d& /0' ,/l O npeacrabjrehnr{ nhqopmarlrdlr o flannoe yrpab ilenvre, ynpabjr enufl, 3ApaBOOXpaHeHVrfl, OOJrr{CIOJTKOMOB

Size: px
Start display at page:

Download "d& /0' ,/l O npeacrabjrehnr{ nhqopmarlrdlr o flannoe yrpab ilenvre, ynpabjr enufl, 3ApaBOOXpaHeHVrfl, OOJrr{CIOJTKOMOB"

Transcription

1 r\lllctctbbtcty<kjyc J\ p*l rkpl z y p pz Krr pbpr.rr MrrpJrKM l yrpb lr ypbjr l pbprl Jrr{CJTKMB y p rb r pr kr [r Ml{rprBy pbp prbjrr{ pmrlrlr Jl BKlrr B r r p MlKr {rpr rrrr{r r{ [MJrrr{ B rbrrbl{{ {MM MrrprB pbl yjrkrr Bpyr r rpr 1 r. l 7181r prbr B pk 1 Bp 1 r. B MrprB pbpl yjrrrkr.r lpyr SpM p yrbp rbjrm MrprB pb ylrrkw pyr r 7 rp 1. l 1 (plrr) p$yjlrr p.j rrjrrr{ yr 1 TBpK rdkl rp BKJrrr B r r p M)K{ CrJC pjrrmmy rrrky. llplkrr: l l. lp rllrj Mrrp /l.j.lbrrr rrpl Kl rbrrbyr pr{y l r M /rlr /'

2 prr yrbp rbjr%m MzzrprB p yzrz B.py r l.9.1' 1 z1pr'uz pyjrrr p(zlz..tjrllrlz. yr{l r rbpr{k r1:ryrr. Mr BKJpT{ B r. pz w C r'^ r'rr ( pz ww) lr pr. zl.rzrrz Mp (pz ) (r ) (l) Krrr Mr }CTJCTB.[rZ r lz rz ykt yjr%r Mr Kp. KB. rrrb% pr%sljr B Kp'! prr Jrr' BKJp B r.r plz rr.% lr (p$w) 1 p prr B rrplz p Jr BKJp B.plZ rr ; Tw prr r ' '. / M :r 1 yp% p ry.plz p" rr% * prl pll. ry.prlz pl T% yplz p..rz plr r% ;. prlz \w.rlz p rr% rr prl wr ly.prz r r plz \ B llz.r rplz.%t pr% lj. B rrplz prr \ BKJ B r r.prz MJ Cr pyjlrl prllz.tjl :CT! yl r TBpr'rK CTW:'}l w Z /1CKJTC. rb r. pz MJl 1 p Jr:J Trr MT %TJTB B pyryp rpy prr Jr% r r.r rp%rj.r ryrrbr.rz Mr pr J B Tr; 'By Jr...lZ KryJllSrr r. rl: \ p.rtjrk% pb rp% B p'tjck% pb BJr% J%r %KJrrJ%% rmy Jrlp BryJr% B Kyp J Jlrr p%rbp rbj%r pp B.ylr $MprrrrZ p Jr%% 1;rpr1B BK% B Br lpb:"/.rjll pr r }{]CTpT.1BT pt 7 Mp J% 'BJ C p.rbj%m zprrrz B *.plz % CJC (lzr:;.rr; ) B r. lz r ) ( Jl). wrjr yr.ltj

3 (r ) (lr ) (\ wr) (r)

4 CJ ^ rr J r TT :ly.. ' r ) ( r{ l!!. rygl l T? 9) ll G : > r. r ll 9 8 \ l r ll l r l Ē l rll ll lrl ) T : J Ī T TTō { ( : { ō ) T: r! )!l l( {.) ) ). \ l/. ) C) ) G (.) ( \ ( r_r { S <" )l. l l { U( \ (r) r{ { J 1 l rz { C') 9 \ :^ + 9. { J. ) }( * B! l l p9. k ) C : ()..? Rl :> ''. C! ' { l. < 9 ). _9 $ B l ( ț. () {l (l 9l 9 ( (\l? R l rgl \ 9 S. { G J ] 89 " r ' z{ ) S1 { r ( S \ B '8. ; )! ( ) 1 { { \ () { G ( ( l { r B ) ) 9 )!9 8 \ r 1 { 1 \ 9 { ' * K ) Gl ) { ( ). { 9 \ <' 8.8 ) r r C { G : 9!{ 19 9 S. S r r( ( R B 9. 9 ' C r{!? C ^ }1 : { ( ).S!1 B *r: l ( rl " ; GU < r1 ; z<r r! { B ) l ll 8lR { { l { 1 U ).. ( r ()! ) r >?.. C \ {.) (!.) r ) C { T: : 1 C + rl \ \ C 1 r ) ( 1 1 B r {.l \ ( \

5 l 9.l ) { _ 9R 9 R '!1 r( r>. ll. Cl { ) { ) r( ' ș 9!: 9 ^. \ > r ) RT ) r ) *r. 9.. : r ț lī k T { 9 : )! " CU l.l.<. (r C r< ( ) ) l r.)! ) Gl { )!1 C 8. T 9 '\ ) T ' ) S ' 9 U ( ) { ( 8.Gl { C! l ) 9 l \ 1 ) l< { ) 9 ) ) ' )ll { ' G < ( r!.! () >\ { ( ( \ { ^ C { (.rj1 l> r r: ) \. > r) : 8_ r * () >.{ ) { ) r \) :!" l l l ) l 8l >l Rl ( B * r { { {?) " 8.9. r8 \ ;1 r () ț C 1 1 l T l U \ [$? () r! r '( () l> ' lt{ 1 l { { \ ) () U. ) > { { rc ( ) C ( ). }( { C ) { 1 ( { G C ) r C { C) C 9 C! C ) { ) { G ) {. C r] : ) ) C ( C) { )! l l{ l l+ l l ) ) ) { C! U { rl 1 C l< ( C ( 1 ) 1 1 r \ >\ )! G ) :[r] ) lr rl B B l l l. l + ( l C.l!. 7 r \.l ").l \ $. l. $ l

6 !1 ) ) \. { l R l) < 8 ) B {. { +) B \ S B S 9 9 (') 9.S 9r{!: J * \ r}( ' ( { 9 G G C l l ) ( l G ) " { 8 9 Gl 'r G { )!. [ * ;\ ' p '! $ r ( ṭ (\ > ) ' l C ) l K '17 (\ ) (D r l C R l> '+ { G l > { r? C " l{ ) l C ). "> 9 < lr G. {! >? r( 9 R RS!" \ r r ( \ C) }( { \.l! \ \ ; \ : < C) ) ) 1 r G C) r 1 r S [ '< ry '( 9 * ) B > BR S R 8. $! \l! {!l ll r{l9 r \ 7' { S lz. 9' l :l ;B. ( G {? r r ' C) ) ( { ( T R S 8 r # { G p l C) C) \).. C { { G! ( l { r ) l< ( { G! ) k G : ) G ( { '. (D.) 1 ( ( T1 ''l ( { (U B C ( ( { G l ) ) ) 1 l( ) C ) ) ) U (l ) {) { r C ' \ C >l '. ) ) { r { l 'r \ r ). { ( ) { (! { ) l r { B r { { {.l $ () $ \ $ * \ r l r r \ *. \r) lr) \ \ r ; \ \. \ \ \ r \

7 ) l{!! p {. r l { ) : r 9 8 l ). S ' r C (Dr. *. \ 9U J. { \ 1 C \ ( ) j B. { (1) '< ( S C. ) ) G 'l G ; W 'l { k. l Ī r C rc ) ;r CS ( C l ) ) ) { ( ( { \ () ll \ ( \ B () ) ) 1. ) { " ' $ T B ; )8 'l 9 1 r 9 8.! ( r(r r ' { R \ ( 9 r: r G rr () : r( /) ^ ( ' (l 1 \ ; ) \ ) () rl ) r '.* { ) { J1!1! CD >\ { G p { G { * T \ : r{ >\ l( r l( () 1 () l( ''. l ;r\ \ ). () [ r. U C) 9 (! { r ) { ( C! ) C { r U { (l! C { (D G 1 ) r ) l p r { C ) C 9l r '. ( l1 ) ( { (\ ) ( C.! ( ( G ( ) { ) { l G ) ) ) { C ) { ]. { ( C { ).. { \ { R R { l \ ( ( r!( ) r G G r r p C! ] r ( lrl { >1 l { ) r ) \ \ \ \ \ \ r \ lr) \ \ C + rl \ \

8 C. ( k. G 1 9r B 9 9 '\ ('r k 1 r B {. ( _ G 8r Z ( 9 r 8. (' < r 9. ) r l ) ) { k G R C 8 8 { (r R C'). { 9 9 B (] ( { G. ( rdr :} lr 8" { ll G 8.. G. C ) R 8 ( ) { ) + G 1 r G r! { ) 1 { ( { *. B. C) >\ { C l( {. l { D >r C C R T ) T C. 9 <k. : >\ 9 : Gl S R D ( lr: p { 9 rrk ;1 l () >\ ( G 9 (\l R ( ) l (l { 9 *!1 () ^ >\ 1 1 C }( r) >. r r r T ) r 1 G U T '. ) ). 1 r!( C r.? l( $ ) r! <.! r ; ; B. S r \ () $ R ) r (r* { r< Gl l{ l1 () C { { /] }1 rl B l r {! { (! { C { ) { ).. ) ) l l{ C { G { ) ) ) ș ). [ ( r ( '. ) C r r. { ( r] r( " G G G 1 ( C ( r] { ). { C r l G C) ) C C ) ) C) () ( () \ ) k \ R 1 r. C C ).) C ) { ) r \ { \.; \ $ \ r \ \ \ \ \ \ \. \ \ ō \

9 () 9l r) ( ). l ( >l. ) >r 9 9 (") 8 9!? r. l C () 9 ( C! ) ll ) C (. 9 T < S 9r 9 [$ ) C ) { \ S)! + ) (! \ l < C { G r lr G r ( C l ) C ) B S ) { T ) B (!+ T. :! rr! l. ) : \. () l l ' p RB : { \ ( { ) (/ G { { ( l r l; > l( \ () r r { ( \ C)!l (1) 9!{ r () >\ > R ( }1} D ) \ ) ( l G S :! \ l 9.{ G 1 r r () \ ) 9 R9 R r* { () > ț. { k8 *r r ry { ) r () '. : : { (. C { > r r Tr $j }( r< ( (.) ( B! ) l ) $ G l. G { C C { { ((l ) r ) G { C l< Cl C Cl ( r )S { G l. ( G ) r { (.l ( { ) l (l 9! 1 { C < (.) K 1 { G {!T ) T : '! 1 \//. ) )!1 ((l \ l/ S l r \ \ $ l r.l \ l C\ l \ l.l?).l rl

10 ( ( ) 1 }( ) k.! G r. J j1 < ) ) 1 ( r { { ) ) ) G l l1 R; 9!1. 9 :( :. C T G l r..! C l r G r G B B?8 8 U S B. l () G ) G < U l 1! l ). l j rr B r (D r < CU 1 ) r (. C ll l1 l ( RR r r \ () 1 r { ( C) C) ) r.l ) U R <r T (D ( '! \ * ' ^ r ( ( ) r.r r( ({+ : * 1 1 C? /) j r. 8B!!. R { 9. ( TR \ l( ' D >. \. ' 99 B ^. *$? \ r r () K r ( :' () >\ \ : r (( 'r \ :' D >r > \ '9 B 8 1( { ) ] r < B B C < { ) r ) l< ) ( { ( l ) r ) '. l { { l l r ( { ) ( ) ) { ( ) ) r' B { ( l r ( { ( ll { l { {. {. r] ) _'l G ) C ) ) { ) w.. ll. ( C rl { >1 l l l ) r r \ ) \ l C ( \!. \ \ $ $ $ rr \CJ $ $. r r rl r r \ \ \ r \ r

11 k ) ) r l ( ()! S ) ^ \ S C l_ r r? r 9 r! \. { G ) C k C! 1. T ) 9 8 ) J { { ( G 9) ) l (r) l ) { *) 9! S ). ( ) 1 9 >\[. z!l : lr!. G G! ( rl) 1 ; r G { r [r C ) { >\ ) l rg. { }1 * RU \. l ) ) { 8. 9>l R8. G ) { ;: ( 'R r( U \ ) : r r )! r T \U.!" :> Ē () ( G T \G \ * R r Jp {9 r ). ( C : l( r( R }/ ( C \ 9r!! ) { k ) r ) 1 l \ C) 1 l \ l /)! Blr r rl r9 > T.'. 9 { **r $ 9.!1 Gl {!. :> Gl () C ) { ( { r l l G C U 9 r rr r) < {! ) { '. C T r * ) 7 \ ) \ ) D > { ) ) ) r p C { '. )Tr C { /) C C ) G C ) ) ) l r { C ) ) ) ) ) (r) r! ( { ( < ) ) ) (D r C { C { ( ).! G G () ) lr C G l lr r r l ll *8 T l ( ( ) ) ) C\l > G l ) { \ (r) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ rr) * C* C \ r\ \

12 .. C { ) l R r. C! r 8 r U + ) ' S < r)1 S B ) { l (.) ) ;{ ) }1 ) <. { ( ( R 9 * '> ).> { 9 r!9 *..r * ){ B l r! ( S 8 1 C r1 9 * l G!. {. G 1 l+ ) ) S1 9.: r l 9 * S 9 < r9? l. G?). BR r! B * 9 +! l C r l r ' { r { l () ) ) "!9 R 1 ) ) ( \ r Cll. R r l! () Gl S U 1 ) ( /) ( G 9 lr? l () >^ { ( { C) 1 ' ( ( /) G S 1 B T r { T l. ( ) S > ); ' B 9 1 lk r r( \?{ r! r ( (U { l ) 8 \ { ) ) U 8!.. > B ;r\ \! \ r r( r: 9 r+ () U \ ) \ /) ( { C C ) G ) r ( r G G ).l! l r { ( ( ll! { (.) { ) ) r r ) G G { (l l C ( ) ) ) U l CS l lg ') r! ) { r ( )! ( C. ( r G ) ) { ) l k ( T' ) 'r1!1 r lt{ ( B ( k ). ) ' r) r( 1 '! \ ) { K (?l rl \ C \ \ \.l \ r \ \ \ \ \ ō\ \ \ \ l ' l! {

13 ) l1 8[ B r { l G (. : r9 ; )S { { ). ll{ 9 9 :!1 9U 1 ) C ) ș (}) r r (l /) G p ( C!{ G { B! \ ( l 89 r * rr ^ \ l 1 r C) ) z T * )! ) C G C ) k (' p r { 1 r ( C) C! ) ( { ) ō r l G. : TT! 1> ) G C '89 l G ) r 1 r 9 \ \ 'r!:{ r) 1 )! k \G l l r ) ) ) }(!. B (D r ) r k r r( {. { ) CS r { l ) { { ll!1 ] SD :> r ) k C) C ( ( { * $ \ r{ () >\^ \ G ) ( { ( r r? { { ( (D > >. r l { G T )Sl \ r< ) () C G) G { l. ( ) C C G {. { C lj ). { T l<. C! { ) l ) r r< C ) { { { ) G C. ( l ) r] ) G. C 9 { ll ) rl C { (.) ) r< r pl }1 r( 1 l< l( { r { C.l ( r >l r { r { G r ( \ r 7 U r( C {! (.)! ) C { l ) 9 $.r; \ l l. l l l l r \ l l l \ l l l l l l.l l l l. l l.r; \ l l l \ l l

14 . (9 ) { J 9" ll 9. CU UC r 8. 8 r > ) 9 ) U r S r ( B ) ) 9 ' { ; : ' r / J ) C. $ 9 \ 9 B! ' )S ' C { >\. ) C ) { G ț \ll S l r! r '. ) ) 1. ( G { >l 9 r.{? : }1 >r ) ) k : { ( p ). r ( \ /) r!( 1 ) < ( )! B R 9r. ) ( l! ) l ll C G. 9 ( C. r' r r T r B { lr{ ) G T.{ l1 < rg 1 l { ( /) r ' J \ r* \ r( G U r 9 r+ () Ī lr r rr. 9! :8 1.. \? G B r T rl \! S"" )' {. r ) ' l '{ T r D. 1 )7 p ) Gl! { r { { \ C) ț. ) ) {!( J l( ( 7 { < )! ) ) )! \ r C ) ū { G ( R ) { p { C!( C { J { ( l r( { : C { C l ) ( ) ( r!t'1 CS C ) ) { ) r'l {!( l1 CU l { 1 C 'T'1 { ) { ) { CS r] ( B { { r C C :1 ) { ) ț { C r ) ) l ) l( ) ( (. U \ U C p. ) C.l C.l. l '; l.{ \ (l.l \ " l { l 7) ${.+ l { r r $ \ l $.l {. \l \ l r!

15 ) { 9 )! '1 r 9. 1 ) ḡ (l. ) G (.' 8. { C l. l C!! $ ( 9 T 8. (\l { { > (. G! G!1 \) 9? :> { r { G k (' G 1 ( r{ R ) {} 8 *! T. ) k { ( C) ( ) { B (r\ U { S! 9 G. ) '. S l!) B r *lr S {. )\S C r { G 9 R {.l 1\ 9l > 1 ) r <.. ( r { 9 l R >\ j C (}) { r 9$ { { ) \ l CU kgl C 1 r { C ) C ' 9 ' l 9 U r' 9 rr *r. { G (! " l{_ r rr. :^ ') >.! < ) R ;. C G C) { > ) 1 ) r l ) p' 8. \ \ 1 r () r lḡ.! }( ' * r /) ^ 9.{ < ) ) 9 T. r '9 ll )< ' ) \ C ) r { { ) p! B r ( r ) C Gl { { (( { C ) U ( ) ( r G ) ) G C { ( ( C l )!l lj ). { ( ) {! { ( ) C' C ( ' ) () >\ C ( G G {! l l r { C ( \. l l( : \ \ ) r G ) G?) (l l +(.l.r; \ r l C r \ \ ( \ { \!. \.l \ l \ r \.l \ \ \ { l (j \ l \ l l.l

16 { ) { ( G ( l r B 9. T.\CU :> () S S : r r ) (' ) \ 9) { T 9 C { >\. ) r S. G U!! M r< ) l \! '{ C) (!!) ț (?) r _ '9 G (. { G ) 1 {!' C l G.. Cl )'l \8! () C S. 9 Gr!l T r p \ : : C) ) 1 \ ) {!? ) 1 ) : B? J. 9. CU. C (' G r \ 9l /) ( $ G9 ' l r { p +.G { (' { G ) k r () 9 ( r l R :8 ( 9 B $ ' 1 { < { /) () l r!1? )S B '9! C.rl ) ' rl B rl!! : 88 { ll.'/ 9 r( 8 { \ T 9! :.'.( ) j r C ) ) ) B T ) \ ) r) S1 )S ( >!. ' 9 \/ \ { r B : r 9.lr r {. { { r ll.! { { G (1) { G (D { ) < ) ) l.) { ( ( r! ) l ( (.) [ ( l. 1 ( _ G. l ( r 'r1 (.) l : B \ l ) r ( >l }( ) ( G ) (.1 G ( \ (.) ) r l \ \..l! l $ (! \C l \ \ \ C\l. \.; \ C\ $ \ \ \ \ \ \ G

17 .. \ \ SZ '! l G 1 ' C) { 9. \ 8 ' '/ ) C { { ) { ) r ) ( ( \ \ \ l

Ğ ğ ğ Ğ ğ Öğ ç ğ ö öğ ğ ŞÇ ğ ğ

Ğ ğ ğ Ğ ğ Öğ ç ğ ö öğ ğ ŞÇ ğ ğ Ğ Ü Ü Ü ğ ğ ğ Öğ ş öğ ş ğ öğ ö ö ş ğ ğ ö ğ Ğ ğ ğ Ğ ğ Öğ ç ğ ö öğ ğ ŞÇ ğ ğ l _.j l L., c :, c Ll Ll, c :r. l., }, l : ö,, Lc L.. c l Ll Lr. 0 c (} >,! l LA l l r r l rl c c.r; (Y ; c cy c r! r! \. L : Ll.,

More information

(ril"s::lli '*Y, ,dr4{n. w.j. ",;:ii:{..._, I i,ai I. AOEP'IIICKOTO MyHI4TIUIIA.JTbHO O PAI,rOrrA nepmckoto KpA.fl TIOCTAHOBJTEHPIE

(rils::lli '*Y, ,dr4{n. w.j. ,;:ii:{..._, I i,ai I. AOEP'IIICKOTO MyHI4TIUIIA.JTbHO O PAI,rOrrA nepmckoto KpA.fl TIOCTAHOBJTEHPIE '*Y w.j TOCTOBJTEPE.MCTPU{ OEP'CKOTO MyTU.JTbO O PrOrr EPMCKOTO Kp.fl 26.02.20t3 e387 -l fo uecet Meellf [epe.rer 3eMeJrbbr ycrkb rrperr3ebr r pecrbjreg MferbM cembfl Mr ytbeprme r ctbjrerrem MrcTpr r

More information

I-1. rei. o & A ;l{ o v(l) o t. e 6rf, \o. afl. 6rt {'il l'i. S o S S. l"l. \o a S lrh S \ S s l'l {a ra \o r' tn $ ra S \ S SG{ $ao. \ S l"l. \ (?

I-1. rei. o & A ;l{ o v(l) o t. e 6rf, \o. afl. 6rt {'il l'i. S o S S. ll. \o a S lrh S \ S s l'l {a ra \o r' tn $ ra S \ S SG{ $ao. \ S ll. \ (? >. 1! = * l >'r : ^, : - fr). ;1,!/!i ;(?= f: r*. fl J :!= J; J- >. Vf i - ) CJ ) ṯ,- ( r k : ( l i ( l 9 ) ( ;l fr i) rf,? l i =r, [l CB i.l.!.) -i l.l l.!. * (.1 (..i -.1.! r ).!,l l.r l ( i b i i '9,

More information

r*tt7v Progress, Ibe Ur)ft>ersal LaWof J^atare; Th>oagbt, fbe 3olA>er)t of Jier Problems. CHICAGO, SEPTEMBER MRS. ADA FOYE.

r*tt7v Progress, Ibe Ur)ft>ersal LaWof J^atare; Th>oagbt, fbe 3olA>er)t of Jier Problems. CHICAGO, SEPTEMBER MRS. ADA FOYE. 7v P U)> L ^; > 3>) P L' PBR 3 892 45 p p p j j pp p j ^ pp p k k k k pp v k! k k p k p p B pp P k p v p : p ' P Bk z v z k p p v v k : ] 9 p p j v p v p xp v v p ^ 8 ; p p p : : x k p pp k p k v k 20

More information

7. pl. '2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2OL3 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia

7. pl. '2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2OL3 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia KPUTUS RKTR UVRSTS G R 4 2 / U.P/ SK/UKR 20 7 TTG KR KK UVRSTS G TU KK 27 / 20 8 RKTR UVRSTS G, ib i T/Q l\u{rr 'T v T KU. bw r b sr wu ls ii jr i uls/sl i u Uivrsis Gj, rlu Klr i uivrsis Gj Tu i 27 l2l8;

More information

H NT Z N RT L 0 4 n f lt r h v d lt n r n, h p l," "Fl d nd fl d " ( n l d n l tr l t nt r t t n t nt t nt n fr n nl, th t l n r tr t nt. r d n f d rd n t th nd r nt r d t n th t th n r lth h v b n f

More information

i;\-'i frz q > R>? >tr E*+ [S I z> N g> F 'x sa :r> >,9 T F >= = = I Y E H H>tr iir- g-i I * s I!,i --' - = a trx - H tnz rqx o >.F g< s Ire tr () -s

i;\-'i frz q > R>? >tr E*+ [S I z> N g> F 'x sa :r> >,9 T F >= = = I Y E H H>tr iir- g-i I * s I!,i --' - = a trx - H tnz rqx o >.F g< s Ire tr () -s 5 C /? >9 T > ; '. ; J ' ' J. \ ;\' \.> ). L; c\ u ( (J ) \ 1 ) : C ) (... >\ > 9 e!) T C). '1!\ /_ \ '\ ' > 9 C > 9.' \( T Z > 9 > 5 P + 9 9 ) :> : + (. \ z : ) z cf C : u 9 ( :!z! Z c (! $ f 1 :.1 f.

More information

B coorbercrbvu c flopx4rcorvr npobeaehnfl focyaapcrneusofr uroroeofr alreerarjvrvr iro o6pasonarejrbhbrm nporpammam. cpeahero o6nlelo o6pasonauua,

B coorbercrbvu c flopx4rcorvr npobeaehnfl focyaapcrneusofr uroroeofr alreerarjvrvr iro o6pasonarejrbhbrm nporpammam. cpeahero o6nlelo o6pasonauua, MTPCTPCTB PBTVl W [PTK^ Y{ PMCKT KPl D 09.0.0 C?l09 Slllel{ Mec pe"ctpllu Mec KMel C pey'bttm u'l'b cell u.xce l. yuuxcl BbycK{KB pllbx e l eppup_uu epx Kpl B 0 0[8 y'eu y B cbecbu c lpxc pbeel cypceu

More information

q-..1 c.. 6' .-t i.] ]J rl trn (dl q-..1 Orr --l o(n ._t lr< +J(n tj o CB OQ ._t --l (-) lre "_1 otr o Ctq c,) ..1 .lj '--1 .IJ C] O.u tr_..

q-..1 c.. 6' .-t i.] ]J rl trn (dl q-..1 Orr --l o(n ._t lr< +J(n tj o CB OQ ._t --l (-) lre _1 otr o Ctq c,) ..1 .lj '--1 .IJ C] O.u tr_.. l_-- 5. r.{ q-{.r{ ul 1 rl l P -r ' v -r1-1.r ( q-r ( @- ql N -.r.p.p 0.) (^5] @ Z l l i Z r,l -; ^ CJ (\, -l ọ..,] q r 1] ( -. r._1 p q-r ) (\. _l (._1 \C ' q-l.. q) i.] r - 0r) >.4.-.rr J p r q-r r 0

More information

'NOTAS"CRITICAS PARA UNA TEDRIA DE M BUROCRACIA ESTATAL * Oscar Oszlak

'NOTASCRITICAS PARA UNA TEDRIA DE M BUROCRACIA ESTATAL * Oscar Oszlak OVí "^Ox^ OqAÍ"^ Dcument SD-11 \ 'NOTAS"CRTCAS PARA UNA TEDRA DE M BUROCRACA ESTATAL * Oscr Oszlk * El presente dcument que se reprduce pr us exclusv de ls prtcpntes de curss de Prrms de Cpctcón, se h

More information

PR D NT N n TR T F R 6 pr l 8 Th Pr d nt Th h t H h n t n, D D r r. Pr d nt: n J n r f th r d t r v th tr t d rn z t n pr r f th n t d t t. n

PR D NT N n TR T F R 6 pr l 8 Th Pr d nt Th h t H h n t n, D D r r. Pr d nt: n J n r f th r d t r v th tr t d rn z t n pr r f th n t d t t. n R P RT F TH PR D NT N N TR T F R N V R T F NN T V D 0 0 : R PR P R JT..P.. D 2 PR L 8 8 J PR D NT N n TR T F R 6 pr l 8 Th Pr d nt Th h t H h n t n, D.. 20 00 D r r. Pr d nt: n J n r f th r d t r v th

More information

22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r n. H v v d n f

22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r n. H v v d n f n r t d n 20 2 : 6 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 22 t b r 2, 20 h r, th xp t d bl n nd t fr th b rd r t t. f r r z r t l n l th h r t rl T l t n b rd n n l h d, nd n nh rd f pp t t f r

More information

TRAN S F O R M E R S TRA N SMI S S I O N. SECTION AB Issue 2, March, March,1958, by American Telephone and Telegraph Company

TRAN S F O R M E R S TRA N SMI S S I O N. SECTION AB Issue 2, March, March,1958, by American Telephone and Telegraph Company B B, ch, 9 B h f h c h l f f Bll lh, c chcl l l k l, h, h ch f h f ll ll l f h lh h c ll k f Bll lh, c ck ll ch,9, c lh lh B B c x l l f f f 9 B l f c l f f l 9 f B c, h f c x ch 9 B B h f f fc Bll c f

More information

4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n, h r th ff r d nd

4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n, h r th ff r d nd n r t d n 20 20 0 : 0 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 4 4 N v b r t, 20 xpr n f th ll f th p p l t n p pr d. H ndr d nd th nd f t v L th n n f th pr v n f V ln, r dn nd l r thr n nt pr n,

More information

EX. WOODS 7.37± ACRES (320,826± SQ. FT.) BM# EX. WOODS UNKNOWN RISER 685

EX. WOODS 7.37± ACRES (320,826± SQ. FT.) BM# EX. WOODS UNKNOWN RISER 685 Y RUUR - - Ø R. ( P=. ( " P=. ( " P=. ( " P=. RY -B - Ø R. ( P=. ( P=. ( " P=.. O OUR RY OPY R.. #-. YR PR. R.= PROPRY RO = PROPRY RO OU R L POL R P O BOLL L PPRO LOO O Y R R. L., P. (OU UL O R L POL LOO

More information

n

n p l p bl t n t t f Fl r d, D p rt nt f N t r l R r, D v n f nt r r R r, B r f l. n.24 80 T ll h, Fl. : Fl r d D p rt nt f N t r l R r, B r f l, 86. http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015007497111 r t v n

More information

,.*Hffi;;* SONAI, IUERCANTII,N I,IMITDII REGD- 0FFICE: 105/33, VARDHMAN GotD[N PLNLA,R0AD No.44, pitampura, DELHI *ffigfk"

,.*Hffi;;* SONAI, IUERCANTII,N I,IMITDII REGD- 0FFICE: 105/33, VARDHMAN GotD[N PLNLA,R0AD No.44, pitampura, DELHI *ffigfk $ S, URCT,,MTD RGD 0C: 10/, VRDM G[ LL,R0D.44, ptmpur, DL114 C: l22ldll98l,c0224gb, eb:.nlmernte.m T, Dte: 17h tber, 201 BS Lmted hre ]eejeebhy Ter Dll Street Mumb 41 The Mnger (Ltng) Delh Stk xhnge /1,

More information

Factors Success op Ten Critical T the exactly what wonder may you referenced, being questions different the all With success critical ten top the of l

Factors Success op Ten Critical T the exactly what wonder may you referenced, being questions different the all With success critical ten top the of l Fr Su p T rl T xl r rr, bg r ll Wh u rl p l Fllg ll r lkg plr plr rl r kg: 1 k r r u v P 2 u l r P 3 ) r rl k 4 k rprl 5 6 k prbl lvg hkg rl 7 lxbl F 8 l S v 9 p rh L 0 1 k r T h r S pbl r u rl bv p p

More information

46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l pp n nt n th

46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l pp n nt n th n r t d n 20 0 : T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 46 D b r 4, 20 : p t n f r n b P l h tr p, pl t z r f r n. nd n th t n t d f t n th tr ht r t b f l n t, nd th ff r n b ttl t th r p rf l

More information

ADORO TE DEVOTE (Godhead Here in Hiding) te, stus bat mas, la te. in so non mor Je nunc. la in. tis. ne, su a. tum. tas: tur: tas: or: ni, ne, o:

ADORO TE DEVOTE (Godhead Here in Hiding) te, stus bat mas, la te. in so non mor Je nunc. la in. tis. ne, su a. tum. tas: tur: tas: or: ni, ne, o: R TE EVTE (dhd H Hdg) L / Mld Kbrd gú s v l m sl c m qu gs v nns V n P P rs l mul m d lud 7 súb Fí cón ví f f dó, cru gs,, j l f c r s m l qum t pr qud ct, us: ns,,,, cs, cut r l sns m / m fí hó sn sí

More information

F R ID A Y, M A R C H - 16, 1917 J;, APPOINTMENTS MADE OCEAN GROVE. F ie ld S ecretary Of P re a c h e rs Aid. E le cted L a s t S atu rd ay.

F R ID A Y, M A R C H - 16, 1917 J;, APPOINTMENTS MADE OCEAN GROVE. F ie ld S ecretary Of P re a c h e rs Aid. E le cted L a s t S atu rd ay. Y ll cq l Y R g Y c 6 67 g 5 6 Vl X X V R V R V U UY V RUY RU Y R R U R R ll k g l c c l g l x l c g c ll l c k R l l ll cl l c k g l g l k g c l l l c g x c c g l c l c c l g l l g l l l g c l c c c ll

More information

APPH 4200 Physics of Fluids

APPH 4200 Physics of Fluids APPH 42 Physics of Fluids Problem Solving and Vorticity (Ch. 5) 1.!! Quick Review 2.! Vorticity 3.! Kelvin s Theorem 4.! Examples 1 How to solve fluid problems? (Like those in textbook) Ç"Tt=l I $T1P#(

More information

D t r l f r th n t d t t pr p r d b th t ff f th l t tt n N tr t n nd H n N d, n t d t t n t. n t d t t. h n t n :.. vt. Pr nt. ff.,. http://hdl.handle.net/2027/uiug.30112023368936 P bl D n, l d t z d

More information

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No

Exhibit 2-9/30/15 Invoice Filing Page 1841 of Page 3660 Docket No xhibit 2-9/3/15 Invie Filing Pge 1841 f Pge 366 Dket. 44498 F u v 7? u ' 1 L ffi s xs L. s 91 S'.e q ; t w W yn S. s t = p '1 F? 5! 4 ` p V -', {} f6 3 j v > ; gl. li -. " F LL tfi = g us J 3 y 4 @" V)

More information

Detailed Geographic Boundary Definitions + Methodologies

Detailed Geographic Boundary Definitions + Methodologies Detailed Geographic Boundary Definitions + Methodologies Regional data was estimated by Essential Skills Ontario using the first three characters of the respondent s postal code- termed FSAs (Forward Sortation

More information

Thank You! $20,000+ Anonymous

Thank You! $20,000+ Anonymous T D $20,000+ Ay $10,000+ Fll Fly Cbl T Ew & S Vbl $5,000+ Ay M. & M. T Fll M. Fl H. Hwz D. & M. G A. Ky $2,500+ M. Plp J. Bly, III J & Klly Bzly S T. & My C. Fll Mk & E G R Hy Jy & Ell Jll Fly Ly F Cy

More information

A L A BA M A L A W R E V IE W

A L A BA M A L A W R E V IE W A L A BA M A L A W R E V IE W Volume 52 Fall 2000 Number 1 B E F O R E D I S A B I L I T Y C I V I L R I G HT S : C I V I L W A R P E N S I O N S A N D TH E P O L I T I C S O F D I S A B I L I T Y I N

More information

106 70/140H-8 70/140H-8

106 70/140H-8 70/140H-8 7/H- 6 H 7/H- 7 H ffffff ff ff ff ff ff ff ff ff f f f f f f f f f f f ff f f f H 7/H- 7/H- H φφ φφ φφ φφ! H 1 7/H- 7/H- H 1 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f ff ff ff ff φ φ φ

More information

Robado del Archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova

Robado del Archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova Robado del Archvo del Dr. Antono Raael de la Cova http:www.latnamercanstudes.org/ Muster Roll: 655-858. Under ea.ch COlnl?ny are recorded the nams o the man wth nom.:lton show ng ran.'l< when hare and

More information

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3

35H MPa Hydraulic Cylinder 3.5 MPa Hydraulic Cylinder 35H-3 - - - - ff ff - - - - - - B B BB f f f f f f f 6 96 f f f f f f f 6 f LF LZ f 6 MM f 9 P D RR DD M6 M6 M6 M. M. M. M. M. SL. E 6 6 9 ZB Z EE RC/ RC/ RC/ RC/ RC/ ZM 6 F FP 6 K KK M. M. M. M. M M M M f f

More information

LARf,DO INDEPENDENT SCHOOL DISTR 904 Juarez Ave.. Laredo, Texas Ph. 956 Tax Office. s7.76%

LARf,DO INDEPENDENT SCHOOL DISTR 904 Juarez Ave.. Laredo, Texas Ph. 956 Tax Office. s7.76% T: Shl Br f Truee re nepenen Shl Dr 1702 Hun Sree re, Te 78040 /) rm: Rlb Snhe. RTA.CSTAlW Drer f T Cllen U V De: Deember 17,2014 m ARf,DO DPDT SCHOO DSTR 904 ure Ave.. re, Te 78040. Ph. 95 T Offe CT 273-1800

More information

~,. :'lr. H ~ j. l' ", ...,~l. 0 '" ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,," r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, ."" f'" 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'..

~,. :'lr. H ~ j. l' , ...,~l. 0 ' ~ bl '!; 1'1. :<! f'~.., I,, r: t,... r':l G. t r,. 1'1 [<, . f' 1n. t.1 ~- n I'>' 1:1 , I. <1 ~'.. ,, 'l t (.) :;,/.I I n ri' ' r l ' rt ( n :' (I : d! n t, :?rj I),.. fl.),. f!..,,., til, ID f-i... j I. 't' r' t II!:t () (l r El,, (fl lj J4 ([) f., () :. -,,.,.I :i l:'!, :I J.A.. t,.. p, - ' I I I

More information

Txe Evor-urroN of THE Supneme Belna

Txe Evor-urroN of THE Supneme Belna Tx vrurrn TH Supnm Bln "Th Suprm Bing did n cr [Brrr bu mn rs lirlly crd u f, his vry lif rs drivd frm, h pniliy f h Suprn. Nr ds h vlv mni y is h Suprn hinslf h vry ssnc f vluin. rn h flni sndpin, w cly

More information

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th

4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n tr t d n R th n r t d n 20 2 :24 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 4 8 N v btr 20, 20 th r l f ff nt f l t. r t pl n f r th n tr t n f h h v lr d b n r d t, rd n t h h th t b t f l rd n t f th rld ll b n

More information

Odds find E n d s ENTRIES. and A L T O SOLO. iiik places for many species of liik JMtHSIDKVrS r ITCH I

Odds find E n d s ENTRIES. and A L T O SOLO. iiik places for many species of liik JMtHSIDKVrS r ITCH I LG Bx L G L L FY-F Y LLL G Y 593 JBL F GBB 3 P P P P P B P P P g J g -g ( J z x 000 P gg - F g L g g L YB J 933 g 95 Y LL g g g g- PY L FG LLL F LLX F q F PP06 BG P P P F g 000 g F L 93 PL - L g g G gg

More information

n r t d n :4 T P bl D n, l d t z d th tr t. r pd l

n r t d n :4 T P bl D n, l d t z d   th tr t. r pd l n r t d n 20 20 :4 T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 2 0 x pt n f t v t, f f d, b th n nd th P r n h h, th r h v n t b n p d f r nt r. Th t v v d pr n, h v r, p n th pl v t r, d b p t r b R

More information

Boxing Blends Sub step 2.2 Focus: Beginning, Final, and Digraph Blends

Boxing Blends Sub step 2.2 Focus: Beginning, Final, and Digraph Blends Boxing Blends Sub step 2.2 Focus: Beginning, Final, and Digraph Blends Boxing Blends Game Instructions: (One Player) 1. Use the game board appropriate for your student. Cut out the boxes to where there

More information

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s

176 5 t h Fl oo r. 337 P o ly me r Ma te ri al s A g la di ou s F. L. 462 E l ec tr on ic D ev el op me nt A i ng er A.W.S. 371 C. A. M. A l ex an de r 236 A d mi ni st ra ti on R. H. (M rs ) A n dr ew s P. V. 326 O p ti ca l Tr an sm is si on A p ps

More information

l Agar u-iian diraksanakan seiuai dengair j;;;;i'vu"g sudah ditelapkar (adrval terlampir)

l Agar u-iian diraksanakan seiuai dengair j;;;;i'vug sudah ditelapkar (adrval terlampir) KMTR RST TKLG D PDDK TGG URSTS DLS KULTS TKLG RMS KPUS UD L\,U MS, PDG.6 Telp. 07-84667, we bse gp//f... el sekre@f... rr 8/L. 6.lS DL lpp /06 Lrp - l Pemberh Uj khr Semeser (US Gep Tlr l emk 0/06 Yh Sr...

More information

&!i:,ir. //o _r' $' _ r 'J,, I -.r/41 rrii\lk a. i q! "o. I 1.- a -'.'- \ I ld 't!x!u. r -, 4+J

&!i:,ir. //o _r' $' _ r 'J,, I -.r/41 rrii\lk a. i q! o. I 1.- a -'.'- \ I ld 't!x!u. r -, 4+J r npu$uocrr&k n, tr \sf* r.r f,,-,, dr rj $oo \ol,lrf 3 &r.ntrr KoMn.'r n ().pnsrtrkl r.$ntrr.rpruftr rop. u t. rlr &,R //o _r' $' _ r 'J,, q "o -.r/41 rr\lk. '{+1,"..'41' 1.- -'.'- \ ld 'txu \ l',-4,

More information

The World s Most Effective Midway Traffic Builders!

The World s Most Effective Midway Traffic Builders! Wr v r Br! 1 5 G 2 V 400 V 400 F U V 400 U V JU 10-19 rk Frr 1600 U - 1600 (r r 2000) G, W, r r Fr 5:00p- v r B J & J U r p 1600 rv rb, r r bv p pr pr rqr U W, G, F W U, W, r & Fr: 5p- : & 1p- V 400 F

More information

LOWKLL. MICHIGAN. WKDNKSDAV. JUNK is, IS7I. M ' M r. F. n. v j. 1,(1 W . NATIONAL BANK I I P ' O F L O W E L L.

LOWKLL. MICHIGAN. WKDNKSDAV. JUNK is, IS7I. M ' M r. F. n. v j. 1,(1 W . NATIONAL BANK I I P ' O F L O W E L L. G B L? -- LLL GN N N L \ L BY- B RB & N (» R BRN - 2 R RNG N» _ 8» B - < - B -»q $ 28q \ 2 2 2 8 2 R 2 2 B - B 2 B N q B Y N B (» -» - L ( \ ( \ N N - Q B - - B - / - B - - R B B & LR8 } ( B B G B NR q

More information

WOODS HOLE ROAD

WOODS HOLE ROAD R R B R R C M B, RM, R R B R CP & R, C 477 P U U UC M R MP UR R PR R PR, MUC R PUBC C M R UP RM C R; RM PRPR CP R, C CPR (C) B CP & R, C R RR U R U M M C C CM C M R C B RC P U R CCR R CP R PP U UK CB M

More information

Colby College Catalogue

Colby College Catalogue Colby College Digital Commons @ Colby Colby Catalogues College Archives: Colbiana Collection 1870 Colby College Catalogue 1870-1871 Colby College Follow this and additional works at: http://digitalcommonscolbyedu/catalogs

More information

ilpi4ka3 MuHucrepcrBo o6pasobahufl Huxeropollcnofi o Onacrrl rocyaapctnennofi rrorosofi s2015 ro4y fl? /CI.?G

ilpi4ka3 MuHucrepcrBo o6pasobahufl Huxeropollcnofi o Onacrrl rocyaapctnennofi rrorosofi s2015 ro4y fl? /CI.?G MuucpcB 6psBul uxpllci cl ilpk l? /C.?G ' uxui P' 06 YP [pcjb CCTB qb cypci KMqui KMcc uxpqcci 6cu 015 Y' B cstctb yktm 1 lpxk plbl' 'cypcsuii u "c1 6p:JbbM ppmmll Cp 6[ Sp: ybpx pkm MuucpcTB 6p:ux 1 yk

More information

THE 1,040t h MEETING OF THE BRODIE CLUB The 1,040th meeting of the Brodie Club was held at 7:30 pm on S eptember 21, 2010 in R oom 432 of the Ramsay W

THE 1,040t h MEETING OF THE BRODIE CLUB The 1,040th meeting of the Brodie Club was held at 7:30 pm on S eptember 21, 2010 in R oom 432 of the Ramsay W HE 1,040 EENG OF HE BRODE CLUB 1,040 m B Club l 7:30 pm pmb 21, 2010 R m 432 Rm W Lb Uv. C: Bu Fll : G B m b 27 m mb u. R ll Cll, P: A bm, E. A, R. A, J. Bll, Y. B ll, B, B, Bul, B, C, Cu, Du, A. Fll,

More information

CATALOG. Children s Ministry International CMI. Celebrate the 500th Anniversary of. newly-revised and colorized HEROES of the REFORMATION REFORMATION

CATALOG. Children s Ministry International CMI. Celebrate the 500th Anniversary of. newly-revised and colorized HEROES of the REFORMATION REFORMATION g f M c b cc c k b 0 p () P & R pp p M M M 000 fg pg g cg b c b pp : b g (M ) 0000 00-0000 0-00000 00-00000% v 0000% P M p cg q cg PYM Y p b c ( p),, cck cc p 0 c v bjc f Fg c p p, cck v bk xcg cg RR pp

More information

Colby College Catalogue

Colby College Catalogue Colby College Digital Commons @ Colby Colby Catalogues College Archives: Colbiana Collection 1872 Colby College Catalogue 1872-1873 Colby College Follow this and additional works at: http://digitalcommonscolbyedu/catalogs

More information

^ 4 ^1)<$^ :^t -*^> us: i. ^ v. é-^ f.. ^=2. \ t- "tì. _c^_. !r*^ o r , -UT -B6 T2T. - =s.- ; O- ci. \j-

^ 4 ^1)<$^ :^t -*^> us: i. ^ v. é-^ f.. ^=2. \ t- tì. _c^_. !r*^ o r , -UT -B6 T2T. - =s.- ; O- ci. \j- Q «L j T2T "S = $ W wwwplemlzz cm Lez Pe 4692! "ì c O c 9T UT =2 4 u & S4 4 é B6 j H Fcebk Pl Emlzz egme Yuubegplemlzz Skpe plemlzz 7 424 O S& wwwplemlzz cm Lez Pe 4692 M O ~ x g È «p 2 c & b U L " & K

More information

APPENDIX F WATER USE SUMMARY

APPENDIX F WATER USE SUMMARY APPENDX F WATER USE SUMMARY From Past Projects Town of Norman Wells Water Storage Facltes Exstng Storage Requrements and Tank Volume Requred Fre Flow 492.5 m 3 See Feb 27/9 letter MACA to Norman Wells

More information

4r, o I. >fi. a IE. v atr. ite. a z. a til. o a. o o. 0..c. E lrl .',,# View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.

4r, o I. >fi. a IE. v atr. ite. a z. a til. o a. o o. 0..c. E lrl .',,# View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs. i View husns Crne Speiiins n reecrnespes.m :: :r R: 8 @ il llj v u L u 4r,? >i C) lrl? n R 0&l r'q1 rlr n rrei i 5 n llvvj lv 8 s S llrvvj Sv TT [ > 1 \ l? l:i rg l n - l l. l8 l l 5 l u r l 9? { q i :{r.

More information

Mathematics Extension 1

Mathematics Extension 1 BAULKHAM HILLS HIGH SCHOOL TRIAL 04 YEAR TASK 4 Mathematics Etension General Instructions Reading time 5 minutes Working time 0 minutes Write using black or blue pen Board-approved calculators may be used

More information

Council Forms Bloc For Crnrus Mediation

Council Forms Bloc For Crnrus Mediation G RY Of ; O Of 5 ; B k 7 f - L F 7 96 55 Q * x k k O F B F R R-- Bk j f K k f «* v k f F B - k f O k f J "Oz x f ff - q k R () ff kk f k k O f 5 f - f " v v ' z f k " v " v v z 95 k " Kfv k 963 ff ff f

More information

0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n. R v n n th r

0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n. R v n n th r n r t d n 20 22 0: T P bl D n, l d t z d http:.h th tr t. r pd l 0 t b r 6, 20 t l nf r nt f th l t th t v t f th th lv, ntr t n t th l l l nd d p rt nt th t f ttr t n th p nt t th r f l nd d tr b t n.

More information

Years. Marketing without a plan is like navigating a maze; the solution is unclear.

Years. Marketing without a plan is like navigating a maze; the solution is unclear. F Q 2018 E Mk l lk z; l l Mk El M C C 1995 O Y O S P R j lk q D C Dl Off P W H S P W Sl M Y Pl Cl El M Cl FIRST QUARTER 2018 E El M & D I C/O Jff P RGD S C D M Sl 57 G S Alx ON K0C 1A0 C Tl: 6134821159

More information

Humanistic, and Particularly Classical, Studies as a Preparation for the Law

Humanistic, and Particularly Classical, Studies as a Preparation for the Law University of Michigan Law School University of Michigan Law School Scholarship Repository Articles Faculty Scholarship 1907 Humanistic, and Particularly Classical, Studies as a Preparation for the Law

More information

trawhmmry ffimmf,f;wnt

trawhmmry ffimmf,f;wnt r nsr rwry fff,f;wn My 26, $51 Swe, k "Te Srwberry Cp f e Vr,, c) [ re ers 6 (, r " * f rn ff e # s S,r,* )er*,3n*,.\ ) x 8 2 n v c e 6 r D r, } e ;s 1 :n..< Z r : 66 3 X f; 1r_ X r { j r Z r 1r 3r B s

More information

THE MIDWAY & GAMES GRADE 6 STEM STEP BY STEP POTENTIAL & KINETIC ENERGY MOVE THE CROWDS

THE MIDWAY & GAMES GRADE 6 STEM STEP BY STEP POTENTIAL & KINETIC ENERGY MOVE THE CROWDS THE MIDWAY & GAMES GRADE 6 STEP BY STEP POTENTIAL & KINETIC ENERGY MOVE THE CROWDS & G S S Pl & K E Mv C I l ll l M T x Tx, F S T NERGY! k E? All x Exl M l l Wl k, v k W, M? j I ll xl l k M D M I l k,

More information

Comparison of spectral properties of read, prepared and casual speech in French

Comparison of spectral properties of read, prepared and casual speech in French , "LRC (21)" C, F J-L R 1, M B 2, M -D 1 1 LM-CR UPR 3251, F 2 D. C, T T, J.,...,., :,.. T. (., 28) J, F. U,, MFCC,. T.. W J. -664499, 1-3 J 212 1. T. (., 28) J, F. W. M 2.. T 3.. 4., J. T, 5., F. T F

More information

Сборник 2 fhxn "HeHo, Dolty!" HAL LEONARD D/X/ELAND COMBO PAK 2 Music and Lyric by JERRY HERMÁN Arranged by PAUL SEVERSON CLARNET jy f t / / 6f /* t ü.. r 3 p i

More information

Manufacturing and Supply of Pipe Fittings Seamless & Welded, Forged Flanges & Fittlngs and Machined Components, see annex to certificate.

Manufacturing and Supply of Pipe Fittings Seamless & Welded, Forged Flanges & Fittlngs and Machined Components, see annex to certificate. 'P.P.P ( 6 erli e Ql iyass r ne Sysem r Mnrer Mers " Direive 97 l3lg eriie n. " 01 na!d/q{ 0032 me nd ddress he mnrer. Advned iins Pv. d. Prmr lnds se. Phse, Uni.38, Pelhr Vle, er Vsi Ph, Wesern press

More information

,. *â â > V>V. â ND * 828.

,. *â â > V>V. â ND * 828. BL D,. *â â > V>V Z V L. XX. J N R â J N, 828. LL BL D, D NB R H â ND T. D LL, TR ND, L ND N. * 828. n r t d n 20 2 2 0 : 0 T http: hdl.h ndl.n t 202 dp. 0 02802 68 Th N : l nd r.. N > R, L X. Fn r f,

More information

Dec. 3rd Fall 2012 Dec. 31st Dec. 16th UVC International Jan 6th 2013 Dec. 22nd-Jan 6th VDP Cancun News

Dec. 3rd Fall 2012 Dec. 31st Dec. 16th UVC International Jan 6th 2013 Dec. 22nd-Jan 6th VDP Cancun News Fll 2012 C N P D V Lk Exii Aii Or Bifl Rr! Pri Dk W ri k fr r f rr. Ti iq fr ill fr r ri ir. Ii rlxi ill fl f ir rr r - i i ri r l ll! Or k i l rf fr r r i r x, ri ir i ir l. T i r r Cri r i l ill rr i

More information

Colby College Catalogue

Colby College Catalogue Colby College Digital Commons @ Colby Colby Catalogues College Archives: Colbiana Collection 1866 Colby College Catalogue 1866-1867 Colby College Follow this and additional works at: http://digitalcommons.colby.edu/catalogs

More information

LA PRISE DE CALAIS. çoys, çoys, har - dis. çoys, dis. tons, mantz, tons, Gas. c est. à ce. C est à ce. coup, c est à ce

LA PRISE DE CALAIS. çoys, çoys, har - dis. çoys, dis. tons, mantz, tons, Gas. c est. à ce. C est à ce. coup, c est à ce > ƒ? @ Z [ \ _ ' µ `. l 1 2 3 z Æ Ñ 6 = Ð l sl (~131 1606) rn % & +, l r s s, r 7 nr ss r r s s s, r s, r! " # $ s s ( ) r * s, / 0 s, r 4 r r 9;: < 10 r mnz, rz, r ns, 1 s ; j;k ns, q r s { } ~ l r mnz,

More information

rhtre PAID U.S. POSTAGE Can't attend? Pass this on to a friend. Cleveland, Ohio Permit No. 799 First Class

rhtre PAID U.S. POSTAGE Can't attend? Pass this on to a friend. Cleveland, Ohio Permit No. 799 First Class rhtr irt Cl.S. POSTAG PAD Cllnd, Ohi Prmit. 799 Cn't ttnd? P thi n t frind. \ ; n l *di: >.8 >,5 G *' >(n n c. if9$9$.jj V G. r.t 0 H: u ) ' r x * H > x > i M

More information

Mv3" L7-- Art L 31. am rt. ao - M rr. a cn. art O' N. t00. to o( C7 c O. Ort. n ' C ( a ( W 0. z D0) Ln rni 90 O H N rt 0. to0) O mx rt N. W n.

Mv3 L7-- Art L 31. am rt. ao - M rr. a cn. art O' N. t00. to o( C7 c O. Ort. n ' C ( a ( W 0. z D0) Ln rni 90 O H N rt 0. to0) O mx rt N. W n. S = TG _. -. t s e- ' F F J l T L L " m - F+ m G T. G m ( ( F+ v ( _ = ). i i vi vi t g d d --( ( ( t t ( - : m ET 7 ' m : ( 7 c t+ ) c - 7 7de 7( ( d;:', ` m G - L Lm ) 7 ` 7 [ t d `< ( ) ( m ( ) c. (

More information

Vr Vr

Vr Vr F rt l Pr nt t r : xt rn l ppl t n : Pr nt rv nd PD RDT V t : t t : p bl ( ll R lt: 00.00 L n : n L t pd t : 0 6 20 8 :06: 6 pt (p bl Vr.2 8.0 20 8.0. 6 TH N PD PPL T N N RL http : h b. x v t h. p V l

More information

ETIKA V PROFESII PSYCHOLÓGA

ETIKA V PROFESII PSYCHOLÓGA P r a ž s k á v y s o k á š k o l a p s y c h o s o c i á l n í c h s t u d i í ETIKA V PROFESII PSYCHOLÓGA N a t á l i a S l o b o d n í k o v á v e d ú c i p r á c e : P h D r. M a r t i n S t r o u

More information

BENEFITS OF COMPLETING COLLEGE Lesson Plan #3

BENEFITS OF COMPLETING COLLEGE Lesson Plan #3 BENEFITS OF COMPLETING COLLEGE L Pl #3 Til: Bi Cli Cll: Ci, Srr S Sl Pr: ( y l, r i i i r/rril) S ill lr rl vl bi y ill i r bii ry i. Lri O(): ( ill b bl /k by l) S ill r bii ry i bi ir rl l liyl. Ti ill

More information

Th pr nt n f r n th f ft nth nt r b R b rt Pr t r. Pr t r, R b rt, b. 868. xf rd : Pr nt d f r th B bl r ph l t t th xf rd n v r t Pr, 00. http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433006349173 P bl D n n th n

More information

SAMPLE LITANY OF THE SAINTS E/G. Dadd9/F. Aadd9. cy. Christ, have. Lord, have mer cy. Christ, have A/E. Dadd9. Aadd9/C Bm E. 1. Ma ry and. mer cy.

SAMPLE LITANY OF THE SAINTS E/G. Dadd9/F. Aadd9. cy. Christ, have. Lord, have mer cy. Christ, have A/E. Dadd9. Aadd9/C Bm E. 1. Ma ry and. mer cy. LTNY OF TH SNTS Cntrs Gnt flwng ( = c. 100) /G Ddd9/F ll Kybrd / hv Ddd9 hv hv Txt 1973, CL. ll rghts rsrvd. Usd wth prmssn. Musc: D. Bckr, b. 1953, 1987, D. Bckr. Publshd by OCP. ll rghts rsrvd. SMPL

More information

z E z *" I»! HI UJ LU Q t i G < Q UJ > UJ >- C/J o> o C/) X X UJ 5 UJ 0) te : < C/) < 2 H CD O O) </> UJ Ü QC < 4* P? K ll I I <% "fei 'Q f

z E z * I»! HI UJ LU Q t i G < Q UJ > UJ >- C/J o> o C/) X X UJ 5 UJ 0) te : < C/) < 2 H CD O O) </> UJ Ü QC < 4* P? K ll I I <% fei 'Q f I % 4*? ll I - ü z /) I J (5 /) 2 - / J z Q. J X X J 5 G Q J s J J /J z *" J - LL L Q t-i ' '," ; i-'i S": t : i ) Q "fi 'Q f I»! t i TIS NT IS BST QALITY AVAILABL. T Y FRNIS T TI NTAIN A SIGNIFIANT NBR

More information

Colby College Catalogue

Colby College Catalogue Colby College Digital Commons @ Colby Colby Catalogues College Archives: Colbiana Collection 1871 Colby College Catalogue 1871-1872 Colby College Follow this and additional works at: http://digitalcommonscolbyedu/catalogs

More information

FAIR FOOD GRADE 7 STEM SUGAR RUSH! HOW YOUR BODY WILL PROCESS THAT FRIED TWINKIE

FAIR FOOD GRADE 7 STEM SUGAR RUSH! HOW YOUR BODY WILL PROCESS THAT FRIED TWINKIE FAIR FOOD GRADE 7 SUGAR RUSH! HOW YOUR BODY WILL PROESS THAT FRIED TWINKIE F F TEAHER G Sv S R! Hw Y B Wll P T F Twk I l wll:! B l b F f pp m? Hw w w w,? v pp Expl w f f b. Exm w f wl p m b. wk f b xp

More information

Housing Market Monitor

Housing Market Monitor M O O D Y È S A N A L Y T I C S H o u s i n g M a r k e t M o n i t o r I N C O R P O R A T I N G D A T A A S O F N O V E M B E R İ Ī Ĭ Ĭ E x e c u t i v e S u m m a r y E x e c u t i v e S u m m a r y

More information

Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v

Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v Th n nt T p n n th V ll f x Th r h l l r r h nd xpl r t n rr d nt ff t b Pr f r ll N v n d r n th r 8 l t p t, n z n l n n th n rth t rn p rt n f th v ll f x, h v nd d pr v n t fr tf l t th f nt r n r

More information

Three principles. POPL 2012, An Abstract Interpretation Framework for Termination. Principle I. Refinement to principle II

Three principles. POPL 2012, An Abstract Interpretation Framework for Termination. Principle I. Refinement to principle II G-G u l gg gug ll U Ju 5- l k g l l *** gg lgug k u uu/u/ /u/ k R u /u/ u & R u * ** gg u u R u u l l l g u 5 Hll u R u g g l k u R u u k k u & R u R l l ll l gg lgug k u & R u k u & R u l ll-k lk ug ull

More information

l f t n nd bj t nd x f r t l n nd rr n n th b nd p phl t f l br r. D, lv l, 8. h r t,., 8 6. http://hdl.handle.net/2027/miun.aey7382.0001.001 P bl D n http://www.hathitrust.org/access_use#pd Th r n th

More information

,0,",,.,*",,ffi:, *",",,,",*YnJt%ffi& (st& sc oev.sectton, No. 3\ q2tvvlz2or 5. MemoNo 3\q34o1s Date 1a 122o1s COI.IECTOMTE, MALKANGIRI OROER

,0,,,.,*,,ffi:, *,,,,,*YnJt%ffi& (st& sc oev.sectton, No. 3\ q2tvvlz2or 5. MemoNo 3\q34o1s Date 1a 122o1s COI.IECTOMTE, MALKANGIRI OROER ,0,",,.,*",,ff, CO.CTOMT, MALKANGR (st& sc ov.scton, No. \ q2vvlz2or OROR Publcal on of na eeced/rejeced s o Maron b be ena d n he c s Hosels Dev.Oepl of Makan D Bc. n puuance of adven seffenl No.2o7l1

More information

semi-annual Activities Fair, aimed at extra-cwrricular activities which the School

semi-annual Activities Fair, aimed at extra-cwrricular activities which the School OL OOH * 5 E B E ** -- E B < Pk & Ck** H - P U M 3 Q C B P k ** C P** >& B C C $2 $6 94 j q *B «>* 1 PC B W H 400 P - «VB E L 14- > C H C ~ E L H H [ * q H B Bk "B " G! O - F x- k x* L V CV 10 4 -C B F

More information

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco

o C *$ go ! b», S AT? g (i * ^ fc fa fa U - S 8 += C fl o.2h 2 fl 'fl O ' 0> fl l-h cvo *, &! 5 a o3 a; O g 02 QJ 01 fls g! r«'-fl O fl s- ccco > p >>>> ft^. 2 Tble f Generl rdnes. t^-t - +«0 -P k*ph? -- i t t i S i-h l -H i-h -d. *- e Stf H2 t s - ^ d - 'Ct? "fi p= + V t r & ^ C d Si d n. M. s - W ^ m» H ft ^.2. S'Sll-pl e Cl h /~v S s, -P s'l

More information

Opening. Monster Guard. Grades 1-3. Teacher s Guide

Opening. Monster Guard. Grades 1-3. Teacher s Guide Tcr Gi 2017 Amric R Cr PLEASE NOTE: S m cml Iiii ci f Mr Gr bfr y bgi i civiy, i rr gi cc Vlc riig mii. Oig Ifrm y r gig lr b vlc y f vlc r. Exli r r vlc ll vr rl, i Ui S, r, iclig Alk Hii, v m civ vlc.

More information

Sm1ther AGENDA 1. CALL TO ORDER 3. ADJOURNMENT. Town of o

Sm1ther AGENDA 1. CALL TO ORDER 3. ADJOURNMENT. Town of o Sm1ther Twn COMMTTEE OF THE WHOLE COUNCL CHAMBERS, 1027 ALDOUS STREET TUESDAY, MARCH 10, 2009, AT 6:15 P.M. AGENDA 1. CALL TO ORDER 2 DELE ONS Bard Ventures Ltd. Mr. Rihard Bek, Gelgist, r Bard Ventures

More information

SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY SCHEDULE H-6.1b NUCLEAR UNIT OUTAGE DATA. For the Test Year Ended March 31, 2009

SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY SCHEDULE H-6.1b NUCLEAR UNIT OUTAGE DATA. For the Test Year Ended March 31, 2009 Schedule H-6.lb SOUTHWSTRN LCTRIC POWR COMPANY SCHDUL H-6.1b NUCLAR UNIT OUTAG DATA For the Test Year nded March 31, 29 This schedule is not applicable to SVvPCO. 5 Schedule H-6.1 c SOUTHWSTRN LCTRIC POWR

More information

Proc. of the 23rd Intl. Conf. on Parallel Processing, St. Charles, Illinois, August 1994, vol. 3, pp. 227{ Hanan Samet

Proc. of the 23rd Intl. Conf. on Parallel Processing, St. Charles, Illinois, August 1994, vol. 3, pp. 227{ Hanan Samet P. 23 Il. C. Plll P, S. Cl, Ill, 1994, vl. 3,. 227{234 1 DT-PRE SPTI JOI GORITHMS Ek G. Hl y Gy Dv B C W, D.C. 20233 H S C S D C R I v C S Uvy Myl Cll Pk, Myl 20742 { E -lll l j l R-, l,. T l l (.., B

More information

JIEJIE MICROELECTRONICS CO., Ltd

JIEJIE MICROELECTRONICS CO., Ltd JIJI MICROLCTRONICS CO., Ltd SMJ Series 600W Transient Voltage Suppressor Rev.2.0 DSCRIPTION: TVS diodes can be used in a wide range of applications which like consumer electronic products, automotive

More information

Planning for Reactive Behaviors in Hide and Seek

Planning for Reactive Behaviors in Hide and Seek University of Pennsylvania ScholarlyCommons Center for Human Modeling and Simulation Department of Computer & Information Science May 1995 Planning for Reactive Behaviors in Hide and Seek Michael B. Moore

More information

Effects Of Temperature, Pre-strain & Support Displacement

Effects Of Temperature, Pre-strain & Support Displacement Lecture 14: TEMPERTURE, PRESTRIN & SUPPORT Effects Of Temperature, Pre-strain & Support Displacement In the previous sections we have only considered loads acting on the structure. We would also like to

More information

JiZuan Under New Owner. Strand Makes Generous

JiZuan Under New Owner. Strand Makes Generous LDGR NR B L G LLL N P L 4 k K K D k D k > L L LLL LD G LP R LLG L PL R RRY L Lk D 4 k q? ( () D 3 L k L q Lk L L 9 k K k k NR B RL L L 22( k -z L > G k k L LBL L k --k P z D N k q k N ( - D N P? 2 P k

More information

2 Vllg u ug u v l u u k u qu ll u gv u T l. u l. u l l u ll v g u T l u u l g l u l uj - u k. l l ug T ll u u. u u u l g u l. v lg u v u l v Yu l. l u

2 Vllg u ug u v l u u k u qu ll u gv u T l. u l. u l l u ll v g u T l u u l g l u l uj - u k. l l ug T ll u u. u u u l g u l. v lg u v u l v Yu l. l u .vllg.g.u T A Qul Vllg. R R P B x 1361 Bu QLD 4575 C l k g N. 95 N EWLETTER Augu 2015 E l C g: M Ml Tu M g k l. W gul M ug l l ll C. W k u k v M u k ul g ll ugul L C Nv ( l g 4). W l k v ug l k ul M ul

More information

Progress, tbe Universal LaW of f'laiare; Tbodgbt. tbe 3olVer)t of fier Problems. C H IC A G O. J U N E

Progress, tbe Universal LaW of f'laiare; Tbodgbt. tbe 3olVer)t of fier Problems. C H IC A G O. J U N E 4 '; ) 6 89 80 pp p p p p ( p ) - p - p - p p p j p p p p - p- q ( p - p p' p ( p ) ) p p p p- p ; R : pp x ; p p ; p p - : p pp p -------- «( 7 p p! ^(/ -) p x- p- p p p p 2p p xp p : / xp - p q p x p

More information

OPERATIONS RESEARCH CENTER. ^ l^ COPY $. /^ UPDATING THE PRODUCT FORM OF THE INVERSE FOR THE REVERSED SIMPLEX METHOD

OPERATIONS RESEARCH CENTER. ^ l^ COPY $. /^ UPDATING THE PRODUCT FORM OF THE INVERSE FOR THE REVERSED SIMPLEX METHOD -,i.im»»-i.wu, i^~*^~mi^^mmmrim*^f~*^mmm _^,^. [ CO ORC 64-33 DECEMBER 1964 < UPDATING THE PRODUCT FORM OF THE INVERSE FOR THE REVERSED SIMPLEX METHOD COPY $. /^ ^QQFICHE J. ^ 3-^ by George B. Dantzig

More information

Mat e h a m t c i a lmo e il of a r T a v n er e s e S ar Defor a m t o i k S e h l T ory 2. M T T E si ce e m t n Mo e d sl. 30 www. jier.

Mat e h a m t c i a lmo e il of a r T a v n er e s e S ar Defor a m t o i k S e h l T ory 2. M T T E si ce e m t n Mo e d sl. 30 www. jier. rol Jl grg r g J SS : 9-8 Vol- - Oobr l olg Trr fo T Sll Ty Sr OH ZO OH TU br Tr- ol y ly rlr o ploy o r r r rbo l rf opo ll r ro oprg oo T o oo r r by g rlop b f o r pl ll g Hlo prpl rgy T ry l po r o

More information

Chair Susan Pilkington called the meeting to order.

Chair Susan Pilkington called the meeting to order. PGE PRK D RECREO DVOR COMMEE REGUR MEEG MUE MOD, JU, Ru M h P P d R d Cmm hd : m Ju,, h Cu Chmb C H P, z Ch u P dd, Mmb B C, Gm Cu D W Bd mmb b: m D, d Md z ud mmb : C M, J C P Cmmu Dm D, Km Jh Pub W M,

More information

Executive Committee and Officers ( )

Executive Committee and Officers ( ) Gifted and Talented International V o l u m e 2 4, N u m b e r 2, D e c e m b e r, 2 0 0 9. G i f t e d a n d T a l e n t e d I n t e r n a t i o n a2 l 4 ( 2), D e c e m b e r, 2 0 0 9. 1 T h e W o r

More information

INDEPENDENT BUT NOT NEUTRAL. W'T * 1 * 1 ; wa In i ' i i 1 S) i M '

INDEPENDENT BUT NOT NEUTRAL. W'T * 1 * 1 ; wa In i ' i i 1 S) i M ' % BU O URL - OL X O Q LOL G URY OOBR 7 LRG RULO O B» ((K» / (( B 3 B J ( 5 3 ) J ( 25 OLR Y x x L G B q & R J Y O x O 5 B R J Z J 5 R - L O 2 K - - - KLY ( / U OK () ( - O U O K -»»» -» (/ - - -» - [ x

More information

Keywords: Acinonyx jubatus/cheetah/development/diet/hand raising/health/kitten/medication

Keywords: Acinonyx jubatus/cheetah/development/diet/hand raising/health/kitten/medication L V. A W P. Ky: Ayx j//m// ///m A: A y m "My" W P 1986. S y m y y. y mm m. A 6.5 m My.. A { A N D R A S D C T A A T ' } T A K P L A N T A T { - A C A S S T 0 R Y y m T ' 1986' W P - + ' m y, m T y. j-

More information

Last 4 Digits of USC ID:

Last 4 Digits of USC ID: Chemistry 05 B Practice Exam Dr. Jessica Parr First Letter of last Name PLEASE PRINT YOUR NAME IN BLOCK LETTERS Name: Last 4 Digits of USC ID: Lab TA s Name: Question Points Score Grader 8 2 4 3 9 4 0

More information