PPE EXPANSION ISSUE FOR PERMIT, PRICING & CONSTRUCTION 03/17/ /17/2015 R SOUTH SHORE

Size: px
Start display at page:

Download "PPE EXPANSION ISSUE FOR PERMIT, PRICING & CONSTRUCTION 03/17/ /17/2015 R SOUTH SHORE"

Transcription

1 PP XPNIN 03/7/ UH H C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0:38 PM 0.00 CV H IU PMI, PICIN & CNUCIN 03/7/205 NN PN PC UP 2525 UH H BV, UI 0/20 PHN: (28) X: (28) NIC 2600 UH H BV U CI, X PHN: X: (73) N/ MP NIN & NIN, C 738 HW 6, UI 260 HUN, X PHN: X: (73) N/ 00 NNIN I CI W, UI 300 HUN, X PHN: (73) X: (73)

2 C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0:39 PM BV INIH P CC PN CU CUIC J JCN JU JUB /C I CNIININ HU I HNIN UNI N UM UMINUM B NCH B N NIZ PPX PPXIM CH CHIC(U) PH PH N NUIN / NUIN V UI VIU U UMIC UX UXII V VNU V V B-B B&B BM BM B B.M. BW BK BK B. B/ B BK B BU BCK BCK B N BUPP BMN BM BIN BNCH MK BWN BCK BCKIN B BH C BM BCK BUIIN BUI UP (IN) CB CBIN C.. C PNIN CM CMN CIP C IN PC CI PIP C IN PIP CB CCH BIN C CIIN CM CMN C CN C-C CN CN C CMIC I CKB CHKB C C(NC) CCV C CICUI VIIN C C CM C M M MIN C CUMN CMP CMPIIN CMP CMPIB CNC CNC CMU CNC MN UNI CN CNIIN CN CNNC CN CNUCIN CN CNINUU CN CNC CCI CNC UNIH, CNC IN CJ CN JIN C CN U C CI CU CU CN CUN CK CUNINK CU CUBIC / CU CUBIC C CUB MP I I IM IC IP B N W WC MP PIN CIN PH I IN IM IMNIN ICNNC IPN UB WN WNPU WIN INKIN UNIN W UIN CHNN CH W CH W IC H IN IC/MIC WC CIC W C WH CIC W H C CIC VIN V V M MNC Q QU QUIP QUIPMN XH XHU () / XI XIIN XPN XPNIN J XPNIN JIN P XPIN P XP XP X XI B XI C BUIIN M CU IN C C HC H VC P IX H.P.W. U C UN U V I N C C MUU N CI UNI INIH/INIH I M I C I XINUIH CBIN I H CBIN I HN I VV CBIN IP IXU HIN PCIN IN IN W IN UCN VIC QUIPMN CNC / IN U IZ UNIH() U/UIN N VNIZ VNIZ IN N N CNC /ZIN MP P. HCP HW HW H HVC H HC HM HIZ HP HB H H INCN IN INC IN I IP INU IN JN J J M V H H V W WC IN MCH MIN MH M M M M MX MCH MP MMB M M MIN MIC M M M MU NC NM NIC N N. or # C PN P PP PH / H CI I P P PN PK P PVM PV P P P PB PW P PVC PC PCP PC P PI P/C PP P. Q Q CP CP C CM : CP IN B Q / / V H W M CH C HH H HV IM C C PC Q B /IN UN MXIMUM PIC U PUM HNICPP HW HW H HIN/VNIIN/I CNIININ HIH HW C HW M HIZN HPW H BIBB HU HN INCNCN INCH INCU INMIN INI IM INI PIP IZ INUIN/INUIN INI JNI JIN JI MIN() V HN NH V IH IHWIH IHWIH CNC IN IV MCHIN MINNNC MNH MNUCU MN MN PNIN MI MXIMUM MCHNIC MCHNIC, CIC, PUMBIN MMBN M M H MINIMUM MICNU MIU IN MUN MUNIN MUIN NI UCIN CICIN NMIN N IN CNC N C NUMB N CN() PNIN PB PIIN PPI PPI HN UI I UI IM V VW IN VH WN UNIH, CNC IN WN UNIH, WN IN PIN PI PN PKIN PIIN PVMN PVIN P P PIC PUMBIN PW PIH PVIN CHI PCIN CMIC I PN CMN P PUN P CUBIC / PUN P QU / PUN P QU INCH PC PINIH PN PP IN QUNI QU I IU CPC CPIN C CMMNIN C CIIN PN UIN INC INCIN B QUI IIN UN UN I UN I I VIIN IH HN IH W I IN IN M CHU CIN HHIN H HV/HVIN IMI I C UN NMIIN CICIN PCIICIN QU QU / BIIZ() IN N IN UC / UP W N KB C V MP Z CC HK H C N P U UofC UN U VC V V VC VWC UCU/UCU UPP I IU UPN WICH NHIC CKB PHN PHN MIN CBIN VIIN MP ZZ XU CIN N CNC HICK(N) HH P CUB P P UCU B NM PIC UNWI B UNIVI CINI UN N HWI UIN VCUUM VIC VIBU VIN CMPI I VIN WCVIN WH W HUN WC W C W W IN WP WP(IN) W WIH WW W WI BIC W WI N W WIH WW WINW W/ WIH W/I WIHIN W/ WIHU W W W.P. WK PIN WI WUH IN & N CNIN [ CHNN / P P UN/IM QU CIN /H V N CNC PC CNC CMU BICK C/CU N NU N UMINUM B/BNZ CN. W BCKIN ICN. W HIM INIH W PW P IPIN B/BNK/ CU INUN II INUIN CK INUIN XI P & H PUM HHIN PUM WB BCK & N JIN I CU. CIIN PIIC MIN CMIC/QU I CP /MI VIN PIIN ININ 5" HU "I IIV IN" PCIICIN CIN CIPIN 0/-.3 0/-. 0/-.0 3/" NH W N PN NC N I NC BUIIN CIN W CIN I CIN XI VIN INI VIN IMNIN MCHIN VIIN NUMB & C V NM 0' - 0" MB N 0/ X: 52' - 6" 52' - 6" M U MIN M NM CIPIN VIC VIN XIIN VIN NW VIN PIIN P : PIIN H -5.0 & -5. KN WINW P /PNIN INIICIN M NM & NUMB INNIICIN XI IN w/ CHVN (ICIN W) BBVIIN N/ 2 MI INICIN " = '-0" 6 MB N /2" = '-0" UCN IH IXU INCNCN IH IXU H INX H N. H NM CHICU 0.00 CV H 0.0 PJC INMIN, BBVIIN, MB & N X CCIBII N X CCIBII N 0 I V.00 MIIN PN.0 M C CIIN PN.20 PN/INIH PN.60 NW C CIIN PN.80 PW/ PN 5.0 PIIN P 5.20 CHU & I 6.00 MIWK VIN/CIN & I MP MP0.0 MP N, N & MB M.0 MCHNIC PN M2.0 MCHNIC PC & CHU M3.0 MCHNIC I 0.0 I M PN.0 CIC PW PN 2.0 CIC IHIN PN 3.0 CIC N-IN, I & CHU.0 CIC PC P.0 PUMBIN PN P2.0 PUMBIN I & CHU H INX N/ 0 PJC NM: PP XPNIN- NN BUIU PJC CIN: 2525 UH H BV-UI 0/20 PJC : UI 0/20 PJC CIPIN: INI BUIU MI CHIC N: CCUPNC UP: CCUPNC : P CNUCIN: XN I PIN: NUMB I: PPICB C N INNC B- BUIN 00/CC = 25 CCUPN P II- PINK INNIN BUIIN C, 2006 IIN INNIN XIIN BUIIN C, 2006 IIN NP 0 I C INNIN MCHNIC C, 2006 IIN INNIN PUMBIN C, 2006 IIN NIN CIC C (NC) 2005 IIN INNIN I PVNIN C, 2006 IIN C MII B CI INNC- CHP 22 BUIIN N BUIIN UIN X CCIBII N *I M N PINK M B PMI P* C NI N/ 03 I CIN VICINI MP N/ 02 I CIN MP N/ 0 ate Project eam rawing Name cale: rawing Number escription 03/7/205 IU PMI N BI & CNUCIN 00 annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax s indicated I PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ C H I X C 3/7/205 PJC INMIN, BBVIIN, MB & N 0.0

3 33" MIN. 33" MIN. ate escription 03/7/205 IU PMI N BI & CNUCIN IN PC W PC I WIH WHCHI PC IN MB N: CMPNIN H CMP WIH " MX. 20" MX. 3 /2" MIN. 3 /2" MIN. 3" - 38" 3" - 38" 3" - 38" 32" MIN. I P PPCH PHN I W PPCH PHN W HUN P 7" MX. P I HIH N PH UIN I MP I HNI HIH (c) WKIN UC I MCHNIM PM 2" MIN. N N I N I PH WHCHI PC IN MB /2" MIN. /2" MIN. I. 0.6 PM I N 802 WHCHI PC /" = '-0" PHN /" = '-0" UIN /" = '-0" 20 I HNI CNC I HIZN PJCIN BW IPPIN UC 0 PM I /" = '-0" 05 I PPIN IN. MB CCIBII I IN. MB MN 6" MIN. 3" MX. 3" MX. " - 6 /" PIM I PICM I CN -HP BCK W I IN. MB CC HIN I INNIN MB 5 I VUM CN PHN 8" MIN. 8" MIN. I CIN CI IN CN N CI CHC W 5" - 6" 2 /2" MX. /2" MX. I CNU HW I XN W 22" - 23" 5" - 6" IZ " - 5" W I HP HW 2 /2" MX. /2" MX. INC M W VIN BCK W 8" - 0" 33" - 36" 2" MIN. 2" MX. CN N W 2" MIN. PN I B B BHUB WIH MVB IN-UB BCK W 2" MX. H N W 2" MIN. 2 /" MX. 2" MIN. I HNI NN-CICU C CIN 2 /" MX. 2" MIN. N: 602. PU HIH PU U H B 36" INC MXIMUM BV H INIH UN 5" MX. 5" MIN. I INKIN UNIN PU CIN 2" MIN. I CIN PIV INC V CN PN U I HIH CI CHC BV INIH UN HIH INIH UN M BIN CHC 0 IN. (05MM) HN QU 70 IN.(780 MM) 0 IN. (05 MM) HN QU 70 IN. (780 MM) HN 70 IN (780 MM) HN QU 20 IN (3050 MM) HN 70 IN. (780 MM) HN QU 20 IN (3050 MM) HN 20 IN. (3050 MM) HN 20 IN. (3050 MM) U HIZN VIWIN INC HN 72 IN. (830 MM) 72 IN. (830 MM) N HN 80 IN (570 MM) 80 IN. (560 MM) N HN 2 (600 MM) HIZN VIWIN INC B VIU CHC HIH MINIMUM CHC HIH 5/8 IN. (6 MM) 5/8 IN (6 MM), PU /8 IN. (3.2 MM) P (305 MM) VIWIN INC BV 72 IN. (830 MM) 2 IN (5 MM) 2 IN. (5 MM), PU /8 IN. (3.2 MM) P (3-5 MM) VIWIN INC BV 80 IN. (570 MM) 3 IN. (75 MM) 60" MX. 3 IN. (75 MM), PU /8 IN. (3.2 MM) P 305 MM) VIWIN INC BV 2 (600 MM) 60 /" = '-0" 2 /2" MIN. 2" MIN. PJCIN BJC 2" MX. I PCIN B B " -.8" PIM I B B NN-CICU C CIN C BJC 2" MX. CN N W NH BHUB MVB IN-UB H N W 30" MIN. CN N W I CNC BHUB CN N W I BHUB CN CIN NH BHUB PMNN H N W 30" MIN. 2" MIN. 2" MIN. I P HNI XNIN I I P N BM HNI XNIN MP X X N: X = PH I BM HNI XNIN I 602 INKIN UNIN /" = '-0" 09 IU /2" MX. IU (PIC PI) (c) CUV NIN I I NIN 30 MX. N I /2" MX. /2" MX. (d) BV NIN 09 PIV INC V /" = '-0" 0 2" MIN 5" MIN. 32" MIN. NW CNUCIN 5" MIN. 5" MIN. XCPIN I IMI-U/IMI-PPICIN (U) V C IMNIN (c) XCPIN 2 5 Q.. MIN. 5" MIN. Project eam 00 annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax IN /" = '-0" B B /" = '-0" BHUB /" = '-0" 8 5" MIN. 505 HNI /" = '-0" 3 8" MIN. 50 IW /" = '-0" IMI-U V /" = '-0" 03 2" MX. 2" MIN. C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0:2 PM W I W BCK W W CN W I B B N P HW 8" MX. 8". N W 27" MX. WIH (VIN) BCK W (c) WIHU (PN) I W BCK W CN W N: INI INIH IMNIN M U H CN PIN PPIN I I W 36". I N P HW CMPMN IZ N CNC 5" MX. WIH (VIN) BCK W (d) WIH (PN) I N -IN P HW CMPMN CN CIN 8" MX. I W 6" MX. I W 36". 6" MX. I W BCK W I W N: INI INIH IMNIN M U H CN PIN PPIN I I N -IN P HW CMPMN IZ N CNC 6" MX. BCK W WIHU 38" MIN. I W I N P HW CMPMN CN CIN I W I B B N -IN P HW 5" MX. 8" MX. 6" MX. 6" MX. 6" MX. 30" MIN. 30" MIN. BCK W WIH WIHU I W BCK W N W I W N: INI INIH IMNIN MU H CN PIN PPIN I I N -IN P HW CMPMN IZ N CNC I W CN B C N N W HW 8" MX. 6" MX. 6" MX. N W BCK W I B B N -IN P HW BCK W I N -IN P HW CMPMN CN CIN 27" MX. WIH 608 HW CMPMN /" = '-0" 2 6" MX. 36". I W 8" MX. I I W B B W C 6" - 8" WHCHI CCIB W C 7" - 9" I IPN U CIN W C CNIN I HIH B B HIH IPN HIH 56" MIN. I W C CIN 5" MIN. 8" MX. I IZ CNC W C 3 & 2 IN. (305 MM.) 2 IN. ( MM) 8 20 IN. ( MM.) MBU CCIB W C N CIN 7" - 9" N I I W B B W C I WHCHI CCIB I CMPMN VI PCIICIN W C VIN CHIN 3 HUH 2 " MX. 5 HUH IN. ( MM.) 2 5 IN. ( MM.) IN. ( MM.) IN. (355 MM.) 7 IN. ( MM.) " MX. 66" MIN. I (XCPIN) VP W C CNC IN INI WIN 2" MIN. 9 HUH IN. ( MM.) 5 7 IN. ( MM.) IN. ( MM.) 7 9 IN. (30 85 MM.) 2" MIN. 2" MIN. VIN U 6" MIN. 9" MIN. 56" MIN. PIIN U W HUN W C I IZ WHCHI CCIB I CMPMN VIN CHIN 6" MIN. 2" MIN. PIIN (c) PN I WHCHI CCIB I CMPMN CNC 35" - 37" I MBU CCIB I CMPMN 6" MIN. 59" MIN. 6" MIN. N: 60. H HIH W C BV H INIH H B 7 INC MINIMUM N 9 INCH MXIMUM MU H P H. H N B PUN UN I PIIN. 60 I N BHIN M /" = '-0" CUB IN B MK U NH PKIN PC I PKIN PC CC I U NH VHIC PU-UP PC I PN IN ZN CC I 503 PN IN ZN /" = '-0" 07 B MK 96" MIN. C 32" MIN. VN I VHIC PKIN PC 502 PKIN PC /" = '-0" 06 IU UNBUC W CH 20" MX. >20" - 25" MX. 5" MIN. IU BUC HIH W CH 8" MX. " MX. 8" MX. >0" - 2" MX. CHIN' CH N 0" MX. IU UNBUC I CH 0" MX. W I CH 3 N 5 HUH 8 9 HUH 2 HIH ( MXIMUM) 36 in. (95 mm) 0 in. (05 mm) in. (20 mm) W (MINIMUM) 20 in. (50 mm) 8 in. (55 mm) 6 in. (05 mm) IU UNBUC HIH I CH 308 CH N /" = '-0" 0 5" MIN. 3" MX. 3" MX. 8" MX. 8" MX. 6" MX. rawing Name cale: rawing Number I PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ /" = '-0" 0 C H I X 202 X CCIBII N 0.02 C 3/7/205

4 2 /2" MIN. 2 /2" MIN. 72" MIN. 2" MIN. 2 C 2 C 2" MIN. 8" MIN. 2" MIN. ate escription 03/7/205 IU PMI N BI & CNUCIN I VIIB H IN 80" MIN. I ININ N JMB V HIW NNC 68" MIN. I C ININ N JMB ININ-IN V HIW NNC 2" MX. 2" MX. 2" MIN. 2" MIN. N PPCH, PU I N PPCH, PUH I (c) N PPCH, PUH I, PVI WIH BH C N CH (d) HIN PPCH, PU I 32" MIN. 32" MIN. 2" MIN. I HP UNIN PC 2" MIN. 5" MIN. 5" MIN. 5" MIN. 5" MIN. I C WIH N CCIB U 2" MIN. 2" MIN. 5" MIN. 2" MIN. 22" MIN. 22" MIN. 2" MIN. 30 UNIN PC /" = '-0" 05 5" MIN. CN I (-CN) (e) HIN PPCH, PU I (f) HIN PPCH, PUH I (g) HIN PPCH, PUH I, PVI WIH BH C N CH (h) CH PPCH, PU I /" MX. 6 Q.. MIN. I VIC CHN IN V 80" MIN. 5" MIN. 5" MIN. 2" MIN. 2" MIN. 2" MIN. 2" MIN. 2 2" MIN. 2" MIN. X < 8" /". /2". X < 8" /". (c) N CIN (d) N CIN I V C IMNIN (e) XCPIN XIIN V C CNIUIN (i) CH PPCH, PU I, PVI WIH C (j) CH PPCH, PUH I, (k) CH PPCH, PUH I, PVI WIH C 80 UN I C WIH UN 80 UN (XCPIN) I BV CHN IN V 07 V /" = '-0" 28 I MNUVIN CNC MNU WININ N 03 WKIN UC /" = '-0" CHN IN V /" = '-0" 0 JININ UC MXIMUM P 20 CUB MP P I CUN P UC JCN CUB MP I I CUB MP 2" MIN. 2" MIN. P P I. 06. NIN H P CUB MP WI CUB MP I :0 MX P 32" MIN. 90 HIN 32" MIN. IIN 32" MIN. X > 8" 2" MIN. X > 8" PU I PUH I 8" MIN. X > 8" 27" MIN. VIN 8" MIN. 6" MX. " MIN. VIN 9" MIN. 9" I CNC I KN CNC 30" MIN. 30" MIN. 7" - 25" PN 25" MX. PN 306 KN N CNC /" = '-0" 08 N IMNIN PPNICU MINN ICIN V /2" MX. I CP PI HIH MINN ICIN V /2" MX. I N PNIN IN UN UC 302 UN UC /" = '-0" 03 Project eam 00 annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax I IN CN P CUB MP (c) IN I C WIH W (c) PUH I, PVI WIH BH C N CH I MNUVIN CNC C N 22" MIN. 2" MIN. 2" MIN. (c) I IN I N IN I 2" MIN. 30" MIN. I C UN PC 30" MIN. W 30" MIN. P I PIIN C UN PC 0. imensions. imensions that are not stated as "maximum" or "minimum" are absolute. 0.. Construction and Manufacturing olerances. ll dimensions are subject to conventional industry tolerances except where the requirement is stated as a range with specific minimum and maximum end points. 0.2 Calculation of Percentages. Where the required number of elements or facilities to be provided is determined by calculations of ratios or percentages and remainders or fractions result, the next greater whole number of such elements or facilities shall be provided. Where the determination of the required size or dimension of an element or facility involves ratios or percentages, rounding down for values less than one half shall be permitted. X > 2" X > 5" 0.3 igures. Unless specifically stated otherwise, figures are provided for informational purposes only. CU HUH IN I IN IN CIN CUB MP IN 06 CUB MP /" = '-0" 26 N PPCH I PPCH (c) PCK HIN PPCH I MNUVIN CNC W WIHU, IIN,, N IN (e) P CH PPCH 0, W, N /" = '-0" I MNUVIN CNC IN N CV, W PPCH I MNUVIN CNC IN N CV, P PPCH 305 C UN PC /" = '-0" 07 I 0 C H I X C 3/7/205 C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0: PM WI MP UN NIN MP UN IH NIN I MP NIN MP UN NIN MP UN CHN IN ICIN I CUB BI PCIN I XN UN UC PCIN X < " 2" MIN. 2" MIN. 05 MP /" = '-0" 25 X > 27" " MX. I IMI PUIN BJC X 80" 27" - 80" 2" MX. 2" MX. 27" MX. I P-MUN PUIN BJC X > 2" X > 2" 80" MIN. I VIC CNC 307 PUIN BJC /" = '-0" 06 27" MX X < 80" 0 CNVNIN /" = '-0" 0 PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name 202 X CCIBII N cale: /" = '-0" rawing Number 0.03

5 ate escription 03/7/205 IU PMI N BI & CNUCIN X' - XX" V INC N N:. : -5.0 PIIN P. PHIC N XIIN MIN - N IN CP I N N/ 0 00 annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam dw ref WMN MCH. I 2'-" - 8 ' - 8" I C H I C - 6 ' - 8" 0 X 3/7/205 C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0:55 PM I / M PN /6" = '-0" 0 PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name I V cale: s indicated rawing Number 0

6 ate escription 03/7/205 IU PMI N BI & CNUCIN 3 WMN MCH. I 00 annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam 2 5 M PN /8" = '-0" 03 C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0:5 PM MV INIH HUHU. 2 MIH XIIN MIWK. 3 XIIN W B MIN, U.N.. PC UIN MIIN Q'. MV XIIN UBB B HUHU, U.N.. 5 MV XIIN PW WH N. N IN CP. MIH N BNK P, MP H, N WICH H N B UIIZ IN BUI-U. PCH H 2. MV XIIN INIH HUHU N PP CIV NW INIH, UN. 3. V N HW PIB U. CNC BUIIN NIN I N U.. N CNC I VI XIIN CNIIN PI PICIN N MIIN. N ICPNCI H B P H CHIC. 5. H IN INIC CNIIN B MIH/MV UN N HWI. 6. IM B U HU B IN MNN PVN M WIHIN H UI. I M CCU IM BIN WIHIN H UI, CNC H PI PC H IM CNC' XPN. N UNU MI H B UN H BUIIN NIN N HI ICIN. 7. PHN/CB WIIN N B U H B MV BCK IIN PIN. 8.XIIN BIN MIN. MV & PC M BIN Q'. NW MCH XIIN, PC UIN CNUCIN. CN N CNUCIN. 9. PCH N PI PUM B PIIN QUI N PP NW INIH. 0. MV W IN, UN.. PV I-IN IN PIIN MIN. 2. CNC MU CMP WIH H BUIIN CNC U N UIN. CNC H H H HU VIBII H MV BI N MK V NB VI CNIC N INNC WIH H BUIIN PIN. CNC W MIIN VNIIN QUIMN. 3.MIIN I QUIPMN, UCH M, PK, N MK C, MU B CIN WIH H BUIIN NIN N/ BUIIN MNMN.. I QUIPMN N CI CNUI N WIIN H B PC M N PHIC M UIN MIIN N/ CNUCIN. 5. PUBIC UCH V BBI, H CI, N IW H B PC N MU B CNINUU KP CN PH B UNBUC N W V I I. QUIPMN N H BNIN H BUIIN H B PC N UBIH I M UIN H CU MIIN N CNUCIN. 6. CNC H B PNIB I MV MIH MI M H I. MI H B IP IN WU MNN. M PN K N N/ M PN N N N/ 0 I PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name cale: s indicated rawing Number 0 C H I X C 3/7/205 MIIN PN.00

7 ate escription 03/7/205 IU PMI N BI & CNUCIN ref WMN MCH. I 00 annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam M C CIIN PN /8" = '-0" 02 C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0:6 PM N N - CP M. H IN INIC CNIIN B MIH / MV UN N HWI. 2. IM B U HU B IN MNN PVN M WIHIN UI. I M CCU IM BIN WIHIN UI, CNC H PI / PC H IM CNC' XPN. N UNU MI H B UN H BUIIN NIN N HI ICIN. 3. N CNC I VI XIIN CNIIN PI PICIN N MIIN. N ICPNCI H B P CHIC.. MV XIIN IH N CIIN IXU N. IN PIB CIN. I N U, CNC BUIIN NIN. CIN PINK H W/ PUMBIN WIN. 5. PCH N PI CIIN I N CIIN I QUI N PP NW INIH. 6. I VI XIIN CIIN I N I MV BKN, M IN CIIN I PC WIH NW CIIN I NW I H MCH XIIN. CIN WIH BUIIN MNMN. CP MB N XIIN IC/INIC 2X IXU MIN MIH IC/INIC 2x IXU. V U. M CP N N N/ 06 M CP N. N/ 0 PINK I PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name cale: s indicated rawing Number 0 C H I X C 3/7/205 M C CIIN PN.0

8 ate escription 03/7/205 IU PMI N BI & CNUCIN 23 P-2 22 P P-2 2 P-2 WC-2 5 P-2 33 P-2 3 P-2 P-2 29 CI 37 - P CNNC 3 P-2 32 P-2 P- B- P-2 CP P-2 26 P- B- V-2 KICHN P-2 P-2 P- B- CP P- B- P-3 I C 7 3' - 0" 6 36 WC- 6 P- W- V- - CPIN 2 - CPINI 3 P-2 PN P IN P- B- CP- 5' - 0" C IN P /6.00 P- B- V /6.00 KICHN 07 2 P-2 50' - 0" 08 P. IN CI P-2 P- B- CP- P XI. CP/IB 0 6' - 0" C Q Q ' - 8" 5' - 0" C 2 IN IN PN P- B- CP- Project eam 00 annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax P-2 P-2 P-2 P P-2 P-2 INN CN. 05 PN/INIH PN /8" = '-0" 02 P MNUCU PUC PUC C N / N CIN C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0:8 PM IN CP- CP MHWK CP HP CP-2 CP MHWK HN B35 C HN 955 V- UXU VIN I MNNINN NU' PH, INB WIN K V-2 UXU VIN I MNNINN NU' PH, VI C - NIIN IP CHU CHIN 60B P-3 B B- UBB B XC 02 N B B U W/CP, "H, /8"HK,, IH B B-2 UBB B JHNNI 22 P B B U IN KICHN, "H, /8"HK,, CV B W- W B MIWK IN MCH XIIN MCH XIIN W CI & PN CP, MNIHIC ININ CP MNIHIC ININ CPIN IN 6" X 36" PNK KICHN IN 8" X 8" WC- WCVIN W N B H CPIN WCVIN WC-2 IM ININI PIK 23-0 CIIN IM N WH N P- PIN HWIN PPV IN C W/NN WIIM H IC W765 PI PININ P-2 PIN HWIN WIIM H UNUU W7059 CCN PIN MIWK PIN HWIN WIIM M 000H HZ PP UC PIN V XIIN CNC P- PIC MIN WIN 7966K-2 5H V. M MIWK- W CBIN P-2 PIC MIN NVM 60 BCK P UPP CBIN & CUNP P CNC MI INI W.MCKIICN N N:. CIIN I N I MCH XIIN. 2. VI NIIN PP CIN WIH INIH HICKN PI IN. 3. IN QUI IN CHN H P C UH.. NIIN CCU H CNIN, UN N HWI. 5. IN B CP-2, UN N HWI. 6. W B B B, UN N HWI. 7. W B P-, UN N HWI. INIC CP ININ ICIN. PVI W IN I & C MK. C MK CNNCIN H UN HUH MIWK. PVI MM IN CUNP. 2 C. Q' CNC W PUMBIN CH IN M WIH CHI I, U P- BV CHI I & P-2 BW CHI I PVI NW CKIN HW. MCH XIIN. K C MCH PIC N. C. W/NN & BUIIN WN. PVI NW CKIN HW. MCH XIIN. K C B NW P. C. W/NN & BUIIN WN. CP, PIN, & B MCH XIIN CI INIH. V MCHIN CP M MIIN PCH N PI CI CP Q'. 7 PCH W WH U MV. N N. PIIN B P J2 UN N HWI. 2. PIIN IMNIN M INIH C INIH C, UN N HWI. 3. MININ IMNIN MK "C". W HICKN INIH.. PIIN HWN IN WIH XIIN W HU B INIH UH N MH WIH XIIN UC. 5. W BCKIN U INI PIIN B I N. 6. H CHU, HW CHU N M P. 7. CNC VI XIIN MIIN PIIN XN UNI B BV. PVI INU PN W BV XIIN PIIN QUI. 8. H CK N M B C NIZ UMINUM. INIH N N/ 6 INIH PN N N N/ N/ N/ PN K N 06 PN N N 0 I PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name cale: s indicated rawing Number 0 C H I X C 3/7/205 PN/INIH PN.20

9 ate escription 03/7/205 IU PMI N BI & CNUCIN ref I C 7 WMN MCH. I CPIN 2 CPINI 3 PN KICHN CP/IB 0 PN Project eam 00 annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax INN CN NW C CIIN PN /8" = '-0" 02 N N:. I VI XIIN CIIN I, PVI MININ CIIN I N 2X CIIN I QUI MCH XIIN. 2. HI PN I IXU CIN N CIC N MCHNIC NININ WIN CICUIIN N WICH. CP MB N XIIN IC/INIC 2X IXU MIN C IC/INIC 2x IXU I C H I C 3. CN C N NW PINK H, C IXU N IMI CIIN MN IN -IN CIIN I, U.N... N JCN IH WICH N CV WIH IN P XIIN PINK 0 X 3/7/205 C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0:50 PM 5. IMNIN CNIN IXU U.N.. 6. PC M CIIN I N MCH XIIN. PIN/PI I QUI. PCH N PI CIIN WH Q'. CP N N N/ 06 CP N/K N N/ 0 PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name NW C CIIN PN cale: s indicated rawing Number.60

10 ate escription 03/7/205 IU PMI N BI & CNUCIN WMN I MCH. 00 annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam M PW/ /8" = '-0" 02 CIC PHIC N QU CPC B MIH I C H I C UPX CPC B MIH /VIC PU IN B MIH 0 X 3/7/205 C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0:50 PM WICH B MIH QU CPC MIN UPX CPC MIN /VIC PU IN MIN WICH MIN M PW/ N N/ 0 PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name M PW/ PN cale: N/ rawing Number.70

11 ate escription 03/7/205 IU PMI N BI & CNUCIN 2 I C 7 WMN MCH. I CPIN 2 CPINI 3 PN 5 6 PN 06 2" "... KICHN 07 3 CM CP/IB 0 J J J J 00 annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam INN CN. 05 PW PN /8" = '-0" 03 N N: C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0:5 PM '-9" 3'-6" Q Q Q Q PVI UB U BWN W MIN MI BX BCK BCK U B P B M U MIN PVI UB U BWN W MIN MI BX BCK BCK U U 2" = '-0" 2. HI PN I VIC CIN N CIC NIN WIN CICUIIN N IIN U QUI. C. CIN ININ CMMUNICIN, N CUI M.. VI QUIPMN PCIICIN, PW N ININ QUIMN WIH MNUCU NU PP I N UNCIN.. VI MUNIN QUIMN CIC, CM N H QUIPMN.. CPC MUN BV CUN / BCKPH H B IN HIZN N UH WIH H P H BCKPH. VIN. IMNIN... N N HI PN INN UI. H. CIC CPC, WICH, MICNU VIC N IM P H B BUIIN N, U.N.. I. IN U N PPI I PIIN IN P U CVII. N IN BCK BCK. J. PVI MCHIN CV P, CPC N IM. PVI N-PIC P N CV P, U.N.. K. INI IC I UN CIC U WIH. PNUM CBIN H B NC IN CNUI C WIH N ( H PPV W-MK MI). HI PPI NN PVI N CMMUNICIN IN W CNC PVI WK. M. CP N N PUP U H MCH XIIN. PVI MP CHIC VIW. H U H MCH XIIN. 2 C PW &. HWI CNNCIN UNIU. PW & HMI CNNCIN W MUN.V.. 60"... I: NN UNIH, CNC IN CMPIN 2 MICWV: NN UNIH, CNC IN CMPIN 3 C MK: CPI: NN UNIH, CNC IN PVI WIN NN UNIH, NN IN CIC PHIC N J J NW QU CPC NW UPX CPC NW IC CPC NW /VIC PU IN NW W MUN PW JUNCIN BX NW W MUN JUNCIN BX XIIN QU CPC XIIN UPX CPC XIIN /VIC PU IN PW/ N N N/ N/ N/ PPINC CHU 06 PW/ N 0 I PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name cale: s indicated rawing Number 0 C H I X C 3/7/205 PW/ PN.80

12 .... VH UCU UNN 2 /". P 5/8" M U 3 /8". P2 2 /2" M U /". 3/" P3 P 3 5/8" M U " M U N 6 5/8". U P6 6" M U 2 /". 3 /8". /". 3/" VH UCU UNN 5/8" M U /2" CU INU 2 /2" M U 2 /2" CU INU 3 5/8" M U 3" CU INU " M U " CU INU VI N P UCU : PVI U # HW--0076, HW--008 JIN MB H I PIIN N PN /" VI: PN. (2" MX.) H H2 H3 PVI U # HW J MB H I PIIN N (CNC UCU) VH UCU CN CU N P BH I CN M U UNN P M U 5/8" M U /2" CU INU 2 /2" M U 2 /2" CU INU 3 5/8" M U 3" CU INU M U VI N P UCU : PVI U # HW--0076, HW--008 JIN MB H I PIIN N 2 6 PVI U # HW J MB H I PIIN N (CNC UCU) VH UCU N U N U N U N U 6 5/8". 6" M U " CU INU BCIN CU M U UNN MINIMUM 9 /2" 8".C. VIC WH U CVI PH I 9 /2" BCIN B 5/8" P B X 2" 8".C. VIC CN M U UNN PN 3 3/". 5 /" 7 /". N CN UCU CN "J" UNN 2 /2" M U " CU INU " M U 3" CU INU 6" M U 3" CU INU CIIN WH CHU U N: INUIN M B W/ CIN H I IN CN "J" UNN VI N P UCU : PVI U # HW--0076, HW--008 JIN MB H I PIIN N /2" 2 7/8". 3 3/". 7/8". 5 /" 7 /". B B2 B3 B B6 PVI U # HW J MB H I PIIN N (CNC UCU) VH UCU CN CU N P. BH I UNN P M U 5/8" M U /2" CU INU 2 /2" M U 2 /2" CU INU 3 5/8" M U 3" CU INU " M U " CU INU 6" M U " CU INU ate escription 03/7/205 IU PMI N BI & CNUCIN CN CU N P BH I PVI U # BW--000 J MB BM I PIIN N N CN UCU PVI U #BW--000 J MB BM I PIIN N CN CU N P. BH I PVI U # BW--000 J MB BM I PIIN N PIIN P P: 25 M U WIH N 5/8" P B INIH I. PIIN P P P2 P3 P P6 IMIIN H 2" C 7'-3" 9'-9" 2'-9" 3'-9" 5'-0" IMIIN H 6" C 8'-3" '-0" '-6" 5'-9" 20'-0" PIIN P : 25 M U WIH N 5/8" P B INIH I. CUIC INUIN U HIH PIIN P IMIIN H 2" C 7'-3" 9'-9" 2'-9" 3'-9" 5'-0" IMIIN H 6" C 8'-3" '-0" '-6" 5'-9" 20'-0" PIIN P H: W 25 M U W IN BH W N N 5/8" P B N CH I, N CUIC INUIN U HIH. PIIN P H H2 H3 IMIIN H 2" C /20 '-6" 5'-6" 9'-3" IMIIN H 6" C /20 3'-3" 7'-6" 22'-9" IMIIN H 2" C /360 0'-0" 3'-6" 7'-3" PIIN U MIN WIH BI INIH /360 IMIIN H 6" C /360 '-6" 5'-6" 9'-9" I IN H U U20 H U U20 H U U20 PIIN P : 25 M C-H U 2".C. W/ " H W IN N W 5/8" P B INIH I. CUIC INUIN U HIH. 20 M U QUI - PNIN N WB PUC U. PIIN P 6: 20 M U QUI. PIIN P 2 6 IMIIN H 0'-5" 3'-0" 2'-" (20 ) I IN 2 H U U5, M B 2 H U U5, M B 2 H U U5, M B I N: IMIIN HIH B N INMIN I PU 7.5 P. VI W/ V PCIICIN. C IN PIIN P B: 25 M U WIH N 5/8" P B CH I N CUIC INUIN U HIH. PIIN P B B2 B3 B B6 IMIIN H 2" C 8'-3" 0'-9" 3'-6" '-3" 5'-0" IMIIN H 6" C 9'-6" 2'-6" 6'-0" 7'-3" 20'-0" I IN H UofC H U U9 H U U65 H U U65 H U U65 C IN ** PIIN P P 3" = '-0" 2 PIIN P 3" = '-0" 9 PIIN P H 3" = '-0" PIIN P 3" = '-0" 09 PIIN P B 3" = '-0" 0 VH UCU /" PVI U # HW J MB H I PIIN N (CNC UCU) VH UCU 3/" PVI U # HW J MB H I PIIN N (CNC UCU) /2" PVI U # HW J MB H I PIIN N (CNC UCU) 2 7/8". 3 3/". N U 7/8". N3 3 5/8" M U 3" CU INU 5 /" 7 /". 6" N N2 N N6 VH UCU 20 M U BC 8".C. N CH I CIIN WH CHU 5/8" M U /2" CU INU 2 /2" M U 2 /2" CU INU " M U " CU INU 6" M U " CU INU " MIN. /2" /2" MX K IN CIIN WH CHU WH N CIIN, XN UIN N P B N UCU HIM PC QUI N UHIM PC QUI 7/8" M UIN CHNN W BCKIN UIN CHNN B; CN BWN VIC UIN CHNN VI N P UCU : PVI U # HW--0076, HW--008 JIN MB H I PIIN N PN VI: PN. (2" MX.) 2 3 CN CU N P BH I CN M U UNN P M U 5/8" M U 2 /2" M U 3 5/8" M U M U N U BCIN CU M U UNN MINIMUM 9 /2" 8".C. VIC WH U CVI PH I 9 /2" BCIN B 5/8" P B X 2" 8".C. VIC CN M U UNN CN CU N P BH I PVI U # BW--000 J MB BM I PIIN N VI N P UCU : PVI U # HW--0076, HW--008 JIN MB H I PIIN N /8". 5". 6 /8". 6 /2" " M U " CU INU N 8 /2". U 6" M U 6 " CU INU 2 3 VH UCU CN CU N P. BH I UNN P M U 5/8" M U /2" CU INU 2 /2" M U 2 /2" CU INU 3 5/8" M U 3" CU INU CN CU N P. BH I PVI U # BW--000 J MB BM I PIIN N VI N P UCU : PVI U # HW--0076, HW--008 JIN MB H I PIIN N 2 7/8". 3 3/". 7/8". 5 /" N 7 /". U 6 6" M U 2 3 VH UCU UNN P M U 5/8" M U 2 /2" M U 3 5/8" M U " M U PVI U # BW--000 J MB BM I PIIN N Project eam 00 annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax PIIN P N: 25 M U 2".C. WIH N 5/8" P B CH I. PIIN P K: 7/8" M UIN CHNN 2".C. NCH UB, WIH 5/8" P B N INIH I PIIN P : W 25 M U W IN BH W N N 5/8" P B N CH I. PIIN P : 25 M U WIH W 5/8" P B CH I N CUIC INUIN U HIH. PIIN P : 25 M U WIH N 5/8" P B CH I. C IN ** WIH U PIM CUIC N PIIN P N N2 N3 N N6 IMIIN H 2" C 8'-3" 0'-9" 3'-6" '-3" 5'-0" IMIIN H 6" C 9'-6" 2'-6" 6'-0" 7'-3" 20'-0" PIIN P 2 3 IMIIN H 2" C /20 '-6" 5'-6" 9'-3" IMIIN H 6" C /20 3'-3" 7'-6" 22'-9" IMIIN H 2" C /360 0'-0" 3'-6" 7'-3" PIIN U MIN WIH BI INIH /360 IMIIN H 6" C /360 '-6" 5'-6" 9'-9" I IN H U U20 H U U20 H U U20 PIIN P IMIIN H 2" C 8'-9" '-3" 3'-6" '-3" 5'-0" IMIIN H 6" C 0'-6" 3'-6" 6'-9" 7'-3" 20'-0" I IN 2 H U U9 2 H U U 2 H U U 2 H U U 2 H U U C IN PIIN P IMIIN H 2" C 8'-3" 0'-9" 3'-6" '-3" 5'-0" IMIIN H 6" C 9'-6" 2'-6" 6'-0" 7'-3" 20'-0" I IN H UofC H U U9 H U U65 H U U65 H U U65 C IN ** PIIN P N 3" = '-0" 5 PIIN P K 3" = '-0" 7 PIIN P 3" = '-0" 2 PIIN P 3" = '-0" 07 PIIN P 3" = '-0" 02 C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0:52 PM PIIN P M M2 M3 M M6 IMIIN H 2" C 8'-3" 0'-9" 3'-6" '-3" 5'-0" 2 7/8". 3 3/". 7/8". 5 /" 7 /". IMIIN H 6" C 9'-6" 2'-6" 6'-0" 7'-3" 20'-0" M M2 M3 M M6 VH UCU M U BC 8".C. 5/8" M U /2" CU INU 2 /2" M U 2 /2" CU INU 3 5/8" M U 3" CU INU " M U " CU INU 6" M U " CU INU PIIN P M: 25 M U 2".C. WIH N 5/8" P B CH I N CUIC INUIN U HIH 6" CIIN WH CHU CN CU N P BH I H CK I IN M PP I U PJC M QUIMN PINKIN, CNUCIN P, N CCUPNC U. VIW WIH CUN C PIIN P J: 25 M U WIH N 5/8" P B CH I. **I IN M M N PP - N BV PIIN P J J2 J3 J J6 /2" IMIIN H 2" C 8'-3" 0'-9" 3'-6" '-3" 5'-0" 2 7/8". 3 3/". 7/8". 5 /" 7 /". IMIIN H 6" C 9'-6" 2'-6" 6'-0" 7'-3" 20'-0" J J2 J3 J J6 I IN ** H UofC H U U9 H U U9 H U U9 H U U9 CH P UNN CK C I 8".C. HUH CN NPN P P B CIN B IM P BH I UNN P U 5/8" M U 2 /2" M U 3 5/8" M U " M U 6" M U CN CU N P. BH I PVI U # BW--000 J MB BM I PIIN N I IN M PP I U PJC M QUIMN PINKIN, CNUCIN P, N CCUPNC U. VIW WIH CUN C PIIN P : 25 M U WIH N 5/8" P B CH I. **I IN M M N PP - N BV PIIN P /2" IMIIN H 2" C 8'-3" 0'-9" 3'-6" '-3" 5'-0" 2 7/8". 3 3/". 7/8". 5 /" 7 /". IMIIN H 6" C 9'-6" 2'-6" 6'-0" 7'-3" 20'-0" I IN ** H UofC H U U9 H U U9 H U U9 H U U9 CN 2" CUIC INUIN XN 8" BH I W CH P UNN CK C I 8".C. HUH CN NPN P P B CIN B IM & CN CU N P BH I UNN P M U N U N U N U PIIN P M 3" = '-0" 3 PIIN P J 3" = '-0" 6 5/8" M U 2 /2" M U 3 5/8" M U " M U 6" M U /2" UN NUIN INUIN V 2" P N BM CN CU N P. BH I PVI U # BW--000 J MB BM I PIIN N PIIN P 3" = '-0" VI N P UCU : PVI U # HW--0076, HW--008 JIN MB H I PIIN N PIIN P C: 25 M U WIH W 5/8" P B CH I. C IN ** WIH U PIM CUIC N PIIN P C C2 C3 C C6 3/" IMIIN H 2" C 8'-9" '-3" 3'-6" '-3" 5'-0" /8". 5". 6 /8". 6 /2" 8 /2". IMIIN H 6" C 0'-6" 3'-6" 6'-9" 7'-3" 20'-0" C C2 C3 C C6 I IN 2 H U U9 2 H U U 2 H U U 2 H U U 2 H U U PVI U # HW J MB H I PIIN N (CNC UCU) VH UCU UNN P M U 5/8" M U 2 /2" M U 3 5/8" M U " M U 6" M U PVI U # BW--000 J MB BM I PIIN N C IN ** PIIN P C 3" = '-0" C3 PIIN ININ 2 PIIN ININ H PHNUMIC ININ IN CH PIIN P MB CIB H PIIN CNUCIN N HICKN. H NUMB IN H BM H H MB, WH CCUIN, INIC H HU "I IIV IN" QUI H PIIN. H (-) INIC NN- PIIN. PIIN P HWN H WN "NN I-". WH I IIV PUM WB CNUCIN I INIC, PVI PUM WB P U IN # N PVI JIN MB P N BM N PNIN, PIC BH I PIIN. UNWI B N H IN NC ININ INIC I IIV CNUCIN IVN PUP CIBIN CNUCIN QUIMN N N N INN IMI MNUCU MI CMP WIH H CNUCIN QUIMN H INIC IN. IMIIN HIH INIC IV H MXIMUM UNUPP HIH H PIIN P B N CIN CII IN /20. WH UCU HIH PIIN XC H INIC IMIIN HIH, PVI UPPMN BCIN H UCU VH QUI MININ CIN I WIHIN /20. HIH I INMIN N B N U MNUCU' CU UPPMN BCIN CNIIN M U M N VI W/ CH. CIIN IMIIN HIH PIIN WIH "BI" INIH UCH P N CMIC I, IN PIIN M MININ CIN I WIH /360.. UPN CIIN H N B CNI BCIN. WH PUM WB I H UB PPICIN CMIC I, PVI "W-IN" B. WH I IIV CNUCIN I INIC, PVI I IIV W/ B. C IN HWN UN W B N B MBI N N NCI INIC H CU C IN H CMP WK. PVI M CK I WH U HIH PIIN PPNICU PN CK. CK I B CMPIB WIH I MBI N B PPV B VNIN NCI. INIH CHU N INI VIN PPI INIH PIIN. PIIN P N 6" = '-0" 0 rawing Name cale: rawing Number I PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ s indicated 0 C H I X C 3/7/205 PIIN P 5.0

13 ate escription 03/7/205 IU PMI N BI & CNUCIN ' - 6" MIN. CHU M IZ I N. M NM W H HK P MI INIH P MI INIH H JMB I 0 0 3' - 0" 7' - 0" 3/" /2" UM 5.20/ / /0 HK MCH B ' - 0" 7' - 0" 3/" /2" UM 5.20/ / /0 HK MCH B ' - 0" 7' - 0" 3/" C/W MCH XI. /2" HK 07 KICHN 07 3' - 0" 7' - 0" 3/" /2" HK ' - 0" 7' - 0" 3/" C/W MCH XI. /2" HK ' - 0" 7' - 0" 3/" /2" HK 2 CPIN 2 3' - 0" 7' - 0" 3/" C/W MCH XI. 36 CI 36 3' - 0" 7' - 0" 3/" C/W MCH XI. /2" HK /2" HK UM UM UM UM UM UM MCH B. MCH B. MCH B. MCH B. MCH B. MCH B. 5.20/ / /0 5.20/ / /0 5.20/ / /0 5.20/ / /0 5.20/ / /0 5.20/ / /0 Comments XIIN B C XIIN B C CNIM IZ MCH XIIN XIIN B C CNIM IZ MCH XIIN XIIN B C CNIM IZ MCH XIIN PIC PU I- N PPCH PIC HIN I PIC /2" 6" CHU CHU M BN 3/8" = '-0" CHU NIIN IP BWN IIMI MI CHU INIH 05 UMINUM I I 3" = '-0" 0 CHU 3" = '-0" 08 CHU PIIN UB U PNIN JMB CHU VI 2" 2" Project eam 00 annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax N. N. 2 V CK ( CK), MUN P. CM UNCIN CK /2". HW MCH BUIIN N. CNIM WIH BUIIN NIN PI ININ. UMINUM JMB I 3" = '-0" 03 CH. PIIN HW CHU /2" = '-0" 07 /2" H CH. 3'-0" WIH /6" VI 5/6" JMB BN I C H I C C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0:53 PM NIZ UMINUM M N I C MCH BUIIN N 9'- 0" V HIH UMINUM H I 3" = '-0" 02. PIC I N HI H N MUNIN HIH. 2. IN CMP WIH HW IIN N CCI. 3. CNC H PVI N PCI IM QUI C CNMNC PCI CIN.. XI H B PB M H INI WIHU H U K N PCI KNW PICU. 5. XI H B 20 MINU I N QUIPP WIH C 6. PVI BCKIN BV CIIN QUI CIIN MUN HW. 7. UMINUM M B C C NIZ M ( QU), UN N HWI. 8. C B C INI M (NN CI I). P /2" = '-0" /2" = '-0" 06 N N- 0 PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name cale: s indicated rawing Number 0 X 3/7/205 CHU & I 5.20

14 ate escription 03/7/205 IU PMI N BI & CNUCIN PM CUN & : VIN HIH 3/" M JUB H (2) PIN/H UPP, NCH H /" PW BCK B H /" /2" PM W PM CBIN CH PU MIWK I 3" = '-0" 05 ' - " P. 2 Q. CB PIC UPP CBIN /2" = '-0" 09 2' - " 05/-6.00 CUNP N BCKPH, VIN P. P-2 P- 9' - 0" 2' - 0" 2' - 0" 3' - 0" ' - 2" P- P-2 CH. PU CBIN 3/" M JUB H () B H /" PW BCK ' - 8" 3 Q CB 2' - 6" 2 Q CB 3' - 0" 2 Q CB 2' - 0" 9' - 0" 2' - 0" 2' - 0" 3' - 0" ' - 2" P-2 P- MICWV P- P-2 CM I " " " /2" " 2 Q CB XIIN CUMN 00 annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam KICHN VIN NH 3/8" = '-0" 0 3" P. P-M B PIC W CBIN /2" = '-0" VI W/MNU. PC. ' - 6". ' - 8" 3 Q CB 2' - 6" 3' - 0" 2 Q CB 2'-" 05/-6.00 BCKPH & CUNP 2' - " CH CUNP & BCKPH " 7" P-M KI I C H I C C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0:5 PM 9" +/- 7" ' - 5" 8" 2' - 3" C 2' - 0" W 2X MIN PIM CHU... INK P-M C 3/" MVB M PN CIN INK /2" = '-0" 6 2" " 3" 6". 2' - 0" PU, P. 3/" PM C JUB H N PIN/H UPP; NCH H 3/" PM C MIWK, P. P-M B CIN W CB WIH W /2" = '-0" 06 KICHN VIN 3/8" = '-0" 02. XP UC B PIC MIN N 3/" M, U.N.. VIN MIN ININ. 2. CBIN N W INI B WHI MMIN, U.N.. 3. CBIN N W PU B U MCK P05B/2 (5-7/6" N 3/8" QU PU).. PNIN CUN MUN IXU B C P MNUCU' PCIICIN. 5. H V IM N CCI B HP C N I P MNUCU' PCIICIN. 6. PU B MUN HIZN CBIN 7. CIN MIWK PNIN PPINC QUI. 8. IIN H/MM H M B I C. MM B U MCK 2 /2" MIC IV (23). 9. MIWK B CIV PIC MIN, P. N N /2" = '-0" 0 PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name cale: s indicated rawing Number 0 X 3/7/205 MIWK VIN/CIN & I 6.00

15 ate escription 03/7/205 IU PMI N BI & CNUCIN X' - XX" V INC N N:. : -5.0 PIIN P. PHIC N XIIN MIN - N IN CP I N N/ 0 00 annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam dw ref WMN MCH. I 2'-" - 8 ' - 8" I C H I C - 6 ' - 8" 0 X 3/7/205 C:\Users\allison.powell\esktop\My evit\uh H 2525 PP XPNIN P.rvt 3/7/205 :0:55 PM I / M PN /6" = '-0" 0 PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name I V cale: s indicated rawing Number 0

16 ate escription IU BI IU PMI N CNUCIN H M & U N N N I N, C H I H W 6 U I # HUN, X PHN: X: X IIN # annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam PP WN MI CHIC CHIC PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name MP N, N N MB cale: s indicated rawing Number MP0.0 MP N, N N MB N 0

17 ate escription IU BI IU PMI N CNUCIN CP WK H M & U N N N I N, C I C 7 WMN MCH. I CPIN 2 CPINI 3 PN H I H W 6 U I # H U N, X PHN: X: X I I N # C. CP/IB 0 PN 06 BKM annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam INN CN. 05 PP WN MI CHIC CHIC CP WK MCHNIC PN /8" = '-0" 03 PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name MCHNIC PN cale: s indicated K N N 02 N N N 0 rawing Number M.0

18 ate escription IU BI IU PMI N CNUCIN H M & U N N N I N, C H I H W 6 U I # HUN, X PHN: X: X IIN # annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam PP WN MI CHIC CHIC PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name MCHNIC PC N CHU cale: s indicated rawing Number M2.0 MCHNIC PC N CHU N 0

19 ate escription IU BI IU PMI N CNUCIN H M & U N N N I N, C H I H W 6 U I # H U N, X PHN: X: X I I N # annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam PP WN MI CHIC CHIC PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name MCHNIC I cale: s indicated MCHNIC I N 0 rawing Number M3.0

20 ate escription IU BI IU PMI N CNUCIN CP WK H M & U N N N I N, C I C 7 WMN MCH. I CPIN 2 CPINI 3 PN H I H W 6 U I # H U N, X PHN: X: X I I N # C. CP/IB 0 PN 06 BKM annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam INN CN. 05 PP WN MI CHIC CHIC CP WK I M PN /8" = '-0" 03 PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name I M PN cale: s indicated K N N 02 N N N 0 rawing Number 0.0

21 ate escription IU BI IU PMI N CNUCIN CP WK H M & U N N N I N, C I C 7 WMN MCH. I CPIN 2 CPINI 3 PN H I H W 6 U I # H U N, X PHN: X: X I I N # C. CP/IB 0 PN 06 BKM annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam INN CN. 05 PP WN MI CHIC CHIC CP WK CIC PW PN /8" = '-0" 0 CP WK PP XPNIN 2525 UH H I C 7 WMN MCH. I CPIN 2 CPINI 3 PN /7/5 C. CP/IB 0 PN BKM rawing Name CIC PW PN INN CN. 05 CIC PW PN /6" = '-0" 03 CP WK K N N 02 N N N 0 cale: s indicated rawing Number.0

22 ate escription IU BI IU PMI N CNUCIN CP WK H M & U N N N I N, C I C 7 WMN MCH. I CPIN 2 CPINI 3 PN H I H W 6 U I # H U N, X PHN: X: X I I N # C. CP/IB 0 PN 06 BKM annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam INN CN. 05 PP WN MI CHIC CHIC CP WK CIC IHIN PN /8" = '-0" 03 PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name CIC IHIN PN cale: s indicated K N N 02 N N N 0 rawing Number 2.0

23 ate escription IU BI IU PMI N CNUCIN H M & U N N N I N, C H I H W 6 U I # HUN, X PHN: X: X IIN # annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam PP WN MI CHIC CHIC PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name CIC N-IN, I N CHU cale: s indicated rawing Number 3.0 CIC N-IN, I N CHU N 0

24 ate escription IU BI IU PMI N CNUCIN H M & U N N N I N, C H I H W 6 U I # HUN, X PHN: X: X IIN # annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam PP WN MI CHIC CHIC PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name CIC PC cale: s indicated rawing Number.0 CIC PC N 0

25 ate escription IU BI IU PMI N CNUCIN CP WK H M & U N N N I N, C I C 7 WMN MCH. I CPIN 2 CPINI 3 PN H I H W 6 U I # H U N, X PHN: X: X I I N # C. CP/IB 0 PN 06 BKM annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam INN CN. 05 PP WN MI CHIC CHIC CP WK PUMBIN PN /8" = '-0" 05 PP XPNIN 2525 UH H 03/7/ rawing Name PUMBIN PN cale: s indicated K N N 0 N N N 03 PUMBIN PC N 02 PIPIN MI N 0 rawing Number P.0

26 ate escription IU BI IU PMI N CNUCIN H M & U N N N I N, C H I H W 6 U I # H U N, X PHN: X: X I I N # annin treet, uite 300 Houston, X U Phone ax Project eam PP WN MI CHIC CHIC BV CIIN PP XPNIN 2525 UH H V 03/7/ BKM (07) PUMBIN I IM C: N rawing Name PUMBIN I N CHU cale: s indicated PUMBIN I, I N CHU N 0 rawing Number P2.0

APPENDIX P -3 CO-LOCATION OF PIPELINE FACILITIES

APPENDIX P -3 CO-LOCATION OF PIPELINE FACILITIES tlantic unrise Project P P Chapter Joint Permit pplication ranscontinental as Pipe ine Company, C ebanon County PPNIX P - C-CIN PIN FCIII evised pril 27 ttachment P- ppendix P- ummary of Co-location of

More information

OKANAGAN LANDING SEWER EXTENSION PROJEC

OKANAGAN LANDING SEWER EXTENSION PROJEC I XI PJC HICHCCK 1 - I /MI /P H I F CU PK HIC UI CK U UI P HC 35 X P B PX IV I IX PH MUI HI C CP P I M HI I. VI C F IV FHI BCK CMB CK B MM 30 C CH PI C MB P KM IZ B MB IV I H BCKC K 32 K V I I H I MU HI

More information

OKANAGAN LANDING SEWER EXTENSION PROJEC

OKANAGAN LANDING SEWER EXTENSION PROJEC I XI PJC HICHCCK 2 - / P H I F CU PK HIC UI CK U UI P HC 35 X P B PX IV I IX PH MUI HI C CP P I M HI I. VI C F IV FHI BCK CMB CK B MM 30 C CH PI C MB P KM IZ B MB IV I H BCKC K 32 K V I I H I MU HI U KICKI

More information

OKANAGAN LANDING SEWER EXTENSION PROJEC

OKANAGAN LANDING SEWER EXTENSION PROJEC I XI PJC ICCCK 3 - B I /UMUI /CB I F CU PK IC UI CK U UI P C 35 X P B PX I I IX P MUI I C CP P I M I I. I C F I FI BCK CMB CK B 30 C C PI C MB P KM IZ B MB I I BCKC K 32 K I I I MU I U KICKI FI F C I I

More information

MATERIAL IDENTIFICATION SYMBOLS EARTH GRAVEL GROUT THE FOLLOWING SYMBOLIC LINEWORK MAY BE USED: REFERENCE GRID LINE CENTERLINE PLAN MATCHLINE

MATERIAL IDENTIFICATION SYMBOLS EARTH GRAVEL GROUT THE FOLLOWING SYMBOLIC LINEWORK MAY BE USED: REFERENCE GRID LINE CENTERLINE PLAN MATCHLINE P UU M W P.W VW "P" M M H W M M M U:.P P,V,,, HU WH "P" H PP U U PJ H M M H.PP H VW P M M VW.UH VW PP WHH H H..UU V.H W V M U H UU W: @ H HZ & V V # UM U,M QU,U H W U HZ - HV H P - H P - H V HU XP UU V

More information

ARCHITECTURAL SITE PLAN

ARCHITECTURAL SITE PLAN I I VI. MI L L ' - 0 /" NIN PN 9' - 0 /" :IVIL ' - " ' - " ' - 0" ' - /" ' - /" N BIK WIN ' - " ' - 0" ' - " BUILIN WK PIN. IN BUILIN LIN W/ IVIL NIN & UVY & NIY I NY IPNI NLI WI INMIN INII N IUL PLN B

More information

Coastal Douglas-fir Land Use Order - Draft for Review

Coastal Douglas-fir Land Use Order - Draft for Review P [ ] [ w v h f y Hwy W V V y Mp u W [ H ] Vcuv mx umb uy v vi Quicum ch Pvi h P bi m Q h Hwy Q M Y M i : h ifmi pvi i f f viw pup my b ubjc chg pi fi vii. h m g i. w 66 Hwy. & P V i Wy P P Wch ch ug-fi

More information

EXHIBIT LIST. No Exhibit Name Page. 1 P412 Location Map.pdf (P412) 2. 2 P413 Construction.pdf (P413) 3. 3 P414 Operation.

EXHIBIT LIST. No Exhibit Name Page. 1 P412 Location Map.pdf (P412) 2. 2 P413 Construction.pdf (P413) 3. 3 P414 Operation. fc N: / : J c ub b : u -Ju-8 XII I g f N xb N g c ppf () ucpf () ppf () v g ppf () ggpf () - gg pf () 8 v_ppf (8) - 8 9 8pf (9) - // D I J w! Yx c w c f w Vcg f bu f ' K uc w g' K u g v p 8 9 w w V V p

More information

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region

Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-US region Trade Patterns, Production networks, and Trade and employment in the Asia-U region atoshi Inomata Institute of Developing Economies ETRO Development of cross-national production linkages, 1985-2005 1985

More information

SINCLAIR COM M UNITY COLLEGE

SINCLAIR COM M UNITY COLLEGE 0 UN ( ) V 0 P N. - N W. NU NN. W UNY YN, 0 WN UNY NY UNY UNY NN UN, 0 pp rchitecture PY NNN Woodside rive 00 W. Y N nglewood, hio ayton, hio 0 UN ( ) V 0 P N. - N UNY W. YN, 0 VNY P Y PN N NN ( 0) WN

More information

Science is asking questions. And living is not being afraid of the answer. The Science of Breakable Things by Tae Keller STEP 4: rhcbooks.

Science is asking questions. And living is not being afraid of the answer. The Science of Breakable Things by Tae Keller STEP 4: rhcbooks. B 1 K B ic hi Wh i i i? h l v Q 2 h h ll i i i h i i h m? i W B chi b l l G ii v i b 3 i c l ii i qi Gb m 4 i c ll ic G c i i h 5 l c im im l il ci. l m k m k? K G M MMB M X 6 i mim M h l m M X 7 i k h

More information

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat

>> Taste from our extensive collection. >> Meet the chefs and producers. >> Connect with our team to chat P j S h 2016 Sy, Mch 20 TH 10 m - 5 m My, Mch 21 ST 10 m - 4 m Wh S Cv C >> T m xv cc vy w >> M h ch c bh m w m vv c >> Cc wh m ch b wy c w y b Shw b q. R h Mch 18h www.wvchw.cm Ah c m h Gk wy my wh c

More information

Contents FREE!

Contents FREE! Fw h Hu G, h Cp h w bu Vy Tu u P. Th p h pk wh h pp h. Th u y D 1 D 1 h h Cp. Th. Th hu K E xp h Th Hu I Ch F, bh K P pp h u. Du h p, K G u h xp Ch F. P u D 11, 8, 6, 4, 3. Th bk w K pp. Wh P p pp h p,

More information

Rapid growth in enrolment within the French Immersion program

Rapid growth in enrolment within the French Immersion program Nw Nh Ajx Fch Ii ch- Ovviw R Di PS p i Spb 2009 u ck Egih Fch Ii ch Egih Fch Ii Y E E Pb 2009 333 197 0 2010 405 281 2 2011 431 332 6 2012 466 409 10 2013 486 474 14 Rpi gwh i wihi h Fch Ii pg Pp c Fch

More information

2 w cv c bu mv cu Wh chv b h whch w ch, w huh cu c, b - x wh cc h c v, mucu c, B Ch v m b h whch whch b, k qu c ch m hh cm h k hv vc x vc u h wh cm cm

2 w cv c bu mv cu Wh chv b h whch w ch, w huh cu c, b - x wh cc h c v, mucu c, B Ch v m b h whch whch b, k qu c ch m hh cm h k hv vc x vc u h wh cm cm E CONOMC REORMS N ND: E XERENCES ND EMERGNG DMENSONS B, D R SHSH KUMR M, Mh, hd R EDER D ERMEN O ECONOMCS B NGLORE UNVERSY B NGLORE 56 56 K RNK SE ND E-m : hh@ hcm M b : 9444 7452 R c h: 6-22 7 NRODUCON

More information

and A T. T O S O L O LOWELL. MICHIGAN. THURSDAY. NOVEMBER and Society Seriously Hurt Ann Arbor News Notes Thursday Eve

and A T. T O S O L O LOWELL. MICHIGAN. THURSDAY. NOVEMBER and Society Seriously Hurt Ann Arbor News Notes Thursday Eve M-M- M N > N B W MN UY NVMB 22 928 VUM XXXV --> W M B B U M V N QUY Y Q W M M W Y Y N N M 0 Y W M Y x zz MM W W x M x B W 75 B 75 N W Y B W & N 26 B N N M N W M M M MN M U N : j 2 YU N 9 M 6 -- -

More information

NOTES STORM SEWER PLAN DISINFECTION OF NEW WATER MAINS SHALL BE IN CONFORMANCE

NOTES STORM SEWER PLAN DISINFECTION OF NEW WATER MAINS SHALL BE IN CONFORMANCE M P UY P UY P U H PU H H UMU UU U H K, U,, UY M B P, MP B PP U, PH H MY B H U U B V, MMU H, M H U MY B B, H MY V U 2 H Y H UY UH P 2 HU B Y X H & M H B H H X XM U H U XV P, Y X U M, HY H B P MMY H H B

More information

SITE PLAN SHEET 1 OF 8

SITE PLAN SHEET 1 OF 8 P P XG V % P BM H P B C C H % P XG BM H P % % % % % % % % % % % % % % % % % % XG % % % P % % % % % BM CH H P XG V % % % % % % % % XG V % XG XG % % % % % % % % % % % % % % % % % XG XG P BM V BM CH H P %

More information

Mike Labrecque, Deputy Chief Administrative Officer. Award Winter Sidewalk Snow and Ice Control West (Routes SWP4, SWP5, SWP6, SWW8 and SWW13)

Mike Labrecque, Deputy Chief Administrative Officer. Award Winter Sidewalk Snow and Ice Control West (Routes SWP4, SWP5, SWP6, SWW8 and SWW13) P.O. Bx 1749 Hifx, Nv i B3J 35 I N. 14.1 Hifx i ui Ob 7, 2014 TO: v b f Hifx i ui UBITTE BY: ih Bu, hif iiiv Offi i bqu, pu hif iiiv Offi TE: pb 26, 2014 UBJET: w 14-086 i iw w I (u P4, P5, P6, 8 13) OIGIN

More information

6,000 SF RETAIL OR OFFICE PAD LENEXA CITY CENTER NORTH NORTHEAST CORNER OF 87 TH STREET AND WINCHESTER LENEXA, KANSAS

6,000 SF RETAIL OR OFFICE PAD LENEXA CITY CENTER NORTH NORTHEAST CORNER OF 87 TH STREET AND WINCHESTER LENEXA, KANSAS 600 I I D NX IY N NH NH N 8 H ND WINH NX, KN I N & HIHIH UBI IN ND W 86H DI-K N W, Y. DI-K N W W/ N IN, Y. 0 ND M UMINUM BNH 8 U '-" '-" 6'-6" DI-K N W, Y. UU K IK U / D 00 DI-K N W W/ N IN, Y. UBI BUIDIN

More information

U. S. Highway 412 Corridor, Average Daily Traffic Western Portion Vicinity of Benton and Washington Counties

U. S. Highway 412 Corridor, Average Daily Traffic Western Portion Vicinity of Benton and Washington Counties Bu V Fm R i pi R R bb Fi 8 Bvi Fihip R Bufi h R Vii f v M h hi i B Av Ei Av G A hz Np v im Rbi Av i F-Ex i App uh hmii Av f Av G Av G A R bpp Av R Av V Av i hip Yu G m G Av Qu R P Av Ah Mib u E P Av uh

More information

! ( ! ( " ) ) ( ( # BRENT CROSS CRICKLEWOOD BXC PHASE 1B NORTH PERSONAL INJURY ACCIDENT AREA ANALYSIS STUDY AREA TP-SK-0001.

! ( ! (  ) ) ( ( # BRENT CROSS CRICKLEWOOD BXC PHASE 1B NORTH PERSONAL INJURY ACCIDENT AREA ANALYSIS STUDY AREA TP-SK-0001. # PU: P # OU: O ow oih ih. Oc v c: i,, o,, I, ic P o., O, U, FO, P,, o, I,, Oc v, i J, I, i hi, woo, Ii, O ciuo, h I U i h wi h fo h of O' ci. I o, oifi, c o i u hi, xc O o qui w. O cc o iii, iii whov,

More information

FAIR FOOD GRADE 8 SOCIAL STUDIES ICONIC EDIBLES LIGHTS CAMERA ACTION!

FAIR FOOD GRADE 8 SOCIAL STUDIES ICONIC EDIBLES LIGHTS CAMERA ACTION! FAIR FOO GRAE 8 SOCIA IES ICONIC EIBES IGHTS CAMERA ACTION! F F G Egh Icc Eb gh Cm Ac! I h w: cm c fm b q f h S F f Tx. Az h cb f v c hc gp. cb vpm h c h q Amc c. W, pc, cm b cc b f h Tx S F. m w f j v

More information

GREEN ACRES TRIBUTARY B/W BEGIN RETAINING WALL T/W

GREEN ACRES TRIBUTARY B/W BEGIN RETAINING WALL T/W W PK UV S IU PK VI II. HIHW -. /W................................ S IU P..S SU HKS:.... US U... US U IS U S I PPI. SUHWS H I HS HWS.. H I PK UV. VI =. (V ).... /W......'. PPS II... /W..'.'..' W (SI HS)..'.'.'..

More information

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew

Coolsicles. Chicken Tenders. Hearty Beef Stew Cck T M B Cck P Cc Hy B Sw D Ec, Ec pp y y cc y w C F K TM c p b y by N Fz R F Ac (NFRA) pp w cc pc Y M Ip (YMI). T p y cc w $50 pp y c ( ). C F K TM p c b cc, p c, b pyc cvy. I w y wk b pv w v w pc w

More information

OIL & GAS EQUIPMENT RENTAL SOLUTIONS

OIL & GAS EQUIPMENT RENTAL SOLUTIONS I A EQUIE EA UI by.c YE Eqp Wh v 65% f h w v 40% f h w v h E. W hv cy p p c h c q. y Eqp w f h UAE h y 1990 c h h w bc f h p qp cp h E. Wh 15 p b cv h UAE KA Kw Q h w hv f f v 10000 f p f v 800 pp. W ff

More information

H1,H2-R3-1 H1,H2-R2 H1,H2-R R1 W ES T PEA R L MA LL OC H C RE O AK R3 34 W RIGH T C RE S UN IO N ST B U TLE OTT ER D R

H1,H2-R3-1 H1,H2-R2 H1,H2-R R1 W ES T PEA R L MA LL OC H C RE O AK R3 34 W RIGH T C RE S UN IO N ST B U TLE OTT ER D R HUBB IGW M B H G G G JI HM hub - Victoria - ith riental - 0 H I. W I Mile on-oercial / on-esidential Zones H W M IZ BV I B H W U (P IV ) MB K P W,,,, - Multiple esidential M W (P IV ),, - ingle etached

More information

244th. 198th 195th. 156th. 195th. Woodinville. 168th. ill. 132nd. 178 th. 17 3rd. 172n. 6t 15th. 165th. Northshore Senior Center Transportation.

244th. 198th 195th. 156th. 195th. Woodinville. 168th. ill. 132nd. 178 th. 17 3rd. 172n. 6t 15th. 165th. Northshore Senior Center Transportation. 9 212 i Ti g 23 8 20 236 244 L i 244 228 212 K i K I q 244 9 P w u I qu Hb K 196 177 G v G v 384 L 0 0.1 0.2 i i i 630 bi Pi u qu J Jff Y Jc Ii iic Kig i 1 Av 368 2 1 Bw Pi i U i iv U Uivi c 1 Bvu 9 H

More information

Level of Service Snow and Ice Control operations are intended to provide a reasonably safe traveling surface, not bare or dry pavement.

Level of Service Snow and Ice Control operations are intended to provide a reasonably safe traveling surface, not bare or dry pavement. C f v Sw Ic C P Ju 2017 Iuc I g f C f v v, ffc c-ffcv w c, w v c c ww C f v. T vc v f f bf f C ubc vg w c. T u f Sw Ic C P cb C w v g, g cu v f vc g. u w vb Og w, c / w v qu ff ff ub f c, wc, v w c, w

More information

A GUIDE TO TRAVEL AND PARKING

A GUIDE TO TRAVEL AND PARKING TAVEL & PAKING Ah G Siu SGS Cg, ISE Cpu A GUIDE TO TAVEL AND PAKING Ah G Siu, h f Bi Ci FC & Bi ugb SGS Cg, ISE Cpu h h f Bi F & Bi Ci Ah G Siu Ah Bi BS3 2EJ O TO GET TO ASTON GATE BY FOOT Th iu i i ccib

More information

Crest & Wings DECEMBER Newsletter of the Southern California Region. NORTH-SOUTH MEET at SAN SIMEON. by Sheri Roberts

Crest & Wings DECEMBER Newsletter of the Southern California Region. NORTH-SOUTH MEET at SAN SIMEON. by Sheri Roberts C & W Nw Su C R DECEMBER 2008 NORTH-SOUTH MEET SAN SIMEON b S Rb T 2008 N-Su M w buu, qu S Sm, m H C Ou v m v u L Rb L, C C mm M, G Sk Jm, G I A b p Sv u w u u ju v u w m w m m, S b S m S m u up H C u,

More information

GREEN TRAVEL PLAN TRANSPORT INFORMATION

GREEN TRAVEL PLAN TRANSPORT INFORMATION v c z vp icc w i cvi cc bicc w wi ic bicc b ic p uii bicc fi u icui - if bi p f ubjc i w i iu - i cvi cc ff- bicc w wi ib iv i c ppxi f ubjc i i ff- bicc w i ic ccib vi bi p u ib iv i cc f j pi ff- i icui

More information

MEDDATA MEP WYLIE ASSOCIATES 1 GREENWAY PLAZA SUITE 1100 HOUSTON, TX TEL: FAX:

MEDDATA MEP WYLIE ASSOCIATES 1 GREENWAY PLAZA SUITE 1100 HOUSTON, TX TEL: FAX: VW PK 700 U 00 P, X 778 U P, PM & U UY 7, 0 U PP W M Y X :\evit iles \P_Mednax_v_070 ().rvt /7/0 ::7 PM U UW U YU V, X 77 :..7 Y M. UW UW@M.M PPY M J 0077 ' M U W, X 7780 : 8.7.0 X: 7.. U U@JMPY.M PJ/U

More information

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED

THE MIDWAY & GAMES GRADE 4 SOCIAL STUDIES DEEP IN THE HEART OF TEXAS THE TEXAS STAR ILLUMINATED THE MIDWY & GMES GRDE 4 SOCI STUDIES DEEP IN THE HERT OF TEXS THE TEXS STR IUMINTED T Mw TECHER G F SOCIIES STUD Dp H f Tx T Tx S Im I w: z pc mb p f. Smmz f S. U v pm c c cq fm b Tx. C w f Tx S., c v

More information

Dispelling Myths. The PLEA. More Joy in Heaven! Vol. 30 No. 2. Win a class set of Morley Callaghan s. See page 8. Teachers: more joy

Dispelling Myths. The PLEA. More Joy in Heaven! Vol. 30 No. 2. Win a class set of Morley Callaghan s. See page 8. Teachers: more joy P: Dp M T PLEA V. 30 N. 2 T p m bj m v b. U, m q m mp. I mp m z ppm b w v p mm m. T m p, wv, m p w - v pv, m- v. T T PLEA k U Tw Skw E Lw 30 m w C p m wk, b b m q m. T: F m m pp p p, k U P, PLEA m p k.

More information

Why would precipitation patterns vary from place to place? Why might some land areas have dramatic changes. in seasonal water storage?

Why would precipitation patterns vary from place to place? Why might some land areas have dramatic changes. in seasonal water storage? Bu Mb Nx Gi Cud-f img, hwig Eh ufc i u c, hv b cd + Bhymy d Tpgphy fm y f mhy d. G d p, bw i xpd d ufc, bu i c, whi i w. Ocb 2004. Wh fm f w c yu idify Eh ufc? Why wud h c ufc hv high iiy i m, d w iiy

More information

4.3 KIT5 the value of public realm design

4.3 KIT5 the value of public realm design UbBuzz Buii uib cmmuii ivu 4.3 KIT5 h vu f pubic m i Chii ch pc yx Ricc Bbi pc yx Mi Tm Ev h iib vu f ub yu UbBuzz pc yx 2008 4.3 K ii KIT5 Vui pubic m i cfiui cfiui iic yi cmp KIT 6 Hh Phyic Evim C uy

More information

INSTALLED BY C.F. C.I. TS-1 NO WORK LAY IN STACK PATTERN (STACK BOND) LAY IN BRICK PATTERN (RUNNING BOND) (CUSTOM ORDER -6 WEEK LEAD TIME)

INSTALLED BY C.F. C.I. TS-1 NO WORK LAY IN STACK PATTERN (STACK BOND) LAY IN BRICK PATTERN (RUNNING BOND) (CUSTOM ORDER -6 WEEK LEAD TIME) H UNN - N K N NH HDU V.. VND UNHD.. N UNHD.. N ND PDU NUU DPN Z U N UPPD N K - W NKK. NU.... Q- K--HU QU D QU V 0Q40 D Z 5" x x /2" -3 U V H H N ( NDD) (U: H N) ( H N)..H. N K N Q- K--HU QU D QU 0Q40 D

More information

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio.

GUIDE. mirfieldshow.com. Sponsored by. Orange Design Studio. GUIDE mfhw.m Sp b O D S. Fh F m F C 1 3 5 7 9 b f M MIRFIELD COAT OF ARMS Th m w ff Fb 26, 1935. Th m f h mp f h w m h m. Th p S Jh H, wh pp h Pp h 13h h b f h ph hh. Hv W H Wh h? O, h wm mh, hp h f h.

More information

Junior Soldiers Unit 13 : Lesson 1

Junior Soldiers Unit 13 : Lesson 1 J S U 1 : L 1 R Bb PURPOSE: T v c pp xp pc f Bb f fm B Pc. Ev bf m, G v c C b f. Ep 1: NLT) C Pp R: Ep 1:-10 NLT) 1 C 8:6 CEV) Ep :-5 CEV) T Bb c b cf m, pc fc m p f. T v c B Pc m f Bb. W vc f G W, p v

More information

PEDIATRICS WEST - McADORY

PEDIATRICS WEST - McADORY P W - McY N N N0. M N M M M - M M 0 VW WN NX PJ M N N YN U.N.N 0 //0 :0:0 M :\Users\richard\ocuments\PW-Mcdory_richard.rvt WN PPY N N YN N N PU, P N W N P U NY PUP WU PPV N N YN N UN UPN QU. NU Mc, 0 0'

More information

A-1 WILDCARD BEER TASTING ROOM 3 DRAWING INDEX & STATE CODES 4 PROJECT DATA SOLANO AVE KAINS AVE. 5 AERIAL VIEW 6 PROJECT TEAM TENANT IMPROVEMENTS

A-1 WILDCARD BEER TASTING ROOM 3 DRAWING INDEX & STATE CODES 4 PROJECT DATA SOLANO AVE KAINS AVE. 5 AERIAL VIEW 6 PROJECT TEAM TENANT IMPROVEMENTS NN : 11 ONO VNU, BNY OWN: WI BWING O. XIING NN U: I B ING NN NB : FI FOO 1,090 F NO HNG MZZNIN 80 F 6 F O 1,70 F 1,5 F MZZNIN : MZZNIN I U O % 1 FOO NN OUPN O: 1 FOO FO O ING OOM 59 F 15 0.5 B 117 F 100

More information

HAVENWOOD OFFICE PARK INTERSTATE 45 LEVEL 03 SPRING, TX ISSUE FOR PRICING, PERMITTING AND CONSTRUCTION NO DATE DESCRIPTION

HAVENWOOD OFFICE PARK INTERSTATE 45 LEVEL 03 SPRING, TX ISSUE FOR PRICING, PERMITTING AND CONSTRUCTION NO DATE DESCRIPTION HVW FFI PK 00 I V PI, X 86 IU F PII, PMII UI..9 IU F PII,PMI& UI 0..09 WI I M II Y I F 6 X /8/ H:\089. Havenwood orridor v\hp_v Multitenantorridor_.8.9.rvt /8/09 ::8 PM U UW U YU VI, X 6 :.9.9 Y M. UW

More information

Profile of the Quarter

Profile of the Quarter E-Nw Vum: 1 Iu: 2 E: Quy Pf f h Qu - M. Mh Thkk p.02 - M. A Aw M. Su Wk p.03 - D. H. M. Rj p.04 Fu Z 5 Cmmm h mpy Hhy wk hu Iu f INSUfx p.03 Upm ppu pv pk p.02 Cmp w R B F W INSUh p.03 C Suy Hw PROTECmu

More information

PACKING LIST MACO V-5000

PACKING LIST MACO V-5000 PACKING LIST MACO V-5000 PART QTY OD SIZE LENGTH DESCRIPTION CHECKLIST T47P 4 5/8 050 36 Aumum Tubg _ T43P 1 7/8 050 48 Aumum Tubg _ T18P 1 3/4 050 48 Aumum Tubg _ T15P 1 5/8 050 48 Aumum Tubg _ T01 5

More information

$ $ Legend. CITY OF TORONTO CITY-WIDE LAND USE STUDY: DEVELOPMENT IN PROXIMITY TO RAIL OPERATIONS Tile No. West Humber River.

$ $ Legend. CITY OF TORONTO CITY-WIDE LAND USE STUDY: DEVELOPMENT IN PROXIMITY TO RAIL OPERATIONS Tile No. West Humber River. iw v G E 7 N c (/ h (/ h 7 S (6/ h Ncic xiu S q ui J ffc G Sc/ f i (8/6 h cii x w Li wih # f c Evi u ( Iv A i cu G Nu f Tc c Ac c L i f i T c fi Qu xw L H x i G ( i w iv iv Nh u K Hu i Hu h E (/8 h w vi

More information

FIRE DESTROYS PROCTOR INN AT CASCADE

FIRE DESTROYS PROCTOR INN AT CASCADE BU K C b k b pp Ux C H G H U D Y C B 2 93 VU XXXV GU H DY jc C CHD UDY C 5 C V X / CK/G CD pvd V U& CKb H 9 Cb 5 D B H ; B VD p CH K B«C VBG GU H VB C p BCK K D U Z b C H H D KG B H G DCD b K CUY C C K

More information

University of South Carolina

University of South Carolina Jumper arter ease oof epair ast round evel P000 rchitects P Meeting treet West olumbia outh arolina F U JUMP, P W UMB -700 F U M K MY /9/0 :8: PM :\0\0 - U - eplace oofing for ast rand V ustod & Fac upply

More information

WEAR A COLLAR RAISE A DOLLAR THIS

WEAR A COLLAR RAISE A DOLLAR THIS WEAR A COLLAR RAISE A DOLLAR THIS f Ac D A Wc Thk f k f Db. Db h f h f Ac D A b h Ocb., h W h f, b D. c h A D c f A Ab Ac D A T Rx A Ib T Ac D A Lb G R h h hc b. O, f h k, k k h b ffc, f b, f hch k k ch

More information

The Newsletter for FSB Connect Club Members. May/June y M. Six. August 7. But it s a M ONLY. going! gratuity

The Newsletter for FSB Connect Club Members. May/June y M. Six. August 7. But it s a M ONLY. going! gratuity Th Nwl f FSB Cc Cl M D x i S M... p i T l h! ll cii i YOU ip i x M -D f Six Th f hi ip v k ll, I c ll W? hi ii ll i c I f p wh i T i ih B i M vl w kf v l ll il f w v l: v h w ll h l f 11 f fi h l l w v

More information

P e r - t S c a k i T m e i M r g t a i i g H T e l c s w r o f k l w p es r o u i n

P e r - t S c a k i T m e i M r g t a i i g H T e l c s w r o f k l w p es r o u i n P-S ck T M u + HT cy ; k x E J* ON S uy Accu y P- c cz q uy c quy ck y u h c c C y y c c; HT c y - hyc h HT y uc- c zuh h k c k h c u c h HT y ck k HT c h c HT Ex c h k h h uc ck c h - h yc u zuh cy uc

More information

ELECTRICAL COMPONENT IMPORTANCE FACTOR (Ip) DESIGNATION EMERGENCY LIGHTS EXIT LIGHTS FIRE ALARM /MASS NOTIFICATION SEISMIC DESIGN CATEGORIES D,E,F

ELECTRICAL COMPONENT IMPORTANCE FACTOR (Ip) DESIGNATION EMERGENCY LIGHTS EXIT LIGHTS FIRE ALARM /MASS NOTIFICATION SEISMIC DESIGN CATEGORIES D,E,F G CC. CH CCU WG / CCU H ' M P H C H #s, # G /" C. #s, # G /" C. CCU G H ' U HW. WH CUC CWY Z HW HMU, UCH Z H U H CCU. CP: CC C U QU G H #.. P UGH, C H C MUG HGH W MU C WH H CHCU MWK HP WG. H CC, Y H CHC.

More information

filing for office of CO AN Co L POlS R 4 home phone epqropriate elections officials ORS Filing for State Voters Pamphlet Fi rstday

filing for office of CO AN Co L POlS R 4 home phone epqropriate elections officials ORS Filing for State Voters Pamphlet Fi rstday Fn nddy npn nn L v 6 R 49 h nn pb d nd y b pbhd pdd p yp pn by n b k nk nb d ndd n d M LG hw n hd pp n b H MB L n A L P R 4 d dp pn nb ddd y 8 zp d R D R A b A ka DL d ny d h phn d AK L x dd W b W n ddwh

More information

Networking Management system Protocol. User s Manual

Networking Management system Protocol. User s Manual wk M U M Id hp : I : dw : fw : w hp : w h : h : h : h h pwd : f. M p f. d h p : h : 7: f M-MU. h f d dp f d. h f d dp f b- d. h f d dp f * d. h f d dp f d. h f d dp f Y d. h f d dp f. d 7. h f d dp f V

More information

Marine Harvest Herald

Marine Harvest Herald Hv H T u 6-2013. u! u v v u up uu. F u - p u u u u u u pu uu x. W xu u u, u u k, O uu u u v v, u p. T, v u u u, u, k. p, u u u. v v,, G, pp u. W v p pv u x p v u v p. T v x u p u vu. u u v u u k upp, p

More information

1 Introduction JARRETT WALKER + ASSOCIATES. SEPTA Philadelphia Bus Network Choices Report

1 Introduction JARRETT WALKER + ASSOCIATES. SEPTA Philadelphia Bus Network Choices Report Ici AETT AE + AIATE Ppi N ic p i ic p? Ti p i ii pfc f b ii i f Ppi, i c f i i ic p,. T f i p i pi bc f fc ii c pi ici ff i b. T p i c ic p bc i cic ci. If f i ic iip, i f i ppc c b, i i p., iip i f i,

More information

A1 1 LED - LED 2x2 120 V WHITE BAKED RECESSED 2-3/8" H.E. WILLIAMS PT-22-L38/835-RA-F358L-DIM-BD-UNV 37

A1 1 LED - LED 2x2 120 V WHITE BAKED RECESSED 2-3/8 H.E. WILLIAMS PT-22-L38/835-RA-F358L-DIM-BD-UNV 37 O NU +'-" ac I U I K K OUNIN I NIN UN O OUN U IUI INU O INI OO O INI I NIN UNI INUIN IY I UO. N WI Y K ONUI IUI ONO N UN NO () () O O W U I I IIUION N IIN I ONO U N N O IN IO NY. I UIN NY OW O I W OO OION-OO

More information

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x

Assignment. Name. Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz. 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x Assignment ID: 1 Name Date Period Factor each completely. 1) a w a yk a k a yw 2) m z mnc m c mnz 3) uv p u pv 4) w a w x k w a k w x 5) au xv av xu 6) xbz x c xbc x z 7) a w axk a k axw 8) mn xm m xn

More information

HVAC LEGEND F.D. M.D. S.R. L.S.R. D.G. MECHANICAL COMPONENT IMPORTANCE FACTOR (Ip) DESIGNATION X Y

HVAC LEGEND F.D. M.D. S.R. L.S.R. D.G. MECHANICAL COMPONENT IMPORTANCE FACTOR (Ip) DESIGNATION X Y QU F H Y HV U/XHU/U U U / VV U V -0 / -0. P 0. F H 0 F H H, H QUP, PP UPP (U F U & F ) XP H H PU H H U. H QU, H F F U U. F H UU F PF F Y.. QUP HU F PF P P F.. U PP QU F H H P.. F P QU, H P UPP H H Y PF.

More information

MAHARASHTRA STATE POWER GENERATION COMPANY LIMITED [Plot No. G-9, Prakashgad, Bandra (E), Mumbai ] Website:

MAHARASHTRA STATE POWER GENERATION COMPANY LIMITED [Plot No. G-9, Prakashgad, Bandra (E), Mumbai ] Website: MAHARASHTRA STATE POWER GENERATION COMPANY LIMITED [P N. G-9, Pkh, B (E), Mumb 400051] Wb: www.h. PBLIC NOTICE Su bj MSPGCL Au P Rvw (APR) P FY 2008-09 u MYT mwk, u u FY 2007-08 m FY 2009-10 (C N 115 2008)

More information

T HE 1017TH MEETING OF THE BRODIE CLUB The 1017th Meeting of the Brodie Club was held at 7:30 pm on January 15, 2008 in the R amsay Wright Laboratorie

T HE 1017TH MEETING OF THE BRODIE CLUB The 1017th Meeting of the Brodie Club was held at 7:30 pm on January 15, 2008 in the R amsay Wright Laboratorie 1017 MN OF BRO LUB 1017h M Bi lu hl 7:30 u 15, 2008 R Wih Li Uivi. hi: : A h 28 u. u: hl M, u A i u, u vi ull R : K Ah, Oliv B, Bill Rl N W BUN: M u vl: l v, Bu Fll, v ull l B u Fll i Fu k ul M, l u u

More information

Writers. Kayla Da Cruz JUST MAGAZINE. STUNNING Senior Division winners from around the country!

Writers. Kayla Da Cruz JUST MAGAZINE. STUNNING Senior Division winners from around the country! WWW.INTERNATIONALJUNIORMISS.COM IJMDREAM 20 VOLUME 2 MAGAZINE JUST STUNNING Si Divii wi fm u cu! Wi C Aic wi b IJM Gi Ii Qu Tip Amzi Avu i Aui ON THE COVER K D Cuz M Nw R 20-2018 R 20-2018 Ii R IJM DREAM

More information

Chair Susan Pilkington called the meeting to order.

Chair Susan Pilkington called the meeting to order. PGE PRK D RECREO DVOR COMMEE REGUR MEEG MUE MOD, JU, Ru M h P P d R d Cmm hd : m Ju,, h Cu Chmb C H P, z Ch u P dd, Mmb B C, Gm Cu D W Bd mmb b: m D, d Md z ud mmb : C M, J C P Cmmu Dm D, Km Jh Pub W M,

More information

PROPERTY 5' SET BACK 20' SET BACK 25' SET BACK 25' SET BACK FENCE FENCE PRE-FAB STONE CAP A " DIA. PRE-FINISHED ALUMINUM PIPE BRACING

PROPERTY 5' SET BACK 20' SET BACK 25' SET BACK 25' SET BACK FENCE FENCE PRE-FAB STONE CAP A  DIA. PRE-FINISHED ALUMINUM PIPE BRACING GNIG IL N N PPY ' K PPY ' K PPY ' K PPY ' K ' K ' K 0' K ' K PPY ' K ' K ' K ' K PPY ILM IL PPY ' K 3 ' K ' IG.L. N W/ ' W. G : / ' K ' K N PPY N ' K N N / ' K PPY WLK PIN N ' K ' K ' K ' K N PPY N PPY

More information

1. Be a nurse for 2. Practice a Hazard hunt 4. ABCs of life do. 7. Build a pasta sk

1. Be a nurse for 2. Practice a Hazard hunt 4. ABCs of life do. 7. Build a pasta sk Y M B P V P U up civii r i d d Wh clu dy 1. B nur fr cll 2. Prcic 999 3. Hzrd hun d 4. B f lif d cld grm 5. Mk plic g hzrd 6. p cmp ln 7. Build p k pck? r hi p Bvr g c rup l fr y k cn 7 fu dr, u d n cun

More information

English Made Easy: Foundation Book 1 Notes for parents

English Made Easy: Foundation Book 1 Notes for parents a nh Ma ay: Fnan 1 pan h b n hp y ch an ay an by cn n h n n ach h n h aphab. h h achn an ca phnc. h nan, achn an wn ac w nca y ch an h na ach, a w a h n n ach a an hw wn n h pa. y cpn h pa h b, y ch w

More information

Components. Spanish Treasure Galleon

Components. Spanish Treasure Galleon G Iuc h G xp mu b xp, g u pck ch h mu u hk w hc u gm h mu umb cu ppxm p m cmpx O, G m Mch & Mu wh m wh h b gm Hw U h Exp h w Cp, Rum, M E c g wh h b gm whu g w u Hw, m mu h w u mmb uc h u gm gu h w u g

More information

THE GRILL SERIES 2017/2018

THE GRILL SERIES 2017/2018 THE GRILL SERIES 2017/2018 5 YEAR COMPREHENSIVE WARRANTY - NO LIMITS HERE Kiwi v ii. Wi Zi & Bw f pb i wi v pi qi, pw ibii... w ii. Avib i f iz, i w wii Ep ipi i i pi wi iviv pi pw p. ALL MODELS INCLUDE

More information

FP101 FIRE PROTECTION PLAN FIRE PROTECTION SYMBOL LEGEND FIRE PROTECTION CODES & STANDARDS FIRE PROTECTION ABBREVIATIONS

FP101 FIRE PROTECTION PLAN FIRE PROTECTION SYMBOL LEGEND FIRE PROTECTION CODES & STANDARDS FIRE PROTECTION ABBREVIATIONS Y F P Y Y PK PP PU VV P H UH U Z H HK VV F F H Y UP HZ U P F F P & 70 U F U & H UU... (05) U.F.. (05) F FP 3 (03) F H PK Y FP 5 (0) F H P,, F P Y F P V () X F V FH F F P FP F P PK P PU P QU H F QU F U/

More information

«Le double : de l inquiétante étrangeté à l abjection. L Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde de Robert Louis Stevenson»

«Le double : de l inquiétante étrangeté à l abjection. L Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde de Robert Louis Stevenson» «u : nn n à n Én C u u J M H R u Snn» Cn Ch Pu : Ch Cn 200 «u : nn n à n Én C u u J M H R u Snn» Pu D «n ux» n En n (Cnu xx / xx / xxxx D u n : Ch Cn 200 «u : nn n à n Én C u u J M H R u

More information

Chempak. Chempak. n s. e Emer. sc First ULTRA BARRIER FABRIC ULTRA BARRIER FABRIC. Enhanced Functionality in Chemical and Biological Environments

Chempak. Chempak. n s. e Emer. sc First ULTRA BARRIER FABRIC ULTRA BARRIER FABRIC. Enhanced Functionality in Chemical and Biological Environments UL BI BIC G CPK U B b w CBN v. G CPK U B b v v f b f x b wf. w fxb v fb w w v b v, f, v vb x. P Pv q (PP) f G CPK U B b b f f : k D I C D b. w x f G CPK U B b w v ff f. f, f f w. PCIN C/BI GN ND XIC INDUIL

More information

Selecting Your Digital Leader

Selecting Your Digital Leader l Yu l L Hw m l h wll hlp v yu l Tfm By T Aulbuh, Nv Bukwl, A K Ambh hm Wh w bu l Tfm? Bm xuv mm ll u ul wh h qu. A l f z v ju, hy k u ll m f l h vyh fm w vu m um m w bu ml pl pbl. ll, my fm ppl wh h f

More information

SHARED OWNERSHIP BLOCK A & B 1 & 2 BEDROOM APARTMENTS AND 2 BEDROOM DUPLEX

SHARED OWNERSHIP BLOCK A & B 1 & 2 BEDROOM APARTMENTS AND 2 BEDROOM DUPLEX K & & X V c f b ju u iu f & i ff b f ii: ci, buzzi ibu f ic u i ii, ff i ui c c ciu i c fu buii, u c cu i c f cui bi ii, u fi fi b i ic u i ic fu i Zui ic, ffc ii, i i fi u ii b bfi f f c fi b cu xcui

More information

LHS Grads Are 89 in Number Hahn,

LHS Grads Are 89 in Number Hahn, KMU D N Q «««v v 8 v K v C Cv U v U v M M D M 3 v U v 8 v x M v Dv Dv v v v v v ( 6 : C C N 4 M C v v U C C «v q v q M - 8 v v v v M: v : x v v v v : v : x vv x v v v x - x x $00000 - v x 73 x 80 Y-X Y

More information

Exploring the Texas Revolution Online through the Portal to Texas History

Exploring the Texas Revolution Online through the Portal to Texas History Eping Rvuin Onin ug P i p : / / i. u n. d u / Dnn Bdn dnn.bdn@un.du Api 19, 2008 Sund f Sn Ann, S f Rpubic Muum p : / / i. u n. d u / Lnz d Zv Onin: Empi, Smn, nd Rvuin Pi f Lnz d Zv, Sn Jcin Muum f i

More information

O W 1 L L LiXWJER. Memorial. W. M. Lawton Shone Bright. Park Planted. Legionaires. Yesterday. Met at Lowell

O W 1 L L LiXWJER. Memorial. W. M. Lawton Shone Bright. Park Planted. Legionaires. Yesterday. Met at Lowell ? BU M N N B W XW ; / W M G N U Y 93 VUM XXXV ] N 6 M W M B M B M N Y M M 27 93 G W B U ( ) $78752 ( 92683;) M /MM 5 B 238 j59m B jj? j x U «B B $73535 B U x M B $25 25 7878 35796 5 858 9886382 $7353665

More information

NMR PHASE 1 - DUS TO 72ND AVE STATION REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT

NMR PHASE 1 - DUS TO 72ND AVE STATION REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT UIDY NO: DUNK IZ ND OION VI NM K NM N K YM ID I PN FO DI MNY UD I IND DJN O INID UNNIN I OF 3 -" -" - VI 3 -" K ON ID ND FI I VI DOP OF MO N 3 F 3 U P N QUIMN OF ONFOMD ON *NY PO 9 -" O OUION -" -" 9 -"

More information

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8

5 H o w t o u s e t h e h o b 1 8 P l a s r a d h i s m a n u a l f i r s. D a r C u s m r, W w u l d l i k y u bb a si n p r hf r m a n cf r m y u r p r d u c h a h a s b n m a n u f a c u r d m d r n f a c i l iu n id s r s r i c q u

More information

SHEET L102 BUILDING TYPE D - (2) AREA = 3,425 SF (6,850 SF) E-1 LANDSCAPE EDGE TYP A-1 BUILDING TYPE E - (4) AREA = 5,128 SF (20,512 SF) B-1

SHEET L102 BUILDING TYPE D - (2) AREA = 3,425 SF (6,850 SF) E-1 LANDSCAPE EDGE TYP A-1 BUILDING TYPE E - (4) AREA = 5,128 SF (20,512 SF) B-1 D G S C D 11 12 IV QUIMNS SUMMY BUIDING - (3) 5,55 SF (16,65 SF) BUIDING B - (4) 6,146 SF (24,584 SF) BIONION BSIN N -2 BUIDING C - (1) 1,995 SF (1,995 SF) BIONION BSIN DG BUIDING D - (2) 3,425 SF (6,85

More information

t S kangaroo ISLAND & SOUTH AUSTRALIA TO BOOK: aide A K A Yorke Peninsula Flinders Ranges Melbourne to Adelad n

t S kangaroo ISLAND & SOUTH AUSTRALIA TO BOOK: aide A K A Yorke Peninsula Flinders Ranges Melbourne to Adelad n T C & i I Y Pi Fi i M O TO BOO: OO ILD & OUTH UTLI C +61 8 80 8678 Vii i.. i i@i.. T Pi i 31 Mh 015 T 1300 655 990 U T V D D DY OF FU O: Di (D Mh) M, W, Th, (i ) M, Th, (M O) D: i C B i 6.45 i/ H/H i i

More information

NATIONAL ELECTRICAL CODE WP WEATHERPROOF

NATIONAL ELECTRICAL CODE WP WEATHERPROOF .. C.... G.. CMP MC C (p) CMP C MC QUM MC QUM MU MU, W MU, CMP UP G CU >." C Y/U UC PZ CU.. CMP C :. QUPM. MP CMP PY C UCU CC W CMP C UCWK, PPG CU..... C CC WK U W U QUPM P, Y C G CC YM MC QUM C/C UG C,

More information

Empowers Families Unites Communities Builds Capacity. An In. Read and Rise. Cultivates Literacy

Empowers Families Unites Communities Builds Capacity. An In. Read and Rise. Cultivates Literacy 8 Emw Fm U Cmm B Cc g A I Y h P R c L DY : U T S E CAS g L b U N ff H I h H c D Sch R R Cv Lc CASE STUDY A Ig P h Y Lc R Th N Ub Lg H ff wh H I Sch Dc (HISD) c Schc R R, fcg cfc hw gg mw fm f h ch c h

More information

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9

P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 P a g e 5 1 of R e p o r t P B 4 / 0 9 J A R T a l s o c o n c l u d e d t h a t a l t h o u g h t h e i n t e n t o f N e l s o n s r e h a b i l i t a t i o n p l a n i s t o e n h a n c e c o n n e

More information

Part One. Introduction and General information Florida Museum of Natural History, Gainesville, Florida 1

Part One. Introduction and General information Florida Museum of Natural History, Gainesville, Florida 1 P O Iuc G fm 2 www.fm.uf.u 2002 F Muum f Nu H, Gv, F 1 2 2002 F Muum f Nu H, Gv, F www.fm.uf.u U Gu USING THIS GUIDE T c u m b u f Iqu Bx, Iqu Bx, muum v. T u c fm F I, fm c ubjc f f u, vcbu, u cv. A cv

More information

Help us transform the Central Suburbs bus network Tell us what you think

Help us transform the Central Suburbs bus network Tell us what you think Hv F p p 1 p 2 p 3 b pp cg p f vc pg 5 6 Cc f vc f pg 3 T v: Fp fbc f pg 8, fbc f AT.gv.z/NN c f AT.gv.z/NN? C v ( pg 4) c (09) 366 6400. Hp f C Sbb b T Fbc p f 1 Ocb 10 Dcb 2015 vg pbc p f Ac f fg Ac

More information

SOUTH. Bus Map. From 25 October travelsouthyorkshire.com/sbp

SOUTH. Bus Map. From 25 October travelsouthyorkshire.com/sbp SOUT SFFIL u Mp F Ocb 1 N Sff p vb f Tv Su Y If Sff vuc/sp Sff u Pp - v Sff Sff u Pp cu w pv u w: u p bu w b vu c f u-p v Fqu vc ub f u Fw u c bu w w f cc v w cv f? 3 f-p p Sff bu Ipv cu fc b up % 0,000

More information

Circles Collar. Dress up a top or sweater with this fun collar made with easy circle motifs in a combination of complementary colors.

Circles Collar. Dress up a top or sweater with this fun collar made with easy circle motifs in a combination of complementary colors. by L m I KILL LEVEL FINIHE IZE O z m FINIHE MEUREMEN ppxmy 6 w ( ), 34 mu u uv ( u ) MERIL Nuy.m p ( w) w y (3 z/251 y/85 p ): 1 #0008 my up (), #0007 uy (), #0005 py () #0006 by pp () z /3/3.25mm /6/4mm

More information

BIG TEX GRADE 5 SOCIAL STUDIES CELEBRATING SYMBOLS: BIG TEX & LADY LIBERTY UNITE

BIG TEX GRADE 5 SOCIAL STUDIES CELEBRATING SYMBOLS: BIG TEX & LADY LIBERTY UNITE GRA 5 SOCIA STUIS CBRATIG SYMBOS: & AY IBRTY UIT TACHR Cb Syb B Tx & y by U Fv G SOCIAIS STU I h w: x h fcc f yb k h Ac Tx bf c. c c h! A w Wh h c, y, Tx b c y w A h, x w y c f h, y cz. C c yb k h cb y.

More information

No other solution than repudiating this debt

No other solution than repudiating this debt N 91 Ju 2012 150 N h u h pu h b F u u u wh h w wpp h pp b I umm bu h u m W h umm EU G7 G20 b m bw Gm F Gm m h u h mp h mh b h u h b u m w p p m h h m jb w u pp h h umm w b u-p m mp h h pu Bu h hpp h h

More information

XAVIER UNIVERSITY EDGECLIFF HALL RENOVATION ISSUE FOR BID AND PERMIT MARCH 23RD, HERALD AVE CINCINNATI, OH G100 COVER SHEET

XAVIER UNIVERSITY EDGECLIFF HALL RENOVATION ISSUE FOR BID AND PERMIT MARCH 23RD, HERALD AVE CINCINNATI, OH G100 COVER SHEET XV UVY DC H V U D D PM MCH D, 0 HD V, CC, H 0 DC H V HD V CC, H 0 H. 00 00 CV H Y P H H M C PHYC P XV UVY 00 VCY PKWY CC, H 0 -- D00 D0 D0 DM M P DM P & CP DM CD P & CP 00 0 0 0 00 0 0 0 0 00 00 00 0 rand

More information

Filing of Candidacy for Nonpartisan Nomination

Filing of Candidacy for Nonpartisan Nomination Fn f nddy f npn mnn L v 6 GA 49 Th nfmn m f pb d nd my b pbhd pdd p yp pn by n bk nk nmbn f ff f d ndd nm fn f ff f H RT A hw nm hd pp n b 8 RA AH A dn dd y zp d PAR K d d dpmn pn nmb A ny f dn 7 8 f b7

More information

MARK WH-S1 SHELF 208V; 1 PHASE; 4.5 KW TMV-B FLOOR 199CFH, 2 HTRS, 2 STORAGE FLOOR - WALL HYDRANT ABV ABOVE AFF ABOVE FINISHED FLOOR

MARK WH-S1 SHELF 208V; 1 PHASE; 4.5 KW TMV-B FLOOR 199CFH, 2 HTRS, 2 STORAGE FLOOR - WALL HYDRANT ABV ABOVE AFF ABOVE FINISHED FLOOR 4 5 6 7 8 9 0 O U PUMI IXU IO U... 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.... 4. OIO O UIII O P PPOXIM, VIY I O UIIY PIO O II. O VIY X OIO, IZ VIO O XII VI PIO O II Y PIP. OUI OU OU O M I 8"x8"x6" I P. (.. MI 458 O QU.)

More information

Part Two. Southern Florida s Early Native People

Part Two. Southern Florida s Early Native People 19 www.m.. 2002 F Mm N H, G, F P Tw S F E N P 20 2002 F Mm N H, G, F www.m.. P b P O b gg g c. I c m c Iq Bx Mm. S F E N P T m S F E N P Iq Bx, Mm wb www.m... W w F w? T g m w c w F 500 BCE c C ( m g -cc),

More information

Bus times from 18 January 2016

Bus times from 18 January 2016 1 3 i ml/ Fm vig: Tllc uchhuggl Pkh ig Fm u im fm 18 Ju 2016 Hll lcm Thk f chig vl ih Fi W p xiv k f vic hughu G Glg h ig mk u ju pibl Ii hi gui u c icv: Th im p hi vic Pg 6-15 18-19 Th u ii v Pg -5 16-17

More information

Pupil / Class Record We can assume a word has been learned when it has been either tested or used correctly at least three times.

Pupil / Class Record We can assume a word has been learned when it has been either tested or used correctly at least three times. 2 Pupi / Css Rr W ssum wr hs b r wh i hs b ihr s r us rry s hr ims. Nm: D Bu: fr i bus brhr u firs hf hp hm s uh i iv iv my my mr muh m w ih w Tik r pp push pu sh shu sisr s sm h h hir hr hs im k w vry

More information

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember

Whitney Grummon. She kick started a fire in my soul Teaching me a tool to cleanse my mind That ll last a life time. That s how I will remember W Gmm S kk f m T m m m T f m T I mmb N m p f p f f G L A f b k, b k v M k b p:, bb m, m f m, v. A b m, f mm mm f v b G p. S m m z pp pv pm f, k mk, f v M. I m, I m, fm k p x. S f 45 m m CMS, I p mf,. B

More information