Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinƫa Materialelor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinƫa Materialelor"

Transcription

1 Crri isst tiaannaa LLuumi inni ițaa GÎJJI IU Șef de lucrări Deeppaarrt tmeennt tuul l: : Innggi I inneerri iee Chhi imiccăă șși i Bioocchhi imiccăă Coonnt taacct t Local Polizu Str. Gh. Polizu 1-7, S1, Bucureşti, ROMANIA Cladire: L Camera: 104 Tel.: Fax: FOTOGRAFIE Daat tee bbi iooggrraaf ficcee Perioada Pozitie ocupata Preparator Catedra de Inginerie Chimică Asistent Catedra de Inginerie Chimică 2003-prezen t Șef de lucrări Catedra de Inginerie Chimică/Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică Ceerrcceet taarree Procese de separare cu membrane Procese de separare hibride Proiecte cercetare (selectie) Grant CNCSIS nr / (Nr. UPB ) nr. temă 9, cod CNCSIS 515 (în 2002) şi 33552/ (Nr. UPB ) nr. temă 19, cod CNCSIS: 123 (în 2003) Studiul şi modelarea mecanismelor de transfer de gaze prin membrane zeolitice Grant CNCSIS (Nr. UPB ) Utilizarea membranelor lichide în e de extracţie cu regenerarea solventului Grant Banca Mondială tip D 46182/ (cod CNCSIS 97) Modernizarea studiilor aprofundate şi de doctorat în ingineria chimică Proiect RELANSIN 875/ Tehnologii de obţinere a inhibitorilor de coroziune, aditivilor pentru industria petrolieră şi a altor auxiliari industriali prin valorificarea complexă a acizilor naftenici

2 Proiect tehnic cu Ministerul mediului Lichidarea situaţiei din câmpul de sonde Ocnele Mari şi reconstrucţia ecologică a zonei etapa a 2-a noiembrie 2003 Contract Petrom nr / Studii experimentale şi teoretice privind obţinerea TAEE. Faza unică : Studiul cineticii globale de obţinere a TAEE pe cationiţi macroporoşi şi evaluare teoretică a rezultatelor experimentale obţinute în cadrul temei DP Contract PNCDI, programul INVENT 1619/2004 Tehnologie de sinteză a sărurilor acizilor graşi în solvent Contract de cercetare cu terţi (Nr. contract CTTPI ) Posibilităţi de utilizare a deşeului de tutun in materiale compozit, beneficiar JT International Manufacturing (România) S.A, 2005 Proiect CEEX nr. 1/ Optimizarea moleculară a unei enzimei centrale din calea metabolică a conversiei xilozei. Reactor optimizat pentru transformarea enzimatică a xilozei rezultate din deşeurile celulozice (OMEXIL) Grant CNCSIS 27692/ (Nr. UPB CH ) nr. temă 17, cod CNCSIS 1572 (în 2005) Modelare şi experimente pentru utilizarea umpluturilor structurate în e de producţie noi din industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie (MEUSPRO) Proiect AGRAL nr. 70/2006, Subcontract nr. 5/ Tehnologie de concentrare prin materiale permselective a complecşilor bioactivi din ţesuturile tinere ale plantelor (BIOCOMPLEX) Grant CNCSIS tip A GR-36/ , tema 16 Structuri alternative pentru separarea amestecurilor multicomponent prin utilizarea coloanelor cu perete de divizare Programul CEEX nr. 273/ Combustibili emulsionaţi pentru o ardere curata (CEPAC) Proiect PN II nr / Noi procedee de valorificare a glicerinei rezultată la sinteza biodieselului (GLICEVAL) Contract PNCD 2 nr CNMP INCDMI Cantacuzino Elaborarea biotehnologiilor avansate de preparare a produselor farmaceutice antioxidante cu torularhodină şi studiilor potenţialelor aplicaţii terapeutice (TORULARHODIN) Contract de finantare subsidiar (FEDR) nr / Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria Danube WATER - Managementul integrat al apelor (WATER) (2SR-2.1-1, MIS ETC 161) Acct tivvi itaat tee aaccaaddeemi iccaa Activitate didactică (in prezent)

3 Progra m Studii Specializare/Facultate Cod Titlu disciplina Tip activitate Licenta Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice/Chimie Aplicată și Stiinta si Ingineria Polimerilor/Chimie Aplicată și Chimie Alimentara si Tehnologii Biochimice/Chimie Aplicată și Controlul si Expertiza Produselor Alimentare/Chimie Aplicată și Controlul si Expertiza Produselor Alimentare/Chimie Aplicată și Master Stiinta si Ingineria Polimerilor/Chimie Aplicată și UPB.11.S.07.O.50 7 UPB.11.T.05.O.70 3 UPB.11.T.05.O.40 3 UPB.11.T.03.O.20 4 UPB.11.T.04.O.21 2 UPB.11.S.11.O.9 06 Separări cu membrane în biotehnologii in industria alimentara I in industria alimentara I Separări cu membrane Curs/semin ar Proiect Curs/lucrari Alte activitati didactice (in trecut) Progra m Studii Licenta Specializare/Facultate Cod Titlu disciplina Tip activitate Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice UPB.11.S.07.O. 507 Licenta SIPOL UPB.11.T.05.O.7 03 Licenta SIPOL UPB.11.T.06.O.7 13 Licenta CATB UPB.11.T.06.O.4 12 Licenta CEPA UPB.11.T.04.O.2 11 Separari cu membrane in biotehnologii in ind.alimentara I și II Curs/lucrari Proiect /proie ct TTi itluurri i ssi i pprreemi iii

4 Premii - Membru in Organizatii Profesionale: Societatea de Inginerie Chimică din România Alte activităƫi semnificative - Puubbl liccaaƫ ƫiii Nr.total carti, articole, conferinte, brevete 25 Articole publicate ȋn reviste de specialitate (selectie) - J. Sanchez, C.L. Gîjiu, V. Hynek, O. Muntean, A. Julbe The application of transient time-lag method for the diffusion coefficient estimation on zeolite composite membranes Sep. & Purif. Technol. 25 (2001) J. Romero, C. Gîjiu, J. Sanchez, G.M. Rios A unified approach of gas, liquid and supercritical solvent transport through microporous membranes, Chem. Eng. Sci. 59 (2004) R. Dima, F. Zamfirescu, C.L. Gîjiu, V. Dima Modelarea ului de dizolvare a sării geme din zăcământul Ocnele Mari Revista de chimie 55(8) (2004) E. Stepan, S. Velea, C. Enăşcuţă, G.I. Marton, C.L. Gîjiu Cinetica reacţiei de transesterificare a uleiului de floarea soarelui Revista de chimie 57(7) (2006) C.L. Gîjiu, J. Sanchez, R. Isopescu, R. Dima, O. Muntean, L étude expérimentale de la perméation des gaz à travers les membranes zéolithe, U.P.B. Sci. Bull., Series B, vol. 68(4) (2006) C.L. Gîjiu, R. Dima, Experimental HETP evaluation of KATAPAK -s corrugated structured packing, Revista de chimie 62(9) (2011) C.L. Gîjiu, R. Dima, R.D. Isopescu, Colmatarea membranelor la microfiltrarea frontală a suspensiilor de drojdie, Revista de chimie 63 (1) (2012) Sawsen BenAmeur, Cristiana Luminiţa Gîjiu, Marie-Pierre Belleville, José Sanchez, Delphine Paolucci-Jeanjean, Development of a multichannel monolith large-scale enzymatic membrane and application in an immobilized enzymatic membrane reactor, J. Membr. Sci. 455 (2014) R. Abejón, C.L. Gijiu, M.P. Belleville, D. Paolucci-Jeanjean, J. Sanchez-Marcano, Simulation and analysis of the performance of tubular enzymatic membrane reactors under different configurations, kinetics and mass transport conditions, J. Membr. Sci. 473 (2015) Raluca Isopescu, Cristiana Luminița Gîjiu, Daniel Dumitru Dinculescu, Hybrid systems for the separation of light hydrocarbon mixtures, Revista de Chimie, in press (2015)

5 Cărƫi - R. Dima, C.L. Gîjiu, V. Pleşu Ingineria Separărilor cu Membrane, Ed. Bren (1999) - T. Danciu, R. Isopescu, C.L. Gîjiu TURBO PASCAL Travaux pratiques (pour les étudiants en Génie Chimique) Bren Prod. S.R.L. (1999) Capitole in cărƫi (selectie) - Conferinƫe ştiinƫifice (selectie) - J. Sanchez, C.L. Gîjiu, V. Hynek, O. Muntean, A. Julbe Measurement and modeling of the diffusion ses in zeolite membranes by transient time-lag method 6th International Congress of Inorganic Membranes, ICIM 6, Montpellier, Juin D. Dinculescu, C.L. Gîjiu The experimental investigation for extraction of acetic acid using liquid membranes made like a mixture of organic solvents Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering RICCCE 13 vol.2, pg , sept. 2003, Bucharest Romania - Raluca Isopescu, José Sanchez, Cristiana Luminiţa Gîjiu, Romulus Dima, Ovidiu Muntean Modelling and parameter estimation for transport s in zeolite membranes, 17 th European Symposium on Computer Aided Process Engineering - ESCAPE 17, May 2007, Bucharest (publicată în 17 th European Symposium on Computer Aided Process Engineering - ESCAPE 17 (Eds. V. Pleşu and P.Ş. Agachi), Computer-Aided Chemical Engineering, vol. 24, p , Elsevier, 2007) - R. Dima, F. Zamfirescu, C.L. Gîjiu, V. Dima The rock salt dissolution parameters estimation along an inclined bore hole, International Conference on Chemistry and Chemical Engineering RICCCE 15, pg. S , sept. 2007, Sinaia, Romania - D. Dinculescu, C.L. Gîjiu, V. Lavric Statistical optimum operating parameters search for the extraction-back-extraction column, International Conference on Chemistry and Chemical Engineering RICCCE 15, pg. S , sept. 2007, Sinaia, Romania - M.P. Dubois, C.L. Gîjiu, M.P. Belleville, S. Druon-Bocquet, X. Santarelli, D., Paolucci-Jeanjean, Metal affinity chromatography for His 6 -tagged protein purification, Euromembrane, 6 10 septembrie 2009, Montpellier, Franţa - R. Dima, C.L. Gîjiu, R. Isopescu, D.D. Dinculescu, Gh. Bătrînescu, Ultrafiltration of Echinacea Purpurea extract, International Conference on Chemistry and Chemical Engineering RICCCE 16, pg. S.IV , 9 12 septembrie 2009, Sinaia, Romania - R. Isopescu, M. Mihai, C.L. Gîjiu, Carbon dioxide removal from flue gases by absorption into calcium hydroxide solutions, International Conference on Chemistry and Chemical Engineering RICCCE 16, pg. S.IV , 9 12 septembrie 2009, Sinaia, Romania - S. Ben Ameur, C. Gîjiu, M. P. Belleville, J. Sanchez, D. Paolucci-Jeanjean Study and development of an enzymatic membrane working in supercritical conditions for the synthesis

6 of natural label esters International Congress on Membranes and Membrane Processes, Int. Congress on Membrane and Membrane Processes (ICOM), Amsterdam, iulie Raluca Isopescu, Luminiţa Gîjiu, Daniel Dinculescu, Hybrid systems for light hydrocarbons mixture separation, International Conference on Chemistry and Chemical Engineering RICCCE 18, pg. S4-61, 4 7 septembrie 2013, Sinaia, Romania - Daniel Dinculescu, Cristiana Luminița Gîjiu, Vasile Lavric, Complex mathematical modeling of the removal of radionuclide using ion exchange columns, ICCE 2014, 5 8 noiembrie 2014 Iași, Romania

CURRICULUM VITAE SERGIU SIMA STUDII ȘI DIPLOME

CURRICULUM VITAE SERGIU SIMA STUDII ȘI DIPLOME CURRICULUM VITAE SERGIU SIMA Adresa: Str. REVOLUŢIEI, Nr. 22 A, CÂMPULUNG, Jud. ARGEŞ; E-mail: sergiu_s21@yahoo.co.uk Tel.: 0740139745 STUDII ȘI DIPLOME 10.01.2013 Diploma de doctor 01.10.2009 30.09.2012

More information

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinƫa Materialelor

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinƫa Materialelor BALAURE PAUL CĂTĂLIIN Conferențiar Deeppaarrt tmeennt tuul l: : Chhi imiee Orrggaanni iccăă ""C.. Neenni ițeessccuu"" Conttactt Local Polizu Str. Gh. Polizu 1-7, S1, 011061 Bucureşti, ROMANIA Cladire:

More information

Facultatea de CHIMIE şi TEHNOLOGIE CHIMICĂ CHEMISTRY and CHEMICAL TECHNOLOGY Faculty PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROGRAMME OF STUDIES

Facultatea de CHIMIE şi TEHNOLOGIE CHIMICĂ CHEMISTRY and CHEMICAL TECHNOLOGY Faculty PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROGRAMME OF STUDIES MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA COORDONAT: COORDINATED BY: 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ No. of registration of the study

More information

Journal of Engineering Studies and Research Volume 21 (2015) No STUDIES CONCERNING THE BEHAVIOR OF THE SUSPENDED SOLIDS IN THE MIXING PROCESS

Journal of Engineering Studies and Research Volume 21 (2015) No STUDIES CONCERNING THE BEHAVIOR OF THE SUSPENDED SOLIDS IN THE MIXING PROCESS Journal of Engineering Studies and Research Volume 21 (2015) No. 4 21 STUDIES CONCERNING THE BEHAVIOR OF THE SUSPENDED SOLIDS IN THE MIXING PROCESS MIHAELA-ELENA DASCĂLU 1*, EMILIAN MOŞNEGUŢU 1, VALENTIN

More information

LISTA DE LUCRĂRI. 1. Cele mai relevante 10 articole pentru realizările profesionale obţinute ulterior conferirii titlului de doctor în 2002

LISTA DE LUCRĂRI. 1. Cele mai relevante 10 articole pentru realizările profesionale obţinute ulterior conferirii titlului de doctor în 2002 Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematică şi Informatică Departamentul de Mathematică Conferenţiar Dr. BOGDAN SASU LISTA DE LUCRĂRI 1. Cele mai relevante 10 articole pentru realizările

More information

CURRICULUM VITAE. Rus Mădălina - Alice

CURRICULUM VITAE. Rus Mădălina - Alice Informaţii personale Nume / Prenume Domenii de competenţă Experienţa profesională Rus Mădălina - Alice CURRICULUM VITAE Adresă(e) Bl.C7, Ap.31, Str. Brăilei Nr.218, Galaţi, Cod 800409 Telefon(oane) Fix:0236446865

More information

CURRICULUM VITAE. Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Sectia fizica chimie

CURRICULUM VITAE. Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Sectia fizica chimie Anexa 2 Formulare/ A2.2 CURRICULUM VITAE Funcţia in cadrul Programului: Cercetator consilier 1. Nume: Vasile 2. Prenume: Stanciu 3. Data şi locul naşterii: 03.06.1947, Golesti, Valcea 4. Cetăţenie: Romana

More information

Prof. Dr. Ing. Gheorghe BRABIE

Prof. Dr. Ing. Gheorghe BRABIE Prof. Dr. Ing. Gheorghe BRABIE Lista selectivă de lucrări științifice și contracte de Cărți, cursuri publicate în edituri recunoscute [1] Chiriță Bogdan, Brabie Gheorghe Prelucrarea metalelor: operații

More information

LIQUID-LIQUID EXTRACTION BY CONTINUOUS SOLVENT RECYCLING FOR ACETIC ACID SEPARATION

LIQUID-LIQUID EXTRACTION BY CONTINUOUS SOLVENT RECYCLING FOR ACETIC ACID SEPARATION U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 68, No., 6 LIQUID-LIQUID EXTRACTION BY CONTINUOUS SOLVENT RECYCLING FOR ACETIC ACID SEPARATION T. DOBRE, Tatiana OFITERU, Aurelia STURZOIU Lucrarea abordează cercetarea

More information

BROMAMINE ACID DERIVATED DYES

BROMAMINE ACID DERIVATED DYES U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 69, No. 2, 2007 ISSN 1454-2331 BRMAMINE ACID DERIVATED DYES Lavinia PRISAN 1, Nicoleta SLAVILA 2, I. SEBE 3 În această lucrare este prezentată obţinerea unor noi coloranţi

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Diacu, Elena Adresă(e) Calea Vitan nr.123, Bl.V2, Et.2, AP.11, sector 3, Bucureşti, cod postal 031284 Telefon(oane) Fix: (+40-21) 4023888 Mobil:

More information

Modeling of the Unsteady State Methanol Synthesis at the Level of Catalyst Pellet

Modeling of the Unsteady State Methanol Synthesis at the Level of Catalyst Pellet Modeling of the Unsteady State Methanol Synthesis at the Level of Catalyst Pellet IONUT BANU, IOANA STOICA, GHEORGHE BUMBAC, GRIGORE BOZGA* University Politehnica of Bucharest, Department of Chemical and

More information

ATTENUATION OF THE ACOUSTIC SCREENS IN CLOSED SPACES

ATTENUATION OF THE ACOUSTIC SCREENS IN CLOSED SPACES U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 69, No. 3, 007 ISSN 15-358 ATTENUATION OF THE ACOUSTIC SCREENS IN CLOSED SPACES Ioan MAGHEŢI 1, Mariana SAVU Lucrarea prezintă calculul atenuării acustice a unui ecran

More information

THE TECHNOLOGICAL OPTIMIZATION OF DISCONTINUOUS FILTRATION USING GEOMETRICAL PROGRAMMING

THE TECHNOLOGICAL OPTIMIZATION OF DISCONTINUOUS FILTRATION USING GEOMETRICAL PROGRAMMING Department of Physical Chemistry 4-1 Regina Elisabeta Blvd, District 3, Bucharest phone: +40-1-3143508; fax: +40-1-315949 pissn: 10-871X eissn: 1844-0401 ARS DOCENDI PUBLISHING HOUSE Sos. Panduri 90, District

More information

CURRICULUM VITAE. Prof.dr. Bucur Gheorghe. Teza de doctorat: ''Structuri simpliciale in spatii topologice'', 1970.

CURRICULUM VITAE. Prof.dr. Bucur Gheorghe. Teza de doctorat: ''Structuri simpliciale in spatii topologice'', 1970. CURRICULUM VITAE Prof.dr. Bucur Gheorghe Data nasterii: 26 ianuarie 1939 Studii: Facultatea de Matematica din Bucuresti, 1961 Teza de doctorat: ''Structuri simpliciale in spatii topologice'', 1970. Pozitii

More information

IMPROVING ELECTRIC ARC FURNACE (EAF) OPERATION THROUGH MATHEMATICAL MODELLING

IMPROVING ELECTRIC ARC FURNACE (EAF) OPERATION THROUGH MATHEMATICAL MODELLING U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 78, Iss. 3, 2016 ISSN 1454-2331 IMPROVING ELECTRIC ARC FURNACE (EAF) OPERATION THROUGH MATHEMATICAL MODELLING Adrian IOANA 1, Anda PREDA 2, Liviu BEŞEA 3, Petru MOLDOVAN

More information

INFLUENCE OF THE CARRIER (DIBENZO-18 CROWN-6) ON LIQUID MEMBRANE IODIDE SEPARATION

INFLUENCE OF THE CARRIER (DIBENZO-18 CROWN-6) ON LIQUID MEMBRANE IODIDE SEPARATION U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 73, Iss. 2, 2011 ISSN 1454-2331 INFLUENCE OF THE CARRIER (DIBENZO-18 CROWN-6) ON LIQUID MEMBRANE IODIDE SEPARATION Niculina-Nina BADEA 1, Mihaela Emanuela CRĂCIUN 2, Ovidiu

More information

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Informaţii personale Nume/ Prenume Adresa Locul de muncă / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Pricop - Jeckstadt, Mihaela Str. Basarabilor, nr. 20A, bloc K9, Ap. 6,

More information

Hydrodynamic modeling of the jet bubbling reactor

Hydrodynamic modeling of the jet bubbling reactor Hydrodynamic modeling of the jet bubbling reactor CORNEL MUNTEA*, IOAN CĂLDARE**, IOAN GIURCA*, DORIN CRISTIAN NĂSTAC*** * Building Services Engineering Department, Technical University of Cluj-Napoca

More information

Determination of New Equations for Torque when Drilling in Polimeric Materials

Determination of New Equations for Torque when Drilling in Polimeric Materials Determination of New Equations for Torque when Drilling in Polimeric Materials CONSTANTIN OCNÃRESCU 1 *, AURELIAN VLASE 1, MARIA OCNÃRESCU 2, GHEORGHE SINDILA 1 1 University Politehnica of Bucharest, 313

More information

ǎ L., Jitaru D., Bujoran C.,, Carasevici E., 5th Conference of the Romanian Association of Medical Laboratories 16-19 June 2010, Mamaia, Romania Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 18, Supliment

More information

DETERMINATION OF ABSORPTION COEFFICIENT OF FIBRE GLASS/EPOXI RESIN COMPOSITE MATERIALS THROUGH ULTRASONIC TECHNIQUES

DETERMINATION OF ABSORPTION COEFFICIENT OF FIBRE GLASS/EPOXI RESIN COMPOSITE MATERIALS THROUGH ULTRASONIC TECHNIQUES Annals of the University of etroşani, Mechanical Engineering, 13 (2011), 151-158 151 DETERMINATION OF ABSORTION COEFFICIENT OF FIBRE GLASS/EOXI RESIN COMOSITE MATERIALS THROUGH ULTRASONIC TECHNIQUES MARIANA

More information

Anexa 1. CURRICULUM VITAE*)

Anexa 1. CURRICULUM VITAE*) UNlVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI SELECTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 1. CURRICULUM VITAE*) Anca Nicoleta Marcoci, FCCIA 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI

More information

Anexa 1. CURRICULUM VITAE*)

Anexa 1. CURRICULUM VITAE*) UNlVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI SELECTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 1. CURRICULUM VITAE*) Liviu Gabriel Marcoci, Facultatea de Instalatii 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. STUDII,

More information

USING SOME PHYSICAL CHEMICAL METHODS IN THE CONTROL OF THE ACID WATERS FROM STORAGE BATTERIES MANUFACTURES

USING SOME PHYSICAL CHEMICAL METHODS IN THE CONTROL OF THE ACID WATERS FROM STORAGE BATTERIES MANUFACTURES Department of Physical Chemistry 4-12 Regina Elisabeta Blvd, District 3, Bucharest phone: +40-21-3143508; fax: +40-21-3159249 pissn: 1220-871X eissn: 1844-0401 ARS DOCENDI PUBLISHING HOUSE Sos. Panduri

More information

Anexa 1 CURRICULUM VITAE*) Dr. Ing. Emil Florin Albotă Șef de lucrări universitar la Universitatea Tehnică de Construcții București

Anexa 1 CURRICULUM VITAE*) Dr. Ing. Emil Florin Albotă Șef de lucrări universitar la Universitatea Tehnică de Construcții București UNlVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCȚII BUCURESTI SELECTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 1 CURRICULUM VITAE*) Dr. Ing. Emil Florin Albotă Șef de lucrări universitar la Universitatea Tehnică

More information

Agnita 52A, Bucuresti (ROMANIA) Sexul Feminin Data naşterii 18/12/1973 Naţionalitatea Română

Agnita 52A, Bucuresti (ROMANIA) Sexul Feminin Data naşterii 18/12/1973 Naţionalitatea Română Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Agnita 52A, 060573 Bucuresti (ROMANIA) 0040213154193 0040722444963 maria.mihaly@upb.ro Sexul Feminin Data naşterii 18/12/1973 Naţionalitatea Română EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

More information

Poni - oferta de colaborare -

Poni - oferta de colaborare - INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA Petru Poni - oferta de colaborare - Aleea Grigore Ghica Voda, 41A 700487 Iasi, Romania Tel.: +40-232-217454; Fax: +40-232-211299 Valeria HARABAGIU e-mail: hvaleria@icmpp.ro

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume MARIS ELENA VICTORIA IZABELA Naţionalitate romana Data naşterii 06 / 10/ 1971 Sex feminin Experienţa profesională Perioada 2011-2013 Geolog

More information

Data și locul elaborării CV-ului , Targovişte

Data și locul elaborării CV-ului , Targovişte Data și locul elaborării CV-ului 10.02.2017, Targovişte Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Anghelinu Mircea Address(es) Bd. Unirii, Bl.39 A, Ap. 14, Târgoviște, 130082,

More information

The picture can't be displayed. Mihail Barboiu.

The picture can't be displayed. Mihail Barboiu. The picture can't be displayed. Mihail Barboiu http://nsa-systems-chemistry.fr/ Institut Européen des Membranes - CC 047, Université Montpellier 2 - Place Eugène Bataillon - 34095 Montpellier - France

More information

UPDATING SIG-MZP DATABASE FOR BRAILA PLAIN

UPDATING SIG-MZP DATABASE FOR BRAILA PLAIN UPDATING SIG-MZP DATABASE FOR BRAILA PLAIN Valentina COTEŢ, Sorina DUMITRU, Victoria MOCANU, Marius EFTENE, Iulia ANTON National Research and Development Institute for Soil Science, Agrochemistry and Environmental

More information

Curriculum vitae. Data şi locul naşterii: 21 februarie 1965, București Cetăţenie: Română Stare civilă: Căsătorit

Curriculum vitae. Data şi locul naşterii: 21 februarie 1965, București Cetăţenie: Română Stare civilă: Căsătorit Curriculum vitae Mircea MIHALACHE Data şi locul naşterii: 21 februarie 1965, București Cetăţenie: Română Stare civilă: Căsătorit Studii - Inginer, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

More information

SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF SILVER NANOPARTICLES IN THE PRESENCE OF PVA AND TANNIC ACID

SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF SILVER NANOPARTICLES IN THE PRESENCE OF PVA AND TANNIC ACID U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 73, Iss. 4, 20 ISSN 454 233 SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF SILVER NANOPARTICLES IN THE PRESENCE OF PVA AND TANNIC ACID Ioan CĂLINESCU, Mariana PĂTRAŞCU 2, Adina Ionuţa

More information

PhD Thesis RESEARCH ON CAPACITIVE MEASUREMENT PRINCIPLES FOR LIQUID LEVELS. Abstract

PhD Thesis RESEARCH ON CAPACITIVE MEASUREMENT PRINCIPLES FOR LIQUID LEVELS. Abstract Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

More information

L I S T A D E L U C R Ă R I

L I S T A D E L U C R Ă R I L I S T A D E L U C R Ă R I BARBU, E. GELU profesor universitar dr. ing. 1º Teza de doctorat T1 Contribuţii privind îmbunătăţirea structurii aliajelor metalice prin turnare sub influenţa vibrării 2º Cărţi/cursuri

More information

STRUCTURAL INTENSITY METHOD APPLIED TO STUDY OF VIBRATIONS DAMPING / METODA INTENSIMETRIEI STUCTURALE APLICATĂ LA STUDIUL AMORTIZĂRII VIBRAŢIILOR

STRUCTURAL INTENSITY METHOD APPLIED TO STUDY OF VIBRATIONS DAMPING / METODA INTENSIMETRIEI STUCTURALE APLICATĂ LA STUDIUL AMORTIZĂRII VIBRAŢIILOR Vol.48, No. / 06 STRUCTURAL INTENSITY METHOD APPLIED TO STUDY OF VIBRATIONS DAMPING / METODA INTENSIMETRIEI STUCTURALE APLICATĂ LA STUDIUL AMORTIZĂRII VIBRAŢIILOR Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Carp-Ciocârdia

More information

LISTA DE PUBLICAŢII. B. Articole publicate în reviste,,peer review şi recenzate

LISTA DE PUBLICAŢII. B. Articole publicate în reviste,,peer review şi recenzate LISTA DE PUBLICAŢII A. Cărţi şi monografii 1. Incluziuni diferenţiale şi aplicaţii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2000. 2. Incluziuni diferenţiale hiperbolice şi control optimal, Editura Academiei

More information

Cele mai relevante lucrari publicate ulterior conferirii titlului de doctor

Cele mai relevante lucrari publicate ulterior conferirii titlului de doctor Anca ANDREICA Cele mai relevante lucrari publicate ulterior conferirii titlului de doctor 1. A. Andreica, C. Chira, Best-Order Crossover for Permutation-Based Evolutionary Algorithms, Applied Intelligence,

More information

Sexul F Data naşterii 11/02/1973 Naţionalitatea română

Sexul F Data naşterii 11/02/1973 Naţionalitatea română INFORMAŢII PERSONALE ILIEŞ Gabriela Str. Bogdan-Vodă, nr. 256, Sighetu Marmaţiei, 435500, România +40 720468796 ilies.gabriela@gmail.com, gabriela.ilies@geografie.ubbcluj.ro https://sites.google.com/site/iliesgabriela/

More information

CFD study of gas mixing efficiency and comparisons with experimental data

CFD study of gas mixing efficiency and comparisons with experimental data 17 th European Symposium on Computer Aided Process Engineering ESCAPE17 V. Plesu and P.S. Agachi (Editors) 2007 Elsevier B.V. All rights reserved. 1 CFD study of gas mixing efficiency and comparisons with

More information

CURRICULUM VITAE DATE BIOGRAFICE. Cercetător Ştiinţific I la Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată (IS- MMA), Bucureşti

CURRICULUM VITAE DATE BIOGRAFICE. Cercetător Ştiinţific I la Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată (IS- MMA), Bucureşti CURRICULUM VITAE Nume şi prenume: MICU Sorin Daniel E-mail: sd micu@yahoo.com Loc de muncă: DATE BIOGRAFICE Profesor Universitar Dr. la Departamentul de Matematică, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea

More information

Curriculum vitae. 1 Studii efectuate. 2 Experienta profesionala. Cristian Bereanu

Curriculum vitae. 1 Studii efectuate. 2 Experienta profesionala. Cristian Bereanu Curriculum vitae Cristian Bereanu 1 Studii efectuate - Mai 2013 - Abilitare, Institutul de Matematica Simion Stoilow al Academiei Romane. Titlul tezei: Boundary value problems with φ-laplacians. Comisia:

More information

CURRICULUM VITAE. Ştiinţa materialelor Cataliză eterogenă

CURRICULUM VITAE. Ştiinţa materialelor Cataliză eterogenă UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI din IAŞI Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 1. Nume: Catrinescu 2. Prenume: Cezar-Florin 3. Data şi locul naşterii: 18.10.1969, Iasi 4. Cetăţenie:

More information

Materiale organice si hibride conductoare, nanostructurate, pentru aplicatii multifunctionale

Materiale organice si hibride conductoare, nanostructurate, pentru aplicatii multifunctionale PNCDI II - Program IDEI Proiect ID-993 Contract nr. 649/2009 Materiale organice si hibride conductoare, nanostructurate, pentru aplicatii multifunctionale Director proiect: Dr. ing. Mircea Grigoras Perioada

More information

C URRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

C URRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE EXPERIENŢA PROFESIONALĂ C URRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume STANICA ADRIAN Adresă(e) Str. Copaceni 47, Bl. W3, sc. B, apt. 56, sector 3, 74414, Bucuresti Telefon(oane) Fix: 021-2094986 Mobil: Fax(uri) 021-2522594 E-mail(uri)

More information

Conferențiar, poziţia 1 Disciplina: Chimie Generală şi Anorganică prezent Şef lucrări dr.- Disciplina Chimie generală şi anorganică,

Conferențiar, poziţia 1 Disciplina: Chimie Generală şi Anorganică prezent Şef lucrări dr.- Disciplina Chimie generală şi anorganică, Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ștefanache, Alina Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Conferențiar, poziţia 1 Disciplina: Chimie Generală şi Anorganică Facultatea

More information

Esterification of Benzoic Acid with Propylene Glycol in an Experimental Bubble Column Reactor Part I

Esterification of Benzoic Acid with Propylene Glycol in an Experimental Bubble Column Reactor Part I Chemical Bulletin of Politehnica University of Timisoara, RMANIA Series of Chemistry and Environmental Engineering Chem. Bull. "PLITEHNICA" Univ. (Timisoara) Volume 60(74), 2, 2015 Esterification of Benzoic

More information

Preparator universitar Asociat

Preparator universitar Asociat INFORMAŢII PERSONALE VLAD Maria Daniela Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T.Popa Iaşi, Str. Kogalniceanu 9-13, 700454 - Iasi. +40232213573 maria.vlad@umfiasi.ro,

More information

INFLUENCE OF THE HALOGEN-FREE ADDITIVES CONCENTRATION ON FIREPROOFED COMPOSITE MATERIALS PROPERTIES

INFLUENCE OF THE HALOGEN-FREE ADDITIVES CONCENTRATION ON FIREPROOFED COMPOSITE MATERIALS PROPERTIES U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 71, Iss. 4, 2009 ISSN 1454-234x INFLUENCE OF THE HALOGEN-FREE ADDITIVES CONCENTRATION ON FIREPROOFED COMPOSITE MATERIALS PROPERTIES Aurelia IONESCU 1, Petru V. NOŢINGHER

More information

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS Directorate Public Diplomacy, Cultural and Scientific. Tel: Fax:

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS Directorate Public Diplomacy, Cultural and Scientific. Tel: Fax: MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS Directorate Public Diplomacy, Cultural and Scientific Tel: +40 21 319 68 83 Fax: +40 21 311 25 16 e-mail: ddpcs@mae.ro ANNEX 3 Romanian State Universities According to www.edu.ro

More information

Faculatatea de Fizica, Universitatea Al. I. Cuza, Carol I Blvd., no. 11, , Iasi - Romania. Universitatea Al. I. Cuza, Iasi, Romania

Faculatatea de Fizica, Universitatea Al. I. Cuza, Carol I Blvd., no. 11, , Iasi - Romania. Universitatea Al. I. Cuza, Iasi, Romania Curriculum vitae Informatii personale Nume / Prenume E-mail Nationalitate Obreja Elena-Laura (cas. Ursu) obrejalaura@yahoo.com Romana Experienta profesionala Data nasterii 18.05.1981 Perioada Functia sau

More information

PALLADIUM NANOPARTICLES SYNTHESIS WITH CONTROLLED MORPHOLOGY OBTAINED BY POLYOL METHOD

PALLADIUM NANOPARTICLES SYNTHESIS WITH CONTROLLED MORPHOLOGY OBTAINED BY POLYOL METHOD U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 72, Iss. 1, 2010 ISSN 1454-2331 PALLADIUM NANOPARTICLES SYNTHESIS WITH CONTROLLED MORPHOLOGY OBTAINED BY POLYOL METHOD Daniela BERGER 1, Gina Alina TRĂISTARU 2, Bogdan

More information

Synthesis of Zeolite Composite Membranes for CO2 Separation

Synthesis of Zeolite Composite Membranes for CO2 Separation Synthesis of Zeolite Composite Membranes for CO2 Separation April. 10. 2003 Sang Hoon Hyun, Dong Wook Shin, Young Eun Lee, Moon Hee Han*, and Churl Hee Cho* School of Materials Science & Engineering Yonsei

More information

ANOVA IN THE EDUCATIONAL PROCESS

ANOVA IN THE EDUCATIONAL PROCESS U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 70, No. 3, 008 ISSN 454-34 ANOVA IN THE EDUCATIONAL PROCESS Mihaela Florentina MATEI Analiza dispersiei, ANOVA, reprezintă una din metodele statistice, dintre cele mai

More information

Anexa 1 CURRICULUM VITAE*) OLINIC Ernest Daniel, Universitatea Tehnică de Construcții București. 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII , Râmnicul Vâlcea

Anexa 1 CURRICULUM VITAE*) OLINIC Ernest Daniel, Universitatea Tehnică de Construcții București. 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII , Râmnicul Vâlcea UNlVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI SELECTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 1 CURRICULUM VITAE*) OLINIC Ernest Daniel, Universitatea Tehnică de Construcții București 1. DATA ŞI

More information

LISTA DE LUCRĂRI. Candidat: CHIRA Nicoleta-Aurelia - Dr.Ing. din anul 2010, Ş.l. din anul 2011

LISTA DE LUCRĂRI. Candidat: CHIRA Nicoleta-Aurelia - Dr.Ing. din anul 2010, Ş.l. din anul 2011 Concursul pentru ocuparea postului de CONFERENŢIAR, poziţia 11 [MO, III, Nr. 1631 / 28.11.2016] Disciplinele: Bazele alimentaţiei, Alimentaţii speciale, Enzimologie aplicată, Analiza structurală în chimia

More information

Technologies and Approaches of CO 2 Capture

Technologies and Approaches of CO 2 Capture Southwest Regional Partnership Project Technologies and Approaches of CO 2 Capture Liangxiong Li, Brian McPherson, Robert Lee Petroleum Recovery Research Center New Mexico Institute of Mining and Technology,

More information

Evaluation of the Moldboard Structure Resistance of the Grader Equipment

Evaluation of the Moldboard Structure Resistance of the Grader Equipment Carmen Debeleac ANALELE UNIVERSITĂłII EFTIMIE MURGU REŞIłA ANUL XX, NR. 2, 2013, ISSN 1453-7397 Evaluation of the Moldboard Structure Resistance of the Grader Equipment In this paper, the author presents

More information

CLAY MINERALOGY INFLUENCE ON THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF VERTISOLS FROM ROMANIA

CLAY MINERALOGY INFLUENCE ON THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF VERTISOLS FROM ROMANIA Factori şi Procese Pedogenetice din Zona Temperată 7 S. nouă (28) 17-112 CLAY MINERALOGY INFLUENCE ON THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF VERTISOLS FROM ROMANIA INTRODUCTION Victoria Mocanu, C. Craciun,

More information

Dynamic Response of Beams on Elastic Foundation with Axial Load

Dynamic Response of Beams on Elastic Foundation with Axial Load Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 56, No. 1, (2013) Journal homepage: http://constructii.utcluj.ro/actacivileng Dynamic Response of Beams on Elastic Foundation with Axial

More information

LIMONENE HYDROGENATION IN HIGH PRESSURE CO 2 : EFFECT OF FLOW

LIMONENE HYDROGENATION IN HIGH PRESSURE CO 2 : EFFECT OF FLOW LIMONENE HYDROGENATION IN HIGH PRESSURE CO 2 : EFFECT OF FLOW E. Bogel-Łukasik*, R. Bogel-Łukasik, M. Nunes da Ponte *e-mail: ewa@dq.fct.unl.pt REQUIMTE, Departamento de Química, Faculdade de Ciências

More information

din data de

din data de H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 24.07.2014 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

More information

CURRICULUM VITAE. Informaţii personale

CURRICULUM VITAE. Informaţii personale CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume POPA VICTOR Adresă(e) Municipiul GALAŢI, ROMÂNIA Telefon(oane) Fix: 0236/414871 Fax(uri) 0236414871 E-mail(uri) Victor.Popa@ugal.ro Naţionalitate Română

More information

FISA DE VERIFICARE A INDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU GRADUL DE CONFERENŢIAR UNIVERSITAR DOMENIUL MATEMATICĂ

FISA DE VERIFICARE A INDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU GRADUL DE CONFERENŢIAR UNIVERSITAR DOMENIUL MATEMATICĂ Pag.1 din13 FISA DE VERIFICARE A INDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU GRADUL DE CONFERENŢIAR UNIVERSITAR Conform ORDINULUI Nr. 6560 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea

More information

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI Raport DECAN Timişoara 13 1 RAPORTUL DECANULUI Activitatea desfasurata in cadrul Facultatii de Chimie Industriala

More information

Data Reconciliation of Streams with Low Concentrations of Sulphur Compounds in Distillation Operation

Data Reconciliation of Streams with Low Concentrations of Sulphur Compounds in Distillation Operation 17 th European Symposium on Computer Aided Process Engineering ESCAPE17 V. Plesu and P.S. Agachi (Editors) 2007 Elsevier B.V. All rights reserved. 1 Data Reconciliation of Streams with Low Concentrations

More information

Mateescu Razvan Doru

Mateescu Razvan Doru INFORMAŢII PERSONALE Mateescu Razvan Doru Arcului, nr. 4, 900004 Constnata (România) 0341-171008 0241-831274 0788-400-398 razvan_doru@yahoo.com Sexul Masculin Data naşterii 24 octombrie 1971 Naţionalitatea

More information

Synthesis and Characterization of New Fe(II) Schiff Bases Complexes.

Synthesis and Characterization of New Fe(II) Schiff Bases Complexes. Synthesis and Characterization of New Fe(II) Schiff Bases Complexes. Aurel Pui 1, Malutan Teodor *, Mircea-Odin Apostu, Aurora Gref** It is reported the synthesis and characterization of some new complexes

More information

SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE DESORPTION OF XYLENE FROM ZEOLITE

SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE DESORPTION OF XYLENE FROM ZEOLITE SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE DESORPTION OF XYLENE FROM ZEOLITE Stéphane VITU and Danielle BARTH ( * ) Institut National Polytechnique de Lorraine Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques Laboratoire

More information

General Separation Techniques

General Separation Techniques ecture 2. Basic Separation Concepts (1) [Ch. 1] General Separation Techniques - Separation by phase creation - Separation by phase addition - Separation by barrier - Separation by solid agent - Separation

More information

MATHEMATICAL MODEL FOR DRILLING CUTTING FORCES OF 40CrMnMoS8-6 STEEL

MATHEMATICAL MODEL FOR DRILLING CUTTING FORCES OF 40CrMnMoS8-6 STEEL Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series I: Engineering Sciences Vol. 5 (54) No. 1-2012 MATHEMATICAL MODEL FOR DRILLING CUTTING FORCES OF 40CrMnMoS8-6 STEEL I. BĂDAN 1 Gh. OANCEA 1 M. VASILONI

More information

Thermophysical Properties of Ethane from Cubic Equations of State

Thermophysical Properties of Ethane from Cubic Equations of State Thermophysical Properties of Ethane from Cubic Equations of State MIHAELA NOUR, DANIELA DUNA, MIRELA IONITA, VIOREL FEROIU *, DAN GEANA Politehnica University Bucharest, Department of Inorganic Chemistry,

More information

THE CALCULUS OF BACKWATER CURVE ON THE MAN- MADE CHANNEL

THE CALCULUS OF BACKWATER CURVE ON THE MAN- MADE CHANNEL U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 7, Iss. 4, 010 ISSN 1454-358 THE CALCULUS OF BACKWATER CURVE ON THE MAN- MADE CHANNEL Eugenia BECIU 1, Ion SETEANU In lucrare s-a efectuat studiul curbei de remuu ţinând

More information

Bioethanol production sustainability: Outlook for improvement using computer-aided techniques

Bioethanol production sustainability: Outlook for improvement using computer-aided techniques 17 th European Symposium on Computer Aided Process Engineering ESCAPE17 V. Plesu and P.S. Agachi (Editors) 007 Elsevier B.V. All rights reserved. 1 Bioethanol production sustainability: Outlook for improvement

More information

DESORPTION OF HEAVY METALS FROM ION EXCHANGE RESIN WITH WATER AND CARBON DIOXIDE

DESORPTION OF HEAVY METALS FROM ION EXCHANGE RESIN WITH WATER AND CARBON DIOXIDE Brazilian Journal of Chemical Engineering ISSN 0104-6632 Printed in Brazil www.abeq.org.br/bjche Vol. 23, No. 02, pp. 213-218, April - June, 2006 DESRPTIN F HEAVY METALS FRM IN EXCHANGE RESIN WITH WATER

More information

Finite Element Analysis of the Polyethylene Pipe Heating during Welding with a Heating Plate

Finite Element Analysis of the Polyethylene Pipe Heating during Welding with a Heating Plate ANALELE UNIVERSITĂłII EFTIMIE MURGU REŞIłA ANUL XV, NR. 1, 2008, ISSN 1453-7397 Adelin TuŃă, Dorel Spiru Dumitriu Finite Element Analysis of the Polyethylene Pipe Heating during Welding with a Heating

More information

CURRICULUM VITAE. Informaţii personale. Domenii de competenta. Experienţa profesională. Educaţie şi formare. Membru al asociaţiilor profesionale:

CURRICULUM VITAE. Informaţii personale. Domenii de competenta. Experienţa profesională. Educaţie şi formare. Membru al asociaţiilor profesionale: CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume Gavrilescu, Ionel Adresă(e) Nr. 46, Str. Alexandru cel Bun, Cod poştal 800193, Galaţi, România Telefon(oane) Fix: 0336103468 Mobil: 0742005046 Fax(uri)

More information

USE OF COMBINED SCALING OF REAL SEISMIC RECORDS TO OBTAIN CODE-COMPLIANT SETS OF ACCELEROGRAMS: APPLICATION FOR THE CITY OF BUCHAREST

USE OF COMBINED SCALING OF REAL SEISMIC RECORDS TO OBTAIN CODE-COMPLIANT SETS OF ACCELEROGRAMS: APPLICATION FOR THE CITY OF BUCHAREST USE OF COMBINED SCALING OF REAL SEISMIC RECORDS TO OBTAIN CODE-COMPLIANT SETS OF ACCELEROGRAMS: APPLICATION FOR THE CITY OF BUCHAREST Iolanda-Gabriela CRAIFALEANU,, Ioan Sorin BORCIA NIRD URBAN-INCERC,

More information

Chapter 5. The Properties of Gases. Gases and Their Properties. Why Study Gases? Gas Pressure. some very common elements exist in a gaseous state

Chapter 5. The Properties of Gases. Gases and Their Properties. Why Study Gases? Gas Pressure. some very common elements exist in a gaseous state Chapter 5 Gases and Their Properties Why Study Gases? some very common elements exist in a gaseous state our gaseous atmosphere provides one means of transferring energy and material throughout the globe

More information

A NOVEL PROCESS CONCEPT FOR THE PRODUCTION OF ETHYL LACTATE

A NOVEL PROCESS CONCEPT FOR THE PRODUCTION OF ETHYL LACTATE Distillation Absorption 2010 A.B. de Haan, H. Kooijman and A. Górak (Editors) All rights reserved by authors as per DA2010 copyright notice A NOVEL PROCESS CONCEPT FOR THE PRODUCTION OF ETHYL LACTATE Harvey

More information

RAPORT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ AL DEPARTAMENTULUI DE MATEMATICĂ

RAPORT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ AL DEPARTAMENTULUI DE MATEMATICĂ RAPORT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ AL DEPARTAMENTULUI DE MATEMATICĂ 1. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Matematică Sibiu, str. Dr.Ion Raţiu nr. 5/7 Tel. 0269 215043,

More information

CURRICULUM VITAE. EDUCAŢIE Anul Numele si tipul organizaţiei

CURRICULUM VITAE. EDUCAŢIE Anul Numele si tipul organizaţiei CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele IANCU, IOANA RALUCA Adresa (birou) str. G-ral Traian Moşoiu, nr.71, cod 400123, Cluj-Napoca, România Telefon / Fax 0264 431505 E-mail iancu@fspac.ro

More information

INFLUENCES IN THERMAL CONDUCTIVITY EVALUATION USING THE THERMAL PROBE METHOD; SOME PRACTICAL ASPECTS

INFLUENCES IN THERMAL CONDUCTIVITY EVALUATION USING THE THERMAL PROBE METHOD; SOME PRACTICAL ASPECTS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVIII (LXII), Fasc. 3, 2012 Secţia CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ INFLUENCES IN THERMAL CONDUCTIVITY

More information

PRIORITATILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA

PRIORITATILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA SUB PATRONAJUL MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETARII INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM organizează Simpozionului internaţional PRIORITATILE CHIMIEI PENTRU

More information

RESEARCH AND CONTRIBUTUIONS TO DESIGN, MANUFACTURE AND CONTROL OF MECHANIC, MECHATRONIC SYSTEMS AND OF ROBOTS

RESEARCH AND CONTRIBUTUIONS TO DESIGN, MANUFACTURE AND CONTROL OF MECHANIC, MECHATRONIC SYSTEMS AND OF ROBOTS ACADEMIA ROMÂN SCOSAAR HABILITATION THESIS TITLE: RESEARCH AND CONTRIBUTUIONS TO DESIGN, MANUFACTURE AND CONTROL OF MECHANIC, MECHATRONIC SYSTEMS AND OF ROBOTS ABSTRACT Fundamental Domain: Engineering

More information

Environmental Engineering and Reactor Technology

Environmental Engineering and Reactor Technology Environmental Engineering and Reactor Technology Teaching and research principles of separation, reactor technology and process design The largest research group in the department about 40 PhD-students

More information

FISA DE PREZENTARE. Tehnologia compusilor macromoleculari. Institutia Domeniul Perioada Gradul profesional/postul

FISA DE PREZENTARE. Tehnologia compusilor macromoleculari. Institutia Domeniul Perioada Gradul profesional/postul ACADEMIA ROMANA Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iasi Concurs pentru ocuparea postului de cercetator stiintific II Domeniul asociat postului-chimie MACROMOLECULARA Post publicat in ziarul

More information

Open letter. To the Romanian Prime Minister Victor Ponta, Minister of National Education Remus Pricopie and Minister of Research Mihnea Costoiu

Open letter. To the Romanian Prime Minister Victor Ponta, Minister of National Education Remus Pricopie and Minister of Research Mihnea Costoiu Open letter To the Romanian Prime Minister Victor Ponta, Minister of National Education Remus Pricopie and Minister of Research Mihnea Costoiu Subject: IDEI and PARTENERIATE Research Projects Funding Funding

More information

VIBRATIONS LEVEL ANALYSIS DURING THE OPERATION OF PUMPING STATION GÂLCEAG

VIBRATIONS LEVEL ANALYSIS DURING THE OPERATION OF PUMPING STATION GÂLCEAG U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 7, Iss. 4, 28 ISSN 1454-2358 VIBRATIONS LEVEL ANALYSIS DURING THE OPERATION OF PUMPING STATION GÂLCEAG Georgiana DUNCA 1, Eugen Constantin ISBĂŞOIU 2, Constantin CĂLINOIU

More information

Experiment and Simulation Study of Multi-component Gas Adsorption On MSC3A By Volumetric method

Experiment and Simulation Study of Multi-component Gas Adsorption On MSC3A By Volumetric method Experiment and Simulation Study of Multi-component Gas Adsorption On MSC3A By Volumetric method Kazuyuki. Chihara, Shohei. Koide, Masashi Nomoto, Yuzo. Amari, Meiji University,Kawasaki,Japan Abstruct Equilibria

More information

Curriculum vitae Europass Personal information Surname / First name Address

Curriculum vitae Europass Personal information Surname / First name Address Curriculum vitae Europass Personal information Surname / First name Address Grosan Ana Camelia 9-13, street. Padin Alley, Cluj-Napoca, Romania Telephone(s) 0040264584037, mobile 0040747185548 E-mail(s)

More information

FUNDAMENTALS OF INORGANIC MEMBRANE SCIENCE AND TECHNOLOGY

FUNDAMENTALS OF INORGANIC MEMBRANE SCIENCE AND TECHNOLOGY Membrane Science and Technology Series, 4 FUNDAMENTALS OF INORGANIC MEMBRANE SCIENCE AND TECHNOLOGY Edited by A.J. Burggraaf Laboratory of Inorganic Materials Science, Faculty of Chemical Technology, University

More information

Using the Autoregressive Model for the Economic Forecast during the Period

Using the Autoregressive Model for the Economic Forecast during the Period Using the Autoregressive Model for the Economic Forecast during the Period 2014-2018 Prof. Constantin ANGHELACHE PhD. Bucharest University of Economic Studies, Artifex University of Bucharest Prof. Ioan

More information

ICOSCAR5. 5th International Conference on Structured Catalysts and Reactors

ICOSCAR5. 5th International Conference on Structured Catalysts and Reactors ICOSCAR5. 5th International Conference on Structured Catalysts and Reactors 21.Jun - 24.Jun Cód. 095-16 Edición 2016 Tipo de actividad Congreso Fecha 21.Jun - 24.Jun Ubicación Palacio Miramar Idiomas Inglés

More information

Half Yearly Exam 2015

Half Yearly Exam 2015 GOZO COLLEGE Secondary School KULLEĠĠ TA GĦAWDEX Skola Sekondarja Half Yearly Exam 015 Year 9 Track 3 CHEMISTRY Time: 1½ hours Name: Class: Useful Data: Atomic numbers and relative atomic masses are given

More information

Preparation of TiO2-Bamboo Leaves Ash Composite as Photocatalyst for Dye Photodegradation

Preparation of TiO2-Bamboo Leaves Ash Composite as Photocatalyst for Dye Photodegradation Preparation of TiO2-Bamboo Leaves Ash Composite as Photocatalyst for Dye Photodegradation Atin Prihatiningsih*, LitaDewi Pertiwi, Is Fatimah Chemistry Department, Universitas Islam Indonesia KampusTerpadu

More information

FIBROUS-WOOD SORBENT FOR ELIMINATING OIL POLLUTION

FIBROUS-WOOD SORBENT FOR ELIMINATING OIL POLLUTION FIBROUS-WOOD SORBENT FOR ELIMINATING OIL POLLUTION S. Nenkova, R. Garvanska, S. Jelev University of Chemical Technology and Metallurgy, Kl. Ochridski 8, 1756 Sofia, Bulgaria E-mail: nenkova@uctm.edu Abstract

More information

CURRICULUM VIT E Numele şi prenumele : Data şi locul naşterii : Naţionalitatea : Starea civilă : Telefon Studii : Cursuri postuniversitare :

CURRICULUM VIT E Numele şi prenumele : Data şi locul naşterii : Naţionalitatea : Starea civilă :   Telefon Studii : Cursuri postuniversitare : CURRICULUM VIT E Numele şi prenumele : Cristian Niţescu Data şi locul naşterii : 9 aprilie 1966, Craiova. Naţionalitatea : română Starea civilă : căsătorit E-mail: office@operatie-estetica.ro Telefon 0722

More information

DYNAMIC NEURAL BRANCH PREDICTION FUNDAMENTALS

DYNAMIC NEURAL BRANCH PREDICTION FUNDAMENTALS CREATIVITATE, INVENTICĂ, ROBOTICĂ DYNAMIC NEURAL BRANCH PREDICTION FUNDAMENTALS Prof. Eng. Lucian N. VINȚAN, PhD. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Academia de Științe Tehnice

More information