiksaan Jumlah 100 Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak

2 RUMUS MATEMATIK MATHEMATICAL FORMULAE : Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan. The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are commonly used. PERKAITAN / RELATIONS 1 Jarak / Distance = ( x y x1 ) ( y 1) x Titik tengah/ Midpoint (x, y) = 1 x y, 1 y 3 Purata laju = Jarak yang dilalui masa yang diambil Average speed = distance travelled time taken 4 Min = hasil tambah nilai data bilangan data Mean = sumof data number of data 5 Teorem pithagoras c a b Pythagoras Theorem c a b BENTUK DAN RUANG / SHAPES AND SPACE 1 Luas segiempat tepat = panjang lebar Area of rectangle = length width Luas segitiga = 1 tapak tinggi Area of triangle = 1 base height 3 Luas segiempat selari = tapak tinggi Area of parallelogram = base height

3 3 4 Luas trapezium = 1 hasil tambah dua sisi selari tinggi Area of trapezium = 1 sum of parallel sides height 5 Lilitan bulatan d r Circumference of circle d r 6 Luas bulatan Area of circle r r 7 Luas permukaan melengkung silinder jt Curved surface area of cylinder rh 8 Luas permukaan sfera Surface area of sphere 4 r 4 r 9 Isipadu prisma tegak = luas keratan rentas panjang Volume of right prism cross sectional area length 10 Isipadu kuboid = panjang lebar tinggi Volume of cuboids length width height 11 panjang lengkok sudut pusat lilitan bulatan 360 arc length circumference of circle angle subtended at centre Luas sektor sudut pusat Luas bulatan 360 area of sec tor angle subtended at centre area of circle 360

4 4 1. (a) Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor. P -4 0 Q 8 10 R Rajah 1 Tentukan nilai P, Q dan R. P: Q: R: [ 3 markah] (b) Selesaikan setiap yang berikut: Jawapan : [ 4 markah] (c) Padankan dengan nilai yang betul bagi digit 9 dalam setiap nombor yang berikut [ 3 markah] (iii)

5 5. (a) Nyatakan pecahan yang diwakili oleh bahagian berikut (iii) (b) Selesaikan setiap yang berikut Hitung Nyatakan jawapan dalam g [ 3 markah] Tukarkan 415 saat kepada minit dan saat (c) Padakan setiap pecahan dengan nombor perpuluhan yang diberi [ 4 markah] 0.13 (iii) 1.3

6 6 3. (a) Cari nilai bagi ( ) dan berikan jawapan anda dalam perpuluhan. [ 3 markah] (b) Hitung setiap yang berikut [ 4 markah] (c) Tulis pembolehubah dalam setiap sebutan algebra yang berikut. : : (iii) : 4. (a) Tentukan nisbah yang setara dengan. Bulatkan jawapan anda. 6 : 9 1 : 15 0 : 30 [ 3 markah] [ 3 markah]

7 7 (b) Rajah 4 menunjukkan sisi empat PQRS Rajah 4 Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina Rajah 4 mengikut ukuran yang diberikan. Mula dengan garis lurus QR yang disediakan di ruangan jawapan Berdasarkan rajah yg dibina di (c), ukur panjang PS dalam cm.. Q R PS = [4 markah] (c) Dalam sebuah segitiga sama kaki PQR, cm dam cm. Jika, cari perimeter dalam cm segi tig PQR

8 8 5. (a) Cari nilai bagi setiap yang berikut: (iii) (b) Rajah di bawah menunjukkan satu ungkapan p q q Permudahkan ungakapan tersebut. Jika dan cari nilai bagi ungkapan itu Jawapan : [4 markah] (c) Bulatkan sebutan serupa bagi Jawapan : rst rst sr rst s 6. (a) Isikan petak kosong yang berikut dengan symbol atau (iii)

9 9 (b) Selesaikan persamaan linear yang berikut [4 markah] (c) Sejumlah wang dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut nisbah terbesar dengan bahagian terkecil ialah RM36. Cari jumlah nilai wang itu. Beza antara bahagian 7. (a) Dalam rajah 7, AEC dan BCD ialah garis lurus. Cari nilai x Rajah 7

10 10 (b) Bina lokus yang berikut: Suatu titik P bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak cm dari titik tetap F Suatu titik Q yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari dua gari bersilang DE dan DF D E F [4 markah] (c) Tandakan koordinat berikut pada satah Cartes (iii) )

11 11 8. (a) Pada ruang jawapan, label bahagian-bahagian bulatan dengan menggunakan perkataan yang diberikan Lilitan Jejari Pusat (iii) (b) Cari luas dan lilitan bulatan di bawah [4 markah] Luas: Lilitan: (c) Tentukan sama ada setiap bentuk yang berikut ialah sebuah bulatan atau bukan. [ 3 markah ].. (iii).

12 1 9. (a) Dalam setiap rajah di ruang jawapan, H ialah imej bagi G di bawah suatu pantulan. Lukis paksi pantulan itu. [ 3 markah ] (iii) (b) Namakan pepejal yang di wakili oleh bentangan yang berikut berdasarkan pilihan jawapan yang diberi Silinder Kon Prisma Piramid [ 4 markah ] (iii) (iv)

13 13 (c) Rajah 9 menunjukkan sebuah pepejal gubahan yang terdiri daripada dua buah kon yang sama. Rajah 9 Cari jumlah luas permukaan, dalam cm, pepejal itu. [ 3 markah ] 10. (a) Nyatakan sama ada data yang berikut boleh dikumpul menggunakan kaedah mengira atau megukur. Jawapan : (iii) Pengumpulan data Bilangan guru lelaki di sebuah sekolah Jisim murid dalam sebuah kelas Bilangan rumah di dalam Taman Mewah Kaedah (b) Berdasarkan data dibawah, lengkapkan jadual kekerapan di ruang jawapan Skor

14 14 Kekerapan Jadual di bawah menunjukkan skor yang diperoleh 5 orang peserta dalam suatu pertandingan. Skor Kekerapan 3 x 3 7 Cari nilai x Jawapan : [4 markah] (c) Carta palang menunjukkan bilangan hari hujan di sebuah Bandar bagi lima bulan Bulan yang manakah mempunyai bilangan hari hujan yang paling kurang. Cari peratusan bilagan hari hujan pada bulan Mei. Jawapan : Disediakan oleh KERTAS SOALAN TAMATSEMOGA BERJAYA Disemak Oleh Disahkan oleh Cik Nur Amaliana Binti Othman Guru Matematik

15 15

1449/2 Mathematics Kertas 2 Mei 2010 1 2 jam 2 NAMA : TINGKATAN : UNIT PEPERIKSAAN & PENILAIAN SMK TUNKU BESAR BURHANUDDIN 71550 SERI MENANTI, N. SEMBILAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 2010

More information

[Lihat sebelah 50/2 SULIT

[Lihat sebelah 50/2 SULIT SULIT 5 50/ For Examiner s Use [Lihat sebelah 50/ SULIT For examiner s use SULIT 6 50/ Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Calculate the value of 15 4. Hitung nilai bagi 15 4. [ marks] [ markah]

More information

PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012

PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 NAMA : KELAS : NO KAD PENGENALAN : ANGKA GILIRAN :- SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAPIT PERCUBAAN KEDUA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 01 MATHEMATICS KERTAS OGOS 01 1 JAM 45 MINIT Satu jam empat puluh lima minit

More information

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest number?

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest number? 1. (i) Berikut adalah lima kad nombor. Below are five number cards. 6-3 9 2 0 Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dan nombor terkecil? Find the sum of two cards with the largest and the smallest

More information

7/ SULIT 7/ Matematik NAMA. Tambahan Kertas KELAS. Ogos 00 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEMENANJUNG MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam JANGAN

More information

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA

SULIT 3472/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA SULIT 7/ Nama:.... 7/ Matematik Tambahan Kertas September 0 Jam Tingkatan:.... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA 0 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei jam 2

1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei jam 2 1449/2 NAMA :... Matematik TINGKATAN :... Kertas 2 Mei 2014 1 2 jam 2 MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN LIMA TAHUN 2014 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 MATEMATIK KERTAS 2 Dua jam tiga

More information

SOALAN 1: (a) Tentukan nilai P, Q dan R. Determine the value of P, Q and R. - 8 P Q 0 R 6. Jawapan/ Answer: [3 markah]

SOALAN 1: (a) Tentukan nilai P, Q dan R. Determine the value of P, Q and R. - 8 P Q 0 R 6. Jawapan/ Answer: [3 markah] Arahan: Kertas soalan ini mengandungi soalan subjektif dan soalan objektif. Jawab semua soalan. This question paper contains subjectives and objectives questions. Answer all of the questions. SOALAN 1:

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 Nama: Kelas: SULIT 72/1 Matematik Tambahan Kertas 1 September 2006 2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 72/1 7 2 1 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam JANGAN

More information

SULIT 3472/1. Nama:.. Tingkatan: 3472/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009

SULIT 3472/1. Nama:.. Tingkatan: 3472/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 2009 SULIT 347/1 Nama:.. Tingkatan: 347/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas 1 ANGKA GILIRAN 009 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 009 MATEMATIK

More information

MODUL PENILAIAN PERCUBAAN PMR 2012 MATEMATIK

MODUL PENILAIAN PERCUBAAN PMR 2012 MATEMATIK SULIT 1 Matematik Kertas 1 OGOS 01 1 ¼ jam MAJLIS PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL PENILAIAN PERCUBAAN PMR 01 MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 1449/ 1449/ Matematik Kertas Mei 008 ½ jam SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK Kertas Dua Jam Tiga Puluh Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 ADDITIONAL MATHEMATICS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 ADDITIONAL MATHEMATICS Name : 0 Form :. SMKA NAIM LILBANAT 550 KOTA BHARU KELANTAN. SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 0 ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas Jam 7/ Jam Arahan:. Kertas soalan ini mengandungi 5 Soalan..

More information

MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK

MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK Nama :. Kelas : SULIT Matematik Kertas 2 September 2007 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

MAKTABRENDAHSAINSMARA,MUAR TUGASANMASACUTISEMESTER1,2018

MAKTABRENDAHSAINSMARA,MUAR TUGASANMASACUTISEMESTER1,2018 MAKTABRENDAHSAINSMARA,MUAR TUGASANMASACUTISEMESTER1,018 SUBJEK TINGKATAN : : NAMA : KELAS: 1 Jawab semua soalan Answer all the questions Soalan/Question 1 1a) Bulatkan semua kuasa dua sempurna dalam senarai

More information

Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] f(x)

Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] f(x) 1 Diagram 1 shows the linear functions f. Rajah 1 menunjukkan fungsi linear f. Answer all questions Jawab semua soalan [80 marks] [80 markah] x 7 7 Set P f(x) 9 9 Set Q Diagram 1 Rajah 1 1 2 (a) State

More information

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA /2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA /2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober Dua jam tiga puluh minit SULIT NAMA : TINGKATAN : PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEGAMAT, JOHOR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA 2009 1449/2 TINGKATAN EMPAT MATHEMATICS Kertas 2 Oktober 2½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2 SULIT NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI SET 2 PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014 PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2 1 jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

SULIT 1449/ 1449/ Matematik Kertas Mei 008 ½ jam SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 008 MATEMATIK Kertas Dua Jam Tiga Puluh Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

ANGKA GILIRAN : TINGKATAN 5 :... PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN. 1449/2 MATEMATIK Kertas 2

ANGKA GILIRAN : TINGKATAN 5 :... PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN. 1449/2 MATEMATIK Kertas 2 1 1449/ NAMA :.. ANGKA GILIRAN : TINGKATAN 5 :... PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 013 1449/ MATEMATIK Kertas

More information

Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions.

Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions. . Arahan : Jawab semua soalan. Instructions: Answer all questions. 1 In Diagram 1, set B shows the images of certain elements of set A. State the type of relation between set A and set B. Using the function

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com Nama : LOGA SEKOLAH Tingkatan: UNIT PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MALIM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 7/ MATEMATIK TAMBAHAN Kertas September jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

More information

SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 ( Set 1 ) 2 2

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 ( Set 1 ) 2 2 SULIT NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2017 PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 ( Set 1 ) 2 2 1 jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

SULIT /2 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

SULIT /2 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) SULIT 1 1449/2 NAMA:.. TINGKATAN:.. PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 MATEMATIK KERTAS 2 (1449/2) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

More information

SULIT 347/1 Nama:.. Tingkatan: 347/1 NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas 1 ANGKA GILIRAN 008 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 008 MATEMATIK

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. The following information refers to the sets P and Q. Mak lumat berik ut adalah berk aitan dengan set P dan set Q. P {, 5, 7} Q {5, 7, 8, 0, } Based

More information

Section A / Bahagian A. [ 52 marks / 52 markah ]

Section A / Bahagian A. [ 52 marks / 52 markah ] Section A / Bahagian A [ 52 marks / 52 markah ] Answer all the question in this section / Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1. Each of the following Venn diagrams shows sets P, Q and R. On a separate

More information

SULIT 47/ Nama:.. Tingkatan: 47/ NO. KAD PENGENALAN Matematik Tambahan Kertas ANGKA GILIRAN 008 September jam JABATAN PELAJARAN SELANGOR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 008 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

SULIT 3472/1. DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN

SULIT 3472/1. DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN 7/ Nama :.. Tingkatan :.. 7/ Matematik Tambahan JABATAN PELAJARAN KELANTAN Tingkatan 5 DENGAN KERJASAMA Ogos/September PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA 00 SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA Jam CAWANGAN

More information

SULIT 1449/2 Matematik Kertas 2 Ogos/September 2007 1449/2 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit 1 4 4 9 2 JANGAN

More information

MATHEMATICAL FORMULAE RUMUS MATEMATIK The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are commonly used. Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol

More information

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1 Matematik Kertas 2 NAMA : 2015 1 TINGKATAN : 2 jam 2 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK MOCK TEST 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MATEMATIK TINGKATAN LIMA Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit Bahagian Pemeriksa

More information

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA

SMS MUZAFFAR SYAH, MELAKA MOZ@C SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 September 2008 1 4 1 jam SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

Form 1 Mid year. 2 Find the value of each of the following. Cari nilai bagi setiap yang berikut. (a)

Form 1 Mid year. 2 Find the value of each of the following. Cari nilai bagi setiap yang berikut. (a) Form 1 Mid year 1 (a) Write 207 981 in words. Tuliskan 207 981 dalam perkataaan. (b) Round off 207 981 to the nearest ten thousand. Bundarkan 207 981 kepada puluh ribu yang terdekat. 6 Find the highest

More information

INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A : 75 MARKS BAHAGIAN A : 75 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of THREE (3) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi TIGA (3) soalan berstruktur. Jawab

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 SULIT 7/ Nama :.... Matematik Tambahan Kertas Tingkatan:.. Sept 008 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

Paper Percubaan Addmath Kelantan 009 Answer all questions. Jawab semua soalan. Diagram shows the relation between set A and set B. Rajah menunjukkan hubungan antara set A dan set B. Set B ( h, 9) (, 9)

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 MATEMATIK TAMBAHAN. Kertas 1. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 7/ Matematik Tambahan Kertas Sept 0 jam Nama : Tingkatan: PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 0 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. This question paper consists

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 TERHAD Matematik Ujian Bertulis Ogos 2015 2 Jam 50 / Matematik BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN

More information

SULIT 3472/1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT 3472/1. Answer all questions. Jawab semua soalan. 7/ Answer all questions. Jawab semua soalan. y p - k Diagram / Rajah Diagram shows the graph of the function g() = +, for the domain. Rajah menunjukkan graf bagi fungsi g() = +, untuk domain. State / Nyatakan

More information

Matematik Tambahan Kertas September JABATAN PELAJARAN SELANGOR 009 1 jam PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SAINS DAN MATEMATIK 009 ` MATEMATIK TAMBAHAN Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

Nama :... Kelas :... SULIT Matematik Kertas 2 September 2007 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 MATEMATIK 1 4 4 9 Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit 2 JANGAN

More information

SULIT NAMA : TINGKATAN : BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP 010 1449/ SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MATHEMATIK

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 1 NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 (SET ) 1¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

More information

SULIT Matematik Kertas September 009 ¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 009 4 4 9 MATEMATIK Kertas Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas Ogos jam NAMA... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN

More information

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2

PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2 SULIT NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI SET 1 PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014 PRAKTIS BESTARI 1449/2 MATHEMATICS Kertas 2 2 2 1 jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

More information

SULIT 1449/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SULIT 1449/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 449/ 449/ MATEMATIK Kertas Ogos 0 4 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TINGKATAN 5 0

More information

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007

SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007 1449/2 Matematik Kertas 2 Mei 2007 1 2 jam 2 NAMA : TINGKATAN : 1449/2 SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2007 MATEMATIK

More information

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3472/1. MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam. Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT / / Matematik Tambahan Kertas NAMA... KELAS Ogos/September jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN ================================== PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN SEKOLAH-SEKOLAH

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6 MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 6 1 Round off 34. 376 correct to three significant figures. Bundarkan 34. 376 betul kepada tiga angka bererti. A 34. 3 B 34. 4 C 34. 38 D 34. 40 2 Express 395 000 in the

More information

MODUL CEMERLANG PT SET 3

MODUL CEMERLANG PT SET 3 MODUL CEMERLANG PT3 2016 SET 3 2 Jam ARAHAN : 1. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan Untuk Kegunaan Pemeriksa Nama Pemeriksa : 2. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1 MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 1 1. Which of the following numbers is expressed in standard form? Antara nombor yang berikut, manakah adalah diungkapkan dalam bentuk piawai? A 14.6 10 2 C 1.17 10 4 B

More information

SULIT /2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2018 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MATEMATIK KERTAS 2 (1449/2) Dua jam tiga puluh minit

SULIT /2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2018 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MATEMATIK KERTAS 2 (1449/2) Dua jam tiga puluh minit SULIT 1 1449/2 NAMA:.. TINGKATAN:.. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2018 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MATEMATIK KERTAS 2 (1449/2) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI

More information

Section A. [52 marks] Answer all questions in this section. 1 On the graph in the answer space, shade the region which satisfy the three

Section A. [52 marks] Answer all questions in this section. 1 On the graph in the answer space, shade the region which satisfy the three For Examiner s Use SULIT 4 Section A [52 marks] Answer all questions in this section. 1 On the graph in the answer space, shade the region which satisfy the three inequalities 1 y x 5, y x 1 and y < -1.

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 Nama: SULIT Matematik Kertas 2 September 2006 Kelas: 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 MATEMATIK Kertas 2 1 4 4 9 2 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009 SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 September 009 1¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 1449/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 009 1 4 4 9 1 MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 SULIT 449/ Matematik Kertas Ogos/September 00 ¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 449/ PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK Kertas 4 4 9 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak SULIT 1 4531/3 4531/3 Fizik Kertas 3 Mei 2007 1 ½ jam SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 2007 FIZIK Kertas 3 Satu jam tiga puluh minit

More information

Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian

Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian Nama Sekolah / School Name Test Name / Nama Ujian Paper 1 Kertas 1 Time: 1 hour 15 minutes Masa: 1 jam 15 minit This paper consists of 40 questions. nswer all questions. Every question is followed by four

More information

1449/1 [Lihat halaman sebelah SULIT

1449/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 5 1. Round off 21.627 correct to three significant figures. Bundarkan 21.627 betul kepada tiga angka bererti. A 21.6 B 21.63 C 21.62 D 21.620 2. Express 0.00007489 in standard form. Ungkapkan 0.00007489

More information

SULIT 7/ 7/ Matematik Tambahan Kertas Ogos 00 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA :... TINGKATAN :... PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

More information

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1. Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 7/1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Diagram 1 shows the relation between Set R and Set S. Rajah 1 menunjukkan hubungan antara Set R dan Set S. Set S 0 16 1 6 8 Diagram 1 / Rajah 1 Set

More information

SULIT Nama :.. Tingkatan :. 47/ Matematik Tambahan Kertas, Sept. 00 Jam Percubaan SPM. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.. Soalan dalam

More information

MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit

MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit 449/ 449/ Matematik Kertas Ogos 00 ¼ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 MATEMATIK Kertas

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 Ogos 2014 1 ¼ Jam http://cikguadura.wordpress.com/ BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN

More information

Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2018: PERCUBAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2018: PERCUBAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 Matematik Ogos 2018 50/Matematik BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2018: PERCUBAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN MATEMATIK Ujian Bertulis

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 ( SET 1 ) 1 4

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 ( SET 1 ) 1 4 1 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014 BTPN PAHANG SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 ( SET 1 ) 1 4 1 jam Satu jam lima belas minit

More information

SECTION A. Bahagian A [52 marks] [52 marks] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

SECTION A. Bahagian A [52 marks] [52 marks] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini. SECTION A Bahagian A [52 marks] [52 marks] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini. For Examiner s Use 1. The Venn diagram in the answer space shows set X, set Y and

More information

PT MATHEMATICS 50 PENILAIAN PRESTASI PT3 UJIAN BERTULIS ARAHAN

PT MATHEMATICS 50 PENILAIAN PRESTASI PT3 UJIAN BERTULIS ARAHAN PT3 2017 PENILAIAN PRESTASI PT3 UJIAN BERTULIS 2 Jam ARAHAN MATHEMATICS 50 1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu. 2. Tuliskan nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan. 3. Jawapan anda

More information

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 50/1 Matematik Ogos 01 1 ¼ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 01 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH

More information

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /1 EXCEL II

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /1 EXCEL II NAMA : KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009 EXCEL II MATHEMATICS OGOS 2009 1 JAM 15 MINIT SATU JAM LIMA BELAS MINIT JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

More information

SULIT 1449/2 1449/2 Mathematics. Kertas soalan ini mengandungi 36 halaman bercetak

SULIT 1449/2 1449/2 Mathematics. Kertas soalan ini mengandungi 36 halaman bercetak SULIT Mathematics Kertas Ogos 013 1 jam Nama Ting: ================================== PEPERIKSAAN PRASPM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 013 MATEMATIK Kertas Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

MGM 531 Euclidean Geometry [Geometri Euklidan]

MGM 531 Euclidean Geometry [Geometri Euklidan] UNIVERSITI SINS MLYSI First Semester Examination cademic Session 2015/2016 January 2016 MGM 531 Euclidean Geometry [Geometri Euklidan] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Matematik Tambahan

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Matematik Tambahan MATEMATIK Tambahan Kertas 2 September 2004 2 1/2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004 Matematik Tambahan Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 Ogos 2014 1 ¼ Jam http://cikguadura.wordpress.com/ BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN

More information

MAJLlS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) NEGERI KEDAH DARUL AMAN

MAJLlS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) NEGERI KEDAH DARUL AMAN MATHEMATICS Kertas 1 Ogos 011 11/4jam 50/1 MAJLlS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) NEGERI KEDAH DARUL AMAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 011 MATHEMATICS KERTAS 1 Satu jam lima

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 5

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 5 MATEMATIK KERTAS (449/) SET 5 Round off 0.007654 correct to three significant figures. Bundarkan 0.007654 betul kepada tiga angka bererti. A 0.007 B 0.008 C 0.00765 D 0.00766 2 Express 68 720 000 in standard

More information

tutormansor.wordpress.com

tutormansor.wordpress.com / Name :.... Form :.. MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN TAHUN 0 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) ADDITIONAL MATHEMATICS ( MODULE ) Kertas Ogos 0 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BIOLOGI KERTAS 3 Satu jam tiga puluh minit

PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BIOLOGI KERTAS 3 Satu jam tiga puluh minit 1 Nama : Tingkatan :.. Biologi 4551/ Sept 2016 1 jam PANITIA BIOLOGI DAERAH SEPANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 BIOLOGI KERTAS Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

More information

MATHEMATICS 1449/2 Kertas 2 Ogos 1 2 jam Dua jam tiga puluh minit 2

MATHEMATICS 1449/2 Kertas 2 Ogos 1 2 jam Dua jam tiga puluh minit 2 SULIT PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 MATHEMATICS 1449/2 Kertas 2 Ogos 1 2 jam Dua jam tiga puluh minit 2 NAMA :.. TINGKATAN :.. JANGAN BUKA KERTAS

More information

BAHAN KECEMERLANGAN SPM (BK 7) TAHUN 2016

BAHAN KECEMERLANGAN SPM (BK 7) TAHUN 2016 1449/2 Matematik Nama :...... Tingkatan :... Kertas 2 Okt/Sep 2016 1 2 jam 2 BAHAN KECEMERLANGAN (BK 7) TAHUN 2016 MATEMATIK Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

More information

Section A/ Bahagian A (40 marks/ 40 Markah) Selesaikan persamaan serentak 4x y x xy 8. Berikan jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan.

Section A/ Bahagian A (40 marks/ 40 Markah) Selesaikan persamaan serentak 4x y x xy 8. Berikan jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan. Section A/ Bahagian A (40 marks/ 40 Markah) Instructions: Answer all the questions from this section. Arahan: Jawab semua soalan di bahagian ini. Solve the simultaneous equations 4x y x xy 8. Give your

More information

SULIT / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September jam Dua jam tiga puluh minit SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A KUCHING PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

More information

NAMA : hours KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 47/ EXCEL ADDITIONAL MATHEMATICS Paper Ogos 0 hours 0 minutes Two hours thirty minutes jam 0 minit Dua jam tiga puluh minit

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 ( SET 1 ) 1 4

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 ( SET 1 ) 1 4 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 04 BTPN PAHANG SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 449/ MATHEMATICS Kertas ( SET ) 4 jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2016 PERCUBAAN PERCUBAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2016 PERCUBAAN PERCUBAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 MATHEMATICS 50 PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2016 PERCUBAAN PERCUBAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 MATHEMATICS Ujian Bertulis Ogos 2016 2 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

More information

47/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN Nama:... Tingkatan:... JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 47/ PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

More information

SOALAN KLON SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1

SOALAN KLON SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 SULIT SOALAN KLON SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 1449/1 MATHEMATICS Kertas 1 Nov./Dis. 1 jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam

More information

SULIT hours NAMA : KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 47/ EXCEL ADDITIONAL MATHEMATICS Paper SEPTEMBER jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP / 1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP / 1 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 Ogos jam Dua jam Name :.. Form :.. BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 0 / PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ADDITIONAL

More information

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 Name :.. Form :.. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 00 / ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas September 00 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

More information

MODUL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN TINGKATAN 3 (PT3) 2014

MODUL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN TINGKATAN 3 (PT3) 2014 Matematik Mei 04 jam NAMA :.... TINGKATAN :.... NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN MODUL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN TINGKATAN (PT) 04 MATEMATIK Dua jam empat JANGAN

More information

SULIT 3472/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI SEMBILAN 2017

SULIT 3472/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI SEMBILAN 2017 SULIT / / Matematik Tambahan Kertas Ogos/September ½ jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SEMBILAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI SEMBILAN 0 MATEMATIK TAMBAHAN

More information

Mathematics Kertas September 00 jam NAME : FORM: PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN

More information

SULIT /1 Answer all questions. Jawab semua soalan.

SULIT /1 Answer all questions. Jawab semua soalan. SULIT 5 472/1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Diagram 1 shows a reciprocal graph y f ( x) and two straight lines AB and CD. Point P lies on the graph. Rajah 1 menunjukkan graf salingan y f

More information

SULIT NAMA : KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 00 7/ EXCEL ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER OGOS 00 Jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. Tuliskan angka

More information

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 9

MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1) SET 9 MTEMTIK KERTS (449/) SET 9 Round off 94 correct to four significant figures. undarkan 94 betul kepada empat angka bererti. 9 94 State.76 in standard form. Natakan.76 dalam bentuk piawai. 7.6-4 7.6-7.6

More information